Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά"

Transcript

1 Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη Δομικά Υλικά

2 Περιεχόμενα Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη Κόστος Κύκλου Ζωής Το έργο Buy Smart+

3 Εισαγωγή

4 Κτιριακός Τομέας & Πράσινες Συμβάσεις Χαρακτηριστικά Υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης (νέα κατασκευή, ανακατασκευή, ριζική ανακαίνιση). Μεγάλη διάρκεια ζωής τόσο του ίδιου του κτιρίου ως δομικής κατασκευής όσο και των ενσωματωμένων σε αυτό δομικών στοιχείων (π.χ. προσόψεις, κουφώματα). Μικρότερη διάρκεια ζωής των στοιχείων και των συσκευών, που αποτελούν τα συστήματα τεχνικής υποστήριξης του κτιρίου (π.χ. λέβητες, μονάδες κλιματισμού). Πολυπλοκότητα: ένα κτίριο δεν είναι παρά ένας οργανισμός αποτελούμενος από πολυάριθμα στοιχεία, που πρέπει να συντονιστούν προσεκτικά μεταξύ τους. Αλληλεξάρτηση: μια αλλαγή σ ένα δομικό στοιχείο ή σε κάποια ιδιότητά του, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά όχι μόνο τις επιδόσεις άλλων δομικών στοιχείων, αλλά ακόμη και ολόκληρου του κτιρίου. Επίδραση χρηστών.

5 Κόστος Κύκλου Ζωής Κόστος κτιρίων καθ όλον τον κύκλο ζωής τους 15% 85% Κατασκευή Συντήρηση και κατεδάφιση

6 Ο κτιριακός τομέας της Ε.Ε. σε αριθμούς Συνολική επιφάνεια: 21 δισεκατομμύρια m 2 Ετήσια δραστηριότητα: - Νέες οικοδομές 1 % - Κατεδαφίσεις 0,5% - Ανακαινίσεις 1,8% Ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το 40% της τελικής ζήτησης ενέργειας, το 36% των εκπομπών CO 2 και σχεδόν το 50% των αποβλήτων της Ε.Ε.. Το 40% των δαπανών του δημόσιου τομέα προορίζεται για προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, που σχετίζονται με τα κτίρια του.

7 Ο κτιριακός τομέας της Ε.Ε. - Τάσεις & Προοπτικές Εκτιμήσεις Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA): - Νέες κατασκευές: Το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να φτάσει μακροπρόθεσμα το 70-75%. - Ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος: Το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να φτάσει το 55-80%, ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου, την κατάσταση του και τη γεωγραφική του θέση.

8 Νομοθεσία

9 Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης 2011 Το «Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης 2011» αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού στόχου για 20% μείωση της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας και γενικότερα της Ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής για το Στόχοι: Προώθηση ενός οικονομικού μοντέλου, που σέβεται τους πόρους του πλανήτη. Ανάπτυξη ενός ενεργειακού συστήματος χαμηλού άνθρακα. Βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας της Ε.Ε.. Ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Το σχέδιο τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

10 Ο κτιριακός τομέας της Ε.Ε. - Νομοθεσία για Πράσινες Συμβάσεις Οδηγία «Προϊόντων Δομικών Κατασκευών» (89/106/ΕΟΚ) Οδηγία «Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων» (2002/91/EΚ) Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες (2006/32/EΚ) Οδηγία για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (2009/28/EΚ) Οδηγία για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (2009/125/EΚ) Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων-αναδιατύπωση (2010/31/EΕ)

11 Ο κτιριακός τομέας της Ε.Ε. - Νομοθεσία για Πράσινες Συμβάσεις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων & Πράσινες (Δημόσιες) Συμβάσεις Τα σημαντικότερα σημεία: Υπολογισμός της συνολικής ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Καθορισμός κριτηρίων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για νέες κατασκευές, μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις και μηχανολογικά συστήματα (θέρμανση, ζεστό νερό, κλιματισμός). Μελέτες σκοπιμότητας για εγκατάσταση εναλλακτικών ενεργειακών συστημάτων. Πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (υποχρεωτική ανάρτηση του πιστοποιητικού στα δημόσια κτίρια). Έμφαση στη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Εφαρμογή μέτρων βέλτιστου κόστος κατά την κατασκευή και την ανακαίνιση κτιρίων. Σχεδιασμός βάσει του κόστους καθ όλο τον κύκλο ζωής (ΚΚΖ). Τακτική επιθεώρηση των λεβήτων, εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

12 Ο κτιριακός τομέας της Ε.Ε. - Νομοθεσία για Πράσινες Συμβάσεις Νέα Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων & Πράσινες (Δημόσιες) Συμβάσεις Τα σημαντικότερα σημεία: Από την 31η Δεκεμβρίου του 2020 τα νέα κτίρια στην Ε.Ε. θα πρέπει να καταναλώνουν «σχεδόν μηδενική» ενέργεια και η ενέργεια να προέρχεται «σε πολύ μεγάλο βαθμό» από ανανεώσιμες πηγές. Οι δημόσιες αρχές που έχουν την κυριότητα ή καταλαμβάνουν ένα νέο κτίριο θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα με την οικοδόμηση, την αγορά ή ενοικίαση «κτιρίου σχεδόν μηδενικής ενέργειας», ήδη από την 31η Δεκεμβρίου Ένα «σχεδόν μηδενικής ενέργειας κτίριο», σημαίνει ένα κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. Η σχεδόν μηδενική ή πολύ μικρή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται θα πρέπει σε πολύ σημαντικό βαθμό να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται επί τόπου ή στη γύρω περιοχή.

13 Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη

14 Κτιριακός τομέας & Πράσινες Συμβάσεις Εφαρμογή καθ όλο τον κύκλο ζωής ενός κτιρίου: - Σχεδιασμός - Κατασκευή - Λειτουργία και Συντήρηση - Κατεδάφιση

15 Κτιριακός τομέας & Πράσινες Συμβάσεις: Ταξινόμηση κριτηρίων - Επιλογή 1 Ποιοτικά Κριτήρια, π.χ.: - παραπομπές στο σχεδιασμό κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης - συγκεκριμένες διαδικασίες για τη μεταφορά των δομικών υλικών, συγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές - χρήση συγκεκριμένων μεθόδων υπολογισμού Ποσοτικά Κριτήρια, π.χ.: - θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών - ενεργειακή κλάση κτιρίου - «τεχνική» διάρκεια ζωής του προϊόντος

16 Κτιριακός τομέας & Πράσινες Συμβάσεις: Ταξινόμηση κριτηρίων - Επιλογή 2 Κριτήρια κατά τα στάδια του σχεδιασμού και/ή της κατασκευής: π.χ. παραπομπές, διαδικασίες, μέθοδοι. Κριτήρια αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων υλικών, προϊόντων και συστημάτων: π.χ. θερμική αγωγιμότητα, περιεκτικότητα σε χημικές ουσίες, λειτουργική απόδοση. Κριτήρια σχετικά με τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές ιδιότητες του συνολικού κτιρίου: π.χ. συνολική ζήτηση θερμικής ενέργειας, τελική κατανάλωση ενέργειας, εκπομπές CO 2.

17 Κτιριακός τομέας & Πράσινες Συμβάσεις: Δείκτες για το «πράσινο σενάριο» Ενεργειακή κλάση: A, B1, Β2,... Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ): π.χ. τύπος Α.Π.Ε., % κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης. Κόστος καθ όλο τον κύκλο ζωής του κτιρίου (ΚΚΖ) Περιβαλλοντικοί και οι υγειονομικοί παράγοντες: π.χ. εκπομπές, χρησιμοποιούμενα υλικά.

18 Κτιριακός τομέας & Πράσινες Συμβάσεις: Το «πράσινο σενάριο» Επιλογή του πιο «πράσινου σεναρίου» σημαίνει ότι κατά τον υπολογισμό του κόστους λαμβάνονται υπόψη μια σειρά πιθανών σεναρίων και οι ενεργειακές και περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Επιπλέον, τα κριτήρια ανάθεσης συνδέονται με αυτές τις παραμέτρους.

19 Κατηγορίες προϊόντων

20 Δομικά υλικά & Πράσινες Συμβάσεις Αλληλεξάρτηση λειτουργιών και επιπτώσεων Χρονική σειρά ενεργειών Παραδείγματα: Η προμήθεια θερμοστατών δεν έχει απολύτως κανένα νόημα (τ αποτελέσματα θα είναι πενιχρά) αν το σύστημα θέρμανσης δεν έχει προηγουμένως ισορροπηθεί υδραυλικά. Η προσθήκη θερμικής μόνωσης στην πρόσοψη ενός κτιρίου, μεταθέτοντας ωστόσο την τοποθέτηση νέων κουφωμάτων ένα-δύο χρόνια αργότερα, θα προκαλέσει περιττές δαπάνες, τεχνικές περιπλοκές ακόμα και δομικές ζημιές στη σχεδόν καινούρια πρόσοψη.

21 Κτιριακός Τομέας & Πράσινες Συμβάσεις: (Έμμεση) Χρήση Περιβαλλοντικών Σημάτων Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (οικολογικά υλικά...) Solar Keymark (ηλιακά θερμικά συστήματα ) NaturePlus (αειφόρα υλικά ) Διάφορα εθνικά σήματα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΔΕΝ αποτελεί ένα «κλασικό» πράσινο σήμα!)

22 Κατηγορίες προϊόντων Η εργαλειοθήκη των «Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων» περιέχει κριτήρια για: Κατασκευές Υαλοπίνακες (παράθυρα, γυάλινες πόρτες και φεγγίτες) Θερμομόνωση Σκληρές επενδύσεις δαπέδου Τοιχοπετάσματα (πάνελ τοίχου) Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (Σ.Η.Θ.)

23 Δομικά υλικά & Πράσινες Συμβάσεις ΠΔΠ Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (ΠΔΠ) Σήμανση τύπου III ISO. Αξιολόγηση βάσει των επιπτώσεων καθ όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων (LCA). Δυνατότητα λεπτομερούς σύγκρισης προϊόντων της ίδιας κατηγορίας. Ο αριθμός των προϊόντων που πιστοποιούνται με ΠΔΠ συνεχώς αυξάνει. Η πιστοποίηση ενός προϊόντος με ΠΔΠ αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

24 Παραδείγματα κριτηρίων για προμήθεια δομικών υλικών: Παράθυρα & Υαλοπίνακες Θερμική διαπερατότητα (συντελεστής U) του υαλοπίνακα και / ή ολόκληρου του παραθύρου (Ug, Uw). Συνολική ποσότητα μεταδιδόμενης ηλιακής ενέργειας μέσω του υαλοπίνακα (ηλιακός συντελεστής g). Η διαπερατότητα του υαλοπίνακα στο ορατό φως (συντελεστής μετάδοσης ηλιακού φωτός Tv).

25 Παραδείγματα κριτηρίων για προμήθεια δομικών υλικών: Παράθυρα & Υαλοπίνακες Τύπος διαχωριστικού - π.χ. ένα μονωτικό διαχωριστικό αντί του συμβατικού (αλουμίνιο) για την ελαχιστοποίηση του φαινομένου γραμμικής θερμικής γέφυρας. Προδιαγραφές για το υλικό του πλαισίου (ξύλο, PVC, μέταλλο, συνδυασμός υλικών, μονωτικά σφραγίσματα), την προέλευση και την επεξεργασία του (χημική σύνθεση).

26 Παραδείγματα κριτηρίων για προμήθεια δομικών υλικών: Παράθυρα & Υαλοπίνακες Η αεροστεγανότητα των σημείων επαφής του πλαισίου του παραθύρου με τα παραθυρόφυλλα (αριθμός και είδος λωρίδων στεγανοποίησης), θα πρέπει ν αξιολογηθεί αμέσως μετά την τοποθέτηση τους είτε στο πλαίσιο του ελέγχου Blower door είτε με χρήση κατάλληλου ανεμομέτρου. Η αεροστεγανότητα των σημείων επαφής του παραθύρου με τον τοίχο (εξαρτάται από τον τύπο της εγκατάστασης), θα πρέπει ν αξιολογηθεί αμέσως μετά την τοποθέτηση του παραθύρου είτε στο πλαίσιο του ελέγχου Blower door είτε με χρήση κατάλληλου ανεμομέτρου.

27 Παραδείγματα κριτηρίων για προμήθεια δομικών υλικών: Παράθυρα & Υαλοπίνακες Επίσημα αποδεικτικά των χαρακτηριστικών των υαλοπινάκων (πιστοποιητικά, τεχνικές εκθέσεις, κλπ.). Τεχνικές τοποθέτησης (π.χ. στεγανοποίηση τριών επιπέδων "εγκατάσταση τύπου RAL" αντί της συμβατικής). Επίσημα αποδεικτικά των χαρακτηριστικών των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση του παραθύρου (πιστοποιητικά, τεχνικές εκθέσεις, κλπ.)

28 Παραδείγματα κριτηρίων για προμήθεια δομικών υλικών: Παράθυρα & Υαλοπίνακες Χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς και τεχνικές επιτόπου διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων Περίοδος εγγύησης από τον κατασκευαστή(-ές) Δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης, άλλες ειδικές παροχές κλπ.

29 Συμβουλές χρήσης

30 Κτιριακός Τομέας & Πράσινες Συμβάσεις: Επόμενα βήματα Η χρήση ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών, στοιχείων και συστημάτων (είτε πρόκειται για νέες κατασκευές είτε για ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια) μπορεί να ενεργοποιήσει μόνο ένα τμήμα των πραγματικών δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας ενός κτιρίου. Στην πράξη η ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους χρήστες και τους διαχειριστές του. Αυτό συνεπάγεται την τακτική συντήρηση του και την υιοθέτηση κατάλληλων προτύπων χρήσης. Ακόμα και τα τεχνικά πιο προηγμένα δομικά υλικά δε μπορούν να προσφέρουν το αναμενόμενο (και προ-υπολογισμένο) αποτέλεσμα, αν δεν χρησιμοποιούνται και συντηρούνται κατάλληλα

31 Πηγές πληροφοριών Ε.Ε.: Εργαλειοθήκη «Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων» Build up Buy Smart Πληροφορίες από το Δ. Φρανκφούρτης, Γερμανία

32 Επικοινωνία Ιστότοπος: Επικοινωνία: Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΚΚΜ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.- Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης Τηλ.: BEA Γερμανία 2 BSU Γερμανία 3 CA Γερμανία 4 CEA Κύπρος 5 CONSIP Ιταλία 6 Ekodoma Λετονία 7 ENEA Ιταλία 8 Energiaklub Ουγγαρία 9 ESS Σουηδία 10 ESV Αυστρία 11 Icemenerg Ρουμανία 12 KREA Λιθουανία 13 RAEE Γαλλία 14 REACM Ελλάδα 15 REGEA Κροατία 16 SEC Βουλγαρία 17 SEVEn Τσεχία 18 ZRMK Σλοβενία

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11/06/2015 Ε. Γιαμά Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Κλιματική Αλλαγή KAI Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Πρόγραμμα Life+ «climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις (Π Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν δελτίο προϊόντων συνοψίζονται τα κριτήρια Π Σ που εκπονήθηκαν για

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011 Τυπωμένο σε 0% ανακυκλωμένο χαρτί Travel PLC Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων Μάρτιος 0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Υπεύθυνη Ηγεσία είναι μια από τις τέσσερεις κύριες βασικές αξίες της TUI Travel PLC. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι και περιεχόμενο του Προγράμματος Παρακολούθησης του ΤΣΔ Διαδικασίες παρακολούθησης ΤΣΔ

Α. Στόχοι και περιεχόμενο του Προγράμματος Παρακολούθησης του ΤΣΔ Διαδικασίες παρακολούθησης ΤΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της εφαρμογής του Τοπιικού Σχεδίίου Δράσης γιια την Κλιιματιική Αλλαγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α. Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριθ, 5 Φεβρουαρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι:

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι: Το τεχνικό εγχειρίδιο που έχετε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της SIMPLY WOOD. Σκοπό έχει να παρουσιάσει όλα τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων SIMPLY WOOD

Διαβάστε περισσότερα