ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων. Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων. Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή"

Transcript

1 ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων Φεβρουάριος 2013 Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή Έκδοση 0.6 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων των χρηστών αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της υπηρεσίας και στη συνέχεια παρουσιάζονται μέσω πινάκων, γραφημάτων και χαρτών. Ειδικότερα, για την απεικόνιση των στατιστικών στοιχείων στο χάρτη λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: Δείκτες Οι παρακάτω δείκτες είναι οι πλέον διαδεδομένοι και προκύπτουν από τα εργαλεία μετρήσεων, δηλ. το NDT και το Glasnost. Περαιτέρω ανάλυση των παρακάτω μετρικών είναι διαθέσιμη σε σχετικό παραδοτέο [1]. Εύρος ζώνης ανερχόμενης ζεύξης Εύρος ζώνης κατερχόμενης ζεύξης Χρόνος επιστροφής πακέτων (Round Trip Time) Απώλεια πακέτων Διακύμανση χρόνου επιστροφής πακέτου (Jitter)

2 Ενδείξεις παρεμπόδισης από πλευράς ISP χρήσης των πρωτοκόλλων/εφαρμογών Flash Video, BitTorrent, emule, Gnutella, POP, IMAP, SSH, HTTP. Στατιστική ανάλυση και παρουσίαση Η παρουσίαση των παραπάνω δεικτών συνοψίζεται με τη χρήση περιγραφικής στατιστικής. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα εξής: Ιστορικό Χρήστη: Παρουσιάζονται αναλυτικά οι αποθηκευμένες τιμές των πρωτογενών δεικτών μέτρησης των δύο χρησιμοποιούμενων εργαλείων σε μορφή λίστας και γραφήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. Συνολικό Ιστορικό Χρηστών: Με βάση τη δειγματική μέση τιμή των δεικτών των επιμέρους χρηστών παρουσιάζονται οι σχετικές κατανομές των δεικτών ανά πάροχο [1]. Επίσης παρουσιάζεται η σταθερότητα του παρεχόμενου εύρους ζώνης ανά πάροχο και το εύρος ζώνης σε σχέση με το μήκος του τοπικού βρόχου ανά υπηρεσία/πάροχο. Παράμετροι & προϋποθέσεις Στη στατιστική ανάλυση των καταγεγραμμένων δεικτών ισχύουν οι ακόλουθες παραδοχές. Πλήθος μετρήσεων: Με βάση τις καταγεγραμμένες μετρήσεις δύναται να υπολογιστεί μία σημειακή εκτίμηση εφόσον έχει διεξαχθεί ένας ελάχιστος αριθμός μετρήσεων. Μεγέθη πληθυσμών στον ορισμό βαρών: Σε υψηλότερο επίπεδο ανάλυσης (πχ. επίπεδο νομού, περιφέρειας), η δειγματική μέση τιμή των δεικτών των επιμέρους χρηστών συγκεντρώνεται στο επίπεδο της περιοχής εφόσον οι επιμέρους χρήστες έχουν πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο αριθμό μετρήσεων (βλ. 1). Χρονική περίοδος: Για την παρουσίαση των δεικτών η ημέρα δύναται να χωριστεί σε τρεις περιόδους, ώρες εργασίας/λοιπές/νύχτα (8:00-15:59, 16:00-23:59 και 00:00 07:59) και η εβδομάδα σε εργάσιμες μέρες και μη (Δευ- Παρ, Σαβ/Κυρ). Θέση σύνδεσης: Για την παρουσίαση στο χάρτη οι μετρήσεις δύναται να ομαδοποιηθούν ανά διαθέσιμη γεωγραφική περιοχή, όπως αστικό κέντρο, ταχυδρομικός κώδικας, δήμος, νομός, περιφέρεια. Μήκος τοπικού βρόχου: Ως απόσταση του χρήστη από το τοπικό κέντρο θεωρείται το άθροισμα της ευκλείδειας απόστασης της διεύθυνσης του χρήστη και του αστικού κέντρου του από το σημείο με γεωγραφικό μήκος αυτό του χρήστη και γεωγραφικό πλάτος αυτό το κέντρου.

3 Τύπος συμβολαίου σύνδεσης: Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και δείκτες μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνο συγκεκριμένοι τύποι συμβολαίων συνδέσεων (απεριόριστης ταχύτητας ή 24 Mbps) και να αγνοηθούν όσα συμβόλαια περιορίζουν με τεχνητό τρόπο την μέγιστη διαθέσιμη ταχύτητα (2/4/8 Mbps). Ταυτοποιημένος χρήστης ή επισκέπτης: Στον εγγεγραμμένο χρήστη ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί στο ΥΠΕΡΙΩΝ, παρουσιάζονται οι δύο προαναφερόμενες κατηγορίες στατιστικών (1 και 2). Αντιθέτως στους μη ταυτοποιημένους χρήστες παρουσιάζεται μόνο η κατηγορία 2. Απεικόνιση στατιστικών στο χάρτη 1.Χρήστες Στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΡΙΩΝ έχουν πρόσβαση χρήστες 4 κατηγοριών. Παρουσιάζονται παρακάτω με κριτήριο τα δικαιώματά τους σε αύξουσα σειρά: Κατ. 1 (Κ1): Επισκέπτης χρήστης που δεν έχει κάνει login Κατ. 2 (Κ2): Εγγεγραμμένος χρήστης στο σύστημα Κατ. 3 (Κ3): Εγγεγραμμένος χρήστης προερχόμενος από ΕΕΤΤ Κατ. 4 (Κ4): Εγγεγραμμένος χρήστης προερχόμενος από την ομάδα ανάπτυξης 2. Επίπεδα ανάλυσης (zoom levels): Τα επίπεδα ανάλυσης του χάρτη χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες αναλόγως με τα αντικείμενα που εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση: Περιφέρειες Νομοί Δήμοι (Καποδιστριακοί) Ταχυδρομικοί κωδικοί Συνδέσεις χρηστών 3. Τύποι απεικονιζόμενων χαρτών Ο τρόπος απεικόνισης των μεγεθών χωρίζει τους χάρτες σε δύο τύπους: Τύπος 1 (πολύγωνα): Απεικόνιση συγκεντρωτικών στατιστικών με πολύγωνα πάνω στο χάρτη. Για τις περιφέρειες και τους νομούς της χώρας διαθέτουμε πολύγωνα με τα γεωγραφικά όριά τους. Για τους δήμους και τους ταχυδρομικούς κωδικούς εμφανίζονται σχετικά εικονίδια στο γεωγραφικό κέντρο της κάθε περιοχής. Τύπος 2 (μπαλονάκια): Απεικόνιση μετρήσεων ανά σύνδεση χρήστη με τη μορφή εικονιδίου.

4 Είτε η απεικόνιση είναι τύπου 1 είτε τύπου 2, η επιλογή της εμφανίζει στο χρήστη τις σχετικές λεπτομέρειες των στατιστικών που καθορίζουν και το χρωματισμό της απεικόνισης. 4. Χρωματική διάκριση Η επιλογή χρώματος σε κάθε ένδειξη στο χάρτη καθορίζεται από τους παρακάτω παράγοντες: Παράγοντας 1: Μετρούμενο μέγεθος (εξαρτάται από το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση) Παράγοντας 2 (ISP): Συμμετοχή ή όχι των μετρήσεων των επιμέρους ISP. Παράγοντας 3 (ΕΤ): Εντοπισμός της τιμής του μεγέθους σε κάποιο διάστημα του εύρους τιμών του. Παράγοντας 4: Εργάσιμη ημέρα ή Σαββατοκύριακο Παράγοντας 5: Οκτάωρο της ημέρας Παράγοντας 6: Πακέτο σύνδεσης Παράγοντας 7: Επίπεδο εστίασης χάρτη (zoom level) Οι παράγοντες 2 και 4-7 καθορίζουν αν κάποιο σύνολο μετρήσεων συμμετέχει ή όχι στην απεικόνιση. Οι παράγοντες 1 και 3 αφορούν τα μεγέθη και τα πεδία τιμών τους. Η δυνατότητα επιλογής ISP (παρ. 2) και ο χρωματισμός των πολυγώνων σε λιγότερα αναλυτικά zoom level (παρ. 7) είναι δυνατότητες που παρέχονται σε ορισμένες κατηγορίες χρηστών. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα στοιχεία απεικόνισης των χαρτών με βάση τις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις: Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 ISP ET ISP ET ISP ET ISP ET Φ1 - πολύγωνα x x x x Φ1 - μπαλόνια x x x x Φ2 - πολύγωνα Φ2 - μπαλόνια Παράμετροι έκδοσης beta (Φάση 1) Στην έκδοση beta χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες παράμετροι: Για την απεικόνιση δεδομένων στο χάρτη λαμβάνονται υπόψη οι μετρήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες Η ημέρες. Το Η έχει τεθεί στην τιμή 365 (ένα έτος).

5 Για την εμφάνιση ενός μπαλονιού στο χάρτη ο χρήστης θα πρέπει να έχει κάνει τουλάχιστον Ν μετρήσεις στο χρονικό παράθυρο που έχει επιλέξει. Το Ν έχει τεθεί στην τιμή 3. Το μπαλονάκι που αφορά τη σύνδεση του ίδιου του χρήστη εμφανίζεται πάντα ασχέτως πλήθους μετρήσεων που έχει κάνει. Στις περιπτώσεις που σχεδιάζονται πολύγωνα (νομοί, περιφέρειες) και στις περιπτώσεις που εμφανίζονται εικονίδια Τ.Κ. και δήμων αν δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός μετρήσεων εμφανίζονται με γκρι χρώμα και στο popup balloon εμφανίζεται σχετική ένδειξη αλλιώς εμφανίζονται με κοινό χρώμα και στο pop-up balloon εμφανίζονται οι σχετικές τιμές των δεικτών. Θεωρείται ικανοποιητικός αριθμός μετρήσεων για Τ.Κ. αν υπάρχουν Τ χρονικό παράθυρο που έχει επιλεγεί. Το Τ έχει τεθεί στην τιμή 5. Θεωρείται ικανοποιητικός αριθμός μετρήσεων για δήμους αν υπάρχουν Δ χρονικό παράθυρο που έχει επιλεγεί. Το Δ έχει τεθεί στην τιμή 20. Θεωρείται ικανοποιητικός αριθμός μετρήσεων για νομούς αν υπάρχουν Μ χρονικό παράθυρο που έχει επιλεγεί. Το Μ έχει τεθεί στην τιμή 50. Θεωρείται ικανοποιητικός αριθμός μετρήσεων για περιφέρειες αν υπάρχουν Π χρονικό παράθυρο που έχει επιλεγεί. Το Π έχει τεθεί στην τιμή 200. Στην περίπτωση εμφάνισης μπαλονιών συνδέσεων οι δείκτες των διαφόρων μεγεθών (εύρος ζώνης, χρόνος απόκρισης, απώλεια πακέτων) είναι οι μέσες τιμές των μετρήσεων στο χρονικό παράθυρο που έχει επιλεγεί. Στην περίπτωση εμφάνισης πολυγώνων ή εικονιδίων Τ.Κ. και δήμων οι δείκτες των διαφόρων μεγεθών (εύρος ζώνης, χρόνος απόκρισης, απώλεια πακέτων) είναι οι μέσες τιμές των συνδέσεων που καλύπτουν τα προηγούμενα κριτήρια στο χρονικό παράθυρο που έχει επιλεγεί. Δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία έχουν μόνο οι χρήστες που συνδέονται σε αυτή από διεύθυνση IP που προέρχεται από Ελληνικό Πάροχο. Στη Φάση 1 ο χώρος διευθύνσεων IP αντιστοιχεί στα δίκτυα που ανακοινώνουν οι Πάροχοι που συνδέονται στον Κόμβο ουδέτερης διασύνδεσης GR-IX και δεν επικαιροποιείται με αυτόματο τρόπο. "System for Performance Evaluation of Broadband connection Services (SPEBS) v1.2, ICCS, 11/2010

Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή

Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή Έκδοση 0.6

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του δικτυακού τόπου ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Εγχειρίδιο χρήσης του δικτυακού τόπου ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων Εγχειρίδιο χρήσης του δικτυακού τόπου ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων Έκδοση 1.1 Φεβρουάριος 2013 Τι είναι το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ Το ΥΠΕΡΙΩΝ είναι ένα καινοτόμο και εύχρηστο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Φίλιππος Κωνσταντίνου Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών Έκθεση στην Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πίνακας Περιεχομένων 1. Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης...2 2. Διαστασιολόγηση Έργου...2 3. Απαιτήσεις ΔΕΔΔΗΕ...7 3.1 Γενικές Απαιτήσεις...7 3.2 Υπηρεσίες Ετοιμασίας Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 Σελίδα 1 από 97 Πίνακας Περιεχομένων 1 Επιτελική Σύνοψη... 4 1.1 Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Π2.5: Εφαρμογές Τηλεματικής και Ασφάλειας

Π2.5: Εφαρμογές Τηλεματικής και Ασφάλειας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π2.5: Εφαρμογές Τηλεματικής και Ασφάλειας Συγγραφείς: Ναταλί Παπαδάκη, Χρυσάνθη Λαιμού, Εύη Σχίμφλε, Αθανάσιος Παχίνης,Γεώργιος Σάρρος Ιούνιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008

Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008 Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008 Μάρτιος 2010 - Εκτενής περίληψη Η ΡΑΕ µε την παρούσα έκθεση εγκαινιάζει την προσπάθεια ανάδειξης µιας σειράς θεµάτων µε αφετηρία

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών (Service Level Agreement) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (Cloud Servers)

Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών (Service Level Agreement) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (Cloud Servers) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών (Service Level Agreement) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (Cloud Servers) Η Εταιρεία και ο Πελάτης συμφωνούν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (από την Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αλιείας... 1 1.1. Αυτόνομη Εγκατεστημένη Εφαρμογή (Client)... 1 1.1.1. Εισαγωγή... 1 1.1.2. Επισκόπηση Επιλογών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Σελίδα 1 από 71

Εγχειρίδιο Χρήσης. Σελίδα 1 από 71 Εγχειρίδιο Χρήσης Σελίδα 1 από 71 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Εισαγωγή... 6 2 Δομές... 7 2.1 Βασική δομή portal.... 7 2.2 Υπηρεσίες Subsites... 10 2.3 Χρήστες συστήματος... 11 2.3.1 Ρόλοι, χρήστες και

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02/06/2015 Α.Π.: 762/18 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02/06/2015 Α.Π.: 762/18 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02/06/2015 Α.Π.: 762/18 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα: Πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών επιλογών προϊόντων ταχυδροµικών υπηρεσιών για το υπό ανάπτυξη υποσύστηµα του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Αποτύπωσης της ιακύµανσης της Ταχύτητας Κυκλοφορίας, µε Εφαρµογή στο Οδικό ίκτυο της Αττικής

Μεθοδολογία Αποτύπωσης της ιακύµανσης της Ταχύτητας Κυκλοφορίας, µε Εφαρµογή στο Οδικό ίκτυο της Αττικής Μεθοδολογία Αποτύπωσης της ιακύµανσης της Ταχύτητας Κυκλοφορίας, µε Εφαρµογή στο Οδικό ίκτυο της Αττικής Ν. Σπανίδης Αρχιτέκτων Μηχανικός Χωροτάκτης Μαθηµατικός Γ. Ζοµπανάκης Πολιτικός Μηχανικός Π. Παπαδάκος

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology Εγχειρίδιο χειρισμού SWebBox20-BA-el-13 Έκδοση 1.3 GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα