1. Σκοπός της έρευνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Σκοπός της έρευνας"

Transcript

1 Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών δεξιοτήτων των υποψηφίων που συμμετέχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση της χρηστικής δεξιότητας στην ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη προϋποθέτει το σχεδιασμό και την κατάστρωση εξεταστικών θεμάτων που θα καταδεικνύουν με σαφήνεια τη γνωστική ικανότητα των υποψηφίων στη γλώσσα που εξετάζεται (Bachman 1990: 20 22). Ένα καλά δομημένο γλωσσικό τεστ, λοιπόν, αποτελεί ένα βασικό «εργαλείο» (βλ. Ευσταθιάδης, 1993:15) για τη σωστή αξιολόγηση των υποψηφίων. Με τη στατιστική ανάλυση διαπιστώνεται η απαιτούμενη διαφάνεια, εγκυρότητα, αξιοπιστία, λειτουργικότητα, διακριτική ικανότητα και αντικειμενικότητα της εξεταστικής διαδικασίας. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί εκεί ακριβώς δηλαδή, στη συγκέντρωση στοιχείων που θα βοηθήσουν τόσο τη συγγραφική ομάδα των εξεταστικών θεμάτων να σχεδιάσουν αρτιότερα γλωσσικά τεστ όσο και τους διδάσκοντες τη γλώσσα να εστιάσουν τη διδασκαλία στις δεξιότητες στις οποίες οι σπουδαστές φαίνεται να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. 2. Επιλογή περιγραφή δείγματος μέθοδος Για τη στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων χρησιμοποιήθηκε τυχαίο δείγμα από το σύνολο των εξεταστικών τετραδίων των ετών 2002, 2003, Το σύνολο των υποψηφίων που πήραν μέρος στα παραπάνω έτη είναι 5930 άτομα. Το 2002 συμμετείχαν 1812 υποψήφιοι, το υποψήφιοι και το υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι ήταν ηλικίας από 12 ετών και άνω ανεξαρτήτως φύλου. Ένα σημαντικό ποσοστό υποψηφίων ήταν ομογενείς. 1

2 Εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη νότια Αμερική και σε αρκετές πολιτείες των Η.Π.Α. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των πληροφοριών τις οποίες επεξεργάστηκε η ερευνητική ομάδα για να τις μετατρέψει σε δεδομένα χαρακτηρίζεται ως αρχειακή έρευνα. Η μέθοδος αυτή αφορά σχεδόν πάντα γραπτά κείμενα που έχουν παραχθεί στο παρελθόν και υπάρχουν σε κάποιο αρχείο (βλ. Τσοπάνογλου, 2000:83). Αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν γραπτά από το κάθε επίπεδο για κάθε έτος αριθμός στατιστικά αξιόλογος και αξιόπιστος. Προκειμένου να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός τετραδίων ανά επίπεδο έγινε επιλογή «τυχαίου δείγματος» και τελικά επιλέχθηκαν 498 τετράδια για το 2002, 492 τετράδια για το 2003 και 522 τετράδια για το Αντικείμενο της έρευνας ήταν μόνο οι δεκτικές/αντιληπτικές δεξιότητες (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου) από τις οποίες αποκλείστηκαν οι δοκιμασίες που περιελάμβαναν ανοικτές απαντήσεις (π.χ. σημειώσεις) λόγω της έλλειψης ομοιομορφίας στις απαντήσεις και άρα αντικειμενικότητας στη βαθμολόγηση σε τέτοιου είδους δοκιμασίες. Ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων (items) που καταγράφηκαν και από τα τρία έτη ήταν 422. Για την καταχώριση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων δημιουργήθηκαν πίνακες 1 (βλέπε Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) για κάθε δεκτική δεξιότητα και για κάθε επίπεδο κάθε έτους ξεχωριστά. Τα εξεταστικά τετράδια των υποψηφίων οι οποίοι πήραν μέρος στην εξεταστική διαδικασία χωρίστηκαν με κατιούσα σειρά βαθμολογίας/ αξιολόγησης σε τρεις ομάδες, την ανώτατη, τη μεσαία και την κατώτατη με τέτοιο τρόπο ώστε η ανώτατη και η κατώτατη ομάδα να έχουν τον ίδιο αριθμό εξεταστικών τετραδίων ενώ η μεσαία ομάδα να έχει τον ίδιο ή ένα λιγότερο ή ένα περισσότερο (Ευσταθιάδης, 1993:91). Στους πίνακες δίπλα από τη στήλη με τον αύξοντα αριθμό της κάθε ερώτησης σημειώθηκε ο αριθμός των υποψηφίων από την κάθε ομάδα (ανώτατη, μεσαία, κατώτατη) που έδωσαν την ορθή απάντηση. Ο συνολικός αριθμός των ορθών απαντήσεων για την κάθε ερώτηση σημειώθηκε στην αντίστοιχη στήλη. Ο 1 Προτείνεται η ανάγνωση του κειμένου και των πινάκων να γίνεται ταυτόχρονα. 2

3 αριθμός αυτός διαιρέθηκε δια του συνόλου των εξεταστικών τετραδίων και πολλαπλασιάστηκε επί 100 για να βρεθεί το ποσοστό του δείκτη ευκολίας κάθε ερώτησης το οποίο γράφτηκε στην αντίστοιχη στήλη. Οι ερωτήσεις με ποσοστό δείκτη ευκολίας που κυμαίνεται μεταξύ 20% και 80% θεωρούνται συνήθως αποδεκτές. Ερωτήσεις με δείκτη κάτω από 20% θεωρούνται πολύ δύσκολες ενώ όσες έχουν δείκτη πάνω από 80% θεωρούνται πολύ εύκολες (Ευσταθιάδης, 1993:92) για τους εξεταζόμενους στο συγκεκριμένο επίπεδο. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι ο υψηλός δείκτης ευκολίας οφείλεται και στο γεγονός ότι οι υποψήφιοι ενδεχομένως επέλεξαν επίπεδο κατώτερο των δυνατοτήτων τους. Ύστερα από τη διαπίστωση του δείκτη ευκολίας ακολούθησε το επόμενο στάδιο της στατιστικής ανάλυσης όπου ο αριθμός των ορθών απαντήσεων της κατώτατης ομάδας αφαιρέθηκε από τον αριθμό των ορθών απαντήσεων της ανώτατης ομάδας και το αποτέλεσμα γράφτηκε στη στήλη με τον τίτλο «Διαφορά». Η διαφορά αυτή διαιρέθηκε δια του αριθμού συμμετεχόντων στην ανώτατη (ή στην κατώτατη) ομάδα για να βρεθεί η διακριτική ικανότητα της κάθε ερώτησης. Όσο πιο κοντά στο +1 βρίσκεται ο δείκτης διακριτότητας τόσο μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα έχει η ερώτηση. Η διακριτική ικανότητα δείχνει το βαθμό στον οποίο η κάθε ερώτηση συμβάλλει στη διάκριση μεταξύ ικανών και λιγότερο ικανών υποψηφίων. Αποδεκτός θεωρείται ο δείκτης πάνω από.30 ενώ ο δείκτης κάτω από.30 θεωρείται ότι δε διαφοροποιεί ικανοποιητικά την απόδοση του εξεταζόμενων. Αυτό συμβαίνει όταν η ερώτηση είναι πολύ εύκολη ή πολύ δύσκολη, επειδή τότε η αριθμητική διαφορά μεταξύ ανώτατης και κατώτατης ομάδας είναι πολύ μικρή έως ανύπαρκτη για να δώσει αποδεκτό αποτέλεσμα. Σε γενικές γραμμές, καλή θεωρείται η ερώτηση που συνδυάζει έναν αποδεκτό δείκτη ευκολίας (μεταξύ 20% και 80%) και έναν αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (πάνω από +.30). Όσο ο δείκτης ευκολίας κυμαίνεται γύρω στο 50% με 55% και ο δείκτης διακριτότητας βρίσκεται πάνω από το.50 με.60 η σχετική ερώτηση είναι δεκτή από καλή ως πολύ καλή. Για παράδειγμα, η ερώτηση 10 στη δεξιότητα της κατανόησης γραπτού λόγου, στο Β επίπεδο του έτους 2002 έχει δείκτη ευκολίας 53 και δείκτη διακριτότητας.68. Οι τιμές αυτές δείχνουν ότι η συγκεκριμένη ερώτηση είναι ιδανική και επειδή ο δείκτης ευκολίας είναι πολύ καλός και γιατί η ερώτηση διακρίνει τους υποψήφιους της ανώτατης ομάδας από εκείνους της κατώτατης. Συγκεκριμένα, σε 3

4 σύνολο 60 ορθών απαντήσεων, οι 34 ανήκουν στην ανώτατη ομάδα, οι 18 στη μεσαία και οι 8 στην κατώτατη ομάδα. 3. Παρατηρήσεις Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και των τριών εξεταστικών περιόδων παρατηρήθηκαν τα εξής: 3.1 Έτος Α Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (α μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 10 (ποσοστό 83,3%) είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% και 2 ερωτήσεις (ποσοστό 16.6%) από 20 ως 79%. Δηλαδή 10 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) 2 υψηλό βαθμό ευκολίας και μόνο 2 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια. Αντίστοιχα 12 ερωτήσεις (ποσοστό 100%) είχαν δείκτη διακριτότητας μεταξύ.00 και.29. Σε μία από τις 12 ερωτήσεις εμφανίζεται αρνητικός δείκτης διακριτότητας (-.02). Η τιμή αυτή δείχνει ότι λιγότερα άτομα από την ανώτατη ομάδα επέλεξαν την ορθή απάντηση απ ότι στην κατώτατη. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 118 ορθών απαντήσεων, 39 ορθές απαντήσεις εντοπίστηκαν στην ανώτατη ομάδα, 39 στη μεσαία ομάδα και 40 ορθές απαντήσεις στην κατώτατη. Δηλαδή καμία ερώτηση δεν είχε δείκτη διακριτότητας πάνω από.30 που είναι το αποδεκτό όριο Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 10 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 83,3%) και 2 ερωτήσεις από 20% ως 79% (ποσοστό 16,6%). Δηλαδή 10 ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες ενώ μόνο 2 ερωτήσεις βρίσκονταν μέσα στα αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 8 ερωτήσεις (ποσοστό 66,6%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 4 ερωτήσεις (ποσοστό 33,3%) είχαν δείκτη πάνω από.30. Δηλαδή 8 ερωτήσεις είχαν δείκτη διακριτότητας κάτω από το αποδεκτό όριο 2 Η παρένθετη ένδειξη «πολύ» αφορά τις ερωτήσεις που έχουν είτε πολύ υψηλό είτε πολύ χαμηλό δείκτη ευκολίας, δηλαδή, με τιμές που απομακρύνονται πολύ από τα όρια που έχουν δοθεί (πάνω από 80% και κάτω από 20% αντίστοιχα). Η ίδια ένδειξη αφορά επίσης τις ερωτήσεις οι οποίες έχουν πολύ χαμηλό δείκτη διακριτότητας, δηλαδή, με τιμές που απομακρύνονται από το όριο που δόθηκε στη σχετική κλίμακα της σελίδας 3 (κάτω από.29). 4

5 με αποτέλεσμα να μη διαφοροποιούν και να θεωρούνται μη αποδεκτές για το συγκεκριμένο δείγμα Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) Στις 13 ερωτήσεις είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% και οι 13 ερωτήσεις (ποσοστό 100%). Η διαπίστωση αυτή δείχνει ότι όλες οι ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες για τους υποψήφιους του συγκεκριμένου επιπέδου. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 13 ερωτήσεις (ποσοστό 100%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29. Δηλαδή και οι 13 ερωτήσεις είχαν δείκτη διακριτότητας κάτω από το αποδεκτό όριο με αποτέλεσμα να μη διαφοροποιούν και να θεωρούνται μη αποδεκτές για το συγκεκριμένο δείγμα. 3.2 Έτος Β Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (α μέρος) Στις 13 ερωτήσεις οι 11 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 84,6%) και 2 ερωτήσεις από 20 ως 79% (ποσοστό 15.3%). Δηλαδή 11 ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες ενώ 2 ερωτήσεις είχαν αποδεκτό δείκτη ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 11 ερωτήσεις (ποσοστό 84,6%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 2 ερωτήσεις (ποσοστό 15,3%) είχαν αποδεκτό Δηλαδή 11 ερωτήσεις (ποσοστό 84.6%) είχαν δείκτη διακριτότητας κάτω από το αποδεκτό όριο Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) Στις 13 ερωτήσεις, οι 6 ερωτήσεις (ποσοστό 46,1%) είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% και οι υπόλοιπες 7 ερωτήσεις από 20 ως 79% (ποσοστό 53,8%). Δηλαδή 6 ερωτήσεις είναι (πολύ) εύκολες ενώ 7 ερωτήσεις έχουν δείκτη ευκολίας εντός των αποδεκτών ορίων. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 3 ερωτήσεις (ποσοστό 23%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 10 ερωτήσεις (ποσοστό 76,9%) είχαν αποδεκτό Δηλαδή μόνο 3 ερωτήσεις είχαν δείκτη 5

6 διακριτότητας κάτω από το αποδεκτό όριο ενώ οι υπόλοιπες 10 διαφοροποιούν την απόδοση των υποψήφιων επαρκώς. 3.3 Έτος Γ Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (β μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 10 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 83,3%) και 2 ερωτήσεις από 20 ως 79% (ποσοστό 16,6%). Δηλαδή 10 ερωτήσεις είναι (πολύ) εύκολες ενώ μόνο 2 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό δείκτη ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, και οι 12 ερωτήσεις (ποσοστό 100%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29. Δηλαδή καμία ερώτηση δεν διαφοροποιούσε επαρκώς Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 7 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 58,3%), οι 4 από 20 ως 79% (ποσοστό 33,3%) και 1 ερώτηση 19% (ποσοστό 8,3%). Δηλαδή 7 ερωτήσεις είναι (πολύ) εύκολες, 4 ερωτήσεις είναι μέσα στα αποδεκτά όρια ενώ 1 ερώτηση θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 8 ερωτήσεις (ποσοστό 66,6%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 4 ερωτήσεις (ποσοστό 33,3%) είχαν αποδεκτό Σε μία από τις 8 ερωτήσεις εμφανίζεται ελαφρώς αρνητικός ο δείκτης διακριτότητας (-.02). Η τιμή αυτή δείχνει ότι λιγότερα άτομα από την ανώτατη ομάδα επέλεξαν την ορθή απάντηση απ ότι στην κατώτατη. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 122 ορθών απαντήσεων 40 ορθές απαντήσεις εντοπίστηκαν στην ανώτατη ομάδα, 41 στη μεσαία ομάδα και 41 ορθές απαντήσεις στην κατώτατη. Ο δείκτης αυτός όμως δε διαφοροποιεί γιατί είναι στατιστικά αμελητέος Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) 6

7 Στις 13 ερωτήσεις οι 9 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 69,2%) και 4 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 30,7%). Δηλαδή 9 ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες και 4 ερωτήσεις είχαν δείκτη ευκολίας εντός των αποδεκτών ορίων. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 12 ερωτήσεις (ποσοστό 92,3%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 ενώ 1 ερώτηση (ποσοστό 7,6%) είχε αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (.43). 3.4 Έτος Δ Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (α μέρος) Στις 9 ερωτήσεις οι 3 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 33,3%), 5 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 55,5%) και 1 ερώτηση 2% (ποσοστό 11,1%). Δηλαδή 3 ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες, 5 ερωτήσεις είχαν αποδεκτό βαθμό ευκολίας ενώ 1 ερώτηση ήταν πολύ δύσκολη. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 4 ερωτήσεις (ποσοστό 44,4%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 5 ερωτήσεις (ποσοστό 55,5%) είχαν αποδεκτό Σε μία από τις 4 ερωτήσεις εμφανίζεται ελαφρώς αρνητικός ο δείκτης διακριτότητας (-.02). Η τιμή αυτή δείχνει ότι λιγότερα άτομα από την ανώτατη ομάδα επέλεξαν την ορθή απάντηση απ ότι στην κατώτατη. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 3 ορθών απαντήσεων καμία ορθή απάντηση δεν εντοπίστηκε στην ανώτατη ομάδα, 2 εντοπίστηκαν στη μεσαία ομάδα και 1 ορθή απάντηση στην κατώτατη. Ο δείκτης αυτός όμως δε διαφοροποιεί γιατί είναι στατιστικά αμελητέος Κατανόηση προφορικού λόγου (β μέρος) Στις 8 ερωτήσεις η 1 είχε δείκτη ευκολίας 82% (ποσοστό 12,5%) και 7 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 87,5%). Δηλαδή 1 ερώτηση παρουσιάζει (πολύ) υψηλό, μη αποδεκτό δείκτη ευκολίας ενώ οι υπόλοιπες 7 κινούνται μέσα σε αποδεκτά πλαίσια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 3 ερωτήσεις (ποσοστό 37,5%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29, ενώ 5 ερωτήσεις (ποσοστό 62,5%) είχαν αποδεκτό 7

8 3.4.3 Κατανόηση προφορικού λόγου (γ μέρος) Στις 8 ερωτήσεις οι 5 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 62,5%) και 3 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 37,5%). Δηλαδή 5 ερωτήσεις είναι (πολύ) εύκολες ενώ 3 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό δείκτη ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 7 ερωτήσεις (ποσοστό 87,5%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 1 ερώτηση (ποσοστό 12,5%) είχε αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (.39) Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 8 ερωτήσεις η 1 είχε δείκτη ευκολίας 82% (ποσοστό 12,5%) και 7 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 87,5%). Δηλαδή 1 ερώτηση παρουσιάζει (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας ενώ οι υπόλοιπες 7 βρίσκονται μέσα σε αποδεκτά πλαίσια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 7 ερωτήσεις (ποσοστό 87,5%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 1 ερώτηση (ποσοστό 12,5%) είχε αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (.31). Σε δύο από τις 7 ερωτήσεις εμφανίζεται αρνητικός δείκτης διακριτότητας (-.12). Η τιμή αυτή δείχνει ότι λιγότερα άτομα από την ανώτατη ομάδα επέλεξαν τις ορθές απαντήσεις απ ότι στην κατώτατη. Συγκεκριμένα, στην πρώτη ερώτηση από το σύνολο των 83 ορθών απαντήσεων 27 ορθές απαντήσεις εντοπίστηκαν στην ανώτατη ομάδα, 23 στη μεσαία ομάδα και 33 ορθές απαντήσεις στην κατώτατη. Στη δεύτερη, από το σύνολο των 56 ορθών απαντήσεων 16 ορθές απαντήσεις εντοπίστηκαν στην ανώτατη ομάδα, 18 στη μεσαία ομάδα και 22 ορθές απαντήσεις στην κατώτατη Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) Στις 8 ερωτήσεις είχαν: δείκτη ευκολίας πάνω από 80% 2 ερωτήσεις (ποσοστό 25%) και από 20 έως 79% 6 ερωτήσεις (ποσοστό 75%). Δηλαδή 2 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες ενώ οι υπόλοιπες 6 βρίσκονται μέσα σε αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 2 ερωτήσεις (ποσοστό 25%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 6 ερωτήσεις (ποσοστό 75%) είχαν αποδεκτό 8

9 3.4.6 Κατανόηση γραπτού λόγου (γ μέρος) Και οι 9 ερωτήσεις είχαν δείκτη ευκολίας από 20 έως 79% (ποσοστό 100%). Δηλαδή όλες οι ερωτήσεις βρίσκονται μέσα σε αποδεκτά όρια ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 1 ερώτηση (ποσοστό 11,1%) είχε (πολύ) χαμηλό δείκτη (.20) και οι 8 ερωτήσεις (ποσοστό 88,8%) είχαν αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (πάνω από.30). 3.5 Έτος Α Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (α μέρος) Στις 13 ερωτήσεις οι 9 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 69,2%) και 4 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 30,7%). Δηλαδή 9 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες και μόνο 4 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα σε αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 6 ερωτήσεις (ποσοστό 46,2%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 7 ερωτήσεις (ποσοστό 53,8%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 11 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 91,6%), και 1 ερώτηση 71% (ποσοστό 8,3%). Δηλαδή 11 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας και 1 ερώτηση έχει αποδεκτό βαθμό ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 10 ερωτήσεις (ποσοστό 83,3%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 2 ερωτήσεις (ποσοστό 16,6%) είχαν αποδεκτό 3.6 Έτος Β Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (β μέρος) 9

10 Στις 13 ερωτήσεις οι 7 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 53,8%) και 6 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 46,1%). Δηλαδή 7 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες και 6 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό βαθμό ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 10 ερωτήσεις (ποσοστό 76,9%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 3 ερωτήσεις (ποσοστό 23,1%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 13 ερωτήσεις οι 10 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 76,9%) και οι 3 από 20 έως 79% (ποσοστό 23%). Δηλαδή 10 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες και 3 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό βαθμό ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 10 ερωτήσεις (ποσοστό 76,9%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29, ενώ 3 ερωτήσεις (ποσοστό 23,1%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) 12 στις 12 ερωτήσεις είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% και οι 12 ερωτήσεις (ποσοστό 100%). Δηλαδή όλες οι ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 11 ερωτήσεις (ποσοστό 91,6%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 1 ερώτηση (ποσοστό 8,3%) είχε αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (.30). 3.7 Έτος Γ Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (β μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 5 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% ποσοστό 41,6%), και 7 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 58,3%). Δηλαδή 5 ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες ενώ 6 ερωτήσεις είχαν αποδεκτό βαθμό ευκολίας. 10

11 Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 9 ερωτήσεις (ποσοστό 75%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 3 ερωτήσεις (ποσοστό 25%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 8 ερωτήσεις οι 2 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 25%), και οι 6 από 20 έως 79% (ποσοστό 75%). Δηλαδή 2 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό βαθμό ευκολίας και 6 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό δείκτη ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 1 ερώτηση (ποσοστό 12,5%) είχε (πολύ) χαμηλό δείκτη (.15) και 7 ερωτήσεις (ποσοστό 87,5) είχαν αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (πάνω από.30). 3.8 Έτος Δ Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (α μέρος) Στις 8 ερωτήσεις οι 6 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 75%) και 2 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 25%). Δηλαδή οι 6 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας ενώ οι 2 ερωτήσεις κινούνται μέσα σε αποδεκτά πλαίσια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 7 ερωτήσεις (ποσοστό 87,5%) είχαν πολύ χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 1 ερώτηση (ποσοστό 12,5%) είχε αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (.37) Κατανόηση προφορικού λόγου (β μέρος) Στις 9 ερωτήσεις οι 6 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 66,6%), 2 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 22,2%) και 1 ερώτηση 13% (ποσοστό 11,1%). Δηλαδή οι 6 ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες, οι 4 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό βαθμό ευκολίας (μεταξύ 25-75%) ενώ 1 ερώτηση (ποσοστό 5.8%) είναι (πολύ) δύσκολη. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 6 ερωτήσεις (ποσοστό 66,6%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29, 3 ερωτήσεις (ποσοστό 33,3%) είχαν αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (πάνω από.30). Σε 1 από τις 6 ερωτήσεις εμφανίζεται ελαφρώς 11

12 αρνητικός ο δείκτης διακριτότητας (-.05). Η τιμή αυτή δείχνει ότι λιγότερα άτομα από την ανώτατη ομάδα επέλεξαν την ορθή απάντηση απ ότι στην κατώτατη. Συγκεκριμένα, στην πρώτη ερώτηση από το σύνολο των 16 ορθών απαντήσεων 4 ορθές απαντήσεις εντοπίστηκαν στην ανώτατη ομάδα, 6 στη μεσαία ομάδα και 6 ορθές απαντήσεις στην κατώτατη. Ο δείκτης αυτός όμως δε διαφοροποιεί γιατί είναι στατιστικά αμελητέος Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 8 ερωτήσεις όλες είχαν δείκτη ευκολίας από 20-79% (ποσοστό 100%). Δηλαδή και οι 8 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό βαθμό ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, καμία ερώτηση δεν είχε πολύ χαμηλό δείκτη από.00 έως.29. Δηλαδή, και οι 8 ερωτήσεις (ποσοστό 100%) είχαν αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (πάνω από.30) Κατανόηση γραπτού λόγου (γ μέρος) Στις 9 ερωτήσεις οι 2 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 22,2%) και 7 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 77,7%). Δηλαδή 2 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες ενώ οι 7 έχουν αποδεκτό δείκτη ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, καμία ερώτηση δεν είχε πολύ χαμηλό δείκτη από.00 έως.29. Δηλαδή, και οι 9 ερωτήσεις (ποσοστό 100%) είχαν αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (πάνω από.30). 3.9 Έτος Α Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (β μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 11 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 91,6%) και 1 ερώτηση 63% (ποσοστό 8,3%). Δηλαδή 11 ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες και 1 ερώτηση ήταν δύσκολη. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 10 ερωτήσεις (ποσοστό 83,3%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 2 ερωτήσεις (ποσοστό 16,6%) είχαν αποδεκτό 12

13 3.9.2 Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 13 ερωτήσεις οι 9 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 69,2%) και 4 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 30,7%). Δηλαδή 9 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας και 4 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό δείκτη ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 6 ερωτήσεις (ποσοστό 46,1%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 7 ερωτήσεις (ποσοστό 53,8%) είχαν αποδεκτό Σε μία από τις 6 ερωτήσεις εμφανίζεται ελαφρώς αρνητικός ο δείκτης διακριτότητας (.-04). Η τιμή αυτή δείχνει ότι λιγότερα άτομα από την ανώτατη ομάδα επέλεξαν την ορθή απάντηση απ ότι στην κατώτατη. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 64 ορθών απαντήσεων 30 ορθές απαντήσεις εντοπίστηκαν στην ανώτατη ομάδα, 21 στη μεσαία ομάδα και 32 ορθές απαντήσεις στην κατώτατη. Ο δείκτης αυτός όμως δε διαφοροποιεί γιατί είναι στατιστικά αμελητέος Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 9 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 75%) και 3 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 25%). Δηλαδή 9 ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες και 3 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα σε αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 8 ερωτήσεις (ποσοστό 66,6%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 4 ερωτήσεις (ποσοστό 33,3%) είχαν αποδεκτό 3.10 Έτος Β Επίπεδο Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 8 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 66,6%) και 4 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 33,3%). Δηλαδή 8 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας και 4 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 7 ερωτήσεις (ποσοστό 58,3%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 5 ερωτήσεις (ποσοστό 41,6%) είχαν αποδεκτό 13

14 Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) Στις 13 ερωτήσεις οι 11 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 84,6%) και 2 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 15,3%). Δηλαδή 11 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες και 2 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 10 ερωτήσεις (ποσοστό 76,9%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 3 ερωτήσεις (ποσοστό 23,1%) είχαν αποδεκτό 3.11 Έτος Γ Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (β μέρος) Στις 13 ερωτήσεις οι 3 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 23%) και 10 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 76,9%). Δηλαδή 3 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας και 10 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 5 ερωτήσεις (ποσοστό 38,4%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 8 ερωτήσεις (ποσοστό 61,5%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 13 ερωτήσεις οι 4 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 30,7%) και 9 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 69,2%). Δηλαδή 4 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες και 9 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό βαθμό ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 5 ερωτήσεις (ποσοστό 38,4%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 8 ερωτήσεις (ποσοστό 61,5%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) 14

15 Στις 8 ερωτήσεις οι 5 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 62,5%) και οι 3 από 20 έως 79% (ποσοστό 37,5%). Δηλαδή 5 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό βαθμό ευκολίας και 3 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 4 ερωτήσεις (ποσοστό 50%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 (δηλαδή δε διαφοροποιούν) και 4 ερωτήσεις (ποσοστό 50%) είχαν αποδεκτό 3.12 Έτος Δ Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (β μέρος) Στις 9 ερωτήσεις οι 4 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 44,4%) και 5 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 55,5%). Δηλαδή 4 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες και 5 ερωτήσεις (ποσοστό 35.2%) έχουν αποδεκτό δείκτη ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 6 ερωτήσεις (ποσοστό 66,6%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 3 ερωτήσεις (ποσοστό 33,3%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση προφορικού λόγου (γ μέρος) Στις 8 ερωτήσεις οι 3 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 37,5%) και 5 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 62,5%). Δηλαδή 3 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας και 5 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό δείκτη ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, και οι 8 ερωτήσεις (ποσοστό 100%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29. Δηλαδή καμία ερώτηση δεν είχε αποδεκτό Σε μία από τις 8 ερωτήσεις εμφανίζεται ελαφρώς αρνητικός ο δείκτης διακριτότητας (-.02). Η τιμή αυτή δείχνει ότι λιγότερα άτομα από την ανώτατη ομάδα την επέλεξαν ως ορθή απάντηση απ ότι στην κατώτατη. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 100 ορθών απαντήσεων 32 ορθές απαντήσεις εντοπίστηκαν στην ανώτατη ομάδα, 35 στη μεσαία ομάδα και 33 ορθές απαντήσεις στην κατώτατη. Ο δείκτης αυτός όμως δε διαφοροποιεί γιατί είναι στατιστικά αμελητέος Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) 15

16 Στις 18 ερωτήσεις οι 4 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 22,2%) και 14 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 77,7%). Δηλαδή 4 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας και 14 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 2 ερωτήσεις (ποσοστό 11,1%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 16 ερωτήσεις (ποσοστό 88,8%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) Στις 8 ερωτήσεις οι 5 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 62,5%) και 3 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 37,5%). Δηλαδή 5 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες και 3 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 6 ερωτήσεις (ποσοστό 75%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 2 ερωτήσεις (ποσοστό 25%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση γραπτού λόγου (γ μέρος) Στις 16 ερωτήσεις οι 2 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 12,5%) και 14 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 87,5%). Δηλαδή 2 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας και 14 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 1 ερώτηση (ποσοστό 6,2%) είχε (πολύ) χαμηλό δείκτη (.27) και 15 ερωτήσεις (ποσοστό 93,7%) είχαν αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (πάνω από.30). 4. Συμπεράσματα Πριν την παρουσίαση των συμπερασμάτων είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι οι σωστά δομημένες ερωτήσεις πρέπει να συνδυάζουν αποδεκτό βαθμό ευκολίας και διακριτικής ικανότητας για να χαρακτηριστεί ολόκληρη η εξεταστική δοκιμασία αποτελεσματική. 16

17 Μια πρώτη διαπίστωση που προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των εξεταστικών θεμάτων των ετών είναι ότι σε γενικές γραμμές οι ερωτήσεις παρουσιάζουν σχετικά μεγάλο βαθμό ευκολίας. Ιδιαίτερα στα επίπεδα Α και Β ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων επιλέγει τη σωστή απάντηση γεγονός που δείχνει ότι οι ερωτήσεις είναι συνήθως εύκολες έως πολύ εύκολες. Για παράδειγμα, στο α μέρος της κατανόησης γραπτού του Α επιπέδου 2002, από τις 12 ερωτήσεις οι 8 χαρακτηρίζονται ως πολύ εύκολες. Η ίδια ακριβώς διαπίστωση προκύπτει και από την ανάλυση του β μέρους της κατανόησης γραπτού του Β επιπέδου Ο αυξημένος βαθμός ευκολίας που παρατηρείται στα πρώτα επίπεδα είναι σε κάποιο βαθμό αναμενόμενος γιατί επιλέγονται για ψυχολογικούς λόγους θέματα και ερωτήσεις στις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία οι υποψήφιοι των συγκεκριμένων επιπέδων. Το σκεπτικό που υπάρχει πίσω από την τακτική αυτή είναι ότι η επιτυχία των υποψηφίων στα χαμηλά επίπεδα αυξάνει ψυχολογικά την αυτοπεποίθηση τους, αποτελεί κίνητρο για την περαιτέρω ενασχόλησή τους με την ελληνική γλώσσα και τους ωθεί σε μελλοντική τους συμμετοχή στις εξετάσεις των επόμενων επιπέδων. Στα μεγαλύτερα επίπεδα (Γ και Δ) διαπιστώνεται ότι οι ερωτήσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να επιλέγουν με μικρότερη συχνότητα την ορθή απάντηση. Για παράδειγμα, στο γ μέρος της κατανόησης γραπτού λόγου του Δ επιπέδου 2002, από τις 9 ερωτήσεις οι 7 χαρακτηρίζονται «πολύ καλές». Η αναλογία αυτή δείχνει ότι οι ερωτήσεις λειτούργησαν αποτελεσματικά και διέκριναν σε ικανοποιητικό βαθμό ανάμεσα σε ικανούς και λιγότερο ικανούς υποψήφιους. Στο γ μέρος της κατανόησης γραπτού λόγου του Δ επιπέδου 2004 παρατηρείται ότι από τις 16 ερωτήσεις οι 7 ήταν δύσκολες. Το μεγάλο ποσοστό της αποτυχίας στη συγκεκριμένη άσκηση μπορεί να οφείλεται και σε παράγοντες, όπως η γλωσσική μεταφορά από τη μητρική γλώσσα (Brown 1980: 173, Sharwood Smith 1994:13), οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά την επίδοση των υποψηφίων είτε είναι αλλοδαποί είτε ομογενείς. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των αλλοδαπών η παρεμβολή γίνεται αποκλειστικά από την μητρική γλώσσα, ενώ στους ομογενείς παρατηρείται το φαινόμενο να χρησιμοποιούνται γλωσσικοί τύποι που αποτελούν συνδυασμό της μητρικής και της δεύτερης/ξένης, οι οποίοι πιθανώς να χρησιμοποιούνται συχνά λανθασμένα και στο οικογενειακό 17

18 περιβάλλον των υποψηφίων (Stern 1983: 375). Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την επίδοση των υποψηφίων είναι η ενδογλωσσική παρεμβολή (Brown 1980: 174, Sharwood Smith 1994: 7), δηλαδή, η λανθασμένη χρήση γλωσσικών τύπων η οποία οφείλεται στην παρανόηση των γραμματικών κανόνων της ελληνικής γλώσσας. Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται χαμηλός δείκτης διακριτότητας ο οποίος δείχνει ότι οι συγκεκριμένες ερωτήσεις δε μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα στους ικανούς και λιγότερο ικανούς υποψήφιους. Το φαινόμενο αυτό δε σημαίνει υποχρεωτικά αδυναμία της εξεταστικής δοκιμασίας. Η μη αποδεκτικότητα (εμφάνιση δείκτη διακριτότητας κάτω του αποδεκτού ορίου) είναι δυνατό να οφείλεται και σε εξωγενείς παράγοντες, όπως η μη ορθή επιλογή από τους υποψηφίους του επιπέδου στο οποίο τελικά εξετάστηκαν. Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι σε κάποιες ερωτήσεις εμφανίζεται αρνητικός δείκτης διακριτότητας. Στην περίπτωση αυτή ο δείκτης δείχνει ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση λιγότερα άτομα από την ανώτατη ομάδα (την ομάδα με τους περισσότερο ικανούς υποψήφιους) την επέλεξαν ως ορθή απ ότι στην κατώτατη. Το γεγονός αυτό συχνά οφείλεται στο ότι η ορθή απάντηση είναι τόσο προφανής ώστε οι υποψήφιοι της ανώτατης ομάδας να τη θεωρούν ως παγίδα, ως μη επιλέξιμη. Γενικά στις εξεταστικές διαδικασίες, η επίδοση των υποψηφίων, ανεξαρτήτως επιπέδου μπορεί να επηρεαστεί από μια σειρά από άλλους παράγοντες. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι η μη σαφής διατύπωση των οδηγιών που δίνονται στην αρχή κάθε άσκησης με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να μην κατανοούν τι ζητά η άσκηση και να οδηγούνται σε λανθασμένες επιλογές. Επίσης, ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι μερικές φορές αποδεικνύεται ότι δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της άσκησης. Να σημειωθεί τέλος ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των υποψηφίων είναι η σωστή επιλογή του επιπέδου από τον ίδιο τον υποψήφιο. Ο τελευταίος καλό θα ήταν να μην υπερεκτιμά τις γνώσεις του γιατί κάτι τέτοιο συνεπάγεται πιθανή αποτυχία στο επίπεδο που τελικά επιλέγει. Φυσικά υπάρχει και η αντίθετη περίπτωση, δηλαδή ο υποψήφιος να επιλέξει επίπεδο κατώτερο των δυνατοτήτων του 18

19 με συνέπεια να αυξηθεί υπερβολικά το ποσοστό επιτυχίας και να ανεβεί ο δείκτης ευκολίας της συγκεκριμένης εξεταστικής δοκιμασίας. Στην επιλογή αυτή, η συμβολή του διδάσκοντα παίζει καθοριστικό ρόλο καθώς εκείνος πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσει σωστά τις ικανότητες του υποψηφίου και να τον καθοδηγήσει ανάλογα. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την παραπάνω έρευνα ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσουν ένα επιπλέον «εργαλείο» για τη βελτίωση του σχεδιασμού των εξεταστικών δοκιμασιών για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Η ουσιαστική μελέτη και εφαρμογή των συμπερασμάτων της έρευνας αναμένεται να οδηγήσει σε εξεταστικές δοκιμασίες που να ανταποκρίνονται στον εμπράγματο στόχο τους, ο οποίος είναι, μεταξύ άλλων, η αντικειμενική αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων και η επιτυχής κατάταξή τους στην αντίστοιχη βαθμίδα επίδοσης. 19

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της συμβολής της Πράξης 54 στην εξ αποστάσεως στήριξη και επιμόρφωση των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα

Αποτίμηση της συμβολής της Πράξης 54 στην εξ αποστάσεως στήριξη και επιμόρφωση των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα Αποτίμηση της συμβολής της Πράξης 54 στην εξ αποστάσεως στήριξη και επιμόρφωση των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα Ρινέττα Κιγιτσιόγλου-Βλάχου Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2014 2 Η Πράξη 54

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η γραπτή επίδοση στις Πανελλήνιες εξετάσεις της Β και Γ τάξης Λυκείου έχει πολύ µεγάλη βαρύτητα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό συµβαίνει επειδή ο γραπτός

Διαβάστε περισσότερα

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE)

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) Το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ιρλανδίας Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Lower (Β2), Advanced (C1) και Proficiency

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής Τµήµα Κοινωνικής Ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ παραρτημα_layout 1 17/9/2013 10:13 μμ Page 775 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 1.1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το Aviation English Language Proficiency Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ερωτήματα

Ερευνητικά Ερωτήματα ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της προτεινόμενης έρευνας ήταν η διερεύνηση ύπαρξης διαφορών στην εκπαίδευση των εργαζομένων μεταναστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε σχέση με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα Γκιούρογλου, Χ. & Οικονομίδης, Α.A.: Είδη ερωτήσεων σε προσαρμοστική δοκιμασία κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning) Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη των σύγχρονων στελεχών και των επιχειρήσεών τους για περιορισμό του χρόνου συμμετοχής σε εκπαίδευση στην τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας)

Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας) Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας) Εισηγητής: Ι.Σ. Παναγόπουλος, PhD in Industrial Psychology Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης της SHL Ελλάς 1 Στόχοι Εισαγωγή στα Ψυχομετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Vellum English for Young Learners

Vellum English for Young Learners Vellum English for Young Learners SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Περιγραφή ενός συγκεκριμένου μαθήματος (course) με τη μορφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Χρήστος Χριστακούδης 1, Γεώργιος Ανδρουλάκης 2, Μπάμπης Ζαγούρας 1 christak@cti.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Δεν έχει καμία σημασία τι και πού θέλετε να σπουδάσετε: Το TestDaF αναγνωρίζεται από όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γερμανίας ως πιστοποιητικό γλωσσικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 3 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 8 Ιανουαρίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Του Γρηγόρη Κωνσταντόπουλου, 11/4/2015 Α. ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στις βασικές αδυναμίες όλων των προηγούμενων συστημάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Τι είναι Μαθησιακές Δυσκολίες; Καμπύλη Νοημοσύνης Δείκτης Νοημοσύνης ποσοστό % κατηγορία πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 3 υπολογίζονται και συγκρίνονται οι µέσες τιµές όλων των αριθµητικών µεταβλητών που είναι ο γραπτός µέσος όρος όλων των µαθηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Έκδοση Εγγράφου:1.0 Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) 1 Κενή σελίδα 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" Descriptive Statistics % Σαφήνεια στόχων 78,2 Κάλυψη Ύλης 81,1 Οργάνωση διδασκαλίας 84,0 Εκπαιδευτικό Υλικό 81,7 Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 8.00-9.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση» 9.20-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ9-Ρ5Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ9-Ρ5Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας»

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» «Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» Ονοματεπώνυμο: Αγγιολίνα Καρκαμπούνα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Άγγελος Παντουβάκης Περιεχόμενα Σκοπός της Έρευνας Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε.

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΛΕΜ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy Διαδικασία Αξιολόγησης Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων: γνώσεις δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΣΤ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΣΤ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ COPYRIGHT 2008 PROCTER & GAMBLE CINCINNATI, OH 45202 U.S.A. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Bellagio Las Vegas 100 καλύτεροι στον κόσμο Ηλικίες 13 έως 22 ετών 13 έως 22 ετών 13 έως 22 ετών Λογισμικό MS WORD 2007 MS EXCEL 2007

Hotel Bellagio Las Vegas 100 καλύτεροι στον κόσμο Ηλικίες 13 έως 22 ετών 13 έως 22 ετών 13 έως 22 ετών Λογισμικό MS WORD 2007 MS EXCEL 2007 Περιφερειακοί Τελικοί Πανελλήνιος Τελικός Παγκόσμιος Τελικός Πότε 01/01/2012 22/04/2012 Πού Ποιοί Εξεταστικά κέντρα Infotest Μαθητές Φοιτητές 28/04/2012 29/07/2012 01/08/2012 Microsoft Hellas Αθήνα 100

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οικοδομούμε μια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους μετανάστες Μαθαίνουμε να: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μόλις έχετε μεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα