Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης Προϋπολογισμός: (με ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης : ,60 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 19 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 03/06/2013 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Συνοπτικά Στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 7 Συντομογραφίες... 7 A1. Περιβάλλον του Έργου... 8 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην Υλοποίηση του Αντικειμένου του Έργου... 8 Α1.1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης... 8 Α1.1.2 Συνοπτική Παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας... 9 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή Φορέα Λειτουργίας Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Α.2. Αντικείμενο, Στόχοι και Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου Α2.1. Αντικείμενο του Έργου A2.2. Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη A2.3. Στόχοι και Έκταση του Έργου A2.4. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου A.3.1. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες A.3.2. Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος A.3.3. Τεχνολογίες και Σχέδιο Υλοποίησης Έργου A.3.4. Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων A.3.5. Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών A.3.6. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού A.3.7. Διαλειτουργικότητα A.3.8. Πολυκαναλική προσέγγιση A.3.9. Ανοιχτά δεδομένα A.3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας Σελίδα 2 από 71

3 A.3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος A.3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας A3.13. Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου A3.14. Πίνακας Παραδοτέων A3.15. Σημαντικά Ορόσημα Υλοποίησης Έργου A4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών A4.1. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης A4.2. Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης A4.3. Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας A4.4. Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» A4.5. Υπηρεσίες Συντήρησης A4.6. Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών A5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου A5.1. Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης A5.2 Σχήμα Διοίκησης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Έργου A5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας A5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων A5.5. Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου Σελίδα 3 από 71

4 Συνοπτικά Στοιχεία Έργου Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, έχοντας ως βασικό στόχο (α) την προσφορά καινοτόμων διαδραστικών υπηρεσιών προς τους πολίτες της Χώρας μας, την ομογένεια και το διεθνές κοινό και (β) την ανάδειξη της διαχρονικότητας της ελληνικής ιστορίας από τη Μικρά Ασία της αρχαιότητας μέχρι τη σημερινή Νέα Σμύρνη και μάλιστα σε βάθος χρόνου, σε συνάρτηση με το φιλοσοφικό-καλλιτεχνικό υπόβαθρο της ιστορίας της Μ. Ασίας σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με κύριο άξονα τη δημιουργία ψηφιακού/βιωματικού μουσείου με θέμα «Η Σμύρνη των δύο ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου». Το Μουσείο αυτό θα βρίσκεται σε φυσικό χώρο, με πραγματικά εκθέματα και ψηφιακά ερμηνευτικά μέσα και με προέκταση στο διαδίκτυο. Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια που καταβάλλει ο Δήμος Νέας Σμύρνης για την προσφορά πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους Πολίτες. Παράλληλα, στόχος του έργου είναι, υπερβαίνοντας τις υφιστάμενες ανισότητες στη ροή της πληροφορίας, να εξισορροπήσει και να προάγει συνέργειες μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας. Το συνολικό αποτέλεσμα πρόκειται να είναι μια «αφήγηση» συλλογών, αρχείων και, γενικότερα, «εκθεμάτων» που συνοδεύονται από τεκμηριωτικό υλικό. Σε κάθε περίπτωση η έννοια «Μουσείο» είναι ευρεία και περιλαμβάνει την έννοια έκθεση αλλά με το στοιχείο της «μεθερμηνείας» και της «τεκμηρίωσης». Τα κύρια στάδια ανάπτυξης του συνολικού έργου του Μουσείου και η τρέχουσα κατάσταση τους έχει ως εξής: ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υλοποιήθηκε. Το μουσείο θα στεγαστεί στο γνωστό σε όλους οίκημα και έμβλημα ήδη της πόλης, στην κεντρική πλατεία, τον «Γαλαξία». Έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με πόρους του Δήμου, η Μελέτη Βιωσιμότητας του Μουσείου, καθώς και η Μουσειολογική Μουσειογραφική Μελέτη. Η Αναθέτουσα Αρχή προτίθεται να δώσει αντίγραφο στους υποψήφιους Αναδόχους, εφόσον εκδηλώσουν σχετικό αίτημα. Θα υλοποιηθεί από πόρους του Δήμου. Θα υλοποιηθεί από πόρους του Δήμου. Παρόν έργο, ενταγμένο στα πλαίσια της Σελίδα 4 από 71

5 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Πρόσκλησης 20.1 του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ Θα εξασφαλιστεί από πόρους του Δήμου Το έργο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ειδικού Στόχου 2.1. «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στη Ψηφιακή Ελλάδα» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Στόχοι του Έργου είναι Η ανάδειξη της διαχρονικότητας της ελληνικής ιστορίας από τη Μικρά Ασία της αρχαιότητας μέχρι τη σημερινή Νέα Σμύρνη και μάλιστα σε βάθος χρόνου, σε συνάρτηση με το φιλοσοφικό-καλλιτεχνικό υπόβαθρο της ιστορίας της Μ. Ασίας. Η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Ν. Σμύρνης, που είναι σαφώς εθνικής εμβέλειας (προφανώς και ευρωπαϊκής, εφόσον ληφθούν υπόψη οι ρίζες και η σημασία του πολιτισμικού αποθέματος του Δήμου) Η ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού σε ζητήματα ιστορικά, πολιτιστικά και λαογραφικά. Η προσφορά καινοτόμων διαδραστικών υπηρεσιών προς τους πολίτες της Χώρας μας, την ομογένεια και το διεθνές κοινό, Η παροχή διαδραστικών εκπαιδευτικών και σχετικών με το θέμα εφαρμογών. την προστασία του αρχειακού υλικού από τη φυσική φθορά ή από φυσικές καταστροφές την εξωστρέφεια και την προβολή των εκθεμάτων σε ένα μεγάλο πλήθος δυνητικών ενδιαφερομένων. Σελίδα 5 από 71

6 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δήμος Νέας Σμύρνης Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή / Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο Δήμος Νέας Σμύρνης Δήμος Νέας Σμύρνης Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας 07: υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Ταξινόμηση κατά CPV «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες». Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξη ευρώ ( 800,976,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: , ΦΠΑ: ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 2011/ΣΕ0558 κωδικός έργου Δεκαεννέα (19) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 17/05/2013, ημέρα Παρασκευή 03/06/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Δήμος Νέας Σμύρνης, Ελευθερίου Βενιζέλου 14, Νέα Σμύρνη 03/06/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 12/04/2013, ημέρα Παρασκευή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 26/4/2013 ημέρα Παρασκευή 26/4/2013 ημέρα Παρασκευή και στην εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΑ στις 27/4/2013 Σελίδα 6 από 71

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και ΕΕΕΚ διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΨΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΠΠ Προγραμματική Περίοδος ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΔΝΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου HL7 Health Level 7 ISO International Organization for Standardization WS Web Services CMS Content Management System SMS Short Messaging System H/W Hardware S/W Software Π.Ο.Π. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Σελίδα 7 από 71

8 A1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην Υλοποίηση του Αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Ο χώρος που καταλαμβάνει σήμερα ο Δήμος Ν. Σμύρνης, περιβάλλονταν κατά την αρχαιότητα από σημαντικούς δήμους του άστεως. Νότια το Φάληρο, πρώτο λιμάνι της Αθήνας πριν την δημιουργία του Πειραιά. Βορειοανατολικά στην περιοχή της Δάφνης - Φάρου, τοποθετείται η Αλωπεκή (γενέθλιος τόπος του Σωκράτη), που περιλάμβανε ένα μέρος της σημερινής Νέας Σμύρνης, ενώ δυτικά υπήρχε η Ξυπετή (Μοσχάτο - Καλλιθέα). Δυτικά επίσης περνούσε και το Φαληρικό τείχος, που ξεκινώντας από την Αθήνα προστάτευε το λιμάνι του Φαλήρου. Η εικόνα που παρουσίαζε η περιοχή της Νέας Σμύρνης πριν την εγκατάσταση των προσφύγων, είναι εικόνα μιας βασικά πετρώδους και άγονης περιοχής, που το κάτω μέρος της καταλάμβαναν χωράφια σπαρμένα κυρίως με κριθάρι, που ανήκαν σε Πλακιώτες, ενώ το ΒΑ μέρος της ανήκε σε Μπραχαμιώτες κτηματίες. Η γη στην περιοχή δεν είχε ιδιαίτερη αξία, μια που η Αθήνα επεκτείνονταν τότε προς τα Μεσόγεια. Λίγους μήνες μετά από την Μικρασιατική καταστροφή, αρχίζουν τις πρώτες ενέργειες για τη στέγαση των Σμυρναίων προσφύγων. Η υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης, τον Ιούλιο του 1923, αλλά και η προγενέστερη απόφαση ανταλλαγής πληθυσμών τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, επισπεύδουν το ζήτημα. Η τελική επιλογή του χώρου από τους Σμυρνιούς δεν είναι τυχαία. Η περιοχή, που θα κτισθεί τελικά η Ν. Σμύρνη, βρίσκεται κοντά στην Αθήνα και τον Πειραιά συνδεόμενη οδικά μαζί τους. Η αξία της γης δεν είναι μεγάλη και επιπλέον η περιοχή περιλαμβάνεται στο «Νέο Σχέδιο Αθηνών». Οι πρώτοι κάτοικοι μέσα σε αντίξοες συνθήκες έχουν να αντιμετωπίσουν την ανυπαρξία οποιασδήποτε υποδομής, καθώς και τις βίαιες αντιδράσεις των πρώην ιδιοκτητών των εκτάσεων. Στην απογραφή του 1928 ο οικισμός παρουσιάζει πληθυσμό 210 κατοίκων. Στο χρονικό διάστημα των ετών , ουσιαστικά η Ν. Σμύρνη μεταβάλλεται σε πόλη. Ο πληθυσμός της από 6500 κατοίκους το 1934, φτάνει στις παραμονές του πολέμου στους 15114, για να καταλήξει το 2008, στους κατοίκους περίπου. Το 1951 γίνονται για πρώτη φορά, μετά 17 χρόνια, δημοτικές εκλογές στην πόλη. Από τις κοινοτικές εκλογές του 1934 είχε μεσολαβήσει η μεταξική δικτατορία, η κατοχή και ο εμφύλιος με διορισμένες δημοτικές αρχές. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, η Ν. Σμύρνη είναι μία πόλη περίπου κατοίκων, έχει σχεδόν τη σημερινή της έκταση και με τη συνεχή αύξηση του πληθυσμού της, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται κατά ύψος. Από την περίοδο αυτή, η πληθυσμιακή αύξηση της πόλης παρουσιάζει ρυθμό σαφώς μεγαλύτερο εκείνου του λεκανοπεδίου Αττικής. Ο πληθυσμός της Ν. Σελίδα 8 από 71

9 Σμύρνης από κατοίκους το 1971, έφτασε τους το Η ραγδαία αυτή αύξηση που οφείλεται, κυρίως, στην μετακίνηση κατοίκων του κέντρου προς λιγότερο επιβαρυμένες περιβαλλοντικά περιοχές, οδηγεί σε μία ανάπτυξη κατά ύψος, λόγω της αδυναμίας επέκτασης του δήμου. Συνέπειες αυτής της πληθυσμιακής» έκρηξης» είναι η αύξηση της αξίας της γης και των ακινήτων, η αλλοίωση της κοινωνικής σύνθεσης του πληθυσμού και της κοινωνικής ζωής γενικότερα, η μείωση των αναλογούντων αγαθών ανά κάτοικο. Η ιστορία της Νέας Σμύρνης ξεκινά το 1924 με τη δημοσίευση του "Νέου Σχεδίου Αθηνών" και τον "Αστικό συνοικισμό των εκ Σμύρνης προσφύγων". Έκτοτε και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα φιλοξενεί ένα εντυπωσιακό πολιτισμικό μωσαϊκό εξαιτίας της συγκέντρωσης ανθρώπων από διαφορετικές περιοχές. Στην πόλη, εκτός από τους Σμυρνιούς πρόσφυγες, εγκαθίστανται και πολλοί πρόσφυγες από άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας, του Πόντου, Κωνσταντινοπολίτες, αλλά και σύγχρονοι οικονομικοί μετανάστες από κράτη της ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων οι οποίοι διατηρούν τα δικά τους ήθη και παραδόσεις και ήρθαν και έρχονται σε επαφή με τα αντίστοιχα των συντοπιτών τους. Τα εμπλεκόμενα στελέχη του Φορέα υπάγονται στις ακόλουθες Διευθύνσεις/Τμήματα: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Μηχανογράφησης Τα στελέχη του Τμήματος Μηχανογράφησης θα έχουν τη γενικότερη επίβλεψη του φυσικού αντικειμένου του έργου. Διεύθυνση Διοικητικού / Τμήμα Παιδείας - Πολιτισμού Τα στελέχη του Τμήματος αυτού θα έχουν επίσης την επίβλεψη του φυσικού αντικειμένου του έργου. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών θα έχουν τη γενικότερη επίβλεψη υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου. Με την ολοκλήρωση του έργου, τα Τμήματα Μηχανογράφησης και Παιδείας Πολιτισμού θα αναλάβουν τη συνολική διαχείριση και συντήρηση του έργου, με στόχο να εξασφαλίσουν την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Στελέχη από όλες τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις θα εκπαιδευτούν κατάλληλα από τον Ανάδοχο σε όσες λειτουργίες κρίνεται ότι είναι απαραίτητο να συμμετέχουν. Α1.1.2 Συνοπτική Παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορέας λειτουργίας είναι επίσης ο Δήμος Νέας Σμύρνης. Σελίδα 9 από 71

10 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α. Ανάδοχοι επιμέρους Έργων: Για την ολοκληρωμένη και απρόσκοπτη κατασκευή και λειτουργία του συνολικού έργου του Μουσείου, είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνεισφορά των εξωτερικών αναδόχων. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο θα έχει ο Ανάδοχος του παρόντος έργου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος και την εκπαίδευση των χρηστών. Ο ίδιος ανάδοχος θα πρέπει με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης και με το κατάλληλο γνωσιοθεωρητικό υπόβαθρο να προβεί στην τεκμηρίωση των εκθεμάτων. Για την ορθή τεκμηρίωση των εκθεμάτων, ουσιαστική είναι η συνεισφορά της επιστημονικής/ ακαδημαϊκής κοινότητας και εξειδικευμένων στελεχών, ώστε να αποφευχθούν λάθη και ανακρίβειες, οι οποίες θα καταστήσουν το υλικό δύσχρηστο και ανακριβές. Β. Πολίτες Επισκέπτες: Ως εξωτερικός εμπλεκόμενος μπορεί να θεωρηθεί κάθε πολίτης (απλός πολίτης, ερευνητής, ιστορικός, Έλληνας της ομογένειας κ.λπ.), ο οποίος θα επισκεφθεί το Μουσείο ή θα εγγραφεί στο διαδικτυακό τόπο και θα συμμετέχει ενεργά σε ομάδες συζήτησης ή αναζητήσεις αρχειακού υλικού. Οι πολίτες αυτοί είναι : Φυσικοί επισκέπτες του Μουσείου: H συγκεκριμένη κατηγορία, συνιστά τη μεγαλύτερη (ως προς την έκτασή της) ομάδα άμεσα εμπλεκόμενων και ωφελουμένων από τη λειτουργία ενός βιωματικού/ Ψηφιακού Μουσείου σε φυσικό χώρο. Οι επισκέπτες αναμένεται ότι θα προέρχονται αρχικά από κατοίκους του λεκανοπεδίου Αττικής που ενδιαφέρονται για τη Σμύρνη και την ιστορία της, ενώ αργότερα θα εμπλουτιστούν με κοινό που θα ενημερωθεί από το διαδίκτυο και τις δράσεις δημοσιότητας. Απλοί (διαδικτυακοί) επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου του μουσείου, οι οποίοι με τη σειρά τους εν μέρει αναμένεται να μεταβληθούν και σε φυσικούς επισκέπτες. Ομογένεια, μέσω του διαδικτυακού τόπου αρχικά, η οποία αναμένεται να έχει ιδιαίτερη συμβολή και στον εμπλουτισμό του περιεχομένου από ίδιο απόθεμα. Πολίτες του κόσμου, μέσω της μετάφρασης των βασικών κειμένων του διαδικτυακού τόπου στα Αγγλικά. Ας μη λησμονείται ότι το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τα τεκμαιρόμενα της Σμύρνης δεν έχει σβήσει, μάλλον δε βαίνει αυξανόμενο με εκδόσεις σπουδαίων ξένων ιστορικών τα τελευταία χρόνια. Νέα γενιά: Πολλαπλά ωφελημένη από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα εξέλθει και η νέα γενιά, στην οποία θα παρέχεται πλέον η δυνατότητα του συνδυασμού και της συνύπαρξης της γνωριμίας με την ιστορία και μιας ψηφιακής και τεχνολογικής λογικής, κουλτούρας και φιλοσοφίας, επικεντρωμένης στη σωστή αξιοποίηση των επιτευγμάτων των Σελίδα 10 από 71

11 σύγχρονων επιστημών. Αυτή θα είναι μία εξέλιξη που θα συμβάλλει καθοριστικά στην «τεχνολογική» εκπαίδευση και - έως ένα βαθμό στην εν γένει διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς. Εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα: είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσα από τη βίωση στον χώρο του μουσείου, θα δίδονται ισχυρά ερείσματα, βοηθήματα και επιχειρήματα ενισχυτικές δράσεις στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε όλους όσους έχουν την «περιέργεια» να ανακαλύψουν «παίζοντας» και να ψυχαγωγηθούν διδασκόμενοι. Οι διαδραστικές υπηρεσίες, είτε ως βιωματική εμπειρία ή απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου, θα ενεργούν ως επιπλέον κίνητρο για την εμπέδωση (στους μαθητές) και την διδασκαλία (για τους καθηγητές). Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Το έργο θα διοικηθεί από τις παρακάτω επιτροπές: Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Η ΕΠΠΕ είναι η ανώτατη γνωμοδοτική επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Στην ΕΠΠΕ συμμετέχει ο Υπεύθυνος Έργου, ένα στέλεχος από κάθε εμπλεκόμενη Διεύθυνση (Τεχνικών Υπηρεσιών, Διοικητικού και Οικονομικών), ο αντιδήμαρχος του Δήμου επί Πολιτιστικών Θεμάτων, ο υπεύθυνος εκ μέρους του Δήμου για το ΕΣΠΑ και εκπρόσωπος της Δημαρχιακής Επιτροπής. Αντικείμενο της ΕΠΠΕ είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου, την λήψη αποφάσεων στα καίρια ζητήματα του έργου και τη διοίκηση και συντονισμό των επιμέρους εργασιών του. Επίσης, θα έχει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη για την οργάνωση, την τελική επιλογή των εκθεμάτων, την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του υλικού, τη λειτουργία και τη διαχείριση του βιωματικού μουσείου και των εκπαιδευτικών εφαρμογών. Στις συνεδριάσεις της ΕΠΠΕ καλούνται κατά περίπτωση να συμμετέχουν άλλοι εμπλεκόμενοι καθώς και ο Υπεύθυνος Έργου του Αναδόχου. Υπεύθυνος Έργου εκ μέρους του Δήμου Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει αρμόδιο στέλεχός της ως Υπεύθυνο του Έργου, δηλαδή υπεύθυνος για τη διοίκηση του έργου, τον συντονισμό των επιμέρους εμπλεκόμενων και την επιτυχή και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. Το στέλεχος αυτό καλείται Υπεύθυνος Έργου της Αναθέτουσας Αρχής και θα αποτελέσει και το βασικό σημείο επαφής με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ζητήματα του έργου. Θεματικές Ομάδες Εργασίας & Βασικοί Χρήστες (Key Users) Κατά την εκτέλεση του έργου, συγκροτούνται κατά περίπτωση Θεματικές Ομάδες Εργασίας, οι οποίες στελεχώνονται από την ΕΠΠΕ ή απευθείας την Αναθέτουσα Αρχή. Σε αυτές τις ομάδες εμπλέκονται και βασικοί χρήστες του νέου συστήματος Σελίδα 11 από 71

12 (Key Users). Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου εκ μέρους του Δήμου. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή Φορέα Λειτουργίας Ο Φορέας Λειτουργίας συμπίπτει με τον Φορέα Υλοποίησης, ο οποίος περιγράφεται στο Α Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα ΟΙ Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Δήμου είναι τα ακόλουθα. Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοικητικού Τμήμα Αστικής Κατάστασης Τμήμα Παιδείας-Πολιτισμού Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Λογιστικό Τμήμα Δημοτικών Προσόδων Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας Τμήμα Προμηθειών Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Έργων και Πολεοδομικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού Τμήμα Αποχέτευσης Τμήμα Μηχανογράφησης Διεύθυνση Περιβάλλοντος Τμήμα Καθαριότητας Τμήμα Γεωπονικής Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Οχημάτων Τμήμα Ελέγχου Αδειών Κατ/των, Επιχειρήσεων και Κοινοχρήστων Χώρων Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος Ελέγχου Καθαριότητας Αδειών Οικοδομών Διευθύνσεις Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Σελίδα 12 από 71

13 Τμήμα Επικοινωνίας με τους Πολίτες Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης Τα τμήματα που θα ασχοληθούν με το έργο είναι : Η Διεύθυνση Διοικητικού και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Παιδείας Πολιτισμού Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την φροντίδα του κτιρίου και για την μηχανογραφική υποστήριξη που θα απαιτηθεί για το έργο Η Διεύθυνση Οικονομικών για την Οικονομική Παρακολούθηση του Έργου Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Το παρόν έργο έχει σκοπό να αναδείξει τη διαχρονικότητα της ελληνικής ιστορίας από τη Μικρά Ασία της αρχαιότητας μέχρι τη σημερινή Νέα Σμύρνη και μάλιστα σε βάθος χρόνου, σε συνάρτηση με το φιλοσοφικό-καλλιτεχνικό υπόβαθρο της ιστορίας της Μ. Ασίας. Αυτό μάλιστα θα επιτευχθεί με μια πρωτοποριακή δράση με την χρήση νέας ψηφιακής τεχνολογίας. Τελικό αποτέλεσμα του έργου είναι η ανάπτυξη Ψηφιακού Μουσείου σε χώρο που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό από τον Δήμο. Με την χρήση πολυμέσων και σύγχρονων τεχνολογιών, η δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου θα δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη να ενημερώνεται με νέους πρωτοποριακούς τρόπους. Χάρη στην δυνατότητα παροχής συνδυασμένης πληροφορίας με τρισδιάστατα βίντεο, δισδιάστατα βίντεο και ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές, ο επισκέπτης θα αποκτά μία ολιστική κατανόηση των θεμάτων και θα εμπλουτίζει την εμπειρία της επίσκεψης τους. Το Μουσείο θα έχει εκπαιδευτικό ρόλο και θα παρέχει πληροφόρηση επιστημονικά τεκμηριωμένη, κατανοητή που θα μεταδίδεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα απευθύνεται σε ευρύ κοινό καλύπτοντας όλες τις ηλικίες δηλαδή από μαθητές όλων των βαθμίδων έως ερευνητές, φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Α1.2.4 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Η ιδέα του Ψηφιακού Μουσείου ξεκίνησε στον Δήμο Νέας Σμύρνης πριν από 2 3 χρόνια, όταν ο Δήμος αποφάσισε και ανέθεσε σε ειδικούς την μελέτη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την κατασκευή ενός σύγχρονου βιωματικού Μουσείου. Η μελέτη αυτή μετουσιώθηκε σε πρόταση προς την Ψηφιακή Σύγκλιση και το παρόν έργο είναι το πρώτο έργο αυτής της μελέτης. Σελίδα 13 από 71

14 Σημαντικό ως προς την ωριμότητα του έργου είναι το γεγονός ότι ο Δήμος έχει ήδη αποφασίσει και έχει διαθέσει έναν από τους πιο χρήσιμους και γνωστούς χώρους, το κτίριο «Γαλαξίας» που βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας και του Δήμου της Νέας Σμύρνης σε μια προσπάθεια να φέρει κοντά την σύγχρονη ζωή των δημοτών και των κατοίκων του Δήμου με την ιστορία και τον πολιτισμό της Σμύρνης. Το έργο έχει την πλήρη υποστήριξη όλης της Διοίκησης του Δήμου, του Δημάρχου προσωπικά και του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη του. Παράλληλα με το παρόν έργο, ο Δήμος θα υλοποιήσει άλλα δύο έργα με δικούς του πόρους: Την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και Την υλοποίηση εργασιών ανάπλασης του κτιρίου «Γαλαξίας». Και τα δύο αυτά παράλληλα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον έναν μήνα πριν την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του έργου της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, θα ληφθεί πρόνοια ώστε οι αντίστοιχες μελέτες σχετικά με την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και την ανάπλαση του κτιρίου να λάβουν χώρα όταν θα έχει αναδειχθεί ο Ανάδοχος του παρόντος έργου ώστε να ληφθούν εκατέρωθεν υπόψη οι αντίστοιχες απόψεις. Σελίδα 14 από 71

15 Α.2. Αντικείμενο, Στόχοι και Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου Α2.1. Αντικείμενο του Έργου Η υλοποίηση του βιωματικού/διαδραστικού Μουσείου αποτελεί όραμα του Δήμου. Σημαντική παράμετρος και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου αποτελεί ο συντονισμός και η εναρμόνιση σε επίπεδο τεχνικό, εικαστικό και περιεχομένου, με τις υπάρχουσες υποδομές. Το Βιωματικό Μουσείο θα πρέπει: να είναι έντονα διαδραστικό να είναι ελκυστικό τόσο εικαστικά όσο και λειτουργικά να αξιοποιείται εκπαιδευτικά να αναδεικνύει την ιστορία και την εξέχουσα θέση της περιοχής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το Ψηφιακό Μουσείο της Νέας Σμύρνης θα παρουσιάζει μία έκθεση στην οποία αναπαρίσταται το ιστορικό, φυσικό, πολιτικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο γεγονός του αφανισμού ενός κόσμου και της δημιουργίας ενός νέου. Τα συστήματα αξιών που αξιολογούν τον παλαιό και τον νέο κόσμο θα αποτελούν αντικείμενο της έκθεσης. Ο παλαιός κόσμος συνδέεται και σχετίζεται με το νέο μέσα από ένα περίπλοκο πλέγμα προσωπικών, οικογενειακών και κοινοτικών εμπειριών που φωτογραφίζονται με ευαισθησία στην έκθεση, ενώ οι συμβολισμοί σχολιάζουν τους τρόπους με τους οποίους το νέο προσπαθεί να αγγίξει την αυτογνωσία μέσα από θεσμούς όπως η παιδεία, η πολιτική και η κοινωνία. Η θέση του Μουσείου στο κέντρο της Νέας Σμύρνης αποτελεί μια τελευταία αλλά σημαντική πρόκληση. Το Μουσείο, κτισμένο πάνω στην πολύβουη και πάντα ζωντανή κεντρική πλατεία της πόλης προσδίδει στην έκθεση μια πρόσθετη βαρύτητα επικαιρότητας και οργανικής συμβίωσης με τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών. Η ακτινοβολία του μουσείου στην πλατεία πρέπει να επιδιωχθεί με σεμνό αλλά δυνατό εικαστικό τρόπο. Το όλο έργο αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές ενότητες δράσεων: 1. Ανάλυση Απαιτήσεων Μελέτη Εφαρμογής Μετά την ανάθεση του Έργου ο Ανάδοχος του Έργου υποχρεούται να προχωρήσει σε λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων του συστήματος σε συνεργασία με την ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑ ΑΡΧH. Στο τέλος της διαδικασίας πρέπει να παραδοθεί σχετική τεχνική αναφορά η οποία θα περιέχει την πλήρη περιγραφή του προτεινόμενου συστήματος. Στο παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, λεπτομερείς προδιαγραφές και περιγραφές όλων των παραδοτέων του έργου. Σελίδα 15 από 71

16 2. Επιλογή και Επεξεργασία Περιεχομένου. Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Η δράση αυτή περιλαμβάνει την επιλογή, συλλογή, ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση του περιεχομένου, την προστασία των τεκμηρίων, την συγγραφή ειδικών κειμένων, το speakage. Η επεξεργασία αυτή θα αφορά 200 περίπου πρωτογενή τεκμήρια, αφενός επειδή τόσα προκύπτουν από τις ήδη υπάρχουσες ψηφιακές συλλογές και αφετέρου διότι τα «εκθέματα» του ψηφιακού/ βιωματικού μουσείου θα αποτελούνται από δευτερογενείς ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες χρειάζονται σχετικά λίγα πρωτογενή τεκμήρια. Θα υπάρξει όμως για κάθε έκθεμα από όσα αναφέρονται στη συνέχεια εκτεταμένη επιστημονική τεκμηρίωση, που θα στηρίξει τις εφαρμογές και θα αποτελέσει συνάμα το υλικό για όλες τις επόμενες ενέργειες, ήτοι το σενάριο, τη δημιουργία των ειδικών κειμένων, των ακουστικών κειμένων και των οπτικο-ακουστικών παραγωγών. Το σύνολο των τεκμηρίων, της τεκμηρίωσης τους και του ψηφιακού πoλυμεσικού υλικού που θα παραχθεί στα πλαίσια του έργου πρέπει να οργανωθεί από τον Ανάδοχο σε σχεσιακή βάση δεδομένων με χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων. Επιπρόσθετα, με τη βοήθεια διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης και τεκμηρίωσης τεκμηρίων που θα αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο, αρχικά τα εξειδικευμένα στελέχη του αναδόχου του έργου και στη συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου που θα είναι επιφορτισμένοι με τη συγκεκριμένη εργασία, θα μπορούν να οργανώσουν/ταξινομήσουν την πληροφορία σε θεματικές ενότητες, και να την τεκμηριώσουν με τη χρήση μεταδεδομένων. Η εφαρμογή πρέπει να είναι webbased, να είναι προσβάσιμη μέσω της δικτυακής πύλης που θα αναπτυχθεί. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει τις απαιτούμενες άδειες χρήσης για τη διαβαθμισμένη πρόσβαση στην εφαρμογή από τουλάχιστον δέκα (10) χρήστες διαχειριστές τεκμηρίωσης. Επίσης, η δράση περιλαμβάνει την ανάπτυξη τριάντα επτά (37) διαδραστικών εφαρμογών. Μέσα από αυτές, ο επισκέπτης περιηγείται σε μια ιστορική διαδρομή από τη Σμύρνη της αρχαιότητας μέχρι τη Νέα Σμύρνη των σημερινών χρόνων, βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία ταξιδιού μέσα στο χρόνο και το χώρο. Στο παρόν έργο, θα δημιουργηθεί το περιεχόμενο, τα «εκθέματα», καθώς και οι δράσεις δημοσιότητας, ενώ οι εργασίες ανάπλασης του φυσικού χώρου και ο απαιτούμενος εξοπλισμός θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλων έργων. Το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι η διαμόρφωση ενός φυσικού χώρου, ο οποίος με την χρήση της τεχνολογίας (ψηφιακά διαδραστικά ερμηνευτικά μέσα) και την κατάλληλη αρχιτεκτονική και σκηνογραφική επένδυση, μετατρέπεται σε ένα ενημερωτικό, ψυχαγωγικό περιβάλλον που ξεναγεί θεματικά στον χώρο και τον χρόνο. 3. Δημιουργία Διαδικτυακού Τόπου για το Ψηφιακό/Βιωματικό Μουσείο Συμπληρωματικά με το Μουσείο στον χώρο του Γαλαξία, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού διαδικτυακού κόμβου, με στόχους Σελίδα 16 από 71

17 Την άμβλυνση των γεωγραφικών και άλλων δυσκολιών στην επίσκεψη του μουσείου Τη δυνατότητα ανάδειξης του γενικού σκοπού του έργου πέρα από την πόλη, με την παρουσίαση μερικών από τις εφαρμογές του μουσείου, με κύριο αποδέκτη τους απανταχού Σμυρνιούς, την ομογένεια, αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους στην παλιά (και τη νέα) Σμύρνη Τη δυνατότητα «πρόσκλησης» της παγκόσμιας κοινότητας, μέσα από στοχευμένες μεταφράσεις Τη δυνατότητα κατάθεσης μνημών και μαρτυριών από όλους τους ενδιαφερόμενους, μέσα από ειδική πλατφόρμα εισαγωγής και τον μετέπειτα εμπλουτισμό του ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου Την ευαισθητοποίηση της νεολαίας, που έχει πλέον συνηθίσει στις διαδικτυακές παρουσιάσεις Τελικά, την αύξηση μέσω του διαδικτύου της ροής φυσικών επισκεπτών στο βιωματικό μουσείο. 4. Δράσεις δημοσιότητας Η επόμενη ενότητα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες προβολής και δημοσιότητας του έργου. Οι ενέργειες προβολής και δημοσιότητας συμβάλλουν στην κοινοποίηση των κυριότερων σημείων που εξειδικεύουν το περιεχόμενο του έργου και που αναδεικνύουν τη συμβατότητα του έργου με τις ανάγκες των ωφελούμενων. 5. Πιλοτική Λειτουργία Τελευταία ενότητα του έργου είναι η υποστήριξη, εκ μέρους του Αναδόχου, της λειτουργίας του Έργου κάτω από πραγματικές συνθήκες. Στο ίδιο διάστημα θα γίνουν οι τελικές δοκιμές των παραδοτέων και θα ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των χρηστών. Οι ενέργειες του Αναδόχου κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος περιλαμβάνουν: Την υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία του συστήματος και την επίλυση προβλημάτων που πιθανόν παρουσιαστούν. Την εκπαίδευση χρηστών - διαχειριστών Τη συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών Την ολοκλήρωση της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης των εφαρμογών (εγχειρίδια των χρηστών, πηγαίος κώδικας λογισμικού) Τον έλεγχο των εφαρμογών, σύμφωνα με προδιαγεγραμμένα σενάρια ελέγχου συστήματος (acceptance tests) Τον τελικό έλεγχο του συστήματος και τις τελικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση των εφαρμογών και της επίδοσης τους (fine tuning). 6. Συντήρηση Εγγύηση Σελίδα 17 από 71

18 Τέλος, το έργο συνοδεύεται από υπηρεσίες συντήρησης και εγγύησης των εφαρμογών, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών ως ακολούθως: Για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή του συνολικού Συστήματος, θα παρέχεται δωρεάν εγγύηση για τα παραδοτέα του έργου (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας) Η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών συντήρησης για χρονικό διάστημα επιπλέον τριών (3) ετών για το λογισμικό θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή σχετικής σύμβασης συντήρησης που θα δύναται να συνάψει η Αναθέτουσα Αρχή με τον Ανάδοχο έναντι αντίστοιχου τιμήματος (δικαίωμα προαίρεσης). Οι υπηρεσίες και οι όροι παροχής του στη διάρκεια της συντήρησης είναι ίδιες με αυτές που παρέχονται στη διάρκεια της εγγύησης, με τη μόνη διαφορά ότι στην πρώτη περίπτωση οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω: Διασφάλιση καλής λειτουργίας των εφαρμογών. Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας. Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Φορέα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός τριών ημερών από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του λογισμικού. Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήματος. Αναλυτική δομή και οργάνωση του Help Desk στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. A2.2. Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα δημιουργήσει μία σειρά ηλεκτρονικών/διαδραστικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, οι οποίες παρότι δεν ανήκουν στις τυπικά λεγόμενες «Βασικές Δημόσιες Υπηρεσίες», καλύπτουν ωστόσο βασικότατες ανάγκες των πολιτών σε σχέση με τον πολιτισμό και την προβολή τους μέσα από το διαδίκτυο. Παράλληλα, η υλοποίηση του παρόντος έργου θα συμβάλλει στην ικανοποίηση υπαρκτών αναγκών του Δήμου Νέας Σμύρνης, οι οποίες μέχρι σήμερα, καλύπτονται μερικώς. Συγκεκριμένα: Σελίδα 18 από 71

19 o o o η δημιουργία των άυλων δράσεων ως μέρους της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής για τη δημιουργία του συνολικού βιωματικού/ ψηφιακού μουσείου και την προβολή και προώθηση των εκθεμάτων του η ανάπτυξη παρεμβάσεων για την επέκταση της συμβολής των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή του πολίτη η ανάπτυξη παρεμβάσεων για την υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος Σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα και τις βελτιώσεις που προαναφέρθηκαν, η υλοποίηση του έργου θα έχει θετικά αποτελέσματα στις ακόλουθες ομάδες ωφελουμένων. Συγκεκριμένα: Φυσικοί επισκέπτες του Μουσείου: H συγκεκριμένη κατηγορία, συνιστά τη μεγαλύτερη (ως προς την έκτασή της) ομάδα άμεσα ωφελουμένων από τη λειτουργία ενός βιωματικού/ψηφιακού Μουσείου σε φυσικό χώρο. Απλοί (διαδικτυακοί) επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου του μουσείου. Ομογένεια, κυρίως μέσω του διαδικτυακού τόπου. Πολίτες του κόσμου, μέσω της μετάφρασης των βασικών κειμένων του διαδικτυακού τόπου στα Αγγλικά. Νέα γενιά: Πολλαπλά ωφελημένη από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα είναι και η νέα γενιά, στην οποία θα παρέχεται πλέον η δυνατότητα του συνδυασμού και της συνύπαρξης της γνωριμίας με την ιστορία και μιας ψηφιακής και τεχνολογικής λογικής, κουλτούρας και φιλοσοφίας, επικεντρωμένης στη σωστή αξιοποίηση των επιτευγμάτων των σύγχρονων επιστημών. Αυτή θα είναι μία εξέλιξη που θα συμβάλλει καθοριστικά στην «τεχνολογική» εκπαίδευση και - έως ένα βαθμό στην εν γένει διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς. Εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα: είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσα από τη βίωση στον χώρο του μουσείου, θα δίδονται ισχυρά ερείσματα, βοηθήματα και επιχειρήματα στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε όλους όσους έχουν την «περιέργεια» να ανακαλύψουν «παίζοντας» και να ψυχαγωγηθούν διδασκόμενοι. Οι διαδραστικές υπηρεσίες, είτε ως βιωματική εμπειρία ή απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου, θα ενεργούν ως επιπλέον κίνητρο για την εμπέδωση (στους μαθητές) και την διδασκαλία (για τους καθηγητές). Επιχειρήσεις: ενισχυμένες από την αναμενόμενη προσέλευση μη κατοικούντων στο λεκανοπέδιο Αττικής Σελίδα 19 από 71

20 A2.3. Στόχοι και Έκταση του Έργου Το παρόν έργο αποσκοπεί, ανάμεσα στα άλλα, και στην ισότιμη πρόσβαση στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, αφού μέσω αυτού Δημότες και Επισκέπτες κάθε ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και οικονομικής κατάστασης θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως είναι : Το σχετικό φυσικό αντικείμενο Οι εφαρμογές του ψηφιακού Μουσείου και Η διαδικτυακή πύλη Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν κατά τη λήξη του έργου είναι: 1. Στόχος 1: Δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου στον χώρο του «Γαλαξία». 2. Στόχος 2: Η ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου που θα προβάλει μέρος του ψηφιοποιημένου περιεχομένου και θα ενημερώνει για τον πολιτισμό και την ιστορία της Σμύρνης. Μετρήσιμος Στόχος Τιμή Αριθμός Επισκεπτών Μουσείου (ετησίως) > Πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο (τον 1 ο χρόνο) > A2.4. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Ο πιο κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας του έργου είναι η γνώση του αντικειμένου εκ μέρους της ομάδας που θα αναλάβει το έργο και η μεταφορά της γνώσης αυτής στα παραδοτέα. Πέραν αυτού, που κρίνεται ως κορυφαίος, όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι υπαρκτοί, αλλά η εμπειρία του Δήμου από ανάλογα έργα στο παρελθόν, μπορεί να τα διαχειριστεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι : Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Εμπειρία της Ομάδας Έργου του Αναδόχου σε θέματα σχετικά με Τύπος Διοίκηση Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Θα εξεταστεί κατά την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής των Σελίδα 20 από 71

21 τον πολιτισμό και την Σμύρνη προσφορών των Αναδόχων. Αν χρειαστεί, ο Δήμος θα εμπλουτίσει την ομάδα με δικούς του πόρους. Καθυστερήσεις του Αναδόχου ή του Δήμου Οργάνωση Τακτικές συναντήσεις με αντικείμενο την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου Συντονισμός παράλληλων έργων εξοπλισμού και κτιριακού Οργάνωση Προκήρυξη αντίστοιχων έργων ταυτόχρονα ή και ενωρίτερα από το παρόν. Πληρότητα των παραδοτέων Τεχνικός Ο Δήμος σκοπεύει να προσλάβει ειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο. Προετοιμασία της λειτουργίας του Μουσείου Τεχνικός Επιμονή στην εκπαίδευση. Σχέδιο μετάβασης στην λειτουργία. Σελίδα 21 από 71

22 Α.3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Στις επόμενες σελίδες δίνεται μια αναλυτική περιγραφή του συστήματος που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου. Συγκεκριμένα περιγράφονται : Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες με λειτουργικούς όρους που θα παρέχονται μέσω του λογισμικού που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου. Η αρχιτεκτονική του συστήματος, καθώς οι αναφερόμενες εφαρμογές περιγράφονται με τη σειρά που θα βρίσκονται στο Μουσείο Οι διακριτές λειτουργικές ενότητες A.3.1. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Απαιτούμενα Στοιχεία Παρατηρήσεις Περιγραφή στοιχεία αποτελέσματος (π.χ. επίπεδο Υπηρεσίας (δεδομένα (δεδομένα «ηλεκτρονικοποίησης», εισόδου) εξόδου) επίπεδο Υπηρεσίας κλπ) Διαδικτυακή Πύλη Περιεχόμενο Πολιτισμού / Πληροφορίες Ιστοσελίδα 5 ο Αλληλεπίδραση Διδιάσταση και τρισδιάστατη Προβολή Πολιτιστικό περιεχόμενο Βιντεοπαρουσίαση 1 ο Πληροφοριακό Περιεχομένου Εκπαιδευτική Πολιτιστικό Εκπαιδευτικό 3 ο Αμφίδρομη Εφαρμογή Περιεχόμενο Παιχνίδι Αλληλεπίδραση Διαδραστική Πολιτιστικό Διάδραστική 3 ο Αμφίδρομη Εφαρμογή Περιεχόμενο Εφαρμογή Αλληλεπίδραση Ηχητικά τεκμήρια Πολιτιστικό Περιεχόμενο Ήχος 1 ο Πληροφοριακό A.3.2. Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης θα πρέπει να γίνει με σύγχρονα εργαλεία και η πλατφόρμα υλοποίησης θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε Internet Standards, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης. Σελίδα 22 από 71

23 Η αρχιτεκτονική του λογισμικού που θα υποστηρίζει το εικονικό Μουσείο και τη διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να είναι αρθρωτή (modular), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ομαλής επέκτασης των λειτουργιών και υπηρεσιών που προσφέρουν προς τους χρήστες, χωρίς τη διαταραχή λειτουργίας τους. Η δυνατότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ετερογενών λειτουργικών συστημάτων και συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (π.χ. υποστήριξη web services) θεωρείται επίσης απαραίτητη. Η Βάση Δεδομένων θα πρέπει να υλοποιείται από ένα σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων συμβατό με παραδεδεγμένα πρότυπα και με ενσωματωμένα όλα τα στοιχεία λογισμικού για αυξημένη διαλειτουργικότητα (π.χ. πλήρης υποστήριξη XML). A.3.3. Τεχνολογίες και Σχέδιο Υλοποίησης Έργου Το σύνολο των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων του έργου αναλύονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Γ Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης. A.3.4. Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων 1. Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, επιστημονική τεκμηρίωση, προστασία τεκμηρίων, συγγραφή ειδικών κειμένων, speakage Ένα μικρό μεν αλλά σημαντικό τμήμα του έργου αποτελείται από την ψηφιοποίηση και επεξεργασία του μεγαλύτερου μέρους της συλλογής του Δήμου σχετικά με το αντικείμενο του έργου, την επιστημονική τεκμηρίωσή τους και τις σχετικές μεταφράσεις των τεκμηριώσεων, καθώς και τη συγγραφή ειδικών κειμένων για τις ψηφιακές εφαρμογές. Η διαδικασία αυτή θα διεξαχθεί με γνώμονα: την αξιοποίηση των ήδη υφιστάμενων ψηφιακών συλλογών τις ανάγκες των νέων ψηφιακών αλλά και εκπαιδευτικών εφαρμογών τις μελλοντικές απαιτήσεις (σε βάθος πρόβλεψης τριών ετών) του Μουσείου για ψηφιακές εφαρμογές. Αναλυτικά θα ψηφιοποιηθεί η κρίσιμη μάζα του παρακάτω υλικού το οποίο προέρχεται από την Ένωση Σμυρναίων και από την Εστία Νέας Σμύρνης: Ένωση Σμυρναίων Φωτογραφικό υλικό Σελίδα 23 από 71

24 Συλλογή επιστολικών δελταρίων (cart-postal) Εστία Νέας Σμύρνης Mικροενδυμασίες, κεντήματα, δαντέλες κ.α. Προσωπικά αντικείμενα σπουδαίων προσωπικοτήτων, που διαδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλο στη Μικρασιατική Εκστρατεία όπως του Βενιζέλου, Παπούλα, Πλαστήρα, Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Σμύρνης κ.α. Χειρόγραφο Αρχείο του Συλλόγου της «Ανατολής» Φωτογραφικό αρχείο του Κώστα Μισαηλίδη (πολεμικού ανταποκριτή στη Μικρασιατική Εκστρατεία) Χάρτες Καραμανλίδικα Ημερολόγια και χειρόγραφα αρχεία Στη συνέχεια, όλο το ψηφιοποιημένο υλικό θα τύχει ειδικής επεξεργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΥΔ ΨΣ, ενώ το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές θα πρέπει να σημανθεί για την προστασία κειμένων πνευματικών δικαιωμάτων. Το θέμα της κατάλληλης σήμανσης των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων σχετίζεται απόλυτα με το είδος τους, ήτοι άλλο είδος σήμανσης επιλέγεται για δισδιάστατα ή τρισδιάστατα αντικείμενα και άλλο για ηχητικά ή οπτικοακουστικά ντοκουμέντα. Δεδομένου ότι στις εφαρμογές και γενικά στην έκθεση θα προβάλλονται τμήματα από το συνολικά ψηφιοποιημένο υλικό, θα πρέπει το υλικό αυτό να εξεταστεί στο σύνολό του σχετικά με ενιαίο τρόπο σήμανση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα αυτό, η δε Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου να συμμετάσχει ενεργά τόσο στο είδος της σήμανσης, όσο και στην υλοποίησή της. Παράλληλα, όλο το ψηφιοποιημένο υλικό θα τεκμηριωθεί επιστημονικά από καταξιωμένους επιστήμονες γνώστες του εκάστοτε αντικειμένου των συλλογών, ενώ προβλέπεται και μετάφραση της τεκμηρίωσης στα Αγγλικά. Επίσης θα γίνει συγγραφή ειδικών κειμένων για τις ψηφιακές εφαρμογές. Το τελευταίο αυτό είναι ένα κομβικό σημείο του όλου έργου, δεδομένου ότι απαιτεί συνεργασία ειδικών επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ιστορικών, αρχιτεκτόνων, σκηνοθετών, μουσειοπαιδαγωγών, ηθοποιών κλπ. Στην ίδια ενότητα ανήκουν οι εργασίες δημιουργίας του ηχητικού περιεχομένου (speakage) ανάλογα με τα σενάρια των διαδραστικών εφαρμογών. Οι σχετικές εργασίες αποτελούνται από: επιλογή τεκμηρίων Σκανάρισμα ή/ και φωτογράφηση αντικειμένων βιβλίων, χειρογράφων, φωτογραφιών, εγγράφων. Σελίδα 24 από 71

25 Βιντεοσκοπήσεις (εφόσον κριθούν αναγκαίες) ή/ και ψηφιοποίηση ηχητικού και οπτικο-ακουστικού υλικού Επιστημονική τεκμηρίωση έγγραφου και φωτογραφικού υλικού και αντικειμένων Μεταφράσεις τεκμηρίωσης Συγγραφή ειδικών κειμένων για τις ψηφιακές εφαρμογές, speakage Προστασία ψηφιοποιημένων τεκμηρίων Τα ψηφιοποιημένα και τεκμηριωμένα εκθέματα που θα παραχθούν κατά την υλοποίηση του έργου θα εξασφαλίζουν: Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα ψηφιοποίησης εικόνας και ήχου. Κατά το δυνατόν Συμβατότητα με το MPEG7 για την τεκμηρίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των ψηφιοποιημένων αρχείων δισδιάστατης εικόνας Για ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά βλέπε Πίνακα C3.1 και Παράρτημα C Δημιουργία των ψηφιακών/ διαδραστικών εφαρμογών του βιωματικού μουσείου«η Σμύρνη των δυο ηπείρων, του ελληνισμού και του κόσμου» Για ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά βλέπε Πίνακα C3.1 και Παράρτημα C Εισαγωγή στην έκθεση Στο χώρο υποδοχής συντελούνται μία σειρά από διαδικασίες που προϋποθέτουν σύντομη παραμονή των επισκεπτών. Σε αυτές τις διαδικασίες περιλαμβάνονται η διανομή και παραλαβή συσκευών ξενάγησης (audio guide), γενική πληροφόρηση του κοινού, πρόσβαση στους χώρους υγιεινής του υπογείου, και η φυσική ροή των επισκεπτών από τον κάτω όροφο στον επάνω. Δεδομένου του περιορισμού του χώρου, δεν μπορούν να υπάρχουν εκθέματα που απαιτούν χρόνο για τον επισκέπτη. Μία προβολή εικόνων πάνω στους επισκέπτες τους προετοιμάζει για το δρώμενο που ακολουθεί, ενώ καθρέφτες αφενός διασκορπίζουν τα είδωλα που προβάλλονται και ενθέτουν τον ίδιο τον επισκέπτη μέσα σε αυτά τόσο μέσω των καθρεφτών όσο και από δύο κάμερες που «βλέπουν» τους επισκέπτες. Σκηνογραφικά στοιχεία: Κατασκευή με καθρέφτες στην οροφή και τους πλαϊνούς τοίχους της σκάλας και σε σημεία του χώρου υποδοχής. Προβολή βίντεο πάνω στους διερχόμενους επισκέπτες. Το βίντεο της προβολής θα συνοδεύεται και από ψυχο-ακουστικό δρώμενο (ambient atmosphere). Διάδραση: Ψηφιακός αφηγητής (audioguide). Οθόνη αφής με αρχικό μενού που θα δείχνει τα βασικά σημεία της έκθεσης Μεσόγειος, Αιγαίο, Πόντος και Μικρά Ασία Σελίδα 25 από 71

26 Με βάση χαρτογραφικά στοιχεία παρουσιάζεται η γεωγραφική και ανθρωπολογική σημασία του Αιγαίου ως οδός αποικισμού, εμπορίου, ανταλλαγής πολιτισμών και στρατηγικού ανταγωνισμού. Σε ιδιαίτερο χαρτογραφικό στοιχείο παρουσιάζεται η σημασία της θέσης της Σμύρνης ως πύλη αφενός προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας αλλά και προς τη Μεσόγειο αφετέρου. Σκηνογραφικά στοιχεία: Προβολή σε μεγάλες διαστάσεις, 16:9. Χωρίς ήχο. Χαρτογραφία με χρήση δορυφορικών εικόνων και γραφικών. Βίντεο διάρκειας 180 sec. Διάδραση: Ψηφιακός αφηγητής (audioguide). Οθόνη αφής με δυνατότητα επιλογής θέματος προβολής. 2.3.Η αρχαία Ιωνία και οι γείτονές της Σε χαρτογραφικά υπόβαθρα παρουσιάζονται οι πόλεις της Ιωνίας και των γειτόνων τους από την αρχαιότητα μέχρι και την οθωμανική κατάκτηση. Παράλληλα, παρουσιάζονται σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού όπως προσωπικότητες, μνημεία, υλικά κατάλοιπα και γεγονότα. Σημαντικά στοιχεία που θα παρουσιαστούν αφορούν στην πολεοδομία, την αρχιτεκτονική, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες, το εμπόριο, τις σχέσεις με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την εφεύρεση του νομίσματος ως μέσο εμπορικής συναλλαγής και την τεχνολογία. Διάδραση: Ψηφιακός αφηγητής (audioguide) Η αρχαία, ρωμαϊκή και βυζαντινή Σμύρνη. Η οθωμανική κατάκτηση Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζεται όλη η Μικρά Ασία κατά τη Βυζαντινή κυρίως περίοδο στην οποία εγκαθιδρύεται η παρουσία διαφορετικών λαών, χριστιανών και αργότερα μουσουλμάνων και εβραίων. Βασικές ενότητες εκθέματος: Η Οθωμανική κατάκτηση, η κατάσταση του Αιγαίου και της Σμύρνης τον 15ο και 16ο αιώνα, η Σμύρνη αναβαθμίζει το ρόλο της και γίνεται αστικό κέντρο εις βάρος των γειτονικών της πόλεων. Διάδραση: Ψηφιακός αφηγητής (audioguide). Full-screen θέαση. Θέαση στον ψηφιακό χώρο Οι εμπορικοί δρόμοι του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα Οι διομολογήσεις. Η Σμύρνη αποκτά κομβική σημασία στην επαφή της φθίνουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη Δύση. Η άφιξη των Φραγκολεβαντίνων. Οι Σελίδα 26 από 71

27 χερσαίοι εμπορικοί δρόμοι της Ανατολής και οι θαλάσσιες ρότες της Μεσογείου και του Πόντου. Σχέση της Σμύρνης με την Κωνσταντινούπολη. Η Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο. Μεταναστεύσεις Ελλήνων και ρωμιών στη Σμύρνη. Σκηνογραφικά στοιχεία: Προβολή βιντεο-πανώ σε μεγάλη οθόνη. Χωρίς ήχο. Βίντεο διάρκειας 180 sec. Διάδραση: Ψηφιακός αφηγητής (audioguide). Οθόνη αφής με δυνατότητα επιλογής αιώνα προβολής Ιδεολογίες. Διαφωτισμός. Ορθοδοξία και Ισλάμ Η Ευρώπη μετά την Γαλλική Επανάσταση. Ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός. Η αφύπνιση των λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου. Ο Ρήγας Φεραίος και η Χάρτα. Η γέννηση της Μεγάλης Ιδέας και η Ρωσία. Η Ορθοδοξία και η καχυποψία για τη δύση. Η Φιλική Εταιρεία στην Σμύρνη. Η Ελληνική Επανάσταση. Η Σμύρνη στη δύνη των ιδεολογιών, του αγώνα για την ανεξαρτησία στην Ελλάδα και η θέση της εκκλησίας. Ο Σλαβικός κίνδυνος. Η θέση του Ισλάμ εκφρασμένη μέσα από το Οθωμανικό κράτος. Η καρτερία των υπόδουλων λαών. Σκηνογραφικά στοιχεία: Οι οθόνες παρουσιάζονται πλαισιωμένες με μικρά κείμενα σε ψηφιακή εκτύπωση. Παρουσίαση της σύνθεσης με βίντεο με ήχο σε δύο οθόνες 30, διάρκειας 240 sec. Διάδραση: Ψηφιακός αφηγητής (audioguide) Παραγωγή, οικονομία, υποδομές και διοίκηση της όψιμης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Το οικονομικό σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι υποδομές της Αυτοκρατορίας: Το σύστημα Διοίκησης, η δικαιοσύνη, η Παιδεία. Οι συγκρίσεις μεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων καταδεικνύουν την υπεροχή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με κέντρο τη Σμύρνη. Παραγωγή στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία την περίοδο Σκηνογραφικά στοιχεία: Οι οθόνες παρουσιάζονται πλαισιωμένες με μικρά κείμενα σε ψηφιακή εκτύπωση. Παρουσίαση της σύνθεσης με βίντεο με ήχο σε δύο οθόνες 30, διάρκειας 240 sec. Διάδραση: Ψηφιακός αφηγητής (audioguide) Οι λαοί της Μικράς Ασίας και της Σμύρνης: Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένιοι, Εβραίοι και Φραγκολεβαντίνοι Παρουσίαση και σύγκριση των βασικών πληθυσμιακών ομάδων στη Σμύρνη. Έλληνες της Ανατολής, του Αιγαίου και Ελλαδίτες. Οι Τούρκοι και ο σταδιακός εκτοπισμός τους. Οι Αρμένιοι, Οι Φράγκοι, Οι Εβραίοι. Κατανομή των ομάδων αυτών στο ρυμοτομικό σύνολο της πόλης. Δημογραφικά στοιχεία. Σελίδα 27 από 71

28 Σκηνογραφικά στοιχεία: Ο χώρος θα επενδυθεί με υφάσματα (βαμβακερά, μάλλινα, λινά και μεταξωτά) που υπαινίσσονται ενδυματολογικές διαφοροποιήσεις των κατοίκων της Σμύρνης. Οι οθόνες παρουσιάζονται πλαισιωμένες με μικρά κείμενα σε ψηφιακή εκτύπωση. Παραγωγή τριών βίντεο σε μία διήγηση-ενότητα, Με ήχο, Διάρκεια 240 sec. Διάδραση: Ψηφιακός αφηγητής (audioguide) Προτρέπει τον επισκέπτη να πιάσει στον χώρο τις επενδύσεις με υφάσματα (βαμβακερά, μάλλινα, λινά και μεταξωτά) που υπαινίσσονται ενδυματολογικές διαφοροποιήσεις των κατοίκων της Σμύρνης Οι αγορές της Σμύρνης Οι αγορές της Σμύρνης ως θέσεις μέσα στον ιστό της πόλης αλλά και ως κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα. Σε χαρτογραφικό υπόβαθρο παρουσιάζονται οι αγορές της Σμύρνης: Τα Μπεζεστένια της Σμύρνης (Το Μπεζεστένι του Κιοπορουλού Πασά, το Γκιολ Μπεζεστένι, το τσόχα Μπεζεστένι, το Μπακίρ Μπεζεστένι, το Εσκί Τζοφά Μπεζεστένι). Τα ταρσιά και τα παζάρια (γεμίς τσαρσί, ιντζίρ τσαρσί, ζεϊτούν τσαρσί, κασαπλάρ παζάρ, μπαλούκ παζάρ, αραπιάν τσαρσί). Άλλες ενότητες: Δουλεμπόριο. Τα χάνια της Σμύρνης. Τα παζάρια των καραβανιών. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και το λιμάνι. Η Οδός των Ρόδων και ο Φραγκομαχαλάς. Το Quai, η νέα παραλία. Σκηνογραφικά στοιχεία: Σειρά μικρών βιτρινών (περ. 30x20 ecm) με υλικά του εμπορίου (μαλλί, τάπητες, μετάξι, υφάσματα, κρύσταλλα, καπνό, πετρέλαιο, ζάχαρη, ξυλεία, μπαχαρικά, βαμβάκι, καφές, ριζάρι, σταφίδα, ξερά σύκα, νομίσματα, γραμματόσημα, δέρματα, γούνες, σχοινιά κ.λπ.). Σειρά 4 οθονών 40 που παρουσιάζουν ενιαίο βίντεο (οριζόντιο video-wall). Διάδραση: Ψηφιακός αφηγητής (audioguide). Ο επισκέπτης ακουμπά μια σειρά μικρών βιτρινών (περ. 30x20 ecm) με υλικά του εμπορίου (μαλλί, τάπητες, μετάξι, υφάσματα, κρύσταλλα, καπνό, πετρέλαιο, ζάχαρη, ξυλεία, μπαχαρικά, βαμβάκι, καφές, ριζάρι, σταφίδα, ξερά σύκα, νομίσματα, γραμματόσημα, δέρματα, γούνες, σχοινιά κ.λπ.). και αυτές αποκαλύπτουν το περιεχόμενο τους Η πόλη της Σμύρνης Η ρυμοτομία της πόλης πριν και μετά τις μεταρρυθμίσεις (tanzimat). Οι συγκοινωνίες και το λιμάνι. Η περιφέρεια της Σμύρνης προς το εσωτερικό αλλά και τα ενάλια προάστια. Σημαντικά μνημεία της πόλης. Η επέκταση της πόλης, Τα προάστια. Η αρχιτεκτονική και τα ιδρύματα της πόλης (σχολεία, πρόνοια, τόποι λατρείας). Κέντρα ψυχαγωγίας. Οδικοί άξονες και συγκοινωνία. Η Αθήνα σε παράλληλο χρόνο. Σελίδα 28 από 71

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή:Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» Σύμφωνα με την παράγραφο Α.1.7. της διακήρυξης, παρατίθενται στη συνέχεια διευκρινήσεις σε ερωτήματα εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980)

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980) Μ Ε Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Κ Α Τ Ο Π Ι Ν Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Σ Υ Λ Λ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση 1. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου Το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου συνοψίζεται: στη σχεδίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ρ9-Κ39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44Ρ9-Κ39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β 1.7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 714 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210 5385174 Αιγάλεω: 14/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΔΧ-ΓΚ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΔΧ-ΓΚ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 943 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: 07-11-2014 Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: 07-11-2014 Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: 07-11-2014 Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. DYNAMHZOIS20141107-1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Θέμα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ΑΠ ΕΞ 0185-150226 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας δημιουργίας αυτοματοποιημένων travel itineraries»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ

Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ Ανάθεσης Εργασιών «Συντήρησης Εφαρμογών και Προϋπολογισμού 40.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΜΕΛΕΤΗ 2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο του Έργου.

1. Αντικείμενο του Έργου. Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας αδειών του προσωπικού της Βουλής. 1. Αντικείμενο του Έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 12/08/2014 Α.Π. : 3148 Προς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ T.K : 22300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 12/08/2014 Α.Π. : 3148 Προς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ T.K : 22300 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 13:03:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΔ5ΓΝ-ΥΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης: Οικονομικότερη προσφορά Α Π Ο Φ Α Σ Η

Κριτήριο αξιολόγησης: Οικονομικότερη προσφορά Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΠΑΝΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο, 12.10.2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρ.: 596 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π281_07-03-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα