ΕΡΓΑΛΕΙΟ E. Πρότυπες Προδιαγραφές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΛΕΙΟ E. Πρότυπες Προδιαγραφές"

Transcript

1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ E Πρότυπες Προδιαγραφές Περιληπτική παρουσίαση 1. Ο σκοπός αυτού του εργαλείου Η παροχή προδιαγραφών για την προμήθεια διαφόρων σημαντικών αγαθών. 2. Πλεονεκτήματα του εργαλείου Το εργαλείο αυτό βοηθά τους υπεύθυνους προμηθειών στη σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια διαφόρων αγαθών, οι προδιαγραφές που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας, μερικώς ή ολικώς. Πριν τη χρήση των προδιαγραφών, συνιστάται η διεξαγωγή έρευνας αγοράς για πιθανούς προμηθευτές. Οι προδιαγραφές αυτές, μπορεί να είναι περίπλοκες και να χρειάζονται παρακολούθηση (σχετική με τον βαθμό εφαρμογής τους ) κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, για το λόγο αυτό οι υπεύθυνοι προμηθειών θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι αυτοί και οργανισμοί τους είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας τη διαδικασία αυτή. 3. Ποιο είναι το αντικείμενο του εργαλείου ; Το εργαλείο αυτό επικεντρώνεται σε επτά κατηγορίες προϊόντων Προμήθεια ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας Το εργαλείο εξηγεί πως προσδιορίζεται με προδιαγραφές η ανανεώσιμη ενέργεια, και ενημερώνει για τα διαθέσιμα πρότυπα. Επίσης υπογραμμίζονται μερικοί από τους κινδύνους που υφίστανται όταν υιοθετούνται γενικά κριτήρια τα οποία έχουν αναπτυχθεί από οργανισμούς τυποποίησης και προτύπων. Προμήθεια ειδών Η/Υ Στο κομμάτι αυτό θέτονται κριτήρια τα οποία σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων Η/Υ στην αγορά. Το σκεπτικό είναι ότι είναι καλύτερο να υπάρχει βελτίωση στην πορεία, χρησιμοποιώντας τις προμήθειες ως εργαλείο μείωσης των μη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, παρά να επιδιώκεται εξαρχής η σύγχρονη βέλτιστη πρακτική η οποία δεν διατίθεται εύκολα στην αγορά. Προμήθεια κατασκευών και υπηρεσιών κατασκευής Αυτό είναι αρκετά πολύπλοκο και σημαντικό θέμα. Είναι πολλά τα στοιχεία που συνθέτουν τη διαδικασία κατασκευής τα οποία μπορούν να επηρεαστούν από τις πράσινες προμήθειες συμπεριλαμβανομένου του σταδίου του σχεδιασμού. Το κεφάλαιο καθορίζει κάποια από τα σύνθετα πρότυπα που είναι διαθέσιμα στην Ευρώπη και στοχεύουν σε ένα βιώσιμο αποτέλεσμα. Περιλαμβάνονται λεπτομερή πρότυπα και παραπομπές. 1

2 Προμήθεια τροφίμων Αυτός είναι ένας τομέας που σχετίζεται άμεσα με τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές. Το εργαλείο παρέχει πληροφορίες για Εγγυημένα Πρότυπα Τροφίμων και για Οργανικά Τρόφιμα και καθορίζει λεπτομερείς προδιαγραφές για αρκετές ομάδες τροφίμων. Προμήθεια Οχημάτων και Μεταφορών Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει προδιαγραφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προμήθεια οχημάτων για μεταφορές και παρέχει τη διαθεσιμότητα στην αγορά, των οχημάτων που πληρούν μια σειρά από ευρωπαϊκά πρότυπα. Υπογραμμίζει επίσης σημασία του καθορισμού της οδηγικής ικανότητας για τη διασφάλιση της χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμων, κ.α. Προμήθεια Καθαριστικών Η χρήση των καθαριστικών και των συστατικών τους μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον και την υγεία των εργαζομένων. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των καθαριστικών εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από την περιεκτικότητά τους σε επιβλαβή χημικά. Οι προδιαγραφές για τα καθαριστικά μπορούν να είναι αρκετά πολύπλοκες. Προμήθεια Χαρτιού Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων χαρτιού από την άποψη του κύκλου ζωής τους, απορρέουν από τις εργασίες παραγωγής τους και την χρήση φυσικών πόρων. Σήμερα υπάρχουν στην αγορά προϊόντα τα οποία έχουν πολύ καλύτερη περιβαλλοντική επίδοση από ότι δέκα χρόνια πριν. Το εργαλείο παρουσιάζει μια πρότυπη προδιαγραφή που χρησιμοποιήθηκε στην κοινή προμήθεια χαρτιού που πραγματοποιήθηκε από τους εταίρους του προγράμματος LEAP. 4. Γρήγορες Ενέργειες Εάν έχετε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας για να κατανοήσετε πλήρως τις προδιαγραφές, θα σας φανεί χρήσιμο να ανατρέξετε στα οικολογικά σήματα. Εκτός από το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα EU flower και τα κριτήριά του -για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις σαςθα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κριτήρια που χρησιμοποιούνται και σε άλλα οικολογικά σήματα. Στον παρακάτω πίνακα έχουν συμπεριληφθεί για κάθε προϊόν, τρία με τέσσερα κριτήρια τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε μια διαδικασία πράσινων προμηθειών. 2

3 Εάν δεν έχετε καθόλου χρόνο για να ασχοληθείτε με την διαδικασία του προσδιορισμού κριτηρίων για περισσότερο πράσινα προϊόντα σας συμβουλεύουμε να συνεργαστείτε με άλλους Δήμους σε κοινές προμήθειες, αγοράζοντας κάθε φορά και ένα διαφορετικό προϊόν και σχηματίζοντας μια κεντρική αρχή αγορών. Με τη χρήση αυτού του εργαλείου διευκολύνεται η σύνταξη οικολογικών προδιαγραφών και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οργανισμού σας. Πρόλογος στις προδιαγραφές Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν διάφορα κριτήρια ανά κατηγορία προϊόντος, τα οποία μεγιστοποιούν το περιβαλλοντικό όφελος, για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερείς προδιαγραφές ανατρέξτε στα παραρτήματα του κεφαλαίου. Κατηγορία Προϊόντων Ανανεώσιμη Ενέργεια Είδη Η/Υ Κριτήρια Η ανανεώσιμη ενέργεια καθορίζεται στην Οδηγία 2001/77/EΚ Το προϊόν πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του τελευταίου ENERGY STAR, ή ισότιμου, το οποίο ισχύει για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος έως και την ημερομηνία λήξης της κατάθεσης των προσφορών 1. Κατασκευές Ενότητα 7 Βιολογικές Τροφές Τροφές Συμβατικά λαχανικά και φρούτα Τροφές: Ψάρια και μαλάκια Τροφές ζωικής προέλευσης - συμβατικές 2 : Όλα τα είδη βιολογικών τροφίμων θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 για τη βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Τα ζώα από τα οποία παράγονται βιολογικές τροφές θα πρέπει να ακολουθούν τα κριτήρια του Κανονισμού (ΕΚ) 1804/99 για την κτηνοτροφία. Λαχανικά, πατάτες και φρούτα: Η παραγωγή τους θα πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια EUREP-GAP για τα φρούτα και λαχανικά Τα ψάρια στοιχεία πρέπει να προέρχονται από ιχθυοκαλλιέργεια στην οποία ακολουθούνται τα παρακάτω: Η καλλιέργεια είναι σε ισορροπία σε ρυθμούς γεννήσεων και θνησιμότητας ή γίνεται διαχείριση έτσι ώστε να υπάρχει αύξηση του πληθυσμού σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό (Κανονισμός (EΚ) 2371/2002 άρθρα 4-6 ή ισότιμα). Τα ψάρια έχουν αλιευθεί λαμβάνοντας υπόψη τις αναλογίες που προβλέπονται από το διαχειριστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ισότιμό του (Κανονισμός (EΚ) 2787/2003) και αυτό πιστοποιείται από το αντίστοιχο σύστημα παρακολούθησης (Κανονισμός (EΟΚ) 2847/93). Καλή διαχείριση ζωικών πόρων: Tο προϊόν έχει παραχθεί λαμβάνοντας υπόψη τα κατώτατα όρια της ζωικής προστασίας, με βάση τις παρακάτω παρατηρήσεις: 1 Οι χοίροι θα πρέπει να βρίσκονται σε ελεύθερη κτηνοτροφική περιοχή κατά τη διάρκεια της παραγωγής Εξαίρεση: Συγκεκριμένα ζώα δύναται να στεγάζονται το πολύ μια εβδομάδα πριν τη γέννηση. 2 Οι χοίροι δε θα πρέπει να βρίσκονται σε ξύλινους χώρους κατά τη διάρκεια της παραγωγής 3 Θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί άχυρο ή αντίστοιχο υλικό, στα κιβώτια μεταφοράς των χοίρων κατά τη διαδικασία παραγωγής. 1 Το Energy Star δεν ισχύει για server, πληκτρολόγια, projectors και κάμερες. 3

4 Βοσκή: Τα βοοειδή θα πρέπει να βρίσκονται σε βόσκηση τουλάχιστον για δύο μήνες ενόσω μεγαλώνουν. Οχήματα - αυτοκίνητα Οχήματα μικρά φορτηγά (βάν) Οχήματα φορτηγά κριτήριο 1 κριτήριο 2 κριτήριο 3 4 Χαρτί - 1 Χαρτί - 2 Τα αυτοκίνητα θα πρέπει τουλάχιστον να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τα επίπεδα εκπομπών με βάση την Οδηγία 98/69/ΕΚ (EURO III). Τα βάν (κάτω των 3500 κιλών) θα πρέπει να συμμορφώνονται τουλάχιστον με τους κανονισμούς και τα επίπεδα εκπομπών με βάση την Οδηγία 94/12/EΚ (EURO II). Το φορτηγά τα οποία χρησιμοποιούνται για μεταφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται τουλάχιστον με τους κανονισμούς και τα επίπεδα εκπομπών με βάση τις Οδηγίες 91/542/EΚ ή 96/1/EΚ (EURO II). Τα απορρυπαντικά θα πρέπει να είναι άμεσα βιο-αποικοδομήσιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του OECD (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), π.χ. βιο-αποικοδομήσιμο πάνω από 60% (με βάση την αναλογία CO 2 /BOD), ή 70% (με βάση το DOC). 3 Οι ενεργές πρόσθετες ουσίες, οι γνωστές προσμίξεις και οι μεταβολίτες, δεν είναι βιο-αποικοδομήσιμα/ ες σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΚ 67/548/EΟΚ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 4. Οι πρόσθετες ουσίες, οι γνωστές προσμίξεις και οι μεταβολίτες δεν κατηγοριοποιούνται ως τοξικές, πολύ τοξικές, καρκινογενείς, μεταλλακτικές, ή τοξικές για την αναπαραγωγή με την ένδειξη του τοξικού σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΚ 67/548/EΟΚ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.. 5 Το προϊόν δεν κατηγοριοποιείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/EΚ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί. Τουλάχιστο το 80% των πρώτων υλών θα πρέπει να προέρχεται από ανακυκλωμένες ίνες Το χαρτί / ίνες δεν θα πρέπει να λευκαίνονται με χρήση χλωρίου σε οποιαδήποτε μορφή του. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσδιοριστούν τα οικολογικά προϊόντα και δεν υπάρχει κάποιος απόλυτα σωστός ή απόλυτα λάθος τρόπος για να γίνει αυτό. Το καλύτερο είναι η επιλογή κριτηρίων ανάλογα με την αγορά έτσι ώστε να γίνεται η αγορά φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων αλλά να γίνονται και οι επιθυμητές αλλαγές στην αγορά. Τα παρεχόμενα κριτήρια σε αυτό το εργαλείο στοχεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. 2 Συνίσταται, αυτές οι δύο προδιαγραφές να χρησιμοποιούνται και ως κριτήρια απονομής 3 Τα καθαριστικά που περιέχουν φθόριο και περιέχονται σε προϊόντα περιποίησης δαπέδων, εξαιρούνται. 4 Τα απορρυπαντικά που βιο-αποικοδομώνται σύμφωνα με τις οδηγίες του OECD (301 A-F), εξαιρούνται από την απαίτηση, δεδομένου ότι όλες οι γνωστές τους προσμίξεις και μεταβολίτες δεν είναι βιο-συσσωρευτικοί. Επίσης εξαιρούνται τα αρώματα και τα μαλακτικά στα προϊόντα περιποίησης δαπέδων. 5 Το φθόριο στην οδοντόκρεμα και τα συντηρητικά που κατηγοριοποιούνται ως τοξικά, εξαιρούνται από την απαίτηση όταν βρίσκονται κάτω από το όριο της βλάβης στην υγεία ή της ευαισθητοποίησης. 4

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα LEAP έχει ως στόχο του να βοηθήσει τους δημόσιους προμηθευτές με τις διαδικασίες των πράσινων προμηθειών. Τα 8 εργαλεία καταπιάνονται με τις περισσότερες πτυχές των πράσινων προμηθειών και παρέχουν βοήθεια στους υπεύθυνους προμηθειών και τους ειδικούς σε θέματα περιβάλλοντος στην εισαγωγή μέτρων πράσινων προμηθειών, έτσι ώστε αυτές να αποτελούν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Μέσα από τα εργαλεία υπογραμμίζεται η σημασία τις προσέγγισης των συστημάτων διαχείρισης για τη διασφάλιση της επιτυχίας της εφαρμογής των μέτρων για τις οικολογικές προμήθειες. Το κεφάλαιο αυτό συγγράφηκε από το Σουηδικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (SEMCO, Sweden) και την Global to Local (G2L, Great Britain), με την υποστήριξη άλλων εταίρων του Προγράμματος LEAP. Παρόλο που οι πράσινες προμήθειες εφαρμόζονται από κάποιους Δήμους, δεν είναι διαδεδομένες στην Ευρώπη. Ένας σημαντικός λόγος για αυτό είναι τα εμπόδια που παρουσιάζονται στους Δήμους, κυβερνητικές ενστάσεις κ.α. Επίσης συμβαίνει λόγω της έλλειψης πληροφοριών για συγκεκριμένα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπιστούν και να συγγραφούν οι προδιαγραφές και τα κριτήρια που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κείμενα διακηρύξεων. Το κεφάλαιο αυτό αποσκοπεί στη διάδοση πρότυπων προδιαγραφών και περιβαλλοντικών κριτηρίων για κάποια επιλεγμένα προϊόντα. Τα προϊόντα έχουν επιλεχθεί με βάση τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, τις ποσότητες προμήθειας, αλλά και με βάση την κοινή προμήθεια που διεξήχθη στα πλαίσια του LEAP. Οι πρότυπες προδιαγραφές για διαφορετικά κριτήρια θα πρέπει να είναι μέρος μιας διαδικασίας προμηθειών ενσωματωμένης στη διαδικασία της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι προδιαγραφές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή πράσινων προμηθειών και να βοηθήσουν στην εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Όλες οι προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία δημόσιων προμηθειών θα πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν θα πρέπει να παραβιάζουν τις νομικές αρχές της Ε.Ε. (ελεύθερη μετακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, ελευθερία της καθιέρωσης και αμεροληψία). Επίσης θα πρέπει να ακολουθούνται οι αρχές της αναλογικότητας, προβλεψιμότητας, διαφάνειας και ισότητας. Οι προαναφερθείσες αρχές έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτό το κεφάλαιο. Κάποια από τα προτεινόμενα κριτήρια αναπτύχθηκαν από το Σουηδικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (SEMCO) και το εργαλείο τους για τις πράσινες προμήθειες EKU. Η διαδικασία για την ανάπτυξη των κριτηρίων και των οδηγιών αυτών χαρακτηρίζεται από διαφανή συνεργασία με κατασκευαστές, προμηθευτές, αγοραστές, οργανισμούς οικολογικών σημάτων κ.α. Επιστημονικές και νομικές αρχές συνθέτουν την προσέγγιση που εφαρμόστηκε. Όπου κρίθηκε κατάλληλο, χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια της εκστρατείας Procura+. Η εκστρατεία Procura+ στοχεύει να βοηθήσει τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου να εφαρμόσουν πράσινες προμήθειες για μια σειρά σημαντικών αγαθών. 5

III. Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης

III. Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης III Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης 1 2 3 Βασικές αρχές για τη διαδικασία σύναψης μιας δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ένας οδηγός για Βιώσιμες και Συμφέρουσες Δημόσιες Προμήθειες

Εγχειρίδιο Ένας οδηγός για Βιώσιμες και Συμφέρουσες Δημόσιες Προμήθειες Λεωφορεία χαμηλών εκπομπών Ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές Ακίνδυνα για την υγεία καθαριστικά προϊόντα Procura + 2η έκδοση Εγχειρίδιο Ένας οδηγός για Βιώσιμες και Συμφέρουσες Δημόσιες Προμήθειες Βιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ)

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Έκδοση Building SPP Η ομάδα έργου Building SPP, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2014. Συγγραφείς: Paula Trindade,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.7.2001 COM(2001) 274 τελικό ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά το εφαρµοστέο κοινοτικό δίκαιο στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Πλαίσιο Το οικολογικό σήµα της Ε.Ε. EU Flower είναι ένα εθελοντικό πρόγραµµα, σχεδιασµένο να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να στραφούν σε προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Σηµαντικό ρόλο τόσο στην καταναλωτική όσο και επενδυτική προσπάθεια των ΟΤΑ παίζει η οργάνωση και η ποιότητα των «πράσινων» τοπικών δηµόσιων προµηθειών. Η στροφή προς «πράσινες»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εγχειρίδιο Οδηγός για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2010 pro EE Οι Δημόσιες Προμήθειες ενισχύουν την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Το pro EE στοχεύει στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Προμήθειες και προστασία του κλίματος

BUY SMART+ Προμήθειες και προστασία του κλίματος BUY SMART+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη Προμήθειες και προστασία του κλίματος Οδηγός πράσινων προμηθειών Ηλεκτρονικού Γραφειακού Εξοπλισμού με ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια Ο οδηγός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Έξυπνες αγορές: Υψηλή ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Πράσινες Συμβάσεις για Έξυπνες Αγορές

BUY SMART+ Έξυπνες αγορές: Υψηλή ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Πράσινες Συμβάσεις για Έξυπνες Αγορές BUY SMART+ Πράσινες Συμβάσεις για Έξυπνες Αγορές Έξυπνες αγορές: Υψηλή ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος Οδηγός για αποδοτικό φωτισμό Supported by Αυτός ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης Βασικά κριτήρια Procura+ Β: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού 1 Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επίπτωση Ρύπανση του αέρα, σχηματισμός όζοντος (φωτοχημικού νέφους),

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφορεία: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Λεωφορεία: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Λεωφορεία: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΆΜΕΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 5 3 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ PROCURA + ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 6 4

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ

Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11-12 Ιουνίου 2015 Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αίθουσα «Μηχανουργείο» Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρα. ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Παράθυρα. ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Παράθυρα - Παράθυρα, Γυάλινες πόρτες και φεγγίτες ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις ΟΙ πράσινες δηµόσιες συµβάσεις (GPP/Π Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν δελτίο προϊόντων περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος Εθνική Έκθεση D6.2 Πολιτικές προτάσεις για τη στήριξη των Πράσινων Προμηθειών στην Ελλάδα Lighting www.buy-smart.info/greek

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης:

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΆΜΕΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ... 4 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 7

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Σκοπός των κριτηρίων της ΕΕ για τις Ο Σ είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές στην αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και έργων με μειωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία με τον όρο «τρόφιμα» νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά

Διαβάστε περισσότερα