Για απλή και αποτελεσµατική επισκευή σκυροδεµάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για απλή και αποτελεσµατική επισκευή σκυροδεµάτων"

Transcript

1 EMACO - Επισκευαστικά σκυροδέµατος Έξυπνες λύσεις από την BASF Construction Chemicals EMACO NANOCRETE Για απλή και αποτελεσµατική επισκευή σκυροδεµάτων ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 1 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

2 Αιτίες Φθοράς του Σκυροδέµατος Επισκευή και αποκατάσταση: Επισκόπηση Εκτιµάται ότι πάνω από το 50% του ετήσιου ευρωπαϊκού προϋπολογισµού για κατασκευές διατίθεται στην επισκευή και την αποκατάσταση υφιστάµενων κατασκευών, κτιρίων και εγκαταστάσεων. Όσο παλιώνουν οι υποδοµές, και οι περιορισµοί στον προϋπολογισµό και τους πόρους σε ότι αφορά τις νέες κατασκευές γίνονται όλο και πιό αυστηροί, το ποσοστό αυτό συνεχώς θα αυξάνεται. Η επισκευή του φθαρµένου οπλισµένου σκυροδέµατος αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι αυτής της γενικότερης εικόνας. ιάβρωση του οπλισµού λόγω ενανθράκωσης Μείωση της αλκαλικότητας γύρω από το χάλυβα οπλισµού. Βασικές αιτίες: 4Όξινη βροχή 4 ιοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου και άλλοι ατµοσφαιρικοί ρύποι. Άλλοι παράγοντες: 4Χαµηλή ποιότητα ή ανεπαρκές πάχος της επικάλυψης σκυροδέµατος 4Ανεπαρκής ή µηδενική συντήρηση 4Τοποθεσία και ηλικία κατασκευής 4Κυρίαρχες κλιµατικές συνθήκες ιάβρωση του χάλυβα οπλισµού λόγω ιόντων χλωρίου Σηµ.: Τα ιόντα χλωρίου µπορούν να προκαλέσουν σηµαντική ζηµιά & απώλεια της δοµικής ακεραιότητας, ακόµα και όταν το σκυρόδεµα επικάλυψης δεν έχει ενανθρακωθεί και ο χάλυβας βρίσκεται ακόµα σε παθητική κατάσταση. Βασικές αιτίες: 4Θαλάσσια περιβάλλοντα, επαφή µε το θαλασσινό νερό είτε άµεσα είτε µέσω αεροµεταφερόµενων ιόντων χλωρίου 4Αντιπαγωτικά άλατα 4Έγχυση ιόντων χλωρίου από νερό ανάµιξης, αδρανή ή λανθασµένη χρήση πρόσθετων Άλλοι παράγοντες: 4Υψηλό πορώδες, χαµηλή ποιότητα σκυροδέµατος 4Κατάσταση του σκυροδέµατος, π.χ. παρουσία ρωγµών 4Κατεύθυνση ανέµου, τοποθεσία και διάρκεια έκθεσης ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 2 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

3 Φυσική φθορά του σκυροδέµατος Βασικές αιτίες: 4 Αποφλοίωση επιφάνειας, αποκόλληση και ρηγµάτωση λόγω κύκλων ψύξης/απόψυξης ή θερµικής κίνησης 4Συρρίκνωση κατά τη σκλήρυνση 4Φθορά ή διάβρωση λόγω υδατοµεταφερόµενων στοιχείων ή ανέµου 4Φυσική καθίζηση 4Κρούση 4Φθορά λόγω σεισµών Άλλοι παράγοντες: 4Τοποθεσία και περιβάλλον 4 Αντοχή σε θλίψη και πυκνότητα σκυροδέµατος Άλλες αιτίες φθοράς σκυροδέµατος Βασικές αιτίες: 4Αλκαλική αντίδραση αδρανών 4Ανεπαρκής συντήρηση 4Ανεπαρκής ή υπερβολική δόνηση κατά την τοποθέτηση του σκυροδέµατος που προκάλεσε διαχωρισµό, εφίδρωση ή κυψελοειδής ρωγµές 4Μετακίνηση των καλουπιών ή του οπλισµού κατά τη σκυροδέτηση 4Μη λεπτοµερής µελέτη 4Επίδραση διαβρωτικών χηµικών ουσιών, όπως οξέων, σακχάρων ή και γλυκού νερού 4Βιολογική προσβολή σε υπόνοµους 4Παρασιτικά ρεύµατα ή γαλβανική διάβρωση Άλλοι παράγοντες: 4Χαµηλή ποιότητα, αλκαλική αντίδραση αδρανών 4Τοποθεσία και περιβάλλον 4Θερµοκρασία, συγκέντρωση και διάρκεια έκθεσης σε χηµικές ουσίες 4Αλλαγή χρήσης ή συνθηκών έκθεσης από την αρχική µελέτη 4 Ποιότητα του σκυροδέµατος που προβλέπεται από τη µελέτη και τυχόν προστατευτικών επενδύσεων ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 3 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

4 Επισκευή Σκυροδέµατος - Παρούσα κατάσταση Στρατηγικές επισκευής σκυροδέµατος Πολλά µπορούν να είναι τα αίτια φθοράς µίας κατασκευής σκυροδέµατος. Η επισκευή του σκυροδέµατος είναι µία εξειδικευµένη δραστηριότητα, που απαιτεί πλήρως καταρτισµένο και ικανό προσωπικό σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Μέχρι σήµερα, δεν υπήρχε κοινό Ευρωπαϊκό Πρότυπο σε αυτόν το τοµέα. Πολύ συχνά, η τακτική που ακολουθείτο ήταν πρόχειρη τοπική επιδιόρθωση και βαφή, ως βραχυπρόθεσµη επισκευή αισθητικής φύσέως, που όµως δεν θα έφτανε στη ρίζα του προβλήµατος και δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες των πελατών. Η ανάγκη θέσπισης Ευρωπαϊκού Προτύπου Η ανεπαρκής κατανόηση και διάγνωση της φθοράς του σκυροδέµατος, οι λανθασµένες προδιαγραφές επισκευής και η λανθασµένη επιλογή επισκευαστικών προϊόντων/τεχνικών οδήγησαν στη δυσαρέσκεια των ιδοκτητών κτιρίων και την ανάγκη δηµιουργίας Ευρωπαϊκού Προτύπου. Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1504 θα τυποποιήσει τις εργασίες επισκευής και θα παράσχει ένα βελτιωµένο πλαίσιο για την επίτευξη αποτελεσµατικών επισκευών διαρκείας, µε αποτέλεσµα την ικανοποίηση των πελατών. Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι το εν λόγω Πρότυπο (ηµεροµηνία πλήρους εναρµόνισης: ) καταπιάνεται µε ΟΛΕΣ τις πτυχές της διαδικασίας επισκευής, µεταξύ των οποίων: 4Ορισµοί και αρχές επισκευής 4Η ανάγκη για ακριβή διάγνωση των αιτιών πρίν από την επιλογή της µεθόδου επισκευής 4Η πλήρης κατανόηση των αναγκών του πελάτη 4Οι απαιτήσεις για την απόδοση των προϊόντων, οι µέθοδοι ελέγχου, ο έλεγχος παραγωγής υλικών και η αξιολόγηση συµµόρφωσης 4οι µέθοδοι εφαρµογής στο εργοτάξιο και ο ποιοτικός έλεγχος των εργασιών Ακριβής διάγνωση και ολοκληρωµένες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη - η απλή συνταγή της επιτυχίας. ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 4 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

5 ENV 1504 Μέρος 9: Γενικές Αρχές για τη χρήση προϊόντων και Συστηµάτων Το µέρος 9 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1504 παρέχει στους µελετητές κάποιες γενικές αρχές για τα προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα Αρχή 1 (PI) Αρχή 2 (MC) Αρχή 3 (CR) Αρχή 4 (SS) Αρχή 5 (PR) Αρχή 6 (RC) Αρχή 7 (RP) Αρχή 8 (IR) Αρχή 9 (CC) Αρχή 1O (CP) Αρχή 11 (CA) Προστασία ενάντια στη διείσδυση Έλεγχος υγρασίας Αποκατάσταση σκυροδέµατος οµική ενίσχυση Φυσική αντοχή Αντοχή στα χηµικά ιατήρηση ή αποκατάσταση παθητικότητας Αύξηση ειδικής αντίστασης Έλεγχος καθοδικών περιοχών Καθοδική προστασία Έλεγχος ανοδικών περιοχών Οι 11 βασικές αρχές για την επισκευή και την προστασία του οπλισµένου σκυροδέµατος ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 5 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

6 (Emaco Nanocrete) Emaco Nanocrete: Νέα γενιά Επισκευαστικών Προϊόντων Σκυροδέµατος Κονιάµατα ανακαίνησης σκυροδέµατος: ΕΝ 1504 Μέρος 3 Μία απ τις πιο σηµαντικές αρχές που αναφέρονται στο Μέρος 9 του Προτύπου ΕΝ 1504 είναι η Αρχή 3: Η αποκατάσταση του φθαρµένου σκυροδέµατος µε ειδικά διαµορφωµένα επισκευαστικά κονιάµατα. Το εµπορικό σήµα Emaco που περιλαµβάνει προσυσκευασµένα επισκευαστικά κονιάµατα σκυροδέµατος ήταν πάντα στις πρώτες γραµµές της αναζήτησης οικονοµικά αποδοτικών, µακροπρόθεσµων λύσεων σε αυτό το πρόβληµα. Η ιδέα της εφαρµοσµένης νανοτεχνολογίας χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στη σειρά των ειδικά διαµορφωµένων επισκευαστικών κονιαµάτων Emaco Nanocrete εξ ου και οι αξιώσεις µας... Μάλιστα, τα πρώτα προϊόντα της σειράς Emaco κυκλοφόρησαν στην Ιταλία, στις αρχές του 70', ήταν η πρώτη φορά που έκανε την εµφάνιση της η ιδέα της επισκευής σκυροδέµατος µε ειδικά διαµορφωµένα υλικά, συναφή προς το σκυρόδεµα. Τα τελευταία 30 χρόνια, όχι µόνο έχει βελτιωθεί η κατανόηση της φθοράς του οπλισµένου σκυροδέµατος, αλλά έχουν εξελιχθεί και τα επισκευαστικά υλικά, καθώς και οι διαδικασίες εφαρµογής. Η νέα σειρά προϊόντων Emaco Nanocrete αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά επισκευαστικών κονιαµάτων σκυροδέµατος, παρουσιάζοντας εξαιρετικές ιδιότητες: 4Βελτιωµένη συνάφεια 4Βελτιωµένη πυκνότητα και αδιαπερατότητα 4Μειωµένη συρρίκνωση 4Βελτιωµένη αντοχή σε εφελκυσµό και µειωµένη τάση δηµιουργίας ρωγµών 4Βελτιωµένη συµβατότητα µε το σκυρόδεµα 4Βελτιωµένη θιξοτροπία 4Ευκολότερη και ταχύτερη εφαρµογή και φινίρισµα 4Μειωµένα προβλήµατα εφαρµογής 4Μειωµένο κόστος ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 6 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

7 (Emaco Nanocrete) Μείωση της τάσης δηµιουργίας ρωγµών Τα προϊόντα τσιµέντου συρρικνώνονται όταν σκληραίνουν. Όταν οι πιέσεις που δηµιουργούνται λόγω συρρίκνωσης υπερβούν την αντοχή σε εφελκυσµό ενός κονιάµατος, δηµιουργούνται ρωγµές. Η εφαρµοσµένη νανοτεχνολογία διατηρεί την ισορροπία ανάµεσα σ αυτές τις αντίθετες δυνάµεις, αποτρέποντας τη δηµιουργία ρωγµών. Εφελκυστική Αντοχή Μέτρο Ελαστικότητας Τάση για ρηγµάτωση Παραµόρφωση σε φόρτιση Συστολή Επιπλέον, τα επισκευαστικά κονιάµατα Emaco Nanocrete είναι ενισχυµένα µε ίνες για τον έλεγχο της τάσης δηµιουργίας ρωγµών. Πολλά, πάρα πολλά διαφορετικά είδη και µεγέθη ινών µελετήθηκαν πρίν γίνει η τελική επιλογή. Η ραβδωτή, σε σχήµα νεφρού επιφάνεια, βελτιώνει τη µηχανική πρόσφυση, ενώ αν κοιτάξει κανείς µέσα από ένα µικροσκόπιο υψηλής ισχύος θα δεί πως δηµιουργείται και χηµική συναρµογή ως ένα βαθµό. Αυτός ο µοναδικός συνδυασµός εξασφαλίζει ότι αυτές οι επιλεγµένες ίνες εµποδίζουν τη δηµιουργία ρωγµών στο συντηρηµένο επισκευαστικό κονίαµα. Η νέα σειρά προϊόντων Emaco Nanocrete χρησιµοποιεί την τελευταία τεχνολογία για τον έλεγχο της συρρίκνωσης, µειώνοντας σηµαντικά την πιθανότητα δηµιουργίας ρωγµών στο εργοτάξιο. Emaco Nanocrete R2: Μήτρα σε σχήµα ελλειπτικού δακτύλιου για δοκιµή επιταχυνόµενης τάσης δηµιουργίας ρωγµών - καµία ρωγµή µετά από 120 µέρες. Πολλά άλλα κονιάµατα εµφανίζουν ρωγµές µετά από µόλις 1 εβδοµάδα! Πάνω από 50 χρόνια συνεχούς, τεχνικής καινοτοµίας στον τοµέα της χηµείας εκαετία 50 εκαετία 60 εκαετία 70 εκαετία 80 Τα πρώτα προ-συσκευασµένα υλικά πακτώσέως µε µεταλλικά αδρανή κατασκευάζονται στις Η.Π.Α. µε το εµπορικό σήµα Embeco. Συνθετικά προϊόντα εισαγωγής αέρα στα κονιάµατα που αναπτύσσονται στο Ηνωµένο Βασίλειο SKW Melment : Ο πρώτος οργανικός υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος στον κόσµο Προ-συσκευασµένα, ειδικά επισκευαστικά κονιάµατα σκυροδέµατος Emaco. Ευρωπαϊκή καινοτοµία - επισκευή σκυροδέµατος µε υλικά συναφή προς το σκυρόδεµα. PCI-Flexmoertel: Το πρώτο ευέλικτο,προσυσκευασµένο συγκολλητικό πλακιδίων που προσφέρει εκτόνωση της πίεσης. Γίνεται πρότυπο στη Γερµανία και όχι µόνο. ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 7 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

8 (Emaco Nanocrete) Βελτίωση των Επισκευαστικών Κονιαµάτων µε τη βοήθεια της Νανοτεχνολογίας Νανοτεχνολογία ΕΝ σηµαίνει νανοµόρια: ε χρησιµοποιούµε νανοµόρια στα προϊόντα µας που έχουν βάση το τσιµέντο. Οι γνώσεις που αναπτύξαµε τα τελευταία 50 χρόνια σε ότι αφορά την ενυδάτωση του τσιµέντου, µας επιτρέπουν να βελτιώνουµε την ποιότητα και την πυκνότητα των νανο-δοµών που δηµιουργούνται στην τσιµεντοκονία, καθώς σκληραίνει (βλέπε φώτο πάνω). Έτσι µειώνονται τα µικρο-ελαττώµατα στο σκληρυµένο τσιµέντο και βελτιώνεται η συνάφεια ανάµεσα στη δοµή του τσιµέντου µε τα αδρανή, καθώς και ανάµεσα στο τσιµεντοκονίαµα και το υπόστρωµα. Καθώς βελτιώνεται η αντοχή σε εφελκυσµό, µειώνεται η πιθανότητα εµφάνισης ρωγµών. Στο µακρο-επίπεδο της άµµου και του τσιµέντου χρησιµοποιούνται ειδικά ανόργανα πρόσθετα και καλύτερα πρότυπα συνάφειας σε όλα τα προϊόντα της σειράς Emaco Nanocrete για τη βελτιστοποίηση της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών. Έτσι βελτιώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλ. η πυκνότητα, η αντοχή σε εφελκυσµό και θλίψη και η αντοχή στους κύκλους ψύξης/απόψυξης. Επίσης βελτιώνονται και οι ιδιότητες πρακτικής εφαρµογής, όπως η θιξοτροπία, η αποφυγή κάθισης και το φινίρισµα. τσιµέντου για την παραγωγή προϊόντων που φέρνουν αλλαγές στη βιοµηχανία εκαετία και µετά Η τεχνολογία πολυκαρβονικού άλατος Glenium φέρνει επανάσταση στην παραγωγή έτοιµου, προκατασκευασµένου σκυροδέµατος. Τα συστήµατα δύο συστατικών Emaco Formula λανσάρονται στην Ιταλία PCI-Nanolight: Η πρώτη χρήση εφαρµοσµένης νανοτεχνολογίας σ ένα σύστηµα τσιµέντου παράγει ένα καινούργιο, πρωτοποριακό συγκολλητικό πλακιδίων. Εξαιρετική τεχνική απόδοση και όχι µόνο: Ένα προϊόν για όλα τα κεραµικά πλακίδια και όλα τα υποστρώµατα, µε εκπληκτικές ιδιότητες εφαρµογής. ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 8 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

9 (Emaco Nanocrete) Εισαγωγή στη Νανοτεχνολογία Τι σηµαίνει νανοτεχνολογία; Νάνο = πολύ µικρό. Ένα νανόµετρο είναι µόλις 1 / 1000,000,000 του µέτρου -9 (10 m). Με άλλα λόγια, µιά ανθρώπινη τρίχα έχει διάµετρο περίπου 5,000 νανόµετρα. Ή, για να το εξηγήσουµε διαφορετικά: αν η διάµετρος της γής είναι ένα µέτρο, τότε η διάµετρος της µπάλας ποδοσφαίρου θα ήταν ένα νανόµετρο! Η νανοτεχνολογία είναι η τεχνική κατανόηση του φυσικού κόσµου σε πολύ, πολύ, πολύ µικρή κλίµακα. Η νανοτεχνολογία στη φύση Έχεται αναρωτηθεί ποτέ πώς οι σαύρες Gecko περπατούν πάνω σε τοίχους και ταβάνια, ή πάνω σε γυαλί; Η απάντηση είναι η φυσική, εφαρµοσµένη νανοτεχνολογία! Αν εξετάσει κανείς τις πατούσες αυτών των απίστευτων πλασµάτων σε νανο-κλίµακα, θα δεί ότι διαθέτουν τις πιό λεπτές τρίχες, οι οποίες αποκαλούνται ακίδες, που τους επιτρέπουν όχι µόνο να γραπώνονται µηχανικά από τις ατέλειες της επιφάνειας, που είναι πολύ µικρές για να τις αντιληφθεί το ανθρώπινο µάτι, αλλά και να προσκολλώνται ηλεκτρονικά στην επιφάνεια! Αυτός ο διττός ηλεκτροµηχανικός µηχανισµός πρόσφυσης είναι ο λόγος για τον οποίο υιοθετήσαµε τη σαύρα Gecko, ως σύµβολο της νέας µας σειράς επισκευαστικών κονιαµάτων Emaco Nanocrete. 1 nm Οι νανο-δοµές στις πατούσες των σαυρών Gecko ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 9 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

10 (Emaco Nanocrete) Ενός συστατικού, ταχύπηκτο, µε τροποποιηµένα πολυµερή, για επισκευές και ανακαινίσεις Το Emaco Nanocrete R2 είναι ιδανικό για: 4 ιακοσµητικές επισκευές κτιρίων και κατασκευών - ιδιαίτερα όπου απαιτείται χειρωνακτική ανακαίνιση - π.χ. επισκευές σε µπαλκόνια και στα άκρα δοκών 4Μικρές επισκευές σε προκατασκευασµένα πανέλα 4Γενικές επισκευές που απαιτούν ταχεία πήξη 4Εξοµάλυνση µεγάλων επιφανειών, για την επίτευξη αισθητικού τελειώµατος, π.χ. πρίν από την εφαρµογή βαφής Επισκευαστικό προϊόν πολλαπλών χρήσεων, µε εξαιρετικές ιδιότητες εφαρµογής 4Εξαιρετικές ιδιότητες εφαρµογής και επαφής µε το µυστρί 4 ιατίθεται σε ελαφρούς σάκκους 20Kg για εύκολη µεταφορά 4Οµοιόµορφο, κρεµώδες κονίαµα χωρίς κάθιση 4Εφαρµόζεται σε οριζόντιες, κάθετες και επιφάνειες οροφής 4Εξαιρετική ικανότητα επίτευξης µεγάλου πάχους: 80 έως 100mm σε µιά στρώση, εφαρµοσµένη µε το χέρι, σε κατακόρυφες επιφάνειες 70 έως 80mm σε επιφάνειες οροφής 4 Συµβουλή: για την επίτευξη µεγάλου πάχους εφαρµόστε µία λεπτή στρώση κονιάµατος ή Emaco Nanocrete AP, χρησιµοποιώντας την ειδική βούρτσα Emaco Nanocrete Ελάχιστο πάχος στρώσης 3mm 4Ιδανικό για την αναδιαµόρφωση γωνιών ή άλλων όψεων - χωρίς ξυλότυπο 4Υλικό πολλαπλών χρήσεων για ευκολία στο εργοτάξιο: Χρησιµοποιείται επίσης ως κονίαµα ισοπέδωσης για την εξοµάλυνση των επιφανειών Ιδανικό για επισκευή-φινίρισµα, πριν από την εφαρµογή βαφής 4Ταχεία πήξη: επακόλουθη επίστρωση µπορεί να εφαρµοστεί µετά από 4 ώρες 4Οικονοµία χρόνου και εργατικού κόστους στο εργοτάξιο Χρήσιµες πληροφορίες 4Συσκευασία: 20 Kg 4Νερό ανάµιξης: 3,5 έως 4,0 λίτρα ανά σάκκο, αναλόγως της χρήσης 4Κατανάλωση: 1 σάκκος 20 Kg καλύπτει 1,3 m² πάχους 10mm 4Εργασιµότητα: 30 έως 45 λεπτά (στους 21 C) 4Χρόνος φινιρίσµατος: µε σφουγγάρι ή άλλο κατάλληλο µέσο, περίπου 60 έως 90 λεπτά 4Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής: > 5 C 4Χρόνος αποθήκευσης: 12 µήνες σε κλειστούς σάκκους 4Συντήρηση: σε θερµές και ξηρές συνθήκες ή σε συνθήκες αέρα, διασφαλείστε τη σωστή συντήρηση µε χρήση προϊόντων συντήρησης της σειράς Masterkure Τεχνικές πληροφορίες 4Φόρµουλα βασισµένη στην νανοτεχνολογία µε ελεγχόµενη διόγκωση για αντιστάθµιση της πλαστικής συρρίκνωσης και ενισχυµένη µε ίνες για την ελαχιστοποίηση της εµφάνισης ρωγµών 4Αντοχή σε θλίψη > 25 MPa σε 28 ηµέρες 4Χαµηλό µέτρο ελαστικότητας, για τη µείωση των διαφορετικών τάσεων σε κατασκευές από σκυρόδεµα µε µικρές αντοχές ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 10 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

11 (Emaco Nanocrete) Ενός συστατικού, ελαφροβαρές κονίαµα µε τροποποιηµένα πολυµερή, ενισχυµένο µε ίνες, για την επίτευξη µεγάλου πάχους δοµικών επισκευών Το Emaco Nanocrete R3 συνίσταται για τις ακόλουθες χρήσεις: 4Όποτε απαιτείται ανακαίνιση µε το χέρι, π.χ. ρίχτι σκαλοπατιού, άκρα µπαλκονιού, άκρα προκατασκευασµένων πανέλων, άκρα δοκών και στύλων 4Επισκευές σε µεγάλες επιφάνειες, όπου απαιτείται αυξηµένο πάχος - προσόψεις κτιρίων 4Για οριζόντιες επισκευές σε περιοχές µε κυκλοφορία Ελαφροβαρές και εύκολο στη χρήση αλλά και στοιβαρό 4Εύκολη εφαρµογή µε µυστρί, µε το χέρι ή µε ψεκασµό 4Ελαφροβαρές που επιτρέπει την επίτευξη µεγάλου πάχους σε µία µόνο στρώση έως 75mm σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες ή ακόµα και 50mm σε επιφάνειες οροφής για την επίτευξη µεγάλου πάχους, εφαρµόστε µία στρώση πρόσφυσης ή επαφής µε κονίαµα ή Emaco Nanocrete AP, χρησιµοποιώντας την ειδική βούρτσα Emaco Nanocrete Ελάχιστο πάχος στρώσης 5mm 4Εύκολη δηµιουργία προφίλ και γωνιών χωρίς ξυλότυπο 4Εύκολη διαµόρφωση αισθητικού φινιρίσµατος µε µυστρί 4 ιατίθεται σε σάκκους 20 Kg, υψηλής απόδοσης, για εύκολη µεταφορά Χρήσιµες πληροφορίες 4Συσκευασία: 20 Kg 4 Νερό ανάµιξης: 4,2 έως 4,6 λίτρα ανά σάκκο, αναλόγως της επιθυµητής πυκνότητας 4 Κατανάλωση : 1 σάκκος 20 Kg καλύπτει 1,4 m² πάχους 10mm 4 Εργασιµότητα: 45 έως 60 λεπτά (στους 21 C) 4 Χρόνος φινιρίσµατος : µε σφουγγάρι ή άλλο κατάλληλο µέσο, περίπου 90 λεπτά 4 Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής : > 5 C 4 Χρόνος αποθήκευσης: 12 µήνες σε κλειστούς σάκκους 4 Συντήρηση: σε θερµές και ξηρές συνθήκες ή σε συνθήκες αέρα, διασφαλείστε τη σωστή συντήρηση µε χρήση προϊόντων συντήρησης της σειράς Masterkure Τεχνικές πληροφορίες 4 οµικές επισκευές µέτριας αντοχής (υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της Kατηγορίας R3 του EN 1504 Μέρος 3) > 35 MPa σε 28 ηµέρες 4Χαµηλότερο µέτρο ελαστικότητας > 15 GPa σε 28 ηµέρες (Κατηγορία R3 του EN 1504 Μέρος 3) 4Φόρµουλα βασισµένη στη νανοτεχνολογία µε ελεγχόµενη διόγκωση για αντιστάθµιση της πλαστικής συρρίκνωσης και ενισχυµένη µε ίνες για την ελαχιστοποίηση της εµφάνισης ρωγµών ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 11 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

12 (Emaco Nanocrete) Ενός συστατικού, εξαιρετικά υψηλής αντοχής και υψηλού µέτρου ελαστικότητας, µη συρρικνούµενο κονίαµα, ενισχυµένο µε ίνες, για δοµικές επισκευές Το Emaco Nanocrete R4 είναι ιδανικό για τις ακόλουθες επισκευές: 4Υποστυλώµατα, βάθρα και εγκάρσιες δοκούς σε κάθε τύπο γέφυρας 4Λιµενικά και άλλα έργα πολιτικού µηχανικού 4Σήραγγες, υπόγειους αγωγούς και σηµεία εκροής σε εδάφη µε επιθετικούς παράγοντες 4Πύργους ψύξης, κάµινους και άλλα βιοµηχανικά περιβάλλοντα 4Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων και αποχετεύσεις Εξαιρετικές ιδιότητες εφαρµογής και υψηλή αντοχή 4Εφαρµόζεται µε ψεκασµό ή µε µυστρί 4Εξαιρετικές θιξοτροπικές ιδιότητες επιτρέπουν την εφαρµογή σε επιφάνειες κατακόρυφες και οροφής σε στρώσεις έως 50mm, χωρίς να απαιτείται πλέγµα µπορεί να εφαρµοστεί σε στρώσεις µεγαλύτερου πάχους σε µικρότερες επιφάνειες ή σε σηµεία όπου υπάρχει πρόσθετο πλέγµα 4 εν απαιτείται συγκολλητικός πολτός ή αστάρι σιδηροπλισµού, µε αποτέλεσµα οικονοµία χρόνου και χρηµάτων! 4Συµβουλή: το σκυρόδεµα πρέπει να είναι πάντα κορεσµένο µε νερό και να εφαρµόζεται µία λεπτή στρώση εξοµάλυνσης, πριν από τη διαµόρφωση του απαιτούµενου πάχους 4Με σύνθεση πλούσια σε τσιµέντο, διαµορφώνεται εύκολα ένα οµοιόµορφο, αισθητικά άρτιο φινίρισµα 4 εν απαιτείται παρά η βασική προετοιµασία της επιφάνειας Χρήσιµες πληροφορίες 4Συσκευασία: 25 Kg 4 Νερό ανάµιξης: 3,8 έως 4,2 λίτρα ανά σάκκο, αναλόγως της επιθυµητής συνεκτικότητας 4 Κατανάλωση : 1 σάκκος 25 Kg καλύπτει 1,25 m² πάχους 10mm 4 Εργασιµότητα: 45 έως 60 λεπτά (στους 21 C) 4 Χρόνος φινιρίσµατος : µε σφουγγάρι ή άλλο κατάλληλο µέσο, περίπου 90 λεπτά 4 Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής : > 5 C 4 Χρόνος αποθήκευσης: 12 µήνες σε κλειστούς σάκκους 4 Συντήρηση: σε θερµές και ξηρές συνθήκες ή σε συνθήκες αέρα, διασφαλείστε τη σωστή συντήρηση µε χρήση προϊόντων συντήρησης της σειράς Masterkure Τεχνικές πληροφορίες 4Πολύ υψηλή αντοχή σε θλίψη (Kατηγορία R4 στο νέο EN 1504 Μέρος 3) > 60 MPa σε 28 ηµέρες 4Υψηλή αντοχή στο αρχικό στάδιο σκλήρυνσης > 18 Mpa σε 24 ώρες 4Υψηλό µέτρο ελαστικότητας (EN 1504 Μέρος 3 Κατηγορία R4) > 25 GPa σε 28 ηµέρες 4Εξαιρετική αντοχή σε ενανθράκωση 4Υψηλή αντοχή σε θειϊκά άλατα 4Χαµηλή διαπερατότητα και εξαιρετική αντοχή σε ψύξη και απόψυξη > 2 MPa εφελκυστική τάση συνάφειας µετά από 50 κύκλους σύµφωνα µε ΕΝ Φόρµουλα βασισµένη στη νανοτεχνολογία µε ελεγχόµενη διόγκωση για αντιστάθµιση της πλαστικής συρρίκνωσης και ενισχυµένη µε ίνες για την ελαχιστοποίηση της εµφάνισης ρωγµών ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 12 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

13 (Emaco Nanocrete) Ρευστό, µη συρρικνούµενο κονίαµα ενός συστατικού, υψηλών αντοχών, υψηλού µέτρου ελαστικότητας ενισχυµένο µε ίνες, για δοµικές επισκευές Το Emaco Nanocrete R4 Fluid είναι ιδανικό για τις ακόλουθες επισκευές: 4Υποστυλώµατα, βάθρα και εγκάρσιες δοκούς σε κάθε τύπο γέφυρας 4Λιµενικά και άλλα έργα πολιτικού µηχανικού 4Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων και αποχετεύσεις 4Μεγάλης επιφάνειας δοµικές επισκευές, µε εφαρµογή της µεθόδου ξυλοτύπων και έγχυσης 4Περιοχές πυκνού οπλισµού, όπου η εφαρµογή µε το χέρι ή µε ψεκασµό δεν είναι εφικτή Ρευστό κονίαµα δοµικών επισκευών υψηλής αντοχής 4Για την αντικατάσταση σκυροδέµατος πάχους έως 200mm σε µία στρώση 4Αυξηµένος χρόνος εργασιµότητας 4 εν παρουσιάζει διαχωρισµό ή εξίδρωση 4Για εφαρµογές µε έγχυση ή άντληση 4Εξαιρετικά χαµηλή συρρίκνωση και αυξηµένη ανθεκτικότητα 4 εν απαιτείται παρά η βασική προετοιµασία της επιφάνειας 4Υψηλή ρευστότητα για πλήρη συµπύκνωση, ακόµα και σε σηµεία µε πυκνό οπλισµό Χρήσιµες πληροφορίες 4Συσκευασία: 25 Kg 4 Νερό ανάµιξης: 3,5 έως 4,0 λίτρα ανά σάκκο, αναλόγως της επιθυµητής πυκνότητας 4 Κατανάλωση : 1 σάκκος 25 Kg καλύπτει 1,25 m² πάχους 10 mm 4 Χρόνος πήξης: 300 λεπτά (αρχική), 380 λεπτά (τελική) (στους 21 C) 4 Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής : > 5 C 4 Χρόνος αποθήκευσης: 12 µήνες σε κλειστούς σάκκους 4 Συντήρηση: σε θερµές και ξηρές συνθήκες ή σε συνθήκες αέρα, διασφαλείστε τη σωστή συντήρηση µε χρήση προϊόντων συντήρησης της σειράς Masterkure Τεχνικές πληροφορίες 4Πολύ υψηλή αντοχή σε θλίψη (Kατηγορία R4 στο νέο EN 1504 Μέρος 3) > 55 MPa σε 28 ηµέρες 4Υψηλή αντοχή στο αρχικό στάδιο σκλήρυνσης > 20 MPa σε 24 ώρες 4Υψηλό µέτρο ελαστικότητας (EN 1504 Μέρος 3 Κατηγορία R4) > 25 GPa σε 28 ηµέρες 4Ο αυξηµένος χρόνος εργασιµότητας διασφαλίζει την σταθερή ρευστότητα του υλικού 4Φόρµουλα βασισµένη στη νανοτεχνολογία µε ελεγχόµενη διόγκωση για αντιστάθµιση της πλαστικής συρρίκνωσης και ενισχυµένη µε ίνες για την ελαχιστοποίηση της εµφάνισης ρωγµών 4Υψηλή αντοχή σε θειϊκά άλατα 4Μέγιστο µέγεθος κόκκου < 4 mm ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 13 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

14 (Emaco Nanocrete) Ενός συστατικού, ταχύπηκτο κονίαµα εξοµάλυνσης µε τροποποιηµένα πολυµερή Οι χρήσεις του Emaco Nanocrete FC είναι οι ακόλουθες: 4Επισκευές µικρού πάχους, φινίρισµα και εξοµάλυνση στοιχείων από σκυρόδεµα, π.χ. µπαλκόνια, προσόψεις κτιρίων, στηθαία, προκατασκευασµένα πανέλα, άκρες δοκών 4Φινίρισµα και εξοµάλυνση µεγάλων κατακόρυφων επιφανειών και οροφών, όπου απαιτούνται ιδιότητες ταχείας πήξης µε µικρούς χρόνους αναµονής για επακόλουθες επιστρώσεις 4Επισκευή κυψελοειδών επιφανειών 4Ως υλικό πλήρωσης φυσαλίδων στη προκατασκευή ή σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η επιδιόρθωση µικρών ατελειών σε κατασκευές από σκυρόδεµα 4Εσωτερικά και εξωτερικά, σε κατακόρυφες επιφάνειες και σε οροφές, σε ξηρά και υγρά περιβάλλοντα Έτοιµο προς χρήση και ταχείας πήξης 4Εξαιρετικές ιδιότητες εφαρµογής και επαφής µε το µυστρί 4Οµοιόµορφο, κρεµώδες κονίαµα χωρίς κάθιση 4Εξαιρετικές ιδιότητες εξοµάλυνσης 4Χρησιµοποιείται ακόµα και σε πολύ λεπτές και αιχµηρές άκρες 4 Ταχεία πήξη : µόνο 4 ώρες για επακόλουθη επίστρωση 4Εύκολη εφαρµογή µε µυστρί σε πάχος από 0.5 (πλήρωση φυσαλίδων) έως 7 mm Χρήσιµες πληροφορίες 4Συσκευασία: 20 Kg 4 Νερό ανάµιξης: 3,8 έως 4,5 λίτρα ανά σάκκο, 4Κατά την ωρίµανση αποκτά ανοιχτό γκρί χρώµα 4 Κατανάλωση : 1 σάκκος 20 Kg καλύπτει 13 m² πάχους 1 mm 4 Εργασιµότητα: 30 έως 45 λεπτά (στους 21 C) 4 Χρόνος φινιρίσµατος : µε σφουγγάρι ή άλλο κατάλληλο µέσο, µετά από περίπου λεπτά (αναλόγως του πάχους της στρώσης και της θερµοκρασίας) 4 Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής : > 5 C 4 Χρόνος αποθήκευσης: 12 µήνες σε κλειστούς σάκκους 4 Συντήρηση: σε θερµές και ξηρές συνθήκες ή σε συνθήκες αέρα, διασφαλείστε τη σωστή συντήρηση µε χρήση προϊόντων συντήρησης της σειράς Masterkure Τεχνικές πληροφορίες 4Καλή ανάπτυξη αντοχών, που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της Kατηγορίας R2 του EN 1504 Μέρος 3) > 25 MPa σε 28 ηµέρες 4Υψηλή αντοχή στο αρχικό στάδιο σκλήρυνσης > 15 MPa σε 24 ώρες 4Χαµηλό µέτρο ελαστικότητας 4Μικρή περιεκτικότητα χρωµικών αλάτων (Cr[VI] > 2 ppm) 4 εν περιέχει χλώριο 4Χαµηλή τριχοειδής απορρόφηση, σύµφωνα µε το EN (< 0.5 kg/m²/h 0.5) 4Φόρµουλα βασισµένη στη νανοτεχνολογία µε ελεγχόµενη διόγκωση για αντιστάθµιση της πλαστικής συρρίκνωσης 4Ενισχυµένο µε ίνες για την ελαχιστοποίηση της εµφάνισης ρωγµών ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 14 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

15 (Emaco Nanocrete) Ενός συστατικού, ενεργής προστασίας αστάρι για τον χάλυβα οπλισµού και συγκολλητικός πολτός Το Emaco Nanocrete AP θα πρέπει να χρησιµοποιείται: 4Σε αντίξοα περιβάλλοντα ή όταν έχει προδιαγραφεί από τον µηχανικό 4 Όταν ο χάλυβας είναι εκτεθειµένος και το διαθέσιµο πάχος επικάλυψης είναι µικρότερο από 10 mm 4Σε επισκευές µε χρήση Emaco Nanocrete R2 όταν ο χάλυβας είναι εκτεθειµένος 4Για την ενίσχυση της πρόσφυσης κατά την χειρωνακτική εφαρµογή κονιαµάτων σε εξαιρετικά µεγάλα πάχη* * Το Emaco Nanocrete AP συνήθως δεν απαιτείται σε επισκευές µε χρήση Emaco Nanocrete R4 Απλό και εύκολο στη χρήση 4 Ενός συστατικού: απλώς αναµιγνύετε το νερό µέχρι να επιτευχθεί η σωστή συνεκτικότητα 4Συσκευασία που ξανακλείνει και µπορεί επίσης να χρησιµοποιειθεί για την ανάµιξη εύκολη ανάµιξη µέχρι να επιτευχθεί ένα σφικτό/ηµι-υδαρές µίγµα εφαρµόζεται µε χρήση σκληρής βούρτσας, όπως π.χ. βούρτσα Emaco Nanocrete 4Ταχείας πήξης, για τη µείωση του χρόνου αναµονής και του κόστους στο εργοτάξιο η δεύτερη στρώση (απαιτείται µόνο σε ράβδους οπλισµού) µπορεί να εφαρµοστεί µετά από µόλις λεπτά επισκευές που εκτελούνται χειρωνακτικά, µπορούν να ολοκληρωθούν απευθείας στη δεύτερη νωπή στρώση ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν γίνεται ψεκασµός επισκευαστικού κονιάµατος, πρέπει να µεσολαβήσει µία νύχτα για να στεγνώσει η δεύτερη στρώση! 4Πολλαπλών χρήσεων: µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως συγκολλητικός πολτός, για τη βελτίωση της πρόσφυσης και του πάχους εφαρµογής αναµίξτε όπως περιγράφεται παραπάνω, µέχρι να επιτευχθεί ένα σφικτό/ηµι-υδαρές µίγµα, και εφαρµόστε το καλά στην νωπή επιφάνεια Βαθµός κάλυψης: περίπου 2-3 Kg/ m² 4Συµβουλή: για να εξοικονοµήσετε χρόνο, απλώστε τον συγκολλητικό πολτό ταυτόχρονα µε τη δεύτερη στρώση ασταριού στο σιδηροπλισµό! Χρήσιµες πληροφορίες 4Συσκευασία: επαναχρησιµοποιούµενα πλαστικά δοχεία 4 Kg και 15 Kg 4 Νερό ανάµιξης: 0,22 έως 0,26 λίτρα ανά Kg σκόνης 4 Εργασιµότητα: περίπου 60 λεπτά (στους 21 C) 4 Χρόνος αναµονής για την επόµενη επικάλυψη: λεπτά 4 Κατανάλωση : 2-3 Kg/ m² 4 Χρόνος αποθήκευσης: 12 µήνες σε κλειστά δοχεία Τεχνικές πληροφορίες 4Αδρανοποιεί ενεργά το χάλυβα και περιέχει ενεργό αναστολέα διάβρωσης για επιπλέον προστασία 4 εν επηρεάζει την αντοχή εξόλκευσης του οπλισµού 4Ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις για ενεργά αστάρια, όπως διατυπώνονται στο ΕΝ 1504 Μέρος 7 4Περιέχει τροποποιηµένα πολυµερή 4 ιασφαλίζει τη δύναµη πρόσφυσης, όπως απαιτείται από το ΕΝ 1504 Μέρος 3 4Έχει έντονο χρώµα για εύκολο έλεγχο στο εργοτάξιο ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 15 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

16 EN Επισκόπηση Εισαγωγή Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1504 αφορά προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή κατασκευών σκυροδέµατος και αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σε όλους όσους εµπλέκονται στην επισκευή του σκυροδέµατος. Το πρότυπο ΕΝ 1504 δεν ορίζει απλά απαιτήσεις για τα προϊόντα αλλά και στρατηγικές, µεθόδους και ορισµούς για επισκευές σκυροδέµατος, ποιοτικό έλεγχο και αξιολόγηση συµµόρφωσης, εξασφαλίζοντας καλής ποιότητας εργασία επισκευής και προστασίας στο εργοτάξιο, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η ικανοποίηση των ιδιοκτητών κτιρίων. Τα 10 µέρη του ΕΝ 1504 συνιστούν ένα περιεκτικό έγγραφο που κατατοπίζει τους πολιτικούς µηχανικούς, τους εργολάβους, καθώς και τις εταιρίες παραγωγής προϊόντων. Κάθε µέρος του προτύπου έχει παρόµοια δοµή, ενώ τα µέρη που αφορούν προϊόντα και κατασκευή βιοµηχανικών προϊόντων περιλαµβάνουν και θέµατα όπως προδιαγραφές προϊόντων, χαρακτηριστικά απόδοσης, δειγµατοληψία, αξιολόγηση συµµόρφωσης και σήµανσης CE. Πρώτη σελίδα του Μέρους 1 του προτύπου ΕΝ 1504 Τα 10 έγγραφα του προτύπου ΕΝ 1504 συνίστανται στα ακόλουθα: EN 1504, µέρος 1 Ορισµοί και απαιτήσεις προτύπου EN 1504, µέρος 2 EN 1504, µέρος 3 EN 1504, µέρος 4 EN 1504, µέρος 5 EN 1504, µέρος 6 EN 1504, µέρος 7 EN 1504, µέρος 8 EN 1504, µέρος 9 EN 1504, µέρος 10 Προδιαγραφές για συστήµατα προστασία επιφανειών σκυροδέµατος (αρχές 1,2,5,6 και 8) Χαρακτηριστικά απόδοσης επισκευής φερόντων και µη φερόντων στοιχείων (αρχές 3,4 και 7) Προδιαγραφές για δοµική συνάφεια (αρχή 4) Προδιαγραφές για ενέσιµα υλικά σκυροδέµατος (αρχές 1 και 4) Οδηγίες για την αγκύρωση ράβδων οπλισµού (αρχή 4) Προδιαγραφές για προστασία από τη διάβρωση του οπλισµού µε ενεργό προστατευτικό αστάρι (αρχές 7 και 11) Έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης για τις εταιρίες παραγωγής προϊόντων Γενικές αρχές για τη χρήση προϊόντων και συστηµάτων, για την επισκευή και προστασία του σκυροδέµατος Πληροφορίες για την εφαρµογή των προϊόντων στο εργοτάξιο και τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 16 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

17 Επισκευή και προστασία του σκυροδέµατος- Βασικά σηµεία προσοχής Το ENV 1504, µέρος 9, επισηµαίνει κάποια βασικά σηµεία προσοχής για τους µελετητές προστασίας και επισκευής κατασκευών οπλισµένου και µη οπλισµένου σκυροδέµατος. Αυτό το πρότυπο προσδιορίζει τα βασικά στάδια στη διαδικασία επισκευής: 4Αξιολόγηση της κατάστασης της κατασκευής 4Προσδιορισµός της αιτίας της φθοράς 4Καθορισµός των στόχων της προστασίας και της επισκευής ΜΑΖΙ µε τους ιδιοκτήτες των κτιρίων 4Επιλογή των κατάλληλων αρχών προστασίας και επισκευής 4Επιλογή µεθόδων 4Προσδιορισµός των ιδιοτήτων των προϊόντων και συστηµάτων 4Προσδιορισµός των απαιτήσεων συντήρησης µετά την προστασία και επισκευή ENV Κοινές αιτίες ελαττωµάτων Η φθορά του σκυροδέµατος µπορεί να χωριστεί στις εξής κατηγορίες: 4Μηχανικές αιτίες: Κρούση Υπερφόρτωση Καθίζηση Έκρηξη όνηση 4Χηµικές αιτίες: Αλκαλική αντίδραση αδρανών ιαβρωτικοί παράγοντες, π.χ. θειϊκά άλατα, γλυκό νερό, άλατα Βιολογική φθορά 4Φυσικές αιτίες: Ψύξη/απόψυξη Θερµότητα Κρυστάλλωση αλάτων Συρρίκνωση ιάβρωση Παλαίωση Οι κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος µπορούν επίσης να υποστούν διάβρωση του οπλισµού λόγω: 4Ενανθράκωσης 4Χλωριούχων ιόντων 4Παρασιτικά ρεύµατα ENV Πεδίο εφαρµογής του προτύπου Αυτό το µέρος του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 1504 προσδιορίζει τις βασικές αρχές που θα τηρηθούν, ξεχωριστά ή συνδυαστικά, για την προστασία ή την επισκευή κατασκευών σκυροδέµατος σε αέρα, έδαφος ή νερό. ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 17 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

18 Ελαττώµατα στο σκυρόδεµα και... Οι Αρχές 1 έως 6, όπως ορίζονται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ENV 1504, µέρος 9, παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες για την επισκευή και την προστασία από ελαττώµατα που προκαλούνται από τις χηµικές και φυσικές διαδικασίες, ειδικά σε ό,τι αφορά το σκυρόδεµα. Αρ. Αρχής Αρχή 1 [PI] Ορισµός αρχής Προστασία ενάντια στη διείσδυση Μειώνει ή εµποδίζει τη διείσδυση φθοροποιών παραγόντων π.χ. νερού, άλλων υγρών, ατµού. αερίου, χηµικών και βιολογικών παραγόντων Αρχή 1, µέθοδος 1.2 Τα προστατευτικά υλικά επικάλυψης Masterseal, διατίθενται ως άκαµπτα, εύκαµπτα, ακρυλικά, µε υλικά εποξειδικά ή πολυουρεθανικά, για την προστασία ενάντια σε κάθε είδους διείσδυση Αρχή 2 [MC] Έλεγχος υγρασίας Ρύθµιση και διατήρηση των ποσοστών υγρασίας στο σκυρόδεµα εντός των προδιαγεγραµένων τιµών Αρχή 2, µέθοδος 2.2 Η υγρασία ή η περιεκτικότητα νερού στο σκυρόδεµα µπορεί να ελεγχθεί µε προστατευτικά υλικά επικάλυψης Masterseal, ακρυλικά, εποξειδικά, πολυουρεθανικά, άκαµπτα, εύκαµπτα Αρχή 3 [CR] Αρχή 4 [SS] Αποκατάσταση του σκυροδέµατος 4Αποκατάσταση του αρχικού σκυροδέµατος σε ένα στοιχείο της κατασκευής σύµφωνα µε το αρχικό του σχήµα και τη λειτουργία του. 4Αποκατάσταση της κατασκευής σκυροδέµατος µε αντικατάσταση µέρους της οµική ενίσχυση Αύξηση ή αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας ενός στοιχείου της κατασκευής σκυροδέµατος Αρχή 3, µέθοδος 3.1 Επισκευαστικά κονιάµατα Emaco : Emaco Nanocrete R4 / R3 / FC εφαρµογή µε το χέρι Αρχή 5 [PR] Αρχή 6 [RC] Φυσική αντοχή Αύξηση της αντοχής σε φυσικές ή µηχανικές επιδράσεις Αντοχή σε χηµικά Αύξηση της αντοχής της επιφάνειας του σκυροδέµατος στη φθορά από την επίδραση χηµικών ουσιών Αρχή 5, µέθοδος 5.1 Υλικά επικάλυψης Mastertop ανθεκτικά στην τριβή και πολλά άλλα πλεονεκτήµατα Σηµείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε το επίσηµο έγγραφο του ENV ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 18 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

19 Η Ευρωπαϊκή Σειρά Προϊόντων της BASF για Επισκευή και Προστασία Σκυροδέµατος Μέθοδοι βασισµένες στην αρχή 1.1 Εµποτισµός 1.2 Επικάλυψη επιφάνειας µε ή χωρίς ικανότητα γεφύρωσης ρωγµών 1.3 Τοπική κάλυψη ρωγµών 1.4 Πλήρωση ρωγµών 1.5 Μεταφορά ρωγµών στους αρµούς 1.6 Ανέγερση εξωτερικών πανέλων 1.7 Εφαρµογή µεµβρανών 2.1 Υδρόφοβος εµποτισµός 2.2 Επικάλυψη επιφάνειας 2.3 Προστατευτική επίστρωση ή εκ νέου επένδυση 2.4 Ηλεκτροχηµική επεξεργασία 3.1 Εφαρµογή κονιάµατος στο χέρι 3.2 Επανασκυροδέτηση 3.3 Ψεκασµός σκυροδέµατος ή κονιάµατος 3.4 Αντικατάσταση στοιχείων 4.1 Προσθήκη ή αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών ράβδων οπλισµού 4. 2 Εγκατάσταση συγκολληµένων ράβδων οπλισµού σε προσχηµατικές ή επί τούτου δηµιουργηµένες οπές στο σκυρόδεµα 4.3 Συγκόλληση ελασµάτων 4.4 Προσθήκη κονιάµατος ή σκυροδέµατος 4.5 Ενέσιµη πλήρωση ρωγµών, κενών και οπών 4.6 Πλήρωση ρωγµών, κενών και οπών Συνιστώµενα Προϊόντα * Masterseal 501 Masterseal F1120 / F1131 / 136 / 138 / 190 / 531 / 550 / 588 Masterseal 3000 Concresive ενέσιµα υλικά Masterflex 462TF / 468 / 472 / 474 / 700 µεµβράνες Conipur / Conideck µεµβράνες Masterseal 303 Masterseal F1120 / F1131 / 136 / 138 / 190 / 531 / 550 / 588 µεµβράνες µεµβράνες Emaco Nanocrete R4 / R3 / R2 / FC Emaco Nanocrete R4 Fluid Emaco Nanocrete R4 / R3 µεµβράνες Masterflow ενέµατα Masterflow 920 SF Mbrace συστήµατα και Concresive συγκολλητικά Emaco Nanocrete Concresive ενέσιµα υλικά Concresive ενέσιµα υλικά Αρχή 1, µέθοδος 1.4 Ενέσιµο υλικό πλήρωσης ρωγµών Concresive, άκαµπτο, εύκαµπτο, αφρώδες, εποξειδικό ή πολυουρεθανικό Αρχή 2, µέθοδος 2.1 Υδροαπωθητικό υλικό Masterseal 303, γαλάκτωµα µε βάση το σιλάνιο, µπορεί να εφαρµοστεί σε πολλές και διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες Αρχή 3, µέθοδος 3.1 Επισκευαστικά κονιάµατα Emaco : Emaco Nanocrete R4 Fluid ανάπλαση στοιχείων 4.7 Προένταση - (µετα-ένταση) 5.1 Επικαλύψεις ή επιχρίσµατα 5.2 Εµποτισµός 6.1 Επικαλύψεις ή επιχρίσµατα 6.2 Εµποτισµός µεµβράνες Mastertop συστήµατα δαπέδων Emaco κονιάµατα αποκατάστασης κονιάµατα αποκατάστασης Conipur / Conideck επιχρίσµατα Ucrete επικάλυψη δαπέδων Masterseal 136 / 138 / 185 / 190 / (588) µεµβράνες * Τα κατονοµασµένα προϊόντα διατίθενται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Για πληροφορίες σχετικά µε µεθόδους χωρίς τα προαναφερθέντα προϊόντα ή άλλα τοπικά προϊόντα, επικοινωνήστε µε το τµήµα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας µας. Αρχή 6, µέθοδος 6.1 Συστήµατα Masterseal : 138, Εποξειδικά Πολυουρεθανικό Εποξειδικό µε τσιµέντο ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 19 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

20 Ελαττώµατα που προκαλούνται από τη διάβρωση του οπλισµού Οι Αρχές 7 έως 11,παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες για την επισκευή και την προστασία από φθορές που προκαλούνται από τη διάβρωση του οπλισµού του σκυροδέµατος. Ανεξάρτητα από αυτές τις αρχές, το ίδιο το σκυρόδεµα θα επισκευάζεται όποτε χρειάζεται, σύµφωνα µε τις Αρχές 1 έως 6 Αρ. Αρχής Αρχή 7 [RP] Ορισµός αρχής ιατήρηση ή αποκατάσταση της παθητικότητας ηµιουργία χηµικών συνθηκών κατά τις οποίες η επιφάνεια του οπλισµού διατηρείται ή επανέρχεται σε παθητική κατάσταση Αρχή 7, µέθοδος 7.1 Αύξηση της επικάλυψης του οπλισµού µε εφαρµογή του Emaco Nanocrete R4 µε ψεκασµό Αρχή 8 [IR] Αρχή 9 [CC] Αρχή 10 [CP] Αύξηση ειδικής αντίστασης Αύξηση της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης σκυροδέµατος Έλεγχος Καθοδικών Περιοχών ηµιουργία συνθηκών κατά τις οποίες πιθανές καθοδικές περιοχές του οπλισµού δεν µπορούν να προωθήσουν µία ανοδική αντίδραση Καθοδική προστασία Αρχή 8, µέθοδος 8.1 Στεγάνωση µε υδροαπωθητικό υλικό Masterseal 303 Αρχή 11 [CA] Έλεγχος ανοδικών περιοχών ηµιουργία συνθηκών κατά τις οποίες πιθανές ανοδικές αντιδράσεις του οπλισµού δεν µπορούν να πάρουν µέρος στη διαβρωτική αντίδραση Σηµείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε το επίσηµο έγγραφο του ENV Αρχή 10, µέθοδος 10.1 Το αγώγιµο υλικό επικάλυψης Emaco CP 30 παρέχει καθοδική προστασία στο οπλισµένο σκυρόδεµα χωρίς σηµαντική αύξηση του µόνιµου φορτίου Προστασία και επισκευή του σκυροδέµατος και του οπλισµού µε µεθόδους που δεν καλύπτονται από το πρότυπο Σηµείωση: Το πρότυπο αναγνωρίζει ότι δεν µπορούν να περιγραφούν όλες οι µέθοδοι επισκευής και προστασίας, ούτε όλες οι περιπτώσεις. Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι εναλλακτικές µέθοδοι, ή η χρήση µεθόδων σε εναλλακτικές περιπτώσεις, είναι απαραιτήτως µη ικανοποιητικές. Αρχή 7, µέθοδος 7.2 To Emaco Nanocrete R4 / R3 χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση σκυροδέµατος που έχει αλλοιωθεί από χλωριούχα ιόντα. ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 20 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

21 Τα συνιστώµενα προϊόντα της BASF Μέθοδοι βασισµένες στην αρχή 7.1 Αύξηση της κάλυψης του οπλισµού µε επιπρόσθετο τσιµεντοκονίαµα ή σκυρόδεµα 7.2 Αντικατάσταση αλλοιωµένου ή ενανθρακωµένου σκυροδέµατος 7.3 Ελεκτροχηµική αποκατάσταση της αλκαλικότητας του ενανθρακωµένου σκυροδέµατος 7.4 Αποκατάσταση της αλκαλικότητας του σκυροδέµατος που έχει ενανθρακωθεί µε διάχυση 7.5 Ηλεκτροχηµική αφαίρεση χλωριούχων ιόντων 8.1 Περιορισµός των ποσοστών υγρασίας, ποσοστών υγρασίας µε επεξεργασία της επιφάνειας, εφαρµογή επιχρισµάτων ή προστατευτικών επιστρώσεων 9.1 Περιορισµός της περιεκτικότητας οξυγόνου (στις καθοδικές περιοχές) µε κορεσµό ή επικάλυψη της επιφάνειας Συνιστώµενα Προϊόντα * Emaco Nanocrete R4 / R3 / R4 Fluid Emaco Nanocrete R4 / R3 / R4 Fluid µεµβράνες Masterseal 550 / 588 µεµβράνες Masterseal 136 / 138 / 190 / 303 / 550 Conipur / Conideck µεµβράνες Masterseal 136 / 138 / 190 Protectosil CIT Αρχή 9, µέθοδος 9.1 Τα υλικά επικάλυψης Masterseal εφαρµόζονται κατευθείαν στο σκυρόδεµα για την προστασία του υποκείµενου οπλισµού 10.1 Εφαρµογή ηλεκτρικού δυναµικού 11.1 Βαφή του οπλισµού µε υλικά που περιέχουν ενεργές χρωστικές ουσίες 11.2 Βαφή του οπλισµού µε µονωτικό επίχρισµα 11.3 Εφαρµογή αντιδιαβρωτικών στο σκυρόδεµα Emaco CP 10 / Emaco CP 30 / Emaco CP 60 Coulis Emaco CP 15 ένεµα Emaco Nanocrete AP Emaco Epoxiprimer BP Protectosil CIT Αρχή 9, µέθοδος 9.1 Τα υλικά επικάλυψης Masterseal 136 / 138 / 190 περιορίζουν τη διείσδυση του οξυγόνου στο σκυρόδεµα * Τα κατονοµασµένα προϊόντα διατίθενται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Για πληροφορίες σχετικά µε µεθόδους χωρίς τα προαναφερθέντα προϊόντα ή άλλα τοπικά προϊόντα, επικοινωνήστε µε το τµήµα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας µας. Αρχή 9, µέθοδος 9.1 Η διάβρωση στις καθοδικές περιοχές του σκυροδέµατος εµποδίζεται µε τη χρήση του Protectosil CIT. Αρχή 10, µέθοδος 10.1 Το Emaco CP 10 περιέχει ενεργοποιηµένα ανόδια τιτανίου και είναι ειδικά σχεδιασµένο για βέλτιστη συµβατότητα µε τα ανόδια CP. Αρχή 11, µέθοδος 11.1 Ενεργή προστασία ενάντια στη διάβρωση µε Emaco Nanocrete AP ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 21 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

22 Αναφορές για το Emaco Nanocrete Ανακαίνιση κτιρίου γραφείων στις Βρυξέλλες (Β): Ανακαίνιση επιφανειών παλαιού σκυροδέµατος και επισκευή δοκαριών στα µπαλκόνια. Εφαρµοσµένα προϊόντα: Emaco Nanocrete AP, Emaco Nanocrete R4, και Masterseal ελαστοµερές επίστρωση. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων στην Μασσαλία (F): Ανακαίνιση προκατασκευασµένων στοιχείων, στεγανοποίηση και σφραγιστικά αρµών. Εφαρµοσµένα προϊόντα: Emaco Nanocrete AP, R3 και R4, Masterflex σφραγιστικό αρµών και Masterseal για στεγανοποίηση Ανακαίνιση γέφυρας στην Καστελόν (Ε): Επισκευή υποστυλωµάτων, βάθρων και δοκαριών. Εφαρµοσµένα προϊόντα: Emaco Nanocrete AP και Emaco Nanocrete R4 ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 22 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

23 Αναφορές για το Emaco Nanocrete Πύργος ψύξης ( SK ): οµική επισκευή και ανακαίνιση σκυροδέµατος. Εφαρµοσµένα προϊόντα: Emaco Nanocrete AP και Emaco Nanocrete R4 Ανακαίνιση διαµερίσµατος στο Λονδίνο ( GB ): Ανακαίνιση επιφανειών σκυροδέµατος και εξοµάλυνση οροφής µπαλκονιών Εφαρµοσµένα προϊόντα: Emaco Nanocrete R2 και Emaco Nanocrete R3 Ανακαίνιση σκάλας εισόδου ιδιωτικού κτιρίου (CH): Επισκευή, ανακαίνιση, στεγανοποίηση και τοποθέτηση πλακιδίων στα σκαλοπάτια. Εφαρµοσµένα προϊόντα: Emaco Nanocrete R 2 και υλικά στεγανοποίησης και τοποθέτησης πλακιδίων από την BASF. ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 23 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

24 Προϊόντα BASF Έξυπνες λύσεις από την BASF Construction Chemicals Όποιο δοµικό πρόβληµα και εάν αντιµετωπίζετε, οποιαδήποτε κατασκευή και εάν χτίζετε, η BASF Construction Chemicals διαθέτει µία έξυπνη λύση, για να προαγάγει την επιτυχία σας. Τα ηγετικά στο χώρο εµπορικά µας σήµατα, προσφέρουν µία ευρύτατη σειρά δοκιµασµένων τεχνολογιών, για να σας βοηθήσουν να χτίσετε έναν καλύτερο κόσµο Emaco Συστήµατα Επισκευής Σκυροδέµατος MBrace Σύνθετα Συστήµατα Ενίσχυσης Masterflow Masterflex Masterseal οµικά Ενέµατα και Ενέµατα Ακριβείας Σφραγιστικά Υλικά Αρµών Επενδύσεις και Υδατοστεγάνωση Thoro Επενδύσεις και Υδατοστεγάνωση Concresive Ρητινούχα Κονιάµατα, Συγκολλητικά και Συστήµατα Έκχυσης Conica άπεδα Αθλητικών Εγκαταστάσεων Conideck Coniroof Συστήµατα Υδατοστεγάνωσης, για Εφαρµογή µε το Χέρι ή µε Ψεκασµό Συστήµατα Επένδυσης Στεγών µε Βάση την Πολυουρεθάνη Conibridge Mastertop Μεµβράνες Προστασίας Καταστρωµάτων Γεφυρών µε Βάση την Πολυουρεθάνη ιακοσµητικές λύσεις και Συστήµατα Βιοµηχανικών απέδων Ucrete Λύσεις για άπεδα σε Αντίξοα Περιβάλλοντα PCI Υλικά Πλακιδίων, Τσιµεντοειδή Αυτοεπιπεδούµενα και Συστήµατα Υδατοστεγάνωσης Glenium Για Υπέρρευστο και Ρεοδυναµικό (Rheodynamic ) Σκυρόδεµα Rheobuild Pozzolith Για Υπέρρευστο Σκυρόδεµα Για Σκυρόδεµα µε Μειωµένη Περιεκτικότητα Νερού Meyco Για Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ ΣΕΛΙ Α 24 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το EMACO R4 EASY είναι ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, που περιέχει πολυακρυλονιτριλικές ίνες ανθεκτικές σε επιθετικά περιβάλλοντα. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι:

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι: EMACO FORMULA TIXO Τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, περιορισμένης διόγκωσης, κατάλληλο για επισκευές σκυροδέματος πάχους από 1 έως 5 cm. Για πάχη από 3 έως 5cm απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes

Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes Conipur Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Τα συστήματα CONIROOF, χάρη στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά των στεγανωτικών μεμβρανών, είναι ιδανικά για την προστασία των στεγών

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco S 488. Πρώην EMACO FORMULA TIXO ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MasterEmaco S 488. Πρώην EMACO FORMULA TIXO ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το MasterEmaco S 488 είναι ειδικά σχεδιασμένο για να διασφαλίζει τη μεγάλη ανθεκτικότητα της επισκευής κατεστραμμένων δομών, εξασφαλίζοντας: Συμβατότητα και εξαιρετική πρόσφυση

Διαβάστε περισσότερα

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Περιγραφή Προϊόντος Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας υψηλού πάχους, ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco T 1400 FR

MasterEmaco T 1400 FR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το MasterEmaco T1400 FR είναι ένα προαναμεμιγμένο, έτοιμο προς χρήση, ρευστό, ταχύπηκτο, επισκευαστικό κονίαμα. Το προϊόν περιέχει ειδικά επιλεγμένα αδρανή, ειδικές συνδετικές ύλες τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα

Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα Περιεχόμενα 1. Στεγανοποίηση τοιχίων υπογείου... 4 1.1. Στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχίων πριν την επιχωμάτωση... 4 1.1.1 Προεργασία υποστρώματος...

Διαβάστε περισσότερα

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/08/2012 Κωδικός: 2012.06.03.032 SikaRep Classic Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος Το SikaRep Classic είναι έτοιμο προς

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal 6100 FX 1 / 6

MasterSeal 6100 FX 1 / 6 MasterSeal 6100 FX Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του σκυροδέματος. Περιγραφή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal M581. Στεγανοποιητική επίστρωση, τσιμεντοειδούς βάσης, για κατασκευές από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία. Περιγραφή προϊόντος.

MasterSeal M581. Στεγανοποιητική επίστρωση, τσιμεντοειδούς βάσης, για κατασκευές από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία. Περιγραφή προϊόντος. Περιγραφή προϊόντος Το MasterSeal M581 (πρώην THOROSEAL) είναι μια επίστρωση στεγανοποίησης, τσιμεντοειδούς βάσης, σε γκρι ή λευκό χρώμα κατάλληλη για μόνιμη επαφή με πόσιμο νερό. Εφαρμόζεται με βούρτσα

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/02/2012 Κωδικός: 2012.06.03.050 Sika MonoTop Dynamic Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Περιγραφή Προϊόντος Το Sika MonoTop Dynamic είναι

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.04.020 Sika MonoTop -910 N Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal M545. Πρώην THOROSEAL FX110. Περιγραφή του προϊόντος

MasterSeal M545. Πρώην THOROSEAL FX110. Περιγραφή του προϊόντος Περιγραφή του προϊόντος Το MasterSeal M545 (πρώην THOROSEAL FX110) είναι μια ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης, τσιμεντοειδούς βάσης τροποποιημένη με πολυμερή, δυο συστατικών, κατάλληλη για στοιχεία και

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για δομητικές επισκευές σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για δομητικές επισκευές σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2009 Κωδικός: D.05.07 SikaΤοp -122 New Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 04/02/2012 Κωδικός: 2012.06.03.040 Sika MonoTop -622 Evolution Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το Sika

Διαβάστε περισσότερα

Baumit NormalputzSystem

Baumit NormalputzSystem Baumit NormalputzSystem Baumit MPA 35 o παραδοσιακός σοβάς ασβέστη/τσιµέντου για απλή, οικονοµική εφαρµογή µε µηχανή Κατάλληλο για τις τυπικές τοιχοποιίες Για καλή ηχοµόνωση Υψηλής διάχυσης για κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal Traffic 2301

MasterSeal Traffic 2301 Αστάρι για άσφαλτο Μεμβράνη Διασπορά Αστάρωμα Αστάρι MasterSeal Traffic 2301 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το MasterSeal Traffic 2301 (πρώην MasterSeal 689 Bridge) είναι ένα σύστημα συνεχούς τύπου με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα για δομητικές εφαρμογές με αναστολέα διάβρωσης, τάξεως R4 EN Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα για δομητικές εφαρμογές με αναστολέα διάβρωσης, τάξεως R4 EN Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.03.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000066 EN 1504-3 13 1139 Επισκευαστικό κονίαμα για δομητικές εφαρμογές με αναστολέα διάβρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

EMACO T545 (FEBSET 45)

EMACO T545 (FEBSET 45) Προαναμεμιγμένο κονίαμα, βασισμένο στο μαγνησιακό φωσφωρούχο τσιμέντο, για επισκευές όπου απαιτείται η ταχύτατη επίτευξη υψηλών μηχανικών αντοχών, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 01/12/2010 Κωδικός: 2011.04.06.030 Sika MonoTop -621 Evolution Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Περιγραφή Προϊόντος Το Sika MonoTop

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Baumit Baumacol Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Για όλα τα είδη πλακιδίων και υποστρωμάτων Πλήρη σειρά προϊόντων Ποιότητα υψηλού επιπέδου Baumacol Κόλληση πλακιδίων Βλέποντας νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 21/11/2013 (v1) Κωδικός: 06.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000107 EN 1504-3 12 2079 Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.04.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000038 EN 1504-2 13 2079 Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες Το WATERBLOCK είναι ένα ανόργανο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα σε μορφή σκόνης, που για την εφαρμογή του αναμιγνύεται απλά με νερό. Περιέχει τσιμέντο, πυριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2009 Κωδικός: 04.05.040 SikaRep Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Construction Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το SikaRep είναι έτοιμο προς χρήση, θιξοτροπικό κονίαμα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών και τελική στρώση φινιρίσματος

Επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών και τελική στρώση φινιρίσματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2009 Κωδικός: 04.06.030 SikaTop -121 New Επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών και τελική στρώση φινιρίσματος Construction Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το SikaTop -121

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/4/2012 Κωδικός: 2012.03.02.070 Sikalastic 152 Sikalastic 152 2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/10/2013 (v2) Κωδικός: 09.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000011-312A EN 1504-3 EN 1504-6 13 0546-312A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15 mm,15-30 mm με προσθήκη αδρανών. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15 mm,15-30 mm με προσθήκη αδρανών. Περιγραφή Προϊόντος Product Data Sheet Έκδοση: 06/12/2009 Κωδικός: 08.03.020 Sika Level-300 Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15 mm,15-30 mm με προσθήκη αδρανών Construction Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά προς το περιβάλλον Ορυκτά υλικά φινιρίσματος φιλικά προς ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ διατήρηση ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Σύμβολο Περιγραφή Περιγραφή χρήσης Αρμόστοκος Εσωτερικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, επίσης κάτω από το επίπεδο του εδάφους, εξωτερικές επιφάνειες τοίχων, επίσης κάτω από το επίπεδο του

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/04/2012 Κωδικός: 2012.09.03.030 SikaGrout -312 A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Εφαρμογής Στεγανοποίησης Κολυμβητικών Δεξαμενών

Μέθοδος Εφαρμογής Στεγανοποίησης Κολυμβητικών Δεξαμενών Μέθοδος Εφαρμογής Στεγανοποίησης Κολυμβητικών Δεξαμενών Περιεχόμενα 1. Διαδικασία Σκυροδέτησης... 3 2. Επισκευές στοιχείων σκυροδέματος... 3 3. Εξομάλυνση και στεγανοποίηση της επιφάνειας του σκυροδέματος...

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες Συσκευασία των 5Kg Χαρτοκιβώτιο (4τεµ. x 5kg) 60 Σακιά των 25kg σε παλέτα SUPER ELASTIC 500 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Ρητινούχος αρµόστοκος, µε βάση το τσιµέντο, υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος

Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 03/04/2013 Κωδικός: 2013.06.03.041 Sika MonoTop -634 Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (προϊόν TECNOCHEM) Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το αποτελεί ένα "σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης" για διαβρωμένες από την ΥΓΡΑΣΙΑ τοιχοποιίες

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Katymper Piscine. Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές

Katymper Piscine. Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές 1 Katymper Piscine Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές 2 Τσιμεντοειδούς Βάσης Έτοιμο προς χρήση Χρώματα: Λευκό, Μπλε, Γκρι, Κρεμ Μπορεί να χρωματιστεί με κατάλληλες χρωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ολοκληρωμένες προτάσεις από τη Sika για την παραγωγή Προκατασκευασμένου Σκυροδέματος

Construction. Ολοκληρωμένες προτάσεις από τη Sika για την παραγωγή Προκατασκευασμένου Σκυροδέματος Costructio Ολοκληρωμένες προτάσεις από τη Sika για την παραγωγή Προκατασκευασμένου Σκυροδέματος Σκυρόδεμα για παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος Ο τομέας της προκατασκευής αποτελεί έναν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική κατανάλωση και συσκευασία. Χαρακτηριστικά. Υδατοστεγές σε θετική και αρνητική πίεση

Θεωρητική κατανάλωση και συσκευασία. Χαρακτηριστικά. Υδατοστεγές σε θετική και αρνητική πίεση MASTERSEAL 588 (Thoroseal FX 100) Ελαστομερές γεφύρωσης ρωγμών Κατηγορίας Α4, δύο συστατικών, τσιμεντοειδές τροποποιημένο με πολυμερή, για τη στεγανοποίηση και την προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης

Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.04.010 Sika Minipack - Κόλλα Πλακιδίων Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών Ανθεκτικότητα Σε ιάρκεια Επικάλυψη Οπλισµών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική εφόσον ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος onstruction Sika Viscorete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος Τεχνολογία Sika Viscorete Εξέλιξη στο χρόνο 1930 1940 1970 O MeO Τεχνολογική-Χημική καινοτομία Λιγνοσουλφονικά Na 2 S

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PENETRON ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού. Περιγραφή Προϊόντος EN Δοκιμές

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού. Περιγραφή Προϊόντος EN Δοκιμές Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/7/2014 (v1) Κωδικός: 06.01.040 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302010010000001 EN 1504-7 11 0370 Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Sika FerroGard -903+ Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Sika FerroGard -903+ Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Καθυστερεί την έναρξη της διάβρωσης Μειώνει το ρυθμό διάβρωσης Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της κατασκευής Μειώνει

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές και διακοσμητικές επιστρώσεις EN 13813:

Construction. Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές και διακοσμητικές επιστρώσεις EN 13813: Product Data Sheet Έκδοση: 22/02/2016 (v1) Κωδικός: Αριθμός Ταυτοποίησης: 010815020010000057 EN 13813:2002 15 Construction Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

«Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1»

«Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1» «Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1» 1. Εισαγωγή Νικ.Μαρσέλλος Πολιτ.Μηχανικού Ε.Μ.Π. Ποια είναι τα κύρια σηµεία που συντελούν στην διασφάλιση της ποιότητος και

Διαβάστε περισσότερα

Construction. 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης. Περιγραφή Προϊόντος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 07.01.020 Sikadur -31 CF Normal 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά /

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε τοιχοποιία. το σωστό. ελαφρύ σοβά

Για κάθε τοιχοποιία. το σωστό. ελαφρύ σοβά Συστήµατα επίχρισης µε ελαφροβαρή κονιάµατα Για κάθε τοιχοποιία το σωστό σύστηµα µε ελαφρύ σοβά Για βέλτιστη εφαρµογή µε µηχανή Αξιοπιστία χάρη στην πολύ καλή διασπορά των τάσεων οκιµασµένα, υψηλής διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PENETRON 1. Στεγανοποίηση σκυροδέματος, με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποιητικό τσιμεντοειδές επίχρισμα εξωτερικών επιφανειών υπογείων. Βασική στρώση για τσιμεντοκονίες. Καλυπτικότητα

Στεγανοποιητικό τσιμεντοειδές επίχρισμα εξωτερικών επιφανειών υπογείων. Βασική στρώση για τσιμεντοκονίες. Καλυπτικότητα THOROSEAL FC Στεγανοποιητικό τσιμεντοειδές επίχρισμα εξωτερικών επιφανειών υπογείων. Βασική στρώση για τσιμεντοκονίες Χρήσεις - Για εξωτερική στεγανοποίηση μπετόν και τοιχοποιίας κάτω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Περιεχόμενα 1. Υγρομόνωση σε επιφάνεια σκυροδέματος... 3 1.1. Προεργασία υποστρώματος... 3 1.1.1 Επισκευές σε στοιχεία σκυροδέματος...

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability)

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Η συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μίγματος και των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων.

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Nero ASTARTE NERO QUARTZ SUPER ACRYLIC ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Η ASTARTE Nero, είναι μια εύκαμπτη ισχυρή

Διαβάστε περισσότερα

(προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ.

(προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ. SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Έκδοση: 07/2010 SINTOPLAST (προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Sintoplast είναι ένα υγρό γαλάκτωμα πολύ λεπτών σωματιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων

Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων H Lafarge, πρωτοπόρος στο χώρο των δομικών υλικών, σχεδιάζει και προτείνει λύσεις για κάθε ανάγκη της κατασκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύπηκτο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 2-10 mm και mm με προσθήκη αδρανών

Ταχύπηκτο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 2-10 mm και mm με προσθήκη αδρανών Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 12/03/2012 Κωδικός: 2012.11.03.010 Sika Level-100 Ταχύπηκτο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 2-10 mm και 10-30 mm με προσθήκη αδρανών Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Επισκευή Κατασκευών Σκυροδέματος. - Τοπικές επισκευές και Εφαρμογή με Ψεκασμό

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Επισκευή Κατασκευών Σκυροδέματος. - Τοπικές επισκευές και Εφαρμογή με Ψεκασμό ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επισκευή Κατασκευών Σκυροδέματος - Τοπικές επισκευές και Εφαρμογή με Ψεκασμό Οδηγός προετοιμασίας και εφαρμογής του Συστήματος Προϊόντων Επισκευής Σκυροδέματος της Sika Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Construction. SikaGrout -312 A. Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Construction. SikaGrout -312 A. Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 05/05/2010 Κωδικός: 06.03.020 SikaGrout -312 A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Construction

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης, περιορισμένης συρρίκνωσης, έγχυτο διογκούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα. Περιγραφή Προϊόντος EN EN

Construction. Υψηλής απόδοσης, περιορισμένης συρρίκνωσης, έγχυτο διογκούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα. Περιγραφή Προϊόντος EN EN Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/03/2014 (v1) Κωδικός: 09.03.040 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000006 EN 1504-6 EN 1504-3 11 1020 Υψηλής απόδοσης, περιορισμένης συρρίκνωσης, έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

MasterFlow 928. Διογκούμενο, έτοιμο για χρήση, χυτό, τσιμεντοειδές κονίαμα, για αγκυρώσεις ακριβείας μερικών εκατοστών.

MasterFlow 928. Διογκούμενο, έτοιμο για χρήση, χυτό, τσιμεντοειδές κονίαμα, για αγκυρώσεις ακριβείας μερικών εκατοστών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το MasterFlow 928 (πρώην EMACO S55) είναι ένα διογκούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για πακτώσεις μερικών εκατοστών (1~8 cm) μεταξύ πλακών έδρασης και θεμελιώσεων. Το MasterFlow 928

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ

ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ ΕΥΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ ΑSTARTE ASTARTE Armos 0-2 mm ASTARTE Armos 2-5 mm ASTARTE Armos 6-20 mm ASTARTE Armos epoxy A+B 2-12 mm ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση

3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 12/01/2009 Κωδικός: 04.06.040 Sikagard -720 EpoCem 3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση Construction Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων IR4

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων IR4 Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων Χρήσεις To Epoxol Floor S είναι κατάλληλη επίστρωση για δάπεδα εργοστασίων, βιοτεχνιών, πολυκαταστημάτων, αποθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ελάσµατα ινών άνθρακα ως µέρος του συστήµατος δοµητικών ενισχύσεων Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Ελάσµατα ινών άνθρακα ως µέρος του συστήµατος δοµητικών ενισχύσεων Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/09/2016 (v2) Κωδικός: 08.01.040 Αριθµός Ταυτοποίησης: 010206010010000044 Sika CarboDur E Ελάσµατα ινών άνθρακα ως µέρος του συστήµατος δοµητικών ενισχύσεων Sika CarboDur

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

EN : 2004 EN : 2005

EN : 2004 EN : 2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 11/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.04.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302010020000002 EN 1504-2: 2004 EN 1504-3: 2005 09 0099 3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών. Innovation & Consistency.

SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών. Innovation & Consistency. SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών Innovation & Consistency since 1910 SikaSwell Ενεργά Συστήματα Στεγανοποίησης Για Κατασκευαστικούς Αρμούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ SIKAFLOOR PURCEM GLOSS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ SIKAFLOOR PURCEM GLOSS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ SIKAFLOOR PURCEM GLOSS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Sikafloor PurCem Gloss ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ Λειτουργικά, οικολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.11.01.030 Sikafloor -ProSeal-22 Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές To Sikafloor

Διαβάστε περισσότερα

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα Τεχνικό Φυλλάδιο AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα Ιδιότητες To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα µε βάση το τσιµέντο. Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων <4% <70% IR4

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων <4% <70% IR4 Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων Χρήσεις To Epoxol Floor είναι κατάλληλη επίστρωση για δάπεδα εργοστασίων, βιοτεχνιών, πολυκαταστημάτων, αποθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών:

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 1 Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 2 Εξοικονόµηση ενέργειας - Τεχνοοικονοµική Μελέτη (ΚΑΠΕ) Αποτελέσµατα για κτίριο κατοικίας: Εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

EN 14891:2012/AC:2012

EN 14891:2012/AC:2012 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/6/2014 (v2) Κωδικός: 03.02.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010701010020000043 Sikalastic -152 EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 13 0546 01599 Sikalastic -152

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sikafloor -ProSeal-22. Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος EN 13813 06. Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Sikafloor -ProSeal-22. Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος EN 13813 06. Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/05/2014 Κωδικός: 11.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803040050000002 EN 13813 06 Sikafloor -ProSeal-22 Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C)

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C) Ασφαλτόπανα INDEX Τα ασφαλτόπανα Index χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων, υπογείων, δεξαµενών, σηράγγων, θεµελίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Είναι οπλισµένα µε «µη υφασµένο» πολυεστερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

VIMEPOX TOP-COAT. Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δυο συστατικών

VIMEPOX TOP-COAT. Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δυο συστατικών VIMEPOX TOP-COAT Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δυο συστατικών Ιδιότητες Το VIMEPOX TOP-COAT είναι ένα έγχρωμο εποξειδικό σύστημα δυο συστατικών χωρίς διαλύτες. Το VIMEPOX TOP-COAT προσφέρει : Υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ,

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥ, LINOLEUM, ΜΟΚΕΤΑ, ΠΑΡΚΕ Η ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΛΠ., ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών. Περιγραφή Προϊόντος EN : Δοκιμές

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών. Περιγραφή Προϊόντος EN : Δοκιμές Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 12/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.06.040 Αριθμός Ταυτοτοποίησης: 010303030020000001 EN 1504-2:2004 09 0921 Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα με δυνατότητα γεφύρωσης

Διαβάστε περισσότερα