Ο νεωιερικό$ και outikós BÓKXOS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο νεωιερικό$ και outikós BÓKXOS"

Transcript

1

2 NÎKOS KapaniôaKns Kadnvnms Μεσαιωνικήϊ lowpias ins âuons, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ο νεωιερικό$ και outikós BÓKXOS Ο BÓKXOS έχει αλλάξει, κατά m διάρκεια ίων αιώνων, πολλά πρόσωπα και γνωρίσει διαφορετικέ5 χρήσει και σημασίε5. Η θρησκευτική ίου χρήση είναι, ÌOCUS, η αρχαιότερη. Η Ευρώπη γνώρισε, ΟΊΟ σύνολο ins, ιον θυσιαστικό χαρακιήρα ιου που υπήρξε σχεδόν KOIVÓS axis αρχαίε$ Θρησκείε5 πριν ακόμα γνωρίσει, μέσω ins χριστιαvikns Θρησκεία5, τη μετουσίωση του αίματο$ σε κρασί. Αξίζει, μάλιστα, να υπογραμμίσουμε το γεγονό5 ότι οι πρώτοι μεγάλοι καλλιεργητέ5 κρασιού, στη μεσαιωνική δύση, υπήρξαν οι επίσκοποι και οι ηγούμενοι των μοναστηριών. Η χρήση του, GÛS συμβόλου pias ξεχωριστά σχιγμήξ, ανάγεται στη συνήθεια που ήθελε να χρησιμοποιούνται ορισμένα εκλεκτά κρασιά για να εορτάζεται η επικύρωση σημαντικών συμφωνιών. Αν σταθούμε σε παραδείγματα τη5 νεότερη5 εποχή5, όπω5 μα$ αναλογεί και από το θέμα που παρουσιάζουμε, αξίζει να αναφέρουμε ότι το κρασί Τοκάϊ θεωρούνταν αυτοκρατορικό ελιξίριο και ενισχυτικό όπλο ms διπλωματία5 των Αψβούργων ότι ο Ταλεϋράνδθ5 προσέφερε σαμπάνια στο Συνέδριο ms Biéwns το Xcupis va λησμονούμε ότι, στην λαϊκή κοινωνικότητα, η πιο συνηθισμένη ευχή γίνεται nivovras. Η πολιτική σημασία του κρασιού συνδέεται με την εμπορική του αξία γεγονό5 που οδηγούσε τα κράτη, σε όλε$ TIS loiopikés περιόδου5, να ελέγχουν την παραγωγή του και us oôous ms εμπορία$ του. Οι ιστορικοί έχουν, δικαίου, χαρακτηρίσει την κατάκτηση xns Γαλατία5 από τον Ιούλιο Καίσαρα CJS ένα "πόλεμο κρασιού", αφού η αποστολή που του είχε ανατεθεί από τη σύγκλητο ήταν να κρατήσει ανοικτό τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθούν τα κρασιά ms Ixarlias για να φθάνουν cos τη Βόρεια θάλασσα. Enions, οι μακροχρόνιοι πόλεμοι -του εκατονταετού$ πολέμου συμπεριλαμβανομένου- που διεξάγονται μεταξύ των γαλλικών και των αγγλικών δυναστικών οίκων από τον 12ο ecus τον 15ο αιώνα, έχουν στο επίκεντρο TOUS αμπελώνε$ ms AKUixavias από TOUS onoious οι βασιrliaöes ms Αγγλία5 αντλούσαν ένα μέρο$ των εσόδων TOUS. Αν στην ελληνική γλώσσα αναφερόμαστε στο λάδωμα μιλώντα$ για την εξαγορά ενό$ πολιτικού ή δημοσίου άρχοντα, σε άλλε$ γλώσσε$ αναφέρονται στο κρασί. 69

3 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Ι ΚΑΙ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Η σχέση του κρασιού με τη γαστρονομία είναι εξίσου αρχαία αν θυμηθούμε το "κέρασμα" του κρασιού στην αρχαιότητα, τις διάφορε5 noikirìies και χρήσει του οι οποίες αξιοποιούσαν όλες TIS κατηγορίε5 των παραγώγων του, από το απλό ξύδι του Ρωμαίου στρατιώτη écos το κρασί των συμποσίων. Η διατροφική σημασία του εντάσσεται στο γνωστό μεσογειακό σχήμα όπου είχε τη θέση του δίπλα στο ψωμί και το λάδι. Η σημασία αυτή οφειλόταν, κυρίως, στο γεγονόδ ότι συμπλήρωνε Tis ελλιπείς μερίδες σε κρέας- έδινε δύναμη και ζέσταινε TOUS εργαζόμενοι ms υπαίθρου και των πόλεων. Μια λειτουργία που oris μέρε5 μας έχει Kancus χαθεί. Τέλθ5, η χρήση του στην ιατρική αναφέρεται, ήδη, από τον Ιπποκράτη και υπήρξε το θεμελιώδες προϊόν τη5 ιατρική5 και φαρμακευτική5 κατά τον Μεσαίωνα. Τον 19ο αιώνα το κρασί της περιοχής του Μπορντώ θεωρούταν ως ένα συνηθισμένο φάρμακο για Tis γυναίκες που μόλΐ5 είχαν γεννήσει ενώ, ακόμα oris μέρες μας, θεωρείται ότι η λελογισμένη χρήση του προστατεύει από τον καρκίνο, αποτρέπει τα καρδιοαγγειακά επεισόδια και καθυστερεί την εξάπλωση ms νόσου του Αλτσχάϊμερ. Το κρασί εκτό$ από xis πολλέ5 χρήσεις του είχε, βέβαια, και OS γεωγραφίε$ του. Μια γεωγραφία παραγωγή5 και μια γεωγραφία κατανάλωσα. Η γεωγραφία παραγωγής του υπήρξε, κυρίως, η μεσογειακή Ευρώπη. Χάρις όμως στην επιμονή των καλλιεργητών η καλλιέργεια του αμπελιού επεκτάθηκε και npos τον Βορρά: Τουλάχιστον, όπως ήδη έγραφε τον 16ο αιώνα ο Ζαν Μποντέν, έως τον 49ο παράλληλο. Σε μια οριζόντια γραμμή από τον Ατλαντικό έως την Κριμαία, τη Γεωργία και τις χώρες του Καυκάσου. Στις παρυφές ωστόσο αυτής της ζώνης, ακόμα πιο βόρεια, φυτεύονταν κλήματα από τον καιρό της αρχαιότητας, ακόμα κι αν χρειαζόταν να τα θάβουν τον χειμώνα για να τα προστατεύουν από το ψύχος. Οι ζώνες παραγωγής του κρασιού ακολούθησαν τους Ευρωπαίους στις κατακτήσεις τους: στο Μεξικό, στο Περού, στη Χιλή, στην Αργεντινή, στην Καλιφόρνια. Η διαδρομή της εξάπλωσης του αμπελιού εκτάθηκε από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα, ακολουθώντας την ισπανική επέκταση. Το κρασί επικράτησε στα νησιά του Ατλαντικού, όπως στη Μαδέρα όπου υποκατέστησε την καλλιέργεια του ζαχαροκάλαμουστις Αζόρες όπου αντικαθιστούσε, συχνά, τα γαλλικά κρασιά που ταξίδευαν προς τις αμερικανικές χώρεςστα Κανάρια Νησιά και στηντενερίφη. Παρά τις απαγορεύσεις του Ισλάμ, το κρασί πουλιόταν στις ταβέρνες ms Πόλης- ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής λέγεται πως αγαπούσε το γλυκό κρασί της Κύπρου. Στην Περσία, αν και υπήρχε από παλιά, το καλλιέργησαν, επίσης οι μοναστικές αποστολές των Καπουτσίνων στο Σιράζ και στο Ισπαχάν, εξάγοντας το από εκεί στις Ινδίες. Η κατανάλωση του κυριάρχησε, προς τα τέλη του Μεσαίωνα, στη Δυτική Ευρώπη. Ο Ραμπελαί, έχοντας 70

4 Ο Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ Κ Α! Δ Υ Τ Ι Κ Ο Σ Β Α Κ Χ Ο Σ 71

5 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α % ' *' a 72 Λ" «fc*

6 Ο Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ι Δ Υ Τ Ι Κ Ο Σ Β Α Κ Χ Ο Σ επίγνωση αυτή$ ms Kupiapxias, έγραψε για "ένδοξοι" και για "ακούραστοι^ πότε5". Επρόκειτο για την οριστική επικράτηση ms "θε'1'kns KavaTas" ans σύνηθες των νέων λαών που είχαν εγκατασταθεί στη Δύση μετά την υποχώρηση των συνόρων του ρωμαϊκού Kparaus. Με άλλα λόγια το κρασί επέζησε του τέλουξ ενό5 πολιτισμού, του ρωμαϊκού, και κέρδισε Tis γευστικέ5 προτιμήσει των νέων λαών. Το υποστήριξε, σ' αυτήν τη νίκη του, η επικράτηση του χριστιανισμού και οι συμβολικέ5 χρήσει που του επέτρεψαν να διατηρηθεί στην υψηλότερη θέση ms ^papxias των ποτών πάνω από την μπύρα, το υδρόμελο ή τον μηλίτη. Η ανάπτυξη του μοναχισμού, και löicas του τάγματο5 των Βενεδικτίνων, συνετέλεσε ακόμα περισσότερο στη διάδοση του καθόσον, óncos γνωρίζουμε, ο Kavóvas αυτού του τάγματο$ επέτρεπε orous μοναxous την κατανάλωση κρασιού. Τη χρήση του, κατά μίμηση των μοναχών, υιοθέτησε και η φραγκική αριστοκρατία. Το όνομα του κρασιού συνδέθηκε με Tis noflixikés συνομωσίε5 των αριστοκρατικών οικογενειών των βαρβαρικών δυναστειών αν λάβουμε υπόψη μα5 ότι πολλέ5 πολιτικέ5 δολοφονίε5 διαπράττονταν με τη βοήθεια του. Έγινε το αγαπημένο ποτό των διαλεκτών τη5 KOivcuvias. Στο φραγκικό ημερολόγιο που θεσμοθέτησε ο Καρλομάγνο5 ο μήνα5 Οκτώβρη ονομάζεται Tpuynms (στην παλαιογερμανική γλώσσα windu-ema-mot), μια ονομασία που προηγήθηκε, κατά πολλού5 αιώνε$, του ημερολογίου ms Γαλλική$ Enavóoraons και του δικού ms vendémiaire. Ο laipikós napayovras συνετέλεσε, επίση5, στη διάδοση ms αμπελοκαλλιέργεια5 αφού το κρασί χρησιμοποιήθηκε ακόμα και στην κτηνιατρική, αν μπορούμε να ονομάσουμε έτσι, για εκείνη την εποχή, την περιποίηση των αλόγων. Παντού, έπλυναν Tis πληγέ5 TOUS με ζεστό κρασί ή ξύδι. Η ανάπτυξη των αμπελώνων υπάκουσε σε υπολογισμού5 που εξυπηρετούσαν, πρώτα, Tis καταναλωτικέ^ ανάγκε$ pias περιοχή$ και, στη συνέχεια, την απορρόφηση του πλεονάσματο5 του npoióvros μέσω των εξαγωγών. Οι αμπελώνε$ εξαπλώθηκαν πέρα από τα παραδοσιακά TOUS μεσογειακά όρια αξιοποιώντα5 όλε5 Tis δυνατέ5 συνθήκε$ ανάπτυξη5 του κλήματο$ όπω5 π.χ. τη γειτνίαση του με τα νερά των ποταμών τα οποία μειώνουν, κατά κανόνα, τη δύναμη των παγετών ms vuktas. Η ανάπτυξη των αμπελώνων βρισκόταν, όμα«, υποθηκευμένη από Tis μεγάλε5 πιθανότητε5 pias KaKns σοδειά5 ή pias KaKns τελική5 noiómtas. Ta ποτάμια ήταν, για τη Δύση, ο anapaimros napayovras διοχέτευση5 του npoióvros oris περιπτώσει που επιτυγχανόταν μια πλεονασματική παραγωγή. Τα μοναστικά οινοπαραγωγικά πλεονάσματα ήταν τα πιο αξιοσημείωτα, óncjs στην περίπτωση ms Movns του Αγίου Γερμανού στο Παρίσι η οποία διοχέτευε τα κρασιά ms, μέσω του Σηκουάνα, écos το δέλτα του Ρήνου. Οι οινοπαραγωγικέ5 περιοχέ5 που βρίσκονταν πάνω σε εμποpikous δρόμοι επωφελήθηκαν τόσο απ' aurous ώστε να επιδοθούν σε ένα εμπόριο που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε εμπόριο μεγάλων αποστάσεων. 73

7 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Δημιουργήθηκαν, κατ' επέκταση, "εμπορικοί αμπεrìcòves", óncds raus ονόμασε évas σημαντικό5 ιστορι- KÓS του κρασιού. Μπορούμε άλλωστε να ισχυριστούμε ότι αν τα κρασιά ms Avarorlns ήταν, κατά το Μεσαίωνα, προϊόντα τη5 Gafìaooas, τα κρασιά ms Auons ήταν προϊόντα των ποταμών, αφού μέσω αυτών διοχετεύονταν npos Tis ayopés του Βορρά tris Ayyiiias και ms Oflavöpas συγκεκριμένα. Ta συμβόλαια εκμετάλrteuons που επινοήθηκαν για την καλλιέργεια του αμπελιού άφηναν στον καλλιεργητή, έναντι pias ετήσια$ εισφορά5, το Képôos από το μισό του καλλιεργούμενου αμπελιού επιτρέποντα5, έτσι, σε norìrious ενδιαφερόμενου$ να πάρουν μέρο5 στην ανάπτυξη ms καλλιεργεί του. Για raus άρχοντε$ η κατοχή των αμπελώνων είχε μεγάλη αξία, ανάλογη με αυτήν του αρχοντικού πύργου raus, αφού συμβόλιζε την πολιτική εξουσία raus και την κοινωνική raus υπεροχή. Εννοείται ότι τα πατητήρια, η εμπορευματοποίηση του npoì'óvras και το σύστημα δανείων npos raus καλλιεργηιέξ υπάγονταν στον αυστηρό έλεγχο των αρχόντων. Οι διάφορε5 χειρονομίε$ του σώματο5 που συνδέονταν με την καλλιέργεια του αμπελιού απεικονίστηκαν στα γλυπτά και τα ανάγλυφα των μεγάλων καθεδρικών ναών. Γνωρίζουμε, ωστόσο, πολύ λίγα πράγματα για την ποιότητα του κρασιού εκείνη$ ms εποχή$ αφού οι γνώσει μα5 σχετικά με TIS TEXVIKÉS ms καλfìiépyeias του αμπελιού και Tis τεχνικέ$ oivonoinons πριν από τον 14ο αιώνα, παραμένουν περιορισμένε5. Το κρασί πινόταν νέο και οι κάβε5 αποθήκευσα ήταν anavies. Γνωρίζουμε, αντιθέτου, ότι υπήρχε μια μεγάλη ποικιλία κλημάτων και περιοχών ανάπτυξή5 raus. Η βασική διαφοροποίηση που διαπιστώνουμε, για το μεσαιωνικό κρασί, είναι αυτή μεταξύ του καθαρού κρασιού (purum) και του κρασιού που αναμειγνυόταν με νερό είτε κατά τη διάρκεια ms ζύμωσή5 του είτε κατά την κατανάλωση του. Το καθαρό κρασί ήταν ένα αρχοντικό ποτό και συνοδευόταν από άσπρο ψωμί. 'Evas περίφημο5 ßaairiias του Μεσαίωνα, επηρεασμένο5 από το ασκητικό ιδεώδε$, ανέτρεψε Kanoos αυτή την ιεραρχία nivovras κρασί ανακατεμένο με νερό ενώ, Tis ημέρε$ vnoteias, περιοριζόταν στην μπύρα. Στα μοναστήρια προτιμούσαν τα περιζήτητα κρασιά, συχνά καρυκευμένα με μπαχαρικά. Σε ένα ποίημα, του 12ου αιώνα, οι διάφορε$ noikiflies κρασιού ανταγωνίζονται, ρητορικά, μεταξύ raus CÜS npos την ποιότητα raus είναι npocpavns η πολιτική επιλογή του ποιητή να εξυμνή- 74

8 Ν σει μια συγκεκριμένη προέλευση η οποία αναγόταν στη γη του βασιλιά Tns Tafìrìias. Το κυριότερο χαρα κτηριστικό Tns ποιότηταξ του κρασιού, κατά το Με σαίωνα, ήταν η διαύγεια του που παρομοιαζόταν με το ανθρώπινο δάκρυ. ΑΓΊΓΊΟ autés οι συνήθειεξ ήταν μεσαίωνα και άλλα ξαν, eis ßa9os, κατά τη διάρκεια των μεγάλων κρίσεων του 14ου αιώνα. Η γνωστή επιδημία Tns navcbrins του 1348 επέφερε, κατ' apxas, μια μεγάλη δημογραφική ύφεση η οποία προκάλεσε, και εξακολούθησε να προ καλεί κατά τον επόμενο αιώνα, ooßapes κοινωνικέξ και οικονομία ανακατατάξει. Ανακατατάξει που επηρέ ασαν και την ιστορία των αμπελώνων. Το ανθρώπινο δυναμικό μειώθηκε και το KÓOTOS Tns εργασία5 αυξή θηκε. Τετραπλασιάστηκε, σε ορισμένε$ περιοχέ5, μέσα σε πενήντα χρόνια. Οι naïkés τάξεΐ5, κυρίου οι τάξείξ των πόλεων, επωφελήθηκαν απ' αυτήν την κρίση επενδύονταξ στην καλλιέργεια των αμπελώνων. Απέ Ε Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ Δ Υ Τ Ι Κ Ο Σ Α Κ Χ Ο Σ κτησαν, έτσι, πρόσβαση σε αυτό που θα ονομάζαμε σήμερα ένα νέο τρόπο zcûns. Το κρασί έγινε μέροξ Tns λα'1'kns óiatpocpns. Πολλαπλασιάστηκαν οι ταβέρνε$ oris οποίε5 και γινόταν ευρεία κατανάλωση του κρασι ού- συχνά με συνεπές ανεκδιήγητε5. Η κατανάλωση του κρασιού και η μέθη εκλαμβάνονταν cos ελαφρυντι κά από τα δικαστήρια όταν εκδίκαζαν επεισόδια που είχαν προκληθεί από Θαμώνε5 Tns Taßepvas. Η αύξηση Tns κατανάλωση5 του npoì'óvras κινητοποίησε και το φορολογικό ενδιαφέρον των κρατών καθόσον χρειά ζονταν περισσότερα κεφάλαια για raus ôiapras πολέμου5 που διεξάγονταν εκείνη την εποχή. Η διακίνηση του κρασιού δασμολογήθηκε για να χρηματοδοτήσει, κυρίου, την ανέγερση των νέων τειχών. Όσο για raus μεγάλοι lôiokinies αμπελώνων, αυτοί βρέθηκαν αντι μέτωποι με το πρόβλημα ms έλλειψη του εργατικού δυναμικού και το KÓOTOS Tns εργασία5 που raus ανά γκασε να εγκαταλείψουν πολλού5 αμπελώνε$. Σε 75

9 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α ""*J3HB"% "TSÉÈr 76

10 Ο Ν Ε Ω órìfìes, πάλι, nspioxés οι αμπελώνε$ αντικαταστήθηκαν με pnrilés ενώ αυξήθηκαν οι καλλιεργούμενεβ εκτάσεΐ5 γύρω από Tis nófìeis όπου οι αστοί καλλιεργούσαν αμπέλια ÉXOVTOS επενδύσει κεφάλαια για να τα απο κτήσουν. Γεννήθηκε, μάλιστα, και évas ανταγωνισμό5 (JUS npos Tis noiómies ιου κρασιού ανταγωνισμό5 που οδήγησε στη βελτίωση του. Τα κλήματα τώρα επιλέγο νται και διαθέτουμε EIÔIKÉS διοικητά προβλέψει για την προστασία raus: Oncos στην περίπτωση του δούκα ins BoupYOuvôias, Φίλιππου του Τολμηρού, ο onoios για να προστατεύσει ένα τοπικό κλήμα απαγόρευσε με διάταγμα, το 1395, την εμφύτευση μιαξ ξένηε αλλά πιο ανθεκτική$, ποικιλία5. Μεταφράζουμε το σχετικό χωρίο: ΠοήήΌί υπήκοοι μαξ[...]φύτεψαν αμπέήια ενόξ κακού και παράνομου κήήματοξ που ονομάζεται Γκαμέ και από το οποίο βγαίνει άφθονο κρασί afifìa nonna από αυτά τα κήήματα κατέστρεψαν και ερήμωσαν ποήήά μέρη από τα οποία έβγαινε καήό κρασί. Ακολουθώντα$ αυτό το ρεύμα βελτίωση5 Tns ποιότηtas οι καλλιεργητέξ και οι επενδυτέ$ επιχείρησαν μπολιάσματα ενώ διεξήχθησαν ακόμα και εμπειρικέ5 έρευνε$ για τη βελτίωση ms oivonoinons: Επινοώντα5 διάφορε5 τεχνικέ5 για να διατηρούν το κρασί αναμειyvuovtas το με άλλεξ ποικιλίε5 ή προσμειγνύοντα5 ετερογενή υλικά óncas το ασπράδι του αυγού. Κατά τα τέλη του 14ου αιώνα, σύμφωνα με TIS nnyés που διαθέτουμε, διαμορφώνεται και ένα πιο επεξερ γασμένο λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την περι γραφή των κρασιών. EKTÓS του "άσπρου" και του "κόκκινου" κρασιού (το κόκκινο χρώμα άλλωστε, προκειμένου να περιγραφεί ένα κρασί, μπαίνει στο λεξιλόγιο μόνο κατά τον 18ο αιώνα, écos τότε η γλώσ σα χρησιμοποιούσε παρεμφερή χρώματα) εμφανίζεται και το ημιερυθρό κρασί που είναι προϊόν pias συντομευμένη$ ζύμωση$ και το οποίο καταναλωνόταν eras YiopTés και ans επίσημε$ τελετέ$. Ένα κρασί εξαγωγή5. Οι προσπαθεί βελτίωση$ Tns ποιότητα5 που κατέ βαλλαν οι μεγάλοι παραγωγοί κρασιού, τον 14ο και τον 15ο αιώνα, συνεπέφερε και τη δημιουργία των ειδικών προελεύσεων και των ξεχωριστών κλημά των. Η ταβέρνα μετατρέπεται σε κατεξοχήν τόπο

11 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α συνάντησα των ανθρώπων και ανάπτυξα ms κοινωvikómras, ενώ το κρασί αποκτά την ταυτότητα που το συνδέει με την προέλευση του. Η χαρακτηριστική έννοια που γεννιέται αυτήν την εποχή, npos τα τέλη του 14ου αιώνα, για να προσδιοριστεί μια ποικιλία είναι αυτή ms yaririikns fiéçns cru που σήμαινε αρχικά έναν τόπο KarirìiépYEias, αλλά όχι, ακόμα, μια συγκεκριμένη ποιότητα. Η κατανάλωση των χωρών του Βορρά κινητοποιεί το μεγάλο εμπόριο από τον Νότο. Μέσω ms Θάλασσα5 και των ποταμών, από τη Σεβίλλη και την Ανδαλουσία, το κρασί φτάνει στην Αγγλία και στη Φλάνδρα. Από τα ποτάμια, όπα«είδαμε να γίνεται και κατά τον Μεσαίωνα, φτάνει στο Παρίσι και στον Ρήνο. Άλλε$ cpopés ακολουθεί χερσαίοι δρόμοι óncos κάνουν τα καρετόνι των Γερμανών εμπόρων που διασχίζουν OS Άλπεκ, κάθε χρόνο μετά τον τρύγο, για να αναζητήσουν τα κρασιά ms Λομβαρδία5, του Φριούλ και mslotpias. Από τη Μοράβια και την Ουγγαρία τα κρασιά διοχετεύονται npos την Πολωνία, ενώ τα καράβια ταξιδεύουν από την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Γαλλία npos την Αγία Πετρούπολη ακολουθώντα5 raus θαλάσσιοι δρόμοι ms BafìtiKns. Ταξιδεύει κυρίου το νέο κρασί. Το παλιό διατηρείται δύσκολα, ξινίζει. Ο 16os aicövas δεν γνώριζε, ακόμα, τα μπουκάλια και TOUS φελλού$. IOGÛS ούτε ο 17os aicòvas. Το παλιό κρασί είναι φτηνότερο από το νέο: Μια ιεραρχία που θα ανατραπεί τον 18ο αιώνα όταν θα γενικευτεί η χρήση του μπουκαλιού. Το βαρέλι, μια αρχαία γαλατική ανακάλυψη, θα είναι το κύριο δοχείο μεταφορά5 του npoì'óvtos, xcopis ωστόσο να έχει ακόμα υποκαταστήσει, παντού και εντελά«, τον αμφορέα. Οι npartes avacpopés για την αξία του παλιού κρασιού χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα. Αλλά είναι σπάνιε5 και anopaóikés. Ακόμα και κατά τον 18ο αιώνα το παλιό κρασί θεωρείται, από σοβαρά συγγράμματα ή από εμπορικού5 οδη- Yous, υποδεέστερο. Οι καλλιεργούμενε5 με αμπέλια εκτάσεΐ5 επεκτείνονται. Στη Γαλλία μάλιστα, μεταξύ του 1650 και του 1789, διπλασιάζονται KÓVOVTOS την παραγωγή να φτάνει στα εκατό λίτρα ανά κάτοικο. Παρά την τιμή του κρασιού, που επιβαρύνεται εξαιτίαξ των πολλών τελωνειακών και διαπυλίων τελών, η κατανάλωση του είναι αυξημένη. Στη ζήτηση του, άλλωστε, πρέπει να αποδοθεί και η ανάπτυξη ms καλλιεργεί του αμπελιού η οποία είχε cos αποτέλεσμα την καθιέρωση ορισμένων τόπων παραγωγή$ που θα γίνουν γνωστοί για τη ξεχωριστή TOUS ποιότητα. Os τέτοιοι τόποι αναδείχθηκαν, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, οι περιοχέ5 ms BoupYOuvóias, ms Καμπανία5 και ms AKUiravias. H απαίτηση για μια ξεχωριστή ποιότητα, συνδεδεμένη με το όνομα [lias οικογένεια$, ήταν óncos προαναφέραμε μια παλαιά μεσαιωνική συνήθεια. Η οικογένεια των δουκών ms BoupYouvóias θεωρούσε τον εαυτό ms "άρχοντα των πιο καλών κρασιών ms xpioriavoauvns" και τα δικά ms κρασιά cos τα "πολυτιμότερα και καταλληλότερα του βασι- 78

12 Ο Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ λείου που αρμόζουν στον πάπα, τον βασιλιά και aiìrìous άρχοντεξ". Για να διατηρηθεί η ποιότητα TOUS είδαμε ότι ο (Difìmnos o Ton^npós απαγόρευσε την εμφύτευση άλλων κλημάτων. Στο ίδιο κείμενο ρυθμι ζόταν η καθαριότητα των αμπελώνων και διακανονι ζόταν ο λιπασμό5 των εκλεκτών κλημάτων. Διακανονισμό5 που επικυρώθηκε με βασιλικό διάταγμα, εκα τό περίπου χρόνια αργότερα, όταν η Βουργουνδία πέρασε στο γαλλικό βασιλικό στέμμα. Την ποιότητα άλλωστε των κρασιών, σε σχέση με την περιοχή ms προέλευσή5 TOUS, επιδοκίμαζε ή αποδοκίμαζε το χρηματιστήριο ms γεύση5 που αντιπροσώπευε η Κ Α Ι Δ Υ Τ Ι Κ Ο Σ Β Α Κ Χ Ο Σ βασιλική αυλή.'evas yiaipós του βασιλιά ms Γαλλία5 Ερρίκου του 4ου, στΐ5 apxés του 17ου αιώνα, καταδι κάζει τα κρασιά ms Ορλεάνη$ με το επιχείρημα ότι "γεμίζουν το κεφάλι ατμού$". Ο Aouöoßkos ο 13os προτιμούσε, ακολουθώντα5 αυτήν την καταδίκη, το κόκκινο κρασί ms BoupYOuvôias. Ένα ολόκληρο "λόμπι" γιατρών που είχε επικεφαλή$ του τον προ σωπικό θεράποντα του Λουδοβίκου του 14ου, υιο θέτησε μια διαφορετική άποψη και έπεισε τον βασιλιά να προτιμήσει τη σαμπάνια και να εγκαταλείψει το κόκκινο ms BoupYOuvôias για να προστατευτεί από TOUS πυρετού5 και την ποδάγρα. Zxis apxés του 18ου 79

13 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

14 Ο Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ι Δ Υ Τ Ι Κ Ο Σ Β Α Κ Χ Ο Σ αιώνα, ιην εποχή ins avußaoirteias, ta δείπνα σε κλειστό κύκλο συνοδεύονταν από σαμπάνια. Όταν ανέλαβε ο Λουδοβίκο5 ο 15os την αντικατέστησαν και πάλι με το κρασί ms Boupyouvôias. H αριστοκρατία ακολουθούσε τον βασιλιά και η αστική τάξη την αριστοκρατία, εξασφαλίζοντα5 έτσι μια σπουδαία φήμη στα κρασιά ms εκάστοτε προτίμησή5tous.την ποιότητα έπρεπε να διασφαλίζουν και να αγωνίζονται για την διασφάλιση ms οι χοντρέμποροι του κρασιού. Κατά κάποιον τρόπο αυτοί έγιναν και οι συνεχιστέ5 ms naflias αριστοκρατία napaöoons που συνέδεε το κρασί με μια συγκεκριμένη προέλευση. Βελτίωσαν την οινοποίηση προσπαθώντα5 να εξασφαλίσουν χρώμα και "σώμα" στο κρασί raus xapis σε διάφορε5 προσμίξεΐ5. Πουλούσαν βάσει δειγμάτων και μετά από γευσιγνωσία. Τα εγχειρίδια οινολογία5 που εμφανίζονται κατά τον 18ο αιώνα υιοθετούν, εκτό$ από την περιγραφή των κρασιών, και μια ιεραρχία ανάμεσα raus. Οι καταναλωτικέ5 σύνηθες ενό$ éovous υπήρξαν απολύτου καθοριστικέ$ για us τύχε$ του κρασιού: Οι σύνηθες του αγγλικού é0vous. Και Kupicos ms αγγλικήε αριστοκρατία5. As υπενθυμίσουμε ότι οι Άγγλοι αγοραστέ5 ms σαμπάνι ήταν εκείνοι που, εξαιτίαξ μια5 επινόησή$ raus, κατάφεραν να δαμάσουν αυτό το αφρώδε5 κρασί το οποίο συνήθιζε να αναβράζει εντελώ5 ξαφνικά και να ανατινάζει τα βαρέλια προξενώντα5 την καταστροφή του ιδιοκτήτη του. Αυτή η ξαφνική acppcòóns ζύμωση ελέγχθηκε xapis στα γερά μπουκάλια και στα κατάλληλα πώματα από φελλό. Το κρασί αυτό, η σαμπάνια, εκτό$ από αγαπημένο ms γαλλική5 βασιλιά αυλή5 ήταν και περιζήτητο από την αγγλική αριστοκρατία. Έγινε, στη συνέχεια, ms μόδα$ στη Ρωσία και την Αυστρία. Ο Θωμά5 Τζέφερσον το εισήγαγε cms Ηνωμένε5 Πολι- TEÎES. H αγγλική κατανάλωση συνετέλεσε, επίση5, στον θρίαμβο του μπορντώ και των κρασιών ms AKUiravias. 'locos επειδή το Λονδίνο ήταν το κύριο λιμάνι anoppócpnans των κρασιών aums ms περιοxns από την εποχή που έγινε αγγλική, το 1152, μετά τον γάμο ms Ελεονόρα$ ms AKunavias και του Ερρίκου του 2ου ms Αγγλία5. Τα κρασιά ms είχαν πάντα μια προνομιακή θέση oris αγγλικέ5 προτιμήσει- θέση που επισημοποιήθηκε με διάταγμα ακόμα και όταν, τον 15ο αιώνα, η περιοχή ms AKuravias ενσωματώθηκε στη γαλλική βασιλική επικράτεια. Η αγγλική αριστοκρατία είχε πάντα ξεχωριστού5 τρόποι για να τονίζει την κοινωνική ms υπεροχή. Διατηρούσε μια παράδοση σ' αυτόν τον τομέα. Παλαιότερα διακρινόταν από την κατανάλωση ms μαλβαζία5, το γλυκό κρασί που προερχόταν από ελληνικέ5 περιοχέ5, την Κρήτη και τα νησιά. Στη συνέχεια είχε στρέψει Tis καταναλωτικέ$ προτιμήσει ms στο πόρτο, στο σέρυ, στη μάλαγκα, στη μαδέρα, στη μάρσαλα, όλα περίφημα γλυκά ή ημίγλυκα κρασιά με μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Είχε, επίση5, διακριθεί από την κατανά- 81

15 Ο Ι Ν Ο Ι : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α λωση ms σοκολάτα5, του τσαγιού και του καφέ. Μαζί με τη σαμπάνια, γύρω στο 1650, καθιέρωσε τη μεγάλη μόδα του μπορντώ, γνωστού και a>s black wine. Οι τιμέξ του θα εκτοξευτούν εξαιτία5 των πολέμων που τελειώνουν με τη Συνθήκη ms Ουτρέχτη$ το 1713 το μπορντώ θα κοστίζει, τότε, ipeis cpopés περισσότερο από το σέρυ. Είναι η εποχή που φτάνουν στην Αγγλία οι noikiflies Μαργκώ, Λα Φίτ και Λα Τουρ. Η αγγλική γεύση θα καθιερώσει, παγκοσμία», ορισμένε5 από TIS vvcûorés και σήμερα προελεύσε^. Οι παραγωγοί mus ήταν ευαισθητοποιημένοι σ' αυτήν την προτίμηση και προσαρμόστηκαν oris αγγλι- Kés απαιτήσει διακρίνονκ» μεταξύ λαϊκών και αριστοκρατικών κρασιών, θα επιδοθούν, επίση$, με μεγάλη επιμέλεια στην τελειοποίηση των αμπελώνων και στην περιποίηση του εδάφο^. Δεν είναι τυχαίο ότι, από τα τέλη του 17ου αιώνα, συγκροτείται βαθμηδόν η οινολογία. Μια γνώση που είχε αρχικά πολύ γενικό περιεχόμενο και κατέκτησε αργά τον επιστημονικό κόσμο. Η ιεραρχία των κρασιών που τείνει να εδραιωθεί κατά τον 18ο αιώνα ήταν συχνά αυθαίρετη και εξαρτιόταν, κυρία», από Tis ευκολίε$ εξαγωγή5 ή από την εγγύτητα του τόπου παραγωγή5 npos ένα μεγάλο κέντρο κατανάλωση5. Τα κρασιά ms Ανδαλουσία5, ms Ακυι- Tavias, ms Νοτίου Γαλλία5 εξάγονταν εύκολα από τα κοντινά λιμάνια. Το Παρίσι ήταν ένα μεγάλο κέντρο κατανάλωση βαρέλια το για τα κρασιά pias ευρύτερη$ περιοχή5. Τα κρασιά ms περιοχή5 ms Νάπολη, το greco, το latino, το lacryma Christi, επωφελούνταν από την εγγύτητα ms αγορά ms αλλά και από αυτήν ms Pci^ns. Εδραιώθηκε ωστόσο, έστω και βαθμηδόν, μια ιεραρχία noiómtas που ισχύει ακόμα και σήμερα. Ποτό ms apiotokpatias το κρασί, τουλάχιστον cos npos ορισμένε5 noikirlies του όπα» είδαμε, ήταν και ποτό του συνηθισμένου και καθημερινού ανθρώπου. Η μέθη γίνεται πιο λαϊκή και γενικεύεται, cos συμπεριφορά, κατά τον 16ο αιώνα. Στο Βαλαδολίδ, αυτόν τον αιώνα, καταναλώνονται 100 λίτρα ανά άτομο ετησία». Στη Βενετία οι apxés αναγκάζονται, το 1598, να επέμβουν, ακόμα μια φορά, για να περιορίσουν τον αλκοολισμό. Η λαϊκή μέθη δεν χρειαζόταν ένα κρασί noiómtas. Ta κλήματα που απέδιδαν σε ποσότητα αλλά έδιναν μια μέτρια ποιότητα ήταν αυτά που τροφοδοτούσαν τη λαϊκή κατανάλωση. Είναι η χρυσή εποχή των ταβερνείων, oris πόρτε$ κυρία» των πόλεων, όπου η φορολογία ήταν ελαφρύτερη. Ορισμένα από αυτά τα κέντρα διασκεδάσεα» έγιναν διάσημα. B/as ιδιοκτήτη pias TÉioias Taßepvas ήταν, μάλιστα, τον 18ο αιώνα πιο διάσημο5 και από τον ίδιο τον Βολταίρο. Το κρασί στη λαϊκή του κατανάλωση ισοδυναμούσε, επιπλέον, με μια φτηνή τροφή. Η τιμή του πέφτει όταν ανεβαίνει η τιμή του ψωμιού. Ivas σημαντικό$ ιστορι- KÓS όπα» ο Βίτολντ Κούλα υποστήριξε ότι το κρασί, και γενικότερα το αλκοόλ, αποτελούσε ένα υποκατάστατο σε Θερμίδε5 κατά Tis περιόδου έλλειψη5 του ψωμιού. Το κρασί παρέμενε, navrais, αρκετά φτηνό σε περιόδου πενία$. Και ανεξαρτήτου ms Θρεπτική5 του αξίαε, ακριβό ή φτηνό, συνιστούσε έναν τρόπο anóópaons, απομακρύνοντα$ έστω προσωρινά Tis έγνοιε5 και τα προβλήματα. Δεν είναι τυχαίε$ οι απεικονίσει του στη ζωγραφική όπου αποδίδεται είτε κόκκινο και πιο λαϊκό είτε χρυσό σε μακριά ποτήρια, συνδυασμένο με διασκεδαστέ5, καπνό, βιολιά και εύκολα κορίτσια. 82

16 Βιβλιογραφία R. Dion, Histoire de la vigne et du vin en France, des origines au XIX? siècle, Παρίσι, Le vin des historiens, Actes du 1er symposium vin et histoire sous la direction de G. Garrier, Συζ ria Pous, G. Garrier, Histoire sociale et culturelle du vin, Παρίσι, A. Tchernia, Le vin de l'italie romaine, Παρίσι - Ρώμη, Le vigneron, la viticulture et la vinification en Europe occidentale au Moyen Age et à l'époque moderne, Auch, * *& * 83

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΓΕΛ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΓΕΛ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΓΕΛ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η καταγραφή και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων Η μελέτη παραγωγής, συντήρησης, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Η Κρήτη έχει μια από τις αρχαιότερες και πιο εύγευστες γαστριμαργικές παραδόσεις στον κόσμο, μια παράδοση γεύσεων, αρωμάτων, υλικών και τεχνοτροπιών που ξεκινά

Διαβάστε περισσότερα

α. Προς αναζήτηση νέων δρόμων της τουρκικής κατάκτησης που είχε διακόψει την επικοινωνία Ευρώπης Ασίας της έλλειψης πολύτιμων μετάλλων στην Ευρώπη

α. Προς αναζήτηση νέων δρόμων της τουρκικής κατάκτησης που είχε διακόψει την επικοινωνία Ευρώπης Ασίας της έλλειψης πολύτιμων μετάλλων στην Ευρώπη Σελ. 122 3. Οι ανακαλύψεις α. Προς αναζήτηση νέων δρόμων Η αναζήτηση νέων δρόμων είναι αναγκαία εξαιτίας : της τουρκικής κατάκτησης που είχε διακόψει την επικοινωνία Ευρώπης Ασίας της έλλειψης πολύτιμων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1

41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1 41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1 Φώκια Μονάχους- Μονάχους Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus πήρε το όνομά της είτε εξαιτίας του σχήματος του πάνω μέρους του κεφαλιού της που μοιάζει σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ. ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ H Colombiana Negra είναι ένα ποτό που σίγουρα θα συνεπάρει Μαύρο ρούμι στους 27% αλκοόλ σε συνδιασμό με πινελιές από μέλι και αρωματικά μπαχαρικά. Πίνεται ιδανικά σε ποτήρι με πάγο με ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Ιστορικό Η Οινοποιία Δαρεμά αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας οικογενειακής παράδοσης γενεών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής που ξεκινά πριν από πολλές δεκαετίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΖΙΟΥΖΙΑ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΖΙΟΥΖΙΑ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Το κρασί και η παραγωγή του. Από το σταφύλι στο τραπέζι μας ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΑΡΙΑ ΖΙΟΥΖΙΑ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑ 1: ΓΕΜΙΣΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ

Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ ΜΑΘΗΤΕΣ : ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΡΛΑΥΤΗ ΝΙΚΗ ΜΕΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αμπέλι : Το αμπέλι είναι πολυετές φυτό και αναπτύσσεται γρήγορα. Ο κορμός του έχει πολλαπλές διακλαδώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΗ: Αντωνοπούλου Ακριβή Γιάτα Κλίντον. Γεωργόπουλος Παναγιώτης Αραμπατζάκης Βασίλης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ.

ΜΕΛΗ: Αντωνοπούλου Ακριβή Γιάτα Κλίντον. Γεωργόπουλος Παναγιώτης Αραμπατζάκης Βασίλης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. ΜΕΛΗ: Γεωργόπουλος Παναγιώτης Αραμπατζάκης Βασίλης Αντωνοπούλου Ακριβή Γιάτα Κλίντον Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Παρασκευόπουλο Ιστορικό Πλαίσιο: - Πρωτοεμφανίστηκε πριν από 5.000 χρόνια στην Αφρική.

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Χρόνια. Τι έτρωγαν, Τι έπιναν Οι συνήθειες τους, Ενδυμασία

Βυζαντινά Χρόνια. Τι έτρωγαν, Τι έπιναν Οι συνήθειες τους, Ενδυμασία Βυζαντινά Χρόνια Τι έτρωγαν, Τι έπιναν Οι συνήθειες τους, Ενδυμασία Τι έτρωγαν Στη διατροφή των Βυζαντινών βασικό ρόλο είχαν το ψωμί, τα λαχανικά, τα όσπρια και τα δημητριακά που τα μαγείρευαν με διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας

Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας Επιμέλεια, παρουσίαση : Παντελάκη Μαργαρίτα (ΠΕ08, καλλιτεχνικών μαθημάτων, 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών ) Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 12 Τι σχέση μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακής Διατροφής

Μεσογειακής Διατροφής mini Οδηγός Μεσογειακής Διατροφής Γιατί Μεσογειακή Διατροφή; Η μεσογειακή διατροφή αναφέρεται στον τρόπο διατροφής των λαών που ζουν σε περιοχές που αναπτύσσονται γύρω από τη Μεσόγειο. Οι επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

Α, ι* 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ. 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑΣΕΙΣ. Η δημιουργία των εθνικών κρατών 3"\ \ \! -.Χ. Διασυνδέσεις.

Α, ι* 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ. 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑΣΕΙΣ. Η δημιουργία των εθνικών κρατών 3\ \ \! -.Χ. Διασυνδέσεις. 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑΣΕΙΣ Η δημιουργία των εθνικών κρατών Να ένας χάρτης της Ευρώπης στις αρχές του 19ου αιώνα Όπως διαπιστώνεις, τα σύνορα των χωρών ήταν πολύ διαφορετικά από τα σημερινά Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Υγιεινή Διατροφή Ισορροπία Ποικιλία Μέτρο Ομάδες τροφίμων Γάλα-γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι) Φρούτα-απλοί υδατάνθρακες Λαχανικά (κυρίως πράσινα φυλλώδη) Ψωμί-αμυλώδη τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, Απρίλιος 2015 Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits), οίνου και ούζου στο Ηνωμένο Βασίλειο Το Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής βασικό φαινόμενο που διακρίνει κάθε ζωντανό οργανισμό, είναι η κίνηση Ο βιολογικός αγώνας του ανθρώπου και μέσα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφή Ολύμπου «Στεφάνι» ΟΛΥΜΠΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. Παραλία Γρίτσας Λιτοχώρου Όλυμπος

Κορυφή Ολύμπου «Στεφάνι» ΟΛΥΜΠΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. Παραλία Γρίτσας Λιτοχώρου Όλυμπος Κορυφή Ολύμπου «Στεφάνι» Λιτόχωρο ΟΛΥΜΠΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Παραλία Γρίτσας Λιτοχώρου Όλυμπος Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το αμπέλι στο χρόνο» Υπεύθυνη Προγράμματος: Μακρή Κωνσταντινιά 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» 8 ΜΟΝΑ ΕΣ 2. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥ Α 2 ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.ΤΖΟΥΜΕΡΙΩΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥ Α 2 ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.ΤΖΟΥΜΕΡΙΩΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥ Α 2 ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.ΤΖΟΥΜΕΡΙΩΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 2011 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Λ Ε Χ Α Ι Ν Ω Ν Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

α) Άμεσης απόδοσης β) Μακροπρόθεσμης αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος

α) Άμεσης απόδοσης β) Μακροπρόθεσμης αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος Οι Τοπικές Κουζίνες σαν Τουριστικός Πόρος: α) Άμεσης απόδοσης β) Μακροπρόθεσμης αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΓΕΥΣΗΣ Σύρος,, 2008 Η γαστρονομία

Διαβάστε περισσότερα

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Ερυθρές ποικιλίες Cabernet Sauvignon Syrah Merlot Pinot Noir Grenache Λευκές ποικιλίες Chardonnay Gewürztraminer Riesling Sauvignon Blanc Sylvaner

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ιωάννης Μ. Γαλανάκης Χημικός Μηχανικός Απόσταγμα Στεμφύλων Σταφυλιού Τσικουδιά Τσίπουρο Raki (Ρακί)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω για την Ευρώπη

Μαθαίνω για την Ευρώπη Όνομα: ΤΑΞΗ: Β 3 Μαθαίνω για την Ευρώπη Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους. Άσκηση: Βάλε σε κύκλο την Ευρώπη στον πιο πάνω χάρτη. Ο μύθος της Ευρώπης Κάποτε στη Φοινίκη, τη σημερινή Συρία, ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση Προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ Κοινωνική κατανάλωση οινοπνεύματος

Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση Προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ Κοινωνική κατανάλωση οινοπνεύματος Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση (Πηγή: http://www.patient.co.uk/health/alcoholism-and-problem-drinking) Απόδοση στα ελληνικά: Αθανάσιος Μπάκας (υπεύθυνος του προγράμματος) Αλκοολισμός είναι η λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Οι κάτοικοι στην Ελλάδα μετακομίζουν κατά μέσο όρο 3 έως 5 φορές στη ζωή τους, διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία σε ποσοστό περίπου 70%,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ Το αμπέλι ή κλήμα ανήκει στην οικογένεια των Αμπελοειδών με πολλές ποικιλίες που καλλιεργούνται στις εύκρατες περιοχές της γης Το αμπέλι και η οικογένειά του ήταν γνωστά από την παλαιολιθική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Στάφυλος ήταν γιος του Διονύσου και τηςαριάδνης. Σε άλλο μύθο ο Στάφυλος ήταν βοσκός του βασιλεία της

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Στάφυλος ήταν γιος του Διονύσου και τηςαριάδνης. Σε άλλο μύθο ο Στάφυλος ήταν βοσκός του βασιλεία της Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Στάφυλος ήταν γιος του Διονύσου και τηςαριάδνης. Σε άλλο μύθο ο Στάφυλος ήταν βοσκός του βασιλεία της ΑιτωλίαςΟινέα. Καθώς έβοσκε τις κατσίκες του, παρατήρησε ότι μια

Διαβάστε περισσότερα

-Τσούνης Βασίλης -Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος -Σαΐνι Σιμράν -Χρυσάνθη Ροδάτου -Χρήστος Ζέρβας

-Τσούνης Βασίλης -Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος -Σαΐνι Σιμράν -Χρυσάνθη Ροδάτου -Χρήστος Ζέρβας -Τσούνης Βασίλης -Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος -Σαΐνι Σιμράν -Χρυσάνθη Ροδάτου -Χρήστος Ζέρβας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΑΛΑΤΙ, ΠΗΓΗ ΖΩΗς ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Η ιστορία του ανθρώπου, τουλάχιστον από την δέκατη χιλιετία π.χ

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας Η διατροφή σημαντικός παράγοντας υγείας!! ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΛΗΡΟΝΟ ΜΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΘΥΓΕΙΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Ποιά είναι η

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1600-1100 π. Χ., κυρίως στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ Συνολικός πληθυσμός: 142,960,000 Αστικός πληθυσμός: 73,8% Μόσχα: 13,500,000 Αγία Πετρούπολη: 4,750,000 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Αν και στις προτιμήσεις των Ρώσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Λευκωσία, 6/5/2014 Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Η ιστορία της ελιάς, η καλλιέργειά της, ο καρπός & ο χυμός της το ελαιόλαδο, συνδέθηκαν άρρηκτα με τους λαούς της Μεσογείου. Η ελιά αγαπάει τη

Διαβάστε περισσότερα

Το Κτήμα Γεροβασιλείου Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Το Κτήμα Γεροβασιλείου Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 Το Κτήμα Γεροβασιλείου Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 Κτήμα Γεροβασιλείου- Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου Επανομή Θεσσαλονίκης www.gerovassiliou.gr Ο ιδιόκτητος αμπελώνας 560 στρεμμάτων περιβάλλειτοσύγχρονοοινοποιείο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Wine Friends ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ 2013-2014

Wine Friends ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ 2013-2014 Wine Friends ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ 2013 - Wine Friends Ο μαγικός κόσμος του κρασιού περιμένει να τον ανακαλύψετε. Αρώματα, χρώματα και γεύσεις κρασιών από την

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Σχολικό έτος: 2013-2014 Από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή, ο αθλητισμός και τα φαινόμενα της βίας και του ντόπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2014 ΜΟΝΟ ΓΙΑ 1 15 ΜΑΡΤΙΟΥ

Μάρτιος 2014 ΜΟΝΟ ΓΙΑ 1 15 ΜΑΡΤΙΟΥ Μάρτιος 2014 Αγαπητοί φίλοι, όσο κι αν φαίνεται ότι πέρασε ο χειμώνας, ο μήνας που ξεκινάει είναι ορισμένες φορές αρκετά επικίνδυνος. Η αλλαγή του καιρού αλλά και οι έντονες εναλλαγές της Θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

μεσογειακή διατροφή και τα πλεονεκτήματα που αυτή έχει έναντι διατροφής άλλων λαών (π.χ. διατροφή άλλων λαών πλούσια σε λίπη).

μεσογειακή διατροφή και τα πλεονεκτήματα που αυτή έχει έναντι διατροφής άλλων λαών (π.χ. διατροφή άλλων λαών πλούσια σε λίπη). ΑΣΚΗΣΗ 1 Στην άσκηση αυτή ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάνει μια εισαγωγή στα παιδιά σχετικά με το πόσο απαραίτητη είναι η ισορροπημένη διατροφή στον οργανισμό μας. Προτείνεται να υπάρξει μια σύντομη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο κτήμα του Γεροβασιλείου

Επίσκεψη στο κτήμα του Γεροβασιλείου Επίσκεψη στο κτήμα του Γεροβασιλείου Στα πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού επισκεφτήκαμε την Δευτέρα, 11.01.2010 και Τρίτη, 12.01.2010 το κτήμα Γεροβασιλείου λίγο έξω από την Επανομή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής...

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής... Έρευνα αγοράς Τοµέας τυροκοµικών προϊόντων στη Γαλλία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Παρισίων Παρίσι, Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ...3 Εισαγωγή...3 Εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits) και οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits) και οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 Λονδίνο, Ιούλιος 2013 Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits) και οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 14ο στην παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ NEW YORK COLLEGE

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ NEW YORK COLLEGE ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ NEW YORK COLLEGE ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 10/10/2009 εγκρίθηκε στην Nairobi της Κένυα η Μεσογειακή Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε-ΑΠΘ 2014-15 Λεβεντούλα Λευτέρης Γιώργος Ποια ήταν η βάση της διατροφής εκείνη την εποχή; Το

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία

Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία Περιγραφή Η Ελλάδα και η Νορβηγία είναι δύο ευρωπαϊκές χώρες. Η πρώτη είναι μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

Τάξεις Μάθημα Εκτιμώμενος χρόνος διδασκαλίας

Τάξεις Μάθημα Εκτιμώμενος χρόνος διδασκαλίας Τάξεις Δ, Ε, ΣΤ Μάθημα Αγωγή Υγείας και Φυσικές Επιστήμες (π.χ. Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική, Γεωγραφία, κ.α. ) Εκτιμώμενος χρόνος διδασκαλίας 50 λεπτά Ενότητα 1.2. Η ενότητα Χρήσιμοι Μικροοργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Βίκινγκς Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Οι Βίκινγκς ζούσαν στους βόρειους λαούς της Ευρώπης: στη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Ισλανδία. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, εμφανίστηκαν ως εξερευνητές, πειρατές,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μάρλης, Γεωργία Κοντονή, Κωνσταντίνα Παλαιοθοδώρου

Γιώργος Μάρλης, Γεωργία Κοντονή, Κωνσταντίνα Παλαιοθοδώρου H Γ τάξη του 6 ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης μελέτησε το θέμα: «Χλωρίδα και πανίδα της Ζακύνθου» Εκπαιδευτικοί: Γιώργος Μάρλης, Γεωργία Κοντονή, Κωνσταντίνα Παλαιοθοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια για τους φίλους του κρασιού! Οι κορυφαίοι των τουριστικών σπουδών. Ημερολόγιο Οινικής Απόλαυσης

Σεμινάρια για τους φίλους του κρασιού! Οι κορυφαίοι των τουριστικών σπουδών. Ημερολόγιο Οινικής Απόλαυσης wine Friends Σεμινάρια για τους φίλους του κρασιού! Οι κορυφαίοι των τουριστικών σπουδών 2013 Ημερολόγιο Οινικής Απόλαυσης Ο μαγικός κόσμος του κρασιού περιμένει να τον ανακαλύψετε. Αρώματα, χρώματα και

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Τ Tο πρόβλημα της διατροφής του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαίτερα οξύ και καθημερινά οξύνεται περισσότερο, εξαιτίας του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της γης τον

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 ΜΑΘΗΜΑ 1, Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση 1. Με τη βοήθεια του χάρτη στη σελ.12, σημειώστε τις παρακάτω πόλεις στην

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος:

Τίτλος προγράμματος: ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ισορροπημένη διατροφή Η αξία του πρωινού» Τάξη: Ε Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2012-13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή σελ.3 Ιστορική αναδρομή σελ.4 Περιγραφή του χώρου σελ.5-7 Βιβλιογραφία σελ.8 Παράρτημα σελ.9-10 2 Εισαγωγή. Στο κέντρο της Λεμεσού υπάρχει το Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ενότητα: Γεωγραφία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 30ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 30ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Έρευνα γευσιγνωσίας κρασιού μεταξύ ατόμων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και φύλων» Της μαθήτριας: Ματζάκου Μαρίας Τμήματος: Α2 1. Τίτλος & Λέξεις κλειδιά «Έρευνα γευσιγνωσίας κρασιού μεταξύ ατόμων διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Ξεκινώντας την εργασία θα θέλαμε να παραθέσουμε το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο σύγχρονος ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Ψωμιά, Δημητριακά, Ρύζι και Μακαρόνια (6 με 11 μερίδες): Οι υδατάνθρακες παίζουν βασικό ρόλο σε όλα τα διαιτολόγια.

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

wine friends ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ 2014-2015

wine friends ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ 2014-2015 wine friends ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ 2014-2015 wine friends Για όλους όσοι αγαπούν το κρασί και επιθυμούν, όχι μόνο να γνωρίσουν τα μυστικά της γεύσης του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Να περιγράψετε ένα μινωικό ανάκτορο; Μεγάλα Συγκροτήματα κτιρίων, Είχαν πολλές πτέρυγες-δωματίων, Διοικητικά, Οικονομικά, Θρησκευτικά και Καλλιτεχνικά κέντρα της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Παγκό κ σμι μ ες ε συνθ ν ήκε κ ς ε

Παγκό κ σμι μ ες ε συνθ ν ήκε κ ς ε Παγκόσμιες συνθήκες ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, Σαιζόν 2013/14 Γενικευµένη σχεδόν πτώση των τιµών των πρώτων υλών (αγροτικών και άλλων) Επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµίας Αβεβαιότητες για τις οικονοµίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Στην Αυλή του Βασιλιά Νέα αξιώματα πρέπει να καταληφθούν! Οι Άρχοντες αιτούνται για τα καλύτερα αξιώματα της χώρας, αναζητώντας δύναμη και προνόμια. Νέα περιεχόμενα και αλλαγές στην

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Κρήτη κρίση: VS Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Εικόνα της Κρήτης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα O Χαμηλότερα υπότιτλος ποσοστά ανεργίας στο νησί με της 2,5 μονάδες σελίδας κάτω από τον

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι Simina 15 Beograd 11000 Tel. +381 11 3222338-3231577 Fax +381 11 3249215 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα