ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα Εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα Εργασίας"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγγραφέας Γαλάνη έσ οινα Θέµα Εργασίας Έρευνα Αγοράς για τις Ε ιχειρήσεις του Νοµού Κοζάνης Ε ιβλέ ων Καθηγητής ρ. Πετράκης Ανδρέας ΚΟΖΑΝΗ 2007

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Ο Νοµός Κοζάνης είκτες ευηµερίας Η Επιχειρηµατικότητα στο Νοµό Κοζάνης Μητρώο Ε ιχειρήσεων ΕΣΥΕ 1995 & Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία Ενδοκοινοτικές Εισαγωγές και Εξαγωγές Α ασχολούµενοι ανά οµάδα οικονοµικής δραστηριότητας Υ οδοµές Μεταφορών στο Νοµό Κοζάνης Υ οδοµές Ε ιχειρηµατικής Mεταφορικής ραστηριότητας Λοι ές Ε ιχειρηµατικές Υ οδοµές ιαθέσιµα στοιχεία από τοπικούς φορείς Μητρώα Εµ ορικού και Βιοµηχανικού Ε ιµελητηρίου Κοζάνης ιεξαγωγή έρευνας αγοράς για τις ε ιχειρήσεις του Ν. Κοζάνης Πηγές δεδοµένων Η διαδικασία τη δειγµατοληψίας Ορισµός ληθυσµού Προσδιορισµός του λαισίου δείγµατος Καθορισµός µονάδας δειγµατοληψίας Ε ιλογή µεθόδου δειγµατοληψίας είγµατα ιθανότητας Καθορισµός µεγέθους δείγµατος Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 2

3 2.3. Μέθοδος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου Σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου Στάδιο 1: Προκαταρκτικές Α οφάσεις Στάδιο 2: Α οφάσεις για το εριεχόµενο των ερωτήσεων Στάδιο 3: Α οφάσεις για τη διατύ ωση των ερωτήσεων Στάδιο 4: Α οφάσεις για τον τύ ο των ερωτήσεων Στάδιο 5: Α οφάσεις για τη σειρά των ερωτήσεων Στάδιο 6: Α οφάσεις για τη διάταξη και εµφάνιση του ερωτηµατολογίου Στάδιο 7: Α οφάσεις για τον ροέλεγχο του ερωτηµατολογίου Προετοιµασία στοιχείων για ανάλυση Έλεγχοι στο εδίο Ε εξεργασία ερωτηµατολογίων Κωδικο οίηση Στατιστική ανάλυση Ερώτηση Ερώτηση Ερώτηση Ερώτηση Ερώτηση Ερώτηση 6.α/ Ερώτηση 6.α/ Ερώτηση 6.α/ Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 3

4 3.9. Ερώτηση 6.α/ Ερώτηση 6.α/ Ερώτηση 6.α/ Ερώτηση 6.α/ Ερώτηση 6.α/ Ερώτηση 6.α/ Ερώτηση 6.α/ Ερώτηση 6.α/ Ερώτηση 6.α/ Ερώτηση 6.α/ Ερώτηση 6.α/ Ερώτηση 6.α/ Ερώτηση 6.β Ερώτηση Ερώτηση Ερώτηση Ερώτηση Ερώτηση Ερώτηση Ερώτηση Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 4

5 3.29. Ερώτηση Ερώτηση Ερώτηση Συµ εράσµατα Βιβλιογραφία Παράρτηµα Ερωτηµατολόγιο Ευρετήριο διαγραµµάτων Ευρετήριο πινάκων Ευρετήριο αγγλικής ορολογίας Βιβλίο Κωδικοποίησης Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 5

6 Εισαγωγή Η παρούσα έρευνα αγοράς αποσκοπεί, εφενός στην καταγραφή και διερεύνηση των µεταβλητών εκείνων που συνθέτουν την υπάρχουσα κατάσταση της αγοράς του Νοµού Κοζάνης και αφετέρου στην αποτύπωση των προοπτικών που αναδεικνύονται για την αγορά του Νοµού. Επιπρόσθετα, µελετούνται οι προθέσεις αλλά και οι ενέργειες εκείνες, που γίνονται ή θα γίνουν στο µέλλον από επιχειρηµατίες, για την αναβάθµιση των επιχειρήσεών τους έτσι ώστε αυτές να είναι ικανές όχι µόνο να διατηρήσουν τα υφιστάµενα µερίδια αγοράς τους, αλλά να τα ενισχύσουν. Η διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην συλλογή πρωτογενών στοιχείων. Η συλλογή αυτών των στοιχείων πραγµατοποιήθηκε µε την πιο διαδεδοµένη µέθοδο συλλογής στοιχείων η οποία σχετίζεται µε τη συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου. Η σύνταξη του ερωτηµατολογίου στηρίχθηκε σε συγκεκριµένες αρχές και συµπληρώθηκε από τον ερωτώµενο µε προσωπική συνέντευξη. Οι ερωτώµενοι οι οποίοι κρίθηκαν κατάλληλοι για τη συµµετοχή στην έρευνα συνιστούν ένα δείγµα του επιχειρηµατικού κόσµου του Νοµού Κοζάνης. Η µέθοδος της δειγµατοληψίας στην οποία βασίστηκε η επιλογή των επιχειρηµατιών ήταν η απλή τυχαία δειγµατοληψία. Ο υπολογισµός του δείγµατος έγινε µε βάση τις αρχές της στατιστικής. Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων θα βασίστηκε σε περιγραφικές στατιστικές αναλύσεις και πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του ισχυρού προγράµµατος στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων το SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 6

7 1. Ο Νοµός Κοζάνης 1.1. είκτες ευηµερίας Ο νοµός Κοζάνης, µε πρωτεύουσα την Κοζάνη, έχει επιφάνεια τετραγωνικά χιλιόµετρα (τ.χλµ) και η πυκνότητα του πληθυσµού για το 2001 ήταν 44,5 κάτοικοι ανά τ.χλµ. Ο νοµός συγκεντρώνει, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το 1,4% του πληθυσµού της χώρας ενώ σύµφωνα µε τα στοιχεία των απογραφών στην δεκαετία ο πληθυσµός του νοµού, που ανέρχεται στους κατοίκους, σηµείωσε αύξηση σε ποσοστό 3,3%, όταν για το ίδιο διάστηµα ο πληθυσµός της χώρας αυξήθηκε κατά 6,9%. Στον Νοµό παράγεται το 1,6% του ακαθαρίστου εγχώριου προϊόντος της Χώρας, από το οποίο το 19% προέρχεται από την παραγωγή ενέργειας (Σταθµοί ΕΗ Πτολεµαΐδας, Αγίου ηµητρίου, Καρδιάς). Ο νοµός συµµετέχει µε 17% στο συνολικό προϊόν του ενεργειακού τοµέα της Χώρας. Οι επενδύσεις των βιοµηχανικών επιχειρήσεων του Νοµού µετά από τη σηµαντική άνοδο που κατέγραψαν τα έτη 2000, 2001 και 2002 υποχώρησαν, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ετήσιας Βιοµηχανικής έρευνας της ΕΣΥΕ. Με κατά κεφαλή προϊόν 14,5 χιλ. ευρώ κατατάσσεται στην 9η θέση µεταξύ των 52 νοµών της Χώρας µε βάση το κριτήριο αυτό µε 113% του µέσου όρου της Ελλάδος το 2002 και 88% του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των είκοσι πέντε (ΕΕ-25). Η αναλογία αυτοκινήτων ανά 100 κατοίκους στα τέλη του 2003 ανερχότανε στα 28 όταν ο αντίστοιχος µέσος όρος της χώρας την ίδια χρονική περίοδο έφθανε τα 35. Ο υψηλός δείκτης οικοδοµικής δραστηριότητας υποχώρησε στα τέλη του 2004 στις 1,2 νέες κατοικίες ανά 100 κατοίκους της. Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 7

8 Το δηλωθέν εισόδηµα ανά φορολογούµενο το 2004 ανήλθε σε 13 χιλ. ευρώ, µέγεθος που αντιστοιχεί στο 99% του αντίστοιχου µέσου όρου της Ελλάδος. Οι φορολογούµενοι του Νοµού πλήρωσαν για το έτος 2004 κατά µέσο όρο φόρο εισοδήµατος ευρώ, έναντι του µέσου όρου της χώρας ο οποίος για την ίδια χρονική περίοδο ανήλθε σε ευρώ. Ως προς τον αριθµό των φορολογουµένων του Νοµού (αριθµητικό µέγεθος αυτών) αυτός, αναλογεί στο 1,4% του συνολικού αριθµού φορολογουµένων της χώρας, το ποσοστό αυτό κατέγραψε σε σχέση µε το 2003 θετική µεταβολή αύξηση της τάξης 2%. Επιπρόσθετα, στον Νοµό αντιστοιχεί το 1,3% του δηλωθέντος εισοδήµατος της χώρας, ποσοστό αύξησης σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά +7% καθώς και το 1,4% του φόρου εισοδήµατος των φυσικών προσώπων, ρυθµός αύξησης σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά της τάξης του +3%. Στον Νοµό επιπρόσθετα καταγράφεται η υψηλότερη αναλογία µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανά κατοίκους. Πιο συγκεκριµένα, η αναλογία αυτή ανήλθε για το 2004 στους 76 µαθητές ανά κατοίκους όταν ο αντίστοιχος µέσος όρος της χώρας για την ίδια χρονική στιγµή έφθανε τους 64. Ο Νοµός Κοζάνης κατατάσσεται στα τέλη του 2004 στην 6η θέση ως προς την παραγωγή µήλων και στην 7η θέση ως προς την παραγωγή σιτηρών µε 7% και 6% της συνολικής παραγωγής αντίστοιχα. Στα τέλη του 2004 οι πωλήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 14% όταν στο σύνολο της Χώρας αυξήθηκαν κατά 13%. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιβατική κίνηση του αεροδροµίου κατέγραψε στα τέλη του 2004 αύξηση της τάξης του 8% ύστερα από τη θεαµατική µείωση της προγενέστερης χρονιάς της τάξης του 15%. Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 8

9 Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε σε πίνακα ορισµένους από τους κυριότερους δείκτες ευηµερίας σε σύγκριση πάντοτε µε το σύνολο των 52 νοµών της επικράτειας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανά έτος η κατάταξη του νοµού στο σύνολο της επικράτειας, για κάθε ένα από τους διαφορετικούς δείκτες ευηµερίας, προκειµένου να διαπιστωθούν οι βασικές αδυναµίες του νοµού, να εκτιµηθεί η θέση που αυτός κατέχει τόσο στο σύνολο της χώρας. Στα δυνατά σηµεία του νοµού είναι η συντριπτική πλειοψηφία των δεικτών που αναφέρονται στο δηλωθέν εισόδηµα, το κατά κεφαλή ΑΕΠ, οι µαθητές Α βάθµιας και Β βάθµιας εκπαίδευσης και µία από τις κορυφαίες επιδόσεις στη χώρα όσον αφορά τη φυσική αύξηση του πληθυσµού. Αντίθετα, στα αδύναµα σηµεία του νοµού µπορεί κανείς να ξεχωρίσει την ιδιαίτερα χαµηλή επίδοση στις καταθέσεις ανά κάτοικο. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Βασικοί δείκτες ευηµερίας του Νοµού Κοζάνης ΕΙΚΤΕΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΕΤΟΣ ΜΕΓΕΘΗ ΣΕ, ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, % ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΕΠ Κατά Κεφαλή Κατά Κεφαλή αποταµιευτικές καταθέσεις ηλ. εισόδηµα ανά φορολογούµενο Φόρος ανά φορολογούµενο Φυσική αύξηση πληθυσµού ανά 1000 κατοίκους Μαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανά 1000 κατοίκους Μαθητές δηµοτικού ανά 1000 κατοίκους , Πηγή 1: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 9

10 1.2. Η Ε ιχειρηµατικότητα στο Νοµό Κοζάνης Ακολουθούν οι ενότητες που περιγράφουν τις µεταβολές στο Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ για το Νοµό Κοζάνης, καθώς και η δυναµικότητα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος σε όρους ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας, εξωστρέφειας, εργατικού δυναµικού, ανεργίας, εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσµού, µεταφορικών υποδοµών και δραστηριοτήτων και λοιπών υποδοµών. Τέλος, παρουσιάζονται εν συντοµία ορισµένα από τα κυριότερα διαθέσιµα στοιχεία επιχειρηµατικότητας που διατηρούνται στα Μητρώα του τοπικού Επιµελητηρίου και στις κατά τόπους Αναπτυξιακές εταιρίες Μητρώο Ε ιχειρήσεων ΕΣΥΕ 1995 & 2000 Σύµφωνα µε το Μητρώο Επιχειρήσεων 1995 ΕΣΥΕ στο Νοµό Κοζάνης καταγράφηκαν επιχειρήσεις, οι οποίες εντάχθηκαν σε 39 διψήφιους κλάδους ΣΤΑΚΟ Ακολουθεί αναλυτικά ο σχετικός πίνακας µε τον αριθµό των επιχειρήσεων ανά διψήφιο κλάδο και ανά τάξη µεγέθους απασχόλησης. Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 2:Αριθµός ε ιχειρήσεων Νοµού Κοζάνης ανά ΣΤΑΚΟ για το έτος 1995 Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 11

12 Οι κλάδοι που συγκέντρωναν, στα µέσα της δεκαετίας του 1990, µε σειρά σηµαντικότητας το µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων του νοµού είναι: ο κλάδος 52 «ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», µε επιχειρήσεις, ο κλάδος 55 «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ» µε 752 επιχειρήσεις, ο κλάδος 45 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» µε 575 επιχειρήσεις, ο κλάδος 51 «ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ» µε 494 επιχειρήσεις, ο κλάδος 60 «ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ» µε 479 επιχειρήσεις, ο κλάδος 50 «ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ:ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» µε 409 επιχειρήσεις, ο κλάδος 74 «ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» µε 387 επιχειρήσεις, και ο κλάδος 18 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ» µε 362 επιχειρήσεις. Οι παραπάνω οκτώ (8) κλάδοι συγκέντρωναν επιχειρήσεις ή αλλιώς περίπου το 75% των επιχειρήσεων του Νοµού Κοζάνης. Ιδιαίτερα δυναµική ήταν και η παρουσία του µεταποιητικού ιστού στον τοµέα τροφίµων και ποτών, µε 202 επιχειρήσεις για την ίδια περίοδο. Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 12

13 Και στην περίπτωση του Νοµού Κοζάνης διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (88,2%) απασχολούσαν λιγότερο από 10 άτοµα, ενώ µόνο 87 επιχειρήσεις σ ολόκληρο το νοµό εµφανίζονται για την ίδια χρονική περίοδο να έχουν αριθµό προσωπικού ίσο ή µεγαλύτερο από 10 άτοµα. ιευκρινίζεται ότι στον παραπάνω πίνακα: δε συµπεριλήφθηκαν οι επιχειρήσεις του νοµού που ανήκουν στον Πρωτογενή τοµέα, ο σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων (708) µε άγνωστη τάξη µεγέθους απασχόλησης που αναφέρεται είναι σχεδόν βέβαιο ότι ενισχύει ακόµη περισσότερο το σύνολο των επιχειρήσεων του νοµού µε προσωπικό λιγότερο από 10 άτοµα. Από το Μητρώο Επιχειρήσεων 2000 της ΕΣΥΕ (πιο πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία), προκύπτει ότι στο Νοµό Κοζάνης δραστηριοποιούνται συνολικά επιχειρήσεις (1,45% του αντίστοιχου συνόλου της χώρας και 47,7% της περιφέρειας), οι οποίες και εντάσσονται σε 52 διψήφιους κλάδους ΣΤΑΚΟ Γίνεται αντιληπτό ότι σχεδόν µία στις δύο επιχειρήσεις της περιφέρειας δραστηριοποιούνται στο νοµό Κοζάνης. Ο συνολικός παραγόµενος τζίρος των επιχειρήσεων του νοµού ανέρχεται στα 1.002,26 Μ (µόλις 0,52% του αντίστοιχου τζίρου στο σύνολο της χώρας και 55,1% της περιφέρειας). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αυτά κατατάσσουν το νοµό Κοζάνης, στο σύνολο των 52 νοµών της ελληνικής επικράτειας, στη 16η θέση, ως προς το πλήθος των επιχειρήσεων του και στη 19η θέση ως προς το µέγεθος του τζίρου τους. Συνολικά η µεταβολή των επιχειρήσεων του Νοµού Κοζάνης στην 5ετία είναι αυξητική κατά 73% (ή επιχειρήσεις). Ακολουθεί αναλυτικά ο σχετικός πίνακας µε τον αριθµό των επιχειρήσεων ανά διψήφιο κλάδο και ανά τζίρο κλάδου το έτος 2000 στο Νοµό Κοζάνης (δεν αναφέρεται ο τζίρος για κλάδους που συγκεντρώνουν λιγότερες από 4 επιχειρήσεις). Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 13

14 Οι κλάδοι που συγκεντρώνουν, για το έτος 2000, το µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων του νοµού (µε σειρά σηµαντικότητας) είναι: ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Αριθµός ε ιχειρήσεων του Νοµού Κοζάνης ανά ΣΤΑΚΟ για το Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 14

15 ο κλάδος 52 «ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», µε επιχειρήσεις, (51,8% αύξηση από το 1995), και συνολικό τζίρο 298,85 Μ, ο κλάδος 55 «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ» µε επιχειρήσεις (104,7% αύξηση από το 1995), και συνολικό τζίρο 45,64 Μ, ο κλάδος 45 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» µε επιχειρήσεις, (151,3% αύξηση από το 1995) και συνολικό τζίρο 122,23 Μ, ο κλάδος 74 «ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» µε 913 επιχειρήσεις (135,9% αύξηση από το 1995) και συνολικό τζίρο 49,57 Μ, ο κλάδος 51 «ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ» µε 831 επιχειρήσεις, (68,2% αύξηση από το 1995) και συνολικό τζίρο 175,84 Μ, ο κλάδος 50 «ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ:ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» µε 544 επιχειρήσεις (33% αύξηση από το 1995) και συνολικό τζίρο 96,78 Μ, ο κλάδος 18 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ» µε 537 επιχειρήσεις (48,3% αύξηση από το 1995) και συνολικό τζίρο 18,95 Μ και ο κλάδος 01 «ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» µε 497 επιχειρήσεις και συνολικό τζίρο 11,64 Μ. Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 15

16 Οι παραπάνω οκτώ (8) κλάδοι συγκεντρώνουν συνολικά επιχειρήσεις ή αλλιώς το 80,1% των επιχειρήσεων του νοµού Κοζάνης, µε τζίρο 819,5 Μ ή το 81,8% του συνολικού επιχειρηµατικού τζίρου της περιοχής. Σηµαντική συνεισφορά στην τόνωση της οικονοµίας του νοµού Κοζάνης αποδίδουν και οι κλάδοι: 60 «ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ» µε 494 επιχειρήσεις (µε οριακή αύξηση 3,1% από το 1995) και συνολικό τζίρο 38,21 Μ 15 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», µε 223 επιχειρήσεις (10,4% αύξηση από το 1995) και συνολικό τζίρο 26,68 Μ και 28 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», µε 181 επιχειρήσεις (108% αύξηση από το 1995) και συνολικό τζίρο 14,31Μ Στο νοµό Κοζάνης οι εναλλαγές που σηµειώνονται στην κατάταξη - σειρά σηµαντικότητας των επιχειρηµατικών κλάδων, µεταξύ του 1995 και του 2000, αφορούν κατά κύριο λόγο: η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου 74 «ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ», µε αποτέλεσµα να αποτελεί την 4η σηµαντικότερη επιχειρηµατική δραστηριότητα στο νοµό, η ενίσχυση του τοµέα 45 (Κατασκευών), η αξιόλογη για το νοµό συνεισφορά του κλάδου 01 «ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» στο τοπικό παραγωγικό προϊόν, η διατήρηση και οριακή ενίσχυση του κλάδου 18 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ» στην 7η θέση µεταξύ των πρωταγωνιστικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του νοµού, καθώς και Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 16

17 η οριακή αύξηση των επιχειρήσεων του κλάδου 60 «ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ», που συνετέλεσε στην υποχώρησή του στην 9η θέση των σηµαντικότερων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του νοµού. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση του νοµού Κοζάνης η διατήρηση των κλάδων 52 «ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» και 55 «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ» στις σηµαντικότερες και περισσότερο διαδεδοµένες επιχειρηµατικές δραστηριότητες του νοµού. Στην 5ετία σηµειώθηκαν συνολικά µεγάλες αυξήσεις σε επιχειρήσεις πρωτίστως στους κλάδους του Τριτογενή τοµέα µε µικρή αλλά και µεγάλη συµµετοχή στο παραγωγικό προϊόν του νοµού (π.χ. 70: «ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, 93: «ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», 74: «ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ», κ.α., καθώς και οι κλάδοι 55 «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ» και όλοι οι ανεξαιρέτως οι κλάδοι του ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 50, 51, 52). Σηµαντικές είναι όµως και οι αυξήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε επιµέρους κλάδους επιχειρήσεων του ευτερογενή τοµέα, µε µικρή κυρίως και µεσαία συµµετοχή στο επιχειρηµατικό προφίλ του νοµού, όπως οι κλάδοι 33 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ», 40 «ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ», 29 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Κ.», αλλά και οι κλάδοι 36 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ. ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Μ.Α.Κ.», 28: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», µε Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 17

18 εξαίρεση τον κλάδο 45 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» του οποίου η συµµετοχή στο Νοµό είναι ιδιαίτερα ενισχυµένη. Αντίθετα, ελάχιστες ήταν οι µειώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες σηµειώθηκαν κυρίως σε δύο κλάδους του ευτερογενή και ένα κλάδο του Τριτογενή τοµέα µε µικρή συµµετοχή στα επιχειρηµατικά δρώµενα της περιοχής, (19 «ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΨΗ ΕΡΜΑΤΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΤΑΞΙ ΙΟΥ (ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΙ ΩΝ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ», 34 «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», και 85 «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ»). Με γνώµονα τα προηγούµενα, το επιχειρηµατικό προφίλ του νοµού Κοζάνης συνοψίζεται παρακάτω: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Περισσότερες από το 88,2% των επιχειρήσεων του νοµού Κοζάνης είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Οι κλάδοι µε τη µεγαλύτερη σηµαντικότητα στο παραγωγικό προϊόν του νοµού Κοζάνης είναι αυτοί του ΕΜΠΟΡΙΟΥ (50, 51, 52), τα «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ», οι «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», ο κλάδος «ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ», ο κλάδος «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ» και ο κλάδος «ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» Μεταξύ των ετών ενισχύθηκε πρωτίστως ένας µεγάλος αριθµός κλάδων του Τριτογενή τοµέα και ορισµένοι επιµέρους κλάδοι του ευτερογενή τοµέα, µε µικρή αλλά και µεσαία σχετικά συνεισφορά στο Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 18

19 παραγωγικό προϊόν του νοµού Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται για το σύνολο του Νοµού Κοζάνης η κατανοµή της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας ανά κλάδο δραστηριότητας και το σύνολο αυτής κατά τα έτη ΠΙΝΑΚΑΣ 4:Ακαθάριστη ροστιθέµενη αξία ανά κλάδο για τα έτη σε εκ.δρχ-τρέχουσες τιµές Μεταβο λή ΚΛΑ ΟΙ * 2000* 2001* ΓΕΩΡΓΙΑ, KΤΗΝ/ΦΙΑ, ΑΣΗ ,50% ΑΛΙΕΙΑ ,80% ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ,20% ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ,60% ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ Υ ΡΕΥΣΗ ,40% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,90% ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡIΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,30% ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ,50% ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ,40% ΧΡΗΜ/ΣΤΩΤΙΚΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ,20% ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ,80% ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,60% ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ,60% ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ,70% ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΑΣ/ΤΗΤΕΣ ,40% Ι ΙΩΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ,60% Πηγή 2: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 19

20 Από τα δεδοµένα αυτά και µε γνώµονα, αφενός το συνολικό ύψος της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας, και αφετέρου της σηµαντικής αύξησής της στο εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα, ξεχωρίζουν για την πρωταγωνιστική συνεισφορά τους στη διαµόρφωση του παραγωγικού προϊόντος του νοµού οι κλάδοι: «ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ Υ ΡΕΥΣΗ», λόγω της καταλυτικής παρουσίας των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειες της ΕΗ, µε 146,2 δις δρχ. (429,04 Μ ) για το 2001 και αύξηση κατά 10,4%, «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ», µε 112,1 δις δρχ. (328,92 Μ ) για το 2001 και αύξηση κατά 85,8%, «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ», ως κλάδος άµεσα συνδεδεµένος µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, µε δις δρχ. (300,88 Μ ) για το 2001 και αύξηση κατά 115,2%, «ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡIΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», µε 70,76 δις δρχ. (207,67 Μ ) για το 2001 και αύξηση κατά 99,3%, «ΓΕΩΡΓΙΑ, KΤΗΝ/ΦΙΑ, ΑΣΗ», µε 67,19 δις δρχ. (197,19Μ ) για το 2001 και αύξηση κατά 83,5%, «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ» µε 24,93 δις δρχ. (73,16Μ ) για το 2001 και αύξηση κατά 78,5% «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», µε 23,74 δις δρχ. (69,67 Μ ) για το 2001 και αύξηση κατά 247,9% Παρά το γεγονός ότι τα παραπάνω δεδοµένα είναι εκφρασµένα σε τρέχουσες τιµές, υπογραµµίζεται η ιδιαίτερα σηµαντική, σε ορισµένες περιπτώσεις, αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας (π.χ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, κ.α.). Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 20

21 Οι παραπάνω επτά (7) κλάδοι συγκεντρώνουν το 80,1% της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας του νοµού Κοζάνης για το έτος Τα συγκριτικά στοιχεία της επταετίας καταδεικνύουν και την αξιοσηµείωτη µείωση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας του κλάδου της Μεταποίησης κατά 68,6% (9,67 δις δρχ. ή 28,38 Μ για το 2001), γεγονός που συνεπάγεται την περαιτέρω συρρίκνωση της µεταποίησης στο Νοµό και συνιστά έναν από τους κύριους παράγοντες µείωσης ή επιβράδυνσης της δεσπόζουσας θέσης ή της συνεισφοράς του Ν. Κοζάνης στη διαµόρφωση του Περιφερειακού ΑΕΠ. Όσον αφορά την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ανά τοµέα παραγωγής, από τον πίνακα προκύπτει ότι για το έτος 2001 ο Πρωτογενής τοµέα συνεισφέρει κατά 9,8%, ο ευτερογενής τοµέας κατά 41,3% και ο Τριτογενής τοµέας κατά 48,9% στη συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του νοµού. Στην επταετία η συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία για το νοµό Κοζάνης σηµειώνει αύξηση κατά 57,6%, φτάνοντας το 2001 στα 683,40 δις δρχ. (2.005 M ). Τα δεδοµένα αυτά κατατάσσουν το νοµό Κοζάνης στην 1η θέση µεταξύ των νοµών της περιφέρειας, ως απόλυτη τιµή, και στην 3η θέση ως µεταβολή στην ίδια χρονική περίοδο Ενδοκοινοτικές Εισαγωγές και Εξαγωγές Ακολουθεί ο πίνακας που παρουσιάζει ανά έτος α) το κύριο προϊόν εισαγωγής του νοµού Κοζάνης και το ποσοστό που αυτό καταλαµβάνει στο συνολικό ετήσιο ύψος εισαγωγών του νοµού, β) το πλήθος όλων των προελεύσεων (χωρών που εισάγουν ένα ή περισσότερα προϊόντα στο νοµό), γ) την κύρια χώρα εισαγωγών (χώρα µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή βαρύτητα στις εισαγωγές), καθώς και δ) το συνολικό ύψος εισαγωγών (σε δρχ. και ). Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 21

22 ΠΙΝΑΚΑΣ 5:Εισαγωγές Νοµού Κοζάνης Έτος Κύριο Προϊόν Εισαγωγής (%) κύριου προϊόντος Εισαγωγής Πλήθος Προελεύσεων Κύρια Χώρα Εισαγωγών Συνολικό Εισαγωγών ( ρχ & ) Ύψος 1998 ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ 67,22 14 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ( ,76 ) 1999 ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ 51,22 13 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ( ,22 ) 2000 ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ 58,69 13 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ( ,98 ) 2001 ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ 67,51 12 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ( ,24 ) 2002 ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ 66,93 13 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ( ,00 ) Πηγή 3: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 Από τη µελέτη των συνολικών ενδοκοινοτικών εισαγωγών του Νοµού Κοζάνης για την περίοδο προκύπτει ότι: στην πενταετία το συνολικό ύψος των εισαγωγών ανήλθε στα δις δρχ. ( ,20 ), η κύρια κατηγορία προϊόντος που εισάγεται στην Κοζάνη είναι σταθερά και για όλα τα έτη η «ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ», εκτός από τη Γερµανία, από την οποία προέρχεται το 40,44% του συνόλου των εισαγωγών στην ίδια περίοδο, ο Νοµός προµηθεύεται προϊόντα σε µεγάλο βαθµό και από άλλες χώρες όπως η Ιταλία (27,2%), η ανία (9,2%), η Ισπανία (6,7%) και το Ηνωµένο Βασίλειο. Από την, κατ ανάλογο τρόπο, ανάλυση των εξαγωγών του νοµού Κοζάνης προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προκύπτει ότι αυτές συγκεντρώνονται εξ ολοκλήρου και για όλα τα έτη και πάλι στην κατηγορία Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 22

23 προϊόντων «ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ», δεδοµένο που αποδεικνύει τη σπουδαιότητα του ως άνω τοµέα για το συνολικό παραγωγικό προϊόν, την οικονοµία και κατ επέκταση την εξωστρέφεια του Νοµού. Για την ίδια πενταετία, το συνολικό ύψος των ενδοκοινοτικών εξαγωγών του νοµού ανήλθε στα δις δρχ. ( ,1 ). Εκτός από τη Γερµανία, στην οποία για την ίδια περίοδο κατευθύνθηκε το 40,2% του συνόλου των εξαγωγών, η εξωστρέφεια του Νοµού εκδηλώθηκε σε µεγάλο βαθµό (µε σειρά σηµαντικότητας) σε χώρες όπως η Ισπανία (25,8%), η Ιταλία (19,7%) και η Γαλλία (5,6%). Το εξαγωγικό προϊόν του Νοµού Κοζάνης χαρακτηρίζεται από µεγάλη διασπορά προορισµών, µε το δεδοµένο ότι αποστέλλεται κατ έτος σε χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. ΠΙΝΑΚΑΣ 6:Εξαγωγές Νοµού Κοζάνης Έτος Κύριο Εξαγωγικό Προϊόν (%) Κύριου Εξαγωγικού προϊόντος Πλήθος Προορισµών Κύρια Χώρα Εξαγωγών Συνολικό Εξαγωγών & ) Ύψος ( ρχ ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ,91 14 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ( ,55 ) ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ,03 12 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ( ,63 ) ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ,04 12 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ( ,49 ) ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ,06 12 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ( ) ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ Πηγή 4: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 23

24 Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει ανά έτος αλλά και σε επίπεδο πενταετίας ( ) τα συνολικά ύψη ενδοκοινοτικών εξαγωγών και εισαγωγών του Νοµού και το αντίστοιχο ενεργητικό ή παθητικό υπόλοιπο. Το εµπορικό ισοζύγιο του Νοµού Κοζάνης είναι αρνητικό για όλη την περίοδο Το παθητικό υπόλοιπο του εµπορικού ισοζυγίου κορυφώνεται κατά τα έτη 1998 και Το 2002 το παθητικό υπόλοιπο ήταν Ευρώ. ΠΙΝΑΚΑΣ 7:Εµ ορικό Ισοζύγιο Νοµού Κοζάνης Ενεργητικό/Παθητικό Ετος Υπόλοιπο Εµπορικού Συνολικό ύψος Συνολικό ύψος Ισοζυγίου Νοµού εξαγωγών εισαγωγών Κοζάνης 1998 δρχ ευρώ , , , δρχ ευρώ , , , δρχ ευρώ , , , δρχ ευρώ , , , δρχ ευρώ , , ,00 5ετία δρχ ευρώ ,10 Πηγή 5: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 24

25 Α ασχολούµενοι ανά οµάδα οικονοµικής δραστηριότητας Από την ανάλυση των τελευταίων διαθέσιµων στοιχείων της ΕΣΥΕ (Απογραφή 2001) σκιαγραφούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νοµού Κοζάνης, όσον αφορά το εργατικό δυναµικό, την απασχόληση, την ανεργία και το επίπεδο εκπαίδευσης. ΠΙΝΑΚΑΣ 8:Α ογραφή ληθυσµού 18 ης Μαρτίου 2001 Οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ 91 Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία Αλιεία Ορυχεία, λατοµεία Μεταποιητικές βιοµηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, νερού Κατασκευές Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχηµάτων και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις ηµόσια διοίκηση,υποχρεωτική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική µέριµνα ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα ε δήλωσαν κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας Σύνολο Πηγή 6: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 25

26 Οι οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας µε τη µεγαλύτερη σηµαντικότητα, κατά σειρά αναφοράς, στην απασχόληση είναι: η «Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχηµάτων και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης», που συγκεντρώνει απασχολούµενους (13,8%) η «Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία», µε απασχολούµενους (13,1% του συνόλου των απασχολούµενων του Νοµού Κοζάνης), η «Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, νερού», που συγκεντρώνει απασχολούµενους (10,2% του συνόλου των απασχολούµενων του Νοµού Κοζάνης), η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι άνδρες η οµάδα «Κατασκευές», µε απασχολούµενους (10,1%) η οµάδα «Μεταποιητικές βιοµηχανίες», µε απασχολούµενους (8,9% του συνόλου των απασχολούµενων του Νοµού Κοζάνης), η «Εκπαίδευση», που συγκεντρώνει απασχολούµενους (7,3%) η «ηµόσια διοίκηση, υποχρεωτική ασφάλιση», που συγκεντρώνει απασχολούµενους (6,9%) Οι επτά (7) παραπάνω οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας συγκεντρώνουν συνολικά το 70,3% των απασχολούµενων του Νοµού Κοζάνης. υναµικές εστίες απασχόλησης αποτελούν και οι οµάδες κλάδων «Ορυχεία Λατοµεία», µε απασχολούµενους και «Ξενοδοχεία και εστιατόρια», µε απασχολούµενους. Η ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης συνιστά πόλο έλξης για τους απασχολούµενους της περιφέρειας, αφού συνεχίζει να διατηρεί ένα σηµαντικότατο αριθµό εργαζόµενων στον πρωτογενή τοµέα, παρά τις ισχυρές τάσεις τριτογενοποίησης, ενώ συνιστά ταυτόχρονα το βιοµηχανικό κέντρο της περιφέρειας (παραγωγικές µονάδες ΕΗ, ορυχεία - λατοµεία, µεταποιητικές επιχειρήσεις (γούνα, τρόφιµα ποτά, κλπ). Επιπλέον, τα µεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δροµολογούνται σταδιακά στον τοµέα των υποδοµών Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 26

27 (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, κάθετοι και άλλοι Οδικοί Άξονες, Φράγµατα, κλπ), καθώς και η υψηλή οικοδοµική δραστηριότητα που συνεχίζεται κυρίως στα δηµοτικά διαµερίσµατα του νοµού, µετά το σεισµό του 1995, συνιστούν τις προϋποθέσεις πάνω στις οποίες αναπτύσσεται µε ικανοποιητικούς ρυθµούς ο κλάδος των Κατασκευών Υ οδοµές Μεταφορών στο Νοµό Κοζάνης Ο νοµός Κοζάνης συγκεντρώνει ένα σηµαντικό πλέγµα µεταφορικών υποδοµών, µεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν το αεροδρόµιο και η σύνδεση µε το σιδηροδροµικό δίκτυο, για τα οποία έχουν δροµολογηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη έργα εκσυγχρονισµού, καθώς και το οδικό δίκτυο, το οποίο τα τελευταία χρόνια αναβαθµίζεται συνεχώς µε τη σταδιακή ολοκλήρωση των τµηµάτων της Εγνατίας Οδού. Η Κοζάνη συνδέεται σιδηροδροµικά µε την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι σιδηροδροµικές συνδέσεις (και ιδιαίτερα η σύνδεση µε το Αµύνταιο της Φλώρινας) είναι συνολικά υποβαθµισµένες, µε αποτέλεσµα τα τελευταία χρόνια να έχει υποχωρήσει σε µεγάλο βαθµό η κίνηση επιβατών και εµπορευµάτων. Η έλλειψη ενός επαρκούς εµπορικού σιδηροδροµικού δικτύου είναι εµφανής και έχει υπογραµµιστεί κατ επανάληψη από τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εµπορευµατική κίνηση στους σιδηροδροµικούς σταθµούς της περιφέρειας σηµείωσε, κατά την περίοδο , µεγάλη υποχώρηση κατά 59,3%, ενώ η µέση ανά έτος µείωση ανέρχεται στο 7,6%. Το κόστος εκσυγχρονισµού του σιδηροδροµικού δικτύου (βελτίωση δικτύου Αµυνταίου Κοζάνης) ανέρχεται σε Κ. Το συνολικό πρόγραµµα εκσυγχρονισµού εκτιµάται ότι προχωρεί αργά. Η επέκταση του υφιστάµενου σιδηροδροµικού δικτύου του νοµού και της περιφέρειας υτικής Μακεδονίας προς τα νοτιοδυτικά (Γρεβενά, Καλαµπάκα, Ήπειρο και υτική Ελλάδα), ως τµήµα της σιδηροδροµικής Εγνατίας και του υτικού και Κεντρικού σιδηροδροµικού άξονα της χώρας, έχει ήδη ενταχθεί στο υτικό Σιδηροδροµικό Άξονα, και θα αποδώσει έως το 2014 την Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 27

28 απαραίτητη δυναµική στο δίκτυο της περιφέρειας, τόσο στην επιβατική όσο και στην εµπορευµατική κίνηση. Στο αεροδρόµιο της Κοζάνης η επιβατική κίνηση για την ίδια περίοδο έχει σηµειώσει υποχώρηση κατά 38,4%, ενώ η µέση ανά έτος µείωση ανέρχεται στο 6,5%. Το αεροδρόµιο Κοζάνης είναι σήµερα το δεύτερο σε επιβατική κίνηση αεροδρόµιο της περιφέρειας υτικής Μακεδονίας (3.951 επιβάτες για το έτος 2003). Ο νέος σχεδιασµός του αεροδροµίου Κοζάνης, µε συνολικό προϋπολογισµό 6 Μ, προέβλεπε α) τη φωτοσήµανση εµποδίων ευρύτερης περιοχής προϋπολογισµού , (δηµοπρατήθηκε στις 12/12/2002), β) την κατασκευή περιφερειακής οδού και περίφραξης προϋπολογισµού 2,08Μ και γ) έργα για την εγκατάσταση και λειτουργία VOR/DME στη θέση «ιάκος» Γρεβενών προϋπολογισµού 2,7 M, το οποίο ολοκληρώθηκε. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο του νοµού οι προοπτικές του νοµού είναι ιδιαίτερα ευοίωνες. Ο νοµός Κοζάνης διασχίζεται από την Εγνατία Οδό, ενώ βρίσκεται πλησίον του οδικού άξονα ΠΑΘΕ και µπορεί να εξελιχθεί σε κέντρο διακίνησης εµπορευµάτων προς τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες. Η παράδοση στην κυκλοφορία των 62 χλµ του τµήµατος «Γρεβενά Πολύµυλος» της Εγνατίας Οδού έχει ήδη διευκολύνει αισθητά την πρόσβαση προς τα µεγάλα αστικά κέντρα της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, καθώς και τους νοµούς Γρεβενών και Καστοριάς και έχει αποφέρει σηµαντική ώθηση στις εµπορευµατικές µεταφορές. Ταυτόχρονα, η αναµενόµενη ολοκλήρωση του τµήµατος Πολύµυλου - Βέροιας (παράκαµψη Καστανιάς), θα ελαχιστοποιήσει περαιτέρω την απόσταση του νοµού από τη µεγάλη αγορά της Θεσσαλονίκης. Το δεδοµένο αυτό εκτιµάται ότι θα ανοίξει δυναµικά το δρόµο για την ανάπτυξη επενδύσεων αποθήκευσης, µεταφοράς, διακίνησης (Logistics), καθώς και ταχείας εστίασης. Από την άλλη µεριά, προωθείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της υτικής Μακεδονίας η κατασκευή των κάθετων προς την Εγνατία Οδό αξόνων Φλώρινας - Πτολεµαΐδας Κοζάνης, που συνδέει την περιφέρεια µε τη FYROM και συνεχίζεται νότια προ το νοµό Λάρισας, καθώς Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 28

29 και η σύνδεση της Κοζάνης και της Καστοριάς µέσω Κρυσταλλοπηγής µε την Αλβανία, συνολικού προϋπολογισµού Κ. Οι καθυστερήσεις που σηµειώθηκαν τόσο στην ολοκλήρωση του τµήµατος Παναγιά Γρεβενά όσο και στους επιµέρους τµήµατα των κάθετων αξόνων συνεχίζουν να εµποδίσουν τη µεγιστοποίηση της αναπτυξιακής προοπτικής του νοµού προς τις αγορές της Ηπείρου, το λιµάνι της Ηγουµενίτσας και τις αγορές των γειτονικών και µη Βαλκανικών χωρών και κατ επέκταση την ενδυνάµωση του σηµαντικού εξαγωγικού χαρακτήρα του νοµού. Η κατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου της περιοχής εκτιµάται ως µέτρια και τα περιθώρια βελτίωσής της παραµένουν σηµαντικά. Οι προσδοκίες της επιχειρηµατικής κοινότητας του νοµού Κοζάνης, όσον αφορά τις υποδοµές µεταφορών, εστιάζονται στην επιτάχυνση της ολοκλήρωση των υπόλοιπων τµηµάτων της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων της, καθώς και στην ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισµού και στη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση του αεροδροµίου και του σιδηροδροµικού δικτύου. Οι συνδέσεις της Κοζάνης µε τα µεγάλα αστικά κέντρα και τα λιµάνια των γειτονικών περιφερειών, µε εξαίρεση αυτής της Θεσσαλονίκης στην Κεντρική Μακεδονία, συνεχίζουν να συγκεντρώνουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης, τα οποία µπορούν να µεταφραστούν σε περαιτέρω µειώσεις στα µεταφορικά κόστη. Από την παράθεση των διαθέσιµων στοιχείων της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του νοµού Κοζάνης στον τοµέα των µεταφορών για τα έτη 1987 έως και 2001 συγκρινόµενα µε τις αντίστοιχες τάσεις στο σύνολο της χώρας διαπιστώνουµε ότι: ο αριθµός κυκλοφορίας των ταξί διατηρείται, σχεδόν αµετάβλητος (0,6% αύξηση), όπως και στο σύνολο της χώρας, σηµειώνεται αύξηση (33,3%) του συνολικού αριθµού των λεωφορείων, η οποία είναι ελαφρά µικρότερη από την αντίστοιχη αύξηση στο σύνολο της χώρας (υπερβαίνει το 37%), Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 29

30 ενώ διαπιστώνεται η αύξηση κατά 68,2% του συνολικού αριθµού των φορτηγών σε κυκλοφορία, η οποία και είναι µεγαλύτερη και από την αντίστοιχη αύξηση στο σύνολο της χώρας (66,8%). Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 30

31 Υ οδοµές Ε ιχειρηµατικής Mεταφορικής ραστηριότητας ΠΙΝΑΚΑΣ 9:Υ οδοµές ε ιχειρηµατικής µεταφορικής δραστηριότητας στο Νοµό Κοζάνης ΕΤΗ Ταξί σε Λεωφορεία σε κυκλοφορία κυκλοφορία Φορτηγά σε κυκλοφορία Πηγή 7: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 31

32 Λοι ές Ε ιχειρηµατικές Υ οδοµές Στο νοµό έχουν πραγµατοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, µέσω του Γ ΚΠΣ έργα για τη βελτίωση του επαρχιακού δικτύου, καθώς και την ανάπτυξη υποδοµών που ενισχύουν τις παραγωγικές δραστηριότητες, τόσο στον πρωτογενή τοµέα (π.χ. αρδευτικά έργα, αγροτική οδοποιία, µετεγκατάσταση υποδοµών κτηνοτροφικών µονάδων κλπ) όσο και στο δευτερογενή τοµέα (αξιοποίηση ορυκτού πλούτου, γεωθερµίας, Εκθεσιακό Κέντρο, ΒΙΟ.ΠΑ., ΒΙ.ΠΕ. κ.α.). Ο νοµός συγκεντρώνει σήµερα ένα σηµαντικό πλέγµα υπηρεσιών και δοµών επιχειρηµατικής στήριξης, µε εµβέλεια σ ολόκληρη την περιφέρεια (π.χ Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακή ιεύθυνση ΕΟΜΜΕΧ, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις κ.α.). Ιδιαίτερα σηµαντική για την τοπική αγορά κρίνεται η δηµιουργία και λειτουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κοζάνης, στόχος της οποίας είναι η αποτελεσµατική επίλυση των προβληµάτων χρηµατοδότησης των τοπικών επιχειρήσεων. Στα Κοίλα Κοζάνης στεγάζεται το νέο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, στο οποίο συγκεντρώνεται η αναγκαία υποδοµή για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εµποροβιοτεχνικών εκθέσεων, µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών προβολής, προώθησης και εµπορίας τοπικών προϊόντων. Στο νοµό και ειδικότερα στη Μπάρα Σιάτιστας λειτουργεί το Βιοµηχανικό Πάρκο Γούνας (έκτασης 91 στρεµµάτων). Υπό κατασκευή είναι η Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Κοζάνης, το Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) Εράτυρας και το Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) Επίπλου Ξύλου. Το τελευταίο θα υλοποιηθεί σε έκταση 45 στρ., θα διαθέτει εκθεσιακό χώρο 2000 τ.µ. και θα µπορούν να στεγαστούν περίπου 20 µικρές επιχειρήσεις ξύλου). Παράλληλα, στο στάδιο προγραµµατισµού βρίσκεται η δηµιουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ) Μαρµάρου. Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 32

33 Η ολοκλήρωση της ΒΙ.ΠΕ., στα Κοίλα / Μαυροδένδρι (σε µία έκταση 710 στρ. - ήδη έχουν κατατεθεί αιτήσεις από επιχειρήσεις για εγκατάσταση), η οποία έχει ενταχθεί στο Μέτρο 2.2 του ΠΕΠ υτικής Μακεδονίας και έχει καθυστερήσει σηµαντικά, εκτιµάται από τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς ότι θα πρέπει να συνοδευτεί από ειδικά αναπτυξιακά κίνητρα και ρυθµίσεις µε γνώµονα την ουσιαστική ενίσχυση της απασχόλησης στη µεταποίηση, η οποία σηµειώνει σηµαντική υποχώρηση στο σύνολο του νοµού. Σηµαντικές παρεµβάσεις για την τόνωση της τοπικής οικονοµίας, της απασχόλησης και την ενδυνάµωση του εκπαιδευτικού επίπεδου στο νοµό, αλλά και στο σύνολο της περιφέρειας, αναµένεται να αποφέρει και η ολοκληρωµένη λειτουργία του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας. Στο ρέπανο Κοζάνης έχει δηµιουργηθεί και λειτουργεί µία σύγχρονη υποδοµή αποθήκευσης και διανοµής κέντρο Logistics («ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α.Ε.») µε κλειστό αποθηκευτικό χώρο τ.µ., η οποία και συνιστά ένα (1) από τα επτά (7) κέντρα Logistics που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια µε κοινοτικά κονδύλια, τα οποία διαχειρίστηκε η Εταιρία Ανάπτυξης Ιδιωτικών Υποδοµών Βορείου Ελλάδος (Ε.Α.Ι.Υ.Β.Ε.). Σηµαντικές αλλά σαφώς µικρότερου µεγέθους και χαµηλότερου τεχνολογικού επιπέδου είναι οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις που συγκεντρώνονται στην υπόλοιπη περιοχή, ενώ ικανοποιητική κρίνεται και η δραστηριοποίηση ορισµένων ανταγωνιστικών τοπικών επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας νέων και της αναβάθµισης των παλαιών αποθηκευτικών τους εγκαταστάσεων. Η σταδιακή ολοκλήρωση και ο εκσυγχρονισµός του πλέγµατος των µεταφορικών υποδοµών στο νοµό Κοζάνης ενισχύει ολοένα και περισσότερο τις προοπτικές ανάπτυξης ανάλογων επενδύσεων. Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 33

34 1.3. ιαθέσιµα στοιχεία α ό το ικούς φορείς Μητρώα Εµ ορικού και Βιοµηχανικού Ε ιµελητηρίου Κοζάνης Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Κοζάνης (Ε.Β.Ε. Κοζάνης) ιδρύθηκε το Η παροχή των Μηχανογραφηµένων Υπηρεσιών προς τα µέλη του ξεκίνησε από το Το Ε.Β.Ε. Κοζάνης είναι µικτό Επιµελητήριο και καταχωρεί τα Μέλη του στα εξής τρία (3) τµήµατα: 1) το Βιοτεχνικό τµήµα που έχει α) τους Βιοτέχνες και β) τους Γουνοποιούς, β) το Εµπορικό, και γ) το Επαγγελµατικό. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του Ε.Β.Ε. Κοζάνης και έπειτα από την προσπάθεια εκκαθάρισης του µητρώου του, είναι εγγεγραµµένες και ενεργές επιχειρήσεις (µέχρι και ). Η κατανοµή των ενεργών επιχειρήσεων στα τέσσερα τµήµατα του ΕΒΕ Κοζάνης δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Κατανοµή ενεργών επιχειρήσεων στα τέσσερα τµήµατα του ΕΒΕ Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΑ Πηγή 8: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 34

35 ιάγραµµα 1: Τµήµατα ΕΒΕ Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΟ 49% ΕΜΠΟΡΙΚΟ 23% ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ 7% ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ 21% Πηγή 9: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 Από το σύνολο των εν ενεργεία µελών του Ε.Β.Ε. Κοζάνης, συνολικά 259 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν εξαγωγική δραστηριότητα. Το µέγεθος των εξαγωγικών επιχειρήσεων µειώθηκε κατά 32 επιχειρήσεις σε σχέση µε το Η µείωση αυτή οφείλεται στη συρρίκνωση του κλάδου της Γουνοποιίας στην πόλη της Σιάτιστας όπου από 222 το 2002 σήµερα ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα µόλις 188 επιχειρήσεις ποσοστό 69% του συνόλου των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Η κατανοµή των επιχειρήσεων αυτών ανά νοµική µορφή δίνεται στον επόµενο πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ 11:Εξαγωγικές ε ιχειρήσεις Νοµού Κοζάνης ανά κλάδο και νοµική µορφή ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ Βιοτέχνες ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ Γουνοποιοί ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Α.Ε ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε Ε.Ε Ο.Ε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Πηγή 10: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 35

36 Στη συνέχεια ακολουθούν πίνακες µε τα στοιχεία ιδρύσεων και λύσεων επιχειρήσεων του νοµού Κοζάνης ανά τµήµα και νοµική µορφή από το έτος 1999 έως και τις 31/12/2005 (εξαετία). ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Βιοτεχνικό τµήµα Ιδρύσεις ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.Ε ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕ Ε.Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ο.Ε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Πηγή 11: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Τµήµα γουνο οιών Ιδρύσεις ΤΜΗΜΑ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Α.Ε ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕ Ε.Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ο.Ε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Πηγή 12: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 36

37 ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Τµήµα εµ ορικό - Ιδρύσεις ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.Ε ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕ Ε.Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ο.Ε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Πηγή 13: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Τµήµα ε αγγελµατικό Ιδρύσεις ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.Ε ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕ Ε.Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ο.Ε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Πηγή 14: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 37

38 ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Τµήµα βιοτεχνικό Λύσεις ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.Ε ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕ Ε.Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ο.Ε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Πηγή 15: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Τµήµα γουνο οιών Λύσεις ΤΜΗΜΑ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Α.Ε ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕ Ε.Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ο.Ε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Πηγή 16: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Εµ ορικό τµήµα Λύσεις ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.Ε ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕ Ε.Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ο.Ε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Πηγή 17: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 38

39 ΠΙΝΑΚΑΣ 19:Ε αγγελµατικό τµήµα Λύσεις ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.Ε ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕ Ε.Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ο.Ε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Πηγή 18: Site: Έκθεση α οτύ ωσης ε ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, 2006 Από τα δεδοµένα που παρατέθηκαν προκύπτουν τα ακόλουθα κύρια συµπεράσµατα: Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του Νοµού, σ όλα ανεξαιρέτως τα τµήµατα, είναι Ατοµικές επιχειρήσεις, ενώ ακολουθούν οι Οµόρρυθµες και οι Ανώνυµες Εταιρίες. Στο Βιοτεχνικό τµήµα του Επιµελητηρίου Κοζάνης, για τη διετία , ιδρύθηκαν 164 επιχειρήσεις ενώ την ίδια στιγµή διαγράφτηκαν 207. Παρατηρείται λοιπόν µία αρνητική σχέση ιδρύσεων ως προς τις διαγραφές της τάξης των 43 επιχειρήσεων. Στο τµήµα των Γουνοποιών, η αρνητική σχέση ιδρύσεων ως προς τις διαγραφές επιχειρήσεων για τη διετία λαµβάνει τεράστια διάσταση. Συγκεκριµένα, διαγράφτηκαν 377 επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους ατοµικές και ιδρύθηκαν µόλις 28 (αρνητική διαφορά 349 επιχειρήσεων). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει το τεράστιο πρόβληµα του κλάδου της Γουνοποιίας µε τις θλιβερές κατά επέκταση συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για την απασχόληση και το ΑΕΠ του Νοµού. Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 39

40 Στο Εµπορικό τµήµα, η κατάσταση για τη διετία δεν είναι διαφορετική από αυτή των δύο προηγούµενων τµηµάτων. Πιο συγκεκριµένα ιδρύθηκαν 244 επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους ατοµικές και διαγράφτηκαν 395 (αρνητική διαφορά 151 επιχειρήσεων). Στο Επαγγελµατικό τµήµα του Επιµελητηρίου, τη διετία ιδρύθηκαν 836 επιχειρήσεις και διαγράφτηκαν 909 (αρνητική διαφορά 73 επιχειρήσεων). Για τη διετία ο πυρήνας των Οµόρρυθµων επιχειρήσεων σηµείωσε αισθητή βελτίωση αφού ενδυναµώθηκε κατά 69 επιχειρήσεις γεγονός το οποίο αποτυπώνει την προτίµηση των επιχειρηµατιών ως προς την εν λόγω νοµική µορφή. Η σχέση ανάµεσα στις ιδρύσεις και διαγραφές ανωνύµων εταιριών για τη διετία διατηρείται στο ίδιο επίπεδο µε τα προηγούµενα έτη ( ). Στο Ε.Β.Ε. Κοζάνης δεν τηρούνται στοιχεία για τις πτωχεύσεις, τις επεκτάσεις και τις οικονοµικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση η εικόνα της κίνησης των επιχειρήσεων στην αγορά του Νοµού Κοζάνης δεν είναι ικανοποιητική και αντικατοπτρίζει τα προβλήµατα και τις δυσκολίες που υφίστανται σε καθηµερινή βάση οι περισσότεροι επιχειρηµατίες. Οι προσδοκίες της επιχειρηµατικής κοινότητας στο νοµό στηρίζονται εξ ολοκλήρου στην άµεση και ουσιαστική αντιµετώπιση όλων των καθηµερινών προβληµάτων της αγοράς (π.χ. παραεµπόριο), την προσαρµογή των εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων στις ιδιαιτερότητες και τα δεδοµένα της περιοχής, στην παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης. Γαλάνη έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics 40

Χάρτης 3.1.- Οι Επαρχίες του Νοµού Κοζάνης

Χάρτης 3.1.- Οι Επαρχίες του Νοµού Κοζάνης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΚΛΙΜΑ Ο Νοµός Κοζάνης αποτελεί τµήµα της υτικής Μακεδονίας, και µάλιστα η πόλη της Κοζάνης αποτελεί την «πρωτεύσουσα» της Περιφέρειας υτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 6,9% του πληθυσµού και παράγει 6,3%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

InVent Innovative Ventures in Thessaly

InVent Innovative Ventures in Thessaly INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS Ετήσια Έκθεση Καινοτοµίας 2002 InVent Innovative Ventures in Thessaly ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Ν.Ε.Ε. 200_ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Πρόγραµµα Επιχορήγησης ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η περιγραφή του εισαγωγικού και εξαγωγικού profile της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες όταν τοποθετηθεί συγκριτικά µε την Αττική και το σύνολο των εισαγωγών-εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ICAP Group A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ& ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑγίουΓεωργίου5(COSMOS OFFICES, 570 01 Θεσσαλονίκη Τηλ.:(2310) 505700,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ε λ τ ί ο 1 Ο Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 0 4 Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε επιλεγµένους κλάδους στην Ελλάδα Νίκος Ε. Ντερµανάκης Περιεχόµενα Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε οµάδες κλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού Εφευρετικός Επινοητικός Επιτήδειος Πολυμήχανος Καταρτισμένος Αποφασιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ KOINOTIKΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III» Ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων

Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων Κ.Π. INTERREG III A (ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ / ΠΓ Μ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ / ΑΛΒΑΝΙΑ) Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων Business Unit: CON No of Pages: 5 Authors:

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ... 5 1.1. Γενικά Στοιχεία Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό Σερρών... 5 1.2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Το Επιµελητήριο Σερρών έχει αναθέσει σε ειδικούς συµβούλους την εκπόνηση µελετών και προτάσεων οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην παρόδια ζώνη της Εγνατίας Οδού (Ζώνη Επιρροής Ι),

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ISBN 978-960-7536-59-4 Copyright 2015 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μάρτιος 2014 (περιλαμβάνει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές) Πηγές Στοιχείων :Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-748-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2011» 14-15 Οκτωβρίου Κεραμίδας Νίκος Αρχιτέκτονας Μηχανικός I.U.A.V. Ανταγωνισμός: έτοιμο εισαγόμενο κούφωμα Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης Συγγραφή και Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες Εισήγηση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο Νομός Κοζάνης η Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Λιγνίτης Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα