ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων"

Transcript

1 ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ Εισαγωγή στο COMNET III ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003

2 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CΟMNET III ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟ ΙΚΤΥΑ ΙΚΤΥΑ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΤΥΑ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ CΟMNET ΙΙΙ

3 1 Εισαγωγή στο CΟMNET III Το λογισµικό CΟΜΝEΤ III 1 που χρησιµοποιείται στα πλαίσια του εργαστηρίου του µαθήµατος ίκτυα & Υπολογιστές είναι ένα γραφικό περιβάλλον προσοµοίωσης που µε εύχρηστο τρόπο επιτρέπει την ανάλυση και την πρόβλεψη της συµπεριφοράς δικτύων επικοινωνίας σε διαφορετικές συνθήκες κίνησης. Το CΟΜΝEΤ III βασίζεται στην περιγραφή της φυσικής τοπολογίας του δικτύου, στον προσδιορισµό των αλγορίθµων ελέγχου των επικοινωνιακών συσκευών, στον καθορισµό του φορτίου που το δίκτυο έχει να εξυπηρετήσει. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το CΟΜΝEΤ III προσοµοιώνει την λειτουργία του δικτύου και συλλέγει µετρήσεις για την συµπεριφορά του. Το CΟΜΝEΤ III δεν απαιτεί προγραµµατισµό, διότι όλες οι διαδικασίες γίνονται µε χρήση αντικειµένων των οποίων οι παράµετροι λειτουργίας µπορούν να ορισθούν από τον σχεδιαστή. Η ανάπτυξη του µοντέλου του δικτύου γίνεται µε επιλογή από µία γενική βιβλιοθήκη αντικειµένo αντικειµένων που είναι όµοια µε αντικείµενα που χρησιµοποιούνται σε ένα πραγµατικό δίκτυο, και η επιλογή των παραµέτρων γίνεται µε τέτοιον τρόπο ώστε η συµπεριφορά του αντικειµένου στο µοντέλο προσοµοίωσης να είναι όµοια µε την συµπεριφορά της πραγµατικής συσκευής. Το CΟΜΝΕΤ III µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση τόσο δικτύων ευρείας περιοχής (Wide Αrea Netwοrk - WΑN) όσο και για τοπικά δίκτυα (Lοcal Area Netwοrk - LΑN). Επίσης, το CΟΜΝEΤ III επιτρέπει να υπάρχει ακριβής µοντελοποίηση της εσωτερικής συµπεριφοράς των κόµβων του δικτύου. Μ' αυτό τον τρόπο µπορεί να µοντελοποιηθεί η λειτουργία του επεξεργαστή ενός κόµβου, το σύστηµα εσόδου-εξόδου (Ι/Ο subsystem), η τοπική βάση δεδοµένων καθώς και οι εφαρµογές οι οποίες εκτελούνται επάνω στους υπολογιστές του δικτύου. Το CΟΜΝEΤ III δίδει ρεαλιστικά και ακριβή αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας µία µεθοδολογία προσοµοίωσης µε διακριτά γεγονότα (discrete events simuιatiοn). Η δυνατότητα να εκτιµηθεί η απόδοση ενός δικτύου σηµαίνει ότι το δίκτυο µοντελοποιείται µε βάση του CΟΜΝEΤ III και δίδονται δεδοµένα για την κίνηση που αυτό πρέπει να εξυπηρετήσει. Μετά το CΟΜΝΕΤ III εκτελεί µία διαδικασία προσοµοίωσης η οποία φτιάχνει ένα µοντέλο πάνω στο οποίο δροµολογείται η 1 Το CΟΜΝΕΤ III είναι προϊόν της CACI Prοducts Cοmρany 2

4 προσοµοιωµένη κίνηση. Τα στοιχεία που χρειάζεται το CΟΜΝEΤ III για να µπορέσει να δηµιουργήσει το µοντέλο ενός δικτύου και για να µπορέσει να εκτελέσει την διαδικασία της προσοµοίωσης είναι τα εξής: η τοπολογία του δικτύου, δηλαδή οι κόµβοι και ο τρόπος σύνδεσης µεταξύ των, το προσφερόµενο φορτίο στο δίκτυο, το οποίο περιλαµβάνει τόσο τις εφαρµογές, οι οποίες εκτελούνται στους κόµβους του δικτύου, όσο και την κίνηση η οποία δηµιουργείται εσωτερικά στο δίκτυο για την δροµολόγηση της κίνησης των εφαρµογών. Η χρονική συµπεριφορά της κίνησης καθώς και το πλήθος των δεδοµένων µπορεί να περιγραφεί µε στατιστικούς τρόπους, τα πρωτόκολλα, δηλαδή τους κανόνες µέσα από τους οποίους λειτουργούν οι εφαρµογές και γίνεται η δροµολόγηση και η υποστήριξη των εφαρµογών αυτών. Οι τεχνικές αναφορές που δηµιουργούνται µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της απόδοσης ενός πραγµατικού δικτύου. Η ακρίβεια της εκτίµηση της απόδοσης ενός πραγµατικού δικτύου εξαρτάται κυρίως από τα δεδοµένα από τα οποία µοντελοποιείται η κίνηση του δικτύου. χρόνος προσοµοίωσης του µοντέλου, δηλαδή για πόσο χρονικό διάστηµα θα εκτελεσθεί η προσοµοίωση, έτσι ώστε να δοθούν πραγµατικά στοιχεία. Για παράδειγµα, έστω ότι πρέπει να µοντελοποιηθούν µεταφορές αρχείων και το µέγεθος των αρχείων πρέπει να επιλεγεί µε οµοιόµορφο τρόπο ανάµεσα σε 10 και 50 Κbytes. Εάν το µοντέλο εκτελεσθεί µόνο για 5 µεταφορές αρχείων και για παράδειγµα πάρουµε µεγέθη 37, 21, 17, 11 και 31 Κbytes, τότε το µέσο µήκος του αρχείου είναι 23,4 Κbytes αντί του επιθυµητού που είναι 30 Κbytes. Αντιθέτως αν εκτελέσουµε την προσοµοίωση για έναν πολύ µεγάλο αριθµό µεταφορών αρχείων, τότε η µέση τιµή του αρχείου θα πλησιάζει πολύ προς την τιµή που έχουµε αρχικά ορίσει. Για να εκτιµήσουµε το ποιος είναι ο σωστός χρόνος εκτέλεσης της προσοµοίωσης, χρειαζόµαστε δυο ποσοτικές παραµέτρους. Οι παράµετροι αυτές είναι απόκλιση (variation) διάστηµα στατιστικής εµπιστοσύνης (statistical confιdence estimate). Για παράδειγµα µεταφορές αρχείων οι οποίες ολοκληρώνονται µε µέση καθυστέρηση 10,5 sec έχουν παρατηρούµενη απόκλιση καθυστέρησης της τάξης των 2,3 sec και διάστηµα στατιστικής εµπιστοσύνης 95%. Το CΟΜΝEΤ III µπορεί να εκτελέσει πολλαπλές και ανεξάρτητες µεταξύ τους επαναλήψεις της ίδιας προσοµοίωσης και µε τον τρόπο αυτό να δηµιουργήσει την 3

5 µέση, την µέγιστη, την ελάχιστη τιµή και την διασπορά της τιµής ενός στοιχείου µέτρησης. Επίσης, µπορεί να δηµιουργήσει γραφικές παραστάσεις και διαγράµµατα για την απόδοση του συστήµατος. Όταν έχει ολοκληρωθεί η δηµιουργία του µοντέλου το οποίο µας παράγει ακριβή αποτελέσµατα για την συµπεριφορά του δικτύου, τότε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το µοντέλο αυτό για την εκτέλεση πολλαπλών πειραµάτων αλλάζοντας κάποιες παραµέτρους και να διερευνήσουµε την επίδραση των παραµέτρων στην συνολική συµπεριφορά του µοντέλου µας. 2 Στοιχεία δικτύου Σαν τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκευές και συσκευές επικοινωνιών οι οποίες είναι διασυνδεδεµένες µεταξύ τους για την διακίνηση δεδοµένων, φωνής, βίντεο. Σ' ένα δίκτυο µπορούµε να βρούµε ένα µικρό ή ένα µεγάλο αριθµό από τέτοιες συσκευές χωρίς αυτό να αλλάζει καθόλου την έννοια του δικτύου. στοιχεία δικτύου Το CΟΜΝEΤ III έχει την δυνατότητα να συµπεριλάβει κατά την διάρκεια της προσοµοίωσης οποιονδήποτε τύπο συσκευής και να µοντελοποιήσει την συµπεριφορά της. Αυτό δεν σηµαίνει ότι το CΟΜΝEΤ III περιλαµβάνει µοντέλα για οποιαδήποτε συσκευή, αλλά ότι περιλαµβάνει γενικού σκοπού µοντέλα τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µοντελοποίηση οποιασδήποτε επικοινωνιακής συσκευής, διότι δίνεται η δυνατότητα να αλλάξουν οι παράµετροι των µοντέλων και να συνδυασθούν πολλές συσκευές µαζί ώστε να επιτευχθεί η λειτουργία µιας πραγµατικής συσκευής. Το CΟΜΝEΤ III χρησιµοποιεί ένα µικρό αριθµό από στοιχεία δικτύου τα οποία όµως είναι αρκετά γενικά και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εύκολα να τα τροποποιήσει. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις το CΟΜΝΕΤ III περιλαµβάνει στοιχεία από πραγµατικές τηλεπικοινωνιακές συσκευές και µ' αυτό τον τρόπο γίνεται αρκετά εύκολη η µοντελοποίηση ενός πραγµατικού δικτύου. Το CΟΜΝEΤ III επιτρέπει την εκτέλεση πειραµάτων µε ένα πολύ µεγάλο αριθµό διαφορετικών σεναρίων στο ίδιο µοντέλο και την συλλογή µετρήσεων για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς του πραγµατικού δικτύου. Το CΟΜΝΕΤ III υλοποιεί τις διαδικασίες της ανάπτυξης του µοντέλου, της εκτέλεσης των πειραµάτων και της επεξεργασίας των µετρήσεων µέσα από µία διαδικασία που περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 4

6 Κόµβοι, κανάλια µετάδοσης και πηγές κίνησης επιλέγονται από την τοπική βιβλιοθήκη και σχηµατίζεται η αρχική µορφή του δικτύου. Τα παραπάνω αντικείµενα διασυνδέονται για να ορισθούν οι µεταξύ τους σχέσεις. Σε κάθε αντικείµενο ορίζονται οι παράµετροι λειτουργίας του καθώς και οι γενικές παράµετροι λειτουργίας του δικτύου και των πρωτοκόλλων. Τ ο µοντέλο ελέγχεται ως προς την συντακτική αρτιότητά του και Τελικά προσοµοιώνεται το δίκτυο και δηµιουργούνται οι αναφορές που έχουν επιλεγεί. 3 Τοπολογία ικτύου Τα στοιχεία του δικτύου που χρησιµοποιεί το CΟΜΝEΤ III καθορίζουν την φυσική διάταξη και τις συσκευές που αποτελούν το πραγµατικό δίκτυο. Η τοπολογία του δικτύου καθορίζεται από τρία βασικά στοιχεία: τους κόµβους (nοdes) που αντιστοιχούν στις φυσικές συσκευές, τα κανάλια (links) που χρησιµοποιούνται για την µετάδοση των δεδοµένων ανάµεσα στους κόµβους, και τις ενώσεις (arcs) που σχετίζουν κόµβους µε κανάλια. Οι ενώσεις δείχνουν ποιοι κόµβοι χρησιµοποιούν ποια κανάλια και ειδικότερα ποια θύρα εξόδου σχετίζεται µε το συγκεκριµένο κανάλι. 3.1 Οι Κόµβοι Το CΟΜΝΕΤ III έχει τέσσερις τύπους κόµβων: Cοmputer and Cοmmunicatiοns Nοdes (C&C Nοdes): Οι κόµβοι αυτοί δηµιουργούν ή/και λαµβάνουν κίνηση και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µοντελοποίηση πολύπλοκων εφαρµογών καθώς και για να ορισθούν στοιχεία του συστήµατος που χρησιµοποιούν οι εφαρµογές, όπως οι απαιτήσεις µνήµης και ο βαθµός χρησιµοποίησης του τοπικού επεξεργαστή. Οι C&C Nοdes µπορούν επίσης να µοντελοποιήσουν γέφυρες, δροµολογητές και διακοπτικά κέντρα διότι µπορούν να διαχειρισθούν κίνηση και να πάρουν αποφάσεις δροµολόγησης. Cοmputer Grοups: Οι κόµβοι αυτοί δηµιουργούν ή/και λαµβάνουν κίνηση και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µοντελοποίηση πολύπλοκων εφαρµογών καθώς και για να ορισθούν στοιχεία του συστήµατος, όπως οι απαιτήσεις µνήµης και ο βαθµός χρησιµοποίησης του τοπικού επεξεργαστή. Σε αντίθεση µε τους 5

7 C&C Nοdes δεν µπορούν να διαχειρισθούν κίνηση που δεν έχει σαν προορισµό αυτούς τους ίδιους. Οι κόµβοι αυτοί είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι στις περιπτώσεις που απαιτείται να συνδεθεί ένας µεγάλος αριθµός κόµβων µε τα ίδια χαρακτηριστικά στο ίδιο δίκτυο. Rοuter Nοdes: Οι κόµβοι αυτοί µοντελοποιούν συσκευές που χρησιµοποιούνται για δροµολόγηση της κίνησης. Οι κόµβοι αυτοί µοιάζουν αρκετά µε τους C&C Nοdes, αλλά έχουν το πρόσθετο χαρακτηριστικό ότι µπορούν να µοντελοποιήσουν την λειτουργική δοµή του εσωτερικού καναλιού επικοινωνίας ανάµεσα στις θύρες εισόδου και εξόδου. Switch Nοdes: Οι κόµβοι αυτοί χρησιµοποιούνται µόνο για την δροµολόγηση της κίνησης, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις όπου η διακίνηση ενός πακέτου πληροφορίας από µία θύρα εισόδου σε µία θύρα εξόδου γίνεται σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Σε αντίθεση µε τους υπολοίπους κόµβους, οι Switch Nοdes δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µοντελοποίηση εφαρµογών γιατί δεν δηµιουργούν και λαµβάνουν κίνηση. 3.2 Τα Κανάλια Το CΟΜΝΕΤ III έχει τα µοντέλα για δύο τύπους καναλιών: Pοint-tο-Pοint: Τα κανάλια αυτά αντιστοιχούν σε κανάλια επικοινωνίας ανάµεσα σε δύο µόνο κόµβους. Συνήθως τα κανάλια αυτά αφορούν αφιερωµένες γραµµές, όπως µία σειριακή σύνδεση ανάµεσα σε δύο υπολογιστές, τις γραµµές που συνδέουν τους δροµολογητές στα πλαίσια ενός δικτύου ευρείας περιοχής κλπ. Τα κανάλια αυτά χρησιµοποιούνται επίσης για την υποστήριξη δεδοµένων µεταγωγής κυκλώµατος. Multi-access: Τα κανάλια αυτά αντιστοιχούν σε κανάλια τοπικών δικτύων επικοινωνίας και γενικά σε περιπτώσεις όπου περισσότεροι από δύο κόµβοι µοιράζονται το ίδιο επικοινωνιακό µέσον. Τα πρωτόκολλα προσπέλασης µέσου που υποστηρίζονται περιλαµβάνουν τα Αlοha, Ethemet, Τοken-Ring, Τοken Bus, FDDI, ΑΤΜ, CSΜA/CΑ, ISDN κλπ. 3.3 Οι Ενώσεις Εκτός της περίπτωσης όπου οι ενώσεις συσχετίζουν κόµβους µε κανάλια, οι ενώσεις χρησιµοποιούνται και σε τοπολογίες υποδικτύων (αναφέρονται στο κείµενο που ακολουθεί), όπου δίνουν την δυνατότητα να ορισθούν παράµετροι κόστους για την δροµολόγηση µέσο του αντιστοίχου καναλιού και να καθοριστούν οι παράµετροι της θύρας σύνδεσης (καθυστέρηση, µέγεθος µνήµης κλπ.). 6

8 4 Πρόσθετα στοιχεία δικτύου Εκτός από τα παραπάνω βασικά στοιχεία δικτύου, το CΟΜΝΕΤ III έχει τρεις ακόµη τύπους στοιχείων: τα υποδίκτυα, τα δίκτυα διέλευσης και τα δίκτυα συνδέσεων. 4.1 Υποδίκτυα Τα υποδίκτυα (subnets) χρησιµοποιούνται για να µοντελοποιήσουν µια τοπολογία µε ιεραρχικό τρόπο, έτσι ώστε ξεχωριστά υποδίκτυα να χρησιµοποιούν ξεχωριστούς και ανεξάρτητους αλγορίθµους δροµολόγησης, και ταυτόχρονα να παραµένουν ανεξάρτητα από το δίκτυο κορµού που πιθανόν να χρησιµοποιείται. Εξωτερικά τα υποδίκτυα µπορούν να συνδεθούν µόνο σε κανάλια, ενώ στην εσωτερική τους δοµή χρησιµοποιούν κανάλια και κόµβους, ενώ µπορούν να περιλαµβάνουν και άλλα υποδίκτυα. Η σύνδεση της εσωτερικής δοµής των υποδικτύων µε τον εξωτερικό κόσµο γίνεται µέσο των Σηµείων Πρόσβασης (Αccess Pοints). Σε κάθε υποδίκτυο µπορούν να υπάρχουν πολλά Σηµεία Πρόσβασης. 4.2 ίκτυα ιέλευσης Τα ίκτυα διέλευσης (Transit Nets) αποτελούν µοντέλα δικτύων που χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσουν την ροή πακέτων δια µέσου των δικτύων αυτών, γι αυτό και µπορούν να λειτουργήσουν είτε σαν κανάλια είτε σαν υποδίκτυα. Τα ίκτυα ιέλευσης λειτουργούν σαν ένα κανάλι που µεταφέρει πακέτα από την θύρα εξόδου ενός κόµβου συνδεδεµένου στο ίκτυο ιέλευσης στην θύρα εισόδου ενός άλλου κόµβου, επίσης συνδεδεµένου στο ίκτυο ιέλευσης. 4.3 ίκτυα Συνδέσεων Τα ίκτυα Συνδέσεων (WΑΝ CΙοuds) χρησιµοποιούνται για να µοντελοποιήσουν υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής, κυρίως για λειτουργίες συνδέσεων. Τα ίκτυα Συνδέσεων µπορούν να συνδέσουν µόνο κόµβους και χρησιµοποιούν και αυτά τα Σηµεία Πρόσβασης. Μόνο ένας κόµβος µπορεί να συνδεθεί σε ένα Σηµείο Πρόσβασης και µόνο ένα Κανάλι Πρόσβασης µπορεί να συνδεθεί εσωτερικά του ικτύου Συνδέσεων σε κάθε Σηµείο Πρόσβασης. 5 Κίνηση ικτύου και Υπολογιστικό Φορτίο Στα πλαίσια του CΟΜΝEΤ ΙΙI υπάρχουν πολλές πηγές κίνησης. Οι Πηγές 7

9 Εφαρµογών (ΑρρΙicatiοn Sοurces) είτε εκτελούν εντολές που εισάγουν κίνηση στο δίκτυο είτε εκτελούν εντολές που προσθέτουν υπολογιστικό φορτίο εσωτερικά στους κόµβους. Οι υπόλοιπες πηγές κίνησης (Πηγές Μηνυµάτων - Μessage Sοurces, Πηγές Αποκρίσεων - Resροnse Sοurces, Πηγές Συνόδων και Κλήσεων - Sessiοn & Call Sοurces) εισάγουν κίνηση µόνο εσωτερικά στο δίκτυο. Κατά την διάρκεια της προσοµοίωσης, το CΟΜΝEΤ III µπορεί να δείχνει µε γραφικό τρόπο την κίνηση των πακέτων και των πλαισίων που ανταλλάσσονται πάνω από κάθε κανάλι. Υπάρχουν τρεις τρόποι µε τους οποίους οι πηγές µπορούν να προγραµµατιστούν ως προς την χρονική συµπεριφορά τους. Με βάση τον χρόνο επανάληψης των συµβάντων Με βάση το περιεχόµενο των µηνυµάτων που λαµβάνουν, και Με βάση κάποιο γεγονός ενεργοποίησης. Σε κάθε κόµβο µπορούν να είναι συνδεδεµένες πολλές πηγές κίνησης και να χρησιµοποιούν τον ίδιο ή διαφορετικό τρόπο χρονικής συµπεριφοράς. Εάν πολλές πηγές ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα, τότε τα µηνύµατα τους τίθενται σε µια τοπική ουρά και εξυπηρετούνται από τον τοπικό επεξεργαστή ένα κάθε φορά. Σε ένα µοντέλο πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µία πηγή που να ενεργοποιηθεί τουλάχιστον µία φορά από ένα χρονικό γεγονός ώστε να αρχίσει η διαδικασία της προσοµοίωσης. Η γέννηση µηνυµάτων µε βάση το περιεχόµενο των µηνυµάτων που λαµβάνει η πηγή επιτρέπει να δηµιουργηθούν µοντέλα όπου η συµπεριφορά της συγκεκριµένης πηγής να ορίζεται µε βάση της συµπεριφορά τµηµάτων ή και ολόκληρου του δικτύου. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιµοποιείται το κείµενο του µηνύµατος (message text) για να ενεργοποιηθεί η πηγή στον κόµβο προορισµού. Το κείµενο του µηνύµατος είναι διαφορετικό από το πραγµατικό περιεχόµενο του µηνύµατος και χρησιµοποιείται µόνο για την λειτουργία της ενεργοποίησης. Η διαδικασία της ενεργοποίησης µπορεί να είναι αρκετά απλή (π.χ. απάντηση στο µήνυµα που έλαβε) µέχρι αρκετά σύνθετη (απάντηση µετά από µια διαδοχή µηνυµάτων, ίδιου ή διαφορετικού περιεχοµένου ). 6 Οι Εφαρµογές Οι εφαρµογές (applications) επιτρέπουν την µοντελοποίηση τόσο της κίνησης δικτύου όσο και το υπολογιστικό φορτίο που σχετίζεται µε έναν κόµβο. Κάθε εφαρµογή αποτελείται από τρία τµήµατα: Τις παραµέτρους του κόµβου, για να ορισθούν η υπολογιστική ταχύτητα και οι χρόνοι προσπέλασης των µονάδων αποθήκευσης 8

10 Το σύνολο των εντολών, για να ορισθεί η συµπεριφορά του κόµβου σε διαφορετικά γεγονότα, και Η πηγή της εφαρµογής, για να ορισθεί η σειρά και ο χρονισµός των εντολών. Το υπολογιστικό φορτίο σε έναν κόµβο ελέγχεται από τις φυσικές παραµέτρους της µονάδας επεξεργασίας και των φυσικών χώρων αποθήκευσης. Αρχικά οι παράµετροι αυτές είναι 0, δηλ. θεωρείται άπειρη υπολογιστική ισχύς και άπειροι χώροι αποθήκευσης. Για να προστεθεί υπολογιστικό φορτίο, οι παράµετροι πρέπει να έχουν τιµές διαφορετικές από 0. Οι παράµετροι που ορίζονται είναι ο χρόνος επεξεργασίας ανά εντολή (Prοcessing cοmmand), οι χρόνοι αποθήκευσης (Read/Write cοmmands) και ο χρόνος επεξεργασίας πακέτου για κίνηση που δηµιουργείται, τερµατίζει ή διέρχεται µέσα από τον κόµβο. Η δηµιουργία κίνησης περιλαµβάνει τις παρακάτω εντολές: Transpοrt Message Cοmmand: Η εντολή αυτή στέλνει ένα µήνυµα σε έναν κόµβο προορισµού (ή σε µια οµάδα κόµβων προορισµού). Τα µηνύµατα αυτά πάντα στέλνονται αυτοδύναµα πακέτα (datagrams), το οποία σαν δροµολογούνται ανεξάρτητα µεταξύ τους. Setup sessiοn Cοmmand: Η εντολή αυτή χρησιµοποιείται για να εγκαθιστά λογικές συνδέσεις. Κατά την διάρκεια αυτής της εντολής, και µετά την εγκατάσταση της σύνδεσης, ένας αριθµός µηνυµάτων στέλνεται, τα οποία δροµολογούνται είτε σαν αυτοδύναµα πακέτα είτε στα πλαίσια νοητών κυκλωµάτων (virtual circuits). Answer Message Cοmmand: Η εντολή αυτή χρησιµοποιείται για να στέλνει µηνύµατα πίσω στον αρχικό αποστολέα. Τα µηνύµατα αυτά δροµολογούνται είτε σαν αυτοδύναµα πακέτα είτε στα πλαίσια νοητών κυκλωµάτων, πάντα όµως µε την ίδια µέθοδο δροµολόγησης που χρησιµοποίησε το µήνυµα ενεργοποίησης. Filter Message Cοmmand: Η εντολή αυτή χρησιµοποιείται για να υποχρεώσει τον κόµβο να διακόψει όλες τις λειτουργίες του, µέχρι να λάβει το κατάλληλο µήνυµα ενεργοποίησης. Υπολογιστικό φορτίο εισάγεται στον κάθε κόµβο λόγω της κίνησης που διαχειρίζεται, µε βάση τις παραµέτρους επεξεργασίας των πακέτων.επίσης υπάρχουν οι παρακάτω εντολές υπολογιστικού φορτίου: Prοcess Cοmmand: Η εντολή αυτή χρησιµοποιείται για να µοντελοποιηθούν εσωτερικές διαδικασίες του κόµβου οι οποίες κρατούν τον επεξεργαστή απασχοληµένο για κάποιο χρονικό διάστηµα. Read/Write Cοmmand: Οι εντολές αυτές χρησιµοποιούνται για να κρατούν τον 9

11 επεξεργαστή απασχοληµένο για κάποιο χρονικό διάστηµα στα πλαίσια διαδικασιών εγγραφής και ανάγνωσης δεδοµένων. Επίσης, οι εντολές αυτές µεταβάλλουν τους διαθέσιµους χώρους αποθήκευσης δεδοµένων. 7 Οι Υπόλοιπες Πηγές Κίνησης Οι υπόλοιπες πηγές κίνησης είναι απλούστερες µορφές των εφαρµογών που περιγράφηκαν παραπάνω, επειδή οι πηγές ενός τύπου κίνησης υλοποιούνται από πηγές εφαρµογών όπου η διαδικασία των εντολών τους αποτελείται από µία εντολή κίνησης. Η πηγή Μηνυµάτων (Μessage) δηµιουργείται από τον συνδυασµό µιας πηγής εφαρµογής µε µία Τransροrt Μessage εντολή και χρησιµοποιείται για την µοντελοποίηση µηνυµάτων του χρήστη ή µηνύµατα ελέγχου των πρωτοκόλλων. Η πηγή Αποκρίσεων (Resροnse) δηµιουργείται από τον συνδυασµό µιας πηγής εφαρµογής µε µία Answer Μessage εντολή και χρησιµοποιείται για την µοντελοποίηση απαντήσεων ή επιβεβαιώσεων µηνυµάτων. Η πηγή Συνόδου (Sessiοn) δηµιουργείται από τον συνδυασµό µιας πηγής εφαρµογής µε µία Setuρ εντολή και χρησιµοποιείται για την µοντελοποίηση συνδέσεων µε ανταλλαγή πολλαπλών ή µηνυµάτων που δροµολογούνται µέσα από νοητά κυκλώµατα. Η πηγή Κλήσης (Call) χρησιµοποιείται για την µοντελοποίηση κλήσεων µε µεταγωγή κυκλώµατος. Οι πηγές αυτές ορίζουν τους χρόνους ανάµεσα σε διαδοχικές αιτήσεις κλήσεων, την διάρκεια τους και τις απαιτήσεις εύρους ζώνης που έχουν.οι κλήσεις αυτές χρησιµοποιούν διαφορετικούς πόρους του δικτύου από την κίνηση δεδοµένων. Εκτός από τους παραπάνω τρόπους εισαγωγής κίνησης στο δίκτυο, το CΟΜΝENΤ ΙΙΙ επιτρέπει την εισαγωγή στοιχείων κίνησης από αρχεία, τα οποία δηµιουργούνται είτε από αναλυτές δικτύων (πραγµατική κίνηση που συλλέγεται από υπάρχοντα δίκτυα) είτε µε κάποιον άλλο τρόπο. 8 Λειτουργία του ικτύου Η εσωτερική λειτουργία του δικτύου καθορίζει πως τα µηνύµατα που δηµιουργούνται στους κόµβους δροµολογούνται µέσα στο δίκτυο (µε βάση αλγόριθµους δροµολόγησης) και πως µεταδίδονται µε βάση κάποιο πρωτόκολλο µεταφοράς. Το CΟΜΝEΤ III έχει µια µεγάλη συλλογή στατιστικών κατανοµών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία της κίνησης του δικτύου. Η συλλογή αυτή µπορεί να επεκταθεί είτε µε χρήση των Πινάκων Κατανοµής (Distributiοn ΤabΙes) 10

12 είτε µε Ονοµαστικές Κατανοµές (Named Distributiοns). Οι Ονοµαστικές Κατανοµές είναι κατανοµές που προσδιορίζονται από ένα όνοµα και ένα σύνολο παραµέτρων µιας γνωστής αναλυτικής κατανοµής. Οι κατανοµές αυτές είναι πολύ χρήσιµες για την υλοποίηση πολύπλοκων µοντέλων. Οι Πίνακες Κατανοµής επίσης αναφέρονται µε ένα όνοµα αλλά αποτελούνται από έναν πίνακα τιµών και τις αντίστοιχες πιθανότητες, είτε για συνεχείς είτε για διακριτές µεταβλητές. Το πρωτόκολλο µεταφοράς ελέγχει τον τρόπο µεταφοράς των µηνυµάτων από τον κόµβο που δηµιουργεί τα δεδοµένα στον κόµβο προορισµού. Το πρωτόκολλο µεταφοράς ορίζει το µέγεθος του πακέτου που θα χρησιµοποιηθεί για την µεταφορά του µηνύµατος, την πρόσθετη πληροφορία που πρέπει να χρησιµοποιηθεί, τον έλεγχο ροής και τον τρόπο επαναµετάδοσης των πακέτων. Το CΟΜΝΕΤ III υποστηρίζει ένα µεγάλο σύνολο πρωτοκόλλων µεταφοράς και κάθε πρωτόκολλο µεταφοράς αντιστοιχεί σε έναν συνδυασµό παραµέτρων. Τα µοντέλα του πρωτοκόλλου µεταφοράς που χρησιµοποιεί το CΟΜΝEΤ III καθορίζουν έναν rοuted-ρrοtοcοι identifier, το µέγεθος του πακέτου που χρησιµοποιείται, τον µηχανισµό ελέγχου ροής, και τον χρόνο επαναµετάδοσης των πακέτων που έχουν χαθεί. Ο routed-protocol identifier είναι ένα όνοµα που προσδιορίζει ένα σύνολο πρωτοκόλλων που τα πακέτα τους έχουν την ίδια διαχείριση στους δροµολογητές του δικτύου. Για παράδειγµα, τα πακέτα ΙΡ έχουν την ίδια µορφή επεξεργασίας στους δροµολογητές, ανεξάρτητα από το πρωτόκολλο µεταφοράς που τα δηµιούργησε. Το µέγεθος του πακέτου που χρησιµοποιείται από τον µεταδότη και τον τελικό δέκτη ορίζει το µέγιστο µέγεθος δεδοµένων που µπορεί να µεταφερθεί από ένα µοναδικό πακέτο. Το µεταδιδόµενο πακέτο θα περιέχει επίσης πρόσθετη πληροφορία ( οverhead) που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της µετάδοσης. Ο έλεγχος ροής που χρησιµοποιείται στα πλαίσια του CΟΜΝΕΤ III µπορεί να περιλαµβάνει έναν από τους παρακάτω µηχανισµούς: Σταθερού µεγέθους παράθυρο Έλεγχος ροής µεταβλητού παράθυρου Μηχανισµό ροής του SNΑ ΤCΡ/ΙΡ µηχανισµό αποφυγής συµφόρησης Κανέναν µηχανισµό ροής, κλπ. Οι µηχανισµοί ελέγχου ροής καθορίζουν το µέγεθος του παραθύρου, το µέγεθος και 11

13 τις προτεραιότητες των επιβεβαιώσεων λήψης, µηχανισµούς διόρθωσης λαθών µε επαναµετάδοση (όπως της επιλεκτικής επαναµετάδοσης), µηχανισµούς επαναπροσδιορισµού του χρόνου επαναµετάδοσης µε βάση µετρήσεις για τον συνολικό χρόνο µεταφοράς των πακέτων κλπ. Το CΟΜΝΕΤ III παρέχει µηχανισµούς διαπραγµάτευσης του µεγέθους του µέγιστου πακέτου και του µεγέθους του παραθύρου. Για την µοντελοποίηση υπηρεσιών όπως το frame-relay και το ΑΤΜ, το CΟΜΝΕΤ III έχει αλγορίθµους εποπτείας της κίνησης (traffic ροlicing) και αλγορίθµους διαµόρφωσης της κίνησης (traffic shaρing and rate cοntrοι). Οι αλγόριθµοι εποπτείας της κίνησης επιτρέπουν τον προσδιορισµό των πακέτων που είναι προτιµότερο να χαθούν σε συνθήκες συµφόρησης του δικτύου και σε περιπτώσεις όπου η κίνηση που προσφέρεται από την συγκεκριµένη υπηρεσία υπερβαίνει το ποσό που είχε αρχικά συµφωνηθεί. Οι αλγόριθµοι διαµόρφωσης της κίνησης ελέγχουν τον τρόπο εισαγωγής της κίνησης στο δίκτυο έτσι ώστε να ικανοποιούνται συγκεκριµένοι περιορισµοί στον καταιγισµό εισερχοµένων πακέτων πληροφορίας. Ένα πακέτο µπορεί να χαθεί στο δίκτυο (π.χ. λόγω έλλειψης µνήµης σε ένα ενδιάµεσο κόµβο). Στην περίπτωση αυτήν, το πρωτόκολλο µεταφοράς µεταδίδει ξανά το πακέτο για να διορθώσει το λάθος. Το CΟΜΝEΤ III χρησιµοποιεί ένα µηχανισµό επαναµετάδοσης και µία παράµετρο προσδιορισµού του χρόνου επαναµετάδοσης. Όλα τα πακέτα ενός µηνύµατος πρέπει να ληφθούν στον τελικό κόµβο, πριν θεωρηθεί ότι το µήνυµα έχει φθάσει σωστά. Κάθε υποδίκτυο και κάθε δίκτυο διέλευσης έχει τους δικούς του αλγόριθµους δροµολόγησης που καθορίζουν πως τα µηνύµατα δροµολογούνται µέσα αυτό. ιάφοροι αλγόριθµοι δροµολόγησης είναι διαθέσιµοι στα πλαίσια του CΟΜΝΕΤ ΙΙΙ. Υπάρχουν στατικοί αλγόριθµοι που υπολογίζουν τους πίνακες δροµολόγησης πριν ξεκινήσει η προσοµοίωση καθώς και κάθε φορά που ένα κανάλι ή ένας κόµβος ενεργοποιείται η απενεργοποιείται. Υπάρχουν δυναµικοί αλγόριθµοι που περιοδικά υπολογίζουν τους πίνακες δροµολόγησης µε βάση µετρήσεις που γίνονται στο αµέσως προηγούµενο χρονικό διάστηµα. Επίσης, µερικοί δυναµικοί αλγόριθµοι χρησιµοποιούν πίνακες κόστους (ρenalty tables) και η διάκριση µεταξύ τους βασίζεται κυρίως στον τρόπο υπολογισµού του κόστους. Οι πίνακες δροµολόγησης περιέχουν µία ή περισσότερες διαδροµές για κάθε συνδυασµό Κόµβου Αρχής, Κόµβου Προορισµού και Τάξης ροµολόγησης. Η Τάξη ροµολόγησης προσδιορίζει τις ιδιότητες δροµολόγησης για µια συγκεκριµένη τάξη µηνυµάτων. Αρχικά κάθε αλγόριθµος δροµολόγησης επιλέγει µία διαδροµή για κάθε συνδυασµό αρχής-προορισµού-τάξης δροµολόγησης, ακόµη και αν υπάρχουν πολλαπλές διαδροµές µε το ίδιο ελάχιστο κόστος, αλλά δίνει την δυνατότητα επιλογής διαδικασιών ισορροπηµένης φόρτισης πολλαπλών διαδροµών. Για την υποστήριξη της δροµολόγησης κίνησης µε την τεχνική της µεταγωγής πακέτου, το CΟΜΝEΤ III υποστηρίζει έξι αλγόριθµους δροµολόγησης: RIP Μinimum Ηορ 12

14 Shοrtest Μeasured Delay Link-State Shοrtest Path First Μinimum Penalty IGRP User Defined Rοuting Για την υποστήριξη της δροµολόγησης κίνησης µε την τεχνική της µεταγωγής κυκλώµατος, το CΟΜΝEΤ III υποστηρίζει τρεις αλγόριθµους δροµολόγησης: Μinimum Ηορ Μinimum Penalty User Defined Rοuting 9 Στατιστικές Αναφορές To COMNET III συλλέγει στατιστικά στοιχεία και δηµιουργεί στατιστικές αναφορές. Οι στατιστικές αναφορές παρουσιάζουν τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί µε βάση τα δεδοµένα συλλογής που έχουν καθοριστεί πριν αρχίσει η διαδικασία της προσοµοίωσης. Ο κατάλογος επιλογής των αναφορών επιτρέπει να ορισθούν οι παράµετροι συλλογής. Η επιλογή µόνο των απαραιτήτων στατιστικών στοιχείων δηµιουργεί µικρές στατιστικές αναφορές και µικραίνει τον χρόνο επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων. Εκτός από τις Στατιστικές αναφορές, στατιστικά στοιχεία συλλέγονται χρησιµοποιώντας την επιλογή Statistics. Με την επιλογή αυτήν, συλλέγονται τόσο βασικά στατιστικά στοιχεία (ελάχιστη τιµή, µέγιστη τιµή, µέση τιµή και διασπορά) όσο και µετρήσεις οι οποίες µπορούν να δώσουν γραφικές παραστάσεις, τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προσοµοίωσης, όσο και µετά το τέλος της προσοµοίωσης. 10 Λειτουργία του CΟMNET ΙΙΙ Ο καλλίτερος τρόπος για να µάθει κανείς το CΟΜΝEΤ III είναι να το χρησιµοποιήσει για να φτιάξει ένα αρχικό µοντέλο και να µελετήσει την συµπεριφορά του αντίστοιχου συστήµατος κάτω από διαφορετικές συνθήκες κίνησης. Στο κείµενο που ακολουθεί δίνονται βασικές πληροφορίες για το πως µπορεί κανείς να λειτουργήσει το CΟΜΝEΤ ΙΙΙ, ώστε να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση των εργαστηριακών 13

15 ασκήσεων από τους φοιτητές στο σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα που έχουν στην διάθεση τους. Για τον σκοπό αυτόν, έχει αναπτυχθεί ένα απλό παράδειγµα, που επιτρέπει στους φοιτητές να δοκιµάσουν πειραµατιζόµενοι να εφαρµόσουν τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί. Η συλλογή των µετρήσεων αυτών αποτελεί την πρώτη πρακτική δραστηριότητα των φοιτητών στο εργαστήριο. Τα µοντέλα του CΟΜΝΕΤ III αποθηκεύονται σε αρχεία της µορφής *.c3. Επίσης, κάθε φορά που δηµιουργείται ένα νέο µοντέλο, δηµιουργείται και ένας κατάλογος µε το ίδιο όνοµα όπου φυλάσσονται οι στατιστικές αναφορές, τα αρχεία εξέλιξης της προσοµοίωσης κλπ. Κάθε φορά που πραγµατοποιείται µια προσοµοίωση, δηµιουργείται το αρχείο Stat1.rpt, το οποίο περιέχει τις µετρήσεις που έγιναν κατά την διάρκεια της προσοµοίωσης και αποθηκεύεται στον κατάλογο που αναφέρθηκε παραπάνω. 14

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (Kεφ. 10) ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ Τεχνική Μεταγωγής Μέγεθος Πακέτου Σύγκριση Μεταγωγής Κυκλώµατος και Μεταγωγής Πακέτου Εξωτερική και Εσωτερική Λειτουργία Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (Kεφ. 10) ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Χαρακτηριστικά Στρατηγικές ροµολόγησης Παραδείγµατα Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.10 (2/3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 7 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Το κεφάλαιο εστιάζεται στο Επίπεδο Δικτύου του OSI (το οποίο είδατε στο μάθημα της Β Τάξης). Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Στο σημερινό μάθημα ασχολούμαστε με τις έννοιες: Τεχνικές Μεταγωγής o Μεταγωγή κυκλώματος o Μεταγωγή μηνύματος o Μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Επίπεδο δικτύου. Ερωτήσεις. λέξεις κλειδιά:

7.1 Επίπεδο δικτύου. Ερωτήσεις. λέξεις κλειδιά: 7.1 Επίπεδο δικτύου Ερωτήσεις 1. Με ποιες ενέργειες ασχολείται το επίπεδο δικτύου; Ποιες συσκευές συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες; 2. Ποιο είναι το χαμηλότερο επίπεδο στο μοντέλο OSI που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ RIP ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP Κεφάλαιο 7.3 Πρωτόκολλο TCP Πρωτόκολλο TCP Το πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολο του Επιπέδου Μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 2016 Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ, αν είναι σωστή, ή το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής.

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3.1. Διατύπωση του Προβλήματος. Τα συστήματα αναμονής (queueing systems), βρίσκονται πίσω από τα περισσότερα μοντέλα μελέτης της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 Δρομολόγηση Εισαγωγή Ιεραρχική δρομολόγηση - Αυτόνομα συστήματα Δρομολόγηση αυτόνομου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

7.7 Πρωτόκολλο ARP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.7 Πρωτόκολλο ARP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.7 Πρωτόκολλο ARP 73. Ποιο είναι το έργο του Πρωτοκόλλου Μετατροπής ιεύθυνσης (Address Resolution Protocol ARP); Η µετατροπή των ΙΡ διευθύνσεων στις αντίστοιχες φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ημέχρι τώρα περιγραφή των πρωτοκόλλων TCP/IP αποδεικνύει, ότι το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των αυτοδύναμων πακέτων στον προορισμό, που δηλώνεται από τη διεύθυνση προορισμού, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Δρομολόγηση ΙI Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Αυτόνομο σύστημα ονομάζουμε εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων υπό τη διαχείριση ενός και μόνο οργανισμού Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ (Kεφ. 15) ΑΡΧΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (ΙΡ) Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 4: Frame Relay

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 4: Frame Relay Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 4: Frame Relay Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems Παράμετροι Συστημάτων Αναμονής Τύπος Little

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems Παράμετροι Συστημάτων Αναμονής Τύπος Little ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems Παράμετροι Συστημάτων Αναμονής Τύπος Little Βασίλης Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr 2/3/2016 Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Αρχές δρομολόγησης

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Αρχές δρομολόγησης ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Αρχές δρομολόγησης Γενικά Δρομολόγηση και κριτήριο ελάχιστου κόστους (least-cost criterion) ο αριθμός των αλμάτων (hops), η χωρητικότητα των ζεύξεων, ο τηλεπικοινωνιακός φόρτος των ζεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Παράδοση στο e-class Προθεσµία: 6/4/2014 Σωτήρης Διαµαντόπουλος, Σωτήρης-Άγγελος Λένας {sdiaman, slenas} @ ee.duth.gr Στα αρχεία µε όνοµα Ergasia1_a.tcl και Ergasia1_b.tcl,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing):

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing): Δρομολόγηση Ι Εισαγωγή - ορολογία Προώθηση (forwarding): Οι συσκευές διαδικτύωσης (γέφυρες, δρομολογητές, κ.τ.λ.) προωθούν πακέτα δεδομένων στα κατάλληλα μονοπάτια βάσει των πινάκων δρομολόγησης (routing

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Η λειτουργία του IP πρωτοκόλλου βασίζεται στα αυτοδύναµα πακέτα (datagrams). 2. Όταν το πρωτόκολλο TCP προωθεί ένα πακέτο στο πρωτόκολλο IP, το µόνο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Περιεχόμενα Τεχνολογίες Μεταγωγέων Πακέτου Multi-Protocol Label Switching Αρχιτεκτονικό Πρότυπο Μεταγωγέα ΑΤΜ Λειτουργικές Απαιτήσεις Χρήστη Ελέγχου Διαχείρισης Έλεγχος τηλεπικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ (Kεφ. 15) IPV6 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΡ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ επί του κεφ. 15 Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια

Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια Άσκηση 6 η Πολλαπλή Πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος (CSMA-CD) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διδάσκων: Παπαπέτρου Ευάγγελος 2 1 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

... Αν ν = 16 εγκαταλείπει τις προσπάθειες μετάδοσης του πακέτου. Τοπολογία Διαύλου (BUS).

... Αν ν = 16 εγκαταλείπει τις προσπάθειες μετάδοσης του πακέτου. Τοπολογία Διαύλου (BUS). Άσκηση 1 Ethernet protocol Δύο H/Y, Α και Β, απέχουν 400 m και συνδέονται με ομοαξονικό καλώδιο (γραμμή μετάδοσης) που έχει χωρητικότητα 100 Mbps και ταχύτητα διάδοσης 2*10 8 m/s. Στην γραμμή τρέχει πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks)

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Βασικές τεχνολογίες για δίκτυα κορµού (backbone networks) ο συνδυασµός της οπτικής τεχνολογίας WDM µε δικτυακές τεχνολογικές βαθµίδες υψηλοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης COMNET III Επιµέλεια: ηµ. Κατσιάνης, Νέλλη Λελίγκου

Οδηγίες Χρήσης COMNET III Επιµέλεια: ηµ. Κατσιάνης, Νέλλη Λελίγκου Θεωρία ασκήσεων 7, 8, 9. Οδηγίες Χρήσης COMNET III Επιµέλεια: ηµ. Κατσιάνης, Νέλλη Λελίγκου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το COMNET III είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα προσοµοιώσεις (simulation) των σύγχρονων δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

X.25. Επίπεδο πακέτου Επίπεδο ζεύξης Φυσικό επίπεδο. ΕΥ, Κεφ. 10 (3/3) ρ Παύλος Θεοδώρου 1

X.25. Επίπεδο πακέτου Επίπεδο ζεύξης Φυσικό επίπεδο. ΕΥ, Κεφ. 10 (3/3) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 X.25 1976 ιεπαφή ανάµεσα σε ένα host σύστηµα και σε ένα δίκτυο µεταγωγής πακέτου Χρησιµοποιείται σχεδόν παγκοσµίως ως διεπαφή σε δίκτυα µεταγωγής πακέτου, καθώς και για τη µεταγωγή πακέτων στο ISDN Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα 1. Ν σταθμοί επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κοινού μέσου μετάδοσης χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 Λύσεις Πρώτης Προόδου (συνολικά 100 μονάδες) 1. Αντιπαραθέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για:

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: Σελίδα 1 από 11 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: την επικοινωνία, µε τα υπόλοιπα ολοκληρωµένα κυκλώµατα του υπολογιστικού συστήµατος. την παροχή τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 10 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Τμηματικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Θέματα διπλωματικών εργασιών σε συστοιχίες παράλληλης εξυπηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÁËÁÌÁÔÁ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÁËÁÌÁÔÁ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Λύση: Λύση:

Εισαγωγή. Λύση: Λύση: Εισαγωγή 1. Μία συλλογή πέντε δρομολογητών πρόκειται να συνδεθεί με ένα υποδίκτυο σημείου προς σημείο. Μεταξύ κάθε ζεύγους δρομολογητών, οι σχεδιαστές μπορούν να τοποθετήσουν είτε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αφαιρετικό πραγματικού χρόνου μοντέλο λειτουργικού συστήματος για MPSoC

Ένα αφαιρετικό πραγματικού χρόνου μοντέλο λειτουργικού συστήματος για MPSoC Ένα αφαιρετικό πραγματικού χρόνου μοντέλο λειτουργικού συστήματος για MPSoC Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας Μπορεί να μοντελοποιηθεί σαν ένα σύνολο από διασυνδεδεμένα κομμάτια: 1. Στοιχεία επεξεργασίας (processing

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πληροφορικής Ενότητα 8η: Συσκευές Ε/Ε - Αρτηρίες Άσκηση 1: Υπολογίστε το µέσο χρόνο ανάγνωσης ενός τµήµατος των 512 bytes σε µια µονάδα σκληρού δίσκου µε ταχύτητα περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΑΚΡΙΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΑΚΡΙΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΑΚΡΙΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Στα διακριτά συστήµατα, οι αλλαγές της κατάστασής των συµβαίνουν µόνο σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές, δηλ όταν συµβαίνει κάποιο γεγονός! Τα διακριτά συστήµατα µπορούν να προσοµοιωθούν

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις 7.5 Πρωτόκολλο IP & Ερωτήσεις 1. ε ποιο επίπεδο του μοντέλου TCP/IP ανήκει το IP πρωτόκολλο; Εξασφαλίζει αξιόπιστη μετάδοση, και αν όχι ποιο πρωτόκολλο είναι υπεύθυνο για την αξιοπιστία; 2. Τι χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα