scriptorium sustainable office building certified

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "scriptorium sustainable office building certified"

Transcript

1 scriptorium sustainable office building certified

2 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ / SYGROU AV. ΦΡΑΝΤΖΗ / FRANTZI ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ / KALLIRROIS Σταθμός Ν. ΚΟΣΜΟΣ N. KOSMOS metro & tram stations ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ / ILIA ILIOU Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ / VOULIAGMENIS AV. ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ / FILOXENOU ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ RESTRICTED TRAFFIC RING ZONE Στάση λεωφορείων Buses station ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ / KASOMOULI scriptorium Σταθμός ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ AG. IOANNIS metro station 250 meters

3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ DEVELOPMENT IDENTITY Το scriptorium είναι ένα σύγχρονο αειφόρο κτίριο γραφείων με ισόγεια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τρία υπόγεια στάθμευσης αυτοκινήτων και αποθηκευτικών χώρων. Scriptorium is a contemporary sustainable office building with ground floor multipurpose/retail hall and three basements for car parking, storage & waste space and building services. Διεύθυνση: Λ. Βουλιαγμένης & Φιλοξένου 10, Αθήνα. Φορέας Ανάπτυξης: Π. ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Σύμβουλοι αειφορίας: ECOVERITAS Αρχιτέκτονες: Κ. Κυριακίδης & Συνεργάτες ΑΕ, Χ. Τσάλλας Μηχανολόγοι: Γρηγόρης Δρέττας & Συνεργάτες Address: Vouliagmenis av. & 10 Filoxenou str, Athens, Greece. Developer: P. LEVANTIS EPENDITIKI Sustainability Consultants: ECOVERITAS Architects: K. Kyriakides & Associates SA & C. Tsallas Building Services: Grigoris Drettas & Associates Εμβαδόν οικοπέδου: 908 μ 2 Εμβαδόν ανωδομής: μ 2 Εμβαδόν υπογείων: μ 2 Σύνολο κτιρίου: μ 2 Plot area: 908 m 2 Area above ground: m 2 Basement area: m 2 Total building area: m 2 Πιστοποιήσεις: BREEAM VERY GOOD 64,41% (Interim Design Stage) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: ΚΕΝΑΚ Κατηγορία Α (88 kwh/μ 2 ετησίως) Certifications: BREEAM VERY GOOD, 64,41% (Interim Design Stage) ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE: KENAK Category A (88 kwh/m 2 annually) ΘΕΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ LOCATION -TRANSPORT Το κτίριο βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα προνομιακή θέση. The building is situated in a privileged location. Δίπλα στην καρδιά του κέντρου της Αθήνας με εγγύτητα σε πολλές υπηρεσίες. 366 μέτρα από τον σταθμό του μετρό «Αγ. Ιωάννης». Άριστη εξυπηρέτηση από τα υπόλοιπα συγκοινωνιακά δίκτυα (αστικά λεωφορεία, τραμ κλπ). Ακριβώς στα όρια του Δακτυλίου. Next to the city center of Athens and in proximity to local amenities. 366m off the metro station of «Agios Ioannis». Excellent services through proximity to additional public transport networks (bus, tram etc). Exactly on the boundary of the restricted traffic ring zone. Έτσι παρέχει εναλλακτικούς τρόπους εύκολων και γρήγορων προσβάσεων στους ενοίκους και τους επισκέπτες. Consequently, it provides easy and swift access to its occupants and visitors. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ DEVELOPMENT STRATEGY Η Π. ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ με την εμπειρία της στην ανάπτυξη αειφόρων επαγγελματικών ακινήτων προσφέρει μία διαχρονική στεγαστική λύση στις επιχειρήσεις. P. LEVANTIS EPENDITIKI with its expertise in sustainable commercial developments is offering a transcending through time accommodation solution for corporations. Περαιτέρω, εξασφαλίζει στους επενδυτές/ιδιοκτήτες/ενοίκους Furthermore, it provides for investors/owners/users Εμπορευσιμότητα Προστιθέμενη αξία Προστασία από κίνδυνο και απαξίωση Ευελιξία & λειτουργικότητα Marketability Added value Safeguard against risk and brown discount Flexibility & functionality

4 Χώρος γραφείων τρισδιάστατη απεικόνιση - Office space 3D view Green Roof Κάτοψη τυπικού ορόφου Typical floor plan Λ Ε Ω Φ. Β O Υ Λ Ι Α Γ Μ Ε Ν Η Σ - V O U L I A G M E N I S A V. Κάτοψη τυπικού ορόφου - Typical floor plan

5 ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ THE SPACES PROVIDED Το κτίριο αποτελείται από 2.851μ 2 γραφείων υψηλών προδιαγραφών σε 6 ορόφους. 416μ 2 ισόγειο χώρο/αίθουσας πολλαπλών χρήσεων μ 2 σε τρία υπόγεια που υποστηρίζουν λειτουργικά την ανωδομή με 53 θέσεις στάθμευσης και αποθηκευτικούς χώρους. The building comprises of 2.851m 2 class A office space allocated in six levels. 416m 2 ground floor, retail/multipurpose hall m 2 allocated in three basement levels which provide functional support to the building with 53 parking spaces and waste & storage space. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHARACTERISTICS ΑΕΙΦΟΡΙΑ SUSTAINABILITY Για τον σχεδιασμό και κατασκευή εφαρμόζεται ολιστική στρατηγική αειφορίας. Για την εξασφάλιση ότι το scriptorium είναι πραγματικά ένα αειφόρο κτίριο πιστοποιήθηκε κατά BREEAM (Interim certification Design & Procurement). Αποτελεί το πρώτο κτίριο γραφείων στην Ελλάδα που πιστοποιείται με BREEAM. Δείτε στην επόμενη σελίδα λεπτομέρειες των χαρακτηριστικών αειφορίας και απόδοσης. A holistic sustainable strategy is implemented for the design, procurement and construction of the development. To ensure that scriptorium is a genuine sustainable building it has been BREEAM certified (Interim certification Design & Procurement). It is the first office building in Greece with BREEAM certification. See next page for details of sustainable characteristics and performance. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΥΕΛΙΞΙΑ FUNCTIONALITY / FLEXIBILITY Ανοικτή διάταξη (open plan) γραφειακών χώρων με μεγάλη ευελιξία στις διαμορφώσεις και τις μελλοντικές αλλαγές διατάξεων των χώρων. Ευέλικτος σχεδιασμός σε όλες τις στάθμες του κτιρίου για την εγκατάσταση πληθώρας μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων. Aνυψωμένα και επισκέψιμα δάπεδα γραφείων. Επισκέψιμες ψευδοροφές. Διπλά shaft. Τρία εξαεριζόμενα υπόγεια με εγκατάσταση ενεργητικής πυρασφάλειας και βιομηχανικά δάπεδα. Δύο πολυτελείς, ταχείς ανελκυστήρες VVVF. Open plan office layout with modular design providing maximum flexibility for customization and reconfiguration. Design flexibility and prov isio ns enabling accommodation of numerous building services installations and systems. Raised and accessible office floors. Suspended and accessible ceilings. Double shafts. Three mechanically ventilated basement levels with active fire protection systems and industrial flooring. Two luxurious and fast VVVF elevators. ΑΣΦΑΛΕΙΑ SAFETY Φέρων οργανισμός κτιρίου με αυξημένο συντελεστή σπουδαιότητας Σ3. Κινητά φορτία πλακών γραφειακών χώρων μέχρι 500 kg/μ 2. Κρύσταλλα ισογείου SECURIT. Πλήρεις προβλέψεις για εγκαταστάσεις συστημάτων CCTV, Access Control, Alarm, UPS, H/Z, ΑΠΕ. Reinforced concrete structure with increased Σ3 importance coefficient. Increased live load of office concrete plates up to 500kg/m 2. SECURIT ground floor glazing. Full provision for installing systems such as CCTV, Access Control, Alarm, UPS, Stand-by Generator, RES. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ AESTHETICS Αρχιτεκτονική σύνθεση κτιρίου από μελετητική ομάδα ανεγνωρισμένου κύρους. Πολυτελής κεντρική είσοδος και lobbies ορόφων. Widely recognized, prize awarded architectural design team. Prestigious entrance hall and office lobbies.

6

7 ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ SUSTAINABLE PERFORMANCE Το scriptorium είναι ένα αυθεντικό αειφόρο κτίριο γραφείων σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με ολιστική στρατηγική. H BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) είναι παγκοσμίως η ηγέτιδα μέθοδος αξιολόγησης και πιστοποίησης της περιβαλλοντικής απόδοσης και αειφορίας των κτιρίων. Αξιολογεί και πιστοποιεί σε 10 κατηγορίες Scriptorium is a genuine sustainable office building designed and constructed holistically. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is the world s leading design and assessment method for sustainable buildings. BREEAM assesses and certifies buildings in 10 categories ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΕΡΟ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ MANAGEMENT HEALTH & WELLBEING ENERGY TRANSPORT WATER MATERIALS WASTE LAND USE & ECOLOGY POLLUTION INNOVATION Το scriptorium αποσπά πολύ υψηλή βαθμολογία στις κατηγορίες Υγείας & Ευεξίας, Χρήσεις Γης & Οικολογίας, Ενέργειας, Νερού και Μεταφορών. Scriptorium scores particularly well in the categories of Health & Wellbeing, Land Use & Ecology, Energy, Water and Transport. Επίσης, αποσπά 3 βαθμούς ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ στις κατηγορίες, Υγείας & Ευεξίας, Ενέργειας & Νερού. Additionally, it achieves INNOVATION credits in Health & Wellbeing, Energy, and Water. Innovation credits

8 ΑΕΙΦΟΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SUSTAINABLE CHARACTERISTICS ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ HEALTH & WELLBEING Εξαιρετικά επίπεδα φυσικού φωτισμού Μέσος συντελεστής φυσικού φωτός>2,25 στο 100% των γραφειακών χώρων Outstanding levels of natural daylight Average daylight factor>2,25% in 100% of offices Το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιό του. Συνεπώς, είναι θεμελιώδες να παρέχονται στους εργαζόμενους οι καλύτερες συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την υγεία, ευεξία και παραγωγικότητά τους. Human resources of an organization are its most valuable asset. Consequently, it is fundamental to provide best internal environmental conditions which result in a healthy, motivated and productive workforce. Το scriptorium παρέχει εξαιρετικές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος με Εξαιρετικά επίπεδα φυσικού φωτισμού στο 100% των γραφείων Κατάλληλη θέα για μείωση της κόπωσης των ματιών Μείωση και έλεγχος της ηλιακής θάμβωσης με συστήματα (εξωτερικές ηλεκτροκινούμενες περσίδες, εσωτερικά στόρια, κρύσταλλα με κατάλληλες τιμές συντελεστού σκίασης g) Σχεδίαση τεχνητού φωτισμού (LED) για βέλτιστη οπτική απόδοση, άνεση και εύκολα προσβάσιμο χειρισμό. Εσωτερική ποιότητα αέρα Φυσικό αερισμό (ανοιγόμενα παράθυρα) στο 100% των γραφείων Βελτιωμένες παράμετροι θερμικής άνεσης και πολλαπλές ζώνες ψύξης/θέρμανσης με τοπικό χειρισμό από τους ενοίκους Βελτιωμένη ακουστική άνεση Αποτροπή κινδύνου από την νόσο των λεγεωνάριων. Εσωτερικές επενδύσεις με χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (Low VOC s) Scriptorium provides best internal environment with Exemplar levels of natural daylight in 100% of offices Appropriate external view to reduce eye strain Reduction and control of sun glare through multiple systems (external electrical louvers, internal venetian blinds, appropriate g values for glazing) Artificial lighting (LED) designed for best visual performance, comfort, easily and accessibly controlled Internal air quality control Potential for natural ventilation in 100% of offices Improved thermal comfort parameters and HVAC multiple zoning and local user control Improved acoustic comfort Designing out the risk of legionnaire disease in water systems Low emitting VOC's internal finishes ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGY ΠΕΑ: ΚΕΝΑΚ κατηγορία Α, 88kWh/μ2 ετησίως 49% μείωση πρωτογενούς ενέργειας λόγω ΑΠΕ EPC: KENAK Category A, 88kWh/m2 annually 49% reduction in primary energy from renewables Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η κατάλληλη χρήση καυσίμου και η χρήση ΑΠΕ, για την μείωση εκπομπών άνθρακα, είναι θεμελιώδη για ένα αειφόρο κτίριο The energy efficiency of buildings, the use of appropriate fuel and the employment of renewable sources, to reduce carbon emissions, are fundamental for a sustainable building. Το scriptorium διαχειρίζεται αειφόρα την ενέργεια με Scriptorium manages energy sustainably through Παθητικά μέτρα στο κέλυφος του κτιρίου (θερμομόνωση, αποτροπή διήθησης αέρα, εξωτερικά ηλεκτροκινούμενα σκιάδια στην νοτιοδυτική όψη, υαλοπίνακες low-e και low-g σύμφωνα με προσανατολισμό) Ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα υψηλής απόδοσης. Αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης για θέρμανση-ψύξη με σχεδιασμό αυτονομιών και σύμφωνα με προσανατολισμό. Τεχνητός φωτισμός LED και dimmers/φωτοκύτταρα στην περίμετρο των γραφείων. Ανελκυστήρες ατόμων VVVF με stand-by sleep mode Χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών με αντλίες θερμότητας για ψύξη/θέρμανση και πρόβλεψη αποκλειστικού χώρου για φωτοβολταικά πάνελ Έλεγχο ενεργειακών καταναλώσεων με υπομετρητές για τα μεγάλα φορτία και επιπλέον υπομετρήσεις ανά χώρους λειτουργίας Passive measures on the building fabric (thermal insulation, avoidance of air infiltration, electrically controlled external louvers on southwest elevation, low-e double glazing and low-g double glazing according to orientation) Highly efficient building services systems. High COP, VRV, air source heat pumps for heating and cooling designed autonomously and according to orientation. Artificial lighting with LED lamps and dimmers/light sensors to the perimeter of office spaces. VVVF passenger lifts with stand-by sleep mode Employment of Low or Zero Carbon technologies with air source heat pumps for heating and cooling and provision of dedicated space for the installation of photovoltaic panels on the top roof Monitoring through numerous energy sub-meters for the high loads of building and further sub-metering per function area

9 ΝΕΡΟ Εξοπλισμός χαμηλής κατανάλωσης νερού στα WC Υποδειγματικό σύστημα υπομετρήσεων νερού Συστήματα αποτροπής διαρροών Πράσινες στέγες με επιλογή φυτών τοπικής χλωρίδας WATER Low water consumption fittings in sanitary areas Exemplar water sub-metering per floor and landscape Leak detection and sanitary supply shut-off systems Planting specification in green roofs that thrive in local climate ΥΛΙΚΑ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ Μονωτικά υλικά υπεύθυνης προέλευσης, χαμηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σχεδιασμός και επιλογή υλικών επενδύσεων με κριτήρια στιβαρότητας Κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων και αποκλειστικός χώρος για λειτουργία ανακύκλωσης MATERIALS & WASTE Responsibly sourced insulation materials with low environmental impact Designing for robustness to prolong the life of materials finishes Composting of organic waste and provision for dedicated space for recycling during operation of the building ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Επαναχρησιμοποίηση γης χαμηλής οικολογικής αξίας Βελτίωση οικολογικής αξίας και βιοποικιλότητας με πράσινες στέγες (40 είδη ενδημικών φυτών) και φωλιές πουλιών LAND USE & ECOLOGY Re-use of already developed land with low ecological value Enhancing ecological value and biodiversity with green roofs consisting of 40 endemic plant species and bird nests ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Λειτουργική Παραλαβή Συστημάτων όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων Εγχειρίδιο Χρήσης για τους ενοίκους του κτιρίου Περιβαλλοντική διαχείριση εργοταξίου κατασκευής MANAGEMENT Specification of fundamental commissioning for all building services systems Building User Guide for the end user(s) Environmentally sound manner in managing construction site ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ To scriptorium είναι ένα αυθεντικό αειφόρο κτίριο γραφείων που απολαμβάνει πολλά πλεονεκτήματα όπως Βελτιωμένη παραγωγικότητα, υγεία και ευεξία των ενοίκων Χαμηλότερα έξοδα λειτουργίας Χαμηλότερα έξοδα συντήρησης Μειωμένες εκπομπές άνθρακα κατά την λειτουργία του Αποτροπή κινδύνου από απαξίωση, αυστηρή νομοθεσία και υψηλά ασφάλιστρα Υψηλότερα μισθώματα και τιμές πώλησης Εύκολη προσέλκυση μισθωτών για μεγάλες περιόδους Υψηλή εμπορευσιμότητα THE BOTTOM LINE Scriptorium is a genuine high performing sustainable building enjoying many advantages such as Improved workforce productivity, health and wellbeing Reduced operating costs Reduced maintenance costs Low carbon emissions during operation Risk mitigation relating to brown discount, strict regulations and high insurance fees Higher rents and sale prices Greater tenant attraction and retention Greater marketability

10 E' ΟΡΟΦΟΣ E' FLOOR Δ' ΟΡΟΦΟΣ D' FLOOR Γ' ΟΡΟΦΟΣ B' ΟΡΟΦΟΣ A' ΟΡΟΦΟΣ ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ Α' ΥΠΟΓΕΙΟ B' ΥΠΟΓΕΙΟ C' FLOOR B' FLOOR A' FLOOR ΜΕΖΖΑΝΙΝΕ GROUND FLOOR A' BASEMENT B' BASEMENT ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΚΑΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE Γ' ΥΠΟΓΕΙΟ C' BASEMENT ΤΟΜΗ ΚΤΙΡΙΟΥ - BUILDING CROSS SECTION Ο ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ THE DEVELOPER Κύριος στόχος της Π. ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ είναι η αυξανόμενη εγκαθίδρυση και αναγνώριση στον χώρο των ακινήτων ως εξειδικευμένου φορέα αναπτύξεων αειφόρων επαγγελματικών και οικιστικών ακινήτων. The major aim of P. LEVANTIS EPENDITIKI is the increasing establishment and recognition in the property development market as a specialized body for sustainable commercial and residential developments. Βασικές πρακτικές για την επίτευξη του στόχου είναι Key practices for achieving the aim are Κεφαλαιοποίηση και εκμετάλλευση, μέσα από συνεχή διεύρυνση, της αποκτώμενης εμπειρίας. Προσαρμοστικότητα στις αλλαγές με ξεκάθαρη στρατηγική για τις δραστηριότητες που γνωρίζει και αναλαμβάνει. Προάσπιση και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνέπειας με τους πελάτες της. Capitalization and exploitation, through continuous dilation, of the acquired experience. Monitoring and adapting to the changing environment with clear cut strategies for the undertaking activities. Promoting and preserving trust relationships with its clients through consistent practices. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ COMMITMENT TO SUSTAINABILITY Για την Π. ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ η αειφορία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της, η οποία διασφαλίζεται από: τον επαγγελματισμό του ανθρώπινου δυναμικού της. την δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πλέον ανεγνωρισμένους φορείς στην αγορά ακινήτων. την πολύχρονη εμπειρία με σταθερά και αυστηρά κριτήρια αειφορίας σε όλο το φάσμα της ανάπτυξης ακινήτων. For P. LEVANTIS EPENDITIKI sustainability excellence is an inseparable element of its culture which is assured by The professionalism of its human resources. The creation of long term relationships with widely recognized bodies within the development chain. The long term hands on experience and the rigorous sustainability criteria throughout the development process.

11 scriptorium sustainable office building αειφόρο κτίριο γραφείων

12 9 Solomou str, Neo Psychiko, Athens, Greece tel fax

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ

Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ Βασιλική Κουβάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ Mphil Cantab Γράµµου 27, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 55236 KEYWORDS: ξενοδοχεία, ανάπτυξη, περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

HYETOS. Consulting Engineers

HYETOS. Consulting Engineers HYETOS Consulting Engineers υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας, και τούτο

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωνσταντίνος Ιωαννίδης Φυσικός, M.Sc. Computing Computer Control Systems A.E. Αθήνα, Ελλάδα e-mail: dinos@ccs.gr 1.Περίληψη Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 44/ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 44/ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης & Κλιματισμού Σωματείο «Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE» ΝΠΙΔ Μη-Κερδοσκοπικό Ραβινέ 6 11521 Αθήνα ASHRAE HELLENIC CHAPTER American Society of

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents. Ταυτότητα 04 Identity. Όραμα 05 Vision. Ιστορική διαδρομή 06-07 History. Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors

Περιεχόμενα. Contents. Ταυτότητα 04 Identity. Όραμα 05 Vision. Ιστορική διαδρομή 06-07 History. Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors ENERGY POWER GROWTH Περιεχόμενα Contents Ταυτότητα 04 Identity Όραμα 05 Vision Ιστορική διαδρομή 06-07 History Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors Οι άνθρωποί μας 12-13 Our People Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζοντας την Drop. Getting to know Drop

Γνωρίζοντας την Drop. Getting to know Drop COMPANY PROFILE Γνωρίζοντας την Drop Getting to know Drop Η Drop είναι μια εταιρεία γεννημένη στη δεκαετία του 80 που εξακολουθεί να κινείται σταθερά προς τα εμπρός ακολουθώντας το δρόμο της αναγνωρισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

BUFFET RESTAURANT BAR

BUFFET RESTAURANT BAR Δημιουργική πορεία ανάπτυξης Αναγνωρισμένη από την ICAP Group ως μία από τις Strongest Companies in Greece. Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΣΕΑΣ. Παραθαλάσσιος Οικισμός. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ Ποιότητα ζωής Quality of life

ΘΗΣΕΑΣ. Παραθαλάσσιος Οικισμός. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ Ποιότητα ζωής Quality of life ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Τηλ: (0030) 2810 811930 Φαξ: (0030) 2810 371935 www.theseusbv.com e-mail: info@theseusbv.com INFORMATION / SALES: Tel: (0030) 2810 811930 Fax: (0030) 2810 371935 www.theseusbv.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ PILOTIS ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ:41531

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs!

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs! Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services We meet all your needs! www.afea.gr About us AFEA Travel and Congress Services has been operating in the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση _ΤΕΥΧΟΣ #4 / Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές σελ. 8 Υπάλληλοι Γραφείου - Γραµµατείς σελ. 9 Εκπαίδευση σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #18 / Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture

Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture Where do we meet?

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ. Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Eπαγγελματική. Πράσινες Στέγες. Καταναλωτική συνήθεια στη κρίση. Οικιακή κομποστοποίηση

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ. Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Eπαγγελματική. Πράσινες Στέγες. Καταναλωτική συνήθεια στη κρίση. Οικιακή κομποστοποίηση Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Υπό την αιγίδα: Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΙΕΘΝΗΣ Eπαγγελματική ΕΚΘΕΣΗ για το πράσινο Επιστημονικά θέματα: Πράσινες Στέγες σελ. 28 Καταναλωτική

Διαβάστε περισσότερα

agencies catalogue 2015

agencies catalogue 2015 agencies catalogue 2015 THE ART OF KNOWHOW Πάρα πολλά άλλαξαν στην Επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία έφερε κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω: οι απίστευτες δυνατότητες Η κάθε μια απ αυτές τις εταιρείες-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011 Τυπωμένο σε 0% ανακυκλωμένο χαρτί Travel PLC Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων Μάρτιος 0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Υπεύθυνη Ηγεσία είναι μια από τις τέσσερεις κύριες βασικές αξίες της TUI Travel PLC. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #48 / Τρίτη 1 Απριλίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 463 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα