ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ/ΦΟΡΤΙΣΗΣ LAPTOP ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ Οι οδηγίες ισχύουν για τα μοντέλα LAPTRUCK 16 και LAPTRUCK 16 Fn Η συναρμολόγηση του ερμαρίου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή με αντικείμενα, προσέγγιση και πρόσβαση στην καμπίνα κεντρικής τροφοδοσίας και ηλεκτρικών συνδέσεων του ερμαρίου από παιδιά και μη εξουσιοδοτημένα/υπεύθυνα άτομα. Η σύνδεση μη προβλεπόμενων συσκευών, πολύπριζων ή περισσότερων των προβλεπόμενων Laptop στις παροχές ρεύματος (πολύπριζα) που διαθέτει το ερμάριο. Δηλαδή δεν επιτρέπεται η υπερφόρτωση της ηλεκτρικής παροχής του ερμαρίου. H με οποιονδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε επέμβαση στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση και συνδεσμολογία του ερμαρίου. Η επέμβαση στην κατασκευή του ερμαρίου (τρύπες, κολλήσεις, ηλεκτρικές επεμβάσεις κ.λ.π.) ακόμα και όταν είναι εκτός κατάστασης φόρτισης των Laptop. Ο καθαρισμός του ερμαρίου εφόσον είναι συνδεδεμένο με εξωτερική ηλεκτρική παροχή (πρίζα). Η τοποθέτηση του ερμαρίου κοντά σε καλοριφέρ, ειδικά όταν βρίσκεται σε κατάσταση φόρτισης των Laptop προς αποφυγή υπερθέρμανσης. Η τοποθέτηση του ερμαρίου κοντά σε βρύσες, βάνες, αποχετεύσεις, ανοικτά παράθυρα και άλλες πιθανές πηγές διαρροής υγρών και υγρασίας, ειδικά όταν βρίσκεται σε κατάσταση φόρτισης των Laptop προς αποφυγή βραχυκυκλώματος αλλά και της αθροιστικής διάβρωσης των μετάλλων και των συνδέσεων. Η τοποθέτηση του ερμαρίου σε σημείο με άμεση πρόσπτωση ηλιακών ακτινών, ειδικά όταν βρίσκεται σε κατάσταση φόρτισης των Laptop προς αποφυγή υπερθέρμανσης. Η τοποθέτηση υγρών ή δοχείων με υγρά πάνω στο ερμάριο ή στο εσωτερικό του σε οποιαδήποτε μορφή και τρόπο. Να υπάρχουν οποιαδήποτε καλώδια σε φθαρμένη κατάσταση ή χωρίς γείωση. Να καλύπτονται οποιεσδήποτε από τις οπές αερισμού της καμπίνας του ερμαρίου με οποιονδήποτε τρόπο. Να τοποθετούνται σε λειτουργία συσκευές πάνω στο ερμάριο, κατά τρόπο που θα το επιβάρυνε με φορτία θερμότητας ή κραδασμούς. Να τίθεται σε κατάσταση φόρτισης σε δωμάτιο ή κλειστό χώρο που δεν εξασφαλίζει επαρκή απαγωγή της εκλυόμενης θερμότητας π.χ. σε κλειστή αποθήκη, χωρίς κλιματιστικό. Να συνδεθεί με το ηλεκτρικό ρεύμα και να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας (φόρτισης των Laptop) το τροχήλατο ερμάριο εφόσον συντρέχει κάποια από τις παραπάνω απαγορευτικές συνθήκες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο άτομο. 1

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Όταν το ερμάριο τοποθετείται στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο χώρο αποθήκευσης ή όσο είναι σε κατάσταση φόρτισης επιβάλλεται να είναι ενεργοποιημένα τα φρένα των τροχών. Το πάτωμα δεν πρέπει να είναι βρεγμένο. Οι φορτιστές των υπολογιστών θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι με μαζεμένα τα καλώδια τους με δετικά στις αντίστοιχες θήκες (το τροφοδοτικού του χαμηλότερου υπολογιστή μπορεί να τοποθετείται στο κάτω μέρος της καμπίνας φόρτισης) Προκειμένου να μην γίνεται υπερφόρτωση ηλεκτρικού φορτίου, και θερμότητας του ερμαρίου, τα Laptop θα πρέπει να είναι σε κατάσταση shutdown (ανενεργά) όταν τοποθετούνται για φύλαξη/φόρτιση στο ερμάριο. ΠΡΟΣΟΣΧΗ: Αν οι υπολογιστές βρίσκονται σε κατάσταση SLEEP μπορεί να εκλύουν μεγάλη ποσότητα θερμότητας κατά τη φόρτισή τους. Βεβαιωθείτε ότι οι υπολογιστές και ειδικά οι μπαταρίες τους είναι σε καλή κατάσταση. Χωρίς να είναι υποχρεωτικό, συστήνεται η τροφοδοσία να υποστηρίζεται από UPS. Οι πρίζες και η ηλεκτρική εγκατάσταση όπου θα συνδεθεί το ερμάριο για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κατά την κατάσταση φόρτισης, θα πρέπει να είναι ποιότητας και προδιαγραφών ανάλογων της συγκεκριμένης χρήσης και των προδιαγεγραμμένων φορτίων. Πρέπει δε, ελεγμένα, να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και λειτουργία. Μια παροχή του ερμαρίου συνδέεται μόνη της σε μια πρίζα εξωτερικής παροχής. Ποτέ δύο ή περισσότερες παροχές από την ίδια πρίζα. Οι πρίζες θα πρέπει να είναι τύπου σούκο, με άριστη γείωση και ο πίνακας συστήνεται να διαθέτει ρελέ προστασίας από ηλεκτροπληξία. Απαγορεύεται η μεταφορά του ερμαρίου από σκαλοπάτια, δάπεδα με εμπόδια και κλιμακοστάσια. Πρέπει να γίνεται από ενήλικες με χρήση ανελκυστήρα κατάλληλων διαστάσεων. Ειδική προσοχή όταν φέρει τα Laptop! Δεν επιτρέπεται η άσκηση μεγάλης δύναμης όταν κάποιος τροχός βρίσκει αντίσταση σε εμπόδιο. Δεν επιτρέπεται να κρέμεστε ή να κρεμάτε βάρη στις πόρτες. Η μεταφορά του ερμαρίου, ειδικά όταν φέρει όλα τα Laptop, συστήνεται να γίνεται από δύο ενήλικα άτομα, και αφού πρώτα έχουν αποσυνδεθεί και μαζευτεί το καλώδιο της τροφοδοσίας. Ο καθαρισμός της καμπίνας των Laptop μπορεί να γίνεται όσο αυτή είναι κενή, χρησιμοποιώντας πανί ελάχιστα ποτισμένο με καθαριστικό υγρό και μόνο εφόσον το ερμάριο έχει πλήρως αποσυνδεθεί από τις εξωτερικές τροφοδοσίες ηλεκτρικού ρεύματος. Ο καθαρισμός της καμπίνας τροφοδοσίας, μπορεί να γίνεται κατά καιρούς. Ο καθαρισμός επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας φυσερό ή στεγνό ύφασμα. Ποτέ υγρά καθαριότητας διότι μπορεί να εισχωρήσουν και να παραμείνουν σε μη ορατά σημεία και πολύ πιθανά θα προκαλέσουν βραχυκύκλωμα αργότερα ή άλλη φθορά. 2

3 Η καμπίνα τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει πάντα κλειστή και ασφαλισμένη εφόσον δεν συντρέχει λόγος πρόσβασης σε αυτή. Επιβάλλεται ο τακτικός ανά έτος έλεγχος της κατάστασης των καλωδιώσεων, της εσωτερικής εγκατάστασης και των τροχών του ερμαρίου από εξουσιοδοτημένο άτομο. Με ευθύνη του χρήστη μπορούν να τοποθετούνται μόνο προσωρινά πάνω στο ερμάριο όταν αυτό δεν είναι εν κινήσει και δεν φορτίζει, αντικείμενα αθροιστικά έως 3 κιλά εφόσον δεν συνεισφέρουν στην υπερθέρμανσή του και δεν δημιουργούν συνθήκες μειωμένης ασφάλειας από κάθε άποψη ή περιορισμού του αερισμού. Η ηλεκτρική τροφοδοσία κάθε τρίτης συσκευής πρέπει να είναι ανεξάρτητη του ερμαρίου. Ειδικές Οδηγίες Συντήρησης-Καθαρισμού μεταλλικού φορέα Επιφάνειες χάλυβα ψυχρής ελάσεως και βαμμένου φορέα Η κατασκευή των μεταλλικών μερών γίνεται από χάλυβα ψυχρής ελάσεως ιδανικό για μεταλλικές κατασκευές λόγω τον εξαιρετικών μηχανικών του ιδιοτήτων έλασης και διαμόρφωσης. Η βαφή αυτών των μεταλλικών μερών γίνεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα, που χαρακτηρίζεται για την ανθεκτικότητα της στα χτυπήματα, την ηλεκτρική της μονωτικότητα και αντιστατικότητα. Προκειμένου να διατηρηθούν οι εξαιρετικές ιδιότητες των υλικών θα πρέπει: Τοποθέτηση Η τοποθέτηση του ερμαρίου πρέπει να γίνει σε εσωτερικούς χώρους με θερμοκρασία περιβάλλοντος και φυσιολογικά επίπεδα υγρασίας. Απαγορευτική είναι η παραμονή των σταθμών σε έντονους λεκέδες ουρίας και σε περιβάλλοντα με άλας. Κατά τον καθαρισμό, απαραίτητο είναι να έχουν αφαιρεθεί οι υπολογιστές και να έχει αποσυνδεθεί το ερμάριο από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Σε καμμιά περίπτωση δεν γίνεται καθαρισμός ή πλύσιμο των ηλεκτρικών εξαρτημάτων του ερμαρίου, της συνδέσμολογίας και των πολύπριζων. Καθαρισμός-Πλύσιμο Προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν λεκέδες, σκόνη ή χώμα, αρκεί η χρήση ελαφρά βρεγμένου με καθαρό νερό και καλά στραγγισμένου υφάσματος. Μετά το «πλύσιμο», οι επιφάνειες θα πρέπει να σκουπιστούν ώστε να στεγνώσουν με κάποιο καθαρό και στεγνό ύφασμα, για να αποφευχθούν οι παραμένοντες λεκέδες από το νερό. Για επίμονους λεκέδες προτείνεται η πολύ περιορισμένη χρήση κάποιου σαπουνιού ή απαλού καθαριστικού διαλυμένου σε καθαρό νερό. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται δυνατά ή αποξεστικά καθαριστικά και βιομηχανικοί διαλύτες χρώματος. Σε περιπτώσεις λεκέδων από graffiti ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται από καθαριστικά με βάση το Mineral Oil. Απαγορευτική είναι η παραμονή των σταθμών σε έντονους λεκέδες ουρίας και σε περιβάλλοντα με άλας. 3

4 Συχνότητα καθαρισμού αναλόγως της χρήσης, ανά 3-6 μήνες. Συνθήκες λειτουργίας φόρτισης: Λειτουργία / αποθήκευση του ερμαρίου σε στεγασμένο άνετο χώρο χωρίς υγρασίες. Μέγιστος αριθμός φορτιζόμενων συσκευών Laptop/Νotebook/Netbook : 15+1 Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος : 230 V Ελάχιστη/Μέγιστη Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5-28 ο C / Σχετική υγρασία 5-75% (απαραίτητη η ύπαρξη κλιματισμού ψύξης όταν βρίσκεται σε κλειστό μη αεριζόμενο χώρο). Συνιστώμενος μέγιστος χρόνος συνεχούς φόρτισης χωρίς περιοδική επίβλεψη: 24 ώρες. Συνιστώμενος μέγιστος χρόνος συνεχούς φόρτισης με περιοδική επίβλεψη: 72 ώρες. Απαραίτητος όρος η περιοδική τακτική συντήρηση του ερμαρίου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και η τήρηση του Βιβλίου Τεχνικού Ελέγχου. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Κατάσταση εκτός ρεύματος Ο Κεντρικός διακόπτης είναι στο OFF ή το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα Φωτεινό πράσινο στο Protected / Φωτεινό το ΟΝ Ο Κεντρικός διακόπτης είναι στο OΝ Κατάσταση ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ λειτουργίας με προστασία υπέρτασης Σβυστό το Protected / Φωτεινό το ΟΝ Ο Κεντρικός διακόπτης είναι στο OΝ Κατάσταση λειτουργίας ΧΩΡΙΣ προστασία υπέρτασης- Το Κεντρικό πολύμπριζο έχει πληγεί από σοβαρή υπέρταση και πρέπει να αντικατασταθεί για να συνεχίσει να υπάρχει η προστασία υπέρτασης της συσκευής. 4

5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Καταχωρείστε την στο Διαβάστε τις ενημερωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης και λειτουργίας από τα: και ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που δεν τις έχετε διαθέσιμες ή δεν είστε σίγουροι για κάποια από αυτές ΜΗΝ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ αλλά επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή: Τηλ: Οι αναλυτικές οδηγίες χρήσης και λειτουργίας υπάρχουν και στην: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Oνοματεπώνυμο :... Φορέας/σχολείο :... Διεύθυνση:...Πόλη:...ΤΚ:... Τηλ. Επικοινωνίας: ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ :... Ημερομηνία αγοράς:.../.../ Προμηθευτής:... Eχω διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης και λειτουργίας του τροχήλατου ερμαρίου. Οι αναλυτικές οδηγίες χρήσης και λειτουργίας υπάρχουν και στην: ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ/ΑΠΟΔΕΙΞΗ Με τη φόρμα αυτή συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με ΦΑΞ στο ή 5

6 6

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας ώστε να εξασφαλιστεί η προσωπική σας ασφάλεια και η προστασία του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος εργασίας από

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

STELLAR INVERTER SERIES

STELLAR INVERTER SERIES Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. STELLAR INVERTER SERIES Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο Στις σελίδες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΤΕΛΟ RAS-18GH5/RAC-18GH5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RAS-18GH5 RAC-18GH5 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 157~182 Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης

AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης AD1000-GRn_BU 3/5/09 9:31 AM Page 1 AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης KIG GmbH Am Tannenwald 2 D-66459 Kirkel Εισαγωγέας: Praktiker Hellas A.E. Πειραιώς 176, 177 78 Ταύρος Αθήνα Τηλ.: +30 210 3493150 Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΓΓΥΗΣΗ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Εγχειρίδιο χρήσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΓΓΥΗΣΗ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΓΓΥΗΣΗ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά της συσκευής ψύξης, το παρών εγχειρίδιο έχει δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης για αλκοόλ και καταψυγμένα τρόφιμα

Καταψύκτης για αλκοόλ και καταψυγμένα τρόφιμα Καταψύκτης για αλκοόλ και καταψυγμένα τρόφιμα 700.075H V1/1209 GR 1. Γενικές πληροφορίες 198 1.1 Πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης 198 1.2 Επεξήγηση συμβόλων 198 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

PDFaid.Com #1 Pdf Solutions

PDFaid.Com #1 Pdf Solutions PDFaid.Co #1 Pdf Solutions Σας συγχαίρουμε για την εξαιρετική επιλογή σας! Σας ευχόμαστε πολλές ευχάριστες στιγμές με την καινούρια σας σόμπα. Αν η επιλογή σας είναι μια σόμπα, είναι κατασκευασμένη και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο)

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) GE Appliances Ελληνικά Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης GE imagination at work Μοντέλα που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια, καθώς και στην προστασία του συστήματος και του περιβάλλοντος εργασίας σας από ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30 Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά φύλλα! Παρακαλούμε επιστρέψτε

Διαβάστε περισσότερα