ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Π.Ε.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Π.Ε.)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, / 09 / 2017 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αριθ. πρωτ.: 2/ ΠΡΟΣ :Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟΙΝ.: Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του έργου «Ανανέωση Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 879/ Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδ. ονομασία ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΡΟΔΟΥ στη θέση ΤΣΑΜΟΛΙ Τ.Κ. Αγίου Ισιδώρου, Δ.Ε. Ατταβύρου, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). Το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου προώθησε στην Υπηρεσία μας το με αρ. πρωτ. (Δ.Ρ.)2/32049/ (ΤΤ 3734/ ) έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο κοινοποιείται Ανακοίνωση της Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου και ζητείται η έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο του θέματος, με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου της Μ.Π.Ε. από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου). Σημειώνεται ότι ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ., δεν έχουν την αρμοδιότητα να γνωμοδοτούν για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων, είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων αλλά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕ.Κ.Α. με αριθμ. Οικ. 1649/45, ΦΕΚ 45Β/2014) προβλέπει τη δυνατότητα αιτήματος της Περιφέρειας για γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, η συνοπτική περιγραφή του εν λόγω έργου σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε. του έργου- καθώς και η γενική μας άποψη για τα περιβαλλοντικά και μόνο θέματα τα σχετικά με το έργο, αναφέρονται παρακάτω. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Π.Ε.) Η εξεταζόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αφορά στην εγκατάσταση του Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., ο οποίος έχει εγκατασταθεί εντός της ΚΜ 3800 γαιών Αγ. Ισιδώρου, στη θέση «Τσαμόλι», της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου, του Δήμου

2 Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (κωδικός: ΑΓ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΡΟΔΟΥ). Η Μ.Π.Ε. έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, μετά τη λήξη των προηγούμενων εκδοθέντων περιβαλλοντικών όρων από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με αρ. πρωτ. 879 και ημερομηνία έκδοσης 27/04/2010 και του εγγράφου υπ αρ. πρωτ 15076/ Ο εν λόγω Σταθμός Βάσης της VODAFΟΝΕ είναι εγκατεστημένος, επί εδάφους, εντός ΚΜ 3800 γαιών Αγ. Ισιδώρου στη θέση «Τσαμόλι», της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εντός γηπέδου εμβαδού 560m2. Στον Σταθμό περιλαμβάνονται κυρίως τα παρακάτω. Αριθμός Ιστών: 1 ιστός VODAFONE (Από κοινού χρήση με WIND). Ύψος Ιστού: συνολικό ύψος 20,20 m (συμπεριλαμβανομένου του αλεξικέραυνου). Ο ιστός είναι δικτυωτού τύπου, τετραγωνικής διατομής, με αντηρίδες, ο οποίος αποτελείται από προκατασκευασμένα μεταλλικά ελάσματα συγκεκριμένων διαστάσεων και υλικού. Το ύψος του ιστού είναι 20,20 m (συμπεριλαμβανομένου των φώτων και του αλεξικέραυνου) ενώ έχει υπολογιστεί ώστε να αντέχει σε ανέμους ταχύτητας 200 Km/h. Ο ιστός μεταφέρθηκε στο χώρο εγκατάστασης προσυναρμολογημένος και ανεγέρθηκε επί του οικίσκου επί τόπου. Για λόγους ευστάθειας ο ιστός συνδέθηκε με συστοιχία συρματόσχοινων (αντηρίδες), τα οποία καταλήγουν σε ενισχυμένα μεταλλικά ελάσματα που πακτώθηκαν σε τέσσερις βάσεις από σκυρόδεμα επί του εδάφους. Αριθμός Οικίσκων: ένας(1) οικίσκος μηχανημάτων VODAFONE (Από κοινού χρήση με WIND), διαστάσεων 2,50m x 6,00m x 2,65m (ύψος). Για τον οικίσκο χρησιμοποιήθηκε το κλασσικό μεταλλικό Container μεταφοράς. Έχει τέτοια διαμερισματοποίηση ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες υης εγκατάστασης. Είναι χωρισμένο σε 3 διαμερίσματα ανεξάρτητα μεταξύ τους και αυτόνομα, το χώρο του εφεδρικού Η/Ζ με τη δεξαμενή καυσίμου, το χώρο μπαταριών και της εξωτερικής μονάδας των A/C και τέλος το χώρο στέγασης των τηλεπικοινωνιακών μηχανημάτων. Αριθμός κεραιών κινητής τηλεφωνίας: 3. Αριθμός κατόπτρων: έως 25. Περιμετρικά του χώρου των ανωτέρω εγκαταστάσεων έχει κατασκευαστεί κατάλληλη περίφραξη με πύλη εισόδου, που οδηγεί στο χώρο του πυλώνα και του οικίσκου της VODAFONE. Η θέση εγκατάστασης του Σταθμού βρίσκεται σε υψόμετρο 532,0m και σε απόσταση περίπου: - 3,1 χλμ. βορειοανατολικά του Αγ. Ισιδώρου - 4,8 χλμ. βορειοδυτικά των Λαέρμων. Ο χώρος (οικόπεδο) εντός του οποίου έχει εγκατασταθεί ο Σταθμός έχει συνολική έκταση 560m2. Ο εξεταζόμενος Σταθμός Βάσης έχει εγκατασταθεί εντός δημόσιας δασικής έκτασης. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Σταθμού εξασφαλίζεται μέσω υφιστάμενου αγροτικού δρόμου που εξυπηρετεί την περιοχή. Ο Σταθμός Βάσης της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ βρίσκεται εντός περιοχής που προστατεύεται από το Δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR «ΡΟΔΟΣ- ΑΚΡΑΜΥΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΚΑΡΑΒΟΛΑ - ΟΡΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ)». Πλησίον στην περιοχή του σταθμού δεν υπάρχει θέση αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Τέλος δεν υπάρχουν πλησίον εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας ούτε υπάρχουν στην περιοχή ευαίσθητες χρήσεις γης. Ο χώρος του έργου δεν βρίσκεται εντός κάποιου οικισμού. Το έργο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1600μ. από την περιοχή Natura SPA GR ΔΥΤΙΚΗ ΡΟΔΟΣ ΟΡΗ ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΜΥΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ

3 ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΤΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ που όμως δεν εξετάζεται λόγω μεγάλης απόστασης από τον σταθμό. Οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας όταν θεμελιώνονται επί εδάφους περιοχής Natura 2000, σύμφωνα με την ΥΑ υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/ (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε αρχικά με την ΥΑ υπ αριθμ.20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/ ), και όπως αυτή στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την ΥΑ υπ αριθμ. οικ /2013 (ΦΕΚ 595/Β/ ), κατατάσσονται στην Α κατηγορία έργων και 2η υποκατηγορία (Ομάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες, α/α 6: Σταθμοί βάσης κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας). Σύμφωνα με τη Μελέτη, το ύψος τοποθέτησης των κεραιών στον ιστό του εξεταζόμενου Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ έχει ως αποτέλεσμα τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, σε οποιονδήποτε χώρο είναι ελεύθερα προσβάσιμος στο ευρύ κοινό, να πληρούν τα όρια έκθεσης και να είναι χιλιάδες φορές κάτω από αυτά που ορίζονται από το Νόμο υπ αριθ (ΦΕΚ 82/Α/ ) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» & την Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/ ). Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών θεμάτων των ραδιοεκπομπών του συγκεκριμένου Σταθμού Βάσης παρατίθεται στη Μελέτη Ραδιοεκπομπών που επισυνάπτεται στη Μ.Π.Ε. Κατά τη φάση λειτουργίας του, ο Σταθμός είναι αυτοματοποιημένος και δεν απαιτείται ανθρώπινη παρουσία, παρά μόνο για εργασίες συντήρησης. Δεδομένου ότι τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του Σταθμού αφορούν σε εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, εντός της μελέτης περιλαμβάνεται και εκτίμηση των επιπέδων ακτινοβολίας από τη λειτουργία του συγκεκριμένου Σταθμού. Περισσότερα στοιχεία παρατίθενται στη Μελέτη Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου του Παραρτήματος της Μ.Π.Ε. Σε ειδική ενότητα της Μελέτης περιγράφεται συνοπτικά το προτεινόμενο τελικό κεραιοσύστημα (από κοινού χρήση με WIND) που είναι τροποποιημένο σε σχέση με το μέχρι σήμερα λειτουργούν. Ο σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας λειτουργεί εφαρμόζοντας όλες τις εκδοθείσες άδειες ενώ ο φάκελος εκπονήθηκε βάσει του εγγράφου 15076/ της αρμόδιας Διεύθυνσης ΠΕΧΩ και περιγράφει τον λειτουργούντα Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) όπως θα διαμορφωθεί μετά την τροποποίηση του ως προς: - Μεταβολή του τύπου κεραιών της εταιρείας Vodafone και από κοινού χρήση αυτών μαζί με την εταιρεία Wind. Συγκεκριμένα η εγκατάσταση του ΣΒΚΤ φέρει 3 κεραίες που εκπέμπουν στις συχνότητες GSM 900 Mhz, DCS 1800 Mhz, UMTS 2100 Mhz και μετά την τροποποίηση θα φέρει πάλι 3 κεραίες διαφορετικού τύπου που θα εκπέμπουν (κοινά πλέον και με την Wind) στις συχνότητες GSM 900 Mhz, DCS 1800 Mhz,UMTS 900,2100 Mhz, LTE 800,1800 Mhz. - Μεταβολή του τύπου και του αριθμού των μικροκυματικών κατόπτρων που απαιτούνται για την λειτουργία και των 2 εταιρειών από 25 που είναι εγκατεστημένα σε 29. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για το έργο είναι: 1. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση.

4 2. Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού (λαμβάνει υπόψη όλες τις εκπομπές από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων εντός ακτίνας 50 m από την υφιστάμενη θέση εγκατάστασης του Σταθμού Βάσης). 3. Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος (λαμβάνει υπόψη όλες τις εκπομπές από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων εντός ακτίνας m από την υφιστάμενη θέση εγκατάστασης του Σταθμού Βάσης). Σύμφωνα με τη Μελέτη, ο εξεταζόμενος Σταθμός της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ δεν έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις ούτε στο φυσικό περιβάλλον της συγκεκριμένης και ευρύτερης περιοχής, αλλά ούτε και στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής και στη δημόσια υγεία. Η Μελέτη Ραδιοεκπομπών που έχει εκπονηθεί για την τροποποίηση του εξεταζόμενου Σταθμού θα κατατεθεί ηλεκτρονικά στην καθ ύλην αρμόδια, βάσει της νομοθεσίας, αρχή (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας - Ε.Ε.Α.Ε.), μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Συγκεντρωτικά, οι επιπτώσεις από την τροποποίηση και συνέχιση της λειτουργίας του εξεταζόμενου Σταθμού της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ σε σχέση με το χαρακτήρα τους, την έντασή τους, τη διάρκειά τους, τη δυνατότητα ανάταξής τους, καθώς και τη δυνατότητα αντιμετώπισής τους παρουσιάζονται σε πίνακα της Μελέτης, στον οποίο ως αρνητικές επιπτώσεις προσδιορίζονται αυτές που σχετίζονται με το ακουστικό περιβάλλον και με την αισθητική του τοπίου. Ειδικότερα, αναφέρονται κυρίως τα παρακάτω. Ο εξεταζόμενος Σταθμός, λόγω του ότι είναι μια καθαρά τεχνητή εγκατάσταση, δημιουργεί, όπως είναι φυσικό, κάποια σχετική επίπτωση στην αισθητική του τοπίου της περιοχής εγκατάστασής του. Η επίπτωση αυτή όμως είναι περιορισμένη λόγω της μικρής έκτασης των εγκαταστάσεων του Σταθμού, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι ο ιστός του Σταθμού δεν είναι συμπαγής κατασκευή, αλλά χωροδικτύωμα. Όπως προκύπτει από τη συνολική τεκμηρίωση που παρατίθεται στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, η κατασκευή και η λειτουργία του εξεταζόμενου Σταθμού δε δύναται να προκαλέσει οιαδήποτε αξιόλογη μεταβολή στο καθεστώς και στις παραμέτρους του φυσικού περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος της εγγύς και ευρύτερης περιοχής του χώρου εγκατάστασής του. Όσον αφορά στις εργασίες κατασκευής, η φύση τους είναι τέτοια που κατά το κατασκευαστικό μέρος θα οδηγήσει σε μικρή μόνο και προσωρινή (μέχρι το πέρας των εργασιών) αύξηση της στάθμης του θορύβου και πάντα μέσα στα επιτρεπόμενα επίπεδα, αφενός λόγω της διέλευσης των διαφόρων οχημάτων του εργοταξίου και αφετέρου λόγω των εργασιών που θα λάβουν χώρα, ενώ κατά το στάδιο της μετέπειτα λειτουργίας του Σταθμού η μόνη πηγή θορύβου θα συνεχίσει να είναι το σύστημα κλιματισμού των οικίσκων, σε χαμηλά και πάλι επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση η στάθμη του θορύβου δε θα υπερβαίνει τα 50 db(α) μετρούμενη στα όρια της εγκατάστασης, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α), Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Μελέτη και συγκεκριμένα: 1. στη συνημμένη Μελέτη Ραδιοεκπομπών, η οποία λαμβάνει υπόψη όλες τις εκπομπές από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων εντός ακτίνας 50m από την υφιστάμενη θέση εγκατάστασης του Σταθμού Βάσης της VODAFONE, και 2. τη συνημμένη Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ υποβάθρου, η οποία λαμβάνει υπόψη όλες τις εκπομπές από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων εντός ακτίνας m από την υφιστάμενη θέση εγκατάστασης του Σταθμού Βάσης της VODAFONE (περιοχή μελέτης), προκύπτει το συμπέρασμα ότι η επιβάρυνση από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένου και του Σταθμού Βάσης της VODAFONE) σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης είναι κάτω από τα αυστηρότερα όρια ασφαλείας (60%

5 του ορίου που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση) που προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία για τις ευαίσθητες χρήσεις. Επομένως δεν αναμένεται καμία επίπτωση από την λειτουργία του εξεταζόμενου Σταθμού της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ στην υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Επειδή όπως έχει αναφερθεί το έργο βρίσκεται εντός περιοχής NATURA 2000 έχει συνταχθεί και επισυνάπτεται στον φάκελο της Μ.Π.Ε., Τεύχος Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο συμπεραίνονται τα εξής: Δεν αναμένεται ο κατακερματισμός ή η σημαντική απώλεια ενδιαιτημάτων των οικοτόπων από την κατασκευή του έργου. Δεν αναμένεται ενόχληση και εκτοπισμός κάποιου εκ των σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντούν στην μελετώμενη περιοχή. Απαιτήσεις σε νερό και ενέργεια Ο εξεταζόμενος Σταθμός δεν απαιτεί την χρήση νερού, ούτε για τη λειτουργία των μηχανημάτων, αλλά ούτε και για την κάλυψη αναγκών προσωπικού, μιας και είναι μή επανδρωμένος. Οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια του Σταθμού καλύπτονται από το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), με το οποίο θα είναι συνδεδεμένος ο Σταθμός. Η λειτουργία του Σταθμού δεν απαιτεί την κατανάλωση σημαντικών ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, το επίπεδο κατανάλωσης είναι τέτοιο, που μπορεί να καλυφθεί πλήρως από το υφιστάμενο δίκτυο της Δ.Ε.Η. χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα στους λοιπούς εξυπηρετούμενους χρήστες της ευρύτερης περιοχής του έργου. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον εξεταζόμενο Σταθμό έχει εγκατασταθεί σύστημα κλιματισμού Free-Cooling, το οποίο αποτελεί προηγμένο σύστημα κλιματισμού. Το εν λόγω σύστημα εξοικονομεί περισσότερο από το 60% της ενέργειας που απαιτείται για ψύξη και θέρμανση, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε ένα σταθμό κινητής τηλεφωνίας. Υγρά απόβλητα Κατά τη λειτουργία του εξεταζόμενου Σταθμού δεν θα παράγεται κανένα είδος υγρών αποβλήτων. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα παράγονται ούτε λύματα, λόγω του ότι ο Σταθμός θα είναι μή επανδρωμένος. Τυχόντα απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που ενδέχεται να προκύπτουν κατά τη συντήρηση του εξοπλισμού του Σταθμού, θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται προς τελική διαχείριση, μέσω αδειοδοτημένων για το σκοπό αυτό επιχειρήσεων, στον εξουσιοδοτημένο φορέα ΕΛΤΕΠΕ. Στερεά απόβλητα Κατά τη λειτουργία του Σταθμού δεν παράγεται κανένα είδος στερεών αποβλήτων. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν είτε κατά τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του Σταθμού είτε λόγω του ότι συγκεκριμένα τμήματα του εξοπλισμού συμπλήρωσαν το χρόνο ζωής τους, διαχειρίζονται κατάλληλα. Πιο συγκεκριμένα: Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου προωθούνται στον εξουσιοδοτημένο φορέα ΣΥΔΕΣΥΣ. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προωθούνται στον εξουσιοδοτημένο φορέα Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Η συλλογή και μεταφορά των ανωτέρω αποβλήτων πραγματοποιείται και θα πραγματοποιείται από αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό επιχειρήσεις. Αέριες εκπομπές Κατά κανόνα η λειτουργία του εξεταζόμενου Σταθμού Βάσης δε σχετίζεται με αέριες εκπομπές στην ατμόσφαιρα και κατ επέκταση η ποιότητά της παραμένει αμετάβλητη.

6 Θόρυβος Η λειτουργία του εξεταζόμενου Σταθμού δεν πρόκειται να οδηγήσει σε ουσιαστική αύξηση των επιπέδων θορύβου της περιοχής γύρω από το χώρο εγκατάστασής του. Πιο συγκεκριμένα, θόρυβος δημιουργείται από τα συστήματα κλιματισμού των χώρων όπου είναι εγκατεστημένος ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του Σταθμού, τα επίπεδα του οποίου όμως πρέπει να επισημανθεί ότι είναι χαμηλά. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα κλιματιστικά που θα εγκατασταθούν στο Σταθμό είναι τελευταίας τεχνολογίας και κατά το δυνατόν αθόρυβα. Επιπλέον, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα περιοδικών ελέγχων και συντήρησης των συστημάτων κλιματισμού του Σταθμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άριστη και εντός προδιαγραφών λειτουργία τους. Εκτίμηση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών θεμάτων των ραδιοεκπομπών του εξεταζόμενου σταθμού δίνεται στη Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Συγκεκριμένα, για κάθε Σταθμό εκπονείται μελέτη για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της λειτουργίας της κεραίας με τα όρια επιτρεπόμενης έκθεσης για το ευρύ κοινό, όπως αυτά ορίζονται από το Νόμο υπ αριθ (ΦΕΚ 82/Α/ ) Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. Υπολογίζονται οι τιμές της πυκνότητας ισχύος στις κοντινότερες ελεύθερα προσβάσιμες περιοχές από το ευρύ κοινό. Η μελέτη ραδιοεκπομπών εκπονείται ακολουθώντας το Πρότυπο Μελέτης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας με τίτλο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» (έκδοση 2006) καθώς και το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» με αρ. πρωτ.: Π/411/224 από Τα παραπάνω υποδείγματα καθορίζουν τη μεθοδολογία και τη μαθηματική φόρμουλα βάσει της οποίας εκτελούνται οι υπολογισμοί των επιπέδων της Η/Μ ακτινοβολίας. Στις Μελέτες Ραδιοεκπομπών δεν λαμβάνονται υπόψη οι οποιεσδήποτε κεραίες λήψης (π.χ. δορυφορικά πιάτα, κεραίες τηλεόρασης κ.τ.λ.). Λαμβάνονται, όμως, υπόψη όλες οι γειτνιάζουσες εντός 50m (σύμφωνα με απαίτηση της ισχύουσας Νομοθεσίας) κεραίες εκπομπών ραδιοσυχνοτήτων (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.τ.λ.). Σκοπός είναι να ελέγχεται η συνολική εκπεμπόμενη ακτινοβολία από όλες τις πηγές στην προαναφερόμενη ζώνη. Σημειώνεται ότι βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας που γνωματεύει επί θεμάτων υγείας. Για τη λειτουργία του συγκεκριμένου Σταθμού Βάσης, η εκπονηθείσα Μελέτη Ραδιοεκπομπών θα υποβληθεί προς εξέταση από την αρμόδια αρχή που γνωματεύει επί θεμάτων υγείας, την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο Νόμος υπ αριθμ (ΦΕΚ 82/Α/ ) Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Στη Μ.Π.Ε. γίνεται αναφορά κυρίως ως προς τα παρακάτω μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Νερά και έδαφος Προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία των νερών και του εδάφους, η VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ συνεργάζεται με εξουσιοδοτημένους φορείς για την ασφαλή διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων που πιθανόν προκύψουν.

7 Συγκεκριμένα: Τυχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που προκύπτουν κατά τη συντήρηση του εξοπλισμού του Σταθμού, προωθούνται στον εξουσιοδοτημένο φορέα ΕΛΤΕΠΕ. Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου, προωθούνται στον εξουσιοδοτημένο φορέα ΣΥΔΕΣΥΣ. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προωθούνται στον εξουσιοδοτημένο φορέα Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Με βάση τα παραπάνω μέτρα προστασίας που θα λάβει η εταιρία και καθώς δεν αναμένεται να προκύψουν άλλου είδους απόβλητα από τη λειτουργία του Σταθμού, συμπεραίνεται ότι δεν αναμένεται να προκληθεί από την κατασκευή και τη λειτουργία οιαδήποτε επίπτωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών και του εδάφους είτε της ευρύτερης περιοχής του χώρου εγκατάστασης του Σταθμού είτε τυχόντων γειτονικών χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων. Ακουστικό περιβάλλον Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η λειτουργία του Σταθμού δε θα οδηγήσει σε ουσιαστική αύξηση των επιπέδων θορύβου της περιοχής γύρω από το χώρο εγκατάστασής του. Ωστόσο, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε αφενός τα κλιματιστικά να είναι τελευταίας τεχνολογίας και κατά το δυνατόν αθόρυβα και αφετέρου να εφαρμόζεται πρόγραμμα περιοδικών ελέγχων και συντήρησης των συστημάτων κλιματισμού του Σταθμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άριστη και εντός προδιαγραφών λειτουργία τους. Φυσικό περιβάλλον Χλωρίδα και πανίδα Ο εξεταζόμενος Σταθμός, λόγω της μικρής έκτασης που καταλαμβάνει, της κατάλληλης περίφραξης που διαθέτει, αλλά και της φύσης της λειτουργίας του, δεν προκαλεί οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση στα οικοσυστήματα της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασής του. Οι εργασίες κατασκευής και η μετέπειτα λειτουργία του σταθμού, θα λάβουν χώρα εντός των ορίων του οικοπέδου όπου, θα είναι μικρής κλίμακας και σύντομης διάρκειας, με αποτέλεσμα να μην προκληθούν ουσιαστικές δυσμενείς επιπτώσεις στην περιοχή. Η προστασία της χλωρίδας και πανίδας της εγγύς και ευρύτερης περιοχής του χώρου εγκατάστασης του Σταθμού διασφαλίζεται από τα εφαρμοζόμενα μέτρα διαχείρισης αποβλήτων. Ανθρώπινη υγεία Όπως αναλύεται στη Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου, η ένταση ακτινοβολίας που θα εκπέμπεται από τον εξεταζόμενο Σταθμό ΑΓ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΡΟΔΟΥ, υπολογίζεται πολύ χαμηλότερη από τα αυστηρότερα διεθνώς επιτρεπόμενα όρια και πιο συγκεκριμένα, χαμηλότερη από τα ανώτατα όρια που προτείνονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά (ΦΕΚ1105/Β/ ) και στο Νόμο υπ αριθ Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 82/Α/ ). Σε παράρτημα της Μελέτης υπάρχει αναλυτικό σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζεται σε κάθε σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας. Τα προτεινόμενα μέτρα της Μελέτης για την πρόληψη/αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του εξεταζόμενου Σταθμού κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. είναι τα εξής: i. Θα πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός του χώρου των εγκαταστάσεων του Σταθμού για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς. ii. Θα λαμβάνεται το σύνολο των απαραίτητων μέτρων πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων του Σταθμού. iii. Ο χώρος εγκατάστασης του Σταθμού δεν θα χρησιμοποιείται για απόθεση υλικών που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού. iv. Θα εφαρμόζεται πρόγραμμα περιοδικών ελέγχων και συντήρησης των συστημάτων

8 κλιματισμού των χώρων στέγασης των μηχανημάτων και λοιπού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Σταθμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άριστη και εντός προδιαγραφών λειτουργία τους. v. Τυχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια που προκύπτουν κατά τη συντήρηση του εξοπλισμού του Σταθμού, θα προωθούνται στον εξουσιοδοτημένο φορέα ΕΛΤΕΠΕ. vi. Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου θα προωθούνται στον εξουσιοδοτημένο φορέα ΣΥΔΕΣΥΣ. vii. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του Σταθμού, ο οποίος θα ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής του, θα εντάσσεται σε σύστημα διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόζει η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, για την ασφαλή λειτουργία του Σταθμού προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων προφύλαξης του κοινού: τοποθέτηση πληροφοριακής προειδοποιητικής πινακίδας, με αναγραφή της ταυτότητας (επωνυμία παρόχου) των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. απαγόρευση της αναρρίχησης στον ιστό του Σταθμού, όπου θα αντικατασταθεί το υφιστάμενο αλεξικέραυνο και η βάση του επί του ιστού και θα εγκατασταθεί το νέο κεραιοσύστημα, μέσω της τοποθέτησης κατάλληλης περίφραξης. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται και επισυνάπτονται στη Μ.Π.Ε., για το έργο υπάρχουν μεταξύ άλλων: 1. Η με αρ. πρωτ. 879/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, η οποία έληξε στις Η με αρ. πρωτ. 3624/Φ610/ Απόφαση Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομίων περί «Χορήγησης στην Εταιρεία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη θέση ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΡΟΔΟΥ ( ). 3. Το με αρ. πρωτ. 1830/ έγγραφο της 4ης Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 4. Το με αρ. πρωτ. 1255/ έγγραφο της ΚΒ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων. 5. Η με αρ. πρωτ /3657/ Απόφαση Γ.Γ. Αποκετρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: «Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας Σταθμού Βάσης κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδικό ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ σε τμήμα εμβαδού Ε = 560,00 τ.μ. της Κ.Μ γαιών Αγ. Ισιδώρου, στη θέση «Τσαμόλι», Δημοτικής ενότητας Ατταβύρου, Δήμου Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου σε δημόσια, δασικής μορφής έκταση». 6. Η με αρ. πρωτ / Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών Σταθμού Ραδιοεπικοινωνίας στη Θέση «Αγ. Ισίδωρος Ρόδου » της Δ.Ο.Κ.Κ. 7. Το με αρ. πρωτ. 9401/08/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου.

9 Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. oικ / έγγραφο, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ως αρμόδια αρχή για έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έχει ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία. Η Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 2/34096/ έγγραφο ζήτησε από την Τοπική Κοινότητα Αγίου Ισιδώρου τη διατύπωση γνώμης σχετικά με το θέμα. Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ισιδώρου γνωμοδότησε με τη με αρ. 01/2017 απόφαση της συνεδρίασης της (η οποία μας διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 9/57365/ έγγραφο) και η οποία έχει ως εξής: «Αποφασίζει : Ομόφωνα Εισηγείται θετικά στην εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδ. Ονομασία ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΡΟΔΟΥ στη θέση ΤΣΑΜΟΛΙ.» Πριν τη λήψη της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κι εφόσον κριθεί απαραίτητο από την εγκρίνουσα αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση), ο φορέας του έργου θα μεριμνήσει για τη λήψη θεώρησης όρων δόμησης και βεβαίωσης χρήσεων γης από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δ. Ρόδου. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα εισηγούμαστε θετικά επί του ερωτήματος με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις (π.χ. Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, βεβαίωσης χρήσεων γης από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, εφόσον ζητηθεί από την εγκρίνουσα αρχή κλπ.) και γενικά να τηρηθούν τόσο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι σχετικές με τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων όσο και όλες οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εκ μέρους του κυρίου του έργου, οι οποίες αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και στη με αρ. πρωτ. οικ. 879/ Απόφαση Γ.Γ.Π.Ν.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 2. Να διασφαλιστεί εκ μέρους του κυρίου του έργου ότι το επίπεδο ακτινοβολίας είναι χαμηλότερο από το όριο αναφοράς της Ε.Ε. σε κάθε σημείο εντός και εκτός των ορίων της εγκατάστασης και να ελέγχεται το επίπεδο αυτό ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Θεωρώντας ως δεδομένη την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εξειδικευμένων μελετών που εκπονήθηκαν για την εκπεμπόμενη ακτινοβολία και στα πλαίσια τήρησης των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αριθμ /3839/2000 «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 1105/Β/ )» και γενικά όλων των θεσμοθετημένων ορίων, σχετικά με την εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, προκειμένου να προστατεύεται η δημόσια υγεία. 3. Να τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που δηλώνονται στις μελέτες και με μέριμνα της εταιρείας να αποκλειστεί και απαγορευτεί αυστηρά η δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή που καθορίζεται στη Μελέτη Ραδιοεκπομπών και αναρρίχησης του κοινού στον ιστό της κεραίας. 4. Να υπάρξει δέσμευση του φορέα για τη διάθεση του τηλεπικοινωνιακού και συναφούς εξοπλισμού, των συσσωρευτών μολύβδου και τυχόν απόβλητων λιπαντικών ελαίων σε αδειοδοτημένους συλλογείς για ανακύκλωση. 5. Να πραγματοποιούνται με μέριμνα και ευθύνη του φορέα του έργου τακτικοί έλεγχοι της καταναλισκόμενης ενέργειας και τακτική συντήρηση των επιμέρους στοιχείων της εγκατάστασης.

10 6. Για την ελαχιστοποίηση και την αποφυγή της όχλησης της πανίδας της περιοχής, προτείνεται η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη. 7. Δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής του δικτύου NATURA, να τηρηθούν οι αρχές προστασίας και διατήρησης της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας (βάσει του Ν.1650/1986), ελέγχοντας όλες τις επιπτώσεις του υπό μελέτη έργου στην πανίδα και τους βιότοπούς της αξιολογώντας καταστάσεις ή φαινόμενα που επηρεάζουν γενικά τη βλάστηση και την πανίδα και ειδικά τα είδη φυτών και ζώων που κυριαρχούν, καθώς και αυτά που ρυθμίζουν την οικολογική ισορροπία. Να γίνεται συνεχής παρακολούθηση και μετρήσεις στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης και λήψη τυχόν απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. 8. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη ζωή και την ασφάλεια των εργαζόμενων κατά τη λειτουργία του σταθμού καθώς και μέτρα αποτροπής προσβασιμότητας κοινού στην εγκατάσταση. Να δοθεί έμφαση στα μέτρα πυροπροστασίας για αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στη δασική έκταση της περιοχής (τακτική αποψίλωση και καθαρισμός της εγκατάστασης), στα μέτρα αποφυγής κινδύνου ηλεκτροπληξίας καθώς και στη φωτοσήμανση του σταθμού βάσης. 9. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του Σταθμού Βάσης στον συγκεκριμένο χώρο, να γίνει άμεση αποξήλωση-καθαίρεσή του και νόμιμη απομάκρυνση του συνόλου των αποβλήτων. Μετά τα παραπάνω ζητείται: η διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο «Ανανέωση Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 879/ Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδ. ονομασία ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΡΟΔΟΥ στη θέση ΤΣΑΜΟΛΙ Τ.Κ. Αγίου Ισιδώρου, Δ.Ε. Ατταβύρου, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)., σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου Η Αντιδήμαρχος Παναγάκης Νικόλαος Αρχιτέκτων Μηχανικός Κρεμαστινού-Ροδίτη Φλώρα Εσωτερική Διανομή: 1. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 2. Φάκελος Αρχείου Υπηρεσίας

Της από 30/3/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 246 /2017

Της από 30/3/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 246 /2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2017 Αριθ. Απόφασης: 246 /2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ ( ).

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ ( ). Μαρούσι, 16-09-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6702/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7898 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ (1402690). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 14-05-2014 ΑΡΙΘ. : 718/1 Αρ. Εγγρ. Κεραίας : 8618A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΑΠ 694/1/18-6-2013 Απόφασης της ΕΕΤΤ µε την οποία χορηγήθηκε στην Εταιρεία Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 6-2-14 Αρ. Πρωτ.: 706/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 97-001-02. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 08-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4395/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-2324A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 234/10/31-10-2001 Απόφασης της ΕΕΤΤ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/1/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ.

Της από 22/1/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/1/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/22-1-2016 Αριθ. Απόφασης: 20/2016 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 30-1-2014 Α. Π.: 705/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 01-004-06. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ).

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ). Μαρούσι, 06-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5720/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7678 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ (1400685).

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 2965/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 4012A ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 2965/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 4012A ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 04-06-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 2965/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 4012A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 262/16/9-9-2002 Απόφασης της ΕΕΤΤ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/ ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/ ), Μαρούσι, 09072010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3283/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7264 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/ ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/ ), Μαρούσι, 18-10-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3887/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7328 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΗ7Λ7-5Χ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24 / 10 / 2011

ΑΔΑ: 45ΟΗ7Λ7-5Χ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24 / 10 / 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 20-2-2014 Α. Π.: 708/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 01-004-04. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και Λήψης μέτρων Προφύλαξης του κοινού Αριθμός Θέσης 1006431 Θέση ΣΤΟΜΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Γεωγρ.Πλάτος 39 51 20 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 44 05 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡ1Κ-Μ3Ο. σχ.: 7689/08, 134/10, 647/10, 899/10, 1093/10, 1383/10, 1737/10, 2139/10, 2211/10, 2219/10, 5092/10, 5716/10,

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡ1Κ-Μ3Ο. σχ.: 7689/08, 134/10, 647/10, 899/10, 1093/10, 1383/10, 1737/10, 2139/10, 2211/10, 2219/10, 5092/10, 5716/10, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 7 / 2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.2317/10118/ΠΕΡ10/10 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ σχ.: 7689/08, 134/10, 647/10, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 899/10, 1093/10,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ ΖΑΠΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Περιεχόμενα ΜΠΕ Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Γενικά στοιχεία σχετικά με τα περιεχόμενα κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΡΑΨΑΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: OTE A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ: 0360089 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Σ/Β ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΒΡΟΥΤΣΙ Α/Τ (1404036) Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

σχ.: 7562/10, 4926/10, 1836/10, Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

σχ.: 7562/10, 4926/10, 1836/10, Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 / 10 / 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ. 1471/7665/ΠΕΡ10/10 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σχ.: 7562/10, 4926/10, 1836/10, Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ 902/10, 7929/09, 6994/09, ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΟΒΡΟΥΤΣΙ ΑΤ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΕΕΑΕ στον έλεγχο των σταθμών κεραιών. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ο ρόλος της ΕΕΑΕ στον έλεγχο των σταθμών κεραιών. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ο ρόλος της ΕΕΑΕ στον έλεγχο των σταθμών κεραιών Απρίλιος 2017 Ρυθμιστική Αρχή αρμόδια αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

σχ.: 5185/10,2344/10,1702/10, Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

σχ.: 5185/10,2344/10,1702/10, Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 10 / 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.2707/ 7555 /ΠΕΡ10/10 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σχ.: 5185/10,2344/10,1702/10, Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ 1110/10,1200/10,2885/10, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας: 261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΒΛΑΧΑΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /12/ 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.4256/9999 /ΠΕΡ10/10 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΧΩ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ σχ.: 8605/10,8486/10,6876/10,6889/10,6 309/10,5119/10,5450/10,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/12/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 29/ Αριθ. Απόφασης:1152/2017

Της από 28/12/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 29/ Αριθ. Απόφασης:1152/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/12/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 29/28-12-2017 Αριθ. Απόφασης:1152/2017 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΤ7Λ7-ΖΒ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΤ7Λ7-ΖΒ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΙΟΠΡΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Νομικό πλαίσιο και διαδικασίες αδειοδότησης κατασκευών κεραιών»

«Νομικό πλαίσιο και διαδικασίες αδειοδότησης κατασκευών κεραιών» «Νομικό πλαίσιο και διαδικασίες αδειοδότησης κατασκευών κεραιών» Γερωνυμάκης Χάρης, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος, ΕΕΤΤ Δεκέμβριος 2015 Περιεχόμενα Κατηγορίες Κατασκευών Κεραιών Αρμόδιες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Προς: Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου Βόρειου Τοµέα Αχαρνές: 2/8/2016 Προς: Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: MAKRICH-X2

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 12 / 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.3205/10286 /ΠΕΡ10/2010 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σχ.: 2026/10, 852/10, 7723/10, /ΝΣΗ ΠΕΧΩ 2347/10, 2336/10, 1887/10, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟN ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟN ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟN ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ. Μαρούσι, Μάιος 2011 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6.1 Οζον Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζoυν προγράμματα σταδιακής αντικατάστασης των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Χαλκίδα αριθ. πρωτ. 29055 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Νο 20/17 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθμ. Αποφ. 143/2017 Στην Χαλκίδα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σχηματάρι ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αρ.Πρωτ:16717/2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σχηματάρι ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αρ.Πρωτ:16717/2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σχηματάρι 11-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αρ.Πρωτ:16717/2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Από το Αριθ. 10/3-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Απόφαση 45/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφόρος Κηφισίας 60, Μαρούσι Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφόρος Κηφισίας 60, Μαρούσι Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για τη προσωρινή χρήση ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας Σελ. 1 / 7 Πρόλογος Το παρόν Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 22 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/297/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗ NATURA 2000 GR2440002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Ενότητα 2: Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μ.Π.Ε. Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-2-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετ: Φ290/2844/14,Φ290/1504/14, Φ290/60/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ290/2671/15,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) Μαρούσι, 22/7/2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ : 573/001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Χορήγηση γνώμης της ΕΕΤΤ, κατ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007, επί του Σχεδίου Χάρτη Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/47/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Ι ΑΚΤΩΡ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα