Παρουσίαση Οµίλου. Φεβρουάριος 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση Οµίλου. Φεβρουάριος 2011"

Transcript

1 Παρουσίαση Οµίλου Φεβρουάριος 2011

2 Κύρια σηµεία προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος Ισχυρή πορεία Οµίλου, υψηλές λειτουργικές επιδόσεις, δηµιουργία αξίας για τους µετόχους Ισχυρή διαπραγµατευτική θέση µε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς Ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο ώριµων και νέων δραστηριοτήτωνµε προοπτική ανάπτυξης Ισχυρά στοιχεία Ενεργητικού και υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση Ηγετική θέση στην κατασκευή στην Ελλάδα κυρίως στον τοµέα των δηµοσίων έργων. Ανεκτέλεστο υπόλοιπο περίπου 2,6 δισ. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης από αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο και επενδύσεις στους τοµείς διαχείρισης απορριµµάτων και ΑΠΕ Ισχυρή ροή µερισµάτων από έργα παραχώρησης µεσο-µακροπρόθεσµα 9eld0029 2

3 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld0029 3

4 Σηµαντικά γεγονότα στην ιστορία του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1950 και Ίδρυση των TEB, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και ΑΚΤΩΡ Υπογραφή σύµβασης παραχώρησης για την ΑΤΤΙΚΗ Ο Ο και τη ΓΕΦΥΡΑ Συγχώνευση των TEB, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και ΑΚΤΩΡ Είσοδος στην Αγορά Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ) Απόσχιση κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και εισφορά στην ΑΚΤΩΡ Ίδρυση της REDS, βασικού κορµού στον τοµέα της διαχείρισης ακινήτων Απόκτηση µειοψηφικού ποσοστού στο καζίνο «Μον Παρνές» Είσοδος στον τοµέα της ιαχείρισης Απορριµµάτων µε την ίδρυση της ΗΛΕΚΤΩΡ Απόκτηση ποσοστού στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ Πρώτα κατασκευαστικά συµβόλαια σε Ρουµανία και Μέση Ανατολή (Κουβέιτ) Ίδρυση από την ΑΚΤΩΡ θυγατρικής εταιρείας στη Μέση Ανατολή Απόκτηση της HERHOF από την ΗΛΕΚΤΩΡ Συµµετοχή σε 3 από τα 5 έργα παραχωρήσεων που ανατέθηκαν στην Ελλάδα Απόκτηση της Παντεχνικής που οδήγησε σε απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην ΑTTIKH Ο Ο (59,2%) Απόσχιση κλάδου παραχωρήσεων και εισφορά στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Ανταλλαγή µεριδίου 30% της Ελληνικός Χρυσός µε το 20% της European Goldfields Αλλαγή επωνυµίας από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Εκκίνηση των παραχωρήσεων ΜΟΡΕΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ και ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 9eld0029 4

5 Οργανωτική δοµή του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ (4) Κατασκευή Παραχωρήσεις ιαχείριση Απορριµµάτων Ενέργεια Ανάπτυξη Ακινήτων Άλλες Συµµετοχές 100% 100% 80% 84% 55,4% 23,4% (2) 100% (1) No 1 στην Ελλάδα No 1 στην Ελλάδα Ηγέτης στην Ελλάδα και Κύπρο 22,74% 100% Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης Σηµαντικό χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας 15,3% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Αξίες κατανεµηµένες σε διάφορα ποσοστά µειοψηφίας 9eld εργαζόµενοι σε 10 χώρες Κεφαλαιοποίηση: 696εκατ. (3) (1) Έµµεση συµµετοχή µέσω ΑΚΤΩΡ (2) Έµµεση και άµεση συµµετοχή (µέσω ΑΚΤΩΡ) (3) Με τιµές κλεισίµατος 18 Φεβρουαρίου 2011 (4) 76ηστη λίστα ENR των 225 ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ GLOBAL CONTRACTORS (Αύγουστος 2010) Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατέχει δεσπόζουσα θέση και δραστηριοποιείται σε διάφορους τοµείς υποδοµών στην ευρύτερη περιοχή

6 Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Βασικά οικονοµικά µεγέθη & 9M2010 (ποσά σε εκατ. ) Έσοδα EBIT Μ09 9Μ Μ09 9Μ10 Κέρδη προ Φόρων Καθαρά κέρδη µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας Μ09 9Μ Μ09 9Μ10 Σηµείωση : Τα αποτελέσµατα του 2008 και του 2009 περιλαµβάνουν την πλήρη ενοποίηση της Παντεχνικής και της Αττικής Οδού και ως εκ τούτου δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αποτελέσµατα του 2005, 2006 και eld0029 6

7 Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Βασικά οικονοµικά µεγέθη & 9M2010 (συνέχεια) (ποσά σε εκατ. ) Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μ Μ10 Καθαρός δανεισµός (1) Καθαρός Εταιρικός δανεισµός (2) (1) Στo 9M 2010 συµπεριλαµβάνονται προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών (που γνωστοποιούνται ως Απαιτήσεις) 188,9 εκατ. και οµόλογα διακρατούµενα ως τη λήξη ύψους 87,5εκατ. Στις 31/12/2009 περιλαµβάνονται προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών ύψους 209,0 εκατ. 9eld Μ Μ10 (2) Εξαιρουµένων δανεισµού και διαθεσίµων έργων παραχώρησης (BOT)

8 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld0029 8

9 Επισκόπηση του τοµέα κατασκευών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΑΚΤΩΡ) ΗΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., 100% θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είναι ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 60 χρόνια παρουσίας στην αγορά Κρίσιµο µέγεθος που παρέχει οικονοµίες κλίµακας Καθοριστικός ρόλος στην πρόσφατη συγκέντρωση του κατασκευαστικού κλάδου Κύριες προκλήσεις υλοποίηση συνολικού ανεκτέλεστου ύψους ~ 2,6 δισ. βελτίωση λειτουργικών περιθωρίων κέρδους εδραίωση της Άκτωρ στις διεθνείς αγορές (~ 34% του ανεκτέλεστου βρίσκεται στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή) Τα έσοδα από την κατασκευή για το έτος 2009ανήλθαν σε 1,78δισ.και για το 9Μ 2010 σε 981 εκατ. 9eld0029 9

10 Βασικά δυνατά σηµεία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τοµέα των κατασκευών Ικανότητα και όραµα Εµπειρία & τεχνογνωσία σε Οδικά έργα Γέφυρες Φράγµατα Σήραγγες Εγκαταστάσεις επεξεργασίαςνερού Λιµένες Κτήρια Εργοστάσια Η/Μ Εγκαταστάσεις Αθλητικές Εγκαταστάσεις ίκτυα φυσικού αερίου & καυσίµων ιοικητικές ικανότητες Όραµα Ισχυρά οικονοµικά στοιχεία Πηγή: ηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία 31/12/2009 9eld µας καθιστούν ηγέτες και επιτρέπουν 3% 3% 1% 22% 18% 53% Στον Κύκλο Εργασιών περιλαµβάνεται το σύνολο των δραστηριοτήτων (ενοποιηµένα στοιχεία) περαιτέρω ανάπτυξη Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και χρηµατορροές Ηγετικό µερίδιο στον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα Ισχυρή διεθνής επέκταση Οι ικανότητες και το όραµα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιτρέπουν την αξιοποίηση νέων ευκαιριών

11 Ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ... το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συµβολαίων την 30/09/2010 ανέρχεται σε 2,6 δισ. ενώ επιπλέον ~ 147 εκατ. αφορούν έργα που αναµένεται να υπογραφούν Ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ( εκατ., 30 Σεπτεµβρίου 2010) Ανάλυση ανεκτέλεστου ανά γεωγραφική περιοχή Εξωτερικό 34% Ελλάδα 66% Έργα υποδοµών Έργα παραχωρήσεων Ιδιωτικά (1) Έργα εξωτερικού Συνολικό ανεκτέλεστο Πορεία ανεκτέλεστου ( εκατ.) (1) Στα έργα εξωτερικού περιλαµβάνεται και το έργο στο Οµάν ( 629 εκ.) 9eld

12 Ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (συνέχεια) Κύρια τρέχοντα έργα στην Ελλάδα Κύρια τρέχοντα έργα εξωτερικού Έργα Υποδοµών Έργο Συµµετοχή Ποσό (%) ( εκ) ΕΡΓΟΣΕ Λιανοκλάδι- οµοκός 100% 118 ΜΕΤΡΟ Αγ. ηµήτριος Ελληνικό 70% 36 Φράγµα Αποσελέµη 100% 28 Ψυτάλλεια: Λειτουργία και Συντήρηση 48% 49 ΗΣΑΠ (Αναβάθµιση Ηλεκτρ. Σιδηρ. Αθηνών) 70% 23 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης 70% 20 Αποχέτευση Ανατ & υτ. Τοµέα στο Θριάσιο 100% 20 ΝΑ Ευρώπη Έργο Συµµετοχή Ποσό (%) ( εκ) Αυτ/µος Τhrakia Nova Zagora- Yambol (BG) 100% 55 Αυτ/µος Σερβία Srpska Kuca-Donji Neradovac 100% 22 Μέγαρο Πολιτισµού & Τέχνης (BG) 100% 3 ιαχείριση αποβλήτων Βουκουρεστίου (RO) 50% 5 Οδικός άξονας 7 Βουκουρεστίου (RO) 100% 9 94 Αγωγός καυσίµων στη Σούδα (Κρήτη) 100% 16 Ναβαρίνο Resorts Μεσσηνία 100% Έργο Συµµετοχή Ποσό (%) ( εκ) Στάδιο Παναθηναϊκού 100% 90 Blue City (Οµάν) 50% 629 Κτήρια Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκίδας 75% 35 Εµπορικό Κέντρο McArthurGlen 100% 19 ηµοτικό Θέατρο Πειραιά 100% 13 Επέκταση Κτηρίου Αεροδροµίου Ιωαννίνων 100% Περιοχή Κόλπου Νέο αεροδρόµιο Ντόχα (Κατάρ) ~40% 93 Αυτοκινητόδροµος Fujairah (ΗΑΕ) 100% 48 1 ος Οδικός Άξονας (Κουβέιτ) 50% 8 Αµερικανική Σχολή του Ντουµπάι 100% 6 Έργα Παραχωρήσεων Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα 87% 360 Ελευσίνα Πάτρα Τσακώνα 17% 522 Μαλιακός Κλειδί 19,3% eld

13 Οι προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην κατασκευαστική αγορά Προοπτικές στην Ελληνική αγορά Το συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕΕθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο ανέρχεται σε 20,4δισ.για επενδυτικά προγράµµατα στην Ελλάδα Εκτός από το ΕΣΠΑ, συνολικά περίπου 11δισ. διατέθηκαν µέσω του προγράµµατος (Ε.Π.) Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας, µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό των έργων υποδοµής και των λοιπών σχετικών υπηρεσιών του συγκοινωνιακού συστήµατος: Η Ελλάκτωρ είναι άριστα τοποθετηµένη για να αναλάβει κατασκευαστικά συµβόλαια αξίας 7,4δισ.τα οποία θα ανατεθούν την περίοδο Προσφορές για έργα τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν από το δεύτερο Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας, τα οποία έχουν ξεκινήσει ή προετοιµάζονται: Επεκτάσεις σιδηροδρόµου και Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Επεκτάσεις της Αττικής Οδού Αεροδρόµιο Καστελίου Κρήτης υνητικές επεκτάσεις της Εγνατίας Οδού µε διακλαδώσεις σε Αλβανία, Σκόπια και Βουλγαρία 9eld ιεθνείς προοπτικές Νότιο-ανατολική Ευρώπη Σηµαντικά κονδύλια της Ε.Ε. προορίζονται για την αναβάθµιση των υποδοµών των χωρών που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. στον τελευταίο γύρο επέκτασης της Ένωσης: Μέση Ανατολή Ρουµανία: περίπου 19 δισ., Βουλγαρία: περίπου 7 δισ. Παραµένει ελκυστική και µεγάλη αγορά Έµφαση σε µεγάλα έργα υποδοµής παρά τις χαµηλότερες προοπτικές εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης Η ΑΚΤΩΡ επιδιώκει δυναµικά τη δραστηριοποίησή της σε Κατάρ και Άµπου Ντάµπι

14 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

15 Επισκόπηση του τοµέα παραχωρήσεων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ) Οι δραστηριότητες παραχώρησης του Οµίλουκαθώς και Λειτουργίας & Συντήρησης αποσχίστηκαν το 2007 και εισφέρθηκαν στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ η οποία είναι 100% θυγατρική τηςελλακτωρενισχύοντας την διαφάνεια του εν λόγω τοµέα Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ είναι ο ηγέτης των παραχωρήσεων στην Ελλάδα και διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων εταιρειών παραχώρησης και λειτουργίας µε αξία ιδίων κεφαλαίων ~ 300 εκ. αποτιµώµενη σε ~1 δισ. Κατέχει 59,2% της ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΥκαι 22,0% της ΓΕΦΥΡΑ Ρίου - Αντιρρίου Αναµενόµενο IRR ~13% Έχει εξασφαλίσει συµµετοχή σε 3 µεγάλα έργα παραχώρησης στην Ελλάδα Συµµετέχει και σε αρκετά µικρότερα συγχρηµατοδοτούµενα έργα (π.χ. µαρίνες και υπόγεια πάρκινγκ) Συµµετέχει σε παραχωρήσεις υπόγειων σταθµών αυτοκινήτων: θέσεις είναι ήδη σε λειτουργία και υπό κατασκευή και επίσης 700 θέσεις πάρκινγκ από συµβάσεις Λειτουργίας & Συντήρησης Σκοπεύει να υποβάλει προσφορά για το αεροδρόµιο στο Καστέλι Κρήτης καθώς και τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού Ερευνά ευκαιρίες για έργα παραχώρησης διεθνώς,συχνά σε συνεργασία µε ξένους εταίρους 9eld

16 Επισκόπηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ιωάννινα Ηγουµενίτσα Τρίκαλα Καρδίτσα Λάρισα Λαµία Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου (Μαλιακός Κλειδί) Υπό κατασκευή Προϋπολογισµός εκ. Συµµετοχή 20% Γέφυρα (Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου) Σε λειτουργία από το 2004 Προϋπολογισµός 839 εκ. Συµµετοχή 22% Ολυµπία Οδός (Αυτοκινητόδροµος Αθήνα Πάτρα Τσακώνα) Υπό κατασκευή Προϋπολογισµός εκ. Συµµετοχή 17% Πάτρα Αίγιο Κόρινθος Τρίπολη Σπάρτη Καλαµάτα Αθήνα Αττική Οδός Σε λειτουργία από το 2000 Προϋπολογισµός 1.244εκ. Συµµετοχή 59% Μορέας (Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα) Υπό κατασκευή Προϋπολογισµός εκ. Συµµετοχή 87% Συµµετοχή στα 3 από τα 5 υπό κατασκευή µεγάλα έργα παραχώρησης, µε πλειοψηφικό ποσοστό σε 1 έργο και µειοψηφικό ποσοστό σε 2 9eld

17 Επισκόπηση των εν λειτουργία παραχωρήσεων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Είδος Παραχώρησης ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ % Συνολικό µήκος Έναρξη λειτουργίας Τέλος παραχώρησης Συνολική επένδυση IRR Ιδίων κεφαλαίων Μέση καθηµερινή κίνηση Έσοδα 2009 Καθαρά κέρδη 2009 Μερίσµατα ξεκινούν το Περιφερειακός αυτοκινητόδροµος µε διόδια (1) 59,2% 65,2Χλµ. Μάρτιος 2001 Σεπτέµβριος εκ. (431 επιδότηση, 174 Ίδια Κεφάλαια, 639 δάνεια) 13,1% ~ οχήµατα 249 εκ. 60 εκ Γέφυρα µε διόδια (1) 22,0% 2,3Χλµ. (2) Αύγουστος 2004 εκέµβριος εκ. (400 επιδότηση, 65 Ίδια Κεφάλαια, 370 δάνεια) 13% ~ οχήµατα 51εκ. 10 εκ (2009Μέρισµα: 9εκ.) 9eld Λειτουργική διαχείριση ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ: 47,4% ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 23,1% Επενδύσεις χαµηλού ρίσκου µε µεγάλες αποδόσεις Σηµειώσεις: (1) Λειτουργική διαχείριση από τις ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ & ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αντίστοιχα (2) 8,2 χλµ. συνολικό µήκος, το οποίο συµπεριλαµβάνει τις γέφυρες πρόσβασης, σταθµούς διοδίων και τις συνδέσεις µε το εθνικό δίκτυο

18 Επισκόπηση του τοµέα παραχωρήσεων Η ελληνική αγορά παραχωρήσεων Η ελληνική αγορά παραµένει ο κύριος στόχος της εταιρείας Ισχυρές προοπτικέςκαθώς το ελληνικό δηµόσιο όλο και περισσότερο χρησιµοποιεί τη µέθοδο των παραχωρήσεων και της συγχρηµατοδότησης (Σ ΙΤ) για τα έργα υποδοµής ύο σηµαντικά έργα παραχώρησης αναµένονται στο άµεσο µέλλον: Αεροδρόµιο Καστελίου Κρήτης (προϋπολογισµός 1,0δισ.) Επεκτάσεις Αττικής Οδού Τα έργα Σ ΙΤ (νόµος για τα Σ ΙΤ 3389/2005)είναι µικρότερα καιαναµένεται να αυξηθεί ο ρυθµός ανάθεσής τους: Η διεθνής αγορά παραχωρήσεων Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ παρακολουθεί δυνητικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές και επιλεκτικά συµµετέχει σε διαγωνισµούς έργων παραχώρησης Εστίαση σε χώρες όπου ήδη υπάρχει δραστηριότητα Επιλογή σύµπραξης µε άλλες κατασκευαστικές εταιρείες εφόσον κριθεί αναγκαίο Στοχεύει, µε την ΗΛΕΚΤΩΡ ως διαχειριστή και την ΑΚΤΩΡ ως κατασκευαστή, σε έργα ιαχείρισης Απορριµµάτων σε Άµπου Ντάµπι, Οµάν, Ρωσσία. Εγκεκριµένος προϋπολογισµός ύψους ~ 4 δισ. Προσωρινός ανάδοχος για το Κτήριο Αστυνοµικής ιεύθυνσης Πειραιώς. Είµαστε στη διαδικασία οριστικοποίησης όλων των σχετικών εγγράφων (40 εκ. κατασκευή) Επιλεκτική αναζήτηση ευκαιριών και σε άλλες υποδοµές (απορρίµµατα, µαρίνες) 9eld

19 Επισκόπηση των παραχωρήσεων/έργων Σ ΙΤ προς ανάθεση Ελλάδα Έργο Ποσό ( εκ.) Στάδιο Αεροδρόµιο Καστελίου Αναµονή Εκκίνησης ιαδικασίας Φυλακές Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας 240 Έχουµε προεπιλεγεί Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 90 Έχουµε προεπιλεγεί Αστυνοµική ιεύθυνση Πειραιά 75 Ανάδοχος 12 Σχολικά κτήρια στην Αττική 75 Κατάθεση προσφοράς 16 Σχολικά κτήρια στην Κεντρική Μακεδονία 80 Έχουµε προεπιλεγεί Αίθουσες ικαστηρίων (Πάτρα & Ηράκλειο) 120 Έχουµε προεπιλεγεί ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 90 Κατάθεση έκδ. ενδιαφέροντος 13 Αστυνοµικοί σταθµοί 110 Έχουµε προεπιλεγεί Κτήριο όµπολη στην Ηπειρο 19 Κατάθεση έκδ. ενδιαφέροντος Κτήριο ιοίκησης στην Αλεξανδρούπολη 26 Κατάθεση έκδ. ενδιαφέροντος Εξωτερικό Ρωσσία/Yanino ιαχείριση Απορριµµάτων 300 Ανάδοχος 9eld

20 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

21 Περιβάλλον: σύνοψη της αγοράς υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων (ΗΛΕΚΤΩΡ) Η ΗΛΕΚΤΩΡ είναι ο αναµφισβήτητος ηγέτης της αγοράς διαχείρισης απορριµµάτων και παραγωγής ενέργειας από αυτά σε Ελλάδα και Κύπρο Μεγάλη τεχνογνωσία σε θέµατα σχεδιασµού, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης ΧΥΤΑ, µονάδων µηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, αποτεφρωτήρων και µονάδων ανακύκλωσης Η ΕΛΛΑΚΤΩΡδραστηριοποιείται στον τοµέα ιαχείρισης Απορριµµάτων µέσω της κατά 80% θυγατρικής της ΗΛΕΚΤΩΡ Η ΗΛΕΚΤΩΡ έχει ευρεία τεχνογνωσία και µεγάλη εµπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία ενεργειακών µονάδων µε καύσιµο το βιοαέριο και είναι ο µοναδικός παραγωγός ενέργειας από βιοαέριο στην Ελλάδα Αντίστοιχη µονάδα βιοαερίου ισχύος ~ 10 MW κατασκευάζεται στην Αθήνα Σε φάση αδειοδότησης βρίσκονται δύο ενεργειακές µονάδες µε καύσιµο τη βιοµάζα συνολικής ισχύος ~ 60 MW Κατασκευαστικό ανεκτέλεστο ύψους ~ 40,1 εκ. Επαναλαµβανόµενα λειτουργικά έσοδα (εκτός κατασκευής) ~ 60 εκ. ετησίως. 9eld Μέσω της γερµανικής θυγατρικής Herhof και Helector Germany κατέχει άδειες ευρεσιτεχνίας τεχνολογιών οι οποίες είναι παγκοσµίως γνωστές Επέκταση των δραστηριοτήτων της µε την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη Βουλγαρία και τα Σκόπια

22 Επισκόπηση της αγοράς διαχείρισης απορριµµάτων 100% 80% 60% 40% 20% 0% Romania Lithuania Malta ΕΕ: ιαχείριση Αστικών Απορριµµάτων, 2007 (% συνόλου απορριµµάτων) Poland Cyprus Latvia Greece Czech Rep Slovakia Hungary Estonia Ireland Portugal Spain Πηγή: Eurostat News release, 9 Μαρτίου % 175.0% 150.0% 125.0% 100.0% 75.0% 50.0% 25.0% 0.0% UK Finland Italy France Luxemburg Austria Landfilled Incinerated Recycled Composted % ΒΑΑ (1) που εναποτέθηκαν σε ΧΥΤΑ το 2007 σε σύγκριση µε το 1995 (1) ) Βιοδιασπώµενα Αστικά Απορρίµµατα Πηγή: Eurostat 2009 Denmark Belgium Sweden Netherlands Malta Slovakia Latvia Portugal Romania Spain Ireland Cyprus Greece Finland Hungary Lithuania France Bulgaria Poland Luxembourg Czech Republic Italy UK Slovenia Estonia Denmark Austria Sweden Belgium Netherlands Germany Germany Οι τάσεις στον τοµέα διαχείρισης απορριµµάτων (έναντι της µεταφοράς τους σε ΧΥΤΑ)και στην παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο δηµιουργούν σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την Ελλάδα Στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και των Βαλκανίων οι προοπτικές ανάπτυξης είναι επίσης σηµαντικές καθώς η σχετική αγορά δεν είναι αναπτυγµένη. Η ΗΛΕΚΤΩΡ εισέρχεται σταδιακά σε αυτές τις αγορές µέσω : Καθώς η Ελλάδα υστερεί έναντι των λοιπών δυτικοευρωπαίων χωρών αναφορικά µε την περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση απορριµµάτων, η Ελληνική αγορά προσφέρει καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης έναντι αυτών των αγορών 9eld της παρουσίας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις όµορες χώρες στον τοµέα κατασκευών/ακινήτων καθώς και της πρωτοποριακής τεχνογνωσίας που διαθέτει η ΗΛΕΚΤΩΡ

23 Οι δραστηριότητες της ΗΛΕΚΤΩΡ επικεντρώνονται στις φάσεις της διαχείρισης απορριµµάτων µε τη µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗ ια χειρός Υγειονοµική ταφή µε βιολογική επεξεργασία Μηχανική στραγγισµάτων ταξινόµηση και Μηχανική οπτικός Θερµική Βιολογική Ανάκτηση βιοαερίου & διαχωρισµός Επεξεργασία συµπαραγωγή ενέργεια Επεξεργασία από ανανεώσιµες πηγές Μηχανικός διαχωρισµός Αερόβια χώνευση Αναερόβια χώνευση Αποτέφρωση Αεριοποίηση* Πυρόλυση* * εν έχει εφαρµοστεί ακόµα σε εµπορική κλίµακα 9eld One-stop shop στις πλέον πολύτιµες φάσεις της διαχείρισης απορριµµάτων

24 Υπάρχον χαρτοφυλάκιο έργων διαχείρισης απορριµµάτων Τύπος έργου Περιγραφή Τοποθεσία Χώρα υναµικότητα Κυριότητα Κατάσταση Σχόλια Κατασκευή & ιαχείριση ΧΥΤΑ & µονάδων επεξεργασίας στραγγισµάτων Μονάδες µηχανικής βιολογικής επεξεργασίας απορριµµάτων Μονάδες διαχείρισης νοσ/κών αποβλήτων Κατασκευή ΧΥΤΑ Άνω Λιόσια, Αττική Ελλάδα χιλ. τόνοι/έτος n/a Ανακατασκευή - " " Φυλή, Αττική " " χιλ. τόνοι/έτος n/a Υπό κατασκευή - " " Ταγαράδες, Θεσσαλονίκη " " 720 χιλ. τόνοι/έτος n/a Ανακατασκευή - " " Μαυροράχη, Θεσσαλονίκη " " 540 χιλ. τόνοι/έτος n/a Λειτουργία - " " Λειβαδιά " " 50 χιλ. τόνοι/έτος " " Υπό κατασκευή - " " Θήβα " " 70 χιλ. τόνοι/έτος " " Υπό κατασκευή - " " Λήµνος " " 40 χιλ. τόνοι/έτος " " Λειτουργία - ιαχείριση ΧΥΤΑ Πάφος Κύπρος 70 χιλ. τόνοι/έτος 100% Λειτουργία 10ετής παραχώρηση από το 2005 ιαχείριση ΧΥΤΑ Λάρνακα 50 χιλ. τόνοι/έτος 100% Λειτουργία 10ετής παραχώρηση από το 2010 Διαχείριση μονάδων επεξ. στραγγισμ Φυλή & Α. Λιόσια Ελλάδα 750 μ3/ημέρα 100% Λειτουργία 6ετής Σύµβαση Λειτουργίας Διαχείριση μονάδων επεξ. στραγγισμ. Πάφος Κύπρος 230 μ3/ημέρα 100% Λειτουργία 6ετής Σύμβαση Λειτουργίας Herhof Recycling Osnabrueck Βερολίνο ΜΜΒΕ Trier ΜΜΒΕ Λάρνακα ΜΜΒΕ Ηµαθία ΜΜΒΕ Α. Λιόσια Ανακύκλωση Imathia MBT & Κομποστοποίηση Αποτεφρωτήρας νοσοκοµειακών απορριµµάτων Osnabrueck Βερολίνο Trier Λάρνακα Βεργίνα, Ηµαθία Katerini Αττική Γερµανία " " " " Κύπρος Ελλάδα Greece 105 χιλ. τόνοι/έτος 180 χιλ. τόνοι/έτος 180 χιλ. τόνοι/έτος 220 χιλ. τόνοι/έτος 100 χιλ. τόνοι/έτος χιλ. τόνοι/έτος kt/y 100% n/a n/a 100% 100% 100% 70% Λειτουργία Λειτουργία Λειτουργία " " Λειτουργία " " Υπογ/µένη Σύµβαση Υπογ/µένη Σύµβαση 17ετής παραχώρηση από το 2006 Για λογαριασµό τρίτου (turnkey) Για λογαριασµό Ετοιμοπαράδοτο τρίτου σε τρίτο (turnkey) 10ετής παραχώρηση από το ετής παραχώρηση 6ετής Σύμβαση Λειτουργίας Άνω Λιόσια, Αττική Ελλάδα 12 χιλ. τόνοι/έτος 70% (α) Λειτουργία 9ετής παραχώρηση από το 2007 Μονάδες ανακύκλωσης απορριµµάτων Μονάδες παραγωγής ενέργειας από απορρίµµατα Αιολική ενέργεια ΕΠΑΝΑ Φυλή, Αττική Ελλάδα 100 χιλ. τόνοι/έτος 20% Λειτουργία Ιδιωτική Επένδυση Μονάδα ανακύκλωσης Κορωπίου Κορωπί, Αττική Ελλάδα 75 χιλ. τόνοι/έτος 20% Υπό κατασκευή Ιδιωτική Επένδυση ΒΕΑΛ: µονάδα παραγωγής ενέργειας µε καύσιµο το βιοαέριο (β) Άνω Λιόσια, Αττική Ελλάδα 23,5MW 50% (γ) Λειτουργία 20ετής ΣΑΗ από το 2004 Ταγαράδες: µονάδα παραγωγής ενέργειας µε καύσιµο το βιοαέριο Ταγαράδες, Θεσσαλονίκη " " 5,0MW 100% Λειτουργία 20ετής ΣΑΗ από το 2007 Φυλή: µονάδα παραγωγής ενέργειας µε καύσιµο το βιοαέριο Φυλή, Αττική " " 10MW 100% Άδεια παραγωγής Ανατέθηκε το 2009 Αειφορική ωδεκανήσου Ρόδος, Κως, Πάτµος " " 7,8MW 99,5% Λειτουργία 20ετής ΣΑΗ από το 2007 Σηµειώσεις: ΜΜΒΕ: Μονάδα Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας, ΣΑΗ: Συµβόλαια αγοραπωλησίας ηλεκτρισµού (α) Το 20% ελέγχεται από την Άρση ΑΕ και το 10% από την Polyeco (β) η Μεγαλύτερη στην Ευρώπη (γ) Το υπόλοιπο 50% ελέγχεται από την EDL 9eld

25 Προοπτικές αγοράς διαχείρισης απορριµµάτων Ελληνική Αγορά Η στρατηγική µας συνιστάται στη διατήρηση της κυρίαρχης θέσης στην ελληνική αγορά, κυρίως µέσω σχηµάτων Σ ΙΤ και ιδιωτικής χρηµατοδότησης Η ΗΛΕΚΤΩΡ έχει επιλεγεί ως προσωρινός µειοδότης στο πρώτο έργο διαχείρισης απορριµµάτων µε παραχώρηση στην Ελλάδα (Ηµαθία, 100 χιλ. τόνοι / έτος) Οι προοπτικές εµφανίζονται ευοίωνες καθώς το Ελληνικό ηµόσιο δεν έχει προχωρήσει ακόµα στα απαραίτητα έργα για τη συµµόρφωσή του µε τις οδηγίες της Ε.Ε. σχετικά µε τα απορρίµµατα Έργα Παραχώρησης Έργο.Α.* Αθηνών -πάνω από 1,3 εκατ. τόνοι /χρόνο Έργο.Α. Σερρών χιλ. τόνοι /χρόνο Έργο.Α. Πατρών χιλ. τόνοι χρόνο Έργα Σ ΙΤ Έργο.Α. Θεσσαλονίκης χιλ. τόνοι /χρόνο Έργο.Α. υτ. Μακεδονίας χιλ. τόνοι /χρόνο *.Α. : ιαχείριση Απορριµµάτων 9eld ιεθνής Αγορά Αναγνωρίζοντας ευκαιρίες στο διεθνή χώρο και δεδοµένης της βραδύτητας µε την οποία το Ελληνικό ηµόσιο προκηρύσσει νέα έργα, η ΗΛΕΚΤΩΡ στοχεύει διάφορες χώρες του εξωτερικού όπως Κύπρος, Βαλκάνια, Ρωσία και Μέση Ανατολή Έργα υπό διερεύνηση / υποβολή προσφοράς: Έργο.Α. Άµπου Ντάµπι - ιαχείριση άνω των 2,5 εκατ. τόνων απορριµµάτων το χρόνο Έργο.Α. Αγ. Πετρούπολης (Σ ΙΤ) χιλ. τόνοι /χρόνο Έργο παραχώρησης.α. Λευκωσίας χιλ τόνοι /χρόνο Έργο παραχώρησης.α. Λεµεσού χιλ. τόνοι /χρόνο Έργο.Α. Έσσεξ µε Ιδ. χρηµατοδότηση 50 χιλ. τόνοι / χρόνο Κατασκευή και τριετής εκµετάλλευση έργου ανάκτησης βιοαερίου στην Ιορδανία σύµβαση ~ 20 εκατ. Έργο ΧΥΤΑ µε Ιδ. χρηµατοδότηση στα Σκόπια ιάφορα ολοκληρωµένα έργα σε Ρουµανία και Πολωνία

26 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

27 Περιεχόµενα 1. Σύνοψη Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 5.α. Προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της αιολικής ενέργειας 5.β. Σηµαντική παρουσία στον τοµέα της θερµικής ενέργειας 5.γ. Σηµαντική παρουσία στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

28 Επισκόπηση της ελληνικής αγοράς ΑΠΕ Ευνοϊκό θεσµικό πλαίσιο Οι ΑΠΕ πρέπει να καλύψουν το 20% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας & το 40% της ηλεκτρικής µέχρι το 2020 Σηµαντικές Προοπτικές Ανάπτυξης Ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα µέχρι το 2020 (MW) Εγγυηµένα συµβόλαια αγοραπωλησίας ηλεκτρισµού (ΣΑΗ) για 20 χρόνια µε ΕΣΜΗΕ ή ΕΗ Ο νέος νόµος για τις ΑΠΕ (3851/2010) αναµένεται να επιταχύνει τη διαδικασία αδειοδότησης Επιδοτήσεις 20% έως 40% (Ν.3299/04) Ελκυστικά τιµολόγια µε ρήτρες αναπροσαρµογής, +20% αύξηση σε περίπτωση µη χρήσης των επιδοτήσεων ~7.500MW µε την παραδοχή ότι όλες οι άλλες πηγές ΑΠΕ θα φτάσουν το στόχο τους Πηγή:Εθνικό Σχέδιο ράσης για την επίτευξη της συµβολής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020 Η Ελληνική Αγορά ΑΠΕ διέπεται από συνεχώς βελτιούµενο θεσµικό πλαίσιο & υψηλούς προβλεπόµενους ρυθµούς ανάπτυξης µε τα αιολικά να αποτελούν την κινητήρια δύναµη για να µπορέσει η Ελλάδα να επιτύχει στους στόχους της για τις ΑΠΕ 9eld

29 Επισκόπηση του κλάδου των ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ) Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ εισήλθε στον τοµέα των ΑΠΕ το 2000 µέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ 7Αιολικά Πάρκα σε λειτουργία και 1 Φωτοβολταϊκό συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 118 MW 116 MWβρίσκονται υπό κατασκευή, εκ των οποίων τουλάχιστον 72 MWθα τεθούν σε λειτουργία εντός του 2011 ιασφάλιση µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης για όλα τα έργατα οποία είναι σε λειτουργία ή υπό κατασκευή Μοντέλο λειτουργίας & υλοποίησης ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η επίβλεψη γίνεται εσωτερικά η συντήρηση και η καθηµερινή λειτουργία γίνεται από τρίτους (outsourcing) Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι η βασική αγορά µας. Οι κύριοι στόχοι µας είναι: Μερίδιο µέχρι 20% στην εγχώρια αγοράτα επόµενα τρία χρόνια Να καταστούµε ένας εκ των δύο µεγαλύτερων εγχώριων ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ ιερεύνηση της ελκυστικότητας ξένων αγορών Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στις ΑΠΕ Η έµφαση παραµένει στην αιολική ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένων των θαλάσσιων αιολικών πάρκων Εξετάζουµε και τις άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ (π.χ. το Φωτοβολταϊκό ισχύος 2 MW, το πρώτο αυτού του µεγέθους στην Ελλάδα) Εξαιρετικές σχέσεις µε προµηθευτές ανεµογεννητριών 9eld

30 Επισκόπηση έργων ΑΠΕ & βασικά οικονοµικά στοιχεία Το συνολικό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα ανέρχεται σε ~2.100 MW Επένδυση/MW Βασικά Οικονοµικά στοιχεία Αιολικών Πάρκων Ίδια Κεφάλαια/MW (25% CAPEX) Επιδότηση/MW 1,30εκ. 0,32 εκ. 0,26 0,52 εκ. Ετήσιο Έσοδο/MW Περιθώριο EBITDA αιολικών πάρκων 80% Περιθώριο EBIT αιολικών πάρκων 55% Επισκόπηση του χαρτοφυλακίου της ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ Περιβαλλοντικοί Όροι/ΠΠΕΑ Αιτήσεις Άδειες παραγωγής & περιβαλλοντικοί όροι Άδειες εγκατάστασης Υπό κατασκευή Σε λειτουργία Σε λειτουργία Υπό κατασκευή Άδειες εγκατάστασης Αιτήσεις Άδειες παραγωγής & περιβαλλοντικοί όροι/ππεα 9eld

31 Παρουσία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην παραγωγή θερµικής ενέργειας Η Ελλάκτωρέχει παρουσία στον τοµέα παραγωγής θερµικής ενέργειας µέσω της ElpedisonΕνεργειακή Α.Ε., η οποία είναι ο 2 ος µεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ελλάδα Βάσει της συµφωνίας που υπογράφτηκε τον Ιούλιο του 2008, η HE&D κατέχει το 22,74% της Elpedison Ενεργειακήενώ η κοινοπραξία Ελληνικά Πετρέλαια/Edison κατέχει το 75,78%και η Χαλκόρτο υπόλοιπο 1,48% Η ElpedisonΕνεργειακή, όντας ο 2 ος µεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ελλάδα, στοχεύει στην ισχυροποίηση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: 1 µονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου φυσικού αερίου (CCGT) ισχύος 390 MW στη Θεσσαλονίκη σε λειτουργία (T-Power) 1 µονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου φυσικού αερίου (CCGT) ισχύος 420MW στη Θίσβη σε λειτουργία Νέες µονάδες θερµικής ενέργειας υπό ανάπτυξη Περαιτέρω δυνατότητες παραγωγής ενέργειας υφίστανται τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια HE&D ΕΛΛΑΚΤΩΡ Η HE&D καιη Halcor από κοινού κατέχουν τα δικαιώµατα µειοψηφίας 24,22% ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Elpedison 75,78% ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ EDISON 50% 50% Μονάδα Θεσσαλονίκης (390MW) Μονάδα Θίσβης (420MW) Λοιπά στοιχεία/δραστηριότητες 9eld

32 Παρουσία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τοµέα της Ηλιακής Ενέργειας (Ι) O Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήµατα) µέσω της κατά 100% θυγατρικής του, BΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ. Κύριες ραστηριότητες της BIOΣΑΡ: Ανάπτυξη Φ/Β σταθµών Σχεδιασµός, Προµήθεια εξοπλισµού και Κατασκευή Φ/Β Σταθµών Λειτουργία και Συντήρηση Φ/Β Σταθµών Η ΒΙΟΣΑΡ κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα για την τριετία Μοντέλο λειτουργίας & υλοποίησης Εκπόνηση συµβάσεων πλαισίων µε τους µεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους προµηθευτές Φ/Β πλαισίων (panels) και αντιστροφέων Προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης στον τοµέα Φ/Β συστηµάτων (σχεδιασµός, θέση σε λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση Φ/Β) Συνέργειες στον κατασκευαστικό τοµέα µε την ΑKTΩΡ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Οικονοµικά Αποτελέσµατα ιπλασιασµός εσόδων (12 εκ. - 30εκ. ) από το 2008 ως το 2009, περιθώριο EBITDA 13,81% το 2009 Αναµενόµενος Κύκλος Εργασιών (Εκτ.) 60 εκ. (2010) Ανεκτέλεστο (Εκτ.) 100 εκ. (30/10/2010) 9eld

33 Παρουσία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τοµέα της Ηλιακής Ενέργειας (ΙΙ) Ορόσηµα Ανάληψη EPC συµβάσεων µέσω της συµµετοχής της ΒΙΟΣΑΡ σε διεθνείς διαγωνισµούς Ισχύς ~ 20MW έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί στο δίκτυο της ΕΗ Ισχύς ~ 20MWείναι υπό κατασκευή µε ορίζοντα ολοκλήρωσης το Α τριµ.2011 Ισχύς ~ 15MW θα ξεκινήσουν να κατασκευάζονται το Α τριµ στην Ελλάδα Έργα συνολικής ισχύος 15MW έχουν ανατεθεί στην Κ/Ξ BIOSAR AKTORστην Βουλγαρία. 4MW από αυτά συνδέθηκαν στο τέλος του 2010 Στόχοι ιατήρηση της κυρίαρχης θέσης στην Ελληνική αγορά αύξηση των µεγεθών µέσω της σταδιακά αυξανόµενης αγοράς Φ/Β Ηγετική θέση στην αγορά της Βουλγαρίας µέσω της Κ/Ξ BIOSAR - AKTOR Επέκταση των δραστηριοτήτων στην Ιταλία Συµµετοχή σε διεθνείς διαγωνισµούς και ανάληψη µεγάλων έργων από µεγάλες εταιρείες παραγωγής & διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας και οργανισµούς. Η BΙΟΣΑΡ συµµετέχει σε προσφορές-διαγωνισµούς για έργα άνω των 250MW που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν το διάστηµα Έργα συνολικής ισχύος 11MWστην Ιταλίαέχουν ανατεθεί στην BΙΟΣΑΡ και υλοποιούνται από τη θυγατρική BIOSAR Energetica Spa. 9MW από αυτά βρίσκονται υπό κατασκευή. 9eld

34 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

35 Επισκόπηση του τοµέα ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (REDS) Συνέργιες µεταξύ κατασκευής και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας ώθησαν τον Όµιλο στην ανάπτυξη του κλάδου R.E.D.S.ΑΕείναι ο βραχίονας του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας Εισηγµένη στο Χ.Α. Κεφαλαιοποίηση : 41 εκ. (18 Φεβρουαρίου 2011) Ποσοστό συµµετοχής ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 55,40% Κύρια περιοχή ενδιαφέροντος της REDS η Ελλάδα έµφαση σε µεγάλα εµπορικά κέντρα ανάπτυξη οικιστικών συγκροτηµάτων στην Αττική επιλεκτική ανάπτυξη χώρων γραφείων παραχωρήσεις Η REDS διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων ~ 116 εκ. (Λογιστική αξία 30/09/2010) 9eld

36 Επισκόπηση της ακίνητης περιουσίας της REDS (Ι) Ακίνητα Περιγραφή Συµµετοχή Εµβαδόν m 2 Αξία κατά την ολοκλήρωση ( εκ.) Στάδιο Ολοκλήρωσης Ελλάδα - ολοκληρωµένα Athens Metropolitan Expo ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Εκθεσιακό Κέντρο 11,7% GBA 2,6 (DCF) Οικιστικό 100% GBA 1,61* Ανάπτυξη και λειτουργία του νέου εκθεσιακού κέντρου στο Αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας τον Ιανουάριο 2009 Ολοκληρωµένο έργο 28 διαµερίσµατα σε 5 blocks 86% ήδη πωληθέντα Αµπέλια Κάντζα, Αττική Ελλάδα υπό ανάπτυξη Ακαδηµία Πλάτωνος Αθήνα Εµπορικό Κέντρο Γυαλού Σπάτα, Αττική Γραφεία 100% GBA 14* Εµπορικό Κέντρο 100% (Επιφάνεια γης) 39* Έκδοση οικοδοµικής άδειας το Μάιο 2008 (Αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν ολοκληρωθεί) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρόσφατα ανακοίνωσε ότι πρόκειται να απαλλοτριώσει οικόπεδα λόγω γειτνίασης µε τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής Έκδοση οικοδοµικής άδειας 1 η φάση (35,500 M 2 )και κατασκευή σε εξέλιξη Υπογεγραµµένα µισθωτήρια για το 50% των χώρων Προ-πώληση χώρου στη Hendersonµε προϋπόθεση την ολοκλήρωση Κάντζα Mall Κάντζα, Αττική Εµπορικό Κέντρο 100% (Επιφάνεια γης) 80 (Χρήση γης µε άδεια) Προϋπολογισµός Έργου: 300 εκ. Αδειοδότηση σε εξέλιξη 9eld * Λογιστική αξία

37 Επισκόπηση της ακίνητης περιουσίας της REDS (ΙΙ) Ακίνητα Περιγραφή Συµµετοχή Εµβαδό m 2 Αξία κατά την ολοκλήρωση ( εκ.) Στάδιο Ολοκλήρωσης Ελλάδα υπό ανάπτυξη Piraeus Metropolitan Center Κέντρο Ελευσίνα Εκθεσιακό/ Συνεδριακό κέντρο και κέντρο κρουαζιέρας 19,5% GBA n/a Εµπορικό Κέντρο 100% GBA n/a Ανάπτυξη και λειτουργία του κέντρου µε εµπορικές χρήσεις του λιµένα Πειραιώς. Μελέτες σε εξέλιξη Προσύµφωνο αγοράς οικοπέδου Αδειοδότηση σε εξέλιξη Οικιστικό 100% GBA 2,2 Μελέτη και αδειοδότηση σε εξέλιξη Βίλα Καµπά Κάντζα, Αττική Εξωτερικό υπό ανάπτυξη Splaiul Unirii Βουκουρέστι- Ρουµανία Baneasa Lake Βουκουρέστι - Ρουµανία Πολλαπλών χρήσεων 100% GBA 11* Οικιστικό 100% ,5* Αγορά οικοπέδου το 2008 Αδειοδότηση σε εξέλιξη Ολοκλήρωση της οικοδοµικής άδειας (ολοκλήρωση 1 ης φάσης κατασκευής) Θα κατασκευαστούν 78 διαµερίσµατα 9eld * Λογιστική αξία

38 Σηµαντική Επένδυση Ελληνικός Χρυσός/European Goldfields Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατέχει 19,5% της European Goldfields (1) η οποία ελέγχει το 95% της Ελληνικός Χρυσός και 5% άµεση συµµετοχή στην Ελληνικός Χρυσός Κατάσταση του Έργου Μεταλλεία Στρατώνι σε λειτουργία Η Οριστική Περιβαλλοντική Μελέτη Επιπτώσεων υποβλήθηκε τον Αύγουστο του Έγκριση της Περιβαλλοντικής Μελέτης Επιπτώσεων θα σηµάνει ουσιαστικά και την υλοποίηση του Επιχειρηµατικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη των ορυχείων της Κασσάνδρας (Στρατώνι, Σκουριές, Ολυµπιάδα). Πόροι/Αποθέµατα: Στρατώνι, συνολικά αποθέµατα 10Moz αργύρου, 0,3Mt µολύβδουκαι ψευδάργυρου Σκουριές, συνολικά αποθέµατα 5,0Moz χρυσού και 1,04Mt χαλκού Ολυµπιάδα, συνολικά αποθέµατα 4,3Moz χρυσού, 60Moz αργύρου, 0,6Mt µολύβδου και 0,8Mt ψευδάργυρου Βασικά οικονοµικά στοιχεία της European Goldfields 9Μ2010: Πωλήσεις: $ 31,6 εκ. Ζηµιές µετά από φόρους : $ 26,6 εκ. Κεφαλαιοποίηση: US$ 2,8 δισ. ( 18 Φεβρουαρίου 2011) Σηµείωση (1) 9eld Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

39 Λοιπές Επενδύσεις Καζίνο Mont Parnes (Αθήνα) 15,3% συµµετοχή στο Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. επένδυση 33 εκ. ληφθέντα µερίσµατα 20 εκ. (YTD) Συνεταίροι 35,7% Regency Entertainment (BC Partners) και 49% Ελληνικό ηµόσιο Ανακαίνιση εγκαταστάσεων σε εξέλιξη Αύξηση «τυχερών τραπεζιών» σε 110 Αύξηση «κουλοχέρηδων» σε Βασικά οικονοµικά στοιχεία 2009 Πωλήσεις: 181,2 εκ. Κέρδη µετά από φόρους: 21,6 εκ. 9eld

40 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

41 Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων 9Μ2010 ( ΠΧΠ σε εκατ.) 9M M 2010 Μεταβολή (%) Πωλήσεις 1.665, ,2-21,8% EBITDA 248,8 203,2-18,4% Περιθώριο EBITDA (%) 14,9% 15,6% EBIT 174,8 119,1-31,9% Περιθώριο EBIT (%) 10,5% 9,1% Κέρδη από συγγενείς 4,2-2,1-149,1% Κέρδη προ Φόρων 138,8 72,2-48,0% Περιθώριο Κερδών προ φόρων (%) 8,3% 5,5% Κέρδη µετά από Φόρους προ δικαιωµάτων µειοψηφίας 100,8 18,9-81,2% Καθαρά κέρδη µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας 72,4 8,5-88,3% Κέρδη ανά µετοχή (1) 0,42 0,05-88,3% Σηµειώσεις: (1) Σταθµισµένος αριθµός µετοχών : (9M 2009) και (9M 2010) (2) Η έκτακτη εισφορά ανήλθε σε 15,7 εκατ. Η µείωση των εσόδων κατά 21,8% οφείλεται κυρίως στην µείωση των εσόδων των κλάδων Κατασκευής ( 328 εκατ.), Παραχωρήσεων ( 26 εκατ.) και Περιβάλλοντος ( 25 εκατ.) Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του οµίλου µειώθηκαν κατά 31,9% κυρίως λόγω µειωµένης κερδοφορίας στην Κατασκευή και στις Παραχωρήσεις Το λειτουργικό περιθώριο του οµίλου διαµορφώθηκε σε 9,1%,µειωµένο έναντι του περιθωρίου του εννιαµήνου 2009 (10,5%) Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 72,2 εκατ. Τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 18,9 εκατ., επιβαρυµένα µε έκτακτη εισφορά 15,7 εκατ. Τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 8,5 εκατ. 9eld

42 Ενοποιηµένος Ισολογισµός 9Μ2010 ( ΠΧΠ σε εκατ.) 31/12/ /9/2010 Μεταβολή (%) Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 2.002, ,7 6,7% Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 743,2 685,6-7,8% Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού (1) 1.349, ,6 5,6% Σύνολο Ενεργητικού 4.095, ,9 3,7% άνεια βραχυπρόθεσµα 311,1 446,1 43,4% Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 848,3 782,6-7,7% άνεια µακροπρόθεσµα 1.383, ,2 3,3% Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 294,2 389,1 32,3% Σύνολο Υποχρεώσεων 2.836, ,0 7,4% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.258, ,8-4,6% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων χωρίς δικαιώµατα µειοψηφίας Σηµειώσεις : 984,6 931,3-5,4% (1)Στις 30/9/2010 συµπεριλαµβάνονται προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών (που γνωστοποιούνται ως Απαιτήσεις) 188,9 εκατ. και οµόλογα διακρατούµενα ως τη λήξη ύψους 87,5εκατ. Στις 31/12/2009 περιλαµβάνονται προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών ύψους 209,0 εκατ. Το σύνολο του ενεργητικού έχει αυξηθεί κατά 3,7%, κυρίως λόγω αύξησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων (αφορά κυρίως δικαίωµα παραχώρησης του Μορέα ~ 100 εκατ.) αύξησης των επενδύσεων σε συγγενείς από ~ 185 εκατ. σε ~ 198 εκατ. (κυρίως λόγω συµµετοχής του Οµίλου - 20 εκατ.-στην ΑΜΚ της Elpedison Ενεργειακή) Η αύξηση των βραχυπρόθεσµων δανείων κατά 135 εκατ. σε 446,1 εκατ. προέρχεται κυρίως από µεταφορά µακροπρόθεσµων οµολογιακών δανείων στα βραχυπρόθεσµα επειδή λήγουν εντός ενός έτους από την τρέχουσα ηµεροµηνία ισολογισµού (30/9/2010) 9eld

43 Αποτελέσµατα 9Μ2010 ανά δραστηριότητα ( ΠΧΠ σε εκατ.) Κατασκευή & Λατοµεία Ανάπτυξη γης & ακινήτων Παραχωρήσεις Περιβάλλον Αιολικά Λοιπά Σύνολο Πωλήσεις 981,0 2,1 217,5 59,4 15,4 26, ,2 EBITDA 54,2-1,6 123,5 17,1 9,6 0,3 203,2 Περιθώριο EBITDA (%) 5,5% -76,1% 56,8% 28,9% 62,6% 1,3% 15,6% Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 21,3-1,8 80,6 13,6 6,2-0,8 119,1 Περιθώριο EBIT (%) 2,2% -86,6% 37,1% 22,9% 40,4% -2,9% 9,1% Κέρδη προ φόρων 10,2-1,9 56,7 12,3 4,9-10,0 72,2 Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) 1,0% -90,0% 26,1% 20,7% 31,9% -37,3% 5,5% Κέρδη µετά από φόρους -3,6-2,7 29,5 6,2 3,1-13,6 18,9 Περιθώριο κερδών µετά από φόρους (%) -0,4% -126,0% 13,6% 10,4% 20,3% -50,6% 1,5% Κέρδη µετά από φόρους / προσαρµ. χωρίς την έκτακτη εισφορά (1) 1,8-2,4 33,9 8,4 3,3-10,4 34,7 Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 3,8-1,5 13,6 3,7 2,3-13,5 8,5 Σηµείωση: (1) Η έκτακτη εισφορά ανήλθε σε: -5,4-0,3-4,4-2,2-0,1-3,2-15,7 9eld

44 Αποτελέσµατα 9Μ2009 ανά δραστηριότητα ( ΠΧΠ σε εκατ.) Κατασκευή & Λατοµεία Ανάπτυξη γης & ακινήτων Παραχωρήσεις Περιβάλλον Αιολικά Λοιπά Σύνολο Πωλήσεις 1.309,4 3,3 243,2 84,8 7,7 16, ,0 EBITDA 76,3-3,3 151,6 18,0 5,1 1,1 248,8 Περιθώριο EBITDA (%) 5,8% -100,7% 62,3% 21,2% 66,2% 6,6% 14,9% Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 47,5-3,5 112,0 15,4 3,3 0,1 174,8 Περιθώριο EBIT (%) 3,6% -106,3% 46,1% 18,1% 43,6% 0,7% 10,5% Κέρδη προ φόρων 40,6-2,6 86,1 14,8 1,9-1,9 138,8 Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) 3,1% -78,7% 35,4% 17,4% 24,3% -11,6% 8,3% Κέρδη µετά από φόρους 28,5-2,9 65,4 11,4 1,4-3,0 100,8 Περιθώριο κερδών µετά από φόρους (%) 2,2% -89,9% 26,9% 13,5% 18,1% -18,0% 6,1% Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 29,7-1,5 38,6 7,5 1,2-3,1 72,4 9eld

45 Ανάλυση δανεισµού του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ( εκ., ) Κύρια στοιχεία δανεισµού της Ελλάκτωρ Μακροπρόθεσµος δανεισµός: Βραχυπρόθεσµος δανεισµός: 446 Συνολικός δανεισµός: Καθαρός δανεισµός: 571 Ίδια Κεφάλαια: Συνολικά κεφάλαια (1) : είκτ κεφαλαιακής µόχλευσης: 32,2% (1) Συνολικά ίδια κεφάλαια + καθαρός δανεισµός Πηγή: Οικονοµικές καταστάσεις εταιρείας 9eld Λιγότερο από 1 έτος 24% Μεταξύ 1 και 2 ετών 22% Ενηλικίωση δανείων Πάνω από 5 έτη 27% Μεταξύ 2 και 5 ετών 27% Σηµειώσεις: Εξέλιξη Καθαρού Εταιρικού ανεισµού ( ιαθεσίµων) (1) / είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης (2) 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0-200,0-22,0% -7,8-0,7% 174,9 12,9% 372,3 22,8% 571,2 32,2% -139,4 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 9M2010 Καθαρός Δανεισμός (Διαθέσιμα) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης (1) Καθαρός Εταιρικός ανεισµός = (Βραχ. + Μακρ. άνεια εξαιρουµένων έργων BOT) (Ταµ. ιαθέσιµα και Ισοδύναµα περ. οµολόγων µε λήξη εντός τους έτους + Προθεσµιακών Καταθέσεων άνω των 3 µηνών εξαιρουµένων διαθεσίµων, τοποθετήσεων άνω των 3 µηνών και οµολόγων διακρατούµενων ως την λήξη έργων BOT) (2) είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης = Καθαρός Εταιρικός ανεισµός / (Ίδια Κεφάλαια + Καθαρός Εταιρικός ανεισµός)

46 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

47 Απόδοση µετοχής και µετοχική σύνθεση Μετοχική σύνθεση (31 Ιανουαρίου 2011) Ίδιες Μετοχές 2,60% Απόδοση µετοχής (01/01/2007 ~ 18/02/2011) ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ελεύθερη Διασπορά 28,2% Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές 11,0% Ξένοι Θεσμικοί Επενδυτές 21,0% Διοικητικά Στελέχη 37,3% ΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΧΑ Συµµετοχή της ΕΛΛΑKΤΩΡ σε δείκτες (18/02/2011) 30% 24,31% 0 20% Reuters (σύµβολο µετοχής): HELr.AT 10% Bloomberg (σύµβολο µετοχής): ELLAKTOR GA 0% 1,30% Γενικός είκτης ΧΑ είκτης Κατασκευών 1,43% είκτης FTSE-20 9eld

48 Κύρια σηµεία προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος Ισχυρή πορεία Οµίλου, υψηλές λειτουργικές επιδόσεις, δηµιουργία αξίας για τους µετόχους Ισχυρή διαπραγµατευτική θέση µε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς Ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο ώριµων και νέων δραστηριοτήτωνµε προοπτική ανάπτυξης Ισχυρά στοιχεία Ενεργητικού και υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση Ηγετική θέση στην κατασκευή στην Ελλάδα κυρίως στον τοµέα των δηµοσίων έργων. Ανεκτέλεστο υπόλοιπο περίπου 2,6 δισ. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης από αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο και επενδύσεις στους τοµείς διαχείρισης απορριµµάτων και ΑΠΕ Ισχυρή ροή µερισµάτων από έργα παραχώρησης µεσο-µακροπρόθεσµα 9eld

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 4 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2012 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 Αθήνα, Ιούνιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 7 1.1 Επισκόπηση Δραστηριοτήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Αθήνα, Ιούνιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 6 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητές:Mενιουδάκης Ι. Ηλιάκης Α.

Φοιτητές:Mενιουδάκης Ι. Ηλιάκης Α. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Κατασκευαστικές επιχειρήσεις του Χρηµατιστηρίου Αθηνών : Πόσο επηρεάστηκαν από την παγκόσµια οικονοµική κρίση; Ποιες είναι οι προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094003954.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του της 13.12.2007 ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του της 13.12.2007 ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ λόγω της συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ σύµφωνα µε την από 10.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094003954 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

άνεια 32.697.264 52.052.292 98.113.043 114.533.264 άνεια 34.673.276 32.704.348 123.556.107 147.230.528

άνεια 32.697.264 52.052.292 98.113.043 114.533.264 άνεια 34.673.276 32.704.348 123.556.107 147.230.528 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑ Α.Ε II. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΠΑ)Α.Ε 1. Γενικά 2. Προµήθεια Αερίου 3. ιαχείριση Χαρτοφυλακίου, Κινδύνου & Εµπορικών Συναλλαγών 4. Εµπορία Φυσικού Αερίου 5. ιανοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν O Σ Ε Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 6 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ª¹ Äà Äûù, Äà Äû¹ ªÆ¹º ª ªË ºÃ¹Á Á¹ ª ANUAL_OSE_GRHELV.qxp 7/19/07 12:53 PM Page 3 1. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ....................................................................4

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυµα Προέδρου. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες,

Μήνυµα Προέδρου. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Ετήσιο ελτίο 2005 Μήνυµα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, προβλέψεις για το 2006 αντικατοπτρίζονται και στην τιµή της µετοχής, η οποία παρουσίασε αντίστοιχη εντυπωσιακή άνοδο. Χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ. Θεσσαλονίκη :2010

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ. Θεσσαλονίκη :2010 Η ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών ηµοσίων Επιχειρήσεων: Η εξέλιξη των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε., του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. και της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε. κατά τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 24 Ιουνίου 2009 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Αυτά τα προκαταρκτικά υλικά και κάθε συνοδευτική προφορική παρουσίαση (µαζί, τα "Υλικά") προετοιµάστηκαν από την Μυτιληναίος Α.Ε. -

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

2013 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 203 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 203 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Συνοπτικά Στοιχειά άποτελεσμάτων κάι ισολογισμου 9 2 πληροφοριεσ γιά την ετάιρειά 3 οργάνωτικη Δομη, ΔιοικηΣη

Διαβάστε περισσότερα

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2006

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2006 AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

15 ο Χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος Αχαρνές ΑΡ.ΓΕΜΗ 8741201000 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 1 Ιουλίου 2014 31 εκεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ»

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2006 (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Ετήσια οικονομική έκθεση... 27 B MEΡΟΣ Α 1. Συνοπτικά στοιχεία κερδοφορίας και ισολογισμού...9

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά. Οικονομικά ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA. Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Συνοπτικά. Οικονομικά ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA. Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2015 Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο της 2ης Αυγούστου 2002 και στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο µεγαλύτερος βιοµηχανικός και εµπορικός όµιλος στην Ελλάδα µε κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Πρώτος στη διύλιση και (χονδρική)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στην Κατηγορία Χαµηλής ιασποράς του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 41.750.000 νέων κοινών, ονοµαστικών µετοχών της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα