ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων"

Transcript

1 ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ Εισαγωγή στο COMNET III ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003

2 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CΟMNET III ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟ ΙΚΤΥΑ ΙΚΤΥΑ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΤΥΑ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ CΟMNET ΙΙΙ

3 1 Εισαγωγή στο CΟMNET III Το λογισµικό CΟΜΝEΤ III 1 που χρησιµοποιείται στα πλαίσια του εργαστηρίου του µαθήµατος ίκτυα & Υπολογιστές είναι ένα γραφικό περιβάλλον προσοµοίωσης που µε εύχρηστο τρόπο επιτρέπει την ανάλυση και την πρόβλεψη της συµπεριφοράς δικτύων επικοινωνίας σε διαφορετικές συνθήκες κίνησης. Το CΟΜΝEΤ III βασίζεται στην περιγραφή της φυσικής τοπολογίας του δικτύου, στον προσδιορισµό των αλγορίθµων ελέγχου των επικοινωνιακών συσκευών, στον καθορισµό του φορτίου που το δίκτυο έχει να εξυπηρετήσει. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το CΟΜΝEΤ III προσοµοιώνει την λειτουργία του δικτύου και συλλέγει µετρήσεις για την συµπεριφορά του. Το CΟΜΝEΤ III δεν απαιτεί προγραµµατισµό, διότι όλες οι διαδικασίες γίνονται µε χρήση αντικειµένων των οποίων οι παράµετροι λειτουργίας µπορούν να ορισθούν από τον σχεδιαστή. Η ανάπτυξη του µοντέλου του δικτύου γίνεται µε επιλογή από µία γενική βιβλιοθήκη αντικειµένo αντικειµένων που είναι όµοια µε αντικείµενα που χρησιµοποιούνται σε ένα πραγµατικό δίκτυο, και η επιλογή των παραµέτρων γίνεται µε τέτοιον τρόπο ώστε η συµπεριφορά του αντικειµένου στο µοντέλο προσοµοίωσης να είναι όµοια µε την συµπεριφορά της πραγµατικής συσκευής. Το CΟΜΝΕΤ III µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση τόσο δικτύων ευρείας περιοχής (Wide Αrea Netwοrk - WΑN) όσο και για τοπικά δίκτυα (Lοcal Area Netwοrk - LΑN). Επίσης, το CΟΜΝEΤ III επιτρέπει να υπάρχει ακριβής µοντελοποίηση της εσωτερικής συµπεριφοράς των κόµβων του δικτύου. Μ' αυτό τον τρόπο µπορεί να µοντελοποιηθεί η λειτουργία του επεξεργαστή ενός κόµβου, το σύστηµα εσόδου-εξόδου (Ι/Ο subsystem), η τοπική βάση δεδοµένων καθώς και οι εφαρµογές οι οποίες εκτελούνται επάνω στους υπολογιστές του δικτύου. Το CΟΜΝEΤ III δίδει ρεαλιστικά και ακριβή αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας µία µεθοδολογία προσοµοίωσης µε διακριτά γεγονότα (discrete events simuιatiοn). Η δυνατότητα να εκτιµηθεί η απόδοση ενός δικτύου σηµαίνει ότι το δίκτυο µοντελοποιείται µε βάση του CΟΜΝEΤ III και δίδονται δεδοµένα για την κίνηση που αυτό πρέπει να εξυπηρετήσει. Μετά το CΟΜΝΕΤ III εκτελεί µία διαδικασία προσοµοίωσης η οποία φτιάχνει ένα µοντέλο πάνω στο οποίο δροµολογείται η 1 Το CΟΜΝΕΤ III είναι προϊόν της CACI Prοducts Cοmρany 2

4 προσοµοιωµένη κίνηση. Τα στοιχεία που χρειάζεται το CΟΜΝEΤ III για να µπορέσει να δηµιουργήσει το µοντέλο ενός δικτύου και για να µπορέσει να εκτελέσει την διαδικασία της προσοµοίωσης είναι τα εξής: η τοπολογία του δικτύου, δηλαδή οι κόµβοι και ο τρόπος σύνδεσης µεταξύ των, το προσφερόµενο φορτίο στο δίκτυο, το οποίο περιλαµβάνει τόσο τις εφαρµογές, οι οποίες εκτελούνται στους κόµβους του δικτύου, όσο και την κίνηση η οποία δηµιουργείται εσωτερικά στο δίκτυο για την δροµολόγηση της κίνησης των εφαρµογών. Η χρονική συµπεριφορά της κίνησης καθώς και το πλήθος των δεδοµένων µπορεί να περιγραφεί µε στατιστικούς τρόπους, τα πρωτόκολλα, δηλαδή τους κανόνες µέσα από τους οποίους λειτουργούν οι εφαρµογές και γίνεται η δροµολόγηση και η υποστήριξη των εφαρµογών αυτών. Οι τεχνικές αναφορές που δηµιουργούνται µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της απόδοσης ενός πραγµατικού δικτύου. Η ακρίβεια της εκτίµηση της απόδοσης ενός πραγµατικού δικτύου εξαρτάται κυρίως από τα δεδοµένα από τα οποία µοντελοποιείται η κίνηση του δικτύου. χρόνος προσοµοίωσης του µοντέλου, δηλαδή για πόσο χρονικό διάστηµα θα εκτελεσθεί η προσοµοίωση, έτσι ώστε να δοθούν πραγµατικά στοιχεία. Για παράδειγµα, έστω ότι πρέπει να µοντελοποιηθούν µεταφορές αρχείων και το µέγεθος των αρχείων πρέπει να επιλεγεί µε οµοιόµορφο τρόπο ανάµεσα σε 10 και 50 Κbytes. Εάν το µοντέλο εκτελεσθεί µόνο για 5 µεταφορές αρχείων και για παράδειγµα πάρουµε µεγέθη 37, 21, 17, 11 και 31 Κbytes, τότε το µέσο µήκος του αρχείου είναι 23,4 Κbytes αντί του επιθυµητού που είναι 30 Κbytes. Αντιθέτως αν εκτελέσουµε την προσοµοίωση για έναν πολύ µεγάλο αριθµό µεταφορών αρχείων, τότε η µέση τιµή του αρχείου θα πλησιάζει πολύ προς την τιµή που έχουµε αρχικά ορίσει. Για να εκτιµήσουµε το ποιος είναι ο σωστός χρόνος εκτέλεσης της προσοµοίωσης, χρειαζόµαστε δυο ποσοτικές παραµέτρους. Οι παράµετροι αυτές είναι απόκλιση (variation) διάστηµα στατιστικής εµπιστοσύνης (statistical confιdence estimate). Για παράδειγµα µεταφορές αρχείων οι οποίες ολοκληρώνονται µε µέση καθυστέρηση 10,5 sec έχουν παρατηρούµενη απόκλιση καθυστέρησης της τάξης των 2,3 sec και διάστηµα στατιστικής εµπιστοσύνης 95%. Το CΟΜΝEΤ III µπορεί να εκτελέσει πολλαπλές και ανεξάρτητες µεταξύ τους επαναλήψεις της ίδιας προσοµοίωσης και µε τον τρόπο αυτό να δηµιουργήσει την 3

5 µέση, την µέγιστη, την ελάχιστη τιµή και την διασπορά της τιµής ενός στοιχείου µέτρησης. Επίσης, µπορεί να δηµιουργήσει γραφικές παραστάσεις και διαγράµµατα για την απόδοση του συστήµατος. Όταν έχει ολοκληρωθεί η δηµιουργία του µοντέλου το οποίο µας παράγει ακριβή αποτελέσµατα για την συµπεριφορά του δικτύου, τότε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το µοντέλο αυτό για την εκτέλεση πολλαπλών πειραµάτων αλλάζοντας κάποιες παραµέτρους και να διερευνήσουµε την επίδραση των παραµέτρων στην συνολική συµπεριφορά του µοντέλου µας. 2 Στοιχεία δικτύου Σαν τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκευές και συσκευές επικοινωνιών οι οποίες είναι διασυνδεδεµένες µεταξύ τους για την διακίνηση δεδοµένων, φωνής, βίντεο. Σ' ένα δίκτυο µπορούµε να βρούµε ένα µικρό ή ένα µεγάλο αριθµό από τέτοιες συσκευές χωρίς αυτό να αλλάζει καθόλου την έννοια του δικτύου. στοιχεία δικτύου Το CΟΜΝEΤ III έχει την δυνατότητα να συµπεριλάβει κατά την διάρκεια της προσοµοίωσης οποιονδήποτε τύπο συσκευής και να µοντελοποιήσει την συµπεριφορά της. Αυτό δεν σηµαίνει ότι το CΟΜΝEΤ III περιλαµβάνει µοντέλα για οποιαδήποτε συσκευή, αλλά ότι περιλαµβάνει γενικού σκοπού µοντέλα τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µοντελοποίηση οποιασδήποτε επικοινωνιακής συσκευής, διότι δίνεται η δυνατότητα να αλλάξουν οι παράµετροι των µοντέλων και να συνδυασθούν πολλές συσκευές µαζί ώστε να επιτευχθεί η λειτουργία µιας πραγµατικής συσκευής. Το CΟΜΝEΤ III χρησιµοποιεί ένα µικρό αριθµό από στοιχεία δικτύου τα οποία όµως είναι αρκετά γενικά και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εύκολα να τα τροποποιήσει. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις το CΟΜΝΕΤ III περιλαµβάνει στοιχεία από πραγµατικές τηλεπικοινωνιακές συσκευές και µ' αυτό τον τρόπο γίνεται αρκετά εύκολη η µοντελοποίηση ενός πραγµατικού δικτύου. Το CΟΜΝEΤ III επιτρέπει την εκτέλεση πειραµάτων µε ένα πολύ µεγάλο αριθµό διαφορετικών σεναρίων στο ίδιο µοντέλο και την συλλογή µετρήσεων για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς του πραγµατικού δικτύου. Το CΟΜΝΕΤ III υλοποιεί τις διαδικασίες της ανάπτυξης του µοντέλου, της εκτέλεσης των πειραµάτων και της επεξεργασίας των µετρήσεων µέσα από µία διαδικασία που περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 4

6 Κόµβοι, κανάλια µετάδοσης και πηγές κίνησης επιλέγονται από την τοπική βιβλιοθήκη και σχηµατίζεται η αρχική µορφή του δικτύου. Τα παραπάνω αντικείµενα διασυνδέονται για να ορισθούν οι µεταξύ τους σχέσεις. Σε κάθε αντικείµενο ορίζονται οι παράµετροι λειτουργίας του καθώς και οι γενικές παράµετροι λειτουργίας του δικτύου και των πρωτοκόλλων. Τ ο µοντέλο ελέγχεται ως προς την συντακτική αρτιότητά του και Τελικά προσοµοιώνεται το δίκτυο και δηµιουργούνται οι αναφορές που έχουν επιλεγεί. 3 Τοπολογία ικτύου Τα στοιχεία του δικτύου που χρησιµοποιεί το CΟΜΝEΤ III καθορίζουν την φυσική διάταξη και τις συσκευές που αποτελούν το πραγµατικό δίκτυο. Η τοπολογία του δικτύου καθορίζεται από τρία βασικά στοιχεία: τους κόµβους (nοdes) που αντιστοιχούν στις φυσικές συσκευές, τα κανάλια (links) που χρησιµοποιούνται για την µετάδοση των δεδοµένων ανάµεσα στους κόµβους, και τις ενώσεις (arcs) που σχετίζουν κόµβους µε κανάλια. Οι ενώσεις δείχνουν ποιοι κόµβοι χρησιµοποιούν ποια κανάλια και ειδικότερα ποια θύρα εξόδου σχετίζεται µε το συγκεκριµένο κανάλι. 3.1 Οι Κόµβοι Το CΟΜΝΕΤ III έχει τέσσερις τύπους κόµβων: Cοmputer and Cοmmunicatiοns Nοdes (C&C Nοdes): Οι κόµβοι αυτοί δηµιουργούν ή/και λαµβάνουν κίνηση και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µοντελοποίηση πολύπλοκων εφαρµογών καθώς και για να ορισθούν στοιχεία του συστήµατος που χρησιµοποιούν οι εφαρµογές, όπως οι απαιτήσεις µνήµης και ο βαθµός χρησιµοποίησης του τοπικού επεξεργαστή. Οι C&C Nοdes µπορούν επίσης να µοντελοποιήσουν γέφυρες, δροµολογητές και διακοπτικά κέντρα διότι µπορούν να διαχειρισθούν κίνηση και να πάρουν αποφάσεις δροµολόγησης. Cοmputer Grοups: Οι κόµβοι αυτοί δηµιουργούν ή/και λαµβάνουν κίνηση και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µοντελοποίηση πολύπλοκων εφαρµογών καθώς και για να ορισθούν στοιχεία του συστήµατος, όπως οι απαιτήσεις µνήµης και ο βαθµός χρησιµοποίησης του τοπικού επεξεργαστή. Σε αντίθεση µε τους 5

7 C&C Nοdes δεν µπορούν να διαχειρισθούν κίνηση που δεν έχει σαν προορισµό αυτούς τους ίδιους. Οι κόµβοι αυτοί είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι στις περιπτώσεις που απαιτείται να συνδεθεί ένας µεγάλος αριθµός κόµβων µε τα ίδια χαρακτηριστικά στο ίδιο δίκτυο. Rοuter Nοdes: Οι κόµβοι αυτοί µοντελοποιούν συσκευές που χρησιµοποιούνται για δροµολόγηση της κίνησης. Οι κόµβοι αυτοί µοιάζουν αρκετά µε τους C&C Nοdes, αλλά έχουν το πρόσθετο χαρακτηριστικό ότι µπορούν να µοντελοποιήσουν την λειτουργική δοµή του εσωτερικού καναλιού επικοινωνίας ανάµεσα στις θύρες εισόδου και εξόδου. Switch Nοdes: Οι κόµβοι αυτοί χρησιµοποιούνται µόνο για την δροµολόγηση της κίνησης, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις όπου η διακίνηση ενός πακέτου πληροφορίας από µία θύρα εισόδου σε µία θύρα εξόδου γίνεται σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Σε αντίθεση µε τους υπολοίπους κόµβους, οι Switch Nοdes δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µοντελοποίηση εφαρµογών γιατί δεν δηµιουργούν και λαµβάνουν κίνηση. 3.2 Τα Κανάλια Το CΟΜΝΕΤ III έχει τα µοντέλα για δύο τύπους καναλιών: Pοint-tο-Pοint: Τα κανάλια αυτά αντιστοιχούν σε κανάλια επικοινωνίας ανάµεσα σε δύο µόνο κόµβους. Συνήθως τα κανάλια αυτά αφορούν αφιερωµένες γραµµές, όπως µία σειριακή σύνδεση ανάµεσα σε δύο υπολογιστές, τις γραµµές που συνδέουν τους δροµολογητές στα πλαίσια ενός δικτύου ευρείας περιοχής κλπ. Τα κανάλια αυτά χρησιµοποιούνται επίσης για την υποστήριξη δεδοµένων µεταγωγής κυκλώµατος. Multi-access: Τα κανάλια αυτά αντιστοιχούν σε κανάλια τοπικών δικτύων επικοινωνίας και γενικά σε περιπτώσεις όπου περισσότεροι από δύο κόµβοι µοιράζονται το ίδιο επικοινωνιακό µέσον. Τα πρωτόκολλα προσπέλασης µέσου που υποστηρίζονται περιλαµβάνουν τα Αlοha, Ethemet, Τοken-Ring, Τοken Bus, FDDI, ΑΤΜ, CSΜA/CΑ, ISDN κλπ. 3.3 Οι Ενώσεις Εκτός της περίπτωσης όπου οι ενώσεις συσχετίζουν κόµβους µε κανάλια, οι ενώσεις χρησιµοποιούνται και σε τοπολογίες υποδικτύων (αναφέρονται στο κείµενο που ακολουθεί), όπου δίνουν την δυνατότητα να ορισθούν παράµετροι κόστους για την δροµολόγηση µέσο του αντιστοίχου καναλιού και να καθοριστούν οι παράµετροι της θύρας σύνδεσης (καθυστέρηση, µέγεθος µνήµης κλπ.). 6

8 4 Πρόσθετα στοιχεία δικτύου Εκτός από τα παραπάνω βασικά στοιχεία δικτύου, το CΟΜΝΕΤ III έχει τρεις ακόµη τύπους στοιχείων: τα υποδίκτυα, τα δίκτυα διέλευσης και τα δίκτυα συνδέσεων. 4.1 Υποδίκτυα Τα υποδίκτυα (subnets) χρησιµοποιούνται για να µοντελοποιήσουν µια τοπολογία µε ιεραρχικό τρόπο, έτσι ώστε ξεχωριστά υποδίκτυα να χρησιµοποιούν ξεχωριστούς και ανεξάρτητους αλγορίθµους δροµολόγησης, και ταυτόχρονα να παραµένουν ανεξάρτητα από το δίκτυο κορµού που πιθανόν να χρησιµοποιείται. Εξωτερικά τα υποδίκτυα µπορούν να συνδεθούν µόνο σε κανάλια, ενώ στην εσωτερική τους δοµή χρησιµοποιούν κανάλια και κόµβους, ενώ µπορούν να περιλαµβάνουν και άλλα υποδίκτυα. Η σύνδεση της εσωτερικής δοµής των υποδικτύων µε τον εξωτερικό κόσµο γίνεται µέσο των Σηµείων Πρόσβασης (Αccess Pοints). Σε κάθε υποδίκτυο µπορούν να υπάρχουν πολλά Σηµεία Πρόσβασης. 4.2 ίκτυα ιέλευσης Τα ίκτυα διέλευσης (Transit Nets) αποτελούν µοντέλα δικτύων που χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσουν την ροή πακέτων δια µέσου των δικτύων αυτών, γι αυτό και µπορούν να λειτουργήσουν είτε σαν κανάλια είτε σαν υποδίκτυα. Τα ίκτυα ιέλευσης λειτουργούν σαν ένα κανάλι που µεταφέρει πακέτα από την θύρα εξόδου ενός κόµβου συνδεδεµένου στο ίκτυο ιέλευσης στην θύρα εισόδου ενός άλλου κόµβου, επίσης συνδεδεµένου στο ίκτυο ιέλευσης. 4.3 ίκτυα Συνδέσεων Τα ίκτυα Συνδέσεων (WΑΝ CΙοuds) χρησιµοποιούνται για να µοντελοποιήσουν υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής, κυρίως για λειτουργίες συνδέσεων. Τα ίκτυα Συνδέσεων µπορούν να συνδέσουν µόνο κόµβους και χρησιµοποιούν και αυτά τα Σηµεία Πρόσβασης. Μόνο ένας κόµβος µπορεί να συνδεθεί σε ένα Σηµείο Πρόσβασης και µόνο ένα Κανάλι Πρόσβασης µπορεί να συνδεθεί εσωτερικά του ικτύου Συνδέσεων σε κάθε Σηµείο Πρόσβασης. 5 Κίνηση ικτύου και Υπολογιστικό Φορτίο Στα πλαίσια του CΟΜΝEΤ ΙΙI υπάρχουν πολλές πηγές κίνησης. Οι Πηγές 7

9 Εφαρµογών (ΑρρΙicatiοn Sοurces) είτε εκτελούν εντολές που εισάγουν κίνηση στο δίκτυο είτε εκτελούν εντολές που προσθέτουν υπολογιστικό φορτίο εσωτερικά στους κόµβους. Οι υπόλοιπες πηγές κίνησης (Πηγές Μηνυµάτων - Μessage Sοurces, Πηγές Αποκρίσεων - Resροnse Sοurces, Πηγές Συνόδων και Κλήσεων - Sessiοn & Call Sοurces) εισάγουν κίνηση µόνο εσωτερικά στο δίκτυο. Κατά την διάρκεια της προσοµοίωσης, το CΟΜΝEΤ III µπορεί να δείχνει µε γραφικό τρόπο την κίνηση των πακέτων και των πλαισίων που ανταλλάσσονται πάνω από κάθε κανάλι. Υπάρχουν τρεις τρόποι µε τους οποίους οι πηγές µπορούν να προγραµµατιστούν ως προς την χρονική συµπεριφορά τους. Με βάση τον χρόνο επανάληψης των συµβάντων Με βάση το περιεχόµενο των µηνυµάτων που λαµβάνουν, και Με βάση κάποιο γεγονός ενεργοποίησης. Σε κάθε κόµβο µπορούν να είναι συνδεδεµένες πολλές πηγές κίνησης και να χρησιµοποιούν τον ίδιο ή διαφορετικό τρόπο χρονικής συµπεριφοράς. Εάν πολλές πηγές ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα, τότε τα µηνύµατα τους τίθενται σε µια τοπική ουρά και εξυπηρετούνται από τον τοπικό επεξεργαστή ένα κάθε φορά. Σε ένα µοντέλο πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µία πηγή που να ενεργοποιηθεί τουλάχιστον µία φορά από ένα χρονικό γεγονός ώστε να αρχίσει η διαδικασία της προσοµοίωσης. Η γέννηση µηνυµάτων µε βάση το περιεχόµενο των µηνυµάτων που λαµβάνει η πηγή επιτρέπει να δηµιουργηθούν µοντέλα όπου η συµπεριφορά της συγκεκριµένης πηγής να ορίζεται µε βάση της συµπεριφορά τµηµάτων ή και ολόκληρου του δικτύου. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιµοποιείται το κείµενο του µηνύµατος (message text) για να ενεργοποιηθεί η πηγή στον κόµβο προορισµού. Το κείµενο του µηνύµατος είναι διαφορετικό από το πραγµατικό περιεχόµενο του µηνύµατος και χρησιµοποιείται µόνο για την λειτουργία της ενεργοποίησης. Η διαδικασία της ενεργοποίησης µπορεί να είναι αρκετά απλή (π.χ. απάντηση στο µήνυµα που έλαβε) µέχρι αρκετά σύνθετη (απάντηση µετά από µια διαδοχή µηνυµάτων, ίδιου ή διαφορετικού περιεχοµένου ). 6 Οι Εφαρµογές Οι εφαρµογές (applications) επιτρέπουν την µοντελοποίηση τόσο της κίνησης δικτύου όσο και το υπολογιστικό φορτίο που σχετίζεται µε έναν κόµβο. Κάθε εφαρµογή αποτελείται από τρία τµήµατα: Τις παραµέτρους του κόµβου, για να ορισθούν η υπολογιστική ταχύτητα και οι χρόνοι προσπέλασης των µονάδων αποθήκευσης 8

10 Το σύνολο των εντολών, για να ορισθεί η συµπεριφορά του κόµβου σε διαφορετικά γεγονότα, και Η πηγή της εφαρµογής, για να ορισθεί η σειρά και ο χρονισµός των εντολών. Το υπολογιστικό φορτίο σε έναν κόµβο ελέγχεται από τις φυσικές παραµέτρους της µονάδας επεξεργασίας και των φυσικών χώρων αποθήκευσης. Αρχικά οι παράµετροι αυτές είναι 0, δηλ. θεωρείται άπειρη υπολογιστική ισχύς και άπειροι χώροι αποθήκευσης. Για να προστεθεί υπολογιστικό φορτίο, οι παράµετροι πρέπει να έχουν τιµές διαφορετικές από 0. Οι παράµετροι που ορίζονται είναι ο χρόνος επεξεργασίας ανά εντολή (Prοcessing cοmmand), οι χρόνοι αποθήκευσης (Read/Write cοmmands) και ο χρόνος επεξεργασίας πακέτου για κίνηση που δηµιουργείται, τερµατίζει ή διέρχεται µέσα από τον κόµβο. Η δηµιουργία κίνησης περιλαµβάνει τις παρακάτω εντολές: Transpοrt Message Cοmmand: Η εντολή αυτή στέλνει ένα µήνυµα σε έναν κόµβο προορισµού (ή σε µια οµάδα κόµβων προορισµού). Τα µηνύµατα αυτά πάντα στέλνονται αυτοδύναµα πακέτα (datagrams), το οποία σαν δροµολογούνται ανεξάρτητα µεταξύ τους. Setup sessiοn Cοmmand: Η εντολή αυτή χρησιµοποιείται για να εγκαθιστά λογικές συνδέσεις. Κατά την διάρκεια αυτής της εντολής, και µετά την εγκατάσταση της σύνδεσης, ένας αριθµός µηνυµάτων στέλνεται, τα οποία δροµολογούνται είτε σαν αυτοδύναµα πακέτα είτε στα πλαίσια νοητών κυκλωµάτων (virtual circuits). Answer Message Cοmmand: Η εντολή αυτή χρησιµοποιείται για να στέλνει µηνύµατα πίσω στον αρχικό αποστολέα. Τα µηνύµατα αυτά δροµολογούνται είτε σαν αυτοδύναµα πακέτα είτε στα πλαίσια νοητών κυκλωµάτων, πάντα όµως µε την ίδια µέθοδο δροµολόγησης που χρησιµοποίησε το µήνυµα ενεργοποίησης. Filter Message Cοmmand: Η εντολή αυτή χρησιµοποιείται για να υποχρεώσει τον κόµβο να διακόψει όλες τις λειτουργίες του, µέχρι να λάβει το κατάλληλο µήνυµα ενεργοποίησης. Υπολογιστικό φορτίο εισάγεται στον κάθε κόµβο λόγω της κίνησης που διαχειρίζεται, µε βάση τις παραµέτρους επεξεργασίας των πακέτων.επίσης υπάρχουν οι παρακάτω εντολές υπολογιστικού φορτίου: Prοcess Cοmmand: Η εντολή αυτή χρησιµοποιείται για να µοντελοποιηθούν εσωτερικές διαδικασίες του κόµβου οι οποίες κρατούν τον επεξεργαστή απασχοληµένο για κάποιο χρονικό διάστηµα. Read/Write Cοmmand: Οι εντολές αυτές χρησιµοποιούνται για να κρατούν τον 9

11 επεξεργαστή απασχοληµένο για κάποιο χρονικό διάστηµα στα πλαίσια διαδικασιών εγγραφής και ανάγνωσης δεδοµένων. Επίσης, οι εντολές αυτές µεταβάλλουν τους διαθέσιµους χώρους αποθήκευσης δεδοµένων. 7 Οι Υπόλοιπες Πηγές Κίνησης Οι υπόλοιπες πηγές κίνησης είναι απλούστερες µορφές των εφαρµογών που περιγράφηκαν παραπάνω, επειδή οι πηγές ενός τύπου κίνησης υλοποιούνται από πηγές εφαρµογών όπου η διαδικασία των εντολών τους αποτελείται από µία εντολή κίνησης. Η πηγή Μηνυµάτων (Μessage) δηµιουργείται από τον συνδυασµό µιας πηγής εφαρµογής µε µία Τransροrt Μessage εντολή και χρησιµοποιείται για την µοντελοποίηση µηνυµάτων του χρήστη ή µηνύµατα ελέγχου των πρωτοκόλλων. Η πηγή Αποκρίσεων (Resροnse) δηµιουργείται από τον συνδυασµό µιας πηγής εφαρµογής µε µία Answer Μessage εντολή και χρησιµοποιείται για την µοντελοποίηση απαντήσεων ή επιβεβαιώσεων µηνυµάτων. Η πηγή Συνόδου (Sessiοn) δηµιουργείται από τον συνδυασµό µιας πηγής εφαρµογής µε µία Setuρ εντολή και χρησιµοποιείται για την µοντελοποίηση συνδέσεων µε ανταλλαγή πολλαπλών ή µηνυµάτων που δροµολογούνται µέσα από νοητά κυκλώµατα. Η πηγή Κλήσης (Call) χρησιµοποιείται για την µοντελοποίηση κλήσεων µε µεταγωγή κυκλώµατος. Οι πηγές αυτές ορίζουν τους χρόνους ανάµεσα σε διαδοχικές αιτήσεις κλήσεων, την διάρκεια τους και τις απαιτήσεις εύρους ζώνης που έχουν.οι κλήσεις αυτές χρησιµοποιούν διαφορετικούς πόρους του δικτύου από την κίνηση δεδοµένων. Εκτός από τους παραπάνω τρόπους εισαγωγής κίνησης στο δίκτυο, το CΟΜΝENΤ ΙΙΙ επιτρέπει την εισαγωγή στοιχείων κίνησης από αρχεία, τα οποία δηµιουργούνται είτε από αναλυτές δικτύων (πραγµατική κίνηση που συλλέγεται από υπάρχοντα δίκτυα) είτε µε κάποιον άλλο τρόπο. 8 Λειτουργία του ικτύου Η εσωτερική λειτουργία του δικτύου καθορίζει πως τα µηνύµατα που δηµιουργούνται στους κόµβους δροµολογούνται µέσα στο δίκτυο (µε βάση αλγόριθµους δροµολόγησης) και πως µεταδίδονται µε βάση κάποιο πρωτόκολλο µεταφοράς. Το CΟΜΝEΤ III έχει µια µεγάλη συλλογή στατιστικών κατανοµών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία της κίνησης του δικτύου. Η συλλογή αυτή µπορεί να επεκταθεί είτε µε χρήση των Πινάκων Κατανοµής (Distributiοn ΤabΙes) 10

12 είτε µε Ονοµαστικές Κατανοµές (Named Distributiοns). Οι Ονοµαστικές Κατανοµές είναι κατανοµές που προσδιορίζονται από ένα όνοµα και ένα σύνολο παραµέτρων µιας γνωστής αναλυτικής κατανοµής. Οι κατανοµές αυτές είναι πολύ χρήσιµες για την υλοποίηση πολύπλοκων µοντέλων. Οι Πίνακες Κατανοµής επίσης αναφέρονται µε ένα όνοµα αλλά αποτελούνται από έναν πίνακα τιµών και τις αντίστοιχες πιθανότητες, είτε για συνεχείς είτε για διακριτές µεταβλητές. Το πρωτόκολλο µεταφοράς ελέγχει τον τρόπο µεταφοράς των µηνυµάτων από τον κόµβο που δηµιουργεί τα δεδοµένα στον κόµβο προορισµού. Το πρωτόκολλο µεταφοράς ορίζει το µέγεθος του πακέτου που θα χρησιµοποιηθεί για την µεταφορά του µηνύµατος, την πρόσθετη πληροφορία που πρέπει να χρησιµοποιηθεί, τον έλεγχο ροής και τον τρόπο επαναµετάδοσης των πακέτων. Το CΟΜΝΕΤ III υποστηρίζει ένα µεγάλο σύνολο πρωτοκόλλων µεταφοράς και κάθε πρωτόκολλο µεταφοράς αντιστοιχεί σε έναν συνδυασµό παραµέτρων. Τα µοντέλα του πρωτοκόλλου µεταφοράς που χρησιµοποιεί το CΟΜΝEΤ III καθορίζουν έναν rοuted-ρrοtοcοι identifier, το µέγεθος του πακέτου που χρησιµοποιείται, τον µηχανισµό ελέγχου ροής, και τον χρόνο επαναµετάδοσης των πακέτων που έχουν χαθεί. Ο routed-protocol identifier είναι ένα όνοµα που προσδιορίζει ένα σύνολο πρωτοκόλλων που τα πακέτα τους έχουν την ίδια διαχείριση στους δροµολογητές του δικτύου. Για παράδειγµα, τα πακέτα ΙΡ έχουν την ίδια µορφή επεξεργασίας στους δροµολογητές, ανεξάρτητα από το πρωτόκολλο µεταφοράς που τα δηµιούργησε. Το µέγεθος του πακέτου που χρησιµοποιείται από τον µεταδότη και τον τελικό δέκτη ορίζει το µέγιστο µέγεθος δεδοµένων που µπορεί να µεταφερθεί από ένα µοναδικό πακέτο. Το µεταδιδόµενο πακέτο θα περιέχει επίσης πρόσθετη πληροφορία ( οverhead) που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της µετάδοσης. Ο έλεγχος ροής που χρησιµοποιείται στα πλαίσια του CΟΜΝΕΤ III µπορεί να περιλαµβάνει έναν από τους παρακάτω µηχανισµούς: Σταθερού µεγέθους παράθυρο Έλεγχος ροής µεταβλητού παράθυρου Μηχανισµό ροής του SNΑ ΤCΡ/ΙΡ µηχανισµό αποφυγής συµφόρησης Κανέναν µηχανισµό ροής, κλπ. Οι µηχανισµοί ελέγχου ροής καθορίζουν το µέγεθος του παραθύρου, το µέγεθος και 11

13 τις προτεραιότητες των επιβεβαιώσεων λήψης, µηχανισµούς διόρθωσης λαθών µε επαναµετάδοση (όπως της επιλεκτικής επαναµετάδοσης), µηχανισµούς επαναπροσδιορισµού του χρόνου επαναµετάδοσης µε βάση µετρήσεις για τον συνολικό χρόνο µεταφοράς των πακέτων κλπ. Το CΟΜΝΕΤ III παρέχει µηχανισµούς διαπραγµάτευσης του µεγέθους του µέγιστου πακέτου και του µεγέθους του παραθύρου. Για την µοντελοποίηση υπηρεσιών όπως το frame-relay και το ΑΤΜ, το CΟΜΝΕΤ III έχει αλγορίθµους εποπτείας της κίνησης (traffic ροlicing) και αλγορίθµους διαµόρφωσης της κίνησης (traffic shaρing and rate cοntrοι). Οι αλγόριθµοι εποπτείας της κίνησης επιτρέπουν τον προσδιορισµό των πακέτων που είναι προτιµότερο να χαθούν σε συνθήκες συµφόρησης του δικτύου και σε περιπτώσεις όπου η κίνηση που προσφέρεται από την συγκεκριµένη υπηρεσία υπερβαίνει το ποσό που είχε αρχικά συµφωνηθεί. Οι αλγόριθµοι διαµόρφωσης της κίνησης ελέγχουν τον τρόπο εισαγωγής της κίνησης στο δίκτυο έτσι ώστε να ικανοποιούνται συγκεκριµένοι περιορισµοί στον καταιγισµό εισερχοµένων πακέτων πληροφορίας. Ένα πακέτο µπορεί να χαθεί στο δίκτυο (π.χ. λόγω έλλειψης µνήµης σε ένα ενδιάµεσο κόµβο). Στην περίπτωση αυτήν, το πρωτόκολλο µεταφοράς µεταδίδει ξανά το πακέτο για να διορθώσει το λάθος. Το CΟΜΝEΤ III χρησιµοποιεί ένα µηχανισµό επαναµετάδοσης και µία παράµετρο προσδιορισµού του χρόνου επαναµετάδοσης. Όλα τα πακέτα ενός µηνύµατος πρέπει να ληφθούν στον τελικό κόµβο, πριν θεωρηθεί ότι το µήνυµα έχει φθάσει σωστά. Κάθε υποδίκτυο και κάθε δίκτυο διέλευσης έχει τους δικούς του αλγόριθµους δροµολόγησης που καθορίζουν πως τα µηνύµατα δροµολογούνται µέσα αυτό. ιάφοροι αλγόριθµοι δροµολόγησης είναι διαθέσιµοι στα πλαίσια του CΟΜΝΕΤ ΙΙΙ. Υπάρχουν στατικοί αλγόριθµοι που υπολογίζουν τους πίνακες δροµολόγησης πριν ξεκινήσει η προσοµοίωση καθώς και κάθε φορά που ένα κανάλι ή ένας κόµβος ενεργοποιείται η απενεργοποιείται. Υπάρχουν δυναµικοί αλγόριθµοι που περιοδικά υπολογίζουν τους πίνακες δροµολόγησης µε βάση µετρήσεις που γίνονται στο αµέσως προηγούµενο χρονικό διάστηµα. Επίσης, µερικοί δυναµικοί αλγόριθµοι χρησιµοποιούν πίνακες κόστους (ρenalty tables) και η διάκριση µεταξύ τους βασίζεται κυρίως στον τρόπο υπολογισµού του κόστους. Οι πίνακες δροµολόγησης περιέχουν µία ή περισσότερες διαδροµές για κάθε συνδυασµό Κόµβου Αρχής, Κόµβου Προορισµού και Τάξης ροµολόγησης. Η Τάξη ροµολόγησης προσδιορίζει τις ιδιότητες δροµολόγησης για µια συγκεκριµένη τάξη µηνυµάτων. Αρχικά κάθε αλγόριθµος δροµολόγησης επιλέγει µία διαδροµή για κάθε συνδυασµό αρχής-προορισµού-τάξης δροµολόγησης, ακόµη και αν υπάρχουν πολλαπλές διαδροµές µε το ίδιο ελάχιστο κόστος, αλλά δίνει την δυνατότητα επιλογής διαδικασιών ισορροπηµένης φόρτισης πολλαπλών διαδροµών. Για την υποστήριξη της δροµολόγησης κίνησης µε την τεχνική της µεταγωγής πακέτου, το CΟΜΝEΤ III υποστηρίζει έξι αλγόριθµους δροµολόγησης: RIP Μinimum Ηορ 12

14 Shοrtest Μeasured Delay Link-State Shοrtest Path First Μinimum Penalty IGRP User Defined Rοuting Για την υποστήριξη της δροµολόγησης κίνησης µε την τεχνική της µεταγωγής κυκλώµατος, το CΟΜΝEΤ III υποστηρίζει τρεις αλγόριθµους δροµολόγησης: Μinimum Ηορ Μinimum Penalty User Defined Rοuting 9 Στατιστικές Αναφορές To COMNET III συλλέγει στατιστικά στοιχεία και δηµιουργεί στατιστικές αναφορές. Οι στατιστικές αναφορές παρουσιάζουν τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί µε βάση τα δεδοµένα συλλογής που έχουν καθοριστεί πριν αρχίσει η διαδικασία της προσοµοίωσης. Ο κατάλογος επιλογής των αναφορών επιτρέπει να ορισθούν οι παράµετροι συλλογής. Η επιλογή µόνο των απαραιτήτων στατιστικών στοιχείων δηµιουργεί µικρές στατιστικές αναφορές και µικραίνει τον χρόνο επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων. Εκτός από τις Στατιστικές αναφορές, στατιστικά στοιχεία συλλέγονται χρησιµοποιώντας την επιλογή Statistics. Με την επιλογή αυτήν, συλλέγονται τόσο βασικά στατιστικά στοιχεία (ελάχιστη τιµή, µέγιστη τιµή, µέση τιµή και διασπορά) όσο και µετρήσεις οι οποίες µπορούν να δώσουν γραφικές παραστάσεις, τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προσοµοίωσης, όσο και µετά το τέλος της προσοµοίωσης. 10 Λειτουργία του CΟMNET ΙΙΙ Ο καλλίτερος τρόπος για να µάθει κανείς το CΟΜΝEΤ III είναι να το χρησιµοποιήσει για να φτιάξει ένα αρχικό µοντέλο και να µελετήσει την συµπεριφορά του αντίστοιχου συστήµατος κάτω από διαφορετικές συνθήκες κίνησης. Στο κείµενο που ακολουθεί δίνονται βασικές πληροφορίες για το πως µπορεί κανείς να λειτουργήσει το CΟΜΝEΤ ΙΙΙ, ώστε να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση των εργαστηριακών 13

15 ασκήσεων από τους φοιτητές στο σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα που έχουν στην διάθεση τους. Για τον σκοπό αυτόν, έχει αναπτυχθεί ένα απλό παράδειγµα, που επιτρέπει στους φοιτητές να δοκιµάσουν πειραµατιζόµενοι να εφαρµόσουν τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί. Η συλλογή των µετρήσεων αυτών αποτελεί την πρώτη πρακτική δραστηριότητα των φοιτητών στο εργαστήριο. Τα µοντέλα του CΟΜΝΕΤ III αποθηκεύονται σε αρχεία της µορφής *.c3. Επίσης, κάθε φορά που δηµιουργείται ένα νέο µοντέλο, δηµιουργείται και ένας κατάλογος µε το ίδιο όνοµα όπου φυλάσσονται οι στατιστικές αναφορές, τα αρχεία εξέλιξης της προσοµοίωσης κλπ. Κάθε φορά που πραγµατοποιείται µια προσοµοίωση, δηµιουργείται το αρχείο Stat1.rpt, το οποίο περιέχει τις µετρήσεις που έγιναν κατά την διάρκεια της προσοµοίωσης και αποθηκεύεται στον κατάλογο που αναφέρθηκε παραπάνω. 14

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ημέχρι τώρα περιγραφή των πρωτοκόλλων TCP/IP αποδεικνύει, ότι το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των αυτοδύναμων πακέτων στον προορισμό, που δηλώνεται από τη διεύθυνση προορισμού, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Δρομολόγηση ΙI Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Αυτόνομο σύστημα ονομάζουμε εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων υπό τη διαχείριση ενός και μόνο οργανισμού Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης COMNET III Επιµέλεια: ηµ. Κατσιάνης, Νέλλη Λελίγκου

Οδηγίες Χρήσης COMNET III Επιµέλεια: ηµ. Κατσιάνης, Νέλλη Λελίγκου Θεωρία ασκήσεων 7, 8, 9. Οδηγίες Χρήσης COMNET III Επιµέλεια: ηµ. Κατσιάνης, Νέλλη Λελίγκου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το COMNET III είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα προσοµοιώσεις (simulation) των σύγχρονων δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Παράδοση στο e-class Προθεσµία: 6/4/2014 Σωτήρης Διαµαντόπουλος, Σωτήρης-Άγγελος Λένας {sdiaman, slenas} @ ee.duth.gr Στα αρχεία µε όνοµα Ergasia1_a.tcl και Ergasia1_b.tcl,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013. Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη.

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη. Άσκηση 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, ελέγχεται κατά την ώρα αιχμής (busy hour) από πλευράς εξυπηρέτησης συνδρομητών. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος πραγματοποιείται σε μια τυχαία κυψέλη, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές των πολυµέσων

Εφαρµογές των πολυµέσων Εφαρµογές των πολυµέσων Κατηγοριοποίηση εφαρµογών Οµαδική εργασία Καταµερισµένος πίνακας Καταµερισµένη εφαρµογή ιανοµή διαλέξεων Τηλεδιάσκεψη Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ανάκτηση πληροφοριών Ανάκτηση βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ιάθεση ασύρµατων πόρων

ιάθεση ασύρµατων πόρων ιάθεση ασύρµατων πόρων Μεταγωγή (Handover ή Handoff) ιαδικασία µεταγωγής µιας κλήσης από µια κυψέλη σε γειτονική κυψέλη Η κλήση από την συχνότητα f 1 της κυψέλης C 1 µεταφέρεται στη συχνότητα f 2 της κυψέλης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική ικτύου

Αρχιτεκτονική ικτύου Αρχιτεκτονική ικτύου Φυσική αρχιτεκτονική Oµαδοποίηση των λειτουργιών του δικτύου σε φυσικές οντότητες Η φυσική αρχιτεκτονική ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη κινητό τερµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ικτύου 4. Πρωτόκολλα απαραίτητα για δ. Ethernet τη ιαχείριση Φυσικού Μέσου ε. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Μονάδες 8

ικτύου 4. Πρωτόκολλα απαραίτητα για δ. Ethernet τη ιαχείριση Φυσικού Μέσου ε. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Μονάδες 8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνική Ανίχνευσης του ICMP Echo Spoofing Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 98 ΜΕΡΟΣ Α: Έλεγχος του Icmp Echo Reply Πακέτου 103 A.1. Ανίχνευση του spoofed Icmp Echo Request Πακέτου.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ Α3. α. (σελ. 183-184) Στοίβα: ώθηση, απώθηση Ουρά:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Κεφάλαιο 7 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua. Μέρος Β /Στατιστική Μέρος Β Στατιστική Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) Από τις Πιθανότητες στη Στατιστική Στα προηγούμενα, στο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Βασικές Τοπολογίες Δικτύων Αρτηρία (Bus) Δέντρο (Tree) Δακτύλιος (Ring) Αστέρας (Star) Το μοντέλο Αναφοράς OSI Μετάδοση Δεδομένων στο Μοντέλο OSI Το Mοντέλο Aναφοράς TCP/IP Τα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Χρόνος επαναμετάδοσης Στην προηγούμενη διάλεξη είδαμε ότι: Η πρόβλεψη του χρόνου επαναμετάδοσης ενός πακέτου βάσει του εκθετικού μέσου παρατηρημένου χρόνου παράδοσης παλιότερων

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts)

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Η επικοινωνία εφαρµογών που τρέχουν σε ετερογενή συστήµατα τα οποία συνδέονται σε δίκτυα διαφορετικών τεχνολογιών Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.3 Πρωτόκολλο 7.3.1 συνδέσεις Στηνπαρουσίαση του πρωτοκόλλου είπαµε, ότι πρόκειται για πρωτόκολλοπροσανατολισµένο σε σύνδεση. Τι είναιόµως η σύνδεσηκαι πωςτο πρωτόκολλοσυσχετίζειτα τµήµατα µε τη σύνδεση,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα