ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.: ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /7/2015 Αρ. Πρωτ. : ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0112 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν /62) Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) , , , , Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84) Μισθώµατα δηµοτικού λατοµείου (Ζωφόροι οµικά Υλικά) Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) εντός των δηµοτικών βοσκήσιµων εκτάσεων (ανά κεφαλή ζώου). Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : , , , , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Σύνολο Κ.Α. : ,67 21,67 Σύνολο Κ.Α. : , , ,67 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,16 Σελίδα: 1 από 13

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο. 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. Σύνολο Κ.Α. : , ,16 Σύνολο Κ.Α. : , ,16 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,40 Σύνολο Κ.Α. : , ,40 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,00 Σύνολο Κ.Α. : , , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως , , Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου. Σύνολο Κ.Α. : , ,50 Σύνολο Κ.Α. : , , Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : , , ικαίωµα ενταφιασµού Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Σύνολο Κ.Α. : Σελίδα: 2 από 13

3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). Σύνολο Κ.Α. : , , ,04 Σύνολο Κ.Α. : , , ,04 Σύνολο Κ.Α. : , , , Σύνολο Κ.Α. : ,18 557, , ,32 557, , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ , , Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 052 Εισφορές 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Σύνολο Κ.Α. : , ,85 Σύνολο Κ.Α. : , ,17 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,00 Σύνολο Κ.Α. : , Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : , Σελίδα: 3 από 13

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 061 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) , , , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ,46 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. Σύνολο Κ.Α. : ,46 Σύνολο Κ.Α. : , , ,05 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , Εγγραφές ανανεώσεις µελών ΚΑΠΗ Έσοδα από την εκµετάλευση των Κυλικείων ,20 150, Λοιπά έσοδα , , Παράβολο τέλεσης πολιτικού γάµου ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους Πολιτική προστασία-πυροπροστασία Σύνολο Κ.Α. : , ,98 Σύνολο Κ.Α. : , , ,98 Σύνολο Κ.Α. : , , ,98 Σύνολο Κ.Α. : , , , Σελίδα: 4 από 13

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Λοιπές επιχορηγήσεις. 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ) 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα Ασφαλτοστρώσεις ηµοτικών δρόµων ΑΜ 272/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ Επιχορ.έργου Βελτίωση υφιστάµενης οδού Καστελλίου-Θραψανού ήµου Μινώα Πεδιάδας ΣΑΕΠ Κρήτης Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Ν ΣΑ) Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : ,06 Σύνολο Κ.Α. : ,06 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,90 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΕΠ 402 ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ'' Σύνολο Κ.Α. : , Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ,87 Σελίδα: 5 από 13

6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σύνολο Κ.Α. : , Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Βιολογικοό καθαρισµό και κεντρικό αγωγό λυµάτων οικισµών Γερακίου -Αρµάχας ήµου Μινώα Πεδιάδας ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ Βιολογικό καθαρισµό και κεντρικό αγωγό λυµάτων οικισµών Κασταµονίτσας - Αµαριανού (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΣΠΑ 3.906, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ'' ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΟΡ. Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ'- Β ΦΑΣΗ' Επιχορήγηση από Ε.Π. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη , , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ'' ΕΣΠΑ Χρηµατοδότηση από το ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" για το έργο "Βελτίωση δρόµου Πάρτιρα -Αµουργέλες" Χρηµατοδότηση για το έργο "Βιολογικός καθαρισµός και κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµού Σµαρίου ήµοτ Μινώα Πεδιάδας" ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ.ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ.ΜΙΝΩΑ 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε (ΕΤΕΡΠΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο ΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , , Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισµού , , , , Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας παλ. ηµοτ.σχολείου Αρχαγγέλου Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων , ,36 Σελίδα: 6 από 13

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Τ.Ε.Ο. Α.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ'' ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΕΠ Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας LEADER , ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΑΣ Ο ΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ'' ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΠΟ ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" ΑΠΟ ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π Ε 2014ΣΕ ΤΗΣ ΣΑΕ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ ΚΑ 2010ΕΠ & ΚΑ 2010ΕΠ ,00 Σύνολο Κ.Α. : , , ,77 Σύνολο Κ.Α. : , , ,89 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α. : , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : , ,59 Σύνολο Κ.Α. : , ,59 Σελίδα: 7 από 13

8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 κτλ , , Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12 Ν 1647/86) 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων. Σύνολο Κ.Α. : , , Σύνολο Κ.Α. : Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων , , Λοιπά πρόστιµα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες ,72 788,86 Σύνολο Κ.Α. : , ,54 Σύνολο Κ.Α. : , ,98 Σύνολο Κ.Α. : , ,98 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Εισφορές από εισπράξεις για φυσιοθεραπείες µελών των ΚΑΠΗ , , Λοιπά έκτακτα έσοδα Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Σύνολο Κ.Α. : , , Λοιπά έκτακτα έσοδα 1699 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Σύνολο Κ.Α. : ,61 0,61 Σύνολο Κ.Α. : , ,25 0, , Σελίδα: 8 από 13

9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : , ,25 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Ειδικό τέλος λατοµείου 5% Ιντερµπετόν οµικά Υλικά Α.Ε , , Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων , , Έσοδα από µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων 807,50 237, Έσοδα ΚΟΚ , Έσοδα από µισθώµατα από Αγροτικά ακίνητα 429,34 264, Έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων 4,41 4, ιάφορα τακτικά έσοδα ,19 741,14 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. Σύνολο Κ.Α. : , ,84 Σύνολο Κ.Α. : , ,32 Σύνολο Κ.Α. : , ,32 Σύνολο Κ.Α. : , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , ,32 Σελίδα: 9 από 13

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας. 764, ,17 253, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Λοιπά έσοδα Τέλη κοινοχρήστων χώρων , ,31 958, Τέλη από παράβαση ΚΟΚ , , , ικαιώµατα και µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων 5.415, ,58 34, Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 4.171, , Τέλη Νεκροταφείου , , , Από λοιπές περιπτώσεις , , , Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια 2.597, ,77 390, Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ , , , Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ 5.079, , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 8.571, , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα. Σύνολο Κ.Α. : , , ,48 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,76 226, Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων , , , ,09 935,18 95,28 300, Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 κτλ 3.315, ,00 1,76 Σύνολο Κ.Α. : , , ,34 Σελίδα: 10 από 13

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Σύνολο Κ.Α. : , , ,34 Σύνολο Κ.Α. : , , ,90 Σύνολο Κ.Α. : , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών. Σύνολο Κ.Α. : , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ ,78 342, Φόρος επί των Προµηθειών αγαθών ή Υπηρεσιών , , Φόρος Εργοληπτών Τεχνικών Έργων , , Φόρος Ελευθέρων επαγγελµατιών ,40 98,40 Σύνολο Κ.Α. : , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , , Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία. Σύνολο Κ.Α. : , , , ,19 Σύνολο Κ.Α. : , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία Aφορά την είσπραξη και απόδοση 15% του ΤΑΠ Σύνολο Κ.Α. : , , ,17 Σελίδα: 11 από 13

12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σύνολο Κ.Α. : , , ,31 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. Σύνολο Κ.Α. : , , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0, ,35 0,01 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο Κ.Α. : ,36 0,01 Σύνολο Κ.Α. : ,36 0,01 Σύνολο Κ.Α. : , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παραλθόντων ετών ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ,19 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΣΚ , , , , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΑ ΙΑ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 35, ,32 35, ,32 35, , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ , , , , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/ , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/ , , ,15 Σελίδα: 12 από 13

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΘΑ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΑΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ) ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ πρόγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ 1.955, , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου εκθετηρίου σύχγρονης αγγειοπλαστικής τέχνης Θραψανού 7.890, , , , , , ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. Σύνολο Κ.Α. : , , , ,67 Σύνολο Κ.Α. : , , ,36 Σύνολο Κ.Α. : , , ,55 Σύνολο Κ.Α. : , , ,55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , ,39 Σελίδα: 13 από 13

14 !!"#$%"&"'(%)*+$* #('(,")*%! $(-!"#$"%&'()* %( ($ (.+.".: !".#$ %: 2015 &'()*+*, -.-/*(0,: 1/1/ /7/2015 ()#,#-%$.%/#$ )%&(/($ ()(&'& #%/#&#"%/#0 *.#0$ *&%/*$ 0)!1*$%*$!"#$#%& #': $!%'&()*%!+,#-#.! *2# ( 31!$!$ ( :;6 8<5=; (>5=5C89 D>;EEFEAG H6=6:IG /01/ (4891:.;<=>5>0.1 6B , , B>, C8>1/= /.18161/= 0./01/= %;.*<-"7: , , *?K5=5L6:89 F4AG :;6 :56G5LFLAG :56GAG6:F C56501/23 81?D5923 E4.::F:G> 8161/B> A2?8G> , , F?1. 81?D59=?05 +*&%- (=9A9. 3 # 1726/44, 30 # , /52, 100 #& 4260/61 /.1 33 #& 5441/66) %;.*<-"7: , , , ;>NGH9 :; @DG8=?6; /.1?8;1>=91. %;.*<-"7: ( ;6?HLIG :;6 L?RLAG ( :;6 8<5=; HEHDJ8?AG H>;KKHE4;L6IG ( G546:IG %;.*<-"7: %;.*<-"7: , , , *;51<23 >5;1/B> /.1?E;<5:.15C9=DG> ,54 858,54 %;.*<-"7: ,54 858, *;51<23 61/.?01/B> 841;8:H0B> ;>NGH9 ;6?HLIG %;.*<-"7: ,54 858, S<5=; O4N?C5D F )?58=?5D :56GPLOL;9, ;GL6=O4N?C5D :;6 >?58=?5D (N?J?5 173 //) +/

15 *>01;1?AM..1980B>-2N =?0.?H3 (=9A95 92 # , , , /2010, =9A9. 230,242 / %&%) %;.*<-"7: , , , ON56. /M>H?H3 J95269G> 6H;501/B>?E;<5E:MG> (=9A95 4 # 2539/97) *?K5=5L6:89 H>R LAG H<P=AG :;6 LAG E56>IG C56501/2381?D592384M 0G> 4.9=?0.?H3 /.10G> 7.657, , ,67 :514B> 4.957B>? I3 %;.*<-"7: , , , ( L?RLAG 4H LOG 6=6PLOL; G546:5B ( G546:IG 6=6AL6:5B 6:;R5D %;.*<-"7: , , , *;51<F 8:27C5E 1?5:5C1?;5I 79F?8G3 2014? M ,00 (9/G0B>!5C1?0B> *45;.C>H05DB>H?H 0G> J9./01/B> 05E &H;501/5I 6.00,E;<5E:M5E %;.*<-"7: , );?5C89 L?RLAG *>6:56GAGRH9 %;.*<-"7: ,00 %;.*<-"7: , , , E695;1/= 02:H , , H:8DG>1/=, 0H:8C9.D1/= /.1 0H:80E4M. 02:H 8?G0891/5I , , %1>H0F 0H:8DG>M , , ! /51>G>M P?56 - L8EO P?56 %;.*<-"7: , ,79 %;.*<-"7: , , ,02 162, ,56>N KHG6:N 8<5=; #=56>5?6:N 8<5=; :;6 8<5=; L;<6=6IG %;.*<-"7: ,02 162,02 %;.*<-"7: ,02 162, ( /= 2N56. /.1.45QH;MG?H ;80./1>5I;8>G>.1980B> ,77 604,77 +/

16 ( /= 2N56. /.1.45QH;MG?H 09M0G> ,91 192, (8<5=; >?575EF9 :;6 %;.*<-"7: ,68 797, ON56. 8>H;29G?H3 /.1 495<5:F3 69.?0H9150F0G> 05E &F;5E H<ALH?6:P %;.*<-"7: ;H01/23 61./9M?813,.>.;>H?01/= 6B9. /.12N56. D1:5N8>M.3 50 DE?1/B> 495?B4G> /.1.>01495?G481B> %;.*<-"7: $DG=? HMO4H?R=H9 :;6 >H?65=6:N :;6 OEH:L?5G6:N ,E>695;23?8 8DH;89M683 / /= /.1 H:8/095>1/= ;2? ,E>695;F?0H> &F;53 # %;.*<-"7: ,E>695;23 Internet !51423?E>695; ,52 26, S<5=; S<5=; E56>IG %;.*<-"7: ,52 26, ON56. :514B> 6H;5?18I?8G> ,82 496, &H;5?18I? /0H91?;5I 8/0=?8G> C8G09F?8G> NM5?; 8<5=; KHG6:F <5=; :;6 8<5=; F >?N<HAG %;.*<-"7: ,82 496,42 %;.*<-"7: ,82 496, R)"'*+$%" *KLK"*). J)L+. 4/2012 S-!!*%" 2.921,25 ''*#(-"! &1/.?01/= 2N56. /.1:514= 2N56. 8/02:8?H361/.?01/B> ,00 855,00.45D=?8G> :8?M61/H E4.::F:G> &F;5E *KLK" #. &. R*!*'J*!*%" ( R)"'*+$%" *KLK" K$* 2797/+'/484/2011 K*$+*#" %-)$*%( /

17 R)"'*+$%" *KLK" K* 632/+'/122/2012 J +)*%" ''*#(-"! &$*+*K" J!")L'", $)"#(&$% $(- %*,+!$(-*) , , ,00 67/2014 -J ) J +)*%" %L#/#( &$*+*K" J!")L'", $)"#(&$% $(- %*,+!$(-*) , , ,70 77/2014 -J ),'*)*K&" $)"#" &$*+*K" J!")L'", $)"#(&$% $(- %*,+!$(-*) /2014 -J )%*)J*T$L+*%" K L)K$(- %;.*<-"7: , , , &.4=>8359C=>G?H34.AH01/F3.89=;E>.3 (=9A # 4.679, /1940) ON56.?E;<5:.15C9=DG>/.161/.?01/B> 841;8:H0B> ,34 473, ,56>89 =;>NGH9 KHG6:F )IA;1?H 5D81:B> &F;5E 4953 $%* , , ! =>83 C8>1/F3 DI?H , , ON56. /.1 /.0.>5; HCF?813 /0: , , *?D.:1?01/B> +.;8MG> /.1 0E7B> 495?.ENF? !($J* J)(,+$'* )EO?A489 K6; LOG )EO?A489 K6; LOG ( NGH6; K6; :NEDQO H>HG=DL6:IG =;>;GIG) P:56 =;G86AG %;.*<-"7: , ,52 %;.*<-"7: , , ,56 %;.*<-"7: , , , >8MG> +.;8M5E J.9./.0.AH/B> /.1 &.>8MG> , , , &.>8M5E J.C/9F01.3,E>80.+9=48Q.3 (%*, ) 4.719, , , &.>8M5E J.C/9F01.3,E>80.191?01/F3 +9=48Q.3 (%*, ,65 828,60 828, ) &.>8M5E J.C/9F01.3,E>80.191?01/F3 +9=48Q , , ,56 (%*, ) &.>8M5E J.C/9F01.3,E>80.191?01/F3 +9=48Q , , ,07 T)*S ) %;.*<-"7: , , , =;GHRAG R98G:F?15 J.C/9F01.3,E>80.191?01/F3 +9=48Q.3 (%*, ) R98G:F?15 J.C/9F01.3,E>80.191?01/F3 +9=48Q.3 (%*, ) , , , , , ,67 +/

18 R98G:F?15 J.C/9F01.3,E>80.191?01/F3 +9=48Q , , ,69 (%*, ) R98G:F?1. &.>8M5E J.C/9F01.3,E>80.191?01/F3 +9=48Q , , ,53 T)*S ) %;.*<-"7: , , ,07 %;.*<-"7: , , ,61 %;.*<-"7: , , , )EO?A489 K6; @H L?RL5D9. - );?5C A?H G546:N , , ,78 ;JEOL6:5B *A:H01?;5I J5:101?;5I >5C?HAL6: D>8? %;.*<-"7: %;.*<-"7: , , , F?1. 81?D59=?05,I>68?;5?05> 545M5 ; &F; ,26 023% (,&*%) %;.*<-"7: , ?D59= C1. 0H> 8N.?D=:1?H ;2?G> 495?0.?M.3 =;.75E 4.679,70 4:HAE?;5I %9=0H?H 0,50% E429 :5C.91.?;5I 05E =9A95E 68 #& 3033/ , ,56>89 D>5C?HAL6: ?D59= E429 J.C/9F01.3 &1.6H;501/F3*?01/'H M %51>G>1/F3 J5:101/F3 %;.*<-"7: )?5H?;6L6:89 >;?5C89 :; /;L;75EF C?O4;L6:IG N>5?5D9 =O4PLH9 %;.*<-"7: , %.0.<5:F 79H;.01/B> <5HAH;=0G>?8 =4595E U("T"'*+* #& $*, %*$*#+$' +LJ$," *',L# U$(+$%L# *#*K%L#!(KL P-,$%L# %*+*,+)(PL# %;.*<-"7: /.1?G;.08M >?5K?;44;L6:IG !(J($"," J)(K)*''*+$%L#,-'U*, L# /

19 :56GAMHEIG =O45L6:IG (N?J?5D 259 >;?. 1 / /) %;.*<-"7: FCH?H?0H> %51>GD8:F 4178M9H?H 05E &F;5E '6078 #' 9/:30317; ($!%'&()*%!+,#-#.!+ ) $=<*, (:#6!"#% B&23#%!#%) 10 #%/#&#"%/*$ %#%/!.%/*$ 0)!1*$%*$!"#$#%& #': $!%'&()*%!+,#-#.! *2# ( 31!$!$ ( :;6 8<5=; (>5=5C89 45GR4AG D>;EEFEAG %;.*<-"7: %;.*<-"7: %;.*<-"7: , , ,78 %;.*<-"7: , , , /01/ (4891:.;<=>5>0.1 6B , , , B>, C8>1/= /.18161/= 0./01/= *45QH;MG?H E489G91./F3 89C.?M.3 /.1 C1. 8N.192?1;83 H; ,45 949,45 /.1 >E/0891>23 B983 %;.*<-"7: , , , (>5=5C89 L;:L6:IG D>;EEFEAG 4H C?PG5D /01/ (4891:.;<=>5>0.1 6B , , , B>, C8>1/= /.18161/= 0./01/= %;.*<-"7: , , , (>5=5C89 H:LN:LAG D>;EEFEAG (H>R H:LN:LAG D>;EEFEAG, :.E.>.) /01/ (4891:.;<=>5>0.1 6B , B>, C8>1/= /.18161/= 0./01/= %;.*<-"7: , *?K5=5L6:89 F4AG :;6 :56G5LFLAG :56GAG6:F C56501/2381?D ?G41/5I ;8?I;<.?H 6H;5?M5E , ,76 61/.M5E C56501/2381?D5923 E4.::F:G> ;8?I;<.?H.59M?05E , , , C56501/23 81?D5923 2/0./05E 495?G41/5I 121, );?H>P4HGH9 >;?5C89 :;6 8<5=; %;.*<-"7: , , , ON56. /H68M.3.45<15I>0G> E4.::F:G> (=9A # 118/81) /

20 10-62 );?5C89 L?RLAG );?5C89 >;?;KAK6:F9 %;.*<-"7: %;.*<-"7: , , , *>0M01;5 H:8/091/5I 98I;.053 C1. 56B>, 4:.081B> /.1 7B9G> /.14.9.CGC1/F361.61/.?M.3 %;.*<-"7: *G5R:6; :L6?RAG -.HCG6:IG 8?KAG ;:6GFLAG '1?AB;.0. /019MG> - +87>1/B> 29CG>./1>F0G> , , %;.*<-"7: , ,26 %;.*<-"7: , , *?D=:1?09. ;80.D591/B> ;2?G> , , :;6 ;K;JIG =6;?:5B9 ;>P L?RL5D :;6 4HL;M5?6:IG %;.*<-"7: , , ,-#+")"," - J$,% -" ' +*P()$%L# ',L# :;6 E56>IG 4OC;GO4NLAG %;.*<-"7: ,E>0F9H?H /.1 841?/8EF :514B> ;H7.>H;=0G> , , :;6 H>R>EAG :;6 :;6 E56>5B %;.*<-"7: , , ,E>0F9H?H/.1841?/8EF 84M4:G> /.1:5145I 8N54:1?;5I, , ,82?/8EB>/.1:5145I 8N54:1?;5I %;.*<-"7: , , HM;?45KIG ,E>0F9H?H 8D.9;5CB> :5C1?;1/5I ,E>0F9H?H portal 05E &F;5E ,E>0F9H?H :5C1?;1/5I ACE HELLAS )K*,$* J$&$()TL,", -)-VL#$%(- &$%+-( :;J;?6PLOL;, ;>5:546=F ;>5??644NLAG (E56>89 >;?5C89 L?RLAG) %;.*<-"7: %;.*<-"7: , ,42 +/

21 /.1/M>H?H (;8 F DG0.2915) C1. 61/2305E ,77 E4H98?M &.4=>838//2>G?H P?56 - L8EO EO :D:E5M5?R;9 4HL;M5?6:IG EO :D:E5M5?R;9 H>67;LOKIG ;DL5:6GFLAG %;.*<-"7: ,77 %;.*<-"7: , , , :H /E/:5D59M.3 841<.0HCB>.E05/1>F0G> , , ON56..>01/.0=?0.?H3.681B>/E/:5D59M.3;H7.>5:5C1/5I N54:1?;5I &F;5E %;.*<-"7: , , ,56>N KHG6:N 8<5=; #=56>5?6:N 8<5=; :;6 8<5=; L;<6=RAG %;.*<-"7: , ,28 %;.*<-"7: , , ( /= 2N56. /.1.45QH;MG?H ;80./1>5I;8>G> E4.::F:G> , , ;>NGH9 >?54FJH6; SGLD>;, 767ER;, K?;M6:F BEO, )?54FJH6; K?;M6:F9 BEO9 :;6 E56>N DE6:N K?;MHRAG %;.*<-"7: , ,66 %;.*<-"7: , , J95;FA81. C9.D1/F3 I:H3 /.1 :514= E:1/= C9.D8MG> %;.*<-"7: J95;FA81. 8>0I4G> /.1 E:1/B> ;H7.>5C9=DH?H3/ ::.4:B> 8/0E4B?8G> %;.*<-"7: *R=O DK6H6GF9 :;6 :;J;?6PL; )?54FJH6; H6=IG :;J;?6PL;9 :; J95;FA B> /.1 8E49841?;5I :;6 E6>;GL6:N J95;FA81. /.E?M;G> /.1 :14.>01/B> C1. /M>H?H ;80.D591/B> ;2?G> %;.*<-"7: %;.*<-"7: /

22 J95;FA81. /.E?M;G> C1. A29;.>?H / E6:P LD>5K?;M6:IG, 767E65=HL6:IG :;6 E56>AG %;.*<-"7: J95;FA81. :5145I E:1/5I ,56>89 >?54FJH6H ,56>89 >?54FJH6H9 %;.*<-"7: ! ;FA8183.>.:G?M;G> ,70 484, J95;FA B> J.>054G:8M5E 5.00 '6078 #' 9/:30317; ($!%'&()*%!+,#-#.!+ )!"#$#%& <':!-!.,(+!% *)*& 0$*%$ (K5?89 :L6?RAG LHCG6:IG 8?KAG :;6 >?54FJH6;9 >;KRAG )?54FJH6H9 >;KRAG !EH:L?5G6:5R :;6 :;6 %;.*<-"7: ,70 484,70 %;.*<-"7: ,70 484,70 %;.*<-"7: ,70 484,70 %;.*<-"7: , , , ":8/095>1/5M E45:5C1?023 /.1 H:8/095>1/=?EC/950F;.0./ :5C1?;1/= %;.*<-"7: S?K; :;6 >;KRAG :56GF /L6?6;:89 :56GF9 %;.*<-"7: %;.*<-"7: ,E>0F9H?H 8C/.0=?0.?H3 &H;.978M5E "HE8LH9, 8?HDGH9, >H6?;4;L6:89 :;6 H6=6:89 =;>NGH "HE8LH9-8?HDGH9 :;6 >H6?;4;L6:89 %;.*<-"7: %;.*<-"7: %;.*<-"7: /

23 ,56>89 4HE8LH %.0.C9.DF 48915E?M.3 &F;5E '6078 <' 9/:30317; (!-!.,(+!%+ ) $=<*, (!" 6 8!"#% C!!"2$!"#% B&23#%!#%) 15 0)!1*$%*$ )#,%.%$"#0 (U,!.%$"#0 /#%&'&%/!$ )#,%.%/!$!"#$#%& #': $!%'&()*%!+,#-#.! *2# ( 31!$!$ ( :;6 8<5=; (>5=5C89 45GR4AG D>;EEFEAG %;.*<-"7: %;.*<-"7: %;.*<-"7: %;.*<-"7: /01/ (4891:.;<=>5>0.1 6B , , , B>, C8>1/= /.18161/= 0./01/= %;.*<-"7: , , , (>5=5C89 L;:L6:IG D>;EEFEAG 4H C?PG5D /01/ (4891:.;<=>5>0.1 6B , , , B>, C8>1/= /.18161/= 0./01/= %;.*<-"7: , , , (>5=5C89 H:LN:LAG D>;EEFEAG (H>R H:LN:LAG D>;EEFEAG, :.E.>.) /01/ (4891:.;<=>5>0.1 6B , , , B>, C8>1/= /.18161/= 0./01/= %;.*<-"7: , , , *?K5=5L6:89 F4AG :;6 :56G5LFLAG :56GAG6:F C56501/2381?D ?G41/5I ;8?I;<.?H 6H;5?M5E , , ,26 61/.M5E C56501/2381?D5923 E4.::F:G> ;8?I;<.?H.59M?05E , , , C56501/23 81?D5923 2/0./05E 495?G41/5I 3.820, , , ( ;6?HLIG :;6 L?RLAG ,56>89 ; :;6 8<5=; L?RLAG ,56>N 8<5=; L?RLAG %;.*<-"7: , , ,08 %;.*<-"7: , , , !514= 2N56. 09M0G> /

24 15-62 );?5C89 L?RLAG :;6 ;K;JIG =6;?:5B9 ;>P L?RL5D9 %;.*<-"7: %;.*<-"7: %;.*<-"7: ,E>0F9H?H /.1 841?/8EF /019MG>./1>F0G> 05E &F;5E , , :;6 E56>IG 4OC;GO4NLAG ,E>0F9H?H /.1 841?/8EF :514B> ;H7.>H;=0G> :;J;?6PLOL;, ;>5:546=F ;>5??644NLAG (E56>89 >;?5C89 L?RLAG) %;.*<-"7: %;.*<-"7: , , :;6 ;>57EFLAG :;6 DE6:IG 4H ;:PE5DJ5D9 :;LALH?57NJ465D *48>05;B?813 6H;501/B> /019MG> ;>NGH9 >?54FJH6; *R=O DK6H6GF9 :;6 :;J;?6PL;9 %;.*<-"7: %;.*<-"7: %;.*<-"7: , , J95;FA81. EC815>5;1/5I /.1 D.9;./8E01/5I E:1/5I :;6 E6>;GL6:N )?54FJH6; :;6 E6>;GL6:IG K6; 4HL;M5?6:IG %;.*<-"7: J95;FA81. /.E?M;G>/.1:14.>01/B> C1. /M>H?H;80.D591/B> , ,79 ;2?G> %;.*<-"7: , , J95;FA81. /.E?M;G> C1. A29;.>?H / E6:N :L6?RAG :;6 8?KAG E6:N :;6 E56>IG %;.*<-"7: , , J95;FA81. E:1/B>?E>0F9H?H3?75:1/B> /019MG> ,56>89 >?54FJH6H9 %;.*<-"7: %;.*<-"7: /

25 ,56>89 >?54FJH6H J95;FA DM;G> , , J95;FA B> J.>054G:8M5E '6078 #' 9/:30317; ($!%'&()*%!+,#-#.!+ )!"#$#%& <':!-!.,(+!% *)*& 0$*%$ (K5?89 :L6?RAG LHCG6:IG 8?KAG :;6 >?54FJH6;9 >;KRAG )?54FJH6H9 >;KRAG ,56>P9 %;.*<-"7: , ,26 %;.*<-"7: , ,26 %;.*<-"7: , ,05 %;.*<-"7: , , , J)('"T $* 5 *$T(-,L#!*P)*,!-(' #", J)(%*+*,% -", K$* +"# %*!-S" %+*%+L# *#*K%L# J)('"T $* 2 WC!*P)*,!-(' #", J)(%*+*,% -", K$* +"# %*!-S" %+*%+L# *#*K%L# ,-#+")",",R(!$%L#%+$)$L#&"'(-'$#L* 4.524,15 J &$*&*, (,*+* 2012) J$,% -"%*$,-#+")",",R(!$%L#%+$)$L# (,*+* 2013) J95;FA81. 8N54:1?;5I?05 /2>095%.?08::M5E , S?K; ;>NGH9 :L6?RAG, 8?KAG F45D ;>NGH9 :;6 :L6?RAG #.( %;.*<-"7: ,14 %;.*<-"7: ,14 %;.*<-"7: , %.0.?/8EF WC?75:1/B> /019MG> ;>NGH9 >NK6AG (4PG64AG) :56GF ,56>89 :56GF9 %;.*<-"7: %;.*<-"7: /

26 U8:0MG?H 8?G0891/B> 7B9G>?75:1/B> /019MG> , %.0.?/8EF <=?8G> C A20H?H 495/.0.?/8E.?;2>G> 20.00?75:1/B>.1A5E?B> & w.c. %;.*<-"7: , "HE8LH9, 8?HDGH9, >H6?;4;L6:89 :;6 H6=6:89 =;>NGH "HE8LH9-8?HDGH9 :;6 >H6?;4;L6: "HE8LH9 8?HDGH9 K6; :;6 :L6?RAG %;.*<-"7: ,44 %;.*<-"7: , ":8/095;H7.>5:5C1/F;8:20H/:81?05I CE;>.?0H9M5E T9.W.>5I *97508/05>1/F;8:20H/:81?05I CE;>.?0H9M5E T9.W.>5I ,0.01/F ;8:20H /:81?05I CE;>.?0H9M5E T9.W.>5I J )$U*!!(#+$%"'! +" *T!"+$%L# 3.00 K%*+*,+*, L# J )$P ) $*%(- $*+) $(- T)*S*#( '! +" K$* )K* -J(&('", '6078 <' 9/:30317; (!-!.,(+!%+ ) $=<*, (B&23#%!#% & 1!$!%8 B 7512$!%8 B "!646!"2% & 1!$!"2%) 20 0)!1*$%*$ /(U(1%#.!.($ /(%!,*/.1#+'.%$"#0!"#$#%& #': $!%'&()*%!+,#-#.! *2# ( 31!$!$ ( :;6 8<5=; (>5=5C89 45GR4AG D>;EEFEAG %;.*<-"7: %;.*<-"7: %;.*<-"7: %;.*<-"7: , /01/ (4891:.;<=>5>0.1 6B , , , B>, C8>1/= /.18161/= 0./01/= %;.*<-"7: , , , (>5=5C89 L;:L6:IG D>;EEFEAG 4H C?PG5D /01/ (4891:.;<=>5>0.1 6B , , , B>, C8>1/= /.18161/= 0./01/= %;.*<-"7: , , , (>5=5C89 H:LN:LAG D>;EEFEAG (H>R H:LN:LAG D>;EEFEAG, :.E.>.) +/

27 /01/ (4891:.;<=>5>0.1 6B , , , B>, C8>1/= /.18161/= 0./01/= %;.*<-"7: , , , *?K5=5L6:89 F4AG :;6 :56G5LFLAG :56GAG6:F C56501/2381?D ?G41/5I ;8?I;<.?H 6H;5?M5E , , ,50 61/.M5E C56501/2381?D5923 E4.::F:G> ;8?I;<.?H.59M?05E , , , C56501/23 81?D5923 2/0./05E 495?G41/5I , , , );?5C89 L?RLAG );?5C89 >;?;KAK6:F9 %;.*<-"7: , , ,72 %;.*<-"7: , , *>0M01;5 H:8/091/5I 98I;.053 C1. 56B>, 4:.081B> / B9G> /.14.9.CGC1/F361.61/.?M.3 %;.*<-"7: :;6 ;K;JIG =6;?:5B9 ;>P L?RL5D :;6 4HL;M5?6:IG ,-#+")"," - J$,% -" ' +*P()$%L# ',L# :;J;?6PLOL;, ;>5:546=F ;>5??644NLAG (E56>89 >;?5C89 L?RLAG) %;.*<-"7: %;.*<-"7: :;6 ;>57EFLAG :;6 DE6:IG 4H ;:PE5DJ5D9 :;LALH?57NJ465D &.4=>83?E::5CF3/.1;80.D59=3?0898B>.45<:F0G>/ , ,16.>./E/:B?1;G> E:1/B>.45 P(,&* ;2?G 495C9.;;.01/B>?E;<=?8G> ( E =9A95E 2405E # 3613/2007) %;.*<-"7: , , P?56 - L8EO EO :D:E5M5?R;9 4HL;M5?6:IG %;.*<-"7: , ,16 %;.*<-"7: , , :H /E/:5D59M.3 D590HCB>.E05/1>F0G> ;>NGH9 >?54FJH6; :;6 E6>;GL6:N %;.*<-"7: %;.*<-"7: /

28 )?54FJH6; :;6 E6>;GL6:IG K6; 4HL;M5?6:IG J95;FA81. /.E?M;G>/.1:14.>01/B> C1. /M>H?H;80.D591/B> , ,53 ;2?G> %;.*<-"7: , , E6:P LD>5K?;M6:IG, 767E65=HL6:IG :;6 E56>AG )?54FJH6; E56>5B DE6:5B %;.*<-"7: , , *>0.::./01/= E:1/= /=6G>.45991;;=0G> E6:N :L6?RAG :;6 8?KAG E6:N :;6 E56>IG %;.*<-"7: %;.*<-"7: J95;FA81. H:8/095:5C1/5I E:1/5I J)('"T $* "! %+)(!(K$%(- -!$%( , ,56>89 >?54FJH6H ,56>89 >?54FJH6H9 %;.*<-"7: ,72 %;.*<-"7: , ! ;FA8183.>.:G?M;G> , ,11 '6078 #' 9/:30317; ($!%'&()*%!+,#-#.!+ )!"#$#%& <':!-!.,(+!% *)*& 0$*%$ (K5?89 :L6?RAG LHCG6:IG 8?KAG :;6 >?54FJH6;9 >;KRAG )?54FJH6H9 >;KRAG ,56>P9 %;.*<-"7: , ,11 %;.*<-"7: , ,11 %;.*<-"7: , ,64 %;.*<-"7: , , J)('"T $* %*&L# - %*!*T$L# *J())$''*+L# %;.*<-"7: %;.*<-"7: %;.*<-"7: /

29 20-73 S?K; ;>NGH9 >NK6AG (4PG64AG) :56GF :56GF /0.?H 61/0I5E H:8/095DG01?;5I ,56>89 :56GF9 %;.*<-"7: /0.?H 61/0I5E H:8/095DG01?;5I '6078 <' 9/:30317; (!-!.,(+!%+ ) $=<*, (B&23#%!#% "7573! $2$7% "7! 21#"$3 D4$!%8 B) 25 0)!1*$%*$ 0 1*0$!$ (1 *0$!$ ()#3*.*0$!$!"#$#%& #': $!%'&()*%!+,#-#.! *2# ( 31!$!$ ( :;6 8<5=; (>5=5C89 45GR4AG D>;EEFEAG %;.*<-"7: %;.*<-"7: %;.*<-"7: %;.*<-"7: /01/ (4891:.;<=>5>0.1 6B , , , B>, C8>1/= /.18161/= 0./01/= %;.*<-"7: , , , (>5=5C89 L;:L6:IG D>;EEFEAG 4H C?PG5D /01/ (4891:.;<=>5>0.1 6B , , , B>, C8>1/= /.18161/= 0./01/= %;.*<-"7: , , , (>5=5C89 H:LN:LAG D>;EEFEAG (H>R H:LN:LAG D>;EEFEAG, :.E.>.) /01/ (4891:.;<=>5>0.1 6B , , B>, C8>1/= /.18161/= 0./01/= %;.*<-"7: , , *?K5=5L6:89 F4AG :;6 :56G5LFLAG :56GAG6:F C56501/2381?D ?G41/5I ;8?I;<.?H 6H;5?M5E , ,12 61/.M5E C56501/2381?D5923 E4.::F:G> ;8?I;<.?H.59M?05E , , , C56501/23 81?D5923 2/0./05E 495?G41/5I , , ,80 +/

30 25-62 );?5C89 L?RLAG );?5C89 >;?;KAK6:F9 %;.*<-"7: , , ,98 %;.*<-"7: , , , *>0M01;5 H:8/091/5I 98I;.053 C1. 56B>, 4:.081B> / , , ,79 7B9G> /.14.9.CGC1/F361.61/.?M.3 %;.*<-"7: , , , :;6 ;K;JIG =6;?:5B9 ;>P L?RL5D :;6 E56>IG 45GR4AG (>EOG :L6?RAG 8?KAG) )K*,$, J$,% -", *#+!$(,+*,$L# ?/8EF 68N.;8>B> =968E?H ?/8EF C8G09F?8G> ;>NGH9 >?54FJH6; :;6 E6>;GL6:N )?54FJH6; :;6 E6>;GL6:IG K6; 4HL;M5?6:IG %;.*<-"7: %;.*<-"7: %;.*<-"7: , , , J95;FA81. /.E?M;G>/.1:14.>01/B> C1. /M>H?H;80.D591/B> , ,43 ;2?G> %;.*<-"7: , , E6:P LD>5K?;M6:IG, 767E65=HL6:IG :;6 E56>AG )?54FJH6; E56>5B DE6:5B %;.*<-"7: , , :1/=.968E01/B> 61/0IG> ,56>89 >?54FJH6H9 %;.*<-"7: %;.*<-"7: ! ;FA8183.>.:G?M;G> 1.80 '6078 #' 9/:30317; ($!%'&()*%!+,#-#.!+ )!"#$#%& <':!-!.,(+!%+ %;.*<-"7: %;.*<-"7: , ,43 %;.*<-"7: , ,08 +/

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-30/6/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ιαµ/µένος Προηγ. Χρήσης Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης Προτ/νος 2013 Εγκεκ/νος 2013 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50.177.131,36 43.870.889,82

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Κωδικός Αριθµός Προηγ.Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 52.462.224,08 30.908.752,10 49.953.895,62 0,00 06.00 ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 1 Γενικά Ο προϋπολογισµός του ήµου Καλαµάτας, οικονοµικού έτους 2012, συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. πρωτ. οικ.50698/2-12-

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 980.000,00 1.039.490,06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Κ.Α. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Κ.Α. 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Κ.Α. 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα Ο ήµος είναι ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111.01 0111.02 0111.03 0111.04 0111.05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα