2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας"

Transcript

1 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Περιγραφή, η τέχνη του χώρου: αναπαράσταση μέσα από το λόγο ενός ιστορικού μνημείου και παρουσίασή του με πολυτροπικό κείμενο (από τη Νεοελληνική Γλώσσα στην Τοπική Ιστορία), μια διαθεματική διδακτική πρόταση για το Γυμνάσιο» Κωνσταντίνος Γιαπουντζής Φιλόλογος, Γυμνάσιο Νέων Επιβατών Ν. Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο σχολικό εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α Γυμνασίου οι μαθητές διδάσκονται τις έννοιες της περιγραφής και της πολυτροπικότητας. Στη Γ Γυμνασίου διδάσκονται Τοπική Ιστορία. Η Τοπική Ιστορία, βέβαια, αποτελεί γνωστικό αντικείμενο που είναι δυνατόν να προσεγγίσει ο εκπαιδευτικός σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Στόχος της διδακτικής πρότασης είναι η κατανόηση των παραπάνω εννοιών (περιγραφή-πολυτροπικότητα) μέσα από τη μελέτη κειμένων που σχετίζονται με την Τοπική Ιστορία. Επιχειρείται, δηλαδή, μια διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Η μελέτη μιας έννοιας υπό το πρίσμα διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, συμβάλλει στην ουσιαστικότερη κατανόησή της και ενισχύει την ανάπτυξη κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης. Η πρόταση ακολουθεί την ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας κατά την οποία οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες με τη μέθοδο σχεδίων εργασίας (project), η οποία στηρίζεται στις αρχές της αυτενέργειας και της συμμετοχικής μάθησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτής της διδακτικής πρότασης είναι η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι ΤΠΕ ενισχύουν ποικιλοτρόπως την εκπαιδευτική διαδικασία με τη νέα γενιά γνωστικών εργαλείων που μας παρέχουν και το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα δυναμικό μέσο μάθησης και διδασκαλίας. Η διδασκαλία, όμως, οποιουδήποτε γνωστικού αντικείμενου με τη χρήση των παραπάνω πρέπει να είναι καλά στοχευμένη και σχεδιασμένη τόσο σε θεματικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Στην πρόταση αυτή, λοιπόν, οι μαθητές επισκέπτονται ιστοσελίδες, συγκεντρώνουν πληροφοριακό υλικό για τον τόπο και το μνημείο που έχει επιλεγεί, εστιάζουν στην εξωτερική και εσωτερική περιγραφή του, παρακολουθούν την πολυτροπικότητα των ηλεκτρονικών κειμένων, ασκούνται στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, απαντούν σε ασκήσεις [157]

2 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» φύλλων εργασίας και τέλος, εφαρμόζοντας όσα έχουν διδαχθεί για τα χαρακτηριστικά και τη γλώσσα της περιγραφής, παρουσιάζουν ένα περιγραφικό κείμενο, μορφοποιώντας το και ενισχύοντας το μήνυμά του με εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες, σκίτσα, animations, ώστε να το κάνουν πολυτροπικό. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περιγραφή, πολυτροπικότητα, Νεοελληνική Γλώσσα, Τοπική Ιστορία, διαθεματικότητα, μέθοδος project, ΤΠΕ, Λευκός Πύργος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εποχή μας με την τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη, συναντάμε κείμενα που μεταδίδουν το μήνυμά τους χρησιμοποιώντας όχι μόνο το γλωσσικό κώδικα, αλλά και πλήθος σήματα άλλων κωδίκων. Ιδιαίτερα η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας οδηγεί σε οπτικές μορφές αναπαράστασης των πραγμάτων και στην ευκολότερη χρήση διαφορετικών κωδίκων στο ίδιο κείμενο. Κοντολογίς, για την κατανόηση ενός κειμένου χρειάζεται η κατανόηση μηνυμάτων που μεταφέρονται λεκτικά αλλά και οπτικά, εφόσον οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα διαγράμματα, οι πίνακες, τα γραφήματα, οι χάρτες, τα σκίτσα, η διαμόρφωση ενός κειμένου και άλλα παρεμφερή παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η οπτική επικοινωνία καθίσταται τόσο κρίσιμη στο χώρο της δημόσιας επικοινωνίας, ώστε ο οπτικός γραμματισμός είναι πλέον επιβεβλημένος (Kress και Van Leeuven, 1996). Η πολυτροπικότητα των κειμένων είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, πλέον, και υπό την επίδραση των νέων τεχνολογιών, ο αλφαβητισμός διαφοροποιείται και εξελίσσεται σε πολυγραμματισμό. «Η γλώσσα ως γραπτός (και ως προφορικός) λόγος υπάρχει τώρα σε ένα πολυτροπικό τοπίο, δηλαδή σε ένα τοπίο όπου συνυπάρχουν διάφοροι τρόποι αναπαράστασης» (Kress, 2000). Οι μαθητές δέχονται καθημερινά καταιγισμό πολυτροπικών κειμένων από το διαδίκτυο, την τηλεόραση, τον Τύπο, τις αφίσες, ακόμα και τα σχολικά βιβλία. Η συστηματική διδασκαλία τέτοιων κειμένων μπορεί να τους προετοιμάσει να τα χειρίζονται ικανοποιητικά, να αποκωδικοποιούν το πλήθος των μηνυμάτων που εκπέμπουν, να τα αξιολογούν και να τα αξιοποιούν. Η μελέτη και η κατανόηση της πολυτροπικότητας των κειμένων θα έκανε τους μαθητές πιο συνειδητούς στη μεταξύ τους επικοινωνία και θα τους διευκόλυνε στην πρόσληψη και αποκωδικοποίηση της πραγματικότητας που βιώνουν (Χοντολίδου, 1999). Το πολυτροπικό κείμενο, λόγω της σύνθετης φύσης του, μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι εξυπηρετεί και διευκολύνει τη διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων του σχολείου. Η χρήση κειμένων που απαιτούν να διαβάζουμε λεκτικά και οπτικά μπορεί να συνδέσει τη γλωσσική διδασκαλία με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. [158]

3 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Θέμα της γλωσσικής διδασκαλίας αποτελεί και η περιγραφή, εφόσον ως τρόπος (mode) χρησιμοποιείται πολύ συχνά στο λόγο. Η διδασκαλία της, μάλιστα, ορίζεται από το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. Οι μελετητές, αν και δεν ταυτίζονται απόλυτα οι απόψεις τους αναφορικά με την κατηγοριοποίηση των κειμενικών ειδών - ο H. Ματσαγγούρας για παράδειγμα διακρίνει τα κείμενα σε αφηγηματικά, περιγραφικά, επιχειρηματολογικά ή χρηστικά, περιληπτικά (Ματσαγγούρας, 2001α), ο Jean Michael Adam σε αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηματολογία, εξήγηση, διάλογο (Adam, 1996) - συμφωνούν ότι η περιγραφή αποτελεί βασικό κειμενικό είδος. Σύμφωνα με τα λεξικά περιγραφή ονομάζουμε την αναπαράστασηαπεικόνιση μέσα από τον προφορικό ή γραπτό λόγο (ή και με κινήσεις) ενός προσώπου, ενός πράγματος, ενός χώρου, ενός γεγονότος, ενός φαινομένου, μιας ενέργειας, μιας κατάστασης πραγματικής ή φανταστικής. Όλα αυτά τα αντιλαμβανόμαστε αρχικά μέσω της εμπειρίας και, αφού τα επεξεργαστούμε νοητικά, επιδιώκουμε να τα απεικονίσουμε για χάρη του ακροατή ή του αναγνώστη, με σκοπό να τον ενημερώσουμε, να τον πληροφορήσουμε, να τον πείσουμε και για πολλούς άλλους λόγους. Απαραίτητη προϋπόθεση, λοιπόν, για την περιγραφή θα πρέπει να θεωρήσουμε την προσεκτική παρατήρηση του περιβάλλοντός μας με τη βοήθεια και των πέντε αισθήσεων, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Η περιγραφή ως τέχνη του χώρου αποδίδει το είναι της φυσικής/κοινωνικής πραγματικότητας. Το αντικείμενο της περιγραφής μπορεί να είναι στατικό, μπορεί όμως να βρίσκεται και σε εξέλιξη. Γενικά, τα αντικείμενά της είναι άπειρα, όσες άπειρες είναι οι περιστάσεις κατά τις οποίες θέλουμε να απεικονίσουμε κάτι και να δώσουμε την εικόνα του σε κάποιον άλλον. Περιγραφικά κείμενα θα συναντήσουμε στη λογοτεχνία, στην επιστήμη, στα σχολικά εγχειρίδια, σε εφημερίδες και περιοδικά, σε πρακτικούς οδηγούς τουριστικούς, μαγειρικούς κ.ά., σε ενημερωτικά ή διαφημιστικά φυλλάδια, σε έντυπα με οδηγίες χρήσης ή κατασκευής κάποιας συσκευής, σε καταλόγους μουσείων, σε επίσημα έγραφα, σε μικρές αγγελίες και σε πλήθος άλλα καθημερινά χρηστικά κείμενα. Πολύ συχνά, λοιπόν, η περιγραφή εξυπηρετεί κοινωνικές και προσωπικές ανάγκες της καθημερινής ζωής. Επιπρόσθετα, η περιγραφή, αν και μπορεί να σταθεί μόνη της στο λόγο, συνήθως συνδυάζεται με άλλα είδη λόγου και ιδίως με την αφήγηση. Από τα παραπάνω καταδεικνύεται η σπουδαιότητα της περιγραφής και η αναγκαιότητα της συστηματικής διδασκαλίας της στους μαθητές, οι οποίοι σε πάρα πολλές επικοινωνιακές περιστάσεις τόσο στη σχολική όσο και στην εξωσχολική τους καθημερινότητα καλούνται να έρθουν σε επαφή με τον περιγραφικό λόγο είτε ως πομποί είτε ως δέκτες. Η διδακτική αυτή πρόταση βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η ραγδαία [159]

4 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» επικράτηση των ΤΠΕ σε όλες τις πτυχές της σύγχρονης ζωής, κατά συνέπεια και της σχολικής, είναι αναμφισβήτητο γεγονός. Η χρήση τους στη διδασκαλία μεταβάλλει το διδακτικό περιβάλλον, καθώς ο εκπαιδευτικός παύει να είναι ο μοναδικός παροχέας της γνώσης, ο από καθέδρας επαΐων, η απόλυτη αυθεντία και η πληροφορία πλέον αναζητείται και αντλείται μέσω των Η/Υ και του διαδικτύου. Οι ΤΠΕ μας παρέχουν μια νέα γενιά γνωστικών εργαλείων και το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα δυναμικό μέσο μάθησης και διδασκαλίας. Δεν είναι τυχαία η εμφάνιση του όρου «εκπαιδευτική τεχνολογία» (educational technology), που με τη στενή έννοια αναφέρεται στη χρησιμοποίηση τεχνολογιών και τεχνικών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Σολομωνίδου, 1999). Σίγουρα δεν αρκεί μια απλή περιήγηση σε ιστοσελίδες σχετικές με το διδακτικό αντικείμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν ελεγμένες ηλεκτρονικές τοποθεσίες και φιλτραρισμένες πηγές, που να μπορούν να προσφέρουν σοβαρή και αξιόπιστη γνώση. Η περιήγηση στο διαδίκτυο πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους στόχους και να συνοδεύεται από φύλλα εργασίας με συγκεκριμένες δραστηριότητες, που θα αποσοβούν τον αποπροσανατολισμό και την παραπληροφόρηση των μαθητών, θα υποστηρίζουν τη διερευνητική μάθηση και θα τους παρέχουν κίνητρα, ώστε να συνδέουν τη σχολική τάξη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΑΞΗ Α Γυμνασίου ή Γ Γυμνασίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β Γυμνασίου Τοπική Ιστορία Γ Γυμνασίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Από τη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου: Ενότητα 1η, Β Μέρος, σελ. 17: ποια κείμενα λέγονται πολυτροπικά Ενότητα 3η, Β Μέρος, σελ : ορισμός περιγραφής, χαρακτηριστικά της, η γλώσσα της Ε Μέρος, σελ : ο ρόλος της εικόνας στα πολυτροπικά κείμενα Ενότητα 5η, Β Μέρος, σελ. 92: πολύ συχνή η χρήση συνδετικών ρημάτων στην περιγραφή Ενότητα 7η, Δ -Ε Μέρος, σελ : είδη περιγραφής, γραμματικά γνωρίσματά της Ενότητα 10 η με θέμα Γνωρίζω τον τόπο και τον πολιτισμό μου : όλα τα κείμενα της ενότητας είναι περιγραφικά [160]

5 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ασκήσεις εμπέδωσης για την περιγραφή και την πολυτροπικότητα, εκτός από τις παραπάνω ενότητες, συναντάμε και στις Ενότητες 4 και 6 στο Μέρος Δραστηριότητες παραγωγής λόγου, καθώς και στις αντίστοιχες Ενότητες του Τετραδίου Εργασιών. Από τη Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β Γυμνασίου: Κεφάλαιο 4o, Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου ( ). ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Η διδακτική αυτή πρόταση προτείνεται να υλοποιηθεί μετά το τέλος και της 10ης Ενότητας του βιβλίου Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου (είναι η τελευταία ενότητα και έχει θέμα Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό μου ) για 3 κυρίως λόγους: α) Η γνωριμία με έναν τόπο μέσω της μελέτης ενός μνημείου του είναι μέσα στη φιλοσοφία της διδακτικής αυτής ενότητας. Τα μνημεία, εξάλλου, διδάσκουν με έναν τρόπο που δύσκολα αναιρείται, γιατί είναι απτοί μάρτυρες της ιστορίας και του πολιτισμού ενός τόπου. Επιπρόσθετα, τα κείμενα της ενότητας είναι περιγραφικά. β) Γίνεται επανάληψη ύλης που διδάχτηκε σε προηγούμενες ενότητες (περιγραφή, πολυτροπικότητα). γ) Κλείνει η διδασκαλία του βιβλίου με έναν πολύχρωμο και ελκυστικό για τους μαθητές τρόπο, αφού το ζητούμενο είναι η παραγωγή περιγραφικού πολυτροπικού κειμένου. Η διδακτική αυτή πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί και από τον καθηγητή που διδάσκει Τοπική Ιστορία στη Γ Γυμνασίου. Φυσικά θα επιλεγεί ένα ιστορικό μνημείο της περιοχής, εφόσον η μελέτη της τοπικής ιστορίας πραγματοποιείται σε τοπική κλίμακα, το ενδιαφέρον της εστιάζεται σ έναν μάλλον περιορισμένο χώρο αναφοράς, είναι κοντολογίς μια μικροϊστορία. Στη συγκεκριμένη πρόταση οι μαθητές επέλεξαν το μνημείο-σύμβολο της Θεσσαλονίκης, το σήμα κατατεθέν της, το Λευκό Πύργο. Βασικό κριτήριο επιλογής υπήρξαν οι προσλαμβάνουσές τους, καθώς το μνημείο-έμβλημα της πόλης είναι συνυφασμένο με την καθημερινότητά της. Είναι, όμως, προφανές ότι, για να αξιοποιηθούν τα πορίσματα της Τοπικής Ιστορίας, χρειάζεται να ενταχθούν στη μακροϊστορία, τη γενική ιστορία. Και οι μαθητές της Γ Γυμνασίου έχουν διδαχθεί τέτοια ιστορία στις προηγούμενες τάξεις. Για την ενασχόλησή μας με το Λευκό Πύργο (κτίσμα του ) το γενικό ιστορικό πλαίσιο καλύπτεται από τη Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία της Β Γυμνασίου. Πέρα από τις ιστορικές γνώσεις που θα αποκομίσουν οι μαθητές, επιπρόσθετο κέρδος θα είναι η άσκησή τους σε περιγραφικά πολυτροπικά κείμενα. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 διδακτικές ώρες [161]

6 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 διδακτική ώρα στην αίθουσα διδασκαλίας 2 διδακτικές ώρες στο εργαστήριο υπολογιστών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Φυλλομετρητής (Browser) πλοήγησης στο διαδίκτυο (π.χ. Internet Εxplorer) και μηχανή αναζήτησης (π.χ. MS Word (Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου) MS PowerPoint (Πρόγραμμα παρουσίασης) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Σχετική εξοικείωση καθηγητή και μαθητών με τα παραπάνω. ΕΙΔΙΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με περιγραφικά κείμενα και να μάθουν να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του περιγραφικού λόγου. Ειδικότερα να αντιληφθούν ότι η περιγραφή ως είδος κειμένου συνδέεται με το χώρο, ότι περιγραφικά κείμενα συναντάμε σε διάφορους τομείς, ότι υπάρχουν πολλά είδη περιγραφής, να μάθουν από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιλογή του υλικού μιας περιγραφής, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της περιγραφικής γλώσσας, ποια η οργάνωση-δομή των περιγραφικών κειμένων. Να συνειδητοποιήσουν ότι περιγραφικά κείμενα συναντάμε παντού και να ασκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού περιγραφικού λόγου, εφόσον τέτοιου είδους κείμενα αποτελούν στοιχεία της καθημερινότητάς μας. Να αντιληφθούν ότι στην εποχή μας με την τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη έρχονται καθημερινά σε επαφή με ένα πλήθος πολυτροπικών κειμένων και ότι η μελέτη και η κατανόηση της πολυτροπικότητάς τους μας κάνει πιο αποτελεσματικούς στη μεταξύ μας επικοινωνία. Να καταλάβουν ότι ο ρόλος της εικόνας στα πολυτροπικά κείμενα είναι ιδιαίτερα σημαντικός (συμπληρώνει το νόημα των λέξεων ή ενισχύει το μήνυμα του κειμένου ή μεταβιβάζει το κύριο νόημα ή απλώς κάνει το κείμενο πιο ελκυστικό). Να μάθουν για την ιστορία του τόπου τους μέσα από τη μελέτη ενός μνημείου του. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι το διαδίκτυο με την πρόσβαση σε πλήθος πηγών πληροφόρησης που παρέχει μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο μάθησης. [162]

7 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Να αναπτύξουν την κριτική και την αφαιρετική ικανότητά τους (επιλέγοντας το σχετικό με το θέμα και απορρίπτοντας το λιγότερο ή καθόλου σχετικό). Να έρθουν σε επαφή και να κατανοήσουν την πολυτροπικότητα των ηλεκτρονικών κειμένων, εντοπίζοντας παράλληλα τις διαφορές τους από τα συμβατικά μη ηλεκτρονικά. Η ενασχόλησή τους με ένα μνημείο μέσα από συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους για έρευνα και για άλλα τοπικά μνημεία, επομένως να γνωρίσουν ουσιαστικότερα τον τόπο τους και να εκτιμήσουν την ιστορία και τον πολιτισμό του. Να ενεργοποιηθούν με την κατάργηση του παραδοσιακού σχήματος διδασκαλίας που προϋποθέτει καθηγητή-εισηγητή και μαθητές-ακροατές και να μάθουν μέσα από μια δυναμική διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης αυτενεργώντας και αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες. Να συνειδητοποιήσουν μέσα από τη δραστηριοποίησή τους σε ομάδες την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ-ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η πρώτη διδακτική ώρα διεξάγεται στην αίθουσα διδασκαλίας, με χρήση του σχολικού εγχειριδίου ως σημείο αναφοράς, υπολογιστή και προτζέκτορα Ξεκινάμε από τη 10η Ενότητα του βιβλίου Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου που είναι η τελευταία και έχει θέμα Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό μου. Οι μαθητές έχουν ήδη συμφωνήσει για το προς έρευνα ιστορικό μνημείο. Ο καθηγητής προβάλλει περιγραφικά κείμενα σχετικά με το μνημείο που συνοδεύονται τουλάχιστον από εικόνες (πολυτροπικά). Με βάση τα κείμενα αυτά γίνεται επανάληψη θεωρητικών γνώσεων προηγούμενων ενοτήτων στο θέμα της περιγραφής (ορισμός, είδη, χαρακτηριστικά, γλώσσα περιγραφής) και της πολυτροπικότητας (ορισμός, γνωρίσματα πολυτροπικού κειμένου, ο ρόλος της εικόνας στα κείμενα αυτά). Στη συνέχεια προβάλλονται φωτογραφίες του μνημείου και οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν τι βλέπουν (παραγωγή προφορικού περιγραφικού λόγου). Ο καθηγητής φέρνει στην αίθουσα και βιβλία, περιοδικά, λευκώματα, άρθρα που αναφέρονται στο μνημείο και τον τόπο και στα οποία μπορεί να ανατρέξει όποιος μαθητής το επιθυμεί. Δίνονται ασκήσεις για το σπίτι είτε από το σχολικό εγχειρίδιο είτε από το τετράδιο εργασιών. Οι δύο επόμενες ώρες διεξάγονται στην αίθουσα υπολογιστών, όπου ο καθηγητής έχει ήδη εγκαταστήσει στην επιφάνεια εργασίας των Η/Υ τα εικονίδια του Internet Explorer, του Word και του PowerPoint, το οποίο περιέχει τα φύλλα εργασίας με τις δραστηριότητες που έχει ετοιμάσει. Ζητείται από τους μαθητές να χωριστούν σε ομάδες των τριών ατόμων (αυτορρύθμιση) και να καθίσουν στους διαθέσιμους σταθμούς εργασίας. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί η επέμβαση του καθηγητή για να αλλάξει τη σύνθεση των ομάδων, [163]

8 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» ώστε να εξασφαλιστεί τουλάχιστον η ύπαρξη ενός ικανού χρήστη του υπολογιστή σε κάθε ομάδα. Γενικά, ο καθηγητής περιορίζεται σε ρόλο καθοδηγητικό, επικουρικό, συμβουλευτικό. Δεν είναι το κεντρικό πρόσωπο της διδακτικής διαδικασίας, η παρουσία του στην αίθουσα είναι διακριτική. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να διακρίνεται από τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσματα: α) δράση από το παρασκήνιο, β) παροχή βοήθειας, όταν είναι απαραίτητη, γ) συμμετοχή με ίσους όρους, δ) υπομονή, όχι παρέμβαση (Frey, 1998). Οι μαθητές αυτενεργούν και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ώστε όχι μόνο να μάθουν αλλά και να χαρούν τη διαδικασία της μάθησης. Κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει διαφορετικό ρόλο. Το πρώτο μέλος εκπροσωπεί την ομάδα, το δεύτερο χειρίζεται τον υπολογιστή, το τρίτο συμπληρώνει το φύλλο εργασίας. Οι ρόλοι εναλλάσσονται κυκλικά μετά από κάθε δραστηριότητα του φύλλου εργασίας. Οι μαθητές ανοίγουν τον Internet Explorer και το PowerPoint από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Αρχικά, όλες οι ομάδες ασχολούνται με τις δραστηριότητες ενός κοινού φύλλου εργασίας. Μετά την ολοκλήρωσή του ανατίθεται σε κάθε ομάδα διαφορετικός ρόλος, διαφορετικό διερευνητικό πεδίο. Μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες και ηλεκτρονικές διευθύνσεις κάθε ομάδα καλείται να συγκεντρώσει στοιχεία, πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό: για την πόλη όπου βρίσκεται το μνημείο (συνοπτικά) για το ίδιο το μνημείο (πότε χτίστηκε, από ποιον, ονομασία του, χωροταξικός προσδιορισμός του, ένταξή του στο ιστορικό γίγνεσθαι) για την εσωτερική και εξωτερική περιγραφή του για τη χρήση του στο παρελθόν και στο παρόν Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας κάθε ομάδα: συντάσσει στο Word μικρά κείμενα με το πληροφοριακό υλικό που συγκέντρωσε αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες ομάδες, ενημερώνοντας, συζητώντας, ανταλλάσσοντας απόψεις, ασκώντας κριτική απαντά στις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας που της έχουν ανατεθεί δημιουργεί ένα περιγραφικό πολυτροπικό κείμενο Ως επιστέγασμα της όλης διαδικασίας προγραμματίζεται επίσκεψηξενάγηση στο μνημείο που μελετήθηκε. Κάθε ομάδα, ανάλογα με το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε, ξεναγεί τις υπόλοιπες. Η θεωρητική γνώση μετατρέπεται σε βιωματική. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα φύλλα εργασίας δίνονται σε PowerPoint. Κάποιες από τις δραστηριότητες που περιέχουν στοχεύουν στη συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού. Οι υπόλοιπες ελέγχουν τις γνώσεις των μαθητών στις έννοιες της περιγραφής και της πολυτροπικότητας. Σε όλες δίνονται σαφείς και αναλυτικές οδηγίες, ιδιαίτερα σε εκείνες που απαιτείται πλοήγηση στο διαδίκτυο. Οι περισσότερες απαντώνται πάνω στις διαφάνειες του PowerPoint, ενώ για [164]

9 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ κάποιες άλλες απαιτείται χρήση του Word. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα βίντεο όλων των δραστηριοτήτων αναφέρονται στο ιστορικό μνημείο που έχουν επιλέξει οι μαθητές και στην πόλη στην οποία βρίσκεται (Λευκός Πύργος, Θεσσαλονίκη). Γίνεται με αυτόν τον τρόπο σύνδεση με την Τοπική Ιστορία. Οι τέσσερις πρώτες δραστηριότητες (1-4) δίνονται σε κοινό φύλλο εργασίας σε όλες τις ομάδες. Στόχο έχουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, να τους ωθήσουν σε ουσιαστικότερη ενασχόληση με το θέμα και να τους προετοιμάσουν για τις ακόλουθες δραστηριότητες. Η τελευταία δραστηριότητα (17), ενταγμένη σε επικοινωνιακό πλαίσιο, απευθύνεται, επίσης, σε όλες τις ομάδες, αφού η παραγωγή περιγραφικού πολυτροπικού κειμένου είναι το τελικό ζητούμενο. Οι ενδιάμεσες δραστηριότητες (5-16) μοιράζονται σε τόσα φύλλα εργασίας όσες είναι και οι ομάδες που έχουμε συγκροτήσει (ο αριθμός των ομάδων υπαγορεύεται από τον αριθμό των μαθητών της τάξης). Κάθε ομάδα, ανάλογα με το θέμα που της έχει ανατεθεί, ασχολείται με το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 (Δίνεται εικόνα του Λευκού Πύργου και διάφορα animations: ψάρια, πουλιά, καράβι, ήλιος, ψαράς, γοργόνα). Ζωντανέψτε την εικόνα. Κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στα animations σύρετέ τα σε όποιο σημείο της εικόνας θέλετε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 (Στη διαφάνεια υπάρχει βίντεο με το Λευκό Πύργο). Παρακολουθείστε το βίντεο που υπάρχει σε αυτήν τη διαφάνεια πατώντας αριστερό κλικ πάνω του (δείχνει το Λευκό Πύργο εξωτερικά καθώς και τον περιβάλλοντά του χώρο). Στη συνέχεια μπείτε στην ιστοσελίδα και κάντε κλικ στη φράση Ελληνική έκδοση. Κατόπιν κάντε κλικ στο λευκός πύργος Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο που δίνει μια γενική εικόνα του μνημείου εσωτερικά ή στο λευκός πύργος video tour για την παρακολούθηση της αρχιτεκτονικής δομής του. Αν θέλετε να δείτε τα μέρη του εσωτερικά (ισόγειο-6 όροφοι) κάντε κλικ σε όποιο από αυτά επιλέξετε για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο. Χωριστείτε τώρα σε τρεις ομάδες. Η πρώτη να περιγράψει το Λευκό Πύργο εξωτερικά, η δεύτερη εσωτερικά και η τρίτη να κρίνει ποιας ομάδας η περιγραφή ήταν παραστατικότερη, αιτιολογώντας την κριτική της. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 (Δίνεται διάγραμμα της παραλίας της Θεσσαλονίκης όπου καθορίζεται η θέση του Λευκού Πύργου). [165]

10 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Παρατηρείστε τη θέση του Λευκού Πύργου στο διάγραμμα αυτής της διαφάνειας ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση και πατήστε κλικ στο Λευκός Πύργος [στο Χάρτη]. Πηγαίνετε στην επόμενη διαφάνεια και με την τεχνική drag and drop τοποθετείστε το μνημείο στο σωστό σημείο του στο τοπογραφικό διάγραμμα του ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 Πατήστε κλικ πάνω στη διεύθυνση Εμφανίζεται δορυφορικός χάρτης της περιοχής του Λευκού Πύργου. Σέρνοντας τον κέρσορα πάνω του κάποια σημεία κιτρινίζουν και εμφανίζονται ετικέτες. Πατήστε κλικ στα σημεία αυτά για να διαβάσετε τις αντίστοιχες πληροφορίες. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 Μπείτε στην ιστοσελίδα στην αναζήτηση πληκτρολογήστε Λευκός Πύργος και κάντε κλικ στο Μετάβαση. Από τον πίνακα περιεχομένων της σελίδας που θα εμφανιστεί επιλέξτε το θέμα που έχει οριστεί στην ομάδα σας. Με αντιγραφή και επικόλληση μεταφέρετε ό,τι σας χρειάζεται στο Word και συντάξτε ένα μικρό κείμενο με το πληροφοριακό υλικό που συγκεντρώσατε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 Αντλείστε πληροφορίες για το θέμα που έχετε αναλάβει από την ιστοσελίδα Στην Αναζήτηση πληκτρολογήστε Λευκός Πύργος, κάντε κλικ στο βελάκι που βρίσκεται αμέσως δεξιά και στη σελίδα που ανοίγει κάντε κλικ στον υπερσύνδεσμο 1) Λευκός Πύργος (Θεσσαλονίκη). Με αντιγραφή και επικόλληση μεταφέρετε ό,τι σας χρειάζεται στο Word και επεξεργαστείτε το. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7 Για τη χρήση του μνημείου σήμερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Κάντε κλικ σε όποια από τις πέντε φωτογραφίεςυπερσυνδέσμους θέλετε (βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας). Στη νέα σελίδα κάντε κλικ στη φράση Λευκός Πύργος (βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας). Επεξεργαστείτε το υλικό που σας ενδιαφέρει, αφού το μεταφέρετε στο Word με αντιγραφή και επικόλληση. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 Η ομάδα που έχει αναλάβει να συγκεντρώσει στοιχεία για την ιστορία της Θεσσαλονίκης μπορεί να μπει σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις: Στη σελίδα που εμφανίζεται οδηγήστε τον κέρσορα στη λέξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και από το Μενού που αναδύεται πατήστε κλικ στο [166]

11 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΘ και η πόλη της Θεσσαλονίκης. Στη νέα σελίδα κάντε κλικ στο Η πόλη της Θεσσαλονίκης. Στη σελίδα που εμφανίζεται κάντε κλικ στο ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Kάντε κλικ στην ιστορική περίοδο που σας ενδιαφέρει. Στην αναζήτηση πληκτρολογήστε Θεσσαλονίκη και κάντε κλικ στο Μετάβαση. Kάντε κλικ στο Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Κάντε κλικ στη φράση Ελληνική έκδοση. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο χρονογραμμή. Kάντε κλικ στο Εικόνες της Θεσσαλονίκης. Θα βρείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό για όλες τις ιστορικές περιόδους της πόλης. Μεταφέρετε (με αντιγραφή και επικόλληση) τα στοιχεία που σας χρειάζονται στο Word και συντάξτε ένα μικρό κείμενο με τις πληροφορίες που συγκεντρώσατε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9 (Δίνονται τρεις αφίσες - ιατρικής εταιρείας, φεστιβάλ κινηματογράφου, ένωσης σκακιστικών σωματείων - στις οποίες εικονίζεται ο Λευκός Πύργος). Οι παρακάτω αφίσες θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα. Ποιο είναι αυτό; Εκτός από το λόγο ποιοι άλλοι κώδικες χρησιμοποιούνται για να μεταδώσουν το μήνυμα; ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10 wroiistorikouendiaferontos/leykospyrgos. Αντιγράψτε (με αντιγραφή και επικόλληση) τη διεύθυνση αυτή στη Γραμμή Διευθύνσεων του Google και πατήστε Enter. Είναι το κείμενο που εμφανίζεται πολυτροπικό; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11 (Δίνεται περιγραφικό κείμενο που αναφέρεται στο Λευκό Πύργο, στο οποίο υπάρχουν τρεις εικόνες του, οι δύο στατικές, η μία κινούμενη). Να επισημάνετε τις λειτουργίες που έχουν οι εικόνες στο πολυτροπικό κείμενο. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12 (Δίνεται περιγραφικό κείμενο με θέμα το Λευκό Πύργο). Αφού διαβάσετε προσεκτικά το περιγραφικό κείμενο απαντήστε στα ερωτήματα: [167]

12 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» α) Ο συγγραφέας του σας δίνει την εντύπωση ότι μένει ακίνητος σ ένα σημείο και από εκεί περιγράφει ή κινείται στο χώρο; β) Χρωματίστε μπλε τα ρήματα του κειμένου. Σε ποιο χρόνο βρίσκονται τα περισσότερα; Τι προσδίδει ο χρόνος αυτός στην περιγραφή; Υπάρχουν συνδετικά ρήματα; Γιατί; γ) Χρωματίστε κόκκινα τα επίθετα του κειμένου. Είναι πολλά ή λίγα; Διαβάστε το κείμενο χωρίς αυτά. Τι εντύπωση σας δημιουργείται; Τι ρόλο παίζουν τα επίθετα; ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13 Μπείτε στη διεύθυνση Πατήστε κλικ στο Εικόνες της Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια στο Η Θεσσαλονίκη σήμερα και τέλος στο Λευκός Πύργος. Εμφανίζονται τρεις εικόνες. Πατώντας κλικ πάνω τους να τις μεγεθύνετε. Με αντιγραφή και επικόλληση μεταφέρετε τις δυο πρώτες στο φύλλο εργασίας σας. Να επαναλάβετε τη διαδικασία, αλλά αντί στο Η Θεσσαλονίκη σήμερα πατήστε κλικ στο Θεσσαλονίκη Μεταφέρετε τη δεύτερη και την τελευταία εικόνα στο φύλλο εργασίας σας. Συγκρίνετε τις σύγχρονες με τις παλαιότερες εικόνες και συντάξτε στο Word ένα κείμενο δύο παραγράφων, όπου θα επισημαίνετε τις διαφορές τους. Περιγράψτε σε μία παράγραφο το περιεχόμενο μίας εικόνας ξεκινώντας από το μνημείο και καταλήγοντας στον περιβάλλοντα χώρο. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 14 (Δίνονται τρεις ασπρόμαυρες φωτογραφίες προσώπων, που φωτογραφίζονται με φόντο το Λευκό Πύργο). Επιλέξτε μία από τις φωτογραφίες. Αφού την παρατηρήσετε προσεκτικά, περιγράψτε το περιεχόμενό της, ξεκινώντας από το χώρο και καταλήγοντας στο/-α πρόσωπο/-α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 15 (Δίνονται δύο αποσπάσματα που αναφέρονται στο Λευκό Πύργο. Το ένα προέρχεται από λογοτεχνικό έργο και το άλλο από επιστημονικό περιοδικό). Διαβάστε προσεκτικά τα αποσπάσματα και απαντήστε στα ερωτήματα: α) Από ποια είδη κειμένου προέρχονται; Από ποια στοιχεία τους βγάλατε τα συμπεράσματά σας; β) Ποιο από τα δύο σας φαίνεται πιο προσωπικό, πιο βιωματικό; Γιατί; γ) Ποιο από τα δύο περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια και σαφήνεια; Αιτιολογήστε την απάντησή σας με στοιχεία από το απόσπασμα. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 16 Επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες ή απλώς πατήστε κλικ επάνω τους α) β) pinak5.htm [168]

13 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Θα δείτε δύο πίνακες ζωγραφικής όπου εικονίζεται ο Λευκός Πύργος. Επιλέξτε όποιον σας αρέσει και περιγράψτε στο Word σε δύο-τρεις παραγράφους τι απεικονίζει. Διαβάστε την περιγραφή στις άλλες ομάδες, οι οποίες θα πρέπει να φανταστούν τον πίνακα. Στη συνέχεια δείξτε τους το έργο τέχνης που περιγράψατε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 17 Επιλέξτε μία από τις παρακάτω δραστηριότητες: α) Στη σχολική εφημερίδα που εκδίδετε, συμπεριλαμβάνετε ένα ένθετο για τη Θεσσαλονίκη. Σας ζητείται να γράψετε σ αυτό δύο παραγράφους που να περιγράφουν το Λευκό Πύργο. Το κείμενό σας να είναι πολυτροπικό. β)ένας αλλοδαπός φίλος σας προτίθεται να επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη. Στείλτε του ένα περιγράφοντας το Λευκό Πύργο, μορφοποιώντας και εμπλουτίζοντας το κείμενό σας με φωτογραφίες, χάρτες κ.τ.λ., ώστε να του κεντρίσετε το ενδιαφέρον να επισκεφτεί το μνημείο-σύμβολο της πόλης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Adam, J-M. (1999), Τα κείμενα: τύποι και πρότυπα (αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηματολογία, εξήγηση, διάλογος), Αθήνα: Πατάκης 2. Frey, K. (1999), Η μέθοδος project: μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 3. Kress G. & Van Leeuven T. (1996), Reading images. The grammar of visual design, London: Routledge 4. Kress, G. (2000), «Σχεδιασμός του γλωσσικού προγράμματος σπουδών με βάση το μέλλον», Γλωσσικός Υπολογιστής, (http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko2nd/glossika/print/kres s/index.htm), τόμ Βαϊνά Μ. (1997), «Θεωρητικό πλαίσιο διδακτικής της Τοπικής Ιστορίας για τον εικοστό αιώνα», Αθήνα: Gutenberg 6. Δρούλιας Γ. (1996), «Η περιγραφή», Αθήνα: Μίνωας 7. Κόμης Β. (2004), «Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών», Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 8. Ματσαγγούρας Η. (2001α), «Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου», Αθήνα: Γρηγόρης 9. Ματσαγγούρας Η. (2001β), «Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση», Αθήνα: Γρηγόρης 10. Ματσαγγούρας Η. (2003), «Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση», Αθήνα: Γρηγόρης 11. Νικολαΐδου Σ. & Γιακουμάτου Τ. (2001), «Διαδίκτυο και διδασκαλία», Αθήνα: Κέδρος [169]

14 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» 12. Παππάς Θ. Γ. (2002), «Η μεθοδολογία της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες», Αθήνα: Καρδαμίτσας 13. Σολομωνίδου Χ. (1999), «Εκπαιδευτική τεχνολογία. Μέσα, υλικά, διδακτική χρήση και αξιοποίηση», Αθήνα: Καστανιώτης 14. Χοντολίδου Ε. (1999), «Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας», Γλωσσικός Υπολογιστής, (http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko1st/thematikes/print/3/ index.htm), τόμ Χρυσαφίδης Κ. (2000), «Βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία: η εισαγωγή της μεθόδου project στο σχολείο», Αθήνα: Gutenberg [170]

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα «Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» 1 Η Κοινωνία της Πληροφορίας νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη

Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη Αθήνα, 14-15 Μαΐου 2010 ηρητήριο _2010 1 Τα πολυτροπικά κείμενα ως εργαλείο προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διδακτική παρέμβαση 2-3 ωρών στο μάθημα της Λογοτεχνίας της Β Λυκείου και συγκεκριμένα στο κείμενο «Ζάβαλη Μάϊκω» του Στρατή Μυριβήλη με αξιοποίηση ΤΠΕ (χρήση αρχείων power point, διαδικτύου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Απρίλιος 2005 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Γενική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα:

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα: Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα: Τίτλος: Επί ασπαλάθων του Σεφέρη Τάξη: Β Λυκείου Δημιουργός: Ποντίκη Μαρία Το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη. Διδακτικές ώρες : 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Περίληψη Προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ Γυμνασίου με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, συγκεκριμένα με το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ταξίδι στο διάστημα»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ταξίδι στο διάστημα» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ταξίδι στο διάστημα» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών

Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Οι σύγχρονες τάσεις που κυριαρχούν στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ο φίλος μας ο άνεμος»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ο φίλος μας ο άνεμος» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ο φίλος μας ο άνεμος» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα Τίτλος: Ο τόπος µας, Γιάννη Ρίτσου ηµιουργός: Μπούρα Ευφροσύνη Το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: αφορά το µάθηµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ρώτα το νερό τι τρέχει»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ρώτα το νερό τι τρέχει» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ρώτα το νερό τι τρέχει» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Η παράσταση αρχίζει»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Η παράσταση αρχίζει» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Η παράσταση αρχίζει» ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ζώα στη ζωγραφική» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ: http //blgs.sch.gr/anianiuris ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νιανιούρης Αντώνης (email: anianiuris@sch.gr) Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε Διηγούμαστε ή αφηγούμαστε ένα γεγονότος, πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Κέρκυρα 2014 Εξέλιξη των ΤΠΕ Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ. Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές E και ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ. Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές E και ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «Ελάτε να γνωρίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση» 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο αφορά το γνωστικό αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 2016 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά την εμπλοκή σας στις δραστηριότητες του μαθήματος της Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Πώς δουλέψαμε στο γλωσσικό μάθημα; Προγράμματα Σπουδών. Στοχοκεντρικός

Διαβάστε περισσότερα

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης Άκουσµα ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόµενα 1 Το λογισµικό «Άκουσµα»... 3 2 Πλοήγηση στο λογισµικό... 3 2.1 Επιλογή χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές - η σχέση τους με τις θεωρίες μάθησης Παρατηρώντας τη μαθησιακή διαδικασία Τι είδους δραστηριότητες παρατηρήσατε

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΑΞΗ: Γ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Εισαγωγικά «Η ιστορία είναι η συστηματική μελέτη των ανθρώπων στο παρελθόν»

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

«Ας περιγράψουμε ψηφιακά...». Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα της Έκθεσης Έκφρασης Α Λυκείου

«Ας περιγράψουμε ψηφιακά...». Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα της Έκθεσης Έκφρασης Α Λυκείου «Ας περιγράψουμε ψηφιακά...». Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα της Έκθεσης Έκφρασης Α Λυκείου Σημανδράκου Χρύσα 1, Ζέττα Βασιλική 2 1 Φιλόλογος,3 ο Γυμνάσιο Μίκρας kglezou@di.uoa.gr 2 Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης

Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΣΕ 4 ου ΣΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κατακόρυφη - Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΡΗΝΗ -ΠΟΛΕΜΟΣ Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α - Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από τα κείμενα οι μαθητές: Να αναπτύξουν προβληματισμούς γύρω από τα θέματα της ειρήνης και του πολέμου.

Διαβάστε περισσότερα

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη TEACHERS4EUROPE 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου 1 Α. ΘΕΜΑ : Σενάριο - Σχέδιο Διδασκαλίας Α1. Ταυτότητα Σεναρίου Σχεδίου Διδασκαλίας Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Λογοτεχνίας

Διδακτική της Λογοτεχνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Λογοτεχνίας Ενότητα 1: Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας l Βενετία Αποστολίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος. Τίτλος δραστηριότητας Ο κύκλος του νερού. Τάξη εφαρμογής Η Τάξη στην οποία απευθύνεται η 6 η δραστηριότητα είναι η Β' Δημοτικού και οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι: Μελέτη περιβάλλοντος (Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο Η χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτωση που

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο Η χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτωση που ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι χώρες της ΕΕ» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση στο Twinspace

Καθοδήγηση στο Twinspace Καλώς ήλθατε Καθοδήγηση στο Twinspace Αυτή η καθοδήγηση σχεδιάστηκε για χρήση από τους Εκπαιδευτικούς Διαχειριστές που είναι νέοι στο TwinSpace. Θα σας βοηθήσει: - Να έχετε πρόσβαση στο Twinspace - Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 013-014 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας;

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Για τους γονείς και όχι μόνο από το Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Ακουστικός, οπτικός ή μήπως σφαιρικός; Ανακαλύψτε ποιος είναι ο μαθησιακός τύπος του παιδιού σας, δηλαδή με ποιο τρόπο μαθαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Εσπερινού Γυμνασίου στις ΤΠΕ Δράση: Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας. Ο Παγκόσμιος Ιστός

Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Εσπερινού Γυμνασίου στις ΤΠΕ Δράση: Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας. Ο Παγκόσμιος Ιστός Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Εσπερινού Γυμνασίου στις ΤΠΕ Δράση: Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας Ο Παγκόσμιος Ιστός Βασικές έννοιες: Παγκόσμιος Ιστός Ιστοσελίδα Δικτυακός τόπος Διεύθυνση ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών Να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣ- ΣΑ

ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣ- ΣΑ ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, επειδή θεωρούµε πολύ σηµαντική διάσταση της εκπαίδευσης τη µορφωτική της πλευρά, αποφασίσαµε να ασχοληθούµε µε τα νέα βιβλία στο Γυµνάσιο. Πιστεύουµε ότι είναι σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260 TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. 25 ης Μαρτίου 12-177 78 Ταύρος Τηλ. 210 48 11 260 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Παγώνη Ηλέκτρα Τίτλος «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» Γνωστική περιοχή Ιστορία Μυθολογία Γ τάξης Γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Φυσικός, M.Ed. Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας

ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Φυσικός, M.Ed. Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Φυσικός, M.Ed. Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας Ομιλία με θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Εκδήλωση αριστούχων μαθητών: Οι μαθητές συναντούν τη Φυσική και η Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

10o Μάθημα. Εφαρμογή καλών πρακτικών στη διδασκαλία

10o Μάθημα. Εφαρμογή καλών πρακτικών στη διδασκαλία 10o Μάθημα Εφαρμογή καλών πρακτικών στη διδασκαλία Καλή πρακτική (best practice)?? Ό,τι «δουλεύει» σε μία κατάσταση ή σε ένα περιβάλλον Καλή πρακτική στη εκπαίδευση Δράση που δίνει ευκαιρίες σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή http://eclass.sch.gr Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Το σενάριο αυτό επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω γενικούς διδακτικούς σκοπούς. Να αποκτήσει το παιδί γενικές γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα