Παρουσίαση Οµίλου. Φεβρουάριος 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση Οµίλου. Φεβρουάριος 2011"

Transcript

1 Παρουσίαση Οµίλου Φεβρουάριος 2011

2 Κύρια σηµεία προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος Ισχυρή πορεία Οµίλου, υψηλές λειτουργικές επιδόσεις, δηµιουργία αξίας για τους µετόχους Ισχυρή διαπραγµατευτική θέση µε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς Ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο ώριµων και νέων δραστηριοτήτωνµε προοπτική ανάπτυξης Ισχυρά στοιχεία Ενεργητικού και υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση Ηγετική θέση στην κατασκευή στην Ελλάδα κυρίως στον τοµέα των δηµοσίων έργων. Ανεκτέλεστο υπόλοιπο περίπου 2,6 δισ. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης από αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο και επενδύσεις στους τοµείς διαχείρισης απορριµµάτων και ΑΠΕ Ισχυρή ροή µερισµάτων από έργα παραχώρησης µεσο-µακροπρόθεσµα 9eld0029 2

3 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld0029 3

4 Σηµαντικά γεγονότα στην ιστορία του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1950 και Ίδρυση των TEB, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και ΑΚΤΩΡ Υπογραφή σύµβασης παραχώρησης για την ΑΤΤΙΚΗ Ο Ο και τη ΓΕΦΥΡΑ Συγχώνευση των TEB, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και ΑΚΤΩΡ Είσοδος στην Αγορά Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ) Απόσχιση κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και εισφορά στην ΑΚΤΩΡ Ίδρυση της REDS, βασικού κορµού στον τοµέα της διαχείρισης ακινήτων Απόκτηση µειοψηφικού ποσοστού στο καζίνο «Μον Παρνές» Είσοδος στον τοµέα της ιαχείρισης Απορριµµάτων µε την ίδρυση της ΗΛΕΚΤΩΡ Απόκτηση ποσοστού στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ Πρώτα κατασκευαστικά συµβόλαια σε Ρουµανία και Μέση Ανατολή (Κουβέιτ) Ίδρυση από την ΑΚΤΩΡ θυγατρικής εταιρείας στη Μέση Ανατολή Απόκτηση της HERHOF από την ΗΛΕΚΤΩΡ Συµµετοχή σε 3 από τα 5 έργα παραχωρήσεων που ανατέθηκαν στην Ελλάδα Απόκτηση της Παντεχνικής που οδήγησε σε απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην ΑTTIKH Ο Ο (59,2%) Απόσχιση κλάδου παραχωρήσεων και εισφορά στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Ανταλλαγή µεριδίου 30% της Ελληνικός Χρυσός µε το 20% της European Goldfields Αλλαγή επωνυµίας από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Εκκίνηση των παραχωρήσεων ΜΟΡΕΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ και ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 9eld0029 4

5 Οργανωτική δοµή του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ (4) Κατασκευή Παραχωρήσεις ιαχείριση Απορριµµάτων Ενέργεια Ανάπτυξη Ακινήτων Άλλες Συµµετοχές 100% 100% 80% 84% 55,4% 23,4% (2) 100% (1) No 1 στην Ελλάδα No 1 στην Ελλάδα Ηγέτης στην Ελλάδα και Κύπρο 22,74% 100% Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης Σηµαντικό χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας 15,3% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Αξίες κατανεµηµένες σε διάφορα ποσοστά µειοψηφίας 9eld εργαζόµενοι σε 10 χώρες Κεφαλαιοποίηση: 696εκατ. (3) (1) Έµµεση συµµετοχή µέσω ΑΚΤΩΡ (2) Έµµεση και άµεση συµµετοχή (µέσω ΑΚΤΩΡ) (3) Με τιµές κλεισίµατος 18 Φεβρουαρίου 2011 (4) 76ηστη λίστα ENR των 225 ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ GLOBAL CONTRACTORS (Αύγουστος 2010) Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατέχει δεσπόζουσα θέση και δραστηριοποιείται σε διάφορους τοµείς υποδοµών στην ευρύτερη περιοχή

6 Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Βασικά οικονοµικά µεγέθη & 9M2010 (ποσά σε εκατ. ) Έσοδα EBIT Μ09 9Μ Μ09 9Μ10 Κέρδη προ Φόρων Καθαρά κέρδη µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας Μ09 9Μ Μ09 9Μ10 Σηµείωση : Τα αποτελέσµατα του 2008 και του 2009 περιλαµβάνουν την πλήρη ενοποίηση της Παντεχνικής και της Αττικής Οδού και ως εκ τούτου δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αποτελέσµατα του 2005, 2006 και eld0029 6

7 Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Βασικά οικονοµικά µεγέθη & 9M2010 (συνέχεια) (ποσά σε εκατ. ) Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μ Μ10 Καθαρός δανεισµός (1) Καθαρός Εταιρικός δανεισµός (2) (1) Στo 9M 2010 συµπεριλαµβάνονται προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών (που γνωστοποιούνται ως Απαιτήσεις) 188,9 εκατ. και οµόλογα διακρατούµενα ως τη λήξη ύψους 87,5εκατ. Στις 31/12/2009 περιλαµβάνονται προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών ύψους 209,0 εκατ. 9eld Μ Μ10 (2) Εξαιρουµένων δανεισµού και διαθεσίµων έργων παραχώρησης (BOT)

8 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld0029 8

9 Επισκόπηση του τοµέα κατασκευών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΑΚΤΩΡ) ΗΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., 100% θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είναι ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 60 χρόνια παρουσίας στην αγορά Κρίσιµο µέγεθος που παρέχει οικονοµίες κλίµακας Καθοριστικός ρόλος στην πρόσφατη συγκέντρωση του κατασκευαστικού κλάδου Κύριες προκλήσεις υλοποίηση συνολικού ανεκτέλεστου ύψους ~ 2,6 δισ. βελτίωση λειτουργικών περιθωρίων κέρδους εδραίωση της Άκτωρ στις διεθνείς αγορές (~ 34% του ανεκτέλεστου βρίσκεται στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή) Τα έσοδα από την κατασκευή για το έτος 2009ανήλθαν σε 1,78δισ.και για το 9Μ 2010 σε 981 εκατ. 9eld0029 9

10 Βασικά δυνατά σηµεία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τοµέα των κατασκευών Ικανότητα και όραµα Εµπειρία & τεχνογνωσία σε Οδικά έργα Γέφυρες Φράγµατα Σήραγγες Εγκαταστάσεις επεξεργασίαςνερού Λιµένες Κτήρια Εργοστάσια Η/Μ Εγκαταστάσεις Αθλητικές Εγκαταστάσεις ίκτυα φυσικού αερίου & καυσίµων ιοικητικές ικανότητες Όραµα Ισχυρά οικονοµικά στοιχεία Πηγή: ηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία 31/12/2009 9eld µας καθιστούν ηγέτες και επιτρέπουν 3% 3% 1% 22% 18% 53% Στον Κύκλο Εργασιών περιλαµβάνεται το σύνολο των δραστηριοτήτων (ενοποιηµένα στοιχεία) περαιτέρω ανάπτυξη Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και χρηµατορροές Ηγετικό µερίδιο στον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα Ισχυρή διεθνής επέκταση Οι ικανότητες και το όραµα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιτρέπουν την αξιοποίηση νέων ευκαιριών

11 Ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ... το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συµβολαίων την 30/09/2010 ανέρχεται σε 2,6 δισ. ενώ επιπλέον ~ 147 εκατ. αφορούν έργα που αναµένεται να υπογραφούν Ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ( εκατ., 30 Σεπτεµβρίου 2010) Ανάλυση ανεκτέλεστου ανά γεωγραφική περιοχή Εξωτερικό 34% Ελλάδα 66% Έργα υποδοµών Έργα παραχωρήσεων Ιδιωτικά (1) Έργα εξωτερικού Συνολικό ανεκτέλεστο Πορεία ανεκτέλεστου ( εκατ.) (1) Στα έργα εξωτερικού περιλαµβάνεται και το έργο στο Οµάν ( 629 εκ.) 9eld

12 Ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (συνέχεια) Κύρια τρέχοντα έργα στην Ελλάδα Κύρια τρέχοντα έργα εξωτερικού Έργα Υποδοµών Έργο Συµµετοχή Ποσό (%) ( εκ) ΕΡΓΟΣΕ Λιανοκλάδι- οµοκός 100% 118 ΜΕΤΡΟ Αγ. ηµήτριος Ελληνικό 70% 36 Φράγµα Αποσελέµη 100% 28 Ψυτάλλεια: Λειτουργία και Συντήρηση 48% 49 ΗΣΑΠ (Αναβάθµιση Ηλεκτρ. Σιδηρ. Αθηνών) 70% 23 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης 70% 20 Αποχέτευση Ανατ & υτ. Τοµέα στο Θριάσιο 100% 20 ΝΑ Ευρώπη Έργο Συµµετοχή Ποσό (%) ( εκ) Αυτ/µος Τhrakia Nova Zagora- Yambol (BG) 100% 55 Αυτ/µος Σερβία Srpska Kuca-Donji Neradovac 100% 22 Μέγαρο Πολιτισµού & Τέχνης (BG) 100% 3 ιαχείριση αποβλήτων Βουκουρεστίου (RO) 50% 5 Οδικός άξονας 7 Βουκουρεστίου (RO) 100% 9 94 Αγωγός καυσίµων στη Σούδα (Κρήτη) 100% 16 Ναβαρίνο Resorts Μεσσηνία 100% Έργο Συµµετοχή Ποσό (%) ( εκ) Στάδιο Παναθηναϊκού 100% 90 Blue City (Οµάν) 50% 629 Κτήρια Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκίδας 75% 35 Εµπορικό Κέντρο McArthurGlen 100% 19 ηµοτικό Θέατρο Πειραιά 100% 13 Επέκταση Κτηρίου Αεροδροµίου Ιωαννίνων 100% Περιοχή Κόλπου Νέο αεροδρόµιο Ντόχα (Κατάρ) ~40% 93 Αυτοκινητόδροµος Fujairah (ΗΑΕ) 100% 48 1 ος Οδικός Άξονας (Κουβέιτ) 50% 8 Αµερικανική Σχολή του Ντουµπάι 100% 6 Έργα Παραχωρήσεων Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα 87% 360 Ελευσίνα Πάτρα Τσακώνα 17% 522 Μαλιακός Κλειδί 19,3% eld

13 Οι προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην κατασκευαστική αγορά Προοπτικές στην Ελληνική αγορά Το συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕΕθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο ανέρχεται σε 20,4δισ.για επενδυτικά προγράµµατα στην Ελλάδα Εκτός από το ΕΣΠΑ, συνολικά περίπου 11δισ. διατέθηκαν µέσω του προγράµµατος (Ε.Π.) Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας, µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό των έργων υποδοµής και των λοιπών σχετικών υπηρεσιών του συγκοινωνιακού συστήµατος: Η Ελλάκτωρ είναι άριστα τοποθετηµένη για να αναλάβει κατασκευαστικά συµβόλαια αξίας 7,4δισ.τα οποία θα ανατεθούν την περίοδο Προσφορές για έργα τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν από το δεύτερο Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας, τα οποία έχουν ξεκινήσει ή προετοιµάζονται: Επεκτάσεις σιδηροδρόµου και Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Επεκτάσεις της Αττικής Οδού Αεροδρόµιο Καστελίου Κρήτης υνητικές επεκτάσεις της Εγνατίας Οδού µε διακλαδώσεις σε Αλβανία, Σκόπια και Βουλγαρία 9eld ιεθνείς προοπτικές Νότιο-ανατολική Ευρώπη Σηµαντικά κονδύλια της Ε.Ε. προορίζονται για την αναβάθµιση των υποδοµών των χωρών που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. στον τελευταίο γύρο επέκτασης της Ένωσης: Μέση Ανατολή Ρουµανία: περίπου 19 δισ., Βουλγαρία: περίπου 7 δισ. Παραµένει ελκυστική και µεγάλη αγορά Έµφαση σε µεγάλα έργα υποδοµής παρά τις χαµηλότερες προοπτικές εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης Η ΑΚΤΩΡ επιδιώκει δυναµικά τη δραστηριοποίησή της σε Κατάρ και Άµπου Ντάµπι

14 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

15 Επισκόπηση του τοµέα παραχωρήσεων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ) Οι δραστηριότητες παραχώρησης του Οµίλουκαθώς και Λειτουργίας & Συντήρησης αποσχίστηκαν το 2007 και εισφέρθηκαν στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ η οποία είναι 100% θυγατρική τηςελλακτωρενισχύοντας την διαφάνεια του εν λόγω τοµέα Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ είναι ο ηγέτης των παραχωρήσεων στην Ελλάδα και διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων εταιρειών παραχώρησης και λειτουργίας µε αξία ιδίων κεφαλαίων ~ 300 εκ. αποτιµώµενη σε ~1 δισ. Κατέχει 59,2% της ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΥκαι 22,0% της ΓΕΦΥΡΑ Ρίου - Αντιρρίου Αναµενόµενο IRR ~13% Έχει εξασφαλίσει συµµετοχή σε 3 µεγάλα έργα παραχώρησης στην Ελλάδα Συµµετέχει και σε αρκετά µικρότερα συγχρηµατοδοτούµενα έργα (π.χ. µαρίνες και υπόγεια πάρκινγκ) Συµµετέχει σε παραχωρήσεις υπόγειων σταθµών αυτοκινήτων: θέσεις είναι ήδη σε λειτουργία και υπό κατασκευή και επίσης 700 θέσεις πάρκινγκ από συµβάσεις Λειτουργίας & Συντήρησης Σκοπεύει να υποβάλει προσφορά για το αεροδρόµιο στο Καστέλι Κρήτης καθώς και τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού Ερευνά ευκαιρίες για έργα παραχώρησης διεθνώς,συχνά σε συνεργασία µε ξένους εταίρους 9eld

16 Επισκόπηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ιωάννινα Ηγουµενίτσα Τρίκαλα Καρδίτσα Λάρισα Λαµία Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου (Μαλιακός Κλειδί) Υπό κατασκευή Προϋπολογισµός εκ. Συµµετοχή 20% Γέφυρα (Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου) Σε λειτουργία από το 2004 Προϋπολογισµός 839 εκ. Συµµετοχή 22% Ολυµπία Οδός (Αυτοκινητόδροµος Αθήνα Πάτρα Τσακώνα) Υπό κατασκευή Προϋπολογισµός εκ. Συµµετοχή 17% Πάτρα Αίγιο Κόρινθος Τρίπολη Σπάρτη Καλαµάτα Αθήνα Αττική Οδός Σε λειτουργία από το 2000 Προϋπολογισµός 1.244εκ. Συµµετοχή 59% Μορέας (Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα) Υπό κατασκευή Προϋπολογισµός εκ. Συµµετοχή 87% Συµµετοχή στα 3 από τα 5 υπό κατασκευή µεγάλα έργα παραχώρησης, µε πλειοψηφικό ποσοστό σε 1 έργο και µειοψηφικό ποσοστό σε 2 9eld

17 Επισκόπηση των εν λειτουργία παραχωρήσεων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Είδος Παραχώρησης ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ % Συνολικό µήκος Έναρξη λειτουργίας Τέλος παραχώρησης Συνολική επένδυση IRR Ιδίων κεφαλαίων Μέση καθηµερινή κίνηση Έσοδα 2009 Καθαρά κέρδη 2009 Μερίσµατα ξεκινούν το Περιφερειακός αυτοκινητόδροµος µε διόδια (1) 59,2% 65,2Χλµ. Μάρτιος 2001 Σεπτέµβριος εκ. (431 επιδότηση, 174 Ίδια Κεφάλαια, 639 δάνεια) 13,1% ~ οχήµατα 249 εκ. 60 εκ Γέφυρα µε διόδια (1) 22,0% 2,3Χλµ. (2) Αύγουστος 2004 εκέµβριος εκ. (400 επιδότηση, 65 Ίδια Κεφάλαια, 370 δάνεια) 13% ~ οχήµατα 51εκ. 10 εκ (2009Μέρισµα: 9εκ.) 9eld Λειτουργική διαχείριση ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ: 47,4% ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 23,1% Επενδύσεις χαµηλού ρίσκου µε µεγάλες αποδόσεις Σηµειώσεις: (1) Λειτουργική διαχείριση από τις ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ & ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αντίστοιχα (2) 8,2 χλµ. συνολικό µήκος, το οποίο συµπεριλαµβάνει τις γέφυρες πρόσβασης, σταθµούς διοδίων και τις συνδέσεις µε το εθνικό δίκτυο

18 Επισκόπηση του τοµέα παραχωρήσεων Η ελληνική αγορά παραχωρήσεων Η ελληνική αγορά παραµένει ο κύριος στόχος της εταιρείας Ισχυρές προοπτικέςκαθώς το ελληνικό δηµόσιο όλο και περισσότερο χρησιµοποιεί τη µέθοδο των παραχωρήσεων και της συγχρηµατοδότησης (Σ ΙΤ) για τα έργα υποδοµής ύο σηµαντικά έργα παραχώρησης αναµένονται στο άµεσο µέλλον: Αεροδρόµιο Καστελίου Κρήτης (προϋπολογισµός 1,0δισ.) Επεκτάσεις Αττικής Οδού Τα έργα Σ ΙΤ (νόµος για τα Σ ΙΤ 3389/2005)είναι µικρότερα καιαναµένεται να αυξηθεί ο ρυθµός ανάθεσής τους: Η διεθνής αγορά παραχωρήσεων Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ παρακολουθεί δυνητικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές και επιλεκτικά συµµετέχει σε διαγωνισµούς έργων παραχώρησης Εστίαση σε χώρες όπου ήδη υπάρχει δραστηριότητα Επιλογή σύµπραξης µε άλλες κατασκευαστικές εταιρείες εφόσον κριθεί αναγκαίο Στοχεύει, µε την ΗΛΕΚΤΩΡ ως διαχειριστή και την ΑΚΤΩΡ ως κατασκευαστή, σε έργα ιαχείρισης Απορριµµάτων σε Άµπου Ντάµπι, Οµάν, Ρωσσία. Εγκεκριµένος προϋπολογισµός ύψους ~ 4 δισ. Προσωρινός ανάδοχος για το Κτήριο Αστυνοµικής ιεύθυνσης Πειραιώς. Είµαστε στη διαδικασία οριστικοποίησης όλων των σχετικών εγγράφων (40 εκ. κατασκευή) Επιλεκτική αναζήτηση ευκαιριών και σε άλλες υποδοµές (απορρίµµατα, µαρίνες) 9eld

19 Επισκόπηση των παραχωρήσεων/έργων Σ ΙΤ προς ανάθεση Ελλάδα Έργο Ποσό ( εκ.) Στάδιο Αεροδρόµιο Καστελίου Αναµονή Εκκίνησης ιαδικασίας Φυλακές Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας 240 Έχουµε προεπιλεγεί Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 90 Έχουµε προεπιλεγεί Αστυνοµική ιεύθυνση Πειραιά 75 Ανάδοχος 12 Σχολικά κτήρια στην Αττική 75 Κατάθεση προσφοράς 16 Σχολικά κτήρια στην Κεντρική Μακεδονία 80 Έχουµε προεπιλεγεί Αίθουσες ικαστηρίων (Πάτρα & Ηράκλειο) 120 Έχουµε προεπιλεγεί ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 90 Κατάθεση έκδ. ενδιαφέροντος 13 Αστυνοµικοί σταθµοί 110 Έχουµε προεπιλεγεί Κτήριο όµπολη στην Ηπειρο 19 Κατάθεση έκδ. ενδιαφέροντος Κτήριο ιοίκησης στην Αλεξανδρούπολη 26 Κατάθεση έκδ. ενδιαφέροντος Εξωτερικό Ρωσσία/Yanino ιαχείριση Απορριµµάτων 300 Ανάδοχος 9eld

20 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

21 Περιβάλλον: σύνοψη της αγοράς υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων (ΗΛΕΚΤΩΡ) Η ΗΛΕΚΤΩΡ είναι ο αναµφισβήτητος ηγέτης της αγοράς διαχείρισης απορριµµάτων και παραγωγής ενέργειας από αυτά σε Ελλάδα και Κύπρο Μεγάλη τεχνογνωσία σε θέµατα σχεδιασµού, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης ΧΥΤΑ, µονάδων µηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, αποτεφρωτήρων και µονάδων ανακύκλωσης Η ΕΛΛΑΚΤΩΡδραστηριοποιείται στον τοµέα ιαχείρισης Απορριµµάτων µέσω της κατά 80% θυγατρικής της ΗΛΕΚΤΩΡ Η ΗΛΕΚΤΩΡ έχει ευρεία τεχνογνωσία και µεγάλη εµπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία ενεργειακών µονάδων µε καύσιµο το βιοαέριο και είναι ο µοναδικός παραγωγός ενέργειας από βιοαέριο στην Ελλάδα Αντίστοιχη µονάδα βιοαερίου ισχύος ~ 10 MW κατασκευάζεται στην Αθήνα Σε φάση αδειοδότησης βρίσκονται δύο ενεργειακές µονάδες µε καύσιµο τη βιοµάζα συνολικής ισχύος ~ 60 MW Κατασκευαστικό ανεκτέλεστο ύψους ~ 40,1 εκ. Επαναλαµβανόµενα λειτουργικά έσοδα (εκτός κατασκευής) ~ 60 εκ. ετησίως. 9eld Μέσω της γερµανικής θυγατρικής Herhof και Helector Germany κατέχει άδειες ευρεσιτεχνίας τεχνολογιών οι οποίες είναι παγκοσµίως γνωστές Επέκταση των δραστηριοτήτων της µε την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη Βουλγαρία και τα Σκόπια

22 Επισκόπηση της αγοράς διαχείρισης απορριµµάτων 100% 80% 60% 40% 20% 0% Romania Lithuania Malta ΕΕ: ιαχείριση Αστικών Απορριµµάτων, 2007 (% συνόλου απορριµµάτων) Poland Cyprus Latvia Greece Czech Rep Slovakia Hungary Estonia Ireland Portugal Spain Πηγή: Eurostat News release, 9 Μαρτίου % 175.0% 150.0% 125.0% 100.0% 75.0% 50.0% 25.0% 0.0% UK Finland Italy France Luxemburg Austria Landfilled Incinerated Recycled Composted % ΒΑΑ (1) που εναποτέθηκαν σε ΧΥΤΑ το 2007 σε σύγκριση µε το 1995 (1) ) Βιοδιασπώµενα Αστικά Απορρίµµατα Πηγή: Eurostat 2009 Denmark Belgium Sweden Netherlands Malta Slovakia Latvia Portugal Romania Spain Ireland Cyprus Greece Finland Hungary Lithuania France Bulgaria Poland Luxembourg Czech Republic Italy UK Slovenia Estonia Denmark Austria Sweden Belgium Netherlands Germany Germany Οι τάσεις στον τοµέα διαχείρισης απορριµµάτων (έναντι της µεταφοράς τους σε ΧΥΤΑ)και στην παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο δηµιουργούν σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την Ελλάδα Στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και των Βαλκανίων οι προοπτικές ανάπτυξης είναι επίσης σηµαντικές καθώς η σχετική αγορά δεν είναι αναπτυγµένη. Η ΗΛΕΚΤΩΡ εισέρχεται σταδιακά σε αυτές τις αγορές µέσω : Καθώς η Ελλάδα υστερεί έναντι των λοιπών δυτικοευρωπαίων χωρών αναφορικά µε την περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση απορριµµάτων, η Ελληνική αγορά προσφέρει καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης έναντι αυτών των αγορών 9eld της παρουσίας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις όµορες χώρες στον τοµέα κατασκευών/ακινήτων καθώς και της πρωτοποριακής τεχνογνωσίας που διαθέτει η ΗΛΕΚΤΩΡ

23 Οι δραστηριότητες της ΗΛΕΚΤΩΡ επικεντρώνονται στις φάσεις της διαχείρισης απορριµµάτων µε τη µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗ ια χειρός Υγειονοµική ταφή µε βιολογική επεξεργασία Μηχανική στραγγισµάτων ταξινόµηση και Μηχανική οπτικός Θερµική Βιολογική Ανάκτηση βιοαερίου & διαχωρισµός Επεξεργασία συµπαραγωγή ενέργεια Επεξεργασία από ανανεώσιµες πηγές Μηχανικός διαχωρισµός Αερόβια χώνευση Αναερόβια χώνευση Αποτέφρωση Αεριοποίηση* Πυρόλυση* * εν έχει εφαρµοστεί ακόµα σε εµπορική κλίµακα 9eld One-stop shop στις πλέον πολύτιµες φάσεις της διαχείρισης απορριµµάτων

24 Υπάρχον χαρτοφυλάκιο έργων διαχείρισης απορριµµάτων Τύπος έργου Περιγραφή Τοποθεσία Χώρα υναµικότητα Κυριότητα Κατάσταση Σχόλια Κατασκευή & ιαχείριση ΧΥΤΑ & µονάδων επεξεργασίας στραγγισµάτων Μονάδες µηχανικής βιολογικής επεξεργασίας απορριµµάτων Μονάδες διαχείρισης νοσ/κών αποβλήτων Κατασκευή ΧΥΤΑ Άνω Λιόσια, Αττική Ελλάδα χιλ. τόνοι/έτος n/a Ανακατασκευή - " " Φυλή, Αττική " " χιλ. τόνοι/έτος n/a Υπό κατασκευή - " " Ταγαράδες, Θεσσαλονίκη " " 720 χιλ. τόνοι/έτος n/a Ανακατασκευή - " " Μαυροράχη, Θεσσαλονίκη " " 540 χιλ. τόνοι/έτος n/a Λειτουργία - " " Λειβαδιά " " 50 χιλ. τόνοι/έτος " " Υπό κατασκευή - " " Θήβα " " 70 χιλ. τόνοι/έτος " " Υπό κατασκευή - " " Λήµνος " " 40 χιλ. τόνοι/έτος " " Λειτουργία - ιαχείριση ΧΥΤΑ Πάφος Κύπρος 70 χιλ. τόνοι/έτος 100% Λειτουργία 10ετής παραχώρηση από το 2005 ιαχείριση ΧΥΤΑ Λάρνακα 50 χιλ. τόνοι/έτος 100% Λειτουργία 10ετής παραχώρηση από το 2010 Διαχείριση μονάδων επεξ. στραγγισμ Φυλή & Α. Λιόσια Ελλάδα 750 μ3/ημέρα 100% Λειτουργία 6ετής Σύµβαση Λειτουργίας Διαχείριση μονάδων επεξ. στραγγισμ. Πάφος Κύπρος 230 μ3/ημέρα 100% Λειτουργία 6ετής Σύμβαση Λειτουργίας Herhof Recycling Osnabrueck Βερολίνο ΜΜΒΕ Trier ΜΜΒΕ Λάρνακα ΜΜΒΕ Ηµαθία ΜΜΒΕ Α. Λιόσια Ανακύκλωση Imathia MBT & Κομποστοποίηση Αποτεφρωτήρας νοσοκοµειακών απορριµµάτων Osnabrueck Βερολίνο Trier Λάρνακα Βεργίνα, Ηµαθία Katerini Αττική Γερµανία " " " " Κύπρος Ελλάδα Greece 105 χιλ. τόνοι/έτος 180 χιλ. τόνοι/έτος 180 χιλ. τόνοι/έτος 220 χιλ. τόνοι/έτος 100 χιλ. τόνοι/έτος χιλ. τόνοι/έτος kt/y 100% n/a n/a 100% 100% 100% 70% Λειτουργία Λειτουργία Λειτουργία " " Λειτουργία " " Υπογ/µένη Σύµβαση Υπογ/µένη Σύµβαση 17ετής παραχώρηση από το 2006 Για λογαριασµό τρίτου (turnkey) Για λογαριασµό Ετοιμοπαράδοτο τρίτου σε τρίτο (turnkey) 10ετής παραχώρηση από το ετής παραχώρηση 6ετής Σύμβαση Λειτουργίας Άνω Λιόσια, Αττική Ελλάδα 12 χιλ. τόνοι/έτος 70% (α) Λειτουργία 9ετής παραχώρηση από το 2007 Μονάδες ανακύκλωσης απορριµµάτων Μονάδες παραγωγής ενέργειας από απορρίµµατα Αιολική ενέργεια ΕΠΑΝΑ Φυλή, Αττική Ελλάδα 100 χιλ. τόνοι/έτος 20% Λειτουργία Ιδιωτική Επένδυση Μονάδα ανακύκλωσης Κορωπίου Κορωπί, Αττική Ελλάδα 75 χιλ. τόνοι/έτος 20% Υπό κατασκευή Ιδιωτική Επένδυση ΒΕΑΛ: µονάδα παραγωγής ενέργειας µε καύσιµο το βιοαέριο (β) Άνω Λιόσια, Αττική Ελλάδα 23,5MW 50% (γ) Λειτουργία 20ετής ΣΑΗ από το 2004 Ταγαράδες: µονάδα παραγωγής ενέργειας µε καύσιµο το βιοαέριο Ταγαράδες, Θεσσαλονίκη " " 5,0MW 100% Λειτουργία 20ετής ΣΑΗ από το 2007 Φυλή: µονάδα παραγωγής ενέργειας µε καύσιµο το βιοαέριο Φυλή, Αττική " " 10MW 100% Άδεια παραγωγής Ανατέθηκε το 2009 Αειφορική ωδεκανήσου Ρόδος, Κως, Πάτµος " " 7,8MW 99,5% Λειτουργία 20ετής ΣΑΗ από το 2007 Σηµειώσεις: ΜΜΒΕ: Μονάδα Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας, ΣΑΗ: Συµβόλαια αγοραπωλησίας ηλεκτρισµού (α) Το 20% ελέγχεται από την Άρση ΑΕ και το 10% από την Polyeco (β) η Μεγαλύτερη στην Ευρώπη (γ) Το υπόλοιπο 50% ελέγχεται από την EDL 9eld

25 Προοπτικές αγοράς διαχείρισης απορριµµάτων Ελληνική Αγορά Η στρατηγική µας συνιστάται στη διατήρηση της κυρίαρχης θέσης στην ελληνική αγορά, κυρίως µέσω σχηµάτων Σ ΙΤ και ιδιωτικής χρηµατοδότησης Η ΗΛΕΚΤΩΡ έχει επιλεγεί ως προσωρινός µειοδότης στο πρώτο έργο διαχείρισης απορριµµάτων µε παραχώρηση στην Ελλάδα (Ηµαθία, 100 χιλ. τόνοι / έτος) Οι προοπτικές εµφανίζονται ευοίωνες καθώς το Ελληνικό ηµόσιο δεν έχει προχωρήσει ακόµα στα απαραίτητα έργα για τη συµµόρφωσή του µε τις οδηγίες της Ε.Ε. σχετικά µε τα απορρίµµατα Έργα Παραχώρησης Έργο.Α.* Αθηνών -πάνω από 1,3 εκατ. τόνοι /χρόνο Έργο.Α. Σερρών χιλ. τόνοι /χρόνο Έργο.Α. Πατρών χιλ. τόνοι χρόνο Έργα Σ ΙΤ Έργο.Α. Θεσσαλονίκης χιλ. τόνοι /χρόνο Έργο.Α. υτ. Μακεδονίας χιλ. τόνοι /χρόνο *.Α. : ιαχείριση Απορριµµάτων 9eld ιεθνής Αγορά Αναγνωρίζοντας ευκαιρίες στο διεθνή χώρο και δεδοµένης της βραδύτητας µε την οποία το Ελληνικό ηµόσιο προκηρύσσει νέα έργα, η ΗΛΕΚΤΩΡ στοχεύει διάφορες χώρες του εξωτερικού όπως Κύπρος, Βαλκάνια, Ρωσία και Μέση Ανατολή Έργα υπό διερεύνηση / υποβολή προσφοράς: Έργο.Α. Άµπου Ντάµπι - ιαχείριση άνω των 2,5 εκατ. τόνων απορριµµάτων το χρόνο Έργο.Α. Αγ. Πετρούπολης (Σ ΙΤ) χιλ. τόνοι /χρόνο Έργο παραχώρησης.α. Λευκωσίας χιλ τόνοι /χρόνο Έργο παραχώρησης.α. Λεµεσού χιλ. τόνοι /χρόνο Έργο.Α. Έσσεξ µε Ιδ. χρηµατοδότηση 50 χιλ. τόνοι / χρόνο Κατασκευή και τριετής εκµετάλλευση έργου ανάκτησης βιοαερίου στην Ιορδανία σύµβαση ~ 20 εκατ. Έργο ΧΥΤΑ µε Ιδ. χρηµατοδότηση στα Σκόπια ιάφορα ολοκληρωµένα έργα σε Ρουµανία και Πολωνία

26 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

27 Περιεχόµενα 1. Σύνοψη Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 5.α. Προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της αιολικής ενέργειας 5.β. Σηµαντική παρουσία στον τοµέα της θερµικής ενέργειας 5.γ. Σηµαντική παρουσία στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

28 Επισκόπηση της ελληνικής αγοράς ΑΠΕ Ευνοϊκό θεσµικό πλαίσιο Οι ΑΠΕ πρέπει να καλύψουν το 20% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας & το 40% της ηλεκτρικής µέχρι το 2020 Σηµαντικές Προοπτικές Ανάπτυξης Ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα µέχρι το 2020 (MW) Εγγυηµένα συµβόλαια αγοραπωλησίας ηλεκτρισµού (ΣΑΗ) για 20 χρόνια µε ΕΣΜΗΕ ή ΕΗ Ο νέος νόµος για τις ΑΠΕ (3851/2010) αναµένεται να επιταχύνει τη διαδικασία αδειοδότησης Επιδοτήσεις 20% έως 40% (Ν.3299/04) Ελκυστικά τιµολόγια µε ρήτρες αναπροσαρµογής, +20% αύξηση σε περίπτωση µη χρήσης των επιδοτήσεων ~7.500MW µε την παραδοχή ότι όλες οι άλλες πηγές ΑΠΕ θα φτάσουν το στόχο τους Πηγή:Εθνικό Σχέδιο ράσης για την επίτευξη της συµβολής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020 Η Ελληνική Αγορά ΑΠΕ διέπεται από συνεχώς βελτιούµενο θεσµικό πλαίσιο & υψηλούς προβλεπόµενους ρυθµούς ανάπτυξης µε τα αιολικά να αποτελούν την κινητήρια δύναµη για να µπορέσει η Ελλάδα να επιτύχει στους στόχους της για τις ΑΠΕ 9eld

29 Επισκόπηση του κλάδου των ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ) Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ εισήλθε στον τοµέα των ΑΠΕ το 2000 µέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ 7Αιολικά Πάρκα σε λειτουργία και 1 Φωτοβολταϊκό συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 118 MW 116 MWβρίσκονται υπό κατασκευή, εκ των οποίων τουλάχιστον 72 MWθα τεθούν σε λειτουργία εντός του 2011 ιασφάλιση µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης για όλα τα έργατα οποία είναι σε λειτουργία ή υπό κατασκευή Μοντέλο λειτουργίας & υλοποίησης ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η επίβλεψη γίνεται εσωτερικά η συντήρηση και η καθηµερινή λειτουργία γίνεται από τρίτους (outsourcing) Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι η βασική αγορά µας. Οι κύριοι στόχοι µας είναι: Μερίδιο µέχρι 20% στην εγχώρια αγοράτα επόµενα τρία χρόνια Να καταστούµε ένας εκ των δύο µεγαλύτερων εγχώριων ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ ιερεύνηση της ελκυστικότητας ξένων αγορών Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στις ΑΠΕ Η έµφαση παραµένει στην αιολική ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένων των θαλάσσιων αιολικών πάρκων Εξετάζουµε και τις άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ (π.χ. το Φωτοβολταϊκό ισχύος 2 MW, το πρώτο αυτού του µεγέθους στην Ελλάδα) Εξαιρετικές σχέσεις µε προµηθευτές ανεµογεννητριών 9eld

30 Επισκόπηση έργων ΑΠΕ & βασικά οικονοµικά στοιχεία Το συνολικό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα ανέρχεται σε ~2.100 MW Επένδυση/MW Βασικά Οικονοµικά στοιχεία Αιολικών Πάρκων Ίδια Κεφάλαια/MW (25% CAPEX) Επιδότηση/MW 1,30εκ. 0,32 εκ. 0,26 0,52 εκ. Ετήσιο Έσοδο/MW Περιθώριο EBITDA αιολικών πάρκων 80% Περιθώριο EBIT αιολικών πάρκων 55% Επισκόπηση του χαρτοφυλακίου της ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ Περιβαλλοντικοί Όροι/ΠΠΕΑ Αιτήσεις Άδειες παραγωγής & περιβαλλοντικοί όροι Άδειες εγκατάστασης Υπό κατασκευή Σε λειτουργία Σε λειτουργία Υπό κατασκευή Άδειες εγκατάστασης Αιτήσεις Άδειες παραγωγής & περιβαλλοντικοί όροι/ππεα 9eld

31 Παρουσία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην παραγωγή θερµικής ενέργειας Η Ελλάκτωρέχει παρουσία στον τοµέα παραγωγής θερµικής ενέργειας µέσω της ElpedisonΕνεργειακή Α.Ε., η οποία είναι ο 2 ος µεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ελλάδα Βάσει της συµφωνίας που υπογράφτηκε τον Ιούλιο του 2008, η HE&D κατέχει το 22,74% της Elpedison Ενεργειακήενώ η κοινοπραξία Ελληνικά Πετρέλαια/Edison κατέχει το 75,78%και η Χαλκόρτο υπόλοιπο 1,48% Η ElpedisonΕνεργειακή, όντας ο 2 ος µεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ελλάδα, στοχεύει στην ισχυροποίηση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: 1 µονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου φυσικού αερίου (CCGT) ισχύος 390 MW στη Θεσσαλονίκη σε λειτουργία (T-Power) 1 µονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου φυσικού αερίου (CCGT) ισχύος 420MW στη Θίσβη σε λειτουργία Νέες µονάδες θερµικής ενέργειας υπό ανάπτυξη Περαιτέρω δυνατότητες παραγωγής ενέργειας υφίστανται τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια HE&D ΕΛΛΑΚΤΩΡ Η HE&D καιη Halcor από κοινού κατέχουν τα δικαιώµατα µειοψηφίας 24,22% ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Elpedison 75,78% ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ EDISON 50% 50% Μονάδα Θεσσαλονίκης (390MW) Μονάδα Θίσβης (420MW) Λοιπά στοιχεία/δραστηριότητες 9eld

32 Παρουσία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τοµέα της Ηλιακής Ενέργειας (Ι) O Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήµατα) µέσω της κατά 100% θυγατρικής του, BΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ. Κύριες ραστηριότητες της BIOΣΑΡ: Ανάπτυξη Φ/Β σταθµών Σχεδιασµός, Προµήθεια εξοπλισµού και Κατασκευή Φ/Β Σταθµών Λειτουργία και Συντήρηση Φ/Β Σταθµών Η ΒΙΟΣΑΡ κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα για την τριετία Μοντέλο λειτουργίας & υλοποίησης Εκπόνηση συµβάσεων πλαισίων µε τους µεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους προµηθευτές Φ/Β πλαισίων (panels) και αντιστροφέων Προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης στον τοµέα Φ/Β συστηµάτων (σχεδιασµός, θέση σε λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση Φ/Β) Συνέργειες στον κατασκευαστικό τοµέα µε την ΑKTΩΡ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Οικονοµικά Αποτελέσµατα ιπλασιασµός εσόδων (12 εκ. - 30εκ. ) από το 2008 ως το 2009, περιθώριο EBITDA 13,81% το 2009 Αναµενόµενος Κύκλος Εργασιών (Εκτ.) 60 εκ. (2010) Ανεκτέλεστο (Εκτ.) 100 εκ. (30/10/2010) 9eld

33 Παρουσία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τοµέα της Ηλιακής Ενέργειας (ΙΙ) Ορόσηµα Ανάληψη EPC συµβάσεων µέσω της συµµετοχής της ΒΙΟΣΑΡ σε διεθνείς διαγωνισµούς Ισχύς ~ 20MW έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί στο δίκτυο της ΕΗ Ισχύς ~ 20MWείναι υπό κατασκευή µε ορίζοντα ολοκλήρωσης το Α τριµ.2011 Ισχύς ~ 15MW θα ξεκινήσουν να κατασκευάζονται το Α τριµ στην Ελλάδα Έργα συνολικής ισχύος 15MW έχουν ανατεθεί στην Κ/Ξ BIOSAR AKTORστην Βουλγαρία. 4MW από αυτά συνδέθηκαν στο τέλος του 2010 Στόχοι ιατήρηση της κυρίαρχης θέσης στην Ελληνική αγορά αύξηση των µεγεθών µέσω της σταδιακά αυξανόµενης αγοράς Φ/Β Ηγετική θέση στην αγορά της Βουλγαρίας µέσω της Κ/Ξ BIOSAR - AKTOR Επέκταση των δραστηριοτήτων στην Ιταλία Συµµετοχή σε διεθνείς διαγωνισµούς και ανάληψη µεγάλων έργων από µεγάλες εταιρείες παραγωγής & διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας και οργανισµούς. Η BΙΟΣΑΡ συµµετέχει σε προσφορές-διαγωνισµούς για έργα άνω των 250MW που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν το διάστηµα Έργα συνολικής ισχύος 11MWστην Ιταλίαέχουν ανατεθεί στην BΙΟΣΑΡ και υλοποιούνται από τη θυγατρική BIOSAR Energetica Spa. 9MW από αυτά βρίσκονται υπό κατασκευή. 9eld

34 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

35 Επισκόπηση του τοµέα ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (REDS) Συνέργιες µεταξύ κατασκευής και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας ώθησαν τον Όµιλο στην ανάπτυξη του κλάδου R.E.D.S.ΑΕείναι ο βραχίονας του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας Εισηγµένη στο Χ.Α. Κεφαλαιοποίηση : 41 εκ. (18 Φεβρουαρίου 2011) Ποσοστό συµµετοχής ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 55,40% Κύρια περιοχή ενδιαφέροντος της REDS η Ελλάδα έµφαση σε µεγάλα εµπορικά κέντρα ανάπτυξη οικιστικών συγκροτηµάτων στην Αττική επιλεκτική ανάπτυξη χώρων γραφείων παραχωρήσεις Η REDS διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων ~ 116 εκ. (Λογιστική αξία 30/09/2010) 9eld

36 Επισκόπηση της ακίνητης περιουσίας της REDS (Ι) Ακίνητα Περιγραφή Συµµετοχή Εµβαδόν m 2 Αξία κατά την ολοκλήρωση ( εκ.) Στάδιο Ολοκλήρωσης Ελλάδα - ολοκληρωµένα Athens Metropolitan Expo ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Εκθεσιακό Κέντρο 11,7% GBA 2,6 (DCF) Οικιστικό 100% GBA 1,61* Ανάπτυξη και λειτουργία του νέου εκθεσιακού κέντρου στο Αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας τον Ιανουάριο 2009 Ολοκληρωµένο έργο 28 διαµερίσµατα σε 5 blocks 86% ήδη πωληθέντα Αµπέλια Κάντζα, Αττική Ελλάδα υπό ανάπτυξη Ακαδηµία Πλάτωνος Αθήνα Εµπορικό Κέντρο Γυαλού Σπάτα, Αττική Γραφεία 100% GBA 14* Εµπορικό Κέντρο 100% (Επιφάνεια γης) 39* Έκδοση οικοδοµικής άδειας το Μάιο 2008 (Αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν ολοκληρωθεί) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρόσφατα ανακοίνωσε ότι πρόκειται να απαλλοτριώσει οικόπεδα λόγω γειτνίασης µε τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής Έκδοση οικοδοµικής άδειας 1 η φάση (35,500 M 2 )και κατασκευή σε εξέλιξη Υπογεγραµµένα µισθωτήρια για το 50% των χώρων Προ-πώληση χώρου στη Hendersonµε προϋπόθεση την ολοκλήρωση Κάντζα Mall Κάντζα, Αττική Εµπορικό Κέντρο 100% (Επιφάνεια γης) 80 (Χρήση γης µε άδεια) Προϋπολογισµός Έργου: 300 εκ. Αδειοδότηση σε εξέλιξη 9eld * Λογιστική αξία

37 Επισκόπηση της ακίνητης περιουσίας της REDS (ΙΙ) Ακίνητα Περιγραφή Συµµετοχή Εµβαδό m 2 Αξία κατά την ολοκλήρωση ( εκ.) Στάδιο Ολοκλήρωσης Ελλάδα υπό ανάπτυξη Piraeus Metropolitan Center Κέντρο Ελευσίνα Εκθεσιακό/ Συνεδριακό κέντρο και κέντρο κρουαζιέρας 19,5% GBA n/a Εµπορικό Κέντρο 100% GBA n/a Ανάπτυξη και λειτουργία του κέντρου µε εµπορικές χρήσεις του λιµένα Πειραιώς. Μελέτες σε εξέλιξη Προσύµφωνο αγοράς οικοπέδου Αδειοδότηση σε εξέλιξη Οικιστικό 100% GBA 2,2 Μελέτη και αδειοδότηση σε εξέλιξη Βίλα Καµπά Κάντζα, Αττική Εξωτερικό υπό ανάπτυξη Splaiul Unirii Βουκουρέστι- Ρουµανία Baneasa Lake Βουκουρέστι - Ρουµανία Πολλαπλών χρήσεων 100% GBA 11* Οικιστικό 100% ,5* Αγορά οικοπέδου το 2008 Αδειοδότηση σε εξέλιξη Ολοκλήρωση της οικοδοµικής άδειας (ολοκλήρωση 1 ης φάσης κατασκευής) Θα κατασκευαστούν 78 διαµερίσµατα 9eld * Λογιστική αξία

38 Σηµαντική Επένδυση Ελληνικός Χρυσός/European Goldfields Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατέχει 19,5% της European Goldfields (1) η οποία ελέγχει το 95% της Ελληνικός Χρυσός και 5% άµεση συµµετοχή στην Ελληνικός Χρυσός Κατάσταση του Έργου Μεταλλεία Στρατώνι σε λειτουργία Η Οριστική Περιβαλλοντική Μελέτη Επιπτώσεων υποβλήθηκε τον Αύγουστο του Έγκριση της Περιβαλλοντικής Μελέτης Επιπτώσεων θα σηµάνει ουσιαστικά και την υλοποίηση του Επιχειρηµατικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη των ορυχείων της Κασσάνδρας (Στρατώνι, Σκουριές, Ολυµπιάδα). Πόροι/Αποθέµατα: Στρατώνι, συνολικά αποθέµατα 10Moz αργύρου, 0,3Mt µολύβδουκαι ψευδάργυρου Σκουριές, συνολικά αποθέµατα 5,0Moz χρυσού και 1,04Mt χαλκού Ολυµπιάδα, συνολικά αποθέµατα 4,3Moz χρυσού, 60Moz αργύρου, 0,6Mt µολύβδου και 0,8Mt ψευδάργυρου Βασικά οικονοµικά στοιχεία της European Goldfields 9Μ2010: Πωλήσεις: $ 31,6 εκ. Ζηµιές µετά από φόρους : $ 26,6 εκ. Κεφαλαιοποίηση: US$ 2,8 δισ. ( 18 Φεβρουαρίου 2011) Σηµείωση (1) 9eld Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

39 Λοιπές Επενδύσεις Καζίνο Mont Parnes (Αθήνα) 15,3% συµµετοχή στο Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. επένδυση 33 εκ. ληφθέντα µερίσµατα 20 εκ. (YTD) Συνεταίροι 35,7% Regency Entertainment (BC Partners) και 49% Ελληνικό ηµόσιο Ανακαίνιση εγκαταστάσεων σε εξέλιξη Αύξηση «τυχερών τραπεζιών» σε 110 Αύξηση «κουλοχέρηδων» σε Βασικά οικονοµικά στοιχεία 2009 Πωλήσεις: 181,2 εκ. Κέρδη µετά από φόρους: 21,6 εκ. 9eld

40 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

41 Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων 9Μ2010 ( ΠΧΠ σε εκατ.) 9M M 2010 Μεταβολή (%) Πωλήσεις 1.665, ,2-21,8% EBITDA 248,8 203,2-18,4% Περιθώριο EBITDA (%) 14,9% 15,6% EBIT 174,8 119,1-31,9% Περιθώριο EBIT (%) 10,5% 9,1% Κέρδη από συγγενείς 4,2-2,1-149,1% Κέρδη προ Φόρων 138,8 72,2-48,0% Περιθώριο Κερδών προ φόρων (%) 8,3% 5,5% Κέρδη µετά από Φόρους προ δικαιωµάτων µειοψηφίας 100,8 18,9-81,2% Καθαρά κέρδη µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας 72,4 8,5-88,3% Κέρδη ανά µετοχή (1) 0,42 0,05-88,3% Σηµειώσεις: (1) Σταθµισµένος αριθµός µετοχών : (9M 2009) και (9M 2010) (2) Η έκτακτη εισφορά ανήλθε σε 15,7 εκατ. Η µείωση των εσόδων κατά 21,8% οφείλεται κυρίως στην µείωση των εσόδων των κλάδων Κατασκευής ( 328 εκατ.), Παραχωρήσεων ( 26 εκατ.) και Περιβάλλοντος ( 25 εκατ.) Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του οµίλου µειώθηκαν κατά 31,9% κυρίως λόγω µειωµένης κερδοφορίας στην Κατασκευή και στις Παραχωρήσεις Το λειτουργικό περιθώριο του οµίλου διαµορφώθηκε σε 9,1%,µειωµένο έναντι του περιθωρίου του εννιαµήνου 2009 (10,5%) Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 72,2 εκατ. Τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 18,9 εκατ., επιβαρυµένα µε έκτακτη εισφορά 15,7 εκατ. Τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 8,5 εκατ. 9eld

42 Ενοποιηµένος Ισολογισµός 9Μ2010 ( ΠΧΠ σε εκατ.) 31/12/ /9/2010 Μεταβολή (%) Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 2.002, ,7 6,7% Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 743,2 685,6-7,8% Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού (1) 1.349, ,6 5,6% Σύνολο Ενεργητικού 4.095, ,9 3,7% άνεια βραχυπρόθεσµα 311,1 446,1 43,4% Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 848,3 782,6-7,7% άνεια µακροπρόθεσµα 1.383, ,2 3,3% Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 294,2 389,1 32,3% Σύνολο Υποχρεώσεων 2.836, ,0 7,4% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.258, ,8-4,6% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων χωρίς δικαιώµατα µειοψηφίας Σηµειώσεις : 984,6 931,3-5,4% (1)Στις 30/9/2010 συµπεριλαµβάνονται προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών (που γνωστοποιούνται ως Απαιτήσεις) 188,9 εκατ. και οµόλογα διακρατούµενα ως τη λήξη ύψους 87,5εκατ. Στις 31/12/2009 περιλαµβάνονται προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών ύψους 209,0 εκατ. Το σύνολο του ενεργητικού έχει αυξηθεί κατά 3,7%, κυρίως λόγω αύξησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων (αφορά κυρίως δικαίωµα παραχώρησης του Μορέα ~ 100 εκατ.) αύξησης των επενδύσεων σε συγγενείς από ~ 185 εκατ. σε ~ 198 εκατ. (κυρίως λόγω συµµετοχής του Οµίλου - 20 εκατ.-στην ΑΜΚ της Elpedison Ενεργειακή) Η αύξηση των βραχυπρόθεσµων δανείων κατά 135 εκατ. σε 446,1 εκατ. προέρχεται κυρίως από µεταφορά µακροπρόθεσµων οµολογιακών δανείων στα βραχυπρόθεσµα επειδή λήγουν εντός ενός έτους από την τρέχουσα ηµεροµηνία ισολογισµού (30/9/2010) 9eld

43 Αποτελέσµατα 9Μ2010 ανά δραστηριότητα ( ΠΧΠ σε εκατ.) Κατασκευή & Λατοµεία Ανάπτυξη γης & ακινήτων Παραχωρήσεις Περιβάλλον Αιολικά Λοιπά Σύνολο Πωλήσεις 981,0 2,1 217,5 59,4 15,4 26, ,2 EBITDA 54,2-1,6 123,5 17,1 9,6 0,3 203,2 Περιθώριο EBITDA (%) 5,5% -76,1% 56,8% 28,9% 62,6% 1,3% 15,6% Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 21,3-1,8 80,6 13,6 6,2-0,8 119,1 Περιθώριο EBIT (%) 2,2% -86,6% 37,1% 22,9% 40,4% -2,9% 9,1% Κέρδη προ φόρων 10,2-1,9 56,7 12,3 4,9-10,0 72,2 Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) 1,0% -90,0% 26,1% 20,7% 31,9% -37,3% 5,5% Κέρδη µετά από φόρους -3,6-2,7 29,5 6,2 3,1-13,6 18,9 Περιθώριο κερδών µετά από φόρους (%) -0,4% -126,0% 13,6% 10,4% 20,3% -50,6% 1,5% Κέρδη µετά από φόρους / προσαρµ. χωρίς την έκτακτη εισφορά (1) 1,8-2,4 33,9 8,4 3,3-10,4 34,7 Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 3,8-1,5 13,6 3,7 2,3-13,5 8,5 Σηµείωση: (1) Η έκτακτη εισφορά ανήλθε σε: -5,4-0,3-4,4-2,2-0,1-3,2-15,7 9eld

44 Αποτελέσµατα 9Μ2009 ανά δραστηριότητα ( ΠΧΠ σε εκατ.) Κατασκευή & Λατοµεία Ανάπτυξη γης & ακινήτων Παραχωρήσεις Περιβάλλον Αιολικά Λοιπά Σύνολο Πωλήσεις 1.309,4 3,3 243,2 84,8 7,7 16, ,0 EBITDA 76,3-3,3 151,6 18,0 5,1 1,1 248,8 Περιθώριο EBITDA (%) 5,8% -100,7% 62,3% 21,2% 66,2% 6,6% 14,9% Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 47,5-3,5 112,0 15,4 3,3 0,1 174,8 Περιθώριο EBIT (%) 3,6% -106,3% 46,1% 18,1% 43,6% 0,7% 10,5% Κέρδη προ φόρων 40,6-2,6 86,1 14,8 1,9-1,9 138,8 Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) 3,1% -78,7% 35,4% 17,4% 24,3% -11,6% 8,3% Κέρδη µετά από φόρους 28,5-2,9 65,4 11,4 1,4-3,0 100,8 Περιθώριο κερδών µετά από φόρους (%) 2,2% -89,9% 26,9% 13,5% 18,1% -18,0% 6,1% Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 29,7-1,5 38,6 7,5 1,2-3,1 72,4 9eld

45 Ανάλυση δανεισµού του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ( εκ., ) Κύρια στοιχεία δανεισµού της Ελλάκτωρ Μακροπρόθεσµος δανεισµός: Βραχυπρόθεσµος δανεισµός: 446 Συνολικός δανεισµός: Καθαρός δανεισµός: 571 Ίδια Κεφάλαια: Συνολικά κεφάλαια (1) : είκτ κεφαλαιακής µόχλευσης: 32,2% (1) Συνολικά ίδια κεφάλαια + καθαρός δανεισµός Πηγή: Οικονοµικές καταστάσεις εταιρείας 9eld Λιγότερο από 1 έτος 24% Μεταξύ 1 και 2 ετών 22% Ενηλικίωση δανείων Πάνω από 5 έτη 27% Μεταξύ 2 και 5 ετών 27% Σηµειώσεις: Εξέλιξη Καθαρού Εταιρικού ανεισµού ( ιαθεσίµων) (1) / είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης (2) 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0-200,0-22,0% -7,8-0,7% 174,9 12,9% 372,3 22,8% 571,2 32,2% -139,4 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 9M2010 Καθαρός Δανεισμός (Διαθέσιμα) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης (1) Καθαρός Εταιρικός ανεισµός = (Βραχ. + Μακρ. άνεια εξαιρουµένων έργων BOT) (Ταµ. ιαθέσιµα και Ισοδύναµα περ. οµολόγων µε λήξη εντός τους έτους + Προθεσµιακών Καταθέσεων άνω των 3 µηνών εξαιρουµένων διαθεσίµων, τοποθετήσεων άνω των 3 µηνών και οµολόγων διακρατούµενων ως την λήξη έργων BOT) (2) είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης = Καθαρός Εταιρικός ανεισµός / (Ίδια Κεφάλαια + Καθαρός Εταιρικός ανεισµός)

46 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

47 Απόδοση µετοχής και µετοχική σύνθεση Μετοχική σύνθεση (31 Ιανουαρίου 2011) Ίδιες Μετοχές 2,60% Απόδοση µετοχής (01/01/2007 ~ 18/02/2011) ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ελεύθερη Διασπορά 28,2% Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές 11,0% Ξένοι Θεσμικοί Επενδυτές 21,0% Διοικητικά Στελέχη 37,3% ΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΧΑ Συµµετοχή της ΕΛΛΑKΤΩΡ σε δείκτες (18/02/2011) 30% 24,31% 0 20% Reuters (σύµβολο µετοχής): HELr.AT 10% Bloomberg (σύµβολο µετοχής): ELLAKTOR GA 0% 1,30% Γενικός είκτης ΧΑ είκτης Κατασκευών 1,43% είκτης FTSE-20 9eld

48 Κύρια σηµεία προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος Ισχυρή πορεία Οµίλου, υψηλές λειτουργικές επιδόσεις, δηµιουργία αξίας για τους µετόχους Ισχυρή διαπραγµατευτική θέση µε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς Ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο ώριµων και νέων δραστηριοτήτωνµε προοπτική ανάπτυξης Ισχυρά στοιχεία Ενεργητικού και υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση Ηγετική θέση στην κατασκευή στην Ελλάδα κυρίως στον τοµέα των δηµοσίων έργων. Ανεκτέλεστο υπόλοιπο περίπου 2,6 δισ. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης από αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο και επενδύσεις στους τοµείς διαχείρισης απορριµµάτων και ΑΠΕ Ισχυρή ροή µερισµάτων από έργα παραχώρησης µεσο-µακροπρόθεσµα 9eld

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επένδυση 47,37% * στην ΑΘΗΝΑ ATE * έχει αυξηθεί ακολούθως σε 75,94% Σεπτέµβριος 2007

Στρατηγική Επένδυση 47,37% * στην ΑΘΗΝΑ ATE * έχει αυξηθεί ακολούθως σε 75,94% Σεπτέµβριος 2007 Στρατηγική Επένδυση 47,37% * στην ATE * έχει αυξηθεί ακολούθως σε 75,94% Σεπτέµβριος 2007 2 Γενική Ρήτρα αποποίησης ευθύνης Η παρουσίαση αυτή ετοιµάστηκε αποκλειστικά προς σκοπούς ενηµέρωσης και δεν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ατζέντα Διεθνείς τάσεις Επενδυτική πρόταση της Ελλάδας Προοπτικές Invest in Greece: Οι υπηρεσίες μας Διεθνείς τάσεις Σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OTE. Αποτελέσµατα Τριµήνου και Έτους 2005. Επιχειρησιακό Σχέδιο OTE 2006-2008: ηµιουργώντας έναν Όµιλο µε Ισχυρές Βάσεις. 27 Φεβρουαρίου 2006 OTE

OTE. Αποτελέσµατα Τριµήνου και Έτους 2005. Επιχειρησιακό Σχέδιο OTE 2006-2008: ηµιουργώντας έναν Όµιλο µε Ισχυρές Βάσεις. 27 Φεβρουαρίου 2006 OTE OTE Αποτελέσµατα Τριµήνου και Έτους 2005 Επιχειρησιακό Σχέδιο OTE 2006-2008: ηµιουργώντας έναν Όµιλο µε Ισχυρές Βάσεις 27 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ & ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 4 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία Σεπτέµβριος 2012 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς χώρες (Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006

Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006 Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006 AGENDA Ο Όµιλος Γενικά Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης Οικονοµικά Στοιχεία Σελ. 2 Εταιρικό Προφίλ Ένας από τους µεγαλύτερους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2014 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρόόνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φωτοβολταϊκά Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φ/Β στην Ελλάδα την τελευταία τριετία Ε.Π.Αν. 2005 100 αιτήσεις για χρηματοδότηση «κάτι καλό προβλέπεται» Ν.3468 / 2006 Δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 1 Περιεχόµενα Ανασκόπηση Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 Ανασκόπηση Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Μάιος 2012 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Έκθεση Αποποίησης Ευθύνης 2 Η παρουσίαση αυτή έχει προετοιμαστεί από την εταιρία Ελληνικά Καλώδια για χρήση στην παρουσίαση της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέτει επιχειρηματικές εγκαταστάσεις σε 10 χώρες με ανθρώπινο δυναμικό περίπου 900 άτομα

Διαθέτει επιχειρηματικές εγκαταστάσεις σε 10 χώρες με ανθρώπινο δυναμικό περίπου 900 άτομα KLEEMANN Η KLEEMANN είναι μια ελληνική πολυεθνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της κατασκευής και της εμπορίας Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ανελκυστήρων Διαθέτει επιχειρηματικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος EUPHORES WORKSHOP, 5 Δεκ 2013, Βουλή των Ελλήνων Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007 ΟΠΑΠΑ.Ε Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Απρίλιος 2007 1 Περιεχόµενα ΑνασκόπησηΕταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 ΑνασκόπησηΕταιρίας 3 ΗΟΠΑΠ Α.Ε. µε µια µατιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα

ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Επενδυτικό ενδιαφέρον Αποδοχή από την τοπική κοινωνία Τελικό προτεινόµενο σενάριο ιαδικασίες σύστασης του ΤΑΑ Επόµενα Βήµατα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, MD, MSc ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ +

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ 1 Η ανάγκη της πολιτικής Οι πολίτες επιθυμούν Ασφαλή, υγιεινή επιλογή τροφής σε ανεκτές και διαφανείς τιμές, Επάρκεια τροφίμων Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 IP/08/618 Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 Βιντεοπαιχνίδια: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την προστασία των ανηλίκων σε 23 κράτη µέλη της ΕΕ, καλεί όµως τον κλάδο να βελτιώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2007- Α) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η διάρθρωση του κλάδου των κατασκευών είναι πιο απλή σε σχέση με άλλους, εξίσου σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος σε Κρίσιμο Σταυροδρόμι. Η Διαχείριση των Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων. 13 Ιουλίου, 2012

Η Κύπρος σε Κρίσιμο Σταυροδρόμι. Η Διαχείριση των Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων. 13 Ιουλίου, 2012 Η Κύπρος σε Κρίσιμο Σταυροδρόμι Η Διαχείριση των Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων 13 Ιουλίου, 2012 Πρόγραμμα της Συνάντησης - Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Green Dot Cyprus, κ. Μιχάλη Σπανό - Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Πρακτικά προβλήματα επένδυσης και τρόποι αντιμετώπισης Γιώργος Ανεμοδουράς Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΕΒΕΑ Αθήνα 18.4.2007 Από τη στασιμότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Απολογισμός της περιόδου Σύνοψη Το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ.

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ. Περιεχόμενα 1. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Δεκέμβριος, 2014 1 Πνευματικά δικαιώματα Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. Μέσοςόρος επιφάνειαςκαταστημάτωνπερίπου7.700 m²

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. Μέσοςόρος επιφάνειαςκαταστημάτωνπερίπου7.700 m² 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Ισχυρό δίκτυο καταστημάτων Μέσοςόροςεργαζομένωνγιατο2010: 2.808μόνιμο προσωπικό και 579 έκτακτο

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα