Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και απόδοση επιχειρήσεων στην Ευρώπη Οικονομική ανάλυση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και απόδοση επιχειρήσεων στην Ευρώπη Οικονομική ανάλυση"

Transcript

1 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και απόδοση επιχειρήσεων στην Ευρώπη Οικονομική ανάλυση Έκθεση ανάλυσης σε επίπεδο επιχείρησης, Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και απόδοση επιχειρήσεων στην Ευρώπη Οικονομική ανάλυση Έκθεση ανάλυσης σε επίπεδο επιχείρησης, Ιούνιος 2015

3 3 01 / Πρόλογος Η σημασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία καθίσταται ολοένα και πιο σαφής τα τελευταία χρόνια. Η μελέτη της συμβολής των κλάδων εντατικής χρήσης ΔΔΙ στην ΕΕ, η οποία διενεργήθηκε το 2013 από κοινού με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, κατέδειξε τη σημασία των εν λόγω κλάδων. Συγκεκριμένα, κατέδειξε ότι οι εν λόγω κλάδοι στηρίζουν άμεσα ή έμμεσα το 35% των θέσεων εργασίας, παράγουν περίπου το 39% του ΑΕΠ της ΕΕ και καλύπτουν το 90% του εξωτερικού εμπορίου. Το ΓΕΕΑ διεξήγαγε, μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, μελέτη παρακολούθησης η οποία εμβαθύνει στον ρόλο των ΔΔΙ σε επίπεδο επιχείρησης ή εταιρείας, Η μελέτη αυτή βασίσθηκε σε επίσημα δημόσια οικονομικά στοιχεία τα οποία αφορούν περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην ΕΕ και καλύπτει επιχειρήσεις οι οποίες είναι κάτοχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι τέσσερις φορές πιθανότερο να είναι κάτοχοι ΔΔΙ σε σχέση με τις μικρότερες επιχειρήσεις το 40% των μεγάλων επιχειρήσεων διαθέτουν καταχωρισμένα δικαιώματα έναντι 9% των ΜΜΕ. Καταδεικνύει επίσης ότι οι επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι ΔΔΙ έχουν υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν είναι κάτοχοι ΔΔΙ. Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις 1,8 εκατομμύρια ΜΜΕ που διαθέτουν καταχωρισμένα ΔΔΙ, καθώς εκπροσωπούν ένα σημαντικό τμήμα της οικονομίας της ΕΕ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ΔΔΙ παράγουν περισσότερα έσοδα ανά εργαζόμενο από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας και προσφέρουν υψηλότερες αμοιβές στους εργαζομένους, καθώς και ότι η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα ισχυρή για τις ΜΜΕ. Κατά την άποψή μας, το μήνυμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη, καθώς αναδεικνύει τον ενάρετο κύκλο μεταξύ ΔΙ και οικονομικής απόδοσης. Παρότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η μελέτη διαπιστώνει την ύπαρξη σχέσης συνάφειας μεταξύ της κατοχής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και των υψηλότερων εσόδων ανά

4 4 ΠΡΌΛΟΓΟΣ εργαζόμενο, παρέχει ενδείξεις περί της ύπαρξης τέτοιας σχέσης μεταξύ των δύο αυτών παραμέτρων. Η έκθεση αυτή θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο διάφορων έργων του Γραφείου, μεταξύ των οποίων ο υπό κατάρτιση πίνακας αποτελεσμάτων ΜΜΕ. Ο εν λόγω πίνακας έχει σχεδιασθεί με γνώμονα τη διεξοδικότερη εξέταση της χρήσης των ΔΔΙ από τις ΜΜΕ και θα καταρτισθεί από το ΓΓΕΑ στο πλαίσιο της συνεργασίας του Παρατηρητηρίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Γραφείο είναι πεπεισμένο ότι η έκθεση θα αποτελέσει πολύτιμη συμβολή στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν η δημιουργικότητα και η καινοτομία στην κοινωνία και την οικονομία της ΕΕ και ότι θα βοηθήσει να μεταδοθεί το σημαντικό μήνυμα ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας μας αφορούν όλους. António Campinos Πρόεδρος, ΓΓΕΑ Ευχαριστίες Κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης, λάβαμε πολύτιμα στοιχεία από τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και τη Europe Economics, η οποία ανέλαβε την τεχνική πλευρά της ανάλυσης. Επίσης, οι συντάκτες θα ήθελαν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους για τις παρατηρήσεις επί του σχεδίου έκθεσης που έλαβαν από τους κ.κ. Carsten Fink (ΠΟΔΙ), Kamil Kiljanski (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Alan Marco και Asrat Tesfayesus (USPTO), Philipp Schautschick (TU Munich) και Mariagrazia Squicciarini (ΟΟΣΑ). ομαδικό έργο Nathan Wajsman, επικεφαλής οικονομολόγος Michał Kazimierczak, οικονομολόγος Carolina Arias Burgos, οικονομολόγος

5 5 02 / Συνοπτική περιγραφή Διανοητικής Ιδιοκτησίας («το Παρατηρητήριο») είναι η παροχή δεδομένων που βασίζονται σε στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο, τον ρόλο και την αντίληψη του κοινού για τη διανοητική ιδιοκτησία στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, το Παρατηρητήριο αναλαμβάνει ένα πρόγραμμα κοινωνικοοικονομικών μελετών. Τον Σεπτέμβριο του 2013, δημοσιεύθηκε μια μελέτη που παρείχε μια αξιολόγηση της συνδυασμένης συμβολής που έχουν οι βιομηχανικοί κλάδοι οι οποίοι κάνουν εντατική χρήση των διάφορων τύπων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στις οικονομίες τόσο της ΕΕ στο σύνολό τους όσο και των επιμέρους κρατών μελών. Η παρούσα έκθεση συνιστά μελέτη παρακολούθησης η οποία εμβαθύνει περισσότερο στον ρόλο των ΔΔΙ, αναλύοντας ένα μεγάλο αντιπροσωπευτικό δείγμα με περισσότερες από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 1 με σκοπό τη σύγκριση της οικονομικής απόδοσης των επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι ΔΔΙ με τις υπόλοιπες. Τα ΔΔΙ που περιλαμβάνονται στη μελέτη είναι διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, καθώς και σχέδια και υποδείγματα (και οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών). Λόγω της φύσης τους, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι γεωγραφικές ενδείξεις, που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη του 2013, δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. 2 Από την άλλη πλευρά, η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τόσο ευρωπαϊκά όσο και εθνικά ΔΔΙ, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά τα διαθέσιμα δεδομένα και παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του χαρτοφυλακίου ΔΔΙ κάθε οικονομίας τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των εθνικών δικαιωμάτων. Τα δεδομένα για το χαρτοφυλάκιο ΔΔΙ κάθε επιχείρησης αντιστοιχίστηκαν στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εμπορική βάση δεδομένων ORBIS. Η εν λόγω βάση δεδομένων παρέχει οικονομικής φύσης και άλλες πληροφορίες για εκατομμύρια ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες συλλέχθηκαν από τα αρχεία και τις λογιστικές εκθέσεις που έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις στα εμπορικά μητρώα όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Η αντιστοίχιση των βάσεων δεδομένων των ΔΔΙ και της βάσης δεδομένων ORBIS πραγματοποιήθηκε βάσει των δικαιωμάτων κατοχής των ΔΔΙ. Η μελέτη χρησιμοποιεί οικονομικές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ως επίσημοι κάτοχοι των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων ή/και των σχεδίων και υποδειγμάτων. Ορισμένες επιχειρήσεις που είναι μέλη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων ενδέχεται να μην εμφανίζονται ως επίσημοι κάτοχοι των ΔΔΙ (ως επίσημος κάτοχος ενδέχεται να εμφανίζεται η μητρική επιχείρηση), όμως εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα ΔΔΙ στο πλαίσιο των εμπορικών τους δραστηριοτήτων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την αποτίμηση της οικονομικής απόδοσης μιας επιχείρησης. Λόγω των περιορισμών των δεδομένων και της απαίτησης για παρόμοιες συγκρίσεις (εξαλείφοντας την επίδραση του μεγέθους της επιχείρησης στα στατιστικά αποτελέσματα), το κριτήριο «έσοδα ανά εργαζόμενο» επιλέχθηκε ως ο κύριος δείκτης απόδοσης της επιχείρησης. 1 Μερικά από τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία στο Κεφάλαιο 5 βασίζονται σε ένα ακόμα μεγαλύτερο δείγμα με περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις. 2 Ο βασικός λόγος είναι ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν καταχωρούνται πάντοτε, ενώ οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν καταχωρούνται από μεμονωμένες επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, τα δεδομένα σχετικά με την κατοχή των εν λόγω ΔΔΙ σε επίπεδο επιχείρησης δεν είναι διαθέσιμα.

6 6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ Το σύνολο δεδομένων αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε οι μισές περίπου από τις επιχειρήσεις που εξετάστηκαν (63.288) να διαθέτουν τουλάχιστον ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα ή σχέδιο και υπόδειγμα στο χαρτοφυλάκιό τους. Αυτό επιτρέπει τη σύγκριση της απόδοσης επιχειρήσεων που κατέχουνδδι και άλλων που δεν κατέχουν. Επιτρέπει επίσης μια λεπτομερή εξέταση της σχέσης ανάμεσα στην απόδοση μιας επιχείρησης και στο μέγεθος του χαρτοφυλακίου ΔΔΙ αυτής. Εξ όσων γνωρίζουμε, η κάλυψη της βάσης δεδομένων είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτήν άλλων πηγών δεδομένων αυτού του τύπου οι οποίες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος, εξασφαλίζοντας ένα επαρκώς μεγάλο δείγμα για την εξαγωγή αξιόπιστων και αντιπροσωπευτικών συμπερασμάτων. Η μελέτη δεν καταλήγει σε συστάσεις πολιτικής, καθώς αυτές δεν εμπίπτουν στο αντικείμενό της. Αντίθετα, παρέχει αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στο έργο τους, αποτελεί δε μια βάση για την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τη ΔΙ. 2.1 Μεθοδολογία Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας τρεις τύπους μεθοδολογίας: Αρχικά, συγκεντρώθηκαν περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για να απεικονιστούν οι διαφορές ανάμεσα στους κατόχους και στους μη κατόχους ΔΔΙ όσον αφορά τα οικονομικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Οι διαφορές ελέγχθηκαν ως προς τη στατιστική τους σημαντικότητα. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης. Στο Κεφάλαιο 6 αναφέρονται τα ευρήματα της οικονομετρικής ανάλυσης των δεδομένων. Αυτό επιτρέπει τη σε βάθος εξέταση της σχέσης ανάμεσα στην κατοχή ΔΔΙ από επιχειρήσεις και στην οικονομική απόδοση αυτών. Πρόκειται για μια διαφορά σε σχέση με τη μελέτη του 2013 των κλάδων εντατικής χρήσης ΔΔΙ, η οποία περιέγραφε τη δομή της οικονομίας με κριτήριο τη χρήση ΔΔΙ σε επίπεδο κλάδου αλλά δεν κατέληγε σε κάποια αναλυτικά συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης καταδεικνύουν σαφώς την ύπαρξη μιας συστηματικής, θετικής σχέσης μεταξύ της κατοχής ΔΔΙ και της οικονομικής απόδοσης σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης. Η παρούσα μελέτη παρέχει μια ένδειξη της σχέσης αυτής, με βάση τη στατιστική ανάλυση ενός πολύ μεγάλου δείγματος επιμέρους επιχειρήσεων. Παρότι δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί η σχέση αιτιώδους συνάφειας με την αυστηρή έννοια του όρου με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, η οικονομετρική ανάλυση επιτρέπει στον ερευνητή να εξετάσει διάφορους πρόσθετους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική απόδοση και να «απομονώσει» τη σχέση μεταξύ κατοχής ΔΙ και οικονομικής απόδοσης. Υπάρχουν διάφορες οικονομικές θεωρίες που προτείνουν την ύπαρξη σχέσης αιτιώδους συνάφειας μεταξύ κατοχής ΔΙ και οικονομικής απόδοσης. Αυτές θα συζητηθούν στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης. Τέλος, τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε ανάλυση συστάδων. Η ανάλυση αυτή αποσκοπεί στον προσδιορισμό ομάδων επιχειρήσεων («συστάδων») που είναι παρόμοιες όσον αφορά την κατοχή ΔΔΙ. Στη συνέχεια, οι συστάδες αυτές αναλύονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν συστηματικές διαφορές μεταξύ τους ως προς τις μεταβλητές ενδιαφέροντος, όπως τα έσοδα ανά εργαζόμενο ή η μέση απασχόληση ανά επιχείρηση. Τα εν λόγω αποτελέσματα αναφέρονται στο Παράρτημα 8.4.

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ Κύρια ευρήματα Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις κύριες οικονομικές και εταιρικές μεταβλητές για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο δείγμα για το έτος Πίνακας 1: Μέσες τιμές επιλεγμένων μεταβλητών ανά κατοχή ΔΔΙ Έσοδα ανά εργαζόμενο (ΕΥΡΩ/έτος) Αριθμός εργαζομένων Μισθοί ανά εργαζόμενο (ΕΥΡΩ/έτος) Μη χρήστες ΔΔΙ , Χρήστες ΔΔΙ Σύνολο ΔΔΙ 547, % διαφορά σε σύγκριση με τους μη χρήστες 484,6 % 28,6 % 19,8 % Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 1 537, % διαφορά σε σύγκριση με τους μη χρήστες 1 542,6 % 25,7 % 40,6 % Εμπορικά σήματα 569, % διαφορά σε σύγκριση με τους μη χρήστες 508,8 % 29,5 % 18,8 % Σχέδια και υποδείγματα 2 103, % διαφορά σε σύγκριση με τους μη χρήστες 2 146,7 % 31,4 % 23,0 % Σημείωση: Με βάση τις διαθέσιμες παρατηρήσεις σε επιχειρήσεις. Όλες οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές στο επίπεδο του 1 τοις εκατό. Η ομάδα «Κάτοχοι όλων των ΔΙΙ» ορίζεται ως οι επιχειρήσεις που κατείχαν τουλάχιστον ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα ή σχέδιο και υπόδειγμα, ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Οι ομάδες «Κάτοχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας», «Κάτοχοι εμπορικών σημάτων» και «Κάτοχοι σχεδίων και υποδειγμάτων» ορίζονται ως οι επιχειρήσεις που κατείχαν τουλάχιστον ένα από τα συγκεκριμένα ΔΔΙ. Δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις κατείχαν συνδυασμούς των τριών ΔΔΙ, οι κάτοχοι των διάφορων ΔΔΙ εμφανίζουν αλληλεπικάλυψη. Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, οι επιχειρήσεις που κατέχουν ΔΔΙ τείνουν να είναι μεγαλύτερες από τις υπόλοιπες, όπως αποτιμώνται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων τους (547 έναντι 94 εργαζομένων κατά μέσο όρο). Για τον λόγο αυτό, τα κριτήρια αποτίμησης της οικονομικής απόδοσης, όπως έσοδα, κέρδη ή μισθοί, εκφράζονται σε μια βάση ανά εργαζόμενο. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις που κατέχουν ΔΔΙ έχουν κατά μέσο όρο 29 τοις εκατό μεγαλύτερα έσοδα ανά εργαζόμενο από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα κύρια αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. Όσον αφορά τα επιμέρους ΔΔΙ, το μέσο πλεονέκτημα για την απόδοση των επιχειρήσεων που κατέχουν ΔΔΙ ανέρχεται σε 26 τοις εκατό για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 29 τοις εκατό για τα εμπορικά σήματα και 31 τοις εκατό για τα σχέδια και υποδείγματα. Από τον Πίνακα 1 προκύπτει επίσης ότι οι επιχειρήσεις που κατέχουν ΔΔΙ καταβάλλουν κατά μέσο όρο 20 τοις εκατό υψηλότερους μισθούς από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, η μεγαλύτερη επίδραση συσχετίζεται με την κατοχή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (41 τοις εκατό), ενώ ακολουθούν τα σχέδια και υποδείγματα (23 τοις εκατό) και τα εμπορικά σήματα (19 τοις εκατό). Αν και, με κριτήριο τα έσοδα ανά εργαζόμενο, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σε σύγκριση με τα εμπορικά σήματα και τα σχέδια και υποδείγματα, φαίνεται να συσχετίζονται σε μικρότερο βαθμό με την «πρόσθετη» απόδοση, αυτός ο τύπος ΔΔΙ οδηγεί κατά μέσο όρο στις υψηλότερες αμοιβές των εργαζομένων. Το συμπέρασμα αυτό συνάδει επίσης

8 8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ με τα αποτελέσματα της προηγούμενης μελέτης που εξέτασε τη συμβολή των κλάδων εντατικής χρήσης ΔΔΙ στην οικονομία της ΕΕ, με κριτήριο το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, την απασχόληση, τους μισθούς και το διεθνές εμπόριο 3 Η οικονομική ανάλυση που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6, τα αποτελέσματα της οποίας συνοψίζονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, επιβεβαιώνει τη θετική σχέση μεταξύ κατοχής ΔΔΙ και οικονομικής απόδοσης, με τους κατόχους ΔΔΙ να εμφανίζουν 28 τοις εκατό μεγαλύτερα έσοδα ανά εργαζόμενο από τους μη κατόχους. Επιπλέον, η ανάλυση δείχνει ότι η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στην περίπτωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 4. Η παρούσα έκθεση χρησιμοποιεί τον ορισμό που βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων και στον κύκλο εργασιών. Οι ΜΜΕ που κατέχουν ΔΔΙ εμφανίζουν σχεδόν 32 τοις εκατό μεγαλύτερα έσοδα ανά εργαζόμενο από τις ΜΜΕ που δεν κατέχουν καθόλου ΔΔΙ. Επομένως, παρότι οι περισσότερες ΜΜΕ στην Ευρώπη δεν κατέχουν ΔΔΙ, όσες κατέχουν ΔΔΙ έχουν σημαντικά μεγαλύτερα έσοδα ανά εργαζόμενο. Όταν πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις, τα έσοδα ανά εργαζόμενο είναι 4 τοις εκατό υψηλότερα για τους κατόχους ΔΙ σε σχέση με τους μη κατόχους. Στην προκειμένη περίπτωση, η ανάλυση δείχνει ότι 4 στις 10 μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη κατέχουν ΔΔΙ, αλλά η συσχέτιση της κατοχής ΔΔΙ με μεγαλύτερα έσοδα ανά εργαζόμενο είναι λιγότερο έντονη στην περίπτωση των ΜΜΕ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα εν λόγω ευρήματα προκύπτουν παράλληλα με την εξέταση άλλων παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση μιας επιχείρησης, όπως η χώρα ή ο κλάδος όπου δραστηριοποιείται. Πίνακας 2: Κατοχή ΔΔΙ και έσοδα ανά εργαζόμενο, ανά μέγεθος επιχείρησης Μεγάλες επιχειρήσεις + 4.0% ΜΜΕ % Σύνολο % Разлика в приходите на един служител при фирми, използващи ПИС, и фирми, които не използват ПИС Σημείωση: Με βάση τις παρατηρήσεις σε σύνολο επιχειρήσεων. Οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές στο επίπεδο εμπιστοσύνης του 99 τοις εκατό Η οικονομετρική ανάλυση στο Κεφάλαιο 6 δείχνει επίσης ότι οι αυξήσεις στην απόδοση επιχειρήσεων εξαρτώνται από τον τύπο και τον συνδυασμό των ΔΔΙ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις εσόδων ανά εργαζόμενο συσχετίζονται μόνο με τους κατόχους εμπορικών σημάτων και με τους κατόχους του συνδυασμού εμπορικών σημάτων και σχεδίων και υποδειγμάτων: 30 τοις εκατό και 39 τοις εκατό, αντίστοιχα. Οι κάτοχοι μόνο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εμφανίζουν 15 τοις εκατό μεγαλύτερα έσοδα ανά εργαζόμενο, οι κάτοχοι μόνο σχεδίων και υποδειγμάτων 15 τοις εκατό, οι κάτοχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων 17 τοις εκατό, οι κάτοχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σχεδίων και υποδειγμάτων 15 τοις εκατό και, τέλος, οι κάτοχοι και των τριών ΔΔΙ 16 τοις εκατό. 3 Κλάδοι εντατικής χρήσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας: συμβολή στην οικονομική απόδοση και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΓΔΕ/ΓΓΕΑ, Σεπτέμβριο Στο άρθρο 2 του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ), η ΜΜΕ ορίζεται ως μια επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ΕΥΡΩ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 9 Τα παραπάνω στοιχεία αντανακλούν δυαδικές συγκρίσεις. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις που δεν κατέχουν ένα συγκεκριμένο ΔΔΙ συγκρίνονται με εκείνες που κατέχουν. Χρησιμοποιώντας την οικονομετρική ανάλυση, είναι επίσης δυνατόν να υπολογιστεί η επίδραση που έχει η αύξηση του αριθμού των ΔΔΙ τα οποία κατέχει μια επιχείρηση. Ο συγκεκριμένος τύπος ανάλυσης δείχνει ότι μια αύξηση 10 τοις εκατό στο απόθεμα των ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων μιας επιχείρησης συσχετίζεται με μια αύξηση 2,8 τοις εκατό στα έσοδα ανά εργαζόμενο, μια αύξηση 10 τοις εκατό στο απόθεμα των εθνικών εμπορικών σημάτων συσχετίζεται με μια αύξηση 5,2 τοις εκατό, ενώ για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μια αύξηση 10 τοις εκατό στο απόθεμα των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας οδηγεί σε μια αύξηση 1,8 τοις εκατό και μια αύξηση 10 τοις εκατό στο απόθεμα των εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε μια αύξηση 4,6 τοις εκατό. Για τα εθνικά σχέδια και υποδείγματα, η ανάλυση δείχνει ότι μια αύξηση 10 τοις εκατό στο απόθεμά τους συσχετίζεται με μια αύξηση 0,7 τοις εκατό στην απόδοση. Για τα υπόλοιπα ΔΔΙ, δεν κατέστη δυνατό να προκύψει μια στατιστικά σημαντική σχέση από την οικονομετρική ανάλυση, γεγονός που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό να υποστηριχθεί με επίπεδο εμπιστοσύνης μεγαλύτερο από 90 τοις εκατό η ύπαρξη θετικής σχέσης ανάμεσα στην αύξηση του αποθέματος των σχετικών ΔΔΙ μιας επιχείρησης και στην οικονομική απόδοση αυτής. 2.3 Περιορισμοί της μελέτης και κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντική έρευνα Η ανάλυση που παρουσιάζεται στην παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει την ύπαρξη μιας ισχυρής θετικής σχέσης ανάμεσα στην κατοχή των διάφορων τύπων ΔΔΙ και στην απόδοση των επιχειρήσεων, όπως αποτιμάται με βάση τα έσοδα ανά εργαζόμενο και τη μέση καταβολή μισθών. Ωστόσο, όπως και με κάθε άλλη στατιστική ανάλυση, τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. Δεν συνιστούν καθοριστική απόδειξη ότι η παρακίνηση των επιχειρήσεων για κατοχή περισσότερων ΔΔΙ θα οδηγήσει σε αύξηση της οικονομικής απόδοσης αυτών. Η μελέτη καταδεικνύει μια θετική σχέση ανάμεσα στις επιχειρήσεις που κατέχουν ΔΔΙ και στην απόδοσή τους (όπως αποτιμάται με βάση τα έσοδα ανά εργαζόμενο). Πράγματι, ενδέχεται να υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που διέπουν τη συσχέτιση μεταξύ της κατοχής ΔΔΙ και της απόδοσης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν είναι δυνατή η αποσαφήνισή τους στο πλαίσιο της ανάλυσης. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η μελέτη επιτρέπει τον εντοπισμό των κατόχων ΔΔΙ με βάση την καταχωρισμένη στα διάφορα μητρώα επωνυμία της εκάστοτε επιχείρησης και την αντιστοίχισή της στο βάση δεδομένων OR- BIS. H ORBIS είναι η πιο πλούσια πηγή διαθέσιμων στους ερευνητές δημογραφικών και οικονομικών στοιχείων σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα στοιχεία που παρέχει η ORBIS αφορούν μόνον τους άμεσους κατόχους και δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό όλων των δικαιούχων/χρηστών των ΔΙΔ. Παρότι η βάση δεδομένων ORBIS περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ επιχειρήσεων (εγχώριος τελικός κάτοχος και διεθνής τελικός κάτοχος), τα συναφή στοιχεία δεν είναι πλήρη. Με άλλα λόγια, στο ORBIS εμφανίζονται επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε ομίλους επιχειρήσεων για τις οποίες η ORBIS δεν αναφέρει δεσμούς κυριότητας. Οι δεσμοί κυριότητας ελήφθησαν κατά το δυνατόν υπόψη στο τυχαίο δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για όλα τα οικονομετρικά μοντέλα στα οποία βασίζεται η παρούσα μελέτη (Κεφάλαιο 6). Το μικρότερο δείγμα εκκαθαρίσθηκε κατά το δυνατόν ώστε οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε ομίλους να αντιμετωπίζονται ως ενιαία οντότητα. Ως εκ τούτου, η οικονομετρική ανάλυση δεν εξέλαβε ως μη κατόχους ΔΔΙ τις επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από ΔΔΙ τα οποία κατέχουν άλλες οντότητες του ομίλου στον οποίο ανήκουν. Ωστόσο, η εν λόγω

10 10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ διαδικασία εκκαθάρισης ήταν μόνο εν μέρει δυνατή για τους λόγους που εξηγούνται ανωτέρω. Εξάλλου, δεν είναι εφικτή στο μεγαλύτερο δείγμα των 2,3 εκατομμυρίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία περιγραφικών στατιστικών στοιχείων. Παρότι η έλλειψη επαρκών στοιχείων σχετικά με τους πιθανούς δικαιούχους ΔΔΙ επηρεάζει τόσο τις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και τις ΜΜΕ, ο αντίκτυπος στα αποτελέσματα των μεγάλων επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερος. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να δημιουργήσουν υποκαταστήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τις ΜΜΕ, η δε κατοχή των ΔΔΙ να ανήκει σε μία μόνο οντότητα η οποία θα διαχειρίζεται ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των ΔΔΙ. Μολονότι το εν λόγω χαρτοφυλάκιο θα έχει καταχωρισθεί ως στοιχείο του οποίου κάτοχος είναι μία μόνο επιχείρηση, θα επωφελούνται από αυτό όλες οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου οικονομικού ομίλου. Η οικονομική ανάλυση του συνολικού οφέλους που αποκομίζουν όλοι οι χρήστες ΔΔΙ (κάτοχοι, χρήστες και κάτοχοι αδειών) ενδέχεται να παράσχει αναλυτικότερες πληροφορίες. Ωστόσο, δεν υφίσταται κάποιο αποθετήριο προσβάσιμο από το κοινό το οποίο να περιέχει επαρκή στοιχεία σχετικά με τις άδειες ΔΔΙ. Ως εκ τούτου, όλες οι παρόμοιες με την παρούσα μελέτη οικονομικές μελέτες οι οποίες βασίζονται σε μεγάλα δείγματα επιχειρήσεων περιορίζονται κατ ανάγκη στον εντοπισμό του οφέλους από την κατοχή παρά από τη χρήση ΔΔΙ. Αν και η παρούσα μελέτη συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση των σχέσεων μεταξύ της απόδοσης των επιχειρήσεων και της κατοχής ΔΔΙ από αυτές, απομένουν πολλά περιθώρια για μελλοντική έρευνα χρησιμοποιώντας το σύνολο δεδομένων που συλλέχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. Για παράδειγμα, μπορεί να πραγματοποιηθεί περαιτέρω ανάλυση σε επιμέρους υπο-δείγματα των κατασκευαστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προκειμένου να αναλυθεί σε μεγαλύτερο βάθος ο τρόπος με τον οποίο η επίδραση των ΔΔΙ στην απόδοση των επιχειρήσεων ποικίλλει ανάλογα με τον κλάδο. Μια άλλη επιλογή για μελλοντική έρευνα θα ήταν να αναλυθεί λεπτομερέστερα η επίδραση των ΔΔΙ στις ΜΜΕ και στις νέες επιχειρήσεις. Το σύνολο δεδομένων επιτρέπει την κατανομή των επιχειρήσεων σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 5 και, με δεδομένη την εκτιμώμενη σημαντική σχέση μεταξύ αποθεμάτων ΔΔΙ και απόδοσης των ΜΜΕ, θα ήταν σκόπιμο να αναλυθεί λεπτομερέστερα η συγκεκριμένη διάσταση. 5 Η κατηγορία των ΜΜΕ κατανέμεται συνήθως σε υποκατηγορίες με βάση τον αριθμό των εργαζομένων: 1-10 (πολύ μικρές), (μικρές) και (μεσαίες)

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 11 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και απόδοση επιχειρήσεων στην Ευρώπη Οικονομική ανάλυση Έκθεση ανάλυσης σε επίπεδο επιχείρησης, Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

12 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και απόδοση επιχειρήσεων στην Ευρώπη Οικονομική ανάλυση Έκθεση ανάλυσης σε επίπεδο επιχείρησης, Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2014) XXX ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων EL EL ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα:

Διπλωματική εργασία με θέμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Α. Διπλωματική εργασία με θέμα: Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Ιούλιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτική παρουσίαση I. Γενική επισκόπηση II. Ισχύουσα κατάσταση: A.

Διαβάστε περισσότερα

Το DesignView καθ οδόν. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα

Το DesignView καθ οδόν. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα 04 2014 EL Το DesignView καθ οδόν Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα Εξορθολογισμός των υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σταύρακα Αναστασία. Επόπτης Καθηγητής: Σεπτέμβριος 2013.

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σταύρακα Αναστασία. Επόπτης Καθηγητής: Σεπτέμβριος 2013. ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις 956778_CV_GR 06-06-2006 14:48 Pagina 1 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτομα περίπου Όρια ΜΜΕ Πολύ μικρή GR NB-60-04-773-GR-C Στα 25 κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΠΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5 Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου Μεταφορικού Ισοδύναμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα MBA TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 ISBN - 9963-43 - 722-2

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ.

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ. EL 2014 ΑΡΙΘ. 02 Ειδική έκθεση Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 27.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΚΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΕ 15 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΕ 15 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΕ 15 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ Συγκριτική επισκόπηση των συμπερασμάτων των Εκθέσεων των Εθνικών Φορέων Συνεργασίας του RAXEN 2001-2004 Συνοπτική έκθεση Τα και οι πληροφορίες της παρούσας έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική ανάλυση

Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική ανάλυση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10.10.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10.10.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2014 C(2014) 7232 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10.10.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅËÅÔÇ ÔÏÕ ÉÌÅ ÃÓÅÂÅÅ. ñçìáôïäüôçóç ìéêñþí êáé ðïëý ìéêñþí åðé åéñþóåùí.

ÌÅËÅÔÇ ÔÏÕ ÉÌÅ ÃÓÅÂÅÅ. ñçìáôïäüôçóç ìéêñþí êáé ðïëý ìéêñþí åðé åéñþóåùí. ÌÅËÅÔÇ ÔÏÕ ÉÌÅ ÃÓÅÂÅÅ ñçìáôïäüôçóç ìéêñþí êáé ðïëý ìéêñþí åðé åéñþóåùí. 2 0 0 9 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Α. Πρόσβαση των Μικρών Επιχειρήσεων στη Χρηματοδότηση Εισαγωγή 3 ΜΕΡΟΣ Α : Πρόσβαση των Μικρών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία <<Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΓΕ>> του

Διπλωματική Εργασία <<Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΓΕ>> του ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα