ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 1961

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 1961"

Transcript

1 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 1961 Η Ελλάδα την υπέγραψε την 10η Μαρτίου 1972 (Φ.Ε.Κ. 6/ ) Για να καταπολεμηθεί η μάστιγα της τοξικομανίας και τα ναρκωτικά να χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση του πόνου και ιατρική χρήση πρέπει τα μέτρα, που λαμβάνονται, να είναι παγκόσμια. Την σύμβαση έχουν συνάψει τα μέλη του Ο.Η.Ε. Περιέχει 4 Πίνακες Ναρκωτικών και αναφέρει γενικά μέτρα ελέγχου. Κάθε κράτος έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τους Πίνακες και να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ελέγχου, αν τα ναρκωτικά είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα. Όταν σ' ένα κράτος η κατάσταση είναι τέτοια, ώστε να πρέπει να προστατευθεί η δημόσια Υγεία, τότε το Κράτος μπορεί να απαγορεύει την καλλιέργεια της μήκωνος της υπνοφόρου, τουθάμνουτηςκόκας και του φυτού της καννάβεως. Με τον Νόμο 1729/87 στην Ελλάδα απαγορεύεται η καλλιέργεια των προαναφερθέντων φυτών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου, από τα οποία παράγονται ναρκωτικές ουσίες.

2 Μήκων η υπνοφόρος: είναι το φυτό Papaver somniferum L. της οικογένειας Papaveraceae. Όπιο είναι ο αποξηρανθείς γαλακτώδης οπός, που λαμβάνεται από τις άωρες κωδίες του φυτού Papaver somniferum L. (Papaveraceae). Φαρμακευτικό όπιο είναι το όπιο, που έχει υποστεί επεξεργασία, για να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικώς. Άχυρο της μήκωνος: είναι όλα τατμήματα (εκτόςό από τα σπέρματα) ) της μήκωνος της υπνοφόρου μετά τον θερισμό. Τα σπουδαιότερα συστατικά του οπίου είναι τα αλκαλοειδή. Επίσης περιέχει ρητίνες, κόμμεα, σάκχαρα κ.ά. που καθιστούν το όπιο ακατάλληλο για παρεντερική χορήγηση, καθώς και οξειδωτικά ένζυμα, που προκαλούν τον καστανό χρωματισμό του οπίου και σε αυτά οφείλεται η ελάττωση της περιεκτικότητας σε μορφίνη κατά την αποθήκευση.

3 Φυτό καννάβεως: κάθε φυτό του γένους Cannabis της οικογένειας Cannabaceae. Το πιο συνηθισμένο είναι το φυτό Cannabis sativa L. var. indica Lamarck. Κάνναβις: οι ανθοφόρες ή καρποφόρες κορυφάδες του φυτού τηςκαννάβεως (Τα σπέρματα και τα φύλλα, που δεν συνοδεύνται από κορυφάδες, εξαιρούνται). Ρητίνη καννάβεως: η ακατέργαστη ή κατεργασμένη ρητίνη, που λαμβάνεται από φυτό καννάβεως. Συνήθως οι ποικιλίες vylgaris & sinensis του είδους Cannabis sativa L. χρησιμοποιούνται για την λήψη των υφανσίμων ινών και των ελαιούχων σπερμάτων τους, ενώ η ποικιλία indica καλλιεργείται για την λήψη της ρητίνης. Επίσης, η σύμβαση δεν εφαρμόζεται αι για τις ίνες και τα σπέρματα α του φυτού καννάβεως, όταν χρησιμοποιούνται για βιομηχανικούς σκοπούς ή φυτοκομικούς.

4 Θάμνος κόκας: κάθε είδος δενδρυλλίου του γένους Erythroxylon της οικογένειας Erythroxylaceae. Τοπιοσυνηθισμένο είναι το φυτό Erythroxylon coca Lamarck. Φύλλα κόκας: τα φύλλα του θάμνου κόκας. Περιέχουν αλκαλοειδή,όπως κοκαΐνη, εκγονίνη κ.ά. Η χρησιμοποίηση φύλλων κόκας, που δεν περιέχουν αλκαλοειδή, για παρασκευή αρωματικού προϊόντος επιτρέπεται.

5 Όταν ένα κράτος επιτρέπει την καλλιέργεια της μήκωνος της υπνοφόρου για την παραγωγή οπίου, πρέπει να έχει Κρατικούς Οργανισμούς Οπίου, που ορίζουν το τμήμα εδάφους για την καλλιέργεια, που γίνεται από καλλιεργητές με ειδική άδεια και δίνουν όλη τη συγκομιδή στους Οργανισμούς. Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται για την καλλιέργεια του θάμνου κόκας και του φυτού καννάβεως.

6 Περί Κυρώσεως της από 21ης Φεβρουαρίου 1971 Συμβάσεως επί των Ψυχοτρόπων Ουσιών. (Φ.Ε.Κ. 146, Τεύχος χς Α,, , Ν. 348). Περιλαμβάνει 4 Πίνακες ψυχοτρόπων ουσιών. Αναφέρεται στην Επιτροπή Ναρκωτικών ουσιών του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Όργανο Ελέγχου Ναρκωτικών και στον Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε.

7 Γράφει για: μεταφορές και προσθέσεις ουσιών στους πίνακες, εκθέσεις στα όργανα, ειδικέςδ έ διατάξεις για τον έλεγχο, περιορισμό για χρησιμοποίηση για ιατρικούς & επιστημονικούς σκοπούς των ναρκωτικών, διάθεση μόνο με συνταγή ιατρού, διατάξειςξ ς για το εμπόριο,, περιορισμούς στις εισαγωγές και εξαγωγές, μέτρα για να εκτελούνται οι διατάξεις, ποινικέςέ διατάξεις, μέτρα για θεραπεία, διαφώτιση, μεταθεραπευτική αγωγή, αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη των τοξικομανών.

8 Ελληνική Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά. Νόμος υπ. αρ (ΦΕΚ 144, Τεύχος Α, ).

9 Ναρκωτικά είναι ουσίες φυσικές ή τεχνητές, που δρουν στο Κ.Ν.Σ. και προκαλούν εξάρτηση η του ατόμου,, που τις λαμβάνει. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ο όρος ναρκωτικά αφορά γενικά ουσίες με διαφορετική φρ ήχημική δομή και δράση στο ΚΝΣ, από διεγερτική μέχρι κατασταλτική, αλλά με κύριο γνώρισμα την ιδιότητα να μεταβάλλουν τη θυμική κατάσταση του ατόμου και να προκαλούν ψυχική ή και σωματική εξάρτηση. ξρηηγίνεται κατανοητό ότι ο όρος ρςναρκωτικά δεν είναι από φαρμακολογικής άποψης κατάλληλος για όλες τις ουσίες, δεδομένου ότι περιλαμβάνει και ουσίες με ακριβώς ρβ αντίθετη δράση, έχει επικρατήσει όμως για τις ανάγκες του νομοθετικού πλαισίου το οποίο χρησιμοποιείται για να περιγράψει φυσικές ή συνθετικές, εξαρτησιογόνες ουσίες με δράση στο ΚΝΣ.

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Α Αρχικά περιελάμβανε 17 ναρκωτικά και έχουν προστεθεί ακόμη 7 ουσίες (Φ.Ε.Κ. 556, Τεύχος Β, ) εκ των οποίων οι 6 ανήκουν στις αμφεταμίνες μ μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι γνωστές ναρκωτικές ουσίες: ICE= ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ΕΚΣΤΑΣΗ = 3,4-διοξυμεθαμφεταμίνη = M.D.M.A. M

11 LSD= (+)-N,N-διαιθυλαμίδιο του D-λυσεργικού οξέος. Συνθετικό παράγωγο γ τουd-λυσεργικού οξέος (φυσικό προϊόν της δρόγης Secale cornutum). DMT =Ν, Ν-διμεθυλοτρυπταμίνη Φυσικό προϊόν, απομονώθηκε από τα φύλλα του φυτού Prestonia amazonica (Benth.) Macbride [= Haemadictyon amazonicum Spruce & Benth.] Apocynaceae. DET=Ν,Ν-διαιθυλοτρυπταμίνη διαιθυλοτρυπταμίνη. Συνθετικό παράγωγο της τρυπταμίνης. DOM=π-διμεθοξυ-1-μεθυλο-4-φαινυλαιθυλαμίνη =S T P A ί Ι ό θ ό ά =S.T.P. Aμφεταμίνη. Ισχυρότατο συνθετικό παράγωγο, γνωστό και σαν"σκόνη των αγγέλων".

12 ΜΕΣΚΑΛΙΝΗ=3,4,5-τριμεθοξυφαινυλαιθυλαμίνη. Αλκαλοειδές της δρόγης Peyotl. Η δρόγη προέρχεται από το κάκτο Echinocactus williamsii (Len)= Lophophora williamsii (Len) Cactaceae (Β. Μεξικό & Ν. ΗΠΑ). ΨΙΛΟΚΙΝΗ= 3-[2-(διμεθυλαμινο)αιθυλο]-ινδολ-4- ινδολ όλη. Φυσικό προϊόν του μύκητα Psilocybe mexicana Heim. της οικογένειας Agaricaceae (Ν. Μεξικό). ΨΙΛΟΚΥΒΙΝΗ= ο-φωσφορυλο-υδροξυ υδροξυ 4-Ν,Ν-διμεθυλο-τρυπταμίνη. Ν

13 ΚΑΝΝΑΒΙΣ και ΡΗΤΙΝΗ ΚΑΝΝΑΒΕΩΣ (κατεργασμένη μ η ή ακατέργαστη) ΗΡΩΙΝΗ= διακετυλομορφίνη. Ημισυνθετικό παράγωγο της μορφίνης ΔΕΣΟΜΟΡΦΙΝΗ= διυδροδεσοξυμορφίνη. ρφ

14 DMHP=3-(διμεθυλο-1,2-επτυλο)-7,8,9,10-τετραϋδρο- 6,6,9-τριμεθυλο-διβενζο-6Η 6 (β,δ) πυρανόλη-1. ΠΑΡΑΕΞΥΛΗ= εξυλο-3-τετραϋδρο-7,8,9,10-τριμεθυλο- 6, 6,9-διβενζο-6Η δβ ζ 6Η (β,δ) πυρανόλη-1. 1 PCE= Ν-αιθυλο-1-φαινυλοκυκλοεξυλαμίνη PHP=1 - (1-φαινυλκυκλοεξυλο)-πυρρολιδίνη ΚΕΤΟΒΕΜΙΔΟΝΗ= 4 (μ-υδροξυφαινυλο)-1-μεθυλο-4- προπιονυλοπιπεριδίνη ρ TCP=1-[1-(2-θειενυλο)κυκλοεξυλο]πιπεριδίνη.

15 ΠΙΝΑΚΑΣ B ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗ: Φυσικό προϊόν του φυτού της καννάβεως. Συνήθως λαμβάνεται από το φυτό Cannabis sativa L. var. indica Lamarck, της οικογένειας Cannabaceae. ΟΠΙO: είναι οαποξηρανθείς γαλακτώδης οπός, που λαμβάνεται από τις άωρες κωδίες του φυτού Papaver somniferum L. (Papaveraceae). ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΟΠΙΟ: μίγμα υδροβρωμικών αλάτων των αλκαλοειδών του οπίου. ΜΟΡΦΙΝΗ. Αλκαλοειδές του οπίου.

16 ΠΕΘΙΔΙΝΗ ή ΜΕΠΕΡΙΔΙΝΗ. Συνθετικό προϊόν. ΔΙΟΝΙΝΗ= 3-αιθυλο-μορφίνη. Ημισυνθετικό προϊόν της μορφίνης. ΜΕΘΑΔΟΝΗ= 6-διμεθυλαμινο-4,4-διφαινυλο-3- επτανόνη. Συνθετικό προϊόν. ΔΕΞΤΡΟΜΟΡΑΜΙΔΙΟ= (+)-3-μεθυλο-2,2-2 διφαινυλο-4-μορφολινο-βουτυρυλο-πυρρολιδίνη. Παράγωγο της μεθαδόνης, συνθετικό προϊόν.

17 ΚΟΚΑΪΝΗ= βενζοϋλο-μεθυλο-εκγονίνη εκγονίνη Φυσικό προϊόν, αλκαλοειδές προερχόμενο από τα φύλλα κόκας. Περιέχεταιε σε διάφορα είδη του γένους Erythroxylon, με κυριώτερο το E. coca, Erythroxylaceae.

18 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Περιλαμβάνει 102 ουσίες και 3 επιπλέον προσθήκες (Φ.Ε.Κ. 556, Τεύχος Β, ), καθώς και τα άλατα και ισομερή όλων των αναφερομένων ουσιών. Oι κυριότερες ουσίες ή δρόγες, που περιλαμβάνονται είναι οι εξής: ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΞΥΛΟΥ ΚΟΚΑ [Erythroxylon coca, Erythroxylaceae]. ΕΚΓΟΝΙΝΗ. Φυσικό προϊόν,, περιέχεται στα φύλλα της κόκας.

19 ΚΩΔΕΪΝΗ Φυσικό προϊόν, περιέχεται στο όπιο. Προκαλεί εξάρτηση μετά από κατάχρηση. ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗ Ημισυνθετικό προϊόν της κωδεΐνης, προερχόμενο από την αναγωγή της. Προκαλεί εξάρτηση μετά από κατάχρηση. ΥΔΡΟΚΩΔΟΝΗ= ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΟΝΗ ΥΔΡΟΚΩΔΟΝΗ= ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΟΝΗ (Δικωδίδη: το άλας της με HCl).

20 ΔΙΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΗ Ημισυνθετικό προϊόν. ΒΕΝΖΥΛΟΜΟΡΦΙΝΗ Ημισυνθετικό προϊόν. ΦΟΛΚΩΔΙΝΗ Ημισυνθετικό προϊόν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΕΘΑΔΟΛΗΣ Ημισυνθετικά προϊόντα. ΙΣΟΜΕΘΑΔΟΝΗ Συνθετικό προϊόν.

21 ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗ Συνθετικό προϊόν (παράγωγο του βενζομορφανίου). ΑΛΦΑΠΡΟΔΙΝΗ= α-διμεθυλο-1,3 φαινυλο-4προπιονοξυ-4 πιπεριδίνη. Συνθετικό προϊόν. ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ= Ν-(1-φαινυλο-αιθυλο-4-πιπεριδυλο)προπιονιλίδιο. λ 4 λ) λίδ Συνθετικό προϊόν. ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗ= (κυανο-3-διφαινυλο-3, 3προπυλο)-1-φαινυλο-4-πιπεριδινο- καρβοξυλικός-4-αιθυλεστέρας. Συνθετικό προϊόν.

22 ΘΗΒΑΪΝΗ Φυσικό προϊόν. Αλκαλοειδές του οπίου, της ομάδας του φαινανθρενίου. ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΙΟ. Η α-μορφή είναι ισχυρό αναλγητικό, ενώ η β- διαστερεοϊσομερής μορφή είναι ανενεργός. Συνθετικό αναλγητικό. ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ Συνθετικά προϊόντα.

23 ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗ Συνθετικό προϊόν (αμφεταμίνη). ΣΕΚΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ= 5-αλλυλο-5-(1-μεθυλοβουτυλο)-βαρβιτουρικό οξύ.

24 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ Περιλαμβάνει 54 ουσίες και έχουν προστεθεί ακόμη 12 ουσίες (Φ.Ε.Κ. 556, Τεύχος Β, ), καθώς και τα άλατα και ισομερή όλων των αναφερομένων ουσιών. ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ ΓΛΟΥΤΕΘΙΜΙΔΙΟ Εχει παρεμφερή χημικό τύπο με τα βαρβιτουρικά. ΑΠΛΑ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ: ΜΕΠΡΟΒΑΜΑΤΗ ΑΙΘΙΝΑΜΑΤΗ

25 ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ : πχ. ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ,, ΧΛΩΡΟΔΙΑΖΕΠΟΞΕΙΔΙΟ,, ΟΞΑΖΕΠΑΜΗ, ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ, ΚΑΜΑΖΕΠΑΜΗ, ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ κλπ. ΜΕΘΑΚΟΥΑΛΟΝΗ. Ανήκει στις διαζίνες. ΠΙΠΡΑΔΟΛΗ Παράγωγο γ πιπεριδίνης, με ιδιότητες ανάλογες γς της αμφεταμίνης. SPA= διμεθυλαμινο-διφαινυλο-1,2 αιθάνιο ΔΕΞΤΡΟΜΕΘΟΡΦΑΝΗ. Παράγωγοτουμορφινανίου.

26 ΔΙΑΘΕΣΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ν. 1729/87) Η παραγωγή, κατοχή, εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια, επεξεργασία, κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο μεσολάβηση στη διακίνηση των ουσιών του: Πίνακα Α είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Κράτους, που ασκείται από τον Ε.Ο.Φ. Η διάθεση αυτών των ουσιών γίνεται μόνο σε εργαστήρια ή νοσοκομεία για την εκτέλεση εγκεκριμμένων προγραμμάτων μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών. Πίνακα Β γίνεται από το Κρατικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών (Ειδικήδ ή Διαχείριση Ναρκωτικών) ύστερα από άδεια και με ευθύνη του Ε.Ο.Φ. και γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών. Η διάθεση στο κοινό των ναρκωτικών του Πίνακα Β σαν σκευάσματα ή ιδιοσκευάσματα γίνεται με ειδική συνταγή ναρκωτικών,, σε ποσότητα για θεραπεία μιας ημέρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει την μεγίστη ημερήσια δόση, που αναγράφεται στην Ελληνική Φαρμακοποιία V ή καθορίζεται από την Επιτροπή Ναρκωτικών.

27 Η παραγωγή, εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των ουσιών του: Πίνακα Γ γίνεται από ιδιώτες μέσω του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών με ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει τη σχετική άδεια και ελέγχει τη διαδικασία. Η διάθεση στο κοινό των ναρκωτικών του Πίνακα Γ σαν σκευάσματα ή ιδιοσκευάσματα γίνεται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα για θεραπεία μιας ημέρας Πίνακα Δ γίνεται από ιδιώτες μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών με ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει και τη σχετική άδεια. Η διάθεση τους στα φαρμακεία, στις Φαρμακαποθήκες και στα θεραπευτήρια γίνεται με ευθύνη και υπό τον έλεγχο του Ε.Ο.Φ. Η διάθεση στο κοινό των ναρκωτικών του Πίνακα Δ σαν σκευάσματα ή ιδιοσκευάσματα γίνεται εφ άπαξ με απλή συνταγή ναρκωτικών, ανάλογα με τις θεραπευτικές ανάγκες.

28 Σύμφωνα με το νόμο 1729/1987, τα φαρμακεία δεν επιτρέπεται να προμηθεύονται θύ κανένα ναρκωτικό του Πίνακα Α, ενώ από τον Πίνακα Β επιτρέπεται η προμήθεια μέσω φαρμακείου των παρακάτω ναρκωτικών: 1. Κόνις οπίου 2. Ενέσεις μορφίνης των 15 mg ή 20 mg 3. Ενέσεις πεθιδίνης των 50 mg και των 100 mg 4. Χάπια Dover των 30 mg 5. Χάπια πεθιδίνης των 50 mg Με ποινή που αναφέρεται φρ στο Ν. 1729/87 τιμωρείται ο φαρμακοποιός ή έμπορος φαρμάκων γενικά, διευθυντής ή υπάλληλος φαρμακείου ή οποιοδήποτε άλλος στο φαρμακείο, οοποίοςενγνώσει του χορηγεί ναρκωτικά χωρίς την πρέπουσα από το νόμο ιατρική συνταγή ή πέραν των όσων αναγράφονται σ' αυτή.

29 Απαγορεύεται η χορήγηση χρήγηη ναρκωτικών ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης. Η φαρμακευτική καταστολή του συνδρόμου στερήσεως γίνεται μόνο από ιατρό, ο οποίος χορηγεί χρηγ τη φαρμακευτική αγωγή τηρώντας τις διαδικασίες (ειδική συνταγή κλπ.). Σε άλλες περιπτώσεις η φαρμακευτική καταστολή του στερητικού συνδρόμου δό γίνεται σε Δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας ή η χορήγηση φαρμακευτικών υποκατάστατων γίνεται σε ειδικές μονάδες αποτοξίνωσης του Δημόσιου Τομέα από το φαρμακείο της μονάδας (Φ.Ε.Κ. 577, Τεύχος Β, ). Ο Φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να φυλάσσει τις ειδικές συνταγές ναρκωτικών και τις απλές συνταγές ναρκωτικών για τρία χρόνια.

30 Ο Φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος σε βιβλίο, που παίρνει από τη Διαχείρηση Ναρκωτικών μαζί με τα ναρκωτικά, να αναγράφει την ποσότητα των ναρκωτικών, πουείχεστηναρχήκάθεέτους, το ποσό των ναρκωτικών, που κατανάλωσε από το άθροισμα των ειδικών συνταγών ναρκωτικών, καθώς και το ποσό, που κατανάλωσε για παρασκευή φαρμακοτεχνικών σκευασμάτων. Τα ίδια γράφει και στις καταστάσεις, που είναι υποχρεωμένος να στέλνει στο τέλος στην αρχή κάθε έτους στην οικεία Νομαρχία. Οι απλές συνταγές ναρκωτικών δεν υποβάλλονται στη Νομαρχία, καταγράφονται όμως στο βιβλίο και φυλάσσονται για τρία χρόνια.

31 Οι απλές συνταγές ναρκωτικών δεν υποβάλλονται στη Νομαρχία,, καταγράφονται όμως στο βιβλίο ββ και φυλάσσονται για τρία χρόνια. Φαρμακοτεχνικά σκευάσματα οπίου μπορεί να φτιάχνει στο φαρμακείο είτε για άμεση πώληση, η, είτε για μεταπώληση η σε άλλα φαρμακεία, νοσοκομεία, αγροτικά ιατρεία. Τα σκευάσματα γίνονται από το όπιο,, που χορηγεί χρηγ το Κρατικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών και γράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο, ββ, που υπόκειται ομοίως σε επιθεώρηση. η

32 Κατηγορία ΒΣ Αθ Αιθυλομορφίνη, λ ί όχι περισσότερο από 300mg ανά συσκευασία Κατηγορία ΓΣ -Υδροκωδόνη, όχι περισσότερο από 50 mg ανά συσκευασία. -Φολκωδίνη, όχι περισσότερο ρ από150 mg ανά συσκευασία. -Κωδεΐνη, όχι περισσότερο από 400 mg ανά συσκευασία*. -Διφαινοξυλάτη, φ ξ η όχι περισσότερο ρ από2.5mgg ανά συσκευασία και πάντα σε συνδυασμό με θειική ατροπίνη σε ποσότητα όχι μικρότερη από 25 μg ανά δόση. -Διφαινοξίνη, όχι περισσότερο από 0.5mg ανά συσκευασία και πάντα σε συνδυασμό με θειική ατροπίνη σε ποσότητα όχι μικρότερη από 25 μg ανά δόση.

33 Η διάθεση στο κοινό των ναρκωτικών των Κατηγοριών ΒΣ & ΓΣ σαν σκευάσματα ή ιδιοσκευάσματα γίνεται με απλή συνταγή ναρκωτικών, ανάλογα με τις θεραπευτικές ανάγκες. *Σκευάσματα κωδεϊνης, που περιέχουν λιγότερο από 200 mg ανά συσκευασία, χορηγούνται εφ άπαξ με απλή ιατρική συνταγή, η οποία φυλάσσεται επί διετία.

34 ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Φ.Ε.Κ. 61/ , Τεύχος Β, Υπουργική Απόφαση) Απαγορεύεται στους φαρμακοποιούς η εκτέλεση ειδικής συνταγής ναρκωτικών, που αναγράφει ποσότητα πέραν από την καθοριζόμενη μέγιστη ημερήσια δόση, έστω και αν αυτή αναγράφεται από τον ιατρό. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση, που εξεδόθη ειδική άδεια για καρκινοπαθή από τηνδ/νση η ή το ΤμήμαΥγιεινής ής των Νομαρχιών. 1. Μορφίνη υδροχλωρική κόνις 50 mg 2. Μορφίνη υδροχλωρική φύσιγγες 15 mg x 3 3. Μοrficontin δισκία 30 mg x 2 4. Κωδεΐνη φωσφορική κόνις 300 mg 5. Κωδεΐνη φωσφορική δισκία 20 mg x Κοκαΐνη υδροχλωρική κόνις 30 mg 7. Dover κόνις 500 mg 8. Dover δισκία 30 mg x 16

35 9. Όπιο κόνις 500 mg 10. Όπιο εκχύλισμα 250 mg 11. Όπιο συμπυκνωμένο φύσιγγες 20 mg x Όπιο απλό βάμμα 5 ml 13. Όπιο καμφορούχο βάμμα 100 ml 14. Όπιο κροκούχο βάμμα 5ml 15. Πεθιδίνη υδροχλωρική κόνις 250 mg 16. Πεθιδίνη υδροχλωρική δισκία 50 mg x Πεθιδίνη υδροχλωρική φύσιγγες 50 mg x Αιθυλομορφίνη κόνις 300 mg

36 19. Δεξτρομοραμίδιο ξρμρμ κόνις 20 mg 20. Δεξτρομοραμίδιο ξρμρμ δισκία 5 mg x Δεξτρομοραμίδιο ξρμρμ φύσιγγες 10 mg x Δεξτρομοραμίδιο ξρμρμ φύσιγγες 5 mg x Πενταζοκίνη φύσιγγες 30 mg x Νepenthe 8 ml

37 ΚΟΝΙΣ DOVER= PULVIS IPEACACUANHAE OPIATUS 10g κόνεως οπίου 10g ρίζας ιπεκακουάνας 80g λακτόσης Περιεκτικότητα σε άνυδρη μορφίνη:1%β/β. Έχει αντιβηχικές και αποχρεμπτικές ιδιότητες. ΚΟΝΙΣ ΟΠΙΟΥ: περιεκτικότητα σε άνυδρη μορφίνη 10% β/β. ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΟΠΙΟΥ: περιεκτικότητα σε άνυδρη μορφίνη 20% β/β. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΟΠΙΟ: περικεκτικότητα σε άνυδρη μορφίνη 50% β/β ΑΠΛΟ ΒΑΜΜΑ ΟΠΙΟΥ: περιεκτικότητα σε άνυδρη μορφίνη 1% β/β.

38 ΚΑΜΦΟΡΟΥΧΟ ΒΑΜΜΑ ΟΠΙΟΥ = ELIXIR PAREGORIQUE 50ml βάμματος οπίου 5g βενζοϊκού οξέος 3g καφουρά 3ml αιθέριου ελαίου άνισου αιθανόλη 60 q.s ml Χρησιμοποιείται ως αντιδιαρροϊκό, αντισπασμωδικό και αναλγητικό. Περιέχει 0,045-0,055% β/ο άνυδρη μορφίνη. μρφ

39 ΚΡΟΚΟΥΧΟ ΒΑΜΜΑ ΟΠΙΟΥ {TINCTURAC AΟΡΠ CROCATA, A LAUDANUM A SYDENHAMI} Όπιο 10 μέρη Κρόκος* 3 μέρη Καρυόφυλλα** ρ φ 1 μέρος μρς Κιννάμωμο Κεϋλάνης 1 μέρος Αραιή αλκοόλη 94 μέρη Χρησιμοποιείται ως αντιδιαρροϊκό και αναλγητικό. Περιέχει περίπου 1% β/ο άνυδρη μορφίνη. *Crocus sativus L. Iridaceae ** Syzygium aromaticum (L.) Merill et L. M. Perry (= Eugenia caryophyllus (C. Spreng.) Bull. et Harr.), Myrtaceae

40 NEPENTHE l.04g κόνεως υδροχλωρικής μορφίνης 0.10g κόνεως υδροχλωρικής παπαβερίνης 20ml (κατά ά προσέγγιση) ) αλκοόλης g σάκχαρη 2-3 σταγόνες π.ηcl *ύδωρ χλωροφορμιωμένο q.s 1000 ml Αφήνεται μια εβδομάδα και μετά χρησιμοποιείται το υπερκείμενο υγρό. Ισχυρό αναλγητικό, χορηγούμενο per os. * Παρασκευάζεται με προσθήκη 5 ml CHCl 3 σε 1000 ml αποστειρωμένου ύδατος.

41 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΜΟΡΦΙΝΗΣ l.0 g κόνεως υδροχλωρικής μορφίνης (κατά προσέγγιση) σε 100 ml αποστειρωμένου Η 2 Ο. Ισχυρό αναλγητικό, χορηγούμενο per os. ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ 4.0 g κόνεως υδροχλωρικής κοκαΐνης σε 100ml αποστειρωμένου Η 2 Ο. Χρησιμοποιείται σαν αιμοστατικό και τοπικό αναισθητικό στην ρινοπλαστική.

Ν. 1729/1987 (όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3204/2003)

Ν. 1729/1987 (όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3204/2003) Ν. 1729/1987 (όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3204/2003) Άρθρο 1 1. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 2. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 3. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 4. Για την ενεργό συμμετοχή του κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Άρθρο 1 Ορισμός ναρκωτικών 1. Με τον όρο «ναρκωτικά», κατά την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

...&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&itemid=70

...&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&itemid=70 Σελίδα 1 από 34 Ν.3459/2006) Κώδικας Νόμων για τα ναρκωτικά) ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ Α'/103/25.5.2006 (.Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν ευτέρα, 22 Φεβρουάριος 2010 12:47 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Μαρτίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4139 Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νομοθετικές προτάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας των οπιοειδών φαρμάκων Σεπτέμβριος 2013 Marjolein Vranken (LLM, PharmD),

Διαβάστε περισσότερα

6. Ισχύουσα νομοθεσία

6. Ισχύουσα νομοθεσία 21 Με τον ν. 3459/2006 κωδικοποιήθηκε η διάσπαρτη νομοθεσία σε έναν ενιαίο «Κώδικα Νόμων για τα ναρκωτικά», μεταξύ των οποίων τα ν.δ.. 3084/1954 και 743/1970 καθώς και ο ν. 1729/1987. Αυτή η κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Οικονομική αξιολόγηση στο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Π.Γ.Ν Λάρισας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 191 10 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 148 Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμά

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικη Εργασια Β Λυκείου-Εθιστικές Ουσίες Σελίδα 1

Ερευνητικη Εργασια Β Λυκείου-Εθιστικές Ουσίες Σελίδα 1 Ερευνητικη Εργασια Β Λυκείου-Εθιστικές Ουσίες Σελίδα 1 Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη Γενικό Λύκειο «Εθιστικές Ουσίες» Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Α Τετράµηνο Σχ. Έτος 2013-2014 Ερευνητικη Εργασια Β Λυκείου-Εθιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2011 Πρόλογος Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας για την Έκθεση για τα Ναρκωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Έτος: 1987 ΦΕΚ: Β 788 19871231 Τέθηκε σε ισχύ: 31.12.1987 Αρµόδιος Φορέας: Ηµ.Υπογραφής: 09.09.1987 Τίτλος: Σχόλια: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 191 10 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 148 Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιανουαρίου 2013 εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση το ν/σ του Υπουργείου Δικαιοσύνης με

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 101 87 (για δημοσίευση με μια δισκέτα) Τηλέφωνο : 210-5242845 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ταχ. Κώδικας : 101 87 (για δημοσίευση με μια δισκέτα) Τηλέφωνο : 210-5242845 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 24-08-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: ΔΥΓ3α/οικ. 82161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες και ποινικοποίηση

Εξαρτησιογόνες ουσίες και ποινικοποίηση Εξαρτησιογόνες ουσίες και ποινικοποίηση Περιεχόμενα 1.Το αλκοόλ και ο αλκοολισμός 2.Φυσικά ναρκωτικά 3.Τεχνητά ναρκωτικά 4.Doping 5.Ποινικοποίηση - Απεξάρτηση 6.Ερωτηματολόγιο 1.ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ Ο ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Όλα τα προϊόντα που προορίζονται για χρήση στον άνθρωπο, κατηγοριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΙΤΣΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 2 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Aβραµίκα Μαρία. Καθηγήτρια Εφαρµογών (Επιβλέπουσα) ηµητριάδου Αλεξάνδρα. Καθηγήτρια Εφαρµογών Γκέλιου Ελένη. Καθηγήτρια Εφαρµογών 3 Σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΠΡΟΛΑΒΕ!!!

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΠΡΟΛΑΒΕ!!! ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΠΡΟΛΑΒΕ!!! ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ψυχίατρος ΦΑΝΗ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας Τίτλος: Ναρκωτικά Μάθε και Πρόλαβε Συγγραφέας: Γεώργιος Λουκάς Φανή Τσομπανίδου Σκίτσα: Δημήτριος Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της ισορροπίας των εθνικών πολιτικών σχετικά με τις ελεγχόμενες ουσίες

Διασφάλιση της ισορροπίας των εθνικών πολιτικών σχετικά με τις ελεγχόμενες ουσίες Greek Πρόγραμμα πρόσβασης στα ελεγχόμενα φάρμακα Διασφάλιση της ισορροπίας των εθνικών πολιτικών σχετικά με τις ελεγχόμενες ουσίες Οδηγίες για τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των ελεγχόμενων φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΤΡΙΕΣ : ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1965/91 (ΦΕΚ Α 146) : Τροποποίηση και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και άλλες διατάξεις.

Ν. 1965/91 (ΦΕΚ Α 146) : Τροποποίηση και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και άλλες διατάξεις. Ν. 1965/91 (ΦΕΚ Α 146) : Τροποποίηση και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και άλλες διατάξεις. Αρθρο 1. : Το άρθρο 2 του ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0083 EL 05.10.2009 008.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :210 5242845 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε - MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Α. Ρέκκα

ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Α. Ρέκκα ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Α. Ρέκκα Μέρος του μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Για τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ. 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων

ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ. 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων Αρ. 1 Φαρμακευτικά προϊόντα 1. Φαρμακευτικόν προϊόν κατά τας διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα