ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ»"

Transcript

1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σύμβαση : Παροχής Υπηρεσιών για το έργο : «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Βασιλειάδης Δημήτρης «Interview Δημοσκοπήσεις Έρευνα Αγοράς Στατιστική Ανάλυση» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Βασιλειάδης Δημήτρης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Με στόχο την ανάπτυξη και σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δεκέμβριος

2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας... 5 Παρατηρήσεις Συμπεράσματα Παράρτημα

3 Εισαγωγή Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , εκτελούνται στο σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σημαντικά έργα που θα βοηθήσουν συνολικά την χώρα στην προσπάθεια της για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Έρευνες έχουν δείξει πως μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης αγνοεί τα συγκεκριμένα έργα ή έχει ελάχιστη γνώση για αυτά και κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή ούτε η σημασία τους στην βελτίωση των υποδομών, στην αύξηση της απασχόλησης, γενικότερα στην αύξηση της υπεραξίας που παίρνει η κάθε περιοχή όπου εκτελούνται τέτοια έργα, ούτε γίνεται κατανοητή και αντιληπτή η συμβολή της Ε.Ε. και των κοινοτικών ταμείων που χρηματοδοτούν τα έργα αυτά. Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει κατ αρχήν την αναγνωρισιμότητα του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια ΑΜ&Θ, αλλά και την άποψη των πολιτών σχετικά με την συμβολή των έργων του προγράμματος σε μια σειρά από παραμέτρους όπως ανάπτυξη, προβάλλον, ποιότητα ζωής, απασχόληση. Στοχοθετούμενο κοινό αποτελούν όλοι οι κάτοικοι της Περιφέρειας, ηλικίας 18+. Μεθοδολογία και τεχνικά χαρακτηριστικά διενέργειας ερευνών Η μεθοδολογία των ερευνών είναι αυτή των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται πλήρη αντιπροσωπευτικότητα του υπό διερεύνηση πληθυσμού, καλύτερος έλεγχος κατά την συλλογή των ερωτηματολογίων, ενιαίος τρόπος συλλογής στοιχείων, μηδενική πιθανότητα μη στατιστικού σφάλματος, βέλτιστη διασπορά του δείγματος (ακόμη και σε γεωγραφικά σημεία που δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φτάσουμε ερευνητικά). Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας που έχουν ακολουθηθεί, είναι τα εξής : Διαμόρφωση ερωτηματολογίου (συνεργασία ΕΔΑ ΠΑΜ&Θ/ Interview) Προγραμματισμός του ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή για χρήση σε Η/Υ (Interview) Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού πεδίου (field) με σκοπό την εξέταση όλων των πιθανών σεναρίων που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά την διάρκεια των τηλεφωνικών συνεντεύξεων (Interview) Επιλογή των τηλεφωνικών αριθμών που θα κληθούν, με γεωγραφικά κριτήρια Συλλογή ερωτηματολογίων με ταυτόχρονο ποιοτικό έλεγχο καταλληλότητας (διαδικασία συνακρόασης και καταλληλότητα ερωτώμενου) Δείγμα άτομα, ηλικίας 18+ Ποσοτική ανάλυση των ερωτηματολογίων με το λογισμικό της SPSS version Στατιστικοί αλγόριθμοι : συχνότητες, πίνακες ροής, πινακοποίηση 3

4 Το ερωτηματολόγιο Όλες οι ερωτήσεις γίνονται με τρόπο που να είναι αντιληπτές από κάθε άτομο με βασικές γραμματικές γνώσεις, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης κατανόηση του νοήματος της κάθε ερώτησης από όλους τους ερωτώμενους. Αποφεύγεται η χρήση σύνθετης ορολογίας και τεχνικών όρων που μπορεί να αλλοιώσει τις απαντήσεις του δείγματος. Οι ερωτήσεις έχουν γίνει με τρόπο που να καταγράφουν και να αναδεικνύουν την σημασία και την συμβολή της Ε.Ε. και των κοινοτικών Ταμείων στην προσπάθεια της χώρας για την βελτίωση των υποδομών της στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Επίσης σημαντική είναι η καταγραφή των συνηθειών πληροφόρησης του στοχοθετούμενου κοινού που προφανώς διαφοροποιούνται ανάλογα την ηλικία, το επάγγελμα, το επίπεδο μόρφωσης και ενδεχομένως τον τόπο κατοικίας του ερωτώμενου. Στάθμιση δείγματος και περιθώρια στατιστικού σφάλματος Η κάθε περιφερειακή ενότητα έχει διαφορετικό μέγεθος πληθυσμού. Η στάθμιση του δείγματος γίνεται σύμφωνα με το πλήθος των κατοίκων της κάθε ενότητας και κρίνεται απαραίτητη για την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Για κάθε περιφερειακή ενότητα σχεδιάζεται συγκεκριμένος αριθμός (n) δείγματος (πίνακας σελίδας 33). Για συνολικό δείγμα (n) 2000 άτομα, τα περιθώρια του στατιστικού σφάλματος είναι ±2,19%, σε διάστημα εμπιστοσύνης 95% (το συχνότερα χρησιμοποιούμενο για έρευνες κοινής γνώμης. Πχ. για απαντήσεις της τάξης του 50% 50%, με διάστημα εμπιστοσύνης (βαθμός βεβαιότητας) 95%, το αποτέλεσμα κινείται μεταξύ 48% και 52% (στρογγυλοποιημένο). Παρατήρηση : Οι ερωτήσεις με δυνατότητα πολλαπλών επιλογών υπεραθροίζουν του 100%. 4

5 Παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας 5

6 Ερώτηση 1 Γνωρίζετε ή έχετε ακούσει για το ΕΣΠΑ; Όχι 31% Ναι 69% 6

7 Ανάλυση Δημογραφικών Γνωρίζετε ή Περιφερειακή Ενότητα έχετε ακούσει για το ΕΣΠΑ; Δράμα Καβάλα Ξάνθη Ροδόπη Έβρος Ναι 75,0% 72,0% 76,0% 60,0% 62,0% Όχι 25,0% 28,0% 24,0% 40,0% 38,0% Γνωρίζετε ή έχετε ακούσει για το ΕΣΠΑ; Δημοτικό Τι μόρφωση έχετε; Γυμνάσιο Λύκειο Ηλικία ΑΕΙ/ΤΕΙ 18/35 36/55 56/65+ Ναι 43,0% 73,0% 95,0% 83,0% 85,0% 53,0% Όχι 57,0% 27,0% 5,0% 17,0% 15,0% 47,0% Γνωρίζετε ή έχετε ακούσει για το ΕΣΠΑ; Υπάλληλος Ελεύθερος Επαγγελματίας Τι δουλειά κάνετε; Αγρότης Κτηνοτρόφος Συνταξιούχος Οικιακά Φοιτητής Άνεργος Ναι 93,0% 80,0% 80,0% 53,0% 55,0% 62,0% 82,0% Όχι 7,0% 20,0% 20,0% 47,0% 45,0% 38,0% 18,0% 7

8 Ερώτηση 2 Από πού γνωρίζετε ή έχετε ακούσει για το ΕΣΠΑ; (μέχρι τρεις επιλογές) Ποσοστό Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 79,0% Από συζητήσεις με φίλους και 24,0% γνωστούς Από ενημερωτικά έντυπα της 5,0% Περιφέρειας Από σηματοδότηση των έργων 9,0% (Πινακίδες) Από ημερίδες εκδηλώσεις 1,0% Από το ίντερνετ 16,0% Έχω πάρει ο ίδιος μέρος σε έργο ΕΣΠΑ 13,0% Από αλλού 4,0% 8

9 Ανάλυση Δημογραφικών Από πού γνωρίζετε Περιφερειακή Ενότητα ή έχετε ακούσει για το ΕΣΠΑ; (μέχρι τρεις επιλογές) Δράμα Καβάλα Ξάνθη Ροδόπη Έβρος Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Από συζητήσεις με φίλους και γνωστούς Από ενημερωτικά έντυπα της Περιφέρειας Από σηματοδότηση των έργων (Πινακίδες) Από ημερίδες εκδηλώσεις 89,0% 74,0% 79,0% 76,0% 78,0% 24,0% 29,0% 24,0% 24,0% 18,0% 5,0% 2,0% 5,0% 9,0% 4,0% 8,0% 11,0% 9,0% 13,0% 5,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% Από το ίντερνετ 10,0% 17,0% 21,0% 18,0% 15,0% Έχω πάρει ο ίδιος 13,0% 11,0% 16,0% 9,0% 15,0% μέρος σε έργο ΕΣΠΑ Από αλλού 1,0% 5,0% 4,0% 7,0% 5,0% 9

10 Από πού γνωρίζετε ή έχετε ακούσει για το ΕΣΠΑ; (μέχρι τρεις επιλογές) Δημοτικό Τι μόρφωση έχετε; Γυμνάσιο Λύκειο Ηλικία ΑΕΙ/ΤΕΙ 18/35 36/55 56/65+ Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Από συζητήσεις με φίλους και γνωστούς Από ενημερωτικά έντυπα της Περιφέρειας Από σηματοδότηση των έργων (Πινακίδες) Από ημερίδες εκδηλώσεις 89,0% 84,0% 65,0% 52,0% 79,0% 90,0% 15,0% 25,0% 26,0% 25,0% 25,0% 22,0% 0,0% 6,0% 5,0% 3,0% 5,0% 4,0% 4,0% 9,0% 11,0% 12,0% 11,0% 5,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 1,0% 1,0% Από το ίντερνετ 4,0% 16,0% 23,0% 41,0% 18,0% 4,0% Έχω πάρει ο ίδιος μέρος σε έργο ΕΣΠΑ 11,0% 8,0% 22,0% 20,0% 17,0% 5,0% Από αλλού 1,0% 5,0% 5,0% 3,0% 5,0% 4,0% 10

11 Από πού γνωρίζετε ή έχετε ακούσει για το ΕΣΠΑ; (μέχρι τρεις επιλογές) Υπάλληλος Ελεύθερος Επαγγελματίας Τι δουλειά κάνετε; Αγρότης Κτηνοτρόφος Συνταξιούχος Οικιακά Φοιτητής Άνεργος Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 75,0% 70,0% 88,0% 91,0% 94,0% 60,0% 57,0% Από συζητήσεις με φίλους και γνωστούς 25,0% 19,0% 12,0% 22,0% 29,0% 40,0% 25,0% Από ενημερωτικά έντυπα της Περιφέρειας 9,0% 3,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 2,0% Από σηματοδότηση των έργων (Πινακίδες) 8,0% 16,0% 0,0% 8,0% 3,0% 0,0% 9,0% Από ημερίδες εκδηλώσεις 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 3,0% Από το ίντερνετ 28,0% 26,0% 0,0% 3,0% 2,0% 60,0% 18,0% Έχω πάρει ο ίδιος μέρος σε έργο ΕΣΠΑ 19,0% 17,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 25,0% Από αλλού 6,0% 3,0% 12,0% 2,0% 2,0% 3,0% 6,0% 11

12 Ερώτηση 3 Γνωρίζετε από πού προέρχονται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ; 67% 23% 10% 0% Από την ευρωπαϊκή ένωση Από εθνικούς πόρους Από εθνικούς και ευρωπαϊκούς ΔΓ/ΔΑ 12

13 Ανάλυση Δημογραφικών Περιφερειακή Ενότητα Γνωρίζετε από πού προέρχονται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ; Δράμα Καβάλα Ξάνθη Ροδόπη Έβρος Από την ΕΕ 64,0% 65,0% 64,0% 70,0% 72,0% 30,0% 20,0% 25,0% 20,0% 18,0% Από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους ΔΓ/ΔΑ 6,0% 15,0% 11,0% 10,0% 10,0% Γνωρίζετε από πού προέρχονται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ Δημοτικό Τι μόρφωση έχετε; Γυμνάσιο Λύκειο Ηλικία ΑΕΙ/ΤΕΙ 18/35 36/55 56/65+ Από την ΕΕ 70,0% 68,0% 64,0% 60,0% 64,0% 74,0% 10,0% 23,0% 31,0% 34,0% 25,0% 15,0% Από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους ΔΓ/ΔΑ 20,0% 9,0% 5,0% 6,0% 11,0% 11,0% Γνωρίζετε από πού προέρχονται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ Υπάλληλος Ελεύθερος Επαγγελματίας Τι δουλειά κάνετε; Αγρότης Κτηνοτρόφος Συνταξιούχος Οικιακά Φοιτητής Άνεργος Από την ΕΕ 62,0% 68,0% 62,0% 70,0% 74,0% 60,0% 68,0% Από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους 30,0% 26,0% 25,0% 18,0% 10,0% 40,0% 23,0% ΔΓ/ΔΑ 8,0% 6,0% 13,0% 12,0% 16,0% 0,0% 9,0% 13

14 Ερώτηση 4 Γνωρίζετε τι γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης; Ναι/Μάλλον ναι 49% Όχι/Μάλλον όχι 51% 14

15 Ανάλυση Δημογραφικών Γνωρίζετε τι γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης; Ναι/Μάλλον ναι Όχι/Μάλλον όχι Περιφερειακή Ενότητα Δράμα Καβάλα Ξάνθη Ροδόπη Έβρος 49,0% 48,0% 46,0% 52,0% 53,0% 51,0% 52,0% 54,0% 48,0% 47,0% Γνωρίζετε τι γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης; Δημοτικό Τι μόρφωση έχετε; Γυμνάσιο Λύκειο Ηλικία ΑΕΙ/ΤΕΙ 18/35 36/55 56/65+ Ναι/Μάλλον ναι 40,0% 48,0% 58,0% 56,0% 49,0% 47,0% Όχι/Μάλλον όχι 60,0% 52,0% 42,0% 44,0% 51,0% 53,0% Γνωρίζετε τι γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης; Υπάλληλος Ελεύθερος Επαγγελματίας Αγρότης Κτηνοτρόφος Τι δουλειά κάνετε; Συνταξιούχος Οικιακά Φοιτητής Άνεργος Ναι/Μάλλον ναι Όχι/Μάλλον όχι 64,0% 49,0% 25,0% 43,0% 39,0% 40,0% 52,0% 36,0% 51,0% 75,0% 57,0% 61,0% 60,0% 48,0% 15

16 Ερώτηση 5 Από ποια πηγή θα θέλατε ενημέρωση για το ΕΣΠΑ; (μέχρι τρεις επιλογές) Ποσοστό Τηλεόραση 73,0% Ραδιόφωνο 9,0% Εφημερίδες 10,0% Ίντερνετ 27,0% Ενημερωτικά έντυπα της Περιφέρειας 16,0% Ενημερωτικές συναντήσεις στην Περιφέρεια 6,0% Ενημερωτικές συναντήσεις από τους κατά τόπους παραγωγικούς φορείς (πχ. Επιμελητήρια) Ενημερωτικές συναντήσεις στους Δήμους της Περιφέρειας 4,0% 16,0% 16

17 Ανάλυση Δημογραφικών Από ποια πηγή θα θέλατε ενημέρωση για το ΕΣΠΑ; (μέχρι τρεις επιλογές) Περιφερειακή Ενότητα Δράμα Καβάλα Ξάνθη Ροδόπη Έβρος Τηλεόραση 75,0% 71,0% 78,0% 70,0% 71,0% Ραδιόφωνο 11,0% 17,0% 6,0% 6,0% 6,0% Εφημερίδες 12,0% 14,0% 6,0% 9,0% 8,0% Ίντερνετ 22,0% 27,0% 30,0% 22,0% 30,0% Ενημερωτικά έντυπα της Περιφέρειας 19,0% 14,0% 13,0% 15,0% 18,0% Ενημερωτικές συναντήσεις στην Περιφέρεια Ενημερωτικές συναντήσεις από τους κατά τόπους παραγωγικούς φορείς (πχ. Επιμελητήρια) Ενημερωτικές συναντήσεις στους Δήμους της Περιφέρειας 9,0% 2,0% 6,0% 7,0% 4,0% 2,0% 4,0% 6,0% 7,0% 2,0% 19,0% 19,0% 9,0% 15,0% 16,0% 17

18 Από ποια πηγή θα θέλατε ενημέρωση για το ΕΣΠΑ; (μέχρι τρεις επιλογές) Δημοτικό Τι μόρφωση έχετε; Γυμνάσιο Λύκειο Ηλικία ΑΕΙ/ΤΕΙ 18/35 36/55 56/65+ Τηλεόραση 89,0% 76,0% 59,0% 44,0% 73,0% 85,0% Ραδιόφωνο 10,0% 12,0% 6,0% 2,0% 10,0% 12,0% Εφημερίδες 11,0% 8,0% 12,0% 7,0% 9,0% 13,0% Ίντερνετ 6,0% 24,0% 43,6% 58,0% 35,0% 5,0% Ενημερωτικά έντυπα της Περιφέρειας 7,0% 13,0% 27,0% 25,0% 15,0% 13,0% Ενημερωτικές συναντήσεις στην Περιφέρεια Ενημερωτικές συναντήσεις από τους κατά τόπους παραγωγικούς φορείς (πχ. Επιμελητήρια) Ενημερωτικές συναντήσεις στους Δήμους της Περιφέρειας 3,0% 4,0% 8,0% 9,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 7,0% 7,0% 5,0% 2,0% 14,0% 16,0% 16,0% 15,0% 16,0% 16,0% 18

19 Από ποια πηγή θα θέλατε ενημέρωση για το ΕΣΠΑ; (μέχρι τρεις επιλογές) Υπάλληλος Ελεύθερος Επαγγελματίας Τι δουλειά κάνετε; Αγρότης Κτηνοτρόφος Συνταξιούχος Οικιακά Φοιτητής Άνεργος Τηλεόραση 67,0% 49,0% 90,0% 87,0% 87,0% 60,0% 66,0% Ραδιόφωνο 9,0% 4,0% 0,0% 12,0% 19,0% 0,0% 7,0% Εφημερίδες 11,0% 2,0% 0,0% 14,0% 10,0% 0,0% 9,0% Ίντερνετ 43,0% 40,0% 0,0% 8,0% 7,0% 80,0% 36,0% Ενημερωτικά έντυπα της Περιφέρειας 21,0% 16,0% 25,0% 11,0% 16,0% 40,0% 14,0% Ενημερωτικές συναντήσεις στην Περιφέρεια 6,0% 12,0% 12,0% 1,0% 3,0% 0,0% 9,0% Ενημερωτικές συναντήσεις από τους κατά τόπους 0,0% 16,0% 0,0% 0,0% 3,0% 20,0% 7,0% παραγωγικούς φορείς (πχ. Επιμελητήρια) Ενημερωτικές συναντήσεις στους Δήμους της Περιφέρειας 17,0% 21,0% 0,0% 12,0% 19,0% 0,0% 20,0% 19

20 Ερώτηση 6 Πιστεύετε ότι το ΕΣΠΑ συμβάλει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας ΑΜΘ; Καθόλου 8% ΔΓ/ΔΑ 8% Πολύ 24% Λίγο 19% Αρκετά 41% 20

21 Πιστεύετε ότι το ΕΣΠΑ συμβάλει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας ΑΜΘ; Ανάλυση Δημογραφικών Περιφερειακή Ενότητα Δράμα Καβάλα Ξάνθη Ροδόπη Έβρος Πολύ 32,0% 20,0% 18,0% 30,0% 22,0% Αρκετά 40,0% 36,0% 48,0% 46,0% 42,0% Λίγο 21,0% 24,0% 19,0% 7,0% 19,0% Καθόλου 5,0% 13,0% 6,0% 10,0% 8,0% ΔΓ/ΔΑ 2,0% 7,0% 9,0% 7,0% 9,0% Πιστεύετε ότι το ΕΣΠΑ συμβάλει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας ΑΜΘ; Δημοτικό Τι μόρφωση έχετε; Γυμνάσιο Λύκειο Ηλικία ΑΕΙ/ΤΕΙ 18/35 36/55 56/65+ Πολύ 19,0% 21,0% 30,0% 17,0% 25,0% 25,0% Αρκετά 38,0% 42,0% 44,0% 58,0% 38,0% 39,0% Λίγο 21,0% 19,0% 17,0% 14,0% 23,0% 16,0% Καθόλου 10,0% 10,0% 5,0% 7,0% 8,0% 10,0% ΔΓ/ΔΑ 12,0% 8,0% 4,0% 4,0% 6,0% 10,0% 21

22 Πιστεύετε ότι το ΕΣΠΑ συμβάλει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας ΑΜΘ; Υπάλληλος Ελεύθερος Επαγγελματίας Τι δουλειά κάνετε; Αγρότης Κτηνοτρόφος Πολύ 28,0% 19,0% 12,0% 24,0% 29,0% 40,0% 16,0% Αρκετά 41,0% 44,0% 37,0% 38,0% 35,0% 40,0% 54,0% Λίγο 19,0% 21,0% 25,0% 19,0% 16,0% 0,0% 18,0% Καθόλου 5,0% 12,0% 0,0% 10,0% 3,0% 0,0% 11,0% ΔΓ/ΔΑ 7,0% 4,0% 26,0% 9,0% 17,0% 20,0% 1,0% Συνταξιούχος Οικιακά Φοιτητής Άνεργος 22

23 Ερώτηση 7 Πιστεύετε ότι η υλοποίηση του ΕΣΠΑ συμβάλει στην ευημερία των κατοίκων της Περιφέρειας ΑΜΘ; Καθόλου 11% ΔΓ/ΔΑ 8% Πολύ 25% Λίγο 19% Αρκετά 37% 23

24 Πιστεύετε ότι η υλοποίηση του ΕΣΠΑ συμβάλει στην ευημερία των κατοίκων της Περιφέρειας ΑΜΘ; Ανάλυση Δημογραφικών Περιφερειακή Ενότητα Δράμα Καβάλα Ξάνθη Ροδόπη Έβρος Πολύ 32,0% 21,0% 24,0% 28,0% 21,0% Αρκετά 29,0% 35,0% 39,0% 39,0% 44,0% Λίγο 27,0% 23,0% 15,0% 11,0% 18,0% Καθόλου 7,0% 15,0% 13,0% 13,0% 8,0% ΔΓ/ΔΑ 5,0% 6,0% 9,0% 9,0% 9,0% Πιστεύετε ότι η υλοποίηση του ΕΣΠΑ συμβάλει στην ευημερία των κατοίκων της Περιφέρειας ΑΜΘ; Δημοτικό Τι μόρφωση έχετε; Γυμνάσιο Λύκειο Ηλικία ΑΕΙ/ΤΕΙ 18/35 36/55 56/65+ Πολύ 21,0% 22,0% 32,0% 19,0% 26,0% 26,0% Αρκετά 32,0% 39,0% 39,0% 54,0% 35,0% 33,0% Λίγο 22,0% 20,0% 15,0% 14,0% 21,0% 20,0% Καθόλου 13,0% 11,0% 10,0% 12,0% 13,0% 9,0% ΔΓ/ΔΑ 12,0% 8,0% 4,0% 1,0% 5,0% 12,0% 24

25 Πιστεύετε ότι η υλοποίηση του ΕΣΠΑ συμβάλει στην ευημερία των κατοίκων της Περιφέρειας ΑΜΘ; Υπάλληλος Ελεύθερος Επαγγελματίας Τι δουλειά κάνετε; Αγρότης Κτηνοτρόφος Συνταξιούχος Οικιακά Φοιτητής Άνεργος Πολύ 30,0% 19,0% 12,0% 27,0% 26,0% 40,0% 16,0% Αρκετά 39,0% 40,0% 25,0% 31,0% 45,0% 40,0% 43,0% Λίγο 17,0% 21,0% 38,0% 22,0% 7,0% 20,0% 18,0% Καθόλου 8,0% 16,0% 0,0% 11,0% 3,0% 0,0% 23,0% ΔΓ/ΔΑ 6,0% 4,0% 25,0% 9,0% 19,0% 0,0% 0,0% 25

26 Ερώτηση 8 Κατά την άποψη σας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ, σε ποιον τομέα από αυτούς που θα σας αναφέρω, βοηθούν περισσότερο; (μέχρι τρεις επιλογές) Ποσοστό Στη βελτίωση και αναβάθμιση των μεταφορικών δικτύων ( δρόμοι, σιδηρόδρομοι, λιμάνια Στην προστασία του περιβάλλοντος (περιβάλλον, έργα ύδρευσης αποχέτευσης, απορρίμματα κλπ) 44,0% 15,0% Στην τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη 18,0% Στις υποδομές υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης 24,0% Στην αύξηση της απασχόλησης 55,0% Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 31,0% ΔΓ/ΔΑ 8,0% 26

27 Ανάλυση Δημογραφικών Κατά την άποψη σας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ, σε ποιον τομέα από αυτούς που θα σας αναφέρω, βοηθούν περισσότερο; Στη βελτίωση και αναβάθμιση των μεταφορικών δικτύων ( δρόμοι, σιδηρόδρομοι, λιμάνια Στην προστασία του περιβάλλοντος (περιβάλλον, έργα ύδρευσης αποχέτευσης, απορρίμματα κλπ) Περιφερειακή Ενότητα Δράμα Καβάλα Ξάνθη Ροδόπη Έβρος 44,0% 40,0% 45,0% 56,0% 38,0% 14,0% 17,0% 18,0% 20,0% 6,0% Στην τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη 21,0% 20,0% 19,0% 18,0% 14,0% Στις υποδομές υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης 29,0% 17,0% 22,0% 31,0% 25,0% Στην αύξηση της απασχόλησης 60,0% 55,0% 57,0% 48,0% 54,0% Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 29,0% 33,0% 37,0% 28,0% 27,0% ΔΓ/ΔΑ 5,0% 9,0% 7,0% 2,0% 13,0% 27

28 Κατά την άποψη σας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ, σε ποιον τομέα από αυτούς που θα σας αναφέρω, βοηθούν περισσότερο; Στη βελτίωση και αναβάθμιση των μεταφορικών δικτύων ( δρόμοι, σιδηρόδρομοι, λιμάνια Στην προστασία του περιβάλλοντος (περιβάλλον, έργα ύδρευσης αποχέτευσης, απορρίμματα κλπ) Στην τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη Στις υποδομές υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης Δημοτικό Τι μόρφωση έχετε; Γυμνάσιο Λύκειο Ηλικία ΑΕΙ/ΤΕΙ 18/35 36/55 56/65+ 35,0% 39,0% 56,0% 39,0% 46,0% 44,0% 8,0% 20,0% 11,0% 10,0% 14,0% 17,0% 12,0% 18,0% 22,0% 31,0% 22,0% 9,0% 28,0% 20,0% 27,0% 27,0% 23,0% 25,0% Στην αύξηση της απασχόλησης 60,0% 54,0% 54,0% 46,0% 53,0% 62,0% Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 19,0% 28,0% 42,0% 36,0% 35,0% 24,0% ΔΓ/ΔΑ 11,0% 10,0% 3,0% 7,0% 6,0% 10,0% 28

29 Κατά την άποψη σας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ, σε ποιον τομέα από αυτούς που θα σας αναφέρω, βοηθούν περισσότερο; Στη βελτίωση και αναβάθμιση των μεταφορικών δικτύων ( δρόμοι, σιδηρόδρομοι, λιμάνια Στην προστασία του περιβάλλοντος (περιβάλλον, έργα ύδρευσης αποχέτευσης, απορρίμματα κλπ) Στην τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη Στις υποδομές υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης Υπάλληλος Ελεύθερος Επαγγελματίας Τι δουλειά κάνετε; Αγρότης Κτηνοτρόφος Συνταξιούχος Οικιακά Φοιτητής Άνεργος 50,0% 39,0% 62,0% 42,0% 42,0% 40,0% 41,0% 13,0% 7,0% 12,0% 20,0% 19,0% 20,0% 11,0% 24,0% 17,0% 13,0% 11,0% 6,0% 30,0% 34,0% 27,0% 25,0% 37,0% 23,0% 29,0% 20,0% 16,0% Στην αύξηση της απασχόλησης 54,0% 58,0% 38,0% 62,0% 48,0% 30,0% 43,0% Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 37,0% 40,0% 0,0% 22,0% 32,0% 40,0% 29,0% ΔΓ/ΔΑ 8,0% 3,0% 12,0% 9,0% 13,0% 0,0% 7,0% 29

30 Ερώτηση 9 Εσείς προσωπικά έχετε αξιοποιήσει τις δυνατότητες επιχορήγησης που προφέρει το ΕΣΠΑ; Ναι 19% Όχι 81% 30

31 Ανάλυση Δημογραφικών Εσείς προσωπικά έχετε αξιοποιήσει τις δυνατότητες επιχορήγησης που προφέρει το ΕΣΠΑ; Ναι/Μάλλον ναι Όχι/Μάλλον όχι Περιφερειακή Ενότητα Δράμα Καβάλα Ξάνθη Ροδόπη Έβρος 21,0% 23,0% 18,0% 13,0% 19,0% 79,0% 77,0% 82,0% 87,0% 81,0% Εσείς προσωπικά έχετε αξιοποιήσει τις δυνατότητες επιχορήγησης που προφέρει το ΕΣΠΑ; Δημοτικό Τι μόρφωση έχετε; Γυμνάσιο Λύκειο Ηλικία ΑΕΙ/ΤΕΙ 18/35 36/55 56/65+ Ναι 9,0% 16,0% 28,0% 29,0% 24,0% 9,0% Όχι 91,0% 84,0% 72,0% 71,0% 76,0% 91,0% 31

32 Εσείς προσωπικά έχετε αξιοποιήσει τις δυνατότητες επιχορήγησης που προφέρει το ΕΣΠΑ; Υπάλληλος Ελεύθερος Επαγγελματίας Αγρότης Κτηνοτρόφος Τι δουλειά κάνετε; Ναι 27,0% 25,0% 12,0% 9,0% 0,0% 10,0% 32,0% Όχι 73,0% 75,0% 88,0% 91,0% 100,0% 90,0% 68,0% Συνταξιούχος Οικιακά Φοιτητής Άνεργος 32

33 Νομός Γεωγραφική στάθμιση δείγματος Ποσοστό Δείγμα (Ν=2000) Δείγμα που υλοποιήθηκε 1. Δράμα 17,6% Καβάλα 22,5% Ξάνθη 17,0% Ροδόπη 17,9% Έβρος 25,0% Σύνολο 100,0%

34 Παρατηρήσεις Συμπεράσματα 34

35 Με περίπου επτά στους δέκα να γνωρίζουν ή να έχουν ακούσει για το ΕΣΠΑ, το ποσοστό αναγνωρισιμότητας του προγράμματος βρίσκεται περίπου στον πανελλαδικό μέσο όρο, όπως αυτός προκύπτει από παρεμφερείς έρευνες κοινής γνώμης. Στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό, ενώ σε αυτή της Ροδόπης το χαμηλότερο. Αυτό έχει να κάνει με πολλές και διαφορετικές παραμέτρους. Ο αριθμός και το είδος των μέσων μαζικής επικοινωνίας, το πλήθος των έργων που υλοποιούνται ανά περιφερειακή ενότητα, ο προϋπολογισμός των έργων και το ποσοστό απορρόφησης των επιμέρους προγραμμάτων είναι μερικές από τις παραμέτρους που επηρεάζουν καθοριστικά το αποτέλεσμα. Σε άτομα με υψηλό (τριτοβάθμια εκπαίδευση) μορφωτικό επίπεδο, το ΕΣΠΑ δείχνει υψηλά ποσοστά αναγνώρισης και πέφτουν όσο πέφτει και το επίπεδο μόρφωσης, τάση προφανώς αναμενόμενη. Στις δυναμικές επίσης ηλικίες (36/55 ετών), ηλικίες δηλαδή που είναι σε παραγωγική φάση και συνήθως καλά ενημερωμένες, το ΕΣΠΑ δείχνει τα μεγαλύτερα ποσοστά αναγνωρισιμότητας. Οι μεγάλες ηλικίες έχουν τα χαμηλότερα. Όσον αφορά τα επαγγέλματα, υπάλληλοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ακολουθούμενοι από τους ελεύθερους επαγγελματίες, κρατούν τα σκήπτρα της αναγνωρισιμότητας. Επίσης καλά ενημερωμένο δείχνει ποσοστό των ανέργων, πιθανώς λόγω έμμεσης ή άμεσης επαφής τους με κάποιο από τα επιμέρους προγράμματα. Βασική πηγή ενημέρωσης για το ΕΣΠΑ αποτελεί η τηλεόραση. Περίπου οκτώ στους δέκα πολίτες έχουν ακούσει ή μάθει για το ΕΣΠΑ μέσα από την τηλεόραση. Το υψηλό αυτό ποσοστό δικαιώνει την απόφαση της ΕΔΑ ΠΑΜ&Θ να υλοποιήσει πρόγραμμα επικοινωνίας του ΕΣΠΑ μέσω τοπικών τηλεοπτικών σταθμών. Οι συζητήσεις με φίλους και συγγενείς είναι η λεγόμενη από στόμα σε στόμα διαφήμιση. Έχει όμως πολλά μειονεκτήματα. Η πληροφορία που διαδίδεται με τον τρόπο αυτόν πολλές φορές παραφράζεται και βρίθει ανακριβειών, με αποτέλεσμα η εικόνα που προκύπτει να έχει παραμορφώσεις τέτοιες που ουσιαστικά μπορεί να είναι κατά της όλης προσπάθειας και εκτός των στόχων του προγράμματος. Αποτελεσματικό εμφανίζεται και το ιντερνέτ. Είναι μέσο που προτιμάται από δυναμικά τμήματα πληθυσμού (επαγγελματίες, νέοι άνεργοι, επιχειρηματίες, σε ηλικίες από 18 έως 55 ετών και με τριτοβάθμια εκπαίδευση) και που πρέπει στο μέλλον να παίξει 35

36 σημαντικότερο ρόλο για την ενημέρωση του κοινού. Στην επιμέρους ανάλυση των δημογραφικών είναι ιδιαίτερα εμφανής ο ρόλος του ιντερνέτ στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Άτομα με μόρφωση ΑΕΙ/ΤΕΙ και ηλικίας 18/35 έχουν το ιντερνέτ ως δεύτερη καλύτερη πηγή ενημέρωσης. Σύγχυση επικρατεί σχετικά με την προέλευση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Πρόκειται όμως για πανελλαδικό φαινόμενο και η ΠΑΜ&Θ δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι πολίτες γνωρίζουν (ή τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνονται) ότι δεν υπάρχουν εθνικοί πόροι και για αυτό απαντούν σε μεγάλο ποσοστό ότι οι πόροι έχουν αποκλειστικά ευρωπαϊκή προέλευση. Μόνο το 23% του δείγματος είναι σε θέση να δώσει την σωστή απάντηση (εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι). Το φαινόμενο για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, πρέπει να αντιμετωπιστεί πανελλαδικά και όχι μόνο από την συγκεκριμένη Περιφέρεια. Ως αντιμετώπιση νοείται ολοκληρωμένη επικοινωνιακή εκστρατεία κατά του φαινομένου. Προβληματική κρίνεται και η γνώση που έχουν οι πολίτες σχετικά με το γίνεται μέσω ΕΣΠΑ στην ΠΑΜ&Θ, με περίπου έναν στους δύο να μην γνωρίζει επακριβώς. Η εικόνα αυτή είναι σχεδόν οριζοντίως ίδια σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, ηλικίες, επαγγέλματα, επίπεδα μόρφωσης (υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις, δεν κρίνονται όμως ιδιαίτερα σημαντικές). Χρειάζεται επιπλέον επικοινωνιακή προσπάθεια για την καλύτερη και ευρύτερη κοινωνικά, κατανόηση της χρησιμότητας και της συμβολής του ΕΣΠΑ σε κάθε κάτοικο ή επισκέπτη της Περιφέρειας. Την τηλεόραση επιλέγουν οι πολίτες ως μέσο μαζικής ενημέρωσης για να μάθουν για το ΕΣΠΑ. Η τηλεόραση είναι ενταγμένη στην καθημερινότητα μας και μας απορροφά (σύμφωνα με έρευνες) κάτι περίπου στις τέσσερις ώρες την ημέρα. Άρα σίγουρα επιβάλλεται να διοχετεύσεις την πληροφορία μέσω αυτού του μέσου. Σε δυναμικά τμήματα της κοινωνίας όμως (νέες ηλικίες, παραγωγικά επαγγέλματα, τριτοβάθμια εκπαίδευση), το ιντερνέτ είναι καταλληλότερο ως μέσο και αυτό φαίνεται από την προτίμηση που του δείχνουν τα προαναφερθέντα τμήματα της κοινωνίας. Άτομα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω έχουν την ιδιότητα να λειτουργούν και ως πολλαπλασιαστές του μηνύματος. Άρα με χαμηλότερο κόστος (είτε σε χρηματικούς πόρους, είτε σε χρόνο) μπορεί να επιτευχθεί ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Ασφαλώς ένα συνδυασμός όλων των επιλογών (Τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα, ιντερνέτ, Περιφέρεια, Δήμοι κλπ) βάση της ποσόστωσης που εμφανίζει το κάθε μέσο, αποτελεί τον ιδανικό τρόπο προβολής του ΕΣΠΑ. 36

37 Περίπου επτά στους δέκα αναγνωρίζουν ότι το ΕΣΠΑ συμβάλει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας. Αυτοί οι οποίοι είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την συμβολή του ΕΣΠΑ, είναι άτομα που ούτως ή άλλως λίγα γνωρίζουν για αυτό. Πρόκειται κυρίως για άτομα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικιωμένους και συνταξιούχους ή αγρότες που δεν έχουν έρθει σε άμεση επαφή με έργα του ΕΣΠΑ, ή έχουν έρθει σε άμεση επαφή (μέσω της χρήσης μιας υποδομής που έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ) αλλά δεν το έχουν αντιληφθεί ή συνδέσει με το πρόγραμμα. Περίπου η ίδια εικόνα καταγράφεται και στην ερώτηση για την συμβολή του ΕΣΠΑ στην ευημερία των κατοίκων της Περιφέρειας και η επιχειρηματολογία είναι ή ίδια. Πάνω από ένας στους δύο αναγνωρίζει την συμβολή του ΕΣΠΑ στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με την ανεργία νούμερο ένα πρόβλημα στη χώρα το ποσοστό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικοινωνιακά ώστε να αναδειχθεί άμεσα η θετική επίδραση που έχει το πρόγραμμα στον μεγαλύτερο εχθρό της ελληνικής κοινωνίας που είναι η ανεργία. Το πρώτο σημείο ανάδειξης που πρέπει να «εκμεταλλευτεί» μια επόμενη επικοινωνιακή εκστρατεία, είναι να ταυτίσει το ΕΣΠΑ με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα του προγράμματος (πχ. μεταφορές, περιβάλλον, τουρισμός κλπ) θα πρέπει να έρχονται δεύτερα στη λίστα και σε κάθε περίπτωση μετά από την δημιουργία θέσεων εργασίας. Περίπου δύο στους δέκα έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει το ΕΣΠΑ. Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό και δείχνει ότι το ΕΣΠΑ είναι μέρος της ζωής μας. Η αξιοποίηση μπορεί να είναι έμμεση ή άμεση. Στην περίπτωση κάποιου επιχειρηματία μέσω της συμμετοχής του για επιδότηση σε κάποιο επιμέρους πρόγραμμα, για κάποιον άνεργο η πρόσληψη του μέσω του προγράμματος, για κάποιον τρίτο η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προγράμματος από κάποιον του περιβάλλοντος του. 37

38 Παράρτημα 38

39 Ερώτηση 1 Γνωρίζετε ή έχετε ακούσει για το ΕΣΠΑ; 1. Ναι 2. Όχι Ερώτηση 2 (Σε αυτούς που στην ερώτηση 1 απάντησαν ναι) Από πού γνωρίζετε ή έχετε ακούσει για το ΕΣΠΑ; (μέχρι τρεις επιλογές) 1. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 2. Από συζητήσεις με φίλους και γνωστούς 3. Από ενημερωτικά έντυπα της Περιφέρειας 4. Από σηματοδότηση των έργων (Πινακίδες) 5. Από ημερίδες εκδηλώσεις 6. Από το ιντερνέτ 7. Έχω πάρει ο ίδιος μέρος σε έργο ΕΣΠΑ 8. Από αλλού 9. ΔΓ/ΔΑ Ερώτηση 3 Γνωρίζετε από πού προέρχονται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ; 1. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση 2. Από Εθνικούς πόρους 3. Από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους 4. ΔΓ/ΔΑ Ερώτηση 4 Γνωρίζετε τι γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης; 1. Ναι/Μάλλον ναι 2. Όχι/Μάλλον όχι 39

40 Ερώτηση 5 Από ποια πηγή θα θέλατε ενημέρωση για το ΕΣΠΑ; (μέχρι τρεις επιλογές) 1. Τηλεόραση 2. Ραδιόφωνο 3. Εφημερίδες 4. Ιντερνέτ 5. Ενημερωτικά έντυπα της Περιφέρειας 6. Ενημερωτικές συναντήσεις στην Περιφέρεια 7. Ενημερωτικές συναντήσεις από τους κατά τόπους παραγωγικούς φορείς (πχ. Επιμελητήρια) 8. Ενημερωτικές συναντήσεις στους Δήμους της Περιφέρειας Ερώτηση 6 Πιστεύετε ότι το ΕΣΠΑ συμβάλει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας ΑΜ&Θ; 1. Πολύ 2. Αρκετά 3. Λίγο 4. Καθόλου 5. ΔΓ/ΔΑ Ερώτηση 7 Πιστεύετε ότι η υλοποίηση του ΕΣΠΑ συμβάλει στην ευημερία των κατοίκων της Περιφέρειας ΑΜ&Θ; 1. Πολύ 2. Αρκετά 3. Λίγο 4. Καθόλου 5. ΔΓ/ΔΑ Ερώτηση 8 Κατά την άποψη σας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ, σε ποιον τομέα από αυτούς που θα σας αναφέρω, βοηθούν περισσότερο; (μέχρι τρεις επιλογές) 1. Στη βελτίωση και αναβάθμιση των μεταφορικών δικτύων ( δρόμοι, σιδηρόδρομοι, λιμάνια) 40

41 2. Στην προστασία του περιβάλλοντος (περιβάλλον, έργα ύδρευσης αποχέτευσης, απορρίμματα κλπ) 3. Στην τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη 4. Στις υποδομές υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης 5. Στην αύξηση της απασχόλησης 6. Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 7. ΔΓ/ΔΑ Ερώτηση 9 Εσείς προσωπικά έχετε αξιοποιήσει τις δυνατότητες επιχορήγησης που προφέρει το ΕΣΠΑ; 1. Ναι 2. Όχι Ερώτηση 10 Τι μόρφωση έχετε; 1. Δημοτικό 2. Γυμνάσιο/Λύκειο 3. ΑΕΙ/ΤΕΙ Ερώτηση 11 Τι ηλικία έχετε; 1. 18/ / /65+ Ερώτηση 12 Τι δουλειά κάνετε; 1. Υπάλληλος (δημόσιος/ιδιωτικός) 2. Ελεύθερος επαγγελματίας 3. Αγρότης/Κτηνοτρόφος/Ψαράς 4. Συνταξιούχος 5. Οικιακά 6. Φοιτητής 7. Άνεργος 41

42 Μεταβλητή Δράμα 2. Καβάλα 3. Ξάνθη 4. Ροδόπη 5. Έβρος 42

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, CCI: 2007CY16UPO001» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΙΦΕΡΕΙΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Transversal Programme Key Activity 3 ICT Δίκτυα WP2 Έρευνες προσφοράς και ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αλέξης Κόκκος, Μανώλης Χρυσάκης Στο πλαίσιο της μελέτης με θέμα: «Εξωτερική αξιολόγηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Επικοινωνίας Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 1. Το ΕΠ Κρήτη 2014-2020 4 2. Στόχοι Επικοινωνίας 6 3. Στοχοθετούμενο Κοινό 7 4. Μέθοδος Επικοινωνίας 10 4.1. Ενδεικτικές Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ημιουργία και Λειτουργία Γραφείου ιασύνδεσης ΠΣΕ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Γραφείο ιασύνδεσης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος» ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

I.Ê.Ð.Á. ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ. Éíóôéôïýôï ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò & Áëëçëåããýçò ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÊÅÊ ÉÊÐÁ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ ÁÈÇÍÁ 2007

I.Ê.Ð.Á. ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ. Éíóôéôïýôï ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò & Áëëçëåããýçò ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÊÅÊ ÉÊÐÁ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ ÁÈÇÍÁ 2007 I.Ê.Ð.Á. Éíóôéôïýôï ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò & Áëëçëåããýçò ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ñåõíá êáôáãñáöþò åêðáéäåõôéêþí áíáãêþí åñãáæïìýíùí óå öïñåßò ðïõ ðáñý ïõí õðçñåóßåò ðñüíïéáò óôçí ðåñéöýñåéá Èåóóáëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην Κύπρο 2010 Τελική έκθεση

Το διαδίκτυο στην Κύπρο 2010 Τελική έκθεση World Internet Project Cyprus Το διαδίκτυο στην Κύπρο 2010 Τελική έκθεση Νίκος Δεμερτζής Βασίλης Γιαλαμάς Βάια Δουδάκη Ελένη Α. Κύζα Χριστόφορος Κυριακίδης Λάμπρος Λαμπρινός Δήμητρα Λ. Μηλιώνη Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 Περιεχόµενα σελίδα Εισαγωγή... 4 Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 1.1 Βαθµός συµφωνίας µε την λειτουργία µη κρατικών/µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων...13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 6 1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 7 1.2 ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 8 1.3 ΠΡΟΪΟΝ 10 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Τσιτσιλώνη Μαριάννα Επιβλέπων: Γρηγορούδης Ευάγγελος Χανιά 2010 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα