ΤΡΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ"

Transcript

1 Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Ν.Α. Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολεοδοµίας υτικής Θεσσαλονίκης ΤΡΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ Περιεχόµενα Πρόλογος σελ. 2 Γενικά σελ. 3-5 ~ Έννοια οικοδοµικής αδείας σελ. 3 ~ Σηµασία οικοδοµικής αδείας σελ. 3 ~ Νοµοθεσία σελ. 4 ~ Ειδική νοµοθεσία σελ. 5 ιαδικασία έκδοσης-στάδια εργασιών σελ. 6-7 ~ Α) Συγκέντρωση στοιχείων- ΥΠΟΒΟΛΗ φακέλου σελ. 6 ~ Β) Ελεγχος και ΕΚ ΟΣΗ αδείας σελ. 6 ~ Γ) Κατασκευή-εκτέλεση ΕΡΓΟΥ σελ. 7 ~ ) Παραλαβή-περάτωση εργασιών- ΘΕΩΡΗΣΗ αδείας. σελ. 7 Πίνακες σελ ~ Τι απαιτείται για προέλεγχο σελ. 8 ~ Υποβολή µελέτης (πίν. 1) σελ. 8 ~ Μελέτες (πίν. 2) σελ. 9 ~ Εγκρίσεις (πίν. 3) σελ ~ ΕΠΑΕ (πιν. 4) σελ ~ Προδιαγραφές τοπογραφικών- Θεσσαλονίκη (πίν. 5) σελ Συνηµµένα ~ Π.. της 8/ Έκδοση οικοδοµικών αδειών ~ Απόφαση Οικ.5219/2004-Έγκριση Εργασιών µικρής κλίµακας (και Εγκύκλιος 13/2004) ~ Απόφαση 53245/02-Άδειες 5 ηµερών ~ Απόφαση 53244/02-Βεβαίωση υψοµέτρου ~ Εγκύκλιος 98/1989-Προδιαγραφές µελετών ~ Εγκύκλιος 4/1977 (σχετική µε εγκρίσεις) ~ Έγγραφο 28113/91 Τελική θεώρηση χωρίς αυτοψία ~ Έγγραφο Π/ΕΑ/οικ./29409/ΧΑ/93 ΠΘ ~ Έγγραφο Π/ΕΑ/οικ./5068/ΧΑ/284/96 ΠΘ ~ Γνωµοδότηση 7/1987 νοµικής συµβούλου ΠΘ ~ Έγγρ. οικ.60589/02-επαε-διαµόρφωση πλατειών 1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαδικασία του τρόπου µε τον οποίο εκδίδονται οι οικοδοµικές άδειες, η υποβολή και ο έλεγχος του φακέλου από το κάθε αρµόδιο πολεοδοµικό γραφείο, που µπορεί να υπάγεται σε Νοµαρχία ή σε δήµο, ο έλεγχος των εργασιών κατά την εκτέλεση του έργου, οι δυνατότητες διαφοροποίησης των εγκεκριµένων σχεδίων, η αποπεράτωση της κατασκευής και πολλά άλλα σχετικά θέµατα, ρυθµίζονται εδώ και δεκαετίες µε ειδικά προεδρικά διατάγµατα. Η συχνότητα τροποποίησης των διαταγµάτων αυτών κυµαίνεται µεταξύ οκτώ και δέκα ετών, συνήθως. Σήµερα εξακολουθούµε να εφαρµόζουµε το Προεδρικό ιάταγµα της 8/ (ΦΕΚ 795 ), διότι, παρόλο που µε τον Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α / ), Κεφάλαιο Α, καθορίστηκαν νέες διαδικασίες για όλα τα παραπάνω, δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ η αντίστοιχη υπουργική απόφαση µε αριθ. πρωτ. Οικ.8957/2004 (ΦΕΚ 425 Β / Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης) και βρισκόµαστε σε αναµονή ψήφισης της νεώτερης αντίστοιχης. Σε εφαρµογή έχει τεθεί µόνον η µε αριθ. πρωτ. Οικ.5219/2004 (ΦΕΚ 114 / ) υπουργική απόφαση «Καθορισµός εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες αντί της έκδοσης αδείας δόµησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά.» και στην οποία θα αναφερθούµε στο τέλος. Πέρα όµως από τον τρόπο που αντιµετωπίζονται κάθε φορά τα διαδικαστικά θέµατα, αυτό που πρέπει από την αρχή να αντιληφθούµε είναι το ότι η οικοδοµική άδεια αποτελεί µία πολύ σηµαντική διοικητική πράξη, που καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο ζωής και εργασίας των πολιτών αυτής της χώρας, υλοποιεί την χωροταξική της οργάνωση, τον τρόπο ανάπτυξης πόλεων και οικισµών, εµπορίου και µεταφορών, συνιστά βασικό κρίκο ανάπτυξης και οικονοµίας που απασχολεί πληθώρα επαγγελµάτων, µπορεί να κατοχυρώσει συνθήκες ασφαλούς, υγιεινής, άνετης κτλ διαβίωσης των ενοίκων του αντιστοίχου κτιρίου και γενικά είναι µία πολύ σηµαντική επέµβαση στο περιβάλλον, που παραµένει και αφού εµείς αποχωρήσουµε. Για όλα αυτά δεν θα πρέπει ποτέ η οικοδοµική άδεια να αντιµετωπίζεται πρόχειρα, αλλά πάντα µε σοβαρότητα, συνέπεια και επιστηµονική αφοσίωση. 2

3 ΓΕΝΙΚΑ Έννοια οικοδοµικής αδείας. Οικοδοµική άδεια είναι η πράξη της ιοίκησης που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών που εγκρίθηκαν µε αυτήν, σε συγκεκριµένο ακίνητο. Οικοδοµική άδεια απαιτείται τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα δηµόσια έργα, αλλά και για διαµορφώσεις εδάφους, περιφράξεις και γενικά για κάθε δοµικό έργο, ακόµη και για κοπή δένδρων. Εκδίδεται, πλην εξαιρέσεων, από τα αρµόδια πολεοδοµικά γραφεία της χώρας, είτε αυτά ανήκουν στο ΥΠΕΧΩ Ε ή στην Τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθµού. Σηµασία της οικοδοµικής αδείας. Για την παραγωγή ενός οικοδοµικού έργου απαιτούνται πολλές ενέργειες και εργασίες, όπως: --πρώτη συζήτηση για ανάθεση µε εργοδότη-πελάτη-ιδιοκτήτη (πρόγραµµα κατασκευής, διαθέσιµο κεφάλαιο, θέση κτλ.) --προµελέτη-προµέτρηση (έρευνα οικοπέδου, όρων δόµησης, απαιτήσεων σε χώρους, σκαριφήµατα, συµφωνία για αµοιβή κτλ) --µελέτη, προϋπολογισµός (κατασκευαστικά σχέδια, επιµέρους µελέτες, είδος κατασκευής, µελέτη εδάφους, συγκέντρωση εγκρίσεων) --υποβολή φακέλου, έκδοση αδείας (στοιχεία, δικαιολογητικά, µελέτες, υποφάκελοι, παρακολούθηση ελέγχων µελετών, υποβολή διορθώσεων, διακίνηση, πληρωµές ταµείων κτλ) --προσφορές κατασκευαστών, συµβάσεις, υπεργολαβίες (εργολαβικό ρεύµα, εκσκαφές, συνεργεία, έρευνα αγοράς, κλείσιµο συµφωνιών, επίβλεψη, πληρωµές, µεταφορές κτλ) --παραλαβή-παράδοση έργου --επιµέτρηση --έγκριση ηλεκτροδότησης κτλ Μέσα λοιπόν στο σύνολο αυτών των εργασιών για την παραγωγή κάθε δοµικού έργου η οικοδοµική άδεια καταλαµβάνει µόνον ένα µέρος. Ωστόσο είναι πολύ σηµαντική διότι: Κατοχυρώνει την αµοιβή του µελετητή Οριστικοποιεί την µορφή του έργου-δηµιουργία-επέµβαση σε περιβάλλον Εξασφαλίζει την νοµιµότητα της κατασκευής για τον ιδιοκτήτη

4 Νοµοθεσία. Η οικοδοµική άδεια εκδίδεται µετά από έλεγχο πλήθους στοιχείων, βάσει ογκώδους και πολυδαίδαλου νοµοθετικού πλαισίου που αποτελείται από νόµους, προεδρικά διατάγµατα, κανονισµούς, αποφάσεις, οδηγίες, έγγραφα κ.α που έχουν εκδοθεί από το 1923 έως και σήµερα και ακόµη ισχύουν. Και είναι ογκώδες και πολυδαίδαλο το νοµοθετικό πλαίσιο επειδή µέσα από την οικοδοµική άδεια ελέγχονται όχι µόνον µετρικά στοιχεία όπως: ~ Η µορφή-διαστάσεις-όγκος των κτιρίων ~ Η εµφάνιση και η θέση τους στον χώρο-ακίνητο-µεταξύ οµόρων οικοπέδων και γενικά η ορθή ένταξή τους στην τοποθεσία Αλλά και: ~ Η εξασφάλιση υγιεινής διαβίωσης ενοίκων και περιοίκων, η βελτίωση της άνεσης, ο σωστός αερισµός φωτισµός, σταθερότητα κατασκευής, ασφάλεια σε συνθήκες κινδύνου (φωτιά, σεισµός κ.α), αντοχή, αισθητική, λειτουργικότητα, εξοικονόµηση ενέργειας. Επίσης µε την άδεια προστατεύονται: ~ Οι κοινόχρηστοι χώροι, η αρχιτεκτονική κληρονοµιά, δασικές εκτάσεις, ρέµατα, αιγιαλός και παραλία, ασφάλεια αεροδροµίων, αρχαιολογικοί χώροι, λατοµεία κ.α. ~ Οι περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, το ανάγλυφο του εδάφους, η θέα προς µνηµεία, εθνικοί δρυµοί κ.α.. Ακόµη ελέγχεται: ~ Η εξασφάλιση δικαιωµάτων ιδιωτικού δικαίου, συµβόλαια, εργολαβικά, ποσοστά συνιδιοκτησίας, καταπάτηση κεκτηµένων νοµής-κατοχής κ.α. ~ Η φοροδιαφυγή, αφού για την τελική θεώρηση της αδείας προσκοµίζονται στοιχεία από ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς κτλ (κόστος κατασκευής) ~ Στατιστικά στοιχεία Και πολλά άλλα. 4

5 Ειδική νοµοθεσία: Όπως θα έχει γίνει αντιληπτό η σχετική νοµοθεσία είναι ιδιαίτερα ογκώδης για να αναφερθεί εδώ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ο καθένας στο γραφείο του πρόσβαση ή στους τόµους της νοµοθεσίας ή στο CD. Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζουµε για τον τρόπο έκδοσης αδειών είναι: -- Το Προεδρικό ιάταγµα της 8/ ΦΕΚ 795 -Έκδοση οικοδοµικών αδειών, όπως ισχύει σήµερα. -- Την µε αριθ. πρωτ. Οικ.5219/2004 (ΦΕΚ 114 / ) υπουργική απόφαση «Καθορισµός εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες αντί της έκδοσης αδείας δόµησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά.» -- Την απόφαση 53245/2002 ΦΕΚ 6/Β / Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών συνήθων ή απλών δεδοµένων και διαδικασιών εντός πέντε (5) ηµερών. -- Την απόφαση 53244/2002 ΦΕΚ 6/Β / Απλούστευση διαδικασίας βεβαίωσης από τους ΟΤΑ α βαθµίδας της στάθµης (υψόµετρο) του οριστικά διαµορφωµένου πεζοδροµίου των οδών κατά την έκδοση των οικοδοµικών αδειών. -- Την Εγκύκλιο 98/1989 του ΥΠΕΧΩ Ε Προδιαγραφές µελετών για έκδοση οικοδοµικών αδειών. -- Την Εγκύκλιο 4/1977 για τις εγκρίσεις. -- Τυχόν ειδικές αποφάσεις υπηρεσίας. Π.χ. στην πολεοδοµία Θεσσαλονίκης ( ΠΘ) µετά το Π/ΕΑ/οικ./29407/ έγγραφο ζητείται η αποτύπωση των υψοµετρικών καµπυλών των αρχικών διαταγµάτων ρυµοτοµίας, εκτός από τις υψοµετρικές καµπύλες του σήµερα υφισταµένου εδάφους. *(στο τέλος οι προδιαγραφές τοπογραφικών διαγραµµάτων-πίνακας 5) *(στην βιβλιοθήκη του ΤΕΕ ΚΜ υπάρχει υπόδειγµα µελετών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές)

6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ Α ΕΙΑΣ-ΣΤΑ ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (περιληπτικά-επισηµάνσεις) Η όλη διαδικασία µπορεί να χωριστεί σε 4 στάδια: Α) Συγκέντρωση στοιχείων (µελέτες, εγκρίσεις, δηλώσεις κτλ)-υποβολη φακέλου Β) Έλεγχος και ΕΚ ΟΣΗ αδείας Γ) Κατασκευή-εκτέλεση ΕΡΓΟΥ ) Παραλαβή-περάτωση εργασιών-θεωρηση αδείας. Α) στάδιο-υποβολη. Από τον συνδυασµό των πινάκων ΥΠΟΒΟΛΗ (πίνακας 1), ΜΕΛΕΤΕΣ (πίνακας 2), ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (πίνακας 3) που ακολουθούν, προκύπτει τι απαιτείται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Ο έλεγχος ΕΠΑΕ (πίνακας 4) µπορεί πάντα να γίνει µετά την υποβολή της µελέτης, µέσα στην υπηρεσία. Προσοχή! Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης η πολεοδοµική υπηρεσία µπορεί και πρέπει να µην τον πρωτοκολλήσει. Αν τον πρωτοκολλήσει µπορεί να τον επιστρέψει αµέσως. Αν πρωτοκολληθεί χωρίς να είναι πλήρης και δεν επιστραφεί υπάρχει κίνδυνος να µην καλύπτεται η µελέτη σε περίπτωση αλλαγής κανόνων δόµησης. Β) στάδιο-έλεγχος και ΕΚ ΟΣΗ. Ο µελετητής πρέπει να παρακολουθεί την πορεία του φακέλου σε όλα τα στάδια. εν στέλνονται γραπτές παρατηρήσεις-ειδοποιήσεις. Οι παρατηρήσεις γράφονται στο φύλλο ελέγχου, µέσα στον φάκελο. Οι διορθώσεις υποβάλλονται µε αίτηση. Πριν την έκδοση της αδείας επανελέγχεται το τοπογραφικό. Προσοχή! Αν περάσουν 9 µήνες από την υποβολή και δεν εκδοθεί η άδεια για οποιονδήποτε λόγο ο φάκελος επιστρέφεται. Η διαδικασία µπορεί να παραταθεί µόνον αν µεσολάβησε ανώτερη βία για τον ενδιαφερόµενο ή ευθύνη υπηρεσίας, µετά την έκδοση σχετικής απόφασης Νοµάρχη, κατόπιν αιτιολογικής εισήγησης της υπηρεσίας. 6

7 Γ) στάδιο-κατασκευή ΕΡΓΟ. Πρώτη δουλειά η ανάρτηση πινακίδας στο εργοτάξιο µε τον αριθµό της αδείας και η λήψη µέτρων ασφαλείας. Προσοχή! εν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχα εγκεκριµένα σχέδια διότι τηρείται διαδικασία αυθαιρέτου (σήµα διακοπής, πρόστιµο κτλ) Για αλλαγές πρέπει να υποβληθεί φάκελος µελέτης αναθεώρησης της αδείας. Αφού εκδοθεί η αναθεώρηση επιτρέπεται να γίνουν οι αλλαγές επιτόπου. Εκτός αν χρειάζεται µόνον ενηµέρωση που µπορεί να γίνει πριν την τελική θεώρηση της αδείας. Οι άδειες ισχύουν κατά κανόνα 4 χρόνια και µπορεί να παραταθεί η ισχύς τους για άλλα 4 αν δεν ολοκληρώθηκε ο σκελετός της κατασκευής, ή επ αόριστον αν αυτός ολοκληρώθηκε. Εάν στα 8 συνολικά χρόνια δεν ολοκληρωθεί ο σκελετός δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα παράτασης της ισχύος της αδείας. ) στάδιο-παραλαβή-θεωρηση αδείας. Γίνεται όταν η κατασκευή έχει τελειώσει (και ο περιβάλλων χώρος) και είναι έτοιµη να κατοικηθεί. Η θεώρηση γίνεται είτε ύστερα από επιτόπου έλεγχο της υπηρεσίας ή µε βάση τεχνική έκθεση του επιβλέποντα µηχανικού και υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη. Με την θεώρηση λήγει η ισχύς της αδείας, ακόµη και αν δεν πέρασαν τα 4 χρόνια. Προσοχή! Μετά την θεώρηση δεν µπορεί να γίνει ούτε ενηµέρωση ούτε τροποποίηση-αναθεώρηση της αδείας και ότι δεν είναι απόλυτα σύµφωνο µε τα εγκεκριµένα σχέδια και µελέτες θεωρείται αυθαίρετη κατασκευή

8 ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ 1. Αίτηση 2. Τοπογραφικό διάγραµµα (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές) 3. ιάγραµµα κάλυψης (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές) 4. ήλωση ανάθεσης-ανάληψης 5. Αιτιολογική έκθεση άρθρου 3 παρ. 1 ΓΟΚ/ Εάν απαιτείται ή ζητείται και έλεγχος ΕΠΑΕ υποβάλλονται επιπλέον όσα στοιχεία χρειάζονται για να εξεταστεί το συγκεκριµένο θέµα όπως: ~ ανάλογη συµπλήρωση της αιτιολογικής έκθεσης ~ φωτογραφίες οικοπέδου/κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου µε αρίθµηση και σηµειωµένη σε σκίτσο την θέση λήψης της καθεµιάς ~ υψοµετρική αποτύπωση οµόρων αυλών ~ύψος οµόρων στοών κτλ. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (πληρότητα, όχι έκδοση) 1. Αίτηση µε ενσωµατωµένα σε ενιαίο τεύχος: ~ δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης µελετών και επιβλέψεων ~ φύλλο ελέγχου ~ ειδικό έντυπο προϋπολογισµού (µε αναφορά όγκου κατασκευής) 2. Τοπογραφικό διάγραµµα και διάγραµµα κάλυψης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 3. Αρχιτεκτονική µελέτη (και µελέτη αποτύπωσης υφισταµένου µε φωτογραφίες όπου υπάρχει π.χ. για άδεια διαρρύθµισης, προσθήκης κτλ), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 4. Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισµούς 5. Αποδεικτικό κατάθεσης αµοιβής του µελετητή µηχανικού 6. Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών-φορέων (δες πίνακα) 7. Τίτλο ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου εκτός σχεδίου πάντα και σε κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα εντός σχεδίου 8. Αιτιολογηµένη έκθεση του µελετητή του άρθρου 3 παρ. 1 του ΓΟΚ/

9 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 7. Αρχιτεκτονική. (στα υφιστάµενα κτίρια περιλαµβάνει αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης και φωτογραφίες) 8. Στατική (στα υφιστάµενα κτίρια περιλαµβάνει έκθεση αυτοψίας-αντοχής υφισταµένου) 9. Θερµοµόνωση Σε όλα σχεδόν τα νέα κτίρια, προσθήκες, αλλαγή χρήσης και σε όσες αναθεωρήσεις ή ενηµερώσεις αλλάζουν στοιχεία της) 10. Ηχοµόνωση 11. Πυροπροστασία Παθητική και ενεργητική, όπου απαιτείται σύµφωνα µε το Π.. 71/1988. Για αλλαγή χρήσης, διαρρύθµισης, προσθήκη καθ ύψος σε κτίρια προ του 1988 δεν υποβάλλεται µελέτη µε το διάταγµα αυτό. 12. Ύδρευση-Αποχέτευση (για κτίρια συνολικού όγκου πάνω από 800 κ.µ. ή ορόφων πάνω από έναν (1) η πυλωτή µετράει σαν όροφος, συνολικά στις προσθήκες- ) 13. Ηλεκτρολογικά (για κτίρια συνολικού όγκου πάνω από κ.µ. και συνολικού συντελεστή δόµησης µεγαλύτερο από 300 τ.µ. ή µε ορόφους πάνω από τρεις (3). 14. Κεντρική Θέρµανση (όπως και το 13) και Κατανοµή δαπανών, όπου υπάρχει κεντρική θέρµανση. 15. Κλιµατισµός (όπως το 13) 16. Ιδιωτικός Υποσταθµός (όπου υπάρχει) 17. Μελέτη Ανελκυστήρα (όπου υπάρχει) 18. Καύσιµο αέριο (όπου απαιτείται σύµφωνα µε το Π. 420/1987, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα) * στον όγκο συµπεριλαµβάνεται η πυλωτή και οι ηµιυπαίθριοι, όχι το υπόγειο * όλες οι µελέτες θέλουν δήλωση ανάθεσης-επίβλεψης των εργασιών αυτών

10 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ και λοιπά στοιχεία 19. Εφορείας αρχαιοτήτων-εκσκαφή (άρθρο 50 παρ. 1 Ν. 5351/1932) (πάντα εντός και εκτός σχεδίου, όταν σκάβουµε) 20. ασαρχείου (πάντα εκτός σχεδίου) 21. Υψόµετρο ήµου-κοινότητας (πάντα εντός σχεδίου και οικισµών, εκτός αν η οδός είναι οριστικά διαµορφωµένη και µε την προϋπόθεση πλήρους εφαρµογής της απόφασης 53244/02) 22. Συναίνεση Προνοίας (όταν το οικόπεδο έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών) 23. ΕΗ για Υποσταθµό (όταν ο προβλεπόµενος όγκος των κατασκευών στο οικόπεδο, µε εξάντληση του συντελεστή δόµησης, είναι ή θα είναι µεγαλύτερος από κ.µ.-συµπεριλαµβάνονται υπόγεια, ηµιυπαίθριοι κτλ) 24. ΕΗ, λόγω γραµµής Υψηλής Τάσης. (όταν διέρχεται πάνω, δίπλα ή κοντά από το οικόπεδο ή γήπεδο)) 25. Έγγραφο ΕΥΑΘ (όπου υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης). 26. Οριογραµµή ρέµατος ή έγκριση προστατευτικών τεχνικών έργων (όταν κτίζουµε κοντά σε ρέµα-µέχρι και 20 µ. από την άκρη τουσυµπεριλαµβάνονται περιφράξεις και διαµορφώσεις) 27. Κόµβος-έγκριση σύνδεσης µε ιεθνή, Εθνική, Επαρχιακή, Κοινοτική οδό (πάντα εκτός σχεδίου, πλην κατοικιών) 28. Καθορισµός αιγιαλού από εφορία ηµοσίων Κτηµάτων (για δόµηση κοντά σε θάλασσα, απαιτείται και εντός σχεδίου) 29. Απόφαση Νοµάρχη για διατηρούµενη οδό προ του 1923 (όποτε υπάρχει) 30. Έγκριση αρµόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Πολιτισµού (για επεµβάσεις σε διατηρητέα από το ΥΠΠΟ κτίρια, για δόµηση σε περιβάλλοντα χώρο προστασίας τους ή ορατό από αυτά) 31. Έγκριση αεροπορίας (για κατασκευή σε απόσταση µέχρι και µ. από πολιτικό ή στρατιωτικό αεροδρόµιο, εντός ή εκτός σχεδίου ή κοντά σε αεροβοήθηµα-πλην εξαιρέσεων) 32. Έγκριση φορέα ειδικού κτιρίου: ~ ιεύθυνση Γεωργίας (Γεωργικές αποθήκες) ~ ιεύθυνση Υγιεινής (Βουστάσια, Πτηνοτροφεία κτλ) ~ ιεύθυνση Βιοµηχανίας (Βιοµηχανίες, Βιοτεχνίες, Εργαστήρια, Βιοµηχανικές αποθήκες στο ίδιο οικόπεδο-για κάθε µεταποιητική δραστηριότητα) 10

11 ~ ιεύθυνση Συγκοινωνιών (Συνεργεία αυτοκινήτων-µοτοποδηλάτων, Πρατήρια υγρών καυσίµων) ~ ιεύθυνση Προνοίας (κλινικές, νοσοκοµεία, παιδικοί σταθµοί κτλ) ~ ΟΣΚ-Υπ. Παιδείας-Επιτροπή Φροντιστηρίων (σχολικά κτίρια, φροντιστήρια) ~ Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού-Απόφαση όρων δόµησης (Αθλητικές εγκαταστάσεις-εκτός σχεδίου) ~ Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο (εµπορική αποθήκη εκτός σχεδίου) ~ Επιτροπή Κινηµατογράφων (κινηµατογράφοι, θέατρα) ~ ΕΟΤ (Ξενοδοχία, Ξενώνες κτλ) κ.α. 33. Έγκριση Οργανισµού Θεσσαλονίκης-ΖΟΕ (εκτός σχεδίου όταν υπάρχει εγκεκριµένο ΓΠΣ ή όταν το ζητάει φορέας ειδικού κτιρίου) 34. Προέγκριση χωροθέτησης (άρθ. 4 & 6 Ν. 1650/1986) 35. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κεραίες κινητής τηλεφωνίας, σταθµούς παραγωγής ενέργειας κ.α.) 36. Έγκριση παρέκκλισης (όπου γίνεται χρήση παρέκκλισης, π.χ. κάλυψη ή ύψος κτλ κατά παρέκκλιση του διατάγµατος της εκτός σχεδίου δόµησης, ή του ΓΟΚ/1985-άρθ. 21- κ.α.) 37. Συµβολαιογραφική δέσµευση χώρων στάθµευσης και µεταγραφή τους (όπου απαιτείται από τον Ν. 960/1979 ή το άρθ. 7 του ΓΟΚ/1985-µη προσµέτρηση σε συντελεστή δόµησης) 38. Απόσταση από αγωγό φυσικού αερίου 39. Απόσταση από αγωγό πετρελαίου 40. Απόσταση από αγωγό καυσίµων Βάσης καυσίµων Τριαδίου ( ήµοι Θέρµης, Πανοράµατος, Χορτιάτη, Κορώνειας) 41. Έγκριση φορέα ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση γειτνίασης 42. Έγκριση φορέα εποπτείας λιµνών Βόλβης κτλ, εφόσον εµπίπτει στις ζώνες προστασίας τους 43. ήλωση εγκατάστασης συλλογικής κεραίας 44. Σχέδιο Ασφάλειας-Υγείας, Φάκελος Ασφάλειας-Υγείας (Π..305/1996) Και κάθε άλλη ειδική περίπτωση

12 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΕ (πότε απαιτείται έγκριση-έλεγχος-γνωµοδότηση Επιτροπής Πολεοδοµικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31252/1530/87 για τις ΕΠΑΕ. 45. Μελέτες µη αρτίων οικοπέδων που οικοδοµούνται µε το άρθρο 25 του Ν. 1337/ Για επεµβάσεις σε παραδοσιακούς οικισµούς, ιστορικά κέντρα 47. Για επεµβάσεις σε διατηρητέα κτίρια ή αξιόλογα ή σε άµεση σχέση µε αυτά 48. Για κατασκευές σε οικισµούς µε πληθυσµό µέχρι 2000 κατ. που η απόφαση Νοµάρχη χαρακτηρίζει αξιόλογους ή ενδιαφέροντες (π.χ. Άνω Σχολάρι, Περιστερά, Μελισσοχώρι, Πεντάλοφος, Χορτιάτης, Νέα Φιλαδέλφεια, Τρίλοφος, Μεσηµέρι, ρυµός κ.α.) 49. Κατασκευές εκτός σχεδίου επί ιεθνούς, Εθνικής και Επαρχιακής οδού ή επί δηµοτικής και κοινοτικής οδού που οδηγεί σε αρχαιολογικό χώρο ή σε ζώνη 500 µ. από την θάλασσα 50. Κτίρια σε τόπους ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ιστορικούς ή σε οικόπεδα σε άµεση σχέση µε διατηρητέο κτίριο ή τον περιβάλλοντα χώρο του ή ορατό από αυτά 51. Αν βλέπουν σε πλατείες, δρόµους πλάτους >20 µ. ή κτίζονται σε δρόµους µε στοές ή σε δρόµους και ζώνες ιδιαίτερης σηµασίας κατά την κρίση του πολεοδοµικού γραφείου 52. Αν έχουν όψη σε παραλιακή οδό, άλση, πράσινο 53. Όλα τα ειδικά κτίρια, παντού (δηλαδή χρήση από 100% ως > του 50% άλλη πλην κατοικίας) 54. Για διαµορφώσεις ελευθέρων χώρων (σε παραδοσιακούς οικισµούς, µεγάλα έργα κ.ο.κ. µετά το έγγραφο οικ.60589/2.8.02) 55. Όταν υπάρχουν ειδικά διατάγµατα εκτός σχεδίου 56. Για ενστάσεις κατά του ελέγχου της Υπηρεσίας ΒΑΣΕΙ ΠΑΛΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Π/ΕΑ/23554/ ) σε συνδυασµό µε το άρθ. 6 παρ. ιβ της παραπάνω απόφασης 31252/1530/ Για κατασκευές στους παρακάτω οικισµούς: Λαγκαδά Σίνδο Ανω και Κάτω Σταυρό Φίλυρο Ρετζίκι Πεύκα Ρετζικίου Ασβεστοχώρι Εξοχή Ωραιόκαστρο Περαία Αγία Τριάδα Νέοι Επιβάτες Πανόραµα Επανοµή Νέα Μηχανιώνα Πυλαία Χορτιάτη Νέο Ρύσσιο Πλαγιάρι Τρίλοφο Καρδία Θέρµη 12

13 ΛΟΓΩ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 58. Σε περίπτωση ένστασης κατά του αρχιτεκτονικού ελέγχου της Πολεοδοµίας για σύνθεση όγκων, όψεις, ένταξη σε Ο.Τ κτλ (άρθ. 3 παρ. 1 ΓΟΚ/1985) 59. Για κατεδάφιση ή επισκευή αξιολόγου κτιρίου (άρθ. 4 ΓΟΚ/1985) 60. Για ύψος ελευθέρου χώρου πυλωτής >3,00 µ. (άρθ. 7 παρ. 1Βι ΓΟΚ/1985) 61. Για αρχιτεκτονικές προεξοχές >0,40 µ. και λοιπά στοιχεία όψεων-σκίαστρα, παθητικά ηλιακά συστήµατα ως 0,40 µ. σε υφιστάµενα προ της κτίρια (άρθ. 11 ΓΟΚ/1985) 62. Κλιµατιστικά στοιχεία σε όψεις (απόφαση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας) 63. Λέβητες κτλ φυσικού αερίου σε προσόψεις (Ν. 3175/2003, άρθρο 30) 64. Έλεγχο λειτουργικότητας ειδικών κτιρίων χωρίς φορέα 65. Για παρόδια στοά (προβλεπόµενη από το Ρυµοτοµικό Σχέδιο) χωρίς υποστυλώµατα (άρθ. 15 παρ. 2 ΓΟΚ/1985) 66. Για διαµορφώσεις εδάφους >1,50 µ. ή γεφυρωτή προσπέλαση σε προκήπιο ή κλειστή θέση στάθµευσης σε ανηφορικό προκήπιο ή κλιµατιστικά στοιχεία σε ακάλυπτο υφισταµένων προ της κτιρίων (άρθ. 17 ΓΟΚ/1985) 67. Για ύψος συµπαγούς τµήµατος περίφραξης >1,00 µ. και έως 2,50 µ. σε παραδοσιακό οικισµό ή >1,,00 µ. γενικά σε ειδικό κτίριο για λειτουργικούς λόγους (άρθ. 18 ΓΟΚ/1985) 68. Για τοποθέτηση µνηµείων, έργων τέχνης και άλλων εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους (άρθ. 19 ΓΟΚ/1985) 69. Για Ιερούς Ναούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (άρθ. 29 παρ. 7 ΓΟΚ/1985) 70. Εκτός σχεδίου για διάσπαση όγκου (όπου δεν υπάρχει αρµόδιος φορέας ειδικών κτιρίων, δηλαδή για κατοικίες, καταστήµατα, γραφεία, γενικές αποθήκες) (άρθ. 1 παρ. 4 Π.. της 24/ , ΦΕΚ 270, όπως ισχύει σήµερα) 71. Για διαφηµίσεις-επιγραφές 72. Για παρεκκλίσεις από τους ειδικούς όρους δόµησης οικισµών <2000 κατοίκων (σύµφωνα µε την αντίστοιχη απόφαση Νοµάρχη-σχετικό το Π.. της 24.4/3.5.85, ΦΕΚ 181, όπως ισχύει σήµερα) 73. Για εξαίρεση µικροπαράβασης από κατεδάφιση µε το άρθ. 9 παρ. 8 του Ν. 1512/1985, όταν η κατασκευή ελέγχεται από ΕΠΑΕ (έγγραφο οικ.18928/ ΟΚΚ ΥΠΕΧΩ Ε) 74. Μελέτες Οικογενειακής Στέγης (άρθ. 41 Ν. 1337/1983) Καθώς και άλλες ειδικές περιπτώσεις. Σηµείωση: εν καταγράφεται ότι απαιτεί έλεγχο Β ΕΠΑΕ π.χ. Άνω Πόλη, κτίρια-τύποι πολλαπλής εφαρµογής κτλ

14 5. Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραµµάτων µελετών για έκδοση οικοδοµικών αδειών. Οι παρακάτω προδιαγραφές είναι αντιγραφή αυτών που καθορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία (Απόφαση 82070/98/ , γνωστή σαν Εγκύκλιος 98/1989 και µεταγενέστερες ρυθµίσεις), µε προσθήκη µε λοξά γράµµατα (italics) των διευκρινίσεων ή επιπλέον στοιχείων που ζητά η υπηρεσία µας. Τα διαφορετικά αυτά στοιχεία πάρθηκαν από τις οδηγίες σύνταξης των στοιχείων έρευνας ιδιώτη µηχανικού που, εδώ και περίπου δύο χρόνια, δόθηκαν από τους ελεγκτές τοπογράφους του ΤΧΑ στην υπηρεσία, εκπροσώπους του ΤΕΕ και τον σύλλογο τοπογράφων. Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραµµάτων. 1.1 Εντός σχεδίου περιοχές. Το τοπογραφικό διάγραµµα προκύπτει από ακριβή αποτύπωση και περιλαµβάνει οπωσδήποτε: Α) Το οικόπεδο που πρόκειται να κτιστεί η οικοδοµή. Τον ήµο όπου ανήκει, την περιοχή και τυχόν τοπωνύµιο. Όταν υπάρχουν όµορα οικόπεδα µε υλοποιηµένα όρια για τα οποία ο µελετητής διαπιστώνει ότι δεν είναι οικοδοµήσιµα η υπάγονται στο άρθρο 25 του Ν 1337/83 απαιτείται η αποτύπωση και ο χαρακτηρισµός τους. Επίσης απαιτείται η αποτύπωση των οµόρων οικοπέδων και των κτισµάτων τους όταν αυτά εµπίπτουν στην παρ. 3 του άρθ. 9 του ΓΟΚ/1985. Τα όρια του οικοπέδου πρέπει να σηµειώνονται µε έντονη αξονική γραµµή, να επισηµαίνονται οι κορυφές τους, να γράφονται οι διαστάσεις και ότι άλλο στοιχείο χρειάζεται για το σαφή γεωµετρικό προσδιορισµό τους και να υπολογίζεται και να αναγράφεται το εµβαδόν του οικοπέδου, το συµβόλαιο και ο συµβολαιογράφος. Αναγράφεται αν το οικόπεδο είναι άρτιο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση ή µε το άρθρο 25 του Ν. 1337/83 ή το άρθρο 29 του ΓΟΚ κτλ. Β) Την θέση (αποστάσεις) και τις διαστάσεις των κτισµάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο και αυτών που πρόκειται να κατασκευαστούν και αριθµό οικοδοµικής αδείας τους, το προς ανέγερση κτίσµα µε διαστάσεις και αποστάσεις από όρια και υφιστάµενα.. Γ) Υψόµετρα και κορυφές(υφιστάµενο έδαφος και ερυθρά-από υψόµετρο δήµου) και άλλα χαρακτηριστικά σηµεία του οικοπέδου εξαρτηµένα από την αφετηρία µέτρησης του ύψους, υψοµετρικές καµπύλες διατάγµατος ρυµοτοµίας, όπου υπάρχουν, κεφαλές κρασπέδων µε υψόµετρα σε διαµορφωµένες οδούς. ) Το περίγραµµα του Ο.Τ., τον αριθµό του και τους δρόµους που το περιβάλλουν µε τα πλάτη και τις ονοµασίες τους. Για την περιοχή Θεσσαλονίκης αναγράφεται ο αριθ. πινακίδας του χάρτη 1:4000 του Π.Σ.Θ. και το φύλλο λεπτοµερειών, για άλλες αστικές περιοχές ότι αντίστοιχη κωδικοποίηση και υποδιαίρεση υπάρχει. 14

15 Εάν µπροστά η απέναντι από το πρόσωπο η τα πρόσωπα του οικοπέδου η δίπλα του υπάρχουν ρυµοτοµούµενες ιδιοκτησίες, αυτές αποτυπώνονται ακριβώς για να διαπιστώνεται ο πραγµατικός κοινόχρηστος χώρος. Αναγράφονται οι πράξεις τακτοποίησης-αναλογισµού ή πράξεις εφαρµογής που αφορούν το ακίνητο και το εµβαδόν των προσκυρώσεων ή αναλογισµών ανά πράξη. Ε) Το τµήµα του ρέµατος, τον προϋφιστάµενο του 1923 δρόµο και τις εναέριες γραµµές µεταφοράς υψηλής τάσης της ΕΗ, που τυχόν διασχίζουν το Ο.Τ. η βρίσκονται σε απόσταση ως και 30 µ. από τα όρια του ακινήτου, την γειτνίαση µε αεροβοήθηµα η αεροδρόµιο (απόσταση µ.), αιγιαλό-παραλία, αρχαιολογικό χώρο ή µνηµείο, λατοµείο κ.α. παρεµφερή. Στ) Απόσπασµα από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο που απεικονίζει το Ο.Τ. όπου το οικόπεδο και τα Ο.Τ. που το περιβάλλουν. Ζ) Τους όρους δόµησης, δηλαδή αριθµοί ΦΕΚ διαταγµάτων ένταξης και τροποποιήσεων σχεδίου ή-και όρων δόµησης, τα ισχύοντα στην περιοχή ελάχιστα όρια εµβαδού και προσώπου (κατά κανόνα και κατά παρέκκλιση), τα επιτρεπόµενα µεγέθη Σ.., κάλυψης, ύψους και το οικοδοµικό σύστηµα που ίσχυε πριν τον ΓΟΚ/1985. Η) Τον προσδιορισµό µε τρόπο σαφή της ρυµοτοµικής και οικοδοµικής γραµµής, σύµφωνα µε τη ρυµοτοµία που ισχύει, βάσει των τεχνικών εκθέσεων που ήδη υπάρχουν. Όταν δεν υπάρχουν τεχνικές εκθέσεις ούτε σαφώς διαµορφωµένη οικοδοµική γραµµή, ακολουθείται η διαδικασία σύνταξης τεχνικής έκθεσης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις- Αναγράφονται οι αποστάσεις από σαφή σηµεία αποτύπωσης (εξασφαλίσεις) ή γίνονται ανάλογες τοπικές εργασίας εφαρµογής. Ο προσδιορισµός της ΟΓ δεν απαιτείται σε περίπτωση προσθήκης σε κτίσµα που κατασκευάστηκε µε άδεια και βάσει αυτής έχει προσδιοριστεί η ΟΓ. Θ) Η δήλωση ιδιοκτήτη του άρθρου 5, παράγρ. 7, του Π από περί τρόπου έκδοσης αδειών (Ο κάτωθι υπογράφων. Ιδιοκτήτης του οικοπέδου µε στοιχεία.., που φαίνεται στο παρόν τοπογραφικό διάγραµµα, δηλώνω υπεύθυνα ότι το εµβαδόν και τα όρια είναι σωστά και ότι έχω κάθε δικαίωµα να οικοδοµήσω στο οικόπεδο αυτό). Η) Αναγράφεται αν το ακίνητο βρίσκεται ή όχι σε αναστολή εργασιών. Το τοπογραφικό διάγραµµα συντάσσεται σε κλίµακα 1:200 η 1:500 ανάλογα µε το µέγεθος του οικοδοµικού τετραγώνου και είναι προσανατολισµένο. 1.2 Εκτός σχεδίου περιοχές-οικισµοί χωρίς εγκεκριµένο σχέδιο. Το τοπογραφικό διάγραµµα προκύπτει από ακριβή αποτύπωση και περιλαµβάνει οπωσδήποτε: Α) Το γήπεδο η οικόπεδο που πρόκειται να κτιστεί η οικοδοµή σε κλίµακα 1:200 η 1:500 ανάλογα µε την έκτασή του. Τα όρια του γηπέδου η οικοπέδου πρέπει να σηµειώνονται µε έντονη αξονική γραµµή, να επισηµαίνονται οι κορυφές του, να γράφονται οι διαστάσεις και να υπολογίζεται και να αναγράφεται το εµβαδόν του, το συµβόλαιο και ο συµβολαιογράφος. Επίσης, σηµειώνονται τα σηµεία τοµής της περιµέτρου του γηπέδου η οικοπέδου µε τις πλευρές των οµόρων και οι κατευθύνσεις των πλευρών αυτών, όσα ονόµατα ιδιοκτητών είναι γνωστά, καθώς και το όριο απαλλοτρίωσης δρόµου η σιδηροδροµικής γραµµής η δασικής έκτασης η αιγιαλού και παραλίας για την σωστή τοποθέτηση της οικοδοµής η της περίφραξης για την οποία ζητείται η άδεια. Β) Την θέση (αποστάσεις) και τις διαστάσεις των κτισµάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο µε χαρακτηρισµό (αριθµό ορόφων, χρήση κτιρίου) και αριθµό 15

16 οικοδοµικής αδείας τους, το προς ανέγερση κτίσµα µε διαστάσεις και αποστάσεις από όρια και υφιστάµενα. Γ) Τους δρόµους που τυχόν το περιβάλλουν µε τα πλάτη, τις ονοµασίες τους και το χαρακτηρισµό τους (εθνικός, επαρχιακός, δηµοτικός, κοινοτικός, αγροτικός, ιδιωτικός). ) Το τµήµα του ρέµατος και τις εναέριες γραµµές µεταφοράς υψηλής τάσης της ΕΗ, που τυχόν διασχίζουν το γήπεδο η βρίσκονται σε απόσταση ως και 30 µ. από τα όρια του ακινήτου, την γειτνίαση µε αεροβοήθηµα η αεροδρόµιο (απόσταση µ.), αιγιαλό-παραλία, αρχαιολογικό χώρο ή µνηµείο, λατοµείο κ.α. παρεµφερή.. Ε) Οδοιπορικό σκαρίφηµα που απεικονίζει το οικόπεδο η το γήπεδο µε τις αποστάσεις του από κοντινά σηµεία (εκκλησίες, δηµόσιος δρόµους κ.α.) κατά τρόπο που να µπορεί η υπηρεσία να το εντοπίσει στο έδαφος. Για την εντός ζώνης δόµηση στο τοπογραφικό διάγραµµα απεικονίζονται επίσης οι ιδεατές προεκτάσεις των απέναντι οδών του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, καθώς και η απόσταση του οικοπέδου η γηπέδου από το όριο του εγκεκριµένου σχεδίου η το όριο του πριν από το 1923 οικισµού. Στις περιπτώσεις ειδικών διαταγµάτων όρων δόµησης, υποβάλλεται απόσπασµα από το σχέδιο που συνοδεύει το ιάταγµα και για τους οικισµούς χωρίς σχέδιο απόσπασµα από το σχέδιο καθορισµού των ορίων του οικισµού όπου φαίνεται η θέση του οικοπέδου. Στ) Τους όρους δόµησης, δηλαδή επιτρεπόµενα µεγέθη Σ.., κάλυψηε, ύψους, τυχόν αποφάσεις παρεκκλίσεων. Ζ) Υψόµετρα στις κορυφές και άλλα χαρακτηριστικά σηµεία του οικοπέδουευρύτερη υψοµετρική αποτύπωση. Η) Η δήλωση ιδιοκτήτη του άρθρου 5, παράγρ. 7, του Π από περί τρόπου έκδοσης αδειών (Ο κάτωθι υπογράφων. Ιδιοκτήτης του οικοπέδου µε στοιχεία.., που φαίνεται στο παρόν τοπογραφικό διάγραµµα, δηλώνω υπεύθυνα ότι το εµβαδόν και τα όρια είναι σωστά και ότι έχω κάθε δικαίωµα να οικοδοµήσω στο οικόπεδο αυτό). 1.3 Παλιά τοπογραφικά. Για αλλαγή χρήσης, επισκευές, διαρρυθµίσεις, συντήρηση όψεων και γενικά όταν δεν απαιτείται νέο τοπογραφικό, στο παλιό τοπογραφικό διάγραµµα χρειάζεται η υπεύθυνη δήλωση του µελετητή ότι: Α) εν έχει αλλάξει η ρυµοτοµία και οι όροι δόµησης. Εάν κάτι από τα παραπάνω άλλαξε (π.χ. επιβλήθηκαν χρήσεις γής=νέοι όροι δόµησης), απαιτείται τοπογραφικό διάγραµµα όπως στις περιπτώσεις 1.1 και 1.2. Β) εν υπάρχουν υποχρεώσεις από πράξεις τακτοποίησης, διαπλατύνσεις κτλ. Γ) Στην περιοχή δεν υπάρχει αναστολή. ) Η δήλωση ιδιοκτήτη του άρθρου 5, παράγρ. 7, του Π από περί τρόπου έκδοσης αδειών (Ο κάτωθι υπογράφων. Ιδιοκτήτης του οικοπέδου µε στοιχεία.., που φαίνεται στο παρόν τοπογραφικό διάγραµµα, δηλώνω υπεύθυνα ότι το εµβαδόν και τα όρια είναι σωστά και ότι έχω κάθε δικαίωµα να οικοδοµήσω στο οικόπεδο αυτό)

17 6. Υπουργική Απόφαση Οικ.5219/2004 (ΦΕΚ 114 / ) «Καθορισµός εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες αντί της έκδοσης αδείας δόµησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά.» Με την υπουργική αυτή απόφαση καθορίστηκαν ορισµένες δοµικές εργασίες, όπως επισκευές διαφόρων ειδών, κάποιες εσωτερικές διαρρυθµίσεις, δοκιµαστικές τοµές εδάφους, γεωτεχνικές έρευνες, κατασκευή ξύλινης πέργολας, τοποθέτηση κλιµατιστικών, ηλιακών θερµοσιφώνων κ.α., για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής αδείας. Οι εργασίες αυτές αναγράφονται συγκεκριµένα στην πίσω σελίδα του ειδικού εντύπου που χορηγείται από το αρµόδιο πολεοδοµικό γραφείο σε τέτοιες περιπτώσεις και είναι συνολικά 18, ενώ δεν επιτρέπεται καµία παρέκκλιση από αυτές, δηλαδή οποιαδήποτε διαφοροποίηση θεωρείται υπέρβαση της έγκρισης και επισύρει διαδικασία και κυρώσεις αυθαιρέτου. Η λήψη τέτοιας έγκρισης από την υπηρεσία δεν συνεπάγεται απαλλαγή από την τήρηση σχετικής νοµοθεσίας (π.χ. αρτιότητα γηπέδου, απόσταση από ρέµα, παράκαµψη απαιτούµενης συναίνεσης συνιδιοκτητών κ.α.), υποχρεώσεις που παραµένουν στην ευθύνη των ενδιαφεροµένων. Οι εγκρίσεις αυτές ισχύουν για 6 µήνες, µε δυνατότητα παράτασης µία φορά για 6 µήνες ακόµη

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ.

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ. (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Αποφ-69509/1079/86 ΦΕΚ-854/Β/8-12-86 & Εγκ-13/86 "Καθορισμός δικαιολογητικών -πιστοποιητικών στις σχέσεις Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και Πολίτη"

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 8-7-93 Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) 2. Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός & η Εφαρμογή του Ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ»

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε - Ι.ΕΚ.Ε.Μ. «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ : + ΜΕΤΑΞΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Κ.Κ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ /17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Μπορούν να ισχύσουν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών περί της αμοιβής επίβλεψης για άδειες που έχουν εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795).

Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795). Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795). *** ΠΡΟΣΟΧΗ:Με το άρθρο 22 Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005,: "1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών.

ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.12 του Αρθ-17 του Ν-1337/83 "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΜΑΙΖΟΝΕΤΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Ιδιοκτήτης : ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ιεύθυνση : ΜΗΚΥΝΩΝ 9 ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.. 515/89 Φ.Ε.Κ. 219/89 Έργο προσθηκη

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ σημαντική υπήρξε η βοήθεια των υπηρεσιών στις οποίες αποταθήκαμε και πολύτιμη η συμβολή τους στον έλεγχο των διαγραμμάτων μας.

Πολύ σημαντική υπήρξε η βοήθεια των υπηρεσιών στις οποίες αποταθήκαμε και πολύτιμη η συμβολή τους στον έλεγχο των διαγραμμάτων μας. To θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η παρούσα ομάδα εργασίας είναι: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ». Το σκεπτικό της εργασίας είναι να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποίθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 216. Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL CHAMBER OF GREECE Section of Central Macedonia M. Alexandrou 49, 54643 Thessaloniki Tel. +30 2310 883100-99 Fax +30 2310 883110

TECHNICAL CHAMBER OF GREECE Section of Central Macedonia M. Alexandrou 49, 54643 Thessaloniki Tel. +30 2310 883100-99 Fax +30 2310 883110 Ερωτήσεις 8 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Σε υφιστάμενη οικοδομή (αρ. αδείας 929/83, ισόγειο κατάστημα και όροφος κατοικία), θα μπορούσα να κατασκευάσω σοφίτα; (εφόσον η σοφίτα δε λογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΟΜΗΣΗ ΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΟΜΗΣΗ ΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΟΜΗΣΗ ΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ Αυθαίρετη είναι η κατασκευή που εκτελείται: Χωρίςοικοδοµική άδεια Καθ υπέρβαση τωνόσωνορίζονταιστηνυπάρχουσα οικοδοµική άδεια Βάσει οικοδοµικής άδειας που ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4-03-2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αριθµ. Πρωτ. 10733 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /νση Ο.Κ.Κ. Τµήµα α Ταχ. /νση:μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ.Κώδικας:115 26 Πληροφορίες : Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ - 79Α/12 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός (Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων)

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων ΑΔΑ:Β4411-ΙΩ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα: α Αθήνα, 23/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθµ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό µας.

Σχετ. : Το υπ. αριθµ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό µας. ΥΠΕΧΩ Ε 35307/ΕΓΚ.5/25-8-09 : Εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) «Κανόνες τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. ο ΝΟΚ (ν. 4067/12) και η Μαρία Φραντζή Aρχιτέκτονας µηχ - Πολεοδόµος Μπιρµπίλη 47 11744 Αθήνα Αράχωβα 32004 τηλ: +302109025323

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις)

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το αριθμ. 14720/2185/20-6-2012

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εκσυγχρονισμός υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμός Ως υφιστάμενες Αθλητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος θα πρέπει να ελέγχεται εάν το οικόπεδο στο οποίο θα εκτελεστούν οι οικοδοµικές εργασίες είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. Άρτιο είναι το οικόπεδο που πληροί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ .../.../... Αριθ. πρωτ :... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:... Nοµ/κή Αυτ/ση:......... ΤΜΗΜΑ:... Ταχ. ιευθ.:... Τ.Κ.:... Τηλέφωνο:... Φαξ :... Πληροφορίες :... ΠΡΟΣ :..... ΚΟΙΝ :......... ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Η δήλωση αυτή γίνεται δυνάµει των προνοιών της εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. 1/2008, ηµεροµηνίας 10 Ιανουαρίου 2008. 1. Γενικά στοιχεία αίτησης: Το έντυπο αυτοελέγχου κατατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 ( 1 / 4 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ: Η αίτηση αφορά: ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αιτήσεως Είδος αίτησης: Νέα οικοδομή Προσθήκη Άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός ή εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή οικισµών, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα