Ο νεωιερικό$ και outikós BÓKXOS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο νεωιερικό$ και outikós BÓKXOS"

Transcript

1

2 NÎKOS KapaniôaKns Kadnvnms Μεσαιωνικήϊ lowpias ins âuons, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ο νεωιερικό$ και outikós BÓKXOS Ο BÓKXOS έχει αλλάξει, κατά m διάρκεια ίων αιώνων, πολλά πρόσωπα και γνωρίσει διαφορετικέ5 χρήσει και σημασίε5. Η θρησκευτική ίου χρήση είναι, ÌOCUS, η αρχαιότερη. Η Ευρώπη γνώρισε, ΟΊΟ σύνολο ins, ιον θυσιαστικό χαρακιήρα ιου που υπήρξε σχεδόν KOIVÓS axis αρχαίε$ Θρησκείε5 πριν ακόμα γνωρίσει, μέσω ins χριστιαvikns Θρησκεία5, τη μετουσίωση του αίματο$ σε κρασί. Αξίζει, μάλιστα, να υπογραμμίσουμε το γεγονό5 ότι οι πρώτοι μεγάλοι καλλιεργητέ5 κρασιού, στη μεσαιωνική δύση, υπήρξαν οι επίσκοποι και οι ηγούμενοι των μοναστηριών. Η χρήση του, GÛS συμβόλου pias ξεχωριστά σχιγμήξ, ανάγεται στη συνήθεια που ήθελε να χρησιμοποιούνται ορισμένα εκλεκτά κρασιά για να εορτάζεται η επικύρωση σημαντικών συμφωνιών. Αν σταθούμε σε παραδείγματα τη5 νεότερη5 εποχή5, όπω5 μα$ αναλογεί και από το θέμα που παρουσιάζουμε, αξίζει να αναφέρουμε ότι το κρασί Τοκάϊ θεωρούνταν αυτοκρατορικό ελιξίριο και ενισχυτικό όπλο ms διπλωματία5 των Αψβούργων ότι ο Ταλεϋράνδθ5 προσέφερε σαμπάνια στο Συνέδριο ms Biéwns το Xcupis va λησμονούμε ότι, στην λαϊκή κοινωνικότητα, η πιο συνηθισμένη ευχή γίνεται nivovras. Η πολιτική σημασία του κρασιού συνδέεται με την εμπορική του αξία γεγονό5 που οδηγούσε τα κράτη, σε όλε$ TIS loiopikés περιόδου5, να ελέγχουν την παραγωγή του και us oôous ms εμπορία$ του. Οι ιστορικοί έχουν, δικαίου, χαρακτηρίσει την κατάκτηση xns Γαλατία5 από τον Ιούλιο Καίσαρα CJS ένα "πόλεμο κρασιού", αφού η αποστολή που του είχε ανατεθεί από τη σύγκλητο ήταν να κρατήσει ανοικτό τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθούν τα κρασιά ms Ixarlias για να φθάνουν cos τη Βόρεια θάλασσα. Enions, οι μακροχρόνιοι πόλεμοι -του εκατονταετού$ πολέμου συμπεριλαμβανομένου- που διεξάγονται μεταξύ των γαλλικών και των αγγλικών δυναστικών οίκων από τον 12ο ecus τον 15ο αιώνα, έχουν στο επίκεντρο TOUS αμπελώνε$ ms AKUixavias από TOUS onoious οι βασιrliaöes ms Αγγλία5 αντλούσαν ένα μέρο$ των εσόδων TOUS. Αν στην ελληνική γλώσσα αναφερόμαστε στο λάδωμα μιλώντα$ για την εξαγορά ενό$ πολιτικού ή δημοσίου άρχοντα, σε άλλε$ γλώσσε$ αναφέρονται στο κρασί. 69

3 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Ι ΚΑΙ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Η σχέση του κρασιού με τη γαστρονομία είναι εξίσου αρχαία αν θυμηθούμε το "κέρασμα" του κρασιού στην αρχαιότητα, τις διάφορε5 noikirìies και χρήσει του οι οποίες αξιοποιούσαν όλες TIS κατηγορίε5 των παραγώγων του, από το απλό ξύδι του Ρωμαίου στρατιώτη écos το κρασί των συμποσίων. Η διατροφική σημασία του εντάσσεται στο γνωστό μεσογειακό σχήμα όπου είχε τη θέση του δίπλα στο ψωμί και το λάδι. Η σημασία αυτή οφειλόταν, κυρίως, στο γεγονόδ ότι συμπλήρωνε Tis ελλιπείς μερίδες σε κρέας- έδινε δύναμη και ζέσταινε TOUS εργαζόμενοι ms υπαίθρου και των πόλεων. Μια λειτουργία που oris μέρε5 μας έχει Kancus χαθεί. Τέλθ5, η χρήση του στην ιατρική αναφέρεται, ήδη, από τον Ιπποκράτη και υπήρξε το θεμελιώδες προϊόν τη5 ιατρική5 και φαρμακευτική5 κατά τον Μεσαίωνα. Τον 19ο αιώνα το κρασί της περιοχής του Μπορντώ θεωρούταν ως ένα συνηθισμένο φάρμακο για Tis γυναίκες που μόλΐ5 είχαν γεννήσει ενώ, ακόμα oris μέρες μας, θεωρείται ότι η λελογισμένη χρήση του προστατεύει από τον καρκίνο, αποτρέπει τα καρδιοαγγειακά επεισόδια και καθυστερεί την εξάπλωση ms νόσου του Αλτσχάϊμερ. Το κρασί εκτό$ από xis πολλέ5 χρήσεις του είχε, βέβαια, και OS γεωγραφίε$ του. Μια γεωγραφία παραγωγή5 και μια γεωγραφία κατανάλωσα. Η γεωγραφία παραγωγής του υπήρξε, κυρίως, η μεσογειακή Ευρώπη. Χάρις όμως στην επιμονή των καλλιεργητών η καλλιέργεια του αμπελιού επεκτάθηκε και npos τον Βορρά: Τουλάχιστον, όπως ήδη έγραφε τον 16ο αιώνα ο Ζαν Μποντέν, έως τον 49ο παράλληλο. Σε μια οριζόντια γραμμή από τον Ατλαντικό έως την Κριμαία, τη Γεωργία και τις χώρες του Καυκάσου. Στις παρυφές ωστόσο αυτής της ζώνης, ακόμα πιο βόρεια, φυτεύονταν κλήματα από τον καιρό της αρχαιότητας, ακόμα κι αν χρειαζόταν να τα θάβουν τον χειμώνα για να τα προστατεύουν από το ψύχος. Οι ζώνες παραγωγής του κρασιού ακολούθησαν τους Ευρωπαίους στις κατακτήσεις τους: στο Μεξικό, στο Περού, στη Χιλή, στην Αργεντινή, στην Καλιφόρνια. Η διαδρομή της εξάπλωσης του αμπελιού εκτάθηκε από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα, ακολουθώντας την ισπανική επέκταση. Το κρασί επικράτησε στα νησιά του Ατλαντικού, όπως στη Μαδέρα όπου υποκατέστησε την καλλιέργεια του ζαχαροκάλαμουστις Αζόρες όπου αντικαθιστούσε, συχνά, τα γαλλικά κρασιά που ταξίδευαν προς τις αμερικανικές χώρεςστα Κανάρια Νησιά και στηντενερίφη. Παρά τις απαγορεύσεις του Ισλάμ, το κρασί πουλιόταν στις ταβέρνες ms Πόλης- ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής λέγεται πως αγαπούσε το γλυκό κρασί της Κύπρου. Στην Περσία, αν και υπήρχε από παλιά, το καλλιέργησαν, επίσης οι μοναστικές αποστολές των Καπουτσίνων στο Σιράζ και στο Ισπαχάν, εξάγοντας το από εκεί στις Ινδίες. Η κατανάλωση του κυριάρχησε, προς τα τέλη του Μεσαίωνα, στη Δυτική Ευρώπη. Ο Ραμπελαί, έχοντας 70

4 Ο Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ Κ Α! Δ Υ Τ Ι Κ Ο Σ Β Α Κ Χ Ο Σ 71

5 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α % ' *' a 72 Λ" «fc*

6 Ο Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ι Δ Υ Τ Ι Κ Ο Σ Β Α Κ Χ Ο Σ επίγνωση αυτή$ ms Kupiapxias, έγραψε για "ένδοξοι" και για "ακούραστοι^ πότε5". Επρόκειτο για την οριστική επικράτηση ms "θε'1'kns KavaTas" ans σύνηθες των νέων λαών που είχαν εγκατασταθεί στη Δύση μετά την υποχώρηση των συνόρων του ρωμαϊκού Kparaus. Με άλλα λόγια το κρασί επέζησε του τέλουξ ενό5 πολιτισμού, του ρωμαϊκού, και κέρδισε Tis γευστικέ5 προτιμήσει των νέων λαών. Το υποστήριξε, σ' αυτήν τη νίκη του, η επικράτηση του χριστιανισμού και οι συμβολικέ5 χρήσει που του επέτρεψαν να διατηρηθεί στην υψηλότερη θέση ms ^papxias των ποτών πάνω από την μπύρα, το υδρόμελο ή τον μηλίτη. Η ανάπτυξη του μοναχισμού, και löicas του τάγματο5 των Βενεδικτίνων, συνετέλεσε ακόμα περισσότερο στη διάδοση του καθόσον, óncos γνωρίζουμε, ο Kavóvas αυτού του τάγματο$ επέτρεπε orous μοναxous την κατανάλωση κρασιού. Τη χρήση του, κατά μίμηση των μοναχών, υιοθέτησε και η φραγκική αριστοκρατία. Το όνομα του κρασιού συνδέθηκε με Tis noflixikés συνομωσίε5 των αριστοκρατικών οικογενειών των βαρβαρικών δυναστειών αν λάβουμε υπόψη μα5 ότι πολλέ5 πολιτικέ5 δολοφονίε5 διαπράττονταν με τη βοήθεια του. Έγινε το αγαπημένο ποτό των διαλεκτών τη5 KOivcuvias. Στο φραγκικό ημερολόγιο που θεσμοθέτησε ο Καρλομάγνο5 ο μήνα5 Οκτώβρη ονομάζεται Tpuynms (στην παλαιογερμανική γλώσσα windu-ema-mot), μια ονομασία που προηγήθηκε, κατά πολλού5 αιώνε$, του ημερολογίου ms Γαλλική$ Enavóoraons και του δικού ms vendémiaire. Ο laipikós napayovras συνετέλεσε, επίση5, στη διάδοση ms αμπελοκαλλιέργεια5 αφού το κρασί χρησιμοποιήθηκε ακόμα και στην κτηνιατρική, αν μπορούμε να ονομάσουμε έτσι, για εκείνη την εποχή, την περιποίηση των αλόγων. Παντού, έπλυναν Tis πληγέ5 TOUS με ζεστό κρασί ή ξύδι. Η ανάπτυξη των αμπελώνων υπάκουσε σε υπολογισμού5 που εξυπηρετούσαν, πρώτα, Tis καταναλωτικέ^ ανάγκε$ pias περιοχή$ και, στη συνέχεια, την απορρόφηση του πλεονάσματο5 του npoióvros μέσω των εξαγωγών. Οι αμπελώνε$ εξαπλώθηκαν πέρα από τα παραδοσιακά TOUS μεσογειακά όρια αξιοποιώντα5 όλε5 Tis δυνατέ5 συνθήκε$ ανάπτυξη5 του κλήματο$ όπω5 π.χ. τη γειτνίαση του με τα νερά των ποταμών τα οποία μειώνουν, κατά κανόνα, τη δύναμη των παγετών ms vuktas. Η ανάπτυξη των αμπελώνων βρισκόταν, όμα«, υποθηκευμένη από Tis μεγάλε5 πιθανότητε5 pias KaKns σοδειά5 ή pias KaKns τελική5 noiómtas. Ta ποτάμια ήταν, για τη Δύση, ο anapaimros napayovras διοχέτευση5 του npoióvros oris περιπτώσει που επιτυγχανόταν μια πλεονασματική παραγωγή. Τα μοναστικά οινοπαραγωγικά πλεονάσματα ήταν τα πιο αξιοσημείωτα, óncjs στην περίπτωση ms Movns του Αγίου Γερμανού στο Παρίσι η οποία διοχέτευε τα κρασιά ms, μέσω του Σηκουάνα, écos το δέλτα του Ρήνου. Οι οινοπαραγωγικέ5 περιοχέ5 που βρίσκονταν πάνω σε εμποpikous δρόμοι επωφελήθηκαν τόσο απ' aurous ώστε να επιδοθούν σε ένα εμπόριο που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε εμπόριο μεγάλων αποστάσεων. 73

7 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Δημιουργήθηκαν, κατ' επέκταση, "εμπορικοί αμπεrìcòves", óncds raus ονόμασε évas σημαντικό5 ιστορι- KÓS του κρασιού. Μπορούμε άλλωστε να ισχυριστούμε ότι αν τα κρασιά ms Avarorlns ήταν, κατά το Μεσαίωνα, προϊόντα τη5 Gafìaooas, τα κρασιά ms Auons ήταν προϊόντα των ποταμών, αφού μέσω αυτών διοχετεύονταν npos Tis ayopés του Βορρά tris Ayyiiias και ms Oflavöpas συγκεκριμένα. Ta συμβόλαια εκμετάλrteuons που επινοήθηκαν για την καλλιέργεια του αμπελιού άφηναν στον καλλιεργητή, έναντι pias ετήσια$ εισφορά5, το Képôos από το μισό του καλλιεργούμενου αμπελιού επιτρέποντα5, έτσι, σε norìrious ενδιαφερόμενου$ να πάρουν μέρο5 στην ανάπτυξη ms καλλιεργεί του. Για raus άρχοντε$ η κατοχή των αμπελώνων είχε μεγάλη αξία, ανάλογη με αυτήν του αρχοντικού πύργου raus, αφού συμβόλιζε την πολιτική εξουσία raus και την κοινωνική raus υπεροχή. Εννοείται ότι τα πατητήρια, η εμπορευματοποίηση του npoì'óvras και το σύστημα δανείων npos raus καλλιεργηιέξ υπάγονταν στον αυστηρό έλεγχο των αρχόντων. Οι διάφορε5 χειρονομίε$ του σώματο5 που συνδέονταν με την καλλιέργεια του αμπελιού απεικονίστηκαν στα γλυπτά και τα ανάγλυφα των μεγάλων καθεδρικών ναών. Γνωρίζουμε, ωστόσο, πολύ λίγα πράγματα για την ποιότητα του κρασιού εκείνη$ ms εποχή$ αφού οι γνώσει μα5 σχετικά με TIS TEXVIKÉS ms καλfìiépyeias του αμπελιού και Tis τεχνικέ$ oivonoinons πριν από τον 14ο αιώνα, παραμένουν περιορισμένε5. Το κρασί πινόταν νέο και οι κάβε5 αποθήκευσα ήταν anavies. Γνωρίζουμε, αντιθέτου, ότι υπήρχε μια μεγάλη ποικιλία κλημάτων και περιοχών ανάπτυξή5 raus. Η βασική διαφοροποίηση που διαπιστώνουμε, για το μεσαιωνικό κρασί, είναι αυτή μεταξύ του καθαρού κρασιού (purum) και του κρασιού που αναμειγνυόταν με νερό είτε κατά τη διάρκεια ms ζύμωσή5 του είτε κατά την κατανάλωση του. Το καθαρό κρασί ήταν ένα αρχοντικό ποτό και συνοδευόταν από άσπρο ψωμί. 'Evas περίφημο5 ßaairiias του Μεσαίωνα, επηρεασμένο5 από το ασκητικό ιδεώδε$, ανέτρεψε Kanoos αυτή την ιεραρχία nivovras κρασί ανακατεμένο με νερό ενώ, Tis ημέρε$ vnoteias, περιοριζόταν στην μπύρα. Στα μοναστήρια προτιμούσαν τα περιζήτητα κρασιά, συχνά καρυκευμένα με μπαχαρικά. Σε ένα ποίημα, του 12ου αιώνα, οι διάφορε$ noikiflies κρασιού ανταγωνίζονται, ρητορικά, μεταξύ raus CÜS npos την ποιότητα raus είναι npocpavns η πολιτική επιλογή του ποιητή να εξυμνή- 74

8 Ν σει μια συγκεκριμένη προέλευση η οποία αναγόταν στη γη του βασιλιά Tns Tafìrìias. Το κυριότερο χαρα κτηριστικό Tns ποιότηταξ του κρασιού, κατά το Με σαίωνα, ήταν η διαύγεια του που παρομοιαζόταν με το ανθρώπινο δάκρυ. ΑΓΊΓΊΟ autés οι συνήθειεξ ήταν μεσαίωνα και άλλα ξαν, eis ßa9os, κατά τη διάρκεια των μεγάλων κρίσεων του 14ου αιώνα. Η γνωστή επιδημία Tns navcbrins του 1348 επέφερε, κατ' apxas, μια μεγάλη δημογραφική ύφεση η οποία προκάλεσε, και εξακολούθησε να προ καλεί κατά τον επόμενο αιώνα, ooßapes κοινωνικέξ και οικονομία ανακατατάξει. Ανακατατάξει που επηρέ ασαν και την ιστορία των αμπελώνων. Το ανθρώπινο δυναμικό μειώθηκε και το KÓOTOS Tns εργασία5 αυξή θηκε. Τετραπλασιάστηκε, σε ορισμένε$ περιοχέ5, μέσα σε πενήντα χρόνια. Οι naïkés τάξεΐ5, κυρίου οι τάξείξ των πόλεων, επωφελήθηκαν απ' αυτήν την κρίση επενδύονταξ στην καλλιέργεια των αμπελώνων. Απέ Ε Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ Δ Υ Τ Ι Κ Ο Σ Α Κ Χ Ο Σ κτησαν, έτσι, πρόσβαση σε αυτό που θα ονομάζαμε σήμερα ένα νέο τρόπο zcûns. Το κρασί έγινε μέροξ Tns λα'1'kns óiatpocpns. Πολλαπλασιάστηκαν οι ταβέρνε$ oris οποίε5 και γινόταν ευρεία κατανάλωση του κρασι ού- συχνά με συνεπές ανεκδιήγητε5. Η κατανάλωση του κρασιού και η μέθη εκλαμβάνονταν cos ελαφρυντι κά από τα δικαστήρια όταν εκδίκαζαν επεισόδια που είχαν προκληθεί από Θαμώνε5 Tns Taßepvas. Η αύξηση Tns κατανάλωση5 του npoì'óvras κινητοποίησε και το φορολογικό ενδιαφέρον των κρατών καθόσον χρειά ζονταν περισσότερα κεφάλαια για raus ôiapras πολέμου5 που διεξάγονταν εκείνη την εποχή. Η διακίνηση του κρασιού δασμολογήθηκε για να χρηματοδοτήσει, κυρίου, την ανέγερση των νέων τειχών. Όσο για raus μεγάλοι lôiokinies αμπελώνων, αυτοί βρέθηκαν αντι μέτωποι με το πρόβλημα ms έλλειψη του εργατικού δυναμικού και το KÓOTOS Tns εργασία5 που raus ανά γκασε να εγκαταλείψουν πολλού5 αμπελώνε$. Σε 75

9 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α ""*J3HB"% "TSÉÈr 76

10 Ο Ν Ε Ω órìfìes, πάλι, nspioxés οι αμπελώνε$ αντικαταστήθηκαν με pnrilés ενώ αυξήθηκαν οι καλλιεργούμενεβ εκτάσεΐ5 γύρω από Tis nófìeis όπου οι αστοί καλλιεργούσαν αμπέλια ÉXOVTOS επενδύσει κεφάλαια για να τα απο κτήσουν. Γεννήθηκε, μάλιστα, και évas ανταγωνισμό5 (JUS npos Tis noiómies ιου κρασιού ανταγωνισμό5 που οδήγησε στη βελτίωση του. Τα κλήματα τώρα επιλέγο νται και διαθέτουμε EIÔIKÉS διοικητά προβλέψει για την προστασία raus: Oncos στην περίπτωση του δούκα ins BoupYOuvôias, Φίλιππου του Τολμηρού, ο onoios για να προστατεύσει ένα τοπικό κλήμα απαγόρευσε με διάταγμα, το 1395, την εμφύτευση μιαξ ξένηε αλλά πιο ανθεκτική$, ποικιλία5. Μεταφράζουμε το σχετικό χωρίο: ΠοήήΌί υπήκοοι μαξ[...]φύτεψαν αμπέήια ενόξ κακού και παράνομου κήήματοξ που ονομάζεται Γκαμέ και από το οποίο βγαίνει άφθονο κρασί afifìa nonna από αυτά τα κήήματα κατέστρεψαν και ερήμωσαν ποήήά μέρη από τα οποία έβγαινε καήό κρασί. Ακολουθώντα$ αυτό το ρεύμα βελτίωση5 Tns ποιότηtas οι καλλιεργητέξ και οι επενδυτέ$ επιχείρησαν μπολιάσματα ενώ διεξήχθησαν ακόμα και εμπειρικέ5 έρευνε$ για τη βελτίωση ms oivonoinons: Επινοώντα5 διάφορε5 τεχνικέ5 για να διατηρούν το κρασί αναμειyvuovtas το με άλλεξ ποικιλίε5 ή προσμειγνύοντα5 ετερογενή υλικά óncas το ασπράδι του αυγού. Κατά τα τέλη του 14ου αιώνα, σύμφωνα με TIS nnyés που διαθέτουμε, διαμορφώνεται και ένα πιο επεξερ γασμένο λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την περι γραφή των κρασιών. EKTÓS του "άσπρου" και του "κόκκινου" κρασιού (το κόκκινο χρώμα άλλωστε, προκειμένου να περιγραφεί ένα κρασί, μπαίνει στο λεξιλόγιο μόνο κατά τον 18ο αιώνα, écos τότε η γλώσ σα χρησιμοποιούσε παρεμφερή χρώματα) εμφανίζεται και το ημιερυθρό κρασί που είναι προϊόν pias συντομευμένη$ ζύμωση$ και το οποίο καταναλωνόταν eras YiopTés και ans επίσημε$ τελετέ$. Ένα κρασί εξαγωγή5. Οι προσπαθεί βελτίωση$ Tns ποιότητα5 που κατέ βαλλαν οι μεγάλοι παραγωγοί κρασιού, τον 14ο και τον 15ο αιώνα, συνεπέφερε και τη δημιουργία των ειδικών προελεύσεων και των ξεχωριστών κλημά των. Η ταβέρνα μετατρέπεται σε κατεξοχήν τόπο

11 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α συνάντησα των ανθρώπων και ανάπτυξα ms κοινωvikómras, ενώ το κρασί αποκτά την ταυτότητα που το συνδέει με την προέλευση του. Η χαρακτηριστική έννοια που γεννιέται αυτήν την εποχή, npos τα τέλη του 14ου αιώνα, για να προσδιοριστεί μια ποικιλία είναι αυτή ms yaririikns fiéçns cru που σήμαινε αρχικά έναν τόπο KarirìiépYEias, αλλά όχι, ακόμα, μια συγκεκριμένη ποιότητα. Η κατανάλωση των χωρών του Βορρά κινητοποιεί το μεγάλο εμπόριο από τον Νότο. Μέσω ms Θάλασσα5 και των ποταμών, από τη Σεβίλλη και την Ανδαλουσία, το κρασί φτάνει στην Αγγλία και στη Φλάνδρα. Από τα ποτάμια, όπα«είδαμε να γίνεται και κατά τον Μεσαίωνα, φτάνει στο Παρίσι και στον Ρήνο. Άλλε$ cpopés ακολουθεί χερσαίοι δρόμοι óncos κάνουν τα καρετόνι των Γερμανών εμπόρων που διασχίζουν OS Άλπεκ, κάθε χρόνο μετά τον τρύγο, για να αναζητήσουν τα κρασιά ms Λομβαρδία5, του Φριούλ και mslotpias. Από τη Μοράβια και την Ουγγαρία τα κρασιά διοχετεύονται npos την Πολωνία, ενώ τα καράβια ταξιδεύουν από την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Γαλλία npos την Αγία Πετρούπολη ακολουθώντα5 raus θαλάσσιοι δρόμοι ms BafìtiKns. Ταξιδεύει κυρίου το νέο κρασί. Το παλιό διατηρείται δύσκολα, ξινίζει. Ο 16os aicövas δεν γνώριζε, ακόμα, τα μπουκάλια και TOUS φελλού$. IOGÛS ούτε ο 17os aicòvas. Το παλιό κρασί είναι φτηνότερο από το νέο: Μια ιεραρχία που θα ανατραπεί τον 18ο αιώνα όταν θα γενικευτεί η χρήση του μπουκαλιού. Το βαρέλι, μια αρχαία γαλατική ανακάλυψη, θα είναι το κύριο δοχείο μεταφορά5 του npoì'óvtos, xcopis ωστόσο να έχει ακόμα υποκαταστήσει, παντού και εντελά«, τον αμφορέα. Οι npartes avacpopés για την αξία του παλιού κρασιού χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα. Αλλά είναι σπάνιε5 και anopaóikés. Ακόμα και κατά τον 18ο αιώνα το παλιό κρασί θεωρείται, από σοβαρά συγγράμματα ή από εμπορικού5 οδη- Yous, υποδεέστερο. Οι καλλιεργούμενε5 με αμπέλια εκτάσεΐ5 επεκτείνονται. Στη Γαλλία μάλιστα, μεταξύ του 1650 και του 1789, διπλασιάζονται KÓVOVTOS την παραγωγή να φτάνει στα εκατό λίτρα ανά κάτοικο. Παρά την τιμή του κρασιού, που επιβαρύνεται εξαιτίαξ των πολλών τελωνειακών και διαπυλίων τελών, η κατανάλωση του είναι αυξημένη. Στη ζήτηση του, άλλωστε, πρέπει να αποδοθεί και η ανάπτυξη ms καλλιεργεί του αμπελιού η οποία είχε cos αποτέλεσμα την καθιέρωση ορισμένων τόπων παραγωγή$ που θα γίνουν γνωστοί για τη ξεχωριστή TOUS ποιότητα. Os τέτοιοι τόποι αναδείχθηκαν, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, οι περιοχέ5 ms BoupYOuvóias, ms Καμπανία5 και ms AKUiravias. H απαίτηση για μια ξεχωριστή ποιότητα, συνδεδεμένη με το όνομα [lias οικογένεια$, ήταν óncos προαναφέραμε μια παλαιά μεσαιωνική συνήθεια. Η οικογένεια των δουκών ms BoupYouvóias θεωρούσε τον εαυτό ms "άρχοντα των πιο καλών κρασιών ms xpioriavoauvns" και τα δικά ms κρασιά cos τα "πολυτιμότερα και καταλληλότερα του βασι- 78

12 Ο Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ λείου που αρμόζουν στον πάπα, τον βασιλιά και aiìrìous άρχοντεξ". Για να διατηρηθεί η ποιότητα TOUS είδαμε ότι ο (Difìmnos o Ton^npós απαγόρευσε την εμφύτευση άλλων κλημάτων. Στο ίδιο κείμενο ρυθμι ζόταν η καθαριότητα των αμπελώνων και διακανονι ζόταν ο λιπασμό5 των εκλεκτών κλημάτων. Διακανονισμό5 που επικυρώθηκε με βασιλικό διάταγμα, εκα τό περίπου χρόνια αργότερα, όταν η Βουργουνδία πέρασε στο γαλλικό βασιλικό στέμμα. Την ποιότητα άλλωστε των κρασιών, σε σχέση με την περιοχή ms προέλευσή5 TOUS, επιδοκίμαζε ή αποδοκίμαζε το χρηματιστήριο ms γεύση5 που αντιπροσώπευε η Κ Α Ι Δ Υ Τ Ι Κ Ο Σ Β Α Κ Χ Ο Σ βασιλική αυλή.'evas yiaipós του βασιλιά ms Γαλλία5 Ερρίκου του 4ου, στΐ5 apxés του 17ου αιώνα, καταδι κάζει τα κρασιά ms Ορλεάνη$ με το επιχείρημα ότι "γεμίζουν το κεφάλι ατμού$". Ο Aouöoßkos ο 13os προτιμούσε, ακολουθώντα5 αυτήν την καταδίκη, το κόκκινο κρασί ms BoupYOuvôias. Ένα ολόκληρο "λόμπι" γιατρών που είχε επικεφαλή$ του τον προ σωπικό θεράποντα του Λουδοβίκου του 14ου, υιο θέτησε μια διαφορετική άποψη και έπεισε τον βασιλιά να προτιμήσει τη σαμπάνια και να εγκαταλείψει το κόκκινο ms BoupYOuvôias για να προστατευτεί από TOUS πυρετού5 και την ποδάγρα. Zxis apxés του 18ου 79

13 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

14 Ο Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ι Δ Υ Τ Ι Κ Ο Σ Β Α Κ Χ Ο Σ αιώνα, ιην εποχή ins avußaoirteias, ta δείπνα σε κλειστό κύκλο συνοδεύονταν από σαμπάνια. Όταν ανέλαβε ο Λουδοβίκο5 ο 15os την αντικατέστησαν και πάλι με το κρασί ms Boupyouvôias. H αριστοκρατία ακολουθούσε τον βασιλιά και η αστική τάξη την αριστοκρατία, εξασφαλίζοντα5 έτσι μια σπουδαία φήμη στα κρασιά ms εκάστοτε προτίμησή5tous.την ποιότητα έπρεπε να διασφαλίζουν και να αγωνίζονται για την διασφάλιση ms οι χοντρέμποροι του κρασιού. Κατά κάποιον τρόπο αυτοί έγιναν και οι συνεχιστέ5 ms naflias αριστοκρατία napaöoons που συνέδεε το κρασί με μια συγκεκριμένη προέλευση. Βελτίωσαν την οινοποίηση προσπαθώντα5 να εξασφαλίσουν χρώμα και "σώμα" στο κρασί raus xapis σε διάφορε5 προσμίξεΐ5. Πουλούσαν βάσει δειγμάτων και μετά από γευσιγνωσία. Τα εγχειρίδια οινολογία5 που εμφανίζονται κατά τον 18ο αιώνα υιοθετούν, εκτό$ από την περιγραφή των κρασιών, και μια ιεραρχία ανάμεσα raus. Οι καταναλωτικέ5 σύνηθες ενό$ éovous υπήρξαν απολύτου καθοριστικέ$ για us τύχε$ του κρασιού: Οι σύνηθες του αγγλικού é0vous. Και Kupicos ms αγγλικήε αριστοκρατία5. As υπενθυμίσουμε ότι οι Άγγλοι αγοραστέ5 ms σαμπάνι ήταν εκείνοι που, εξαιτίαξ μια5 επινόησή$ raus, κατάφεραν να δαμάσουν αυτό το αφρώδε5 κρασί το οποίο συνήθιζε να αναβράζει εντελώ5 ξαφνικά και να ανατινάζει τα βαρέλια προξενώντα5 την καταστροφή του ιδιοκτήτη του. Αυτή η ξαφνική acppcòóns ζύμωση ελέγχθηκε xapis στα γερά μπουκάλια και στα κατάλληλα πώματα από φελλό. Το κρασί αυτό, η σαμπάνια, εκτό$ από αγαπημένο ms γαλλική5 βασιλιά αυλή5 ήταν και περιζήτητο από την αγγλική αριστοκρατία. Έγινε, στη συνέχεια, ms μόδα$ στη Ρωσία και την Αυστρία. Ο Θωμά5 Τζέφερσον το εισήγαγε cms Ηνωμένε5 Πολι- TEÎES. H αγγλική κατανάλωση συνετέλεσε, επίση5, στον θρίαμβο του μπορντώ και των κρασιών ms AKUiravias. 'locos επειδή το Λονδίνο ήταν το κύριο λιμάνι anoppócpnans των κρασιών aums ms περιοxns από την εποχή που έγινε αγγλική, το 1152, μετά τον γάμο ms Ελεονόρα$ ms AKunavias και του Ερρίκου του 2ου ms Αγγλία5. Τα κρασιά ms είχαν πάντα μια προνομιακή θέση oris αγγλικέ5 προτιμήσει- θέση που επισημοποιήθηκε με διάταγμα ακόμα και όταν, τον 15ο αιώνα, η περιοχή ms AKuravias ενσωματώθηκε στη γαλλική βασιλική επικράτεια. Η αγγλική αριστοκρατία είχε πάντα ξεχωριστού5 τρόποι για να τονίζει την κοινωνική ms υπεροχή. Διατηρούσε μια παράδοση σ' αυτόν τον τομέα. Παλαιότερα διακρινόταν από την κατανάλωση ms μαλβαζία5, το γλυκό κρασί που προερχόταν από ελληνικέ5 περιοχέ5, την Κρήτη και τα νησιά. Στη συνέχεια είχε στρέψει Tis καταναλωτικέ$ προτιμήσει ms στο πόρτο, στο σέρυ, στη μάλαγκα, στη μαδέρα, στη μάρσαλα, όλα περίφημα γλυκά ή ημίγλυκα κρασιά με μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Είχε, επίση5, διακριθεί από την κατανά- 81

15 Ο Ι Ν Ο Ι : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α λωση ms σοκολάτα5, του τσαγιού και του καφέ. Μαζί με τη σαμπάνια, γύρω στο 1650, καθιέρωσε τη μεγάλη μόδα του μπορντώ, γνωστού και a>s black wine. Οι τιμέξ του θα εκτοξευτούν εξαιτία5 των πολέμων που τελειώνουν με τη Συνθήκη ms Ουτρέχτη$ το 1713 το μπορντώ θα κοστίζει, τότε, ipeis cpopés περισσότερο από το σέρυ. Είναι η εποχή που φτάνουν στην Αγγλία οι noikiflies Μαργκώ, Λα Φίτ και Λα Τουρ. Η αγγλική γεύση θα καθιερώσει, παγκοσμία», ορισμένε5 από TIS vvcûorés και σήμερα προελεύσε^. Οι παραγωγοί mus ήταν ευαισθητοποιημένοι σ' αυτήν την προτίμηση και προσαρμόστηκαν oris αγγλι- Kés απαιτήσει διακρίνονκ» μεταξύ λαϊκών και αριστοκρατικών κρασιών, θα επιδοθούν, επίση$, με μεγάλη επιμέλεια στην τελειοποίηση των αμπελώνων και στην περιποίηση του εδάφο^. Δεν είναι τυχαίο ότι, από τα τέλη του 17ου αιώνα, συγκροτείται βαθμηδόν η οινολογία. Μια γνώση που είχε αρχικά πολύ γενικό περιεχόμενο και κατέκτησε αργά τον επιστημονικό κόσμο. Η ιεραρχία των κρασιών που τείνει να εδραιωθεί κατά τον 18ο αιώνα ήταν συχνά αυθαίρετη και εξαρτιόταν, κυρία», από Tis ευκολίε$ εξαγωγή5 ή από την εγγύτητα του τόπου παραγωγή5 npos ένα μεγάλο κέντρο κατανάλωση5. Τα κρασιά ms Ανδαλουσία5, ms Ακυι- Tavias, ms Νοτίου Γαλλία5 εξάγονταν εύκολα από τα κοντινά λιμάνια. Το Παρίσι ήταν ένα μεγάλο κέντρο κατανάλωση βαρέλια το για τα κρασιά pias ευρύτερη$ περιοχή5. Τα κρασιά ms περιοχή5 ms Νάπολη, το greco, το latino, το lacryma Christi, επωφελούνταν από την εγγύτητα ms αγορά ms αλλά και από αυτήν ms Pci^ns. Εδραιώθηκε ωστόσο, έστω και βαθμηδόν, μια ιεραρχία noiómtas που ισχύει ακόμα και σήμερα. Ποτό ms apiotokpatias το κρασί, τουλάχιστον cos npos ορισμένε5 noikirlies του όπα» είδαμε, ήταν και ποτό του συνηθισμένου και καθημερινού ανθρώπου. Η μέθη γίνεται πιο λαϊκή και γενικεύεται, cos συμπεριφορά, κατά τον 16ο αιώνα. Στο Βαλαδολίδ, αυτόν τον αιώνα, καταναλώνονται 100 λίτρα ανά άτομο ετησία». Στη Βενετία οι apxés αναγκάζονται, το 1598, να επέμβουν, ακόμα μια φορά, για να περιορίσουν τον αλκοολισμό. Η λαϊκή μέθη δεν χρειαζόταν ένα κρασί noiómtas. Ta κλήματα που απέδιδαν σε ποσότητα αλλά έδιναν μια μέτρια ποιότητα ήταν αυτά που τροφοδοτούσαν τη λαϊκή κατανάλωση. Είναι η χρυσή εποχή των ταβερνείων, oris πόρτε$ κυρία» των πόλεων, όπου η φορολογία ήταν ελαφρύτερη. Ορισμένα από αυτά τα κέντρα διασκεδάσεα» έγιναν διάσημα. B/as ιδιοκτήτη pias TÉioias Taßepvas ήταν, μάλιστα, τον 18ο αιώνα πιο διάσημο5 και από τον ίδιο τον Βολταίρο. Το κρασί στη λαϊκή του κατανάλωση ισοδυναμούσε, επιπλέον, με μια φτηνή τροφή. Η τιμή του πέφτει όταν ανεβαίνει η τιμή του ψωμιού. Ivas σημαντικό$ ιστορι- KÓS όπα» ο Βίτολντ Κούλα υποστήριξε ότι το κρασί, και γενικότερα το αλκοόλ, αποτελούσε ένα υποκατάστατο σε Θερμίδε5 κατά Tis περιόδου έλλειψη5 του ψωμιού. Το κρασί παρέμενε, navrais, αρκετά φτηνό σε περιόδου πενία$. Και ανεξαρτήτου ms Θρεπτική5 του αξίαε, ακριβό ή φτηνό, συνιστούσε έναν τρόπο anóópaons, απομακρύνοντα$ έστω προσωρινά Tis έγνοιε5 και τα προβλήματα. Δεν είναι τυχαίε$ οι απεικονίσει του στη ζωγραφική όπου αποδίδεται είτε κόκκινο και πιο λαϊκό είτε χρυσό σε μακριά ποτήρια, συνδυασμένο με διασκεδαστέ5, καπνό, βιολιά και εύκολα κορίτσια. 82

16 Βιβλιογραφία R. Dion, Histoire de la vigne et du vin en France, des origines au XIX? siècle, Παρίσι, Le vin des historiens, Actes du 1er symposium vin et histoire sous la direction de G. Garrier, Συζ ria Pous, G. Garrier, Histoire sociale et culturelle du vin, Παρίσι, A. Tchernia, Le vin de l'italie romaine, Παρίσι - Ρώμη, Le vigneron, la viticulture et la vinification en Europe occidentale au Moyen Age et à l'époque moderne, Auch, * *& * 83

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1

41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1 41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1 Φώκια Μονάχους- Μονάχους Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus πήρε το όνομά της είτε εξαιτίας του σχήματος του πάνω μέρους του κεφαλιού της που μοιάζει σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Ιστορικό Η Οινοποιία Δαρεμά αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας οικογενειακής παράδοσης γενεών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής που ξεκινά πριν από πολλές δεκαετίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ Το αμπέλι ή κλήμα ανήκει στην οικογένεια των Αμπελοειδών με πολλές ποικιλίες που καλλιεργούνται στις εύκρατες περιοχές της γης Το αμπέλι και η οικογένειά του ήταν γνωστά από την παλαιολιθική

Διαβάστε περισσότερα

Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ

Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ ΜΑΘΗΤΕΣ : ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΡΛΑΥΤΗ ΝΙΚΗ ΜΕΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αμπέλι : Το αμπέλι είναι πολυετές φυτό και αναπτύσσεται γρήγορα. Ο κορμός του έχει πολλαπλές διακλαδώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ. ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ H Colombiana Negra είναι ένα ποτό που σίγουρα θα συνεπάρει Μαύρο ρούμι στους 27% αλκοόλ σε συνδιασμό με πινελιές από μέλι και αρωματικά μπαχαρικά. Πίνεται ιδανικά σε ποτήρι με πάγο με ένα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Υγιεινή Διατροφή Ισορροπία Ποικιλία Μέτρο Ομάδες τροφίμων Γάλα-γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι) Φρούτα-απλοί υδατάνθρακες Λαχανικά (κυρίως πράσινα φυλλώδη) Ψωμί-αμυλώδη τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Βίκινγκς Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Οι Βίκινγκς ζούσαν στους βόρειους λαούς της Ευρώπης: στη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Ισλανδία. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, εμφανίστηκαν ως εξερευνητές, πειρατές,

Διαβάστε περισσότερα

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Ερυθρές ποικιλίες Cabernet Sauvignon Syrah Merlot Pinot Noir Grenache Λευκές ποικιλίες Chardonnay Gewürztraminer Riesling Sauvignon Blanc Sylvaner

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο κτήμα του Γεροβασιλείου

Επίσκεψη στο κτήμα του Γεροβασιλείου Επίσκεψη στο κτήμα του Γεροβασιλείου Στα πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού επισκεφτήκαμε την Δευτέρα, 11.01.2010 και Τρίτη, 12.01.2010 το κτήμα Γεροβασιλείου λίγο έξω από την Επανομή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits) και οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits) και οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 Λονδίνο, Ιούλιος 2013 Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits) και οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 14ο στην παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ιωάννης Μ. Γαλανάκης Χημικός Μηχανικός Απόσταγμα Στεμφύλων Σταφυλιού Τσικουδιά Τσίπουρο Raki (Ρακί)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΟ10 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος:

Τίτλος προγράμματος: ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ισορροπημένη διατροφή Η αξία του πρωινού» Τάξη: Ε Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2012-13

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Wine Friends ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ 2013-2014

Wine Friends ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ 2013-2014 Wine Friends ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ 2013 - Wine Friends Ο μαγικός κόσμος του κρασιού περιμένει να τον ανακαλύψετε. Αρώματα, χρώματα και γεύσεις κρασιών από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ Συνολικός πληθυσμός: 142,960,000 Αστικός πληθυσμός: 73,8% Μόσχα: 13,500,000 Αγία Πετρούπολη: 4,750,000 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Αν και στις προτιμήσεις των Ρώσων

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια για τους φίλους του κρασιού! Οι κορυφαίοι των τουριστικών σπουδών. Ημερολόγιο Οινικής Απόλαυσης

Σεμινάρια για τους φίλους του κρασιού! Οι κορυφαίοι των τουριστικών σπουδών. Ημερολόγιο Οινικής Απόλαυσης wine Friends Σεμινάρια για τους φίλους του κρασιού! Οι κορυφαίοι των τουριστικών σπουδών 2013 Ημερολόγιο Οινικής Απόλαυσης Ο μαγικός κόσμος του κρασιού περιμένει να τον ανακαλύψετε. Αρώματα, χρώματα και

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /12 Αριθμός πρωτοκόλλου: PDO-GR-A1390 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Δαφνές (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Τ Tο πρόβλημα της διατροφής του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαίτερα οξύ και καθημερινά οξύνεται περισσότερο, εξαιτίας του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της γης τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

α) Άμεσης απόδοσης β) Μακροπρόθεσμης αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος

α) Άμεσης απόδοσης β) Μακροπρόθεσμης αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος Οι Τοπικές Κουζίνες σαν Τουριστικός Πόρος: α) Άμεσης απόδοσης β) Μακροπρόθεσμης αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΓΕΥΣΗΣ Σύρος,, 2008 Η γαστρονομία

Διαβάστε περισσότερα

μεσογειακή διατροφή και τα πλεονεκτήματα που αυτή έχει έναντι διατροφής άλλων λαών (π.χ. διατροφή άλλων λαών πλούσια σε λίπη).

μεσογειακή διατροφή και τα πλεονεκτήματα που αυτή έχει έναντι διατροφής άλλων λαών (π.χ. διατροφή άλλων λαών πλούσια σε λίπη). ΑΣΚΗΣΗ 1 Στην άσκηση αυτή ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάνει μια εισαγωγή στα παιδιά σχετικά με το πόσο απαραίτητη είναι η ισορροπημένη διατροφή στον οργανισμό μας. Προτείνεται να υπάρξει μια σύντομη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης

Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης Η ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης δεν είναι νέα. Ανάγεται στους αρχαίους χρόνους, με ισχυρές ενδείξεις ότι τα πρώτα ψήγματα ασφάλισης εμφανίστηκαν στη Μεσοποταμία. Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ NEW YORK COLLEGE

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ NEW YORK COLLEGE ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ NEW YORK COLLEGE ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 10/10/2009 εγκρίθηκε στην Nairobi της Κένυα η Μεσογειακή Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή Πολυξένη, Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι,

Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή Πολυξένη, Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι, Tελετή επίδοσης του παρασήµου του Ιππότη του Τάγµατος Γραµµάτων και Τεχνών στην κα Πολυξένη Αδάµ-Βελένη Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2013 Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Το Κτήμα Γεροβασιλείου Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Το Κτήμα Γεροβασιλείου Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 Το Κτήμα Γεροβασιλείου Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 Κτήμα Γεροβασιλείου- Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου Επανομή Θεσσαλονίκης www.gerovassiliou.gr Ο ιδιόκτητος αμπελώνας 560 στρεμμάτων περιβάλλειτοσύγχρονοοινοποιείο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του φουντουκιού:

Η ιστορία του φουντουκιού: ΤΟ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ : Η ιστορία του φουντουκιού: Σύμφωνα με ιστορικά ευρήματα, τα φουντούκια πρωτοεμφανίστηκαν στις περιοχές της Σουηδίας, Δανίας και Γερμανίας κατά τη Μεσολιθική και Νεολιθική εποχή. Η καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΟ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του κοσμήματος

Η ιστορία του κοσμήματος ΚΟΣΜΗΜΑ Η ιστορία του κοσμήματος Πρώτα κοσμήματα Τα πρώτα κοσμήματα 40.000 χρόνια πριν. Λόγοι σύλληψης της ιδέας του κοσμήματος: Καλλωπισμός Προσέλκυση του άλλου φύλου Φυλαχτά Τα πρώτα υλικά: δόντια ζώων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο σύγχρονος ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Ψωμιά, Δημητριακά, Ρύζι και Μακαρόνια (6 με 11 μερίδες): Οι υδατάνθρακες παίζουν βασικό ρόλο σε όλα τα διαιτολόγια.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των τοπικών πόρων στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών: Η εμπειρία των επιχειρήσεων ACORDO - Corfu Specialty Foods και Ambelonas

Αξιοποίηση των τοπικών πόρων στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών: Η εμπειρία των επιχειρήσεων ACORDO - Corfu Specialty Foods και Ambelonas Αξιοποίηση των τοπικών πόρων στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών: Η εμπειρία των επιχειρήσεων ACORDO - Corfu Specialty Foods και Ambelonas Corfu ACORDO - Corfu Specialty Foods Artisan + natural

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Κρήτη κρίση: VS Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Εικόνα της Κρήτης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα O Χαμηλότερα υπότιτλος ποσοστά ανεργίας στο νησί με της 2,5 μονάδες σελίδας κάτω από τον

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κρόκος, το χρυσάφι της ελληνικής γης όπως αποκαλείται, συγκαταλέγεται στα πιο προσφιλή, πολύτιμα και ακριβότερα μπαχαρικά για το άρωμα, το χρώμα,

Ο κρόκος, το χρυσάφι της ελληνικής γης όπως αποκαλείται, συγκαταλέγεται στα πιο προσφιλή, πολύτιμα και ακριβότερα μπαχαρικά για το άρωμα, το χρώμα, GREEK RED SAFFRON Ο κρόκος, το χρυσάφι της ελληνικής γης όπως αποκαλείται, συγκαταλέγεται στα πιο προσφιλή, πολύτιμα και ακριβότερα μπαχαρικά για το άρωμα, το χρώμα, τις φαρμακευτικές και αφροδισιακές

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κατσαρός π. Πρόεδρος ΕΦΕΤ Επιστηµονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ιευθυντής Τµήµατος ιατροφολογίας NYC

Ν. Κατσαρός π. Πρόεδρος ΕΦΕΤ Επιστηµονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ιευθυντής Τµήµατος ιατροφολογίας NYC ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Ν. Κατσαρός π. Πρόεδρος ΕΦΕΤ Επιστηµονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ιευθυντής Τµήµατος ιατροφολογίας NYC ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ 30% των καρκίνων οφείλεται στον καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών EU Kids Online II: Ευρήματα Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το πρόγραμμα EU Kids Online II Το θεματικό δίκτυο EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι Simina 15 Beograd 11000 Tel. +381 11 3222338-3231577 Fax +381 11 3249215 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές ΚΕΦ. 5 ΧΡΗΜΑ Τα πολύ παλιά χρόνια η ανταλλαγή των αγαθών γινόταν απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Γινόταν δηλαδή Αντιπραγματισμός ή φυσική ανταλλαγή (έδινε προϊόντα και έπαιρνε προϊόντα, έκανε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε δείγμα 215 οικογενειών για τις συνήθειες διατροφής και σωματικής δραστηριότητας παιδιών & γονέων/κηδεμόνων

Έρευνα σε δείγμα 215 οικογενειών για τις συνήθειες διατροφής και σωματικής δραστηριότητας παιδιών & γονέων/κηδεμόνων Έρευνα σε δείγμα 215 οικογενειών για τις συνήθειες διατροφής και σωματικής δραστηριότητας παιδιών & γονέων/κηδεμόνων Πωλ Φαρατζιάν, MSc Διαιτολόγος-διατροφολόγος Υπεύθυνος στατιστικής ανάλυσης & ερμηνείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΥΣΙΓΝΩMΙΑ JPV ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΓΕΥΣΙΓΝΩMΙΑ JPV ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΕΥΣΙΓΝΩMΙΑ JPV ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ JOE PHELPS Ο Joe Phelps ξεκίνησε στην οικογενειακή κατασκευαστική επιχείρηση του πατέρα του, το 1952, που τότε ήταν μια τοπική εταιρεία. Το 1957 ανέλαβε ως πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ Το Μοσχοφίλερο πιθανότατα είναι µια απο τις πιο παλιές Ελληνικές ποικιλίες, καθώς σύµφωνα µε ισχυρισµούς

Διαβάστε περισσότερα

MEDNETA Διαδραστικό Σεμινάριο Ερευνητικού έργου MEDNETA Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014

MEDNETA Διαδραστικό Σεμινάριο Ερευνητικού έργου MEDNETA Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014 MEDNETA Διαδραστικό Σεμινάριο Ερευνητικού έργου MEDNETA Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014 «Εξωστρέφεια Τέχνης και Πολιτισμού: Τρόποι κεφαλαιοποίησης του ελληνικού brand name» Νίκος Αρχοντής, Chief Operations Officer

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO Αγγελόπουλος Βασίλης Το γκράφιτι βρίσκεται πολλά χρόνια στην ζωή μας. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι οι τοίχοι γύρω μας είναι γεμάτοι από αυτά δίνοντας χρώμα και ζωντάνια

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Φ.Η.Σ. Συλλογικό σύστημα Μη κερδοσκοπικός οργανισμός Υπό την αιγίδα και έγκριση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1056Β / 14.7.2004) Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Η αναβίωση του Μονεμβάσιου - Malvasia οίνου

Η αναβίωση του Μονεμβάσιου - Malvasia οίνου Η αναβίωση του Μονεμβάσιου - Malvasia οίνου Η Μονεμβασιά με την ενδοχώρα της δηλ. η περιοχή αναφοράς παραγωγής του Μονεμβασία -Malvasia απετέλεσε το γενέθλιο τόπο ενός μυθικού κρασιού! «Πέντε ολόκληρους

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Β4 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α Ο.Ε.Υ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο.Ε.Υ. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Έκταση: 450.295 τετρ.χλμ. Πληθυσμός:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1 ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1 ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπομπή του αφιερώματος «Διασκέδασε το Μυαλό σου»

Εκπομπή του αφιερώματος «Διασκέδασε το Μυαλό σου» Εκπομπή του αφιερώματος «Διασκέδασε το Μυαλό σου» Ο Tim Shaw είναι κολλημένος με την επιστήμη και θέλει να ξέρει τα πάντα γύρω από αυτήν. Στον δεύτερο κύκλο της σειράς (η οποία αλλάζει όνομα), βγάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Καφές - Ένας ολόκληρος κόσμος απολαύσεων.

Καφές - Ένας ολόκληρος κόσμος απολαύσεων. Καφές - Ένας ολόκληρος κόσμος απολαύσεων. Ο καφές πρέπει να είναι τόσο ζεστός, όσο τα φιλιά μιας κοπέλας την πρώτη μέρα, τόσο γλυκός, όσο οι νύχτες στην αγκαλιά της και τόσο μαύρος, όσο η γνώμη της μητέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ Διοργάνωση: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των: Με την υποστήριξη: ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΣΟ ΑΛΚΟΟΛ ΠΙΝΕΤΕ; Έχετε αναλογιστεί ποτέ πόσο αλκοόλ καταναλώνετε; Ο πιο

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και παράδοση της Πελοποννήσου

Τουρισμός και παράδοση της Πελοποννήσου Τουρισμός και παράδοση της Πελοποννήσου Μαθητές: Γιαννιώτης Δημήτρης, Εύδου Δέσποινα, Μπάμπης Ιωάννης, Παπαδόπουλος Τάσος, Σουπιώνη Ελένη, Σταμκοπούλου Δήμητρα Επιβλέπουσα: Παπαχρήστου Μαρία Εισαγωγή Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες»

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες» ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο ασικών Ερευνών (Βασιλικά, Λουτρά Θέρµης) ρ. Ιωάννης Σπανός Τακτικός Ερευνητής «Κρανιά: Μία νέα καλλιέργεια µε πολύτιµες ιδιότητες» Λαµία, 16Μαϊου 2012 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος ΔΙΑΤΡΟΦH Η διατροφή στην ζωή του ανθρώπου παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: συχνά η θεματική πρόταση διασαφηνίζεται και αναπτύσσεται καλύτερα με την παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Όσο πιο κοντά μας διαδραματίζεται ένα γεγονός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο) Εισηγητής: Άγγελος Στ. ηµητριάδης ιευθύνων Σύµβουλος Ευάγγελος Τσάνταλης α.ε. ΟΙΝΟΣ ΚΡΑΣΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Η καλλιέργεια της αµπέλου

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός)

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) Η φροντίδα της καθαριότητας και υγείας των δοντιών και γενικά της στοματικής κοιλότητας επιβάλλεται για να αποφεύγονται δυσάρεστα συμπτώματα όπως......πόνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΤΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΤΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Rm 2511, Janggyo Bldg, Janggyo-dong 1, Chung-ku, Seoul, Korea 100-760 Τηλ: +82-2-754-8292, Fax: +82-2-754-8293 E-mail: ecocom-seoul@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει φρέσκος ο καφές αφού ανοιχτεί;

Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει φρέσκος ο καφές αφού ανοιχτεί; ΚΑΦΕΣ AURILE Γενικές Πληροφορίες Πώς καβουρδίζεται ο καφές Aurile; Ο καφές Aurile καβουρδίζεται για περίπου 20 λεπτά στους 210 C (ο τρόπος αυτός είναι γνωστός ως American Roast). Κατά τη διάρκεια του καβουρδίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μπισκότα Γλυκές και Αλμυρές μικρολιχουδιές που συνεχώς αυξάνεται η κατανάλωση τους

Μπισκότα Γλυκές και Αλμυρές μικρολιχουδιές που συνεχώς αυξάνεται η κατανάλωση τους Μπισκότα Γλυκές και Αλμυρές μικρολιχουδιές που συνεχώς αυξάνεται η κατανάλωση τους Ανάλυση της κατηγορίας των Μπισκότων στο οργανωμένο λιανεμπόριο των Super/Hyper Market. Ιανουάριος 2015 ΜΠΙΣΚΟΤΟ μια γλυκιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής Οδεσμόςτηςελιάςμετη Χαλκιδική ξεκίνησε στα βάθη των αιώνων αποδείξεις για

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2011» 14-15 Οκτωβρίου Κεραμίδας Νίκος Αρχιτέκτονας Μηχανικός I.U.A.V. Ανταγωνισμός: έτοιμο εισαγόμενο κούφωμα Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΧΟΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΧΟΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΧΟΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Χ. ΣΑΧΙΝΗΣ: Ευχαριστώ και ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Συγγνώμη για τα Αγγλικά μου, αλλά έρχομαι από μερικές εβδομάδες που μιλούσα στους ξένους επενδυτές και γι αυτό ίσως έρχονται τα Αγγλικά πιο εύκολα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ. Συμπλήρωση κενών. Πολλαπλής επιλογής

3. ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ. Συμπλήρωση κενών. Πολλαπλής επιλογής 3. ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις/ονόματα: (τρεις λέξεις/ονόματα περισσεύουν): Ισπανός, Οθωμανός, Άραβας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα αλκοολούχων ποτών σε αλκοόλ και νοθευμένα ποτά

Περιεκτικότητα αλκοολούχων ποτών σε αλκοόλ και νοθευμένα ποτά Περιεκτικότητα αλκοολούχων ποτών σε αλκοόλ και νοθευμένα ποτά Πίνακας 1. Περιεκτικότητα οινοπνευματωδών ποτών σε αιθανόλη Αλκοολικός βαθμός είναι το επί της % ποσοστό αιθυλικής αλκοόλης που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης-Προοπτικές εφαρμογής στις Κυκλάδες» Δρ. Ασπασία Νησιώτου. Δόκιμη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

«Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης-Προοπτικές εφαρμογής στις Κυκλάδες» Δρ. Ασπασία Νησιώτου. Δόκιμη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» «Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης-Προοπτικές εφαρμογής στις Κυκλάδες» Δρ. Ασπασία Νησιώτου Δόκιμη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ο Κυκλαδίτικος Αμπελώνας Ιδιαίτερο & Μοναδικό Οικοσύστημα

Διαβάστε περισσότερα