ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4"

Transcript

1

2 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

3 ISBN Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα Κυριάκου, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Συνεισφορά στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων Κυριάκος Κυριάκου, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Συνεισφορά από Εξωτερικούς Συμβούλους στο πλαίσιο εκπόνησης μελέτης με θέμα «Εκ των Υστέρων Αξιολόγηση των Υφιστάμενων Σχεδίων της ΑνΑΔ» Δρ. Δημήτρης Καραντινός, Ερευνητής Α, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Δρ. Άγγελος Κουτσομιχάλης, Γενικός Διευθυντής, ΕΕΟ Group A.E. Δημήτρης Μιχαρικόπουλος, Διευθυντής, G&D Social Lab Ltd Συντονισμός Γιάννης Μουρουζίδης, Ανώτερος Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Γενική ευθύνη Δρ. Γιώργος Όξινος, Διευθυντής Έρευνας και Προγραμματισμού Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται νοουμένου ότι αναφέρεται η πηγή. ii

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αξιολόγηση των κοινωνικών παρεμβάσεων, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, απέκτησε τα τελευταία χρόνια νέα δυναμική. Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των νέων αρχών διοίκησης που βασίζονται σε στόχους και αποτελέσματα ενώ ενισχύεται από την αυξανόμενη απαίτηση για κοινωνική λογοδοσία των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η έμφαση στην αξιολόγηση πήγασε από την αναγκαιότητα εξέτασης της αποτελεσματικότητας και των επιδράσεων των διαρθρωτικών ταμείων. Έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως συνέπεια στην Κύπρο, η αξιολόγηση θεωρείται ενδογενές στοιχείο του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αποτίμησης των πολιτικών. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η ΑνΑΔ συγκεκριμενοποίησε ενέργειες αξιολόγησης στο Στρατηγικό Προγραμματισμό της για την περίοδο Αυτές αφορούσαν την ανάθεση μελέτης σε εξωτερικούς συμβούλους με σκοπό την εκ των υστέρων αξιολόγηση των υφιστάμενων Σχεδίων της ΑνΑΔ. Η μελέτη ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2006 από την ένωση εταιρειών ΕΕΟ Group Α.Ε. και G&D Social Lab Ltd, προς τους οποίους η ΑνΑΔ εκφράζει και δημόσια τις ευχαριστίες της. Η παρούσα μελέτη εξετάζει, αναλύει και παρουσιάζει βασικά ευρήματα που προέκυψαν μέσα από την πιο πάνω μελέτη. Τα ευρήματα αυτά αφορούν αριθμητικά δεδομένα των Σχεδίων (δαπάνες, συμμετοχές ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων) και τις επιδράσεις τους στην αγορά εργασίας της Κύπρου. Ειδικότερα παρουσιάζονται οι επιδράσεις της συμμετοχής στα Σχέδια όπως αυτές αναφέρθηκαν από καταρτισθέντες και από επιχειρήσεις. Οι αναλύσεις γίνονται τόσο στο σύνολο των Σχεδίων της ΑνΑΔ όσο και ξεχωριστά για τα Σχέδια Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης καθώς και τα Σχέδια Ειδικών Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων. Η ΑνΑΔ είναι δεσμευμένη να αξιοποιήσει τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που αναδύονται μέσα από τη μελέτη στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων πολιτικής ενώ προσδοκάται ότι η μελέτη θα αξιοποιηθεί κατάλληλα και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες. Τέλος, τα θερμά μου συγχαρητήρια και ευχαριστίες εκφράζω σε όλους τους συντελεστές της Διεύθυνσης Έρευνας και Προγραμματισμού που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης. Μιχάλης Λ. Φυσεντζίδης Αν. Γενικός Διευθυντής iii

5 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ iv

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ iii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της μελέτης Έκταση της μελέτης Μεθοδολογία Περίγραμμα της μελέτης 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ Λογική Παρέμβασης των Σχεδίων της ΑνΑΔ Δαπάνες των Σχεδίων της ΑνΑΔ Συμμετοχές του Ανθρώπινου Δυναμικού στα Σχέδια της ΑνΑΔ Συμμετοχές Επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ Γενική Εικόνα των Σχεδίων Αρχικής Κατάρτισης Λογική Παρέμβασης των Σχεδίων Αρχικής Κατάρτισης Δαπάνες των Σχεδίων Αρχικής Κατάρτισης 30 v

7 Συμμετοχές του Ανθρώπινου Δυναμικού στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης Συμμετοχές Επιχειρήσεων στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης Γενική Εικόνα των Σχεδίων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Λογική Παρέμβασης των Σχεδίων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Δαπάνες των Σχεδίων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συμμετοχές του Ανθρώπινου Δυναμικού στα Σχέδια Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συμμετοχές Επιχειρήσεων στα Σχέδια Συνεχιζόμενης Κατάρτισης 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης Συνήθη Γενική Εικόνα Σχεδίου Επιδράσεις Σχεδίου Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης Ταχύρυθμα Γενική Εικόνα Σχεδίου Επιδράσεις Σχεδίου Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενική Εικόνα Σχεδίου Επιδράσεις Σχεδίου 79 vi

8 4.4. Καταβολή Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΜΙΔ Γενική Εικόνα Σχεδίου Επιδράσεις Σχεδίου Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση Μαθητών Ξενοδοχειακού Κλάδου των Τεχνικών Σχολών Γενική Εικόνα Σχεδίου Επιδράσεις Σχεδίου Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση των Σπουδαστών του ΑΞΙΚ Γενική Εικόνα Σχεδίου Επιδράσεις Σχεδίου Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση των Σπουδαστών του ΑΤΙ Γενική Εικόνα Σχεδίου Επιδράσεις Σχεδίου Καταβολή Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Σύστημα Μαθητείας Γενική Εικόνα Σχεδίου Επιδράσεις Σχεδίου 107 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνήθη 111 vii

9 Γενική Εικόνα Σχεδίου Επιδράσεις Σχεδίου Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό Γενική Εικόνα Σχεδίου Επιδράσεις Σχεδίου Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνήθη Γενική Εικόνα Σχεδίου Επιδράσεις Σχεδίου Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Ζωτικής Σημασίας Γενική Εικόνα Σχεδίου Επιδράσεις Σχεδίου Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό Γενική Εικόνα Σχεδίου Επιδράσεις Σχεδίου Προγράμματα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Γενική Εικόνα Σχεδίου Επιδράσεις Σχεδίου Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Γενική Εικόνα Σχεδίου Επιδράσεις Σχεδίου 147 viii

10 5.8. Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Άμεσης Εμπλοκής της ΑνΑΔ Γενική Εικόνα Σχεδίου Επιδράσεις Σχεδίου 152 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Λογική παρέμβασης του Σχεδίου Δαπάνες του Σχεδίου Συμμετοχές Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Σχέδιο Επιδράσεις του Σχεδίου στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 158 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Λογική παρέμβασης του Σχεδίου Δαπάνες του Σχεδίου Συμμετοχές Επιχειρήσεων / Ιδρυμάτων Κατάρτισης στο Σχέδιο Επιδράσεις του Σχεδίου στις Επιχειρήσεις 165 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα 168 ix

11 Γενικές Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για τα Σχέδια της ΑνΑΔ Ειδικές Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για τα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης Ειδικές Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για τα Σχέδια Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Πορίσματα 188 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 195 x

12 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, τόσο διεθνώς όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αξιολόγηση των κοινωνικών παρεμβάσεων, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, απέκτησε νέα δυναμική. Έτσι και η Κύπρος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθεί την καθιερωμένη πρακτική αξιολόγησης. Για την ΑνΑΔ η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της ως μέτρο κοινωνικής λογοδοσίας των εφαρμοζόμενων πολιτικών είναι χρήσιμη αλλά και απαραίτητη. Με την αξιολόγηση διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης, ενώ παράλληλα υποβοηθείται η καλύτερη στόχευση των Σχεδίων της ΑνΑΔ παρέχοντας το αναγκαίο υπόβαθρο για ανασχεδιασμό υφιστάμενων Σχεδίων ή για το σχεδιασμό νέων. Οι πληροφορίες που περιέχονται στη μελέτη απεικονίζουν τόσο τη γενική εικόνα των συμμετοχών και δαπανών όσο και τις επιδράσεις του κάθε Σχεδίου της ΑνΑΔ κατά τη διάρκεια της περιόδου , δίδοντας έτσι μια συνολική εικόνα των επιδράσεων που είχαν οι δραστηριότητες της ΑνΑΔ στο ανθρώπινο δυναμικό και στις επιχειρήσεις της Κύπρου. Η μελέτη είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιηθεί κατάλληλα από την ίδια την ΑνΑΔ, ενώ προσδοκάται η αξιοποίηση της και από αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, επιχειρήσεις, ιδρύματα και άτομα που συνεργάζονται ή εμπλέκονται με τις δραστηριότητες της ΑνΑΔ. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο σκοπός και η έκταση της μελέτης, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε καθώς επίσης και το περίγραμμα της μελέτης. Σ κοπός της μελέτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έκταση της μ ελέτης Μ εθοδολογία Περίγραμμα της μ ελέτης 1

13 1.1. Σκοπός της μελέτης Σκοπός της μελέτης είναι ο εντοπισμός και καταγραφή των επιδράσεων που είχαν τα λειτουργούντα μέσα στη χρονική περίοδο Σχέδια της ΑνΑΔ στο ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις της Κύπρου, με βασικό στόχο τον εντοπισμό του βαθμού αποτελεσματικότητας του κάθε Σχεδίου Έκταση της μελέτης Τα 18 Σχέδια της ΑνΑΔ τα οποία λειτουργούσαν κατά την περίοδο και τα οποία αξιολογεί η μελέτη αυτή καθώς και η ταξινόμηση τους στις τρεις ευρείες κατηγορίες δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης της ΑνΑΔ παρουσιάζονται στη συνέχεια: Δραστηριότητες Αρχικής Κατάρτισης: Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης - Συνήθη Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης - Ταχύρυθμα Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καταβολή Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΜΙΔ Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση Μαθητών Ξενοδοχειακού Κλάδου των Τεχνικών Σχολών Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση των Σπουδαστών του ΑΞΙΚ Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση των Σπουδαστών του ΑΤΙ Καταβολή Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Σύστημα Μαθητείας Δραστηριότητες Συνεχιζόμενης Κατάρτισης: Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης - Συνήθη 2

14 Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνήθη Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Ζωτικής Σημασίας Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό Προγράμματα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Άμεσης Εμπλοκής της ΑνΑΔ Ειδικές Αναπτυξιακές Δραστηριότητες: Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης 1.3. Μεθοδολογία Για την ετοιμασία της μελέτης αυτής αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία της μελέτης με θέμα «Εκ των υστέρων Αξιολόγηση των Υφιστάμενων Σχεδίων της ΑνΑΔ», η οποία ετοιμάστηκε από την ένωση εταιρειών ΕΕΟ Group A.E και G&D Social Lab Ltd. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα που περιλαμβανόταν στην πιο πάνω μελέτη ήταν η τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Στόχος ήταν το δείγμα στην κάθε περίπτωση να είναι αντιπροσωπευτικό όλου του πληθυσμού, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στις βάσεις δεδομένων της ΑνΑΔ. Η συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω ερευνών πεδίου με ερωτηματολόγια καθώς και με προσωπικές συνεντεύξεις. Τα οκτώ Σχέδια της ΑνΑΔ για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν οι έρευνες πεδίου με ερωτηματολόγια είναι τα ακόλουθα: 3

15 ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης-Συνήθη Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης-Ταχύρυθμα Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καταβολή Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΜΙΔ Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση Μαθητών Ξενοδοχειακού Κλάδου των Τεχνικών Σχολών Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση των Σπουδαστών του ΑΞΙΚ Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση των Σπουδαστών του ΑΤΙ Καταβολή Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Σύστημα Μαθητείας ΣΧΕΔΙΑ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης-Συνήθη Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης-Συνήθη Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης-Ζωτικής Σημασίας Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό Προγράμματα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Άμεσης Εμπλοκής της ΑνΑΔ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης 4

16 Δραστηριότητες Αρχικής Κατάρτισης: Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης - Ταχύρυθμα Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων μέσα από την Αξιοποίηση Αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δραστηριότητες Συνεχιζόμενης Κατάρτισης: Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνήθη Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Ζωτικής Σημασίας Ειδικές Αναπτυξιακές Δραστηριότητες: Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με απασχόληση άτομα Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης Το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε 678 Επιχειρήσεις, 677 Καταρτιζομένους, 88 Ιδρύματα Κατάρτισης και 10 Συμβουλευτικούς Οίκους. Τα 10 Σχέδια της ΑνΑΔ, για τα οποία έγιναν επιλεγμένες συνεντεύξεις είναι τα ακόλουθα: Δραστηριότητες Αρχικής Κατάρτισης: Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης - Συνήθη Σχέδιο Καταβολής Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΜ) 5

17 Σχέδιο Καταβολής Χορηγημάτων για την Πρακτική Κατάρτιση των Σπουδαστών του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ) Σχέδιο Καταβολής Χορηγημάτων για την Πρακτική Κατάρτιση των Σπουδαστών του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) Σχέδιο Καταβολής Χορηγημάτων για την Πρακτική Κατάρτιση των Μαθητών του Ξενοδοχειακού Κλάδου των Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σχέδιο Καταβολής Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Σύστημα Μαθητείας Δραστηριότητες Συνεχιζόμενης Κατάρτισης: Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό Προγράμματα που οργανώνονται από Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Εργαζομένων για Κατάρτιση Συνδικαλιστικών Στελεχών σε Συνδικαλιστικά Θέματα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (ΕΠΑΕ) Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Άμεσης Εμπλοκής της ΑνΑΔ Συνολικά έγιναν επιλεγμένες συνεντεύξεις σε 46 επιχειρήσεις, 58 καταρτιζόμενους και 10 ιδρύματα κατάρτισης. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη χρησιμοποίηση δομημένων ερωτηματολογίων για το κάθε Σχέδιο υπό αξιολόγηση. Ορισμοί: Ποσοστό κάλυψης: Υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού των συμμετοχών ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ με τους αντίστοιχους αριθμούς απασχολουμένων και επιχειρήσεων της Απογραφής Επιχειρήσεων

18 Απόκλιση: Προκύπτει από τη σύγκριση των ποσοστιαίων κατανομών των συμμετοχών στα Σχέδια της ΑνΑΔ με τις αντίστοιχες ποσοστιαίες κατανομές της Απογραφής Επιχειρήσεων Περίγραμμα της μελέτης Στο πρώτο κεφάλαιο περιέχεται ο σκοπός και η έκταση της μελέτης καθώς και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό των επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ στο ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις της Κύπρου. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τη γενική εικόνα των Σχεδίων της ΑνΑΔ, αναλύοντας τη Λογική Παρέμβασης και τις Δαπάνες των Σχεδίων καθώς επίσης και τις συμμετοχές στα Σχέδια τόσο του Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και των Επιχειρήσεων. 1. Εισαγωγή ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2. Γενική εικόνα των Σχεδίων της ΑνΑΔ 3. Γενική εικόνα των Σχεδίων Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης της ΑνΑΔ 4. Επιδράσεις των Σχεδίων Αρχικής Κατάρτισης 5. Επιδράσεις των Σχεδίων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης 6. Επιδράσεις του Σχεδίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 7. Επιδράσεις του Σχεδίου Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης 8. Συμπεράσματα και Πορίσματα 7

19 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γενική εικόνα των Σχεδίων Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης της ΑνΑΔ και αφορά τη Λογική Παρέμβασης και τις Δαπάνες των Σχεδίων Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης καθώς επίσης και τις συμμετοχές στα Σχέδια αυτά τόσο του Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και των Επιχειρήσεων. Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται οι επιδράσεις κάθε Σχεδίου ξεχωριστά για την Αρχική και τη Συνεχιζόμενη Κατάρτιση αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται τόσο η γενική εικόνα όσο και οι επιδράσεις του κάθε Σχεδίου. Στο έκτο και έβδομο κεφάλαιο περιγράφονται οι επιδράσεις του Σχεδίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και του Σχεδίου Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης αντίστοιχα, αναλύοντας τη λογική παρέμβασης και τις δαπάνες του κάθε Σχεδίου, τις συμμετοχές των επιχειρήσεων στο Σχέδιο και τις επιδράσεις του Σχεδίου στις επιχειρήσεις. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο καταγράφονται οι βασικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα καθώς και τα πορίσματα που απορρέουν από τη μελέτη. 8

20 2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η γενική εικόνα των Σχεδίων της ΑνΑΔ αναφορικά με τη λογική παρέμβασης και τις δαπάνες των Σχεδίων καθώς και τις συμμετοχές τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και των επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ Λογική Παρέμβασης των Σχεδίων της ΑνΑΔ Δαπάνες των Σχεδίων της ΑνΑΔ Συμμετοχές του Ανθρώπινου Δυναμικού στα Σχέδια της ΑνΑΔ Συμμετοχές Επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ 2.1. Λογική Παρέμβασης των Σχεδίων Η στρατηγική της ΑνΑΔ κατά την περίοδο επικεντρωνόταν στη συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, ως βασικό μέσο ενίσχυσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων. Η στρατηγική αυτή υλοποιήθηκε μέσα από ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων που διαρθρώθηκαν με τη μορφή Σχεδίων Συνεχιζόμενης και Αρχικής Κατάρτισης καθώς και Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων. Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑνΑΔ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Σχέδια Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης 9

21 2.2. Δαπάνες των Σχεδίων της ΑνΑΔ Μέσα στην περίοδο οι συνολικές δαπάνες των Σχεδίων της ΑνΑΔ ανήλθαν στα , με ποσοστό 74,8% των συνολικών δαπανών των Σχεδίων της ΑνΑΔ να αφορά τα Σχέδια Συνεχιζόμενης Κατάρτισης. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Αρχική Κατάρτιση Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης Οι κατά έτος συνολικές δαπάνες των Σχεδίων της ΑνΑΔ παρουσιάζουν διακυμάνσεις με έκδηλη όμως την ανοδική τους τάση από το 2000 και μετά. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

22 2.3. Συμμετοχές του Ανθρώπινου Δυναμικού στα Σχέδια της ΑνΑΔ Μέσα στην περίοδο οι συνολικές συμμετοχές ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια της ΑνΑΔ ανήλθαν στις άτομα 1, με ποσοστό 93,5% των συνολικών συμμετοχών ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια της ΑνΑΔ να αφορά τα Σχέδια Συνεχιζόμενης Κατάρτισης. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Αρχική Κατάρτιση Στο υποκεφάλαιο αυτό αναλύονται οι συνολικές συμμετοχές του ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια της ΑνΑΔ την περίοδο κατά φύλο και επαγγελματική κατηγορία. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ Φύλο Επαγγελματική Κατηγορία 1 Οι μοναδικές συμμετοχές ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια της ΑνΑΔ την περίοδο ανήλθαν στις άτομα. Αυτές είναι φυσιολογικά μικρότερες από τις συνολικές συμμετοχές ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια της ΑνΑΔ, οι οποίες υπολογίζονται ως το άθροισμα των κεχωρισμένων μοναδικών συμμετοχών σε Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. 11

23 Φύλο Κατά τη διάρκεια της περιόδου έλαβαν μέρος στα Σχέδια της ΑνΑΔ άνδρες και γυναίκες. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Άνδρες Γυναίκες Κατά την περίοδο , το συνολικό ποσοστό κάλυψης συμμετοχών ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια της ΑνΑΔ, το οποίο υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού των συμμετοχών με τους απασχολούμενους της Απογραφής Επιχειρήσεων 2000, ανερχόταν στο 34,5%. Το ποσοστό κάλυψης ήταν 33,4% για τους άνδρες και 35,9% για τις γυναίκες. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,4% 35,9% 40% 20% 0% Άνδρες Γυναίκες 12

24 Από τις συνολικές συμμετοχές ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια της ΑνΑΔ κατά τη διάρκεια της περιόδου , ποσοστό 56,3% ήταν άνδρες και ποσοστό 43,7% ήταν γυναίκες. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 60% 56,3% 43,7% 30% 0% Άνδρες Γυναίκες Από τη σύγκριση των ποσοστιαίων κατανομών των συμμετοχών ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια της ΑνΑΔ κατά φύλο την περίοδο με τις αντίστοιχες ποσοστιαίες κατανομές της Απογραφής Επιχειρήσεων 2000, παρατηρείται αρνητική απόκλιση 1,7% στους άνδρες και συνεπώς θετική απόκλιση 1,7% στις γυναίκες. 4,0% 2,0% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,7% 0,0% -2,0% -1,7% -4,0% Άνδρες Γυναίκες 13

25 Επαγγελματική Κατηγορία Κατά την περίοδο , οι επαγγελματικές κατηγορίες με τις μεγαλύτερες συμμετοχές ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια της ΑνΑΔ είναι οι ακόλουθες: Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές ( καταρτιζόμενοι) Πτυχιούχοι ( καταρτιζόμενοι) Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες ( καταρτιζόμενοι) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές Πτυχιούχοι Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες Διευθυντές Τεχνίτες Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς Ανειδίκευτοι εργάτες Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες

26 Κατά την περίοδο , το συνολικό ποσοστό κάλυψης συμμετοχών ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια της ΑνΑΔ, το οποίο υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού των συμμετοχών με τους απασχολούμενους της Απογραφής Επιχειρήσεων 2000, ανερχόταν στο 34,5%. Οι επαγγελματικές κατηγορίες με τα μεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης στα Σχέδια της ΑνΑΔ είναι οι ακόλουθες: Διευθυντές (100,0%) Πτυχιούχοι (49,1%) Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες (44,4%) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Διευθυντές 100,0% Πτυχιούχοι 49,1% Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες 44,4% Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές 37,5% Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς 37,4% Τεχνίτες 28,7% Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές 4,9% Ανειδίκευτοι εργάτες 3,6% Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες 0,5% ΣΥΝΟΛΟ 34,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15

27 Κατά την περίοδο , οι επαγγελματικές κατηγορίες με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχών ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια της ΑνΑΔ είναι οι ακόλουθες: Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές (21,2% των καταρτιζομένων) Πτυχιούχοι (17,2% των καταρτιζομένων) Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες (17,2% των καταρτιζομένων) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές 21,2% Πτυχιούχοι 17,2% Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες 17,2% Διευθυντές 16,6% Τεχνίτες 12,5% Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς 12,4% Ανειδίκευτοι εργάτες 1,7% Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές 1,2% Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες 0,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 16

28 Από τη σύγκριση των ποσοστιαίων κατανομών των συμμετοχών ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια της ΑνΑΔ κατά επαγγελματική κατηγορία την περίοδο με τις αντίστοιχες ποσοστιαίες κατανομές της Απογραφής Επιχειρήσεων 2000, προκύπτουν οι ακόλουθες μεγαλύτερες θετικές και αρνητικές αποκλίσεις στις επαγγελματικές κατηγορίες: Μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις: Διευθυντές (13,0%) Πτυχιούχοι (5,1%) Μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις: Ανειδίκευτοι εργάτες (-14,5%) Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές (-7,4%) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Διευθυντές 13,0% Πτυχιούχοι 5,1% Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες 3,8% Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές 1,7% Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς 1,0% Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες -0,2% Τεχνίτες -2,5% Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές -7,4% Ανειδίκευτοι εργάτες -14,5% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 17

29 2.4. Συμμετοχές Επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ Μέσα στην περίοδο οι συνολικές συμμετοχές επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ ανήλθαν στις επιχειρήσεις 2, με ποσοστό 78,4% των συνολικών συμμετοχών επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ να αφορά τα Σχέδια Συνεχιζόμενης Κατάρτισης. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Αρχική Κατάρτιση Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 649 Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης Οι μοναδικές συμμετοχές επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ την περίοδο ανήλθαν στις επιχειρήσεις. Αυτές είναι φυσιολογικά μικρότερες από τις συνολικές συμμετοχές επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ, οι οποίες υπολογίζονται ως το άθροισμα των κεχωρισμένων συμμετοχών στις 4 κατηγορίες δραστηριοτήτων: Αρχική Κατάρτιση, Συνεχιζόμενη Κατάρτιση, Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης. 18

30 Στο υποκεφάλαιο αυτό αναλύονται οι συνολικές συμμετοχές των επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ κατά την περίοδο σε σχέση με τις ακόλουθες σημαντικές παραμέτρους: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Μέγεθος απασχόλησης Επαρχία Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ Μέγεθος Απασχόλησης Επαρχία 19

31 Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας Κατά τη διάρκεια της περιόδου , οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τις μεγαλύτερες συμμετοχές επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ είναι οι ακόλουθοι: Εμπόριο και επιδιορθώσεις (2.740 επιχειρήσεις) Μεταποίηση (2.341 επιχειρήσεις) Ακίνητη περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες (1.516 επιχειρήσεις) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Εμπόριο και επιδιορθώσεις Μεταποίηση Ακίνητη περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες Κατασκευές Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών Υγεία και κοινωνική μέριμνα Εκπαίδευση Δημόσια διοίκηση και άμυνα Γεωργία Ορυχεία και λατομεία Αλιεία Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και νερό Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα

32 Κατά την περίοδο , το συνολικό ποσοστό κάλυψης συμμετοχών επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ, το οποίο υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού των συμμετοχών με τις επιχειρήσεις της Απογραφής Επιχειρήσεων 2000, ανερχόταν στο 19,2%. Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης στα Σχέδια της ΑνΑΔ είναι οι ακόλουθοι: Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα (100,0%) Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και νερό (100,0%) Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (67,3%) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,0% Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και νερό 100,0% Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Ακίνητη περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες Μεταποίηση Ορυχεία και λατομεία Δημόσια διοίκηση και άμυνα Κατασκευές Εκπαίδευση Εμπόριο και επιδιορθώσεις Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες Υγεία και κοινωνική μέριμνα Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών Ξενοδοχεία και εστιατόρια ΣΥΝΟΛΟ 44,4% 37,3% 31,4% 26,5% 23,9% 19,6% 16,2% 15,7% 13,0% 12,6% 12,1% 19,2% 67,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 21

33 Κατά την περίοδο , οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχών επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ είναι οι ακόλουθοι: Εμπόριο και επιδιορθώσεις (23,3% των επιχειρήσεων) Μεταποίηση (19,9% των επιχειρήσεων) Ακίνητη περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες (12,9% των επιχειρήσεων) Κατασκευές (12,6% των επιχειρήσεων) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Εμπόριο και επιδιορθώσεις 23,3% Μεταποίηση Ακίνητη περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες Κατασκευές 12,9% 12,6% 19,9% Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών Υγεία και κοινωνική μέριμνα Εκπαίδευση Δημόσια διοίκηση και άμυνα Γεωργία Ορυχεία και λατομεία Αλιεία Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και νερό Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα 7,0% 5,9% 5,8% 4,9% 2,5% 2,2% 1,2% 1,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 22

34 Από τη σύγκριση των ποσοστιαίων κατανομών των συμμετοχών επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο με τις αντίστοιχες ποσοστιαίες κατανομές της Απογραφής Επιχειρήσεων 2000, προκύπτουν οι ακόλουθες μεγαλύτερες θετικές και αρνητικές αποκλίσεις στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας: Μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις: Μεταποίηση (9,7%) Ακίνητη περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες (7,3%) Μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις: Εμπόριο και επιδιορθώσεις (-4,4%) Ξενοδοχεία και εστιατόρια (-4,1%) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Μεταποίηση Ακίνητη περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Κατασκευές Δημόσια διοίκηση και άμυνα Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και νερό Ορυχεία και λατομεία Εκπαίδευση 4,1% 2,5% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 7,3% 9,7% Υγεία και κοινωνική μέριμνα Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών Ξενοδοχεία και εστιατόρια Εμπόριο και επιδιορθώσεις -1,1% -1,3% -2,6% -4,1% -4,4% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 23

35 Μέγεθος Απασχόλησης Κατά τη διάρκεια της περιόδου , οι μεγαλύτερες συμμετοχές επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ παρουσιάζονται στις επιχειρήσεις με μέγεθος απασχόλησης 1-9 άτομα (7.818 επιχειρήσεις). ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Οι επιχειρήσεις με μέγεθος απασχόλησης άνω των 10 ατόμων παρουσιάζουν ποσοστό κάλυψης στα Σχέδια της ΑνΑΔ 100,0%. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,0% ,0% 100,0% 1-9 ΣΥΝΟΛΟ 13,5% 19,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24

36 Κατά την περίοδο , οι επιχειρήσεις με μέγεθος απασχόλησης 1-9 άτομα παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχών επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ (66,6%). ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,6% ,0% ,2% ,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Κατά την περίοδο , η μεγαλύτερη θετική απόκλιση παρατηρείται στις επιχειρήσεις με μέγεθος απασχόλησης άτομα (20,7%), ενώ αρνητική απόκλιση παρατηρείται στις επιχειρήσεις με μέγεθος απασχόλησης 1-9 άτομα (-28,3%). ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,7% ,5% ,1% ,3% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 25

37 Επαρχία Κατά τη διάρκεια της περιόδου , οι μεγαλύτερες συμμετοχές επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ παρουσιάζονται στην επαρχία Λευκωσίας (5.225 επιχειρήσεις). ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος 919 Αμμόχωστος Το ποσοστό κάλυψης συμμετοχών επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ κατά επαρχία κυμαίνεται από το 15,3% μέχρι το 21,9%. Οι επιχειρήσεις της επαρχίας Λευκωσίας παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης στα Σχέδια της ΑνΑΔ (21,9%). ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Λευκωσία 21,9% Λάρνακα Λεμεσός Αμμόχωστος Πάφος ΣΥΝΟΛΟ 16,1% 15,3% 18,5% 18,0% 19,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 26

38 Κατά την περίοδο , πάνω από 4 στις 10 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στα Σχέδια της ΑνΑΔ προέρχονταν από την επαρχία Λευκωσίας. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Λευκωσία 44,5% Λεμεσός 27,3% Λάρνακα 15,0% Πάφος Αμμόχωστος 5,4% 7,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Κατά την περίοδο , θετική απόκλιση παρατηρείται στις επιχειρήσεις της επαρχίας Λευκωσίας (5,5%), ενώ οι μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις παρατηρούνται στις επιχειρήσεις των επαρχιών Λεμεσού (-1,9%) και Πάφου (-2,0%). ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Λευκωσία 5,5% Λάρνακα -0,6% Αμμόχωστος -1,1% Λεμεσός -1,9% Πάφος -2,0% -3% -1% 1% 3% 5% 7% 27

39 3. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η γενική εικόνα των Σχεδίων Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης της ΑνΑΔ αναφορικά με τη λογική παρέμβασης και τις δαπάνες των Σχεδίων καθώς και τις συμμετοχές τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και των επιχειρήσεων στα Σχέδια της ΑνΑΔ. Λογική Παρέμβασης Γενική Εικόνα των Σχεδίων Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ Δαπάνες Συμμετοχές του Ανθρώπινου Δυναμικού ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΛΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ Συμμετοχές Επιχειρήσεων Λογική Παρέμβασης Γενική Εικόνα των Σχεδίων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης της ΑνΑΔ Δαπάνες Συμμετοχές του Ανθρώπινου Δυναμικού Συμμετοχές Επιχειρήσεων 28

40 3.1. Γενική Εικόνα των Σχεδίων Αρχικής Κατάρτισης Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζεται και αναλύεται η γενική εικόνα (λογική παρέμβασης, δαπάνες και συμμετοχές) για το σύνολο των 8 Σχεδίων Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ για την περίοδο Λογική Παρέμβασης των Σχεδίων Αρχικής Κατάρτισης Η στρατηγική της ΑνΑΔ κατά την περίοδο επικεντρωνόταν στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό για ένταξη στην αγορά εργασίας. Η στρατηγική αυτή υλοποιήθηκε μέσα από ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων που διαρθρώθηκαν με τη μορφή 8 Σχεδίων Αρχικής Κατάρτισης. Τα Σχέδια αυτά αφορούσαν τη στελέχωση των επιχειρήσεων με νέο δυναμικό, αποφοίτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την παροχή πρακτικής κατάρτισης σε φοιτητές και μαθητές. Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης -Συνήθη Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης -Ταχύρυθμα Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καταβολή Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Σύστημα Μαθητείας ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ Καταβολή Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΜΙΔ Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης -Συνήθη Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση Μαθητών Ξενοδοχειακού Κλάδου των Τεχνικών Σχολών Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης -Ταχύρυθμα 29

41 Δαπάνες των Σχεδίων Αρχικής Κατάρτισης Μέσα στην περίοδο οι συνολικές δαπάνες των Σχεδίων Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ ανήλθαν στα Σημειώνεται ότι το 34,7% των συνολικών δαπανών αφορούσε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης - Ταχύρυθμα ενώ το 23,8% αφορούσε την Καταβολή Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Σύστημα Μαθητείας. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Πολυεπιχειρησιακά Προγράμμματα Αρχικής Κατάρτισης- Ταχύρυθμα Καταβολή Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Σύστημα Μαθητείας Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση Μαθητών Ξενοδοχειακού Κλάδου των Τεχνικών Σχολών Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση των Σπουδαστών του ΑΞΙΚ Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση των Σπουδαστών του ΑΤΙ Καταβολή Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΜΙΔ Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης - Συνήθη Οι κατά έτος συνολικές δαπάνες των Σχεδίων Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ παρουσιάζουν διακυμάνσεις με έκδηλη όμως την ελαφρά ανοδική τους τάση την περίοδο ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

42 Συμμετοχές του Ανθρώπινου Δυναμικού στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης Μέσα στην περίοδο οι συνολικές συμμετοχές ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ ανήλθαν στις άτομα 3. Από 27,9% των συνολικών συμμετοχών είχαν το Σχέδιο Καταβολής Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Σύστημα Μαθητείας και το Σχέδιο Καταβολής Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση Μαθητών των Τεχνικών Σχολών. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Καταβολή Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Σύστημα Μαθητείας Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση Μαθητών Ξενοδοχειακού Κλάδου των Τεχνικών Σχολών Πολυεπιχειρησιακά Προγράμμματα Αρχικής Κατάρτισης- Ταχύρυθμα Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση των Σπουδαστών του ΑΤΙ Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση των Σπουδαστών του ΑΞΙΚ Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης - Συνήθη Καταβολή Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΜΙΔ Στο μέρος αυτό αναλύονται οι συνολικές συμμετοχές του ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ την περίοδο κατά φύλο και επαγγελματική κατηγορία. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ Φύλο Επαγγελματική Κατηγορία 3 Οι μοναδικές συμμετοχές ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ ανήλθαν στις άτομα. Αυτές είναι φυσιολογικά μικρότερες από τις συνολικές συμμετοχές ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ, οι οποίες υπολογίζονται ως το άθροισμα των κεχωρισμένων μοναδικών συμμετοχών σε ένα έκαστο των 8 Σχεδίων Αρχικής Κατάρτισης. 31

43 Φύλο Κατά τη διάρκεια της περιόδου έλαβαν μέρος στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ άνδρες και γυναίκες. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Άνδρες Γυναίκες Από τις συνολικές συμμετοχές ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ κατά τη διάρκεια της περιόδου , ποσοστό 77,0% ήταν άνδρες και ποσοστό 23,0% ήταν γυναίκες. 32

44 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 29 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,0% 80% 60% 40% 23,0% 20% 0% Άνδρες Γυναίκες Από τη σύγκριση των ποσοστιαίων κατανομών των συμμετοχών ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ κατά φύλο την περίοδο με τις αντίστοιχες ποσοστιαίες κατανομές της Απογραφής Επιχειρήσεων 2000, παρατηρείται αρνητική απόκλιση 19,0% στις γυναίκες και συνεπώς θετική απόκλιση 19,0% στους άνδρες. 30% 20% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,0% 10% 0% -10% -20% -30% Άνδρες -19,0% Γυναίκες 33

45 Επαγγελματική Κατηγορία Κατά την περίοδο , οι επαγγελματικές κατηγορίες με τις μεγαλύτερες συμμετοχές ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ είναι οι ακόλουθες: Τεχνίτες (2.377 καταρτιζόμενοι) Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές (2.185 καταρτιζόμενοι) Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς (775 καταρτιζόμενοι) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Τεχνίτες Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς 775 Πτυχιούχοι 274 Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες 103 Διευθυντές 91 Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές 56 Ανειδίκευτοι εργάτες

46 Κατά την περίοδο , οι επαγγελματικές κατηγορίες με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχών ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ είναι οι ακόλουθες: Τεχνίτες (40,5% των καταρτιζομένων) Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές (37,3% των καταρτιζομένων) Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς (13,2% των καταρτιζομένων) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 32 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Τεχνίτες 40,5% Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές 37,3% Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς 13,2% Πτυχιούχοι 4,7% Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες 1,8% Διευθυντές 1,4% Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές 1,0% Ανειδίκευτοι εργάτες 0,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 35

47 Από τη σύγκριση των ποσοστιαίων κατανομών των συμμετοχών ανθρώπινου δυναμικού στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ κατά επαγγελματική κατηγορία την περίοδο με τις αντίστοιχες ποσοστιαίες κατανομές της Απογραφής Επιχειρήσεων 2000, προκύπτουν οι ακόλουθες μεγαλύτερες θετικές και αρνητικές αποκλίσεις στις επαγγελματικές κατηγορίες: Μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις: Τεχνίτες (25,6%) Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές (17,7%) Μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις: Ανειδίκευτοι εργάτες (-16,0%) Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες (-11,6%) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 33 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Τεχνίτες 25,6% Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές 17,7% Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς 1,8% Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες -0,3% Διευθυντές -2,2% Πτυχιούχοι -7,4% Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές -7,6% Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες -11,6% Ανειδίκευτοι εργάτες -16,0% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 36

48 Συμμετοχές Επιχειρήσεων στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης Μέσα στην περίοδο οι συνολικές συμμετοχές επιχειρήσεων στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ ανήλθαν στις επιχειρήσεις 4, με ποσοστό 49,9% των συνολικών συμμετοχών επιχειρήσεων στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ να αφορά το Σχέδιο Καταβολής Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Σύστημα Μαθητείας. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 34 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Καταβολή Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Σύστημα Μαθητείας Πολυεπιχειρησιακά Προγράμμματα Αρχικής Κατάρτισης-Ταχύρυθμα Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση των Σπουδαστών του ΑΤΙ Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση Μαθητών Ξενοδοχειακού Κλάδου των Τεχνικών Σχολών Καταβολή Χορηγημάτων για Πρακτική Κατάρτιση των Σπουδαστών του ΑΞΙΚ Καταβολή Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΜΙΔ Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης - Συνήθη Οι μοναδικές συμμετοχές επιχειρήσεων στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ ανήλθαν στις επιχειρήσεις. Αυτές είναι φυσιολογικά μικρότερες από τις συνολικές συμμετοχές επιχειρήσεων στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης, οι οποίες υπολογίζονται ως το άθροισμα των κεχωρισμένων μοναδικών συμμετοχών σε ένα έκαστο των 8 Σχεδίων Αρχικής Κατάρτισης. 37

49 Στο μέρος αυτό αναλύονται οι συνολικές συμμετοχές των επιχειρήσεων στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ κατά την περίοδο σε σχέση με τις ακόλουθες σημαντικές παραμέτρους: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Μέγεθος απασχόλησης Επαρχία Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ Μέγεθος Απασχόλησης Επαρχία 38

50 Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας Κατά τη διάρκεια της περιόδου , οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τις μεγαλύτερες συμμετοχές επιχειρήσεων στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ είναι οι ακόλουθοι: Κατασκευές (751 επιχειρήσεις) Μεταποίηση (540 επιχειρήσεις) Εμπόριο και επιδιορθώσεις (451 επιχειρήσεις) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 35 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Κατασκευές 751 Μεταποίηση 540 Εμπόριο και επιδιορθώσεις 451 Ακίνητη περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 25 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 21 Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 20 Εκπαίδευση 18 Δημόσια διοίκηση και άμυνα 7 Υγεία και κοινωνική μέριμνα 5 Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και νερό 5 Γεωργία

51 Κατά την περίοδο , οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχών επιχειρήσεων στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ είναι οι ακόλουθοι: Κατασκευές (33,5% των επιχειρήσεων) Μεταποίηση (24,1% των επιχειρήσεων) Εμπόριο και επιδιορθώσεις (20,1% των επιχειρήσεων) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 36 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Κατασκευές 33,5% Μεταποίηση 24,1% Εμπόριο και επιδιορθώσεις 20,1% Ακίνητη περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες Ξενοδοχεία και εστιατόρια 8,9% 8,8% Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 1,1% Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 1,0% Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 0,9% Εκπαίδευση 0,8% Δημόσια διοίκηση και άμυνα 0,3% Υγεία και κοινωνική μέριμνα 0,2% Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και νερό 0,2% Γεωργία 0,1% 0% 10% 20% 30% 40% 40

52 Από τη σύγκριση των ποσοστιαίων κατανομών των συμμετοχών επιχειρήσεων στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο με τις αντίστοιχες ποσοστιαίες κατανομές της Απογραφής Επιχειρήσεων 2000, προκύπτουν οι ακόλουθες μεγαλύτερες θετικές και αρνητικές αποκλίσεις στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας: Μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις: Κατασκευές (23,4%) Μεταποίηση (13,9%) Μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις: Εμπόριο και επιδιορθώσεις (-7,6%) Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών (-6,5%) Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες (-6,1%) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 37 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Κατασκευές Μεταποίηση Ακίνητη περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και νερό Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα Ορυχεία και λατομεία Δημόσια διοίκηση και άμυνα Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Εκπαίδευση Ξενοδοχεία και εστιατόρια Υγεία και κοινωνική μέριμνα Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών Εμπόριο και επιδιορθώσεις -0,1% -0,6% -0,8% -1,3% -2,4% -3,4% -6,1% -6,5% -7,6% 0,2% 0,0% 3,3% 13,9% 23,4% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 41

53 Μέγεθος απασχόλησης Κατά τη διάρκεια της περιόδου , οι μεγαλύτερες συμμετοχές επιχειρήσεων στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ παρουσιάζονται στις επιχειρήσεις με μέγεθος απασχόλησης 1-9 άτομα (1.426 επιχειρήσεις). ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Κατά την περίοδο , οι επιχειρήσεις με μέγεθος απασχόλησης 1-9 άτομα παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχών επιχειρήσεων στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ (63,7%). 42

54 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,7% ,9% ,9% ,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Κατά την περίοδο , η μεγαλύτερη θετική απόκλιση παρατηρείται στις επιχειρήσεις με μέγεθος απασχόλησης άτομα (17,6%), ενώ αρνητική απόκλιση παρατηρείται στις επιχειρήσεις με μέγεθος απασχόλησης 1-9 άτομα (-31,1%). ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 40 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,6% ,2% ,4% ,1% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 43

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-748-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998 Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2000 ISBN Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002 ISBN 9963-43-739-7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική ευθύνη και αρμοδιότητα της ΑνΑΔ είναι η προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις προτεραιότητες της οικονομίας. Η προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ISBN: 9963-43-765-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2005

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2005 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2005 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN 9963 43 725-7 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Holiday Inn Λευκωσία -

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 21-22 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 1-2 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ISBN 9963 43 730 3 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ISBN 9963 43 724 9 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (013) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2006 Υπεύθυνος Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ EappleÈapple Ô Eapple ÁÁ ÏÌ Ù ÛÙËÓ K appleúô 25-215 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ISBN 9963-43-755-9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2003

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2003 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2003 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ISBN 9963 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26 Υπεύθυνος Λειτουργός Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συµβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συµβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συµβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Φεβρουάριος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχύρρυθμα Προγράμματα A' Εξαμήνου 2012 που οργανώνει η Αρχή Ειδικότητα Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ NOEΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ.1. 1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ.3. 1.3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ.1. 1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ.3. 1.3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ σελ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.1 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ.1 1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ.3 1.3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ σελ.4 1.4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης Συγγραφή και Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 Η μελέτη είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ: www.hrdauth.org.cy Α. Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 2

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 2 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Το παρόν έγγραφο περιέχει τους Στόχους της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ε ΤΟ Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α R A I C O N S U LTA N T S Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Tο Σύστημα Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Tο Σύστημα Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Tο Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2007 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-784-9 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Απασχόλησης και Κατάρτισης: Σχέδια Χορηγιών

Ευκαιρίες Απασχόλησης και Κατάρτισης: Σχέδια Χορηγιών Ευκαιρίες Απασχόλησης και Κατάρτισης: Σχέδια Χορηγιών Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία Έκτακτο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 ISBN - 9963-43 - 722-2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4 ο Τρίμηνο Συνεχίστηκαν οι μειώσεις τιμών κατοικιών κατά το 4 ο του Ο δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατά το τέταρτο του κατέγραψε μείωση 2,6% σε

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 212 (SME Week 212) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Σίλια Χατζηχριστοδούλου (PhD cand.) GrantXpert Consulting Ltd 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Αντρέας Ελευθερίου NCP-CyQF ΓΕΤΕ ΜΤΕΕ, 8/11/2013 11/22/2013 1 NQF EQF NQF 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ I ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 1. Εισαγωγή/το πλαίσιο: Η ΑνΑΔ, λειτουργεί το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη» (στο εξής «Σχέδιο»)

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κωνσταντίνος Παναγιώτου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού 29/11/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Επιλεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η σημαντική αύξηση της ανεργίας η οποία κινείται πλέον με διψήφιο ποσοστό (11,7%), με τους ανέργους να πλησιάζουν τους 570.000 άνδρες και γυναίκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΕΣ Ή ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ. Τα γραφεία μας θα είναι κλειστά για τις γιορτές από τις 24/12/2014 μέχρι τις 6/01/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ. Τα γραφεία μας θα είναι κλειστά για τις γιορτές από τις 24/12/2014 μέχρι τις 6/01/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ : 1 4 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι ΕΧΟΜΕΝ Α Τ Ε Υ ΧΟ ΥΣ: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3 Δήμοι και 5 Κοινοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑ 1995-2001. Επιδράσεις στην Αναβάθµιση των Επιχειρήσεων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑ 1995-2001. Επιδράσεις στην Αναβάθµιση των Επιχειρήσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑ 1995-2001 Επιδράσεις στην Αναβάθµιση των Επιχειρήσεων ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓOYΣΤΟΣ 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προγράµµατα και Έργα που Συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής για την Περίοδο 2007-2013 2013 έσπω Τοφαρίδου ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 16 Νοεµβρίου 2011 οµή της Παρουσίασης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακό Ποδόσφαιρο: Δεδομένα και Αντιλήψεις. Ιούλιος 2015

Κυπριακό Ποδόσφαιρο: Δεδομένα και Αντιλήψεις. Ιούλιος 2015 Κυπριακό Ποδόσφαιρο: Δεδομένα και Αντιλήψεις Ιούλιος 2015 1 Τι καλύπτει η έρευνα Αντίληψη για την Αξιοπιστία Άποψη για τη διαιτησία Ποσοστά υποστήριξης των ποδοσφαιρικών ομάδων Κυπριακό Πρωτάθλημα Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι νέες θεωρητικές απόψεις που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, αναφέρονται στον κυρίαρχο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην αναπτυξιακή διαδικασία, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ κωδικός ΟΠΣ: 296250

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 5 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 Κεφάλαιο 1 ο Σχέδιο επένδυσης 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα