Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 271 Ετος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Δάση... 5 Διοίκηση... 6 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητική πράξη Εκπαίδευση Εργασία Κοινωνική ασφάλιση Συμβούλιον Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Υπάλληλοι διοικητικοί... 21

2 - 2 - Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αιγιαλός Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Ανάπηροι - θύματα πολέμου Απαλλοτρίωση αναγκαστική Αποκαταστατική νομοθεσία Αρχαιότητες Αστικός Κώδιξ Βιομηχανία Δήμοι - Κοινότητες Διαιτησία Διοίκηση Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκκλησία - Θρησκεία Εκπαίδευση Ελεγκτικόν Συνέδριον Εταιρείες ΕΣΔΑ Εφεση Ιατροί - ιατρικά επαγγέλματα Ιδρύματα Κοινωνική ασφάλιση Λατομεία - Μεταλλεία Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Νόμος - νομοθετική εξουσία Νοσηλευτικά ιδρύματα - Κλινικές Οργανισμοί Στέγαση

3 - 3 - Συμβούλιον Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Τελωνεία - Δασμοί Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι κ.π.δ.δ Υπάλληλοι στρατιωτικοί Φορολογία γενικώς Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κληρονομικών Φορολογία κύκλου εργασιών Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων Φορολογία χαρτοσήμου Φορολογίες διάφορες Φορολογικά βιβλία και στοιχεία ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ B 3470/ ΣΤ 4754/1997-7μ Α 222/ Δ 416/ Β 804/ , 140 Γ 945/ Β 1084/ Β 1148/ Β 1770/ Β 1879/1998 7μ Β 1881/1998 7μ Β 1888/1998 7μ Γ 1893/ Β 1967/ Β 1975/

4 - 4 - Β 1977/1998 7μ - επιλύει Γ 2139/ Α 2168/ , 111 Β 2335/1998 7μ. - επιλύει Β 2585/ , 119, 149 Α 2643/ ΣΤ 2701/ Β 3143/ μ Α 3183/ Ε 3260/ , 66, 117 Β 3379/1998 7μ. επιλύει ΣΤ 3459/1998 7μ ΣΤ 3473/1998 7μ... 31, 72 Α 3610/ , 98 Α 3619/ , 105 Α 3630/ Ε 3686/ , 46 Β 3740/ Β 3745/ Β 3774/ Ε 3944/ Β 4062/ Α 4216/ , 112 Α 4231/ , 83, 95 Γ 4483/ Α 4776/ , 116, 122 Α 56/ Γ 211/ Γ 302/ , 86 Ε 382/ Δ 757/ μ. - επιλύει Γ 1037/ Γ 1087/ , 134 ΣΤ 1284/ , 132

5 - 5 - Ε 2142/ , 120 Γ 2685/ , 75 Α 2742/ Ε 3636/1999 7μ... 80, 118, 126 ΣΤ 3807/1999 7μ Δ 3828/ , 108 Β 3839/1999 7μ Γ 3869/ , 137 Α 4103/ ΣΤ 4248/ , 51 Δ 4289/ ΣΤ 1/ , 94 Γ 97/2000 παρ. εις 7μ Γ 119/ , 47 Ε 162/ Α 227/2000 παρ. εις 7μ Α 232/2000 7μ. - επιλύει... 43, 81, 88 Γ 396/2000 παρ. εις 7μ Γ 597/2000 παρ. εις 7μ Γ 616/ Γ 644/ , 67, 121 Γ 645/ Γ 837/2000 7μ... 48, 76 Δ 877/ Δ 949/2000 7μ... 99, 125, 139 Δ 950/2000 7μ , 115 Γ 970/ ΣΤ 1021/2000 7μ...35 ΣΤ 1031/ Ε 1042/ Ε 1044/2000 παρ. εις 7μ... 5, 16 ΣΤ 1062/2000 7μ , 133, 151 Γ 1117/2000 7μ. - επιλύει... 53, 69 Γ 1133/

6 - 6 - Α 1145/2000 7μ Ε 1257/2000 7μ , 123 Ε 1306/2000 7μ... 24, 54, 123, 124 Γ 1318/ , 110 Ολομ. 1331/2000 επιλύει... 30, 45, 49 Α 1335/2000 παρ. εις Ολομ... 9, 10 Α 1340/2000 παρ. εις 7μ... 4, 7, 13 Δ 1357/2000 7μ.- παρ. εις Ολομ... 1 Δ 1358/2000 παρ. εις 7μ... 6, 17, 18, 19 Δ 1362/2000 παρ. εις 7μ... 2 Γ 1414/2000 7μ. - επιλύει... 33, 62, 71, 73, 106 ΣΤ 1418/2000 παρ. εις 7μ... 3, 15 Β 1483/2000 παρ. εις 7μ... 8 Δ 1546/2000 παρ. εις 7μ Α 1573/ , 55

7 - 7 - Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1. Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον γενικώς παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην Ολομέλεια το ζήτημα των προϋποθέσεων υπό τις οποίες αποκρούεται η ύπαρξις εννόμου συμφέροντος του αιτούντος προς ακύρωσιν πράξεων, εάν τούτο στηρίζεται στο παλλόμενον δια της αιτήσεως νομικόν καθεστώς. Δ 1357/2000 επταμ. (παρ. Εισηγητής:Σ. Χαραλαμπίδης εις Ολομ.) 2. Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης διατήρηση αντικειμένου παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν συντρέχει περίπτωση καταργήσεως δίκης σε περίπτωση αιτήσεως ακυρώσεως κατά πράξεων των επιτροπών προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών με τις οποίες κρίθηκε ότι συντρέχει λόγος καταγγελίας σχέσεως εργασίας, εάν απορριφθούν από τα πολιτικά δικαστήρια τα ένδικα μέσα περί αναγνωρίσεως της ακυρότητας της καταγγελίας... Δ 1362/2000 Πενταμ. (παρ. Εισηγητής:Φ. Αρναούτογλου εις επταμ.)

8 Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης Ν 2721/99 παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα κατά πάσαν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 και του άρθρου 52 παρ. 2 του Γ 2721/1999 και αιτήσεις αναιρέσεως χωρίς να ερευνάται περαιτέρω αν το δικαστήριον που εξέδωσε την προσβαλλομένων απόφασιν είχε δικαιοδοσίαν να επιληφθεί κατά νόμον της υποθέσεως αυτής ως εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν η διαφορά δεν ήτο διαφορά ουσίας αλλά ακυρωτική... ΣΤ' 1418/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Μ. Καραμανώφ εις επταμ.) 4. Αίτηση αναιρέσεως απόφαση συνέπειες έλλειψη δικαιοδοσίας βλ. κατωτ Δάση Δάση κληροτεμάχια παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της συμφωνίας προς το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος των διατάξεων του Ν. 1734/1987 που αφορούν στην εξαίρεση κληροτεμαχίων από τους περιορισμούς της δασικής νομοθεσίας... Ε 1044/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Ι. Μανζουράνης εις επταμ.) 6. Διοίκηση μεταβίβαση αρμοδιοτήτων βλ. κατωτ. 19

9 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία δικαιοδοσία βλ. κατωτ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. δικαιοδοσία παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν η διαφορά που προκύπτει από την προσβολή πράξεων φορολογικής αρχής όπως τα φύλλα ελέγχουν φορολογίας εισοδήματος και οι απορριπτικές αιτήσεων ακυρώσεως των εν λόγω φύλλων πράξεις του Προϊσταμένου ΔΟΥ υπάγονται κατ αρθρ. 1 και 73 ΚΦΔ στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Β 1483/2000 πενταμ. Εισηγητής:Ε. Αναγνωστόπουλος (παρ.εις επταμ.) 9. Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 προσφυγή προθεσμία παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην Ολομέλεια το ζήτημα του εμπροθέσμου της προσφυγής σε περίπτωση κατά την οποία ο διοικούμενος λόγω μη ενημερώσεώς του από τη Διοίκηση δεν ετήρησε την προβλεπόμενη από το νόμο ενδικοφανή διαδικασία, και άσκησε προσφυγή του άρθρου 21 παρ. 1 του Π.Δ. 341/78 κατά της υποκειμένης στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεως ή παραλείψεως... Α 1335/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Ε. Σαρπ εις Ολομ.) 10. Διοικητική πράξη διαδικασία ενδικοφανής προσφυγή βλ. ανωτ. 9

10 Εκπαίδευση Εκπαίδευση ιδιωτική αποδοχές εκπαιδευτικών παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση λόγω σπουδαιότητας το ζήτημα της ερμηνείας των διατάξεων των σχετικών με τη μισθολογική εξέλιξη των διοριζόμενων μετά τη δημοσίευση του Ν. 1566/1985 ιδιωτικών εκπαιδευτικών στις μέσες τεχνικές σχολές... Γ 396/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Α. Γκότσης εις επταμ.) 12. Εργασία προστασία συνδικαλιστικών στελεχών βλ. ανωτ Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί ΝΑΖ παραπέμπονται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση τα ζητήματα της φύσεως του ενδίκου μέσου (ανακοπή του ΚΕΔΕ ή προσφυγή που δύναται ασκήσει κατά του φύλλου εκκαθαρίσεως του ΝΑΖ ο διευθυντής, διαχειριστής ή εν γένει εκπρόσωπος ναυτιλιακής επιχειρήσεως, ως και της μετ' αναίρεσιν για έλλειψη δικαιοδοσίας του δικάσαντος δικαστηρίου απορρίψεως της ασκηθείσης προσφυγής για τον αυτό λόγο... Α 1340/2000 πενταμ. Εισηγητής:Α. Καλογεροπούλου παρ.εις επταμ.) 14. Κοινωνική ασφάλιση

11 Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ) παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα του πότε ισχύει ο προβλεπόμενος από το καταστατικό του ΤΕΑΥΦΕ χρονικός περιορισμός της πενταετίας για την αναγνώριση ημερών εργασίας... Α 227/2000 Πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Ε. Σαρπ εις επταμ. 15. Συμβούλιον Επικρατείας σχέση με διοικητικά δικαστήρια διάκριση ακυρωτικών από διαφορές ουσίας βλ. ανωτ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα φυσικό περιβάλλον βλ. ανωτ Σύνταγμα κανονιστική αρμοδιότητα Διοικήσεως βλ. κατωτ Σύνταγμα αποκέντρωση βλ. κατωτ Σχέδια πόλεων - οικοδομές Σχέδια πόλεων - οικοδομές όροι και περιορισμοί δομήσεως παραλιακοί οικισμοί παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της συνταγματικότητος της μεταβιβάσεως της αρμοδιότητος του Προέδρου της Δημοκρατίας, προκειμένου περί των παραλιακών οικισμών εις τον Γενικό Γραμματέα της Περιφερείας... Δ 1358/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Σ. Χαραλαμπίδης

12 εις επταμ.) 20. Σχέδια πόλεων - οικοδομές Σχέδια πόλεων - οικοδομές όροι και περιορισμοί δομήσεως συντελεστής δομήσεως παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν για την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες ορισμένοι χώροι δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δομήσεως και στο συντελεστή κατ όγκον εκμεταλλεύσεως, μπορούν να επιβληθούν στον οικοδομούντα πρόσθετες υποχρεώσεις όπως η ανέγερση του κτιρίου στην αναγκαία απόσταση από ένα ή περισσότερα των ορίων του οικοπέδου, που θα αφορούν ολόκληρη την οικοδομή ή η υποχρέωση αυτή αρκεί να επιβάλλεται μόνο για τους υπογείους ορόφους της οικοδομής και όχι και για τους λοιπούς υπέρ την οριστική στάθμη του εδάφους ορόφους... Δ 1564/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Δ. Γρατσίας ως επταμ. 21. Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι διοικητικοί αποδοχές επιδόματα επίδομα ανθυγιεινής εργασίας παραπέμπεται λόγω αντιθέτων απόψεων και γενικότερης σημασίας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα του κατά πάσαν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας καταργείται ή συμψηφίζεται με την παρ. 2 της / 3104/0022/ κοινή υπουργική απόφαση... Γ 597/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Χ. Ράμμος εις επταμ.) 22. Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας πειθαρχικό δίκαιο διαδικασία παραπέμπεται λόγω διισταμένων απόψεων και

13 αντιθέτου προσφάτου νομολογίας (ΣΕ 833/49, /95) στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν το Π.Δ. 96/1986 εφαρμόζεται και στη διαδικασία επιβολής ανώτερων πειθαρχικών ποινών στο αστυνομικό προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Γ 97/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Π. Πικραμμένος εις επταμ.) ΙΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 23 Αιγιαλός ο καθορισμός των ορίων του παλαιού αιγιαλού, εξαρτώμενος από τις αλλοιώσεις που θα επισυμβούν στην ακτογραμμή κατά τη διαδρομή του χρόνου από τη δυναμική αλληλετή δράση των οικείων παρακτίων θαλασσίου και χερσαίου οικοσυστημάτων, διαπιστούται κατά τον προσήκοντα τρόπο / σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να στηρίζεται σε επίκαιρα στοιχεία... Ε 3944/1998 Εισηγητής: Β. Αραβαντινός 24. Αιγιαλός Αιγιαλός οι αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπονται με τις διατάξεις του Α.Ν. 2344/1940 μεταβιβάσθηκαν αρχικώς στους νομάρχες, οι οποίοι ήταν τότε περιφερειακά κρατικά όργανα και συνεπώς δεν ήταν επιτρεπτό κατά το Σύνταγμα να επανέλθουν σε αυτόν / αντιθέτως, μετά την κατάργηση των νομαρχών ως περιφερειακών κρατικών οργάνων, οι αρμοδιότητες αυτές, εφ όσον δεν αφορούσαν σε διοίκηση τοπικών υποθέσεων, μεταφέρθηκαν σε άλλα κρατικά περιφερειακά όργανα και, ειδικότερα, αρχικώς στο Γενικό

14 Γραμματέα της περιφέρειας, εν συνεχεία στους περιφερειακούς διευθυντές και, μετά την κατάργησή τους και πάλι στο Γενικό Γραμματέα της περιφέρειας / οι δε ήδη καταργηθείσες ρυθμίσεις του άρθρου 52 παρ. 6 του Ν. 2218/1994, καθ όσον με αυτές προβλεπόταν αυτοδίκαιη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων των ανηκουσών στον Γενικό Γραμματέα και εν συνεχεία, στους περιφερειακούς διευθυντές, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ήσαν αρχήθεν ανίσχυρες... Ε 1306/2000 επταμ. Εισηγητής: Ν. Ρόζος Σύμβουλοι 25. Αιγιαλός Αιγιαλός προστασία η κατ αρθρ. 23 παρ. 1 του Ν. 1337/83 απαγόρευσις δεν αφορά εις περίπτωσιν κατά την οποίαν, η αιτηθείσα άδεια περιφράξεως αφορά εις τμήμα μόνον ιδιοκτησίας καθέτου προς την ακτήν η περίφραξις του οποίου, ως εκ της θέσεως της ουδεμίαν επίδρασιν έχει επί της δυνατότητος ελευθέρας προσβάσεως προς την ακτήν. Ε 162/2000 Εισηγητής: Μ. Καραμανώφ 26. Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξη διοικητικού οργάνου τα πιστοποιητικά υπηρεσίας που προβλέπονται από το άρθρο 3 παρ. 4 του π.δ. 1041/1979 δεν παρέχουν ευθέως συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά, αναφερόμενο προεχόντως σε θέμα υπαλληλικής καταστάσεως και ειδικώτερα στη διαπίστωση ιδιότητας ή γεγονότων τα οποία δεν συνιστούν καθ εαυτά ευεργετήματα η παροχή, εκδίδονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας κατ' ενάσκηση αποκλειστικής αυτού αρμοδιότητος, ως αυτοτελείς διοικητικές και μάλιστα εκτελεστές πράξεις...

15 Γ 1087/1999 Εισηγητής: Γ. Τσιμπέκας 27. Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλομένη πράξη πράξεις δικαστικών αρχών. βλ. κατωτ Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου αποτελεί ιδιωτική διαφορά υπαγομένη στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων διαφορά περί την δικαιϊκή ικανότητα που είχε υπάλληλος κατά το χρόνο υποβολής της παραιτήσεώς της, να βούλεται τη λύση της σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου μεταξύ της ιδίας και του ΟΓΑ... Γ 302/1999 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 29. Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου διαφορά, η οποία ανακύπτει από την αμφισβήτησιν της νομιμότητος πράξεως της Διοικήσεως, η οποία αφορά εις κατάρτισιν συμβάσεως εκμισθώσεως αγροτοτουριστικού ξενώνος Κοινότητος, με σκοπό την επωφελέστερη εκμετάλλευσή του, είναι ιδιωτικού δικαίου, εφόσον αναφέρεται σε σύμβαση, η οποία αποβλέπει εις ταμειωτικούς δια την ως είρηται Κοινότητα σκοπούς και γίνεται με κριτήρια ιδιωτικοοικονομικά και όχι με δημόσιο σκοπό. ΣΤ 4248/1999 Εισηγητής: Ν. Σακελλαρίου

16 Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα εγκύκλιοι ουδεμία έννομα συνέπεια επιφέρουν, αλλά αποτελούν εγκυκλίους, πράξεις, με τις οποίες παρέχονται αφενός διευκρινίσεις για το αντικείμενο των νομοθετικών ρυθμίσεων και για τις συνέπειες που επέρχονται ευθέως από τις ρυθμίσεις αυτές σε ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των συνιστωμένων νέων Δήμων και αφετέρου οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων......εξάλλου έχει χαρακτήρα εγκυκλίου και πράξη με την οποία παρέχονται επεξηγήσεις και οδηγίες αναφερόμενες στη διαδικασία προετοιμασίας και διεξαγωγής των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών......η δε αναφορά στην ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών δεν έχει την έννοια προκήρυξης ει ορισμού του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών αυτών, δεδομένου ότι η ημέρα διεξαγωγής τους καθορίζεται ευθέως από το νόμο...(μειοψ). Ολομ. 1331/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής: Κ. Μενουδάκος 699/99 Ε Τμήμα 31. Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξη μη εκτελεστή έχει πληροφοριακό χαρακτήρα έγγραφο Υπουργείου εφ όσον εκδίδεται προ της ασκήσεως υπό του αρμοδίου οργάνου της σχετικής αρμοδιότητός του και σκοπόν έχει να παράσχη πληροφορίας περί του χρόνου υποβολής των σχετικών αιτήσεων και του αρμοδίου οργάνου προς κρίσιν των αιτήσεων ως προς την υπαγωγήν των υποψηφίων εις την κατηγορίαν των αλλοδαπών αλλογενών ως και περί της εννοίας του νόμου δια την υπαγωγήν εις την κατηγορίαν αυτήν.

17 ΣΤ 3473/1998 επταμ. Εισηγήτρια: Π. Χριστόφορος 32. Αίτηση κυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως προθεσμία επί παραλείψεως οφειλομένης νομίμου ενεργείας τεκμαίρεται άρνηση της Διοίκησης να εκδώσει προεδρικό διάταγμα για τη συνένωση Κοινοτήτων σε Δήμο, με την πάροδο απράκτου τριμήνου από την ημερομηνία περιέλευσης στο ΥΠΕΣΔΔΑ των αποφάσεων των κοινοτικών συμβουλίων των αντιστοίχων κοινοτήτων, αφού από τις διατάξεις του Ν. 1622/86 και του Π.Δ. 410/85 δεν τάσσεται ειδικώς προθεσμία για την έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων / περαιτέρω, από την επομένη της συμπλήρωσης του τριμήνου αυτού κινήθηκε η εξακονθήμερη προθεσμία για την προσβολή της σιωπηρής αυτής άρνησης της Διοίκησης με αίτηση ακύρωσης από τους αιτούντες, Προέδρους των ενδιαφερομένων Κοινοτήτων... Ε 3686/1998 Εισηγητής: Κ. Μενουδάκος 33 Αίτηση ακυρώσεως - παράλληλη προσφυγή βλ. κατωτ Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης δεν συνιστά ειδικό έννομο συμφέρον που δικαιολογεί την συνέχιση της δίκης το γεγονός ότι ο αιτών υπέστη ολική ζημία από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξεως, δεδομένου ότι η αποκατάσταση της ολικής ζημίας μπορεί να ζητηθεί με αγωγή αποζημιώσεως...

18 Γ 645/2000 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 35 Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως απαράδεκτη ν. 2721/99 δεν εμπίπτουν στο απαράδεκτο που θεσπίζεται με το άρθρο 36 παρ. 2 του ν. 2721/99 οι αιτήσεις αναιρέσεως που αφορούν δεδουλευμένες αποδοχές των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ασκηθείσες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων με αγωγή και στις οποίες το ποσό της διαφοράς είναι μικρότερο των δρχ... ΣΤ 1021/2000 επταμ. Εισηγητής: Ε. Αντωνόπουλος 36 Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως διαδικασία κοινοποιήσεις προς τον αναιρεσίβλητο ο αναιρεσείων υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου της αιτήσεως να προβεί στις οικείες ενέργειες κοινοποιήσεως αντιγράφου της πράξεως του προέδρου και της αιτήσεως αναιρέσεως στον αναιρεσίβλητο 20 τουλάχιστον ημέρες προ της δικασίμου / την υποχρέωση αυτή έχει ο αναιρεσείων ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η υπόθεση, διαγραφείσα από το πινάκιο του Τμήματος στο οποίο είχε αρχικώς εισαχθεί, ενεγράφη στο πινάκιο άλλου Τμήματος, είχε δε προβεί στις ως άνω κοινοποιήσεις ο αναιρεσείων καθ ον χρόνον η υπόθεση εκκρεμούσε στο Τμήμα από το οποίο διαγράφει... ΣΤ 3807/1999 επταμ. Εισηγητής: Ν. Ντούβας 37 Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως νομιμοποίηση πληρεξουσίου - διαδίκων επί αιτήσεως αναιρέσεως που αφορά την εξέλεγκτη

19 του κύρους των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για την παροχή πληρεξουσιότητος της νομοθεσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και ειδικώτερα το άρθρο 27 του π.δ 18/89 (άρθρ. 4 παρ. 2 Ν. 2479/97 /, αλλά τα άρθρα 14 παρ. 2 και 15 του ν. 345/76... Γ 119/2000 Εισηγητής: Π. Καρλή 38 Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης Ν. 2721/99 η δι οιασδήποτε αιτήσεως αναιρέσεως εκκρεμούς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την , ανοιγείσα δίκη κηρύσσεται κατηργημένη δια διαπιστωτικής πράξεως του προέδρου του οικείου δικαστικού σχηματισμού, υπό την προϋπόθεσιν ότι η αγομένη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας δια της εν λόγω αιτήσεως αναιρέσεως διαφορά, εφ όσον, ως προς αυτήν, δεν έχουν εφαρμογήν αι ειδικώτεραι εξαιρέσεις της παραγρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2298/95 και της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 2721/1999, αφορά αποκλειστικώς εις χρηματικόν ποσόν κατώτερον των δρχ., ήτοι το αντικείμενον των σχετικώς αμφισβητήσεως περιορίζεται μόνο εις χρηματικόν ποσόν κατώτερον του εν λόγω ορίου... Α 1145/2000 επταμ. Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 39 Ανάπηροι - θύματα πολέμου περίπτερα βλ. κατωτ Απαλλοτρίωση αναγκαστική

20 Απαλλοτρίωση αναγκαστική ειδικές περιπτώσεις χάριν λατομείου η απόκτηση των αναγκαίων για την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών εκτάσεων συνιστά τον κατά το άρθρο 17 του Συντάγματος λόγο δημοσίας ωφελείας για την κήρυξη υπέρ του Δημοσίου αναγκαστικής απαλλοτριώσεως......η προηγούμενη πρόσκληση του εικαζόμενου ιδιοκτήτη δεν συνιστά, κατά νόμο, τύπο της διαδικασίας απαλλοτριώσεως κατά τις διατάξεις του Ν. 1428/1984 και του Μεταλλευτικού Κώδικος. Ε 3260/1998 Εισηγητής: Α. Ράντος 41 Αποκαταστατική νομοθεσία Αποκαταστατική νομοθεσία Ν. 1648/86 η ρύθμιση του Ν. 1648/86 περί αναγκαστικής προσλήψεως των πολυτέκνων ή τέκνων τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν αντίκειται στο άρθρο 12 παρ. 5 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την αυτοδιοίκηση των γεωργικών συνεταιρισμών, δεδομένου ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος του άρθρου 21 παρ. παρ. 21 παρ. 2 του Συντάγματος... Α 4776/1998 Εισηγητής: Μ. Πικραμένος 42 Αρχαιότητες Αρχαιότητες διατηρητέα διαδικασία η ρύθμιση του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1577/85, σύμφωνα με την οποία δεν επιβάλλεται ως αποκλειστικός τρόπος γνωστοποιήσεως της εκθέσεως η κοινοποίησή της αρκεί η ανάρτησή της και δημοσίευση στον τύπο δεν αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος δεδομένου ότι ο χαρακτηρισμός κτιρίου ή τμήματος του ως διατηρητέου στηρίζεται, σε δεδομένη

21 αντικειμενικά και δεν συναρτάται με κριτήρια συνδεδεμένα με την υποκειμενική συμπεριφορά του ενδιαφερομένου. Ε. 2142/1999 Εισηγητής: Ε. Τσούμπα- Δαρζέντα 43 Αστικός Κώδιξ αναζήτηση αχρεωστήτου βλ. κατωτ Βιομηχανία Βιομηχανία επενδύσεις προκειμένου περί επενδύσεων εξαιρετικά προηγουμένης τεχνολογίας, μόνον εφ όσον η σχετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Βιομηχανίας, ενέργειας και τεχνολογίας είναι θετική ερευνώνται και αξιολογούνται στη συνέχεια, και τα υπόλοιπα, προβλεπόμενα από τον Ν. 1892/90 κριτήρια και παράγοντες αξιολογήσεως της επενδύσεως ενώ, η γνωμοδότηση αυτή είναι αρνητική, προς την οποία εξομοιώνεται και η παράλειψη γνωμοδοτήσεως μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας δεσμεύεται από την αρνητική αυτή τεχνική κρίση και οφείλει να απορρίψει το σχετικό αίτημα χωρίς καμμία περαιτέρω έρευνα/(μειοψ.). Δ 416/1998 Εισηγητής: Μ. Βηλαράς 45 Δήμοι - Κοινότητες συνένωση ν. 2539/1997. βλ. ανωτ Δήμοι - Κοινότητες συνένωση ν.1622/1986. βλ. ανωτ Δήμοι - Κοινότητες εκλογές βλ. ανωτ. 37

22 Δήμοι - Κοινότητες Δήμοι - κοινότητες εκλογές η δημοσίου δικαίου αξίωση του εκλογέα δημότη για το δικαστικό έλεγχο του κύρους των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, απορρέουσα από τα πολιτικού χαρακτήρα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αφού δεν πρόκειται για αμφισβήτηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αστικής φύσεως του εκλογέα δημότη ούτε σχετίζεται το βάσιμο κατηγορίας ποινικής φύσης που στρέφεται εναντίον του... Γ 837/2000 επταμ. Εισηγητής: Π. Ν. Φλώρος 49 Δήμοι - Κοινότητες εκλογές βλ. ανωτ Δήμοι - Κοινότητες Δήμοι - κοινότητες εκλογές τακτικό συμβούλιο διαδικασία ανακήρυξη το άρθρο 5 παρ. 16 του Ν. 2539/1997 ερμηνευόμενο σε συνδυασμό με την παρ. 12 του ιδίου άρθρου όταν ορίζει, ότι σε περίπτωση ισοψηφίας συμβούλων του ιδίου συνδυασμού πρόεδρος είναι αυτός που είναι πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης ως απόφαση ανακήρυξης εννοεί, την απόφαση του πολιτικού ή σε περίπτωση ασκήσεως ενστάσεως, του διοικητικού πρωτοδικείου, η οποία μετά τη διενέργεια κληρώσεως καθορίζει τη σειρά εκλογής και ανακηρύσσει τον πρώτο μεταξύ των ισοψηφισάντων τοπικών συμβούλων του ιδίου συνδυασμού, τον οποίον, συντρεχουσών των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων, ανακηρύσσοντας συγχρόνως πρόεδρο του

23 τοπικού συμβουλίου και όχι την απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου με την οποία ανακηρύσσονται οι συνδυασμοί που έχουν δηλωθεί, στην οποία τα επώνυμα και ονόματα των υποψηφίων τοπικών συμβούλων αναγράφονται με αλφαβητική σειρά... Γ 1133/2000 Εισηγητής: Τ. Καρλή 51 Δήμοι - Κοινότητες - περιουσία εκμίσθωση βλ. ανωτ Διαιτησία βλ. κατωτ Διοίκηση αρχές που διέπουν την δράση της αρχή αμεροληψίας βλ. κατωτ Διοίκηση μεταβίβαση αρμοδιοτήτων βλ. ανωτ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία δικαιοδοσία διαφορά αντικειμένου έχουσα την αναγνώρισιν ανυπαρξίας διαιτητικής αποφάσεως και, ως εκ τούτου, μη πηγάζουσα εξ ενεργειών διοικητικού οργάνου, δεν αποτελεί διοικητική διαφοράν ουσίας. Α 1573/2000 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος

24 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ προσφυγή δικαίωμα ασκήσεως ο μη περιλαμβανόμενος στην πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 820/78 εκδότης εγγράφου δεν αποστερείται του δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας το οποίο κατοχυρώνεται από το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος χωρίς να αποκλείεται η θέσπιση εύλογων δικονομικών προϋποθέσεων παραδεκτού του ενδίκου μέσου σχετιζόμενων με την ορθή απονομή της δικαιοσύνης, όπως είναι προβλεπόμενη στο άρθρο 74 παρ. 1 του ΚΦΔ Β 2585/1998 Εισηγητής: Ε. Γαλανού 57 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία ΚΦΔ απόδειξη από τα άρθρα 123, και ΚΦΔ συνάγεται ότι οι προσκομιζόμενες από τους διαδίκους εξώδικες δηλώσεις, επιστολές ή βεβαιώσεις τρίτων προσώπων για πράγματα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση δίκης που διεξάγεται ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου και που περιέχουν μαρτυρίες περί πραγματικών γεγονότων ή και γνωματεύσεις ή γενικότερα, κρίσεις προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία επί ορισμένου αντικειμένου, δεν είναι νόμιμα αποδεικτικά μέσα, γιατί αποτελούν είτε μαρτυρίες, είτε εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες από τον ΚΦΔ διατυπώσεις για την εγκυρότητά τους... Β 3745/1998 Εισηγητής: Α. Γκότσης 58 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία

25 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ έφεση όρια ελέγχου τα διοικητικά εφετείου, δεν δικαιούται, στην περίπτωση που κρίνει το αίτημα του φορολογημένου (υπαγωγή εισοδήματος σε ευνοϊκότερη φορολογική διάταξη και επιστροφή μέρους ή του όλου του καταβληθέντος φόρου) δεν στηρίζεται στη νομική και πραγματική βάση, που ο ίδιος επικαλέσθηκε με την αίτησή του στη φορολογική άρση και την προσφυγή του, να αναζητήση άλλη νομική και πραγματική βάση προς ικανοποίηση του αιτήματος εν όλων ή εν μέρει... Β 804/1998 Εισηγητής: Φ. Στεργιόπουλος 59 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία ΚΦΔ έφεση παράβολο ορθώς ανελήφθη υπό του αναιρεσείοντος το μέρος του παραβόλου της εφέσεως το αφορούν εις το μέρος της εφέσεως καθ' ό αύτη εγένετο δεκτή και το οποίον είναι άσχετον προς το μέρος της καθ ό απερρίφθη, το αποτελέσαν αντικείμενο της κατ αναίρεσιν δίκης, ή ανάληψις του δε ουδόλως επηρεάζει το παραδεκτόν από της απόψεώς καταβολής του προσήκοντος παραβόλου του μετ αναίρεσιν κριθέντος μέρους της εφέσεως, εις το οποίον δεν αφεώρα και δια το οποίον υπήρχε παράβολον καταβληθέν αρχικώς και μη αναληφθέν υπό του εκκαλούντος, αφού δεν είχε διαταχθεί η επιστροφή του... Β 3740/1997 Εισηγητής: Σ. Καραλής 60 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονονομία Διοκητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 εκλογές δήμων κοινοτήτων έφεση παραδεκτό παραδεκτώς ασκείται έφεση κατά αποφάσεως τμήματος του

26 Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε επί ενστάσεως στρεφομένης κατά του κύρους δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, με επίδοση ή παράδοση του δικογράφου της εφέσεως στον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου του δικαστηρίου αυτού, ο οποίος, ως επικεφαλής του οργάνου που ασκεί την διεύθυνση του δικαστηρίου, θεωρείται, λόγω των αρμοδιοτήτων του και εν όψει της ανάγκης διευκόλυνση της προόδου της δίκης και ταχείας επίλυσης των εκλογικών διαφορών, ως ο πρόεδρος του δικαστηρίου που εξέδωσε την εκκαλούμενη απόφαση και συνεπώς είναι αρμόδιος για την παραλαβή της ασκηθείσης κατ αυτής εφέσεως... Γ 616/2000 Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας 61 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές 1406/83 δημόσια έργα προσφυγή προδικασία εάν κύριος του έργου δεν είναι το Ελληνικόν Δημόσιον, αλλά έτερον νομικόν πρόσωπον, ο ασκήσας την αίτησιν θεραπείας, η οποία επιδίδεται πάντοτε δια δικαστικού επιμελητού, υποχρεούται αφ ενός μεν όπως εν τας 10 ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως θεραπείας προς τον ΥΠΕΧΩΔΕ επιδώσει αντίγραφον της αιτήσεως θεραπείας προς τον αντισυμβαλλόμενον, ο οποίος λαμβάνων τοιουτοτρόπως γνώσιν του περιεχομένου της ασκηθείσης αιτήσεως θεραπείας, δικαιούται δι' υποβολής αντιρρήσεων να αντικρούσει τας αιτιάσεις ταύτας, αφ ετέρου δε όπως εντός προθεσμίας άλλων 10 ημερών, αρχομένης από της επιδόσεως αντιγράφου της αιτήσεως θεραπείας προς τον αντισυμβαλλόμενον, υποβάλει προς τον ΥΠΕΧΩΔΕ κεκυρωμένον αντίγραφον αποδεικτικού περί της εμποθέσμου επιδόσεως αντιγράφου της αιτήσεως θεραπείας προς τον αντισυμβαλλόμενον / εκ του ότι δε, κατ άρθρ. 12 παρ. 6 του Ν. 1418/84, η μη επίδοση αντιγράφου της αιτήσεως θεραπείας

27 προς τον αντισυμβαλλόμενον εντός της οριζομένης προθεσμίας έχει ως συνέπειαν η αίτηση θεραπείας να θεωρείται μη ασκηθείσα, η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική / ομοίως αποκλειστική είναι και η υπό του άρθρου 57 παρ. 7 του Π.Δ. 609/85 προβλεπομένη δεκαήμερος προθεσμία, εντός της οποίας ο ασκήσας την αίτησιν θεραπείας οφείλει να υποβάλει προς τον ΥΠΕΧΩΔΕ κεκυρωμένον αντίγραφον του αποδεικτικού περί της εμποθέσμου επιδόσεως αντιγράφου της αιτήσεως θεραπείας προς τον αντισυμβαλλόμενον / τούτο δε διότι και η προθεσμία αύτη εντάσσεται εντός του πλαισίου της επιδόσεως της αιτήσεως θεραπείας προς τον αντισυμβαλλόμενον και, ως εκ τούτου, συνδέεται αρρήκτως προς το δικαίωμα τούτου να αντικρούσει τας αιτιάσεις της αιτήσεως θεραπείας δι' αντιρρήσεων, προ της εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των οποίων η αίτησις θεραπείας δεν εισάγεται προς συζήτησιν ενώπιον του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, η γνωμοδότησις του οποίου είναι υποχρεωτική προ της λήψεως αποφάσεως επί της ασκηθείσης αιτήσεως θεραπείας /... οι διαδικαστικοί δε τύποι ούτοι, ως εκ του δι' αυτών επιδιωκομένου σκοπού, είναι ουσιώδεις/ ειδικώτερον, δια της τηρήσεως των τύπων τούτων επιδιώκεται η εξασφάλισις της δυνατότητος εις τον κύριον του έργου να υποβάλλη τας αντιρρήσεις του κατά της αιτήσεως θεραπείας της αναδόχου και, εν συνεχεία, να παραστή κατα την συζήτησιν της υποθέσεως, δια να αναπτύξη ταύτας και προφορικώς ενώπιον του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου, ώστε να δυνηθή τούτο να εκφέρη την κρίσιν του, μετ εκτίμησιν των εκατέρωθεν υποβαλλομένων ισχυρισμών στοιχείων, όπερ συμβάλλει αποφασιστικώς εις την πλήρη διάγνωσιν της διαφοράς και, κατά συνεκδοχήν, εις την ορθήν λύσιν αυτής / κατ ακολουθίαν τούτων, η μη τήρησις των τύπων αυτών καθιστά την αίτησιν θεραπείας απαράδεκτον και την επακολουθούσαν προσφυγήν ενώπιον του διοικητικού εφετείου τύποις απορριπτέαν δια τον λόγον τούτον...

28 εκ των διατάξεων του ΠΔ 453/1987 συνάγεται ότι επί έργων του ΟΣΚ δεν εθίγησαν οι ανωτέρω ουσιώδεις διαδικαστικοί τύποι της αιτήσεως θεραπείας... Α 3610/1998 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 62 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστηρία - διοικητική δικονομία διαφορές ν 1406/83 ΚΕΔΕ δικαιοδοσία με το άρθρο 22 παρ. 6 του Ν. 1388/1983 επιβάλλεται για δημόσιο σκοπό, δηλαδή για την προστασία της λειτουργίας και του κύρους της Ε.Σ.Δ.Δ., στον απόφοιτο της Σχολής, ο οποίος μετά την αποφοίτησή του παραιτήθηκε από τη θέση, στην οποία διορίστηκε πριν από την πάροδο δεκαετίας η επιστροφή των αποδοχών που εισέπραξε κατά τη διάρκεια της φοιτήσεώς του στη Σχολή / το ποσό, το οποίο οφείλει να επιστρέψει ο κατά τα ως άνω υπόχρεος συνιστά δημόσιο έσοδο / συνεπώς, πράξεις που εκδίδονται με βάση τη διάταξη αυτή και με τις οποίες επιβάλλεται ως κύρωση η επιστροφή από τον υπόχρεο και η είσπραξη από το Δημόσιο του ποσού των αποδοχών, που ο εν λόγω υπόχρεος είχε εισπράξη κατά τη φοίτησή του στη Σχολή, και από τις οποίες πράξεις δεν καταλείπονται περαιτέρω άλλες διοικητικής φύσεως συνέπειες, υπόκεινται σε παράλληλη προσφυγή, ήτοι την ανακοπή του άρθρου 73 του Ν.Δ. 356/1974, εκδικαζόμενη από το αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο......οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν πράξεις ελέγχουν λογαριασμών κατ άρθρ. 98 παρ. 1 του Σ, ούτε αφορούν σε έλεγχο λογαριασμών δημοσίων υπολόγων ή υπολόγων ν.π.δ.δ. ή σε κατασταλτικό έλεγχο δαπανών......τέλος, οι πράξεις αυτές δεν είναι πράξεις καταλογισμού ποσών εις βάρος ιδιωτών ανοικείως

29 εισπραξάντων ποσά, που διατάσσεται λόγω διαπιστώσεως παρανομίας πληρωμής γενομένης κατά το παρελθόν και ύστερα από προηγηθέντα κατασταλτικό έλεγχο δαπανών και άρα δεν υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του ελεγκτικού Συνεδρίου... Γ 1414/2000 επταμ. (κατ. παρ. 2118/99 πενταμ) Εισηγητής: Χ. Ράμμος 63 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητικά δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν 1405/83 ΚΕΔΕ ανακοπή συμμορφούμενος προς την νόμιμον υποχρέωσίν του προς καταβολήν του χρέους ο οφειλέτης του Δημοσίου δεν είναι δυνατόν να στερηθεί του δικαιώματος του προς εκδίκασιν της ανακοπής ιδία δε εις την περίπτωσιν καθ' ην η ανακοπή αποτελεί το μόνον ένδικον μέσον διαγνώσεως της νομιμότητος του τίτλου επί του οποίου στηρίζεται η απαίτησις του Δημοσίου / της υποχρεώσεώς του προς καταβολήν του χρέους απαλλάσσεται - και μάλιστα προσωρινώς μέχρι εκδικάσεως της ανακοπής - ο ανακόπτων οφειλέτης όταν επιτέλει απόφασιν αναστολής εκτελέσεως κατ' αρθρ. 73 παρ. 3 ΚΕΔΕ... ΣΤ 3459/1998 επταμ. Εισηγητής: Π. Χριστόφορος 64 Διοικητικές συμβάσεις Δημόσια έργα έργα συντηρήσεως οι διατάξεις της υπ' αριθμ / υπουργικής αποφάσεως που ορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει απαραιτήτως ένα

30 συνεργείο προκειμένου να εκτελέσει εργασίες συντηρήσεως σε ένα ανελκυστήρα, δεν ρυθμίζουν και το ζήτημα των επιχειρήσεων που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε δημόσιο διαγωνισμό κατόπιν υποβολής προσφορών την ανάληψη του έργου συντηρήσεως ανελκυστήρων σε φορέα του δημόσιου τομέα... Δ 757/1999 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Δ. Μακρής 3163/98 πενταμ.) 65 Διοικητική πράξη διοικητικό μέτρο βλ. κατωτ Διοικητική πράξη διαδικασία τύποι βλ. ανωτ Εκκλησία - Θρησκεία Εκκλησία εφημέριοι μετάθεση η μετάθεση εφημερίου με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ) εντός του συνολικού αριθμού μεταθέσεων εφημερίων που ορίζει κάθε έτος ο ίδιος ο νομοθέτης, προβλέπεται ως μέτρο διοίκησης του ενοριακού βίου που μπορεί να λαμβάνεται χάριν του γενικότερου συμφέροντος της εκκλησίας για αντικειμενικούς λόγους, ύστερα από σχετική αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Αρχιερέα / συνεπώς στην περίπτωση αυτή, η μετάθεση δεν έχει χαρακτήρα ποινής που επιβάλλεται για τον πειθαρχικό κολασμό πράξεων του εφημέριου, ούτε αποτελεί διοικητικό μέτρο παρεπόμενο πειθαρχικής ποινής, δεδομένου άλλωστε ειδικών προβλέπεται η μετάθεση εφημερίου λόγω ποινής που επιβάλλουν τα πειθαρχικά όργανα της εκκλησίας / εξ άλλου, η απόφαση της ΔΙΣ πρέπει να καθορίζει, μεταξύ άλλων τον ενοριακό Ιερό Ναό στον οποίο οφείλει να υπηρετεί εφεξής ο μετατιθέμενος εφημέριος, διότι χωρίς τον ορισμό αυτό δεν έχει χαρακτήρα εκτελεστών πράξης μετάθεσης...

31 η πνευματική διάσταση εφημερίων, η οποία δεν τους επιτρέπει να συμμετάσχουν και να συλλειτουργούν στον ίδιο Ιερό Ναό, αποτελεί νόμιμο λόγο μετάθεσής τους, όταν μάλιστα γίνεται ευρύτερα γνωστή και προκαλεί, κατά την κρίση της Διοίκησης, σκανδαλισμό των πιστών/ στην περίπτωση αυτή, η υπόθεση εξετάζεται από την Δ.Ι.Σ. κατά τρόπο αντικειμενικό και η μετάθεση αποφασίζεται ως μέτρο διοίκησης του ενοριακού βίου που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εκκλησίας, χωρίς να ερευνάται για τη λήψη του μέτρου αυτού υπαιτιότητα των εφημερίων και ως εκ τούτου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων... Γ 644/2000 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 68 Εκπαίδευση Εκπαίδευση ανώτατη ΔΕΠ μετάκληση σε περίπτωση κενώσεως θέσεως ΔΕΠ και εφόσον υποβληθεί πρόταση για μετάκληση καθηγητή, όχι μόνο η πρόταση αυτή πρέπει να υποβάλλεται αλλά και η απόφαση για τη μετάκληση ή μη του συγκεκριμένου καθηγητή πρέπει να λαμβάνεται πριν αποφασίσει για την πλήρωση με προκήρυξη της κενωθείσης θέσεως στη βαθμίδα του καθηγητή ή και σε άλλη βαθμίδα, η γενική συνέλευση του τμήματος / επομένως, η τελευταία, αν υποβληθεί πρόταση μετακλήσεως, δεν μπορεί κατά νόμον να προβεί σε προκήρυξη της κενωθείσης θέσεως πριν αποφασίσει επί της προτάσεως μετακλήσεως το αρμόδιο όργανο, δηλαδή το σύνολο των καθηγητών του τμήματος που συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση με τη γενική συνέλευση / υπό την αντίθετη εκδοχή, η πρόταση περί μετακλήσεως θα μπορούσε να απορρίπτεται, κατ αποτέλεσμα, όχι από το αρμόδιο κατά νόμον να αποφασίσει επί της προτάσεως μετακλήσεως όργανο, αλλά από τη Γενική Συνέλευση του

32 Τμήματος, η οποία όμως δεν έχει αρμοδιότητα ούτε να προτείνει την μετάκληση ούτε να αποφασίσει επί της προτάσεως μετακλήσεως καθηγητή / εξάλλου, επιχείρημα υπέρ της δυνατότητας της γενικής συνελεύσεως του τμήματος να αποφασίζει την πλήρωση κενωθείσης θέσεως ΔΕΠ με προκήρυξη παρά την προηγούμενη υποβολή της προτάσεως μετακλήσεως δεν θα μπορούσε, εν πάσει περιπτώσει, να αντιληφθεί ούτε από την αρμοδιότητα της γενικής συνελεύσεως για προγραμματισμό των θέσεων ΔΕΠ / και τούτο γιατί μετά την κατάργηση των παλαιών περιπτώσεων Α και Β του άρθρου 6 του Ν. 2083/92, προβλέπεται προγραμματισμός σε ετήσια βάση μόνο των νέων και συνεπώς, όχι και των κενουμένων θέσεων ΔΕΠ στα ΑΕΙ / όμως η απόφαση του αρμόδιου για τη μετάκληση οργάνου πρέπει να αιτιολογείται ειδικότερα στην περίπτωση που η γενική συνέλευση του τμήματος, με την οποία συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση, διατυπώσει, αιτιολογημένα, την άποψη ότι δεν είναι σύμφωνη με τις ανάγκες του τμήματος, η πλήρωση στην α βαθμίδα της κενωθείσης θέσεως ΔΕΠ με την προτεινόμενη μετάκληση, καθηγητή... Γ 970/2000 Εισηγητής: Α. Γκότσης 69 Εκπαίδευση Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ πειθαρχικό δίκαιο διαδικασίας ο πρύτανης του ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει ο παραπεμπόμενος για πειθαρχικό αδίκημα καθηγητής ΑΕΙ, συμμετέχει τότε μόνο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όταν δεν έχει ασκήσει την πειθαρχική δίωξη κατά του πειθαρχικώς εγκαλουμένου κατ άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 245/1976, ενώ στην περίπτωση που έχει ασκήσει αυτός την πειθαρχική δίωξη, τότε καλείται να συμμετάσχει στο πειθαρχικό Συμβούλιο ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού / πράγματι, δεν είναι επιτρεπτό το ίδιο

33 πρόσωπο, που άσκησε την πειθαρχική δίωξη κατά πειθαρχικώς διωκομένου, να συμμετέχει ακολούθως ως μέλος και στο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει τελικώς επί της ενοχής ή όχι αυτούς / η επιταγή αυτή έχει εξ άλλου αποτυπωθεί σε δύο βασικά νομοθετήματα που διέπουν το πειθαρχικό δίκαιο δύο σημαντικών κατηγοριών δημοσίων λειτουργών στην ελληνική έννομη τέλη και συγκεκριμένα στον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Καταστάσεως Δικαστικών Λειτουργών (δεν μπορεί δε να θεωρηθεί ότι βούληση του νομοθέτη ήταν να εξαιρέσει από την εφαρμογή της αρχής της ημεροληψίας, που ισχύει ρητώς για τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών, τους καθηγητών των ΑΕΙ, για τους οποίους εξ άλλου το Σύνταγμα θεσπίζει ειδικές εγγυήσεις, σε ότι αφορά την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη... Γ 1117/2000 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Χ. Ράμμος 344/99 πενταμ.) 70 Εκπαίδευση Εκπαίδευση ανωτάτη φοιτητές μετεγγραφές με την υπουργική απόφαση Φ1/Β3/4558/ , η οποία εξεδόθη κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του Ν. 2194/1994, νομίμως καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η λοιπή διαδικασία κρίσεως των υποψηφίων για μετεγγραφή από πανεπιστήμια του εξωτερικού σε ελληνική ΑΕΙ για λόγους υγείας, για το ακαδημαϊκό έτος / όσον όμως αφορά τις παθήσεις επί τη συνδρομή των οποίων επιτρέπεται η μετεγγραφή, τούτο δεν απετέλεσε αντικείμενο της ανωτέρω νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως και άρα μη εγκύρως με την εν λόγω υπουργική απόφαση γίνεται καταγραφή των σχετικών παθήσεων, δοθέντων ότι για το θέμα έχει εφαρμογή το άρθρο 2 παρ. 1 της κυρώσεως με τον Ν. 1865/89 υπουργικής

34 αποφάσεως Β3/2274/87, με τον οποίο καταγράφονται οι σχετικές παθήσεις... ΣΤ 1/2000 Εισηγητής: Σ. Χαραλάμπους 71 Εκπαίδευση κατ ιδίαν σχολές Εθνική Σχολή Δημοσίας Διοικήσεως βλ. ανωτ Εκπαίδευση μέση αλλοδαποί - αλλογενείς βλ. ανωτ Ελεγκτικόν Συνέδριον βλ. ανωτ Εταιρείες Εταιρείες ανώνυμες ευθύνη μελών ΔΣ ως χρόνος διαλύσεως ανωνύμου εταιρείας νοείται, μεταξύ άλλων, και ο χρόνος κηρύξεως αυτής εις πτώχευσιν, ως ευθυνόμενος δε δια την πληρωμήν των φόρων, νοούνται εκείνοι, οι οποίοι κατά τον ως άνω χρόνον, έχοντες αναλάβει καθήκοντα διοικούν και εκπροσωπούν νομίμως την ανώνυμο εταιρεία, έστω και αν πρόκειται περί προσωρινής διοικήσεως διορισμένης με δικαστικήν απόφασιν, συμφώνως προς το άρθρον 69 του ΑΚ (και δη αδιαφόρως του χρόνου εις τον οποίον αναφέρονται οι φόροι ή του χρόνου βεβαιώσεως αυτών. (μειοψ). ΣΤ 4754/1997 επταμ. Εισηγητής: Ν. Σακελλαρίου 75 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Διεθνείς συνθήκες Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΣΔΑ) δικαίωμα σε δίκαια δίκη η ΕΣΔΑ

35 αφήνει στον εσωτερικό νομοθέτη τη ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων για την παροχή έννομης προστασίας υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν θα περιορίζεται ουσιωδώς το δικαίωμα αυτό, στη συγκεκριμένη δε περίπτωση το άρθρο 95 του Συντάγματος που προβλέπει την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών και όχι κατά των πράξεων των δικαστικών αρχών, συνάγει προς τις προστατευτικές των δικαιωμάτων του ατόμου διατάξεις των άρθρων 6 και 13 της ΕΣΔΑ, δεδομένου ότι οι δικαστικές αρχές παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις αμεροληψίας, ανήκουν δε οι ίδιες στη δικαιοδοτική λειτουργία, ούτως ώστε δεν απαιτείται η άσκηση ενδίκου μέσου κατά των αποφάσεών τους... Γ 2685/1999 Εισηγητής: Α. Σακελλαροπούλου 76 Ευρωπαίκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου δικαίωμα δικαίας δίκης βλ. ανωτ Εφεση Εφεση παράβολο κατ άρθρο 20 Ν. 1076/1980 και άρθρ. 9 παρ. 6 του Ν. 641/1977 καθιερώνεται απαλλαγή, μεταξύ άλλων, των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων στα οποία εγκαθίστανται και λειτουργούν εκπαιδευτικά παραρτήματα και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που υπάγονται στο ΝΔ 2592/1953 από την υποχρέωση καταβολής δικαστικών τελών, όχι όμως και παραβόλου... Γ 4483/1998 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος

36 Ιατροί - ιατρικά επαγγέλματα Ιατροί ΕΣΥ κατά την υπ αριθμ. 176/53/ απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας, για την ποιοτική αξιολόγηση της προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, ο βαθμός της θέσεως που έχει διανυθεί η προϋπηρεσία, η εργασία μετά τη λήψη της ειδικότητας σε κέντρα της αλλοδαπής και η ειδική εμπειρία ή η εξάσκηση σε εξειδικευμένα κέντρα ή ειδικά νοσοκομεία......για τη συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων ως εκπαιδευτικών η εκπαιδευομένων απαιτείται ή έστω και συνοπτική παράθεση στην απόφαση του ΣΚΕΙΟΠΝΙ των πραγματικών εκείνων στοιχείων στα οποία στηρίζεται η αξιολόγηση του Συμβουλίου και δεν αρκεί μία γενική συμπερασματική κρίση περί των κριτηρίων αυτών... Γ 2139/1998 Εισηγητής: Γ. Ποταμιάς 79 Ιατροί - ιατρικά επαγγέλματα Ιατροί ΕΣΥ σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2071/92 και 2194/94 και ενόψει των δεδομένων της υποθέσεως (ύπαρξη δημοσιευμένου διορισμού άνευ διακρίσεως μεταξύ πλήρους ή μερικώς απασχόλησης, κοινοποίηση πράξεως διορισμού μη περιεχούσης επίσης τέτοια διάκριση, υπόμνηση υποχρεώσεως για υποβολή δικαιολογητικών σχετικά με επιλογή εργασιακής σχέσης ενώ τούτο δεν ήτο πλέον δυνατόν κατά νόμου / η Διοίκηση δεν ηδύνατο να αποκρούσει πλήρως και άνευ διακρίσεως την προσφερόμενη παροχή υπηρεσιών ιατρού, δοθέντος ότι υπήρχε νόμιμος διορισμός και ήταν νομικώς δυνατή η προσφορά υπηρεσιών ιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης μόνης άλλωστε εφικτώς και συνεπώς, ώφειλε, εφόσον δεν αρνείτο τούτο ρητώς ο ιατρός,

37 να δεχθεί αυτόν προς ανάληψη υπηρεσίας ως γιατρό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, αγνοώντας την μη προβλεπόμενη από το νόμο δήλωση περί επιλογής της μερικής απασχόλησης... Γ 945/1998 Εισηγητής: Μ. Παπαδοπούλου 80 Ιδρύματα βλ. κατωτ Κοινωνική ασφάλιση γενικά γενικές αρχές βλ. κατωτ Κοινωνική ασφάλιση γενικά γενικές αρχές αρχή επιείκειας βλ. κατωτ Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ σύνταξη αναπηρίας ναι μεν E Ν. 1976/91 ισχύει, συμφώνως προς το άρθρον 24 αυτού, από της δημοσιεύσεως τούτου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην κατ άρθρ. 12 παρ. 3 και 5 αυτού, ως δια τούτου γενόμεναι τροποποιήσεις εις το άρθρον 27 παρ. 1 του Ν. 1902/90, υπαγορευθείσαι εκ πνεύματος ευμενείας προς τους φέροντας σωματικάς ή πνευματικάς παθήσεις ησφαλισμένους, ως καταφαίνεται και εκ της εισηγητικής του νόμου τούτου εκθέσεως, μη μεταβάλλουσαι, δε τας ουσιαστικάς προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω αναπηρίας αλλά προσδιορίζουσαι την έκτασιν της εξουσίας των αρμοδίων προς τούτο οργάνων κατά την υπό τούτων κρίσιν περί της συνδρομής των προϋποθέσεων της ασφαλιστικής αναπηρίας, ως και την επιρροήν του ιατρικώς διαπιστωθέντος βαθμού της αναπηρίας κατά την κρίσιν των

38 οργάνων τούτων, έχει εφαρμογήν και επί των ασφαλιστικών υποθέσεων, αι οποίοι κατά τον χρόνον της ενάρξεως της ισχύος των διατάξεων του Ν. 1976/21, ήσαν εκκρεμείς τόσον ενώπιον των ασφαλιστικών οργάνων του ΙΚΑ, όσον και ενώπιον των αρμοδίων να κρίνουν κατά τον νόμον και την ουσίαν διοικητικών δικαστηρίων, επιλαμβανομένων υποθέσεων περί απονομής συντάξεως λόγω αναπηρίας αναγομένης εις το μεταξύ των νόμων 1902/1330 και 1976/1991 διάστημα. Α 4231/1998 Εισηγητής: Δ. Σκαλτσούνης 84 Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΕΤΕΜ) εκ μόνης της συμμετοχής της εταιρείας εις την ενώπιον του Διοικητικού του Συμβουλίου του ΕΤΕΜ διαδικασίαν δεν δύναται να συναχθεί γνώσις εκ μέρους της των καταστάσεων των εργαζομένων, αν δε υποτεθή ότι αύται απετέλουν συμπληρωματικόν στοιχείον της εκθέσεως του διεξαχθέντος επανελέγχου, το οποίον υιοθέτησε το Δ.Σ. του Ταμείου, θα έδε να κοινοποιηθούν μετά της εκθέσεως ταύτης εις την εταιρείαν επί αποδείξει κατ αρθρ. 14 παρ. 5 του β. δ451/ Α 2643/1998 Εισηγητής: Ι. Καπελούζος 85 Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί ΝΑΤ δια την χορηγείαν εις ναυτικόν καταστάντα ισοβίως ανάπηρον προς άσκησιν ναυτικού επαγγέλματος ή εις τα μέλη της οικογένειας

39 θανόντως ναυτικού συντάξεως, ως ελαχίστης ασφαλιστικής προστασίας, απαιτείται η συμπλήρωσις πενταετούς τουλάχιστον πραγματικώς ναυτικής υπηρεσίας ως μέλους συγκεκροτημένου πληρώματος επί ελληνικών πλοίων ή επί πλοίων με ξένην σημαίαν συμβεβλημένων όμως μετά του ΝΑΤ / η τελευταία προϋπόθεσις δεν αίρεται εκ του ότι ο ισοβίως ανίκανος ή θανών ναυτικός, υπηρετήσας επί πλοίου υπό ξένην σημαίαν, μη συμβεβλημένου μετά του ΝΑΤ, κατέβαλεν εξ ιδίαν τας αντιστοίχους ασφαλιστικάς εισφοράς, ως τούτο σαφώς συνάγεται και εκ της συνοδευούσης τον νόμου 1085/80 εισηγητικής εκθέσεως / εξ άλλου, η διαφορά της εθνικότητας των πλοίων αποτελεί επαρκή λόγον διαφόρου ασφαλιστικής μεταχειρίσεως του εξ Ελλήνων πληρώματος των πλοίων υπό ξένην σημαίαν και συνεπώς, ο κατ' αρχήν αποκλεισμός από της αυτοδικαίας ασφαλίσεως εις το ΝΑΤ των Ελλήνων των υπηρετούντων εις πλοία υπό ξένην σημαίαν και η υπαγωγή εκ τούτων εις την ασφάλισιν μόνον των υπηρετούντων εις ξένης εθνικότητος πλοία, τα οποία είναι συμβεβλημένη μετά του ΝΑΤ, δεν ευρίσκεται εις αντίθεσιν προς την καθιερουμένη υπό του άρθρου 4 του Συντάγματος αρχήν της ισότητος. Α 2168/1998 Εισηγητής: Δ. Μαρινάκης 86 Οργανισμοί Ο.Γ.Α. βλ. ανωτ Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικό ΔΕΗ η ρύθμισις των ειδικών διατάξεων του Ν. 163/75 δεν αντίκειται εις την συνταγματικώς

40 κατωχυρουμένην αρχήν της ισότητος, εν σχέσει προς τας παγίας περί συνταξιοδοτήσεως διατάξεις του Ν.Δ. 4491/66 / τούτο δε, διότι, ο νομοθέτης, επί τη βάσει γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων, συνισταμένων, ειδικώτερον, εις το ότι ωρισμένοι εκ των συνταξιούχων της ΔΕΗ προέρχονται εκ του τέως Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού ΗΕΑΠ - ΕΗΕ του οποίου μάλιστα προ της καταργήσεως του είχαν καταστεί συνταξιούχοι, ερρύθμισε τα της αναπροσαρμογής των συντάξεων της ειδικής ταύτης κατηγορίας των συνταξιούχων της ΔΕΗ. Α 4216/1998 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 88 Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί ΤΕΒΕ κατ άρθρ. 12 παρ. 2 εδγ του Κανονισμού Παροχών του ΤΕΒΕ επιτρέπεται ή με μονομερή εκτελεστή πράξη των οργάνων αυτού, υποκείμενη σε προσφυγή ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συντάξεων / εξάλλου, η αναζήτηση αυτή διέπεται μεν από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικος που ρυθμίζουν την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, ερμηνευόμενες όμως εν όψει των αρχών, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί ειδικώς στο δίκαιο της κοινωνικής ασφαλίσεως ως προς την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων. Α 232/2000 επταμ. (κατ. παρ. 1472/95 πενταμ.) Εισηγητής: Ε. Σάρπ 89 Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Ασφαλίσεως τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών

41 Τεχνών (ΤΑΤΜΓΖ) κατ άρθρ. 2 του Ν. 1276/1982 για τον υπολογισμό της μηνιαίας συντάξεως γήρατος που καταβάλλει το Τ.Α.Μ.Γ.Ζ., ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται ο μέσος όρος των υποκειμένων σε κρατήσεις αποδοχών της τελευταίας τριετίας πλήρους απασχολήσεως του ασφαλισμένου, στις αποδοχές δε αυτές συνυπολογίζονται και τα καταβληθέντα κατά την τριετία αυτή δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα / σε περίπτωση, όμως, αναπροσαρμογής των χορηγουμένων κατά τη δημοσίευση του νόμου ( /συντάξεων βάσει των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου, οι αποδοχές αυτές δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το 25 πλαίσιο του ισχύοντος κατά την ανωτέρω ημερομηνία ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, για την εξεύρεση δε του κατωτάτου αυτού ορίου συνυπολογίζεται και η αναλογία δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα. Α 2742/1999 Εισηγητής: Γ. Παπαγεωργίου 90 Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών τα είδη και οι προϋποθέσεις των παροχών του ταμείου Προνοίας Δικηγόρων ρυθμίζονται με διατάγματα / όπως δε προκύπτει από τα διατάγματα αυτά, το άρθρο 15 του Β.Δ/τος 895/1966 αντικατέστησε το άρθρο 17 του προηγούμενου από 6-9/ Β.Δ/τος και, κινούμενο εντός των ορίων της εξουσιοδοτήσεως, έθεσε ως προϋπόθεση για την παροχή ιατρικής και υγιειονομικής περιθάλψεως από το Ταμείο τις οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου/δεδομένου ότι σκοπός του Ταμείου είναι, μεταξύ άλλων, η παροχή ιατρικής και υγιειονομικής περιθάλψεως στα μέλη του, το άρθρο 15 του Β.δ/τος 895/1966 πρέπει να ερμηνευθεί ότι έχει την έννοια ότι η μη έκδοση Κανονισμού περιθάλψεως ή εγκύρων αποφάσεων του Δ.Σ. του Ταμείου που να ρυθμίζουν

ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 273 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ του Συμβουλίου της Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 306 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 300 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 303 Έτη 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 307 Έτος 2004 --------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 304 Έτος 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ

1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ 15 1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ 6/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Σκαλιώτης, Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί)

ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί) ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί) Πρόεδρος: Γ. Σταυρόπουλος, αντιπρόεδρος Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος, πάρεδρος Δικηγόροι: Σπ. Δελλαπόρτας, Σύμβουλος ΝΣΚ, Μάρκος Παπαζήσης, Χρ. Βάρδακας [ΤΕΥΧΟΣ 4/2002]

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1858 Ετος: 2015 Περίληψη Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών Ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων Αναστολή επιβολής κυρώσεων Οριστική

Διαβάστε περισσότερα

Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία

Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 7 Η APXH THΣ AMEPOΛHΨIAΣ ΣTH ΔHMOΣIA ΔIOIKHΣH Του Μιχαήλ Ηλ. Ντασκαγιάννη 1. Έννοια και λειτουργίες της αρχής της αμεροληψίας Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα