Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα"

Transcript

1 Σχολική επίδοση, κοινωνικοί λόγοι, βαθμός δυσκολίας αναγνώσματος και είδος αναγνώσματος: Διαστάσεις του αναγνωστικού κινήτρου των μαθητών δημοτικού σχολείου Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικής της λογοτεχνίας Φελούκα Βασιλική, Υπ. Δρ. Παιδαγωγικής, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Γαλανάκη Ευαγγελία, Αν. Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής της λογοτεχνίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασιλική Φελούκα Σχολική Σύμβουλος 7 ης Περιφέρειας Π.Ε. Αχαΐας Υποψήφια Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ευαγγελία Γαλανάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Περίληψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι διαστάσεις του αναγνωστικού κινήτρου των Ελλήνων μαθητών Δ και Στ δημοτικού. Αναλυτικότερα, εξετάζεται κατά πόσον οι διαστάσεις του θεωρητικού μοντέλου των Wigfield και Guthrie (1995) ανιχνεύονται στο αναγνωστικό κίνητρο των Ελλήνων μαθητών δημοτικού σχολείου, η σπουδαιότητα των διαστάσεων αυτών για τους μαθητές, καθώς και οι μεταξύ τους συσχετίσεις. Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών Δ και Στ Δημοτικού από σχολεία της Αθήνας και του ISSN

2 Πειραιά συμπλήρωσαν την ελληνική προσαρμογή του Ερωτηματολογίου Αναγνωστικών Κινήτρων (Motivations for Reading Questionnaire, Wigfield & Guthrie, 1995), το οποίο επιτρέπει μια λεπτομερή ανίχνευση της πολυδιάστατης φύσης του αναγνωστικού κινήτρου. Αναδείχθηκαν τέσσερις διακριτές, αν και σχετιζόμενες μεταξύ τους, διαστάσεις: Σχολική Επίδοση, Κοινωνικοί Λόγοι, Βαθμός Δυσκολίας Αναγνώσματος και Είδος Αναγνώσματος. Οι διαστάσεις αυτές είναι λιγότερες από τις διαστάσεις του πρωτότυπου ερωτηματολογίου. Ισχυρότερο κίνητρο για ανάγνωση προέκυψε η Σχολική Επίδοση και ακολουθούν το Είδος του Αναγνώσματος και ο Βαθμός Δυσκολίας του Αναγνώσματος, ενώ το χαμηλότερο κίνητρο για ανάγνωση είναι οι Κοινωνικοί Λόγοι. Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συνάφειες ανάμεσα σε ορισμένες διαστάσεις του αναγνωστικού κινήτρου. Τα ευρήματα συζητούνται με αναφορά στα ευρήματα της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας με τα οποία είναι σύστοιχα, καθώς σε όλες τις έρευνες αναγνωρίζεται η πολυδιάστατη φύση του αναγνωστικού κινήτρου. Τέλος, με βάση τα ευρήματα της έρευνας, προτείνονται παιδαγωγικές πρακτικές για την ενίσχυση του αναγνωστικού κινήτρου, με στόχο την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Λέξεις-κλειδιά: κίνητρο, ανάγνωση, μαθητές, δημοτικό σχολείο. 1. Εισαγωγή «Το κίνητρο είναι αυτό που ενεργοποιεί τη συμπεριφορά» (Guthrie & Wigfield, 2000, σ. 406), το «καύσιμο» που οδηγεί κάθε άτομο στην αναζήτηση της μάθησης και της γνώσης (Atkinson, 2001). Συχνά είναι το στοιχείο εκείνο που διαφοροποιεί την προσωρινή και επιφανειακή μάθηση από τη μόνιμη και εσωτερικευμένη μάθηση (Edmunds & Bauserman, 2006). Επομένως, είναι αναγκαίο για τον εκπαιδευτικό να αντιλαμβάνεται τι κινητοποιεί τους μαθητές του και να ανακαλύπτει τις καλύτερες πρακτικές που δίνουν ώθηση στο κίνητρο γενικά και στο αναγνωστικό κίνητρο ειδικότερα. Το αναγνωστικό κίνητρο είναι η εσωτερική κατάσταση του ατόμου που το ωθεί να αναζητήσει αναγνωστικό υλικό, να επιδοθεί στην ανάγνωση και να επιμείνει σε αυτήν. Αν και το κίνητρο είναι μια πολύ μελετημένη έννοια στο πεδίο της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας (στην ελληνική βιβλιογραφία βλ. Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1995, Τριλιανός, και στη διεθνή βιβλιογραφία Schunk, Pintrich, & Meece, 2007/2010), το αναγνωστικό κίνητρο ειδικότερα δεν έχει ερευνηθεί συστηματικά, ή τουλάχιστον όσο θα επέβαλε η σπουδαιότητα της ανάγνωσης ως πράξης γνώσης και δημιουργίας, που σχετίζεται με τον ανθρώπινο πολιτισμό. Από τις πιο σημαντικές ερευνητικές προσεγγίσεις των αναγνωστικών κινήτρων είναι αυτή των Wigfield και Guthrie (1995). Το Ερωτηματολόγιο Αναγνωστικών Κινήτρων (Motivations for Reading Questionnaire) που κατασκεύασαν αξιολογεί 11 διαφορετικές διαστάσεις του αναγνωστικού κινήτρου, οι οποίες συνδέονται με τις γενικές θεωρίες για τα κίνητρα (Wigfield & Guthrie, Wigfield, Guthrie, & McGough, Wigfield, Βλ. και Μαλαφάντης, 2008). Οι διαστάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: (1) Αναγνωστική αξιοσύνη (reading efficacy), η οποία αναφέρεται στην πεποίθηση του μαθητή ότι μπορεί να επιτύχει στην ανάγνωση. (2) Αναγνωστική πρόκληση (reading challenge), η οποία αναφέρεται στην ικανοποίηση του μαθητή από την κυριαρχία του πάνω στο κείμενο ή από την αφομοίωση των πολύπλοκων ιδεών του κειμένου. (3) Αναγνωστική περιέργεια (reading curiosity), η οποία αναφέρεται στην επιθυμία του μαθητή να μαθαίνει για ένα συγκεκριμένο θέμα που τον ενδιαφέρει. (4) Ανάγνωση ως αισθητική απόλαυση (aesthetics-involvement), η οποία αναφέρεται στην απόλαυση που προσφέρει η ανάγνωση ενός καλογραμμένου βιβλίου, άρθρου ή άλλου ενδιαφέροντος αναγνωστικού υλικού. ISSN

3 (5) Σπουδαιότητα της ανάγνωσης (importance of reading), η οποία αναφέρεται στην αξιολόγηση της αξίας του ίδιου του αναγνωστικού έργου για τον αναγνώστη. (6) Αναγνώριση για την ανάγνωση (reading for recognition), η οποία αναφέρεται στην ικανοποίηση του μαθητή από την υλική αναγνώριση που λαμβάνει για την επιτυχία του στην ανάγνωση. (7) Ανάγνωση για βαθμούς (reading for grades), η οποία αναφέρεται στην επιθυμία του μαθητή να αξιολογείται θετικά από τον εκπαιδευτικό. (8) Ανταγωνισμός στην ανάγνωση (competition for reading), ο οποίος αναφέρεται στην επιθυμία του μαθητή να ξεπεράσει τους άλλους στην ανάγνωση. (9) Κοινωνικοί λόγοι για την ανάγνωση (social reasons for reading), οι οποίοι αναφέρονται στη διαδικασία κατά την οποία το παιδί μοιράζεται τις εμπειρίες που αποκομίζει από την ανάγνωση με την οικογένεια και τους φίλους του. (10) Συμμόρφωση στην ανάγνωση (reading compliance), η οποία αναφέρεται στην ανάγνωση που έχει τεθεί ως εξωτερικός στόχος ή απαίτηση. (11) Αποφυγή της αναγνωστικής εργασίας (reading work avoidance), η οποία αναφέρεται σε ό,τι δεν αρέσει στους μαθητές σχετικά με την ανάγνωση. Το αρχικό ερωτηματολόγιο, το οποίο περιείχε 82 ερωτήματα με σκοπό την αξιολόγηση των προαναφερόμενων διαφορετικών διαστάσεων, δόθηκε σε 105 μαθητές Δ και Ε δημοτικού δύο φορές μέσα στη διάρκεια του σχολικού έτους (Wigfield & Guthrie, 1995). Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι περισσότερο σαφείς και αξιόπιστες διαστάσεις ήταν οι κοινωνικοί λόγοι για ανάγνωση, ο ανταγωνισμός στην ανάγνωση, η αποφυγή της αναγνωστικής εργασίας, η αναγνωστική αξιοσύνη, η αναγνώριση για την ανάγνωση, η αναγνωστική πρόκληση, η αναγνωστική περιέργεια και η αισθητική απόλαυση. Με βάση τις αξιοπιστίες των διαστάσεων και τα χαρακτηριστικά των ερωτημάτων, εξαιρέθηκαν 28 ερωτήματα (Wigfield & Guthrie, 1995) και δημιουργήθηκε η αναθεωρημένη εκδοχή του ερωτηματολογίου με 53 ερωτήματα, τα οποία συνιστούν 11 διαστάσεις του αναγνωστικού κινήτρου. Η αναθεωρημένη εκδοχή της κλίμακας χορηγήθηκε σε 600 περίπου μαθητές Ε και Στ δημοτικού, οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης με στόχο την ενίσχυση της αναγνωστικής τους κατανόησης, το φθινόπωρο του σχολικού έτους πριν αρχίσει η εφαρμογή του προγράμματος (Wigfield et al., 1996). Οι επιβεβαιωτικές αναλύσεις παραγόντων έδειξαν ότι οι διαφορετικές προτεινόμενες διαστάσεις του κινήτρου θα μπορούσαν να προσδιοριστούν εμπειρικά, ενώ οι αξιοπιστίες εσωτερικής συνέπειας των διαστάσεων ήταν αρκετά όμοιες με εκείνες της αρχικής εκδοχής. Το γενικό συμπέρασμα και των δύο ερευνών είναι η αναγνώριση της πολυδιάστατης φύσης του αναγνωστικού κινήτρου (Wigfield, 1997). Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι διαστάσεις του αναγνωστικού κινήτρου των Ελλήνων μαθητών Δ και Στ δημοτικού με βάση αυτό το θεωρητικό μοντέλο του αναγνωστικού κινήτρου, το οποίο επιτρέπει μια λεπτομερή ανίχνευση της πολυδιάστατης φύσης του. Διερευνάται κατά πόσον οι διαστάσεις αυτές ανιχνεύονται στο αναγνωστικό κίνητρο των Ελλήνων μαθητών δημοτικού σχολείου, η σπουδαιότητα των διαστάσεων αυτών για τους μαθητές, καθώς και οι μεταξύ τους συσχετίσεις. 2. Μέθοδος 2.1 Συμμετέχοντες Οι συμμετέχοντες ήταν μαθητές Δ και Στ δημοτικού, ηλικίας 9-12 ετών, από 36 σχολεία της Νομαρχίας Αθηνών, της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής, καθώς και του Πειραιά (547 αγόρια και 589 κορίτσια, 563 Δ και 573 Στ δημοτικού). ISSN

4 Οι μαθητές προέρχονταν από τα τρία βασικά κοινωνικο-οικονομικά επίπεδα: 375 χαμηλό (π.χ., Αχαρνές, Ά. Λιόσια, Καμίνια), 382 μεσαίο (π.χ., Κυψέλη, Ηλιούπολη, Άλιμος) και 379 υψηλό (π.χ., Ψυχικό, Κηφισιά, Βούλα). Στη συντριπτική τους πλειονότητα είχαν ελληνική καταγωγή, όπως προέκυψε από τις δηλώσεις των ιδίων. 2.2 Μέσο συλλογής δεδομένων Ερωτηματολόγιο Αναγνωστικών Κινήτρων (Motivations for Reading Questionnaire, Wigfield & Guthrie, Wigfield & Guthrie, προσωπική επικοινωνία, 23 Οκτωβρίου 2005). Αποτελείται από 53 ερωτήσεις που κατηγοριοποιούνται σε 11 υποκλίμακες (διαστάσεις) αναγνωστικού κινήτρου, τις ακόλουθες: (1) Αναγνωστική αξιοσύνη (ερωτήσεις υπ αριθμόν 7, 15, 21. π.χ., «Ξέρω ότι θα τα πάω καλά στην ανάγνωση και τη γλώσσα την επόμενη χρονιά στο σχολείο»). (2) Πρόκληση (ερωτήσεις υπ αριθμόν 2, 5, 8, 16, 20. π.χ., «Μου αρέσει όταν οι ερωτήσεις στα βιβλία με κάνουν να σκέφτομαι»). (3) Περιέργεια (ερωτήσεις υπ αριθμόν 4, 10, 14, 19, 25, 29. π.χ., «Αν ο δάσκαλος μάς μιλήσει για κάτι ενδιαφέρον, ίσως θελήσω να διαβάσω περισσότερα γι αυτό») (4) Αισθητική (ερωτήσεις υπ αριθμόν 6, 12, 22, 30, 33, 35. π.χ., «Μου αρέσει πολύ να διαβάζω μια μεγάλη, περίπλοκη ιστορία ή ένα μυθιστόρημα») (5) Σπουδαιότητα (ερωτήσεις υπ αριθμόν 17, 27. π.χ., «Είναι πολύ σημαντικό για μένα να είμαι καλός αναγνώστης») (6) Συμμόρφωση (ερωτήσεις υπ αριθμόν 23, 34, 36, 46, 51. π.χ., «Διαβάζω γιατί πρέπει») (7) Αναγνώριση (ερωτήσεις υπ αριθμόν 18, 28, 37, 43, 47. π.χ., «Οι γονείς μου συχνά μου λένε πόσο καλά τα πηγαίνω στην ανάγνωση») (8) Βαθμοί (ερωτήσεις υπ αριθμόν 3, 38, 50, 53. π.χ., «Διαβάζω για να βελτιώσω τους βαθμούς μου») (9) Κοινωνική διάσταση (ερωτήσεις υπ αριθμόν 11, 26, 31, 39, 42, 45, 48. π.χ., «Επισκέπτομαι μια βιβλιοθήκη, συχνά μαζί με την οικογένειά μου») (10) Ανταγωνισμός (ερωτήσεις υπ αριθμόν 1, 9, 41, 44, 49, 52. π.χ., «Μου αρέσει να είμαι ο καλύτερος μαθητής στην ανάγνωση και τη γλώσσα») και (11) Αποφυγή αναγνωστικής εργασίας (ερωτήσεις υπ αριθμόν 13, 24, 32, 40. π.χ., «Δεν μου αρέσει να διαβάζω κάτι όταν οι λέξεις είναι πολύ δύσκολες»). Η κλίμακα είναι τετραβάθμια (Πολύ διαφορετικό από εμένα = 1 έως Πολύ όμοιο με εμένα = 4). Οι ερωτήσεις υπ αριθμόν 13, 24, 32 και 40 της υποκλίμακας Αποφυγή αναγνωστικής εργασίας κωδικοποιούνται αντίστροφα. Έγινε υπολογισμός καθεμίας διάστασης χωριστά, χωρίς υπολογισμό του συνολικού βαθμού του ερωτηματολογίου. Υψηλοί βαθμοί εκφράζουν θετικό αναγνωστικό κίνητρο. Οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας (Cronbach alpha) της αναθεωρημένης εκδοχής του πρωτότυπου ερωτηματολογίου σε μαθητές Δ και Ε Δημοτικού ανέδειξαν ως πιο αξιόπιστες τις διαστάσεις (Wigfield & Guthrie, 1995): Αναγνωστική αξιοσύνη (0.63 και 0.68, αντίστοιχα), Πρόκληση (0.68 και 0.80, αντίστοιχα), Περιέργεια (0.70 και 0.76, αντίστοιχα), Αισθητική απόλαυση (0.72 και 0.76, αντίστοιχα), Αναγνώριση (0.69 και στις δύο μετρήσεις), Κοινωνική διάσταση (0.78 και 0.72, αντίστοιχα) και Ανταγωνισμός (0.75 και 0.81, αντίστοιχα). Λιγότερο αξιόπιστες αναδείχθηκαν οι διαστάσεις: Σπουδαιότητα (0.59 και 0.52, αντίστοιχα), Βαθμοί (0.59 και 0.43, αντίστοιχα), Συμμόρφωση (0.62 και 0.55, αντίστοιχα) και Αποφυγή αναγνωστικής εργασίας (0.44 και 0.60, αντίστοιχα). Λόγω του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων (105 μαθητές) συγκριτικά με τον αριθμό των ερωτημάτων (53) και των πολύ λίγων ερωτημάτων μέσα σε κάθε υποκλίμακα (π.χ., Σπουδαιότητα δύο ερωτήσεις, Αναγνωστική αξιοσύνη 3 ερωτήσεις), οι κατασκευαστές δεν προχώρησαν σε ανάλυση παραγόντων, αλλά σε ανάλυση μέσα σε καθεμία διάσταση, ώστε να δείξουν ότι είναι μονοπαραγοντική. ISSN

5 Και στην παρούσα έρευνα το ερωτηματολόγιο παρουσίασε ανάλογη αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (δείκτη Cronbach alpha) με το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο. Οι πιο αξιόπιστες διαστάσεις της κλίμακας είναι η Πρόκληση (0.65), η Αισθητική απόλαυση (0.67), η Αναγνώριση (0.67), η Κοινωνική διάσταση (0.73) και ο Ανταγωνισμός (0.79). Η διάσταση Αναγνωστική αξιοσύνη έχει πολύ χαμηλή αξιοπιστία (0.50), καθώς περιέχει μόνο τρία ερωτήματα, ενώ η διάσταση Σπουδαιότητα, αν και έχει υψηλότερη αξιοπιστία (0.59), γίνεται οριακά αποδεκτή, επειδή έχει μόνο δύο ερωτήματα. Όλες οι υπόλοιπες διαστάσεις (Περιέργεια, Συμμόρφωση, Βαθμοί και Αποφυγή αναγνωστικής εργασίας) έχουν μάλλον χαμηλή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (0.61, 0.29, 0.55 και 0.62, αντίστοιχα), η οποία δεν δικαιολογείται με βάση τον αριθμό των ερωτημάτων τους και επομένως αυτές οι υποκλίμακες δεν είναι αποδεκτές. Επειδή με βάση τους δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε ορισμένες υποκλίμακες, προχωρήσαμε σε επίλυση τεσσάρων παραγόντων, αυτών που παρουσίασαν ικανοποιητική εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστία (0.85, 0.79, 0.73 και 0.66, αντίστοιχα). Η ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου προέκυψε μετά από διαδοχικές μεταφράσεις του αγγλικού κειμένου στα ελληνικά, σύγκριση μεταξύ τους και επιλογή της τελικής ελληνικής μετάφρασης από δύο δίγλωσσα άτομα, αντίστροφη μετάφραση αυτής στα αγγλικά από τρίτο δίγλωσσο άτομο και σύγκρισή της με το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο, συζήτηση των διαφοροποιήσεων των μεταφράσεων και καθορισμό του τελικού ερωτηματολογίου. 2.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων Η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος για τη σχέση του παιδιού με την ανάγνωση (για άλλα τμήματα αυτού του προγράμματος βλ. Μαλαφάντης & Φελούκα, 2007, Μαλαφάντης, Φελούκα, & Γαλανάκη, υπό δημοσίευση). Αρχικά, η ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου δόθηκε πιλοτικά σε 19 μαθητές Δ δημοτικού (το σύνολο μίας τάξης) και, με βάση τις απαντήσεις των παιδιών αυτών, έγιναν αλλαγές στη διατύπωση ορισμένων ερωτήσεων ώστε να είναι περισσότερο κατανοητές από τους μαθητές. Η έρευνα διεξήχθη από τη δεύτερη συγγραφέα, κατόπιν άδειας από το ΥΠΕΠΘ, γραπτής συγκατάθεσης των γονέων και ενημέρωσης των μαθητών και των δασκάλων για το σκοπό της έρευνας. Οι μαθητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ομαδικά μέσα στις σχολικές τάξεις, αφού τους δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα. Η δεύτερη συγγραφέας εκφωνούσε κάθε ερώτηση και περίμενε τους μαθητές να κυκλώσουν την απάντηση που προτιμούσαν προτού περάσει στην επόμενη ερώτηση. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκούσε περίπου 20. Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου Αποτελέσματα 3.1 Δομή του Ερωτηματολογίου Αναγνωστικών Κινήτρων Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων με τη μέθοδο των κύριων συνιστωσών και ορθογώνια περιστροφή των αξόνων έδειξε ως καταλληλότερη την επίλυση τεσσάρων συνιστωσών (όπως είδαμε και την προηγούμενη υποενότητα). Για την ανάλυση αυτή, D = 0, (κριτήριο ΚΜΟ = 0.92, Bartlett s test of sphericity = 15149,710, df = 1378, p < 0.001). Οι τέσσερις παράγοντες είναι διακριτοί μεταξύ τους, αν και δύο ερωτήσεις (οι υπ αριθμόν 17 και 32) έχουν διπλές φορτίσεις, ενώ 13 ISSN

6 ερωτήσεις (οι υπ αριθμόν 7, 38, 3, 25, 53, 12, 19, 46, 16, 10, 6, 36, 4) δεν μετέχουν σε κανέναν παράγοντα με βάση το αυστηρό κριτήριο του 0.40 (βλ. Πίνακα 1). Πίνακας 1 Ανάλυση κύριων συνιστωσών του Ερωτηματολογίου Αναγνωστικών Κινήτρων Ερωτήσεις Συνιστώσες Είναι σημαντικό για μένα να λένε στο σχολείο ότι είμαι ένας από τους πιο καλούς αναγνώστες Μου αρέσει να μου λένε ότι διαβάζω καλά, να με επαινούν γι αυτό Είμαι πρόθυμος να προσπαθήσω πάρα πολύ, ώστε να διαβάζω καλύτερα από τους φίλους μου Μου αρέσει να είμαι ο μοναδικός μαθητής που γνωρίζει τη σωστή απάντηση σε κάτι που διαβάζουμε στο μάθημα της ανάγνωσης και της γλώσσας Είμαι χαρούμενος όταν κάποιος αναγνωρίζει ότι διαβάζω καλά Μου αρέσει να τελειώνω την ανάγνωσή μου πριν από τους άλλους μαθητές Προσπαθώ να δίνω πιο πολλές σωστές απαντήσεις από ό,τι οι φίλοι μου Μου αρέσει να είμαι ο καλύτερος μαθητής στην ανάγνωση και τη γλώσσα Μου αρέσει να λέει ο δάσκαλος ότι διαβάζω καλά Ανυπομονώ να μάθω το βαθμό μου στο μάθημα τη ανάγνωσης και της γλώσσας Μαθαίνω από το διάβασμα πιο πολλά από ό,τι οι περισσότεροι μαθητές στην τάξη Είναι πολύ σημαντικό για μένα να είμαι καλός αναγνώστης Σε σύγκριση με άλλες δραστηριότητες που κάνω, είναι πολύ σημαντικό για μένα να είμαι καλός αναγνώστης Ξέρω ότι θα τα πάω καλά στην ανάγνωση και τη γλώσσα την επόμενη χρονιά στο σχολείο Οι βαθμοί είναι ένας καλός τρόπος για να βλέπεις πόσο καλά τα πηγαίνεις στην ανάγνωση Διαβάζω για να βελτιώσω τους βαθμούς μου Μου αρέσει να συζητάω με την οικογένειά μου αυτά που διαβάζω Σ εμένα και στους φίλους μου μάς αρέσει να ανταλλάσσουμε πράγματα για διάβασμα Συζητώ με τους φίλους μου γι αυτά που διαβάζω Μερικές φορές διαβάζω κάτι στους γονείς μου Μου αρέσει να βοηθώ τους φίλους μου στο μάθημα της ανάγνωσης και της γλώσσας Νιώθω ότι γίνομαι φίλος με τους ανθρώπους που υπάρχουν μέσα στα ωραία βιβλία ISSN

7 26. Συχνά διαβάζω στον αδελφό μου ή στην αδελφή μου Επισκέπτομαι μια βιβλιοθήκη, συχνά μαζί με την οικογένειά μου Οι γονείς μου συχνά μου λένε πόσο καλά τα πηγαίνω στην ανάγνωση Οι φίλοι μου μερικές φορές μου λένε ότι είμαι καλός αναγνώστης Μου αρέσει πολύ να διαβάζω βιβλία που μιλούν γι ανθρώπους σε άλλες χώρες Διαβάζω για τα χόμπι μου, για να μάθω περισσότερα γι αυτά Μου αρέσει να διαβάζω για καινούρια πράγματα Οι γονείς μου με ρωτούν για το βαθμό μου στο μάθημα της ανάγνωσης και της γλώσσας Όταν διαβάζω, φτιάχνω εικόνες στο μυαλό μου Διαβάζω για να αποκτήσω καινούριες γνώσεις για θέματα που με ενδιαφέρουν Προσπαθώ πάντα να τελειώνω την ανάγνωσή μου στην ώρα μου Συνήθως μαθαίνω δύσκολα πράγματα διαβάζοντας Έχω μερικά αγαπημένα θέματα που μου αρέσει να διαβάζω γι αυτά Δεν μου αρέσει να διαβάζω κάτι όταν οι λέξεις είναι πολύ δύσκολες Μου αρέσουν τα δύσκολα βιβλία, τα βιβλία που είναι πρόκληση για μένα Δεν μου αρέσουν οι ερωτήσεις για το λεξιλόγιο Αν η εργασία που έχω να κάνω με ενδιαφέρει πολύ τότε μπορώ να διαβάσω και κάτι δύσκολο Δεν είναι διασκεδαστικό να διαβάζεις περίπλοκες ιστορίες Διαβάζω όσο γίνεται λιγότερο για το μάθημα της ανάγνωσης και της γλώσσας Είμαι καλός αναγνώστης Μου αρέσει όταν οι ερωτήσεις στα βιβλία με κάνουν να σκέφτομαι Αν ένα βιβλίο είναι ενδιαφέρον, θα το διαβάσω, ακόμη και αν είναι δύσκολο Κάνω πάντα τις εργασίες μου στο μάθημα της ανάγνωσης και της γλώσσας, ακριβώς όπως τις θέλει ο δάσκαλος Μου αρέσει πολύ να διαβάζω μια μεγάλη, περίπλοκη ιστορία ή ένα μυθιστόρημα Είναι πολύ σημαντικό για μένα να τελειώνω κάθε εργασία μου στο μάθημα της ανάγνωσης και της γλώσσας Αν ο δάσκαλος μάς μιλήσει για κάτι ενδιαφέρον, ίσως θελήσω να διαβάσω περισσότερα γι αυτό Μου αρέσει να διαβάζω ιστορίες μυστηρίου ISSN

8 22. Διαβάζω ιστορίες φαντασίας Δεν μου αρέσει όταν υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα σε μια ιστορία που διαβάζω Διαβάζω πολλές περιπετειώδεις ιστορίες Διαβάζω γιατί πρέπει Ποσοστό εξηγούμενης διασποράς 32.3% Cronbach alpha Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, η πρώτη συνιστώσα περιλαμβάνει τα ερωτήματα υπ αριθμόν 44, 43, 41, 49, 47, 52, 9, 1, 28, 50, 21, 17 και 27. Η ερώτηση υπ αριθμόν 17, αν και παρουσιάζει διπλή φόρτιση (0.42 και 0.39 στην πρώτη και τρίτη συνιστώσα, αντίστοιχα), με βάση το αυστηρό κριτήριο του 0.40 μετέχει τελικά στην πρώτη συνιστώσα. Η δεύτερη συνιστώσα περιλαμβάνει τα ερωτήματα υπ αριθμόν 48, 31, 45, 42, 39, 35, 26, 11, 18, 37, 14 και 29. Η τρίτη συνιστώσα περιλαμβάνει τα ερωτήματα υπ αριθμόν 13, 5, 24, 20, 32, 34, 15, 2, 8 και 51. Η τέταρτη συνιστώσα περιλαμβάνει τα ερωτήματα υπ αριθμόν 30, 22, 40, 33, 23 και 32. Η ερώτηση υπ αριθμόν 23 έχει αρνητική συνάφεια (-0.44) με όλη την υπόλοιπη συνιστώσα, δηλαδή ο μαθητής δηλώνει «διαβάζω, γιατί θέλω, όχι γιατί πρέπει να διαβάσω». Επίσης, η ερώτηση υπ αριθμόν 32 παρουσιάζει διπλή φόρτιση, καθώς μετέχει στην τρίτη συνιστώσα (0.48) και στην τέταρτη (0.46). Οι συνιστώσες αυτές μπορούν να ονομαστούν, με βάση το εμφανές περιεχόμενο των ερωτήσεων που τις αποτελούν, ως εξής: (α) Σχολική Επίδοση, π.χ., «Είναι σημαντικό για μένα να λένε στο σχολείο ότι είμαι ένας από τους πιο καλούς αναγνώστες», (β) Κοινωνικοί Λόγοι, π.χ., «Μου αρέσει να συζητάω με την οικογένειά μου αυτά που διαβάζω», (γ) Βαθμός Δυσκολίας Αναγνώσματος, π.χ., «Μου αρέσουν τα δύσκολα βιβλία, τα βιβλία που είναι πρόκληση για μένα» και (δ) Είδος Αναγνώσματος, π.χ., «Μου αρέσει να διαβάζω ιστορίες μυστηρίου». Πίνακας 2 Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και δείκτες Cronbach a των συνιστωσών των αναγνωστικών κινήτρων (Ν = 1.136) Συνιστώσες αναγνωστικού κινήτρου Μ (SD) Cronbach α Σχολική Επίδοση 3.24 (0.52).85 Κοινωνικοί Λόγοι 2.76 (0.56).79 Βαθμός Δυσκολίας Αναγνώσματος 3.13 (0.48).73 Είδος Αναγνώσματος 3.21 (0.63) Συγκριτική ισχύς των συνιστωσών του αναγνωστικού κινήτρου Οι αναλύσεις πολυωνυμικών εκ των προτέρων συγκρίσεων για τις τέσσερις συνιστώσες έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά, F(3, 3405) = , p < 0.001, η 2 = Από τρεις προκαθορισμένες συγκρίσεις (ευθύγραμμη, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) προέκυψε ότι η διάσταση Κοινωνικοί Λόγοι είναι σημαντικά χαμηλότερη από τις άλλες τρεις διαστάσεις, F(1, 1135) = , p < 0.001, η 2 = ISSN

9 3.3 Σχέση μεταξύ των τεσσάρων συνιστωσών του αναγνωστικού κινήτρου Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, οι Κοινωνικοί Λόγοι έχουν μέτρια προς σχετικά υψηλή θετική συνάφεια με το Βαθμό Δυσκολίας Αναγνώσματος, μέτρια θετική συνάφεια με το Είδος του Αναγνώσματος και χαμηλή προς μέτρια θετική συνάφεια με τη Σχολική Επίδοση. Ο Βαθμός Δυσκολίας του Αναγνώσματος έχει σχετικά υψηλή θετική συνάφεια με το Είδος του Αναγνώσματος και χαμηλή προς μέτρια θετική συνάφεια με τη Σχολική Επίδοση. Γενικά, οι τέσσερις παράγοντες είναι μεν σχετιζόμενοι μεταξύ τους, αλλά διακριτοί. Πίνακας 3 Δείκτες συνάφειας Pearson r μεταξύ των συνιστωσών του αναγνωστικού κινήτρου Αναγνωστικά Κίνητρα Σχολική Επίδοση *** 0.36*** Κοινωνικοί Λόγοι 0.39*** *** 0.43*** 3. Βαθμός Δυσκολίας Αναγνώσματος 0.36*** 0.51*** *** 4. Είδος Αναγνώσματος *** 0.53*** - Σημείωση. * p <.05. ** p <.01. *** p < Ερμηνεία των ευρημάτων Προτάσεις για την εκπαιδευτική πράξη Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι σύστοιχα με τα ερευνητικά δεδομένα της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας. Σε όλες τις έρευνες αναγνωρίζεται η πολυδιάστατη φύση του αναγνωστικού κινήτρου. Οι Wigfield και Guthrie (1995) κατασκεύασαν ένα ερωτηματολόγιο με 11 διαστάσεις του αναγνωστικού κινήτρου, από τις οποίες κάποιες αναδείχθηκαν περισσότερο αξιόπιστες και κάποιες λιγότερο αξιόπιστες, ενώ άλλοι ερευνητές (Guthrie et al., 1996) κατέληξαν σε 14 διαστάσεις του αναγνωστικού κινήτρου. Οι Wigfield, Wilde, Baker, Fernandez-Fein και Scher (1996) έδειξαν ως διακριτές και αξιόπιστες μόνον έξι διαστάσεις του, χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίσουν τα ερωτήματα που συνιστούσαν αυτές τις διαστάσεις. Παρότι σε διάφορες έρευνες (Baker & Wigfield, Wigfield & Guthrie, 1995, Wigfield et al., 1996) το αναγνωστικό κίνητρο φαίνεται να είναι πολυδιάστατο, εντούτοις δεν προέκυψε σαφής υποστήριξη για την προτεινόμενη θεωρητική δομή των 11 παραγόντων. Οι έρευνες στις οποίες έγινε διερευνητική ανάλυση παραγόντων έδειξαν δομή έξι ή επτά παραγόντων. Δύο άλλες έρευνες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε μέρος του Ερωτηματολογίου Αναγνωστικών Κινήτρων ανέδειξαν διαφορετικό αριθμό διαστάσεων (πέντε έναντι έξι) και ερωτημάτων (28 έναντι 31), χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίσουν τα ερωτήματα που αποτελούσαν κάθε διάσταση (Cox & Guthrie, Guthrie, Wigfield, Metsala, & Cox, 1999). Οι Watkins και Coffey (2004) ανέδειξαν οκτώ διαστάσεις και εξέφρασαν ερωτηματικά σχετικά με την ύπαρξη των 11 παραγόντων ως διακριτών πτυχών του αναγνωστικού κινήτρου (βλ. επίσης και Edwards & Bagozzi, 2000). Εντούτοις, το Ερωτηματολόγιο Αναγνωστικών Κινήτρων αποκαλείται «ένα έγκυρο και αξιόπιστο ερωτηματολόγιο» (Guthrie & Wigfield, 1999, σ. 200) και οι 11 διαστάσεις του περιγράφονται ως σημαντικές «όψεις του κινήτρου των μαθητών που μπορούν να επηρεάσουν την ανάγνωση» (Pressley, 2002, σ. 289). Στην παρούσα έρευνα σε Έλληνες μαθητές δημοτικού σχολείου αναδείχθηκαν τέσσερις διαστάσεις του αναγνωστικού κινήτρου. Το ισχυρότερο κίνητρο για ανάγνωση ISSN

10 είναι η Σχολική Επίδοση. Τα παιδιά προτιμούν να διαβάζουν κυρίως για να είναι καλοί αναγνώστες και για να τα πηγαίνουν καλά στο σχολείο, καλύτερα από τους συμμαθητές τους, να αναγνωρίζονται και να επαινούνται από το δάσκαλο και τους συμμαθητές τους για την προσπάθειά τους και να παίρνουν καλούς βαθμούς. Είναι εμφανής η εξωγενής φύση των κινήτρων των παιδιών (Ryan & Deci, 2000). Το εύρημα αυτό είναι αναμενόμενο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι στο δημοτικό σχολείο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επίδοση στην ανάγνωση: το παιδί πρέπει να μάθει να διαβάζει και αξιολογείται διαρκώς για τη δεξιότητά του αυτή. Επίσης, το παιδί σχολικής ηλικίας είναι προσανατολισμένο στις εξωτερικές αμοιβές για την επίδοσή του. Η επιδοκιμασία του δασκάλου έχει μεγάλη αξία για όλα τα επιτεύγματά του, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η ανάγνωση. Η αποδοχή από τους συνομηλίκους και για την αναγνωστική ικανότητα, αλλά και η κοινωνική σύγκριση είναι κυρίαρχα φαινόμενα αυτής της αναπτυξιακής περιόδου (Cole & Cole, 2011). Τέλος, είναι πιθανόν η μεγάλη σπουδαιότητα της σχολικής επίδοσης ως αναγνωστικού κινήτρου να προκύπτει και από τη γνωστή τάση των παιδιών να δίνουν κοινωνικά επιθυμητές-αρεστές απαντήσεις στα ερωτηματολόγια.). Η Σχολική Επίδοση, ως κίνητρο, στηρίζεται στις θεωρίες στόχων (goal theories. Wentzel, 1991a, 1991b. Juvonen & Wentzel, 1996). Αυτές σχετίζονται με την εστίαση του ατόμου σε άμεσους, συνδεόμενους με την επίδοση και τον καθορισμό της επιτυχίας, στόχους (Ames, Dweck & Leggett, Nicholls, 1984), καθώς και με τη διάκριση μεταξύ στόχων απόδοσης και στόχων μάθησης (Dweck & Elliott, Dweck & Leggett, 1988), ή μεταξύ στόχων απόδοσης και στόχων κυριαρχίας (Ames, 1992). Εξίσου ισχυρά κίνητρα προέκυψαν το Είδος του Αναγνώσματος, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο το περιεχόμενο του αναγνώσματος είναι ελκυστικό για τα παιδιά, και ο Βαθμός Δυσκολίας του Αναγνώσματος, δηλαδή πόσο δύσκολο είναι το ανάγνωσμα που διαβάζουν. Τα παιδιά δήλωσαν ότι τους αρέσει να διαβάζουν ιστορίες μυστηρίου, φαντασίας και περιπέτειας, εύρημα σύμφωνο και με άλλες έρευνες για τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα των παιδιών της ίδιας ηλικίας (π.χ., Μαλαφάντης, 2005). Το ότι σε αυτή τη συνιστώσα έχει αρνητική φόρτιση η δήλωση «Διαβάζω γιατί πρέπει» υποδηλώνει ότι εδώ οι μαθητές απαντούν με βάση το ενδογενές κίνητρό τους να διαβάσουν βιβλία που τους ενδιαφέρουν και τους ευχαριστούν. Επίσης, τα παιδιά δήλωσαν ότι τους αρέσουν τα δύσκολα βιβλία που είναι πρόκληση για αυτά, οι μεγάλες περίπλοκες ιστορίες, οι δύσκολες ιστορίες, οι δύσκολες ερωτήσεις για το λεξιλόγιο, τους αρέσει να διαβάζουν κάτι που έχει πολύ δύσκολες λέξεις και γενικά τους αρέσουν τα δύσκολα, διαβάζουν γιατί τους αρέσει να διαβάζουν τα συγκεκριμένα είδη και όχι γιατί πρέπει. Η συνιστώσα αυτή ενδέχεται πράγματι να αντανακλά το μαθητή που έχει υψηλή αξιοσύνη στην ανάγνωση και ενδογενές ενδιαφέρον και που επιμένει στην ανάγνωση, παρά τις δυσκολίες που αυτή μπορεί να παρουσιάζει, ιδιαίτερα όταν το αναγνωστικό υλικό είναι ελκυστικό για αυτόν. Ωστόσο, και εδώ είναι πιθανό να ανιχνεύει κανείς πάλι την τάση των παιδιών να δίνουν κοινωνικά επιθυμητές-αρεστές απαντήσεις, δηλαδή να παρουσιάζουν μια ωραιοποιημένη εικόνα μικρού αναγνώστη. Το θέμα της επίδρασης του κοινωνικά επιθυμητού στις απαντήσεις των παιδιών σε τέτοια, σχολικά, ζητήματα, θα άξιζε να γίνει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας. Το Είδος του Αναγνώσματος και ο Βαθμός Δυσκολίας του Αναγνώσματος, ως κίνητρα, στηρίζονται στις πεποιθήσεις του ατόμου για την ικανότητα και την αξιοσύνη, καθώς και τη δυσκολία του (αναγνωστικού) έργου. Όλα αυτά ερμηνεύονται στα πλαίσια της θεωρίας της αυτοαποτελεσματικότητας (self-efficacy theory. Bandura, 1977, Schunk, 1991), τη θεωρία αιτιακών αποδόσεων (attribution theory. Weiner, 1985), τις θεωρίες ενδογενούς κινήτρου (intrinsic motivation theories. Deci & Ryan, ISSN

11 1985. Ryan & Deci, 2000), αλλά και τις θεωρίες ενδιαφέροντος (Alexander, Kulikowich, & Jetton, Hidi, Renninger, Hidi, & Krapp, Renninger & Wozniak, Schiefele, 1991, 1996a, 1996b. Tobias, 1994). Οι Κοινωνικοί Λόγοι εμφανίστηκαν ως το λιγότερο ισχυρό κίνητρο για ανάγνωση. Λιγότερο συχνά, δηλαδή, τα παιδιά διαβάζουν για να επικοινωνήσουν με την οικογένεια και τους φίλους τους, για να μάθουν για τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων, ή πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη για να διαβάσουν και, γενικά, συνδέουν την ανάγνωση με την κοινωνική επαφή. Το εύρημα αυτό δεν είναι τόσο αισιόδοξο, διότι φαίνεται να υποδηλώνει χαμηλότερο ενδογενές κίνητρο για ανάγνωση, σε σύγκριση με την ανάγνωση για επίδοση, για παράδειγμα. Φαίνεται να υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος για τους Έλληνες μαθητές δημοτικού μέχρι να επιτύχουν να συνδέσουν κατά τρόπο συνειδητό (ώστε να το δηλώσουν σε ένα ερωτηματολόγιο) την ανάγνωση με τις ανθρώπινες σχέσεις και να μην την αντιλαμβάνονται ως μια καθαρά «σχολική» δραστηριότητα, αποκομμένη από την καθημερινή ζωή και τα βιώματά τους εντός και εκτός του σχολείου. Οι Κοινωνικοί Λόγοι στηρίζονται στις θεωρίες ενδογενούς κινήτρου (Deci & Ryan, Ryan & Deci, 2000) και στις θεωρίες στόχων επίδοσης (Ames, Dweck & Leggett, Nicholls, 1979, Nicholls, Cobb, Yackel, Wood, & Wheatley, 1990). Οι συνάφειες μεταξύ Κοινωνικών Λόγων, Βαθμού Δυσκολίας Αναγνώσματος, Είδους Αναγνώσματος και Σχολικής Επίδοσης έδειξαν ότι πρόκειται για τέσσερις διακριτές μεν, αλλά σχετιζόμενες διαστάσεις. Το εύρημα ότι τα παιδιά που αναγνωρίζουν την κοινωνική πλευρά του αναγνωστικού κινήτρου επιλέγουν και τα πιο δύσκολα αναγνώσματα και κάνουν λόγο για το ελκυστικό περιεχόμενό τους, ενώ λιγότερο επιλέγουν να διαβάσουν για σχολική επίδοση, συνάδει με τις υποθετικές ερμηνείες που διατυπώσαμε παραπάνω για το περιεχόμενο και τη σπουδαιότητα των τεσσάρων διαστάσεων του αναγνωστικού κινήτρου. Γενικά, η ανάγνωση για σχολική επίδοση, αν και είναι η πιο συχνά αναφερόμενη διάσταση αναγνωστικού κινήτρου, φαίνεται να είναι κάτι διαφορετικό από τις άλλες τρεις διαστάσεις, όπως δείχνουν οι ασθενέστερες συνάφειες που έχει με αυτές, σε σύγκριση με τις συνάφειες των άλλων διαστάσεων μεταξύ τους. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας μπορούν να συνδεθούν με εκπαιδευτικές πρακτικές που οδηγούν σε βελτιώσεις του αναγνωστικού κινήτρου (Guthrie & Humenick, 2004), με απώτερο στόχο την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, αλλά και την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (α) Επιλογή των βιβλίων ή των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της ανάγνωσης. (β) Παροχή ευκαιριών στους μαθητές για συνεργασία με τους συμμαθητές τους στις δραστηριότητες ανάγνωσης. (γ) Παροχή κειμένων που είναι ενδιαφέροντα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. (δ) Παροχή πειραματικών διαδικασιών ή αλληλεπιδράσεων σχετικών με την καθημερινή ζωή, που συνδέονται με τις δραστηριότητες συγκεκριμένων βιβλίων ανάγνωσης (Guthrie, Wigfield, & Perencevich, 2004b). Ο εκπαιδευτικός μπορεί και πρέπει να καλλιεργήσει το αναγνωστικό κίνητρο των μαθητών του με διάφορους τρόπους, όπως οι ακόλουθοι: (α) Παρέχοντας ένα πλούσιο κειμενικό περιβάλλον στους μαθητές, ειδικά σε εκείνους που δεν έχουν τέτοιο περιβάλλον στο σπίτι τους, ώστε να μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ποικίλο και ελκυστικό αναγνωστικό υλικό (Corcoran & Mamalakis, 2009). ISSN

12 (β) Δημιουργώντας ευκαιρίες συνεργατικής μάθησης για τους μαθητές στην αναζήτηση της νέας γνώσης. Η αυξανόμενη προσοχή στο κοινωνικό κίνητρο στην τάξη μπορεί να οδηγήσει σε αναγνώστες με υψηλότερη εσωτερική παρώθηση και επιτυχία στην ανάγνωση (Guthrie & Wigfield, 2000). Η συνεργατική μάθηση στην τάξη βοηθά τους μαθητές να αυξήσουν την αίσθηση του «ανήκειν» (Anderman, 1999), η οποία συνδέεται με αύξηση του κινήτρου για ανάγνωση και μάθηση (Nicholls & Miller, 1994). (γ) Εφαρμόζοντας κατάλληλες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, όπως η Εννοιοκεντρική Διδασκαλία της Ανάγνωσης (Concept-Oriented Reading Instruction- CORI) (Guthrie et al., Guthrie, Wigfield, & VonSecker, Guthrie, Wigfield, & Perencevich, 2004a), η οποία περιλαμβάνει τη σύνδεση της ανάγνωσης και της επιστήμης (π.χ., φυσικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες κ.ά.) ως ενιαίο όλο, με στόχο να ενθαρρύνεται στους μαθητές η ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης και του κινήτρου για ανάγνωση. Η ενίσχυση του αναγνωστικού κινήτρου των μαθητών επιτυγχάνεται με τρόπους όπως οι εξής: (α) Δραστηριότητες ελκυστικών πειραματικών εφαρμογών σε διαφορετικά θέματα (π.χ., δραστηριότητες παρατήρησης, περίπατοι στη φύση, συστηματική έρευνα, πραγματικά πειράματα), συνδεδεμένες άμεσα με ενδιαφέροντα κείμενα, με στόχο να γεννηθεί στους μαθητές η επιθυμία να μάθουν περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα (Hidi & Harackiewicz, Schiefele, 2001). (β) Σύνδεση των ενδιαφερόντων και ερωτήσεων των μαθητών με ενδιαφέροντα βιβλία διαφορετικού αναγνωστικού επιπέδου (Davis & Tonks, 2004), που περιλαμβάνουν επεξηγηματικά και αφηγηματικά κείμενα. (γ) Ενίσχυση του ενδογενούς κινήτρου των μαθητών, με την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της αυτονομίας τους ως αναγνωστών (Guthrie et al., 2004b. Turner, 1995). (δ) Παροχή ουσιαστικών και σημαντικών επιλογών στους μαθητές (π.χ., επιλογή συγκεκριμένων βιβλίων για την απάντηση των ερωτημάτων τους). (ε) Προαγωγή της αυτοέκφρασης των μαθητών, με το να τους ζητάμε να μοιραστούν την εργασία τους με τους συμμαθητές τους. (στ) Ενθάρρυνση των ερωτήσεών τους. (ζ) Παροχή διαφορετικού επιπέδου κειμένων για τους μαθητές με διαφορετικό επίπεδο ικανότητας, έτσι ώστε όλοι να έχουν βιώματα επιτυχίας (Wigfield, Guthrie, Tonks, & Perencevich, 2004). (η) Χρήση ποικίλων συνεργατικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα κύκλοι ιδεών και λογοτεχνίας (Guthrie & McCann, 1996) και ποικίλες ομάδες συνεργατικής μάθησης (Wigfield, Guthrie, Tonks, & Perencevich, 2004). Τέλος, περαιτέρω έρευνα είναι αναγκαία για την διερεύνηση των χαρακτηριστικών εκείνων του ίδιου του παιδιού και του πλαισίου του (π.χ. σχολικού περιβάλλοντος) που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της αναγνωστικής επίγνωσης, του υψηλού αναγνωστικού κινήτρου, των ενδογενών κινήτρων για ανάγνωση, της σύνδεσης της ανάγνωσης με τη ζωή, εν τελει στη διαμόρφωση μιας ταυτότητας αναγνώστη από τα πρώτα μαθητικά χρόνια. Βιβλιογραφικές παραπομπές Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1995). Ψυχολογία κινήτρων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1998). (Επιμ. Έκδ.). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. ISSN

13 Μαλαφάντης, Κ. Δ. (2005). Το παιδί και η ανάγνωση: Στάσεις, προτιμήσεις, συνήθειες. (Πρόλογος: Μ. Κασσωτάκης). Αθήνα: Γρηγόρη. Μαλαφάντης, Κ. Δ., & Φελούκα, Β. (2007). Το αναγνωστικό κίνητρο των παιδιών: Διαστάσεις και σχέση με το φύλο, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και τη χώρα καταγωγής. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 43, Μαλαφάντης, Κ. Δ. (2008). Η πολυδιάστατη φύση του αναγνωστικού κινήτρου μέσα από το λόγο των μαθητών Στ δημοτικού. Στο Ά. Κατσίκη-Γκίβαλου, Τ. Καλογήρου, & Ά. Χαλκιαδάκη (Επιμ. Έκδ.), Φιλαναγνωσία και Σχολείο (σσ ). Αθήνα: Πατάκης. Μαλαφάντης, Κ. Δ., & Φελούκα, Β. (2013). Οι αναγνωστικές προτιμήσεις των μαθητών δημοτικού σχολείου και οι μεταξύ τους σχέσεις. Στο Ά. Κατσίκη-Γκίβαλου & Δ. Πολίτης (Επιμ. Έκδ.), Καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία: πραγματικότητες και προοπτικές (σσ ). Αθήνα: Διάδραση. Μαλαφάντης, Κ. Δ., Φελούκα, Β., & Γαλανάκη, Ε. (υπό δημοσίευση). Οι αναγνωστικές προτιμήσεις των μαθητών/μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και τη σχολική επίδοση. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα. Τριλιανός, Α. (2002). Η παρώθηση του μαθητή για μάθηση. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Alexander, P. A., Kulikowich, J. M., & Jetton, T. L. (1994). The role of subject-matter knowledge and interest in the processing of linear and nonlinear texts. Review of Educational Research, 64, Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84, Anderman, L. H. (1999). Classroom goal orientation, school belonging, and social goals as predictors of students positive and negative affect following the transition to middle school. Journal of Research and Development in Education, 32, Baker, L., & Wigfield, A. (1999). Dimensions of children s motivation for reading and their relations to reading activity and reading achievement. Reading Research Quarterly, 34, Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, Bandura, A. (1994). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman. Cole, M., & Cole, S. R. (2011). Η ανάπτυξη των παιδιών. Αθήνα: Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός. Corcoran, C. A., & Mamalakis, A. (2009). Fifth grade students perceptions of reading motivation techniques. Reading Improvement, 46, Cox, K. E., & Guthrie, J. T. (2001). Motivational and cognitive contributions to students amount of reading. Contemporary Educational Psychology, 26, Davis, M. H., & Tonks, S. (2004). Diverse texts and technology for reading. In J. T. Guthrie, A. Wigfield, & K. C. Perencevich (Eds.), Concept-oriented reading instruction (pp ). Mahwah, NJ: Erlbaum. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum. Dweck, C. S., & Elliott, E. S. (1983). Achievement motivation. In P. H. Mussen (Ed.), Handbook of child psychology (3 rd ed., Vol. IV. pp ). New York: John Wiley & Sons. ISSN

14 Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95, Edmunds, K. M., & Bauserman, K. L. (2006). What teachers can learn about reading motivation through conversations with children? The Reading Teacher, 59, Edwards, J. R., & Bagozzi, R. P. (2000). On the nature and direction of relationships between constructs and measures. Psychological Methods, 5, Feather, N. T. (1982a). Expectancy-value approaches: Present status and future directions. In N. T. Feather (Ed.), Expectations and actions: Expectancy-value models in psychology (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Guthrie, J. T., & Humenick, N. M. (2004). Motivating students to read: Evidence for classroom practices that increase reading motivation and achievement. In P. McCardle & V. Chhabra (Eds.), The voice of evidence in reading research (pp ). Baltimore: Paul H. Brookes. Guthrie, J. T., & McCann, A. (1996). Idea circles: Peer collaborations for conceptual learning. In L. B. Gambrell & J. F Almasi (Eds.), Lively discussions! Fostering engaged reading (pp ). Newark, DE: International Reading Association. Guthrie, J. T., & Wigfield, A. (1999). How motivation fits into a science of reading. Scientific Studies of Reading, 3, Guthrie, J. T., & Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson, & R. Barr (Eds.), Handbook of reading research (Vol. 3, pp ). Mahwah, NJ: Erlbaum. Guthrie, J. T., Wigfield, A., & Perencevich, K. (2004a). Motivating reading comprehension: Concept Oriented Reading Instruction. Mahwah, NJ: Erlbaum. Guthrie, J. T., Wigfield, A., & Perencevich, K. C. (2004b). Scaffolding for motivation and engagement in reading. In J. T. Guthrie, A. Wigfield, & K. C. Perencevich (Eds.), Motivating reading comprehension: Concept Oriented Reading Instruction (pp ). Mahwah, NJ: Erlbaum. Guthrie, J. T., Wigfield, A., & VonSecker, C. (2000). Effects of integrated instruction on motivation and strategy use in reading. Journal of Educational Psychology, 92, Guthrie, J. T., Wigfield, A., Metsala, J., & Cox, K. (1999). Motivational and cognitive predictors of text comprehension and reading amount. Scientific Studies of Reading, 3, Hidi, S. (1990). Interest and its contribution as a mental resourse for learning. Review of Educational Research, 60, Hidi, S., & Harackiewicz, J. M. (2000). Motivating the academically unmotivated: A critical issue for the 21st century. Review of Educational Research, 70, Juvonen, J., & Wentzel, K. R. (1996). Social motivation: Understanding children's school adjustment. New York: Cambridge University Press. Nicholls, J. G. (1979b). Quality and equality in intellectual development: The role of motivation in education. American Psychologist, 34, Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance. Psychological Review, 91, Nicholls, J. G., Cobb, P., Yackel, E., Wood, T., & Wheatley, G. (1990). Students theories of mathematics and their mathematical knowledge: Multiple dimensions of assessment. In G. Kulm (Ed.). Assessing higher order thinking in mathematics (pp ). Washington, DC: American Association for the Advancement of Science. ISSN

15 Nicholls, J. D., & Miller, R. B. (1994). Cooperative learning and student motivation. Contemporary Educational Psychology, 19, Pressley, M. (2002). Reading instruction that works: The case for balanced teaching (2nd ed.). New York: Guilford. Renninger, K. A., & Wozniak, R. H. (1985). Effect of interest on attentional shift, recognition, and recall in young children. Developmental Psychology, 21, Renninger, K. A., Hidi, S., & Krapp, A. (1992). The role of interest in learning and development. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and wellbeing. American Psychologist, 55, Schiefele, U. (1991). Interest, learning, and motivation. Educational Psychologist, 26, Schiefele, U. (1996a). Motivation und Lernen mit Texten (Motivation and Learning Text). Gottingen: Hogrefe. Schiefele, U. (1996b). Topic interest, text representation, and quality of experience. Contemporary Educational Psychology, 21, Schiefele, U. (2001). The role of interest in motivation and learning. In J. J. Collis & S. Messick (Eds.), Intelligence and personality: Bridging the gap in theory and measurement (pp ). Mahwah, NJ: Erlbaum. Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26, Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2010). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. (Έτος έκδοσης πρωτοτύπου 2007) Tobias, S. (1994). Interest, prior knowledge, and learning. Review of Educational Research, 64, Turner, J. C. (1995). The influence of classroom contexts on young children's motivation for literacy. Reading Research Quarterly, 30, Watkins, M. W., & Coffey, D. Y. (2004). Reading motivation: multidimensional and indeterminate. Journal of Educational Psychology, 96, Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological Review, 92, Wentzel, K. R. (1991a). Relations between social competence and academic achievement in early adolescence. Child development, 62, Wentzel, K. R. (1991b). Social competence at school: Relation between social responsibility and academic achievement. Review of Educational Research, 61, Wigfield, A. (1997). Children s motivations for reading and reading engagement. In T. J. Guthrie & A. Wigfield (Eds.), Reading engagement: Motivating readers through integrated instruction (pp ). Newark, Delaware: International Reading Association. Wigfield, A., & Guthrie, J. T. (1995). Dimensions of children s motivations for reading: An initial study. Reading Research Report, 34, Wigfield, A., & Guthrie, J. T. (1997). Relations of children s motivation for reading to the amount and breadth of their reading. Journal of Educational Psychology, 89, Wigfield, A., Guthrie, J. T., & McGough, K. (1996). A questionnaire measure of children s motivations for reading (Instructional Resource No 22). Athens, GA: National Reading Research Center. ISSN

16 Wigfield, A., Guthrie, J. T., Tonks, S., & Perencevich, K. C. (2004). Children s motivation for reading: Domain specificity and instructional influences. Journal of Educational Research, 97, Wigfield, A., Wilde, K., Baker, L., Fernandez-Fein, S., & Scher, D. (1996). The nature of children s motivations for reading, and their relations to reading frequency and reading performance (Reading Research Rep. No. 63). Athens, GA: National Reading Research Center, University of Georgia and University of Maryland. ISSN

Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικής της λογοτεχνίας Φελούκα Βασιλική, Υπ. Δρ. Παιδαγωγικής, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.

Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικής της λογοτεχνίας Φελούκα Βασιλική, Υπ. Δρ. Παιδαγωγικής, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Σχολική επίδοση, Κοινωνικοί λόγοι, Βαθμός δυσκολίας αναγνώσματος και είδος αναγνώσματος: Διαστάσεις του αναγνωστικού κινήτρου των μαθητών δημοτικού σχολείου Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διερεύνηση του προσωπικού ενδιαφέροντος των αριστούχων μαθητών της Γ Λυκείου για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, με τη χρήση του C.L.A.S.S. Χριστίνα Ηλ. Κωσταρά και Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αναπτυξιακή ψυχολογία Κωδικός Μαθήματος: 724 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία πρέπει να γνωρίζουν: τους στόχους και το αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Εκπαιδευτική Ψυχολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8 Ψυχολογικό Περιβάλλον Τάξης Ελευθερία Ν. Γωνίδα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: δημιουργώντας κίνητρα μάθησης

Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: δημιουργώντας κίνητρα μάθησης Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Σοφοκλέους Παρασκευή Πανεπιστήμιο Κύπρου & Φιλίππου Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Σημαντικό μέρος της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ψυχολογία Κινήτρων Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Χρύσα Μαλανδράκη, Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 2001 2 :1001-4918(2001) - 02-0045 - 49 :B844. 1 :A Ξ ( 250014) ( 100875) : : ; 1978 Premack Woodruff Wellman (theory of mind) Perner : Maxi A, 20 Maxi 1999 A (false belief) B Maxi 77,177 591 Maxi [1 ]?,3

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή µαθήµατος: ΜΑΘΗΣΗ

Περιγραφή µαθήµατος: ΜΑΘΗΣΗ Περιγραφή µαθήµατος: ΜΑΘΗΣΗ 15.10.08: Εισαγωγή στην έννοια της µάθησης. Παρουσίαση βασικών αρχών θεωρίας του Συµπεριφορισµού. Έννοιες κλασικής και συντελεστικής ή λειτουργικής εξάρτησης, Εφαρµογές των

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φτλαναγνωσία κατ Σχολείο

Φτλαναγνωσία κατ Σχολείο Φτλαναγνωσία κατ Σχολείο Επιμέλεια 'Πντα ΚατσΐκηΤκΐβαλου, Τζίνα ΚαΑογήρου, Άβα Χαλκιαδάκη ψ3μ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ -.! IΑ ΚΑΤΣΙΚΗ-ΓΚΙΒΑΛΟΥ, ΤΖΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ABA ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ (Επιμέλεια)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι της έρευνας

Βασικοί στόχοι της έρευνας Λέκκα Έλενα, MSc Βασικοί στόχοι της έρευνας Οι περισσότερες έρευνες στον τομέα των φιλοδοξιών εστιάζουν στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές φιλοδοξίες στην εφηβική ηλικία και στο πώς αυτές επηρεάζουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΑΙΤΙΑΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΑΙΤΙΑΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ψυχολογία Κινήτρων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΑΙΤΙΑΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«STORI» Stages of Recovery Instrument. Andresen, R., Caputi, P., & Oades, L., 2006 (μτφ. Ζήνδρος Ι., Μήλιου Α. & Παπανικολοπούλου Π.

«STORI» Stages of Recovery Instrument. Andresen, R., Caputi, P., & Oades, L., 2006 (μτφ. Ζήνδρος Ι., Μήλιου Α. & Παπανικολοπούλου Π. «STORI» Stages of Recovery Instrument Andresen, R., Caputi, P., & Oades, L., 2006 (μτφ. Ζήνδρος Ι., Μήλιου Α. & Παπανικολοπούλου Π., 2012) Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί διερευνά το πώς αισθάνεστε για

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS Effandi Zakaria and Norulpaziana Musiran The Social Sciences, 2010, Vol. 5, Issue 4: 346-351 Στόχος της

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τι σημαίνει Διαφοροποίηση; Είναι μια συνθετική παιδαγωγική προσέγγιση που συνάδει με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλήνων Δασκάλων και Επιστημονικών Εμπειρογνωμόνων «Αντιλήψεις Κίνητρο του μαθητή να μάθει Χημείας

Ελλήνων Δασκάλων και Επιστημονικών Εμπειρογνωμόνων «Αντιλήψεις Κίνητρο του μαθητή να μάθει Χημείας Ελλήνων Δασκάλων και Επιστημονικών Εμπειρογνωμόνων «Αντιλήψεις Κίνητρο του μαθητή να μάθει Χημείας Κατερίνα Σάλτα και Διονύσιος Koulougliotis * Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Εκπαιδευτική Ψυχολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5 Κίνητρα και Μάθηση Ελευθερία N. Γωνίδα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ζυγοπούλου Στεργιανή Mediterranean College-Σχολή Εκπαίδευσης Αγγλική Γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Λογοτεχνίας

Διδακτική της Λογοτεχνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Λογοτεχνίας Ενότητα 6: Κριτήρια επιλογής λογοτεχνικών κειμένων για το μάθημα της λογοτεχνίας Βενετία Αποστολίδου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Προς τα μέλη και τους φίλους της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Προς τα μέλη και τους φίλους της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 1 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, 105 52 ΑΘΗΝΑ Τηλ. & Fax: 210-52.30.777, 210-36.88.082 Ιστοσελίδα: www.pee.gr E-mail: info@pee.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa. Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.gr Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ (MY MOST REMARKABLE TEACHER) Σκοπός Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να υποκινήσει τον αναστοχασμό στηριζόμενο στην προσωπική εμπειρία με τους εκπαιδευτικούς που κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Παιδαγωγική - Θεωρία και Πράξη, 5, 85-97. Εμβαλωτής, Α., Ανδρουλάκης, Γ., Μπονίδης, Κ., Σταμοβλάσης, Δ., Κακλαμάνη Σ., (2011). «Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης

Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης Α. Καρατράντου 1, X. Παναγιωτακόπουλος 2 1 ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, a.karatrantou@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαηλίδου Μαρία Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Π.

Μιχαηλίδου Μαρία Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Π. Ανάπτυξη και ερευνητική εγκυροποίηση κλιμάκων για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ κινήτρων και αυτορρυθμιστικών στρατηγικών μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες από παιδιά 11 14 χρόνων. Μιχαηλίδου Μαρία Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις φοιτητών προς τη συμμετοχή μεταναστών μαθητών στο σχολικό εορτασμό εθνικών επετείων

Στάσεις φοιτητών προς τη συμμετοχή μεταναστών μαθητών στο σχολικό εορτασμό εθνικών επετείων Στάσεις φοιτητών προς τη συμμετοχή μεταναστών μαθητών στο σχολικό εορτασμό εθνικών επετείων Βασίλης Γ. Παυλόπουλος, Πανεπιστήμιο Κρήτης Αναρτημένη ανακοίνωση στο 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονική επετηρίδα Τόμος 23

επιστημονική επετηρίδα Τόμος 23 επιστημονική επετηρίδα Τόμος 23 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης επιστημονική επετηρίδα Τόμος 23 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2011 Περιεχόμενα 5 Αικατερίνη Βάσιου Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ενδιαφέροντος και των γνώσεων για το θέµα στην παραγωγή γραπτών κειµένων

Ο ρόλος του ενδιαφέροντος και των γνώσεων για το θέµα στην παραγωγή γραπτών κειµένων Γραφή και γραφές στον 21 ο αιώνα Ο ρόλος του ενδιαφέροντος και των γνώσεων για το θέµα στην παραγωγή γραπτών κειµένων Περίληψη Ιωάννης Κ. Δηµάκος Πανεπιστήµιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τµήµα Δ. Ε. Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 6: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ»;

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ»; ΝΙΚΗΤΗΡΙΟ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΛΟΓΚΑΝ Α ΚΥΚΛΟΥ Το Σχολείο μας έχει θέσει ως ειδικό στόχο της σχολικής μονάδας για την τρέχουσα σχολική χρονιά, την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Για αυτό, από τις πρώτες κιόλας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Εμπλοκή και κίνητρα στη μαθησιακή διαδικασία

Σχολική Εμπλοκή και κίνητρα στη μαθησιακή διαδικασία Η έννοια της σχολικής εμπλοκής Σχολική Εμπλοκή και κίνητρα στη μαθησιακή διαδικασία Φωτεινή Πολυχρόνη Επίκουρη Καθηγήτρια Μαθησιακών δυσκολιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών Χριστίνα Καμπυλαυκά Υποψ. Δρ., Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις-Κλειδιά: Στόχοι επίτευξης, αυτοαποτελεσματικότητα, συναίσθημα, διαπροσωπική αλληλεπίδραση

Λέξεις-Κλειδιά: Στόχοι επίτευξης, αυτοαποτελεσματικότητα, συναίσθημα, διαπροσωπική αλληλεπίδραση Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 23 (2011) 5-36 Αικατερίνη Βάσιου Ελένη Ανδρέου ** Κωνσταντίνος Καφέτσιος *** Η σχέση των στόχων επίτευξης των εκπαιδευτικών με

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υπαίθριες Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες ως Παράγοντας Ανάπτυξης Κινήτρων για Μάθηση

Οι Υπαίθριες Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες ως Παράγοντας Ανάπτυξης Κινήτρων για Μάθηση Οι Υπαίθριες Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες ως Παράγοντας Ανάπτυξης Κινήτρων για Μάθηση Δέσποινα Χαραλάμπους 1, Κωνσταντίνος Κορφιάτης 2 1. Διδακτορική Φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθηση στις

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών.

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Όνομα Φοιτήτριας: Βεκύρη Σοφία Επιβλέπουσα: Γιόκα Μαράνια BA (HONS) Early Childhood Studies

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων. ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΙΤΙΑΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων. ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΙΤΙΑΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ψυχολογία Κινήτρων ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΙΤΙΑΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία Διεύθυνση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών Αγωγής Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην κατεύθυνση εφαρμογής στρατηγικών ανάπτυξης κινήτρων. Σενάριο Διδασκαλίας με ιστοεξερεύνηση

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην κατεύθυνση εφαρμογής στρατηγικών ανάπτυξης κινήτρων. Σενάριο Διδασκαλίας με ιστοεξερεύνηση Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην κατεύθυνση εφαρμογής στρατηγικών ανάπτυξης κινήτρων. Σενάριο Διδασκαλίας με ιστοεξερεύνηση Φωτοπούλου Χρηστίνα Καθηγήτρια Φιλόλογος Msc- Med, 1 ο Γυμνάσιο Α.Ι. Ρέντη xristinafotopoulou@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ 1. Τίτλος σεναρίου Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ Παρουσίαση του λογισμικού «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α» και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής του. 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Ο κανονισμός ερμηνεύει τον κανονισμό λειτουργίας άρθρο 8 Διαδικασία Εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. 2. Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

& Murphy Ackerman Beier & Boyle 2002 Hambrick & Engle 2002

& Murphy Ackerman Beier & Boyle 2002 Hambrick & Engle 2002 2010 3 1001-4918 2010 03-0267-273 G442 A * 510006 215 1 2 3 4 1 retrieval structure Ackerman Beier & Boyle 2002 Hambrick & Engle 2002 2008 Chen Fan & Macredie 2006 Lawless & Kulikowich 2006 Shapiro 2004

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: μελέτη περίπτωσης Σωτηρία Τζιβινίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην κατεύθυνση εφαρμογής στρατηγικών ανάπτυξης κινήτρων. Σενάριο Διδασκαλίας με ιστοεξερεύνηση. Νάουσα 4, 5, 6 Απριλίου 2014

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην κατεύθυνση εφαρμογής στρατηγικών ανάπτυξης κινήτρων. Σενάριο Διδασκαλίας με ιστοεξερεύνηση. Νάουσα 4, 5, 6 Απριλίου 2014 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην κατεύθυνση εφαρμογής στρατηγικών ανάπτυξης κινήτρων. Σενάριο Διδασκαλίας με ιστοεξερεύνηση. Νάουσα 4, 5, 6 Απριλίου 2014 Φωτοπούλου Χρηστίνα Καθηγήτρια Φιλόλογος Msc- Med, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Αναστάσιος Καρακώστας, Θρασύβουλος Τσιάτσος {akarakos,tsiatsos}@csd.auth.gr Τμ. Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ψυχολογία Κινήτρων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ: ΑΥΤΟ- ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΑΥΤΟ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Μιχαήλ Σκουμιού Ρόδος 2014 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Σκουμιός Μιχαήλ Nικόλαος Mαρία Έτος γέννησης: 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. https://www.youtube.com/watch?v=k0ghibehfda ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα