Εξοχότατε, Θέµα: Προστασία Πολυτέκνων Οικογενειών - Συνάντηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξοχότατε, Θέµα: Προστασία Πολυτέκνων Οικογενειών - Συνάντηση"

Transcript

1 Πρόεδρο Κυπριακής ηµοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη Λευκωσία 30/10/2013 Εξοχότατε, Θέµα: Προστασία Πολυτέκνων Οικογενειών - Συνάντηση Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων παρακολουθεί µε αγωνία τις δύσκολες ώρες που περνά ο τόπος µας και τα όσα διαδραµατίζονται και εκφράζει την συµπαράσταση της στις υπερπροσπάθειες που καταβάλλετε για διάσωση της πατρίδας µας από τη κατάρρευση και τη χρεοκοπία µε όλες τις τραγικές συνέπειες στην οικονοµία και στην κοινωνία. Η ΠΟΠ θεωρεί επάναγκες, να ληφθούν τέτοια µέτρα προστασίας τα οποία να βοηθήσουν τους συµπατριώτες µας και ιδιαίτερα τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. Θεωρούµε ότι επιβάλλεται, να στηριχθεί και να βοηθηθεί ο θεσµός της οικογένειας, ώστε να επιβιώσει η µεγάλη πλειονότητα των οικογενειών και των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού που επωµίζονται τις οδυνηρές επιπτώσεις της κρίσης και ιδιαίτερα των πολυτέκνων οικογενειών για τις οποίες ο αρνητικός αντίκτυπος και οι συνέπειες, ένεκα και του µεγάλου µεγέθους της οικογένειας τους, είναι σε µεγαλύτερο βαθµό και στο πολλαπλάσιο. Είναι επάναγκες λοιπόν να ληφθούν τέτοια µέτρα προστασίας τα οποία να τις βοηθήσουν και στηρίξουν ώστε να αντέξουν και ξεπεράσουν την δύσκολη οικονοµική θέση που βρέθηκαν ή και θα βρεθούν, να εξέλθουν από την φτώχεια και την ανέχεια και να τους δώσουν ελπίδα και δύναµη για το µέλλον. Θεωρούµε επιπλέον πως όποιες νέες ιδέες και σκέψεις για στήριξη των οικογενειών που έχουν πραγµατική ανάγκη (π.χ. πρόθεση για ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα κλπ) δεν θα πρέπει να επηρεάσουν αρνητικά υφιστάµενες κοινωνικές παροχές και επιδόµατα των οικογενειών αλλά να είναι πρόσθετα και συµπληρωµατικά του εισοδήµατος τους. Για το σκοπό αυτό, ζητούµε να έχουµε συνάντηση µαζί σας για συζήτηση των επειγόντων προβληµάτων και αιτηµάτων των πολυτέκνων. Επισυνάπτουµε έγγραφο µε τα θέµατα και αιτήµατα που θα θέλαµε να συζητήσουµε. Ευελπιστούµε σε µια στενή συνεργασία για επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες, για στήριξη της πολυτεκνίας και κατ επέκταση του ηµογραφικού και των γεννήσεων που, ένεκα της διακοπής των οικογενειακών επιδοµώτων, µειώνονται στον γηγενή πληθυσµό δραµατικά µε πολλαπλούς κινδύνους για το µέλλον της πατρίδας µας. Εναποθέτουµε τις ελπίδες µας σε σας για στήριξη και αναµένουµε την διευθέτηση της συνάντησης το συντοµότερο δυνατό. Ευχόµαστε καλή δύναµη και κουράγιο. Με εκτίµηση Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων Παρασκευάς Σαµάρας Πρόεδρος 1 Νίκος Βαλιαντής Γενικός Γραµµατέας

2 Θέµα: Συνάντηση Έγγραφο µε τα προβλήµατα και αιτήµατα Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων παρακολουθεί µε αγωνία τις δύσκολες ώρες που περνά ο τόπος µας και τα όσα διαδραµατίζονται εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και ιδιαίτερα µετά τις τελευταίες αποφάσεις του Eurogroup, της Κυβέρνησης και της Βουλής των Αντιπροσώπων, και έχουν πλήξει καίρια και ανεπανόρθωτα τις Κυπριακές Οικογένειες και δη τις πολύτεκνες οικογένειες για τις οποίες ο αρνητικός αντίκτυπος και οι επιπτώσεις της κρίσης, ένεκα και του µεγάλου µεγέθους της οικογένειας τους, είναι σε µεγαλύτερο βαθµό και στο πολλαπλάσιο. Η ΠΟΠ θεωρεί επάναγκες, να ληφθούν άµεσα τέτοια µέτρα προστασίας τα οποία να βοηθήσουν και στηρίξουν τους συµπατριώτες µας και ιδιαίτερα τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού που επωµίζονται τις οδυνηρές επιπτώσεις της κρίσης ώστε να αντέξουν και ξεπεράσουν την δύσκολη οικονοµική θέση που βρέθηκαν ή και θα βρεθούν, να εξέλθουν από την φτώχεια και την ανέχεια και να τους δώσουν ελπίδα και δύναµη για το µέλλον Για στήριξη του θεσµού της οικογένειας, την επιβίωση της µεγάλης πλειονότητας των οικογενειών και των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού και ιδιαίτερα των πολυτέκνων οικογενειών, είναι αδήριτη ανάγκη να ληφθούν µεταξύ άλλων και τα πιο κάτω έκτακτα µέτρα προστασίας και στήριξης. 1. Μείωση της τιµής καταναλωτικών αγαθών και ειδών πρώτης ανάγκης 2. ραστική µείωση της τιµής κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος. Παραχώρηση του δικαιώµατος στις οικογένειες για εγκατάσταση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) µε χρέωση Net Metering. 3. ραστική µείωση της τιµής κατανάλωσης του νερού 4. Μείωση της τιµής των καυσίµων 5. Επιµήκυνση δανείων, µείωση επιτοκίων, µείωση δόσης. ή και παγοποίηση των δανείων λόγω της κρίσης 6. Εισαγωγή σχεδίων και προνοιών για εργοδότηση ανέργων 7. Μη εκποίηση της πρώτης κατοικίας ένεκα αδυναµίας καταβολής των δόσεων 8. ιαφοροποίηση φορολογιών (π.χ. φόρος εισοδήµατος) ώστε να λαµβάνονται υπόψιν η σύνθεση της οικογένειας και εξαρτώµενα παιδιά στην οικογένεια και εκπτώσεις για φοιτητές και έξοδα Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 9. Να ληφθούν έκτακτα µέτρα από την πολιτεία για συγκράτηση ή και µείωση των τιµών των ενοικίων 10. Άµεση φροντίδα για µεταγραφή στην Κύπρο των φοιτητών εξωτερικού που αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. 11. Χαλαρώσεις σε αναγκαίες δραστηριότητες που θα µπορούσαν να είναι ενισχυτικές στο εισόδηµα των οικογενειών και ως µέσο επιβίωσης τους. 12. Φροντίδα για σίτιση ευπαθών οµάδων χωρίς εργασία 13. Παραχώρηση χαλίτικης γης για γεωργικούς σκοπούς σε άκληρους και άνεργους. Πέραν των πιο πάνω άµεσων και έκτακτων µέτρων προστασίας των οικογενειών έχουµε και τα πιο κάτω θέµατα και αιτήµατα πρώτης προτεραιότητας τα οποία χρήζουν άµεσης εξέτασης. 2

3 1. Μέτρα για το Μνηµόνιο της Τρόικας Ζητούµε όπως, σε περαιτέρω µέτρα που πιθανόν να προταθούν να ληφθούν στα πλαίσια του µνηµονίου µε την Τρόικα, να αποφευχθούν περαιτέρω περικοπές σε Κοινωνικές Παροχές, να διαφυλαχθούν και να διατηρηθούν τα δικαιώµατα πολυτέκνων και να µην γίνουν οποιεσδήποτε πρόσθετες περικοπές σε επιδόµατα και χορηγίες των. 2. Ανεργία - Απασχόληση Μέχρι σήµερα, θέταµε το αίτηµα για γρήγορη επαγγελµατική αποκατάσταση των παιδιών πολυτέκνων οικογενειών ώστε να µπορούν να συµβάλουν άµεσα στην οικονοµική ελάφρυνση της οικογένειας και κατ επέκταση στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της. Η ανεργία όµως, έχει πλήξει πρώτιστα την πολύτεκνη οικογένεια και δυστυχώς και τους ίδιους τους πολύτεκνους γονείς και έχει επιδεινώσει τα µέγιστα τις συνθήκες διαβίωσης της πολύτεκνης οικογένειας. Ως εκ τούτο προκύπτει άµεση αναγκαιότητα για εξεύρεση εργασίας και απασχόλησης των πολύτεκνων γονέων. Ζητούµε να υιοθετηθούν οι κατάλληλες πολιτικές, έτσι ώστε αφενός να ληφθούν µέτρα για προστασία της πολύτεκνης οικογένειας για να εξακολουθεί να εργάζεται και αφετέρου να παρέχεται προτεραιότητα στην πρόσληψη ανέργων πολυτέκνων γονέων. 3. Επίδοµα Τέκνου α. Επαναφορά αφαιρεθέντων Βελτιώσεις - Αναπροσαρµογή Βασικό αίτηµα µας παραµένει η θεσµοθέτηση ετήσιας αναπροσαρµογής του Επιδόµατος Τέκνου που να αντισταθµίζει τις απώλειες της αγοραστικής του δύναµης. Εν τούτοις όµως και εν όψει των όσων µας έχουν αφαιρεθεί µε την άδικη στόχευση του επιδόµατος τέκνου που έγινε µε τον νόµο της 14 ης εκεµβρίου 2011 και της 12ης εκεµβρίου 2012 ζητούµε: 1. Να θεωρούνται και οι φοιτητές ως εξαρτώµενα τέκνα της πολύτεκνης οικογένειας και να επανέλθει άµεσα η καταβολή του επιδόµατος τέκνου που έχει αφαιρεθεί. 2. Για το δικαίωµα σε επίδοµα, να αναθεωρηθεί το υπολογιζόµενο εισόδηµα για τις πολύτεκνες οικογένειες µε ένα εναποµείναντα εξαρτώµενο τέκνο και να ισχύει το ίδιο που ισχύει και για την παραχώρηση της Φοιτητικής Χορηγίας. 3. Να επανέλθει η παραχώρηση του επιδόµατος τέκνου στα επίπεδα που ήταν πριν από τη ψήφιση των τροποποιήσεων της 14 ης εκεµβρίου Φοιτητική χορηγία Η µόρφωση των παιδιών δηµιουργεί ένα δυσβάσταχτο οικονοµικό βάρος για τις πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες πολλές φορές σπουδάζουν ταυτόχρονα δύο, τρία ή και τέσσερα παιδιά. Πάγιο αίτηµα µας η ουσιαστική αύξηση και τιµαριθµική αναπροσαρµογή της φοιτητικής χορηγίας ώστε να ενισχύονται οικονοµικά οι πολύτεκνες οικογένειες. 3

4 Εν τούτοις όµως και εν όψη των όσων µας έχουν αφαιρεθεί µε την άδικη στόχευση της φοιτητικής χορηγίας που έγινε µε τον νόµο της 14 ης εκεµβρίου 2011 και της 12ης εκεµβρίου 2012 ζητούµε: 1. Να επανέλθει το πρόσθετο επίδοµα πολυτέκνων και για όταν η πολύτεκνη οικογένεια µείνει µε δύο ή ένα εξαρτώµενο τέκνο. (Σηµειώνουµε ότι ήταν και απόφαση της Βουλής να µην αφαιρεθεί αλλά δυστυχώς δεν περάστηκε η σχετική τροποποίηση στο νόµο) 2. Να επανέλθει η παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας στα επίπεδα που ήταν πριν από τη ψήφιση των νόµου της 14 ης εκεµβρίου Να ληφθούν πρόνοιες στήριξης των φοιτητών όπως αυξηµένη παραχώρηση θέσεων στα ηµόσια Πανεπιστήµια της Κύπρου, έγκριση για διαµονή σε φοιτητικές εστίες, παραχώρηση έκτακτων χορηγηµάτων και άλλα. (ώστε να καταπολεµηθεί το φαινόµενο της διακοπής σπουδών εξωτερικού και ιδιωτικών σχολών λόγω φτώχειας) 5. Ρεύµα και Νερό Το κόστος για τα δύο αυτά αγαθά έχει καταστεί δυσβάσταχτο για την πολύτεκνη οικογένεια εξαιτίας του άδικου και απαράδεχτου τρόπου τιµολόγησης όπου δεν λαµβάνεται υπόψη το µέγεθος της οικογένειας καθώς επίσης και των συνεχόµενων αυξήσεων που προστίθενται. Ειδικότερα στο ρεύµα όµως, ή αφαίρεση των φοιτητών από εξαρτώµενα τέκνα που έγινε µε την αλλαγή του νόµου για την παραχώρηση του επιδόµατος τέκνου, επηρέασε αρνητικά και στους δικαιούχους της ειδικής διατίµησης ηλεκτρικού ρεύµατος µε αποτέλεσµα να µειωθεί σηµαντικά ο αριθµός των πολυτέκνων οικογενειών που είχαν έστω εκείνη την µερική ελάφρυνση από την ειδική διατίµηση των πολυτέκνων. Γι αυτό ζητούµε: 1. Να συνεχίσουν να θεωρούνται οι φοιτητές ως εξαρτώµενα τέκνα της πολύτεκνης οικογένειας ώστε να επανέλθει το δικαίωµα για την ειδική διατίµηση. 2. Να βελτιωθούν και διευρυνθούν τα κριτήρια της ειδικής διατίµησης των πολυτέκνων ώστε να επιτυγχάνεται η εξάλειψη της υπερχρέωσης των πολυτέκνων. 3. Να απελευθερωθεί η αγορά και να επιτραπεί σ όλες τις οικογένειες να εγκαταστήσουν συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) µε χρέωση Net Metering. Μέχρι να γίνει αυτό, πρέπει, αφενός να βελτιωθούν και διευρυνθούν τα κριτήρια των σχεδίων που εξαγγέλθηκαν για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων ώστε δικαίωµα για ένταξη στο σχέδιο να έχουν όσες πολύτεκνες οικογένειες έχουν πραγµατική ανάγκη και έχουν πληγεί από την οικονοµική κρίση, και αφετέρου να εξευρεθεί τρόπος και σχέδιο ώστε οι πολύτεκνες οικογένειες που θα έχουν δικαίωµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων και δεν έχουν το αναγκαίο ποσό που θα απαιτείται να καταβάλουν οι 4

5 ίδιοι, να διευκολυνθούν µέσω ειδικών δανειοδοτήσεων ώστε να έχουν την ευκαιρία για φθηνότερο ρεύµα. Ζητούµε επίσης ανάλογη ειδική διατίµηση να εφαρµοστεί και για την τιµολόγηση στο νερό. 6. Στεγαστικά άνεια Ένεκα της Κρίσης και του αρνητικού αντίκτυπου στα µέλη µας, ζητούµε από την πολιτεία την προστασία µε νοµική κατοχύρωση όσων πολυτέκνων απειλούνται από τράπεζες µε κατασχέσεις της πρώτης οικίας τους λόγω µη καταβολής των δόσεων, τις οποίες εξασφάλιζαν από τα επιδόµατα που τώρα έχουν αναιρεθεί. 7. Επίδοµα Μάνας Ζητούµε να επανέλθει ο νόµος για την παραχώρηση του Επιδόµατος Μάνας, έστω και µε παγοποίηση του, όπως ήταν και η εξαγγελία του Προέδρου της ηµοκρατίας κατά την Γιορτή της Πολύτεκνης Μάνας στις 6/5/ Άλλα Αιτήµατα Εκκρεµούν µια σειρά άλλων αιτηµάτων σε διάφορα Υπουργεία, όπως είναι οι νέες πρόνοιες για το δικαίωµα της δωρεάν Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, θέµατα Εργασίας, Παιδείας, µέσα συγκοινωνίας και άλλα και για τα οποία η προώθηση τους χρειάζεται και η συνεργασία ή και έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών. Ζητούµε την θετική αντίκρυση των ώστε να στηριχθούν οι πολύτεκνες οικογένειες. 9. Νοµική κατοχύρωση πολυτέκνων Με ορίζοντα το ηµογραφικό πρόβληµα και τη σωρεία προβληµάτων που προκύπτουν αναφύεται η αναγκαιότητα πρότασης νόµου «περί προστασίας πολυτέκνων» (πολυτεκνική ιδιότητα). Με εκτίµηση Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων Παρασκευάς Σαµάρας Πρόεδρος Νίκος Βαλιαντής Γενικός Γραµµατέας 5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 3 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 3 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 3 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ για τη λειτουργία των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και τις ενέργειες τους για αντιμετώπιση της 12 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Κ..Σ. 2005-2008 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κ..Σ. 2008-2011 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 Στασάνδρου 7, 3ος όροφος, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τηλ: 22758622,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων. Έρευνα ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ-Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΠΤΥΧΗ.

Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων. Έρευνα ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ-Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΠΤΥΧΗ. Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων Έρευνα ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ-Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΠΤΥΧΗ. Ερευνητές Μάριος Μαυρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικών Cyprus College Παρασκευάς

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα άμεσα μέτρα ανακούφισης των θυμάτων της ανθρωπιστικής κρίσης

Οι Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα άμεσα μέτρα ανακούφισης των θυμάτων της ανθρωπιστικής κρίσης Οι Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα άμεσα μέτρα ανακούφισης των θυμάτων της ανθρωπιστικής κρίσης Όταν υπάρχουν περίπου 1.500.000 άνεργοι, πάνω από 300.000 νοικοκυριά χωρίς καθόλου εισόδημα, 600.000 παιδιά που

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη των μέτρων της Κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας 19/04/2013

Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη των μέτρων της Κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας 19/04/2013 Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη των μέτρων της Κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας 19/04/2013 Στις 25 Μαρτίου έκλεισε μια μακρά περίοδος αστάθειας, αβεβαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ Πάρις Νεάρχου Πάνος Πασιαρδής Αρ. 02-03 Μάιος 2003 Φορολογική Μεταρρύθµιση: Ανισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΛΙΚΡΙΝΙΑ ΤΝΕΠΕΙΑ ΠΡΟΥΟΡΑ

ΕΙΛΙΚΡΙΝΙΑ ΤΝΕΠΕΙΑ ΠΡΟΥΟΡΑ ΑΞΙΕ ΕΛΠΙΔΑ ΟΡΑΜΑ ΠΑΘΟ ΑΝΙΔΙΟΣΕΛΕΙΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΙΑ ΤΝΕΠΕΙΑ ΠΡΟΥΟΡΑ Η ΥΠΚ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ είναι η παράταξη που βαδίζει στο δρόμο της σύνεσης, του πραγματισμού, του κοινωνικού φιλελευθερισμού, της αποφυγής των άκρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΑΘΗΝΑ 2005 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2003-2004...4

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός / Φορέας ανάκτησης µη εξυπηρετούµενων δανείων για πρώτη και µοναδική κατοικία

Οργανισµός / Φορέας ανάκτησης µη εξυπηρετούµενων δανείων για πρώτη και µοναδική κατοικία Οργανισµός / Φορέας ανάκτησης µη εξυπηρετούµενων δανείων για πρώτη και µοναδική κατοικία Εισηγητές : Δηµήτρης Δηµητρίου (akis.de@gmail.com), Παντελής Λαζάρου (lazarou.pantelis@ucy.ac.cy) και Μιχάλης Κιούρτης

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυµα Γ. Γραµµατέα ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

Μήνυµα Γ. Γραµµατέα ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΥ Μήνυµα Γ. Γραµµατέα ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΥ Είναι µε ιδιαίτερη χαρά που έχω και πάλι την ευκαιρία να επικοινωνήσω µαζί σας µέσα από το τέταρτο τεύχος της ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ. Η ενηµέρωση του γεωργικού κόσµου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Γερόντων

Πρακτικά της Βουλής των Γερόντων Πρακτικά της Βουλής των Γερόντων 16 η ΣΥΝΟ ΟΣ Συνεδρίαση 14 ης Νοεμβρίου 2014 (Ώρα έναρξης: 10.10 π.μ.) ΠΡΟΕ ΡΟΣ: (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλημέρα σας. Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν κατά πόσο υπάρχει απαρτία.

Διαβάστε περισσότερα

Απαρέσκεια και αντίδραση ΕΤΕΚ στην προσπάθεια του υπουργείου Συγκοινωνιών για κατάργηση της δυνατότητας θέσπισης Αμοιβών

Απαρέσκεια και αντίδραση ΕΤΕΚ στην προσπάθεια του υπουργείου Συγκοινωνιών για κατάργηση της δυνατότητας θέσπισης Αμοιβών * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΔΕΟΚ: Έξοδος από την κρίση

Ημερίδα ΔΕΟΚ: Έξοδος από την κρίση European Trade Union Confederation (ETUC) H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 TEYXOΣ 136 Ημερίδα ΔΕΟΚ: Έξοδος από την κρίση Λεπτομέρειες σελ. 8-10 Η ΔΕΟΚ παίζει ποδόσφαιρο Λεπτομέρειες σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα ελάχιστου εισοδήµατος

Προγράµµατα ελάχιστου εισοδήµατος www.peer-review-social-inclusion.eu Κύπρος Προγράµµατα ελάχιστου εισοδήµατος Μια µελέτη εθνικών πολιτικών Πάνος Πασιαρδής Πανεπιστήµιο Κύπρου µε την υποστήριξη της Μαρίας Ανδρέου Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ετήσια Εκθεση 2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Τ.Θ.23292, 1680 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.22-871333 Φαξ 22-429544 E-Mail:cp-mental@cytanet.com.cy www.cpmental.com.cy 1 Περιεχόμενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασµό του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Ιούνιος 2001 Μάνος Ματσαγγάνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ»

«ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ» «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ» Λευκωσία 30 Ιουλίου 2014 1 Εισαγωγή Μεγάλο μέρος της κυπριακής κοινωνίας βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με τον εφιάλτη των

Διαβάστε περισσότερα

Εργολήπτης Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ω Ν Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ω Ν Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Εργολήπτης Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ω Ν Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ω Ν Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ ISSN 1986-2555 ISSN1986-2563 (on line) Εργολήπτης Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ω Ν Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ω Ν Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΤΕΥΧΟΣ 14 Φεβρουάριος 2014 Θέσεις και Εισηγήσεις της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. για

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου!

Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου! Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 46 H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ) ΑΘΗΝΑ 29-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kατασκηνώσεις ΔΕΟΚ - Πλάτρες Μια υπέροχη εμπειρία

Kατασκηνώσεις ΔΕΟΚ - Πλάτρες Μια υπέροχη εμπειρία European Trade Union Confederation (ETUC) H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 TEYXOΣ 134 Kατασκηνώσεις ΔΕΟΚ - Πλάτρες Μια υπέροχη εμπειρία Λεπτομέρειες σελ. 7-9 A και Β πακέτο για την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

TOY ΣΑΒΒΑΤΟΥ Σ Α Β Β Α Τ Ο 2 0. 4. 2 0 1 3 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 0 3 6 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ

TOY ΣΑΒΒΑΤΟΥ Σ Α Β Β Α Τ Ο 2 0. 4. 2 0 1 3 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 0 3 6 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ Τα σχέδια για το φυσικό αέριο Α Υ Ρ Ι Ο Σ Τ Η Ν «Α» ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ Ο αγώνας στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» αναμένεται να καταδείξει κατά πόσο η Ανόρθωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ένεση για την οικονομία η ενίσχυση των εξαγωγών

Ένεση για την οικονομία η ενίσχυση των εξαγωγών ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 39 Aρ. φύλλου 307 Απρίλιος 2014 Με επιτυχία η τελετή απονομής των Βραβείων Εξαγωγών Ένεση για την οικονομία η ενίσχυση των εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Κάτι... τρέχει με το ΓεΣΥ

Κάτι... τρέχει με το ΓεΣΥ European Trade Union Confederation (ETUC) H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 TEYXOΣ 141 Κάτι... τρέχει με το ΓεΣΥ Λεπτομέρειες σελ. 7-10 ΑνΑΔ: Δαπάνες κατάρτισης 25 εκ. το 2011 Οργιάζει η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς:

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικονοµικών Παιδείας και Πολιτισµού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο ράσης Για την Κοινωνική Ενσωµάτωση

Εθνικό Σχέδιο ράσης Για την Κοινωνική Ενσωµάτωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης Για την Κοινωνική Ενσωµάτωση 2003-2005 Αθήνα Ιούλιος 2003 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η διαφορά διαχείρισης και διακυβέρνησης...

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, Φίλες και φίλοι,

Κυρίες και κύριοι, Φίλες και φίλοι, Προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων, γενικά, των ατόµων µε αναπηρία Μετατροπή της Οδηγίας Πλαίσιο της ΕΕ (2000/78/ΕΚ) στην κυπριακή έννοµη τάξη, εφαρµογή και συνέπειες Η σχετική δραστηριότητα της Οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 SWD(2013) 363 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος σταθερότητας του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα