1. Σκοπός της έρευνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Σκοπός της έρευνας"

Transcript

1 Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών δεξιοτήτων των υποψηφίων που συμμετέχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση της χρηστικής δεξιότητας στην ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη προϋποθέτει το σχεδιασμό και την κατάστρωση εξεταστικών θεμάτων που θα καταδεικνύουν με σαφήνεια τη γνωστική ικανότητα των υποψηφίων στη γλώσσα που εξετάζεται (Bachman 1990: 20 22). Ένα καλά δομημένο γλωσσικό τεστ, λοιπόν, αποτελεί ένα βασικό «εργαλείο» (βλ. Ευσταθιάδης, 1993:15) για τη σωστή αξιολόγηση των υποψηφίων. Με τη στατιστική ανάλυση διαπιστώνεται η απαιτούμενη διαφάνεια, εγκυρότητα, αξιοπιστία, λειτουργικότητα, διακριτική ικανότητα και αντικειμενικότητα της εξεταστικής διαδικασίας. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί εκεί ακριβώς δηλαδή, στη συγκέντρωση στοιχείων που θα βοηθήσουν τόσο τη συγγραφική ομάδα των εξεταστικών θεμάτων να σχεδιάσουν αρτιότερα γλωσσικά τεστ όσο και τους διδάσκοντες τη γλώσσα να εστιάσουν τη διδασκαλία στις δεξιότητες στις οποίες οι σπουδαστές φαίνεται να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. 2. Επιλογή περιγραφή δείγματος μέθοδος Για τη στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων χρησιμοποιήθηκε τυχαίο δείγμα από το σύνολο των εξεταστικών τετραδίων των ετών 2002, 2003, Το σύνολο των υποψηφίων που πήραν μέρος στα παραπάνω έτη είναι 5930 άτομα. Το 2002 συμμετείχαν 1812 υποψήφιοι, το υποψήφιοι και το υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι ήταν ηλικίας από 12 ετών και άνω ανεξαρτήτως φύλου. Ένα σημαντικό ποσοστό υποψηφίων ήταν ομογενείς. 1

2 Εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη νότια Αμερική και σε αρκετές πολιτείες των Η.Π.Α. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των πληροφοριών τις οποίες επεξεργάστηκε η ερευνητική ομάδα για να τις μετατρέψει σε δεδομένα χαρακτηρίζεται ως αρχειακή έρευνα. Η μέθοδος αυτή αφορά σχεδόν πάντα γραπτά κείμενα που έχουν παραχθεί στο παρελθόν και υπάρχουν σε κάποιο αρχείο (βλ. Τσοπάνογλου, 2000:83). Αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν γραπτά από το κάθε επίπεδο για κάθε έτος αριθμός στατιστικά αξιόλογος και αξιόπιστος. Προκειμένου να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός τετραδίων ανά επίπεδο έγινε επιλογή «τυχαίου δείγματος» και τελικά επιλέχθηκαν 498 τετράδια για το 2002, 492 τετράδια για το 2003 και 522 τετράδια για το Αντικείμενο της έρευνας ήταν μόνο οι δεκτικές/αντιληπτικές δεξιότητες (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου) από τις οποίες αποκλείστηκαν οι δοκιμασίες που περιελάμβαναν ανοικτές απαντήσεις (π.χ. σημειώσεις) λόγω της έλλειψης ομοιομορφίας στις απαντήσεις και άρα αντικειμενικότητας στη βαθμολόγηση σε τέτοιου είδους δοκιμασίες. Ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων (items) που καταγράφηκαν και από τα τρία έτη ήταν 422. Για την καταχώριση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων δημιουργήθηκαν πίνακες 1 (βλέπε Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) για κάθε δεκτική δεξιότητα και για κάθε επίπεδο κάθε έτους ξεχωριστά. Τα εξεταστικά τετράδια των υποψηφίων οι οποίοι πήραν μέρος στην εξεταστική διαδικασία χωρίστηκαν με κατιούσα σειρά βαθμολογίας/ αξιολόγησης σε τρεις ομάδες, την ανώτατη, τη μεσαία και την κατώτατη με τέτοιο τρόπο ώστε η ανώτατη και η κατώτατη ομάδα να έχουν τον ίδιο αριθμό εξεταστικών τετραδίων ενώ η μεσαία ομάδα να έχει τον ίδιο ή ένα λιγότερο ή ένα περισσότερο (Ευσταθιάδης, 1993:91). Στους πίνακες δίπλα από τη στήλη με τον αύξοντα αριθμό της κάθε ερώτησης σημειώθηκε ο αριθμός των υποψηφίων από την κάθε ομάδα (ανώτατη, μεσαία, κατώτατη) που έδωσαν την ορθή απάντηση. Ο συνολικός αριθμός των ορθών απαντήσεων για την κάθε ερώτηση σημειώθηκε στην αντίστοιχη στήλη. Ο 1 Προτείνεται η ανάγνωση του κειμένου και των πινάκων να γίνεται ταυτόχρονα. 2

3 αριθμός αυτός διαιρέθηκε δια του συνόλου των εξεταστικών τετραδίων και πολλαπλασιάστηκε επί 100 για να βρεθεί το ποσοστό του δείκτη ευκολίας κάθε ερώτησης το οποίο γράφτηκε στην αντίστοιχη στήλη. Οι ερωτήσεις με ποσοστό δείκτη ευκολίας που κυμαίνεται μεταξύ 20% και 80% θεωρούνται συνήθως αποδεκτές. Ερωτήσεις με δείκτη κάτω από 20% θεωρούνται πολύ δύσκολες ενώ όσες έχουν δείκτη πάνω από 80% θεωρούνται πολύ εύκολες (Ευσταθιάδης, 1993:92) για τους εξεταζόμενους στο συγκεκριμένο επίπεδο. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι ο υψηλός δείκτης ευκολίας οφείλεται και στο γεγονός ότι οι υποψήφιοι ενδεχομένως επέλεξαν επίπεδο κατώτερο των δυνατοτήτων τους. Ύστερα από τη διαπίστωση του δείκτη ευκολίας ακολούθησε το επόμενο στάδιο της στατιστικής ανάλυσης όπου ο αριθμός των ορθών απαντήσεων της κατώτατης ομάδας αφαιρέθηκε από τον αριθμό των ορθών απαντήσεων της ανώτατης ομάδας και το αποτέλεσμα γράφτηκε στη στήλη με τον τίτλο «Διαφορά». Η διαφορά αυτή διαιρέθηκε δια του αριθμού συμμετεχόντων στην ανώτατη (ή στην κατώτατη) ομάδα για να βρεθεί η διακριτική ικανότητα της κάθε ερώτησης. Όσο πιο κοντά στο +1 βρίσκεται ο δείκτης διακριτότητας τόσο μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα έχει η ερώτηση. Η διακριτική ικανότητα δείχνει το βαθμό στον οποίο η κάθε ερώτηση συμβάλλει στη διάκριση μεταξύ ικανών και λιγότερο ικανών υποψηφίων. Αποδεκτός θεωρείται ο δείκτης πάνω από.30 ενώ ο δείκτης κάτω από.30 θεωρείται ότι δε διαφοροποιεί ικανοποιητικά την απόδοση του εξεταζόμενων. Αυτό συμβαίνει όταν η ερώτηση είναι πολύ εύκολη ή πολύ δύσκολη, επειδή τότε η αριθμητική διαφορά μεταξύ ανώτατης και κατώτατης ομάδας είναι πολύ μικρή έως ανύπαρκτη για να δώσει αποδεκτό αποτέλεσμα. Σε γενικές γραμμές, καλή θεωρείται η ερώτηση που συνδυάζει έναν αποδεκτό δείκτη ευκολίας (μεταξύ 20% και 80%) και έναν αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (πάνω από +.30). Όσο ο δείκτης ευκολίας κυμαίνεται γύρω στο 50% με 55% και ο δείκτης διακριτότητας βρίσκεται πάνω από το.50 με.60 η σχετική ερώτηση είναι δεκτή από καλή ως πολύ καλή. Για παράδειγμα, η ερώτηση 10 στη δεξιότητα της κατανόησης γραπτού λόγου, στο Β επίπεδο του έτους 2002 έχει δείκτη ευκολίας 53 και δείκτη διακριτότητας.68. Οι τιμές αυτές δείχνουν ότι η συγκεκριμένη ερώτηση είναι ιδανική και επειδή ο δείκτης ευκολίας είναι πολύ καλός και γιατί η ερώτηση διακρίνει τους υποψήφιους της ανώτατης ομάδας από εκείνους της κατώτατης. Συγκεκριμένα, σε 3

4 σύνολο 60 ορθών απαντήσεων, οι 34 ανήκουν στην ανώτατη ομάδα, οι 18 στη μεσαία και οι 8 στην κατώτατη ομάδα. 3. Παρατηρήσεις Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και των τριών εξεταστικών περιόδων παρατηρήθηκαν τα εξής: 3.1 Έτος Α Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (α μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 10 (ποσοστό 83,3%) είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% και 2 ερωτήσεις (ποσοστό 16.6%) από 20 ως 79%. Δηλαδή 10 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) 2 υψηλό βαθμό ευκολίας και μόνο 2 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια. Αντίστοιχα 12 ερωτήσεις (ποσοστό 100%) είχαν δείκτη διακριτότητας μεταξύ.00 και.29. Σε μία από τις 12 ερωτήσεις εμφανίζεται αρνητικός δείκτης διακριτότητας (-.02). Η τιμή αυτή δείχνει ότι λιγότερα άτομα από την ανώτατη ομάδα επέλεξαν την ορθή απάντηση απ ότι στην κατώτατη. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 118 ορθών απαντήσεων, 39 ορθές απαντήσεις εντοπίστηκαν στην ανώτατη ομάδα, 39 στη μεσαία ομάδα και 40 ορθές απαντήσεις στην κατώτατη. Δηλαδή καμία ερώτηση δεν είχε δείκτη διακριτότητας πάνω από.30 που είναι το αποδεκτό όριο Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 10 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 83,3%) και 2 ερωτήσεις από 20% ως 79% (ποσοστό 16,6%). Δηλαδή 10 ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες ενώ μόνο 2 ερωτήσεις βρίσκονταν μέσα στα αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 8 ερωτήσεις (ποσοστό 66,6%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 4 ερωτήσεις (ποσοστό 33,3%) είχαν δείκτη πάνω από.30. Δηλαδή 8 ερωτήσεις είχαν δείκτη διακριτότητας κάτω από το αποδεκτό όριο 2 Η παρένθετη ένδειξη «πολύ» αφορά τις ερωτήσεις που έχουν είτε πολύ υψηλό είτε πολύ χαμηλό δείκτη ευκολίας, δηλαδή, με τιμές που απομακρύνονται πολύ από τα όρια που έχουν δοθεί (πάνω από 80% και κάτω από 20% αντίστοιχα). Η ίδια ένδειξη αφορά επίσης τις ερωτήσεις οι οποίες έχουν πολύ χαμηλό δείκτη διακριτότητας, δηλαδή, με τιμές που απομακρύνονται από το όριο που δόθηκε στη σχετική κλίμακα της σελίδας 3 (κάτω από.29). 4

5 με αποτέλεσμα να μη διαφοροποιούν και να θεωρούνται μη αποδεκτές για το συγκεκριμένο δείγμα Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) Στις 13 ερωτήσεις είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% και οι 13 ερωτήσεις (ποσοστό 100%). Η διαπίστωση αυτή δείχνει ότι όλες οι ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες για τους υποψήφιους του συγκεκριμένου επιπέδου. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 13 ερωτήσεις (ποσοστό 100%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29. Δηλαδή και οι 13 ερωτήσεις είχαν δείκτη διακριτότητας κάτω από το αποδεκτό όριο με αποτέλεσμα να μη διαφοροποιούν και να θεωρούνται μη αποδεκτές για το συγκεκριμένο δείγμα. 3.2 Έτος Β Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (α μέρος) Στις 13 ερωτήσεις οι 11 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 84,6%) και 2 ερωτήσεις από 20 ως 79% (ποσοστό 15.3%). Δηλαδή 11 ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες ενώ 2 ερωτήσεις είχαν αποδεκτό δείκτη ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 11 ερωτήσεις (ποσοστό 84,6%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 2 ερωτήσεις (ποσοστό 15,3%) είχαν αποδεκτό Δηλαδή 11 ερωτήσεις (ποσοστό 84.6%) είχαν δείκτη διακριτότητας κάτω από το αποδεκτό όριο Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) Στις 13 ερωτήσεις, οι 6 ερωτήσεις (ποσοστό 46,1%) είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% και οι υπόλοιπες 7 ερωτήσεις από 20 ως 79% (ποσοστό 53,8%). Δηλαδή 6 ερωτήσεις είναι (πολύ) εύκολες ενώ 7 ερωτήσεις έχουν δείκτη ευκολίας εντός των αποδεκτών ορίων. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 3 ερωτήσεις (ποσοστό 23%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 10 ερωτήσεις (ποσοστό 76,9%) είχαν αποδεκτό Δηλαδή μόνο 3 ερωτήσεις είχαν δείκτη 5

6 διακριτότητας κάτω από το αποδεκτό όριο ενώ οι υπόλοιπες 10 διαφοροποιούν την απόδοση των υποψήφιων επαρκώς. 3.3 Έτος Γ Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (β μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 10 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 83,3%) και 2 ερωτήσεις από 20 ως 79% (ποσοστό 16,6%). Δηλαδή 10 ερωτήσεις είναι (πολύ) εύκολες ενώ μόνο 2 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό δείκτη ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, και οι 12 ερωτήσεις (ποσοστό 100%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29. Δηλαδή καμία ερώτηση δεν διαφοροποιούσε επαρκώς Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 7 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 58,3%), οι 4 από 20 ως 79% (ποσοστό 33,3%) και 1 ερώτηση 19% (ποσοστό 8,3%). Δηλαδή 7 ερωτήσεις είναι (πολύ) εύκολες, 4 ερωτήσεις είναι μέσα στα αποδεκτά όρια ενώ 1 ερώτηση θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 8 ερωτήσεις (ποσοστό 66,6%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 4 ερωτήσεις (ποσοστό 33,3%) είχαν αποδεκτό Σε μία από τις 8 ερωτήσεις εμφανίζεται ελαφρώς αρνητικός ο δείκτης διακριτότητας (-.02). Η τιμή αυτή δείχνει ότι λιγότερα άτομα από την ανώτατη ομάδα επέλεξαν την ορθή απάντηση απ ότι στην κατώτατη. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 122 ορθών απαντήσεων 40 ορθές απαντήσεις εντοπίστηκαν στην ανώτατη ομάδα, 41 στη μεσαία ομάδα και 41 ορθές απαντήσεις στην κατώτατη. Ο δείκτης αυτός όμως δε διαφοροποιεί γιατί είναι στατιστικά αμελητέος Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) 6

7 Στις 13 ερωτήσεις οι 9 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 69,2%) και 4 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 30,7%). Δηλαδή 9 ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες και 4 ερωτήσεις είχαν δείκτη ευκολίας εντός των αποδεκτών ορίων. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 12 ερωτήσεις (ποσοστό 92,3%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 ενώ 1 ερώτηση (ποσοστό 7,6%) είχε αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (.43). 3.4 Έτος Δ Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (α μέρος) Στις 9 ερωτήσεις οι 3 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 33,3%), 5 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 55,5%) και 1 ερώτηση 2% (ποσοστό 11,1%). Δηλαδή 3 ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες, 5 ερωτήσεις είχαν αποδεκτό βαθμό ευκολίας ενώ 1 ερώτηση ήταν πολύ δύσκολη. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 4 ερωτήσεις (ποσοστό 44,4%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 5 ερωτήσεις (ποσοστό 55,5%) είχαν αποδεκτό Σε μία από τις 4 ερωτήσεις εμφανίζεται ελαφρώς αρνητικός ο δείκτης διακριτότητας (-.02). Η τιμή αυτή δείχνει ότι λιγότερα άτομα από την ανώτατη ομάδα επέλεξαν την ορθή απάντηση απ ότι στην κατώτατη. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 3 ορθών απαντήσεων καμία ορθή απάντηση δεν εντοπίστηκε στην ανώτατη ομάδα, 2 εντοπίστηκαν στη μεσαία ομάδα και 1 ορθή απάντηση στην κατώτατη. Ο δείκτης αυτός όμως δε διαφοροποιεί γιατί είναι στατιστικά αμελητέος Κατανόηση προφορικού λόγου (β μέρος) Στις 8 ερωτήσεις η 1 είχε δείκτη ευκολίας 82% (ποσοστό 12,5%) και 7 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 87,5%). Δηλαδή 1 ερώτηση παρουσιάζει (πολύ) υψηλό, μη αποδεκτό δείκτη ευκολίας ενώ οι υπόλοιπες 7 κινούνται μέσα σε αποδεκτά πλαίσια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 3 ερωτήσεις (ποσοστό 37,5%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29, ενώ 5 ερωτήσεις (ποσοστό 62,5%) είχαν αποδεκτό 7

8 3.4.3 Κατανόηση προφορικού λόγου (γ μέρος) Στις 8 ερωτήσεις οι 5 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 62,5%) και 3 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 37,5%). Δηλαδή 5 ερωτήσεις είναι (πολύ) εύκολες ενώ 3 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό δείκτη ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 7 ερωτήσεις (ποσοστό 87,5%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 1 ερώτηση (ποσοστό 12,5%) είχε αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (.39) Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 8 ερωτήσεις η 1 είχε δείκτη ευκολίας 82% (ποσοστό 12,5%) και 7 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 87,5%). Δηλαδή 1 ερώτηση παρουσιάζει (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας ενώ οι υπόλοιπες 7 βρίσκονται μέσα σε αποδεκτά πλαίσια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 7 ερωτήσεις (ποσοστό 87,5%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 1 ερώτηση (ποσοστό 12,5%) είχε αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (.31). Σε δύο από τις 7 ερωτήσεις εμφανίζεται αρνητικός δείκτης διακριτότητας (-.12). Η τιμή αυτή δείχνει ότι λιγότερα άτομα από την ανώτατη ομάδα επέλεξαν τις ορθές απαντήσεις απ ότι στην κατώτατη. Συγκεκριμένα, στην πρώτη ερώτηση από το σύνολο των 83 ορθών απαντήσεων 27 ορθές απαντήσεις εντοπίστηκαν στην ανώτατη ομάδα, 23 στη μεσαία ομάδα και 33 ορθές απαντήσεις στην κατώτατη. Στη δεύτερη, από το σύνολο των 56 ορθών απαντήσεων 16 ορθές απαντήσεις εντοπίστηκαν στην ανώτατη ομάδα, 18 στη μεσαία ομάδα και 22 ορθές απαντήσεις στην κατώτατη Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) Στις 8 ερωτήσεις είχαν: δείκτη ευκολίας πάνω από 80% 2 ερωτήσεις (ποσοστό 25%) και από 20 έως 79% 6 ερωτήσεις (ποσοστό 75%). Δηλαδή 2 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες ενώ οι υπόλοιπες 6 βρίσκονται μέσα σε αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 2 ερωτήσεις (ποσοστό 25%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 6 ερωτήσεις (ποσοστό 75%) είχαν αποδεκτό 8

9 3.4.6 Κατανόηση γραπτού λόγου (γ μέρος) Και οι 9 ερωτήσεις είχαν δείκτη ευκολίας από 20 έως 79% (ποσοστό 100%). Δηλαδή όλες οι ερωτήσεις βρίσκονται μέσα σε αποδεκτά όρια ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 1 ερώτηση (ποσοστό 11,1%) είχε (πολύ) χαμηλό δείκτη (.20) και οι 8 ερωτήσεις (ποσοστό 88,8%) είχαν αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (πάνω από.30). 3.5 Έτος Α Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (α μέρος) Στις 13 ερωτήσεις οι 9 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 69,2%) και 4 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 30,7%). Δηλαδή 9 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες και μόνο 4 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα σε αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 6 ερωτήσεις (ποσοστό 46,2%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 7 ερωτήσεις (ποσοστό 53,8%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 11 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 91,6%), και 1 ερώτηση 71% (ποσοστό 8,3%). Δηλαδή 11 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας και 1 ερώτηση έχει αποδεκτό βαθμό ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 10 ερωτήσεις (ποσοστό 83,3%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 2 ερωτήσεις (ποσοστό 16,6%) είχαν αποδεκτό 3.6 Έτος Β Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (β μέρος) 9

10 Στις 13 ερωτήσεις οι 7 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 53,8%) και 6 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 46,1%). Δηλαδή 7 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες και 6 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό βαθμό ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 10 ερωτήσεις (ποσοστό 76,9%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 3 ερωτήσεις (ποσοστό 23,1%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 13 ερωτήσεις οι 10 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 76,9%) και οι 3 από 20 έως 79% (ποσοστό 23%). Δηλαδή 10 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες και 3 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό βαθμό ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 10 ερωτήσεις (ποσοστό 76,9%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29, ενώ 3 ερωτήσεις (ποσοστό 23,1%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) 12 στις 12 ερωτήσεις είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% και οι 12 ερωτήσεις (ποσοστό 100%). Δηλαδή όλες οι ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 11 ερωτήσεις (ποσοστό 91,6%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 1 ερώτηση (ποσοστό 8,3%) είχε αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (.30). 3.7 Έτος Γ Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (β μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 5 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% ποσοστό 41,6%), και 7 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 58,3%). Δηλαδή 5 ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες ενώ 6 ερωτήσεις είχαν αποδεκτό βαθμό ευκολίας. 10

11 Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 9 ερωτήσεις (ποσοστό 75%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 3 ερωτήσεις (ποσοστό 25%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 8 ερωτήσεις οι 2 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 25%), και οι 6 από 20 έως 79% (ποσοστό 75%). Δηλαδή 2 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό βαθμό ευκολίας και 6 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό δείκτη ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 1 ερώτηση (ποσοστό 12,5%) είχε (πολύ) χαμηλό δείκτη (.15) και 7 ερωτήσεις (ποσοστό 87,5) είχαν αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (πάνω από.30). 3.8 Έτος Δ Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (α μέρος) Στις 8 ερωτήσεις οι 6 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 75%) και 2 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 25%). Δηλαδή οι 6 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας ενώ οι 2 ερωτήσεις κινούνται μέσα σε αποδεκτά πλαίσια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 7 ερωτήσεις (ποσοστό 87,5%) είχαν πολύ χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 1 ερώτηση (ποσοστό 12,5%) είχε αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (.37) Κατανόηση προφορικού λόγου (β μέρος) Στις 9 ερωτήσεις οι 6 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 66,6%), 2 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 22,2%) και 1 ερώτηση 13% (ποσοστό 11,1%). Δηλαδή οι 6 ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες, οι 4 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό βαθμό ευκολίας (μεταξύ 25-75%) ενώ 1 ερώτηση (ποσοστό 5.8%) είναι (πολύ) δύσκολη. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 6 ερωτήσεις (ποσοστό 66,6%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29, 3 ερωτήσεις (ποσοστό 33,3%) είχαν αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (πάνω από.30). Σε 1 από τις 6 ερωτήσεις εμφανίζεται ελαφρώς 11

12 αρνητικός ο δείκτης διακριτότητας (-.05). Η τιμή αυτή δείχνει ότι λιγότερα άτομα από την ανώτατη ομάδα επέλεξαν την ορθή απάντηση απ ότι στην κατώτατη. Συγκεκριμένα, στην πρώτη ερώτηση από το σύνολο των 16 ορθών απαντήσεων 4 ορθές απαντήσεις εντοπίστηκαν στην ανώτατη ομάδα, 6 στη μεσαία ομάδα και 6 ορθές απαντήσεις στην κατώτατη. Ο δείκτης αυτός όμως δε διαφοροποιεί γιατί είναι στατιστικά αμελητέος Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 8 ερωτήσεις όλες είχαν δείκτη ευκολίας από 20-79% (ποσοστό 100%). Δηλαδή και οι 8 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό βαθμό ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, καμία ερώτηση δεν είχε πολύ χαμηλό δείκτη από.00 έως.29. Δηλαδή, και οι 8 ερωτήσεις (ποσοστό 100%) είχαν αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (πάνω από.30) Κατανόηση γραπτού λόγου (γ μέρος) Στις 9 ερωτήσεις οι 2 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 22,2%) και 7 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 77,7%). Δηλαδή 2 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες ενώ οι 7 έχουν αποδεκτό δείκτη ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, καμία ερώτηση δεν είχε πολύ χαμηλό δείκτη από.00 έως.29. Δηλαδή, και οι 9 ερωτήσεις (ποσοστό 100%) είχαν αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (πάνω από.30). 3.9 Έτος Α Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (β μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 11 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 91,6%) και 1 ερώτηση 63% (ποσοστό 8,3%). Δηλαδή 11 ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες και 1 ερώτηση ήταν δύσκολη. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 10 ερωτήσεις (ποσοστό 83,3%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 2 ερωτήσεις (ποσοστό 16,6%) είχαν αποδεκτό 12

13 3.9.2 Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 13 ερωτήσεις οι 9 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 69,2%) και 4 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 30,7%). Δηλαδή 9 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας και 4 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό δείκτη ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 6 ερωτήσεις (ποσοστό 46,1%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 7 ερωτήσεις (ποσοστό 53,8%) είχαν αποδεκτό Σε μία από τις 6 ερωτήσεις εμφανίζεται ελαφρώς αρνητικός ο δείκτης διακριτότητας (.-04). Η τιμή αυτή δείχνει ότι λιγότερα άτομα από την ανώτατη ομάδα επέλεξαν την ορθή απάντηση απ ότι στην κατώτατη. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 64 ορθών απαντήσεων 30 ορθές απαντήσεις εντοπίστηκαν στην ανώτατη ομάδα, 21 στη μεσαία ομάδα και 32 ορθές απαντήσεις στην κατώτατη. Ο δείκτης αυτός όμως δε διαφοροποιεί γιατί είναι στατιστικά αμελητέος Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 9 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 75%) και 3 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 25%). Δηλαδή 9 ερωτήσεις ήταν (πολύ) εύκολες και 3 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα σε αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 8 ερωτήσεις (ποσοστό 66,6%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 4 ερωτήσεις (ποσοστό 33,3%) είχαν αποδεκτό 3.10 Έτος Β Επίπεδο Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 12 ερωτήσεις οι 8 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 66,6%) και 4 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 33,3%). Δηλαδή 8 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας και 4 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 7 ερωτήσεις (ποσοστό 58,3%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 5 ερωτήσεις (ποσοστό 41,6%) είχαν αποδεκτό 13

14 Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) Στις 13 ερωτήσεις οι 11 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 84,6%) και 2 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 15,3%). Δηλαδή 11 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες και 2 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 10 ερωτήσεις (ποσοστό 76,9%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 3 ερωτήσεις (ποσοστό 23,1%) είχαν αποδεκτό 3.11 Έτος Γ Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (β μέρος) Στις 13 ερωτήσεις οι 3 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 23%) και 10 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 76,9%). Δηλαδή 3 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας και 10 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 5 ερωτήσεις (ποσοστό 38,4%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 8 ερωτήσεις (ποσοστό 61,5%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) Στις 13 ερωτήσεις οι 4 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 30,7%) και 9 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 69,2%). Δηλαδή 4 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες και 9 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό βαθμό ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 5 ερωτήσεις (ποσοστό 38,4%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 8 ερωτήσεις (ποσοστό 61,5%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) 14

15 Στις 8 ερωτήσεις οι 5 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 62,5%) και οι 3 από 20 έως 79% (ποσοστό 37,5%). Δηλαδή 5 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό βαθμό ευκολίας και 3 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 4 ερωτήσεις (ποσοστό 50%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 (δηλαδή δε διαφοροποιούν) και 4 ερωτήσεις (ποσοστό 50%) είχαν αποδεκτό 3.12 Έτος Δ Επίπεδο Κατανόηση προφορικού λόγου (β μέρος) Στις 9 ερωτήσεις οι 4 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 44,4%) και 5 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 55,5%). Δηλαδή 4 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες και 5 ερωτήσεις (ποσοστό 35.2%) έχουν αποδεκτό δείκτη ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 6 ερωτήσεις (ποσοστό 66,6%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 3 ερωτήσεις (ποσοστό 33,3%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση προφορικού λόγου (γ μέρος) Στις 8 ερωτήσεις οι 3 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 37,5%) και 5 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 62,5%). Δηλαδή 3 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας και 5 ερωτήσεις έχουν αποδεκτό δείκτη ευκολίας. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, και οι 8 ερωτήσεις (ποσοστό 100%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29. Δηλαδή καμία ερώτηση δεν είχε αποδεκτό Σε μία από τις 8 ερωτήσεις εμφανίζεται ελαφρώς αρνητικός ο δείκτης διακριτότητας (-.02). Η τιμή αυτή δείχνει ότι λιγότερα άτομα από την ανώτατη ομάδα την επέλεξαν ως ορθή απάντηση απ ότι στην κατώτατη. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 100 ορθών απαντήσεων 32 ορθές απαντήσεις εντοπίστηκαν στην ανώτατη ομάδα, 35 στη μεσαία ομάδα και 33 ορθές απαντήσεις στην κατώτατη. Ο δείκτης αυτός όμως δε διαφοροποιεί γιατί είναι στατιστικά αμελητέος Κατανόηση γραπτού λόγου (α μέρος) 15

16 Στις 18 ερωτήσεις οι 4 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 22,2%) και 14 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 77,7%). Δηλαδή 4 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας και 14 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 2 ερωτήσεις (ποσοστό 11,1%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 16 ερωτήσεις (ποσοστό 88,8%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση γραπτού λόγου (β μέρος) Στις 8 ερωτήσεις οι 5 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 62,5%) και 3 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 37,5%). Δηλαδή 5 ερωτήσεις θεωρούνται (πολύ) εύκολες και 3 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 6 ερωτήσεις (ποσοστό 75%) είχαν (πολύ) χαμηλό δείκτη από.00 έως.29 και 2 ερωτήσεις (ποσοστό 25%) είχαν αποδεκτό Κατανόηση γραπτού λόγου (γ μέρος) Στις 16 ερωτήσεις οι 2 είχαν δείκτη ευκολίας πάνω από 80% (ποσοστό 12,5%) και 14 ερωτήσεις από 20 έως 79% (ποσοστό 87,5%). Δηλαδή 2 ερωτήσεις παρουσιάζουν (πολύ) υψηλό δείκτη ευκολίας και 14 ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια. Όσον αφορά στο δείκτη διακριτότητας, 1 ερώτηση (ποσοστό 6,2%) είχε (πολύ) χαμηλό δείκτη (.27) και 15 ερωτήσεις (ποσοστό 93,7%) είχαν αποδεκτό δείκτη διακριτότητας (πάνω από.30). 4. Συμπεράσματα Πριν την παρουσίαση των συμπερασμάτων είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι οι σωστά δομημένες ερωτήσεις πρέπει να συνδυάζουν αποδεκτό βαθμό ευκολίας και διακριτικής ικανότητας για να χαρακτηριστεί ολόκληρη η εξεταστική δοκιμασία αποτελεσματική. 16

17 Μια πρώτη διαπίστωση που προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των εξεταστικών θεμάτων των ετών είναι ότι σε γενικές γραμμές οι ερωτήσεις παρουσιάζουν σχετικά μεγάλο βαθμό ευκολίας. Ιδιαίτερα στα επίπεδα Α και Β ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων επιλέγει τη σωστή απάντηση γεγονός που δείχνει ότι οι ερωτήσεις είναι συνήθως εύκολες έως πολύ εύκολες. Για παράδειγμα, στο α μέρος της κατανόησης γραπτού του Α επιπέδου 2002, από τις 12 ερωτήσεις οι 8 χαρακτηρίζονται ως πολύ εύκολες. Η ίδια ακριβώς διαπίστωση προκύπτει και από την ανάλυση του β μέρους της κατανόησης γραπτού του Β επιπέδου Ο αυξημένος βαθμός ευκολίας που παρατηρείται στα πρώτα επίπεδα είναι σε κάποιο βαθμό αναμενόμενος γιατί επιλέγονται για ψυχολογικούς λόγους θέματα και ερωτήσεις στις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία οι υποψήφιοι των συγκεκριμένων επιπέδων. Το σκεπτικό που υπάρχει πίσω από την τακτική αυτή είναι ότι η επιτυχία των υποψηφίων στα χαμηλά επίπεδα αυξάνει ψυχολογικά την αυτοπεποίθηση τους, αποτελεί κίνητρο για την περαιτέρω ενασχόλησή τους με την ελληνική γλώσσα και τους ωθεί σε μελλοντική τους συμμετοχή στις εξετάσεις των επόμενων επιπέδων. Στα μεγαλύτερα επίπεδα (Γ και Δ) διαπιστώνεται ότι οι ερωτήσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να επιλέγουν με μικρότερη συχνότητα την ορθή απάντηση. Για παράδειγμα, στο γ μέρος της κατανόησης γραπτού λόγου του Δ επιπέδου 2002, από τις 9 ερωτήσεις οι 7 χαρακτηρίζονται «πολύ καλές». Η αναλογία αυτή δείχνει ότι οι ερωτήσεις λειτούργησαν αποτελεσματικά και διέκριναν σε ικανοποιητικό βαθμό ανάμεσα σε ικανούς και λιγότερο ικανούς υποψήφιους. Στο γ μέρος της κατανόησης γραπτού λόγου του Δ επιπέδου 2004 παρατηρείται ότι από τις 16 ερωτήσεις οι 7 ήταν δύσκολες. Το μεγάλο ποσοστό της αποτυχίας στη συγκεκριμένη άσκηση μπορεί να οφείλεται και σε παράγοντες, όπως η γλωσσική μεταφορά από τη μητρική γλώσσα (Brown 1980: 173, Sharwood Smith 1994:13), οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά την επίδοση των υποψηφίων είτε είναι αλλοδαποί είτε ομογενείς. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των αλλοδαπών η παρεμβολή γίνεται αποκλειστικά από την μητρική γλώσσα, ενώ στους ομογενείς παρατηρείται το φαινόμενο να χρησιμοποιούνται γλωσσικοί τύποι που αποτελούν συνδυασμό της μητρικής και της δεύτερης/ξένης, οι οποίοι πιθανώς να χρησιμοποιούνται συχνά λανθασμένα και στο οικογενειακό 17

18 περιβάλλον των υποψηφίων (Stern 1983: 375). Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την επίδοση των υποψηφίων είναι η ενδογλωσσική παρεμβολή (Brown 1980: 174, Sharwood Smith 1994: 7), δηλαδή, η λανθασμένη χρήση γλωσσικών τύπων η οποία οφείλεται στην παρανόηση των γραμματικών κανόνων της ελληνικής γλώσσας. Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται χαμηλός δείκτης διακριτότητας ο οποίος δείχνει ότι οι συγκεκριμένες ερωτήσεις δε μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα στους ικανούς και λιγότερο ικανούς υποψήφιους. Το φαινόμενο αυτό δε σημαίνει υποχρεωτικά αδυναμία της εξεταστικής δοκιμασίας. Η μη αποδεκτικότητα (εμφάνιση δείκτη διακριτότητας κάτω του αποδεκτού ορίου) είναι δυνατό να οφείλεται και σε εξωγενείς παράγοντες, όπως η μη ορθή επιλογή από τους υποψηφίους του επιπέδου στο οποίο τελικά εξετάστηκαν. Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι σε κάποιες ερωτήσεις εμφανίζεται αρνητικός δείκτης διακριτότητας. Στην περίπτωση αυτή ο δείκτης δείχνει ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση λιγότερα άτομα από την ανώτατη ομάδα (την ομάδα με τους περισσότερο ικανούς υποψήφιους) την επέλεξαν ως ορθή απ ότι στην κατώτατη. Το γεγονός αυτό συχνά οφείλεται στο ότι η ορθή απάντηση είναι τόσο προφανής ώστε οι υποψήφιοι της ανώτατης ομάδας να τη θεωρούν ως παγίδα, ως μη επιλέξιμη. Γενικά στις εξεταστικές διαδικασίες, η επίδοση των υποψηφίων, ανεξαρτήτως επιπέδου μπορεί να επηρεαστεί από μια σειρά από άλλους παράγοντες. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι η μη σαφής διατύπωση των οδηγιών που δίνονται στην αρχή κάθε άσκησης με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να μην κατανοούν τι ζητά η άσκηση και να οδηγούνται σε λανθασμένες επιλογές. Επίσης, ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι μερικές φορές αποδεικνύεται ότι δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της άσκησης. Να σημειωθεί τέλος ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των υποψηφίων είναι η σωστή επιλογή του επιπέδου από τον ίδιο τον υποψήφιο. Ο τελευταίος καλό θα ήταν να μην υπερεκτιμά τις γνώσεις του γιατί κάτι τέτοιο συνεπάγεται πιθανή αποτυχία στο επίπεδο που τελικά επιλέγει. Φυσικά υπάρχει και η αντίθετη περίπτωση, δηλαδή ο υποψήφιος να επιλέξει επίπεδο κατώτερο των δυνατοτήτων του 18

19 με συνέπεια να αυξηθεί υπερβολικά το ποσοστό επιτυχίας και να ανεβεί ο δείκτης ευκολίας της συγκεκριμένης εξεταστικής δοκιμασίας. Στην επιλογή αυτή, η συμβολή του διδάσκοντα παίζει καθοριστικό ρόλο καθώς εκείνος πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσει σωστά τις ικανότητες του υποψηφίου και να τον καθοδηγήσει ανάλογα. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την παραπάνω έρευνα ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσουν ένα επιπλέον «εργαλείο» για τη βελτίωση του σχεδιασμού των εξεταστικών δοκιμασιών για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Η ουσιαστική μελέτη και εφαρμογή των συμπερασμάτων της έρευνας αναμένεται να οδηγήσει σε εξεταστικές δοκιμασίες που να ανταποκρίνονται στον εμπράγματο στόχο τους, ο οποίος είναι, μεταξύ άλλων, η αντικειμενική αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων και η επιτυχής κατάταξή τους στην αντίστοιχη βαθμίδα επίδοσης. 19

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων των εξετάσεων 2002-2004. Β μέρος

Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων των εξετάσεων 2002-2004. Β μέρος Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Πρόλογος 3 1 Εισαγωγή 4 1.2 Συνοπτική παρουσίαση στατιστικών παραμέτρων 5 1.2.1 Δείκτες κεντρικής τάσης 6 1.2.1.1 Ο επικρατέστερος βαθμός 7 1.2.1.2 Διάμεσος 7 1.2.1.3 Μέσος όρος 8 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Τελική αναφορά του Προγράμματος

Τελική αναφορά του Προγράμματος Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Τελική αναφορά του Προγράμματος Σπύρος Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή κατάλληλου προσωπικού με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων

Επιλογή κατάλληλου προσωπικού με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Εισηγητής: Γιώργος Χάρος, Executive Director People Solutions, ICAP Group gharos@icap.gr Επιλογή κατάλληλου προσωπικού με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010 1 Πριν την επιλογή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών)

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) Κουμούλλη Τσαμπίκα (Α.Μ.: 10155)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Νεοφύτου Λ. & Σταύρου Χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Δρ Νεοφύτου Λ. & Σταύρου Χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Δρ Νεοφύτου Λ. & Σταύρου Χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Στατιστική ανάλυση αξιολογήσεων «Η αξιολόγηση είναι μια συστηματική διαδικασία που καθορίζει σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της διδασκαλίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΙΩΝ Α - ΣΤ ΕΠΙΠΕ Ο

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΙΩΝ Α - ΣΤ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΙΩΝ Α - ΣΤ ΕΠΙΠΕ Ο 2011 2012 Τονίζεται ότι η δομή των εξεταστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-2014» Μαρούσι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14

Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 «Αξιολόγηση του μαθήματος «Γερμανική γλώσσα» στις προαγωγικές εξετάσεις της Α Λυκείου με βάση τις Προδιαγραφές Οδηγίες διαμόρφωσης της Τράπεζας θεμάτων» Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της συμβολής της Πράξης 54 στην εξ αποστάσεως στήριξη και επιμόρφωση των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα

Αποτίμηση της συμβολής της Πράξης 54 στην εξ αποστάσεως στήριξη και επιμόρφωση των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα Αποτίμηση της συμβολής της Πράξης 54 στην εξ αποστάσεως στήριξη και επιμόρφωση των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα Ρινέττα Κιγιτσιόγλου-Βλάχου Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2014 2 Η Πράξη 54

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η γραπτή επίδοση στις Πανελλήνιες εξετάσεις της Β και Γ τάξης Λυκείου έχει πολύ µεγάλη βαρύτητα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό συµβαίνει επειδή ο γραπτός

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Πέτρος Ρούσσος, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ Η λογική της διαδικασίας Ο σάκος περιέχει έναν μεγάλο αλλά άγνωστο αριθμό (αρκετές χιλιάδες) λευκών και μαύρων βόλων: 1 Το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ.

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά

Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας με θέμα: Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά Ιωάννινα Νοέμβριος2012 Επόπτης καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Εκπονήτριες: Αρμυριώτη Βασιλική (11071)

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το Aviation English Language Proficiency Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Vellum English for Young Learners

Vellum English for Young Learners Vellum English for Young Learners SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE)

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) Το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ιρλανδίας Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Lower (Β2), Advanced (C1) και Proficiency

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ παραρτημα_layout 1 17/9/2013 10:13 μμ Page 775 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 1.1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 7. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 7. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη 7 Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε µε περιγραφικά στατιστικά µέτρα τις βαθµολογικές επιδόσεις των αποφοίτων της Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π ΑΙ Δ Ε Ι Α Σ Κ ΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος των ερωτήσεων τύπου Σωστού Λάθους και η αναγκαιότητα μετεξέλιξής τους. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

O ρόλος των ερωτήσεων τύπου Σωστού Λάθους και η αναγκαιότητα μετεξέλιξής τους. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων O ρόλος των ερωτήσεων τύπου Σωστού Λάθους και η αναγκαιότητα μετεξέλιξής τους. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων 01. Εισαγωγή Εκπαιδευτικό υλικό ΚΕΕ για την αξιολόγηση των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

18. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

18. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 8. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 99 ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 8. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ... 8. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 8. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ - Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ ΕΝΤΡΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΗΣ Γ ΛΩΣΣΑΣ Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2012 ιεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ερωτήματα

Ερευνητικά Ερωτήματα ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της προτεινόμενης έρευνας ήταν η διερεύνηση ύπαρξης διαφορών στην εκπαίδευση των εργαζομένων μεταναστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε σχέση με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας Περιεχόμενα Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19 Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας 1.1. Η Εμφάνιση της Ψυχομετρίας 21 1.1.1. Κατά τη Νεολιθική Περίοδο 21 1.1.2. Κατά την Αιγυπτιακή και Σουμερική

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση:Αν οι συντελεστές είναι 0,9 και 0,4 αντικαθιστουν τους 1,4 και 0,7.

Σημείωση:Αν οι συντελεστές είναι 0,9 και 0,4 αντικαθιστουν τους 1,4 και 0,7. Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων 1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε Επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα Γκιούρογλου, Χ. & Οικονομίδης, Α.A.: Είδη ερωτήσεων σε προσαρμοστική δοκιμασία κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 5.1 Γενικές παρατηρήσεις Παρατηρείται αύξηση του αριθµού των µαθητών κατά 7,37% κατά το σχολικό έτος 2001-02 σε σχέση µε το σχολικό έτος 2000-01. Σχόλιο:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Bellagio Las Vegas 100 καλύτεροι στον κόσμο Ηλικίες 13 έως 22 ετών 13 έως 22 ετών 13 έως 22 ετών Λογισμικό MS WORD 2007 MS EXCEL 2007

Hotel Bellagio Las Vegas 100 καλύτεροι στον κόσμο Ηλικίες 13 έως 22 ετών 13 έως 22 ετών 13 έως 22 ετών Λογισμικό MS WORD 2007 MS EXCEL 2007 Περιφερειακοί Τελικοί Πανελλήνιος Τελικός Παγκόσμιος Τελικός Πότε 01/01/2012 22/04/2012 Πού Ποιοί Εξεταστικά κέντρα Infotest Μαθητές Φοιτητές 28/04/2012 29/07/2012 01/08/2012 Microsoft Hellas Αθήνα 100

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Δεν έχει καμία σημασία τι και πού θέλετε να σπουδάσετε: Το TestDaF αναγνωρίζεται από όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γερμανίας ως πιστοποιητικό γλωσσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη

Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη Ένα πρόβλημα Πρόβλημα: Ένας μαθητής είχε επίδοση στο τεστ Μαθηματικών 18 και στο τεστ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Περιγραφή ενός συγκεκριμένου μαθήματος (course) με τη μορφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Σπουδάστριες: Καρατζά Ευαγγελία Φερεντίνου Στεφανία

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Σπουδάστριες: Καρατζά Ευαγγελία Φερεντίνου Στεφανία Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Σπουδάστριες: Καρατζά Ευαγγελία Φερεντίνου Στεφανία Αναφορές υπάρχουν από την Αρχαία Ελλάδα Απρίλιο 1963 : Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση και Εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Προσαρμογές αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 18.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 63 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (2009/C 63 A/01) Η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Τι είναι Μαθησιακές Δυσκολίες; Καμπύλη Νοημοσύνης Δείκτης Νοημοσύνης ποσοστό % κατηγορία πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής Τµήµα Κοινωνικής Ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Εξετάσεις Γυμνασίου Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Για τη γερμανική γλώσσα επίπεδο: Α1- έως Α1+ Θέμα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Χρήστος Χριστακούδης 1, Γεώργιος Ανδρουλάκης 2, Μπάμπης Ζαγούρας 1 christak@cti.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 1 ΥΕΨ(Δημ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 Nέα Διαδικασία Παρέμβασης στο Σχολείο για Χειρισμό Παιδιού με Πιθανές Μαθησιακές, Συναισθηματικές ή άλλες Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μάθηση και η Διδασκαλία με Χάρτες

Η Μάθηση και η Διδασκαλία με Χάρτες Η Μάθηση και η Διδασκαλία με Χάρτες Διάλεξη 7α: Νοητικοί Χάρτες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ευανθία Μιχαηλίδου Στόχος εκπαίδευσης Κατανόηση γεωγραφικού χώρου Οπτική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα