S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012"

Transcript

1 Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012 Η παρούσα Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. την 2 α Αυγούστου Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 (πέντε) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως της.

2 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή.

3 ΕΞΑΜΗΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Β. ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 21 Δ1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Δ2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΒΑΡΗ ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 59 1

4 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 2

5 1 Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

6 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 2

7 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007) Οι 1. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2. Κρίτων Στ. Αναβλαβής, Διευθύνων Σύμβουλος και 3. Αλέξανδρος Π. Σαρρηγεωργίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του ( ) συνεδρίαση ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ εξ όσων γνωρίζουμε: α. οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Α εξαμήνου 2012 της Εταιρίας και του Ομίλου, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και β. η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007,για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΣΤ. ΑΝΑΒΛΑΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΤ ΑΗ ΑΔΤ ΑΚ ΑΔΤ ΑΕ

8 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 4

9 5 Β. ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 6

11 ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2012 Συνοπτικά αποτελέσματα Ομίλου Για το α εξάμηνο του 2012, το σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ( S&B ή Όμιλος ) ανήλθε σε 238 εκατ., που αντιπροσωπεύει αύξηση 3,6% (*) σε σύγκριση με τα 229,8 εκατ. της ίδιας περιόδου του Η κερδοφορία ενισχύθηκε, τόσο μέσω ελέγχου των λειτουργικών δαπανών όσο και μέσω της συνεχιζόμενης βελτίωσης της παραγωγής του βωξίτη, και ως εκ τούτου, το EBITDA (Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) αυξήθηκαν στο α εξάμηνο του 2012 κατά 19,3% φθάνοντας τα 41,3 εκατ. από 34,6 εκατ. στο α εξάμηνο του Τα λειτουργικά κέρδη ύψους 29,9 εκατ. του α εξαμήνου του 2012 παρουσίασαν αύξηση κατά 42,6% σε σύγκριση με τα 21 εκατ. του α εξαμήνου του 2011 και τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ύψους 15,9 εκατ. αυξήθηκαν κατά 52,5% σε σύγκριση προς τα 10,4 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του Σε χιλιάδες Ευρώ Α Εξάμηνο Α Εξάμηνο 2011 Μεταβολή% Πωλήσεις ,6% EBITDA ,3% Λειτουργικά κέρδη ,6% Κέρδη προ φόρων ,1% Καθαρά κέρδη ,5% Κέρδη ανά μετοχή 2 0,3104 0, ,5% 1 Καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρίας 2 Βάσει των καθαρών κερδών που κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρίας και του βασικού μέσου σταθμικού όρου μετοχών στη 3 χρήση Σε εφαρμογή του ΔΠΧΑ 5, τα μεγέθη κερδοφορίας στην περίοδο 2012 (εξαιρουμένου του EBITDA) δεν συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις ποσού 4,2 εκατ. Επιχειρηματικές εξελίξεις και οικονομικά αποτελέσματα Στη διάρκεια του α εξαμήνου του 2012 η ζήτηση μειώθηκε σταδιακά σε αρκετές από τις αγορές μας, με διαφοροποιήσεις ανά γεωγραφική περιοχή. Η βιομηχανική παραγωγή γενικά μειώθηκε στη διάρκεια της περιόδου, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Η μέχρι πρόσφατα ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με εξαίρεση τις κατασκευές) μεταστράφηκε σε οριακή μείωση, ενώ στις ΗΠΑ συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Η διεθνής παραγωγή χάλυβα, παράγοντας που επηρεάζει σημαντικό μέρος της αγοράς Μεταλλουργίας, διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα στη διάρκεια του α εξαμήνου του 2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Ωστόσο, διαφοροποιήθηκε ανά περιοχή, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση στην Ευρώπη και στη * Σημ: Όλα τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί με βάση τα πλήρη νούμερα και όχι τα στρογγυλοποιημένα, τα οποία εμφανίζονται στην παρούσα έκθεση. 7

12 Βραζιλία και αύξηση στη Βόρεια Αμερική και στην Κίνα. Όσον αφορά την αγορά Χυτηρίων, ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας διεθνώς διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, αλλά και πάλι παρουσιάζοντας ανομοιομορφίες ανά γεωγραφική περιοχή, με πολλές περιοχές στην Ευρώπη να εμφανίζουν πτώση ενώ στη Βόρεια Αμερική αύξηση. Η αγορά Κατασκευών διατηρήθηκε αναιμική στο α εξάμηνο του 2012, με την μειωμένη ζήτηση για δομικά υλικά στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ να εξισορροπείται από την αυξημένη ζήτηση για τσιμέντα, για έργα πολιτικού μηχανικού και έργα γεωτρήσεων. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην Κίνα μειώθηκε κατά το α εξάμηνο του 2012, λόγω τόσο της φθίνουσας αγοράς ακινήτων όσο και των ακραίων καιρικών συνθηκών, κατά τη διάρκεια των οποίων απαγορεύεται οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα. Όσον αφορά τις πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή, για τη Νότια Ευρώπη οι πωλήσεις προς τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων) ανήλθαν σε 60,7 εκατ. παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σύγκριση με τα 61,1 εκατ. της ίδιας περιόδου του Σε αυτές ενσωματώνονται υψηλότερες πωλήσεις προς τις αγορές Μεταλλουργίας και Ειδικών Εφαρμογών που σχετίζονται με την αυξημένη ζήτηση αλουμίνας, τη σφαιροποίηση σιδηρομεταλλεύματος και των προσροφητικών άμμου υγιεινής κατοικιδίων, σχεδόν αμετάβλητες πωλήσεις στην αγορά Χυτηρίων και φθίνουσα πορεία στην αγορά Κατασκευών, όπου η ενίσχυση των πωλήσεων για τσιμέντα μετριάστηκε από την απότομη μείωση των πωλήσεων για δομικά υλικά. Οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν οριακά κατά 2,4% στο α εξάμηνο του 2012 στα 82,6 εκατ. από τα 84,7 εκατ. του α εξαμήνου του Για τη Βόρεια Ευρώπη, οι πωλήσεις προς τρίτους έφθασαν τα 111,6 εκατ. παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 1,2% συγκριτικά με το α εξάμηνο του Οι πωλήσεις στην αγορά Μεταλλουργίας μειώθηκαν κατά μέσο μονοψήφιο ποσοστό, αντικατοπτρίζοντας τη φθίνουσα παραγωγή χάλυβα στην Ευρώπη, όπου οι μεγάλες χαλυβουργίες μείωσαν την παραγωγή τους ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις από τις χαμηλές τιμές χάλυβα και τα υψηλά αποθέματα. Στην αγορά Κατασκευών τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά κυρίως λόγω της δραστηριοποίησής μας σε προγράμματα έργων πολιτικού μηχανικού και κάποιων βελτιώσεων πρόσθετης αξίας στην προμηθευτική μας αλυσίδα. Η αγορά Χυτηρίων παρέμεινε σταθερή καθώς η ανθεκτική γερμανική αγορά εξισορρόπησε τις μειώσεις από τη Γαλλία. Παρομοίως, η αγορά Εδικών Εφαρμογών παρουσίασε σταθερότητα, με ανάπτυξη των προσροφητικών υλικών άμμου υγιεινής κατοικιδίων, των εφαρμογών χάρτου και γυαλιού, η οποία αντιστάθμισε τη μείωση των πωλήσεων κεραμικών. Οι συνολικές πωλήσεις στο α εξάμηνο του 2012 αυξήθηκαν οριακά κατά 1,8% σε σύγκριση με το α εξάμηνο του 2011 και έφθασαν τα 112,9 εκατ. Στη γεωγραφική περιοχή Αμερικής πετύχαμε δυναμική επίδοση στο α εξάμηνο του 2012 με πωλήσεις προς τρίτους στα 52,2 εκατ., αυξημένες κατά 13,2% σε σύγκριση με το α εξάμηνο του Στη Μεταλλουργία, οι πωλήσεις που αφορούν την παραγωγή χάλυβα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στην περίοδο αυτή, υπερκαλύπτοντας τη μείωση πωλήσεων στη Βραζιλία, όπου οι χαλυβουργίες μείωσαν την παραγωγή τους. Στην αγορά Κατασκευών, οι συνθήκες διατηρήθηκαν ασθενικές σε χαμηλά επίπεδα και η μείωση των πωλήσεων μορφοποιημένων προϊόντων εξισορροπήθηκε από την επιτυχή μας δραστηριοποίηση σε προγράμματα έργων υποδομής. Η αγορά Χυτηρίων υπήρξε ουσιαστικός παράγοντας που διαμόρφωσε την απόδοση της συγκεκριμένης περιοχής. Η αυτοκινητοβιομηχανία διατήρησε υψηλά επίπεδα παραγωγής στη διάρκεια του εξαμήνου υποστηρίζοντας την ισχυρή ανάπτυξη των εσόδων μας σε αυτή την αγορά. Τα αποτελέσματά μας στις προαναφερθείσες αγορές υπερκάλυψαν την οριακή μείωση πωλήσεων στην αγορά Ειδικών Εφαρμογών που οφείλεται στις γεωργικές εφαρμογές. Οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε 52,3 εκατ. αυξημένες κατά 13,3% σε σχέση με το α εξάμηνο του Στη περιοχή Ασίας/Ειρηνικού κινητήρια δύναμη υπήρξαν οι αγορές της Μεταλλουργίας και των Κατασκευών. Στη Μεταλλουργία, οι πωλήσεις που σχετίζονται με την παραγωγή χάλυβα παρουσίασαν σταθερότητα στην Κίνα και στη Νότια Κορέα αλλά μειώθηκαν στην Ινδία, όπου η οικονομία επιδεινώθηκε στο α εξάμηνο του Η οικοδομική δραστηριότητα το ίδιο * Σημ: Όλα τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί με βάση τα πλήρη νούμερα και όχι τα στρογγυλοποιημένα, τα οποία εμφανίζονται στην παρούσα έκθεση. 8

13 διάστημα στην Κίνα υπήρξε υποτονική καθώς επηρεάστηκε επίσης από ακραίες καιρικές συνθήκες (πλημμύρες, κύματα καύσωνα) στη διάρκεια των οποίων οι κατασκευαστικές εργασίες απαγορεύονται. Παρά τη συνολικά υποτονική δραστηριότητα και των δύο αγορών στη διάρκεια του α εξαμήνου του 2012, οι πρωτοβουλίες μας για ανάπτυξη των εσόδων αύξησαν τις πωλήσεις προς τρίτους στα 13,5 εκατ., δηλαδή κατά 9,7% σε σύγκριση με τα 12,3 εκατ. του α εξαμήνου του Οι συνολικές πωλήσεις στο α εξάμηνο του 2012 μειώθηκαν κατά 8,2% στα 14,4 εκατ. συγκρινόμενα προς τα 15,7 εκατ. του α εξαμήνου του 2011, ενσωματώνοντας χαμηλότερα επίπεδα διεταιρικών πωλήσεων πρώτων υλών προς τη Βόρεια Ευρώπη, κυρίως λόγω του χρόνου πραγματοποίησης των πωλήσεων. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 238 εκατ. κατά το α εξάμηνο του 2012, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με τα 229,8 εκατ. του α εξαμήνου του Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στις πρωτοβουλίες μας για ανάπτυξη των εσόδων πωλήσεων οι οποίες αντιστάθμισαν τους σταθερούς όγκους πωλήσεων συγκριτικά με το α εξάμηνο του 2011 και ένα λιγότερο ευνοϊκό προϊοντικό μίγμα. Τα κόστη διατηρήθηκαν σε σταθερά επίπεδα κατά το α εξάμηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, με τις τιμές του αργού πετρελαίου οριακά υψηλότερες κατά 2% κατά μέσο όρο και με τους δείκτες θαλάσσιων ναύλων κατά 32% χαμηλότερους. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι δείκτες δεν είναι αντιπροσωπευτικοί των ναύλων που αντιστοιχούν στους τύπους πλοίων και στους προορισμούς των δραστηριοτήτων μας, οι οποίοι διατηρήθηκαν σταθεροί σε σύγκριση με το α εξάμηνο του προηγουμένου έτους. Η παραγωγή βωξίτη βελτιώθηκε περαιτέρω κατά το α εξάμηνο του 2012 και το γεγονός αυτό συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση του κόστους σε επίπεδο Ομίλου. Ως αποτέλεσμα όλων των προαναφερθέντων παραγόντων, το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 12,3% στο α εξάμηνο του 2012 κι έφθασε τα 63,1 εκατ. σε σύγκριση με τα 56,2 εκατ. του α εξαμήνου του Παράλληλα, το περιθώριο μικτού κέρδους 26,5% αυξήθηκε κατά 100 μονάδες βάσης από το α τρίμηνο του 2012 και κατά 210 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το α εξάμηνο του Αξίζει να σημειωθεί ότι, ως αποτέλεσμα των προβλεπομένων από τα ΔΠΧΑ (IFRS 5) διατάξεων για τα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση, τα αποτελέσματα του α εξαμήνου του 2012 δεν περιλαμβάνουν αποσβέσεις ποσού 4,2 εκατ. για τη δραστηριότητα του βωξίτη στην Ελλάδα. Το ποσό αυτό είναι επιπλέον των μη αναγνωρισμένων αποσβέσεων ποσού 1,9 εκατ. για την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου Πιθανή αναγνώριση των προαναφερθέντων ποσών θα είχε σχετική επίδραση σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας πλην του EBITDA. Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης στο α εξάμηνο του 2012 έφθασαν τα 34,9 εκατ., μειωμένα κατά 4,2% σε σύγκριση με τα 36,4 εκατ. του α εξαμήνου του Οι καθαρές λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 5,7% στα 33,1 εκατ. το α εξάμηνο του 2012 από 35,2 εκατ. του α εξαμήνου του Η αυστηρή διαχείριση των δαπανών συνέβαλε στη διεύρυνση των περιθωρίων μας, αποδεικνύοντας την ικανότητά μας για έλεγχο του κόστους και για αποτελεσματική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. Στη διάρκεια του α εξαμήνου του 2012, τα περιθώρια EBITDA και λειτουργικού κέρδους βελτιώθηκαν κατά 220 και 350 μονάδες βάσης, αντίστοιχα, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του Το EBITDA ανήλθε σε 41,3 εκατ. και το λειτουργικό κέρδος σε 29,9 εκατ., αυξανόμενα και τα δύο ταχύτερα από ότι οι πωλήσεις, δηλαδή κατά 19,3% και 42,6% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το α εξάμηνο του Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες ήταν αυξημένες κατά 45,3% από το α εξάμηνο του 2011 στα 6 εκατ. από 4,2 εκατ. Αυτή η σημαντική διαφορά αποδίδεται απολύτως στα καθαρά έξοδα τόκων που ανήλθαν σε 4 εκατ. το α εξάμηνο του 2012 από 2,6 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου χρόνου. Περισσότερο από τα 2/3 αυτής της αύξησης είναι αποτέλεσμα των υψηλότερων περιθωρίων επιτοκίου των δανείων που αναχρηματοδοτήθηκαν το α εξάμηνο του 2011, ενώ το υπόλοιπο σχετίζεται με αύξηση του μέσου καθαρού δανεισμού στη διάρκεια του α εξαμήνου του 2012: i. Ο μέσος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε στα 145,3 εκατ. στη διάρκεια του α εξαμήνου του 2012 από 124,8 εκατ. στο α εξάμηνο του 2011 * Σημ: Όλα τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί με βάση τα πλήρη νούμερα και όχι τα στρογγυλοποιημένα, τα οποία εμφανίζονται στην παρούσα έκθεση. 9

14 ii. Tο μέσο επιτόκιο Euribor 3μήνου ήταν χαμηλότερο κατά περίπου 40 μονάδες βάσης, στο 0,87% στο α εξάμηνο του 2012 συγκριτικά με 1,26% στην αντίστοιχη περίοδο του Τα κέρδη προ φόρων 24,7 εκατ. παρουσίασαν αύξηση 45,1% από 17 εκατ. που ήταν στο α εξάμηνο του Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για τον Όμιλο μειώθηκε το α εξάμηνο του 2012 στο 36,4% από 39,4% στο αντίστοιχο διάστημα του Ο πραγματικός συντελεστής φόρου του Ομίλου επηρεάζεται από το άθροισμα των ονομαστικών συντελεστών φόρου όλων των θυγατρικών που ενοποιούνται, από τις μόνιμες διαφορές τους και από μη επαναλαμβανόμενα φορολογικά στοιχεία. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν για το α εξάμηνο του 2012 στα 15,9 εκατ. έναντι των 10,4 εκατ. του α εξαμήνου του 2011, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 52,5%. Το κεφάλαιο κίνησης (κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εξαιρουμένων ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων, μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εξαιρουμένων βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων) αυξήθηκε κατά 9,3 εκατ. στα 91,1 εκατ. στο τέλος του α εξαμήνου του 2012 από 81,8 εκατ. που ήταν στο τέλος του Αυτή η αύξηση ανέρχεται στο 11,3% από το τέλος του 2011, σημαντικά υψηλότερη από την αύξηση των εσόδων μας της ίδιας περιόδου. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση είναι κυρίως αποτέλεσμα υψηλότερων απαιτήσεων καθώς οι μηνιαίες πωλήσεις του Ιουνίου ήταν κατά 30% υψηλότερες εκείνων του Δεκεμβρίου του Επιπλέον, στις απαιτήσεις περιλαμβάνεται ένα σημαντικό ποσό 12 εκατ. που αποτελεί μέρος απαίτησης ΦΠΑ από το ελληνικό κράτος, το σύνολο της οποίας ανέρχεται σε περισσότερα από 20 εκατ. και του οποίου η είσπραξη δεν είναι ελεγχόμενη από εμάς. Τα υπόλοιπα 8 εκατ. της απαίτησης έχουν ταξινομηθεί ως στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στο α εξάμηνο του 2012 ήταν περίπου 9% χαμηλότερες απ ότι στην ίδια περίοδο του 2011 και ανήλθαν στα 15,9 εκατ. έναντι 17,5 εκατ. Όπως και κατά το 2011, το ήμισυ των κεφαλαιουχικών δαπανών σχετίζεται με την αύξηση της παραγωγής του βωξίτη που συνεχίστηκε καθ όλη τη διάρκεια του α εξαμήνου του τρέχοντος έτους, ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορά κυρίως επενδύσεις που σχετίζονται με αύξηση της ωφέλιμης ζωής παγίων, της παραγωγικής δυναμικότητας και βελτιώσεις που αφορούν το περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια. Οι προ φόρων ελεύθερες ταμειακές ροές του α εξαμήνου του 2012 ανήλθαν σε 8,9 εκατ., σημαντικά υψηλότερες από τα 4,1 εκατ. του α εξαμήνου του 2011, ενώ συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών εξόδων και άλλων στοιχείων, η καθαρή δανειακή μας θέση μειώθηκε κατά 2,4 εκατ. στα 129,7 εκατ. από 132,1 εκατ. στο τέλος του Στα τέλη του α εξαμήνου του 2012, ολοκληρώσαμε την αναχρηματοδότηση σχεδόν όλων των δανειακών μας υποχρεώσεων, επεκτείνοντας τη χρονική διάρκεια αποπληρωμής σε 3 με 4 έτη (βλ. περισσότερα στην ενότητα Σημαντικά Γεγονότα ). Συνεχιζόμενες και Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Η αρχική συμφωνία για τη σταδιακή πώληση της δραστηριότητας του βωξίτη της S&B στην Ελλάδα με αρχική συμφωνηθείσα τιμή στα 61,1 εκατ. (όπως ανακοινώθηκε την 8 η Νοεμβρίου 2011), απαιτεί συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα από τα ΔΠΧΑ (IFRS 5) και συνεπακόλουθη δημοσιοποίηση των Συνεχιζόμενων και Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων (περισσότερες λεπτομέρειες στη Σημείωση 5 των Οικονομικών Καταστάσεων). * Σημ: Όλα τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί με βάση τα πλήρη νούμερα και όχι τα στρογγυλοποιημένα, τα οποία εμφανίζονται στην παρούσα έκθεση. 10

15 Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Σε χιλιάδες Ευρώ Α Εξάμηνο 2012 Α Εξάμηνο 2011 Μεταβολή % Α Εξάμηνο Α Εξάμηνο Μεταβολή % Πωλήσεις ,4% ,0% EBITDA ,9% ,1% Λειτουργικά κέρδη ,3% (2.603) 241,4% Κέρδη προ φόρων ,3% (2.901) 215,1% Καθαρά κέρδη ,3% (3.426) 138,0% Κέρδη ανά 2 0,2849 0,2705 5,3% 0,0255 (0,0670) 138,0% μετοχή 1 Καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρίας 2 Βάσει των καθαρών κερδών που κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρίας και του βασικού μέσου σταθμικού όρου μετοχών στη 3 χρήση Σε εφαρμογή του ΔΠΧΑ 5, τα μεγέθη κερδοφορίας στην περίοδο 2012 (εξαιρουμένου του EBITDA) δεν συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις ποσού 4,2 εκατ. Συνοπτικά Αποτελέσματα Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων Στις Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες δεν περιλαμβάνεται η δραστηριότητα του βωξίτη στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα από τις σχετικές αγορές, πιο συγκεκριμένα από τις αγορές Μεταλλουργίας και Κατασκευών. Ως προς τα αποτελέσματα ανά γεωγραφική περιοχή επηρεάζεται μόνο η Νότια Ευρώπη. Οι τάσεις των αγορών και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων για τις άλλες γεωγραφικές περιοχές αναλύθηκαν ανωτέρω. Συνεπώς, όσον αφορά τα αποτελέσματα της Νότιας Ευρώπης, οι πωλήσεις προς τρίτους (μόνο των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων) ανήλθαν σε 43,7 εκατ. μειωμένες κατά 7,2% στο α εξάμηνο του 2012 από 47,1 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του Σε αυτές ενσωματώνονται υψηλότερες πωλήσεις προς τις αγορές Μεταλλουργίας και Ειδικών Εφαρμογών λόγω της ζήτησης για σφαιροποίηση σιδηρομεταλλεύματος και άμμου υγιεινής κατοικίδιων, οι οποίες αντιστάθμισαν μεν τις σταθερές πωλήσεις στην αγορά Χυτηρίων αλλά δεν ήταν αρκετές για να εξισορροπήσουν την απότομη πτώση της αγοράς Κατασκευών που επηρεάζεται από τη συνεχιζόμενη επιδείνωση των σχετικών δραστηριοτήτων στη Νότια Ευρώπη. Οι συνολικές πωλήσεις Νότιας Ευρώπης ήταν μειωμένες κατά 7,1% στο α εξάμηνο του 2012 κι έφθασαν τα 65,6 εκατ. από 70,6 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του Οι ενοποιημένες πωλήσεις των Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων ανήλθαν σε 221 εκατ. για το α εξάμηνο του 2012, που σημαίνει αύξηση κατά 2,4% σε σύγκριση με τα 215,8 εκατ. του α εξαμήνου του Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως των πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των εσόδων πωλήσεων οι οποίες αντιστάθμισαν την επίπτωση από τους μειωμένους όγκους πωλήσεων σε σχέση με το α εξαμήνου του Τα κόστη διατηρήθηκαν σταθερά σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2011, με τις τιμές αργού πετρελαίου οριακά υψηλότερες κατά 2% κατά μέσο όρο και με τους δείκτες θαλάσσιων ναύλων κατά 32% χαμηλότερους. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι δείκτες δεν είναι αντιπροσωπευτικοί των ναύλων που αντιστοιχούν στους τύπους πλοίων και στις διαδρομές προορισμών των δραστηριοτήτων μας, οι οποίοι παρέμειναν σταθεροί σε σύγκριση με το α εξάμηνο του Ως αποτέλεσμα όλων των προαναφερθέντων παραγόντων, το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 4,3% στη διάρκεια του α εξαμήνου του 2012 και έφθασε τα 59,7 εκατ. σε σύγκριση με τα 57,3 εκατ. του α εξαμήνου του Παράλληλα, το περιθώριο μικτού κέρδους 27% αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης από το α τρίμηνο του 2012 και βελτιώθηκε κατά 50 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το α εξάμηνο του * Σημ: Όλα τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί με βάση τα πλήρη νούμερα και όχι τα στρογγυλοποιημένα, τα οποία εμφανίζονται στην παρούσα έκθεση. 11

16 Τα έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης στο α εξάμηνο του 2012 παρέμειναν ευθυγραμμισμένα προς τα αντίστοιχα του α εξαμήνου του 2011, δηλαδή στα 34,7 εκατ. Παρομοίως, οι καθαρές λειτουργικές δαπάνες διατηρήθηκαν σταθερές, οριακά χαμηλότερες κατά 1% περίπου, στα 33,5 εκατ. από 33,7 εκατ. στο α εξάμηνο του Η συγκράτηση των δαπανών συνέβαλε στη διεύρυνση των περιθωρίων, αποδεικνύοντας την ικανότητά μας για έλεγχο του κόστους και για αποτελεσματική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. Στη διάρκεια του α εξαμήνου του 2012, τα περιθώρια EBITDA και λειτουργικού κέρδους βελτιώθηκαν κατά 110 και 100 μονάδες βάσης αντίστοιχα, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του Το EBITDA ανήλθε σε 36,5 εκατ. και το λειτουργικό κέρδος σε 26,3 εκατ., αυξανόμενα και τα δύο ταχύτερα από ότι οι πωλήσεις, δηλαδή κατά 9,9% και 11,3%, αντίστοιχα, συγκριτικά με το α εξάμηνο του Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες ήταν αυξημένες κατά 47,6% συγκριτικά με το α εξάμηνο του 2011 στα 5,7 εκατ. από 3,9 εκατ. Αυτή η σημαντική διαφορά αποδίδεται απολύτως στα καθαρά έξοδα τόκων που ανήλθαν σε 4 εκατ. το α εξάμηνο του 2012 από 2,6 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου χρόνου. Περισσότερο από τα 2/3 αυτής της αύξησης προήλθε από τα υψηλότερα περιθώρια επιτοκίου των δανείων που αναχρηματοδοτήθηκαν το α εξαμήνου του 2011, ενώ το υπόλοιπο σχετίζεται με αύξηση του μέσου καθαρού δανεισμού στη διάρκεια του α εξαμήνου του 2012: i. Ο μέσος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε στα 145,3 εκατ. το α εξάμηνο του 2012 συγκριτικά με τα 124,8 εκατ. στο α εξάμηνο του 2011 ii. Tο μέσο επιτόκιο Euribor 3μήνου ήταν χαμηλότερο κατά περίπου 40 μονάδες βάσης, στο 0,87% στο α εξάμηνο του 2012 συγκριτικά με 1,26% στην αντίστοιχη περίοδο του Τα κέρδη προ φόρων ύψους 21,4 εκατ. παρουσίασαν αύξηση 7,3% από 20 εκατ. που ήταν στο α εξάμηνο του Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για τον Όμιλο αυξήθηκε ελάχιστα κατά το α εξάμηνο του of 2012 στο 32,6% από 31,0% στο α εξάμηνο του Ο πραγματικός συντελεστής φόρου του Ομίλου επηρεάζεται από το άθροισμα των ονομαστικών συντελεστών φόρου όλων των θυγατρικών που ενοποιούνται, από τις μόνιμες διαφορές τους και από μη επαναλαμβανόμενα φορολογικά στοιχεία. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν για το α εξάμηνο του 2012 στα 14,6 εκατ. έναντι 13,8 εκατ. του α εξαμήνου του 2011, σημειώνοντας αύξηση 5,3%. Το κεφάλαιο κίνησης (κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εξαιρουμένων ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων, μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εξαιρουμένων βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων) αυξήθηκε κατά 3,9 εκατ. στα 78,3 εκατ. στο τέλος του α εξαμήνου του 2012, από 74,5 εκατ. που ήταν στο τέλος του α εξαμήνου του 2011, αντιπροσωπεύοντας αύξηση κατά 5,2%. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση είναι κυρίως αποτέλεσμα υψηλότερων απαιτήσεων καθώς οι μηνιαίες πωλήσεις του Ιουνίου ήταν κατά 29% υψηλότερες εκείνων του Δεκεμβρίου του Επιπλέον, στις απαιτήσεις περιλαμβάνεται ένα σημαντικό ποσό 12 εκατ. που αποτελεί μέρος απαίτησης ΦΠΑ από το ελληνικό κράτος, το σύνολο της οποίας ανέρχεται σε περισσότερα από 20 εκατ. και του οποίου η είσπραξη δεν είναι ελεγχόμενη από εμάς. Τα υπόλοιπα 8 εκατ. της απαίτησης έχουν ταξινομηθεί ως στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στο α εξάμηνο του 2012 ήταν περίπου 5% χαμηλότερες συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του Ανήλθαν σε 7,9 εκατ. έναντι 8,4 εκατ. και αφορούν κυρίως επενδύσεις που σχετίζονται με αύξηση της ωφέλιμης ζωής παγίων, της παραγωγικής δυναμικότητας και βελτιώσεις που αφορούν το περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια. Οι προ φόρων ελεύθερες ταμειακές ροές του α εξαμήνου του 2012 ανήλθαν σε 19,3 εκατ., υπερδιπλάσιες δηλαδή των 8,8 εκατ. του α εξαμήνου του Συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών εξόδων και άλλων στοιχείων, οι Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες συνέβαλαν στη μείωση της καθαρής δανειακής μας θέσης κατά 11,7 εκατ. * Σημ: Όλα τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί με βάση τα πλήρη νούμερα και όχι τα στρογγυλοποιημένα, τα οποία εμφανίζονται στην παρούσα έκθεση. 12

17 Συνοπτικά Αποτελέσματα Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων Οι Διακοπτόμενες Δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες του βωξίτη της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. στην Ελλάδα και τους «Ελληνικούς Βωξίτες Ελικώνος Α.Ε.», 100% θυγατρική του Ομίλου. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων στο α εξάμηνο του 2012 ανήλθε σε 17 εκατ. έναντι 14 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2011, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 21%. Η παραγωγή βωξίτη βελτιώθηκε περαιτέρω στη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, επιτρέποντάς μας να εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικά τις αγορές Μεταλλουργίας και Κατασκευών τόσο όσον αφορά την αλουμίνα όσο και τα τσιμέντα. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα ΔΠΧΑ (IFRS 5), οι αποσβέσεις που σχετίζονται με τις διακοπτόμενες δραστηριότητες σταμάτησαν μετά την ανακοίνωση της 8 ης Νοεμβρίου 2011 για τη σταδιακή πώληση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Τα αποτελέσματα του α εξαμήνου του 2012 δεν περιλαμβάνουν αποσβέσεις ποσού 4,2 εκατ. για τη δραστηριότητα του βωξίτη στην Ελλάδα. Το ποσό αυτό είναι επιπλέον των μη αναγνωρισμένων αποσβέσεων ποσού 1,9 εκατ. για την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου Πιθανή αναγνώριση των προαναφερθέντων ποσών θα είχε σχετική επίδραση σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας πλην του EBITDA. Ο συνδυασμός όλων των ανωτέρω παραγόντων συνέβαλε σε σημαντική αύξηση του μικτού κέρδους, το οποίο ανήλθε σε 3,4 εκατ. στο α εξάμηνο του 2012 από ζημίες ύψους 1,1 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του Το EBITDA του α εξαμήνου του 2012 έφθασε τα 4,8 εκατ. έναντι 1,4 εκατ. στο α εξάμηνο του 2011 και τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 3,3 εκατ. έναντι ζημιών 2,9 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του Τα καθαρά κέρδη του α εξαμήνου του 2012 ήταν 1,3 εκατ. έναντι ζημιών 3,4 εκατ. το α εξάμηνο του Σημαντικά Γεγονότα Επιστροφή κεφαλαίου Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,25 ανά μετοχή. Η πρόταση εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 27 Ιουνίου 2012 και η επιστροφή κεφαλαίου καταβλήθηκε στους μετόχους στις 2 Αυγούστου Επιτυχής αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων Στο τέλος του Ιουνίου, η μητρική εταιρεία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., εξέδωσε επιτυχώς κοινό ομολογιακό δάνειο του Ν.3156/2003, όπως ισχύει, τετραετούς διάρκειας και ποσού 110 εκατ. Διαχειριστές της έκδοσης, η οποία καλύφθηκε ολοσχερώς, ήταν η Alpha Bank, η EFG Eurobank και η Emporiki Bank (Όμιλος Credit Agricole). Ομοίως, μέσω της μητρικής εταιρείας, ολοκληρώθηκε συμφωνία με την HSBC Bank (Ηνωμένο Βασίλειο) για δάνειο τριετούς διάρκειας ποσού 40 εκατ. μέσω της κατά 100% γερμανικής θυγατρικής της S&B Holding GmbH. Το σύνολο των δανείων χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση των δανειακών μας υποχρεώσεων που έληγαν το 2012 και Η ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του συνόλου σχεδόν των δανειακών μας υποχρεώσεων, διασφάλισε την επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής σε 3 με 4 έτη. Επιπλέον, διαφοροποίησε περαιτέρω τις πηγές του δανεισμού σε ευθυγράμμιση με τη γεωγραφική μας εξάπλωση. * Σημ: Όλα τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί με βάση τα πλήρη νούμερα και όχι τα στρογγυλοποιημένα, τα οποία εμφανίζονται στην παρούσα έκθεση. 13

18 Επιχειρηματικοί Κίνδυνοι Ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά, αξιολογεί και λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδεχομένως να παρουσιαστούν και συνδέονται με: θαλάσσιους ναύλους, τιμές καυσίμων και ενέργειας, τιμές πρώτων υλών, ποιότητα, περιβάλλον, υγιεινή & ασφάλεια, θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο, διαδικασία αδειοδότησης και μεταλλευτικά δικαιώματα, χρηματοοικονομικό περιβάλλον, ασφαλίσιμους κινδύνους. Κίνδυνοι Τιμών Μεταφορών Λόγω της γεωγραφικής διασποράς των κοιτασμάτων, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των τελικών αγορών αλλά και λόγω της φύσης των προϊόντων του, ο Όμιλος χρησιμοποιεί συστηματικά πλοία ξηρού φορτίου χύδην για να καλύψει τις μεταφορικές του ανάγκες. Ο Όμιλος εκτιμά ότι η σημαντικότερη έκθεσή του στον κίνδυνο της μεταβολής των τιμών των θαλάσσιων ναύλων προέρχεται από φορτία μπεντονίτη και περλίτη, που μεταφέρονται από την ανατολική Μεσόγειο στις ανατολικές ακτές της Β. Αμερικής, στη βόρεια Ευρώπη και σε μικρότερο βαθμό στη δυτική Μεσόγειο. Μέρος αυτού του κινδύνου καλύπτεται με σύναψη μεσοπρόθεσμων συμβολαίων θαλάσσιων μεταφορών με πλοιοκτήτες και ναυλωτές. Η Διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς το συγκεκριμένο κίνδυνο και διερευνά εναλλακτικές αντισταθμιστικές στρατηγικές. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί επίσης συστηματικά άλλα μεταφορικά μέσα (φορτηγά, φορτηγίδες, σιδηρόδρομο), όπου ο βασικός κίνδυνος έχει τη μορφή της μεταβολής των τιμών των καυσίμων (βλέπε κατωτέρω: κίνδυνοι τιμών ενέργειας). Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι μεταφορών δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση του Ομίλου κατά το 2012 Κίνδυνοι Τιμών Ενέργειας και Καυσίμων Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο της διακύμανσης των τιμών των καυσίμων (κυρίως πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και διαφόρων μορφών ενέργειας, (κυρίως ηλεκτρική ενέργεια), που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις παραγωγικές και μεταφορικές δραστηριότητές του. Η παρουσία του Ομίλου και οι προμηθευτές του σε ενέργεια είναι γεωγραφικά διασπαρμένοι. Παρόλα αυτά μία γενική και σημαντική αύξηση στις τιμές της ενέργειας μπορεί να έχει ουσιώδη επίπτωση στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου. Επίσης, καθώς οι προμήθειες ενέργειας γίνονται σε τοπικό επίπεδο, μερικές τοπικές αγορές μπορεί να επηρεαστούν από σημαντικές αλλά μη επαναλαμβανόμενες διακυμάνσεις τιμών. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Διοίκηση επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη μείωση των επιπτώσεων στα λειτουργικά της περιθώρια μέσω βελτίωσης της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα, όπου είναι δυνατόν, αναπροσαρμόζοντας τις εμπορικές πολιτικές της. Οι παγκόσμιες εξελίξεις στις αγορές ενέργειας έχουν προκαλέσει σημαντικές διακυμάνσεις τιμών τα τελευταία χρόνια. Η Διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τους συγκεκριμένους κινδύνους και διερευνά εναλλακτικές και αντισταθμιστικές στρατηγικές. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι τιμών ενέργειας δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση του Ομίλου κατά το Κίνδυνοι Τιμών Πρώτων Υλών Η S&B έχει ως επί το πλείστον ιδιόκτητα ορυχεία και αποθέματα των βασικών ορυκτών που εμπορεύεται (μπεντονίτη, περλίτη, βωξίτη, βολλαστονίτη). Παρ όλα αυτά, ένα μικρότερο κομμάτι της δραστηριότητάς της βασίζεται στην επεξεργασία και εμπορία εξειδικευμένων ορυκτών, τα οποία αγοράζονται από τρίτους. Παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις εξασφαλίζουμε την προμήθεια των ορυκτών αυτών με μεσοπρόθεσμα συμβόλαια, αυτό δεν έχει καταστεί πάντα εφικτό στο παρελθόν και πιθανώς να μην είναι εφικτό στο μέλλον. Ο Όμιλος αγοράζει επίσης έναν αριθμό λοιπών υλικών (ανθρακική σόδα, κάρβουνο, ρητίνες) τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα στην παραγωγή των τελικών προϊόντων καθώς και διάφορα άλλα υλικά (εκρηκτικά, ανταλλακτικά, υλικά συσκευασίας), τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί 14

19 σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές των προϊόντων αυτών. Ο κίνδυνος που σχετίζεται με τις αγορές πρώτων υλών και υλικών από ανεξάρτητους προμηθευτές ελαχιστοποιείται με την ανάπτυξη και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων και συμβάσεων συνεργασίας. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι πρώτων υλών δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση του Ομίλου κατά το Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι, Κίνδυνοι Υγείας, Ασφάλειας και Ποιότητας Σε κάθε χώρα, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος της S&B, ισχύουν κανονισμοί που αφορούν αέριες εκπομπές, θόρυβο, διαχείριση αποβλήτων, αποκατάσταση περιβάλλοντος. Οι περισσότερες από τις μεταλλευτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες της S&B, έχουν επιπτώσεις, έστω και περιορισμένες, στο περιβάλλον, που είναι συνυφασμένες με τη φύση της εξορυκτικής διαδικασίας και της επεξεργασίας των ορυκτών. Η S&B προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και να διαχειριστεί προληπτικά τους σχετικούς κινδύνους, με τη θέσπιση και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών. Η επίδοση της S&B σε θέματα περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας παρακολουθείται μέσω συστήματος μετρήσεως και καταγραφής σχετικών δεικτών και μέσω επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Η S&B το 2006 εισήγαγε στις θυγατρικές της την Εταιρική Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας, τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων με τον καταλληλότερο και αμεσότερο τρόπο. Η πολιτική εφαρμόζεται με σεβασμό στις τοπικές αντιλήψεις, συνήθειες και συνθήκες. Η ίδρυση Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου το Σεπτέμβριο του 2011, αρμόδιας για τη διαχείριση των θεμάτων περιβάλλοντος, υγιεινής & ασφάλειας και ποιότητας θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της διάχυσης καλών πρακτικών στους τομείς αυτούς, συντονίζοντας την εφαρμογή των υφισταμένων και υπό ανάπτυξη εταιρικών διαδικασιών και πολιτικών. Η υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης προϋποθέτει τη συνεισφορά κάθε εργαζόμενου της S&B. Από το Φεβρουάριο του 2012 λειτουργεί επιτροπή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που επιβλέπει την πρόοδο στην υλοποίηση των στόχων που έχουν συμφωνηθεί και ανακοινωθεί εσωτερικά και εξωτερικά. Η πρώτη Τριμηνιαία Αναφορά βασικών δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης σε επίπεδο Εγκατάστασης/Γεωγραφικής Περιοχής/Ομίλου συντάχθηκε στις 25 Ιουλίου Σε συνέχεια αυτών των τελευταίων εξελίξεων το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας Ομίλου που είχε συσταθεί το 2006 καταργήθηκε. Ωστόσο, έχουν θεσπιστεί τρία αντίστοιχα Περιφερειακά Συμβούλια για το συντονισμό θεμάτων περιβάλλοντος, υγιεινής & ασφάλειας, που επιβλέπουν τις επιδόσεις στη Βόρεια Ευρώπη, Νότια Ευρώπη και στις Η.Π.Α. Η S&B εφαρμόζει πιστοποιημένα, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001, συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και του περιβάλλοντος στην πλειονότητα των εγκαταστάσεών της διεθνώς. Το Δεκέμβριο του 2009, το σύστημα διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας για τη δραστηριότητα των συλλιπασμάτων συνεχούς χύτευσης στην Ινδία και το Μάιο του 2010 το αντίστοιχο σύστημα της θυγατρικής S&B Industrial Minerals S.A.R.L. στη Γαλλία, πιστοποιήθηκαν με το πρότυπο OHSAS Στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της S&B περιλαμβάνεται η πιστοποίηση όλων των εγκαταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9011, ISO και OHSAS 18001, στη διάρκεια της επόμενης τριετίας. Η S&B μεριμνά για την παροχή ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στο προσωπικό και τους εργολάβους της, με κύριο στόχο να προστατέψει την υγεία τους, αποσκοπώντας παράλληλα να διατηρήσει την εξαιρετική επιχειρηματική της φήμη. Σε αυτό το πλαίσιο, η Διοίκηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού της και των συνεργαζόμενων εργολάβων σε θέματα ασφάλειας όπως π.χ. στη χρήση εκρηκτικών και βαρέων οχημάτων, όπως μηχανημάτων μεταλλείων, φορτηγών, φορτωτών και άλλων. Οι προληπτικές πρακτικές ασφάλειας που εισήχθησαν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Ελλάδα το 2006 (συμπεριλαμβανομένων των Επισκέψεων Ασφάλειας), έχουν διαχυθεί μέχρι σήμερα στις εγκαταστάσεις μας στη Γερμανία και Βουλγαρία, ξεκίνησαν πολύ πρόσφατα (Μάιος 2012) να εφαρμόζονται στις Η.Π.Α. και στην Ολλανδία, ενώ στόχος είναι η επέκτασή 15

20 τους σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στα επόμενα τρία χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις στο παρελθόν και τις πρόσφατες πρωτοβουλίες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι κίνδυνοι ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας, δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση του Ομίλου κατά το Νομικοί κίνδυνοι Κίνδυνοι Αδειοδοτικών Δικαιωμάτων Ως Όμιλος με διεθνή παρουσία και ποικίλο εύρος δραστηριοτήτων, η S&B εκτίθεται σε διάφορους νομικούς κινδύνους, καθώς και σε κινδύνους συνδεόμενους με τη αδειοδότηση των δραστηριοτήτων της. Η Νομική Διεύθυνση του Ομίλου και η Διεύθυνση Μεταλλειοκτησίας από κοινού παρακολουθούν και αποτιμούν τους σημαντικότερους από αυτούς τους κινδύνους. Επισημαίνεται, ότι εκκρεμεί ενώπιον του ΣτΕ η έκδοση απόφασης επί της αίτησης για την ακύρωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά εξορυκτική δραστηριότητα της Εταιρίας σε κοίτασμα βωξίτη στο Δήμο Λιδωρικίου. Επιπλέον, η εκκρεμούσα διαιτησία με πελάτη της εταιρείας από τη Γαλλία έχει εισέλθει σε νέα φάση ύστερα από την προβολή νέων ισχυρισμών σχετικά με επικαλούμενες απαιτήσεις από τον εν λόγω πελάτη. Το αρμόδιο Διαιτητικό Δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει για τις πρόσθετες απαιτήσεις και τις προβαλλόμενες απόψεις των εμπλεκομένων μερών, εν ευθέτω χρόνο. Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Οι λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου διεθνώς και οι εξελίξεις στις χρηματαγορές παρουσιάζουν προκλήσεις ως προς τη διασφάλιση αποτελεσματικής αναχρηματοδότησης δημιουργώντας έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους, κινδύνους από μεταβολές επιτοκίων, και κινδύνους ρευστότητας. Επίσης, ο Όμιλος αντιμετωπίζει κινδύνους μεταβολής τιμών θαλάσσιων ναύλων και τιμών πετρελαίου, καθώς αυτοί οι παράγοντες αποτελούν σημαντικό μέρος του κόστους. Οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα εγκυμονούν διάφορους κινδύνους με αντισυμβαλλόμενα μέρη, ωστόσο η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί συνεχώς αυτούς τους κινδύνους μέσω των πρακτικών διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει. Κίνδυνοι Συναλλάγματος, Θαλασσίων ναύλων και τιμών Ενέργειας Ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες των αγορών, ο Όμιλος μπορεί να χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα με ορίζοντα ενός χρόνου, προκειμένου να αντισταθμίσει μέρος της εκτιμώμενης σχετικής έκθεσής του στις ισοτιμίες συναλλάγματος, τις τιμές πετρελαίου και τις τιμές θαλάσσιων ναύλων. Οι τιμές ναύλων και πετρελαίου αντισταθμίζονται χρησιμοποιώντας τους δείκτες Supramax και IPE Brent, αντίστοιχα, ως αντιπροσωπευτικούς της έκθεσης του Ομίλου σε αυτούς τους κινδύνους. Κίνδυνος Επιτοκίου Ο Όμιλος αντισταθμίζει μέρος των δανειακών του υποχρεώσεων, ώστε να προστατευτεί από πιθανές δυσμενείς μεταβολές των επιτοκίων. Κατ αυτή την πρακτική, η Διοίκηση αποφασίζει την αντιστάθμιση αξιολογώντας τις τρέχουσες συνθήκες των αγορών και τη μελλοντική επιθυμητή μόχλευση του Ομίλου. Ο χρονικός ορίζοντας αντιστάθμισης είναι μεγαλύτερος του ενός έτους. Κίνδυνος Ρευστότητας Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας γίνεται μέσω της εξασφάλισης δεσμευμένων και μη, δανειακών και πιστωτικών ορίων και τη κατανομή αποπληρωμών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες, μειώνοντας κατ αυτόν τον τρόπο τη συγκέντρωση ρίσκου αναχρηματοδότησης. Επιπλέον, ο Όμιλος μεριμνά για τη διατήρηση ικανοποιητικών χρηματικών διαθεσίμων. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προαναφερόμενοι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση του Ομίλου κατά το Ωστόσο, λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι κίνδυνοι σχετικά με τη χρηματοδότηση παραμένουν αυξημένοι. 16

21 Ασφαλίσιμοι Κίνδυνοι Η S&B έχει μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη έναντι ασφαλίσιμων κινδύνων. Σε ισχύ βρίσκονται δύο ασφαλιστικά προγράμματα σε επίπεδο Ομίλου. Το ένα αφορά την κάλυψη ζημιών Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και της συνεπαγόμενης ζημίας λόγω Διακοπής Λειτουργιών, το δεύτερο στην κάλυψη Αστικής Ευθύνης. Η διαχείριση, ο έλεγχος και η λειτουργία των προγραμμάτων αυτών, διενεργείται από την κεντρική διοίκηση εξασφαλίζοντας τα οφέλη που απορρέουν από μια ομοιογενή προσέγγιση στην αντιμετώπιση κινδύνου και της ασφάλισής του. Ενώ υπάρχουν και μικρότερα ασφαλιστικά προγράμματα που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο μέσω θυγατρικών εταιριών, η κεντρική Διοίκηση του Ομίλου διατηρεί την εποπτεία όλων των σχετικών διαδικασιών. Επιπλέον, αποφάσεις που αφορούν σημαντικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια η/και ασφάλιστρα λαμβάνονται κεντρικά. Προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του 2012 Η συνεχιζόμενη οικονομική και πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες προοπτικές της διεθνούς οικονομίας προδιαγράφουν από κοινού ένα ιδιαίτερα ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι προσδοκίες ποικίλουν ανά γεωγραφική περιοχή, με τις αναδυόμενες οικονομίες να παραμένουν ο καταλύτης ως προς τις προοπτικές ανάπτυξης του παγκόσμιου ΑΕΠ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι βασικοί δείκτες για τις δραστηριότητές μας έχουν αρχίσει να ευθυγραμμίζονται με τις προαναφερόμενες τάσεις, επιδεικνύοντας παρεμφερείς διακυμάνσεις ανά γεωγραφική περιοχή. Η ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής μεταστράφηκε σε ύφεση στην Ευρώπη στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2012, ενώ στις ΗΠΑ εξακολουθεί να εξελίσσεται δυναμικά. Παρομοίως, τα στοιχεία για τη διεθνή παραγωγή χάλυβα στο α εξάμηνο του 2012 προμηνύουν μείωση της παραγωγής στην Ευρώπη και στη Βραζιλία, ισχυρή ανάπτυξη στις ΗΠΑ αλλά μετριοπαθή στην Κίνα και στην Ινδία. Η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη φθίνει σταδιακά, με την εξαίρεση της Γερμανίας, όπου διατηρείται ανθεκτική. Η κατασκευαστική δραστηριότητα διεθνώς εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ασθενική, φθίνουσα στη Νότια Ευρώπη και μετρίως βελτιούμενη στις ΗΠΑ, όπου, παρά τις επαναλαμβανόμενες αυξήσεις στις εκδόσεις οικοδομικών αδειών και στις ενάρξεις νέων κατοικιών, παραμένει άτονη. Στην Κίνα, όπου η οικοδομική δραστηριότητα υπήρξε στιβαρή τα προηγούμενα χρόνια, το α εξάμηνο του 2012 έδειξε σημάδια υποχώρησης. Ωστόσο, πρωτοβουλίες που ανέλαβε πρόσφατα η Κινεζική κυβέρνηση μπορεί να οδηγήσουν σε βελτίωση της δραστηριότητας στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τα κόστη πρώτων υλών και ενέργειας αναμένεται να σταθεροποιηθούν στα τρέχοντα επίπεδα αλλά τα έξοδα τόκων θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους, όπως αναμέναμε και ενσωματώσαμε στο σχεδιασμό μας. Εν μέσω ενός οικονομικού περιβάλλοντος γεμάτου προκλήσεις και γενικότερα εξασθενημένων αγορών, επιλέγουμε να επικεντρωθούμε στους παράγοντες εκείνους που προσθέτουν αξία στις δραστηριότητές μας, διατηρώντας τις θέσεις μας στις αγορές, βελτιώνοντας τη βάση κόστους ώστε να διατηρήσουμε τα περιθώρια και την κερδοφορία μας, και αυξάνοντας την απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων. Παράλληλα, ενώ εκτιμούμε τους σχετικούς κινδύνους, συνεχίζουμε να αναζητούμε ευκαιρίες και μελλοντικές προοπτικές που μπορεί να αναδείξει η ευρύτατη γεωγραφική μας εξάπλωση, έχοντας την πεποίθηση ότι η οργανωτική μας δομή και η κεφαλαιακή μας διάρθρωση είναι βασικοί μοχλοί για την αξιοποίηση μελλοντικών ευκαιριών ανάπτυξης, όταν αυτές διαφανούν. 17

22 Σημαντικές Συναλλαγές μεταξύ Εταιρίας και Συνδεομένων Μερών (όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρίες πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας του Ομίλου και αφορούν κατά κύριο λόγο λειτουργικές και κατά ένα μέρος επενδυτικές δραστηριότητες. Τα υπόλοιπα δεν καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις, είναι άτοκα και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών εντός των χρονικών ορίων που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εν λόγω εταιριών. Οι εκκρεμείς εγγυήσεις από την S&B προς θυγατρικές της κατά την 30 η Ιουνίου 2012 και την 31 η Δεκεμβρίου 2011 αναλύονται στην Σημείωση 14. Η Διοίκηση της Εταιρίας γενικά δεν θεωρεί ότι απαιτείται πρόβλεψη για πιθανή αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες της και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έναντι των απαιτήσεων αυτών, εκτός από την περίπτωση της Askana Ltd. για την οποία έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ εταιριών που ενοποιούνται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης έχουν απαλειφθεί από τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις Ομίλου Τα υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεόμενα μέρη κατά την 30 η Ιουνίου 2012 ανήλθαν σε έναντι κατά την 31 η Δεκεμβρίου Οι σημαντικές μεταβολές έχουν ως εξής: Αύξηση των απαιτήσεων από τη συγγενή εταιρία «Laviosa Chimica Mineraria S.p.A.» ( 673 το 2012 έναντι 3 το 2011) λόγω ανείσπρακτων απαιτήσεων από πωλήσεις βιομηχανικών ορυκτών. Μείωση των απαιτήσεων από την συνδεδεμένη εταιρία «Halliburton Affiliates LLC» ( 630 το 2012 έναντι 781 το 2011) λόγω είσπραξης των απαιτήσεων από πωλήσεις βιομηχανικών ορυκτών. Τα υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεόμενα μέρη κατά την 30 η Ιουνίου 2012 ανήλθαν σε έναντι κατά την 31 η Δεκεμβρίου Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως εξής: Αύξηση των υποχρεώσεων προς τη συγγενή εταιρία «Xinyang Athenian Mining Co. Ltd» ( το 2012 έναντι το 2011) λόγω αυξημένων και ανεξόφλητων αγορών βιομηχανικών ορυκτών. Μείωση των υποχρεώσεων προς τις συνδεδεμένη εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ A.Ε.» ( 467 το 2012 έναντι 931 το 2011) λόγω μερικής εξόφλησης της οφειλής από αγορά οικοπέδου. Μείωση των υποχρεώσεων προς τις συνδεδεμένη εταιρία «Halliburton Affiliates LLC» ( 22 το 2012 έναντι 313 το 2011) λόγω εξόφλησης των υποχρεώσεων από αγορές βιομηχανικών ορυκτών. Μείωση των υποχρεώσεων προς τη συνδεδεμένη εταιρία «Περλίτ Ελλάς A.Ε.» ( 290 το 2012 έναντι 430 το 2011) λόγω μειωμένων αγορών βιομηχανικών ορυκτών. Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις Εταιρίας Τα υπόλοιπα απαιτήσεων κατά την 30 η Ιουνίου 2012 ανήλθαν σε έναντι κατά την 31 η Δεκεμβρίου Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως εξής: Αύξηση των απαιτήσεων από την άμεση θυγατρική «S&B Holding GmbH» ( 257 το 2012 έναντι 0 το 2011), λόγω ανείσπρακτων απαιτήσεων από χρεώσεις εξόδων εγγυητικών δανείων. Αύξηση των απαιτήσεων από τις έμμεσες θυγατρικές «S&B Endustriyel Mineraller A.S.» ( 827 το 2012 έναντι 172 το 2011) και «S&B Industrial Minerals S.L.u.» ( 208 το 2012 έναντι 0 το 2011) καθώς και από τη συγγενή εταιρία «Laviosa Chimica Mineraria S.p.A.» ( 673 το 2012 έναντι 3 το 2011) λόγω ανείσπρακτων απαιτήσεων από πωλήσεις 18

23 βιομηχανικών ορυκτών προς τις εταιρίες αυτές. Τα υπόλοιπα υποχρεώσεων κατά την 30 η Ιουνίου 2012 ανήλθαν σε έναντι την 31 η Δεκεμβρίου 2011 και αφορούν κυρίως ανεξόφλητες υποχρεώσεις από αγορές βιομηχανικών ορυκτών. Οι σημαντικότερες μεταβολές είναι οι εξής: Αύξηση των υποχρεώσεων προς έμμεσες θυγατρικές «S&B Industrial Minerals GmbH» ( το 2012 έναντι το 2011), «S&B Industrial Minerals North America Inc» ( το 2012 έναντι 0 το 2011), «S&B Industrial Minerals S.A.R.L.» ( το 2012 έναντι 0 το 2011), λόγω λήψης προκαταβολών έναντι μελλοντικών πωλήσεων βιομηχανικών ορυκτών. Μείωση των υποχρεώσεων προς τη συνδεδεμένη εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ A.Ε.» ( 467 το 2012 έναντι 931 το 2011) λόγω μερικής εξόφλησης της οφειλής από αγορά οικοπέδου. Έσοδα / Έξοδα Ομίλου Το σύνολο των εσόδων κατά την 30 η Ιουνίου 2012 ανήλθαν σε έναντι την 30 η Ιουνίου Οι σημαντικότερες μεταβολές είναι οι εξής: Αύξηση των εσόδων από τη συνδεδεμένη εταιρία «Halliburton Affiliates LLC» ( το 2012 έναντι το 2011) καθώς και από τη συγγενή εταιρία «Laviosa Chimica Mineraria S.p.A.» ( 709 το 2012 έναντι 37 το 2011) και από την από κοινού ελεγχόμενη οντότητα «Cebo International B.V.» ( 906 το 2012 έναντι 774 το 2011) λόγω αυξημένου κύκλου εργασιών που αφορά πωλήσεις βιομηχανικών ορυκτών. Το σύνολο των εξόδων κατά την 30 η Ιουνίου 2012 ανήλθαν σε έναντι την 30 η Ιουνίου Οι σημαντικές μεταβολές είναι οι εξής: Αύξηση των εξόδων προς τη συγγενή εταιρία «Xinyang Athenian Mining Co. Ltd» ( το 2012 έναντι 354 το 2011) λόγω αυξημένων αγορών βιομηχανικών ορυκτών. Μείωση των εξόδων προς την συνδεδεμένη εταιρία «Περλίτ Ελλάς A.Ε.» ( 189 το 2012 έναντι 871 το 2011) λόγω μειωμένων αγορών βιομηχανικών ορυκτών. Έσοδα / Έξοδα Εταιρίας Το σύνολο των εσόδων κατά την 30 η Ιουνίου 2012 ανήλθαν σε έναντι την 30 η Ιουνίου Οι σημαντικότερες μεταβολές είναι οι εξής: Αύξηση των εσόδων από τις έμμεσες θυγατρικές «S&B Industrial Minerals GmbH» ( το 2012 έναντι το 2011), καθώς και από τη συγγενή εταιρία «Laviosa Chimica Mineraria S.p.A.» ( 709 το 2012 έναντι 266 το 2011) λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών που αφορά πωλήσεις βιομηχανικών ορυκτών. Μείωση των εσόδων από την άμεση θυγατρική «Isocon A.E.» ( 643 το 2012 έναντι 766 το 2011), και από τις έμμεσες θυγατρικές «S&B Industrial Minerals North America Inc» ( το 2012 έναντι το 2011), «S&B Industrial Minerals S.A.R.L.» ( το 2012 έναντι το 2011), καθώς και από τη συγγενή εταιρία «Laviosa Promasa S.A.» ( το 2012 έναντι το 2011) λόγω μείωσης κύκλου εργασιών που αφορά πωλήσεις βιομηχανικών ορυκτών. Το σύνολο των εξόδων κατά την 30 η Ιουνίου 2012 ανήλθαν σε έναντι 419 την 30 η Ιουνίου 2011, και οφείλεται κυρίως σε: Αύξηση των εξόδων προς την έμμεση θυγατρική «S&B Industrial Minerals GmbH» ( 883 το 2012 έναντι 1 το 2011), λόγω αγοράς υλικών από την εταιρία αυτή. 19

24 Αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών Οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης του Ομίλου ανέρχονται κατά την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2012 στο ποσό των (ποσό κατά την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2011). Οι υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης ανέρχονται την 30 η Ιουνίου 2012 στο ποσό των (ποσό κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2011). Τέλος, οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης της Εταιρίας ανέρχονται κατά την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2012 στο ποσό των (ποσό κατά την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2011). Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης ανέρχονται την 30 η Ιουνίου 2012 στο ποσό των 980 (ποσό κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2011). Kηφισιά, 2 Αυγούστου 2012 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Ο Διευθύνων Σύμβουλος Κρίτων Στ. Αναβλαβής 20

25 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 21

26 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 22

27 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 11 ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας Αθήνα Τηλ: Φαξ: Προς τους μετόχους της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (η «Εταιρία») καθώς και τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος») της 30ης Ιουνίου 2012, τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της Εταιρίας και του Ομίλου της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 23

28 Συμπέρασμα Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 3 Αυγούστου 2012 ΟI ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤEΣ ΛΟΓΙΣΤEΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 11 Ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

29 Δ1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Oι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2012, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. την 2 α Αυγούστου Ο Πρόεδρος Ο Διευθύνων O Οικονομικός Διευθυντής Ο Controller του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος του Ομίλου Νότιας Ευρώπης Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος Κρίτων Στ. Αναβλαβής Ιωάννης Ε.Χριστοδουλάκης Νικόλαος Χ. Ιωακείμ ΑΔΤ ΑΗ ΑΔΤ AK ΑΔΤ ΑΖ Αρ. Αδ ΟΕΕ Α τάξεως 25

30 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά μετοχή) Σημ. Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 1/1-30/06/2012 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Σύνολο Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 1/1 30/06/2011 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Πωλήσεις Εμπορευμάτων Κόστος πωλήσεων ( ) (13.629) ( ) ( ) (15.166) ( ) Μικτό κέρδος / (ζημία) (1.131) Έξοδα διοίκησης (20.719) (119) (20.838) (22.724) (1.496) (24.220) Έξοδα διάθεσης (13.966) (71) (14.037) (12.071) (130) (12.201) Λοιπά έσοδα Λοιπά έξοδα (650) (6) (656) (635) - (635) Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες) (2.603) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 8 (5.959) (343) (6.302) (4.178) (298) (4.476) Αναλογία στα κέρδη συγγενών εταιριών Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (2.901) Φόροι εισοδήματος 9 (6.980) (2.037) (9.017) (6.186) (525) (6.711) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (3.426) Κατανέμονται: Στους μετόχους της Εταιρίας (3.426) Σε δικαιώματα που δεν συνιστούν έλεγχο (133) - (133) (63) - (63) (3.426) Κέρδη ανά μετοχή Βασικά 0,2849 0,0255 0,3104 0,2705 (0,0670) 0,2035 Απομειωμένα 0,2815 0,0252 0,3067 0,2687 (0,0666) 0,2021 Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Βασικός Απομειωμένος Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. O Όμιλος Σύνολο 26

31 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 1/1-30/06/2012 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Σύνολο O Όμιλος Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 1/1 30/06/2011 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Σύνολο Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (3.426) Λοιπά συνολικά έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης: -Θυγατρικών (5.254) - (5.254) -Συγγενών Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων (11) - (11) (40) - (40) Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με την αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων Αποτίμηση παραγώγων (435) - (435) Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με την αποτίμηση παραγώγων (110) - (110) Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) περιόδου μετά από φόρους (4.696) - (4.696) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) περιόδου, μετά από φόρους (3.426) Κατανέμονται: Στους μετόχους της Εταιρίας (3.426) Σε δικαιώματα που δεν συνιστούν έλεγχο (129) - (129) (76) - (76) (3.426) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 27

32 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά μετοχή) Σημ. Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες O Όμιλος 1/4-30/06/2012 1/4-30/06/2011 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Σύνολο Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Σύνολο Πωλήσεις Εμπορευμάτων Κόστος πωλήσεων (82.114) (6.004) (88.118) (80.748) (7.515) (88.263) Μικτό κέρδος / (ζημία) (161) Έξοδα διοίκησης (10.550) (67) (10.617) (11.486) (721) (12.207) Έξοδα διάθεσης (6.813) (35) (6.848) (6.265) (65) (6.330) Λοιπά έσοδα (6) 906 Λοιπά έξοδα (589) (3) (592) (323) - (323) Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες) (953) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 8 (3.255) (172) (3.427) (2.086) (149) (2.235) Αναλογία στα κέρδη συγγενών εταιριών Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (1.102) Φόροι εισοδήματος 9 (3.135) (2.037) (5.172) (3.125) (525) (3.650) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (101) (1.627) Κατανέμονται: Στους μετόχους της Εταιρίας (101) (1.627) Σε δικαιώματα που δεν συνιστούν έλεγχο (73) - (73) (49) - (49) (101) (1.627) Κέρδη ανά μετοχή Βασικά 0,1744 (0,0020) 0,1724 0,1548 (0,0318) 0,1230 Απομειωμένα 0,1719 (0,0019) 0,1700 0,1534 (0,0316) 0,1218 Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Βασικός Απομειωμένος Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 28

33 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες O Όμιλος 1/4-30/06/2012 1/4-30/06/2011 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Σύνολο Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Σύνολο Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (101) (1.627) Λοιπά συνολικά έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης: -Θυγατρικών (1.434) - (1.434) -Συγγενών Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων (7) - (7) (37) - (37) Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με την αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων Αποτίμηση παραγώγων (206) - (206) (828) - (828) Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με την αποτίμηση παραγώγων Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) περιόδου μετά από φόρους (1.845) - (1.845) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) περιόδου, μετά από φόρους (101) (1.627) Κατανέμονται: Στους μετόχους της Εταιρίας (101) (1.627) Σε δικαιώματα που δεν συνιστούν έλεγχο (64) - (64) (49) - (49) (101) (1.627) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 29

34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Η Εταιρία Σημ. Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 1/1-30/06/2012 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Σύνολο Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 1/1-30/06/2011 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Πωλήσεις Εμπορευμάτων Κόστος πωλήσεων (37.889) (13.634) (51.523) (38.056) (15.217) (53.273) Μικτό κέρδος / (ζημία) (1.182) Έξοδα διοίκησης (11.500) (67) (11.567) (14.413) (1.462) (15.875) Έξοδα διάθεσης (2.637) (71) (2.708) (1.290) (130) (1.420) Λοιπά έσοδα Λοιπά έξοδα (237) (6) (243) (55) - (55) Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες) (2.615) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 8 (4.676) (343) (5.019) (2.892) (298) (3.190) Έσοδα από συμμετοχές Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (425) (2.913) (494) Φόρος εισοδήματος (2.037) (1.197) (262) (525) (787) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (3.438) (1.281) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. Σύνολο 30

35 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Η Εταιρία Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 1/1-30/06/2012 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Σύνολο Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 1/1-30/06/2011 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Σύνολο Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (3.438) (1.281) Λοιπά συνολικά έσοδα Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων (11) - (11) (40) - (40) Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων Αποτίμηση παραγώγων (435) - (435) Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με αποτίμηση παραγώγων (110) - (110) Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) περιόδου, μετά από φόρους (357) - (357) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) περιόδου, μετά από φόρους (3.438) (962) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 31

36 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σημ. Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Η Εταιρία 1/4-30/06/2012 1/4-30/06/2011 Διακοπτόμενες Συνεχιζόμενες Διακοπτόμενες Σύνολο Δραστηριότητες Δραστηριότητες Δραστηριότητες Πωλήσεις Εμπορευμάτων Κόστος πωλήσεων (20.632) (6.006) (26.638) (20.155) (7.529) (27.684) Μικτό κέρδος / (ζημία) (175) Έξοδα διοίκησης (6.149) (32) (6.181) (7.134) (699) (7.833) Έξοδα διάθεσης (943) (35) (978) (739) (65) (804) Λοιπά έσοδα (4) Λοιπά έξοδα (214) (3) (217) (2) - (2) Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες) (943) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 8 (2.688) (172) (2.860) (1.533) (150) (1.683) Έσοδα από συμμετοχές Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (1.093) Φόρος εισοδήματος (2.037) (1.197) (164) (525) (689) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (66) (1.618) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. Σύνολο 32

37 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Η Εταιρία 1/4-30/06/2012 1/4-30/06/2011 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Σύνολο Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Σύνολο Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (66) (1.618) Λοιπά συνολικά έσοδα Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων (7) - (7) (37) - (37) Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων Αποτίμηση παραγώγων (206) - (206) (828) - (828) Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με αποτίμηση παραγώγων Λοιπά συνολικά έξοδα περιόδου, μετά από φόρους (171) - (171) (692) - (692) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) περιόδου, μετά από φόρους (66) (1.618) 492 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 33

38 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σημ. 30 Ιουνίου 2012 Ο Όμιλος 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Δεκεμβρίου 2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδυτικά ακίνητα Υπεραξία Λοιπά ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρίες Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη Απαιτήσεις από φόρους εισοδήματος Λοιπές απαιτήσεις Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Αποθεματικό δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών Αποθεματικό αποτίμησης παραγώγων (1.993) (1.645) (1.993) (1.645) Λοιπά αποθεματικά Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης (613) - - Αποτελέσματα εις νέο Δικαιώματα που δεν συνιστούν έλεγχο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού Πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος Λοιπές προβλέψεις Μακροπρόθεσμα δάνεια Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς συνδεόμενα μέρη Βραχυπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων Υποχρεώσεις από φόρους εισοδήματος Μερίσματα πληρωτέα Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρία 34

39 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Ο Όμιλος Ποσά αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Αποθεματικό δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών Αποθεματικό αποτίμησης παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων Λοιπά αποθεματικά Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Δικαιώματα που δεν συνιστούν έλεγχο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (3.216) (463) (1.182) Κέρδη περιόδου (63) Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) περιόδου (32) (4.990) (12) (4.683) (13) (4.696) -Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) περιόδου (32) (4.990) (76) Πληρωμή μερισμάτων σε δικαιώματα που δεν συνιστούν έλεγχο (74) (74) -Προγράμματα χορήγησης μετοχών (445) (445) - (445) - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση λογιαριασμού υπερ το άρτιο (12.778) Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου (12.778) (12.778) - (12.778) -Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (671) (2.551) Αγορά ιδίων μετοχών - - (6) (6) - (6) -Μεταφορές (7.721) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου (112) (6.172) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (1.645) (613) Κέρδη περιόδου (133) Λοιπές συνολικές ζημίες περιόδου (348) (9) (2) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) περιόδου (348) (9) (129) Πληρωμή μερισμάτων σε δικαιώματα που δεν συνιστούν έλεγχο (70) (70) -Προγράμματα χορήγησης μετοχών Μεταφορές (103) (74) - (74) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου (1.993) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 35

40 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Η Εταιρία Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Αποθεματικό δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών Αποθεματικό αποτίμησης παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (3.216) (463) Ζημίες περιόδου (1.281) (1.281) -Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) περιόδου (32) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) περιόδου (32) (1.281) (962) -Προγράμματα χορήγησης μετοχών (445) (445) -Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση λογιαριασμού υπερ το άρτιο (12.778) Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου (12.778) (12.778) -Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (671) (2.551) Αγορά ιδίων μετοχών - - (6) (6) - Υπόλοιπο 30 Ιουνίου (112) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (1.645) Κέρδη περιόδου Λοιπές συνολικές ζημίες περιόδου (348) (9) - (357) -Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) περιόδου (348) (9) Προγράμματα χορήγησης μετοχών Υπόλοιπο 30 Ιουνίου (1.993) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 36

41 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σημ. 1/1 30/ /1 30/ /1 30/ /1 30/ Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (425) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων διακοπτόμενων δραστηριοτήτων (2.901) (2.913) Κέρδη / (ζημίες) περιόδου προ φόρων (494) Προσαρμογή για: - Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (61) (107) (37) (73) - Προβλέψεις, καθαρή κίνηση Χρηματοοικονομικά έσοδα 7 (255) (313) (129) (216) - Χρηματοοικονομικά έξοδα Έσοδα από συμμετοχές (καθαρά από φόρους αλλοδαπής) - - (500) (635) - Αναλογία στα κέρδη συγγενών εταιριών (845) (213) (Κέρδη) / ζημίες από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (43) (10) (4) (Αύξηση) / Μείωση σε: - Αποθέματα (1.617) (4.195) (831) (54) - Εμπορικές απαιτήσεις (8.083) (9.268) (1.975) (635) - Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη (527) (61) (786) Λοιπές απαιτήσεις (5.410) (4.744) (4.115) (3.585) Αύξηση / (Μείωση) σε: - Εμπορικές υποχρεώσεις (1.022) Υποχρεώσεις προς συνδεόμενα μέρη 388 (279) Λοιπές υποχρεώσεις (995) (702) 947 Πληρωμές αποζημιώσεων στο προσωπικό (466) (4.091) (305) (3.685) Πληρωμές για αποκατάσταση περιβάλλοντος (714) (359) (398) (327) Πληρωμές φόρων εισοδήματος (3.514) (6.891) (297) (417) Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες - Κτήση παγίων περιουσιακών στοιχείων (15.987) (17.515) (11.451) (13.089) - Είσπραξη μερισμάτων Είσπραξη τόκων και χρηματοοικονομικών εσόδων Εισπράξεις από διακανονισμό χρηματοοικονομικών παραγώγων Έσοδα από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων Ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (15.437) (16.821) (11.094) (12.519) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες - Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου (1) - (1) - - Αγορά ιδίων μετοχών - (6) - (6) - Καθαρή αύξηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού Αύξηση μακροπρόθεσμου δανεισμού Μείωση μακροπρόθεσμου δανεισμού ( ) (15.000) ( ) (7.500) - Πληρωμές μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρίας, καθαρά από φόρους - (2) - (2) - Πληρωμές μερισμάτων σε δικαιώματα που δεν συνιστούν έλεγχο (73) (70) Πληρωμή τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων (6.167) (2.775) (5.443) (1.998) Ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (3.645) Συναλλαγματικές διαφορές επί των ταμειακών ροών 994 (1.648) 13 (233) Καθαρή αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων (241) Αύξηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Συναλλαγματικές διαφορές επί των διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων στην αρχή της περιόδου 683 (1.223) 1 - Μείον: Μεταβολή στα χρηματικά διαθέσιμα διακοπτόμενων δραστηριότητων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. Ο Όμιλος Η Εταιρία 37

42 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 38

43 Δ2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 39

44 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 1. ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ο Όμιλος εταιριών S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. («ο Όμιλος» ή «η S&B») είναι ένας όμιλος επιχειρήσεων ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως, μέσω της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. («η Εταιρία») ή μέσω των θυγατρικών της, στην εξόρυξη, επεξεργασία, διάθεση και εμπορία βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων, στην παραγωγή, διάθεση και εμπορία συλλιπασμάτων, στην έρευνα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων. Ο Όμιλος κατέχει, ενοικιάζει και έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ και γεωγραφικά διεσπαρμένο φάσμα αποθεμάτων ορυκτών και μεταλλευμάτων, επιτυγχάνοντας να προσφέρει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων στους πελάτες του. Μέσω της εξόρυξης και της επεξεργασίας των βιομηχανικών ορυκτών, ο Όμιλος αξιοποιεί τις πολλαπλές ιδιότητες τους προκειμένου να τα μετατρέψει σε προσαρμοσμένες λύσεις με ευρεία γκάμα βιομηχανικών χρήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών του στους τομείς των Κατασκευών, Χυτηρίων, Μεταλλουργίας και Ειδικών εφαρμογών σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές όπου διαθέτει εγκαταστάσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και διανομής, οι οποίες έχουν προσδιορισθεί ως Νότια Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη, Αμερική και Ασία & Ειρηνικός (σημείωση 15). Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1934 και από το 1994 οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στη Κηφισιά Αττικής, στην οδό Α. Μεταξά 15, Τ.Κ , Ελλάδα. Το 1978 η διάρκειά της παρατάθηκε μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για 50 χρόνια από τη λήξη της αρχικής της διάρκειας, δηλαδή έως το Την 30 η Ιουνίου 2012 και 2011 ο Όμιλος απασχολούσε και εργαζόμενους, αντίστοιχα, ενώ η Εταιρία απασχολούσε 639 και 660 εργαζόμενους, αντίστοιχα. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις (εφεξής «οι οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με βάση τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Δεν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα οποία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες. Όλα τα ποσά στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ (), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα. Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν συνοπτική πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου Οι οικονομικές καταστάσεις της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 η Ιουνίου 2012 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 2 α Αυγούστου

45 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2011, εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω τροποποιημένων ΔΠΧΑ και διερμηνειών που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1 η Ιανουαρίου 2012: ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (Τροποποίηση)-Μεταφορές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» (Τροποποίηση)-Αναβαλλόμενος Φόρος: Ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων Οι ανωτέρω τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ δεν έχουν επίδραση στις λογιστικές αρχές και τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Τα παρακάτω πρότυπα έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόμα εφαρμογή: ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (Τροποποίηση)- Παρουσίαση των Στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζομένους» (Τροποποίηση) Τα παρακάτω πρότυπα έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόμα εφαρμογή και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από την Ε.Ε.: ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (Τροποποίηση)- Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Ταξινόμηση και Επιμέτρηση» ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες» ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (Αναθεώρηση) ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» (Αναθεώρηση) ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (Τροποποίηση) Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων Διερμηνεία 20 «Δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου» Αναβαθμίσεις των ΔΠΧΑ: το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΛΔΠ») εξέδωσε ένα κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ , το οποίο περιέχει τροποποιήσεις των προτύπων και των σχετικών βάσεων συμπερασμάτων: - ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» - ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» - ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» - Οδηγία μετάβασης (Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) Ο Όμιλος δεν έχει νωρίτερα υιοθετήσει κάποιο άλλο πρότυπο, διερμηνεία ή τροποποίηση που έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει ακόμα εφαρμοσθεί. 41

46 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 4. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1 Μέθοδος πλήρους ενοποίησης Οι θυγατρικές εταιρίες της S&B που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι οι εξής: ΕΥΡΩΠΗ Εταιρία Χώρα Αντικείμενο Δραστηριότητας % Συμ/χής 30/6/ /12/2011 Έτος ίδρυσης / κτήσης S&B Industrial Minerals A.D. Βουλγαρία Βιομηχ. Ορυκτά 99,73% 99,73% 2003 Sibimin Overseas Ltd. Κύπρος Βιομηχ. Ορυκτά 99,99% 99,99% 1996 Cape Trahilas Enterprises Ltd. Κύπρος Διαχειρ.Ακινήτων 100,00% 100,00% 2007 Ακρωτήριο Τράχηλας Ένα Ltd. (1) Κύπρος Διαχειρ.Ακινήτων 100,00% 100,00% 2007 Ακρωτήριο Τράχηλας Δύο Ltd. (1) Κύπρος Διαχειρ.Ακινήτων 100,00% 100,00% 2007 S&B Industrial Minerals S.A.R.L. Γαλλία Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2001 S&B Industrial Minerals GmbH Γερμανία Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2001 S&B Holding GmbH Γερμανία Ετ. Συμμετοχών 100,00% 100,00% 1992 SLS Baustoffe GmbH Γερμανία Βιομηχ. Ορυκτά 99,80% 99,80% 2001 Askana Ltd. Γεωργία Βιομηχ. Ορυκτά 97,70% 97,70% 1998 Isocon S.A. Ελλάδα Βιομηχ. Ορυκτά 60,00% 60,00% 1996 Ελληνικοί Βωξίτες Ελικώνος - Γ.Λ. Μπάρλος Α.Β.Ε.Μ.Ε. Ελλάδα Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 1995 Ακρωτήριο Τράχηλας Δύο Α.Ε. Ελλάδα Διαχειρ.Ακινήτων 100,00% 100,00% 2007 Ακρωτήριο Τράχηλας Τρία Α.Ε. Ελλάδα Διαχειρ.Ακινήτων 100,00% 100,00% 2009 S&B Industrial Minerals Kft Ουγγαρία Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2001 Sarda Perlite S.r.l. Ιταλία Βιομηχ. Ορυκτά 61,00% 61,00% 2001 S&B Industrial Minerals SP Z.O.O. Πολωνία Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2006 S&B Industrial Minerals Spain S.L.u. Ισπανία Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2000 ΑΜΕΡΙΚΗ Stollberg do Brazil Ltda Βραζιλία Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2004 Milos Island Resort Ltd. (2) Β.Π.Ν Διαχειρ.Ακινήτων - 100,00% 2009 S&B Industrial Minerals North America Inc. Η.Π.Α. Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 1999 Stollberg Inc. Η.Π.Α. Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2004 ΑΣΙΑ S&B Industrial Minerals (Henan) Co. Ltd. Κίνα Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 1996 Guizhou S&B New-Typed Material Co. Ltd. Κίνα Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2009 S&B Jilin Wollastonite Co Ltd. Κίνα Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2005 S&B Industrial Minerals (Tianjin) Co. Ltd. Κίνα Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2006 Panshi Huanyu Wollastonite Co. Ltd. Κίνα Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2007 S&B Enterprise Management Consulting Co.Ltd (3) Κίνα Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% Stollberg India Pvt. Ltd. Ινδία Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2004 S&B Endustriyel Mineraller A.Ş. Τουρκία Βιομηχ. Ορυκτά 99,72% 99,72% 1996 Pabalk Maden A.Ş. Τουρκία Βιομηχ. Ορυκτά 98,73% 98,73% 1995 ΑΦΡΙΚΗ Naimex S.A.R.L. Μαρόκο Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2003 S&B Ind. Min. Morocco S.A.R.L. Μαρόκο Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2008 Υποσημειώσεις: 1. Οι εν λόγω εταιρίες βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης. 2. Την 17 η Φεβρουαρίου 2012, η εταιρία Milos Island Resort Ltd εκκαθαρίστηκε. 3. Το Μάιο του 2012, η εταιρία S&B Enterprise Management Consulting Co.Ltd ιδρύθηκε στην Κίνα. 42

47 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 4. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια) 4.2 Μέθοδος αναλογικής ενοποίησης Οι εταιρίες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης είναι οι εξής: % Συμ/χής Εταιρία Χώρα Αντικείμενο Δραστηριότητας 30/6/ /12/2011 Έτος ίδρυσης / κτήσης ΕΥΡΩΠΗ Orykton GmbH Γερμανία Βιομηχ. Ορυκτά 50,00% 50,00% 2005 Cebo International B.V. Ολλανδία Ετ. Συμμετοχών 50,00% 50,00% 2007 Cebo Holland B.V. (1) Ολλανδία Βιομηχ. Ορυκτά 50,00% 50,00% 2007 Cebo Marine B.V. (1) Ολλανδία Βιομηχ. Ορυκτά 50,00% 50,00% 2007 Cebo U.K. Ltd. (1) Μ.Βρετανία Βιομηχ. Ορυκτά 50,00% 50,00% 2007 ΑΣΙΑ Stollberg & Samil Co. Ltd. Κορέα Βιομηχ. Ορυκτά 50,00% 50,00% 2004 Qing Dao Stollberg & Samil Co.Ltd. (2) Κίνα Βιομηχ. Ορυκτά 48,32% 48,32% 2004 Pergem Mineral A.Ş. Τουρκία Βιομηχ. Ορυκτά 50,00% 50,00% 2010 Organik Madencilik Ltd. Τουρκία Βιομηχ. Ορυκτά 50,00% 50,00% 2011 Υποσημειώσεις: 1. Οι εταιρίες Cebo Hollland B.V., Cebo Marine B.V. and Cebo U.K.Ltd. ενοποιούνται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής τους Cebo International B.V. (ποσοστό συμμετοχής 100%). 2. H εταιρία Qing Dao Stollberg & Samil Co.Ltd. ενοποιείται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής της Stollberg & Samil Co.Ltd. (ποσοστό συμμετοχής 96,64%). 4.3 Μέθοδος Καθαρής Θέσης Οι εταιρίες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης είναι οι εξής: % Τελικής Συμ/χής Συγγενείς εταιρίες Χώρα Αντικείμενο Δραστηριότητας 30/6/ /12/2011 Έτος ίδρυσης / κτήσης Laviosa Chimica Mineraria S.p.A. Ιταλία Βιομηχ. Ορυκτά 35,00% 35,00% 1997 Laviosa Sanayi Ve Ticaret Ltd. (1) Τουρκία Βιομηχ. Ορυκτά 35,00% 35,00% 2008 Laviosa Trimex Industries Ltd. (1) Ινδία Βιομηχ. Ορυκτά 19,00% 19,00% 2009 Laviosa MPC SAS (1) Γαλλία Βιομηχ. Ορυκτά 28,00% 28,00% 2010 Minersarda S.p.A. (1) Ιταλία Βιομηχ. Ορυκτά 35,00% 35,00% 1993 Laviosa Promasa S.A. (2) Ισπανία Βιομηχ. Ορυκτά 29,52% 29,52% 1997 Xinyang- Athenian Mining Co Ltd. (XAMCO) Κίνα Βιομηχ. Ορυκτά 25,00% 25,00% 1996 Angang Stollberg & Samil Co.Ltd (3) Κίνα Βιομηχ. Ορυκτά 25,00% 25,00% 2010 Πρωτοβουλία Μήλου Α.Ε. Ελλάδα Λοιπές δραστ/τες 43,07% 43,07% 2007 Υποσημειώσεις: 1. Οι εταιρίες Laviosa Sanayi Ve Ticaret Ltd., Laviosa Trimex Industries Ltd., Laviosa MPC SAS και Minersarda S.p.A. ενοποιούνται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής τους Laviosa Chimica Mineraria S.p.A. (ποσοστό συμμετοχής 100%, 55%, 80% και 100% αντίστοιχα). 2. Η Εταιρία κατέχει άμεσα ποσοστό συμμετοχής 20,10% στη συγγενή εταιρία Laviosa Promasa S.A., ενώ το τελικό ποσοστό συμμετοχής που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα προκύπτει έμμεσα λόγω του γεγονότος ότι η εν λόγω εταιρία ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της Laviosa Chimica Mineraria S.p.A. 3. Η εταιρία Angang Stollberg & Samil Co. Ltd. ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής της Stollberg & Samil Co. Ltd. (ποσοστό συμμετοχής 50%). 43

48 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 5. ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το Νοέμβριο του 2011, η Εταιρία ανακοίνωσε την επίτευξη αρχικής συμφωνίας για τη σταδιακή μεταβίβαση της δραστηριότητας Βωξίτη στην Ελλάδα προς την Αλουμίνιον Α.Ε., 100% θυγατρική της Μυτιληναίος Α.Ε. To αρχικό συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των και το οποίο θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση τεχνικού, οικονομικού και νομικού ελέγχου (στο εξής το «Due Diligence») και θα προσαρμοστεί περαιτέρω με βάση το οικονομικό αποτέλεσμα της περιόδου που αρχίζει από τον 1 η Ιανουαρίου 2012 έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Due Diligence, θα συμφωνηθούν η λεπτομερής διαδικασία, οι όροι και το σχετικό χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή μεταβίβαση της δραστηριότητας Βωξίτη προς την Αλουμίνιον Α.Ε. Η αρχική συμφωνία προβλέπει την εισφορά της δραστηριότητας του Βωξίτη του Ομίλου στην Ελλάδα στην Δελφοί Δίστομον Α.Μ.Ε («ΔΔ»), 100% θυγατρική εταιρία παραγωγής Βωξίτη της Αλουμίνιον Α.Ε., στην οποία η Εταιρία θα καταστεί μέτοχος. Ακολούθως, η Αλουμίνιον Α.Ε. θα εξαγοράσει τμηματικά το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρίας στη ΔΔ, ώστε αρχικά να αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής 51% στην Δ.Δ. και στην συνέχεια θα προχωρήσει στη σταδιακή εξαγορά του υπολειπόμενου ποσοστού συμμετοχής 49% εντός περιόδου 30 μηνών. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της δραστηριότητας Βωξίτη της Εταιρίας στην Ελλάδα καθώς και της εταιρίας Ελληνικοί Βωξίται Ελικώνος Γ.Λ. Μπάρλος Α.Β.Ε.Μ.Ε., θυγατρικής της Εταιρίας, ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς πώληση στις καταστάσεις οικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρίας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα για τις εξάμηνες και τρίμηνες περιόδους που έληξαν την 30 η Ιουνίου 2012 και 2011 εμφανίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και Διακοπτόμενες δραστηριότητες» διακριτά στις καταστάσεις αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρίας ως «Διακοπτόμενες Δραστηριότητες». Επίσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΠΧΑ 5, οι αποσβέσεις των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων διακρατούμενων προς πώληση διακόπηκαν για περίοδο περίπου δύο μηνών το 2011 και για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου

49 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 5. ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια) Τα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και οι σχετιζόμενες υποχρεώσεις εμφανίζονται διακριτά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρίας της 30 ης Ιουνίου Οι βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Ενεργητικό 30 Ιουνίου 2012 O Όμιλος 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου 2012 Η Εταιρία 31 Δεκεμβρίου 2011 Μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Λοιπά ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις Λοιπά μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη Λοιπές απαιτήσεις Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού Πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος Λοιπές προβλέψεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς συνδεόμενα μέρη Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Οι καθαρές ταμειακές ροές που κατανέμονται στις διακοπτόμενες δραστηριότητες για τις εξάμηνες περιόδους που έληξαν την 30 η Ιουνίου 2012 και 2011 αντίστοιχα, παρουσιάζονται στην συνέχεια: O Όμιλος Η Εταιρία 1/1 30/ /1 30/ /1 30/ /1 30/ Ταμειακές (εκροές)/εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.383) (2.318) Ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (8.025) (9.139) (8.025) (9.139) Καθαρή ταμειακή εκροή (10.408) (4.516) (10.343) (4.609) 45

50 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 6. ΠΩΛΗΣΕΙΣ Οι πωλήσεις που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αφορούν προϊόντα που πωλούνται στις ακόλουθες αγορές: Ο Όμιλος 1/1-30/06 1/1-30/06 1/4-30/6 1/4-30/ Μεταλλουργία Χυτήρια Κατασκευές Ειδικές εφαρμογές Λοιπά Πωλήσεις Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων Σύνολο Πωλήσεων Η Εταιρία 1/1-30/06 1/1-30/06 1/4-30/6 1/4-30/ Μεταλλουργία Χυτήρια Κατασκευές Ειδικές εφαρμογές Λοιπά Πωλήσεις Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων Σύνολο Πωλήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τα χρηματοοικονομικά έσοδα που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος 1/1-30/06 1/1-30/06 1/4-30/6 1/4-30/ Πιστωτικοί τόκοι Κέρδη από αποτίμηση και διακανονισμό παραγώγων επί πετρελαίου Λοιπά Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων Η Εταιρία 1/1-30/06 1/1-30/06 1/4-30/6 1/4-30/ Κέρδη από αποτίμηση και διακανονισμό παραγώγων επί πετρελαίου Καθαρά κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές Πιστωτικοί τόκοι Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

51 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Τα χρηματοοικονομικά έξοδα που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος 1/1-30/06 1/1-30/06 1/4-30/6 1/4-30/ Χρεωστικοί τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων Χρεωστικοί τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων Προμήθειες και τραπεζικά έξοδα Χρηματοοικονομικό κόστος πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού Καθαρές ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές Χρηματοοικονομικό κόστος πρόβλεψης αποκατάστασης περιβάλλοντος Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων Χρηματοοικονομικά έξοδα διακοπτόμενων δραστηριοτήτων Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων Η Εταιρία 1/1-30/06 1/1-30/06 1/4-30/6 1/4-30/ Χρεωστικοί τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων Χρεωστικοί τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων Προμήθειες και τραπεζικά έξοδα Χρηματοοικονομικό κόστος πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού Χρηματοοικονομικό κόστος πρόβλεψης αποκατάστασης περιβάλλοντος Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων Καθαρές ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές Χρηματοοικονομικά έξοδα διακοπτόμενων δραστηριοτήτων Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) Ο φόρος εισοδήματος που παρουσιάζεται στις καταστάσεις αποτελεσμάτων αναλύεται ως εξής: Ο Όμιλος 1/1-30/06 1/1-30/06 1/4-30/6 1/4-30/ Τρέχων φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Συνολικός φόρος εισοδήματος Η Εταιρία 1/1-30/06 1/1-30/06 1/4-30/6 1/4-30/ Τρέχων φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Συνολικός φόρος εισοδήματος

52 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 9. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) (συνέχεια) Οι εταιρίες του Ομίλου έχουν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Εταιρία Υποσημ. Χώρα Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ΕΥΡΩΠΗ S&B Industrial Minerals A.D. Βουλγαρία S&B Industrial Minerals S.A.R.L. (1) Γαλλία S&B Industrial Minerals GmbH Γερμανία S&B Holding GmbH Γερμανία SLS Baustoffe GmbH Γερμανία Orykton GmbH Γερμανία Askana Ltd. Γεωργία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (2) Ελλάδα Isocon A.E. Ελλάδα Ελληνικοί Βωξίται Ελικώνος - Γ.Λ.Μπάρλος Α.Β.Ε.Μ.Ε. Ελλάδα Ακρωτήριο Τράχηλας Ένα Α.Ε. ( 4) Ελλάδα Ακρωτήριο Τράχηλας Δύο Α.Ε. Ελλάδα Ακρωτήριο Τράχηλας Τρία Α.Ε Ελλάδα S&B Industrial Minerals Spain S.L.u. Ισπανία Sarda Perlite S.r.l. (3) Ιταλία Sibimin Overseas Ltd. Κύπρος Cape Trahilas Enterprises Ltd. Κύπρος Ακρωτήριο Τράχηλας Ένα Ltd. (5) Κύπρος - Ακρωτήριο Τράχηλας Δύο Ltd. (5) Κύπρος - Cebo International B.V. Ολλανδία Cebo Holland B.V. Ολλανδία Cebo Marine B.V. Ολλανδία Cebo U.K. Ltd. Μ.Βρετανία S&B Industrial Minerals Kft. Ουγγαρία S&B Industrial Minerals SP Z.O.O. Πολωνία ΑΜΕΡΙΚΗ S&B Industrial Minerals North America Inc. ΗΠΑ Stollberg Inc. ΗΠΑ Stollberg do Brazil Ltda Βραζιλία ΑΣΙΑ S&B Industrial Minerals (Henan) Co. Ltd. Κίνα S&B Jilin Wollastonite Co Ltd. Κίνα S&B Industrial Minerals (Tianjin) Co. Ltd. Κίνα Panshi Huanyu Wollastonite Co. Ltd. Κίνα Qing Dao Stollberg & Samil Co.Ltd. Κίνα S&B Endustriyel Mineraller A.Ş. Τουρκία Pabalk Maden A.Ş. Τουρκία Pergem Mineral A.Ş. Τουρκία Organik Madencilik Ltd. Τουρκία 2011 Stollberg India Pvt. Ltd. Ινδία 2011 Stollberg & Samil Co. Ltd. Κορέα ΑΦΡΙΚΗ Naimex S.A.R.L. Μαρόκο S&B Ind. Min. Morocco S.A.R.L. Μαρόκο Υποσημειώσεις: 1. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις για την S&B Industrial Minerals S.A.R.L. αφορούν την περίοδο Η εν λόγω όμως περίοδος εκτείνεται πίσω έως το 2006 εξαιτίας της απορρόφησης της Denain Anzin Metallurgie S.A.S. Οι εταιρίες βρίσκονται σε διαδικασία φορολογικού ελέγχου για το έτος Για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2011, η Εταιρία ελέγχθηκε από τους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές σύμφωνα με τον Ν.3842/2010, με πρόγραμμα εργασιών του κανονισμού της ΠΟΛ 1159/ Η εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία φορολογικού ελέγχου. 4. H εταιρία έχει εκκαθαριστεί αλλά βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας δεν έχουν διακανονιστεί οι φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις της. 5. Οι εν λόγω εταιρίες ελέγχθηκαν από τις φορολογικές αρχές για τα έτη και δεν προέκυψαν φορολογικές υποχρεώσεις. 48

53 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 10. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΒΑΡΗ Επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρίας δεν υφίστανται βάρη εκτός από υποθήκη ποσού 1,1 εκατ. σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας S&B Industrial Minerals A.D. (Σημείωση 11). 11. ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Ο Όμιλος υπό την ιδιότητα του ενάγοντος και / ή του εναγόμενου εμπλέκεται σε διάφορες εκκρεμοδικίες οι οποίες έχουν προκύψει κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του, έναντι των οποίων έχει σχηματίσει πρόβλεψη συνολικού ύψους περίπου και κατά την 30 η Ιουνίου 2012 και 31 η Δεκεμβρίου 2011, αντίστοιχα (η Εταιρία και κατά την 30 η Ιουνίου 2012 και 31 η Δεκεμβρίου 2011, αντίστοιχα) στις οικονομικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα, με τις υπ αριθμ. 8778/07 και 8779/07 αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είχαν επιβληθεί κατά το έτος 2007 στην Εταιρία πρόστιμα ύψους 224 και 168, αντίστοιχα. Η Εταιρία, αφού κατέβαλε το σύνολο των ανωτέρω προστίμων το 2008, άσκησε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προσφυγές για την ακύρωση των ανωτέρω αποφάσεων. Το Διοικητικό Εφετείο με τις υπ αριθμ. 1630/2008 και 1631/2008 αποφάσεις του έκανε δεκτές τις προσφυγές και ακύρωσε τις ως άνω αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά εισπράχθηκαν από την Εταιρία εντός του Οι αρμόδιες υπηρεσίες επανακίνησαν την διαδικασία και με τις αποφάσεις 2589/ και 2588/ επέβαλαν στην Εταιρία τα ίδια ποσά προστίμων 224 και 168 αντίστοιχα. Τα ποσά καταβλήθηκαν εντός του Μετά την καταβολή των ανωτέρω προστίμων, η Εταιρία, άσκησε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η οποία παραπέμφθηκε προς εκδίκαση στο Διοικητικό Εφετείο Σύρου λόγω της πρόσφατης αναδιοργάνωσης στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων. Με την από 29 η Σεπτεμβρίου 2010 επιστολή της, η Γραμματεία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (I.C.C.) ενημέρωσε την Εταιρία ότι έλαβε ένα αίτημα για διαιτησία από την Kerneos S.A. (αιτών), μια γαλλική εταιρία που είναι πελάτης της Εταιρίας. Ο αιτών, με βάση μια 10ετή συμφωνία πώλησης βωξίτη με την Εταιρία, υποστήριζε ότι η Εταιρία παραβίασε τις συμβατικές της υποχρεώσεις λόγω μή παράδοσης των καθορισμένων ποσοτήτων στην προαναφερθείσα συμφωνία. Με βάση το αναθεωρημένο υπόμνημα που υποβλήθηκε την 29 η Ιουνίου 2011, ο αιτών διεκδίκησε το ποσό των 4,8 εκατ. για ποινές καθυστέρησης και των 2,2 εκατ. για υποτιθέμενες ζημίες. Την 9 η Μαρτίου 2012, το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του I.C.C. εξέδωσε την απόφαση του με βάση την οποία η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει στην Kerneos S.A. ποσό 2,2 εκατ. για ζημίες που η τελευταία υπέστη. Αναφορικά με τις ποινές καθυστέρησης, η απόφαση όρισε ότι εφαρμόζεται η σχετική διάταξη της σύμβασης χωρίς όμως να επιδικάσει συγκεκριμένο ποσό. Επιπλέον, το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για την επιβολή ποινών καθυστέρησης για τα φορτία του 2009 και κάλεσε την Εταιρία να παράσχει πρόσθετες διευκρινίσεις για την περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου 2010 έως την 15 η Μαΐου 2011, σχετικά με ένα επικουρικό αίτημα που είχε υποβάλει κατά τη διάρκεια της διαιτησίας, σύμφωνα με το οποίο τα αιτηθέντα ποσά ποινών καθυστέρησης ήταν υπέρμετρα υψηλά και όφειλαν να περιοριστούν σε εύλογο ύψος. Πέραν τούτου, η Kerneos S.A. επιφυλάχθηκε να υποβάλει πρόσθετο αίτημα για υποτιθέμενες ζημιές και ποινές καθυστέρησης για την περίοδο από την 15 η Μαΐου 2011 έως την 31 η Δεκεμβρίου Με βάση την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου, το επιδικασθέν ποσό αποζημίωσης 2,2 εκατ. επιβάρυνε την κατάσταση αποτελεσμάτων της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 και καταβλήθηκε τον Απρίλιο του Την 29 η Ιουνίου 2012, η Kerneos S.A. υπέβαλε πρόσθετο αίτημα συνολικού ποσού 6,3 εκατ. για υποτιθέμενες ζημιές, ποινές καθυστέρησης και προσαυξήσεις τόκων για την περίοδο από την 15 η Μαΐου 2011 έως την 31 η Δεκεμβρίου Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει για αυτό το αίτημα και για τις αντικρουόμενες θέσεις 49

54 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 11. ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (συνέχεια) των αντισυμβαλλομένων σε εύλογο χρόνο. Με βάση τα προαναφερθέντα γεγονότα και εξελίξεις, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι πρόβλεψη ποσού 1,3 εκατ. στην κατάσταση οικονομικής θέσης επαρκεί για να καλύψει ποσά που ενδεχομένως να επιδικασθούν μελλοντικά και κατά συνέπεια η κατάσταση αποτελεσμάτων της 30 ης Ιουνίου 2012 δεν έχει επιβαρυνθεί με επιπρόσθετα ποσά. Τον Δεκέμβριο του 2003, ο Όμιλος εξαγόρασε την εταιρία S&B Industrial Minerals A.D. (πρώην Bentonit A.D.) από τους ιδιοκτήτες της, οι οποίοι είχαν προβεί στην εξαγορά της το 1998 μέσω διαδικασίας ιδιωτικοποίησης. Με βάση τη σύμβαση ιδιωτικοποίησης, οι αγοραστές ανέλαβαν έναντι της Αρχής Αποκρατικοποιήσεων της Βουλγαρίας δεσμεύσεις τις οποίες δεν τήρησαν, με συνέπεια να δημιουργηθούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Εντούτοις, ο Όμιλος ουδέποτε ενημερώθηκε για το γεγονός αυτό, διότι η εταιρία S&B Industrial Minerals A.D. δεν θα μπορούσε να υπέχει ευθύνη για παράβαση των όρων της σύμβασης ιδιωτικοποίησης εφόσον συμβατικά υπόχρεοι ήταν οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες. Μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου το 2006, η Αρχή Αποκρατικοποιήσεων νομιμοποιήθηκε να στραφεί εναντίον των νομικών προσώπων που ιδιωτικοποιήθηκαν σε περίπτωση που οι αγοραστές δεν τηρούσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Λόγω αυτής της αλλαγής, η Αρχή Αποκρατικοποιήσεων της Βουλγαρίας ενέγραψε το 2007 υποθήκη στα περιουσιακά στοιχεία της S&B Industrial Minerals A.D. ποσού 1,1 εκατ. χωρίς να προβεί σε ενημέρωση εφόσον δεν είχε τη νομική υποχρέωση για αυτό. Το Νοέμβριο του 2011, η S&B Industrial Minerals A.D. ενημερώθηκε για την έναρξη διαδικασίας κατάσχεσης των ενυπόθηκων περιουσιακών της στοιχείων για να εξοφληθεί απαίτηση ποσού 600 πλέον νόμιμων τόκων. Η κατάσχεση ανεστάλη προσωρινά. Πέραν της ανωτέρω αναστολής, η S&B Industrial Minerals A.D. προέβη σε περαιτέρω νομικές ενέργειες και προσεπικάλεσε την Οικονομική Επενδυτική Τράπεζα να παρέμβει ως εγγυήτρια της εξαγοράς του Εάν ο Όμιλος αναγκαστεί για οποιονδήποτε λόγο να καταβάλλει αποζημίωση, θα εγείρει αξιώσεις κατά των πωλητών και της Οικονομικής Επενδυτικής Τράπεζας, ως εγγυήτριάς τους στην εν λόγω εξαγορά. Λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης και της προσφυγής στη διαιτησία κατά των πωλητών και των εγγυητών, η Διοίκηση του Ομίλου έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι δεν θα υπάρξουν οικονομικές ζημίες για τον Όμιλο. Πέραν των υποθέσεων για τις οποίες σχηματίστηκε η ανωτέρω πρόβλεψη, η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι όλες οι λοιπές εκκρεμοδικίες θα τελεσιδικήσουν χωρίς να επιφέρουν σημαντική επίδραση στην οικονομική θέση και τα αποτελέσματά του Ομίλου και της Εταιρίας. 12. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρίες πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας του Ομίλου και αφορούν κατά κύριο λόγο λειτουργικές και κατά ένα μέρος επενδυτικές δραστηριότητες. Τα υπόλοιπα δεν καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις, είναι άτοκα και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών εντός των χρονικών ορίων που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εν λόγω εταιριών. Οι εκκρεμείς εγγυήσεις από την S&B προς θυγατρικές της κατά την 30 η Ιουνίου 2012 και την 31 η Δεκεμβρίου 2011 αναλύονται στην Σημείωση 14. Η Διοίκηση της Εταιρίας γενικά δεν θεωρεί ότι απαιτείται πρόβλεψη για πιθανή αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες της και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έναντι των απαιτήσεων αυτών, εκτός από την περίπτωση της Askana Ltd. για την οποία έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ εταιριών που ενοποιούνται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης έχουν απαλειφθεί από τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 50

55 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 12. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) Ακολουθούν πίνακες που απεικονίζουν τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα του Ομίλου με τις συνδεόμενες εταιρίες: 30 Ιουνίου 2012 Απαιτήσεις Συγγενείς εταιρίες Laviosa Chimica Mineraria S.p.A Xinyang Athenian Mining Co. Ltd Από κοινού ελεγχόμενες οντότητες Pergem Mineral A.S Cebo International B.V Stollberg & Samil Co. Ltd Λοιπές συνδεόμενες εταιρίες Halliburton Affiliates LLC Όμιλος Εταιριών Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε Περλίτ Ελλάς Α.Ε Rescon India Private Ltd Λοιπές Έσοδα 31 Δεκεμβρίου 2011 Ο Όμιλος Ο Όμιλος 30 Ιουνίου 2012 Υποχρεώσεις Έξοδα 31 Δεκεμβρίου /1-30/06 1/1-30/06 1/1-30/06 1/1-30/ Συγγενείς εταιρίες Laviosa Promasa S.A Laviosa Chimica Mineraria S.p.A Xinyang Athenian Mining Co. Ltd Από κοινού ελεγχόμενες οντότητες Cebo International B.V Stollberg & Samil Co. Ltd Λοιπές Λοιπές συνδεόμενες εταιρίες Halliburton Affiliates L.L.C Περλίτ Ελλάς Α.Ε Rescon India Private Ltd Λοιπές

56 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 12. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) Ακολουθούν πίνακες που απεικονίζουν τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα της Εταιρίας με τις συνδεόμενες εταιρίες: 30 Ιουνίου 2012 Απαιτήσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Η Εταιρία 30 Ιουνίου 2012 Υποχρεώσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Θυγατρικές εταιρίες Isocon A.Ε S&B Holding GmbH Sarda Perlite S.r.l Sibimin Overseas Ltd Έμμεσες Θυγατρικές εταιρίες S&B Endustriyel Mineraller A.S S&B Industrial Minerals Spain S.L.u S&B Industrial Minerals A.D S&B Industrial Minerals (Henan) Co. Ltd S&B Industrial Minerals GmbH S&B Industrial Minerals North America Inc S&B Industrial Minerals S.A.R.L Λοιπές Συγγενείς εταιρίες Laviosa Chimica Mineraria S.p.A Λοιπές συνδεόμενες εταιρίες Cebo International B.V Όμιλος Εταιριών Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε Λοιπές Οι υποχρεώσεις προς την S&B Industrial Minerals GmbH ποσού , την S&B Industrial Minerals Νorth America Inc. ποσού και την S&B Industrial Minerals S.A.R.L. ποσού σχετίζονται με προκαταβολές για την αγορά βιομηχανικών ορυκτών. Κατ εφαρμογή απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του 2010, η Εταιρία προχώρησε εντός του 2012 στην εξαγορά από την εταιρία OΡΥΜΗΛ Α.Ε. του εναπομείναντος τμήματος αγροτεμαχίου στη νήσο Μήλο έναντι ποσού

57 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 12. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) Έσοδα Η Εταιρία 1/1-30/06 1/1-30/06 1/1-30/06 1/1-30/ Θυγατρικές εταιρίες Isocon A.E S&B Holding GmbH Sarda Perlite S.r.l Sibimin Overseas Ltd Έμμεσες Θυγατρικές εταιρίες S&B Industrial Minerals GmbH S&B Industrial Minerals North America Inc S&B Industrial Minerals S.A.R.L S&B Endustriyel Mineraller A.S S&B Industrial Minerals Spain S.L.u Stollberg Inc S&B Industrial Minerals A.D Λοιπές Συγγενείς εταιρίες Laviosa Promasa S.A Laviosa Bentec S.p.A. Chimica Mineraria S.p.A Λοιπές συνδεόμενες εταιρίες Cebo International B.V Λοιπές Έξοδα Αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών Οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης του Ομίλου ανέρχονται κατά την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2012 στο ποσό των (ποσό κατά την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2011). Οι υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ανέρχονται την 30 η Ιουνίου 2012 στο ποσό των (ποσό κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2011). Τέλος, οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης της Εταιρίας ανέρχονται κατά την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2012 στο ποσό των (ποσό κατά την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2011). Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ανέρχονται την 30 η Ιουνίου 2012 στο ποσό των 980 (ποσό κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2011). 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Για τις εξάμηνες περιόδους που έληξαν την 30 η Ιουνίου 2012 και 2011, ο Όμιλος πραγματοποίησε κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 16 εκατ. και 17,5 εκατ., αντίστοιχα, ενώ η Εταιρία 11,5 εκατ. και 13,1 εκατ., αντίστοιχα. 53

58 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 14. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Ο Όμιλος κατά την 30 η Ιουνίου 2012 και την 31 η Δεκεμβρίου 2011, είχε χορηγήσει συνολικά εγγυητικές επιστολές ύψους 10,1 εκατ. και 6,8 εκατ. αντίστοιχα, ενώ η Εταιρία 3,7 εκατ. και 4,0 εκατ. αντίστοιχα, και οι οποίες αφορούσαν κυρίως μεταλλευτικές αδειοδοτήσεις. Επιπλέον, η Εταιρία κατά την 30 η Ιουνίου 2012 είχε χορηγήσει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών της για την παροχή χορηγήσεων προς αυτές συνολικού ύψους 40,7 εκατ. περίπου ( 53,7 εκατ. την 31 η Δεκεμβρίου 2011). 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Με ισχύ από το 2012, η οργανωτική δομή του Ομίλου άλλαξε από κέντρα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών μονάδων που βασίζονταν στα προϊόντα βιομηχανικών ορυκτών στις γεωγραφικές περιοχές όπου ο Όμιλος διαθέτει εγκαταστάσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και διανομής ώστε να επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση της πολυπλοκότητας και της διαφοροποίησης όλων των γεωγραφιών και να υποστηριχθεί η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης. Στα πλαίσια της νέας δομής, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τέσσερις λειτουργικούς τομείς που λειτουργούν με σκοπό το κέρδος (Γεωγραφικές Περιοχές), οι οποίοι διοικούνται ανεξάρτητα και στον Διοικητικό τομέα (Corporate). Η πληροφόρηση που γνωστοποιείται εξωτερικά για τους λειτουργικούς τομείς βασίζεται στις εσωτερικές οργανωτικές και διοικητικές δομές του Ομίλου και στα κυριότερα κονδύλια των εσωτερικών οικονομικών αναφορών που δίνονται στον επικεφαλή λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ως εκ τούτου, οι λειτουργικοί τομείς προς παρουσίαση του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι: Γεωγραφική Περιοχή Νότιας Ευρώπης η οποία περιλαμβάνει τις εταιρίες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Γεωργία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Μαρόκο και Τουρκία. Γεωγραφική Περιοχή Βόρειας Ευρώπης η οποία περιλαμβάνει τις εταιρίες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ουγγαρία και Πολωνία. Γεωγραφική Περιοχή Αμερικής η οποία περιλαμβάνει τις εταιρίες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Βραζιλία και τις ΗΠΑ. Γεωγραφική Περιοχή Ασίας & Ειρηνικού η οποία περιλαμβάνει τις εταιρίες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ινδία, Κίνα και Κορέα. Ο Διοικητικός Τομέας (Corporate) συμπεριλαμβάνει τις διοικητικές δραστηριότητες. Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία συνάθροιση λειτουργικών τομέων για το σχηματισμό των παραπάνω προς παρουσίαση λειτουργικών τομέων. Η Διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των επιχειρηματικών τομέων ξεχωριστά με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση των πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσης. Η αξιολόγηση της απόδοσης του τομέα βασίζεται στις πωλήσεις, στα κέρδη / (ζημίες) προ φόρων και στα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων («EBITDA»). Σημειώνεται ότι ο Όμιλος εφαρμόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές για την επιμέτρηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων των τομέων με αυτές των οικονομικών καταστάσεων. Η χρηματοδότηση του Ομίλου, που περιλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά έξοδα (εκτός των χρηματοοικονομικών εξόδων για προβλέψεις αποκατάστασης περιβάλλοντος και αποζημίωσης προσωπικού) και τα χρηματοοικονομικά έσοδα, καθώς και οι φόροι εισοδήματος παρακολουθούνται σε ενοποιημένο επίπεδο και περιλαμβάνονται στον διοικητικό τομέα (corporate) χωρίς να επιμερίζονται στους λειτουργικούς τομείς που λειτουργούν με σκοπό το κέρδος. Οι συναλλαγές μεταξύ των λειτουργικών τομέων πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας του Ομίλου κατά τρόπο παρόμοιο με αυτές μεταξύ των συνδεμένων εταιριών. Οι διατομεακές πωλήσεις απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης. 54

59 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (συνέχεια) Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων του Ομίλου για τις περιόδους που έληξαν την 30 η Ιουνίου 2012 και 2011, αντίστοιχα. Σημειωνεται ότι τα συγκριτικά ποσά έχουν αναταξινομηθεί έτσι ώστε να απεικονίζουν την νέα οργανωτική δομή του Ομίλου: Πωλήσεις 1/1-30/06/2012 Σε τρίτους Διατομεακές Σύνολο πωλήσεων Αποτελέσματα Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων EBITDA Νότια Ευρώπη Βόρεια Ευρώπη Αμερική Ασία & Ειρηνικός Corporate (15.939) (10.741) Απαλοιφές - (24.173) (24.173) Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Σύνολο Πωλήσεις 1/1-30/06/2011 Αποτελέσματα Σε τρίτους Διατομεακές Σύνολο πωλήσεων Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων EBITDA Νότια Ευρώπη Βόρεια Ευρώπη Αμερική Ασία & Ειρηνικός Corporate (14.037) (10.640) Απαλοιφές - (27.591) (27.591) (49) (49) Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Διακοπτόμενες Δραστηριότητες (2.901) Σύνολο

60 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (συνέχεια) Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία των λειτουργικών τομέων του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2012 και 31 η Δεκεμβρίου Σημειώνεται ότι τα συγκριτικά ποσά έχουν αναταξινομηθεί έτσι ώστε να απεικονίζουν την νέα οργανωτική δομή του Ομίλου: 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου 2011 Νότια Ευρώπη Βόρεια Ευρώπη Αμερική Ασία & Ειρηνικός Corporate Απαλοιφές (27.270) (15.935) Περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση Σύνολο Σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις από φόρους εισοδήματος (τρέχοντες και αναβαλλόμενοι), τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνονται στον Διοικητικό (Corporate) τομέα. 16. ΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εντός του Ιουνίου 2012, η Εταιρία ολοκλήρωσε συμφωνία για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου του Ν.3156/2003 ποσού 110 εκατ., το οποίο εκταμιεύθηκε τον Ιουνίου Το δάνειο έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, είναι κυμαινομένου επιτοκίου βασισμένο στο Euribor πλέον περιθωρίου και είναι πληρωτέο σε επτά (7) μεταβλητές δόσεις. Η Εταιρία χρησιμοποίησε το εν λόγω δάνειο για την αναχρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. Εντός του Ιουνίου 2012, ο Όμιλος ολοκλήρωσε συμφωνία τραπεζικού δανείου ποσού 40 εκατ., το οποίο εκταμιεύθηκε τον Ιούνιο του Το παραπάνω δάνειο έχει διάρκεια τριών ετών, είναι κυμαινομένου επιτοκίου βασισμένο στο Euribor πλέον περιθωρίου και είναι πληρωτέο σε έξι (6) μεταβλητές δόσεις. Οι οικονομικές ρήτρες των ανωτέρω δανείων περιλαμβάνουν προϋποθέσεις ελάχιστης αναλογίας του συνολικού καθαρού δανεισμού προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA), των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) προς τους καθαρούς τόκους και του συνολικού καθαρού δανεισμού προς τα ίδια κεφάλαια (αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου). Αναφορικά με τα ανωτέρω δάνεια, παρατίθεται παρακάτω ο πίνακας μελλοντικών αποπληρωμών κατά την 30 η Ιουνίου 2012: O Όμιλος Η Εταιρία Εντός ενός έτους έτη Εντός του Ιουνίου 2012, ο Όμιλος αποπλήρωσε δάνεια ποσού 159 εκατ. από τα οποία ποσό 114 εκατ. αφορούσε ομολογιακά δάνεια της Εταιρίας και ποσό 45 εκατ. κοινοπρακτικό δάνειο του Ομίλου. 56

61 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 17. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Όλα τα ποσά στη σημείωση αυτή αναφέρονται σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Επιστροφή Κεφαλαίου Την 11 η Απριλίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πρότεινε και την 27 η Ιουνίου 2012, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ,75 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού "Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο", με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,00 σε 1,25. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε επίσης τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ,75 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,25 και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους. Την 30 η Ιουνίου 2012, η προαναφερθείσα συναλλαγή εκκρεμούσε προς έγκριση από τις αρμόδιες αρχές και κατά συνέπεια την 30 η Ιουνίου 2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν στο ποσό των , διαιρούμενο σε κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία. 18. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Την 11 η Ιουλίου 2012, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενέκρινε τη μείωση στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας όπως αναφέρεται στην Σημείωση 17. Σε συνέχεια της εν λόγω έγκρισης, το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρίας την 2 α Αυγούστου

62 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 19. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ Οι ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιριών από ξένο νόμισμα σε είναι οι εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου 2011 Δ% 1 = USD 1,2590 1,2939-3% 1 = GBP 0,8068 0,8353-3% 1 = BGN 1,9558 1,9558 0% 1 = HUF 287,77 314,58-9% 1 = TRY 2,283 2,443-7% 1 = CNY 7,8710 8,1588-4% 1 = GEL 2,0783 2,1740-4% 1 = KRW 1.435, ,10-4% 1 = BRL 2,5606 2,4342 5% 1 = INR 70,120 68,713 2% 1 = MAD 11, ,1351-1% 1 = PLN 4,2488 4,4580-5% ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Μέση ισοτιμία 1/1-31/ Μέση ισοτιμία 1/1-31/ Δ% 1 = USD 1,2965 1,4033-8% 1 = GBP 0,8225 0,8682-5% 1 = BGN 1,9558 1,9558 0% 1 = HUF 295,45 269,45 10% 1 = TRY 2,3360 2,208 6% 1 = CNY 8,1748 9, % 1 = GEL 2,1350 2,400-11% 1 = KRW 1.481, ,62-4% 1 = BRL 2,4172 2,2923 5% 1 = INR 67,596 63,112 7% 1 = MAD 11, ,2540-1% 1 = PLN 4,2459 3,9527 7% 58

63 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 59

64 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 60

65 61

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2011

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2011 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2011 Η παρούσα Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 και είναι

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενοποιημένες πωλήσεις 80 εκατ. περίπου, μειωμένες κατά 28% σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2009

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2009 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2009 Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 και εγκρίθηκε από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου (ΔΠΧΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενοποιημένες πωλήσεις 242 εκατ. περίπου, μειωμένες κατά 32 σε σχέση με τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου (ΔΠΧΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενοποιημένες πωλήσεις 158 εκατ. περίπου, μειωμένες κατά 34% σε σχέση με το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/ και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2010 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων.

Γ. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων. Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.» Επί των πεπραγμένων και των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.08.-31.12.08

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α τριμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α τριμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 22 Μαΐου Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1,24 δις από 1,2 δις, το α τρίμηνο του, αυξημένα κατά 3,5%. Το πολύ χαμηλό ύψος χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 27 Αυγούστου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Το α εξάμηνο του,σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χαρακτηρίζεται από μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα