Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και απόδοση επιχειρήσεων στην Ευρώπη Οικονομική ανάλυση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και απόδοση επιχειρήσεων στην Ευρώπη Οικονομική ανάλυση"

Transcript

1 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και απόδοση επιχειρήσεων στην Ευρώπη Οικονομική ανάλυση Έκθεση ανάλυσης σε επίπεδο επιχείρησης, Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και απόδοση επιχειρήσεων στην Ευρώπη Οικονομική ανάλυση Έκθεση ανάλυσης σε επίπεδο επιχείρησης, Ιούνιος 2015

3 3 01 / Πρόλογος Η σημασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία καθίσταται ολοένα και πιο σαφής τα τελευταία χρόνια. Η μελέτη της συμβολής των κλάδων εντατικής χρήσης ΔΔΙ στην ΕΕ, η οποία διενεργήθηκε το 2013 από κοινού με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, κατέδειξε τη σημασία των εν λόγω κλάδων. Συγκεκριμένα, κατέδειξε ότι οι εν λόγω κλάδοι στηρίζουν άμεσα ή έμμεσα το 35% των θέσεων εργασίας, παράγουν περίπου το 39% του ΑΕΠ της ΕΕ και καλύπτουν το 90% του εξωτερικού εμπορίου. Το ΓΕΕΑ διεξήγαγε, μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, μελέτη παρακολούθησης η οποία εμβαθύνει στον ρόλο των ΔΔΙ σε επίπεδο επιχείρησης ή εταιρείας, Η μελέτη αυτή βασίσθηκε σε επίσημα δημόσια οικονομικά στοιχεία τα οποία αφορούν περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην ΕΕ και καλύπτει επιχειρήσεις οι οποίες είναι κάτοχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι τέσσερις φορές πιθανότερο να είναι κάτοχοι ΔΔΙ σε σχέση με τις μικρότερες επιχειρήσεις το 40% των μεγάλων επιχειρήσεων διαθέτουν καταχωρισμένα δικαιώματα έναντι 9% των ΜΜΕ. Καταδεικνύει επίσης ότι οι επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι ΔΔΙ έχουν υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν είναι κάτοχοι ΔΔΙ. Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις 1,8 εκατομμύρια ΜΜΕ που διαθέτουν καταχωρισμένα ΔΔΙ, καθώς εκπροσωπούν ένα σημαντικό τμήμα της οικονομίας της ΕΕ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ΔΔΙ παράγουν περισσότερα έσοδα ανά εργαζόμενο από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας και προσφέρουν υψηλότερες αμοιβές στους εργαζομένους, καθώς και ότι η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα ισχυρή για τις ΜΜΕ. Κατά την άποψή μας, το μήνυμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη, καθώς αναδεικνύει τον ενάρετο κύκλο μεταξύ ΔΙ και οικονομικής απόδοσης. Παρότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η μελέτη διαπιστώνει την ύπαρξη σχέσης συνάφειας μεταξύ της κατοχής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και των υψηλότερων εσόδων ανά

4 4 ΠΡΌΛΟΓΟΣ εργαζόμενο, παρέχει ενδείξεις περί της ύπαρξης τέτοιας σχέσης μεταξύ των δύο αυτών παραμέτρων. Η έκθεση αυτή θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο διάφορων έργων του Γραφείου, μεταξύ των οποίων ο υπό κατάρτιση πίνακας αποτελεσμάτων ΜΜΕ. Ο εν λόγω πίνακας έχει σχεδιασθεί με γνώμονα τη διεξοδικότερη εξέταση της χρήσης των ΔΔΙ από τις ΜΜΕ και θα καταρτισθεί από το ΓΓΕΑ στο πλαίσιο της συνεργασίας του Παρατηρητηρίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Γραφείο είναι πεπεισμένο ότι η έκθεση θα αποτελέσει πολύτιμη συμβολή στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν η δημιουργικότητα και η καινοτομία στην κοινωνία και την οικονομία της ΕΕ και ότι θα βοηθήσει να μεταδοθεί το σημαντικό μήνυμα ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας μας αφορούν όλους. António Campinos Πρόεδρος, ΓΓΕΑ Ευχαριστίες Κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης, λάβαμε πολύτιμα στοιχεία από τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και τη Europe Economics, η οποία ανέλαβε την τεχνική πλευρά της ανάλυσης. Επίσης, οι συντάκτες θα ήθελαν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους για τις παρατηρήσεις επί του σχεδίου έκθεσης που έλαβαν από τους κ.κ. Carsten Fink (ΠΟΔΙ), Kamil Kiljanski (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Alan Marco και Asrat Tesfayesus (USPTO), Philipp Schautschick (TU Munich) και Mariagrazia Squicciarini (ΟΟΣΑ). ομαδικό έργο Nathan Wajsman, επικεφαλής οικονομολόγος Michał Kazimierczak, οικονομολόγος Carolina Arias Burgos, οικονομολόγος

5 5 02 / Συνοπτική περιγραφή Διανοητικής Ιδιοκτησίας («το Παρατηρητήριο») είναι η παροχή δεδομένων που βασίζονται σε στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο, τον ρόλο και την αντίληψη του κοινού για τη διανοητική ιδιοκτησία στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, το Παρατηρητήριο αναλαμβάνει ένα πρόγραμμα κοινωνικοοικονομικών μελετών. Τον Σεπτέμβριο του 2013, δημοσιεύθηκε μια μελέτη που παρείχε μια αξιολόγηση της συνδυασμένης συμβολής που έχουν οι βιομηχανικοί κλάδοι οι οποίοι κάνουν εντατική χρήση των διάφορων τύπων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στις οικονομίες τόσο της ΕΕ στο σύνολό τους όσο και των επιμέρους κρατών μελών. Η παρούσα έκθεση συνιστά μελέτη παρακολούθησης η οποία εμβαθύνει περισσότερο στον ρόλο των ΔΔΙ, αναλύοντας ένα μεγάλο αντιπροσωπευτικό δείγμα με περισσότερες από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 1 με σκοπό τη σύγκριση της οικονομικής απόδοσης των επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι ΔΔΙ με τις υπόλοιπες. Τα ΔΔΙ που περιλαμβάνονται στη μελέτη είναι διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, καθώς και σχέδια και υποδείγματα (και οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών). Λόγω της φύσης τους, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι γεωγραφικές ενδείξεις, που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη του 2013, δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. 2 Από την άλλη πλευρά, η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τόσο ευρωπαϊκά όσο και εθνικά ΔΔΙ, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά τα διαθέσιμα δεδομένα και παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του χαρτοφυλακίου ΔΔΙ κάθε οικονομίας τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των εθνικών δικαιωμάτων. Τα δεδομένα για το χαρτοφυλάκιο ΔΔΙ κάθε επιχείρησης αντιστοιχίστηκαν στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εμπορική βάση δεδομένων ORBIS. Η εν λόγω βάση δεδομένων παρέχει οικονομικής φύσης και άλλες πληροφορίες για εκατομμύρια ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες συλλέχθηκαν από τα αρχεία και τις λογιστικές εκθέσεις που έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις στα εμπορικά μητρώα όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Η αντιστοίχιση των βάσεων δεδομένων των ΔΔΙ και της βάσης δεδομένων ORBIS πραγματοποιήθηκε βάσει των δικαιωμάτων κατοχής των ΔΔΙ. Η μελέτη χρησιμοποιεί οικονομικές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ως επίσημοι κάτοχοι των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων ή/και των σχεδίων και υποδειγμάτων. Ορισμένες επιχειρήσεις που είναι μέλη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων ενδέχεται να μην εμφανίζονται ως επίσημοι κάτοχοι των ΔΔΙ (ως επίσημος κάτοχος ενδέχεται να εμφανίζεται η μητρική επιχείρηση), όμως εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα ΔΔΙ στο πλαίσιο των εμπορικών τους δραστηριοτήτων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την αποτίμηση της οικονομικής απόδοσης μιας επιχείρησης. Λόγω των περιορισμών των δεδομένων και της απαίτησης για παρόμοιες συγκρίσεις (εξαλείφοντας την επίδραση του μεγέθους της επιχείρησης στα στατιστικά αποτελέσματα), το κριτήριο «έσοδα ανά εργαζόμενο» επιλέχθηκε ως ο κύριος δείκτης απόδοσης της επιχείρησης. 1 Μερικά από τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία στο Κεφάλαιο 5 βασίζονται σε ένα ακόμα μεγαλύτερο δείγμα με περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις. 2 Ο βασικός λόγος είναι ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν καταχωρούνται πάντοτε, ενώ οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν καταχωρούνται από μεμονωμένες επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, τα δεδομένα σχετικά με την κατοχή των εν λόγω ΔΔΙ σε επίπεδο επιχείρησης δεν είναι διαθέσιμα.

6 6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ Το σύνολο δεδομένων αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε οι μισές περίπου από τις επιχειρήσεις που εξετάστηκαν (63.288) να διαθέτουν τουλάχιστον ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα ή σχέδιο και υπόδειγμα στο χαρτοφυλάκιό τους. Αυτό επιτρέπει τη σύγκριση της απόδοσης επιχειρήσεων που κατέχουνδδι και άλλων που δεν κατέχουν. Επιτρέπει επίσης μια λεπτομερή εξέταση της σχέσης ανάμεσα στην απόδοση μιας επιχείρησης και στο μέγεθος του χαρτοφυλακίου ΔΔΙ αυτής. Εξ όσων γνωρίζουμε, η κάλυψη της βάσης δεδομένων είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτήν άλλων πηγών δεδομένων αυτού του τύπου οι οποίες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος, εξασφαλίζοντας ένα επαρκώς μεγάλο δείγμα για την εξαγωγή αξιόπιστων και αντιπροσωπευτικών συμπερασμάτων. Η μελέτη δεν καταλήγει σε συστάσεις πολιτικής, καθώς αυτές δεν εμπίπτουν στο αντικείμενό της. Αντίθετα, παρέχει αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στο έργο τους, αποτελεί δε μια βάση για την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τη ΔΙ. 2.1 Μεθοδολογία Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας τρεις τύπους μεθοδολογίας: Αρχικά, συγκεντρώθηκαν περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για να απεικονιστούν οι διαφορές ανάμεσα στους κατόχους και στους μη κατόχους ΔΔΙ όσον αφορά τα οικονομικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Οι διαφορές ελέγχθηκαν ως προς τη στατιστική τους σημαντικότητα. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης. Στο Κεφάλαιο 6 αναφέρονται τα ευρήματα της οικονομετρικής ανάλυσης των δεδομένων. Αυτό επιτρέπει τη σε βάθος εξέταση της σχέσης ανάμεσα στην κατοχή ΔΔΙ από επιχειρήσεις και στην οικονομική απόδοση αυτών. Πρόκειται για μια διαφορά σε σχέση με τη μελέτη του 2013 των κλάδων εντατικής χρήσης ΔΔΙ, η οποία περιέγραφε τη δομή της οικονομίας με κριτήριο τη χρήση ΔΔΙ σε επίπεδο κλάδου αλλά δεν κατέληγε σε κάποια αναλυτικά συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης καταδεικνύουν σαφώς την ύπαρξη μιας συστηματικής, θετικής σχέσης μεταξύ της κατοχής ΔΔΙ και της οικονομικής απόδοσης σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης. Η παρούσα μελέτη παρέχει μια ένδειξη της σχέσης αυτής, με βάση τη στατιστική ανάλυση ενός πολύ μεγάλου δείγματος επιμέρους επιχειρήσεων. Παρότι δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί η σχέση αιτιώδους συνάφειας με την αυστηρή έννοια του όρου με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, η οικονομετρική ανάλυση επιτρέπει στον ερευνητή να εξετάσει διάφορους πρόσθετους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική απόδοση και να «απομονώσει» τη σχέση μεταξύ κατοχής ΔΙ και οικονομικής απόδοσης. Υπάρχουν διάφορες οικονομικές θεωρίες που προτείνουν την ύπαρξη σχέσης αιτιώδους συνάφειας μεταξύ κατοχής ΔΙ και οικονομικής απόδοσης. Αυτές θα συζητηθούν στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης. Τέλος, τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε ανάλυση συστάδων. Η ανάλυση αυτή αποσκοπεί στον προσδιορισμό ομάδων επιχειρήσεων («συστάδων») που είναι παρόμοιες όσον αφορά την κατοχή ΔΔΙ. Στη συνέχεια, οι συστάδες αυτές αναλύονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν συστηματικές διαφορές μεταξύ τους ως προς τις μεταβλητές ενδιαφέροντος, όπως τα έσοδα ανά εργαζόμενο ή η μέση απασχόληση ανά επιχείρηση. Τα εν λόγω αποτελέσματα αναφέρονται στο Παράρτημα 8.4.

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ Κύρια ευρήματα Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις κύριες οικονομικές και εταιρικές μεταβλητές για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο δείγμα για το έτος Πίνακας 1: Μέσες τιμές επιλεγμένων μεταβλητών ανά κατοχή ΔΔΙ Έσοδα ανά εργαζόμενο (ΕΥΡΩ/έτος) Αριθμός εργαζομένων Μισθοί ανά εργαζόμενο (ΕΥΡΩ/έτος) Μη χρήστες ΔΔΙ , Χρήστες ΔΔΙ Σύνολο ΔΔΙ 547, % διαφορά σε σύγκριση με τους μη χρήστες 484,6 % 28,6 % 19,8 % Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 1 537, % διαφορά σε σύγκριση με τους μη χρήστες 1 542,6 % 25,7 % 40,6 % Εμπορικά σήματα 569, % διαφορά σε σύγκριση με τους μη χρήστες 508,8 % 29,5 % 18,8 % Σχέδια και υποδείγματα 2 103, % διαφορά σε σύγκριση με τους μη χρήστες 2 146,7 % 31,4 % 23,0 % Σημείωση: Με βάση τις διαθέσιμες παρατηρήσεις σε επιχειρήσεις. Όλες οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές στο επίπεδο του 1 τοις εκατό. Η ομάδα «Κάτοχοι όλων των ΔΙΙ» ορίζεται ως οι επιχειρήσεις που κατείχαν τουλάχιστον ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα ή σχέδιο και υπόδειγμα, ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Οι ομάδες «Κάτοχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας», «Κάτοχοι εμπορικών σημάτων» και «Κάτοχοι σχεδίων και υποδειγμάτων» ορίζονται ως οι επιχειρήσεις που κατείχαν τουλάχιστον ένα από τα συγκεκριμένα ΔΔΙ. Δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις κατείχαν συνδυασμούς των τριών ΔΔΙ, οι κάτοχοι των διάφορων ΔΔΙ εμφανίζουν αλληλεπικάλυψη. Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, οι επιχειρήσεις που κατέχουν ΔΔΙ τείνουν να είναι μεγαλύτερες από τις υπόλοιπες, όπως αποτιμώνται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων τους (547 έναντι 94 εργαζομένων κατά μέσο όρο). Για τον λόγο αυτό, τα κριτήρια αποτίμησης της οικονομικής απόδοσης, όπως έσοδα, κέρδη ή μισθοί, εκφράζονται σε μια βάση ανά εργαζόμενο. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις που κατέχουν ΔΔΙ έχουν κατά μέσο όρο 29 τοις εκατό μεγαλύτερα έσοδα ανά εργαζόμενο από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα κύρια αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. Όσον αφορά τα επιμέρους ΔΔΙ, το μέσο πλεονέκτημα για την απόδοση των επιχειρήσεων που κατέχουν ΔΔΙ ανέρχεται σε 26 τοις εκατό για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 29 τοις εκατό για τα εμπορικά σήματα και 31 τοις εκατό για τα σχέδια και υποδείγματα. Από τον Πίνακα 1 προκύπτει επίσης ότι οι επιχειρήσεις που κατέχουν ΔΔΙ καταβάλλουν κατά μέσο όρο 20 τοις εκατό υψηλότερους μισθούς από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, η μεγαλύτερη επίδραση συσχετίζεται με την κατοχή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (41 τοις εκατό), ενώ ακολουθούν τα σχέδια και υποδείγματα (23 τοις εκατό) και τα εμπορικά σήματα (19 τοις εκατό). Αν και, με κριτήριο τα έσοδα ανά εργαζόμενο, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σε σύγκριση με τα εμπορικά σήματα και τα σχέδια και υποδείγματα, φαίνεται να συσχετίζονται σε μικρότερο βαθμό με την «πρόσθετη» απόδοση, αυτός ο τύπος ΔΔΙ οδηγεί κατά μέσο όρο στις υψηλότερες αμοιβές των εργαζομένων. Το συμπέρασμα αυτό συνάδει επίσης

8 8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ με τα αποτελέσματα της προηγούμενης μελέτης που εξέτασε τη συμβολή των κλάδων εντατικής χρήσης ΔΔΙ στην οικονομία της ΕΕ, με κριτήριο το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, την απασχόληση, τους μισθούς και το διεθνές εμπόριο 3 Η οικονομική ανάλυση που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6, τα αποτελέσματα της οποίας συνοψίζονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, επιβεβαιώνει τη θετική σχέση μεταξύ κατοχής ΔΔΙ και οικονομικής απόδοσης, με τους κατόχους ΔΔΙ να εμφανίζουν 28 τοις εκατό μεγαλύτερα έσοδα ανά εργαζόμενο από τους μη κατόχους. Επιπλέον, η ανάλυση δείχνει ότι η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στην περίπτωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 4. Η παρούσα έκθεση χρησιμοποιεί τον ορισμό που βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων και στον κύκλο εργασιών. Οι ΜΜΕ που κατέχουν ΔΔΙ εμφανίζουν σχεδόν 32 τοις εκατό μεγαλύτερα έσοδα ανά εργαζόμενο από τις ΜΜΕ που δεν κατέχουν καθόλου ΔΔΙ. Επομένως, παρότι οι περισσότερες ΜΜΕ στην Ευρώπη δεν κατέχουν ΔΔΙ, όσες κατέχουν ΔΔΙ έχουν σημαντικά μεγαλύτερα έσοδα ανά εργαζόμενο. Όταν πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις, τα έσοδα ανά εργαζόμενο είναι 4 τοις εκατό υψηλότερα για τους κατόχους ΔΙ σε σχέση με τους μη κατόχους. Στην προκειμένη περίπτωση, η ανάλυση δείχνει ότι 4 στις 10 μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη κατέχουν ΔΔΙ, αλλά η συσχέτιση της κατοχής ΔΔΙ με μεγαλύτερα έσοδα ανά εργαζόμενο είναι λιγότερο έντονη στην περίπτωση των ΜΜΕ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα εν λόγω ευρήματα προκύπτουν παράλληλα με την εξέταση άλλων παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση μιας επιχείρησης, όπως η χώρα ή ο κλάδος όπου δραστηριοποιείται. Πίνακας 2: Κατοχή ΔΔΙ και έσοδα ανά εργαζόμενο, ανά μέγεθος επιχείρησης Μεγάλες επιχειρήσεις + 4.0% ΜΜΕ % Σύνολο % Разлика в приходите на един служител при фирми, използващи ПИС, и фирми, които не използват ПИС Σημείωση: Με βάση τις παρατηρήσεις σε σύνολο επιχειρήσεων. Οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές στο επίπεδο εμπιστοσύνης του 99 τοις εκατό Η οικονομετρική ανάλυση στο Κεφάλαιο 6 δείχνει επίσης ότι οι αυξήσεις στην απόδοση επιχειρήσεων εξαρτώνται από τον τύπο και τον συνδυασμό των ΔΔΙ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις εσόδων ανά εργαζόμενο συσχετίζονται μόνο με τους κατόχους εμπορικών σημάτων και με τους κατόχους του συνδυασμού εμπορικών σημάτων και σχεδίων και υποδειγμάτων: 30 τοις εκατό και 39 τοις εκατό, αντίστοιχα. Οι κάτοχοι μόνο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εμφανίζουν 15 τοις εκατό μεγαλύτερα έσοδα ανά εργαζόμενο, οι κάτοχοι μόνο σχεδίων και υποδειγμάτων 15 τοις εκατό, οι κάτοχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων 17 τοις εκατό, οι κάτοχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σχεδίων και υποδειγμάτων 15 τοις εκατό και, τέλος, οι κάτοχοι και των τριών ΔΔΙ 16 τοις εκατό. 3 Κλάδοι εντατικής χρήσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας: συμβολή στην οικονομική απόδοση και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΓΔΕ/ΓΓΕΑ, Σεπτέμβριο Στο άρθρο 2 του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ), η ΜΜΕ ορίζεται ως μια επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ΕΥΡΩ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 9 Τα παραπάνω στοιχεία αντανακλούν δυαδικές συγκρίσεις. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις που δεν κατέχουν ένα συγκεκριμένο ΔΔΙ συγκρίνονται με εκείνες που κατέχουν. Χρησιμοποιώντας την οικονομετρική ανάλυση, είναι επίσης δυνατόν να υπολογιστεί η επίδραση που έχει η αύξηση του αριθμού των ΔΔΙ τα οποία κατέχει μια επιχείρηση. Ο συγκεκριμένος τύπος ανάλυσης δείχνει ότι μια αύξηση 10 τοις εκατό στο απόθεμα των ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων μιας επιχείρησης συσχετίζεται με μια αύξηση 2,8 τοις εκατό στα έσοδα ανά εργαζόμενο, μια αύξηση 10 τοις εκατό στο απόθεμα των εθνικών εμπορικών σημάτων συσχετίζεται με μια αύξηση 5,2 τοις εκατό, ενώ για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μια αύξηση 10 τοις εκατό στο απόθεμα των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας οδηγεί σε μια αύξηση 1,8 τοις εκατό και μια αύξηση 10 τοις εκατό στο απόθεμα των εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε μια αύξηση 4,6 τοις εκατό. Για τα εθνικά σχέδια και υποδείγματα, η ανάλυση δείχνει ότι μια αύξηση 10 τοις εκατό στο απόθεμά τους συσχετίζεται με μια αύξηση 0,7 τοις εκατό στην απόδοση. Για τα υπόλοιπα ΔΔΙ, δεν κατέστη δυνατό να προκύψει μια στατιστικά σημαντική σχέση από την οικονομετρική ανάλυση, γεγονός που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό να υποστηριχθεί με επίπεδο εμπιστοσύνης μεγαλύτερο από 90 τοις εκατό η ύπαρξη θετικής σχέσης ανάμεσα στην αύξηση του αποθέματος των σχετικών ΔΔΙ μιας επιχείρησης και στην οικονομική απόδοση αυτής. 2.3 Περιορισμοί της μελέτης και κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντική έρευνα Η ανάλυση που παρουσιάζεται στην παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει την ύπαρξη μιας ισχυρής θετικής σχέσης ανάμεσα στην κατοχή των διάφορων τύπων ΔΔΙ και στην απόδοση των επιχειρήσεων, όπως αποτιμάται με βάση τα έσοδα ανά εργαζόμενο και τη μέση καταβολή μισθών. Ωστόσο, όπως και με κάθε άλλη στατιστική ανάλυση, τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. Δεν συνιστούν καθοριστική απόδειξη ότι η παρακίνηση των επιχειρήσεων για κατοχή περισσότερων ΔΔΙ θα οδηγήσει σε αύξηση της οικονομικής απόδοσης αυτών. Η μελέτη καταδεικνύει μια θετική σχέση ανάμεσα στις επιχειρήσεις που κατέχουν ΔΔΙ και στην απόδοσή τους (όπως αποτιμάται με βάση τα έσοδα ανά εργαζόμενο). Πράγματι, ενδέχεται να υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που διέπουν τη συσχέτιση μεταξύ της κατοχής ΔΔΙ και της απόδοσης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν είναι δυνατή η αποσαφήνισή τους στο πλαίσιο της ανάλυσης. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η μελέτη επιτρέπει τον εντοπισμό των κατόχων ΔΔΙ με βάση την καταχωρισμένη στα διάφορα μητρώα επωνυμία της εκάστοτε επιχείρησης και την αντιστοίχισή της στο βάση δεδομένων OR- BIS. H ORBIS είναι η πιο πλούσια πηγή διαθέσιμων στους ερευνητές δημογραφικών και οικονομικών στοιχείων σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα στοιχεία που παρέχει η ORBIS αφορούν μόνον τους άμεσους κατόχους και δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό όλων των δικαιούχων/χρηστών των ΔΙΔ. Παρότι η βάση δεδομένων ORBIS περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ επιχειρήσεων (εγχώριος τελικός κάτοχος και διεθνής τελικός κάτοχος), τα συναφή στοιχεία δεν είναι πλήρη. Με άλλα λόγια, στο ORBIS εμφανίζονται επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε ομίλους επιχειρήσεων για τις οποίες η ORBIS δεν αναφέρει δεσμούς κυριότητας. Οι δεσμοί κυριότητας ελήφθησαν κατά το δυνατόν υπόψη στο τυχαίο δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για όλα τα οικονομετρικά μοντέλα στα οποία βασίζεται η παρούσα μελέτη (Κεφάλαιο 6). Το μικρότερο δείγμα εκκαθαρίσθηκε κατά το δυνατόν ώστε οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε ομίλους να αντιμετωπίζονται ως ενιαία οντότητα. Ως εκ τούτου, η οικονομετρική ανάλυση δεν εξέλαβε ως μη κατόχους ΔΔΙ τις επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από ΔΔΙ τα οποία κατέχουν άλλες οντότητες του ομίλου στον οποίο ανήκουν. Ωστόσο, η εν λόγω

10 10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ διαδικασία εκκαθάρισης ήταν μόνο εν μέρει δυνατή για τους λόγους που εξηγούνται ανωτέρω. Εξάλλου, δεν είναι εφικτή στο μεγαλύτερο δείγμα των 2,3 εκατομμυρίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία περιγραφικών στατιστικών στοιχείων. Παρότι η έλλειψη επαρκών στοιχείων σχετικά με τους πιθανούς δικαιούχους ΔΔΙ επηρεάζει τόσο τις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και τις ΜΜΕ, ο αντίκτυπος στα αποτελέσματα των μεγάλων επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερος. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να δημιουργήσουν υποκαταστήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τις ΜΜΕ, η δε κατοχή των ΔΔΙ να ανήκει σε μία μόνο οντότητα η οποία θα διαχειρίζεται ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των ΔΔΙ. Μολονότι το εν λόγω χαρτοφυλάκιο θα έχει καταχωρισθεί ως στοιχείο του οποίου κάτοχος είναι μία μόνο επιχείρηση, θα επωφελούνται από αυτό όλες οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου οικονομικού ομίλου. Η οικονομική ανάλυση του συνολικού οφέλους που αποκομίζουν όλοι οι χρήστες ΔΔΙ (κάτοχοι, χρήστες και κάτοχοι αδειών) ενδέχεται να παράσχει αναλυτικότερες πληροφορίες. Ωστόσο, δεν υφίσταται κάποιο αποθετήριο προσβάσιμο από το κοινό το οποίο να περιέχει επαρκή στοιχεία σχετικά με τις άδειες ΔΔΙ. Ως εκ τούτου, όλες οι παρόμοιες με την παρούσα μελέτη οικονομικές μελέτες οι οποίες βασίζονται σε μεγάλα δείγματα επιχειρήσεων περιορίζονται κατ ανάγκη στον εντοπισμό του οφέλους από την κατοχή παρά από τη χρήση ΔΔΙ. Αν και η παρούσα μελέτη συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση των σχέσεων μεταξύ της απόδοσης των επιχειρήσεων και της κατοχής ΔΔΙ από αυτές, απομένουν πολλά περιθώρια για μελλοντική έρευνα χρησιμοποιώντας το σύνολο δεδομένων που συλλέχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. Για παράδειγμα, μπορεί να πραγματοποιηθεί περαιτέρω ανάλυση σε επιμέρους υπο-δείγματα των κατασκευαστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προκειμένου να αναλυθεί σε μεγαλύτερο βάθος ο τρόπος με τον οποίο η επίδραση των ΔΔΙ στην απόδοση των επιχειρήσεων ποικίλλει ανάλογα με τον κλάδο. Μια άλλη επιλογή για μελλοντική έρευνα θα ήταν να αναλυθεί λεπτομερέστερα η επίδραση των ΔΔΙ στις ΜΜΕ και στις νέες επιχειρήσεις. Το σύνολο δεδομένων επιτρέπει την κατανομή των επιχειρήσεων σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 5 και, με δεδομένη την εκτιμώμενη σημαντική σχέση μεταξύ αποθεμάτων ΔΔΙ και απόδοσης των ΜΜΕ, θα ήταν σκόπιμο να αναλυθεί λεπτομερέστερα η συγκεκριμένη διάσταση. 5 Η κατηγορία των ΜΜΕ κατανέμεται συνήθως σε υποκατηγορίες με βάση τον αριθμό των εργαζομένων: 1-10 (πολύ μικρές), (μικρές) και (μεσαίες)

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 11 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και απόδοση επιχειρήσεων στην Ευρώπη Οικονομική ανάλυση Έκθεση ανάλυσης σε επίπεδο επιχείρησης, Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

12 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και απόδοση επιχειρήσεων στην Ευρώπη Οικονομική ανάλυση Έκθεση ανάλυσης σε επίπεδο επιχείρησης, Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

António Campinos Πρόεδρος ΓΕΕΑ. Benoît Battistelli Πρόεδρος ΕΓΔΕ

António Campinos Πρόεδρος ΓΕΕΑ. Benoît Battistelli Πρόεδρος ΕΓΔΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόλογος Η καινοτομία συγκαταλέγεται μεταξύ των τομέων που καλύπτονται από τους πέντε βασικούς στόχους της δεκαετούς αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020», η

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδοι έντασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και οικονομικές επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κλάδοι έντασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και οικονομικές επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κλάδοι έντασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και οικονομικές επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Έκθεση ανάλυσης σε επίπεδο κλάδων Οκτώβριος 2016 Κοινό έργο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.10.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2015 1 Table of Contents ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ... 4 2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2014/2151(INI) 5.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την επιδίωξη ανανεωμένης συναίνεσης όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Theo Nichols Nadir Suğur

Theo Nichols Nadir Suğur 1 2 The Nichls Nadir Suğur 3 4 Ευχαριστίες Ευχαριστίες οφείλονται σε όλους τους εταίρους του προγράμματος που συμμετείχαν στην άσκηση αυτή, τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ευχαριστήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2012 COM(2012) 421 final 2011/0295 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Άρθρο 2) Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες: Κριτήρια ένταξης σε κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ )

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ ) (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 - ΙΒ 19 - ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2.9.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Αποτίμηση των βελτιώσεων στη Λεκάνη Απορροής του Ασωπού Ποταμού υπό την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 στο δείγμα της Αθήνας Φοιτήτρια: Νικολάου Μαρία Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κουντούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ) ΧΑΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την πρόβλεψη σελ.1 1.2 Μέθοδοι πρόβλεψης....σελ.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2.1 Υπόδειγμα του Κινητού μέσου όρου.σελ.5 2.2 Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΔΙ) ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) IPorta 12/2011-12/2014 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Διανοητικού Κεφαλαίου. Ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου σας

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Διανοητικού Κεφαλαίου. Ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου σας Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Διανοητικού Κεφαλαίου Ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου σας Scottish Enterprise 2005-2012 Εισαγωγή Η σαφής κατανόηση των περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2012 COM(2012) 420 final 2011/0297 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : Ω7ΞΥΗ-ΤΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ : Ω7ΞΥΗ-ΤΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Ω7ΞΥΗ-ΤΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β' 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις)

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η στενή παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας αποτελεί, σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, αδήριτη ανάγκη. Τόσο οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993 1995 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία που προηγήθηκε ( Οι επιπτώσεις στις εμπορικές τράπεζες της μείωσης του εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2125(DEC) 2.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής:

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής: Μέτρηση της Ικανοποίησης και Εμπιστοσύνης των Ελλήνων Ασθενών στο Φάρμακο με βάση των Ευρωπαϊκό Δείκτη Ικανοποίησης EPSI Rating (European Performance Satisfaction Index) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν άρθρο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009 Με δείγματα ευκολίας δεν γίνεται έρευνα: Η επιλογή των υποκειμένων της έρευνας Βιβή Βασάλα ΣΕΠ στο ΕΑΠ Ερωτήματα Πώς προσδιορίζονται τα όρια του ερευνητικού πληθυσμού; ; Ποιος είναι ο τρόπος-μέθοδος επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2016 COM(2016) 25 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Στην Αθήνα σήμερα, την 01 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2008 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Λουξεμβούργο 5 Νοεμβρίου 2013 ECA/13/37 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1. Ενέκρινε το ΕΕΣ τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους 2012; Ναι. Το

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία Ενότητα 5 η : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Δρ. Ιωάννης Μπακούρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Στόχος: αναβάθµιση του επιπέδου επιχειρηµατικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Θεόδωρος Μαριόλης * 1. Εισαγωγή Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Συζήτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με την έκδοση της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Επισυνάπτεται ανακοινωση

Έγγραφο Συζήτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με την έκδοση της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Επισυνάπτεται ανακοινωση 0117/00000547/el Ανακοινώσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Cyprus Securities and Exchange Commision CySEC Έγγραφο Συζήτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με την έκδοση (Α) Επισυνάπτεται ανακοινωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης 28 Μαΐου 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης Τιμή κλεισίματος στις 27/05/2010 4,70 Τιμή στόχος 5,75 Προηγούμενη τιμή αποτίμησης Δεν υπήρχε Τιμή αγοράς σε σχέση με την αποτίμηση Υποτιμημένη Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 19 Απρίλιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η σηµασία της Ανταγωνιστικής Αναπτυσσόµενης Βιοµηχανίας στη ηµιουργία Απασχόλησης 1998 2002 I. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2016 2Ενημερωτικό για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ Καινοτομώ» Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» που χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» 1352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ κωδικός ΟΠΣ: 296250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα