Έκθεση αναφοράς για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις χώρες της Μεσογείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση αναφοράς για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις χώρες της Μεσογείου"

Transcript

1 Έκθεση αναφοράς για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις χώρες της Μεσογείου Ιούνιος 2014

2 Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη Το έργο με την ονομασία ZEMedS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια (call CIP-IEE-2012). Οι συντάκτες του κειμένου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Δεν αντανακλά απαραίτητα την άποψη της ΕΕ. Ούτε η ΕΑCI αλλά ούτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι υπεύθυνες για κάθε χρήση πληροφορίας η οποία μπορεί να προέλθει από το περιεχόμενο του παρόντος. Η έκθεση συντάχθηκε από την Δρ Νίκη Γαϊτάνη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών_NKUA). Στη συγγραφή συνέβαλαν οι: Clara Ferrer (ASCAMM), Alexandros Pantazaras (NKUA), Claudia Boude (GEFOSAT), Michael Gerber (ALEM), Anna Laura Lacerra (PROVINCIA ANCONA), Martina Pennacchietti (PROVINCIA ANCONA), Maria Cristina Vennera (PROVINCIA ANCONA), Alessandra Vallasciani (PROVINCIA ANCONA), Roberta Ansuini (PROVAN). Συντελεστές: Lorena Vidas (ANCI TOSCANA), Guendalina Barchielli (ANCI TOSCANA), Valeria Vangelista (EUROSP), Pietro Viganò (EUROSP). Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: ZEMedS Project (IEE/12/711) nzeb Status Report in Med countries 2/11

3 Συνοπτική έκθεση για την ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων στη Μεσόγειο σε Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτήρια (στο πλαίσιο του Προγράμματος ZEMeds) Τα κτήρια αποτελούν δυνητικά τη μεγαλύτερη διαθέσιμη πηγή για την οικονομικά αποδοτικότερη εξοικονόμηση ενέργειας και την περαιτέρω μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) στην ΕΕ. Ο στόχος της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτήρια, οδήγησε στην ιδέα των Κτηρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ZEB). Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, τα Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτήρια (nzeb) βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής των αρμόδιων ενδιαφερόμενων αρχών, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί στην εφαρμογή του συγκεκριμένου στόχου. Η συγκεκριμένη δέσμευση, απαιτεί την παράλληλη προσπάθεια όλων των κρατών μελών, μέσω της υιοθέτησης των κατάλληλων κανονιστικών και πολιτικών ρυθμίσεων, ώστε να επιτευχθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων. Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση (EED, 2012/27/EU), η οποία υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2012, περιλαμβάνει την απαίτηση, τα Κράτη Μέλη, να αναπτύξουν σε εθνικό επίπεδο μακροχρόνιες στρατηγικές ανακαίνισης για τα κτήρια που βρίσκονται στη διάθεση τους. Η οδηγία αναπτύχθηκε υπό το πρίσμα της κάλυψης του κεντρικού στόχου της ΕΕ που αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι του ποσοστού του 20%, έως το 2020, αλλά και για να ανοίξει το δρόμο για περισσότερες βελτιώσεις από αυτή τη χρονική στιγμή και μελλοντικά. Παράλληλα με την προαναφερόμενη οδηγία (EED, 2012/27/EU), η Οδηγία σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων (EPBD, 2010/31/EU) που αναδιατυπώθηκε το 2010, καθιερώσε ένα πλήθος απαιτήσεων συμπεριλαμβανομένων, του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, των επιθεωρήσεων για τους λέβητες και τις εγκαταστάσεις κλιματισμού καθώς και των ενεργειακών απαιτήσεων ώστε τα καινούργια κτήρια να κινούνται προς την κατεύθυνση της σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. Η Οδηγία, EPBD, καθόρισε επίσης, τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για τα κτήρια που βρίσκονται στο στάδιο της ανακατασκευής. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της αναθεωρημένης Οδηγίας, ως σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτήριο θεωρείται το κτήριο που διαθέτει υψηλή ενεργειακή απόδοση, όπως προσδιορίζεται σε σχέση με το Παράρτημα Ι. Το σχεδόν μηδενικό ή το πολύ χαμηλό επίπεδο ενέργειας που απαιτείται, θα πρέπει, μέχρι ενός σημαντικού βαθμού, να καλυφθεί από ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της παραγομένης επιτόπου ή πλησίον του κτηρίου. Ειδικότερα, στο Παράρτημα Ι, αναφέρεται πως Η ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου κτηριακής μονάδας θα πρέπει να καθορίζεται βάση της υπολογισθείσας ή της πραγματικής ετήσιας ενέργειας που ZEMedS Project (IEE/12/711) nzeb Status Report in Med countries 3/11

4 καταναλώνεται με σκοπό να καλυφθούν οι διαφορετικές ανάγκες του, στα πλαίσια των τυπικών του χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών σε θέρμανση και ψύξη, της διατήρησης των επιθυμητών συνθηκών θερμοκρασίας του κτηρίου καθώς και των αναγκών χρήσης ζεστού νερού. Η Οδηγία EED συμπληρώνει την Οδηγία EPBD 2010/31/EU, εστιάζοντας στα ήδη υπάρχοντα κτήρια που βρίσκονται στο στάδιο εκτενούς ανακαίνισης. Αφενός διασφαλίζει ότι η ενεργειακή τους απόδοση έχει ήδη βελτιωθεί και αφετέρου αυξάνει και την αναλογία της κτηριακής ανακαίνισης. Τα κτήρια που ανήκουν στο δημόσιο τομέα αποτελούν τον κύριο στόχο, λόγω του πλήθους τους αλλά και λόγω της συμβολής τους στη δημόσια ζωή. Στο τέταρτο άρθρο της ΕΕD, περιγράφονται οι βασικές αρχές, πάνω στις οποίες τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη στρατηγική με στόχο την κινητοποίηση επενδύσεων στο χώρο της ανακαίνισης των κτηρίων, εμπορικών ή κατοικιών, του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα. Το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι από την 1 η Ιανουρίου του 2014, το 3% της συνολικής επιφάνειας των θερμαινόμενων χώρων των κτηρίων, τα οποία βρίσκονται στην κυριότητα και κατοχή από υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης, ανακαινίζονται κάθε χρόνο ώστε να καλύψουν τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις, που τέθηκαν σε ισχύ με την εφαρμογή του άρθρου 4, της Οδηγίας 2010/31/EU. Το ποσοστό του 3% θα πρέπει να υπολογισθεί στη συνολική επιφάνεια των κτηρίων, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μεγαλύτερη των 500m², το οποίο ανήκει στην κυριότητα της κεντρικής διοίκησης του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Το συγκεκριμένο όριο, πρόκειται να μειωθεί στα 250m², μέχρι τις 9 Ιουλίου του Επιπλέον, ο Ενεργειακός Χάρτης 2050, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2011, κινείται πέρα από του στόχους του 2020, παρέχοντας μια ανάλυση των προσανατολισμών της ενεργειακής πολιτικής: η ΕΕ δεσμεύθηκε να μειώσει την εκπομπή την εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου, σε 80 95% πιο χαμηλά επίπεδα από ότι ήταν το 1990, μέχρι το Στην Ευρώπη και στην παρούσα χρονική περίοδο, η δραστηριότητα των ανακαινίσεων, ως επί το πλείστον, επιτυγχάνει χαμηλά επίπεδα ενεργειακής εξοικονόμησης, σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ του 20 30%. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να αυξηθεί, με ανακαινίσεις που θα γίνονται σε βάθος, και με ποσοστό της τάξεως του 60%. Το Ινστιτούτο για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων (Performance Institute Europe BPIE) έχει μελετήσει την επίδραση των διαφορετικών τύπων ανακαίνισης, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών CO 2. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τα σενάρια εκείνα όπου, τόσο ο βαθμός όσο και το εύρος της ανακαίνισης αυξήθηκε σημαντικά, επιτεύχθηκε ταχεία απεξάρτηση του συστήματος παροχής ενέργειας. Ο ποιοτικός ορισμός που υιοθετείται, καθώς και οι διαφορετικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατνάλωση, έχουν εγείρει ερωτήματα μεταξύ των ειδικών. Υπήρξαν σημαντικές προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστεί το ευρύ φάσμα προσεγγίσεων, με επιπλέον εξειδικεύσεις και θέματα, σε ορολογία και ορισμούς γύρω από κτήρια που καταναλώνουν χαμηλά ή μηδενικά ποσά ZEMedS Project (IEE/12/711) nzeb Status Report in Med countries 4/11

5 ενέργειας (ή άνθρακα) συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των κτηρίων με καθαρή παραγωγή ενέργειας ενεργειακά θετικά (Ferrante, 2012). Σύμφωνα με τις αναφορές στο άρθρο των Torcellini et al (2006), διατυπώθηκαν τέσσερις ορισμοί χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κτήρια. Οι συγκεκριμένοι ορισμοί αναλύονται στη συνέχεια: Κτήρια Μηδενικού Ενεργειακού Ισοζυγίου: Το Κτήριο παράγει ενέργεια από ΑΠΕ, οι οποίες βρίσκονται διαθέσιμες στο χώρο εγκατάστασης του κτηρίου, τουλάχιστον τόση ενέργεια όσο καταναλώνει σε ετήσια βάση; Το κτήριο παράγει (ή και αγοράζει) τουλάχιστον τόση ανανεώσιμη ενέργεια, όση καταναλώνει στη διάρκεια ενός έτους, αναγόμενη σε πρωτογενή ενέργεια που καταναλώνεται για την εξαγωγή και την επεξεργασία ενεργειακών φυσικών πόρων και για την παραγωγή και τη διανομή ενέργειας στο κτήριο. Για τον υπολογισμό της πρωτογενούς ενέργειας, η εισαγόμενη από το δίκτυο στο κτήριο και η εξαγόμενη από το κτήριο προς το δίκτυο ενέργεια, πολλαπλασιάζονται με κατάλληλους συντελεστές μετατροπής, που σχετίζονται με τους συμβατικούς πόρους ή τις Α.Π.Ε. που χρησιμοποιούνται; Σε ένα κτήριο μηδενικής ενέργειας με συνολικά μηδενικό ενεργειακό κόστος τα χρήματα που το δίκτυο πληρώνει στον ιδιοκτήτη του κτηρίου για την ενέργεια από Α.Π.Ε. πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα με αυτά που πληρώνει ο ιδιοκτήτης του κτηρίου στο δίκτυο σε ένα χρόνο; Ένα κτήριο παράγει τόση "καθαρή" ενέργεια από Α.Π.Ε., όση χρειάζεται για να αντισταθμίσει τις εκπομπές ρύπων από τη χρήση "μη καθαρής" ενέργειας σε ένα έτος. Για τον υπολογισμό των συνολικών εκπομπών, η εισαγόμενη από το δίκτυο στο κτήριο και η εξαγόμενη από το κτήριο προς το δίκτυο ενέργεια, πολλαπλασιάζονται με τις τιμές των εκλυόμενων ρύπων που σχετίζονται με τους συμβατικούς πόρους ή τις Α.Π.Ε. που χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, έχουν προταθεί αρκετές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες εστιάζουν σε διαφορετικά χαρκτηριστικά όπως: o Μέτρηση του ισοζυγίου o Περίοδος του ισοζυγίου: χρονική, μηνιαία o Τύπος της χρήσης της ενέργειας o Τύπος ενεργειακού ισοζυγίου Στα τέλη του Νοεμβρίου του 2012, σύμφωνα με την αναφορά της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο των Κρατών Μελών σχετικά με το σχεδιασμό των εθνικών δράσεων για την παραγωγή πολιτικών και τη λήψη μέτρων, όπως η καθιέρωση στόχων για τη μετατροπή των κτηρίων που ανακαινίζονται σε Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, μόνο 9 κράτη μέλη (BE, DK, CY, FI, LT, IE, NL, SE and UK) παρουσίασαν όπως είχε ζητηθεί τα αντίστοιχα σχέδια τους στην ΕΕ. Σε ότι αφορά στους πρακτικούς ορισμούς των nzebs, μόνο πέντε κράτη μέλη (BE, CY, DK, IE and LT), παρουσίασαν έναν ορισμό, ο οποίος και περιείχε τόσο ένα αριθμητικό στόχο όσο και ένα μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. ZEMedS Project (IEE/12/711) nzeb Status Report in Med countries 5/11

6 Δεκαπέντε κράτη μέλη (BE, CZ, DK, EE, FI, DE, GR, HU, IE, LV, LT, SL, SE, NL and UK) παρουσίασαν ενδιάμεσους στόχους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νέων κτηρίων έως το 2015, με τους περισσότερους να εστιάζουν στην ενδυνάμωση των κανονισμών των κτηρίων ή/και στο πιστοποιητικό της ενεργειακής απόδοσης. Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα Κράτη Μέλη παρουσίασαν μια ποικιλία μέτρων για την προώθηση των nzebs, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών πρωτοβουλιών, την ενδυνάμωση των κτηριακών κανονισμών, ποικίλες ενημερωτικές δράσεις για τις ενεργειακές επιδόσεις τους/πιλοτικά προγράμματα, δεν ήταν πάντα σαφές το σημείο εκείνο, στο οποίο αυτά τα μέτρα στοχεύουν. Τα Εθνικά Σχέδια, θα πρέπει να παρέχουν μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι στόχοι του 2018 και 2020, θα είναι δυνατόν να επιτευχθούν στην πράξη όσο και στη θεωρία. Καθώς η ποιοτική φύση του ορισμού του nzebs, αφήνει κάποιο χώρο για ελεύθερη ερμηνεία, τα Κράτη Μέλη έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις και να υποστηρίξουν διαφορετικά πρότυπα, ώστε να εκπληρώσουν την Οδηγία. Το πρόγραμμα ZEMedS εστιάζει στην ανακαίνιση των σχολείων της Μεσογείου ώστε να γίνουν σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (nzeb). Η περιοχή ενδιαφέροντος αντιπροσωπεύει το 17% του πληθυσμού της ΕΕ. Το παρόν έγγραφο επιχειρεί να παρουσιάσει συνοπτικά την κατάσταση των σχολικών κτηριών σε 4 Μεσογειακές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα) δίνοντας έμφαση στις παρούσες συνθήκες αλλά και στα μέτρα επίτευξης της nzeb ανακαίνισης του κτηριακού αποθέματος. Στις Μεσογειακές περιοχές των προαναφερθέντων χωρών, υπάρχουν περίπου σχολεία και παρουσιάζεται μια ισχυρή δυναμική στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης καθώς και στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Η Ισπανία εφαρμόζει σταδιακά τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Όσον αφορά τα σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτήρια, δεν υπάρχει ακόμα κάποιο διαθέσιμο σχέδιο δράσης. Αναφορικά με τις καλύτερες πρακτικές, είναι σε εφαρμογή κάποιες πρωτοβουλίες για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα σχολεία, με κύριους άξονες τη χρήση και την αποτελεσματικότερη ενεργειακή διαχείριση. Ωστόσο, κανένα σχολείο ακόμα δεν έχει ανακαινιστεί, ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση ώστε να φτάσει σε χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Η έλλειψη δεδομένων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων κτηρίων στην Ισπανία, αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για την ανακαίνιση των σχολικών συγκροτημάτων. Ιδιαίτερα στην Καταλονία, αν και πολλά δημόσια σχολεία έχουν αξιολογηθεί από τοπικούς δήμους στα πλαίσια των NREPs (National Renewable Energy Action Plans), τα δεδομένα δεν είναι αυτομάτως διαθέσιμα στους υπεύθυνους λήψεις αποφάσεων των δημοσίων σχολείων. Επιπλέον, παρά την τρέχουσα έλλειψη άνεσης στους εσωτερικούς χώρους πολλών σχολείων (χαμηλοί δείκτες αερισμού, υπερθέρμανση, θάμβωση, θερμική δυσφορία κλπ.), η περιβαλλοντική ποιότητα εσωτερικών χώρων δεν έχει αξιολογηθεί ενδελεχώς μέχρι στιγμής στα σύγχρονα σχολικά κτήρια. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα έφερνε εις πέρας ενεργειακές και περιβαλλοντικές IEQ (Indoor Environmental ZEMedS Project (IEE/12/711) nzeb Status Report in Med countries 6/11

7 Quality) εκτιμήσεις στα σχολεία θα αποτελούσε μια καλή επιλογή, η οποία θα παρείχε δεδομένα σε ένα "Σχολικό Παρατηρητήριο" ή ακόμη και σε ένα "Κτιριακό Παρατηρητήριο". Παρόλη την έλλειψη ενεργειακών δεδομένων, κάποιες διαθέσιμες πληροφορίες για τη μέση κατανάλωση στα σχολεία της Καταλονίας έχουν παρουσιάσει ένα μεγάλο εύρος τιμών, της τάξεως των kwh/m²/year για 354 σχολεία, με τη συνεισφορά για θερμική ενέργεια να είναι σε ποσοστά 60 90%. Επιπλέον, τα κτήρια που χτίστηκαν πριν τους πρώτους ισχύοντες κανονισμούς θερμομόνωσης σύφωνα με μελέτες γενικά καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τα κτήρια που χτίστηκαν πρόσφατα. Ωστόσο, οι αυξανόμενες απαιτήσεις για άνεση και η χρήση νέων τεχνολογιών, μπορεί να συνεπάγονται μια σημαντική χρήση των εγκαταστάσεων, που έχει δείξει συχνά, πως τα σχολεία που χτίστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες μπορούν να καταναλώσουν περισσότερο από αυτά των δεκαετιών του 60 και του 70. Εκτός από την απαιτούμενη ενέργεια, κάποιος θα έπρεπε να λάβει υπόψη τις γενικές προϋποθέσεις των κλιματικών συνθηκών εσωτερικών χώρων, ώστε να αποφευχθούν πιθανές δυσμενείς συνέπειες. Τα σχολικά κτήρια γενικά χαρακτηρίζονται από υψηλή πυκνότητα ανθρώπων ανά μονάδα επιφάνειας, κάτι το οποίο σχετίζεται με αυξημένη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων και συνεπώς με την μειωμένη προσήλωση των μαθητών και τη χαμηλότερη ικανότητα εκμάθησης. Στην Ελλάδα, η προώθηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/08/ΕC εφαρμόστηκε τον Ιούνιο του 2010 υπό τον εθνικό νόμο Ν.3851/2010 που αφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RES) (ΦEK 85/Α/ ). Όλα τα δημόσια κτήρια μέχρι το 2015 και όλα τα νέα κτήρια μέχρι το 2020 θα πρέπει να καλύπτουν την ενεργειακή τους κατανάλωση από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RES), συνδυάζοντας θέρμανση και ενέργεια, τοπική θέρμανση και ψύξη και ενεργειακά αποδοτικές αντλίες θέρμανσης. Οι τελευταίοι Ελληνικοί ενεργειακοί κανονισμοί πηγάζουν από την οδηγία 2010/31 EPBD και εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του Ο συγκεκριμένος νόμος περιγράφει μια προσέγγιση απαιτήσεων/ελέγχου, και επίσης, περιλαμβάνει το χρονικό όριο του 2020 για τα κτήρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (nzebs). Ωστόσο, θα πρέπει να διεξαχθεί σοβαρή έρευνα για να οριστεί το Ελληνικό σχέδιο δράσης για κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (nzebs). Θα πρέπει, να παρασχεθεί ένας ουσιαστικός ορισμός, ο οποίος θα παρουσιάζει ταυτόχρονα έναν αριθμητικό δείκτη ενεργειακής ζήτησης καθώς και ένα ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένας εθνικός νόμος, ο οποίος να ενσωματώνει την οδηγία 2012/27EED, όσον αφορά στους δείκτες ανακαίνισης δημοσίων κτηρίων. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει σχολεία εκ των οποίων τα είναι πάνω από 45 ετών. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας των σχολικών κτηρίων είναι περίπου MWh. Από το 2011, για να δοθεί άδεια κατασκευηής νέου κτηρίου, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ένα ετήσιο ποσοστό από ηλιακή ενέργεια της τάξης του 60% για παραγωγή καθαρού ζεστού νερού από ηλιακά θερμικά συστήματα (Greek NRΕAP,2010), ή να αναλυθούν διεξοδικά, οι τεχνικές δυσκολίες που απέτρεψαν τη συμμόρφωση με το συγκεκριμένο νόμο. Καινούργια και ήδη υπάρχοντα κτήρια που υποβάλλονται σε ZEMedS Project (IEE/12/711) nzeb Status Report in Med countries 7/11

8 σημαντική ανακαίνιση, πρέπει να μπορούν να αποκτήσουν κατά την ολοκλήρωση, ενεργειακό πιστοποιητικό κλάσης Β, και υποχρεούνται να έχουν επιτρεπόμενες τιμές συντελεστών θερμικής διαπερατότητας U values καθώς και σύστημα ανάκτησης θερμότητας σε κεντρικές μονάδες κλιματισμού. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, στα Ελληνικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η μέση κατανάλωση ενέργειας για ηλεκτρική ενέργεια (κυρίως για το φωτισμό των αιθουσών) εκτιμήθηκε με βάση τους λογαριασμούς στα 16 kwh/m²/y και για θέρμανση χώρου με πετρέλαιο στα 68 kwh/m²/y. Η μέση κατανάλωση ενέργειας έχει κατηγοριοποιηθεί ανά ζώνη κλίματος με εύρος από 49 kwh/m²/year μέχρι 90 kwh/m²/year. Για τα ελληνικά σχολεία, ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων (SBO) έχει πιστωθεί από τον εθνικό προϋπολογισμό για όλα τα έξοδα σχετικά με τις υποδομές όλης της χώρας. Ο ΟΣΚ αναλαμβάνει την κατασκευή σχολικών κτηρίων μέσα από τη Συμπράξη Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η ευθύνη για τις δραστηριότητες συντήρησης έχει ανατεθεί στον αντίστοιχο δήμο, στον οποίο ανήκει κάθε σχολείο. Όταν προκύπτει ανάγκη για ανακαίνιση, ο διευθυντής του σχολείου επικοινωνεί με το Τεχνικό Τμήμα κάθε δήμου, το οποίο αναλαμβάνει τις εργασίες επισκευής, και είναι υπεύθυνο για την επίσημη και τυπική διαδικασία. Στην αρχή κάθε έτους, στελέχη από το Οικονομικό και Εκπαιδευτικό τμήμα, καταρτίζουν τον συνολικό προϋπολογισμό για τη συντήρηση των σχολείων. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτού του σχεδίου ορίζονται και οι προτεραιότητες ολόκληρης της σχολικής χρονιάς. Η Ιταλία υιοθέτησε την Οδηγία τον Αύγουστο του 2013 αλλά οι αποφάσεις (σχέδιο δράσης και ορισμοί) παραμένουν σε εκκρεμότητα. Το γεγονός αυτό, καθυστερεί την εξάπλωση της ιδέας για κτήρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης και την εφαρμογή της, καθώς ο τεχνικός κανονισμός, ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ είναι αυτός που σχετίζεται με την προηγούμενη Οδηγία 2002/91/CE EBPD. Οι περιορισμοί του κανονισμού αναφέρονται κυρίως στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση. Καθώς οι σχολικές διακοπές στη Μεσόγειο είναι κυρίως το καλοκαίρι (2 μήνες για τους καθηγητές, 3 μήνες για τους μαθητές) το σύνολο σχεδόν των σχολείων δεν διαθέτουν σύστημα ψύξης και ανάλογη μέριμνα για το δροσισμό των αιθουσών. Ως αποτέλεσμα, τα σχολεία δεν έχουν και τόσο υψηλή κατανάλωση, αλλά αυτό προκαλεί σημαντικά προβλήματα άνεσης (από Απρίλιο ως Οκτώβρη) καθώς και ανεπάρκειες (π.χ. την Άνοιξη και το Φθινόπωρο συμβαίνει συχνά να είναι αναμμένο το σύστημα θέρμανσης αλλά οι χρήστες του σχολείου ανοίγουν τα παράθυρα). Πάνω από το 60% των σχολικών κτηρίων της Ιταλίας χτίστηκαν χωρίς κάποιον ενεργειακό κανονισμό σε ισχύ (πριν το 1976), και λιγότερο από το 10% χτίστηκαν μετά την υιοθέτηση του νόμου 10:1991, ο οποίος είναι ο πρώτος κανονισμός στην Ιταλία που εισάγει περιορισμούς για την ενεργειακή απόδοση. Στην μεγάλη τους πλειοψηφία τα σχολεία της Ιταλίας είναι δημόσια και καθώς οι δημόσιοι οργανισμοί έχουν πολλά οικονομικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, η κατάσταση των σχολικών κτηρίων χειροτερεύει, σημειώνοντας παράλληλα και τεράστια έλλειψη σε ZEMedS Project (IEE/12/711) nzeb Status Report in Med countries 8/11

9 χρηματοδότηση για ανακαίνιση. Επιπλέον, πολλά σχολικά κτήρια θα χρειαζόντουσαν σεισμική αναβάθμιση, η οποία θεωρείται πιο επείγουσα από την ενεργειακή αναβάθμιση και η οποία είναι επίσης πολύ πιο ακριβή. Στη Γαλλία έχουν τεθεί μια σειρά στόχων από το Environment Round Table και έχουν εφαρμοστεί θεσμικά από το Η εκτεταμένη ανάπτυξη νέων, χαμηλής κατανάλωσης κτηρίων έχει ενισχυθεί, με το επόμενο βήμα να είναι η ανάπτυξη κτηρίων θετικής ενέργειας μέχρι το Έχουν ξεκινήσει ήδη εκτενείς ανακαινίσεις, με στόχο τις περίπου 400,000 ανακαινίσεις τον χρόνο (Ecofys 2013) οδηγώντας σε μείωση της βασικής ενεργειακής κατανάλωσης κατά 38% μέχρι το Σημειώνεται ότι πρόκειται να ανακαινιστούν δημόσια κτήρια ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη μείωση ενέργειας κατά 40% και μείωση κατά 50% σε εκπομπές αερίου θερμοκηπίου εντός 8 ετών (French NREAP, 2010). Οι Γαλλικές τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες όσον αφορά στην ανακαίνιση ενός σχολείου. Συχνά αναφέρεται όμως ότι δεν έχουν πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας ή δείκτες για να αξιολογήσουν την άνεση στα κτήρια τους. Έτσι, η απόφαση ανακαίνισης ενός σχολείου δεν εξαρτάται πάντα από το επίπεδο κατανάλωσης του κτηρίου αλλά, στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια πολιτική επιλογή. Ωστόσο, όταν ένα σχέδιο ανακαίνισης εγκρίνεται, οι τοπικές αρχές θέτουν τους στόχους της ενεργειακής απόδοσης, του επιπέδου άνεσης και του συνολικού προϋπολογισμού του εγχειρήματος. Σύμφωνα με την τυπική διαδικασία διορίζουν μία τεχνική ομάδα (αρχιτεκτόνων και συμβούλων) για το συγκεκριμένο σχέδιο και για τη σύνδεση μεταξύ των εταιριών που αναλαμβάνουν την εκτέλεση των εργασιών. Στη συνέχεια, μπορεί να κριθούν απαραίτητες περαιτέρω εργασίες κι αυτό μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του εγχειρήματος. Μάλιστα, πρέπει να ληφθούν υπόψη κι άλλοι ρυθμιστικοί περιορισμοί που σχετίζονται με την προσβασιμότητα AMEA ή με την πυρασφάλεια. Οι Δήμοι συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης και θα πρέπει να θέτουν προτεραιότητες. Δυστυχώς, ο θερμικός κανονισμός για τα ήδη υπάρχοντα κτήρια δεν επεκτείνεται αρκετά. Οι ιδιοκτήτες συνεπώς, συμμορφώνονται απλώς με τους κανονισμούς χωρίς να σκεφτούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Έτσι η επίτευξη ενός ΝZEB στόχου επαφίεται στην θέληση του ιδιοκτήτη να θέσει τον στόχο από την αρχή του σχεδίου δράσης, όμως μπορεί να στερείται των ειδικευμένων γνώσεων και εμπειρίας στο συγκεκριμένο τομέα. Συχνά οι ιδιοκτήτες όπως και οι σχεδιαστές (αρχιτέκτονες και σύμβουλοι) μπορεί να έχουν έλλειψη ειδικευμένων γνώσεων. Η συνολική ανάλυση του κόστους θα ήταν ένα καλό εργαλείο, για εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις, το οποίο τελικά και θα προσδιόριζε την καλύτερη δυνατή λύση. Η εκπαίδευση των υπεύθυνων αποφάσεων καθώς και των σχεδιαστών είναι απαραίτητη για να ενισχυθεί η γνώση στη λήψη αποφάσεων αυτών των ειδικών θεμάτων. Στη Γαλλία, ειδικά στη Languedoc Roussillon, τα πρώτα παραδείγματα επιτυχούς ανακαίνισης γίνονται όλο και πιο γνωστά. Ξεκίνησαν και χρηματοδοτήθηκαν από τη Languedoc Roussillon και ADEME, μέσω ZEMedS Project (IEE/12/711) nzeb Status Report in Med countries 9/11

10 προσκλήσεων για προτάσεις και διαγωνισμών. Αποτέλεσαν ένα καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να διαχειρίζεται κανείς ένα πρόγραμμα έργο όσον αφορά στην ενεργειακή απόδοση και λαμβάνοντας υπόψη την άνεση σε συνθήκες θέρους. Ωστόσο, η εξαγωγή ακριβών αποτελεσμάτων δύναται να καθυστερήσει ενώ παράλληλα απουσιάζουν και οι αντίστοιχοι ποιοτικοί δείκτες. Τα στοιχεία αυτά, μαζί με τις εξεταζόμενες περιπτώσεις Μεσογειακών σχολικών κτηρίων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης είναι σημαντικά για την εξοικείωση των υπεύθυνων λήψεων αποφάσεων αλλά και των σχεδιαστών με τη μεθοδολογία των NZEB. Κατά συνέπεια, τα Μεσογειακά σχολικά κτήρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης θα κάλυπταν τις συγκεκριμένες προσδοκίες μέσω οικονομικών και τεχνικών οδηγιών, εκπαίδευσης και οδηγιών χρήσης ή των εφαρμογών που αναμένεται να εφαρμοσθούν. Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων για τις ανακαινίσεις των σχολείων, θα βασισθεί στις διαφορετικές ανάγκες (ασφάλεια, συντήρηση, απαιτήσεις τοπικής κλίμακας, εξοικονόμηση ενέργειας) και θα εξαρτηθεί σημαντικά από το διαθέσιμο προϋπολογισμό και τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά κανάλια. Στις μέρες μας, η οικονομική κρίση που έχει πλήξει την πλειοψηφία των Μεσογειακών Χωρών έχει οδηγήσει στον περιορισμό της αυτοχρηματοδότησης, με τους προϋπολογισμούς να καλύπτουν μόνο τις επείγουσες ανάγκες και να μειώνουν με αυτό τον τρόπο τις δυνατότητες των δημοτικών και περιφερειακών διοικήσεων. Το γεγονός τονίζει, τη σπουδαιότητα άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών, όπως τα κεφάλαια του προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ERDF. Τα χρηματοδοτικά κανάλια για την ανακαίνιση σε ένα δημόσιο Ισπανικό κτήριο (τα σχολεία στην παρούσα περίπτωση) ποικίλλουν και εξαρτώνται από τις εθνικές ή τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Παρόλα ταύτα, στην Περιφέρεια της Καταλονίας τα κόστη ανακαίνισης καθώς και για τα μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας, προέρχονται, στο μεγαλύτερο μέρος τους από ίδιες πηγές χρηματοδότησης. Το γεγονός θέτει μια σημαντική πίεση στους δήμους και στις περιφερειακές αρχές, μιας και η διαθεσιμότητα των πηγών έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι δαπάνες των ανακαινίσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ERDF. Υπό αυτή την έννοια, η δυνατότητα χρήσης των χρηματοδοτικών μηχανισμών του ERDF, θα βασισθούν στον προσδιορισμό των εθνικών και περιφερειακών προτεραιοτήτων, όπως ορίζονται στα λειτουργικά προγράμματα. Το προηγούμενο στοιχείο θα καθορίσει το ύψος της προβλεπόμενης χρηματοδότησης για κάθε περιοχή προτεραιότητας, έτσι ώστε να προσδιοριστεί το κάθε διαθέσιμο ποσό για συγκεκριμένες δράσεις. Με βάση επομένως, τη διοικητική και οργανωτική δομή των περιφερειών, η ευθύνη για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων στην ανακαίνιση των δημοσίων κτηρίων, θα βασίζεται σε διαφορετικούς λειτουργούς μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την πίεση που εν δυνάμει ασκείται από κάθε συγκεκριμένη αρχή. Ως γενική αρχή αναφέρεται, όπως έχει καταγραφεί στις 4 συμμετέχοντες χώρες, ότι οι περιφέρειες αποδέχονται για την κατασκευή ενός καινούργιου σχολείου μέσες τιμές κόστους, που κυμαίνεται ZEMedS Project (IEE/12/711) nzeb Status Report in Med countries 10/11

11 μεταξύ /m 2. Από την άλλη πλευρά, και όπως έχει ήδη παρατηρηθεί στις υπόλοιπες περιφέρειες, τα κόστη ανακαίνισης εξαρτώνται από τα εφαρμοσμένα μέτρα και δεν υφίσταται κάποια τιμή αναφοράς. Ως προς τις κλιματικές συνθήκες, η πλειοψηφία των περιφερειών με Μεσογειακά κλίματα έχουν σχετικά ήπιους χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Παρά το γεγονός ότι μπορούν να εντοπιστούν αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εν γένει Μεσογειακές, οι χώρες που βρίσκονται στη Μεσογειακή λεκάνη παρουσιάζουν συγκεκριμένες ομοιότητες όπως, το γεγονός ότι σε όλες τις παράκτιες πόλεις, η ελάχιστη μέση θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ των 5 10 o C και η μέση μέγιστη θερμοκρασία μεταξύ o C. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του Μεσογειακού κλίματος είναι ότι όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του αέρα τόσο μεγαλύτερη η μέση διακύμανση της θερμοκρασίας του πιο ζεστού μήνα είναι. Επιπλέον, οι ηπειρωτικές περιοχές τείνουν να έχουν περισσότερο δριμύ κλίματα, με χαμηλότερες θερμοκρασίες στο χειμώνα και υψηλότερες θερμοκρασίες την περίοδο του καλοκαιριού. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση της ζήτησης για δροσιμό το καλοκαίρι στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές. Η παγκόσμια θέρμανση αναμένεται να επηρεάσει δυσμενώς τόσο το περιβάλλον όσο και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, με τα σενάρια για μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας από 2.2 και 5.1ºC μέχρι το 2100 (ή ακόμα και νωρίτερα). Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος IPCC (2007) μια μέση αύξηση της θερμοκρασίας μεγαλύτερη του 1.5 o C είναι πιθανόν να έχει σοβαρές επιπτώσεις στα τοπικά οικοσυστήματα και περιβάλλοντα, ενώ παράλληλα οι αυξημένες θερμοκρασίες αναμένεται να προκαλέσουν μακρύτερα κύματα ζέστης (κάυσωνες), μείωση των βροχοπτώσεων καθώς και μακρύτερα σε διάρκεια καλοκαίρια. Οι συγκριμένες προβλέψεις θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ όψη ιδιαίτερα στην περίπτωση ανακαίνισης κτηρίων με ιδιαίτερη έμφαση στα σχολεία. Το πρόγραμμα ZEMedS θα ανοίξει το δρόμο προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας στην ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων στη Μεσόγειο, με την εφαρμογή στρατηγικών στο κέλυφος του κτηρίου, στα συστήματα αλλά και στις ανανεώσιμες ενεργειακές εφαρμογές καθώς και στη διαχείριση ενέργειας και τη συμπεριφορά των χρηστών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι μια ολιστική προσέγγιση ανακαινίσεων των σχολικών μονάδων θα πρέπει να συνδυάζει μέτρα βέλτιστου κόστους, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ενεργειακή απόδοση και να διασφαλιστεί η ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος στα σχολεία. ZEMedS Project (IEE/12/711) nzeb Status Report in Med countries 11/11

Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Σχολεία στη Μεσόγειο. Δρ. Νίκη Γαϊτάνη Ομάδα Ερευνών Κτηριακού Περιβάλλοντος

Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Σχολεία στη Μεσόγειο. Δρ. Νίκη Γαϊτάνη Ομάδα Ερευνών Κτηριακού Περιβάλλοντος Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Σχολεία στη Μεσόγειο Δρ. Νίκη Γαϊτάνη Ομάδα Ερευνών Κτηριακού Περιβάλλοντος ngaitani@phys.uoa.gr Κτήρια Τα κτήρια αποτελούν τη μεγαλύτερη διαθέσιμη πηγή για την

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο AIDA. Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας

Το έργο AIDA. Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας 30 Νοεμβρίου 2012, 1 η Εκπαιδευτική επίσκεψη: Κτίριο γραφείων της εταιρείας R.C.TECH Το έργο AIDA Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας Γιακουμή Αργυρώ, Φυσικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (www.noa.gr) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (www. meteo.noa.gr) Π. Δρούτσα Φυσικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Κων. Θεοφύλακτος Μηχανολόγος Μηχ., MSc SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ Η πολιτική της ΕΕ στην Ενέργεια και το Περιβάλλον ( 20-20-20 έως

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μάρτιος 2014 O δήμος της Πεντέλης είναι σήμερα μια αλσούπολη 17 km Β.Α της Αθήνας Πληθυσμός: Εκταση:

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Τετάρτη 22 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Τοπική Αυτοδιοίηση Προκλήσεις και προοπτικές

Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Τοπική Αυτοδιοίηση Προκλήσεις και προοπτικές Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Τοπική Αυτοδιοίηση Προκλήσεις και προοπτικές Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΤΙΡΙΑΚΟΣΤΟΜΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GREENBUILDING Ξενοδοχείο Holiday Inn, 31 Μαΐου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά σχήματα για την υλοποίηση ανακαινίσεων ΣΜΕΚ στα δημοτικά κτήρια

Χρηματοδοτικά σχήματα για την υλοποίηση ανακαινίσεων ΣΜΕΚ στα δημοτικά κτήρια Χρηματοδοτικά σχήματα για την υλοποίηση ανακαινίσεων ΣΜΕΚ στα δημοτικά κτήρια Λύσεις CERtuS Κώστας Παύλου ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς ΑΘΗΝΑ 12/2016 Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων Διασφάλιση υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Transport for London (TFL), UK Gwent NHS Trust, Wales Lievensberg Hospitals, the Netherlands Atrium Hospital Complex,the Netherlands City of Berlin, Germany Gwent NHS Trust,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων «SERPENTE Ειδικό εργαστήριο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κοφίνου 3 Δεκεμβρίου 2014 Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD Παναγιώτης Καστανιάς Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μηχανολόγος Μηχανικός(BSc)

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Λένα Λαμπροπούλου Αρχιτέκτων Μηχ/κος MSc ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΘΗΝΑ, 31 Μαίου 2006 Στόχοι της Πολιτικής της Ε Ε για τη Ενέργεια και το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές για την Υλοποίηση και Παρακολούθηση ράσεων Εξοικονόµησης Ενέργειας Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Δημήτρης Αθανασίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΣΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. www.episcope.eu

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. www.episcope.eu Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας www.energycon.org XX www.facebook.com/groupenergyconservation Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Τοπική Αυτοδιοίηση Προκλήσεις και προοπτικές

Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Τοπική Αυτοδιοίηση Προκλήσεις και προοπτικές Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Τοπική Αυτοδιοίηση Προκλήσεις και προοπτικές Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτίρια nzeb:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων - Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων Ιφιγένεια Θεοδωρίδου Αρχ. Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ T.U. Darmstadt Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER 8 Ος / 2 01 3 Τεύχος 1 ΜΑΙΧ, Μακεδονίας 1, 73100. Χανιά www.maich.gr info@maich.gr +30 28210 35000 Συντάκτες: Μπαουράκης Γεώργιος Βουρδουμπάς Ιωάννης Αγγελάκης Γεώργιος Μπορέτος Νικόλαος Μανθούλης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Υφιστάμενη κατάσταση Τα κτήρια στην Κύπρο ευθύνονται για το 30% της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα II.

Εκπαιδευτική Ενότητα II. Εκπαιδευτική Ενότητα II. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Διαδικασία από τη Σύμβαση μέχρι τη Διασφαλισμένη Εξοικονόμηση Έργο Transparense Intelligent Energy Europe ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Τριήµερο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΛΑΡΙΣΑ, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Μ. Μαθιουλάκης Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια του Τριτογενούς Τομέα, Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχ/κος MSc, ΚΑΠΕ ΑΘΗΝΑ, 2 Ιουλίου 2009 Κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004 ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ 14-15 Οκτωβρίου 2004 Η πολιτική της Ε. Ένωσης για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόµηση Ενέργειας στον κτιριακό τοµέα Η Κοινοτική Οδηγία 2002/91/EK γιατηβελτίωσητης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Εμμανουήλ Καστανάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΙΘΕΡΜ ΑΕΒΕ

Οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Εμμανουήλ Καστανάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΙΘΕΡΜ ΑΕΒΕ Οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας Εμμανουήλ Καστανάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΙΘΕΡΜ ΑΕΒΕ Τι περιλαμβάνει η έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

10 Προτάσεις για το κτίριο. Η προστασία του κλίματος και η εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο πόλης

10 Προτάσεις για το κτίριο. Η προστασία του κλίματος και η εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο πόλης 10 Προτάσεις για το κτίριο Η προστασία του κλίματος και η εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο πόλης Ευρωπαϊκή οδηγία 31/2010/EU «Από το 2019 όλα τα δημόσια κτίρια στην Ε.Ε. πρέπει να σχεδιάζονται και να

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ. 3 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης Παράμετρος κλίμα Πανεπιστήμιο Πατρών: «Αειφορικός σχεδιασμός» - Α εξάμηνο 2015-2016 Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας Το πρόβλημα σήμερα Τα κτήρια στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο ποσοστό,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα