Σύστημα επιλογής προσωπικού & διαδικασία αξιολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα επιλογής προσωπικού & διαδικασία αξιολόγησης"

Transcript

1 Σύστημα επιλογής προσωπικού & διαδικασία αξιολόγησης Ολοκληρωμένη πρόταση για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης και της στελέχωσης του Ταμείου καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης νέων προσλήψεων ανανέωση συμβάσεων μείωση ή αύξηση ωρών εργασίας ανάθεση έργου για Τακτικό ή Έκτακτο Προσωπικό 19/9/2014

2 Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Σύστημα επιλογής προσωπικού & διαδικασία αξιολόγησης: Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης και της στελέχωσης του ΤΥΠΕΤ καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης νέων προσλήψεων, ανανέωση συμβάσεων, μείωση ή αύξηση ωρών εργασίας, ανάθεση έργου για Τακτικό ή Έκτακτο Προσωπικό. Με δεδομένα τα δύο πρόσφατα περιστατικά με θέμα 1. Το διαγωνισμό του ΤΥΠΕΤ για την πλήρωση 20 θέσεων διοικητικού προσωπικού, που απευθυνόταν αποκλειστικά στα παιδιά των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα 2. Τις προσλήψεις 4 ειδικών συνεργατών από παιδιά συναδέλφων Συνδικαλιστών στην Εθνική Τράπεζα κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να τεκμηριώσουμε, να θωρακίσουμε, να εκσυγχρονίσουμε, να μεθοδεύσουμε τους κανόνες επιλογής προσωπικού στις νέες προσλήψεις, την ανανέωση συμβάσεων, τη μείωση ή αύξηση ωρών εργασίας, την ανάθεση έργου για Τακτικό ή Έκτακτο Προσωπικό σε όλες τις ειδικότητες με χαρακτηριστικά όπως Διαφάνεια Προσβασιμότητα Παραμετροποίηση Ηλεκτρονική μορφή εγγράφων Φυσική μορφή εγγράφων Πρότυπα έγγραφα Μοντελοποίηση Τυποποίηση Ροές ενεργειών Ψυχομετρικά τεστ συμπεριφορών Βαθμολόγηση με μονάδες κριτηρίων επιλογής 1

3 Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Το σύστημα αφορά όλες τις κατηγορίες προσωπικού Διοικητικό Ιατρικό Νοσηλευτικό Παραϊατρικό Τεχνικό Στόχος και οφέλη της Ροής ενεργειών Η Μοντελοποίηση, Τυποποίηση και Παραμετροποίηση της ροής των ενεργειών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε αιτήματος από τις εσωτερικές δομές του ΤΥΠΕΤ έχει στόχο την όσο το δυνατό μεγιστοποίηση της κάλυψης των αναγκών του Ταμείου μας σε Ανθρώπινο Δυναμικό. Επιτυγχάνεται η Απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών με διαφάνεια και προσβασιμότητα μέσα από ηλεκτρονική διακυβέρνηση με σύγχρονα πρότυπα και ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης των δεδομένων και πληροφοριών. Με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση των διαδικασιών θα επιτελείται η ελαχιστοποίηση των διοικητικών παρεμβάσεων και, τέλος, η εξοικονόμηση πόρων. Παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία μέσα από την υποχρεωτική δημοσίευση των ενεργειών που πραγματοποιούν οι εμπλεκόμενες Μονάδες του Ταμείου και αποτυπώνουν την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. Διάκριση αρμοδιοτήτων και ευθυνών μεταξύ των επικεφαλής των μονάδων και της Διοίκησης του ΤΥΠΕΤ. Συντελούνται Αλλαγές στις δομές και στις μεθόδους εργασίας που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα οι Μονάδες που εμπλέκονται στις προσλήψεις και, οι οποίες θα είναι υποχρεωμένες να δημιουργούν και να τηρούν συγκεκριμένα πρότυπα και διαδικασίες. Η ορθή διαχείριση των δεδομένων και πληροφοριών συνιστάται στη σωστή συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν στο σύνολο της διοικητικής δράσης και συνεπάγεται τη λήψη σωστών αποφάσεων για τη διαμόρφωση των πολιτικών του Ταμείου Υγείας που μέχρι τώρα μερικές φορές αποδεικνύονται αναποτελεσματικές. Τα ακόλουθα αποτελούν μια πρόταση που θα βελτιώσει και εκσυγχρονίσει το ισχύον σύστημα προσλήψεων. 2

4 Σύστημα επιλογής προσωπικού & διαδικασία αξιολόγησης Το σύστημα αφορά όλες τις κατηγορίες προσωπικού Διοικητικό Ιατρικό Νοσηλευτικό Παραϊατρικό Τεχνικό Τακτικό Έκτακτο 19/9/2014 Ανάθεση έργου Πρόσληψη Άνευ αποδοχών Ανανέωση Σύμβασης Μείωση Αύξηση Ωρών εργασίας Διαφάνεια Προσβασιμότητα Παραμετροποίηση Ηλεκτρονική μορφή εγγράφων Φυσική μορφή εγγράφων Πρότυπα έγγραφα Μοντελοποίηση Τυποποίηση Ροές ενεργειών Ψυχομετρικά τεστ συμπεριφορών Μονάδες κριτηρίων επιλογής

5 Σύστημα επιλογής προσωπικού & διαδικασία αξιολόγησης Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Ανάγκη ή Διερεύνηση αναγκών νέων προσλήψεων, ανανέωση συμβάσεων, μείωση ή αύξηση ωρών εργασίας, ανάθεση έργου Τακτικού ή έκτακτου Προσωπικού Υπηρεσιακό Σημείωμα Επικεφαλή Μονάδας Υπηρεσιακό Σημείωμα Επιστημονικής Επιτροπής για Ιατρικό, Νοσηλευτικό προσωπικό Πρόταση Διευθυντή Προσωπικού με πλάνο θέσεων εργασία Πρόταση Διευθυντή Οικονομικού με κοστολόγηση (ετήσιο) Ανάλυση κόστους - οφέλους Πρόταση Γεν. Δ/ντη Τ.Υ.Π.Ε.Τ ή Γεν. Δ/ντη Υγ. Μέλαθρο με κριτήρια επιλογής Απόφαση Δ.Σ. Προκήρυξη θέσης 2 εφημερίδες επικράτειας Διαδίκτυο 1 Τοπική εφημερίδα Ραδιοτηλεοπτικά μέσα (δελτίο τύπου) Πληροφορίες Προκήρυξης θέσης Τηλέφωνο, Διαδίκτυο Που διατίθενται οι προκηρύξεις Αίτηση Συμμετοχής Δικαιολογητικά Επιτροπή προσλήψεων Πίνακας υποψηφίων με προσόντα Βαθμολόγηση κριτηρίων επιλογής Συνέντευξη υποψηφίων Συμμετοχή επικεφαλή Μονάδας Ψυχομετρικά τεστ για καταλληλότητα εργαζομένων Συμμετοχή Ιατρού Ψυχολόγου Επιλογή από Επιτροπή προσλήψεων Διαδικασία σειράς κατάταξης Οριστικοποίηση κατάταξης 19/9/2014 Προσβάσεις με Δικαιώματα των εμπλεκόμενων Μονάδων και Δ.Σ. Ηλεκτρονική παρακολούθηση σε κοινό φάκελο Common Folder Δημοσιοποίηση σειράς κατάταξης Υποβολή ένστασης από υποψηφίους (10 ημέρες) Αναγγελία Πρόσληψης Άρθρο 13 παρ. 3 Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

6 Μετεξέλιξη συστήματος επιλογής προσωπικού & διαδικασιών αξιολόγησης Το σύστημα μπορεί να μετεξελιχθεί μέσα από το SAP σε ένα εργαλείο που θα προνοεί και δημιουργεί πίνακες που θα συντάσσονται με συγκεκριμένα κριτήρια και ασφαλιστικές δικλίδες. Προσβάσεις με Δικαιώματα των εμπλεκόμενων Μονάδων και Δ.Σ. This is an Ηλεκτρονική example text. παρακολούθηση σε κοινό φάκελο Common Folder Πίνακες κριτηρίων Συλλογή Βιογραφικών Σύστημα SAP 19/9/2014

7 Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Βασικές ενότητες Ανάγκη ή Διερεύνηση αναγκών νέων προσλήψεων, ανανέωση συμβάσεων, μείωση ή αύξηση ωρών εργασίας, ανάθεση έργου Τακτικού ή έκτακτου Προσωπικού με υπηρεσιακό σημείωμα του Επικεφαλής της Μονάδας. Οι Ανάγκες διαχωρίζονται σε Τακτικές και Έκτακτες ενώ θα χαρακτηριστούν και παραμετροποιηθούν σε ολομέλεια που θα οριστεί από το Προεδρείο. Υπηρεσιακό Σημείωμα από Επιστημονική Επιτροπή για Ιατρικό, Νοσηλευτικό προσωπικό απαραίτητη συναίνεση της Επιστημονικής Επιτροπής. Πρόταση Διευθυντή Προσωπικού Ο Διευθυντής προσωπικού θα είναι υποχρεωμένος να καταθέτει την πρόταση του και ταυτόχρονα να συντάσσει επικαιροποιημένο πλάνο θέσεων εργασίας (συν. Πίνακας). Πρόταση Διευθυντή Οικονομικού Ο Διευθυντής Οικονομικού θα είναι υποχρεωμένος να καταθέτει την πρόταση του και ταυτόχρονα να συντάσσει α. ετήσιο πίνακα κοστολόγησης με αναλυτικά στοιχεία μισθού, τακτικών, έκτακτων αμοιβών καθώς και εισφορών (συν. Πίνακας). β. Ανάλυση Κόστους Οφέλους Για να πραγματοποιηθεί σωστά μια Ανάλυση Κόστος Οφέλους πρέπει όλα τα μεγέθη να αντανακλούν την εικόνα της κοινωνίας. Πρόταση Γεν. Δ/ντη Τ.Υ.Π.Ε.Τ ή Γεν. Δ/ντη Υγ. Μέλαθρο Ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής θα είναι υποχρεωμένος να καταθέτει την τελική αναφορά ανάγκης προσωπικού με τα προκαθορισμένα κριτήρια επιλογής που έχουν δοθεί από τους αρμόδιους φορείς. Απόφαση Δ.Σ. Ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής θα είναι υποχρεωμένος να φέρει την τελική αναφορά ανάγκης προσωπικού με τα προκαθορισμένα κριτήρια επιλογής που έχουν δοθεί από τους αρμόδιους φορείς, προσκομίζοντας ταυτόχρονα σε φυσικό φάκελο τα ανάλογα υπηρεσιακά σημειώματα, προτάσεις, πίνακες ώστε τα μέλη του Δ.Σ. να έχουν την πλήρη πληροφόρηση για λήψη σωστών αποφάσεων και τη διαμόρφωση των πολιτικών του Ταμείου Υγείας. Προκήρυξη θέσης Οι αρμόδιοι φορείς θα μεριμνούν για την προκήρυξη θέσης εργασίας, την ανάρτηση της προκήρυξης σε δύο (2) εφημερίδες επικράτειας, στο Διαδίκτυο, σε μια (1) Τοπική εφημερίδα (για επαρχία), στο Intranet της Εθνικής και του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και στα Ραδιοτηλεοπτικά μέσα με δελτίο τύπου. Επίσης θα ασχολούνται με Το που διατίθενται οι προκηρύξεις Τη Συλλογή και καταχώριση Αίτησης συμμετοχής Τη Συλλογή και καταχώριση Δικαιολογητικών Πληροφορίες Προκήρυξης θέσης Πληροφορίες προς τους υποψήφιους θα δίνονται τηλεφωνικά από τους αρμόδιους φορείς, το Help Desk ή μέσα από το Διαδίκτυο. 1

8 Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Επιτροπή προσλήψεων H επιτροπή προσλήψεων θα μελετά τους πίνακες υποψηφίων, θα έχει πρόσβαση σε όλο το φυσικό και ηλεκτρονικό φάκελο κάθε υποψήφιου και, τέλος, θα τον αξιολογεί μετά τη Συνέντευξή του. Η συμμετοχή του επικεφαλής της Μονάδας κρίνεται απαραίτητη. Ψυχομετρικά τεστ Τα τεστ αξιολόγησης ικανοτήτων ή ψυχομετρικά τεστ είναι ειδικά τεστ που αξιολογούν τις ιδιαίτερες ικανότητες του υποψηφίου προς εργασία και μαζί με την συνέντευξη αποτελούν σήμερα την πιο συνήθη διαδικασία μεταξύ των μεγάλων εταιριών για την αξιολόγηση των υποψήφιων υπαλλήλων τους. Για να είμαστε βέβαιοι, ότι οι αποφάσεις που αφορούν στην επιλογή και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, είναι 100% σωστές υπάρχουν στην αγορά κορυφαίες λύσεις ψυχομετρικής αξιολόγησης. Μετά από πολλά χρόνια έρευνας και ανάπτυξης, τα σημερινά ψυχομετρικά εργαλεία είναι ακριβή, αξιόπιστα και έγκυρα όσο ποτέ. Εάν σε αυτή την πρόοδο προσθέσουμε το κύρος, την τεχνολογική αρτιότητα και τη διεθνή αναγνώριση των ψυχομετρικών εργαλείων μας, οι όροι βεβαιότητα, αντικειμενικότητα και αξιοπιστία έρχονται να προστεθούν στις διαδικασίες επιλογής και ανάπτυξης. Κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή Ιατρού Ψυχολόγου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για τη διαχείριση των ψυχομετρικών τεστ. Κριτήρια επιλογής το Διευρυμένο Προεδρείο θα πρέπει να παραμετροποιήσει και καταγράψει σε πίνακα τη βαθμολόγηση των προσόντων και κριτηρίων σε μονάδες, ώστε να χρησιμοποιούνται σε κάθε πρόσληψη τα ίδια στοιχεία (η συγκεκριμένη διαδικασία θα διενεργηθεί μια και μόνη φορά) π.χ. ηλικία, τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες, εμπειρία, χρόνος προϋπηρεσίας, οικογενειακή Κατάσταση, ιδιαίτερες ικανότητες κ.α. Επιλογή από Επιτροπή προσλήψεων Η επιτροπή προσλήψεων θα προβεί στην τελική σειρά κατάταξης αφού συγκεντρώσει και αξιολογήσει τα παρακάτω Πίνακας υποψηφίων με προσόντα Βαθμολογία κριτηρίων επιλογής (αυτόματη διαδικασία) Συνέντευξη υποψηφίων Ψυχομετρικά τεστ Δημοσιοποίηση σειράς κατάταξης Η επιτροπή προσλήψεων μετά τη δημιουργία αναφοράς σειράς κατάταξης είναι υποχρεωμένη να δημοσιοποιήσει στα ίδια μέσα που καταχωρήθηκε η Προκήρυξη την εν λόγω αναφορά. Υποβολή ένστασης Οι υποψήφιοι θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση προς την επιτροπή προσλήψεων εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα δημοσιοποίησης της σειράς κατάταξης. 2

9 Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Οριστικοποίηση κατάταξης Η επιτροπή προσλήψεων αφού λάβει υπόψη τις τυχόν ενστάσεις υποψηφίων θα προβεί στην οριστικοποίηση της σειράς κατάταξης. Αναγγελία πρόσληψης Οι αρμόδιοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τηλεφωνικά τους υποψηφίους για την τελική κατάταξη και επιλογή του νέου προσωπικού. Αποτέλεσμα Αλλαγή φιλοσοφίας και λογικής, χρησιμοποιώντας μοντέρνες τεχνικές, εκμεταλλευόμενοι τα εργαλεία που μας παρέχει η Τεχνολογία, επιτυγχάνοντας και ελαχιστοποιώντας τυχόν διοικητικές παρεμβάσεις με εξοικονόμηση πόρων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε την απόλυτη προσαρμογή της λύσης στις ιδιαίτερες και εξατομικευμένες ανάγκες του Ταμείου μας. Το σύστημα μπορεί να μετεξελιχθεί μέσα από το SAP σε ένα εργαλείο που θα προνοεί και δημιουργεί πίνακες που θα συντάσσονται με συγκεκριμένα κριτήρια και ασφαλιστικές δικλίδες. Με εκτίμηση Δημήτρης Πλας Ανεξάρτητος Σύμβουλος Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 3

10 ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Πλάνο θέσεων εργασίας Ιατρών & Οδοντιάτρων 18/9/2014 ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΓΓΥΜΟΣΥΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΘΕΡΙΑΝΟΥ 4 ΘΕΡΙΑΝΟΥ 4Α ΘΕΡΙΑΝΟΥ 6 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ Υ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 1 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ 1 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ 2 2 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 2 2 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 2 2 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ 1 1 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ 1 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΟΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 1 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 1 ΧΕΙΡ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 1 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 1 1 Ω.Ρ.Λ Σύνολο

11 ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Πίνακας κοστολόγησης θέσης εργασίας και Ανάλυση κόστους - οφέλους 18/9/2014 Ονοματεπώνυμο Τύπος Κατηγορία Προσωπικού Ημέρες Αποδοχών Τακτικές Αποδοχές Έκτακτες Αποδοχές Συνολο Αποδοχών Εισφορές Εργαζομένων Εισφορές Εργοδότη ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ Ιατρικό ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Νοσηλευτικό ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ ΜΣΘΩΤΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤ.ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Παραϊατρικό Διοικητικό Τεχνικό Συνολικό Κόστος ΣΥΝΟΛΑ Ανάλυση κόστους - οφέλους Ετήσιο Κόστος

12 Ψυχομετρικά Τεστ Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Τα τεστ αξιολόγησης ικανοτήτων ή ψυχομετρικά τεστ είναι ειδικά τεστ που αξιολογούν τις ιδιαίτερες ικανότητες του υποψηφίου προς εργασία και μαζί με την συνέντευξη αποτελούν σήμερα την πιο συνήθη διαδικασία μεταξύ των μεγάλων εταιριών για την αξιολόγηση των υποψήφιων υπαλλήλων τους. Τα ψυχομετρικά τεστ μετρούν τα εξής : Τεστ συναισθηματικής Νοημοσύνης (για να διασφαλίσουμε ότι θα επιλέξουμε τους καλύτερους) Τεστ Προσωπικότητας (αξιολογεί διαστάσεις, πτυχές και συμπεριφορές όπως τόλμη, υπευθυνότητα, ανεξαρτησία, αυθορμητισμός, αυτοσεβασμός, ενεργητικότητα, εξωστρέφεια, επιθετικότητα, φιλοδοξία, φιλοσοφική κριτική στάση ζωής). Τεστ Αυτοεκτίμησης Αυτάρκειας (προσθέτουν βάθος στα αποτελέσματα της συνέντευξης και προσδίδουν εγκυρότητα στα αποτελέσματα αξιολογήσεων που βασίζονται στην υποκειμενική κρίση της επιτροπής προσλήψεων). Τεστ Αφαιρετικής-κριτικής σκέψης (διακρίνει το βαθμό στον οποίο ο υποψήφιος έχει την ικανότητα να υπολογίζει, να μετρά, να ελέγχει, να διακρίνει σχέσεις και αναλογίες). Τεστ Λήψης Απόφασης (αναλύει τον τρόπο λήψης αποφάσεων του ατόμου). Τεστ Επαγγελματικών Αξιών (δίνει μια πλήρη εικόνα του συστήματος αξιών του ατόμου. 7 αξίες που μετριούνται είναι η ανάγκη υποστήριξης, η κοινωνική συμμόρφωση, η ανάγκη αναγνώρισης, η ανεξαρτησία, ο αλτρουισμός, η ηγεσία και η επικοινωνία). Τεστ Γλωσσικής Ικανότητας (αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο το άτομο μπορεί να προσεγγίζει λέξεις, προτάσεις, γραπτά κείμενα, ρήματα, επίθετα καθώς και να κατανοεί νοήματα, να παράγει συνώνυμες κα ανώνυμες λέξεις, να γνωρίζει τη σημασία των λέξεων και τη χρήση τους). Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης (μπορεί να διαγνώσει κατά πόσο ένας εργαζόμενος είναι ικανοποιημένος με την οργανωτική κουλτούρα, την πολιτική των μισθών, τις έξτρα παροχές, το περιβάλλον εργασίας). Τεστ Αριθμητικής Ικανότητας (καλείστε να αντιμετωπίσετε προβλήματα πρακτικών υπολογισμών, γρήγορης αντίληψης και επεξεργασίας αριθμών καθώς και εύρεσης αναλογιών μεταξύ αριθμητικών δεδομένων). Πηγή δεδομένων : Διαδίκτυο 1

Δ.12: ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28/06/2010 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ.12: ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28/06/2010 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιγραφή διαδικασίας Η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Φορέας προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του. Σύνοψη των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας

Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας Με Ευθύνη για τον Εργαζόμενο Μέριμνα για τον Εργαζόμενο «Η δύναμη της Τράπεζας και του Ομίλου πηγάζει από το Προσωπικό της. Η ανάπτυξη και η διατήρηση υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Περιεχόμενα 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή 1.2 Πεδίο δράσεως του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2009. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2009. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2009. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ως εταιρική υπευθυνότητα ορίζεται η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων να συμπεριλαμβάνουν στη στρατηγική τους οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A. Εισαγωγή Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ( ο Κώδικας ) σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΨΑΕΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 447975 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΘΗΝΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 447975 / ΥΠ 1 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ATLAS A.Ε. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενική Διευθύντρια : ΣΤΑΦΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ Διευθυντής Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1, Καρλής Κωνσταντίνος 2, Σκίκος Νικόλαος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής gkapog@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 376783 ΤΗΣ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλαδικής Ένωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αγγελική Μπουρμπούλη Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα