ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ. I. Η σπουδαιότητα της αγοράς ακινήτων γιαταελληνικάνοικοκυριά. Αγορά ακινήτων και μακροοικονομία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ. I. Η σπουδαιότητα της αγοράς ακινήτων γιαταελληνικάνοικοκυριά. Αγορά ακινήτων και μακροοικονομία"

Transcript

1 Η σπουδαιότητα της αγοράς κατοικίας στην οικονομία Γκίκας A. Χαρδούβελης* 29 Μαϊου 2009 Παρουσίαση στην Ημερίδα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς: Οι Εξελίξεις στην Αγορά Ακινήτων Μετά την Κρίση Τι; * Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς & Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank EFG

2 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ I. Η σπουδαιότητα της αγοράς ακινήτων γιαταελληνικάνοικοκυριά ΙΙ. Αγορά ακινήτων και μακροοικονομία ΙΙI. Συνέχιση της κρίσης και η πιθανότητα στασιμότητας της ελληνικής οικονομίας 2

3 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΣπουδαιότητα της Αγοράς Ακινήτων για τα ελληνικά νοικοκυριά 1. Συμβολή σε ΑΕΠ και Απασχόληση 2. Περιουσία Νοικοκυριών 3. Στεγαστική πίστη 3

4 Ι. Επενδύσεις στις Κατασκευές: ΕΕ % ΑΕΠ Κατασκευές Δ ( ) Κατοικίες Δ ( ) Ιρλανδία 16,6-3,9 8,6-4,0 Μάλτα 8,2-2,8 4,2-1,6 Εσθονία 16,5-2,3 4,3-1,8 Ελλάδα 10,7-2,0 5,4-2,4 Λετονία 16,2-1,8 3,7-0,4 Ισπανία 16,6-1,3 8,0-1,3 Ην. Βασίλειο 9,8-0,8 3,5-0,5 Δανία 11,3-0,6 6,2-0,7 Λιθουανία 17,1-0,5 3,4 0,6 Σλοβακία 13,2-0,2 2,5 0,2 Ευρωζώνη 12,2-0,1 6,1-0,2 Γαλλία 13,5 0,0 6,7-0,1 Ιταλία 10,9 0,0 5,1 0,0 Φινλανδία 13,3 0,2 5,3-0,4 Αυστρία 12,1 0,3 4,7 0,0 Σουηδία 8,3 0,3 3,1-0,2 Πολωνία 12,5 0,3 3,1 0,2 Ολλανδία 12,0 0,3 6,3-0,1 Γερμανία 10,1 0,3 5,6 0,0 Λουξεμβούργο 11,7 0,7 2,2 0,1 Κύπρος 16,9 0,8 8,8-0,1 Σλοβενία 15,9 0,9 4,4 0,1 Πηγή: European Commission 4

5 Ι. Επενδύσεις στις Κατασκευές: Ελλάδα % Ελλάδα, % ΑΕΠ 4,8 5,0 5,2 5,3 5,6 6,3 6,8 5,4 7,1 6,0 6,0 4,4 5,0 5,4 7,3 7,0 7,1 7,6 7,7 6,8 6,8 7,4 7,7 7,3 6,9 8,6 7,7 5, Κατοικίες Λοιπές Κατασκευές Πηγή: European Commission 5

6 Ι. Απασχόληση στις Κατασκευές: ΕΕ-27 % ,3 13,3 11,8 11,111,0 Ελλάδα Ευρω ζώνη 9,1 9,0 8,7 8,4 8,3 8,2 8,2 % συνολικής απασχόλησης ,5 7,3 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,6 6,4 6 6,0 6,0 5, IE ES CY LT PT CZ BU GR IT EA UK AU MT RO FN DK PL BE FR DE SE SI NL TR Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται οι απασχολούμενοι σε μεσιτικά γραφεία, τμήματα τραπεζών σχετικά με τραπεζικά δάνεια, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις σχετικές με την κατοικία (έπιπλα κ.τ.λ.) και, φυσικά, η αδήλωτη εργασία. Πηγή: European Commission 6

7 Ι. Μερίδιο ακινήτων στη συνολική περιουσία των ελληνικών νοικοκυριών Καταθέσεις 17% Αξία μετοχών 1% Σύνθεση χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων ελληνικών νοικοκυριών & επιχειρήσεων 4ο τρίμηνο 2008 Αξία κατοικιών 82% Πηγή: ΤτΕ, ΧΑ, Eurobank Research 7

8 Ι. Ιδιοκατοίκηση στην ΕΕ ,1 80,0 78,0 77,0 76,0 75,0 74,6 74,5 74,1 70,4 70,0 68,0 63,8 58,7 58,0 57,0 56,5 54,0 54,0 50,0 43,2 92,0 89,0 87,0 86,3 97,6 96,0 96,5 97, ,0 82,0 81, % Η Ελλάδα εμφανίζει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης στη Δ. Ευρώπη Romania Lithuani B ulgaria Estonia Hungary Serbia Latvia Spain Slovenia Iceland Slovakia Greece Italy B elgium Norway Portugal Poland Lux/bour Ireland Malta EU-27 UK Cyprus Russia Czech Finland Austria France Denmark Netherla Sweden German Πηγή: European Mortgage Federation, National Statistics Offices, World Bank, United Nations Economic Commission for Europe, International Union for Housing Finance, OECD 8

9 Ι. ΙδιοκατοίκησηανάπεριοχήστηνΕλλάδα ,0% 87,6% 80,1% 73,5% Σύνολο Αστικές Ημιαστικές Αγροτικές Ποσοστό ιδιοκατοίκησης ιδιαίτερα υψηλό στην επαρχία Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 2004/2005 9

10 400 Ι. Συγκριτικές σωρευτικές ονομαστικές αποδόσεις στην Ελλάδα Σωρευτική Μικτή Ονομαστική Απόδοση σε Αρχικής Επένδυσης 100 την 31/12/ /12/ : : ,8% +141,3% +109,7% +59,3% Πηγή: ΤτΕ, ΧΑ Σημειώσεις: ΧΑ Καταθέσεις Ακίνητα CPI Αποδοτικότερες οι επενδύσεις σε ακίνητα. Όλες οι ονομαστικές αποδόσεις υψηλότερες του σωρευτικού πληθωρισμού (59,3%) Στο ΧΑ περιλαμβάνεται και η μερισματική απόδοση Δεν αφαιρούνται οι φόροι από τις αποδόσεις 10

11 Ι. Στεγαστική Πίστη: Ελλάδα - Ευρωζώνη % ,3 Στεγαστικά Δάνεια (% ΑΕΠ) 28,5 28,9 30,2 10,7 13,6 15,6 31,6 18,3 33,3 23,0 36,2 26,8 38,0 38,5 37,9 30,4 32, Ελλάδα Ευρωζώνη % Στεγαστικά Δάνεια (% ρυθμός αύξησης) 37,6 35,7 8,0 8,0 7,9 26,3 27,3 9,8 33,5 12,2 25,9 10,0 21,4 7,0 12,0 8,9 1,8 0, Μαρ Ελλάδα Ευρωζώνη Ραγδαία η αύξηση της στεγαστικής πίστης στην Ελλάδα Ιανουάριος 2009: 77,8 δισ. υπόλοιπα στεγαστικών δανείων Πηγή: ΤτΕ, ECB 11

12 Ι. Ανάγκη κατασκευής δείκτη τιμών κατοικιών: Propindex με ιδιωτική πρωτοβουλία Η μεγάλη επέκταση στη στεγαστική πίστη έφερε και την ανάγκη για αποτίμηση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων, καθώς και του ενέχυρου στα δάνεια λόγω Βασιλείας ΙΙ και πρακτικής τιτλοποιήσεων Έτσι, οι μεγάλες τράπεζες ίδρυσαν την Propindex Α.Ε. για τη δημιουργία δεικτών και υπο-δεικτών ακινήτων με τη βοήθεια της Quantos Ο δείκτης βασίζεται στις αξίες που δίνουν οι εκτιμητές (των τραπεζών). Ίδια μεθοδολογία ακολουθείται και σε άλλες χώρες. Προηγούμενοι δείκτες από τις αγγελίες στις εφημερίδες: asking prices 70% της αγοράς ακινήτων στον δείκτη. Παραλείπονται οι συναλλαγές για τις οποίες δεν έγινε δανεισμός, καθώς και τα δάνεια από ορισμένες τράπεζες που δεν συμμετέχουν (π.χ. Πειραιώς, Αγροτική, MarFin) Δείκτης ξεκινάει το 1999 και αναφέρεται σε τιμές / τ.μ. διαμερισμάτων. Στρωματοποιημένη δειγματοληψία έως 2006Η1. Απογραφή από 2006Η2. Σύντομα η κατασκευή hedonic indices με βάση τα περίπου σαράντα χαρακτηριστικά του διαμερίσματος Υπάρχει περιθώριο για προστιθέμενη αξία στην παροχή αξιόπιστων δεικτών ακινήτων: π.χ. να συμπεριληφθούν η εξοχική κατοικία, οι μονοκατοικίες, οι συναλλαγές που έγιναν με την καταβολή μετρητών, τα εμπορικά ακίνητα ή και πηγές άντλησης πληροφορίας πέραν των τραπεζών 12

13 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αγορά Ακινήτων & Μακροοικονομία 1. Αγορά ακινήτων & οικονομικός κύκλος 2. Αγορά ακινήτων και η σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος 13

14 ΙΙ.1 Η αμφίδρομη σχέση μεταξύ αγοράς ακινήτων και οικονομικού κύκλου 1. ΑΕΠ χωρίς αύξηση πληθωρισμού Διαθέσιμο Εισόδημα ζήτηση για ακίνητα Τιμές Ακινήτων 2. Τιμές Ακινήτων, Προοπτικές κλάδου (i) Επενδύσεις & Απασχόληση (ii) Πλούτος (?) Κατανάλωση (iii) Ελάφρυνση περιορισμών δανεισμού επιτάχυνση επενδύσεων, κατανάλωσης Συνεπώς, (i)-(ii)- (iii) ΑΕΠ Σημείωση: Όταν πληθωρισμός ονομαστικά επιτόκια περιοριστική αντίδραση των νομισματικών αρχών Πραγματικά επιτόκια επιδείνωση αγοράς κατοικίας ( Tsatsaronis& Zhou (2007)) 14

15 ΙΙ.1 Η οικονομία επιδρά στην αγορά κατοικίας ΑΕΠ χωρίς αύξηση πληθωρισμού Διαθέσιμο Εισόδημα Διαθέσιμο Εισόδημα Τιμές Ακινήτων Αύξηση 1% του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των τιμών των κατοικιών: ΗΠΑ 3,2% Ην. Βασίλειο 2,5% Ευρωζώνη 0,7% Ισπανία 2,8% Πηγή: McCarthy και Peach (2004), Meen (2002), Annett (2005), Banca de Espana (2004), κ.ά. 15

16 ΙΙ.1 Οι τιμές κατοικίας επιδρούν στις επενδύσεις Μεταβολή της επένδυσης σε κατοικίες (% ΑΕΠ) ΟλόγοςQ του Tobin και η επένδυση σε κατοικίες: Μεταβολές περιόδου Μεταβολή του λόγου Q Πηγή: OECD (2005) Η άνοδος των τιμών των κατοικιών συνεπάγεται ικανότητα επιπλέον δανεισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών μέσω ενεχυριασμού του ακινήτου επιτάχυνση στην άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας (accelerator) 16

17 ΙΙ χιλ. Επενδύσεις σε κατοικίες προηγούνται του οικονομικού κύκλου στις ΗΠΑ Housing Starts (χιλιάδες κατοικίες, κινητός Μ.Ο. 6 μηνών, υφέσεις σκιασμένες) Πηγή: Federal Reserve Μεγάλη η συμμετοχή των επενδύσεων σε κατοικίες στη διακύμανση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ (Leamer (2007)) 17

18 II.1 Εκτιμήσεις επίδρασης πλούτου από κατοικίες στην κατανάλωση των ΗΠΑ Πηγή: McCarthy-Steindel 18

19 II.1 Αποτελεί αύξηση του πλούτου η αύξηση των τιμών των κατοικιών? Πολλοί αμφισβητούν τις προηγούμενες μελέτες και ισχυρίζονται ότι μια αύξηση των τιμών των κατοικιών δεν αυξάνει τον πλούτο των νοικοκυριών (π.χ. Τράπεζα Αγγλίας, Buiter (2008), Calomiris et.al. (2009)). Αποδίδουν τα εμπειρικά αποτελέσματα σε τρίτους παράγοντες. Μια αύξηση της τιμής επιδρά αρνητικά σε όσους σκοπεύουν να αποκτήσουν κατοικία (νέοι) και θετικά σε όσους διαθέτουν κατοικία (περισσότερο ηλικιωμένοι). Με δεδομένη την υψηλή ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα, θετική πρέπει να είναι και η ροπή προς κατανάλωση Οι αμφισβητίες συμφωνούν ότι υπάρχει επίδραση στην κατανάλωση, αλλά μέσω της ελάφρυνσης των περιορισμών δανεισμού (π.χ. Mortgage Equity Withdrawals). Όσο πιο ώριμο το χρηματοοικονομικό σύστημα, τόσο μεγαλύτερη η οριακή ροπή προς κατανάλωση από την αύξηση των τιμών των κατοικιών. Στη σημερινή Ελλάδα η οριακή ροπή πρέπει να έχει αυξηθεί σε σχέση με 10 χρόνια νωρίτερα. 19

20 ΙΙ.2 Η αγορά κατοικίας και η σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος Πριν την κρίση, πολλοί ισχυρίζονταν και ο κ. Bernanke - λανθασμένα ότι η καταπολέμηση του πληθωρισμού από τις νομισματικές αρχές δεν αφήνει περιθώρια ανάπτυξης φούσκας στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, κατοικίες, κλπ.) Η πολιτική καταπολέμησης του πληθωρισμού οδηγεί και σε σταθερό χρηματοοικονομικό σύστημα. Όμως, η χαλαρή νομισματική πολιτική μαζί με τους χαλαρούς εποπτικούς μηχανισμούς του χρηματοοικονομικού τομέα φέρουν μέρος της ευθύνης για την κρίση Αρκετοί βεβαίως διαφωνούσαν και πρότειναν περισσότερα εργαλεία ή και στόχους της νομισματικής πολιτικής: Βλέπε Goodhart για αγορά ακινήτων, Hardouvelis (2002, 2003) για μετοχές, ή πολλές αναλύσεις από τη BIS Η κρίση αλλάζει τα δεδομένα στο χώρο της ακαδημίας, αφού η κρίση ξεκίνησε από την αγορά ακινήτων, είναι ήδη πολύ μεγάλη, ενώ το τέλος της δεν είναι ακόμα εμφανές. Πολλοί οικονομολόγοι πλέον πείθονται ότι υπάρχουν φούσκες στις αγορές που δεν είναι αναγκαστικά το αποτέλεσμα ορθολογικών προσδοκιών Με εξαίρεση τη Fed, οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες χρησιμοποιούν μακροοικονομικά υποδείγματα τύπου DSGE με representative agents, τα οποία έχουν μικροοικονομική θεμελίωση και υποθέτουν γενική ισορροπία. Λύνονται δύσκολα. Έτσι, γραμμοποιούνται, εισάγουν παραμέτρους εκτός υποδείγματος, περιέχουν λίγες εξισώσεις και μόνον ορθολογική συμπεριφορά. Σήμερα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα για ανάλυση οικονομικής πολιτικής. 20

21 II.2 Φούσκες ή χαμηλά ασφάλιστρα κινδύνου? Απόδοση Κατοικίας 3m-T-bill 3 χρόνια αργότερα, (t+3) ΗΠΑ: 1952:Q1 1998:Q1 Log (Τιμή Κατοικίας/Ενοίκιο) σήμερα, (t) Κλίση = -1,03 Adj Rsq = 56% Πηγή: Ludvigson (2008) Η διάγνωση φούσκας είναι δύσκολη, ακόμα και εκ των υστέρων Η εμπειρία στις ΗΠΑ δείχνει ότι μια σημερινή άνοδος των τιμών ως προς τα ενοίκια (οριζόντιος άξονας) προβλέπει μελλοντική πτώση της απόδοσης των κατοικιών. Αιτίες μπορεί να είναι είτε ένα σημερινό χαμηλό ασφάλιστρο κινδύνου για την επένδυση είτε μια σημερινή φούσκα στις τιμές των ακινήτων. 21

22 ΙΙ.2 ΗΠΑ: Μεγάλη η πρόσφατη άνοδος τιμών ακινήτων Πραγματικές τιμές ακινήτων 4 έτη πριν έως 3 έτη μετά την κρίση t = έτος τραπεζικής κρίσης ΗΠΑ, κρίση 2007 Μ.Ο. τραπεζικών κρίσεων σε ανεπτυγμένες οικονομίες Μ.Ο. 5 μεγάλων τραπεζικών κρίσεων Πηγή: Reinhart & Rogoff (2008), Eurobank Research Ταξινόμηση των Reinhart-Rogoff: 5 «μεγάλες» τραπεζικές κρίσεις: Ισπανία (1977), Νορβηγία (1987), Φινλανδία (1991), Σουηδία (1991), Ιαπωνία (1992). Μικρότερες τραπεζικές κρίσεις σε ανεπτυγμένες οικονομίες: Αυστραλία (1989), Καναδάς (1983), Δανία (1987), Γαλλία (1994), Γερμανία (1977), Ελλάδα (1991), Ισλανδία (1985), Ιταλία (1990), Ν. Ζηλανδία (1987), Ην. Βασίλειο (1974, 1991, 1995) και ΗΠΑ (1984). 22

23 ΙΙ.2 Παρελθούσες κρίσεις στην αγορά ακινήτων: Διάρκεια και κόστος Ανώτατο Σημείο Κατώτατο Σημείο Διάρκεια (τρίμηνα) Μείωση Πραγματικών Τιμών Ακινήτων (%) Ιαπωνία 73Q4 77Q Ιαπωνία 91Q1 07Q Γερμανία 81Q2 87Q Γερμανία 94Q4 07Q Γαλλία 81Q1 84Q Ιταλία 81Q1 86Q Ιταλία 92Q3 98Q Ην. Βασίλειο 73Q3 77Q Ην. Βασίλειο 89Q3 92Q Καναδάς 81Q1 85Q Καναδάς 89Q4 98Q Ισπανία 78Q2 82Q Πηγή: Goldman Sachs, 16 Απριλίου 2008 Ανώτατο Σημείο Κατώτατο Σημείο Διάρκεια (τρίμηνα) Μείωση Πραγματικών Τιμών Ακινήτων (%) Φινλανδία 74Q2 79Q Φινλανδία 89Q1 93Q Ιρλανδία 81Q3 87Q Κορέα 91Q2 96Q Κορέα 97Q1 98Q Ολλανδία 78Q2 85Q Νορβηγία 86Q4 93Q Νέα Ζηλανδία 74Q3 80Q Σουηδία 77Q4 86Q Σουηδία 90Q1 96Q Ελβετία 73Q1 76Q Ελβετία 89Q4 01Q Μ.O Μ.Ο. "Big-5" ΗΠΑ -S&L

24 ΙΙ.2 Το ξεκίνημα της κρίσης στις ΗΠΑ & ο ρόλος της αγοράς ακινήτων Συνύπαρξη πολλών παραγόντων: 1) Φούσκα στα ακίνητα σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ και υπέρκατανάλωση (mortgage equity withdrawal) 2) Ραγδαία εξάπλωση στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου (subprime) 3) Μεταφορά ρίσκου από τους ισολογισμούς των τραπεζών στους επενδυτές μέσω τιτλοποιήσεων Επιπλέον παράγοντες: «Φθηνό» χρήμα και ρευστότητα από χώρες με πλεονάσματα που διοχετεύτηκε κυρίως στις ΗΠΑ Απληστία, δηλαδή η επιδίωξη υψηλών αποδόσεων με ταυτόχρονη υποτίμηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου, το αντίθετο από το Peso Problem Χαλαρή νομοθεσία και θεσμικό πλαίσιο, regulatory arbitrage ειδικά διασυνοριακά Λανθασμένα κίνητρα των Οίκων Αξιολόγησης, των εταιρικών διοικήσεων, κτλ. Τεράστια μόχλευση βασισμένη στον βραχυχρόνιο δανεισμό των ΧΠΙ που επένδυαν για ίδιο λογαριασμό. Αυτός ο παράγοντας ήταν πολύ σημαντικός στην επέκταση της κρίσης. 24

25 ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνέχιση της κρίσης και η πιθανότητα στασιμότητας της ελληνικής οικονομίας 1. Η πτώση στις διεθνείς τιμές κατοικιών συνεχίζεται 2. Η ύφεση χτυπά την πόρτα της Ελλάδας 3. Πιθανή η μακροχρόνια στασιμότητα στην Ελλάδα 25

26 ΙΙΙ.1 Ραγδαία άνοδος τιμών ως προς τα ενοίκια σε πολλές χώρες και στη συνέχεια πτώση 1995= Δείκτης τιμών κατοικιών προς ενοίκια (1995=100) Η.Β Ιρλανδία 2008 Ισπανία Ελλάδα Ευρωζώνη ΗΠΑ Πηγή: ECOWIN Στην Ελλάδα, ηάνοδοςτωντιμώνωςπροςταενοίκιαέωςτο2002 οφείλεται στην είσοδό της στην ΟΝΕ και τη μεγάλη τότε πτώση των πραγματικών επιτοκίων Η σημερινή μείωση των τιμών σε πολλές χώρες πιθανόν να οφείλεται σε δύο παράγοντες: (α) Την άνοδο των απαιτούμενων αποδόσεων λόγω υψηλών ασφαλίστρων κινδύνου ή/και (β) Το ξεφούσκωμα μιας προηγούμενης φούσκας 26

27 ΙΙΙ.1 Δυσμενείς οι προοπτικές ακινήτων στην Ελλάδα σύμφωνα με τους κατασκευαστές Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές Αριθμητικός μέσος 2 δεικτών σχετικής πλειονοψηφίας θετικών & αρνητικών απαντήσεων: (1) Υπάρχουσες παραγγελίες (αρκετές ή όχι) (2) Προσδοκίες για απασχόληση στην εταιρεία τους επόμενους 3 μήνες (αύξηση ή μείωση) Ιαν-01 Απρ-01 Ιουλ-01 Οκτ-01 Ιαν-02 Απρ-02 Ιουλ-02 Οκτ-02 Ιαν-03 Απρ-03 Ιουλ-03 Οκτ-03 Ιαν-04 Απρ-04 Ιουλ-04 Οκτ-04 Ιαν-05 Απρ-05 Ιουλ-05 Οκτ-05 Ιαν-06 Απρ-06 Ιουλ-06 Οκτ-06 Ιαν-07 Απρ-07 Ιουλ-07 Οκτ-07 Ιαν-08 Απρ-08 Ιουλ-08 Οκτ-08 Ιαν-09 Απρ-09 Κατοικίες Κυλιόμενος κινητός μέσος 12 προηγούμενων μηνών Επαγγελματικά ακίνητα Πηγή: European Commission, Eurobank EFG Research 27

28 ΙΙΙ.1 Προσδοκίες για πτώση τιμών χρέωσης στην Ελλάδα από τους κατασκευαστές Πλειοψηφία κατασκευαστών ακινήτων στην Ελλάδα σχετικά με την τάση των τιμών που σκοπεύουν να χρεώσουν τους επόμενους 3 μήνες Κυλιόμενος κινητός μέσος 12 προηγούμενων μηνών 28 Ιαν-01 Απρ-01 Ιουλ-01 Οκτ-01 Ιαν-02 Απρ-02 Ιουλ-02 Οκτ-02 Ιαν-03 Απρ-03 Ιουλ-03 Οκτ-03 Ιαν-04 Απρ-04 Ιουλ-04 Οκτ-04 Ιαν-05 Απρ-05 Ιουλ-05 Οκτ-05 Ιαν-06 Απρ-06 Ιουλ-06 Οκτ-06 Ιαν-07 Απρ-07 Ιουλ-07 Οκτ-07 Ιαν-08 Απρ-08 Ιουλ-08 Οκτ-08 Ιαν-09 Απρ-09 Κατοικίες Επαγγελματικά ακίνητα Πηγή: European Commission, Eurobank EFG Research

29 ΙΙΙ.1 Κακό το γενικότερο κλίμα: Απαισιοδοξία σε επιχειρηματίες και καταναλωτές Δείκτης Οικονομικού Κλίματος Πτώση Δείκτη κατά 60 μονάδες από 02/ Μ.Ο : 101,5 Απρίλιος 2009: 46,4 40 Ιαν-99 Ιαν-00 Ιαν-01 Ιαν-02 Ιαν-03 Ιαν-04 Ιαν-05 Ιαν-06 Ιαν-07 Ιαν-08 Ιαν-09 Πηγή: European Commission 29

30 ΙΙΙ.2 η Ύφεση προ των πυλών 20 Λιανικές πωλήσεις σε σταθερές τιμές (ετήσια % αύξηση) Φεβρουάριος 2009: -13,7% -15 Ιαν-96 Ιαν-97 Ιαν-98 Ιαν-99 Ιαν-00 Ιαν-01 Ιαν-02 Ιαν-03 Ιαν-04 Ιαν-05 Ιαν-06 Ιαν-07 Ιαν-08 Ιαν-09 Από τον Ιαν οι μεταβολές αφορούν το νέο Δείκτη Όγκου Λιανικών Πωλήσεων, που περιλαμβάνει τον κλάδο καυσίμων και λιπαντικών. Πηγή: ΕΣΥΕ 30

31 Ιαν-02 Μαϊ-02 Σεπ-02 Ιαν-03 Μαϊ-03 Σεπ-03 Ιαν-04 Μαϊ-04 Σεπ-04 Ιαν-05 Μαϊ-05 Σεπ-05 Ιαν-06 Μαϊ-06 Σεπ-06 Ιαν-07 Μαϊ-07 Σεπ-07 Ιαν-08 Μαϊ-08 Σεπ-08 Ιαν-09 ΙΙΙ.2 Εμφανή Σημάδια Οικονομικών Δυσχερειών % Ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές (ετήσια αύξηση %) Απρίλιος 2009: 193% 287εκατ. Σύνολο Ιαν. Απρ. 2009: 1,06 δισ. Πηγή: ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

32 ΙΙΙ.2 Πτώση σε Διεθνές Εμπόριο, Ναυτιλία, Τουρισμό % ετήσια Αύξηση Εμπορίου = -0,50 + 2,28* αύξηση ΑΕΠ, R2 = 67% (-0,52) (8,11) Baltic Dry Index Πτώση ρυθμού αύξησης Διεθνούς Εμπορίου το Ρυθμοί μεταβολής Παγκόσμιου Εμπορίου μ.ο = 6,7% Ρυθμοί μεταβολής Παγκόσμιου ΑΕΠ μ.ο. : = 3,3% IMF: -1,3% Η πτώση στα κόμιστρα και την αξία των πλοίων έχει επίδραση στα γραφεία της Ελλάδος Κρατήσεις δείχνουν πτώση εσόδων τουρισμού από αλλοδαπή μεγαλύτερη του 15% /11/99 2/5/00 2/11/00 2/5/01 2/11/01 2/5/02 2/11/02 2/5/03 2/11/03 2/5/04 20/5/2008: /11/04 2/5/05 22/05/2009: /11/05 2/5/06 2/11/06 2/5/07 2/11/07 2/5/08 2/11/08 2/5/09 Πηγή: ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, Eurobank Research 32

33 ΙΙΙ.3 Αύξηση απαιτούμενων περιθωρίων: Ευρωπαϊκό αλλά και έντονα ελληνικό φαινόμενο μ.β ΑΥΣΤΡΙΑ Περιθώριο 10-ετών ομολόγων έναντι γερμανικού 62 ΒΕΛΓΙΟ 56 ΦΙΛΑΝΔΙΑ 42 ΓΑΛΛΙΑ 32 ΕΛΛΑΔΑ 168 ΙΤΑΛΙΑ 82 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 172 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 39 ΙΣΠΑΝΙΑ 29/6/ /3/ /5/ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Για επενδυτή ουδέτερο στον κίνδυνο, η πιθανότητα χρεοκοπίας του Δημοσίου έναντι των ομολογιούχων περίπου 20% στη 10-ετία (Μετά τη σύνοδο G-20 μειώθηκε) Υπερβολική παλαιότερα η αρνητική αντίδραση των αγορών 79 Πηγή: Bloomberg, JP Morgan EMBIG, Eurobank EFG 33

34 ΙΙΙ.3 Ανταγωνιστικότητα σε μακροοικονομικό επίπεδο % ΑΕΠ 14 9 Έλλειμμα Τρεχουσών Συναλλαγών % ΑΕΠ ,9-3,8-2,8-7,8-7,3-6,8-6,6-5,8-7,4-11, ,1-14, Εισοδήματα Αγαθά Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Υπηρεσίες Μεταβιβάσεις Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 34

35 ΙΙΙ.3 Επιδείνωση Ανταγωνιστικότητας Τιμών REER ULC 1/2009: REER CPI 1/2009: 122 Πηγή: IMF, IFS Πραγµατική Σταθµισµένη Συναλλαγµατική Ισοτιµία: Πολύ μεγάλη η υπερτίμηση, ιδιαίτερα σε σχέση με το ULC η αύξηση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα δεν είναι ικανοποιητική Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Κάθε μήνα στην Ελλάδα ο πληθωρισμός υψηλότερος της Ευρωζώνης

36 ΙΙΙ.3 Γήρανση πληθυσμού και πίεση σε συντάξεις και το χρέος ΕΛΛΑΔΑ Δαπάνες Υγείας (% ΑΕΠ) Δαπάνες Εκπαίδευσης (% ΑΕΠ) Ποσοστό ηλικιωμένων εργατών (55 64) Old-age Dependency Ratio Συνταξιοδοτικές Δαπάνες (% ΑΕΠ) ,1 5,4 5,5 5,7 6,8 3,4 3,1 2,9 3,0 3,1 10,9 12,0 13,6 17,3 17,4 26,8 28,0 30,3 35,8 60, ,7 13,2 17,1 21,4 24,1 Πηγή: European Commission 2006, ΠΣΑ

37 Συμπέρασμα Η αγορά κατοικίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα ελληνικά νοικοκυριά και διαχρονικά έχει φέρει μεγάλες αποδόσεις Η άνοδος τη στεγαστικής πίστης υπήρξε ταχεία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια Η αγορά κατοικίας επηρεάζει τον οικονομικό κύκλο κυρίως μέσω των επενδύσεων, οι οποίες αποτελούν και πρόδρομο δείκτη του, αλλά και μέσω της κατανάλωσης, όταν οι τιμές των κατοικιών επιδρούν στον πλούτο των νοικοκυριών και τη δυνατότητα ελάφρυνσης των περιορισμών δανεισμού Η αγορά κατοικίας είναι επιρρεπής σε φούσκες, τωνοποίωνη διάγνωση είναι δύσκολη και, έτσι, πολλές φορές επηρεάζει δυσμενώς τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος, όπως ανέδειξε η πρόσφατη διεθνής κρίση Σήμερα, όσο οι τιμές των κατοικιών συνεχίζουν να πέφτουν διεθνώς, το τέλος της κρίσης είναι δύσκολο να προβλεφθεί Οι αγορές και διεθνείς οργανισμοί όπως το ΔΝΤ - δικαίως φοβούνται για το μέλλον της Ελλάδος, καθώς αυξάνεται η πιθανότητα μακροχρόνιας στασιμότητας: Χρειαζόμαστε μια οικονομία πιο εξωστρεφή, που να βασίζεται λιγότερο στην εγχώρια κατανάλωση και τον δανεισμό και περισσότερο στις εξαγωγές. Χρειαζόμαστε και έναν πιο αποτελεσματικό δημόσιο τομέα. 37

38 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!! Θερμές ευχαριστίες στην επιστημονική ομάδα της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων για την ερευνητική υποστήριξη Περισσότερες ερευνητικές εκδόσεις διαθέσιμες στην ιστοσελίδα New Europe: Οικονομία & Αγορές: Global Economic & Market Outlook: Τριμηνιαία έκδοση για τις χώρες της Νέα Ευρώπης. Μηνιαία έκδοση με θέματα για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία. Τριμηνιαία έκδοση για την ανάλυση της διεθνούς οικονομίας και των αγορών και τη χάραξη νέων επενδυτικών στρατηγικών. 38

Η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση και η ευρύτερη περιοχή μας: Επιπτώσεις και προοπτικές

Η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση και η ευρύτερη περιοχή μας: Επιπτώσεις και προοπτικές Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009 Η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση και η ευρύτερη περιοχή μας: Επιπτώσεις και προοπτικές Παρουσίαση σε συνέδριο της Prothesis του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Η παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφείς: Τόμος VΙI Τεύχος 2 Ιούλιος 2012. 1. Εισαγωγή

Συγγραφείς: Τόμος VΙI Τεύχος 2 Ιούλιος 2012. 1. Εισαγωγή Τόμος VΙI Τεύχος 2 Η ελληνική αγορά ακινήτων στα χρόνια της κρίσης Συγγραφείς: Θεοδόσιος Σαμπανιώτης Οικονομικός Αναλυτής tsabaniotis@eurobank.gr Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος & Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά ακινήτων στα χρόνια της κρίσης*

Η ελληνική αγορά ακινήτων στα χρόνια της κρίσης* Η ελληνική αγορά ακινήτων στα χρόνια της κρίσης* Θεοδόσιος Σαµπανιώτης Οικονοµικός Αναλυτής, ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών & Προβλέψεων Οµίλου Eurobank EFG Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Η σπουδαιότητα της αγοράς κατοικίας στην οικονοµία

Η σπουδαιότητα της αγοράς κατοικίας στην οικονοµία Η σπουδαιότητα της αγοράς κατοικίας στην οικονοµία Γκίκας Α. Χαρδούβελης* Περίληψη Η αγορά κατοικίας συνδέεται άµεσα µε τον οικονοµικό κύκλο µε µια αµφίδροµη σχέση µέσω επενδύσεων, κατανάλωσης και δανεισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στην ΟΝΕ και ο φόβος της ανώµαλης προσγείωσης

Η Ελλάδα στην ΟΝΕ και ο φόβος της ανώµαλης προσγείωσης Η Ελλάδα στην ΟΝΕ και ο φόβος της ανώµαλης προσγείωσης Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008 Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας του ΕΛΙΑΜΕΠ «έκα Χρόνια ΟΝΕ: Ο Κίνδυνος ύο Ταχυτήτων και η Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Research. Στην Ελλάδα, από το 2002, η σχέση τιμών-ενοικίων έχει σταθεροποιηθεί.

Eurobank Research. Στην Ελλάδα, από το 2002, η σχέση τιμών-ενοικίων έχει σταθεροποιηθεί. ISSN: 1790-6881 Eurobank Research Οικονομία και Αγορές Απόψεις για την ελληνική και διεθνή αγορά ακινήτων. Αποτελέσματα πανελλαδικής δειγματοληπτικής έρευνας. Προοπτικές και εξελίξεις στην Ελλάδα. REITs:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Η ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Η ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ * 17 Φεβρουαρίου 2011 Ημερίδα: «Πολιτική Οικονομία της Ευρωζώνης» ΙΔΡΥΜΑ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2010

Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2010 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 20 Ιούνιος 2011 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 20 Πρώτη έκδοση: Iούνιος 2011 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 6 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 2.3386.500 Fax: 2.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας για το 2012

Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας για το 2012 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ISSN 1986-1001 Τεύχος 12/1 ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας για το 2012 Φεβρουάριος 2012 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του Κέντρου Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η νέα συνολική αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Το αποτέλεσμα των εκλογών της 17 ης Ιουνίου 2012 δίνει τη δυνατότητα στη χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878 ISSN:2241-4878 Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα εν μέσω διεθνούς κρίσης

Η Ελλάδα εν μέσω διεθνούς κρίσης 24/11/28 Η Ελλάδα εν μέσω διεθνούς κρίσης του Γκίκα Α. Χαρδούβελη* 24/11/28 * Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, & Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΕΠΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική ιαχείριση και η Ανάγκη ιαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων μετά την Είσοδο στη Νομισματική Ένωση

Μακροοικονομική ιαχείριση και η Ανάγκη ιαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων μετά την Είσοδο στη Νομισματική Ένωση Τόμος ΙΙ, Τεύχος 8, 22 Οκτωβρίου ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Γκίκας Χαρδούβελης Chief Economist & Director of Research ghardouvelis@eurobank.gr Μακροοικονομική ιαχείριση και η Ανάγκη ιαρθρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 2008 ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Επιβεβαιώνεται η ανάκαμψη της οικονομίας από το 3 ο 3μηνο.2014, με αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων (ΕΝΦΑ) θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξομάλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-6867-18-7

ISBN 978-960-6867-18-7 ISBN 978-960-6867-18-7 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 106

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2014 3,5E 7,5E

Ετήσια Έκθεση 2014 3,5E 7,5E Ετήσια Έκθεση 2014 30 6E E 3,5E 6E E 80 E 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Ταχυδρομική διεύθυνση: 60640 Frankfurt am Main, Germany Τηλέφωνο: +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος: www.ecb.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Ετήσια Έκθεση 2011

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Ετήσια Έκθεση 2011 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 1. Γενικά Χαρακτηριστικά 2 2. Το διεθνές οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Οικονομικό Περιβάλλον

Το Οικονομικό Περιβάλλον Μέρος Ι 1 Το Οικονομικό Περιβάλλον Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκόσμια οικονομία διέρχεται τον πέμπτο χρόνο μετά το ξέσπασμα της κρίσης των στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Ενισχύονται πλέον καταλυτικά οι ενδείξεις ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

Οι αγορές αξιολογούν θετικά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά απαιτείται ακόμη σημαντική προσπάθεια

Οι αγορές αξιολογούν θετικά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά απαιτείται ακόμη σημαντική προσπάθεια ISSN:2241 4878 Tεύχος 86 31 Ιουλίου 214 Συγγραφείς: Θεόδωρος Σταματίου Οικονομολόγος tstamatiou@eurobank.gr Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής

Διαβάστε περισσότερα

To 2008 σε όλες τις εκδόσεις της EKT απεικoνίζεται λεπτομέρεια από το τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ.

To 2008 σε όλες τις εκδόσεις της EKT απεικoνίζεται λεπτομέρεια από το τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ. EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ To 2008 σε όλες τις εκδόσεις της EKT απεικoνίζεται λεπτομέρεια από το τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ. ETHΣIA EKΘEΣH Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2008

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013

Διαβάστε περισσότερα