ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , , ,68 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ , , ,00 ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται , , ,00 βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ , , ,44 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 7.638, , ,24 ειδικών θέσεων Εγοδοτική εισφορα για απασχόληση 7.638, , ,24 Ειδικών Συνεργατών Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (Αρθρα 3.Ν , , , /44,30 Ν.2262/52,100 ΝΔ 4260/61 & ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ως 3% επι των , , ,20 εισπραχθέντων τακτικών εσόδων ΔΑΠΑΝΕΣ 200,00 0,00 200,00 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 200,00 0,00 200,00 συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 200,00 0,00 200,00 συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , , ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , , Αμοιβες νομικων & συμβολαιογραφων , , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500,00 0,00 200, Αμοιβές Δικαστικών επιμελητών 500,00 0,00 200, ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , , ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ , , ,00 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ(άρθρο 92 Ν.3852/10,αρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ) Έξοδα παράστασης Δημάρχου , , , Έξοδα παράστασης Αντιδημάρχων , , , Έξοδα παράστασης Προέδρου ΔΣ 6.480, , ,00 ΣΕΛ1ΑΠΟ42

2 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης , , ,00 Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 140 ΔΚΚ) Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών , , ,00 Συμβούλων Δ.Δ Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων 0,01 0,00 0,00 κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ,Ν2685/1999) Έξοδα κηδείας Δημάρχων & προέδρων 0,01 0,00 0,00 κοινοτήτων & αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων 3.500,00 472, ,00 παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων 3.500,00 472, ,00 παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 6.000, , , ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έξοδα τρίτων 6.000, , , Aμοιβές τρίτων για ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ- ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 6.000, , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , Ταχυδρομικά τέλη , , , Ταχυδρομικά τέλη , , , Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία , , ,00 τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία , , ,00 τέλη εσωτερικού ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00 0, , ΦΟΡΟΙ 0,00 0, , Φόροι τόκων 0,00 0, , ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ αρθρο 0,00 0, ,97 40 παρ 2. Ν.4172/ Λοιποί φόροι 0,00 0, , ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0, ,00 (ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ν.4174/13) ΦΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αρθρο 39,40 παρ 0,00 0, ,36 4.,αρθρο 46 παρ α. Ν.4172/ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 500,00 330, , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 500,00 330, ,00 τοπικών εορτών Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων στα 500,00 330, ,00 πλαίσια τοπικών-εθνικών εορτών ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2.000, , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 2.000, , ,00 και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 2.000, , ,00 ηλεκτρονικά μέσα(site νομικών,λογιστικών ενημερώσεων και θεμάτων αρμοδιότητας Δήμων) ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.250,00 0,00 0,00 ΣΕΛ2ΑΠΟ42

3 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.250,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων σε περιοδικάεφημερίδες 2.250,00 0,00 0,00 & λοιπά μέσα ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ , , , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης , , ,71 δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης , , ,71 Δικαστικων αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 9.009, , , Λοιπές δαπάνες γενικής Φύσεως 99,99 0,00 0, Βιβλιοδέτηση Πρακτικών συνεδριάσεων 8.910, , ,00 Δημοτικού Συμβουλίου ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ , , , ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ , , , ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Τoκοι δανείων εσωτερικού ΔΑΠΑΝΩΝ) , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 4.000, , , Αμοιβές & προμήθειες Τραπεζών 4.000, , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ , , ,44 ΤΡΙΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ , , ,20 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές(χρημ :ΚΑΠ , , ,65 06,00, , ) Επιχορήγηση Σχολείων για την αποζημίωση 0,00 0, ,55 εθελοντών Σχολικών τροχονομων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,20 965, , Εισφορά υπέρ συνδέσμων 1.636,38 965, , Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων και 1.636,38 965, ,00 Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ) απο ΤΑΠ 15 % χρησης 2015(Αρθρο 24 παρ 2,8-10 Ν.2130/93) απο ακίνητα με μετρητή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων 3.758,97 0, ,04 προστασίας άμαχου πληθυσμού ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 3.758,97 0, ,04 ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 0,10% Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του ,85 0, ,20 άρθρου 68 ΝΔ 3033/ Κτατηση 0,50% υπερ λογαριασμου του ,85 0, ,20 αρθρου 68 ΝΔ3033/ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, , ,77 0,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 2.416, ,19 0,00 ΣΕΛ3ΑΠΟ42

4 Επιχορήγηση Σχολείων για την αποζημίωση 2.416, ,19 0,00 εθελοντών Σχολικών τροχονομων(χρημ:καπ 06,00, ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ , ,58 0,00 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ , ,58 0,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.850,00 400,00 0, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 2.450,00 0,00 0,00 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Λοιπές εγγυήσεις 2.450,00 0,00 0, Εγγυηση σε ΕΕΤΑΑ ΑΕ 2.450,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 400,00 400,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 400,00 400,00 0,00 Χρήσης ΠΡΟΣΤΙΜΟ Δ\ΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & 400,00 400,00 0,00 ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ , , ,46 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές Οικον. - Διοικητ.Υπηρεσιών Μ όνιμοι Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης ληξιάρχου Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Τακτικές αποδοχες ΧΡΟΝΟΥ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές Διοικητικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ Εργοδοτ. Οικον.- Διοικ Υπηρεσιών ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Ταμείο επικουρικής ασφάλισης εργοδότη Οικον-Διοικητικών Υπηρεσιών , , , , , , , , , , , , , , , ,40 415, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 ΣΕΛ4ΑΠΟ42

5 ΙΚΑ Εργοδότη Μονίμων υπαλλήλων Διοικ , , ,52 Οικον Υπηρεσιών Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΚΥ 6.176, , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ 748,44 686,07 748, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , ,80 συμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , ,80 συμβαση αορίστου χρόνου ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ 30,00 0,00 395,04 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 30,00 0,00 395,04 εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Προμήθεια παροχών σε είδος 30,00 0,00 395,04 εργαζομένων(ένδυσης και υπόδησης γαλακτος - κλπ ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,48 799, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ,00 0, ,96 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές Λογιστών ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ,00 0,00 0,00 ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΕΠΙΣΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ,00 0, ,96 ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ,00 0, ,96 ΔΙΕΚΕΡΑΙΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.000,00 0,00 100, ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ 0,00 0, ,00 ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΕΠΙΣΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ,28 0, ,00 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού ,28 0, ,00 Δικαίου Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για τακτικό ,28 0, ,00 Έλεγχο Χρήσης ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ,00 0, ,00 ΕΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ,00 0, ,00 ΕΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ- 0,00 0, ,00 ΕΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 8.107,20 799,50 0, ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έξοδα τρίτων 8.107,20 799,50 0, Aμοιβές τρίτων για ενοποίηση,έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στα πλαίσια του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 7.306,20 0,00 0,00 ΣΕΛ5ΑΠΟ42

6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 801,00 799,50 0,00 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 8.100, , ,00 ακινήτων Μισθώματα για κτιριακές εγκαταστάσεις 8.100, , ,00 Γραφείων Μισθώματα επίπλων και λοιπού , , ,20 εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Μισθωματα για χρηση εξοπλισμου , , ,20 ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ(Φωτοτυπικα-εκτυπωτικα μηχανηματα) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2.200, , , Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 2.200, , ,00 εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα οχημάτων Διοικητικών και 2.200, , ,00 Οικονομικών υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ , , ,88 ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 1.000,00 380, ,00 ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινητων 1.000,00 380, ,00 του Δήμου Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 2.000,00 0,00 800,00 μέσων Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 800, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 4.000,00 0, ,00 λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 4.000,00 0, , λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού,και συστημάτων πληροφορικής Η/Υ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού , , , Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των , , ,88 προγραμμάτων του Δήμου με λήψη αναβαθμίσεων αυτών Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του 2.000,00 0,00 0,00 πληροφοριακού συστήματος των Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Υδρευση,φωτισμός,καθαριότητα,αποκομι , , ,00 δή απορριμάτων(λοιπές παροχές τρίτων) Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η , , ,00 φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Φωτισμός και κίνηση(με ηλεκτοφωτισμό ή , , ,00 Φωταέριο) για τις δικές τους ανάγκες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 7.000,00 0, , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων και λοιπών 7.000,00 0, ,00 εγκαταστάσεων του Δήμου ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , , , ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000, , ,00 ΣΕΛ6ΑΠΟ42

7 Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών 2.000, , ,00 αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων Διοικητικών, 2.000, , ,00 Οικονομικών Υπηρεσιών Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 0,00 0,00 105, αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 105, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ , ,63 600, Λοιποί φόροι και τέλη , ,63 600, Φόροι-Τέλη απο στρογγυλοποιήσεις 100,00 0,00 100,00 απόδοσης σε taxis Τέλος ηλεκτροδοτούμενων (ΕΕΤΗΔΕ) 293,25 0,00 0,00 ακινήτων με βάση το Ν.4021/11 αρθρο ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , ,63 0, ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 0,00 500,00 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.425, , , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 5.425, , , Έξοδα δημισίευσης οικονομικών 1.500,00 54, ,00 καταστάσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 1.500,00 54, ,00 καταστάσεων(ισολογισμός,αποτελέσματα χρήσης κ.α) Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 209, , Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 209, , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 925,58 907, , Έξοδα λοιπων δημοσιεύσεων 925,58 907, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ , , ,18 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ , , ,00 ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά , , ,00 υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά , , ,00 γραφείου Προμήθεια εντύπων και υλικών 2.000,00 0, ,00 μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων,υλικών 2.000,00 0, ,00 μηχανογράφησης(μελάνια εκτυπωτών,λοιπά αναλώσιμα) και υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 4.500,00 0,00 500, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ 4.500,00 0,00 500,00 ΓΡΑΦΕΙΟΥ Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.900,00 946, , ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.900,00 946, , ,00 588, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 ΣΕΛ7ΑΠΟ42

8 Προμήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και 2.000,00 588,64 50,00 καθαριότητας Προμήθεια λοιπών ειδών υγιείνης και 2.000,00 588,64 50,00 καθαριότητας ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για , , ,00 κίνηση μεταφορικών μέσων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ , , ,00 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 8.185, , ,18 φωτισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 8.185, , ,18 ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ 7.300, , ,00 ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 7.000, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 7.000, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 300,00 0, ,00 εγκαταστάσεων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 300,00 0, ,00 εγκαταστάσεων ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 300,00 0,00 300, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 300,00 0,00 300,00 φωτογραφήσεων Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 300,00 0,00 300,00 φωτογραφίσεων ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7.480,19 997, , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7.480,19 997, ,00 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 7.480,19 997, , Έπιπλα Σκεύη 680,19 0, , Επιπλα και σκεύη 680,19 0, , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 4.300,00 0, , ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια μηχανογραφικού 3.500,00 0, , εξοπλισμού,η/υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Προμήθεια λογισμικού 800,00 0,00 500, ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Λοιπός εξοπλισμός 2.500,00 997, , Λοιπός εξοπλισμός 2.500,00 997, , ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 0,00 0, ,00 (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 0,00 0, ,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές 0,00 0, ,00 επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) Εισφορά στο μετοχικό κεφάλαιο της 0,00 0, ,00 Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , , ,55 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,53 ΣΕΛ8ΑΠΟ42

9 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , , , ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται , , ,00 βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλληλών , , ,00 Δημοτικού παιδικού Σταθμού Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/ ,70 0, , Εφάπαξ βοήθημα κατα την συνταξιοδότηση ,60 0, ,60 υπαλλήλου του Δημοτικού Σταδίου Ορχομενού Εφαπαξ βοηθημα κατα την συνταξιοδοτηση ,10 0,00 0, υπαλληλων του Δημοτικου Παιδικου Σταθμου ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ , , , ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Τακτικές αποδοχές ΧΡΟΝΟΥ (περιλαμβάνονται , , ,04 βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές για καθαρίστριες , , ,04 αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και 1.500,00 0,00 500,00 για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημειωση σε προσωπικο λογο 1.500,00 0,00 500,00 συνταξιοδοτησης ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , , , ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Τακτικές αποδοχές ΚΛΠ) (περιλαμβάνονται , , ,04 βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές ωρομισθίου προσωπικού για 3.600,00 0, ,00 πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Ορισμένου , , ,04 Χρόνου σε Δημοτικό Παιδικό σταθμό- Φιλαρμονική ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,00 ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ , , ,11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 4.260,36 698, ,75 συμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτ.εισφορά Μονίμων Δημοτικού 0,00 0, ,75 Παιδικού σταθμού Εργοδοτική εισφορά υπερ ΙΚΑ 4.260,36 698,26 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου υπερ Ι.Κ.Α Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , , , , , ,36 ΣΕΛ9ΑΠΟ42

10 Εργοδοτική εισφορά Υπερ ΙΚΑ 6.827, , ,20 απασχόλησης σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό- Φιλαρμονική,καα δομες του Δημου ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,16 ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ 2.500, , ,30 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 2.500, , ,30 εργατοτεχνικού προσωπικού) Προμήθεια παροχών σε είδος 2.500, , ,30 εργαζομένων(ένδυσης, υπόδησης,γαλακτος) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.500,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 3.500,00 0,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων 3.500,00 0,00 0,00 ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ για Δημοτική 3.500,00 0,00 0,00 Φιλαρμονική με συμβαση Μισθωσης Εργου ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων , , ,20 ακινήτων Μισθώματα για κτιριακές εγκαταστάσεις , , ,20 (ΚΑΠΗ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 0,00 0,00 500,00 ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 0,00 0,00 500,00 ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή κτιριακων 0,00 0,00 500,00 εγκατασεων σε συνενουμενα Νομικα Προσωπα απο τριτους Υδρευση,φωτισμός,καθαριότητα,αποκομι 5.000,00 0, ,00 δή απορριμάτων(λοιπές παροχές τρίτων) Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η 5.000,00 0, ,00 φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό) 5.000,00 0, ,00 για τις ανάγκες των αθλητικων Υποδομων του Δημου ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.700, , , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0,01 0,00 0, Μεταφορές προσώπων 0,01 0,00 0, Εξοδα μεταφορας Μαθητων(ΕΠΙΧ απο 0,01 0,00 0,00 ΚΑΠ ΚΑΕ: ) ΕΞΟΔΑ 3.700, , , ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Έξοδα πολιτιστικών ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ δραστηριοτήτων 3.700, , , Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ "ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ" ΜΕ ΧΡΗΜ\ΣΗ LEADER 3.700, , ,00 0,00 0, ,34 ΣΕΛ10ΑΠΟ42

11 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ 5.000, ,10 0,00 ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 5.000, ,10 0, Έξοδα για προμήθεια υλικών προς σύτιση 5.000, ,10 0,00 μαθητών Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ , , ,90 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ 50,00 0,00 200,00 ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 50,00 0,00 200,00 υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά 50,00 0,00 200,00 γραφείου ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 300,00 0, , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 0,00 0, ,00 ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 0,00 0, ,00 ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 300,00 0,00 50,00 καθαριότητας Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 300,00 0,00 50,00 καθαριότητας ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 6.894, , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 6.894, , ,90 φωτισμό Προμήθεια καυσίμων για θέρμανσηφωτισμό 6.894, , ,90 σε εγκαταστάσεις συνενούμενων Νομικών Προσώπων ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 3.000,00 0, , Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.000,00 0, , Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων Υλικών 3.000,00 0, ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έξοδα για προμήθεια υλικών προς σύτιση 0,00 0, ,00 μαθητών Δημοτικων Παιδικών Σταθμών ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ,00 0,00 0, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά <<ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ,00 0,00 0,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ>>(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΟΝΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΧΡΗΜ:ΠΕΡΙΦ ΘΕΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ Λοιπός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός αθλητικων εγκαταστασεων ΕΡΓΑ , , ,01 ΣΕΛ11ΑΠΟ42

12 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ , , ,01 (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή 3 γηπέδων μίνι ποδοσφαίρου 5χ5 ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΘΗΣΕΑ 06,00,1314,1003 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ(ΥΠΟΛ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 7χ7 ΣΕ ΔΔ ΛΟΥΤΣΙΟΥ ΣΑΤΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 7*7 ΣΕ ΔΔ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΤΚ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΡΗΜ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚ/ΝΑ) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΕ ΔΔ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΡΕΚΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 45,825,12 ΕΥΡΩ ΣΑΤΑ ,41Ε & ΣΑΤΑ ,12 ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΔ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΥΔΚ 112/10 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,24 ΕΥΡΩ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ (Χρημ:Εκτακτα ανιδικευτα40.000ευρω ΑΠΕ ( )(46.535,17ΕΥΡΩ), ΑΠΕ ,04 ΕΥΡΩ,ΣΑΤΑ ,25,ΣΑΤΑ ,ΣΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΚ ΑΚΑΡΙΦΝΙΟΥ ΧΡΗΜ:ΣΑΤΑ ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΡΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΧΡΗΜ:ΕΠΙΧ\ΚΟ ΘΕΣΣΑΛΕΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ,00 0, ,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,46 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 ΣΕΛ12ΑΠΟ42

13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ,00 0, ,00 ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ(Λειτουργικες δαπανες χρημ:eπιχ\κο ΘΕΣΣΑΛΕΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ <<ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ 0,00 0, ,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ>>(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΟΝΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΧΡΗΜ:ΠΕΡΙΦ ΘΕΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ , , ,97 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , , , ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται , , ,88 βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές Υπ.Καθαριότητας - Μόνιμοι , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 1.800,00 0,00 0, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Τακτικές αποδοχές ΚΛΠ) (περιλαμβάνονται 1.800,00 0,00 0,00 βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές Υπ.Καθαριότητας - Εκτακτοι 1.800,00 0,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ , , ,36 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , ,36 συμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ Εργοδοτ. Υπηρ.Καθαριότητας , , , ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Ταμειο εποικουρικης 3.650, , ,84 ασφαλισης Εργοδοτικες εισφορες υπηρ Καθαριοτητας Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 504,00 0,00 0,00 προσωπικού ΙΚΑ Εργοδ. Υπηρ. Καθαριότητας - 504,00 0,00 0, Εκτακτοι ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ 4.720, , ,62 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού 3.920, ,17 0,00 και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια γάλακτος εργαζόμενων 3.920, ,17 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 800,00 0, ,62 εργατοτεχνικού προσωπικού) Προμήθεια παροχών σε είδος 800,00 0, ,62 εργαζομένων(ένδυσης και υπόδησης, γαλακτος κλπ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ , , ,00 ΣΕΛ13ΑΠΟ42

14 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την , , ,00 είσπραξη τελών και φόρων ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ(ΔΕΗ κλπ) ΑΠΟ , , ,00 ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ & ΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ,00 0, , ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έξοδα τρίτων ,00 0, , Aμοιβές τρίτων για την καθαριότητα ,00 0, ,00 κοινόχρηστων χώρων του Δήμου(Πλατείεςπάρκα άλση κ.α_) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ , , ,99 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για , , , φωτισμό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό , , , οδών,πλατειών,κοινόχρηστων χώρων,παραγωγικής διαδικασίας Δήμου Ορχομενού ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6.000, , , Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 6.000, , ,00 εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα οχημάτων Υπηρεσίας 6.000, , ,00 Καθαριότητας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ , , ,00 ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών , , ,00 μέσων Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών , , ,00 λοιπών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών 1.800,00 0,00 500,00 μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή ελαστικών 1.800,00 0,00 500, οχημάτων Υδρευση,φωτισμός,καθαριότητα,αποκομι , , ,00 δή απορριμάτων(λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς , , , στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών 0,00 0, ,00 αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μεσω δημοσιων συμβασεων(αρθρο 61 του Ν.3979/2011) Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών , ,84 0,00 αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών απο ΦΟΣΔΑ μέσω προγραμματικων συμβασεων (παρ.7δ του αρθρου 24 Ν 3613/2007) Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων της , ,86 0,00 ΔΕ:ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ , ,66 0,00 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΕ:ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 1.000,00 0,00 0,00 φωτισμό, καθαριότητα Λοιπές δαπάνες για φωτισμό, καθαριότητα 1.000,00 0,00 0,00 Δημου & Δ.Δ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.500,00 0, ,00 ΣΕΛ14ΑΠΟ42

15 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1.500,00 0, ,00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών 1.500,00 0,00 0,00 αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων Υπηρεσίας 1.500,00 0,00 0,00 Καθαριότητας Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 0,00 0, , αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 0, , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 0,00 331, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 0,00 331, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ,97 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ , ,97 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , ,97 0, Έξοδα απόριψης απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ , ,57 0,00 ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ Έξοδα απόριψης απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ , ,40 0,00 Λιβαδειάς ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ , , ,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 100,00 0,00 0, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 100,00 0,00 0,00 ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών υγιεινής & καθαριότητας 100,00 0,00 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για , , ,00 κίνηση μεταφορικών μέσων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ , , ,00 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ , , ,00 ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών , , ,00 εγκαταστάσεων Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού , , ,00 για συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ορχομενού ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 7.000, , ,00 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.000, , , Προμήθεια ελαστικών οχημάτων 2.000, , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 0, , Προμήθεια ανταλλακτικών - εξαρτημάτων ,00 0, ,00 εργαλείων Υπηρεσιας καθαριοτητας ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2.000, , , Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000, , , Λοιπά αναλώσιμα Υλικά για την Υπηρεσία 2.000, , ,00 καθαριότητας(σακούλες,γάντια,σκούπες,φτι άρια κ.α) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 0,00 0, ,32 ΤΡΙΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0, , Εισφορά υπέρ συνδέσμων 0,00 0, ,32 ΣΕΛ15ΑΠΟ42

16 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ XYTA-ΦΟΣΔΑ:ΔΕΠΟΔΑΘ 0,00 0, ,32 ΑΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ XYTA-ΦΟΣΔΑ:ΔΕΠΟΔΑΛ 0,00 0, ,00 ΑΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , ,00 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , Λοιπός εξοπλισμός , , , Προμήθεια κάδων απορριμμάτων , , , Προμήθεια κάδων κομποστοποιησης 0,01 0,00 0,00 αποριμματων Προμηθεια συστήματος υπογειοποίησης 0,01 0,00 0,00 υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων ΕΡΓΑ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 2.257,74 184, ,76 (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης 2.257,74 184, , Συμμετοχή σε επεκτάσεις και συνδέσεις 2.257,74 184, ,76 δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε δρόμους και πλατείες ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 5.000, , ,00 ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής 5.000, , ,00 χρήσεως Επισκευή & συντήρηση Εγκαταστάσεων 5.000, , ,00 ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως(μετατοπίσεις δικτύου ΔΕΗ κ.α) ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ , , ,04 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΡΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ , , ,04 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ , , ,04 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΜΔΑ & ΜΠΟΥΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜ:ΕΠΙΧ\ΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ , , ,49 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , , , ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται , , ,72 βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑποδοχέςΥπηρεσίας Υδρευσης- Μόνιμοι , , ,72 ΣΕΛ16ΑΠΟ42

17 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , , , ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Τακτικές αποδοχές ΚΛΠ) (περιλαμβάνονται , , ,00 βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές Υπ.Αδρευσης - Εκτακτοι , , ,00 Υδρονομείς ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ , , ,17 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 8.720, , ,76 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ Εργοδοτ. Υπ.Υδρευσης - Μόνιμοι 6.958, , , ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Ταμείο επικουρικής 1.761, , ,28 ασφάλισης Εργοδοτική εισφορά Υπηρεσίας Ύδρευσης-Μόνιμοι Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 6.256, , ,41 προσωπικού ΙΚΑ Εργοδ. Υπηρ. Άδρευσης - Έκτακτοι , , ,41 Υδρονομείς ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ 1.124,00 570, ,60 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 1.124,00 570, ,60 εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Προμήθεια παροχών σε είδος 1.124,00 570, ,60 εργαζομένωνυδρευσησ (ένδυσης, υπόδησης,γαλακτος)πλεον ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , , ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές τρίτων , , , Αμοιβές τρίτων για λειτουργία , , ,00 αντλιοστασίου άρδευσης κλειστού τύπου σε Δήμο Ορχομενού με ΦΠΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ , , , ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έξοδα τρίτων , , , Αμοιβή για την καταμέτρηση κατανάλωσης , , ,00 παροχών ύδρευσης(πλεον ΦΠΑ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Καταναλώσεις Ηλεκτρικού ρεύματος απο κίνηση λοιπών αντλιοστασίων Άρδευσης(Υποκ σε ΦΠΑ) Καταναλώσεις ρεύματος απο κίνηση αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Ορχομενού(Υποκ σε ΦΠΑ) Καταναλώσεις ρεύματος αντλιοστασίων Ύδρευσης (Μη υποκειμενες σε ΦΠΑ) , , , , , ,30 0,00 0, , , , , ,07 620, ,07 ΣΕΛ17ΑΠΟ42

18 Καταναλώσεις ρεύματος Αντλιοστασίων , ,74 0,00 Άρδευσης(Μη υποκείμενες σε ΦΠΑ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 5.172, , , Ταχυδρομικά τέλη 4.845, , , Ταχυδρομικά τέλη 4.845, , , Κινητή Τηλεφωνία 327,00 315,92 400, Κινητη τηλεφωνια ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 327,00 315,92 400, ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0,00 0, , Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00 0, , ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ 0,00 0, ,00 ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(πλεον ΦΠΑ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ , , ,00 ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 500,00 0,00 500,00 ακινήτων του Δήμου Συντήρηση & επισκευή κτιριακών 500,00 0,00 500,00 εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων Ύδρευσης ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων , , ,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή αγωγών ύδρευσης ,00 0,00 0,00 απο το συνεργείο του Δήμου με απασχόληση μηχανήματος (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων , , ,00 ύδρευσης απο τρίτους(πλεον ΦΠΑ) Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων , , ,00 άρδευσης απο τρίτους(me ΦΠΑ) Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων ( ME , , ,00 ΦΠΑ) Καθαρισμός αποχετευτικών αγωγών και 3.500,00 0,00 0,00 φρεατίων ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Συντηρηση εξοπλισμου δικτυου αρδευσης 3.800, , ,00 κλειστου τυπου (ΜΕ ΦΠΑ ) Υδρευση,φωτισμός,καθαριότητα,αποκομι , , ,00 δή απορριμάτων(λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, 200,00 200,00 0,00 δεξαμενών κ.λ.π Δαπάνες συντήρησης & καθαρισμού 200,00 200,00 0,00 φρεατίων-δεξαμενών ύδρευσης (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 9.930, ,00 0,00 φωτισμό, καθαριότητα Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις 9.930, ,00 0,00 πόσιμου νερού (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 0,00 0, ,00 φωτισμό, καθαριότητα Χημικες και μικροβιολογικες αναλυσεις 0,00 0, ,00 ποσιμου νερου (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00 0,00 728, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 728,80 0,00 0,00 313,80 ΣΕΛ18ΑΠΟ42

19 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων Υπηρεσίας 0,00 0,00 313,80 Υδρευσης Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 0,00 0,00 105, αυτοκινήτων Τελη κυκλοφοριας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 105,00 υπηρεσίας ύδρευσης Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 0,00 310, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 0,00 310, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ , , ,54 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 3.238, , , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια χημικού υλικού 3.238, , ,09 (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) Προμηθεια χημικού υλικού(απολυμαντικά , , ,09 χημικά κ.α)για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για , , ,00 κίνηση μεταφορικών μέσων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ , , ,00 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ , , ,45 ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών , , ,45 εγκαταστάσεων Προμήθεια Υλικών συντήρησης & , , , επισκευής εγκαταστάσεων Ύδρευσης ΠΛΕΟΝ Προμήθεια ΦΠΑ υλικών για συντήρηση 3.000,00 0, , ΑΓΩΓΩΝ άρδευσης απο Αντλιοστάσιο κλειστού τύπου Δήμου Ορχομενού(ME ΦΠΑ) Προμήθεια 3Α & Αδρανών υλικών για 600,00 0,00 536,45 συντήρηση υποδομών Ύδρευσης(ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 4.000, , ,00 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 4.000, , ,00 λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ανταλλακτικών & εξαρτημάτων, 4.000, , ,00 λοιπου εξοπλισμου της υπηρεσιας Υδρευσης (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ , , , Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων , , , Προμηθεια εμφιαλωμενου νερου για τις , , ,00 αναγκες Υδρευσης ΤΔ ΛΟΥΤΣΙΟΥ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , ,00 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0,00 ΣΕΛ19ΑΠΟ42

20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,00 0,00 0,00 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΚ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΗ "ΓΥΦΤΙΣΑ 2" ΣΑΤΑ ,00ΕΥΡΩ & ΙΔ ΠΟΡΟΙ ,00ΕΥΡΩ Λοιπός εξοπλισμός , , , ΑΝΤΛΙΕΣ-ΜΟΤΕΡ-ΛΟΙΠΟΣ ΠΑΓΙΟΣ 0,00 0, ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΧΡΗΜ:ΣΑΤΑ 2015 Πλεον ΦΠΑ 23%) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0,00 0, ,00 ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ- (ΣΑΤΑ 2015 Με ΦΠΑ 23%) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ,00 0,00 ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ,ΤΚ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πλεον ΦΠΑ 23%(ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2013 ) ΕΡΓΑ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Υδρευση Διονύσου(ΙΔ.Π.)Υπολοιπο συμβασης ευρωπλεον ΦΠΑ % Αντικατάσταση Υδρευσης Γυμνασίου 1ου κ 2ου ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ(ΥΠΟΛ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε)ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% Επιπρόσθετες εργασίες λιθοπλήρωσης - υδραυλικών στις στέρνες Βοιδολίβαδου(ΥΠΟΛ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% Κατασκευή θυροφραγμάτων(κλειδιών) σε αρδευτικό δίκτυο ΤΚ ΑΓ ΣΠΥΡΔΩΝΑ (Ν.3756/09 ΕΤΟΥΣ 2010) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΤΙ-ΑΓ ΑΝΔΡΕΑ (EΠΙΧ:LEADER ) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΚ ΚΑΣΤΡΟΥ,ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΜΕ (ΧΡΗΜ:ΑΠΕ Καθαρη αξια:1.522,83 +ΦΠΑ 350,25) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧ\ΣΗΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ (Πλεον ΦΠΑ 23%)) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΑΤΑ 2012(Δ ΚΑΤ) , , , , , , ,00 0,00 0, ,70 0, ,70 251,15 0,00 0, , ,00 0, , ,95 0,00 ΣΕΛ20ΑΠΟ42

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 19.07.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 459 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8-10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΑΞΟΝΑΣ. 1.1.1 ΕΠ 0,00 0,00 ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Μ Δ ΤΥ ΘΙΣ Γ 63.342,89 30.7425.19 62.818,99 ΥΠΑΑ&T 61.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛ Ε Δ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 27 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ... 14 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα