Ο ρόλος της απεικόνισης (σχέδιο) στη µέθοδο της «προσέγγισης του Reggio emilia.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος της απεικόνισης (σχέδιο) στη µέθοδο της «προσέγγισης του Reggio emilia."

Transcript

1 Ο ρόλος της απεικόνισης (σχέδιο) στη µέθοδο της «προσέγγισης του Reggio emilia. Καπουλίτσα Θωµαΐς, Καθηγήτρια Εφαρµογών, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσ/νίκης Λαλούµη Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσ/νίκης Περίληψη: Τα τελευταία 30 χρόνια, οι εκπαιδευτικοί του Reggio Emilia, έχουν αναπτύξει µια ξεχωριστή δηµιουργική προσέγγιση η οποία καλλιεργεί τη νοητική ανάπτυξη των παιδιών µέσω µιας συστηµατικής εστίασης στη συµβολική αναπαράσταση. Παρουσιάζει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον µέσα στα πλαίσια της µελέτης των βασικών αρχών και της στρατηγικής της µεθόδου της προσέγγισης των θεµάτων στα σχολεία του Reggio emilia να µελετηθεί ο ρόλος του σχεδίου που θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο της µεθόδου, το παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο εφαρµόζεται, οι παιδαγωγικές αρχές που συνδέονται µε αυτό, οι παιδαγωγικοί στόχοι και η µεθοδολογία. Παρατηρώντας τα στάδια εξέλιξης ενός project το σχέδιο που ακολουθεί µια παρατήρηση και είναι το µέσο για την οικοδόµηση της γνώσης των πραγµάτων από τα παιδιά, θα µπορούσε να θεωρηθεί σαν µια ανορθόδοξη παρέµβαση µέσα στη φυσική σχεδιαστική ανάπτυξη του παιδιού αλλά παράλληλα σαν ένα απαραίτητο στοιχείο της νοητικής και αισθητικής εµπειρίας. 1 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται την εξέταση του ρόλου της απεικόνισης (σχέδιο) όπως αυτή εντοπίζεται στην καινοτόµο παιδαγωγική προσέγγιση του Reggio Emilia. Επιδίωξη της µελέτης είναι να παρουσιάσει το παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο εφαρµόζεται, τις παιδαγωγικές αρχές που συνδέονται µε αυτό, τους παιδαγωγικούς στόχους και τη µεθοδολογία.τα τελευταία 30 χρόνια, οι εκπαιδευτικοί του Reggio Emilia, έχουν αναπτύξει µια ξεχωριστή δηµιουργική προσέγγιση η οποία καλλιεργεί τη νοητική ανάπτυξη των παιδιών µέσω µιας συστηµατικής εστίασης στη συµβολική αναπαράσταση. Η παιδαγωγική προσέγγιση που εφαρµόζεται είναι εκλεκτικιστική και έχει δεχτεί επιδράσεις από τους Montessori, Vygotsky, Bruner, Dewey, Freinet, Piaget, Gardner κ.α). Η θεωρία που στηρίζει την προσέγγιση είναι ο «κοινωνικός» ή «αλληλεπιδραστικός κονστρουκτιβισµός». Κύριος βέβαια εµπνευστής της παιδαγωγικής του Reggio είναι ο Loris Malaguzzi ( ), µεγάλος στοχαστής παιδαγωγός και πρώτος διευθυντής των δηµοτικών παιδικών κέντρων Τα µικρά παιδιά ενθαρρύνονται να διερευνήσουν το περιβάλλον τους και να εκφραστούν µέσα από πολλές «γλώσσες» (Η περίφηµη µεταφορά του L. Malaguzzi «οι εκατό γλώσσες του παιδιού») ή µορφές έκφρασης, συµπεριλαµβανοµένου του λόγου, της κίνησης, του σχεδίου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, του παιχνιδιού µε τις σκιές, του κολάζ και της µουσικής. Οι «εκατό γλώσσες των παιδιών» αποτελούν ένα σχήµα λόγου, µια µεταφορά, µε σκοπό να δηλωθούν οι πολλαπλοί τρόποι και η πληθώρα των εκφραστικών µέσων µε τα οποία ένα παιδί δύναται να αναπαραστήσει και να εκφράσει τις ιδέες και τα συναισθήµατά του και να κατανοήσει τον κόσµο (Bennett, 2001, Ντολιοπούλου, 2004). Οι γλώσσες αυτές δεν είναι µονοσήµαντες, αντίθετα είναι γλώσσες εκφραστικές, επικοινωνιακές και γνωστικές (Edwards, 2002). Η κάθε µια από αυτές φέρει τα δικά της χαρακτηριστικά και τούτο διότι παρουσιάζει ιδιότητες, που την διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες (Fyfe, 1994). ISSN

2 Οι «οπτικές γλώσσες», η συνεργασία µε την atelierista, και το εργαστήριο, η βιωµατική προσέγγιση της µάθησης, η εργασία σε µικρές οµάδες, η τεκµηρίωση, είναι προϋποθέσεις για όλους τους στόχους, τη φιλοσοφία και τις πεποιθήσεις του συστήµατος του Reggio Emilia. Παρουσιάζει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον µέσα στα πλαίσια της µελέτης των βασικών αρχών και της στρατηγικής της µεθόδου της προσέγγισης των θεµάτων στα σχολεία του Reggio emilia να µελετηθεί ο ρόλος του σχεδίου,που θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο της µεθόδου. Παρατηρώντας τα στάδια εξέλιξης ενός project το σχέδιο που ακολουθεί µια παρατήρηση και είναι το µέσο για την οικοδόµηση της γνώσης των πραγµάτων από τα παιδιά, θα µπορούσε να θεωρηθεί σαν µια ανορθόδοξη παρέµβαση µέσα στη φυσική σχεδιαστική ανάπτυξη του παιδιού αλλά παράλληλα σαν ένα απαραίτητο στοιχείο της νοητικής και αισθητικής εµπειρίας. Η λέξη «σχέδιο» στις εικαστικές δραστηριότητες έχει διττή σηµασία : - το σχέδιο σαν τεχνική,όπως, η ζωγραφική,το κολλάζ,η γλυπτική κ.λ.π. -το σχέδιο σαν αναπαράσταση µιας πραγµατικότητας,ενός συναισθήµατος, ενός µηνύµατος. Είναι ένα µέσο νοηµάτων διότι συγκεκριµενοποιεί την πρόθεση του δηµιουργού. Μεταφέρει υποκειµενικά νοήµατα που δίνει ο δηµιουργός. Αυτά τα νοήµατα µπορούν να γίνουν κατανοητά από ένα θεατή υπό την προϋπόθεση και τα δύο άτοµα να χρησιµοποιούν τον ίδιο γλωσσικό κώδικα. Το σχέδιο θεωρείται εικονογραφικό είδος. Για να µπορέσει το παιδί να σχεδιάσει αυτό που επιθυµεί να εκφράσει, χρειάζεται πρώτα να το έχει αποσαφηνίσει ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η ιδέα λοιπόν αποκτά πρώτα µορφή σχήµα, και µέγεθος και µετατρέπεται έτσι σε σύµβολο. Πρόκειται για µια διαδικασία µε υψηλές γνωστικές απαιτήσεις, καθώς το παιδί αναγκάζεται να επινοήσει τα σχήµατα εκείνα και τις γραµµές που επιθυµεί, για να ορίσει κάτι αφηρηµένο και ασαφές. Από τη στιγµή που το σύµβολο είναι διαθέσιµο, το παιδί µπορεί να επικεντρωθεί σε στοιχεία όπως η θέση του, η φορά, η κίνηση, το πώς δηλαδή θα τοποθετηθεί στα πλαίσια µιας σύνθεσης. Το αποτέλεσµα που τελικώς προκύπτει, µετατρέπεται ουσιαστικά σε οδηγό για δράση. Αποτελεί το πλάνο για µια σύνθεση τρισδιάστατη παρουσιάζοντας αναλυτικά τον τρόπο σκέψης του παιδιού. Γίνεται ο σύµβουλός του και ενισχύει την µνήµη του όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (Forman, 1994). Η προσοχή των εκπαιδευτικών εστιάζεται σε αυτήν την περίπτωση στο τι σκέφτονται τα παιδιά και το πώς µπορεί να κατακτηθεί η γνώση. Είναι αυτό που ονοµάζεται "τέχνη ως µέσο» Το σχέδιο ως µέσον έκφρασης παρέχει την απαιτούµενη ελευθερία για την πραγµατοποίηση των όσων έχουν περιγραφεί. Είναι ιδιαίτερα ανεκτικό στα «λάθη». 2. Μεθοδολογία Έρευνας Η έρευνά µας έχει διεξαχθεί : α) µέσα από την προσωπική µας παρατήρηση και καταγραφή κατά την επίσκεψή µας στα δηµοτικά παιδικά κέντρα του Reggio (Μάρτιος 2008) β)µέσα από τη βιβλιογραφία αποκλειστικών εκδόσεων του Reggio Children. (The Languages of Foood 2008, All about the bags 2007, Καταγράφηκαν δύο διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης του σχεδίου κατά την εξέλιξη ενός project. Α Περίπτωση : σχέδιο εργασίας µε θέµα: «δηµιουργία ενός ευωδιαστού λαχανόκηπου» στα πλαίσια του γενικού θέµατος «οι γλώσσες της τροφής» Στόχοι :αγωγή υγείας διατροφής, ανακάλυψη της σχέσης παιδί τροφή γη, ISSN

3 ανακάλυψη της αξίας της φροντίδας και της υπευθυνότητας προς όλους τους ζωντανούς οργανισµούς καθώς και του χρόνου αναµονής και την πιθανότητα αποτυχίας Παιδικός σταθµός Balducci, Οµάδα 5 παιδιών ηλικίας 4 ετών και 2 µηνών έως 5 ετών και 3 µηνών Στάδια ανάπτυξης Στάδιο α: Η αρχική προσέγγιση πραγµατοποιείται λεκτικά. Στην παρούσα χρονική στιγµή έχει παρατηρηθεί, πως πραγµατοποιείται και ο µεγαλύτερος αριθµός υποθέσεων ενός project (Forman, 1994). Τα λεκτικά µέσα επικοινωνίας οδηγούν το παιδί στην ανάσυρση και αναβίωση προηγούµενων εµπειριών, γνωστικής και συναισθηµατικής φύσεως. Έτσι προκύπτει η γέννηση µιας σειράς συνειρµών, οδηγώντας αλυσιδωτά στο να ανοιχθούν νέες οπτικές προσέγγισης της εκάστοτε ιδέας ή του θέµατος. Στο συγκεκριµένο θέµα τα παιδιά έχουν φανταστεί το λαχανόκηπο στην αυλή του σχολείου τους σαν έναν χώρο ο οποίος απαιτεί φροντίδα και προσπάθεια, συµµετοχή συναισθηµάτων και αισθήσεων, ένα µέρος όπου θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε τη φύση και θα µπορούν να ανακαλύψουν µυστικά που βασίζονται σε µια ιδιαίτερη γλώσσα αυτή των χρωµάτων και των οσµών. Συναντήθηκαν µε κηπουρούς, αρχιτέκτονες τοπίου γεωπόνους και άλλους ειδικούς ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και τεχνικές. Προτεινόµενα υλικά : ξύλα, πέτρες, χαλίκια, τούβλα, µωσαϊκό. Προτεινόµενα Φυτά: ρίγανη, µέντα, µαϊντανός, δεντρολίβανο, φρέσκα κρεµµύδια,, δάφνη, φασκοµηλιά, άχυρο, Στάδιο β: απεικόνιση (γραφικός σχεδιασµός ) µιας εκφρασµένης πρόθεσης από το κάθε µέλος της οµάδας. Θέµα: (πως φαντάζοµαι το λαχανόκηπο) (εικ.1,2) Εικόνα 1 Εικόνα 2 Αρχικά σχεδιάζονται τα όσα είναι ήδη γνωστά, συµπληρώνοντας µε τον τρόπο αυτό τις λεκτικές εξηγήσεις που δόθηκαν στο προηγούµενο στάδιο. Εργαζόµενο στα πλαίσια µιας οµάδας εργασίας το κάθε παιδί συζητά µε την οµάδα του, εντοπίζει τα κενά στη γνώση του, συµπληρώνει το αρχικό σχέδιο, το τροποποιεί, διορθώνοντας παράλληλα και τις θεωρίες του. Η προσοχή στο σηµείο αυτό των εκπαιδευτικών εστιάζεται στο τι σκέφτονται τα παιδιά και το πώς µπορεί να κατακτηθεί η γνώση. Στάδιο γ: το κάθε παιδί επιχειρηµατολογεί στην οµάδα για ποιους λόγους θα πρέπει να επιλεγεί η δική του σχεδιαστική πρόταση για την κατασκευή του λαχανόκηπου. Οι µαθητές ενθαρρύνονται από τους εκπαιδευτικούς να προτείνουν λύσεις, να συνεργαστούν, να συναποφασίσουν. Στάδιο. Υλοποίηση ISSN

4 Εικόνα 3 Υλοποίηση Παρατηρήσεις -Το στάδιο του γραφικού σχεδιασµού προηγείται της κατασκευής. Ο στόχος είναι διπλός : α) να παρατηρηθεί η σχέση ανάµεσα στο γραφικό σχέδιο και στην τελική κατασκευή του. β) να ερευνηθεί κατά πόσο αναδύεται η ικανότητα των παιδιών ώστε το προσωπικό τους σχέδιο να γίνει αποδεκτό για έναν κοινό στόχο. Σχέδιο α τελικό (εικ.1): Το αποτέλεσµα είναι µια «σύνθεση σε πράσινο» όπου οι πρακτικές πτυχές ήρθαν σε δεύτερη θέση µετά την εµµονή στην αισθητική που εισχωρεί στις προτάσεις των παιδιών. Σχέδιο β (εικ.2):διακρίνεται για τη συµµετρία και το χρωµατικό διάλογο. Στα σχέδια κυριάρχησε η συµµετρία,το χρώµα,η εναλλαγή,ο διάλογος και η ποικιλία Β περίπτωση Κατά την εξέλιξη ενός σχεδίου τα νήπια καλούνται να παρατηρήσουν ορισµένα αντικείµενα να αποµονώσουν ένα εξ αυτών και να το µεταφέρουν σχεδιαστικά επάνω σε µια επιφάνεια π.χ. Σχέδιο εργασίας µε θέµα: «Όλα σχετικά µε τις τσάντες» Παιδικός σταθµός Bruno Munari ηλικία νηπίων 5-6 ετών Στάδιο α: Ανάδυση θέµατος «Ο δρόµος Vicolo Trivelli οι βιτρίνες των καταστηµάτων» τελικό θέµα «οι τσάντες» παρατήρηση Στάδιο β: Μεταφέρω- σχεδιάζω (εικ.4) Εικόνα 4 ISSN

5 Στάδιο γ: η ιδέα της µετατροπής, του µετασχηµατισµού µε τη βοήθεια µιας φωτοτράπεζας ή ενός επιδιασκόπειου (αναζήτηση, πειραµατισµός στο θέµα: ζώα τσάντες, λουλούδια τσάντες) Στάδιο 4 Μετατρέπω µετασχηµατίζω (εικ.5) Κρατούνται οι αρχικές γραµµές (ο σκελετός ) σµίκρυνση, µεγέθυνση Εικόνα5 Στάδιο ε: Μετάβαση στην έκφραση των τριών διαστάσεων (εικ.6) Εικόνα 6 Νοητικές ενέργειες Η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι: Βλέπω - παρατηρώ, εξετάζω, θαυµάζω, εκτιµώ, αποµονώνω µεταφέρω (γραφικά)-µεταµορφώνω µετασχηµατίζω. Το παιδί καλείται, στηριζόµενο στο αρχικό του σχέδιο, να εφαρµόσει µια σειρά διαφορετικών δεξιοτήτων και στρατηγικών (Forman, 1994). οκιµάζοντας τις θεωρίες και τις υποθέσεις του από την αρχή, σε διαφορετικές αυτή τη φορά συνθήκες, οδηγείται συχνά στο να εντοπίσει νέες διαστάσεις στην αρχική του ιδέα. Σε αυτού του είδους τις «γλώσσες» το υλικό κατέχει κεντρική θέση και η συνεχής αλληλεπίδραση µε αυτό, φανερώνει στο παιδί νέες πτυχές του, οι οποίες δύνανται να αλλάξουν την τροπή της σκέψης του, να τη διευρύνουν ή να την κάνουν περισσότερο συγκεκριµένη (Damasi, 2004). Τέλος η διαδικασία σχεδίασης µιας ιδέας συνεπάγεται άµεσα και την µορφοποίησή της. Η µετάβαση έτσι στην έκφραση των τριων διαστάσεων προκύπτει ως φυσική απόρροια της µέχρι σε αυτό το σηµείο εξέλιξης. Οι δραστηριότητες επιτρέπουν στα παιδιά να χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις τους πάνω σε νέες καταστάσεις, ν ασκήσουν τις δυνάµεις τους και να τις µεταφέρουν σε άλλους τοµείς της ανθρώπινης δράσης. Ιδιαίτερα οι νοητικές ενέργειες «αποµονώνω- µεταφέρω-µεταµορφώνω» οδηγούν σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις και προσωπικά επιτεύγµατα. ISSN

6 Επίλογος Ανακεφαλαιώνοντας διαπιστώνουµε πως: - στην προσέγγιση του Reggio το σχέδιο µοιάζει να αποτελεί µια επιλογή, που δεν περιορίζεται σε έναν αποκλειστικά εκφραστικό ρόλο, αλλά εξυπηρετεί την εξέλιξη ενός σχεδίου εργασίας. Ένα σχέδιο, ένα σκίτσο ή σκαρίφηµα αποτελεί το πρώτο στάδιο, διαµέσου του οποίου µπορεί να δοκιµαστεί µια υπόθεση. - Τα σχέδια δηµιουργούνται σαν µέσο καθοδήγησης των µελλοντικών δραστηριοτήτων. Κατά το Loris Malaguzzi (1998) «η έκφραση ιδεών µε τη µορφή οπτικών αναπαραστάσεων επιτρέπει στα παιδιά να κατανοήσουν ότι οι πράξεις τους µπορούν να µεταδώσουν µηνύµατα» - κατά την εξέλιξη της γραφικής αναπαράστασης γίνονται ορατά τα στοιχεία που συνθέτουν την αισθητική εµπειρία και που κατά τον H.Gardner (1990) είναι τα τρία αλληλοεπιδρώντα συστήµατα: α) «του αντιλαµβάνεσθαι» β) «του συναισθάνεσθαι» και «του δηµιουργείν». - Η συνεργασία µε την atelierista η οποία δεν είναι µόνο µια ειδική της τέχνης αλλά είναι το συνδετικό νήµα µεταξύ της παιδαγωγικής, της διδασκαλίας, των ιδεών, της σκέψης, και της πρόθεσης, δίνει και το τελικό αποτέλεσµα. Η τέχνη και η δηµιουργικότητα είναι «υψηλές αξίες» σε αυτά τα σχολεία πολιτισµού. Τέλος θα θέλαµε α) να σχολιάσουµε τη θέση της L. Katz (1994a) η οποία παρατηρεί πως, «παρά το γεγονός ότι τα παιδιά σχεδιάζουν πολύ µε βάση τις παρατηρήσεις τους αυτό δεν µειώνει την επιθυµία τους να ζωγραφίζουν και µε βάση τη φαντασία τους» δηλαδή ότι υπάρχουν δυο είδη σχεδιαστικής απεικόνισης. Προφανώς θέλει να αιτιολογήσει τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί κατά την επίσκεψή τους στα παιδικά κέντρα του Reggio emilia, για αυτή την εµµονή στο σχέδιο και β) να αναθεωρήσουµε την αρχική µας θέση όταν προαναφέραµε πως το σχέδιο που ακολουθεί µια παρατήρηση, θα µπορούσε να θεωρηθεί σαν µια ανορθόδοξη παρέµβαση µέσα στη φυσική σχεδιαστική ανάπτυξη του παιδιού, υπονοώντας προφανώς τον παραδοσιακό ρόλο του σχεδίου στις δραστηριότητες της προσχολικής αγωγής. Κανένας δε θα µπορούσε να πει ότι ο άνθρωπος δηµιουργεί καλλιτεχνικά έργα από το τίποτα. Αυτό που ονοµάζεται δηµιουργία είναι στη πραγµατικότητα µια σύνθεση, µια κατασκευή που δηµιουργείται µε βάση ένα αρχέγονο υλικό του µυαλού, το οποίο έχει επιλεγεί από το περιβάλλον µε τη βοήθεια των αισθήσεων. Αυτή η δηµιουργία είναι στη πραγµατικότητα η εικόνα που έχει σχηµατισθεί στο µυαλό του µε βάση την παρατήρηση της πραγµατικότητας και την κατάκτηση της γνώσης. Η αλήθεια, είναι η βάση της καλλιτεχνικής φαντασίας. Το έργο της νοηµοσύνης βέβαια δεν περιορίζεται µόνο στην ακριβή παρατήρηση και στον απλό λογικό συλλογισµό αλλά υπάρχει µια ανώτερη δύναµη, αυτή του ενστίκτου να δηµιουργήσει την οµορφιά, κάτι το οποίο ανεβάζει τον άνθρωπο σε έναν υψηλότερο κόσµο. Βιβλιογραφικές παραποµπές: Bennett, T. (Spring 2001). Reactions to Visiting the Infant Toddler and Preschool Centers in Reggio Emilia, Italy, Early Childhood Research and Practice, Vol. 3, No. 1. ιαθέσιµο στο url: Damasi, C. (2004). Dialogues Between Matter, Light, and Space. Στο Vecchi, V. & Giudici, C. (Eds.), Children, Art, Artists; The Expressive Languages of ISSN

7 Children, The Artistic Language of Alberto Burri. Reggio Emilia: Reggio Children srl, pp Capie, J.E. (2006). Determining Multiple Intelligences in the Preschool Aged Child. Master of Arts Degree Thesis. Rowan University. Edwards, P.C. (Spring 2002) Three Approaches from Europe: Waldorf, Montessori and Reggio Emilia, Early Childhood Research and Practice, Vol. 4 No. 1. ιαθέσιµο στο url: Filippini, T. (2004). The Job of Learning. Vecchi, V. & Giudici, C. (Eds.), Children, Art, Artists; The Expressive Languages of Children, The Artistic Language of Alberto Burri. Reggio Emilia: Reggio Children srl, pp Forman, G. (1994). Different Media, Different Languages. Katz, L.G. & Cesarone, B. (Eds.), Reflections on the Reggio Emilia Approach. Champaign, IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education, σσ Fyfe, B. (1994). Images from the United States: Using Ideas from the Reggio Emilia Experience with American Educators. Katz, L.G. & Cesarone, B. (Eds.), Reflections on the Reggio Emilia Approach. Champaign, IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education, σσ Gandini, L. (1993). Fundamentals of the Reggio Emilia Approach to Early Childhood Education, Young Children, Vol.49, No.1, pp Gardner, H. (1990) Art and human develοpment, N. York P.Getty Center for Education in the Arts Katz, L.G. (1994a). The project approach. ERIC Digest. Champaign, IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education. Katz, L. Chard, S.C.(1989). Engaging Children s Minds: The Project Approach. Greenwich, CT: Ablex Publishing Corporation. Malaguzzi, L. (1998). History, ideas and basic philosophy: An interview with Lella Gandini. In C. Edwards, L. Gandini, & G. Forman (Eds.), The hundred languages of children: The Reggio Emilia approach--advanced reflections (second edition) (pp ). Greenwich, CT: Ablex. Rinaldi, C. (2005) In dialogue With Reggio Emilia: Listening Researching and Learning. London: Routledge. All about the bags 2007, Reggio Children. The Languages of Foood 2008, Reggio Children. Καπουλίτσα, Θ. (2009) Εικαστικές Προσεγγίσεις στην Προσχολική ηλικία ιδακτική και Μεθοδολογία Θεσσαλονίκη, Γράφηµα Ντολιοπούλου, Ε. (2004). Σύγχρονες Τάσεις Προσχολικής Αγωγής. Αθήνα: Τυπωθήτω Γιώργος άρδανος. ISSN

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μπατιάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ της Κλαίρης Κοσοβιτσα, Μέλους της Ομάδας Έργου

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ της Κλαίρης Κοσοβιτσα, Μέλους της Ομάδας Έργου ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ της Κλαίρης Κοσοβιτσα, Μέλους της Ομάδας Έργου Όσο και αν επαινούνται και θεωρούνται ιδιαίτερα προοδευτικοί κάποιοι τρόποι διδασκαλίας και ορισμένες εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Η μέθοδος project. του Chicago σε σχολεία αρχικά της Γ τάξης. Η μέθοδος αναπτύχθηκε περισσότερο τη δεκαετία 1960-70 στα Νηπιαγωγεία της Αγγλίας.

Η μέθοδος project. του Chicago σε σχολεία αρχικά της Γ τάξης. Η μέθοδος αναπτύχθηκε περισσότερο τη δεκαετία 1960-70 στα Νηπιαγωγεία της Αγγλίας. Η μέθοδος project Η σπουδαιότητα της μεθόδου Τι είναι τελικά project Η μέθοδος project στο Νηπιαγωγείο της Νικολέττας Γκλιάοιν Τα τελευταία χρόνια, ακούμε συνεχώς τους όρους «επικοινωνιακή Βιωματική διδασκαλία»

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός θεματικής προσέγγισης μιας έννοιας («ρούχα») υπό το πρίσμα των εμπειρικών ευρημάτων της Γνωστικής Ψυχολογίας

Σχεδιασμός θεματικής προσέγγισης μιας έννοιας («ρούχα») υπό το πρίσμα των εμπειρικών ευρημάτων της Γνωστικής Ψυχολογίας 14-15-16-17:Layout 1 29/07/2010 11:17 ΠΜ Page 181 Σχεδιασμός θεματικής προσέγγισης μιας έννοιας («ρούχα») υπό το πρίσμα των εμπειρικών ευρημάτων της Γνωστικής Ψυχολογίας Σοφία Χατζηγεωργιάδου, 2 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στις επιστήμες της εκπαίδευσης και της αγωγής. Κατεύθυνση: Λόγος, τέχνη και πολιτισμός στην εκπαίδευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στις επιστήμες της εκπαίδευσης και της αγωγής. Κατεύθυνση: Λόγος, τέχνη και πολιτισμός στην εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στις επιστήμες της εκπαίδευσης και της αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466) Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρόταση οργανωμένης διδακτικής παρέμβασης για την καλύτερη κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση της εικαστικής τέχνης

Μια πρόταση οργανωμένης διδακτικής παρέμβασης για την καλύτερη κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση της εικαστικής τέχνης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 54-69, 2014 Μια πρόταση οργανωμένης διδακτικής παρέμβασης για την καλύτερη κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ANIMATION ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυριακή Κεχαΐδου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Βασιλική Φαρμάκη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυριακή Κεχαΐδου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Βασιλική Φαρμάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση ταινίας animation μικρού μήκους με απευθυνόμενο κοινό τα παιδιά, έπειτα από συνεργασία με αυτά. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχεδίαση ταινίας animation μικρού μήκους με απευθυνόμενο κοινό τα παιδιά, έπειτα από συνεργασία με αυτά. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Σχεδίαση ταινίας animation μικρού μήκους με απευθυνόμενο κοινό τα παιδιά, έπειτα από συνεργασία με αυτά Διπλωματική Εργασία, Προπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ»

«ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ» ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας Ι ΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ο ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ Πτυχιακή εργασίας της Λίας Γαλάνη Αθήνα, Ιούνιος 2005 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Αξιοποίηση της μουσικής για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών μέσω ΤΠΕ: Η έννοια της γωνίας» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των πολυτροπικών κειμένων για την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο.

Η χρήση των πολυτροπικών κειμένων για την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο. Η χρήση των πολυτροπικών κειμένων για την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο. Καραγιώργου Ιωάννα,M.Ed., Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Χατζηγεωργιάδου Σοφία, Υπ.Διδ., Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 279

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 279 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ «Δημιουργική Γραφή», 4-6 Οκτωβρίου, 2013, Αθήνα. Φλώρινα: Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» 1 ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Γεωργοπούλου Αλεξάνδρα Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα