Θα ήταν παράλειψη µας να µην αναφέρουµε τη βοήθεια του κ. Νικολαΐδη, Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος για την παραχώρηση χαρτών GIS.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θα ήταν παράλειψη µας να µην αναφέρουµε τη βοήθεια του κ. Νικολαΐδη, Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος για την παραχώρηση χαρτών GIS."

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Εργασία Με Θέµα: Διαχείριση των Αποβλήτων στις Χοιροτροφικές Μονάδες της Κύπρου Λοΐζου Ελένη 141/ Παναγιώτου Θάλεια 141/ Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Στασινάκης Αθανάσιος Μυτιλήνη,

2 Ευχαριστίες Θα θέλαµε να υποβάλλουµε θερµές ευχαριστίες προς τον ρ. Αθανάσιο Στασινάκη για την ανάθεση της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας, καθώς και για την πολύτιµη βοήθειά του προς την περάτωσή της. Στυλοβάτης της προσπάθειάς µας ήταν ο ανώτερος λειτουργός της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ο κ. Βοσκός τον οποίο ευχαριστούµε ιδιαιτέρως, ο οποίος από την πρώτη µας τηλεφωνική επαφή επέδειξε ενδιαφέρον και µας δέχτηκε στο γραφείο του παρά το φόρτο εργασίας του, µε εγκαρδιότητα και πατρική αγάπη, ως ένας δάσκαλος που προσπαθούσε να βοηθήσει τους µαθητές του, παρέχοντας µας τις αναγκαίες πληροφορίες για ολοκλήρωση της έρευνάς µας. Θα ήταν παράλειψη µας να µην αναφέρουµε τη βοήθεια του κ. Νικολαΐδη, Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος για την παραχώρηση χαρτών GIS. Πολλές ευχαριστίες οφείλουµε στους ιδιοκτήτες των χοιροτροφικών µονάδων για το χρόνο που µας αφιέρωσαν για την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων βοηθώντας έτσι στην διεκπεραίωση της έρευνάς µας. Επιπλέον δεν θα µπορούσαµε να µην ευχαριστήσουµε τις φίλες µας Μαριάννα Παπακυριάκου, Άντρια Κωνσταντίνου και Κατερίνα Πασχάλη για την στήριξη τους σε όλες τις δύσκολες µας στιγµές αλλά και για όλες τις όµορφες στιγµές που περάσαµε µαζί αυτά τα τέσσερα χρόνια στο νησί, ελπίζοντας πως η φιλία µας δεν θα τελειώσει εδώ. Τέλος, το πιο µεγάλο ευχαριστώ, οφείλουµε στους πιο υπέροχους ανθρώπους στη ζωή µας, τους γονείς µας, οι οποίοι µας έδωσαν τη δυνατότητα να ζήσουµε αυτό το υπέροχο κοµµάτι που λέγεται φοιτητική ζωή. 11

3 Περιεχόµενα Ευχαριστίες 1 Περίληψη 8 Θεωρητικό µέρος Χοιροτροφία ιαδικασίες Παραγωγής Εγκαταστάσεις Εκτροφή χοίρων Καταναλώσεις και Εκποµπές Καταναλώσεις Εκποµπές και ηµιουργία Ροών Αποβλήτων Μέθοδοι Επεξεργασίας και ιαχείριση Αποβλήτων ιαχείριση Χοιρολυµάτων στους Χώρους Παραγωγής 29 τους Μέθοδοι Επεξεργασίας που Χρησιµοποιούνται 32 Παγκοσµίως Αξιοποίηση των Αποβλήτων Nοµοθεσία Νόµοι 2002 και 2006, οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (χορήγηση Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων) Προνοούν για την εξάλειψη ή µείωση και τον έλεγχο της ρύπανσης των νερών και του εδάφους 106(I)/ Συγκεκριµένη Ευρωπαϊκή νοµοθεσία µε την οποία εναρµονίζεται η νέα νοµοθεσία. Νόµος 106(I)/ Κύρια µέρη του νόµου περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 106(I)/ Γενικοί Όροι Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων για Εγκαταστάσεις Εντατικής Εκτροφής Χοίρων οι οποίες διαθέτουν πάνω από 2000 θέσεις χοίρων Παραγωγής άνω των 30 κιλών ή πάνω από 750 θέσεις για Χοιροµητέρες ιαχείριση Περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας 53 (187(Ι)/2002) Εγκατάσταση Αντιρρυπαντικού Συστήµατος στο Στάβλο Τεχνικές για την προετοιµασία του σιτηρεσίου, αποθήκευση και τροφοδοσίας του Εφαρµογή του Νόµου για την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (Αρ. 56(Ι)/2003) στις Χοιροτροφικές 55 12

4 Μονάδες Τεχνικές µείωσης της δυσοσµίας Τεχνικές µείωσης των εκποµπών από τους χώρους αποθήκευσης των αποβλήτων Τους Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Νιτρορύπανση Γεωργικής Προελεύσεως) Κανονισµούς του 2002, Ευπρόσβλητες Ζώνες σε νιτρικά ( ιάταγµα του 2004), Σχέδιο ράσης για Προστασία των νερών στις Ευπρόσβλητες 71 Ζώνες σε Νιτρικά ( ιάταγµα του 2004) Προστασία υπογείων νερών Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ..Π 263/2007) Άλλα απόβλητα, Νόµος για τη ιαχείριση των Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, Νόµος για τη ιαχείριση των Στερεών αστικών απορριµµάτων και ο νόµος για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών. 73 Μεθοδολογία ιαδικασίες Έρευνας Προκαταρτικές ενέργειές Σύνταξη Οδοιπορικού - Ερωτηµατολογίου Επίσκεψη Συλλογή στοιχείων Πληροφοριών Ισχύουσα Περιβαλλοντική Πολιτική Επεξεργασία στοιχείων Πληροφοριών 79 Αποτελέσµατα και Συζήτηση Χοιροτροφία στην Κύπρο Κυπριακή Πραγµατικότητα Ρύποι Τρόπος συλλογής των αποβλήτων από το χώρο Υφιστάµενη Πρακτική ιαχείρισης των υγρών αποβλήτων στην Κύπρο Πρακτικές ιαχείρισης των χοιρολυµάτων στην Κύπρο Περιγραφή Μεθόδων Επεξεργασίας Αναλυτικά στοιχεία της Χοιροτροφίας στην Κύπρο οµή της Χοιροτροφίας Περιβαλλοντική Εικόνα Χοιροστασίων Σύστηµα διατροφής και αποθήκευση ζωοτροφών Πηγές ενέργειας, ύδρευσης και τρόποι κλιµατισµού χοιροστασίων

5 Μέθοδος Γονιµοποίησης των Χοιροµητέρων Αποτελέσµατα Ερωτηµατολογίου Στοιχεία Λειτουργίας της Επιχείρησης Συστήµατα Επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων Ποσοτικά Χαρακτηριστικά Υγρών Αποβλήτων Συλλογή Αποβλήτων από τον χώρο Μέθοδοι ιαχείρισης των Αποβλήτων Σύστηµα ιάθεσης των Υγρών Αποβλήτων Σύστηµα ιάθεσης των Στερεών Αποβλήτων Προτάσεις για Μείωση Χρήσης Νερού Γενικά Ανάγκες για νερό Χρήση νερού για χοιροστάσιο Έλεγχος της συνολικής κατανάλωσης νερού µέσα στο 110 χοιροστάσιο 6.4 Προµήθεια νερού Ρυθµός ροής των θηλών ύδρευσης Ύψος των θηλών Θερµοκρασία νερού Θερµοκρασία Περιβάλλοντος Ποιότητα νερού ιατροφή 114 Συµπεράσµατα 115 Βιβλιογραφία

6 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1.1: Χαρακτηριστικά των βλαβερών αερίων των ζωικών αποβλήτων 19 Πίνακας 1.2: Παραγόµενη ποσότητα αποβλήτων από τους χοίρους που εκτρέφονται σε θαλάµους µε σχαρωτό δάπεδο. 26 Πίνακας 1.3: Ρυπαντικό φορτίο αποβλήτων χοιροστασίων ανά ηµέρα 28 Πίνακας 4.1: Ρυπαντικό φορτίο αποβλήτων χοιροτροφικών µονάδων στην Κύπρο 84 Πίνακας 4.2: Κατοχή ιαχωριστήρα Χοιρολυµάτων και τρόπος καταστροφής ψόφιων (µέχρι το τέλος του 2006) 94 Πίνακας 4.3: Σύστηµα διατροφής, καθαρισµού, παρασκευής τροφής κατά επαρχία και παγκύπρια 96 Πίνακας 4.4: Σύστηµα παροχής τροφής και κατοχή µύλου/αναµικτήρα 95 Πίνακας 4.5: Σύστηµα καθαρισµού των χοιροστασίων 97 Πίνακας 4.6: Πηγές ηλεκτρισµού, θέρµανσης, ύδρευσης και τρόπος κλιµατισµού χοιροστασίων κατά επαρχία και παγκύπρια 99 Πίνακας 4.7: Γονιµοποίηση χοιροµητέρων 101 Πίνακας 5.1: Αριθµός χοιροστασίων στις κοινότητες που επισκεφτήκαµε Πίνακας 5.2: Επωνυµία χοιροστασίων που επισκεφτήκαµε, δυναµικότητα, έτος ιδρύσεως και ετήσια παραγωγή Πίνακας 6.1: Ρυθµός ροής για τις θηλές ύδρευσης των χοίρων 111 Πίνακας 6.2: Ύψος για τις θηλές

7 Κατάλογος Εικόνων Εικόνα 1.1: Θάλαµος τοκετού-θηλασµού 13 Εικόνα 1.2: Θάλαµος πρώιµου απογαλακτισµού 14 Εικόνα 1.3: Θάλαµος πάχυνσης «στάδιο τελικής πάχυνσης». 16 Εικόνα 1.4: Πόση νερού 17 Εικόνα 4.1: Μηχανικά ξέστρα 85 Εικόνα 4.2: Χωµάτινη αναερόβια δεξαµενή αποθήκευσης/αποξήρανσης 88 Εικόνα 4.3: Μηχανικός διαχωριστήρας 88 Εικόνα 4.4: Βιολογικός σταθµός επεξεργασίας χοιρολυµάτων. 90 Κατάλογος Γραφηµάτων ΓΡΑΦ. 1.1: Απλή Καθίζηση Ζωικών Αποβλήτων (µε TSS = 5000 mg/l) 33 ΓΡΑΦ. 4.1: Συνολικός Αριθµός χοιροµητέρων κατά µέγεθος χοιροστασίου ΓΡΑΦ.4.2: Συνολικός αριθµός Χοιροµητέρων κατά µέγεθος Χοιροστασίου ΓΡΑΦ.4.3:Ποσοστά του αριθµού των χοίρων κατά επαρχία επί του συνολικού αριθµού των χοίρων. 92 ΓΡΑΦ. 5.1: Τρόποι Συλλογής Αποβλήτων από το χώρο. 107 ΓΡΑΦ. 5.2: Μέθοδοι ιαχείρισης των Χοιρολυµάτων

8 Κατάλογος Σχηµάτων Σχήµα 2.1: Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής χωµάτινων δεξαµενών αποξήρανσης (Ι) και αποθήκευσης (II), υγρών αποβλήτων 61 Σχήµα 4.1: ιάγραµµα ροής µηχανικού διαχωριστήρα 89 Κατάλογος Χαρτών Χάρτης 4.1: Χάρτης της Κύπρου µε όλες τις εν λειτουργία χοιροτροφικές µονάδες 82 Χάρτης 5.1: Χάρτης της Κύπρου 102 Χάρτης 5.2: Επαρχία Λευκωσίας. Κοινότητες Ακακίου, Ορούντας, Μένοικου, Κάτω Μονής 103 Χάρτης 5.3: Επαρχία Λάρνακας. Κοινότητες Αραδίππου και Τερσεφάνου

9 Περίληψη Στη συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία µελετήθηκε η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων των χοιροτροφικών µονάδων που έχουν αναπτυχθεί και δηµιουργηθεί σε όλη την επικράτεια της νήσου Κύπρου. Συνολικά στην Κύπρο υπάρχουν 106 χοιροστάσια, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στη Λευκωσία (53 από τα 106) και στη Λάρνακα (37 από τα 106). Σχετικά µε τη δυναµικότητά τους, τα 39 από αυτά έχουν πάνω από 400 χοιροµητέρες, ενώ υπάρχουν επίσης 12 χοιροστάσια µε περισσότερες από 1000 χοιροµητέρες. Σύµφωνα µε τα ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν σε 20 χοιροτροφικές µονάδες, κυρίαρχη µέθοδος επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων σήµερα είναι ο µηχανικός διαχωρισµός (σε ποσοστό 75%). Μελλοντική τάση αποτελεί η σταδιακή µεταπήδηση από τον παραδοσιακό διαχωριστήρα σε πλέον εκσυγχρονισµένα συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων όπως η δηµιουργία µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από τις οποίες θα παράγεται βιοαέριο. Η διπλωµατική εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο είναι το «θεωρητικό µέρος» το οποίο αναφέρονται γενικά στοιχεία για τη χοιροτροφία και στη συνέχεια αναλύονται οι ισχύοντες νόµοι της Κυπριακής ηµοκρατίας. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνει τις διαδικασίες έρευνας που ακολουθήθηκαν. Ακολουθεί η παράθεση των διαδικασιών για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και η συλλογή των στοιχείων για τη διεκπεραίωση της έρευνας µας. Στο τρίτο κεφάλαιο που είναι και το πιο σηµαντικό περιέχει τα «Αποτελέσµατα και Συζήτηση». Στην αρχή αναφέρονται στοιχεία για τη χοιροτροφία στην Κύπρο και στη συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσµατα που συλλέχθηκαν από 18

10 τα ερωτηµατολόγια. Τέλος παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που έχουν προκύψει από τα παραπάνω κεφάλαια και γίνονται προτάσεις για την εξοικονόµηση του νερού που χρησιµοποιείται στις συγκεκριµένες δραστηριότητες. 19

11 Θεωρητικό µέρος 1. Χοιροτροφία Η Εκτροφή Χοίρων γινόταν παλαιότερα σε πολύ µικρές µονάδες σκορπισµένες σε όλες τις αγροτικές περιοχές. Η διάθεση των χοιρολυµάτων δεν αποτελούσε πρόβληµα γιατί αυτά µπορούσαν να διατεθούν ως λίπασµα στις γύρω καλλιέργειες. Η αυξηµένη ζήτηση της αγοράς για χοιρινό κρέας, η δηµιουργία γενετικού υλικού, η αυτοµατοποίηση και το χαµηλό κόστος των σιτηρεσίων, ενθαρρύνουν τους χοιροτρόφους να εξειδικευτούν και να εντατικοποιήσουν την παραγωγή. Η εντατικοποίηση της εκτροφής χοίρων συνδέεται µε µεγάλα περιβαλλοντικά προβλήµατα όπως: α) Παραγωγή µεγάλων όγκων χοιρολυµάτων και κοπριάς β) Αδυναµία διάθεσης των χοιρολυµάτων στις γύρω καλλιέργειες, λόγω της ψηλής αλατότητας και της περιεκτικότητας τους σε άζωτο και βόριο. γ) Εξάντληση των υπόγειων αποθεµάτων νερού και αύξηση της αλατότητάς τους λόγω υπεράντλησης. δ) Ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών ε) Εκποµπή αέριων ρύπων στ) υσοσµία ζ) Παρουσία µυγών, τρωκτικών και άλλων φορέων µεταδοτικών ασθενειών. 20

12 1.1. ιαδικασίες Παραγωγής Εγκαταστάσεις Στις σταβλικές εγκαταστάσεις των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων παρατηρείτε µεγάλη διαφοροποίηση τόσο στο σχεδιασµό, όσο και στον τρόπο κατασκευής τους, ανάλογα µε τη χρονική περίοδο κατασκευής τους, το µέγεθος της µονάδας, το σύστηµα εκτροφής που εφαρµόζεται κ.λ.π. Μία τυπική χοιροτροφική επιχείρηση διαθέτει ένα ή περισσότερους θαλάµους που αποτελούν ξεχωριστά κτίρια: Θάλαµος τοκετών γαλουχίας Θάλαµος συζεύξεων Θάλαµος χοιροµητέρων σε κατάσταση κυοφορίας Θάλαµος απογαλακτισµένων χοιριδίων, µέχρι το συνολικό βάρος (Σ.Β.) των 30kg περίπου, ή «αναθρεπτήριο» Θάλαµος παχυνόµενων χοίρων ή «προπαχυντήριο» - «παχυντήριο» Επίσης διαθέτει: Ειδικό χώρο για το εργατοτεχνικό προσωπικό Παρασκευαστήριο σύνθετων ζωοτροφών Αποθηκευτικούς χώρους για ζωοτροφές Ένα θάλαµο αποµονωτήριο και Ειδικό χώρο ή κατασκευές για τη συλλογή των αποβλήτων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε: Όγκο κτιρίων και επιφάνεια δαπέδων Μικροκλίµα θαλάµων άπεδο ιανοµή τροφής και νερού Τα παραπάνω κτίρια και θάλαµοι για υγειονοµικούς κυρίως λόγους, τοποθετούνται σύµφωνα µε µια ορισµένη διάταξη και η κυκλοφορία 21

13 των ζώων και των επισκεπτών υπάγεται σε αυστηρούς κανόνες (www.minenv.gr) Εκτροφή χοίρων Εκτροφή χοιροµητέρων Περίοδος Ανάπτυξης Ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, οι νεαρές χοιροµητέρες, πρέπει να εκτρέφονται σε ιδιαίτερο χώρο, µακριά από οποιοδήποτε αρσενικό. Το διαµέρισµά τους πρέπει να είναι ευρύχωρο, να αερίζεται καλά και να διαθέτει προαύλιο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άσκησης. Μέχρι το Σ.Β. των kg, ανάλογα µε το γενότυπο των ζώων, χορηγείται τροφή κατά βούληση. Στη συνέχεια όµως, η ποσότητα της τροφής περιορίζεται στο 75-80% εκείνης που κατανάλωναν κατά βούληση, ώστε να µην παχύνονται πολύ τα ζώα. Οι νεαρές χοιροµητέρες, όταν φτάσουν σε ηλικία και Σ.Β. που επιτρέπουν τη γονιµοποίησή τους, µεταφέρονται στο θάλαµο επιβάσεων. Στην περίπτωση που πρόκειται να ενταχθούν σε µια οµάδα χοιροµητέρων, αυτό γίνεται 5-7 ηµέρες πριν απογαλακτιστούν τα χοιρίδια των χοιροµητέρων αυτών. Εγκυµοσύνη Κυοφορία έκα ηµέρες µετά την έναρξη των επιβάσεων, όσες χοιροµητέρες παρουσίασαν οίστρο µεταφέρονται στο θάλαµο χοιροµητέρων σε κατάσταση κυοφορίας. Όσες δεν παρουσίασαν οίστρο, διατηρούνται επί 25 µέρες ακόµα και αν στο διάστηµα αυτό παρουσιάσουν οίστρο οχεύονται, αν όχι στέλνονται στο σφαγείο. Τρεις µε επτά ηµέρες πριν τον αναµενόµενο τοκετό, οι χοιροµητέρες µεταφέρονται στο θάλαµο τοκετών θηλασµού. 22

14 Θηλασµός α) Χοιροµητέρες Στο θάλαµο τοκετών θηλασµού, (Εικόνα 1.1) οι χοιροµητέρες τοποθετούνται σε ατοµικά συνήθως διαµερίσµατα και γύρω τους κινούνται ελεύθερα τα χοιρίδια. Σε µια γωνία του διαµερίσµατος τοποθετείται η θερµαντική πηγή, κάτω από την οποία κοιµούνται τα χοιρίδια. Το τµήµα αυτό του δαπέδου µπορεί να καλύπτεται µε αχυροστρωµνή. Η περίοδος θηλασµού είναι σχετικά σύντοµη (21-35 ηµέρες), αν η διατροφή κατά την περίοδο της κυοφορίας είναι σωστή. Την ηµέρα του τοκετού οι χοιροµητέρες µένουν νηστικές. Ελέγχεται όµως η λειτουργία της αυτόµατης ποτίστρας που έχει στη διάθεσή της η κάθε χοιροµητέρα ώστε να µπορεί να καταναλώσει όσο νερό θέλει. Η ηµερήσια µερίδα τροφής µειώνεται 2 ηµέρες πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία απογαλακτισµού και παράλληλα µειώνεται και η χορήγηση πόσιµου νερού, ώστε να επισπευσθεί η διακοπή της γαλακτοπαραγωγής. Εικόνα 1.1: Θάλαµος τοκετού-θηλασµού β) Χοιρίδια 23

15 Μόλις γεννηθούν τα χοιρίδια υποβάλλονται σε διάφορες επεµβάσεις. Ο χοιροτρόφος και γενικά ο εργαζόµενος στο χοιροστάσιο δένει, βραχύνει και απολυµαίνει τον οµφάλιο λώρο, κόβει τους αιχµηρούς κοπτήρες και κυνόδοντες, βραχύνει την ουρά και καυτηριάζει την πληγή. Στη συνέχεια σκουπίζει και στεγνώνει τα νεογέννητα ζώα και αν χρειαστεί τα βοηθάει να θηλάσουν για πρώτη φορά. Λίγες µέρες αργότερα ελέγχει αν όλα τα χοιρίδια έχουν καταναλώσει πρωτόγαλα, ψηλαφώντας την κοιλιά τους στο ύψος του στοµαχιού. Τα χοιρίδια µε πολύ µικρό σωµατικό βάρος θανατώνονται άµεσα. Την 3 η ή την 4 η ηµέρα από τη γέννηση χορηγούνται σε κάθε χοιρίδιο, µε ένεση στο τράχηλο ενδοµυϊκά, τουλάχιστον 200 mg σιδήρου. Η µέθοδος αυτή είναι η πιο κατάλληλη για την πρόληψη της «αναιµίας της 3 ης εβδοµάδας». Την 15 η ηµέρα από τη γέννηση συνίσταται να ευνουχίζονται τα αρσενικά χοιρίδια και γίνεται συνήθως η πρώτη εσωτερική αποπαρασίτωση. γ) Απογαλακτισµός Οι µέθοδοι απογαλακτισµού κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες: Πολύ πρώιµος απογαλακτισµός, σε ηλικία 2 εβδοµάδων και µικρότερη Πρώιµος απογαλακτισµός, σε ηλικία 3 εβδοµάδων Κανονικός απογαλακτισµός, σε ηλικία 5-6 εβδοµάδων Όψιµος απογαλακτισµός, σε ηλικία 8 εβδοµάδων 24

16 Εικόνα 1.2: Θάλαµος πρώιµου απογαλακτισµού Στην περίπτωση της εκτροφής των χοιροµητέρων κατά οµάδες, τα χοιρίδια την ηµέρα του απογαλακτισµού τους µπορεί να διαφέρουν κατά 4 έως 5 ηµέρες. Για παράδειγµα στον πρώιµο απογαλακτισµό τα χοιρίδια είναι ηλικίας 21 ± 2 ή 3 ηµερών. Ο απογαλακτισµός σε ηλικία 5 εβδοµάδων είναι η περισσότερο διαδεδοµένη µέθοδος στις χοιροτροφικές επιχειρήσεις της χώρας µας. Τα χοιρίδια πρέπει να έχουν ελάχιστο Σ.Β. 8-9kg, συχνά όµως φτάνουν τα 12kg. Στην ηλικία αυτή έχουν αποκτήσει ικανοποιητικό επίπεδο ενεργητικής ανοσίας και το πεπτικό τους σύστηµα έχει «ωριµάσει». Όλα όµως αυτά δεν αποκλείουν τελείως την εµφάνιση υγειονοµικών προβληµάτων. δ) Πάχυνση Σκοπός της πάχυνσης είναι η παραγωγή στο συντοµότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστηµα σφαγίων µε την επιθυµητή κάθε φορά ποιότητα και µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Στη χώρα µας, το χοιρινό κρέας προέρχεται συνήθως από σφάγια ζώων Σ.Β kg. Για λόγους οικονοµίας στην κατασκευή των κτιρίων και για µεγαλύτερη απόδοση του εργατικού προσωπικού κατά την πάχυνση οι χοίροι σταβλίζονται οµαδικά. Οι οµάδες πρέπει να είναι οµοιογενείς ως προς το Σ.Β., την ηλικία, το φύλο και το γενότυπο, γιατί έτσι υπάρχουν οι 25

17 προϋποθέσεις να είναι και τα σφάγια οµοιογενή. Η συγκρότηση των οµάδων γίνεται την ηµέρα του απογαλακτισµού των χοιριδίων. Την πάχυνση τη χωρίζουµε συνήθως σε δύο στάδια: 1 ο στάδιο ή «στάδιο ανάπτυξης» ή προπάχυνσης. Μέχρι το Σ.Β. των 50kg περίπου. 2 ο στάδιο ή «στάδιο τελικής πάχυνσης». Μέχρι τη σφαγή. Συχνά στο τέλος του «σταδίου ανάπτυξης» οι παχυνόµενοι χοίροι µεταφέρονται σε άλλο θάλαµο. (www.minenv.gr/4/ypexode4/) Εικόνα 1.3: Θάλαµος πάχυνσης «στάδιο τελικής πάχυνσης» Καταναλώσεις και Εκποµπές Καταναλώσεις α) Νερό 26

18 Η κατανάλωση νερού εξαρτάται από το είδος και την ηλικία των ζώων και το είδος σταβλισµού (σχαρωτό δάπεδο, κτίριο µε προαύλιο, κτίρια µε δάπεδο από γκρο µπετόν κ.λπ.). Η µεγαλύτερη κατανάλωση νερού γίνεται όταν το δάπεδο των κτιρίων είναι γκρο-µπετόν και υπάρχουν και προαύλια, γιατί τότε χρησιµοποιείται περισσότερο νερό για πλύσιµο των δαπέδων. Η µικρότερη κατανάλωση παρατηρείται όταν τα κτίρια έχουν σχαρωτό δάπεδο. Εικόνα 1.4: Πόση νερού Οι ανάγκες µιας χοιροτροφικής µονάδας σε πόσιµο νερό είναι πολύ µεγάλες. Συνυπολογίζοντας τις δυνατές απώλειες από τις αυτόµατες ποτίστρες, ένας παχυνόµενος χοίρος χρειάζεται 6-10 λίτρα/ηµ. και µία χοιροµητέρα λίτρα/ηµ. Όσον αφορά στο νερό καθαρισµού, αυτό αντιστοιχεί σε λίτρα/ζώο µε µέσο όρο τα 18 λίτρα/ζώο. β) Ενέργεια Η ενέργεια που καταναλώνεται είναι για το φωτισµό, τη θέρµανση των χώρων και τη λειτουργία του µηχανικού εξοπλισµού της µονάδας. (www.minenv.gr) 27

19 Εκποµπές και ηµιουργία Ροών Αποβλήτων Τα απόβλητα των χοιροστασίων (7-10% του Σ.Β. των ζώων) βρίσκονται σε υγρή και ηµίυγρη µορφή (55% ούρα, 45% κόπρανα) και περιέχουν, εκτός από τα περιττώµατα των ζώων, τρίχες, υπολείµµατα ζωοτροφών, στρωµνή (εφόσον υπάρχει), τα νερά καθαρισµού και εκείνα των διαρροών των συστηµάτων ύδρευσης των ζώων (ποτίστρων). I. Αέριες Εκποµπές Στις κτηνοτροφικές µονάδες δηµιουργούνται προβλήµατα οσµών και ρυπογόνων αερίων. Τα κυριότερα αέρια που προκαλούν δυσοσµία στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι το υδρόθειο και η αµµωνία, καθώς επίσης και µικροποσότητες από πλήθος οργανικών ουσιών, όπως µερκαπτάνες, αλειφατικές αµίνες, σκατόλη, θειούχα οργανικά οξέα κλπ. Οι δύσοσµες αυτές ουσίες είναι κυρίως προϊόντα της αναερόβιας αποδόµησης των οργανικών ουσιών των αποβλήτων, που παράγουν µεταξύ άλλων: Πρωτεΐνες: NH, πτητικά οργανικά οξέα, HS, µερκαπτάνες Υδρογονάνθρακες: αλκοόλες, αλδεΰδες, κετόνες, πτητικά οργανικά οξέα Λίπη: πτητικά οργανικά οξέα, αλκοόλες NH και αλκοόλες: µερκαπτάνες Μερικές από τις ουσίες αυτές είναι δύσοσµες σε ιδιαίτερα χαµηλές συγκεντρώσεις όπως π.χ. οι µερκαπτάνες που η οσµή τους γίνεται αντιληπτή στην πολύ µικρή συγκέντρωση 4x10 ppm (µ.α.ε). Παράλληλα στις εγκαταστάσεις αποβάλλονται πρόσθετες οσµές από το ίδιο το δέρµα των ζώων, που αποτελεί πάντως µικρό ποσοστό του στάβλου, καθώς επίσης και από την υποθηκευµένη τροφή. Η συγκέντρωση της εκπεµπόµενης δυσοσµίας θεωρείται, ότι είναι χονδρικά ανάλογη του περιεχόµενου φωσφόρου και αζώτου στα 28

20 απεκκρίµατα των ζώων. Έτσι στα χοιροστάσια όπου παρατηρείται αυξανόµενη περιεκτικότητα φωσφόρου και αζώτου η δυσοσµία είναι έντονη. Γενικά, εκλύονται µεγάλες ποσότητες δύσοσµών αερίων κατά τους χειρισµούς καθαρισµού και αναµοχλεύσεως της κοπριάς για τη µεταφορά και διάθεση (Μαρκαντωνάτος, 1990). Οι πιο συνηθισµένες συνέπειες από τα βλαβερά αέρια στους κλειστούς σταβλισµούς είναι η ανορεξία και ο ερεθισµός στα ζώα. Οιδήµατα στα γόνατα και τις άλλες κλειδώσεις είναι συχνά ένδειξη χρόνιας δηλητηριάσεως µε αέρια, ενώ η παρουσία αφρών στο στόµα σηµαίνει σοβαρή κατάσταση. Εφόσον οι µονάδες λειτουργούν και αερίζονται καλά, δεν δηµιουργούνται επικίνδυνες συγκεντρώσεις αερίων. Σε ψυχρά κλίµατα µε τελείως κλειστούς σταβλισµούς πρέπει να υπάρχει τεχνητός αερισµός µε εισαγωγή του αέρα από την οροφή και εξαγωγή από δάπεδο ή κάτω από τις σχισµές του δαπέδου, αν είναι σχαρωτό. Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες και οι κυριότερες βλαβερές επιδράσεις των πιο συνηθισµένων αερίων των χοιροστασίων σηµειώνονται συνοπτικά στον πίνακα 1.1. Ορισµένα πρόσθετα στοιχεία µε τις ειδικότερες αντιδράσεις του ανθρώπου και των ζώων, τους πιθανούς κινδύνους και τα γενικά µέτρα ελέγχου αναφέρονται πιο κάτω (Μαρκαντωνάτος, 1990). Πίνακας 1.1: Χαρακτηριστικά των βλαβερών αερίων των ζωικών αποβλήτων Αέριο Οσµή Χρώµα Όρια εκρηκτικότητας % κατά όγκο Μέγ. Επιτρεπτή συγκέντρωση (MAC) ppm Συγκ. ppm Αποτελέσµατα Χρόνος Έκθεσης Επιδράσεις Αµµωνία (ΝΗ) οξεία Όχι Ερεθιστικό 400 Ερεθισµός λαιµού 700 Ερεθισµός µατιών 1700 Βήχας και 29

21 άφρισµα Ασφυκτικά Μπορεί να είναι θανάσιµο Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) όχι 50 Τοξικό Καµία Επίδραση υσάρεστο αλλά όχι επικίνδυνο Επικίνδυνο Θανάσιµο ιοξείδιο του άνθρακα (CO) όχι όχι Ασφυκτικό Ασφαλές Αυξηµένη Αναπνοή Υπνηλία, Πονοκέφαλος Βαριά, ασφυκτική αναπνοή Μπορεί να είναι θανάσιµο Υδρόθειο (HS) Οσµή χαλασµένου αυγού όχι Τοξικό 100 Ώρες Ερεθισµό µατιών και µύτης Πονοκέφαλος, Ζάλη Αηδία, Έξαψη, αϋπνία 1000 Αναισθησία, Θάνατος Μεθάνιο (CH) Μερκαπτάνη όχι όχι Ασφυκτικό, Πονοκέφαλος, όχι Τοξικό οξεία 30

22 Α. Χαρακτηριστικά Αερίων Αµµωνία (ΝΗ) Γενική περιγραφή Η αµµωνία είναι πολύ διαλυτή στο νερό. Η διαλυτότητα ελαττώνεται µε την αύξηση του ph π.χ. µε προσθήκη ασβέστη. εν καίγεται εύκολα, αλλά µίγµα πάνω από 16% (κατά όγκο) µε αέρα είναι εκρηκτικό. Εκπέµπεται από τη νωπή κοπριά και κατά τη διάρκεια της αναερόβιας αποσυνθέσεως. Μπορεί να ελεγχθεί σ ένα βαθµό στα συστήµατα µε υγρή κοπριά, λόγω διαλύσεως στο νερό, ενώ δηµιουργεί εντονότερα προβλήµατα οσµής σε µονάδες µε στρώµνη ή συµπαγή δάπεδα. Τυχόν θερµαινόµενα δάπεδα αυξάνουν την παραγωγή και εκποµπή αµµωνίας. Η οσµή είναι αντιληπτή σε συγκέντρωση 1 ppm (0,7 mg/m³). Αρχίζει να ερεθίζει (καίει) τα µάτια σε ppm (17,5-21 mg/m³). Η διµεθυλαµίνη (dimethylamine) - µια αµίνη προκαλεί την χαρακτηριστική τσουχτερή οσµή της αµµωνίας και ερεθίζει τους βλεννογόνους και την αναπνευστική οδό. Αντιδράσεις του ανθρώπου Οι χαµηλές αντιδράσεις ερεθίζουν τα µάτια και την αναπνευστική οδό, ψηλότερες µπορεί να προκαλέσουν ασφυξία, ενώ 0,5% είναι επικίνδυνο επίπεδο. Σε συγκέντρωση 50% προκαλεί τον θάνατο σε λίγα λεπτά. Αντιδράσεις των ζώων Η αµµωνία είναι ερεθιστική και σε συγκεντρώσεις µέχρι 0,02% προκαλεί φτάρνισµα, σάλιασµα και ανορεξία, αλλά όχι απώλειες της ικανότητας διατροφής. Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να αυξήσει τις ασθένειες του αναπνευστικού και την πνευµονία. Η αµµωνία µπορεί να συµπυκνωθεί και στη συνέχεια να οξειδωθεί σε νιτρώδη ή νιτρικά (NO, NO). Τα άλατα αυτά µπορεί να συσσωρευτούν στο δάπεδο του σταβλισµού και 31

23 να προκαλέσουν δηλητηριάσεις αν φαγωθούν από τα ζώα (Μαρκαντωνάτος, 1990). ιοξείδιο του άνθρακα (CO) Γενική περιγραφή Το διοξείδιο του άνθρακα είναι πολύ διαλυτό στο νερό. Ο ατµοσφαιρικός αέρας περιέχει κανονικά 0,03%, που αυξάνει µε την αποσύνθεση της κοπριάς και την αναπνοή των ζώων. Το διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί σχεδόν το σύνολο των φυσαλίδων, που βγαίνουν από την υγρή κοπριά, τις αεριζόµενες δεξαµενές και τις οξειδωτικές τάφρους. Αντιδράσεις του ανθρώπου Το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι πολύ τοξικό από µόνο του, αλλά συµβάλει στην έλλειψη οξυγόνου, οπότε προκαλεί ασφυξία. Μικρή αύξηση πάνω από το κανονικό φαίνεται αβλαβείς, αλλά 10% προκαλεί δυνατό λαχάνιασµα και πιο πάνω γίνεται ναρκωτικό ακόµη κι αν υπάρχει αρκετό οξυγόνο. Σε συγκέντρωση 25% επέρχεται ο θάνατος σε λίγες ώρες. Αντιδράσεις των ζώων Σε συγκέντρωση 4% αυξάνει το βάθος και ο ρυθµός της αναπνοής. Το όριο 7-8% µπορεί να είναι ανεκτό, αλλά µε σηµαντική ενόχληση. Συγκέντρωση πάνω από 10% µπορεί να προκαλέσει ζαλάδα και ακόµη αναισθησία. Συγκεντρώσεις 20% δεν είναι κατ ανάγκη επικίνδυνες σε χοίρους βάρους kg για µια περίπου ώρα έκθεση. Oι χοίροι να λαµβάνουν πλήρως µετά την επιστροφή σε αέρα µε κανονική σύνδεση. Η µέση συγκέντρωση του CO και κλειστή µονάδα χοιρινών, που αερίζεται κανονικά, είναι περίπου 0,06-0,07%. Χωρίς αερισµό το επίπεδο µπορεί να περάσει τα 0,4% σε 6 ώρες (Μαρκαντωνάτος, 1990). 32

24 Υδρόθειο (HS) Γενική περιγραφή Το υδρόθειο είναι διαλυτό στο νερό κι έτσι µπορεί να ελέγχει κάπως µε τη µεγάλη αραίωση της κοπριάς. Παράγεται κατά τη αναερόβια αποσύνθεση των οργανικών ουσιών. Μεγάλες ποσότητες µπορούν να απελευθερωθούν κατά την ανατάραξη και άντληση των υγρών αποβλήτων. Το HS καίγεται µε κυανίζουσα φλόγα και σε µίγµα µε οξυγόνο µπορεί να εκραγεί. Αντιδράσεις του ανθρώπου Το υδρόθειο είναι ερεθιστικό και τοξικό. Σε µικρές συγκεντρώσεις ερεθίζει σοβαρά τα µάτια και την αναπνευστική οδό σε µια ώρα. Συγκέντρωση 1000 ppm (1.390 mg/m³) προκαλεί άµεση αναισθησία και θάνατο λόγω παραλύσεως του αναπνευστικού, εκτός και αν γίνει αµέσως τεχνητή αναπνοή. Το αίσθηµα της οσµής µπορεί εύκολα να αµβλυνθεί (κουραστεί) από το HS. Σε συγκεντρώσεις η αίσθηση της οσµής παραλύει ταχύτατα γι αυτό οι υψηλές συγκεντρώσεις δεν αυξάνουν ανάλογα την οσµή κι έτσι η οσµή δεν αποτελεί πάντα ικανοποιητική προειδοποίηση. Αντίδραση των ζώων Ψηλές συγκεντρώσεις κατά την ανάδευση των αποβλήτων µπορεί να προκαλέσουν θάνατο. Έχουν αναφερθεί συγκεντρώσεις 800 ppm σε κλειστούς χώρους µε χοιρινά κατά τη διάρκεια της αναδεύσεως και πολλά λεπτά αργότερα. Ζώα, που ζουν σε επίπεδα περίπου 20 ppm, παθαίνουν φωτοφοβία, νευρικότητα και ανορεξία, που ελαττώνει την ηµερήσια ανάπτυξη 33

25 βάρους. Σε ppm παρουσιάζονται µεταξύ άλλων συµπτώµατα εµετού, ναυτίας και διάρροιας. Με αρκετών αερισµό τα επίπεδα του HS µπορεί να διατηρηθούν καλά κάτω από 20 ppm εκτός ίσως κατά την διάρκεια της αναδεύσεως (Μαρκαντωνάτος, 1990). Μεθάνιο Γενική περιγραφή Το µεθάνιο δεν είναι πολύ διαλυτό στο νερό, είναι πολύ εύφλεκτο και καίγεται µε γαλάζια φλόγα. Είναι πολύ επικίνδυνο γιατί αποτελεί ιδιαίτερα εκρηκτικό µίγµα σε συγκεντρώσεις στον αέρα µόλις 5%. Το µεθάνιο σαν ελαφρότερο του αέρα ανεβαίνει και συγκεντρώνεται στο πάνω µέρος των γωνιών, που υπάρχει στασιµότητα του αέρα ή των αεροστεγώς σκεπασµένων λάκκων αποθηκεύσεως της κοπριάς. Πάντως διασκορπίζεται αρκετά γρήγορα µε κάποιο σύστηµα αερισµού. Αντίδραση του ανθρώπου και των ζώων Το µεθάνιο δεν θεωρείται κανονικά τοξικό. Η συσσώρευση σε στάσιµες περιοχές αέρα των χοίρων ή των λάκκων αποθηκεύσεως της κοπριάς µπορεί να προκαλέσει ασφυξία, αλλά οι εκρήξεις είναι πιο επικίνδυνες (Μαρκαντωνάτος, 1990). Β. Ποσοτική και ποιοτική µέτρηση της εντάσεως των οσµών. Η ανίχνευση και µέτρηση της εντάσεως των οσµών γίνεται κατά βάση µε την ανθρώπινη όσφρηση, καθώς επίσης και µε χρήση της χρωµατογραφίας. Οπωσδήποτε οι µετρήσεις µε όργανα (οσµόµετρα) δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτικές της καταστάσεως, είτε γιατί η οσµή πολλών ουσιών είναι αντιληπτή από τον άνθρωπο σε επίπεδα χαµηλότερα από την ευαισθησία των οργάνων (π.χ. HS),είτε γιατί δεν έχει βρεθεί σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της αντικειµενικής µετρήσεων των δύσοσµων παραγόντων και τις αντιληπτής εντάσεως της οσµής. 34

26 Οι µετρήσεις αυτές γίνονται µε οσµόµετρο που προσδιορίζει το κατώτερο επίπεδο οσµής, την ένταση και το είδος σε συνδυασµό ανιχνευτή αερίων, που καθορίζει ποιοτικά τα αέρια δείκτες, όπως NH, HS κλπ. Τελικά η πιο συνηθισµένη µέθοδος µέτρησης της εντάσεως των οσµών είναι η χρησιµοποίηση οµάδας ειδικευµένων ατόµων, που, ύστερα από αραιώσεις του δείγµατος, επισηµαίνουν, ότι έφτασε στο κατώτερο προσδιορίσιµο όριο (κατώφλι) οσµής. Η ένταση µετράτε µε το κατώφλι οσµής (threshold odor number), που ισούται µε τον απαιτούµενο αριθµό αραιώσεων του δείγµατος µε άοσµο υλικό, µέχρις ότου φτάσει το µόλις αντιληπτό όριο οσµής. Επειδή ο αριθµός των αραιώσεων είναι µεγάλος (π.χ ), εκφράζεται πολλές φορές µε τον αντίστοιχο λογάριθµο. Παράλληλα γίνεται και ποιοτικός προσδιορισµός της οσµής σε σύγκριση µε ορισµένες χαρακτηριστικές οσµές, που µπορεί να βαθµολογηθεί από 0-10 ανάλογα µε το βαθµό αποκρουστικότητας (offensiveness). Η ένταση και η ποιότητα των οσµών στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εξαρτάται βασικά από τον αριθµό και το είδος των ζώων και από τις συνθήκες του στάβλου καθώς και από τον τρόπο αποµακρύνσεως των ζωικών αποβλήτων. Για τα ζώα χρησιµοποιείται η «µονάδα φορτίου οσµής» (odour load unit, OLU), ενώ ο τρόπος καθαρισµού και αποµακρύνσεως των αποβλήτων από το στάβλο εκφράζεται µε τον «παράγοντα φορτίου οσµής» (odour load factors). Για τον υπολογισµό της σχετικής εντάσεως της οσµής µε ταυτόχρονη ποσοτική και ποιοτική θεώρηση πολλαπλασιάζετε η µονάδα φορτίου οσµής µε τον αντίστοιχο παράγοντα φορτίου οσµής σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση (Μαρκαντωνάτος, 1990). Γ. Έλεγχος των οσµών Ο έλεγχος των οσµών είναι βασική απαίτηση, τόσο για την αντιµετώπιση των δυσµενών συνεπειών στο εσωτερικό των 35

27 σταβλισµών όσο και για την εξουδετέρωση των ενοχλήσεων στη γύρω περιοχή και τους γειτονικούς οικισµούς. Οι σχετικές προσπάθειες πρέπει να στραφούν: Στον περιορισµό της εκποµπής δύσοσµων αερίων µε τον τακτικό καθαρισµό των σταβλισµών και την διατήρηση αερόβιων συνθηκών στους χώρους αποθηκεύσεως των αποβλήτων ή µε τον έλεγχο των συνθηκών αποδοµήσεως σ αυτά (π.χ. προσθήκη ασβέστη, χλωρίου κλπ.) Στον κατάλληλο αερισµό των χώρων και, αν κριθεί απαραίτητο, στην επεξεργασία αποσµήσεως των εξερχοµένων αερίων µε απορρόφηση (π.χ. σε πύργο καταιονισµού µε νερό άλλο απορροφητικό µέσο ή σε στρώµα εδάφους), µε πλήρη καύση (άµεση τουλ. σε 800 ο C ή σε καταλυτική) µε χηµική εξουδετέρωση (π.χ. όζον), µε προσρόφηση σε κλίνες ενεργού άνθρακα κλπ. Στον περιορισµό των οσµών κατά των χειρισµό και τη διάθεση των αποβλήτων. Η ενσωµάτωση της ρευστής κοπριάς στο έδαφος µε άµεσο ενταφιασµό αντί επιφανειακής διασποράς ελαττώνει σηµαντικά την εκποµπή δύσοσµων αερίων και την ακτίνα ενοχλήσεως. Στην κάλυψη των οσµών µε άλλα αρωµατικά µέσα. Στην κατάλληλη εκλογή της θέσεως του σταβλισµού, ώστε να βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από κατοικηµένες και γενικά περιοχές προστασίας και σε σωστή κατεύθυνση σε σχέση µε τους επικρατούντες ανέµους. Η έκταση διασποράς των οσµών στην περιοχή γύρω από το σταβλισµό εξαρτάται κατά βάση από τον όγκο και το είδος των δύσοσµων αερίων (µέγεθος και είδος µονάδας), τις συνθήκες του ανέµου, την τοπογραφία, το φραγµό δέντρων κλπ. Με µαθηµατικά οµοιώµατα διαχύσεως, που στηρίζονται σε µετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής (συνθήκες ατµοσφαιρικής ευστάθειας, άνεµοι κλπ.)µπορεί να υπολογισθεί η κατανοµή των οσµών και η απαιτούµενη ζώνη 36

28 αποµονώσεως για την προστασία του περιβάλλοντος. Με απλοποιηµένη µέθοδο υπολογισµού έχει καταρτισθεί νοµογράφηµα, που δίνει την απαιτούµενη ζώνη αποµονώσεως του στάβλου για απόσβεση της οσµής από γειτονικούς οικισµούς ή περιοχές προστασίας, σαν συνάρτηση της οσµής των ζώων και του στάβλου, του τρόπου εξαερισµού και της συχνότητας των ανέµων του ανεµολογίου (Μαρκαντωνάτος, 1990). II. Υγρά Απόβλητα Τα υγρά απόβλητα των χοιροστασίων συλλέγονται σχεδόν στο σύνολο τους σε αποχετευτικά κανάλια κάτω από πλήρως ή µερικώς σχαρωτά δάπεδα και αποµακρύνονται µε φυσική ροή και τη βοήθεια νερού υπό πίεση. Η παραγόµενη ποσότητα αυτών είναι πολύ µεγάλη όπως φαίνεται στον πίνακα 1.2: Πίνακας 1.2: Παραγόµενη ποσότητα αποβλήτων από τους χοίρους που εκτρέφονται σε θαλάµους µε σχαρωτό δάπεδο. ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Kg/ηµ./κεφ.) ΟΓΚΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (m³/µήνα/κεφ.) Κάπροι ,30 0,50 Κυοφορούσες ,30 0,40 Χοιροµητέρες Γαλουχούσες ,50 0,70 Χοιροµητέρες Χοιρίδια 1-2 0,03 0,06 Αναπτυσσόµενοι Χοίροι Παχυνόµενοι Χοίροι 2-5 0,06 0, ,15 0,30 37

29 Ρύποι Βιολογικά Χαρακτηριστικά των Αποβλήτων Για το προσδιορισµό του ρυπαντικού δυναµικού του οργανικού µέρους των αποβλήτων έχουν καθιερωθεί οι εξής παράµετροι : τα πτητικά στερεά (Π.Σ.) η βιοχηµική ζήτηση του Οξυγόνου 5 ηµερών (BOD 5 ) και η χηµική ζήτηση του οξυγόνου (COD). Οι ίδιοι παράµετροι χρησιµοποιούνται και στο σχεδιασµό και έλεγχο της απόδοσης των συστηµάτων βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων. Αναλυτικά, τα Πτητικά Στερεά προκύπτουν µετά από ξήρανση του δείγµατος των αποβλήτων στους 103 C και στη συνέχεια αποτέφρωσή τους στους 550 C για 24 ώρες και 16 ώρες αντίστοιχα. Τα Πτητικά Στερεά εκφράζονται συνήθως επί τις εκατό (%) των ολικών στερεών. Όπου τα Ολικά Στερεά εκφράζονται συνήθως επί τις εκατό (%) του βάρους των αποβλήτων. Η Βιοχηµική ζήτηση του Οξυγόνου 5 ηµερών (BOD 5 ) έχει καθιερωθεί ως η ικανή παράµετρος να µας δείξει την ικανότητα των αποβλήτων να προκαλέσουν οργανική ρύπανση και κατ επέκταση ποιοτική υποβάθµιση του αποδέκτη τους. Η τιµή αυτή αφορά την ποσότητα του Οξυγόνου που χρειάζεται να καταναλώσουν οι µικροοργανισµοί για να αποσυνθέσουν το βιοαποδοµήσιµο µέρος του οργανικού φορτίου των αποβλήτων, σε διάστηµα 5 ηµερών, όταν βρεθούν σε ιδανικές συνθήκες (20, επάρκεια θρεπτικών συστατικών και απουσία τοξικών ουσιών). Η τιµή της (BOD 5 ) για τα πτηνοκτηνοτροφικά απόβλητα αντιπροσωπεύει το % της ολικής BOD, σε αντίθεση µε τα αστικά λύµατα για τα οποία το BOD 5 φθάνει το % του ολικού BOD. Σαν εναλλακτική παράµετρος της BOD 5 ή και συµπληρωµατικά χρησιµοποιείται η χηµική ζήτηση του Οξυγόνου (COD). Αυτή η παράµετρος δείχνει την ποσότητα του Οξυγόνου που χρειάζεται για να διαλυθεί όλη η οργανική ύλη των αποβλήτων µε χηµικά µέτρα. Η COD είναι πάντα µεγαλύτερη από τη BOD 5 γιατί οξειδώνει την οργανική ουσία που δεν αποδοµείται από τους µικροοργανισµούς ή αποδοµείται δύσκολα, καθώς και µέρος των 38

30 ανόργανων συστατικών των αποβλήτων. Η διαφορά στην τιµή της COD βασίζεται στο γεγονός ότι όλη η οργανική ύλη, εκτός ορισµένων εξαιρέσεων, µπορεί να οξειδωθεί µε την βοήθεια ισχυρών οξειδωτικών µέσων κάτω από όξινες συνθήκες και να µετατραπεί σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό (Θεσσαλού κ.ά., 1988). Τα απόβλητα των χοιροστασίων έχουν πολύ περισσότερο οργανικό φορτίο και από τα αστικά λύµατα. Η πυκνότητα τους από πλευράς οργανικού φορτίου εξαρτάται από τον ηµερήσιο όγκο των αποβλήτων (ούρα, νερά καθαρισµού δαπέδων κ.λπ.) ανά µονάδα ζωικού πληθυσµού και είναι συνάρτηση του είδους των εκτρεφόµενων ζώων, των συνθηκών σταβλισµού και των τοπικών συνηθειών των κτηνοτρόφων. Όσον αφορά στο ρυπαντικό φορτίο των αποβλήτων όπως αυτά παράγονται από τα ζώα (πριν την πλύση µε νερό), δίνονται στοιχεία στον Πίνακα 1.3. (www.minenv.gr) Πίνακας 1.3: Ρυπαντικό φορτίο αποβλήτων χοιροστασίων ανά ηµέρα ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Ειδικό βάρος (kg/m³) 977 Όγκος Αποβλήτων (l/kg Ζ.Β) 0,058 COD (% αρχικού όγκου αποβλήτων) 9,6 BOD (%αρχικού όγκου αποβλήτων) 3,1 COD/BOD 3 Ολικά στερεά (Ο.Σ.) (% αρχικού όγκου αποβλήτων) 10 Πτητικά στερεά (% αρχικού όγκου αποβλήτων) 8 Ν (gr/kg Ζ.Β) 0,46 P (gr/kg Ζ.Β) 0,165 K (gr/kg Ζ.Β) 0,200 Ν (gr/kg Z.B) 6,4 P (gr/kg Z.B) 2,40 K (gr/kg Z.B) 2,90 III. Στερεά Απόβλητα Η κοπριά που λαµβάνεται µε µηχανικό διαχωρισµό από τα (µικτά) απόβλητα, αντιπροσωπεύει περίπου το 5-7% των αποβλήτων κατ όγκο, και περιέχει 15-20% στερεές ουσίες και 80-85% υγρασία. Τα ζωικά απόβλητα δεν περιέχουν υπό κανονικές συνθήκες βαρέα µέταλλα ή 39

31 βιοκτόνα σε υψηλές συγκεντρώσεις. Σε περίπτωση όµως αποθήκευσης των αποβλήτων για µεγάλο διάστηµα µπορεί η συγκέντρωση ορισµένων µετάλλων να αυξηθεί σε επίπεδα που µπορεί να επιφέρουν τοξικότητα. Τέτοια µέταλλα που πρέπει να παρακολουθούνται και να ελέγχονται είναι ο χαλκός (Cu), ο ψευδάργυρος (Zn), ο σίδηρος (Fe) και το Μαγγάνιο (Mn). Ο χαλκός π.χ. που προστίθεται στην τροφή των χοίρων για προληπτικούς και θεραπευτικούς σκοπούς µπορεί να επηρεάσει την αναερόβια χώνευση και την παραγωγή µεθανίου (CH). Οι κανονικές συγκεντρώσεις στα ζωικά απόβλητα είναι οι ακόλουθες: Χαλκός (Cu): mg/kg ξερών στερεών (TTS) Ψευδάργυρος (Zn): mg/kg ξερών στερεών Σίδηρος (Fe): mg/kg ξερών στερεών Βόριο (Β): mg/kg ξερών στερεών Οι πάνω συγκεντρώσεις είναι µέσα στα αποδεκτά όρια για εδάφη µε καλή γεωργική απόδοση. Τα ανόργανα άλατα στα απόβλητα (Na, K, Mn κλπ.) εκτιµώνται συνολικά µε τη µέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας (EC), που κυµαίνεται συνήθως από 1-7m mhos³/cm (= mg/l ολικά διαλυτά στερεά). Γενικά, σε περίπτωση αρδευτικής χρησιµοποιήσεως των αποβλήτων για τιµές EC < 0,75 m mhos/cm δεν δηµιουργείται κανένα πρόβληµα από τα άλατα, για EC = 0,75-3,0 m mhos/cm δηµιουργούνται αυξανόµενα προβλήµατα και για EC > 3,0 m mhos/cm εµφανίζονται σοβαρά προβλήµατα, ανάλογα πάντως και µε το είδος των καλλιεργειών γιατί, ορισµένες αντέχουν σε ψηλές τιµές αλατότητας εδάφους. (www.minenv.gr.) 1.3. Μέθοδοι Επεξεργασίας και ιαχείριση Αποβλήτων ιαχείριση Χοιρολυµάτων στους Χώρους Παραγωγής τους. Η διαχείριση των αποβλήτων στους χώρους παραγωγής τους είναι ουσιαστικά θέµα επεξεργασίας και διάθεσης του τελικού προϊόντος. Πριν από κάθε προσπάθεια διαχείρισης οφείλουµε να εξετάζουµε µε 40

32 κάθε λεπτοµέρεια τον τρόπο λειτουργίας της µονάδας που παράγει τα απόβλητα και τις δυνατότητες του τελικού αποδέκτη που προορίζεται να τα δεχτεί. Ένα σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος θεωρείται επιτυχηµένο, όταν συνδυάζει διάφορες εναλλακτικές λύσεις που παρέχουν αποδεκτό επίπεδο ποιότητας περιβάλλοντος και παράλληλα επιτρέπουν οικονοµία και απλότητα στη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις µπορεί να επηρεάζονται από νοµικούς, διοικητικούς, δανειοδοτικούς και κοινωνικοπολιτικούς περιορισµούς, ανάλογα µε τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος σε κάθε περιοχή. Βασική αρχή κατά την επιλογή ενός συστήµατος επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων θα πρέπει να αποτελεί το γεγονός ότι σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να αντιµετωπίζεται το πρόβληµα µε τη µεταφορά του ή τη δηµιουργία νέου σε κάποια άλλη περιοχή. Ως εκ τούτου συνιστάται η λύση του θέµατος επί τόπου. Το µέγεθος και το είδος των απαιτούµενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων µιας γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας καθορίζεται βασικά από τον τύπο και το µέγεθος της δραστηριότητας που τα δηµιουργεί, καθώς επίσης και από τις δυνατότητες του αποδέκτη και την ισχύουσα νοµοθεσία, που ορίζει τους όρους διάθεσης. Όσον αφορά τον αποδέκτη των επεξεργασµένων αποβλήτων, εξετάζεται αν αυτός είναι το φυσικό έδαφος, κάποιο υδάτινο ρέµα ή ποτάµι ή τέλος ο κεντρικός σταθµός επεξεργασίας αστικοβιοµηχανικών αποβλήτων της περιοχής. Παράλληλα εκτιµώνται οι ιδιαίτερες συνθήκες του αποδέκτη, όπως τα ρεύµατα του αέρα, η σχέση βροχόπτωσης και επιφανειακής απορροής, τα χαρακτηριστικά του εδάφους, τις προβλεπόµενες προδιαγραφές ποιότητας του νερού, η απόσταση από κατοικηµένες περιοχές, η ύπαρξη και η πυκνότητα τυχόν, άλλων εστιών ρύπανσης στην περιοχή οι οποίες και χρησιµοποιούν τον ίδιο αποδέκτη και τέλος οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της περιοχής. Άλλη µια επιπλέον παράµετρος που πρέπει να ληφθεί υπ όψιν είναι η εξέταση της µελλοντικής ανάπτυξης της 41

33 περιοχής π.χ. η διαµόρφωση των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών ( επέκταση οικιστικών- βιοµηχανικών ζωνών, οι τυχόν αυξηµένες απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος κλπ) Η τυχόν ύπαρξη αναπτυξιακών µελετών, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη σε µια τέτοια περίπτωση. Μετά την εξέταση των παραπάνω παραγόντων γίνεται δυνατή η επιλογή του καταλληλότερου κατά περίπτωση συστήµατος επεξεργασίας των αποβλήτων. Είναι φανερό ότι όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος της µονάδας και όσο πιο ακατάλληλος είναι ο αποδέκτης τόσο εντονότερη και συστηµατικότερη επεξεργασία των αποβλήτων απαιτείται. Αντίθετα, όσο µικρότερη είναι η µονάδα και καταλληλότερος ο αποδέκτης, τόσο απλούστερη και οικονοµικότερη µπορεί να είναι η λύση, που µπορεί να προταθεί. Για το βαθµό της απαιτούµενης επεξεργασίας υπάρχουν γενικά τρεις επιλογές : Η πρώτη επιλογή αφορά στη µερική επεξεργασία των αποβλήτων µε σκοπό την ελάττωση του άµεσα αποικοδοµήσιµου ρυπαντικού τους φορτίου µε στόχο την εξάλειψη των οσµών και τη βελτίωση των ρεολογικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων (αποµάκρυνση αιωρούµενων σωµατιδίων και φερτών υλών κλπ) και χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητα του γύρω περιβάλλοντος. Η επιλογή αυτή αφορά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο τελικός αποδέκτης είναι το φυσικό έδαφος καλλιεργούµενο ή µη. Η δεύτερη επιλογή αφορά στη µέγιστη δυνατή επεξεργασία των αποβλήτων και συνιστά την ακριβότερη λύση. Κρίνεται όµως επιβεβληµένη για ορισµένες περιπτώσεις που οι ιδιαίτερες συνθήκες το απαιτούν π.χ. λειτουργία της µονάδας κοντά σε κατοικηµένες ή πολυσύχναστες περιοχές, ελλείψει επαρκούς επιφάνειας εδαφικού αποδέκτη, ύπαρξη επιφανειακών νερών καλής ποιότητας, υψηλός υπόγειος υδάτινος ορίζοντας κλπ. 42

34 Η Τρίτη επιλογή αφορά στη χρησιµοποίηση µεθόδων, που καθιστούν τα απόβλητα ή ορισµένων από τα συστατικά τους άµεσα αξιοποιήσιµων π.χ. λίπασµα, ζωοτροφή, βιοαέριο κλπ. Από τις τρεις επιλογές η πρώτη θα πρέπει να εξετάζεται κατά προτεραιότητα, λόγω της µεγαλύτερης οικονοµικότητας και ευελιξίας στην εφαρµογή της. Από την φύση τους οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες ιδιαίτερα εκείνες µικρού και µεσαίου µεγέθους, προσιδιάζουν προς την επιλογή αυτή. Αντίθετα, η δεύτερη επιλογή προσιδιάζει περισσότερο σε µεγάλες, σύγχρονες, βιοµηχανικού τύπου µονάδες και γενικότερα στις βιοµηχανίες τροφίµων. Η Τρίτη επιλογή έχει την δυνατότητα εφαρµογής σε όλες τις περιπτώσεις σε συνδυασµό όµως, µε κάποια από τις άλλες δύο και αφορά µάλλον ειδικού τύπου περιπτώσεις διάθεσης των τελικών υγρών και στερεών για λίπανση καλλιεργειών, που αποκτά ηµέρα µε την ηµέρα όλο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Με τα σηµερινά δεδοµένα και τις τάσεις που επικρατούν, για την προστασία των ευαίσθητων υδάτινων αποδεκτών, η πρώτη επιλογή τείνει να αποτελέσει πια τον κανόνα. Ένα αποδεκτό σύστηµα επεξεργασίας αποβλήτων θα πρέπει να είναι τεχνικά άρτιο, οικονοµικά ανταγωνιστικό, να απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και γενικά παρακολούθηση, να είναι απλό στη λειτουργία του, να µη δηµιουργεί ενοχλήσεις ή κακές συνθήκες εργασίας του προσωπικού, στους περίοικους και στα αγροτικά ζώα. Τέλος θα πρέπει να επιτρέπει προσαρµογή σε νέα τεχνολογία, να είναι ευέλικτο και να επιδέχεται επέκταση. Η απλότητα και η αξιοπιστία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων είναι µεγάλης σηµασίας, παρά το ότι θεωρείτο δευτερεύουσας σηµασίας η απασχόληση µε τα απόβλητα και όχι άµεσου οικονοµικού ενδιαφέροντος για τον παραγωγό. Ως εκ τούτου θα πρέπει να µπορούν να λειτουργούν ικανοποιητικά µε το λιγότερο δυνατό προσωπικό, τόσο σε αριθµό όσο και σε επίπεδο εξειδίκευσης (Γεωργακάκης, 1998) Μέθοδοι Επεξεργασίας που Χρησιµοποιούνται Παγκοσµίως 43

35 Για την επεξεργασία καθαρισµού των ζωικών αποβλήτων χρησιµοποιούνται οι φυσικές, βιολογικές και χηµικές διεργασίες ή συνδυασµό αυτών σε κατάλληλες τεχνικές εγκαταστάσεις µε ενδεχόµενη αξιοποίηση των χρήσιµων παραπροϊόντων. Ιδιαίτερα εξετάζεται για τα ζωικά απόβλητα στις αγροτικές περιοχές η φυσική διαδικασία καθαρισµού στο έδαφος και η µερική ή ολική διάθεση σ αυτό ύστερα από τον απαραίτητο βαθµό καθαρισµού, που προσφέρεται για τα ζωικά απόβλητα. Φυσικές µέθοδοι Με τις διεργασίες αυτές διαχωρίζονται µηχανικά τα αιωρούµενα στερεά από τα υγρά. Η απόδοση στον καθαρισµό των ζωικών αποβλήτων είναι περιορισµένη, αλλά προλαµβάνεται η έµφραξη των σωληνώσεων, ελαττώνεται σηµαντικά ο όγκος των αιωρούµενων στερεών και περιορίζεται σε µικρότερο ποσοστό το BOD. Οι κυριότερες φυσικές µέθοδοι καθαρισµού είναι η καθίζηση, κοσκίνισµα, φυγοκέντριση, διήθηση (διύλιση) και αφυδάτωση. Α. Καθίζηση Ο βαθµός αποδόσεως της καθιζήσεως στην ελάττωση των ολικών αιωρούµενων στερεών (ΤSS) και του χηµικά απαιτούµενου οξυγόνου (COD), σε συνάρτηση µε το χρόνο συγκρατήσεως φαίνεται ενδεικτικά για τα ζωικά απόβλητα στο γράφηµα 1. Παράταση του χρόνο συγκρατήσεως περισσότερο από 30 δεν αυξάνει ανάλογα την απόδοση. Η καθίζηση δεν είναι αποτελεσµατική για ψηλές συγκεντρώσεις αιωρούµενων στερεών (TSS>8000mg/l). Η απόδοση της καθιζήσεως ανεπεξέργαστων αποβλήτων στην ελάττωση των TSS και COD µειώνεται µε την αύξηση του ρυθµού επιφανειακής φορτίσεως της δεξαµενής πέραν των 20 m³/m².ηµ. Αντίθετα για βιολογικά επεξεργασµένα απόβλητα η επιφανειακή φόρτιση της δεξαµενής καθιζήσεως µπορεί να κυµαίνεται πάνω από 40m³/m².ηµ. 44

36 ΓΡΑΦ. 1.1: Απλή Καθίζηση Ζωικών Αποβλήτων (µε TSS = 5000 mg/l) Β. Κοσκίνισµα Τα χρησιµοποιούµενα κόσκινα είναι σταθερά, δονούµενα ή περιστρεφόµενα µε ανοίγµατα συνήθως για ζωικά απόβλητα από 0,04-0,25mm. Επιτυγχάνεται ελάττωση των TSS και COD µέχρι 60 και 70% µε συνηθισµένες τιµές από 2,5-30% και ελάττωση του BOD µε τα αποµακρυνόµενα στερεά από 3-50% του αρχικού. Τα αποµακρυνόµενα στερεά έχουν υγρασία από 2-17%. Γ. Φυγοκέντριση Έχουν χρησιµοποιηθεί φυγοκεντρικές µονάδες για ζωικά απόβλητα µε ικανότητα από 1-11 m³/ωρ. Και κατανάλωση ενέργειας περίπου 4KWH/m³ αποβλήτων. Με εισερχόµενα αιωρούµενα στερεά από 2-7% τα φυγοκεντρισµένα στερεά µπορεί να συµπυκνωθούν µέχρι TSS=27% µε αντίστοιχη ελάττωση στα φυγοκεντρισµένα υγρά σε TSS=1,8%. Εάν χρησιµοποιηθεί κροκυδωτικό υλικό τα αιωρούµενα στερεά µπορεί να συµπυκνωθούν µέχρι TSS=40%. Γενικά η φυγοκέντριση είναι δαπανηρή σε ενέργεια και απαιτεί πολύ εργασία για το καθάρισµα και συντήρηση των µονάδων φυγοκεντρίσεως. 45

37 . ιήθηση (διύλιση) Η πιο συνηθισµένη µέθοδος διηθήσεως είναι µε διυλιστήριο κενού ή πιέσεως. Για τη βελτίωση της αποδόσεως είναι απαραίτητη κατά κανόνα προσθήκη πολυηλεκτρολυτών. Ποσότητα θειικού αργιλίου 1% του συνολικού όγκου των αποβλήτων δίνει πλακούντα µε TSS µέχρι 64% και διήθηµα µε 1.6% αιωρούµενα στερεά, όταν χρησιµοποιηθεί διυλιστήριο πιέσεως. Γενικά η διήθηση είναι δαπανηρή διαδικασία. Ε. Αφυδάτωση Η αφυδάτωση γίνεται µε εξάτµιση. Απαιτείται θερµική ενέργεια, που θεωρητικά ανέρχεται σε Kcal/kg νερού. Λόγω όµως του περιορισµένου βαθµού αποδόσεως των συσκευών αφυδατώσεως και της ανάγκης µετακαύσεως των αέριων εκποµπών για τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρυπάνσεως απαιτούνται τελικά περίπου 2200Kcal/kg εξατµιζόµενου νερού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για την αντιµετώπιση των δυσοσµιών και της σκόνης. Η ψηλή τιµή των καυσίµων καθιστά τη µέθοδο αντιοικονοµική. Βιολογική µέθοδος Τα ζωικά απόβλητα είναι κατάλληλα για βιολογική επεξεργασία, εξίσου αερόβια ή αναερόβια, γιατί είναι πλούσια σε καλά ισοζυγισµένα θρεπτικά υλικά. Γενικά πρέπει να ισχύει περίπου η σχέση: BOD: NH-N: P =~100:5:1, δηλαδή τουλάχιστο 5kg NH-N και 1kg P ανά 100kg BOD. Με ευνοϊκές συνθήκες θερµοκρασίας και άλλους περιβαλλοντικούς όρους τα ζωικά απόβλητα αποδοµούνται εύκολα, αλλά η πλήρης σταθεροποίηση απαιτεί µακρό χρόνο. Βιολογικός Σταθµός Επεξεργασίας Χοιρολυµάτων Απαραίτητοι χειρισµοί στα απόβλητα πριν τη βιολογική τους επεξεργασία (πρωτογενής επεξεργασία) 46

38 Πριν την εφαρµογή της βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων είναι απαραίτητοι κάποιοι χειρισµοί που στοχεύουν στην αποµάκρυνση του µεγαλύτερου δυνατού µέρους από τα χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα αιωρούµενα, καθιζήσιµα και επιπλέοντα συστατικά που υπάρχουν στα απόβλητα και µπορεί να δηµιουργήσουν προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας. Οι χειρισµοί αυτοί αφορούν γενικά : Στο διαχωρισµό ή αποφυγή ανάµιξης βρόχινου νερού από στέγες που «βλέπουν» στους ανοιχτούς χώρους άσκησης των ζώων µε τα απόβλητα. Στην αποµάκρυνση ογκωδών αντικειµένων και φερτών υλικών από τα απόβλητα µε τη χρήση µεταλλικών εσχάρων. Στην εξισορρόπηση του όγκου των αποβλήτων µε την προσωρινή τους αποθήκευση σε δεξαµενές εξισορρόπησης ή οµογενοποίησης για διάστηµα ολίγων ωρών ή µιας- δύο κατά προσέγγιση ηµερών πριν την διοχέτευσή τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Η δεξαµενή αυτή ονοµάζεται δεξαµενή συλλογής- εξισορρόπησης και µπορεί να φέρει κάλυµµα από πλαστικό δίχτυ ή φύλλα PVC για ελάττωση των οσµών. Συνιστάται η εγκατάστασή της σε τέτοιο σηµείο ώστε τα απόβλητα από το αποχετευτικό σύστηµα να καταλήγουν σε αυτή µε φυσική ροή. Επιβάλλεται η παράλληλη πλήρης οµοιογενοποίηση του περιεχοµένου της µε σύστηµα τύπου προπέλας ή ιδιαίτερης αντλίας βορβόρου. Στην αποµάκρυνση φερτών υλών π.χ. απόβλητα σφαγείων, υπολείµµατα τροφής κ.α για αποφυγή απόφραξης των αγωγών µεταφοράς των αποβλήτων, των αντλιών και γενικά των εγκαταστάσεων κύριας επεξεργασίας. 47

39 Η αποµάκρυνση των συστατικών αυτών για τα χοιροστάσια µε ή χωρίς σφαγείο επιτυγχάνεται µε την εγκατάσταση και λειτουργία των µηχανικών διαχωριστών. Οι µηχανικοί διαχωριστές είναι γενικά περιστρεφόµενες σήτες, στατικά, δονούµενα ή φυγοκεντρικά κόσκινα ή τέλος κόσκινα µε σύστηµα κυλίνδρων συµπίεσης και βουρτσών σάρωσης των στερεών. Μετά τον µηχανικό διαχωρισµό των υγρών και στερεών, τα υγρά απόβλητα των χοιροστασίων καταλήγουν µε φυσική ροή σε µια τσιµεντένια συνήθως ή χωµάτινη δεξαµενή χωρητικότητας 5-15 ηµερών. Εκεί τα απόβλητα παραµένουν σε ηρεµία και έτσι αποµακρύνονται µε φυσική καθίζηση και επίπλευση όλα τα λεπτόκοκκα συστατικά π.χ. µικροβιακά συσσωµατώµατα, τρίχες. Σχηµατίζεται έτσι ένα ίζηµα ή ιλύς στον πυθµένα και µια αφρώδης κρούστα στην επιφάνεια, τα οποία υφίστανται βραδεία χώνευση. Στη δεξαµενή αυτή αποµακρύνονται συνήθως το 15 % της BOD 5 και το 25 % της COD και το 25% των ολικών στερεών, ανάλογα µε την πυκνότητά τους και τη σύνθεση της τροφής. Τα υγρά στη συνέχεια αποµακρύνονται µε υπερχείλιση ή άντληση προς τις εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας. Η µέθοδος της καθίζησης όταν εφαρµόζεται πριν τη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων ονοµάζεται πρωτογενής καθίζηση. Μπορεί να εφαρµοσθεί όµως και µετά την αερόβια βιολογική επεξεργασία οπότε ονοµάζεται δευτερογενής καθίζηση. Στη δεύτερη περίπτωση χρησιµοποιείται κύρια για την αποµάκρυνση του βιολογικού ιζήµατος από τα υγρά εκροής (Γεωργακάκης, 1998). Η βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. (δευτερογενής επεξεργασία) Η βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων των χοιροστασίων, και των κτηνοτροφικών αποβλήτων γενικά, αποτελεί το κύριο σηµείο της όλης διαδικασίας του χειρισµού των αποβλήτων και αυτό γιατί κατά την διάρκειά της µειώνεται σηµαντικά το ρυπαντικό φορτίο οργανικής προέλευσης. Με την διαδικασία αυτή αξιοποιείται η δυνατότητα των 48

40 µικροοργανισµών, αερόβιων ή αναερόβιων, που υπάρχουν στα απόβλητα να διασπούν τα οργανικά συστατικά για τις ανάγκες του µεταβολισµού τους προς σταθερότερα από ενεργειακής πλευράς τελικά προϊόντα κατά κανόνα άοσµα. Εξαιτίας της σοβαρότητας του σταδίου τούτου, θα πρέπει να εξετάζεται πάντα µε ιδιαίτερη προσοχή ως προς την επιλογή και εφαρµογή του στην πράξη. Η βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων των χοιροστασίων γίνεται µέσα σε δεξαµενές, όπου τα απόβλητα παραµένουν όσο διάστηµα χρειάζονται οι µικροοργανισµοί για να εξουδετερώσουν το αποικοδοµήσιµο µέρος του οργανικού φορτίου. Για το λόγο ότι και τα δύο είδη µικροοργανισµών ενυπάρχουν στα απόβλητα δεν χρειάζεται να προστεθούν µικροοργανισµοί παρά µόνο να διατηρούνται οι κατάλληλες προς τούτο συνθήκες ανάπτυξης δηλαδή αερόβιες ή αναερόβιες. Κατ επέκταση η βιολογική διαδικασία αποκαλείται αερόβια ή αναερόβια αντίστοιχα. Η δηµιουργία των συνθηκών αυτών είναι η αιτία διαφοροποίησης των συστηµάτων, ενώ η ευκολία ή δυσκολία διατήρησης των είναι η αιτία διαφοροποίησης του κόστους λειτουργίας (Γεωργακάκης, 1998). Αναερόβια επεξεργασία Η αναερόβια επεξεργασία, εν γένει, µπορεί να γίνει κάτω από φυσικές συνθήκες περιβάλλοντος µε ανοιχτές αναερόβιες δεξαµενές ή σε κλειστές ελεγχόµενου περιβάλλοντος δεξαµενές θερµοκρασίας υγρών Η αναερόβια επεξεργασία σε σύστηµα µονής ή διπλής, ανοιχτής δεξαµενής αποτελεί ένα εκτατικό σύστηµα επεξεργασίας που διακρίνεται για την απλότητα και την οικονοµικότητά του. Βασίζεται στην διατήρηση των αποβλήτων σε υγρή κατάσταση µέσα σε βαθιές χωµάτινες κατά κανόνα δεξαµενές µε στεγανά τοιχώµατα και πυθµένα. ιακρίνεται σε βασικό σύστηµα επεξεργασίας για τα απόβλητα χοιροστασίων µε πολύ καλά αποτελέσµατα και ευκολία προσαρµογής στις ιδιαιτερότητες της κάθε εκµετάλλευσης αλλά και στον συνδυασµό µε άλλα συστήµατα επεξεργασίας. Στην πράξη συνδυάζεται µε 49

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Κ. ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ &Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 10.1 Ιστορική Αναδροµή 10.2 Αναγνώριση του Προβλήµατος 10.3 Κατηγορίες-Είδη Απορριµµάτων 10.4 Χαρακτηριστικά Στερεών Απορριµµάτων 10.5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων είναι τεχνικές διατάξεις που αποτελούν κατά βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αναστάσιος Ι. Στάµου Επικ. Καθηγητής Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Χατζούλης Γεώργιος Μελίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 1 ΤΕΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΜ: 206 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συνεισφορά εντός κοίτης αποθέσεων κατσίγαρου στην ποιότητα του ποταµού Ευρώτα» ΚΟΥΣΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ρ. Ν.ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή ιατριβή Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Κωνσταντοπούλου Φλώρα Επιβλέπων Καθηγητής: Π. Γκίκας,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Ραφαέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΩΜΑ Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΩΜΑ Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΩΜΑ Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου, ιπλ. Πολιτικού Μηχανικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Επιµέλεια Κων/νος Τσαγκαράκης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΟΥΓΛΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΟΥΓΛΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ...4 2.2 ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ...4 2.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ...12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευθύµιος Νταρακάς Θεσσαλονίκη 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι οι πιο παλιές δραστηριότητες του ανθρώπου, που επηρεάζουν το περιβάλλον και επηρεάζονται από αυτό και σε χώρες όπως η Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Οργάνωση Και Διαχείριση Χοιροτροφικών Εκμεταλλεύσεων Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: Πλιάτσικας Θεοφάνης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα