ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΙΘΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΙΘΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΙΘΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ Θ. Γ. Κωνσταντακόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 29 & 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να κατανοήσoυμε την μορφολογία, την στατική λειτουργία και τις πιθανές βλάβες και την διάρκεια ζωής μιας λίθινης γέφυρας, πρέπει εκτός από τις ιδιότητες των υλικών κατασκευής της και της εδαφικής διαμόρφωσης του τόπου όπου κατασκευάστηκε, να γνωρίζουμε και τον τρόπομέθοδο κατασκευής της, που απέχει από τις σύγχρονες μεθόδους ανεγέρσεως των γεφυρών.

3 Προετοιμασία Η κατασκευή περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 1. Επιλογή του τόπου. Κριτήρια επιλογής ήταν: (α) Το μικρότερο πλάτος κοίτης (β) Η ύπαρξη σταθερού εδάφους θεμελίωσης, κυρίως των ακροβάθρων και δευτερευόντως (εάν υπήρχαν) των μεσοβάθρων. 2. Σχεδιασμός της γέφυρας. Περιελάμβανε τα εξής στάδια: (α) Πρόσκληση μαστόρων (σημερινή διακήρυξη) (β) Υποβολή σχεδίων και κόστους (σημερινό σύστημα μελέτηκατασκευή) (γ) Αξιολόγηση και επιλογή συνεργείου (μπουλουκιού)

4 Προετοιμασία 3. Προετοιμασία: Αναζήτηση γειτονικής περιοχής με κατάλληλο πέτρωμα (σε υψηλότερο επίπεδο, σε μικρή απόσταση, να διαθέτει κατάλληλη σύσταση κατά προτίμηση σχιστόλιθος) Στην διαστασιολόγηση ακουλουθούντο οι εξής εμπειρικοί κανόνες: (α) 1/6 ανοίγματος τόξου < πάχος βάθρων < 1/4 ανοίγματος τόξου (β) βέλος τόξου > 1/3 της διαμέτρου του τόξου (γ) ελάχιστο πάχος τουλάχιστον ίσο με το 1/10 της ακτίνας του (ώστε η γραμμή ωθήσεως να βρίσκεται εντός του πάχους του τόξου)

5 Προετοιμασία Σκαριφημα (όψη+κάτοψη) πεντάτοξης σιδηροδρ. γέφυρας μεταξύ Λιανοκλαδίου - Δαδιού (1904). Εργολάβος: το μπουλούκι της οικογένειας Νίκου Δήμου Κούστα από Πεντάλοφο Κοζάνης

6 Κατασκευή Κατασκευή ακροβάθρων Θέση με σταθερό έδαφος Κοίτη χαμηλή (φθινόπωρο) Σκάβουμε έως το υγιές έδαφος, διαφορετικά εμπήγνυνται δρύινοι Κατασκευή μεσοβάθρων πάσσαλοι με σιδηρά μύτη Ενίοτε εκτροπή της κοίτης με κατασκευή αναχώματος

7 Κατασκευή Διαμόρφωση μετώπων μεσοβάθρων Κατασκευή μετόπων έως το ύψος της πλημμυρικής στάθμης. Διαμόρφωση με τριγωνική ή ημικυκλική μορφή ώστε να είναι ορθότερη η υδροδυναμική μορφή και να αποφεύγεται κατα το δυνατό ο στροβιλισμός του νερού και η εξ αυτού φθορά ή υποσκαφή των βάθρων.

8 Κατασκευή Κατασκευή στηρίξεων ξυλοτύπων Στήριξη σε εσοχές (δοκοθήκες ή σκαλότρυπες) στις γενέσεις των τόξων ή σε προβόλους. Κατασκευή ξυλοτύπων ανάλογα Κατασκευή ξυλοτύπων με το άνοιγμα της γέφυρας και τον τρόπο έδρασης του ξυλότυπου.

9 Κατασκευή Η πρώτη σειρά θολιτών Κατασκευή φερόντων τόξων ονομάζεται στεφάνι ή διάζωμα. Τοποθέτηση κλειδών (ιερή πέτρα). Τοποθέτηση κλειδών και κατασκευή πλευρικών ψευδοτόξων Πλευρικά ψευδότοξα με σκοπό την μείωση του βάρους της ανωδομής και ροή ύδατος σε περίπτωση πλημμυρίδας

10 Κατασκευή Κατασκευή πτερυγοτοίχων και λοιπής ανωδομής Κατασκευή ανακουφιστικών τόξων πάνω από μεσόβαθρα για μέιωση βάρους. Το κατάστρωμα είχε την μορφή Κατασκευή καταστρώματος, πλευρικών στηλίσκων, διακοσμητικών από καλντερίμι. Κατασκευή στηθαίων (αρκάδες), λόγω ύψους της γέφυρας.

11 Κατασκευή Πρώτα ο ακραίος ξυλότυπος του Σταδιακή αφαίρεση ξυλοτύπων τόξου που ήταν στην πλημμυρική κοίτη. Στην συνέχεια ο άλλος ακραίος Τοποθέτηση καμπάνας ξυλότυπος Τέλος ο ξυλότυπος του μεγαλύτερου τόξου ήταν κατά κανόνα στην βαθειά κοίτη.

12 Τα μέρη μίας γεφύρας Κατάστρωμα Στηθαίο ασφαλείας Κλείδα Θολίτες Υλικό πληρώσεως Πτερυγότοιχος Τύμπανο Αντιρρίδα Μεσόβαθρο Ακρόβαθρο

13 Βλάβες Α. Κατασκευαστικοί λόγοι: 1. Αρχικά κατασκευαστικά σφάλματα 2. Πλημμύρες και υποσκαφή βάθρων 3. Πτώση δένδρων-βράχων-κατολίσθηση πρανών 4. Καθιζήσεις βάθρων-σεισμικές δονήσεις 5. Ρήγματα-διάβρωση δομικών υλικών 6. Ανάπτυξη βλάστησης γύρω-πάνω στη γέφυρα Β. Αναλγησία-Αδιαφορία: 1. Ανατινάξεις στη διάρκεια πολέμων 2. Καταβύθιση σε τεχνητές λίμνες 3. Μετατροπή σε οδογέφυρα-εγκιβωτισμός παλαιάς 4. Δονήσεις από κατασκευή σύγχρονης οδού 5. Ελλειπής συντήρηση Παράδειγμα: Γέφυρα Μουκόσι στην Πεύκη Καλαμπάκας. Κατέρρευσε το 2004 άν και κηρύχτηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο δύο φορές (1999 και 2000)

14 Βλάβες (αιτίες) 1. Υποσκαφή θεμελίων Μηχανισμός υποσκαφής Οι θεμελιώσεις στις γέφυρες αυτές είναι συνήθως ρηχές (αβαθείς) και άρα ευεπηρέαστες σε υποσκαφή.

15 Βλάβες (αιτίες) Η υποσκαφή είναι εντονότερη όταν ο ποταμός είναι σε πλημμυρίδα και επιτείνεται από την παράσυρση κορμών δένδρων και άλλων φερτών υλικών. Ακόμη, πολλές φορές, οι υποσκαφθείσες θεμελιώσεις γεμίζουν από φερτά υλικά, που καθιστούν συχνά δύσκολο τον εντοπισμό τους.

16 Βλάβες (αιτίες) 2. Ζημιές στό τόξο 2.1 Ρηγμάτωση στην βάση των τυμπάνων. Ζημίες τέτοιου τύπου, συχνά επιταχύνονται είτε λόγω καταπόνησης του υλικού πληρώσεως από φορτία κυκλοφορίας είτε από το βρόχινο νερό που εισερχόμενο στους αρμούς προκαλεί φθορές στα εδράσεως των τυμπάνων στα τόξα. σημεία

17 Βλάβες (αιτίες) 2.2 Ρηγμάτωση λόγω υποχωρήσεως εδράσεων Η επιρροή της μετακινήσεως των ακροβάθρων, τότε μόνο πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν όταν επιφέρει αξιόλογες μεταβολές στην γεωμετρία του τόξου. Η μετακίνηση αυτή, προκύπτει από ανεπάρκεια των βάθρων να παραλάβουν τις ωθήσεις του τόξου

18 Βλάβες (αιτίες) Θα πρέπει να πραγματοποιείται αξιολόγηση ρηγματώσεων α. Μεταπίπτει σε στατικά ωρισμένο σύστημα, τριαρθρωτό τόξο - ακίνδυνο β. Μεταπίπτει σε μηχανισμό - επικίνδυνο (α) (β)

19 Βλάβες (αιτίες) 3. Ζημιές στα τύμπανα Λόγοι: Κακή απορροή υδάτων (εσφαλμένες κλίσεις) Καταστροφή αρμολογήματος Αναπτυσσόμενα εγκάρσια φορτία Αποτελέσματα: Εκτροπή από την κατακόρυφο και στροφή Κύρτωση Μετάθεση όλου του τυμπάνου χωρίς παραμόρφωση Θραύση από απώλεια συνοχής τόξου

20 Βλάβες (αιτίες) 4. Το υλικό πληρώσεως Ο μεγαλύτερος εχθρός των λιθίνων γεφυρών είναι το νερό. Τα μεγαλύτερα προβλήματα προέρχονται από κακή υδατοστεγάνωση ή ρηγμάτωση λόγω των φορτίων κυκλοφορίας που επιτρέπει την είσοδο του νερού στο υλικό πληρώσεως. Το νερό γεμίζει τα δημιουργούμενα κενά, διαποτίζει το υλικό πληρώσεως και αυξάνει το νεκρό βάρος. Το χειρότερο όμως όλων, είναι ότι οι χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίες παγώνουν το νερό, που διογκούμενο προκαλεί ρωγμές και θραύσεις.

21 Βλάβες (αιτίες) 5. Οι λίθοι Οι φυσικοί λίθοι ανθίστανται εξαιρετικά σε οποιαδήποτε διάβρωση ή ατμοσφαιρική μόλυνση αλλάζοντας μόνο την εμφάνισή τους. Υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν μερικές από τις κατασκευαστικές τους ιδιότητες:

22 Βλάβες (αιτίες) 5.1 Κρυστάλλωση του άλατος: Σημαντική φθορά ιδίως σε κατασκευές πλησίον θαλάσσης, με πορώδεις λίθους. Εμφανίζεται με τον σχηματισμό εξανθημάτων που εξαπλούμενα δημιουργούν μία λεπτή στρώση ελαφρά χρωματισμένη. Η στρώση αυτή στη συνέχεια ξηραίνεται και μετασχηματίζεται σε σκόνη, που εύκολα πλένεται ή απολεπίζεται παρασύροντας συχνά μικρά κομμάτια λίθου.

23 Βλάβες (αιτίες) 5.2 Ατμοσφαιρική μόλυνση Αέριοι ρύποι και όξινη βροχή, ιδίως πλησίον βιομηχανικών περιοχών. Οι επιφάνειες της γεφύρας αμαυρώνονται από λεπτή πισσώδη στρώση, που συχνά εισέρχεται στους πόρους του λίθου, απορροφάται και καθαρίζεται δύσκολα. Μάρμαρο και ασβεστολιθοι προσβάλλονται κυρίως από όξινη βροχή.

24 Βλάβες (αιτίες) 5.3 Πάγος Κίνδυνος η παγοποίηση του ύδατος. Συγκέντρωση ύδατος χωρίς δυνατότητα απορροής του. Πλέον επικίνδυνα σημεία οι άνω επιφάνειες σκαλοπατιών ή στηθαίων. Προκαλείται απολέπιση του λίθου ή θρυμματισμός που γίνεται αντιληπτός μόνον όταν ο πάγος λειώσει. Σπανιότερα ο λίθος θραύεται σε δύο τμήματα καθιστώντας τη γέφυρα ασταθή.

25 Βλάβες (αιτίες) 5.4 Βλάστηση Οι ρίζες φυτών ή αναρριχωμένων, εισχωρούν στους αρμούς της τοιχοποιΐας και τους διευρύνουν. Δημιουργούνται σημεία όπου συγκεντρώνεται νερό πάγος κλπ. 6. Κυκλοφοριακά φορτία Επιφέρουν μόνον φθορές στην επιφάνεια των λίθων του καταστρώματος που λόγω της τριβής αποκτά μία γυαλιστερή επιφάνεια. Σπανιότερα παρουσιάζεται ρηγμάτωση διευκολύνει την είσοδο του ύδατος κλπ. ή διάνοιξη αρμών που

26 Βλάβες (τρόποι διαπίστωσης) Πρίν από κάθε επέμβαση και επιλογή τεχνικής ή υλικών, πρέπει να διερευνηθεί η αιτία που προκάλεσε την ζημιά. Με οπτική παρατήρηση, μπορούμε να διαπιστώσουμε τα ακόλουθα: α. Ύπαρξη ρωγμής περί την κλείδα σημαίνει μετακίνηση ακροβάθρων επικίνδυνη ή όχι ανάλογα με το μέγεθος. Η μετακίνηση των ακροβάθρων συχνά διαπιστώνεται και από την παραμόρφωση των στηθαίων ασφαλείας. β. Αποδιοργάνωση τυμπάνων διαπιστώνεται από συνεχείς κάθετες ρωγμές στην κυλινδρική επιφάνεια της αψίδας κάτω από τα τόξα ή μεταξύ των τυμπάνων.

27 Βλάβες (τρόποι διαπίστωσης) γ. Βλάβες στο κατάστρωμα σημαίνουν συνήθως και προβλήματα στο υλικό πληρώσεως Υπάρχει όμως ένας αριθμός βλαβών που δεν μπορεί να διαπιστωθεί οπτικά. Τότε χρησιμοποιούνται μέθοδοι, που κατατάσσονται σε καταστροφικές και σε μη καταστροφικές μεθόδους.

28 Βλάβες (τρόποι διαπίστωσης) 1. Καταστροφικές Μέθοδοι Απαιτείται τμηματική απογύμνωση ή κατεδάφιση τμήματος της κατασκευής όπου έχουμε ενδείξεις. Η εφαρμογή γίνεται και σε δοκίμια από τα βλαβέντα σημεία που αφαιρούνται με προσοχή ώστε να μην διαταραχθεί η ευστάθεια της κατασκευής. Μέθοδοι μη πρακτικές ή εξαιρετικά δαπανηρές.

29 Βλάβες (τρόποι διαπίστωσης) 2. Μη καταστροφικές μέθοδοι 2.1 Μέθοδος Υπερήχων. Βασίζεται στην διερεύνηση των δονήσεων που προκαλούνται σε τμήμα της κατασκευής από υπερηχητικά κύματα. 2.2 Μέθοδος Ραδιογραφίας. Βασίζεται στον διαφορετικό βαθμό απορρόφησης της ραδιενεργού ακτινοβολίας από διάφορα υλικά. Αποτέλεσμα ο διαφορετικός βαθμός προσβολής του φωτογραφικού φίλμ. 2.3 Θερμογραφική μέθοδος. Βασίζεται στο ότι η θερμοκρασία μιάς επιφανείας εξαρτάται από το υλικό που έχει πίσω της και ότι κάθε υλικό έχει διαφορετική ικανότητα θερμοκρασιακής εκπομπής.

30 Βλάβες (τρόποι διαπίστωσης) 2.4 Χρήση Ραντάρ. Έλεγχος εσωτερικής δομής με χρήση ραδιοκυμάτων. 2.5 Μέθοδος Ενδοσκοπήσεως. Μέθοδος δανεική από Ιατρική. Με διάνοιξη μικρών οπών (2 έως 15 mm) εισάγονται σωλήνες οπτικών ινών μέσω των οποίων παρατηρείται και καταγράφεται η εσωτερική δομή και η τυχόν βλάβη.

31 Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης Συνήθως, οι παραπάνω ζημιές επισκευάζονται σχετικά εύκολα. Οι υπάρχουσες τεχνικές διακρίνονται αναλόγως των χρησιμοποιουμένων υλικών σε: -Παραδοσιακές τεχνικές. Αυτές χρησιμοποιούν υλικά και μεθόδους κατασκευής πανομοιότυπες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή της γεφύρας. - Σύγχρονες τεχνικές. Προσπαθούν να εφαρμόσουν μεθόδους πλέον αποτελεσματικές από τις παραδοσιακές, χρησιμοποιώντας μοντέρνα υλικά και συσκευές.

32 Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης Η επιλογή είναι δυσχερής. Εφόσον είναι δυνατή η επίτευξη ικανοποιητικού οικονομικού αποτελέσματος, συνιστάται η πρώτη μέθοδος όχι μόνον για αισθητικούς λόγους αλλά και για λόγους συμβατότητος νέων και παλαιών στοιχείων της γέφυρας. Η συχνότερη αιτία που καταφεύγομε στις σύγχρονες τεχνικές, είναι η ανάγκη σημαντικής επαύξησης της αντοχής, που δεν μπορεί να επιτευχθεί με τα παραδοσιακά υλικά.

33 Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης 1. Επισκευή μεσοβάθρων. Είναι μία από τις δυσχερέστερες και δαπανηρότερες επισκευές. Η διαδοχή των εργασιών είναι: 1.1 Συνήθως απαιτείται είτε η εκτροπή των υδάτων, πασσαλόπηξη υδάτων ώστε είτε η και άντληση οι περιμετρική εργασίες εκτελούνται σε στεγνό περιβάλλον. των να

34 Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης 1.2 Αναπλήρωση του ελλείποντος υλικού και συμπίεση. Ενίσχυση του ανάντι μετώπου του μεσοβάθρου με λιθοδέματα ή εναλλακτικά με ωπλισμένο σκυρόδεμα.,

35 Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης 1.3 Σε κοίτη με ασταθή σύσταση γίνεται ενίσχυση με σιμεντενέσεις και στη συνέχεια αναπλήρωση υλικού. Όχι σπάνια επιλέγεται η κοιτόστρωση ανάντι και κατάντι του μεσοβάθρου είτε λιθόστρωση (καλντερίμι), είτε πλάκα από ωπλισμένο σκυρόδεμα λύση ριζική.

36 Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης 1.4 Αποκατάσταση τυχόν ζημιών του τριγωνικού ή ημικυκλικού μετώπου του μεσοβάθρου, από φερτές ύλες ή κορμούς.

37 Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης 2. Επισκευή τυμπάνων και πτερυγοτοίχων. 2.1 Ενέσιμα υλικά Συνήθεις μικρές σχετικά ρηγματώσεις αντιμετωπίζονται με ενέσιμα όπως ρευστοκονίαμα ή ρητίνες. υλικά

38 Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης 2.2 Χρήση Ελκυστήρων Εργασία δαπανηρή που ενίοτε απαιτεί μερική καθαίρεση και επαναδόμηση Ελκυστήρες: Σκαρίφημα και φωτογραφίες ορθού και κεκλιμμένου Τοποθέτηση ελκυστήρων στο τύμπανο

39 Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης 3. Επισκευή του τόξου. Εργασία, που απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη, προσοχή και ορθή εκτίμηση των αιτίων που προκάλεσαν τη ζημιά. Κατά κανόνα απαιτείται υποστύλωση του τόξου και η κατασκευή ξυλοτύπου. Το είδος και ο βαθμός επεμβάσεως, εξαρτάται από το είδος και την μορφή της ζημιάς. Δύο είναι τα είδη ζημιάς που μπορούν να παρατηρηθούν:

40 Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης 3.1 Απώλεια συνοχής των τόξων μεταξύ τους. Εφαρμόζονται εγκάρσιοι ελκυστήρες και στην συνέχεια ρητίνες. Απώλεια συνοχής μεταξύ των τόξων Διάταξη τοποθέτησης ελκυστήρων

41 Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης Διάνοιξη οπών και τοποθέτηση ελκυστήρων

42 Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης 3.2 Απώλεια συνοχής τόξου-τυμπάνου. Εφαρμόζεται παρόμοια λύση και τεχνική. Αγκύρια-ελκυστήρες ειδικής μορφής τοποθετούνται στους θολίτες. Ειδικά αγκύρια-ελκυστήρες Τοποθέτηση ειδικών αγκυρίων ελκυστήρων στους θολίτες

43 Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης 4. Επισκευή καταστρώματος και αποκατάσταση υλικού πληρώσεως. Όταν παρατηρούμε: Ζημιές στα τύμπανα ή στους πτερυγοτοίχους με την εμφάνιση αποκολλήσεων ή κυρτώσεων ή εκτροπή από την κατακόρυφο ή την δημιουργία μεγάλων εμφανών ρωγμών ή αποκολλήσεων Πρέπει συν τοις άλλοις: Να ενισχυθεί το υλικό πληρώσεως Να εξασφαλιστεί η σωστή απορροή του τυχόν εισερχομένου ύδατος Να επισκευαστεί η τελική επιφάνεια του καταστρώματος (καλντερίμι) με αντικατάσταση λίθων και σωστό αρμολόγημα

44 Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης - Αντικατάσταση υλικού πληρώσεως - Σακιά άμμου τοποθετούμενα πλευρικά - Επισκευή καταστρώματος, π.χ. Με την κατασκευή λεπτής πλάκας από σκυρόδεμα διαβάθμιση. και συμπλήρωση του υλικού πληρώσεως με ορθή

45 Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης Ανακατασκευή υλικού πληρώσεως Εξασφάλιση απορροής και πρόβλεψη οπών ανακουφίσεως

46 Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης - Επισκευή καταστρώματος

47 Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης 5. Ιδιαίτερες επεμβάσεις. Επεμβάσεις αποτελεσματικές, που πρέπει όμως να αποφεύγονται διότι αλλοιώνουν την αισθητική των λίθινων γεφυρών. Πλήρης κάλυψη με πλάκα από σκυρόδεμα Ελαφρό σκυρόδεμα για υλικό πληρώσεως και κάλυψη με πλάκα από σκυρόδεμα

48 Συνήθης συντήρηση Η συνήθης περιοδική συντήρηση και έλεγχος, πρέπει να περιλαμβάνει: 1. Απομάκρυνση τυχόν αναπτυχθείσας βλάστησης 2. Επιδιόρθωση και συντήρηση βλαβέντων αρμολογημάτων 3. Γενική επισκόπηση και έλεγχος τυχόν υπαρχουσών ρωγμών 4. Επιδιόρθωση τυχόν βλαβών στο κατάστρωμα

49 Βιβλιογραφία Γ. Ν. Γκράσσος, «Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας», 2007, Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας, Αθήνα J. Heyman, The stone skeleton, 1995, Cambridge University Press J. Heyman, The masonry Arch, 1982, Ellis Howood Φ. Καραντώνη «Κατασκευές από τοιχοποιΐα», 2004, Εκ. Παπασωτηρίου A.M. Sowden The Maintenance of Brick and Stone Masonry Structures, 1990, E. & F.N. Spon D. Oliveira., P. Lourenço, Repair of Stone Masonry Arch Bridges, 2004, C.Molins and P.Roca Eds.

50 Βιβλιογραφία J. Page, Masonry arch bridge. State of the art review, 1993, Transport research laboratory, UK V. Apreutesei, Strengthening of stone masonry arch bridges Three leaf masonry walls-state of the art, 2005, Diploma Thesis, University de Minho, Portugal.

51 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΙΘΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ Θ. Γ. Κωνσταντακόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 29 & 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εργασία Νο 27 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚ ΝΤΑΙΖΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία ερευνούμε τις βλάβες αλλά και τις πιθανές αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ / ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ»

«Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ / ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3:

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΠΙΘΑΚΗΣ Κ. ΤΡΕΖΟΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΕΤΑΞΑ ΣΟΦΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προγραμματισμός των εργασιών για την κατασκευή γέφυρας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÎÅÑÏËÉÈÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ

ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÎÅÑÏËÉÈÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÎÅÑÏËÉÈÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÉÙÁÍÍÉÍÁ 2009 ÔÏÉ ÏÉ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΞΕΡΟΛΙΘΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΙΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ξερολιθικές κατασκευές 1.1. Εισαγωγή... 1.2. Οι κατασκευές... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε

Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε i Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε ii Πίνακας Περιεχοµένων Σελ. 1 Εισαγωγή 1 Μέρος 1: Στοιχειώδης Συντήρηση Οδού 2 2.1 Γενικά 3 2.1.1 Σύστηµα ιαχείρισης Στοιχειώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης «Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÎÅÑÏËÉÈÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ

Åà ÅÉÑÉÄÉÏ ÎÅÑÏËÉÈÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ Åà ÅÉÑÉÄÉÏ ÎÅÑÏËÉÈÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ Ðë. Ðýññïõ & Ìé. ÁããÝëïõ - 45332 ÉùÜííéíá Ôçë:2651036686 74187 Fax:26510/33419 e-mail: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr http://www.drystonesroutes.eu ÉÙÁÍÍÉÍÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1 2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...2-4 2.2.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Έλενα Ψύλλου Λεμεσός 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1. Το Ξύλο 1.1 Γενικά Το ξύλο, ένα από τα παλαιότερα οικοδοµικά υλικά, ήταν το πρώτο που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή κουφωµάτων, δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ»

«ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ» ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ (Α.Μ:28070) ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ:ΣΤΑΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Α.Μ:26653)

Διαβάστε περισσότερα

National Technical University of Athens School of Mechanical Engineering Laboratory of Machine Elements. Proceedings of Machine Elements Training

National Technical University of Athens School of Mechanical Engineering Laboratory of Machine Elements. Proceedings of Machine Elements Training National Technical University of Athens School of Mechanical Engineering Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Elements Training TR-12/2009 Machinery Maintenance Th. Costopoulos, A. Bechara

Διαβάστε περισσότερα

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις Δ 1 Επισκευές και ενισχύσεις 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα σχεδίασης, ανάλυσης και διαστασιολόγησης χωρικών φορέων Master, δίνει στο μηχανικό όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 03 Συντήρηση του σκυροδέµατος 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ,ΣΥΡΜΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ,ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. 2009 Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1... 5 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2... 8 ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΨΝ... 9

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1... 5 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2... 8 ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΨΝ... 9 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1... 5 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2... 8 ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΨΝ... 9 2.1 ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΑ...11 2.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ...14 2.3 ΓΕΨΤΥΑΜΑΣΑ...15 2.4 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΥΑΜΑΣΨΝ...18 2.4.1.1 Μη υφασμένα....19 2.4.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή Πολλές φορές, βροχές μεγάλης έντασης προκαλούν μεγάλες παροχές απορροής. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι διαστάσεις της κοίτης του υδατορεύματος δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ Κ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ ΣΗΤΕΙΑ, ΜΑΪΟΣ 1999 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ Α.

Διαβάστε περισσότερα