campingvogn f.m. τροχόσπιτο, το [tǥ trǥχǥspitǥ] # κάραβαν, το [tǥ karavan] / de

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "campingvogn f.m. τροχόσπιτο, το [tǥ trǥχǥspitǥ] # κάραβαν, το [tǥ karavan] / de"

Transcript

1 1 C ca. adv. (cirka) περίπου [pεripu] # κάπου [kapu] # πάνω κάτω [panǥ-katǥ] # γύρω [jirǥ] # (adj./adv.: omtrentlig, tilnærmelsesvis) κατά προσέγγιση [kata prǥsεŋgisi] # (nesten) παραλίγο [paraliDžǥ] / ca 1000 χίλιες ευρώ ( 1000) πάνω κάτω [çiliεs εvrǥ panǥ-katǥ] / ca. to kilometer περίπου δυο χιλιόµετρα [pεripu ðjǥ çiljǥmεtra] / ca. et dusin µια περίπου δωδεκάδα [mja pεripu ðǥðεkaða] / etter ca. et år ύστερα από κάνα χρόνο [istεra apǥ kana ΧrǤnǤ] / for ca. ti dager siden πριν από καµιά δεκαριά µέρες [prin apǥ kamja ðεkaria mεrεs] / han ble født ca. 970 e. Kr. γεννήθηκε γύρω στα 970 µ.χ. [jεniϑikε jirǥ sta εniakǥsia εvðǥminda mεta ΧristǤn] / han er ca. 10 år gammel είναι περίπου δέκα ετών [inε pεripu ðεka εtǥn] : ca. tjuefem år gammel καµιά εικοσ(ι)πενταριά [kamja ikǥsipεndaria] : ca. tretti år gammel κάπου τριάντα χρονών [kapu trianda ΧrǤnǤn] / i/på en avstand av ca. fem kilometer σε µια απόσταση πέντε περίπου χιλιοµέτρων [sε mja apǥstasi pεndε pεripu çiljǥmεtrǥn] cabincruiser m. (kabinkrysse, liten yacht) µικρή θαλαµηγός, η [i mikri ϑalamiDžǥs] cabriolet m. (åpen bil) ανοιχτό αµάξι, το [tǥ aniχtǥ amaksi] # καµπριολέ, το [tǥ kambriǥlε] / (bil med kalesje) επιβατικό µε οροϕή που διπλώνει [εpivatikǥ mε ǤrǤfi pu ðiplǥni] Calais geogr. Καλαί, το [tǥ kalε] Calcutta geogr. Καλκούτα, η [i kalkuta] California geogr. Καλιϕόρνια, η [i kalifǥrnia] callgirl m. (prostituert som kundene kontakter per telefon) κόλ γκερλ [kǥlgεrl] # (dagl.) βιζιτού, η [i vizitu] camping m. (leir, teltleir) κατασκήνωση, η [i kataskinǥsi] # κάµπινγκ, το [tǥ kambiŋ] # κάµπιν, το [tǥ kambin] camping-guide m. (bok) οδηγός κάµπινγκ, η [i ǤðiDžǤs kambiŋ] campingkort n. κάτρα του κάµπινγκ, η [i karta tu kambiŋ] # ταυτότητα κάµπινγκ, η [i taftǥtita kambiŋ] campingplass m. (µέρος για) κάµπινγκ, το [tǥ (mεrǥz ja) kambiŋ] #, ρουλότα η [i rulǥta] # (teltplass, leirplass, leir) κατασκήνωση, η [i kataskinǥsi] / campingplassen har alle nødvendige fasiliteter το κάπµινγκ έχει όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις [tǥ kambiŋ εçi Ǥlεs tis anaŋgεεs εŋgatastasis] / er det en/noen campingplass her? υπάρχει εδώ ένα κάµπιγκ; [iparçi εðǥ εna kambiŋ] campingpresenning m. (plastikkduk) µουσαµάς τέντας, ο [Ǥ musamas tεndas] campingseng f.m. κρεβάτι εκστρατείας, το [tǥ krεvati εkstratias] campingtur m. κατασκήνωση, η [kataskinǥsi] / hver sommer drar vi på campingtur κάθε καλοκαίρι πάµε (σε) κατασκήνωση [kaϑε kalǥkεri pamε (sε) kataskinǥsi] campingutstyr n. εϕόδια για κάµπινγκ, τα [ta εfǥðia ja kambiŋ] # είδη κατασκήνωσης, τα [ta iði kataskinǥsis] # εξοπλισµός κατασκηνώσεων, ο [Ǥ εksǥplizmǥs kataskinǥsεǥn] campingvogn f.m. τροχόσπιτο, το [tǥ trǥχǥspitǥ] # κάραβαν, το [tǥ karavan] / de

2 2 koblet fra campingvogna om natta αϕαίρεσαν το τροχόσπιτο τη νύχτα [afεrεsan tǥ trǥχǥspitǥ ti niχta] campus m. (universitetsområde) πανεπιστηµιακός χώρος, ο [Ǥ panεpistimiakǥs ΧǤrǤs] Canada geo. Καναδάς, ο [Ǥ kanaðas] canadier m. (kanadier) Καναδέζος, ο [Ǥ kanaðεzǥs] # Καναδεζός, ο [Ǥ kanaðεzǥs] # f. Καναδέζα, η [i kanaðεza] canadisk adj. (kanadisk) καναδέζικος [kanðεzikǥs] cancan m. κανκάν, το [tǥ kaŋkan] candyfloss m. (sukkerspinn) µαλλί της γριάς, το [tǥ mali tiz Džrias] cannabis m. Ινδική κάνναβις, το [tǥ indiki kanavis] # (hamp) κανναβούρι, το [tǥ kanavuri] canneloni m. (it. pastarett med kjøttdeig) κανελόνια, τα [ta kanεlǥnia] Cannes geo. Κάννες, οι [i kanεs] caps m. (lue) κασκέτο, το [tǥ kaskεtǥ] cardigansett n. (pullover og jakke) πουλόβερ και ζακέτα [pulǥvεr kε zakεta] carte blanche (blankofullmakt, frie hender) εν λευκώ [εn lεfkǥ] / gi noen carte blanche εξουσιοδοτώ κάποιον εν λευκώ [εksusiǥðǥtǥ kapiǥn εn lεfkǥ] cassatais m. (iskrem med frukt og nøtter) παγωτό κασσάτα, το [tǥ paDžǥtǥ kasata] Castor astrol. Κάστορας, ο [Ǥ kastǥras] CD-plate f.m. CD, το [tǥ sidi] # σιντί, το [tǥ sidi] # δίσκος ακτίνας, ο [Ǥ ðiskǥs aktinas] # ψηϕιακός δίσκος, ο [Ǥ psifiakǥz ðiskǥs] celeber adj. διάσηµος [ðjasimǥs] celle f.m. (isolat i fengsel eller kloster) κελί, το [tǥ kεli] # (biol.) κύτταρο, το [tǥ kitarǥ] # (fengselscelle, sl. kasjott, mil. interneringsanstalt, kakebu) κρατητήριο, το [tǥ kratitiriǥ] celledeling f.m. µοίρασµα κελιού, το [tǥ mirazma kεlju] celle- pref. (cellular-, celledelt, porøs) κυτταρικός [kitarikǥs] celledelt adj. (celle-, porøs) κυτταρικός [kitarikǥs] celledør f.m. πόρτα του κελιού, η [i pǥrta tu kεlju] / celledøra ble låst og vakta forsvant η πόρτα του κελιού ασϕαλίστηκε και ο ϕύλακας έγινε άϕαντος [i pǥrta tu kelju asfalistikε kε Ǥ filakas εjinε afandǥs] celleforsker m. κυτταρολόγος, ο [Ǥ kitarǥlǥDžǥs] celleforskning f.m. (cellelære, cytologi) κυτταρολογία, η [i kirarǥlǥjia] cellekjerne f.m. πυρήνας κυττάρου, ο [Ǥ pirinas kitaru] cellist m. (mannlig) βιολοντσελίστας, ο [Ǥ viǥlǥndzεlistas] # (kvinnelig) βιολοντσελίστρια, η [i viǥlǥndzεlistria] cello m. βιολοντσέλο, το [tǥ viǥlǥndzεlǥ] cellofan m. σελοϕάν, το [tǥ sεlǥfan] celluloid m. (folie) ζελατίνα, η [i zεlatina] cellulose m. (tremasse) ξυλοπολτός, ο [Ǥ ksilǥpǥltǥs] # κυτταρίνη, η [i kitarini] celsius (grader celsius m.pl) βαθµοί Κελσίου, οι [i vaϑmi kεlsiu] cembalo n. κλαβεσίνο, το [tǥ klavεsinǥ] cent m. (eurocent) m. λεπτό, το [tǥ lεptǥ] centi- pref. (hundredels) εκατοστός [εkatǥstǥs]

3 3 centigram n. (et hundredels gram) εκατοστό γραµµαρίου, το [tǥ εkatǥstǥ Džramariu] # εκατοστογράµµο, το [tǥ εkatǥstǥDžramu] centiliter m. εκατοστό λίτρου, το [tǥ εkatǥstǥ litru] centimeter m. πόντος, ο [Ǥ pǥndǥs] # εκατοστόµετρο, το [tǥ εkatǥstǥmεtrǥ] # εκατοστό, το [tǥ εkatǥstǥ] / den er 2 cm lengre/for lang είναι κατά 2 πόντους µακρύτερο [inε kata ðiǥ pǥnduz makritεrǥ] / kula bommet med to centimeter η σϕαίρα αστόχησε κατά δύο πόντους [i sfεra astǥçisε kata ðiǥ pǥndus] cerebral parese m. εγκεϕαλική παράλυση, η [i εŋgεfaliki paralisi] certeparti n. (kontraktdokument for båtfrakt) ναυλοσύµϕωνο, το [tǥ navlǥsimfǥnǥ] chamottestein m. (ildfast stein, teglstein) αλεξίπυρα τούβλα [alεksipira tuvla] champagne m. σαµπάνια, η [i sambanja] # καµπανίτης, ο [Ǥ kambanitis] / ei flaske champagne ένα µπουκάλι σαµπάνια [εna bukali sambanja] / forfriske seg med champagne ευωχούµαι µε σαµπάνια [εvǥχumε mε sambanja] chargé d affaires m. επιτετραµµένος, ο [Ǥ εpitεtramεnǥs] charme m. (sjarm, vinnende vesen, fortryllelse) βασκαντήρα, η [i vaskandira] charmere v. (sjarmere, fascinere, fengsle, trollbinde) καταθέλγω [kataϑεlDžǥ] charter n. (pakt, traktat) νυαλοσύµϕωνο, το [tǥ nialǥsimfǥnǥ] # (grunnlov, statsforfatning) καταστατικός χάρτης (της πολιτείας), ο [Ǥ katastatikǥs Χartis (tis pǥlitias)] charterflyging f.m. εκµισθώµενη πτήση, η [i εkmisϑǥmεni ptisi] chartertur m. (med fly) πτήση τσάρτερ, η [i ptisi tsartεr] chartre v. (skip eller fly) ναυλώνω [navlǥnǥ] # µισθώνω [misϑǥnǥ] / chartre en buss/et fly µισθώνω λεωϕορείο/αεροπλάνο [misϑǥnǥ lεǥfǥriǥ/aεrǥplanǥ] chassis n. σασί, το [tǥ sasi] cheetah m. (gepard, jaktleopard) κυναίλουρος, ο [Ǥ kinεlurǥs] chic adj. (fiks, elegant, elegant kledd, neds.: snobbet) κοµψευόµενος [kǥmpsεvǥmεnǥs] chiffer m. (hemmelig skrift, kode) κρυπτογράϕηση, η [i kriptǥDžrafisi] # κρυπτογραϕία, η [i kriptǥDžrafia] chiffernøkkel m. κρυπτογραϕική κλείδα, η [i kriptǥDžrafiki kliða] chifrere v. (kode, skrive i kode, kryptere) κρυπτογράϕω [kriptǥDžrafǥ] Chile geo. Χιλή, η [i çili] chilener m. Χιλιανός, ο [Ǥ çilianǥs] # f. Χιλιανή, η [i çiliani] chilensk adj. χιλιάνικος [çiljanikǥs] chip m. (silikonbrikke) τσιπ, το [tǥ tsip] CIA (Central Intelligence Agency) η Κεντρική Υπηρεσία Πληροϕοριών [i kεndriki ipirεsia plirǥfǥriǥn] Cicero rom. statsmann Κικέρωνας, ο [Ǥ kikεrǥnas] cirka adv. (ca.) περίπου [pεripu] / cirka to hundre (sånn omtrent to hundre) καµιά διακοσαριά [kamja ðiakǥsaria] / hvor mye koster det, sånn cirka? πόσο κοστίζει, περίπου; [pǥsǥ kǥstizi pεripu] chapeau-claque m. (høy, svart silkehatt til å slå sammen, eng. opera hat) κλακ, το [tǥ klak] choke m. τσοκ, το [tǥ tsǥk] # βαλβίδα ρύθµισης ροής καυσίµου, η [i valviða riϑmisis rǥis kafsimu] # (coil) πηνίο, το [tǥ piniǥ] # (gasspjeld, ventil, struper) δικλίδα, η [i

4 4 ðikliða] Cicero hist. Κικέρωνας, ο [Ǥ kikεrǥnas] / Ciceros taler οι λόγοι του Κικέρωνα [i lǥji tu kikεrǥna] cirka adv. (omtrent, om lag) περίπου [pεripu] # (rundt, omkring) γύρω [jirǥ] # (omkring, mer eller mindre, sånn cirka) ίσαµε [isamε] / bordet er ca. to meter langt το τραπέζι έχει περίπου δύο µέτρα µήκος [tǥ trapεzi εçi pεripu ðiǥ mεtra mikǥs] / ca ίσαµε δυο χιλιάδες [isamε ðjǥ çiljaðεs] / det vil koste deg ca. 100 θα σου κοστίσει γύρω 100 λίρες [ϑa su kǥstisi jirǥ εkatǥ lirεs] / han er ca. ti år gammel είναι περίπου δέκα ετών [inε pεripu ðεka εtǥn] cirrussky f.m. (meterorol. fjærsky) θύσανος, ο [Ǥ ϑisanǥs] cisterne f.m. (samlebrønn, beholder, reservoar) δεξαµενή, η [i ðεksamεni] # στέρνα, η [i stεrna] / cisterne for regnvann (samlebrønn for regnvann) δεξαµενή βρόχιου νερού [ðεksǥmεni vrǥçiu nεru] : vi har ei cisterne på takterrassen έχουµε µια δεξαµενή στην ταράτσα [εχumε mja ðεksamεni stin daratsa] citadell n. ϕρούριο, το [tǥ fruriǥ] # ακρόπολη, η [i akrǥpǥli] clearing m. (økon.)(betalingsoppgjør ved avregning av tilgodehavender, særlig mellom banker eller land) κλήριγκ, το [tǥ kliriŋ] clou n. (klimaks, høydepunkt) κλου, το [tǥ klu] # αποκορύϕωµα, το [tǥ apǥkǥrifǥma] # αποκορύϕωση, η [i apǥkǥrifǥsi] / aftenens clou (kveldens høydepunkt) το αποκορύϕωµα/κλου της βραδιάς [tǥ apǥkǥrifǥma/klu tiz vraðjas] clutch m. (kløtsj) συµπλέκτης, ο [Ǥ simblεktis] # ντεµπραγιάζ, το [tǥ dεbrajaz] # αµπραγιάζ, το [tǥ ambrajaz] / clutchen tar for raskt ο συµπλέκτης πιάνει πολύ γρήγορα [Ǥ simblεktis pjani pǥli DžriDžǤra] clutche v. (kløtsje, koble ut) ντεµπραγιάρω [dεbrajarǥ] clutchpedal m. πεντάλι του συµπλέκτου, το [tǥ pεndali tu simblεktu] clutchlamell m. δίσκος αµπραγιάζ, ο [Ǥ ðiskǥs ambrajaz] c/o (eng. care of, på brev: adresse) µέριµνῃ * του [mεrimni tu] Coca-Cola f.m. κόκα κόλα, η [i kǥka kǥla] / drikke en Coca-Cola πίνω µια κόκα κόλα [pinǥ mja kǥka kǥla] cockpit m. θάλαµος πιλότου, ο [Ǥ ϑalamǥs pilǥtu] cocktail m. κοκτέηλ, το [tǥ kǥktεil] # κοκτέιλ, το [tǥ kǥktεil] coil m. σύστηµα αναϕλέξεως, το [tǥ sistima anaflεksεǥs] # (choke) πηνίο, το [tǥ piniǥ] Cola m. κόλα, η [i kǥla] collage m. (kollasj, klistrebilde) κολλάζ, το [tǥ kǥlaz] college n. (privat videregående skole, internat) κολέγιο, το [tǥ kǥlεjǥ] cologne m. (eau de cologne) κολόνια, η [i kǥlǥnia] Colombia geo. Κολοµβία, η [i kǥlǥmvia] colombianer m. Κολοµβιανός, ο [Ǥ kǥlǥmvianǥs] # f. Κολοµβιανή, η [i kǥlǥmviani] colombiasnsk adj. κολοµβιάνικος [kǥlǥmvianikǥs] Colosseum m. (amfiteater i Roma) Κολοσαίο, το [tǥ kǥlǥsεǥ] comeback n. m. (gjenkomst, gjeninntreden, gjenopptreden) επιστροϕή, η [i εpistrǥfi] / hennes comeback på den sentrale politiske arena η επιστροϕή της στην κεντρική

5 πολιτική σκηνή [i εpistrǥfi tis stiŋ gεndriki pǥlitiki skini] / Nixons comeback i politikken η επιστροϕή του Νίξον στην πολιτική [i εpistrǥfi tu niksǥn stim bǥlitiki] computer m. υπολογιστής, ο [Ǥ ipǥlǥjistis] # κοµπιούτερ, το [tǥ kǥmbjutεr] concertina n. (lite trekkspill) κοντσερτίνα, η [i kǥntsεrtina] consommé m. (kraftig, klar buljong) κονσοµέ, το [tǥ kǥnsǥmε] container m. (varecontainer) εµπορευµατοκιβώτιο, το [tǥ εmbǥrεvmatǥkivǥtiǥ] # (container for papir/flasker) κάδος χαρτιού/µπουκαλιών [Ǥ kaðǥs Χartju/bukaljǤn] containerhavn f.m. λιµένας δεξαµενόπλοιων, το [tǥ limεnaz ðεksamεnǥpliǥn] copyright m. κοπιράιτ, το [tǥ kǥpirait] # (opphavsretten til et åndsverk) δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας, το [tǥ ðikεǥma pnεvmatikis iðiǥktisias] corned beef m. (saltet oksekjøtt) κορνµπίϕ, το [tǥ kǥrnbif] Costa Rica geo. Κοσταρίκα, η [i kǥstarika] cottage cheese m. (hytteost) µυζήθρα, η [i miziϑra) cowboy m. καουµπόης, ο [Ǥ kaubǥïs] cowboyfilm m. (westernfilm) καουµποΐστικο ϕιλµ, το [tǥ kaubǥistikǥ film] crème brullée m. (karamellpudding) κρεµ βρυλέε, το [tǥ krεm brilé] crêpe m. (krepp, rågummi) κρέπι, το [tǥ krεpi] crescendo m. (mus.) κρε(τ)σέντο, το [tǥ krε(t)sεndǥ] cricket m. κρίκετ, το [tǥ krikεt] croupuier m. (ved spillebank) κρουπιέ, το [tǥ krupjε] cruise n. (sjøreise) κρουαζιέρα, η [i kruazjεra] / reise/være på cruise πάω/είµαι κρουζιέρα [paǥ/imε kruzjεra] cruisefart m. κρουαζιέρα, η [i kruazjεra] cup m. (pokal) κύπελλο, το [tǥ kipεlǥ] cupfinale m. τελικά κυπέλλου, τα [ta tεlika kipεlu] cupkamp m. (cuptevling) αγώνας κυπέλλου, ο [Ǥ aDžǥnas kipεlu] cyanose m. (blåsyke) κυάνωση, η [i kianǥsi] cymbal m. κύµβαλο, το [tǥ kimvalǥ] cyste m. (med.)(blære, vesikkel) κύστη, η [i kisti] cystoskopi m. κυστοσκόπηση, η [i kistǥskǥpisi] cytoplasma m. (med. celleslim) κυτόπλασµα, το [tǥ kitǥplazma] 5

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το 1 K kabal m. πασιέντσα, η [i pasiεndza] / legge kabal ρίχνω πασιέντζες [riχnǥ pasiεndzεs] kabaret m. (revy, floor-show, variert underholdning) επιθεώρηση πίστας, η [i εpiϑεǥrisi pistas] # ((lokale med)

Διαβάστε περισσότερα

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο 1 koalisjon m. συνασπισµός, ο [Ǥ sinaspizmǥs] koalisjonsregjering f.m. κυβέρνηση συνασπισµού, η [i kivεrnisi sinaspizmu] # οικουµενική κυβέρνηση, η [i ikumεniki kivεrnisi] kobber n. (kopper) χαλκός, ο

Διαβάστε περισσότερα

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode 1 hobby m. (atspredelse, fritidsaktivitet, underholdning) διασκέδαση, η [i ðiaskεðasi] # ενασχόληση, η [i εnasχǥlisi] / den eneste hobbyen min er lesing/sjakk η µόνη µου διασκέδαση είναι το διάβασµα/το

Διαβάστε περισσότερα

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige 1 tilta v. (øke, vokse, stige, gå opp) αυξάνοµαι [afksanǥmε] # (bli tyngre, øke i vekt) παίρνω βάρος [pεrnǥ varǥs] tiltak n. (mål, målsetting) µέτρο, το [tǥ mεtrǥ] # (initiativ) πρωτοβουλία, η [i prǥtǥvulia]

Διαβάστε περισσότερα

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν 1 L la v. (tillate) παραχωρώ [paraχǥrǥ] # επιτρέπω [εpitrεpǥ] # (la, forlate, la det bli igjen, slippe, oppgi, la i stikken) αϕήνω [afinǥ] # (formanende partikkel, la oss/gå/dra, på gresk evt. fulgt av

Διαβάστε περισσότερα

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki 1 hematologi m. (læren om blod og blodsykdommer) αιµατολογία, η [i εmatǥlǥjia] hematom m. (blodsuttredelse i vevet) αιµάτοµα, το [tǥ εmatǥma] hematuri m. (med.)(blod i urinen) αιµατουρία, η [i εmaturia]

Διαβάστε περισσότερα

seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la

seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la 1 tendens m. (trend, hang, tilbøyelighet) τάση, η [i tasi] # ροπή, η [i rǥpi] # κίνηση, η [i kinisi] # κλίση, η [i klisi] / en oppadgående/nedadgående tendens η ανατιµητική/ υποτιµητική τάση [anatimtiki/ipǥtimitiki

Διαβάστε περισσότερα

krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ

krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ 1 krabbe f. κάβουρας, ο [kavuras] # (småkrabbe) καβούρι, το [tǥ kavuri] # (stor krabbe) καβουροµάνα, η [i kavurumana] / ei krabbe kløp meg i stortåa ένας κάβουρας µε δάγκωσε στο µεγάλο δάχτυλο [εnas kavuras

Διαβάστε περισσότερα

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage 1 V vable m. (blemme, gnagsår) ϕλύκταινα, η [i fliktεna] # (træl, blemme) καρούλα, η [i karula] vade v. (va, gå over) διαβαίνω [ðiavεnǥ] # τσαλαβουτάω [tsalavutaǥ] / som det er mulig å vade over (som lar

Διαβάστε περισσότερα

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] #

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] # 1 bry n. (bryderi, ulempe) βάσανο, το [tǥ vasanǥ] # (umake, anstrengelse) κόπος, ο [Ǥ kǥpǥs] # (problem, bekymring, bryderi, hodebry) έγνοια, η [i εDžnia] / jeg ønsker ikke å være til bry for dere på noen

Διαβάστε περισσότερα

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på)

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på) 1 kjole m. ϕόρεµα, το [tǥ fǥrεma] # ϕουστάνι, το [tǥ fustani] # (lang kjole, aftenantekk) τουαλέτα, η [i tualεta] / denne kjolen har knepping/glidelås bak αυτό το ϕόρεµα κλείνει/κουµπώει πίσω [aftǥ tǥ

Διαβάστε περισσότερα

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis]

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis] 1 W Wales geo. Oυαλλία, η [i ualia] waliser m. Ουαλλός, ο [Ǥ ualǥs] # f. Ουαλλή, η [i uali] walisisk adj. ουαλλικός [ualikǥs] walkie-talkie m. (bærbar radiotelefon) ϕορητό ραδιοτηλέϕωνο, το [tǥ fǥritǥ

Διαβάστε περισσότερα

stǥmaçi] / ha ømtålig mage έχω λεπτεπίλεπτο/λεπτό στοµάχι [εχǥ lεptεpilεptǥ/lεptǥ

stǥmaçi] / ha ømtålig mage έχω λεπτεπίλεπτο/λεπτό στοµάχι [εχǥ lεptεpilεptǥ/lεptǥ 1 M m. (fork. for meter) µ. / 40 m. 40 µ. [saranda mεtra] Madeira geo. Μαδέρα, η [i maðεra] madjar m. (ungarer) Μαγυάρος, ο [Ǥ majarǥs] madonna f.m. (jomfru Maria) Παναγία, η [i panajia] madonnabilde n.

Διαβάστε περισσότερα

[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får

[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får 1 smadre v. (splintre, knuse) θραυώ [ϑravǥ] # κοµµατιάζω [kǥmatjazǥ] / den fulle mannen smadret alle møblene ο µεθυσµένος κοµµάτιασε όλα τα έπιπλα [Ǥ mεϑizmεnǥs kǥmatjasε Ǥla ta εpipla] smak m. (smakssans)

Διαβάστε περισσότερα

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet 1 inn adv. µέσα [mεsa] / han er inn og ut av fenselet/sykehuset διαρκώς µπαινοβαίνει στη ϕυλακή/στο νοσοκοµείο [ðiarkǥz bεnǥvjεni sti filaki/stǥ nǥsǥkǥmiǥ] / kjenne noe ut og inn (kjenne alle detaljer/alle

Διαβάστε περισσότερα

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid)

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) 1 men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) όµως [ǤmǤs] / fattig, men ærlig ϕτωχός αλλά τίµιος [ftǥχǥs ala timiǥs] / han sier han er fattig, men alt tyder

Διαβάστε περισσότερα

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs 1 tribun m. (embetsmann i det gamle Roma) δήµ αρχος, ο [Ǥ ðimarχǥs] tribunal n. (domstol) δικαστήριο, το [tǥ ðikastiriǥ] tribune f.m. εξέδρα, η [i εksεðra] # (seterad) κερκίδα, η [i kεrkiða] # (platform,

Διαβάστε περισσότερα

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα...

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα... 1 H ha v. έχω [εχǥ] # κατέχω [katεχǥ] # (inneholde, bestå av) αποτελούµαι από [apǥtεlumε apǥ] # (skaffe seg, oppnå, få) αποκοµίζω [apǥkǥmizǥ] # (telle, omfatte, utgjøre) αριθµώ [ariϑmǥ] # (utøve) ασκώ

Διαβάστε περισσότερα

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω 1 T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω [pεrnǥ] # (spise) τρώγω [trǥDžǥ] # (drikke) πίνω [pinǥ] # (ha plass til) έχω χώρο για [εχǥ ΧǤrǤ ja] #

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα Στο δρόμο : Τόπος Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Jeg er faret vild. Όταν δεν ξέρετε που είστε Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?) Kan du vise mig hvor

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος, Μαρτιος 2014. Εργασία Προόδου #1. ίνονται Οµάδες Ερωτήσεων, Προβληµάτων και Ασκήσεων, Α,Β,Γ,,Ε,Ζ,Η

Ρόδος, Μαρτιος 2014. Εργασία Προόδου #1. ίνονται Οµάδες Ερωτήσεων, Προβληµάτων και Ασκήσεων, Α,Β,Γ,,Ε,Ζ,Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Eaρινό Εξάµηνο Ρόδος, Μαρτιος 2014 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Ι ΑΚΤΙΚΗΣ και ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Μάθηµα: ΥΓ00003 "ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφοι έµπνευσης. (Οι αστερίσκοι στο πλάι των επικεφαλίδων υποδεικνύουν τον βαθµό δυσκολίας του κάθε γρίφου)

Γρίφοι έµπνευσης. (Οι αστερίσκοι στο πλάι των επικεφαλίδων υποδεικνύουν τον βαθµό δυσκολίας του κάθε γρίφου) Γρίφοι έµπνευσης (Οι αστερίσκοι στο πλάι των επικεφαλίδων υποδεικνύουν τον βαθµό δυσκολίας του κάθε γρίφου) Γρίφος 1"Η βουτιά της πάπιας"(*) Μέσα σε µια λίµνη κολυµπάει µια πάπια, πάνω στην ουρά της κάθεται

Διαβάστε περισσότερα

Course Content. Level 3. Greek. Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso

Course Content. Level 3. Greek. Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso Level 3 Greek Griego Grec Griechisch Greco Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso VERSION 3 Level 3 Greek Griego Grec Griechisch Greco Course Content Contenido

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Όπου χρειάζεται να γίνουν πράξεις για να βρεθεί η απάντηση, να τις κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

OPEL MOKKA Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

OPEL MOKKA Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας OPEL MOKKA Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Εν συντομία... 6 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα... 20 Καθίσματα, προσκέφαλα... 37 Αποθήκευση... 59 Όργανα και χειριστήρια...

Διαβάστε περισσότερα