Έργο: Προμήθεια Εξοπλισμού Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έργο: Προμήθεια Εξοπλισμού Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Τίτλος Έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προϋπολογισμός: ,00 με ΦΠΑ Πηγή Χρηματοδότησης: Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 79/2015 1

2 Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 Εισαγωγή Περιγραφή έργου 4 Το κτηριολογικό πρόγραμμα του έργου 5 Είδη απαιτούμενου εξοπλισμού κτηρίου 6 Νομοθετικό πλαίσιο ενέργειας 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΠΙΠΛΑ 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 31 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 36 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 39 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 40 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 43 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 55 Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός 55 Αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά κατηγορία ειδών 55 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Τίτλος Έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προϋπολογισμός: ,00 με ΦΠΑ Πηγή Χρηματοδότησης: Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εισαγωγή Περιγραφή έργου Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού του κτιρίου του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) δυναμικότητας 25 ατόμων, το οποίο κατασκευάστηκε Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής «Αττική » (ΑΔΑ: Β41Π7Λ7-ΝΧΥ), με κωδικό στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, MIS Για την προμήθεια του εξοπλισμού έχει προβλεφθεί πίστωση στο προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος έτους με Κ.Α. ύψους ,00, και η συνολική δαπάνη θα χρηματοδοτοθεί από το ανωτέρω πρόγραμμα σύμφωνα με την Α.Π. 325/ απόφαση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης. Η προμήθεια του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Η λειτουργία του (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος διέπεται από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αριθμό Π1γ/ΑΓΠ/οικ /2001 (ΦΕΚ 1397/τ.Β). Σύμφωνα με την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ν. Αττικής (Αριθ /31947 ΦΕΚ 2314 τ. Β ) προβλέπεται η αρμοδιότητα για τη λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η ημερήσια ή ολιγόωρη παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος, στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας. Το πρόγραμμα διέπεται από τις αναγνωρισμένες ειδικές αρχές, που αναφέρονται στους ηλικιωμένους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων: Να διαβιούν οι ηλικιωμένοι σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον 4

5 Να υποστηρίζονται ώστε να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και την αυτάρκειά τους Να απολαμβάνουν υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που τους εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική διαβίωση. Τα κτίρια μελετήθηκαν με βάση το πρόγραμμα που αναφέρεται στην Απόφαση Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/ Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας, Τμήματος Γ, Δ/νσης Προστασίας ΑΜΕΑ, περί «Προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)». Για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές διατάξεις του Γ.Ο.Κ., του Κτηριοδομικού Κανονισμού, η υπ αρ. ΔΙΑΔΠ/26534/ εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς και οι οδηγίες - προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη προσπέλαση σε όλους τους χώρους, ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα ατόμων που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο. Το κτηριολογικό πρόγραμμα του έργου ΚΤΗΡΙΟ Α Το κτήριο Α αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο, ενώ το κτίριο Β αποτελείται από ισόγειο με τμήμα υπογείου, α και β όροφο. Στο ισόγειο του κτηρίου Α (στάθμη +0.30m) υπάρχουν: χώρος αναμονής 10,76m² αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (υποδοχής-αναψυχής-συγκέντρωσης) 48,37m² γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας 13,68m² W.C. ανδρών και γυναικών με προθάλαμο, W.C. Α.Μ.Ε.Α. - συνολικού εμβαδού 8,24m² Κλιμακοστάσιο 4,23m2 που οδηγεί στον υπόγειο αποθηκευτικό χώρο στάθμης -2,40m Στο υπόγειο του κτηρίου Α (στάθμη -2.40m) υπάρχει: αποθηκευτικός χώρος 97,20m² ΚΤΗΡΙΟ Β Στο ισόγειο του κτηρίου Β (στάθμη -2,70m) υπάρχουν: χώρος αναμονής 11,75m² εξεταστήριο ιατρείο 10,38m² χώρος φυσιοθεραπείας με W.C. 25,11m² γραφείο προσωπικού 10,07m² W.C. Α.Μ.Ε.Α. 4,05m² 5

6 κλιμακοστάσιο 12,45m² (σκάλα και ανελκυστήρας προς τον α όροφο στάθμης +0,30) Τμήμα του ορόφου με στάθμη -2,70m είναι υπόγειο με χρήση βοηθητική, όπου υπάρχουν: 2 αποθηκευτικοί χώροι: 26,93 m² Λεβητοστάσιο: 3,80 m² αποθήκη καυσίμων: 3,80 m² Στον α όροφο του κτηρίου Β (στάθμη +0,30) υπάρχει: χώρος αναμονής και υποδοχής 35,68m² χώρος γραμματείας και γραφείο κίνησης 13,95m² ένα εξεταστήριο 12,45m² ένα δίκλινο δωμάτιο 13,20m² ένα μονόκλινο δωμάτιο 9,60m² κουζίνα 6,27m², αποθήκη 3,15m² W.C. ανδρών, W.C. γυναικών, W.C. Α.Μ.Ε.Α., με προθάλαμο, συνολικού εμβαδού 9,44 m² κλιμακοστάσιο 12,45m² (σκάλα και ανελκυστήρας προς τον β όροφο στάθμης +3,30m και το ισόγειο στάθμης -2.70m) Στον β όροφο του κτηρίου Β (στάθμη +3,30) υπάρχει: χώρος αναμονής 14,00m² διαμέρισμα εκπαίδευσης Α.Μ.Ε.Α. με λουτρό 25,00m² γραφείο Διεύθυνσης 12,15m² γραφείο Ψυχολόγου 8,85m² γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών 8,85m² γραφείο λογοθεραπείας- εξεταστήριο 11,30m² δίκλινο δωμάτιο 13,55m² W.C. ανδρών και γυναικών με προθάλαμο, αποθήκη υλικών, συνολικού εμβαδού 12,01m² κλιμακοστάσιο 12,45m² (σκάλα και ανελκυστήρας προς τον α όροφο στάθμης +0,30m) Είδη απαιτούμενου εξοπλισμού κτηρίου Ο εξοπλισμός των ανωτέρω χώρων κατηγοριοποιείται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Έπιπλα (για τον εξοπλισμό των χώρων αναμονής, γραφείων και της αίθουσας πολλαπλών δραστηριοτήτων) 2. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός 3. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 4. Ηλεκτρικός εξοπλισμός 6

7 5. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 6. Λοιπός ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 7. Εξοπλισμός ασφαλείας Νομοθετικό πλαίσιο ενέργειας Η προμήθεια των ειδών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 1. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 185/Β/1993) περί Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ΕΚΠΟΤΑ. 3. Tης Υ.Α /93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) 4. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α /199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 6. Την Π1/358/ Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε την ανάδειξη προµηθευτών 7. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α 138/2003) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 8. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α /2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 9. Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α 115/ ) περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 10. Του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». 11. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 12. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007 «Περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». 13. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 14. Της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/2008 (ΦΕΚ 540 Β / ). 7

8 15. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 16. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 17. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α /2010) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ. 18. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 19. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 20. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.» 21. Του Π.Δ. 136/2011 "Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο" 22. Την ΚΥΑ Π1/2380 (ΦΕΚ 3400/Β/ ) Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας του Κ.Η.Μ..Σ 23. Του Ν. 4129/2013 "Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΦΕΚ Α' 52/ ) 24. Την ΚΥΑ Π1/2380 (ΦΕΚ 3400/Β/ ) Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας του Κ.Η.Μ..Σ 25. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/ ), άρθρο 157 Εγγυήσεις. 26. Tη με αριθμό Β430/ Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος 8

9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης κατηγορία ειδών είναι: Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 1 ΕΠΙΠΛΑ ,00 2 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6 ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ είναι ,00 με ΦΠΑ και αναλυτικά ανά , , ,00 720, ,00 7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4.540,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σπάτα, 10/09/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΝΤΑ, ΠΕ Ε, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Τίτλος Έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προϋπολογισμός: ,00 με ΦΠΑ Πηγή Χρηματοδότησης: Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 10

11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη και των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 2 του ΕΚΠΟΤΑ.(άρθρο 4 παρ.2 ΕΚΠΟΤΑ) τεχνικών χαρακτηριστικών που πρέπει να συγκεντρώνει ένα προϊόν όπως η ποιότητα, η απόδοση, η ασφάλεια οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, τη σήμανση και τη μοναδική αρίθμηση, που καθιστούν δυνατό τον αντικειμενικό χαρακτηρισμό ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια προϊόντων οφείλουν να έχουν πιστοποιήσεις σύμφωνα με το "Πρότυπο" τεχνικών προδιαγραφών που έχει εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης ή το "Ευρωπαϊκό πρότυπο" που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης Ηλεκτρονικών Προϊόντων (CENELEC) ως Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ) ή 'Εγγραφο Εναρμόνισης (HD), σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών ή τις "Κοινές τεχνικές προδιαγραφές" που έχουν καθιερωθεί για να εξασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (άρθρο 2 παρ. 9 και 10 ΕΚΠΟΤΑ). Όπου στις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται η απαίτηση συμμόρφωσης με πρότυπο διασφάλισης ποιότητας παραγωγικής μονάδας, ή με τεχνικό πρότυπο προδιαγραφών, ή με CE, οι συμμετέχοντες θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν το αντίστοιχο έγγραφο στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Όπου στις κάτωθι προδιαγραφές αναφέρεται η λέξη «περίπου», επιτρέπεται απόκλιση +/- 5% εκτός και εάν προσδιορίζεται διαφορετικά. Για κάθε είδος των κατηγοριών των ειδών θα κατατεθούν τα τεχνικό φυλλάδια του κατασκευαστή στην ελληνική ή στην αγγλική. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΠΙΠΛΑ Γενικές και ειδικές προδιαγραφές επίπλων 11

12 Τα έπιπλα θα είναι γενικά κατάλληλα να εξοπλίσουν τους παραπάνω χώρους. Θα παρέχουν άνεση στη χρήση και η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση. Όλα τα έπιπλα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα και θα συναρμολογηθούν επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Θα είναι κατασκευασμένα με υλικά και διαδικασίες που δε βλάπτουν το περιβάλλον. Όλα τα έπιπλα θα προέρχονται από μονάδες παραγωγής που εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο. Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή από πλευράς αισθητικής, τα έπιπλα θα παρέχουν, ασφάλεια στη χρήση, την καλύτερη ευχέρεια στην προσέλευση και αποχώρηση του κοινού, ακόμα και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εκκενώσεως του χώρου, καθώς και τη μέγιστη δυνατή αντίσταση σε ανάφλεξη από οποιαδήποτε αιτία. Τα έπιπλα θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά, αισθητικής εμφάνισης και απόλυτα εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους. Είναι δυνατόν, οι υποψήφιοι προμηθευτές, μετά από συνεννόηση, να επισκεφθούν τους χώρους στους οποίους θα τοποθετηθούν τα έπιπλα, προκειμένου να διαμορφώσουν προσωπική άποψη. Εφόσον ζητηθεί, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να επιδείξουν στην Υπηρεσία για έλεγχο, ένα δείγμα από κάθε προσφερόμενο είδος πλήρως συναρμολογημένο. Τα έπιπλα θα παραδοθούν, θα συναρμολογηθούν και θα τοποθετηθούν στο χώρο για τον οποίο προορίζονται. Όπου χρειάζεται επιλογή χρωμάτων δερματίνης ή υφασμάτων αυτή θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία μεταξύ τριών εναλλακτικά χρωμάτων. Ξύλο και υλικά με βάση το ξύλο 1. Όλα τα ξύλα και τα υλικά με βάση το ξύλο (π.χ. MDF, καπλαμάς κλπ) πρέπει να προέρχονται από νομίμως υλοτομημένη ξυλεία. Εξακρίβωση: Πιστοποιητικό PEFC ή άλλο ισοδύναμο. Πλαστικά μέρη 2. Όλα τα πλαστικά μέρη πρέπει να φέρουν επισήμανση ανακύκλωσης σύμφωνα με το ISO ή ισοδύναμο πρότυπο και δεν επιτρέπεται να περιέχουν προσθήκες άλλων υλικών που ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ανακύκλωσή τους. 3. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την επικάλυψη επιφανειών δεν επιτρέπεται: - Να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ταξινομημένες σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/EΚ ως καρκινογόνες (R40, R45, R49), επιβλαβείς για το αναπαραγωγικό σύστημα (R60, R61, R62, R63), μεταλλαξιογόνες (R46, R68), τοξικές (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), αλλεργιογενείς όταν εισπνέονται (R42) ή επιβλαβείς για το περιβάλλον (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), να προκαλούν κληρονομικές γενετικές βλάβες (R46), κίνδυνο σοβαρής 12

13 βλάβης στην υγεία ύστερα από παρατεταμένη έκθεση (R48), πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων (R68). - Να περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 5% πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC). Για τις φθαλικές ενώσεις: Δεν επιτρέπεται η χρήση φθαλικών ενώσεων οι οποίες, τη στιγμή της εφαρμογής, ανταποκρίνονται στα κριτήρια ταξινόμησης οποιωνδήποτε από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου (ή συνδυασμών τους): R60, R61, R62, σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EΟΚ και τις τροποποιήσεις της. - Να περιέχουν αζιριδίνη. - Να περιέχουν ενώσεις Χρωμίου(VI). Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο του κατασκευαστή με όλες τις ουσίες επεξεργασίας επιφανειών που χρησιμοποιούνται για κάθε υλικό το οποίο περιέχεται στα έπιπλα και το σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή ισοδύναμα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα ανωτέρω κριτήρια. Συγκολλητικές ύλες και κόλλες 4. Η περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις των συγκολλητικών υλών που χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση των επίπλων δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά βάρος το 10%. Υλικά συσκευασίας 5. Η συσκευασία πρέπει να αποτελείται από υλικό που μπορεί να ανακυκλωθεί εύκολα. 6. Όλα τα υλικά συσκευασίας πρέπει να διαχωρίζονται εύκολα με χειρωνακτικές διαδικασίες σε ανακυκλώσιμα μέρη αποτελούμενα από ένα υλικό (π.χ. χαρτόνι, χαρτί, πλαστικό, ύφασμα). Εξακρίβωση: Παρέχεται περιγραφή του προϊόντος, καθώς επίσης αντίστοιχη δήλωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια αυτά. Αντοχή, δυνατότητα επισκευής, καταλληλότητα για χρήση και εργονομία 7. Τα έπιπλα πρέπει να πληρούν σχετικά εθνικά/διεθνή πρότυπα ποιότητας ή ισοδύναμα πρότυπα συντηρησιμότητας (π.χ. ασφάλεια, αντοχή στην τριβή, αντοχή σε εφελκυσμό, αντοχή στο φως, σταθερότητα στην τριβή, παραμόρφωση από συμπίεση, εργονομία). Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά. Τα ανωτέρω ισχύουν γενικά για όλα τα είδη των επίπλων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Τα χαρακτηριστικά του καθίσματος συνεργασίας και πολλαπλών χρήσεων είναι: 13

14 Στoιβαζόμενο κάθισμα συνεργασίας και πολλαπλών χρήσεων με πλάτη και διαστάσεις 495(Π) x 540(B) x 750(Υ) σε χιλιοστά, περίπου. Σκελετός του καθίσματος κατασκευασμένος από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής διαμέτρου 16mm και πάχους 1,5mm, περίπου, επινικελωμένος με αντιολισθητικά πέλματα από χυτό θερμοπλαστικό υλικό. Έδρα και πλάτη καθίσματος κατασκευασμένες από χυτό θερμοπλαστικό υλικό στερεωμένες κουμπωτά επάνω στο σκελετό και φέρουν μαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 20mm περίπου, επενδυμένο με ταπετσαρία από δερματίνη χρώματος σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Στο κάθισμα τοποθετούνται μπράτσα τα οποία είναι κατασκευασμένα από επινικελωμένο χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής διαμέτρου 16mm περίπου, που στο πάνω μέρος τοποθετείται χυτή ημίσκληρη πολυουρεθάνη. Βάρος 1 τεμαχίου: 4 kgr περίπου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2: ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Τραπέζι φαγητού και πολλαπλών χρήσεων με τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία: Διαστάσεις 800Χ800Χ750 (Υ) mm, περίπου, Επιφάνεια από πολυστρωματικό υλικό compact laminate 12mm περίπου, Επιλογή χρώματος από την υπηρεσία Κάθετα στηρίγματα από βαμμένο χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 45mm X πάχους 2mm, περίπου, με ρεγουλατόρους ρύθμισης ύψους. Οριζόντια στηρίγματα - περιφερειακός σκελετός από βαμμένο χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 40mm X πάχους 2mm, περίπου, ο οποίος ενώνεται με τα κάθετα στηρίγματα με αφανή τρόπο μέσω κόμβων αλουμινίου Βάρος: 20 Kgr περίπου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γραφείο Εργασίας με μετώπη και επιφάνεια μοριοσανίδας με επένδυση μελαμίνης τριών στρώσεων με βαμμένο χαλύβδινο σταθερό σκελετό με τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία: Πλαίσιο στήριξης από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 20X40Χ2mm περίπου. Τα κάθετα στηρίγματα να είναι από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 45X45Χ1,5mm περίπου. 14

15 Οι κόμβοι «σύνδεσης» μεταξύ καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού να αποτελούνται από χυτό κράμα (1/2 αλουμινίου με αφανή τρόπο σύσφιξης). Τα πάχη των επιφανειών εργασίας να είναι 18mm περίπου, από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης κατηγορίας Ε1 τριών στρώσεων και να φέρουν περιμετρικά σόκορα πάχους 2mm περίπου. Να φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0-2,5mm περίπου Να φέρουν μετώπη πάχους 18mm περίπου από μοριοσανίδα με επένδυση όμοιας ως άνω μελαμίνης, πλαστικούς δακτυλίους οριζόντιας όδευσης καλωδίων και «ροζέτες» εξόδου καλωδίων. Διαστάσεις 1400 X 800 mm, Βάρος: 31,00 kgr ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γραφείο Εργασίας σχήματος Γ αποτελούμενο από κυρίως γραφείο με μετώπη και αναρτημένο βοηθητικό γραφείο με τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία: Πλαίσιο στήριξης από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 20X40Χ2mm περίπου. Επιφάνεια μοριοσανίδας με επένδυση μελαμίνης τριών στρώσεων με βαμμένο χαλύβδινο σταθερό σκελετό. Τα κάθετα στηρίγματα να είναι από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 45X45Χ1,5mm περίπου. Οι κόμβοι «σύνδεσης» μεταξύ καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού να αποτελούνται από χυτό κράμα (1/2 αλουμινίου με αφανή τρόπο σύσφιξης). Τα πάχη των επιφανειών εργασίας να είναι 18mm περίπου, από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης κατηγορίας Ε1 τριών στρώσεων και να φέρουν περιμετρικά σόκορα πάχους 2mm περίπου. Να φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0-2,5mm περίπου. Να φέρουν μετώπη πάχους 18mm περίπου από μοριοσανίδα με επένδυση όμοιας ως άνω μελαμίνης, πλαστικούς δακτυλίους οριζόντιας όδευσης καλωδίων και «ροζέτες» εξόδου καλωδίων. Διαστάσεις, 1600 X 800 mm, 1400 X 800 mm περίπου, για κυρίως γραφείο & 800 X 600 mm, για το ανηρτημένο βοηθητικό γραφείο. Συσκευασία 1 τεμαχίου Γραφείου 1600 X 800 mm περίπου, Βάρος: 35,00 kgr, Συσκευασία 1 τεμαχίου Γραφείου 1400 Χ 800 mm περίπου, Βάρος: 31kgr, περίπου 15

16 Συσκευασία 1 τεμαχίου ανηρτημένου βοηθητικού γραφείου 800 Χ 600 mm περίπου. Βάρος: 11kgr περίπου, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5: ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Συρταριέρα τροχήλατη, από μελαμίνη διαστάσεων 422Χ572Χ580(Υ) mm περίπου, με 3 συρτάρια & μολυβοθήκη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm περίπου, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης με τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία: Μεταλλικά συρτάρια που ανοίγουν κατά 80% περίπου με μεταλλικούς γαλβανισμένους οδηγούς με τη βοήθεια ένσφαιρων τριβέων και ξεχωριστό συρτάρι μολυβοθήκη Πάχος λαμαρίνας συρταριών 0,9mm περίπου. Αντοχή σε βάρος συρταριών: 20 kgr περίπου. Να φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. Να φέρουν 4 διπλές ρόδες κύλισης. Βάρος: 25,00 kg περίπου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6: ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τροχήλατο κάθισμα εργασίας με μπράτσα και τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία: Βάση του καθίσματος πεντακτινωτή από χυτό αλουμίνιο διαμέτρου 660 mm, περίπου, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Τροχοί δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) με κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο. Έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος που ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Μηχανισμός ανάκλησης που επιτρέπει την κίνηση της πλάτης χωρίς να παρέχει δυνατότητα σταθεροποίησης της σε ενδιάμεσες θέσεις και διαθέτει ρύθμιση της τάσης της ανάκλησης αναλόγως του σωματικού βάρους του χρήστη, η οποία ενεργοποιείται μέσω στροφείου. Έδρα κατασκευασμένη από συμπαγή πρεσσαριστά κοντραπλακέ ξύλου πάχους 12 mm περίπου. Με τοποθετημένη χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 40 mm περίπου, επενδυμένη με δερματίνη χρώματος καθ υπόδειξη της υπηρεσίας. Διαστάσεις της έδρας: πλάτος 480mm και βάθος 470mm περίπου. Πλάτη κατασκευασμένη από πρεσσαριστό κοντραπλακέ πάχους 12 mm περίπου. Να φέρει χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 30 mm περίπου, επενδυμένη αμφίπλευρα με ταπετσαρία επιλογής. Στο πίσω μέρος να φέρει στροφείο το οποίο ρυθμίζει (μέσω εσωτερικού μηχανισμού) 16

17 την καμπυλότητα στο ύψος των οσφυϊκών σπονδύλων. Διαστάσεις: Ύψος 580 mm και πλάτος 465 mm περίπου. Μπράτσα καθίσματος κατασκευασμένα από χυτή ημίσκληρη πολυουρεθάνη με δυνατότητα περιστροφής κατά 10 ο διαστάσεων 230Χ82 mm περίπου. Στο επάνω μέρος επαφής η επιφάνεια είναι από θερμοπλαστικό υλικό. Τα μπράτσα ρυθμίζονται καθ ύψος από 190mm έως 270mm περίπου. Καθώς επίσης και κατά πλάτος από 450mm έως 510mm περίπου. Βάρος: 13 kgr περίπου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7: ΚΑΝΑΠΕΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΠΡΑΤΣΑ Καναπές 3 θέσεων με πλάτη και μπράτσα με τα ακόλουθα Τεχνικά Στοιχεία: Τριθέσιο καθιστικό διαστάσεων 2000Χ760Χ760(Υ)mm περίπου. Βάρος: 67,00 kgr περίπου Σκελετός και πόδια κατασκευασμένα από χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής διαμέτρου 26 χιλιοστών και πάχους 2 χιλιοστών, επινικελωμένος. Στο σημείο που εδράζονται τα πόδια στο δάπεδο υπάρχουν ειδικά πέλματα με τσόχα. Στο μεταλλικό σκελετό συνδέονται η έδρα, η πλάτη και τα μπράτσα κατασκευασμένα από ξύλο και επενδυμένα με αφρολέξ και δερματίνη με επιλογή χρώματος από την αναθέτουσα υπηρεσία. Μαξιλάρια στην έδρα και στην πλάτη κατασκευασμένα από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας και επενδυμένα με δερματίνη με επιλογή χρώματος από την αναθέτουσα υπηρεσία. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8: ΚΑΝΑΠΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΠΡΑΤΣΑ Καναπές 2 θέσεων με πλάτη και μπράτσα με τα ακόλουθα Τεχνικά Στοιχεία: Διθέσιο καθιστικό Διαστάσεων 1440Χ760Χ760 (Υ) mm, Βάρος: 49,00 kgr, περίπου Σκελετός και πόδια κατασκευασμένα από χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής διαμέτρου 26 χιλιοστών και πάχους 2 χιλιοστών, επινικελωμένος. Στο σημείο που εδράζονται τα πόδια στο δάπεδο υπάρχουν ειδικά πέλματα με τσόχα. Στο μεταλλικό σκελετό συνδέονται η έδρα, η πλάτη και τα μπράτσα κατασκευασμένα από ξύλο και επενδυμένα με αφρολέξ και δερματίνη με επιλογή χρώματος από την αναθέτουσα υπηρεσία. Μαξιλάρια στην έδρα και στην πλάτη κατασκευασμένα από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας και επενδυμένα με δερματίνη με επιλογή χρώματος από την αναθέτουσα υπηρεσία. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9: ΚΑΘΙΣΜΑ - ΚΑΝΑΠΕΣ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΠΡΑΤΣΑ 17

18 Κάθισμα αναμονής με πλάτη και μπράτσα με τα ακόλουθα Τεχνικά Στοιχεία: Σκελετός και πόδια κατασκευασμένα από χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής διαμέτρου 26 χιλιοστών και πάχους 2 χιλιοστών, επινικελωμένος. Στο σημείο που εδράζονται τα πόδια στο δάπεδο υπάρχουν ειδικά πέλματα με τσόχα. Στο μεταλλικό σκελετό συνδέονται η έδρα, η πλάτη και τα μπράτσα κατασκευασμένα από ξύλο και επενδυμένα με αφρολέξ και δερματίνη με επιλογή χρώματος από την αναθέτουσα υπηρεσία. Μαξιλάρια στην έδρα και στην πλάτη κατασκευασμένα από χυτή αφρώδης πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας και επενδυμένα με δερματίνη με επιλογή χρώματος από την αναθέτουσα υπηρεσία. Διαστάσεις: Μονοθέσιο καθιστικό πολυθρόνα 880Χ760Χ760 (Υ) mm, Βάρος: 30,00 kgr περίπου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Καθιστικό αναμονής 2 θέσεων με μπράτσα που αποτελείται: από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα, αλληλοπροσαρμοζόμενα, εναλλάξιμα, αντικαθιστάμενα κύρια τμήματα και συγκεκριμένα από εγκάρσια μεταλλική κοιλοδοκό διατομής 80Χ40Χ3 χιλ. περίπου, πόδια για τη στήριξη τους στο δάπεδο, έδρα-πλάτη μεταλλική με επένδυση αφρώδη χυτή πολυουρεθάνη πάχους 20mm περίπου, και επενδεδυμένη με δερματίνη χρώματος με επιλογή της υπηρεσίας. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Το κάθισμα (έδρα) και η πλάτη είναι κατασκευασμένο από ενιαίο διάτρητο χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5 mm και διαμέτρου οπής 4 mm περίπου. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι βαμμένα, ύστερα από διαδικασία με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Διαστάσεις έδρας: πλάτος 570mm, βάθος 480mm περίπου Διαστάσεις πλάτης: πλάτης 570mm, ύψος 490mm περίπου Το ύψος της έδρας του καθίσματος από το δάπεδο ανέρχεται σε 460 mm. περίπου Το ύψος της πλάτης από το δάπεδο ανέρχεται σε 820 mm περίπου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11: ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ Καθιστικό αναμονής 3 θέσεων με μπράτσα, με τραπεζάκι μεταλλικό ενδιάμεσα των θέσεων που αποτελείται: 18

19 από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα, αλληλοπροσαρμοζόμενα, εναλλάξιμα, αντικαθιστάμενα κύρια τμήματα και συγκεκριμένα από εγκάρσια μεταλλική κοιλοδοκό διατομής 80Χ40Χ3 χιλ. περίπου, πόδια για τη στήριξη τους στο δάπεδο, έδρα-πλάτη μεταλλική με επένδυση αφρώδη χυτή πολυουρεθάνη πάχους 20mm περίπου, και επενδεδυμένη με δερματίνη χρώματος με επιλογή της υπηρεσίας. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Το κάθισμα (έδρα) και η πλάτη είναι κατασκευασμένο από ενιαίο διάτρητο χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5 mm και διαμέτρου οπής 4 mm περίπου. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι βαμμένα, ύστερα από διαδικασία με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου: Διαστάσεις έδρας: πλάτος 570mm, βάθος 480mm περίπου Διαστάσεις πλάτης: πλάτης 570mm, ύψος 490mm περίπου Το ύψος της έδρας του καθίσματος από το δάπεδο ανέρχεται σε 460 mm. περίπου Το ύψος της πλάτης από το δάπεδο ανέρχεται σε 820 mm περίπου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟ 12: ΜΟΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Κάθισμα αναμονής χωρίς μπράτσα που αποτελείται: από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα, αλληλοπροσαρμοζόμενα, εναλλάξιμα, αντικαθιστάμενα κύρια τμήματα και συγκεκριμένα από εγκάρσια μεταλλική κοιλοδοκό διατομής 80Χ40Χ3 χιλ. περίπου, πόδια για τη στήριξη τους στο δάπεδο, έδρα-πλάτη μεταλλική με επένδυση αφρώδη χυτή πολυουρεθάνη πάχους 20mm περίπου, και επενδεδυμένη με δερματίνη χρώματος με επιλογή της υπηρεσίας. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Το κάθισμα (έδρα) και η πλάτη είναι κατασκευασμένο από ενιαίο διάτρητο χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5 mm και διαμέτρου οπής 4 mm περίπου. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι βαμμένα, ύστερα από διαδικασία με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου Διαστάσεις έδρας: πλάτος 570mm, βάθος 480mm περίπου Διαστάσεις πλάτης: πλάτης 570mm, ύψος 490mm περίπου Το ύψος της έδρας του καθίσματος από το δάπεδο ανέρχεται σε 460 mm. περίπου Το ύψος της πλάτης από το δάπεδο ανέρχεται σε 820 mm περίπου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13: ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ 19

20 Κλίνη διαστάσεων 218Χ101 cm διαστάσεις επιφάνειας στρώματος 200Χ88 cm, αυξομείωση ύψους ηλεκτρικά cm, ρύθμιση τμήματος πλάτης ηλεκτρικά 45 Ο 4 περιστρεφόμενοι τροχοί με φρένο, πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα, υποδοχές για ράβδο ορών και έλξεως, ασφαλές φορτίο λειτουργίας 170Kg. Στρώμα αντιαλεργικό, ανατομικό προσαρμοσμένο στη κλίνη. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 14: ΚΟΜΟΔΙΝΟ Κομοδίνο με εξωτερικές διαστάσεις 54Χ41Χ88 cm, διαστάσεις τραπεζιού σερβιρίσματος 58Χ36 cm, αυξομείωση ύψους τραπεζιού 80Χ116 cm, πλάγια κλίση τραπεζιού 30 Ο, διπλής όψης, συρτάρι με εσωτερική θήκη, ντουλάπι με εσωτερικό ράφι, ξύλινη επένδυση, χειρολαβές αλουμινίου, 4 περιστρεφόμενοι τροχοί, ασφαλούς φορτίου 7 kg. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γενικές και ειδικές προδιαγραφές Ιατρικού και παραϊατρικού εξοπλισμού. Όλα τα προϊόντα που απευθύνονται στο χώρο της υγείας πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE για ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδευόμενη από έναν τετραψήφιο αριθμό που αντιστοιχεί στον κοινοποιημένο φορέα που την χορήγησε. Να φέρουν σε εμφανές σημείο στοιχεία ιχνηλασιμότητάς τους, το μοναδικό σειριακό αριθμό εάν πρόκειται για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας ή αριθμό παρτίδας για απλούστερα προϊόντα. Πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού όπου θα δηλώνεται η συμμόρφωση του προϊόντος στα αναγραφόμενα στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή του προϊόντος με τα αναγραφόμενα στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ και πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού όπου θα δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώματος στον κατασκευαστή να επιθέτει τη σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του επί του προϊόντος. Πιστοποιητικό κατά ISO 13485:2003 του κατασκευαστή από κοινοποιημένο οργανισμό ότι τηρεί τις προϋποθέσεις του σχετικού προτύπου για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό ότι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα εφαρμόζει σύστημα αρχών και κατευθυντήριων γραμμών ορθής διανομής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ,/1348/2004. Τα προϊόντα παραδίδονται καινούργια και πλήρως συναρμολογημένα στο χώρο για τον οποίο προορίζονται. 20

21 Συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και για όποια απαιτείται εκπαίδευση του προσωπικού για τη χρήση, αυτή είναι στις υποχρεώσεις του προμηθευτή. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Κρεβάτι φυσιοθεραπείας 2 τμημάτων με χειροκίνητη ρύθμιση πλάτης, με οπή για εύκολη αναπνοή, ταπετσαρία υψηλής ποιότητας για εύκολο καθαρισμό, εξοπλισμένο με υποδοχή για κράτηση ρολού χαρτιού, και διαστάσεις 190x64x73 cm. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2: ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Μεταλλικό Πολύζυγο σε Λευκό χρώμα με διαστάσεις: Ύψος 220cm, Πλάτος 82cm περίπου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3: ΤΡΟΧΟΣ ΩΜΟΥ Μεταλλικός τροχός ώμου που καλύπτει ασκήσεις πρηνισμού, υπτιασμού άκρας χείρας καθώς και ασκήσεις ωμικής ζώνης στηρίζεται σε τοίχο, εύκολα προσαρμόσιμο ύψος και επίπεδο δυσκολίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4: ΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Στατικό ποδήλατο χωρίς σέλα, για κινησιοθεραπεία με ηλεκτρική υποβοήθηση για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Να διαθέτει Computer ενδείξεων ταχύτητας, απόστασης, χρόνου, παλμών καρδιάς, θερμίδων, επαναλήψεων, συνολικών επαναλήψεων. Με ρυθμιστή υποβοήθησης και χερούλι για εύκολη μεταφορά. Μέγιστη ταχύτητα 65 περιστροφές περίπου ανά λεπτό ρυθμιζόμενες με κουμπί. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5: ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Φορητή, μικρή σε μέγεθος και εύχρηστη συσκευή υπερήχων για ερεθισμό νευρικών απολήξεων του δέρματος και αυτών που βρίσκονται εσωτερικά για φυσικοθεραπευτική χρήση - ανακούφιση πόνου, αντιμετώπιση προβλημάτων στους συνδέσμους, γενικά στις αρθρίτιδες, μυοπάθειες, νευραλγίες, νευρίτιδες, ριζίτιδες. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Συχνότητα: 1Mhz 3Μhz, έτοιμα προγράμματα, να συνοδεύεται από κεφαλή 1 & 3 3Μhz. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6: ΔΙΝΟΛΟΥΤΡΟ Μικρή συσκευή δινόλουτρου με διαστάσεις περίπου: ύψος 31cm - πλάτος 32cm - μήκος 60cm. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7: ΠΑΡΑΦΙΝΟΛΟΥΤΡΟ 21

22 Επιτραπέζια συσκευή για θεραπεία με παραφίνη, εύκολη στη μεταφορά με ενσωματωμένο θερμοστάτη με συνεχή ρύθμιση θερμοκρασίας και χωρητικότητα 2,5 λίτρα περίπου. Η συσκευή πρέπει να περιλαμβάνει, 2 βαμβακερά γάντια, 100 γάντια μιας χρήσης, 1 βουρτσάκι, 1 καπάκι, 1 πλαστική εσωτερική βάση, 1 καλώδιο τροφοδοσίας, οδηγίες χρήσης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8: ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΡΤΟΜΑΛΑΞΕΩΝ Συσκευή ηλεκτρομάλαξης 2 ταχυτήτων, κατάλληλη για θεραπεία της πλάτης, του αυχένα, αρθρώσεων, ισχιαλγίας, ερεθισμένους και σφιγμένους μύες, γενικά άλγη. Με εργονομικό σχεδιασμό που να διευκολύνει τη μετακίνησή της πάνω στο σώμα και βοηθά το χρήστη να ασκήσει πίεση στο σώμα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του, προκειμένου να επιτύχει τη μεταφορά δόνησης στις καμπύλες πλευρές του σώματος, με κοίλη πλάκα επαφής και στρογγυλεμένο άκρο για τοπική θεραπεία μικρών τμημάτων του σώματος. Εκτός από την μόνιμη κοίλη πλάκα μασάζ να διαθέτει τουλάχιστον τρεις επιπλέον επιφάνειες μασάζ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9: ΣΥΣΚΕΥΗ BIOFEEDBACK H συσκευή biofeedback πίεσης πρέπει να είναι εύκολη στη χρήση της για την εκπαίδευση του ασθενούς σε ασκήσεις σταθεροποίησης των αρθρώσεων. Να αποτελείται από αναλογικό μετρητή πίεσης που συνδέεται με ασκό συμπίεσης, να συνοδεύεται από βαλιτσάκι μεταφοράς και οδηγίες χρήσης και σωστής εφαρμογής με ασκησιολόγιο. Εύρος πίεσης 0 200mmHg. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10: ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ Μονοκάναλος φορητός ψηφιακός καρδιογράφος σύγχρονης τεχνολογίας με δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης (manual) λειτουργίας. Να διαθέτει ενσωματωμένη LCD οθόνη με ανάλυση 192 x 64 pixels, πολλαπλών παραμέτρων, ικανή για προβολή των στοιχείων καταγραφής και των κυμματομορφών καρδιογραφήματος καθώς και ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης πλάτους 50 χιλιοστών, με αυτόματη λειτουργία στοίχισης και ευθυγράμμισης των εκτυπώσιμων χαρακτήρων αλλά και χειροκίνητη ρυθμιζόμενη από το χρήστη. Να έχει δυνατότητα επιλογής 2 επιπέδων ταχύτητας καταγραφής (25mm/sec & 50mm/sec). Ο φορητός καρδιογράφος να διαθέτει πλήρως ψηφιακά φίλτρα (φίλτρα «μυϊκού τρόμου», AC, EMG - ηλεκτρομυογράφος). Επίσης να διαθέτει αναγνώριση αλλά και προστασία από απινιδωτή και βηματοδότη. Να καταγράφει και αναλύει με αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία, προσφέροντας πολλαπλές παραμέτρους στο χρήστη. Να Λειτουργεί με ρεύμα και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου για πλήρη φορητότητα (2,5 κιλά με τη μπαταρία & διαστάσεις 288x210x70mm) και καταγραφή καρδιογραφήματος για παραπάνω από 3 ώρες. Να 22

23 παραδίδεται με καλώδιο καρδιογράφου, 6 προκάρδια ηλεκτρόδια, 4 μανταλάκια άκρων, 1 ρολό χαρτί καρδιογράφου, μπαταρία, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά, καθώς και οδηγίες επεξήγησης καρδιογραφήματος. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (AED) Ο απινιδωτής να είναι φορητός αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής (AED), βάρους περίπου 2kgr, με φωνητικές εντολές και οδηγίες στην ελληνική γλώσσα. Να έχει τη δυνατότητα εκτίμησης, παρακολούθησης και διόρθωσης της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης όταν αυτή εφαρμόζεται και παροχής οδηγίας προς το χρήστη για την απινίδωση με το πάτημα ενός κουμπιού. Να διαθέτει ένδειξη ηλεκτροκαρδιογραφήματος και μνήμη αποθήκευσης του συμβάντος. Να είναι εξοπλισμένος με μπαταρία λιθίου διάρκειας ζωής τουλάχιστο τεσσάρων ετών, θήκη αποθήκευσης και τρία ζευγάρια αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (pads) έτοιμα προς χρήση σε ενήλικες με διάρκεια ζωής τουλάχιστο τέσσερα έτη. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 12: ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ Πιεσόμετρο μπράτσου ψηφιακό με πλήρως αυτόματη μέτρηση σφυγμών και αρτηριακής πίεσης, με ακριβή και γρήγορη μέτρηση από το μπράτσο. Εύρος μετρήσεων αρτηριακής πίεσης: mmhg, Εύρος μετρήσεων σφυγμών: σφυγμοί/λεπτό, με ένδειξη 3 τιμών (συστολή, διαστολή, σφυγμοί) με επιλογή αποθήκευσης 90 αποτελεσμάτων. Να διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση για να αυξάνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, με ένδειξη αλλαγής μπαταρίας, με ακριβή μέτρηση μέσω του υπολογισμού από το σταθμισμένο μέσο όρο, με μεγάλη LCD οθόνη, αυτόματο ακουστικό σήμα στην αρχή/τέλος της μέτρησης, με θήκη αποθήκευσης, και τροφοδοσία: μπαταρίες 4x AA 1,5V. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13: ΟΞΥΜΕΤΡΟ Παλμικό οξύμετρο που επιτρέπει την παρακολούθηση της οξυγόνωσης της αιμοσφαιρίνης του ασθενούς με μη επεμβατική μέθοδο. Να διαθέτει έναν αισθητήρα ο οποίος ρίχνει φως σε δύο μήκη κύματος, κόκκινο και υπέρυθρο, σε μέρος του σώματος που είναι σχετικά διαφανές και έχει καλή αρτηριακή παλμική ροή του αίματος. Αξιόπιστο και εύκολο στη χρήση, 21 ώρες συνεχούς λειτουργίας, οθόνη LED (Ορατότητα σε δύσκολες συνθήκες), Εγγύηση 2 έτη. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 14: ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ Το στηθοσκόπιο να είναι εργονομικό σχεδιασμένο για ένα πλήρες φάσμα των διαγνωστικών εφαρμογών, αξιόπιστο για την ανίχνευση εξασθενημένων ήχων της καρδιάς και φυσημάτων. 23

24 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 15: ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ Διαφανοσκόπιο τριών θέσεων που χρησιμοποιείται για προβολή ακτινογραφικών φιλμ, να διαθέτει ειδικό έλασμα υψηλής αντοχής που εξασφαλίζει σταθερή στερέωση χωρίς να καταστρέφει το φιλμ. Να είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα 8/10 με αντιοξειδωτική προστασία βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή, να φέρει κάλυμμα από plexiglass πάχους 3 χιλιοστών, διακόπτη και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Να τοποθετείται σε τραπέζι ή να αναρτάται σε τοίχο. Οι διαστάσεις να είναι: 48cm(Y) x 120cm(M) x 10cm(Π). Ο φωτισμός φυσικού φωτός ημέρας να παρέχεται από μια λυχνία ανά επιφάνεια προβολής ισχύος 32W και η τροφοδοσία να γίνεται με ρεύμα δικτύου 220V με ρευματολήπτη τύπου σούκο. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 16: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (LASER) Επιτραπέζια συσκευή κλινικών εφαρμογών με 1 κεφαλή και δυνατότητα προσθήκης, με ευκρίνεια οθόνη LCD, βέλτιστο μήκος κύματος 785nm για τη σε βάθος διείσδυση και αποτελεσματική βιοδιέγερση, με αυτόματο υπολογισμό παραμέτρων θεραπείας, με ευρετήριο έτοιμων πρωτοκόλλων θεραπείας με εικόνες του τρόπου εφαρμογής και κωδικές ονομασίες σημείων βελονισμού, με δημιουργία και αποθήκευση προγραμμάτων χρήστη, με ειδική βάση τοποθέτησης κεφαλών και γυαλιά προστασίας ασθενούς και θεραπευτή. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 17: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ Εξεταστική κλίνη με διαστάσεις 185Χ65Χ70cm αυξημένης σταθερότητας με μηχανοκίνητη προσαρμογή του ύψους και πλάτης του κρεβατιού, ρυθμιζόμενο / αφαιρούμενο προσκέφαλο, με οπή για ευκολότερη αναπνοή, μεταλλικού σκελετού από χάλυβα υψηλής αντοχής, ηλεκτροστατικής βαφής, με υποδοχή για ρολό χαρτοσέντονο, με υψηλής ποιότητας δερματίνη χρώματος με επιλογή της υπηρεσίας, ασφαλούς φορτίου 170kg και ρύθμιση πλάτης σε 6 θέσεις από 0-60 Ο. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 18: ΣΚΑΜΠΟ Τροχήλατο υδραυλικό σκαμπό, με πλαστική βάση χωρίς πλάτη, διαθέτει υδραυλικό σύστημα αυξομείωσης του ύψους με χειρολαβή, κατάλληλο για ιατρεία, ύψος: 45cm 57cm, διάμετρος καθίσματος: 37cm, διάμετρος βάσης: 60cm ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 19: ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 24

25 Τροχήλατο υδραυλικό σκαμπό με πλάτη, σε μαύρο χρώμα, με μεταλλική βάση από ανοδιωμένο αλουμίνιο, διαθέτει υδραυλικό σύστημα αυξομείωσης του ύψους με πετάλ ποδιού, ύψος 45cm 58cm, διάμετρος καθίσματος 37cm, διάμετρος βάσης 63cm. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 20: ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Συσκευή ηλεκτροθεραπείας με τουλάχιστον 10 κυματομορφές ρεύματος, 2 ανεξάρτητα κανάλια ηλκετροθεραπείας, προκαθορισμένα κλινικά προγράμματα, τουλάχιστον 15 κενές θέσεις αποθήκευσης πρωτοκόλλων χρήστη, 3 χρόνια εγγύηση, δυνατότητα αναβάθμισης, σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε τοίχο, συρταριέρα ή τσάντα μεταφοράς, με τον απαιτούμενο για τη λειτουργία του εξοπλισμό. Τεχνικές Προδιαγραφές Ισχύς: VAC, Hz, Βάρος: 2.5 kg, Διαστάσεις: (Μ x Π x Υ) 33 x 29 x 25.7 cm. Παραδίδεται στο χώρο συναρμολογημένο. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 21: ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Ελλειπτικό μηχάνημα, υψηλής ποιότητας κατασκευής εργονομική σχεδίαση που παρέχει άσκηση χωρίς να ταλαιπωρεί τη μέση και τον αυχένα, με ηλεκτρομαγνητικό σύστημα αντίστασης που διαθέτει έτοιμα προγράμματα άσκησης, ηλεκτρονική κονσόλα LCD με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις όπως χρόνος, απόσταση, ταχύτητα, θερμίδες και καρδιακούς παλμούς. Επίπεδα αντίστασης: 16 Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, Βάρος τροχού: 6 kg, Βάρος αδράνειας τροχού: 12 kg. Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Με ιμάντα Εργονομική σχεδίαση θέσης άσκησης. Ενδείξεις: Ταχύτητα, απόσταση, χρόνος άσκησης, θερμίδες, και καρδιακοί παλμοί με σύστημα αφής. Μέγιστο βάρος χρήστη: 130kg. Διαστάσεις: 140 x 63 x 162 cm. Μήκος διασκελισμού: 43,2 cm, Πιστοποίηση: CE, Εγγύηση: Δύο (2) έτη. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 22: ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ Γυμναστής εξάσκησης με πεντάλ που συνδυάζει την ενεργητική και παθητική εκγύμναση των άκρων με εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε. Ο ρυθμιστής ταχύτητας και επιπέδου αντίστασης να επιτρέπει την προοδευτική ενδυνάμωση των άνω και κάτω άκρων ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ελαφριά και ανθεκτική συσκευή, διαστάσεων 46 cm (Π) x 50 cm (Μ) x 38 cm (Υ), Να διαθέτει ρυθμιστή ταχύτητας, Ρυθμιστή επιπέδου αντίστασης, Αυτόματη απενεργοποίηση ύστερα από συνεχή χρήση 15 min, Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών LCD στην οποία απεικονίζεται ο χρόνος άσκησης, ο αριθμός στροφών, το επίπεδο έντασης και η κατανάλωση των θερμίδων. Βάρος συσκευής: 9 Kg περίπου, Ισχύς: 60 Watt. 25

26 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 23: ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ Λάμπα θεραπείας υπέρυθρων, Διάμετρος πλάκας ορυκτών 166mm. Να παρέχεται με τη βάση στήριξης πατώματος 5 ακτίνων. Να διαθέτει ακτίνα κίνησης βραχίονα: 60cm κάθετη, 60cm οριζόντια, Ρύθμιση καθ' ύψος: 30cm, Απόσταση από το έδαφος: 30cm - 152cm, Απόσταση θεραπείας: 20cm - 30cm, Βάρος: 11kg, Φάσμα εκπομπής: 2-22 μm, Ισχύς 220w, Λειτουργία: Συνεχής (ΟΝ/ OFF) με ψηφιακό χρονοδιακόπτη από 5-95 min με βήμα 5 min, Χρόνος ζωής πλάκας εκπομπής: hours (μέσο όρο χρήσης). Να διαθέτει ειδικό σύστημα μη διασποράς της ακτινοβολίας. Να συνοδεύεται από ζεύγη προστατευτικών γυαλιών. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 24: ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ Τροχήλατη συσκευή με συνεχή παλμική εκπομπής διαθερμίας μικροκυμάτων. Να είναι αυτοσυντονιζόμενη και να διαθέτει πλήρη σειρά ηλεκτροδίων. Να διαθέτει μέγιστη ισχύ εξόδου 250 W και συχνότητα λειτουργίας Hz. Ο χρόνος θεραπείας να ρυθμίζεται ψηφιακά (30 min). Να υπάρχει ηχητικό σήμα λήξης της θεραπείας. Να διαθέτει αποθηκευμένα προγράμματα θεραπείας και έχει μνήμη για αποθήκευση νέων ρυθμίσεων. Οι ενδείξεις να αναγράφονται σε οθόνη υγρού κρυστάλλου (LCD) που επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει την λειτουργία της συσκευής. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 25: ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Φορητή συσκευή αναρρόφησης για την αναρρόφηση των εκκρίσεων (βλέννα, αίμα, καταρροή) σε ασθενείς με τραχειοστομία, μετεγχειρητικούς ή κατακεκλιμένους ασθενείς. Να διαθέτει: ανθεκτικό δοχείο 1lt από πλαστικό υψηλής αντοχής, με δυνατότητα αποστείρωσης στους 120 oc και βαλβίδα ασφαλείας προς αποφυγή υπερχείλισης, αντιβακτηριδιακό φίλτρο, ρυθμιστή έντασης της πίεσης, οθόνη ένδειξης πίεσης σε μονάδες kpa και Bar, μέγιστη αναρροφητική ισχύς της συσκευής: 15 lt/min. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 26: ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ Ασκός ανάνηψης διπλών τοιχωμάτων, πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας 1300 ml, κατάλληλου μεγέθους για ενήλικα. Να αποστειρώνεται εξ ολοκλήρου στους 134 C. Να μη περιέχει Latex και να παρέχει στο χρήστη εξαιρετική οπτική και απτική ανάδραση κατά τη χειροκίνητη ανάνηψη, καθιστώντας τη χρήση του ασφαλέστερη. Να διαθέτει βαλβίδα περιορισμού της πίεσης αποτρέποντας έτσι τη συμπίεση εάν υπάρχει οποιαδήποτε αντίσταση στους αεραγωγούς του ασθενούς. Να είναι εξοπλισμένος με μάσκα προσώπου Nο 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 27: ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ 26

27 Οθφαλμοσκόπιο, ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλη για καθημερινή χρήση, με ανθεκτικό περίβλημα με ευθύ φωτισμό με λαμπάκι ψυχρού φωτισμού, με ενσωματωμένη προστασία του φακού. Να φέρει περιστροφικό τροχό για ρύθμιση διποτρών από & 0 έως -20. Η κεφαλή του οφθαλμοσκοπίου να έχει 4 διαφορετικές επιλογές διαφράγματος: μεγάλος κύκλος, μεσαίος κύκλος, μικρός κύκλος & αστέρι σταθεροποίησης (χωρίς κόκκινο φίλτρο). Μεταλλικό κλιπ στη λαβή με διακόπτη κύλισης On / Off, εύκολο στη χρήση & ασφαλές στην προσαρμογή στην τσέπη. Να Λειτουργεί με μπαταρίες 2 x AA. Να έχει ειδική θήκη μεταφοράς. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 28: ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ Ωτοσκόπιο, ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλο για καθημερινή χρήση, με ευθύ φωτισμό, με παράθυρο παρατήρησης με μεγέθυνση από εξαιρετικά οπτικά για ξεκάθαρες εικόνες χωρίς αντανακλάσεις, με μεταλλικό κλιπ στη λαβή με διακόπτη κύλισης On / Off, εύκολο στη χρήση & ασφαλές στην προσαρμογή στην τσέπη, με πρακτική εναλλαγή της λάμπας χωρίς να χρειάζεται ξεβίδωμα της προσαρμογής της κεφαλής. Τα χωνάκια να προσαρμόζονται στην κεφαλή του ωτοσκοπίου και διαφοροποιούνται αναλόγως της διαμέτρου. Στην κεφαλή του ωτοσκοπίου να είναι συμβατά τα χωνάκια των περισσότερων κατασκευαστών. Να λειτουργεί με μπαταρίες 2 x AΑ και να διαθέτει ειδική θέση μεταφοράς και 10 ανταλλακτικά χωνάκια. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 29: ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Σετ λαρυγγοσκοπίου με λάμες ευθείες, λαμπτήρα αλογόνου, που εκπέμπει δροσερό φώς, με ελαφρύ, εργονομικό χερούλι, επαφές από ανοξείδωτο ατσάλι που εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής, με εύκολη αποστείρωση χωρίς αφαίρεση του λαμπτήρα. Το σετ είναι τοποθετημένο σε μια αντικραδασμική θήκη και να περιλαμβάνει και 3 λεπίδες τύπου miller ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30: ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ 21cm Άγκιστρο αυτόματος διαστολέας 21cm ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 31: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΠΟΛ Μπολ ανοξείδωτα για ιατρικά διαλύματα από εξαιρετικής κατασκευής μέταλλο. Σετ διαφόρων διαστάσεων: 60 x 30 mm 60ml,80 X 40 mm 150 ml, 110 X 55 mm 400ml, 150X75 mm 1.00lit ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 32: ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 27

28 Σετ χειρουργικών εργαλείων συρραφής ραμμάτων που περιλαμβάνει: 1 Λαβή νυστεριών Νο 3, 1 Ψαλίδι χειρουργικό 14,5 cm οξύ / αμβλύ ευθύ, 1 Ψαλίδι Iris 11,25 cm, 1 Βελονοκάτοχο delicate mayo 15 cm, 1 Βελονοκάτοχο Mayo Hegar 14 cm, 1 Λαβίδα χειρουργική 16 cm, 1 Λαβίδα Kelly αιμοστατική 14 cm, 1 Λαβίδα Mosquito 12.5 cm ευθεία, 1 Λαβίδα Mosquito 12.5 cm κυρτή, 10 λεπίδες χειρουργικές Νο 11. Όλα τα εργαλεία να διατίθενται σε εξαιρετικής ποιότητας δερμάτινη θήκη. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 33: ΦΟΡΗΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Φορητό φαρμακευτικό ψυγείο για ιατρικά προϊόντα και ινσουλίνη. Να τίθεται σε λειτουργία με ένα πλήκτρο, να ρυθμίζεται σε συγκεκριμένο βαθμό θερμοκρασίας ανάλογα με το επιθυμητό. Να διαθέτει διπλή οθόνη LCD για ένδειξη θερμοκρασίας, Alarm σε κάθε αλλαγή της θερμοκρασίας ή της βλάβης του προϊόντος ή χαμηλής μπαταρίας. Να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί 3 πένες ινσουλίνης με τη μία, και επίσης μπορεί να αποθηκεύσει τις μεγαλύτερες πένες Humulin. Το ψυγείο να διατηρεί πολλά φαρμακευτικά σκευάσματα διαφόρων τύπων. Η μπαταρία να έχει κοινή προδιαγραφή με τις μπαταρίες για φορητούς υπολογιστές και να είναι ασφαλής στην αυξημένη θερμοκρασία. Να διαθέτει μόνωση στο εσωτερικό του κουτιού και το πάνω κάλυμμα από αφρό. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 34: ΖΥΓΑΡΙΑ Ζυγαριά κολώνα με μεγάλη, άνετη πλατφόρμα ζύγισης, αναστημόμετρο και μεγάλα ψηφία για την εύκολη ανάγνωση του αποτελέσματος. Να αποτελείται από συμπαγή μεταλλική κατασκευή μέγιστης χωρητικότητας 150 κιλών και διαβάθμιση 500 γραμμαρίων για ακρίβεια στη ζύγιση, με δυνατότητα μέτρησης του ύψους με ενσωματωμένο αναστημόμετρο. Οι διαστάσεις της ζυγαριάς να είναι: 28 x 108 x 66 cm περίπου και το βάρος της 13 κιλά. Το μέγεθος της πλατφόρμας να είναι 28 x 37 cm περίπου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 35: ΚΛΙΝΗ ΑΜΕΑ Πολύσπαστη ηλεκτρική κλίνη, υψηλών προδιαγραφών με επένδυση ξύλου. Ενισχυμένο σομιέ με εύκαμπτες, ανθεκτικές, πλαστικές παράλληλες μπάρες στήριξης. Να διαθέτει τέσσερα σημεία επιλογής της θέσης του κορμού για τη μέγιστη διευκόλυνση και άνεση του ασθενή. Το ύψος της κλίνης να ρυθμίζεται ηλεκτρικά, καθώς και μεμονωμένα στην κάθε μετώπη, για την διευκόλυνση και την περιποίηση του ασθενή. Εύκολη μεταφορά στο χώρο, με τέσσερις βαρέως τύπου τροχούς με φρένο. Να διαθέτει τέσσερα μοτέρ λειτουργίας, πλήρως εναρμονισμένα με την καλαισθησία του κρεβατιού, χωρίς να περιορίζονται οι λειτουργίες του. Διπλά ξύλινα πλαϊνά 28

29 ασφαλείας, αμφίπλευρα, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και αφαιρούμενα. Να διαθέτει χειριστήριο για τις λειτουργίες και δυνατότητα επιλογής λειτουργιών ή κλειδώματος του χειριστηρίου για αποφυγή ατυχημάτων. Η συναρμολόγηση της κλίνης, να είναι απλή και να μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα άτομο, χωρίς εργαλεία. Διαστάσεις: μήκος κλίνης: 218 cm περίπου, συνολικό βάρος κλίνης: 116 kg, μέγιστο βάρος ατόμου: 170 kg, πτυσσόμενη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 36: ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΠΑΝΙΟΥ. Αμαξίδιο μπάνιου από ελαφρύ πλαστικό υλικό, τροχήλατο με ποδόφρενα και δοχείο, πλάτη εργονομική προσθαφαιρούμενη, ανακλινόμενα πλαϊνά για εύκολη μεταφορά, υποπόδια προσθαφαιρούμενα, περιστρεφόμενα και ρυθμιζόμενα στο ύψος και προσθαφαιρούμενο δοχείο νυχτός. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Φάρδος καθίσματος 46cm, Βάθος καθίσματος 45cm, Ύψος καθίσματος 53cm, Ύψος από το έδαφος με βάση για δοχείο 44cm, μέγιστο βάρος χρήστη 130 kg και περιστρεφόμενοι τροχοί 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 37: ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Αμαξίδιο μεταφοράς μεταλλικού σκελετού, με εμπρόσθιους συμπαγείς τροχούς για μεγαλύτερη αντοχή. Να είναι πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση, να διαθέτει μαλακό κάθισμα με εμπρόσθιο άνοιγμα για χρήση τουαλέτας, αποσπώμενους βραχίονες, αποσπώμενα υποπόδια, φρένα στους πίσω τροχούς, για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο και μέγιστο βάρος χρήστη 100 Kg. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 38: ΤΡΟΧΕΙΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Tροχήλατο καρότσι μεταφοράς καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού. Να διαθέτει 2 ρόδες με φρένο, ανοξείδωτο με σάκο από καραβόπανο Διάσταση: 0,50X0,1,00X0,90 m περίπου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 39: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ Στατώ ορών με βάση με 5 ακτίνες, αυτόματη ρύθμιση ύψους, τροχήλατο, ανοξείδωτο με 2 γάντζους Διάσταση: 1,20-2,00 m περίπου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 40: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Εξεταστικός φωτισμός κατάλληλος και για μικροεπεμβάσεις. Να διαθέτει 6 λαμπάκια LED, που παρέχουν ψυχρό λευκό φωτισμό. Αυξομείωση της έντασης του φωτός με ειδικό διακόπτη 29

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15002/719762 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoϋπ :59009.25 περ. Φ.Π.Α 23%. Πηγή : Ιδίοι Πόροι

Πρoϋπ :59009.25 περ. Φ.Π.Α 23%. Πηγή : Ιδίοι Πόροι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια: «Έπιπλα, σκεύη» Φορέας : ήµος ιονύσου Πρoϋπ :59009.25 περ. Φ.Π.Α 23%. Πηγή : Ιδίοι Πόροι ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2012 ΦΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩΞΕ-ΘΩΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩΞΕ-ΘΩΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 29-4 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 280 Αρµόδιος υπάλληλος. Παλαιολόγος Tηλ επικοινωνίας 2132020244 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Φρειδερίκη Μαργαρίτου Τηλέφωνο : 2331350207 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140 Χ 80 εκ. Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, χρώματος γκρί ανθρακί, ο οποίος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω 2 Τηλ.: 2810 399-214 FAX: 2810 280-780 ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90)

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) (3) ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, για την προµήθεια: 1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.467,00 ΕΥΡΩ Πέµττη 3-6-04 Ω /09:00 2. ΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (γραφεία, συρταροθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ. 1) ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΑΚΤΥΛΟΥ. ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 800 Το οξύµετρο δακτύλου πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707945 2015-04-15

15PROC002707945 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7ΗΜ3Ω1Ρ-5Χ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 15/04/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/32702 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το παρόν Υποέργο 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση καθισμάτων θεάτρου και αναμονής, καθώς και την προμήθεια και μεταφορά συμπληρωματικών επίπλων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α.Δ.Α.ΒΤΝΛ469Η2Ι-ΙΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο: 24-10-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 13149 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ)

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1 Πεδίο εφαρµογής Τα έπιπλα είναι µια ευρεία οµάδα προϊόντων που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά είδη επίπλων (καρέκλες, τραπέζια, ιµατιοθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002836135 2015-06-10

15PROC002836135 2015-06-10 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήµος Λήµνου Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τηλέφωνο: 2254350015 FAX : 2254050050 Ηλεκτ. ιεύθυνση: www.limnos.gov.gr Μύρινα, 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: 8223 Θέµα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΑΟΥΝΕΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΑΟΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΑΟΥΝΕΣ 34 39 Ειδικά χρώματα δερματίνης κατόπιν παραγγελίας στη σελ. 43 Κρεβάτι µε ξύλινα πόδια οξιάς λουστραρισµένα & οπή στο προσκέφαλο 1,85 X 0,65 X 0,70 m Αποχρώσεις ξύλου: φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741763 2015-04-30

15PROC002741763 2015-04-30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 30/04/2015 Α.Π.: 2848 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 3/2015) Το

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου» ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Μ.: Π26/2015 ΠΡΟΫΠ.: 8.703,50 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Τιμολόγιο τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελ. Συντελεστές ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ Μουσειογραφικής ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μελέτης (ΕΕ) Εφαρμογής Ομάδα Μελέτης ΜΕΛΤ. Έλενα Μελίδη Αν. Προϊσταμένη Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης- Αρχαιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 69/12)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 69/12) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Β. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Aρ. Βατουσίου Τηλέφωνο:210 3381138 Ε-mail:promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 -

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 - ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00-08H11220 120 1x1.89 1,89 1,23 x 1,50 500 x 1050 600,00 640,00 - Εξωτερικό περίβλημα από βαρέως τύπου ναυπηγικό αλουμίνιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ-ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ-ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ-ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Α/Α CPV ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 33124100-6 Ωτοσκόπιο ΤΜΧ. Με παράθυρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΤΙΜΗ ΣΕΤ

Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΤΙΜΗ ΣΕΤ Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ 660 ΚΩΔ.: 201061 WICKER ΚΑΦΕ 660 Καναπές 131χ69χ79 εκ. ύψος Πολυθρόνα 73x69x79 εκ. ύψος Τραπεζάκι 92x50x39 εκ. ύψος Μαξιλάρια μόνο κάθισμα ΚΡΕΜ Πλαίσιο μεταλλικό ΤΙΜΗ ΣΕΤ 630

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

1. ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε Γενική Διεύθυνση Παροχών Δ/νση Παροχών Ασθενείας, Τμήμα: Νοσ. Εξων. Περίθαλψης Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4870 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014 Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013 ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ελεγμένα ως προς την ασφάλεια Τα έπιπλα FLEXA κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα...

Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα... Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα... Κοιμηθείτε άφοβα με ανοικτές τις μπαλκονόπορτες Πτυσσόμενο Παντζούρι Ασφαλείας Ασφάλεια και Λειτουργικότητα. Δυνατότητα κλειδώματος με 4 έως 8 κρυφούς πείρους Φ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. 3. Αναλυτική περιγραφή των ειδών Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ. 3.1. Καθίσµατα 3.1.1 Κάθισµα θεάτρου

Α.1. 3. Αναλυτική περιγραφή των ειδών Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ. 3.1. Καθίσµατα 3.1.1 Κάθισµα θεάτρου 3. Αναλυτική περιγραφή των ειδών Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 3.1. Καθίσµατα 3.1.1 Κάθισµα θεάτρου Είδος: Κάθισµα θεάτρου Κωδικός αριθµός είδους 1 Ποσότητα: 281 τεµάχια Α.1 Περιγραφή καθίσµατος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002815356 2015-06-02

15SYMV002815356 2015-06-02 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26ης Οκτωβρίου 1-3 Τ.Κ.54626 Πληρ.: Πέτρος Κοταμανίδης Τηλέφωνο: 2310 507454 Φαξ: 2310 541848 E-mail : efetthess.egr@gmail.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Μάρτιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίπλωση γραφειακών χώρων της Υπηρεσίας Γραφείων Βουλευτών του επί της οδού Μητροπόλεως 1 κτιρίου της Βουλής, σύμφωνα με τις λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ-FAX:2103381138 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ.:18/5/15. Ημερομηνία Διενέργειας 05.06.2015 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

ΗΜΕΡ.:18/5/15. Ημερομηνία Διενέργειας 05.06.2015 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΤΗΛ: 213 2058557 FAX: 213 2058614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:11372 ΗΜΕΡ.:18/5/15 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το παρόν κείμενο επιχειρεί να δώσει μια πλήρη εικόνα για το τι ισχύει σήμερα στην ευρωπαϊκή ένωση και κατ επέκταση και στην Ελλάδα για την διανομή ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 1. Να είναι καινούριο αμεταχείριστο, και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, κατακόρυφο, ορθογώνιο, τεχνολογίας NO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΙ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ)»CPV 33171110-3 του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΙ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ)»CPV 33171110-3 του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 6-2-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3552 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014 FLEXA White. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-08-2014. www.flexaworld.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014 FLEXA White. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-08-2014. www.flexaworld. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014 FLEXA White Συνιστώμενος τιμοκατάλογος Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-08-2014 www.flexaworld.com ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ελεγμένα ως προς την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Πτυσσόμενα Έπιπλα & Προτάσεις Ύπνου

Πτυσσόμενα Έπιπλα & Προτάσεις Ύπνου Κεντρική Έκθεση Εργοστάσιο 23o Χλμ Αθηνών- Λαυρίου, Κορωπί Fax: 210 6627062 Τηλ.: 210 6020381, 2, 3 info@xdesign.gr Αθήνα-Μέτς Κρυονέρι Αγ. Ιωάννης-Ρέντη Καλλιμάρμαρο 120 Εν. Εργοστάσια 120 Εν. Εργοστάσια

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΑΣΚ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρου πωλητηρίου ΤΑΠ σε υφιστάμενο κτήριο στον Αρχαιολογικό Χώρο Φιλίππων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σε κτήριο που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W.

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W. θα κάτσω σπίτι... αερόθερμα αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 6 σε τρία σε τρία 6 250W σύστημα PTC 8 Ισχύς. Περιστρεφόμενο. 3 ς. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 10611 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 03-08-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα H Εταιρία 5-9 Πέργολα Star 10-15 Πέργολα Magna Star 16-21 Πέργολα Mega 23-27 Πέργολα Arch 28-33 Πέργολα Top Star 34-39 Πέργολα Persa

Περιεχόμενα H Εταιρία 5-9 Πέργολα Star 10-15 Πέργολα Magna Star 16-21 Πέργολα Mega 23-27 Πέργολα Arch 28-33 Πέργολα Top Star 34-39 Πέργολα Persa ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Περιεχόμενα H Εταιρία 5-9 Πέργολα Star 10-15 Πέργολα Magna Star 16-21 Πέργολα Mega 23-27 Πέργολα Arch 28-33 Πέργολα Top Star 34-39 Πέργολα Persa 40-45 Κάθετη Κασετίνα Star 46-49

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) Τα επιδαπέδια SERVER-RACK Εσωτερικού Χώρου παρέχουν υψηλή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14248/2012 «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14248/2012 «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14248/2012 «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ανύψωσης καθίσματος

Σύστημα ανύψωσης καθίσματος Προϊόντα ΑμεΑ Σύστημα ανύψωσης καθίσματος Λύσεις συστημάτων ΑμεΑ freestair FREESTAIR Το σύστημα ανύψωσης καθίσματος freestair για τις σκάλες ΑΜΕΑ έχει σχεδιασθεί ειδικά για άτομα όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002358519 2014-10-23

14PROC002358519 2014-10-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2515 /21.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2515 /21.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2515 /21.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 30/03/2015 Α.Π.: 1774 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΟΓΕΑΣ & ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ 54,10 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ µικρός, φορητός και εύχρηστος µετρητής χαρτονοµισµάτων Λειτουργεί µε 4 µπαταρίες ΑΑ και διαθέτει επίσης αντάπτορα ρεύµατος και θήκη µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Το δωμάτιο (υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα) που φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 7 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 19 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 90% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ 10% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 90% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ 10% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 14-10-2013 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 70246 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα θερμαντικά σώματα αδρανείας

Τα νέα θερμαντικά σώματα αδρανείας Θερμαντικά Σώματα αδρανείας της ELNUR Η νέα τεχνολογία της ELNUR, η οποία έχει κατοχυρωθεί με ευρεσιτεχνία, δεν χρησιμοποιεί κανένα τύπο θερμικού υγρού. Βασίζεται σε έναν πρωτεύοντα πομπό θερμότητας, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό)

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό) Πλανητικά Μίξερ 2 dito electrolux πλανητικά μίξερ Πλανητικά μίξερ Πανίσχυρα, κατασκευασμένα για να αντέχουν σε φορτία. Η Dito Electrolux προσφέρει πλούσια γκάμα πλανητικών μίξερ από 5 έως 80 λίτρων, για

Διαβάστε περισσότερα

banquet Στο τμήμα αυτό του καταλόγου μας, παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα είδη της συλλογής τού πρωτοπόρου στο είδος του κατασκευαστή επίπλων για

banquet Στο τμήμα αυτό του καταλόγου μας, παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα είδη της συλλογής τού πρωτοπόρου στο είδος του κατασκευαστή επίπλων για banquet Στο τμήμα αυτό του καταλόγου μας, παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα είδη της συλλογής τού πρωτοπόρου στο είδος του κατασκευαστή επίπλων για χώρους εκδηλώσεων Burgess. Η εργονομική σχεδίαση σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Μαρία Γκιζελή K. Σφακιαννάκη και Γρηγορίου Ε 50 73135 Τηλ.: 28213-41710 Fax: 28210-73847 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ - INFO

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ - INFO 1 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 21.AAA.00611 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΓΚΡΙ 10 21.AAA.00023 ΚΑΘΙΣΜΑ JODI ΜΑΥΡΟ 20 21.AAA.00026 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ LIZA ΤΑΜΠΑ 25 21.AAA.00027 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ LIZA ΜΠΛΕ 25 21.AAA.00008

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο, 30.11.2012 Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Αρ. Πρωτ. : 621 Πληροφορίες : κ. Ευάγγελο Χαρκουτσάκη Τηλ.: 2810 391570 Φαξ: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΟΙ CA-960-150923 L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ M/M

ΦΑΚΟΙ CA-960-150923 L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ M/M L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. CA-96-15923 ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ Π. ΣΥΝΔΙΚΑ 6 - Τ.Κ. 54645 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Υ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 18 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Φ.Μ 9 9 8 8 1 2 8 3 Δ.Ο.Υ Η! ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός συνεργείου

Εξοπλισμός συνεργείου Εργονομία UNIOR προστατέψτε τα χέρια σας Εξοπλισμός συνεργείου Εργαλειοφορείς Πάγκοι εργασίας Εργαλειοθήκες Εργαλειοθήκες Ντουλάπια Ερμάρια ιματιοθήκης Καθαρή αποθήκευση του εργαλείου Ο εξοπλισμός συνεργείου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, διατίθεται σε ιδιαίτερα μεγέθη

Επίσης, διατίθεται σε ιδιαίτερα μεγέθη Τετραπλό Σταντ Προβολή Εντύπων "Wing" Κατασκευασμένο από ασημί ανοδιωμένο τετράγωνο κατακόρυφο ST-DIS 052 προφίλ με στρόγγυλη επιχριωμένη ατσάλινη βάση και 6 x A4 κάθετε διαφανέ ακρυλικέ θήκε εντύπων (ρυθμιζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα