Μοντελοποίηση Υπολογισμού. Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντελοποίηση Υπολογισμού. Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις"

Transcript

1 Μοντελοποίηση Υπολογισμού Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις

2 Προβλήματα - Υπολογιστές Δεδομένου ενός προβλήματος υπάρχουν 2 σημαντικά ερωτήματα: Μπορεί να επιλυθεί με χρήση υπολογιστή; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Για να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά χρησιμοποιούνται μοντέλα υπολογισμού

3 Μοντελοποίηση Αφαιρετική αναπαράσταση πραγματικότητας

4

5

6 Μοντέλα υπολογισμού Στο πλαίσιο του μαθήματος, θα ασχοληθούμε με: Γραμματικές: χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των λέξεων μιας γλώσσας και τον προσδιορισμό του αν μια λέξη ανήκει σε κάποια γλώσσα (Noam Chomsky, δεκαετία 1950) Κανονικές εκφράσεις: ειδική κατηγορία πολύ απλών γραμματικών Πεπερασμένα αυτόματα: Αφηρημένες (όχι απτές) κατασκευές με πεπερασμένο πλήθος καταστάσεων, περιορισμένη μνήμη και μία έξοδο Χρησιμοποιούνται σα μοντέλα για την κατασκευή αυτόματων μηχανών πώλησης, καθυστέρησης, αναγνώρισης γλωσσών, αναζήτηση προτύπων, επεξεργασία συμβολοσειρών Τα σύνολα (λέξεων) που αναγνωρίζονται από πεπερασμένα αυτόματα είναι ακριβώς τα σύνολα που παράγονται από ορισμένο είδος γραμματικής (κανονικές εκφράσεις)

7 Γραμματικές

8 Γλώσσες και Γραμματικές Οι λέξεις της ελληνικής γλώσσας (και γενικότερα οποιασδήποτε γλώσσας) συνδυάζονται με διάφορους τρόπους Ο, βάτραχος, γράφει, καθαρά Η γραμματική της ελληνικής γλώσσας καθορίζει αν ο συνδυασμός λέξεων αποτελεί πρόταση που ισχύει Ο βάτραχος γράφει καθαρά: ΟΚ Γράφει βάτραχος ο καθαρά: Χ Ο καθαρά βάτραχος γράφει: Χ Μας νοιάζει η σύνταξη και όχι η σημασιολογία

9 Γλώσσες και Γραμματικές Σύνταξη φυσικής γλώσσας (π.χ., ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά, ): εξαιρετικά πολύπλοκη Φαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν όλοι οι κανόνες σύνταξης μιας φυσικής γλώσσας Έρευνα για αυτόματη μετάφραση γλώσσας Τυπική γλώσσα Καθορίζεται από σαφώς ορισμένο σύνολο κανόνων σύνταξης Εφαρμογές: γλωσσολογία, γλώσσες προγραμματισμού, μελέτη δυσκολίας (=πολυπλοκότητας) προβλημάτων Οι προτάσεις μιας τυπικής γλώσσας περιγράφονται με χρήση μιας γραμματικής

10 Γλώσσες και Γραμματικές Ενδιαφέρουσες ερωτήσεις: Πώς αποφασίζουμε αν ένας συνδυασμός λέξεων μιας τυπικής γλώσσας αποτελεί συντακτικά σωστή πρόταση της γλώσσας αυτής; Πώς παράγονται συντακτικά ορθές προτάσεις μιας τυπικής γλώσσας;

11 Παράδειγμα ok Ok Ok Ok X

12 Ορολογία Αλφάβητο (Σ): μη κενό, πεπερασμένο σύνολο στοιχείων που ονομάζονται σύμβολα Λέξη (w): συμβολοσειρά πεπερασμένου μήκους με στοιχεία του Σ Κενή συμβολοσειρά (ε): συμβολοσειρά που δεν περιέχει σύμβολα ( έχει μήκος 0) Σ*: το σύνολο των λέξεων που ορίζονται στο αλφάβητο Σ Γλώσσα ορισμένη στο αλφάβητο Σ: υποσύνολο του Σ* Υποσύνολο συνόλου Α: σύνολο με κάποια (όλα ή όχι όλα) στοιχεία του Α Γνήσιο υποσύνολο συνόλου Α: σύνολο με κάποια (όχι όλα) στοιχεία του Α ΠΡΟΣΟΧΗ: ε ε: λέξη με κανένα σύμβολο : σύνολο με κανένα στοιχείο {ε}: σύνολο που περιέχει ένα μόνο στοιχείο, τη λέξη ε

13 Γλώσσες Σύνολα λέξεων Καθορίζονται με: καταγραφή όλων των λέξεων της γλώσσας καταγραφή κριτηρίων που πρέπει να ικανοποιεί μια λέξη για να ανήκει στη γλώσσα χρήση μιας γραμματικής

14 Γραμματική Μια γραμματική G ορίζεται ως μία τετράδα (V,Σ,R,S) V: σύνολο μεταβλητών ή μη τερματικών συμβόλων, δηλ., στοιχείων που μπορούν να αντικατασταθούν από άλλες μεταβλητές ή/και σύμβολα του αλφαβήτου Σ: αλφάβητο ή σύνολο τερματικών συμβόλων (γιατί δε μπορούν να αντικατασταθούν από κάτι άλλο) R: σύνολο κανόνων της μορφής A (V Σ)* Οι κανόνες δείχνουν πώς μπορούν να αντικατασταθούν οι μεταβλητές Αντικαθίστανται με ακολουθίες μεταβλητών και τερματικών συμβόλων S V: αρχική μεταβλητή Η γλώσσα που παράγει η γραμματική G συμβολίζεται με L(G)

15 Παράδειγμα Έντονη γραφή: μεταβλητές Κανονική γραφή: τερματικά «πρόταση»: αρχική μεταβλητή Κανόνες

16 Αναπαράσταση παραγωγών Παραγωγή: επαναληπτική εφαρμογή των κανόνων για την κατασκευή συντακτικά σωστών προτάσεων της γλώσσας Δένδρο παραγωγής

17 Παράδειγμα

18 Παράδειγμα G={V,Σ,R,S} με V={S,A} Σ={a,b} R={S aa b, A aa} S=S Ποια είναι η γλώσσα, L(G), της γραμματικής αυτής; L(G)={b,aaa}

19 Παράδειγμα G={V,Σ,R,S} με V={S} Σ={0,1} R={S 11S 0} S=S Ποια είναι η γλώσσα, L(G), της γραμματικής αυτής; L(G) είναι το σύνολο των δυαδικών συμβολοσειρών που ξεκινούν με άρτιο πλήθος 1 και καταλήγουν σε 0

20 Παράδειγμα Να δοθεί γραμματική που να παράγει τη γλώσσα {0 n 1 n n=0,1,2, } S 0S1 ε

21 Παράδειγμα Να δοθεί γραμματική που να παράγει τη γλώσσα {0 m 1 n m,n: μη αρνητικοί ακέραιοι} S ΑΤ Α 0Α ε Τ 1Τ ε

22 Παράδειγμα Να δοθεί γραμματική που να παράγει τη γλώσσα {0 n #1 n n=0,1,2, } S 0S1 #

23 Παράδειγμα

24 Παράδειγμα

25 Παράδειγμα

26 Παράδειγμα

27

28

29 Παραδείγματα

30 Παραδείγματα

31 Παραδείγματα

32 Τύποι γραμματικών Τύπου 0: δεν υπάρχουν περιορισμοί για τους κανόνες Τύπου 1: κανόνες της μορφής w1 w2 με w2 > w1 w1 ε Τύπου 2: κανόνες της μορφής w1 w2 με w1: μεταβλητή (όχι τερματικό σύμβολο) Τύπου 3: κανόνες της μορφής w1 w2 με w1=α και είτε w2=ab ή w2=a (A,B μεταβλητές, a τερματικό σύμβολο) w1 S και w2 ε

33 Τύποι γραμματικών

34 Ασκήσεις Δίνεται η γραμματική: Σύνολο μεταβλητών={φράση ουσιαστικών, μεταβατική φράση ρήματος, αμετάβατη φράση ρήματος, άρθρο, επίθετο, ουσιαστικό, ρήμα, επίρρημα} Σύνολο τερματικών συμβόλων={ο, κοιμισμένος, ευτυχισμένος, χελώνα, λαγός, ξεπερνάει, τρέχει γρήγορα, αργά} Αρχική μεταβλητή: πρόταση Σύνολο κανόνων:, η, το

35 Δείξτε με χρήση των κανόνων ότι οι παρακάτω προτάσεις είναι έγκυρες: Ο ευτυχισμένος λαγός τρέχει Η κοιμισμένη χελώνα τρέχει γρήγορα Δείξτε ότι η δεν είναι έγκυρη η πρόταση: Ο λαγός τρέχει την κοιμισμένη χελώνα

36 Ασκήσεις Δώστε γραμματική για τις γλώσσες: Το σύνολο των δυαδικών συμβολοσειρών που περιέχουν άρτιο πλήθος από 0 και κανένα 1 S 00S ε Το σύνολο των δυαδικών συμβολοσειρών που αποτελούνται από ένα 1 που ακολουθείται από περιττό πλήθος 0 S 10Α Α 00Α ε Το σύνολο των δυαδικών συμβολοσειρών που περιέχουν δέκα ή περισσότερα 0 και κανένα 1 S Α Α 0Α ε

37 Ασκήσεις Έστω V={S,A,B}, T={α,b}, S=S και R το σύνολο: 2 όχι όχι 1 2 όχι 3 2 όχι 3 0 όχι όχι 1 2 όχι 3 2 όχι 3 Να προσδιοριστεί αν η κάθε γραμματική G=(V,T,R,S) είναι: Τύπου 0 αλλά όχι τύπου 1 Τύπου 1 αλλά όχι τύπου 2 Τύπου 2 αλλά όχι τύπου 3

38 Ασκήσεις Έστω V={S,A,B}, T={α,b}, S=S και R το σύνολο: 2 όχι όχι 1 2 όχι 3 2 όχι 3 0 όχι όχι 1 2 όχι 3 2 όχι 3 Να προσδιοριστεί αν η κάθε γραμματική είναι: Τύπου 0 αλλά όχι τύπου 1 Τύπου 1 αλλά όχι τύπου 2 Τύπου 2 αλλά όχι τύπου 3

39 Ασκήσεις Δίνεται η γραμματική G με V={S} Σ={a,b,c} S=S R={S abs bcs bbs a cb} Να κατασκευαστούν δένδρα παραγωγής για τις λέξεις: bcbba bbbcbba bcabbbcb

40 Ασκήσεις Δίνεται η γραμματική G με V={S,A} Σ={0,1} S=S R={S 1S 00A, A 0A 0} Δείξτε ότι η λέξη ανήκει στη γλώσσα που παράγεται από τη γραμματική G S 1S 11S 111S 11100A Δείξτε ότι η λέξη δεν ανήκει στη γλώσσα που παράγεται από τη γραμματική G Καμία λέξη της γλώσσας δε μπορεί να καταλήγει σε 1 Περιγράψτε με λόγια τη γλώσσα L(G) Λέξεις που αποτελούνται από 0,1 στις οποίες τα 1 προηγούνται των 0 και κάθε λέξη περιέχει τουλάχιστον τρία 0

41 Ασκήσεις Δίνεται η γραμματική G με V={S,A,B} Σ={0,1} S=S R={S 0A 1A, A 0B, B 1A 1} Δείξτε ότι η λέξη ανήκει στη γλώσσα που παράγεται από τη γραμματική G S 1A 10B 101A 1010B Δείξτε ότι η λέξη δεν ανήκει στη γλώσσα που παράγεται από τη γραμματική G Κάθε 1 πρέπει να ακολουθείται από 0 εκτός κι αν είναι το τελευταίο σύμβολο της λέξης Περιγράψτε με λόγια τη γλώσσα L(G) Λέξεις που αποτελούνται από 0,1 που ακολουθούνται από μία ή περισσότερες επαναλήψεις της λέξης 01

Αυτόματα. Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iii) Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iv) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 6

Αυτόματα. Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iii) Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iv) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 6 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 3η ενότητα: Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/ Αυτόματα Τρόπος κωδικοποίησης αλγορίθμων. Τρόπος περιγραφής συστημάτων πεπερασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 3: Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα (DFA)

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 3: Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα (DFA) ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας Διάλεξη 3: Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα (DFA) Τι θα κάνουμε σήμερα Εισαγωγή στα Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα 14-Sep-11 Τυπικός Ορισμός Ντετερμινιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 O Χρόνος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Στο Κεφάλαιο 2 είδαμε δύο ριζικά διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης: τον αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή και τον αλγόριθμο ταξινόμησης με συγχώνευση. Υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της γλώσσας με τη βοήθεια των Η/Υ. "Αναλυτής Προτάσεων"

Η Διδασκαλία της γλώσσας με τη βοήθεια των Η/Υ. Αναλυτής Προτάσεων Η Διδασκαλία της γλώσσας με τη βοήθεια των Η/Υ. "Αναλυτής Προτάσεων" Χ. Σαβρανίδης Από την πρώτη εισαγωγή και χρήση των Η/Υ στην εκπαίδευση οι Η/Υ χρησιμοποιήθηκαν ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές

Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές Σύνταξη, Σημασιολογία και Αλγόριθμοι Συλλογιστικής Γιώργος Στοΐλος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1. Εισαγωγή Ένα από τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων.

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Μεταγλωττιστές

Σηµειώσεις Μεταγλωττιστές Σηµειώσεις Μεταγλωττιστές 1. Eισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουµε τα στοιχεία ενός µεταγλωττιστή, το περιβάλλον εργασίας καθώς και ορισµένα εργαλεία λογισµικού για την κατασκευή µεταγλωττιστών. Στα

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός

Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός Μάνος Καρβούνης Για το μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 2 Περιεχόμενα: Πρόλογος Σελ 3 Τι είναι ένας αλγόριθμος; Και τι είναι ένας αλγόριθμος για υπολογιστές;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ Τελικές εξετάσεις 3 Ιανουαρίου 27 Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (2:-5:) ΘΕΜΑ ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1.1 Απαρίθμηση και καταγραφή 1.2 Η αρχή του αθροίσματος 1.3 Η πολλαπλασιαστική αρχή 1.4 Άλλοι κανόνες απαρίθμησης 1.5 Πιθανότητες σε πεπερασμένους δειγματικούς χώρους 1.6 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

L mma thc 'Antlhshc. A. K. Kapìrhc

L mma thc 'Antlhshc. A. K. Kapìrhc L mma thc 'Antlhshc A. K. Kapìrhc 12 MartÐou 2009 2 Perieqìmena 1 Το Λήμμα της Άντλησης για μη κανονικές γλώσσες 5 1.1 Μη κανονικές γλώσσες..................................... 5 1.2 Λήμμα άντλησης για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη FSA για εξαγωγή ισχυρών κανόνων συσχέτισης και εφαρμογή τους σε ταξινόμηση πρωτεϊνικών δεδομένων

Ανάπτυξη FSA για εξαγωγή ισχυρών κανόνων συσχέτισης και εφαρμογή τους σε ταξινόμηση πρωτεϊνικών δεδομένων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη FSA για εξαγωγή ισχυρών κανόνων συσχέτισης και εφαρμογή τους σε

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Κεφάλαιο 1 Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Πίνακας Περιεχομένων 1.1 Εισαγωγή..............................................1 1.2 Ασφάλεια πληροφοριών και κρυπτογραφία................... 3 1.3 Υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Προηγούμενη διάλεξη Μαθησιακές δυσκολίες Σε όλες

Διαβάστε περισσότερα