Παρουσίαση Οµίλου. Φεβρουάριος 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση Οµίλου. Φεβρουάριος 2011"

Transcript

1 Παρουσίαση Οµίλου Φεβρουάριος 2011

2 Κύρια σηµεία προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος Ισχυρή πορεία Οµίλου, υψηλές λειτουργικές επιδόσεις, δηµιουργία αξίας για τους µετόχους Ισχυρή διαπραγµατευτική θέση µε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς Ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο ώριµων και νέων δραστηριοτήτωνµε προοπτική ανάπτυξης Ισχυρά στοιχεία Ενεργητικού και υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση Ηγετική θέση στην κατασκευή στην Ελλάδα κυρίως στον τοµέα των δηµοσίων έργων. Ανεκτέλεστο υπόλοιπο περίπου 2,6 δισ. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης από αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο και επενδύσεις στους τοµείς διαχείρισης απορριµµάτων και ΑΠΕ Ισχυρή ροή µερισµάτων από έργα παραχώρησης µεσο-µακροπρόθεσµα 9eld0029 2

3 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld0029 3

4 Σηµαντικά γεγονότα στην ιστορία του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1950 και Ίδρυση των TEB, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και ΑΚΤΩΡ Υπογραφή σύµβασης παραχώρησης για την ΑΤΤΙΚΗ Ο Ο και τη ΓΕΦΥΡΑ Συγχώνευση των TEB, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και ΑΚΤΩΡ Είσοδος στην Αγορά Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ) Απόσχιση κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και εισφορά στην ΑΚΤΩΡ Ίδρυση της REDS, βασικού κορµού στον τοµέα της διαχείρισης ακινήτων Απόκτηση µειοψηφικού ποσοστού στο καζίνο «Μον Παρνές» Είσοδος στον τοµέα της ιαχείρισης Απορριµµάτων µε την ίδρυση της ΗΛΕΚΤΩΡ Απόκτηση ποσοστού στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ Πρώτα κατασκευαστικά συµβόλαια σε Ρουµανία και Μέση Ανατολή (Κουβέιτ) Ίδρυση από την ΑΚΤΩΡ θυγατρικής εταιρείας στη Μέση Ανατολή Απόκτηση της HERHOF από την ΗΛΕΚΤΩΡ Συµµετοχή σε 3 από τα 5 έργα παραχωρήσεων που ανατέθηκαν στην Ελλάδα Απόκτηση της Παντεχνικής που οδήγησε σε απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην ΑTTIKH Ο Ο (59,2%) Απόσχιση κλάδου παραχωρήσεων και εισφορά στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Ανταλλαγή µεριδίου 30% της Ελληνικός Χρυσός µε το 20% της European Goldfields Αλλαγή επωνυµίας από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Εκκίνηση των παραχωρήσεων ΜΟΡΕΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ και ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 9eld0029 4

5 Οργανωτική δοµή του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ (4) Κατασκευή Παραχωρήσεις ιαχείριση Απορριµµάτων Ενέργεια Ανάπτυξη Ακινήτων Άλλες Συµµετοχές 100% 100% 80% 84% 55,4% 23,4% (2) 100% (1) No 1 στην Ελλάδα No 1 στην Ελλάδα Ηγέτης στην Ελλάδα και Κύπρο 22,74% 100% Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης Σηµαντικό χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας 15,3% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Αξίες κατανεµηµένες σε διάφορα ποσοστά µειοψηφίας 9eld εργαζόµενοι σε 10 χώρες Κεφαλαιοποίηση: 696εκατ. (3) (1) Έµµεση συµµετοχή µέσω ΑΚΤΩΡ (2) Έµµεση και άµεση συµµετοχή (µέσω ΑΚΤΩΡ) (3) Με τιµές κλεισίµατος 18 Φεβρουαρίου 2011 (4) 76ηστη λίστα ENR των 225 ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ GLOBAL CONTRACTORS (Αύγουστος 2010) Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατέχει δεσπόζουσα θέση και δραστηριοποιείται σε διάφορους τοµείς υποδοµών στην ευρύτερη περιοχή

6 Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Βασικά οικονοµικά µεγέθη & 9M2010 (ποσά σε εκατ. ) Έσοδα EBIT Μ09 9Μ Μ09 9Μ10 Κέρδη προ Φόρων Καθαρά κέρδη µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας Μ09 9Μ Μ09 9Μ10 Σηµείωση : Τα αποτελέσµατα του 2008 και του 2009 περιλαµβάνουν την πλήρη ενοποίηση της Παντεχνικής και της Αττικής Οδού και ως εκ τούτου δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αποτελέσµατα του 2005, 2006 και eld0029 6

7 Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Βασικά οικονοµικά µεγέθη & 9M2010 (συνέχεια) (ποσά σε εκατ. ) Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μ Μ10 Καθαρός δανεισµός (1) Καθαρός Εταιρικός δανεισµός (2) (1) Στo 9M 2010 συµπεριλαµβάνονται προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών (που γνωστοποιούνται ως Απαιτήσεις) 188,9 εκατ. και οµόλογα διακρατούµενα ως τη λήξη ύψους 87,5εκατ. Στις 31/12/2009 περιλαµβάνονται προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών ύψους 209,0 εκατ. 9eld Μ Μ10 (2) Εξαιρουµένων δανεισµού και διαθεσίµων έργων παραχώρησης (BOT)

8 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld0029 8

9 Επισκόπηση του τοµέα κατασκευών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΑΚΤΩΡ) ΗΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., 100% θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είναι ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 60 χρόνια παρουσίας στην αγορά Κρίσιµο µέγεθος που παρέχει οικονοµίες κλίµακας Καθοριστικός ρόλος στην πρόσφατη συγκέντρωση του κατασκευαστικού κλάδου Κύριες προκλήσεις υλοποίηση συνολικού ανεκτέλεστου ύψους ~ 2,6 δισ. βελτίωση λειτουργικών περιθωρίων κέρδους εδραίωση της Άκτωρ στις διεθνείς αγορές (~ 34% του ανεκτέλεστου βρίσκεται στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή) Τα έσοδα από την κατασκευή για το έτος 2009ανήλθαν σε 1,78δισ.και για το 9Μ 2010 σε 981 εκατ. 9eld0029 9

10 Βασικά δυνατά σηµεία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τοµέα των κατασκευών Ικανότητα και όραµα Εµπειρία & τεχνογνωσία σε Οδικά έργα Γέφυρες Φράγµατα Σήραγγες Εγκαταστάσεις επεξεργασίαςνερού Λιµένες Κτήρια Εργοστάσια Η/Μ Εγκαταστάσεις Αθλητικές Εγκαταστάσεις ίκτυα φυσικού αερίου & καυσίµων ιοικητικές ικανότητες Όραµα Ισχυρά οικονοµικά στοιχεία Πηγή: ηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία 31/12/2009 9eld µας καθιστούν ηγέτες και επιτρέπουν 3% 3% 1% 22% 18% 53% Στον Κύκλο Εργασιών περιλαµβάνεται το σύνολο των δραστηριοτήτων (ενοποιηµένα στοιχεία) περαιτέρω ανάπτυξη Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και χρηµατορροές Ηγετικό µερίδιο στον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα Ισχυρή διεθνής επέκταση Οι ικανότητες και το όραµα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιτρέπουν την αξιοποίηση νέων ευκαιριών

11 Ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ... το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συµβολαίων την 30/09/2010 ανέρχεται σε 2,6 δισ. ενώ επιπλέον ~ 147 εκατ. αφορούν έργα που αναµένεται να υπογραφούν Ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ( εκατ., 30 Σεπτεµβρίου 2010) Ανάλυση ανεκτέλεστου ανά γεωγραφική περιοχή Εξωτερικό 34% Ελλάδα 66% Έργα υποδοµών Έργα παραχωρήσεων Ιδιωτικά (1) Έργα εξωτερικού Συνολικό ανεκτέλεστο Πορεία ανεκτέλεστου ( εκατ.) (1) Στα έργα εξωτερικού περιλαµβάνεται και το έργο στο Οµάν ( 629 εκ.) 9eld

12 Ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (συνέχεια) Κύρια τρέχοντα έργα στην Ελλάδα Κύρια τρέχοντα έργα εξωτερικού Έργα Υποδοµών Έργο Συµµετοχή Ποσό (%) ( εκ) ΕΡΓΟΣΕ Λιανοκλάδι- οµοκός 100% 118 ΜΕΤΡΟ Αγ. ηµήτριος Ελληνικό 70% 36 Φράγµα Αποσελέµη 100% 28 Ψυτάλλεια: Λειτουργία και Συντήρηση 48% 49 ΗΣΑΠ (Αναβάθµιση Ηλεκτρ. Σιδηρ. Αθηνών) 70% 23 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης 70% 20 Αποχέτευση Ανατ & υτ. Τοµέα στο Θριάσιο 100% 20 ΝΑ Ευρώπη Έργο Συµµετοχή Ποσό (%) ( εκ) Αυτ/µος Τhrakia Nova Zagora- Yambol (BG) 100% 55 Αυτ/µος Σερβία Srpska Kuca-Donji Neradovac 100% 22 Μέγαρο Πολιτισµού & Τέχνης (BG) 100% 3 ιαχείριση αποβλήτων Βουκουρεστίου (RO) 50% 5 Οδικός άξονας 7 Βουκουρεστίου (RO) 100% 9 94 Αγωγός καυσίµων στη Σούδα (Κρήτη) 100% 16 Ναβαρίνο Resorts Μεσσηνία 100% Έργο Συµµετοχή Ποσό (%) ( εκ) Στάδιο Παναθηναϊκού 100% 90 Blue City (Οµάν) 50% 629 Κτήρια Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκίδας 75% 35 Εµπορικό Κέντρο McArthurGlen 100% 19 ηµοτικό Θέατρο Πειραιά 100% 13 Επέκταση Κτηρίου Αεροδροµίου Ιωαννίνων 100% Περιοχή Κόλπου Νέο αεροδρόµιο Ντόχα (Κατάρ) ~40% 93 Αυτοκινητόδροµος Fujairah (ΗΑΕ) 100% 48 1 ος Οδικός Άξονας (Κουβέιτ) 50% 8 Αµερικανική Σχολή του Ντουµπάι 100% 6 Έργα Παραχωρήσεων Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα 87% 360 Ελευσίνα Πάτρα Τσακώνα 17% 522 Μαλιακός Κλειδί 19,3% eld

13 Οι προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην κατασκευαστική αγορά Προοπτικές στην Ελληνική αγορά Το συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕΕθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο ανέρχεται σε 20,4δισ.για επενδυτικά προγράµµατα στην Ελλάδα Εκτός από το ΕΣΠΑ, συνολικά περίπου 11δισ. διατέθηκαν µέσω του προγράµµατος (Ε.Π.) Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας, µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό των έργων υποδοµής και των λοιπών σχετικών υπηρεσιών του συγκοινωνιακού συστήµατος: Η Ελλάκτωρ είναι άριστα τοποθετηµένη για να αναλάβει κατασκευαστικά συµβόλαια αξίας 7,4δισ.τα οποία θα ανατεθούν την περίοδο Προσφορές για έργα τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν από το δεύτερο Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας, τα οποία έχουν ξεκινήσει ή προετοιµάζονται: Επεκτάσεις σιδηροδρόµου και Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Επεκτάσεις της Αττικής Οδού Αεροδρόµιο Καστελίου Κρήτης υνητικές επεκτάσεις της Εγνατίας Οδού µε διακλαδώσεις σε Αλβανία, Σκόπια και Βουλγαρία 9eld ιεθνείς προοπτικές Νότιο-ανατολική Ευρώπη Σηµαντικά κονδύλια της Ε.Ε. προορίζονται για την αναβάθµιση των υποδοµών των χωρών που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. στον τελευταίο γύρο επέκτασης της Ένωσης: Μέση Ανατολή Ρουµανία: περίπου 19 δισ., Βουλγαρία: περίπου 7 δισ. Παραµένει ελκυστική και µεγάλη αγορά Έµφαση σε µεγάλα έργα υποδοµής παρά τις χαµηλότερες προοπτικές εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης Η ΑΚΤΩΡ επιδιώκει δυναµικά τη δραστηριοποίησή της σε Κατάρ και Άµπου Ντάµπι

14 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

15 Επισκόπηση του τοµέα παραχωρήσεων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ) Οι δραστηριότητες παραχώρησης του Οµίλουκαθώς και Λειτουργίας & Συντήρησης αποσχίστηκαν το 2007 και εισφέρθηκαν στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ η οποία είναι 100% θυγατρική τηςελλακτωρενισχύοντας την διαφάνεια του εν λόγω τοµέα Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ είναι ο ηγέτης των παραχωρήσεων στην Ελλάδα και διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων εταιρειών παραχώρησης και λειτουργίας µε αξία ιδίων κεφαλαίων ~ 300 εκ. αποτιµώµενη σε ~1 δισ. Κατέχει 59,2% της ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΥκαι 22,0% της ΓΕΦΥΡΑ Ρίου - Αντιρρίου Αναµενόµενο IRR ~13% Έχει εξασφαλίσει συµµετοχή σε 3 µεγάλα έργα παραχώρησης στην Ελλάδα Συµµετέχει και σε αρκετά µικρότερα συγχρηµατοδοτούµενα έργα (π.χ. µαρίνες και υπόγεια πάρκινγκ) Συµµετέχει σε παραχωρήσεις υπόγειων σταθµών αυτοκινήτων: θέσεις είναι ήδη σε λειτουργία και υπό κατασκευή και επίσης 700 θέσεις πάρκινγκ από συµβάσεις Λειτουργίας & Συντήρησης Σκοπεύει να υποβάλει προσφορά για το αεροδρόµιο στο Καστέλι Κρήτης καθώς και τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού Ερευνά ευκαιρίες για έργα παραχώρησης διεθνώς,συχνά σε συνεργασία µε ξένους εταίρους 9eld

16 Επισκόπηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ιωάννινα Ηγουµενίτσα Τρίκαλα Καρδίτσα Λάρισα Λαµία Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου (Μαλιακός Κλειδί) Υπό κατασκευή Προϋπολογισµός εκ. Συµµετοχή 20% Γέφυρα (Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου) Σε λειτουργία από το 2004 Προϋπολογισµός 839 εκ. Συµµετοχή 22% Ολυµπία Οδός (Αυτοκινητόδροµος Αθήνα Πάτρα Τσακώνα) Υπό κατασκευή Προϋπολογισµός εκ. Συµµετοχή 17% Πάτρα Αίγιο Κόρινθος Τρίπολη Σπάρτη Καλαµάτα Αθήνα Αττική Οδός Σε λειτουργία από το 2000 Προϋπολογισµός 1.244εκ. Συµµετοχή 59% Μορέας (Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα) Υπό κατασκευή Προϋπολογισµός εκ. Συµµετοχή 87% Συµµετοχή στα 3 από τα 5 υπό κατασκευή µεγάλα έργα παραχώρησης, µε πλειοψηφικό ποσοστό σε 1 έργο και µειοψηφικό ποσοστό σε 2 9eld

17 Επισκόπηση των εν λειτουργία παραχωρήσεων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Είδος Παραχώρησης ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ % Συνολικό µήκος Έναρξη λειτουργίας Τέλος παραχώρησης Συνολική επένδυση IRR Ιδίων κεφαλαίων Μέση καθηµερινή κίνηση Έσοδα 2009 Καθαρά κέρδη 2009 Μερίσµατα ξεκινούν το Περιφερειακός αυτοκινητόδροµος µε διόδια (1) 59,2% 65,2Χλµ. Μάρτιος 2001 Σεπτέµβριος εκ. (431 επιδότηση, 174 Ίδια Κεφάλαια, 639 δάνεια) 13,1% ~ οχήµατα 249 εκ. 60 εκ Γέφυρα µε διόδια (1) 22,0% 2,3Χλµ. (2) Αύγουστος 2004 εκέµβριος εκ. (400 επιδότηση, 65 Ίδια Κεφάλαια, 370 δάνεια) 13% ~ οχήµατα 51εκ. 10 εκ (2009Μέρισµα: 9εκ.) 9eld Λειτουργική διαχείριση ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ: 47,4% ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 23,1% Επενδύσεις χαµηλού ρίσκου µε µεγάλες αποδόσεις Σηµειώσεις: (1) Λειτουργική διαχείριση από τις ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ & ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αντίστοιχα (2) 8,2 χλµ. συνολικό µήκος, το οποίο συµπεριλαµβάνει τις γέφυρες πρόσβασης, σταθµούς διοδίων και τις συνδέσεις µε το εθνικό δίκτυο

18 Επισκόπηση του τοµέα παραχωρήσεων Η ελληνική αγορά παραχωρήσεων Η ελληνική αγορά παραµένει ο κύριος στόχος της εταιρείας Ισχυρές προοπτικέςκαθώς το ελληνικό δηµόσιο όλο και περισσότερο χρησιµοποιεί τη µέθοδο των παραχωρήσεων και της συγχρηµατοδότησης (Σ ΙΤ) για τα έργα υποδοµής ύο σηµαντικά έργα παραχώρησης αναµένονται στο άµεσο µέλλον: Αεροδρόµιο Καστελίου Κρήτης (προϋπολογισµός 1,0δισ.) Επεκτάσεις Αττικής Οδού Τα έργα Σ ΙΤ (νόµος για τα Σ ΙΤ 3389/2005)είναι µικρότερα καιαναµένεται να αυξηθεί ο ρυθµός ανάθεσής τους: Η διεθνής αγορά παραχωρήσεων Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ παρακολουθεί δυνητικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές και επιλεκτικά συµµετέχει σε διαγωνισµούς έργων παραχώρησης Εστίαση σε χώρες όπου ήδη υπάρχει δραστηριότητα Επιλογή σύµπραξης µε άλλες κατασκευαστικές εταιρείες εφόσον κριθεί αναγκαίο Στοχεύει, µε την ΗΛΕΚΤΩΡ ως διαχειριστή και την ΑΚΤΩΡ ως κατασκευαστή, σε έργα ιαχείρισης Απορριµµάτων σε Άµπου Ντάµπι, Οµάν, Ρωσσία. Εγκεκριµένος προϋπολογισµός ύψους ~ 4 δισ. Προσωρινός ανάδοχος για το Κτήριο Αστυνοµικής ιεύθυνσης Πειραιώς. Είµαστε στη διαδικασία οριστικοποίησης όλων των σχετικών εγγράφων (40 εκ. κατασκευή) Επιλεκτική αναζήτηση ευκαιριών και σε άλλες υποδοµές (απορρίµµατα, µαρίνες) 9eld

19 Επισκόπηση των παραχωρήσεων/έργων Σ ΙΤ προς ανάθεση Ελλάδα Έργο Ποσό ( εκ.) Στάδιο Αεροδρόµιο Καστελίου Αναµονή Εκκίνησης ιαδικασίας Φυλακές Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας 240 Έχουµε προεπιλεγεί Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 90 Έχουµε προεπιλεγεί Αστυνοµική ιεύθυνση Πειραιά 75 Ανάδοχος 12 Σχολικά κτήρια στην Αττική 75 Κατάθεση προσφοράς 16 Σχολικά κτήρια στην Κεντρική Μακεδονία 80 Έχουµε προεπιλεγεί Αίθουσες ικαστηρίων (Πάτρα & Ηράκλειο) 120 Έχουµε προεπιλεγεί ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 90 Κατάθεση έκδ. ενδιαφέροντος 13 Αστυνοµικοί σταθµοί 110 Έχουµε προεπιλεγεί Κτήριο όµπολη στην Ηπειρο 19 Κατάθεση έκδ. ενδιαφέροντος Κτήριο ιοίκησης στην Αλεξανδρούπολη 26 Κατάθεση έκδ. ενδιαφέροντος Εξωτερικό Ρωσσία/Yanino ιαχείριση Απορριµµάτων 300 Ανάδοχος 9eld

20 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

21 Περιβάλλον: σύνοψη της αγοράς υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων (ΗΛΕΚΤΩΡ) Η ΗΛΕΚΤΩΡ είναι ο αναµφισβήτητος ηγέτης της αγοράς διαχείρισης απορριµµάτων και παραγωγής ενέργειας από αυτά σε Ελλάδα και Κύπρο Μεγάλη τεχνογνωσία σε θέµατα σχεδιασµού, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης ΧΥΤΑ, µονάδων µηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, αποτεφρωτήρων και µονάδων ανακύκλωσης Η ΕΛΛΑΚΤΩΡδραστηριοποιείται στον τοµέα ιαχείρισης Απορριµµάτων µέσω της κατά 80% θυγατρικής της ΗΛΕΚΤΩΡ Η ΗΛΕΚΤΩΡ έχει ευρεία τεχνογνωσία και µεγάλη εµπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία ενεργειακών µονάδων µε καύσιµο το βιοαέριο και είναι ο µοναδικός παραγωγός ενέργειας από βιοαέριο στην Ελλάδα Αντίστοιχη µονάδα βιοαερίου ισχύος ~ 10 MW κατασκευάζεται στην Αθήνα Σε φάση αδειοδότησης βρίσκονται δύο ενεργειακές µονάδες µε καύσιµο τη βιοµάζα συνολικής ισχύος ~ 60 MW Κατασκευαστικό ανεκτέλεστο ύψους ~ 40,1 εκ. Επαναλαµβανόµενα λειτουργικά έσοδα (εκτός κατασκευής) ~ 60 εκ. ετησίως. 9eld Μέσω της γερµανικής θυγατρικής Herhof και Helector Germany κατέχει άδειες ευρεσιτεχνίας τεχνολογιών οι οποίες είναι παγκοσµίως γνωστές Επέκταση των δραστηριοτήτων της µε την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη Βουλγαρία και τα Σκόπια

22 Επισκόπηση της αγοράς διαχείρισης απορριµµάτων 100% 80% 60% 40% 20% 0% Romania Lithuania Malta ΕΕ: ιαχείριση Αστικών Απορριµµάτων, 2007 (% συνόλου απορριµµάτων) Poland Cyprus Latvia Greece Czech Rep Slovakia Hungary Estonia Ireland Portugal Spain Πηγή: Eurostat News release, 9 Μαρτίου % 175.0% 150.0% 125.0% 100.0% 75.0% 50.0% 25.0% 0.0% UK Finland Italy France Luxemburg Austria Landfilled Incinerated Recycled Composted % ΒΑΑ (1) που εναποτέθηκαν σε ΧΥΤΑ το 2007 σε σύγκριση µε το 1995 (1) ) Βιοδιασπώµενα Αστικά Απορρίµµατα Πηγή: Eurostat 2009 Denmark Belgium Sweden Netherlands Malta Slovakia Latvia Portugal Romania Spain Ireland Cyprus Greece Finland Hungary Lithuania France Bulgaria Poland Luxembourg Czech Republic Italy UK Slovenia Estonia Denmark Austria Sweden Belgium Netherlands Germany Germany Οι τάσεις στον τοµέα διαχείρισης απορριµµάτων (έναντι της µεταφοράς τους σε ΧΥΤΑ)και στην παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο δηµιουργούν σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την Ελλάδα Στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και των Βαλκανίων οι προοπτικές ανάπτυξης είναι επίσης σηµαντικές καθώς η σχετική αγορά δεν είναι αναπτυγµένη. Η ΗΛΕΚΤΩΡ εισέρχεται σταδιακά σε αυτές τις αγορές µέσω : Καθώς η Ελλάδα υστερεί έναντι των λοιπών δυτικοευρωπαίων χωρών αναφορικά µε την περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση απορριµµάτων, η Ελληνική αγορά προσφέρει καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης έναντι αυτών των αγορών 9eld της παρουσίας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις όµορες χώρες στον τοµέα κατασκευών/ακινήτων καθώς και της πρωτοποριακής τεχνογνωσίας που διαθέτει η ΗΛΕΚΤΩΡ

23 Οι δραστηριότητες της ΗΛΕΚΤΩΡ επικεντρώνονται στις φάσεις της διαχείρισης απορριµµάτων µε τη µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗ ια χειρός Υγειονοµική ταφή µε βιολογική επεξεργασία Μηχανική στραγγισµάτων ταξινόµηση και Μηχανική οπτικός Θερµική Βιολογική Ανάκτηση βιοαερίου & διαχωρισµός Επεξεργασία συµπαραγωγή ενέργεια Επεξεργασία από ανανεώσιµες πηγές Μηχανικός διαχωρισµός Αερόβια χώνευση Αναερόβια χώνευση Αποτέφρωση Αεριοποίηση* Πυρόλυση* * εν έχει εφαρµοστεί ακόµα σε εµπορική κλίµακα 9eld One-stop shop στις πλέον πολύτιµες φάσεις της διαχείρισης απορριµµάτων

24 Υπάρχον χαρτοφυλάκιο έργων διαχείρισης απορριµµάτων Τύπος έργου Περιγραφή Τοποθεσία Χώρα υναµικότητα Κυριότητα Κατάσταση Σχόλια Κατασκευή & ιαχείριση ΧΥΤΑ & µονάδων επεξεργασίας στραγγισµάτων Μονάδες µηχανικής βιολογικής επεξεργασίας απορριµµάτων Μονάδες διαχείρισης νοσ/κών αποβλήτων Κατασκευή ΧΥΤΑ Άνω Λιόσια, Αττική Ελλάδα χιλ. τόνοι/έτος n/a Ανακατασκευή - " " Φυλή, Αττική " " χιλ. τόνοι/έτος n/a Υπό κατασκευή - " " Ταγαράδες, Θεσσαλονίκη " " 720 χιλ. τόνοι/έτος n/a Ανακατασκευή - " " Μαυροράχη, Θεσσαλονίκη " " 540 χιλ. τόνοι/έτος n/a Λειτουργία - " " Λειβαδιά " " 50 χιλ. τόνοι/έτος " " Υπό κατασκευή - " " Θήβα " " 70 χιλ. τόνοι/έτος " " Υπό κατασκευή - " " Λήµνος " " 40 χιλ. τόνοι/έτος " " Λειτουργία - ιαχείριση ΧΥΤΑ Πάφος Κύπρος 70 χιλ. τόνοι/έτος 100% Λειτουργία 10ετής παραχώρηση από το 2005 ιαχείριση ΧΥΤΑ Λάρνακα 50 χιλ. τόνοι/έτος 100% Λειτουργία 10ετής παραχώρηση από το 2010 Διαχείριση μονάδων επεξ. στραγγισμ Φυλή & Α. Λιόσια Ελλάδα 750 μ3/ημέρα 100% Λειτουργία 6ετής Σύµβαση Λειτουργίας Διαχείριση μονάδων επεξ. στραγγισμ. Πάφος Κύπρος 230 μ3/ημέρα 100% Λειτουργία 6ετής Σύμβαση Λειτουργίας Herhof Recycling Osnabrueck Βερολίνο ΜΜΒΕ Trier ΜΜΒΕ Λάρνακα ΜΜΒΕ Ηµαθία ΜΜΒΕ Α. Λιόσια Ανακύκλωση Imathia MBT & Κομποστοποίηση Αποτεφρωτήρας νοσοκοµειακών απορριµµάτων Osnabrueck Βερολίνο Trier Λάρνακα Βεργίνα, Ηµαθία Katerini Αττική Γερµανία " " " " Κύπρος Ελλάδα Greece 105 χιλ. τόνοι/έτος 180 χιλ. τόνοι/έτος 180 χιλ. τόνοι/έτος 220 χιλ. τόνοι/έτος 100 χιλ. τόνοι/έτος χιλ. τόνοι/έτος kt/y 100% n/a n/a 100% 100% 100% 70% Λειτουργία Λειτουργία Λειτουργία " " Λειτουργία " " Υπογ/µένη Σύµβαση Υπογ/µένη Σύµβαση 17ετής παραχώρηση από το 2006 Για λογαριασµό τρίτου (turnkey) Για λογαριασµό Ετοιμοπαράδοτο τρίτου σε τρίτο (turnkey) 10ετής παραχώρηση από το ετής παραχώρηση 6ετής Σύμβαση Λειτουργίας Άνω Λιόσια, Αττική Ελλάδα 12 χιλ. τόνοι/έτος 70% (α) Λειτουργία 9ετής παραχώρηση από το 2007 Μονάδες ανακύκλωσης απορριµµάτων Μονάδες παραγωγής ενέργειας από απορρίµµατα Αιολική ενέργεια ΕΠΑΝΑ Φυλή, Αττική Ελλάδα 100 χιλ. τόνοι/έτος 20% Λειτουργία Ιδιωτική Επένδυση Μονάδα ανακύκλωσης Κορωπίου Κορωπί, Αττική Ελλάδα 75 χιλ. τόνοι/έτος 20% Υπό κατασκευή Ιδιωτική Επένδυση ΒΕΑΛ: µονάδα παραγωγής ενέργειας µε καύσιµο το βιοαέριο (β) Άνω Λιόσια, Αττική Ελλάδα 23,5MW 50% (γ) Λειτουργία 20ετής ΣΑΗ από το 2004 Ταγαράδες: µονάδα παραγωγής ενέργειας µε καύσιµο το βιοαέριο Ταγαράδες, Θεσσαλονίκη " " 5,0MW 100% Λειτουργία 20ετής ΣΑΗ από το 2007 Φυλή: µονάδα παραγωγής ενέργειας µε καύσιµο το βιοαέριο Φυλή, Αττική " " 10MW 100% Άδεια παραγωγής Ανατέθηκε το 2009 Αειφορική ωδεκανήσου Ρόδος, Κως, Πάτµος " " 7,8MW 99,5% Λειτουργία 20ετής ΣΑΗ από το 2007 Σηµειώσεις: ΜΜΒΕ: Μονάδα Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας, ΣΑΗ: Συµβόλαια αγοραπωλησίας ηλεκτρισµού (α) Το 20% ελέγχεται από την Άρση ΑΕ και το 10% από την Polyeco (β) η Μεγαλύτερη στην Ευρώπη (γ) Το υπόλοιπο 50% ελέγχεται από την EDL 9eld

25 Προοπτικές αγοράς διαχείρισης απορριµµάτων Ελληνική Αγορά Η στρατηγική µας συνιστάται στη διατήρηση της κυρίαρχης θέσης στην ελληνική αγορά, κυρίως µέσω σχηµάτων Σ ΙΤ και ιδιωτικής χρηµατοδότησης Η ΗΛΕΚΤΩΡ έχει επιλεγεί ως προσωρινός µειοδότης στο πρώτο έργο διαχείρισης απορριµµάτων µε παραχώρηση στην Ελλάδα (Ηµαθία, 100 χιλ. τόνοι / έτος) Οι προοπτικές εµφανίζονται ευοίωνες καθώς το Ελληνικό ηµόσιο δεν έχει προχωρήσει ακόµα στα απαραίτητα έργα για τη συµµόρφωσή του µε τις οδηγίες της Ε.Ε. σχετικά µε τα απορρίµµατα Έργα Παραχώρησης Έργο.Α.* Αθηνών -πάνω από 1,3 εκατ. τόνοι /χρόνο Έργο.Α. Σερρών χιλ. τόνοι /χρόνο Έργο.Α. Πατρών χιλ. τόνοι χρόνο Έργα Σ ΙΤ Έργο.Α. Θεσσαλονίκης χιλ. τόνοι /χρόνο Έργο.Α. υτ. Μακεδονίας χιλ. τόνοι /χρόνο *.Α. : ιαχείριση Απορριµµάτων 9eld ιεθνής Αγορά Αναγνωρίζοντας ευκαιρίες στο διεθνή χώρο και δεδοµένης της βραδύτητας µε την οποία το Ελληνικό ηµόσιο προκηρύσσει νέα έργα, η ΗΛΕΚΤΩΡ στοχεύει διάφορες χώρες του εξωτερικού όπως Κύπρος, Βαλκάνια, Ρωσία και Μέση Ανατολή Έργα υπό διερεύνηση / υποβολή προσφοράς: Έργο.Α. Άµπου Ντάµπι - ιαχείριση άνω των 2,5 εκατ. τόνων απορριµµάτων το χρόνο Έργο.Α. Αγ. Πετρούπολης (Σ ΙΤ) χιλ. τόνοι /χρόνο Έργο παραχώρησης.α. Λευκωσίας χιλ τόνοι /χρόνο Έργο παραχώρησης.α. Λεµεσού χιλ. τόνοι /χρόνο Έργο.Α. Έσσεξ µε Ιδ. χρηµατοδότηση 50 χιλ. τόνοι / χρόνο Κατασκευή και τριετής εκµετάλλευση έργου ανάκτησης βιοαερίου στην Ιορδανία σύµβαση ~ 20 εκατ. Έργο ΧΥΤΑ µε Ιδ. χρηµατοδότηση στα Σκόπια ιάφορα ολοκληρωµένα έργα σε Ρουµανία και Πολωνία

26 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

27 Περιεχόµενα 1. Σύνοψη Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 5.α. Προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της αιολικής ενέργειας 5.β. Σηµαντική παρουσία στον τοµέα της θερµικής ενέργειας 5.γ. Σηµαντική παρουσία στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

28 Επισκόπηση της ελληνικής αγοράς ΑΠΕ Ευνοϊκό θεσµικό πλαίσιο Οι ΑΠΕ πρέπει να καλύψουν το 20% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας & το 40% της ηλεκτρικής µέχρι το 2020 Σηµαντικές Προοπτικές Ανάπτυξης Ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα µέχρι το 2020 (MW) Εγγυηµένα συµβόλαια αγοραπωλησίας ηλεκτρισµού (ΣΑΗ) για 20 χρόνια µε ΕΣΜΗΕ ή ΕΗ Ο νέος νόµος για τις ΑΠΕ (3851/2010) αναµένεται να επιταχύνει τη διαδικασία αδειοδότησης Επιδοτήσεις 20% έως 40% (Ν.3299/04) Ελκυστικά τιµολόγια µε ρήτρες αναπροσαρµογής, +20% αύξηση σε περίπτωση µη χρήσης των επιδοτήσεων ~7.500MW µε την παραδοχή ότι όλες οι άλλες πηγές ΑΠΕ θα φτάσουν το στόχο τους Πηγή:Εθνικό Σχέδιο ράσης για την επίτευξη της συµβολής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020 Η Ελληνική Αγορά ΑΠΕ διέπεται από συνεχώς βελτιούµενο θεσµικό πλαίσιο & υψηλούς προβλεπόµενους ρυθµούς ανάπτυξης µε τα αιολικά να αποτελούν την κινητήρια δύναµη για να µπορέσει η Ελλάδα να επιτύχει στους στόχους της για τις ΑΠΕ 9eld

29 Επισκόπηση του κλάδου των ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ) Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ εισήλθε στον τοµέα των ΑΠΕ το 2000 µέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ 7Αιολικά Πάρκα σε λειτουργία και 1 Φωτοβολταϊκό συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 118 MW 116 MWβρίσκονται υπό κατασκευή, εκ των οποίων τουλάχιστον 72 MWθα τεθούν σε λειτουργία εντός του 2011 ιασφάλιση µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης για όλα τα έργατα οποία είναι σε λειτουργία ή υπό κατασκευή Μοντέλο λειτουργίας & υλοποίησης ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η επίβλεψη γίνεται εσωτερικά η συντήρηση και η καθηµερινή λειτουργία γίνεται από τρίτους (outsourcing) Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι η βασική αγορά µας. Οι κύριοι στόχοι µας είναι: Μερίδιο µέχρι 20% στην εγχώρια αγοράτα επόµενα τρία χρόνια Να καταστούµε ένας εκ των δύο µεγαλύτερων εγχώριων ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ ιερεύνηση της ελκυστικότητας ξένων αγορών Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στις ΑΠΕ Η έµφαση παραµένει στην αιολική ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένων των θαλάσσιων αιολικών πάρκων Εξετάζουµε και τις άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ (π.χ. το Φωτοβολταϊκό ισχύος 2 MW, το πρώτο αυτού του µεγέθους στην Ελλάδα) Εξαιρετικές σχέσεις µε προµηθευτές ανεµογεννητριών 9eld

30 Επισκόπηση έργων ΑΠΕ & βασικά οικονοµικά στοιχεία Το συνολικό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα ανέρχεται σε ~2.100 MW Επένδυση/MW Βασικά Οικονοµικά στοιχεία Αιολικών Πάρκων Ίδια Κεφάλαια/MW (25% CAPEX) Επιδότηση/MW 1,30εκ. 0,32 εκ. 0,26 0,52 εκ. Ετήσιο Έσοδο/MW Περιθώριο EBITDA αιολικών πάρκων 80% Περιθώριο EBIT αιολικών πάρκων 55% Επισκόπηση του χαρτοφυλακίου της ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ Περιβαλλοντικοί Όροι/ΠΠΕΑ Αιτήσεις Άδειες παραγωγής & περιβαλλοντικοί όροι Άδειες εγκατάστασης Υπό κατασκευή Σε λειτουργία Σε λειτουργία Υπό κατασκευή Άδειες εγκατάστασης Αιτήσεις Άδειες παραγωγής & περιβαλλοντικοί όροι/ππεα 9eld

31 Παρουσία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην παραγωγή θερµικής ενέργειας Η Ελλάκτωρέχει παρουσία στον τοµέα παραγωγής θερµικής ενέργειας µέσω της ElpedisonΕνεργειακή Α.Ε., η οποία είναι ο 2 ος µεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ελλάδα Βάσει της συµφωνίας που υπογράφτηκε τον Ιούλιο του 2008, η HE&D κατέχει το 22,74% της Elpedison Ενεργειακήενώ η κοινοπραξία Ελληνικά Πετρέλαια/Edison κατέχει το 75,78%και η Χαλκόρτο υπόλοιπο 1,48% Η ElpedisonΕνεργειακή, όντας ο 2 ος µεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ελλάδα, στοχεύει στην ισχυροποίηση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: 1 µονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου φυσικού αερίου (CCGT) ισχύος 390 MW στη Θεσσαλονίκη σε λειτουργία (T-Power) 1 µονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου φυσικού αερίου (CCGT) ισχύος 420MW στη Θίσβη σε λειτουργία Νέες µονάδες θερµικής ενέργειας υπό ανάπτυξη Περαιτέρω δυνατότητες παραγωγής ενέργειας υφίστανται τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια HE&D ΕΛΛΑΚΤΩΡ Η HE&D καιη Halcor από κοινού κατέχουν τα δικαιώµατα µειοψηφίας 24,22% ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Elpedison 75,78% ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ EDISON 50% 50% Μονάδα Θεσσαλονίκης (390MW) Μονάδα Θίσβης (420MW) Λοιπά στοιχεία/δραστηριότητες 9eld

32 Παρουσία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τοµέα της Ηλιακής Ενέργειας (Ι) O Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήµατα) µέσω της κατά 100% θυγατρικής του, BΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ. Κύριες ραστηριότητες της BIOΣΑΡ: Ανάπτυξη Φ/Β σταθµών Σχεδιασµός, Προµήθεια εξοπλισµού και Κατασκευή Φ/Β Σταθµών Λειτουργία και Συντήρηση Φ/Β Σταθµών Η ΒΙΟΣΑΡ κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα για την τριετία Μοντέλο λειτουργίας & υλοποίησης Εκπόνηση συµβάσεων πλαισίων µε τους µεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους προµηθευτές Φ/Β πλαισίων (panels) και αντιστροφέων Προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης στον τοµέα Φ/Β συστηµάτων (σχεδιασµός, θέση σε λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση Φ/Β) Συνέργειες στον κατασκευαστικό τοµέα µε την ΑKTΩΡ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Οικονοµικά Αποτελέσµατα ιπλασιασµός εσόδων (12 εκ. - 30εκ. ) από το 2008 ως το 2009, περιθώριο EBITDA 13,81% το 2009 Αναµενόµενος Κύκλος Εργασιών (Εκτ.) 60 εκ. (2010) Ανεκτέλεστο (Εκτ.) 100 εκ. (30/10/2010) 9eld

33 Παρουσία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τοµέα της Ηλιακής Ενέργειας (ΙΙ) Ορόσηµα Ανάληψη EPC συµβάσεων µέσω της συµµετοχής της ΒΙΟΣΑΡ σε διεθνείς διαγωνισµούς Ισχύς ~ 20MW έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί στο δίκτυο της ΕΗ Ισχύς ~ 20MWείναι υπό κατασκευή µε ορίζοντα ολοκλήρωσης το Α τριµ.2011 Ισχύς ~ 15MW θα ξεκινήσουν να κατασκευάζονται το Α τριµ στην Ελλάδα Έργα συνολικής ισχύος 15MW έχουν ανατεθεί στην Κ/Ξ BIOSAR AKTORστην Βουλγαρία. 4MW από αυτά συνδέθηκαν στο τέλος του 2010 Στόχοι ιατήρηση της κυρίαρχης θέσης στην Ελληνική αγορά αύξηση των µεγεθών µέσω της σταδιακά αυξανόµενης αγοράς Φ/Β Ηγετική θέση στην αγορά της Βουλγαρίας µέσω της Κ/Ξ BIOSAR - AKTOR Επέκταση των δραστηριοτήτων στην Ιταλία Συµµετοχή σε διεθνείς διαγωνισµούς και ανάληψη µεγάλων έργων από µεγάλες εταιρείες παραγωγής & διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας και οργανισµούς. Η BΙΟΣΑΡ συµµετέχει σε προσφορές-διαγωνισµούς για έργα άνω των 250MW που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν το διάστηµα Έργα συνολικής ισχύος 11MWστην Ιταλίαέχουν ανατεθεί στην BΙΟΣΑΡ και υλοποιούνται από τη θυγατρική BIOSAR Energetica Spa. 9MW από αυτά βρίσκονται υπό κατασκευή. 9eld

34 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

35 Επισκόπηση του τοµέα ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (REDS) Συνέργιες µεταξύ κατασκευής και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας ώθησαν τον Όµιλο στην ανάπτυξη του κλάδου R.E.D.S.ΑΕείναι ο βραχίονας του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας Εισηγµένη στο Χ.Α. Κεφαλαιοποίηση : 41 εκ. (18 Φεβρουαρίου 2011) Ποσοστό συµµετοχής ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 55,40% Κύρια περιοχή ενδιαφέροντος της REDS η Ελλάδα έµφαση σε µεγάλα εµπορικά κέντρα ανάπτυξη οικιστικών συγκροτηµάτων στην Αττική επιλεκτική ανάπτυξη χώρων γραφείων παραχωρήσεις Η REDS διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων ~ 116 εκ. (Λογιστική αξία 30/09/2010) 9eld

36 Επισκόπηση της ακίνητης περιουσίας της REDS (Ι) Ακίνητα Περιγραφή Συµµετοχή Εµβαδόν m 2 Αξία κατά την ολοκλήρωση ( εκ.) Στάδιο Ολοκλήρωσης Ελλάδα - ολοκληρωµένα Athens Metropolitan Expo ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Εκθεσιακό Κέντρο 11,7% GBA 2,6 (DCF) Οικιστικό 100% GBA 1,61* Ανάπτυξη και λειτουργία του νέου εκθεσιακού κέντρου στο Αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας τον Ιανουάριο 2009 Ολοκληρωµένο έργο 28 διαµερίσµατα σε 5 blocks 86% ήδη πωληθέντα Αµπέλια Κάντζα, Αττική Ελλάδα υπό ανάπτυξη Ακαδηµία Πλάτωνος Αθήνα Εµπορικό Κέντρο Γυαλού Σπάτα, Αττική Γραφεία 100% GBA 14* Εµπορικό Κέντρο 100% (Επιφάνεια γης) 39* Έκδοση οικοδοµικής άδειας το Μάιο 2008 (Αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν ολοκληρωθεί) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρόσφατα ανακοίνωσε ότι πρόκειται να απαλλοτριώσει οικόπεδα λόγω γειτνίασης µε τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής Έκδοση οικοδοµικής άδειας 1 η φάση (35,500 M 2 )και κατασκευή σε εξέλιξη Υπογεγραµµένα µισθωτήρια για το 50% των χώρων Προ-πώληση χώρου στη Hendersonµε προϋπόθεση την ολοκλήρωση Κάντζα Mall Κάντζα, Αττική Εµπορικό Κέντρο 100% (Επιφάνεια γης) 80 (Χρήση γης µε άδεια) Προϋπολογισµός Έργου: 300 εκ. Αδειοδότηση σε εξέλιξη 9eld * Λογιστική αξία

37 Επισκόπηση της ακίνητης περιουσίας της REDS (ΙΙ) Ακίνητα Περιγραφή Συµµετοχή Εµβαδό m 2 Αξία κατά την ολοκλήρωση ( εκ.) Στάδιο Ολοκλήρωσης Ελλάδα υπό ανάπτυξη Piraeus Metropolitan Center Κέντρο Ελευσίνα Εκθεσιακό/ Συνεδριακό κέντρο και κέντρο κρουαζιέρας 19,5% GBA n/a Εµπορικό Κέντρο 100% GBA n/a Ανάπτυξη και λειτουργία του κέντρου µε εµπορικές χρήσεις του λιµένα Πειραιώς. Μελέτες σε εξέλιξη Προσύµφωνο αγοράς οικοπέδου Αδειοδότηση σε εξέλιξη Οικιστικό 100% GBA 2,2 Μελέτη και αδειοδότηση σε εξέλιξη Βίλα Καµπά Κάντζα, Αττική Εξωτερικό υπό ανάπτυξη Splaiul Unirii Βουκουρέστι- Ρουµανία Baneasa Lake Βουκουρέστι - Ρουµανία Πολλαπλών χρήσεων 100% GBA 11* Οικιστικό 100% ,5* Αγορά οικοπέδου το 2008 Αδειοδότηση σε εξέλιξη Ολοκλήρωση της οικοδοµικής άδειας (ολοκλήρωση 1 ης φάσης κατασκευής) Θα κατασκευαστούν 78 διαµερίσµατα 9eld * Λογιστική αξία

38 Σηµαντική Επένδυση Ελληνικός Χρυσός/European Goldfields Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατέχει 19,5% της European Goldfields (1) η οποία ελέγχει το 95% της Ελληνικός Χρυσός και 5% άµεση συµµετοχή στην Ελληνικός Χρυσός Κατάσταση του Έργου Μεταλλεία Στρατώνι σε λειτουργία Η Οριστική Περιβαλλοντική Μελέτη Επιπτώσεων υποβλήθηκε τον Αύγουστο του Έγκριση της Περιβαλλοντικής Μελέτης Επιπτώσεων θα σηµάνει ουσιαστικά και την υλοποίηση του Επιχειρηµατικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη των ορυχείων της Κασσάνδρας (Στρατώνι, Σκουριές, Ολυµπιάδα). Πόροι/Αποθέµατα: Στρατώνι, συνολικά αποθέµατα 10Moz αργύρου, 0,3Mt µολύβδουκαι ψευδάργυρου Σκουριές, συνολικά αποθέµατα 5,0Moz χρυσού και 1,04Mt χαλκού Ολυµπιάδα, συνολικά αποθέµατα 4,3Moz χρυσού, 60Moz αργύρου, 0,6Mt µολύβδου και 0,8Mt ψευδάργυρου Βασικά οικονοµικά στοιχεία της European Goldfields 9Μ2010: Πωλήσεις: $ 31,6 εκ. Ζηµιές µετά από φόρους : $ 26,6 εκ. Κεφαλαιοποίηση: US$ 2,8 δισ. ( 18 Φεβρουαρίου 2011) Σηµείωση (1) 9eld Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

39 Λοιπές Επενδύσεις Καζίνο Mont Parnes (Αθήνα) 15,3% συµµετοχή στο Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. επένδυση 33 εκ. ληφθέντα µερίσµατα 20 εκ. (YTD) Συνεταίροι 35,7% Regency Entertainment (BC Partners) και 49% Ελληνικό ηµόσιο Ανακαίνιση εγκαταστάσεων σε εξέλιξη Αύξηση «τυχερών τραπεζιών» σε 110 Αύξηση «κουλοχέρηδων» σε Βασικά οικονοµικά στοιχεία 2009 Πωλήσεις: 181,2 εκ. Κέρδη µετά από φόρους: 21,6 εκ. 9eld

40 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

41 Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων 9Μ2010 ( ΠΧΠ σε εκατ.) 9M M 2010 Μεταβολή (%) Πωλήσεις 1.665, ,2-21,8% EBITDA 248,8 203,2-18,4% Περιθώριο EBITDA (%) 14,9% 15,6% EBIT 174,8 119,1-31,9% Περιθώριο EBIT (%) 10,5% 9,1% Κέρδη από συγγενείς 4,2-2,1-149,1% Κέρδη προ Φόρων 138,8 72,2-48,0% Περιθώριο Κερδών προ φόρων (%) 8,3% 5,5% Κέρδη µετά από Φόρους προ δικαιωµάτων µειοψηφίας 100,8 18,9-81,2% Καθαρά κέρδη µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας 72,4 8,5-88,3% Κέρδη ανά µετοχή (1) 0,42 0,05-88,3% Σηµειώσεις: (1) Σταθµισµένος αριθµός µετοχών : (9M 2009) και (9M 2010) (2) Η έκτακτη εισφορά ανήλθε σε 15,7 εκατ. Η µείωση των εσόδων κατά 21,8% οφείλεται κυρίως στην µείωση των εσόδων των κλάδων Κατασκευής ( 328 εκατ.), Παραχωρήσεων ( 26 εκατ.) και Περιβάλλοντος ( 25 εκατ.) Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του οµίλου µειώθηκαν κατά 31,9% κυρίως λόγω µειωµένης κερδοφορίας στην Κατασκευή και στις Παραχωρήσεις Το λειτουργικό περιθώριο του οµίλου διαµορφώθηκε σε 9,1%,µειωµένο έναντι του περιθωρίου του εννιαµήνου 2009 (10,5%) Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 72,2 εκατ. Τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 18,9 εκατ., επιβαρυµένα µε έκτακτη εισφορά 15,7 εκατ. Τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 8,5 εκατ. 9eld

42 Ενοποιηµένος Ισολογισµός 9Μ2010 ( ΠΧΠ σε εκατ.) 31/12/ /9/2010 Μεταβολή (%) Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 2.002, ,7 6,7% Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 743,2 685,6-7,8% Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού (1) 1.349, ,6 5,6% Σύνολο Ενεργητικού 4.095, ,9 3,7% άνεια βραχυπρόθεσµα 311,1 446,1 43,4% Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 848,3 782,6-7,7% άνεια µακροπρόθεσµα 1.383, ,2 3,3% Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 294,2 389,1 32,3% Σύνολο Υποχρεώσεων 2.836, ,0 7,4% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.258, ,8-4,6% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων χωρίς δικαιώµατα µειοψηφίας Σηµειώσεις : 984,6 931,3-5,4% (1)Στις 30/9/2010 συµπεριλαµβάνονται προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών (που γνωστοποιούνται ως Απαιτήσεις) 188,9 εκατ. και οµόλογα διακρατούµενα ως τη λήξη ύψους 87,5εκατ. Στις 31/12/2009 περιλαµβάνονται προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών ύψους 209,0 εκατ. Το σύνολο του ενεργητικού έχει αυξηθεί κατά 3,7%, κυρίως λόγω αύξησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων (αφορά κυρίως δικαίωµα παραχώρησης του Μορέα ~ 100 εκατ.) αύξησης των επενδύσεων σε συγγενείς από ~ 185 εκατ. σε ~ 198 εκατ. (κυρίως λόγω συµµετοχής του Οµίλου - 20 εκατ.-στην ΑΜΚ της Elpedison Ενεργειακή) Η αύξηση των βραχυπρόθεσµων δανείων κατά 135 εκατ. σε 446,1 εκατ. προέρχεται κυρίως από µεταφορά µακροπρόθεσµων οµολογιακών δανείων στα βραχυπρόθεσµα επειδή λήγουν εντός ενός έτους από την τρέχουσα ηµεροµηνία ισολογισµού (30/9/2010) 9eld

43 Αποτελέσµατα 9Μ2010 ανά δραστηριότητα ( ΠΧΠ σε εκατ.) Κατασκευή & Λατοµεία Ανάπτυξη γης & ακινήτων Παραχωρήσεις Περιβάλλον Αιολικά Λοιπά Σύνολο Πωλήσεις 981,0 2,1 217,5 59,4 15,4 26, ,2 EBITDA 54,2-1,6 123,5 17,1 9,6 0,3 203,2 Περιθώριο EBITDA (%) 5,5% -76,1% 56,8% 28,9% 62,6% 1,3% 15,6% Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 21,3-1,8 80,6 13,6 6,2-0,8 119,1 Περιθώριο EBIT (%) 2,2% -86,6% 37,1% 22,9% 40,4% -2,9% 9,1% Κέρδη προ φόρων 10,2-1,9 56,7 12,3 4,9-10,0 72,2 Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) 1,0% -90,0% 26,1% 20,7% 31,9% -37,3% 5,5% Κέρδη µετά από φόρους -3,6-2,7 29,5 6,2 3,1-13,6 18,9 Περιθώριο κερδών µετά από φόρους (%) -0,4% -126,0% 13,6% 10,4% 20,3% -50,6% 1,5% Κέρδη µετά από φόρους / προσαρµ. χωρίς την έκτακτη εισφορά (1) 1,8-2,4 33,9 8,4 3,3-10,4 34,7 Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 3,8-1,5 13,6 3,7 2,3-13,5 8,5 Σηµείωση: (1) Η έκτακτη εισφορά ανήλθε σε: -5,4-0,3-4,4-2,2-0,1-3,2-15,7 9eld

44 Αποτελέσµατα 9Μ2009 ανά δραστηριότητα ( ΠΧΠ σε εκατ.) Κατασκευή & Λατοµεία Ανάπτυξη γης & ακινήτων Παραχωρήσεις Περιβάλλον Αιολικά Λοιπά Σύνολο Πωλήσεις 1.309,4 3,3 243,2 84,8 7,7 16, ,0 EBITDA 76,3-3,3 151,6 18,0 5,1 1,1 248,8 Περιθώριο EBITDA (%) 5,8% -100,7% 62,3% 21,2% 66,2% 6,6% 14,9% Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 47,5-3,5 112,0 15,4 3,3 0,1 174,8 Περιθώριο EBIT (%) 3,6% -106,3% 46,1% 18,1% 43,6% 0,7% 10,5% Κέρδη προ φόρων 40,6-2,6 86,1 14,8 1,9-1,9 138,8 Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) 3,1% -78,7% 35,4% 17,4% 24,3% -11,6% 8,3% Κέρδη µετά από φόρους 28,5-2,9 65,4 11,4 1,4-3,0 100,8 Περιθώριο κερδών µετά από φόρους (%) 2,2% -89,9% 26,9% 13,5% 18,1% -18,0% 6,1% Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 29,7-1,5 38,6 7,5 1,2-3,1 72,4 9eld

45 Ανάλυση δανεισµού του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ( εκ., ) Κύρια στοιχεία δανεισµού της Ελλάκτωρ Μακροπρόθεσµος δανεισµός: Βραχυπρόθεσµος δανεισµός: 446 Συνολικός δανεισµός: Καθαρός δανεισµός: 571 Ίδια Κεφάλαια: Συνολικά κεφάλαια (1) : είκτ κεφαλαιακής µόχλευσης: 32,2% (1) Συνολικά ίδια κεφάλαια + καθαρός δανεισµός Πηγή: Οικονοµικές καταστάσεις εταιρείας 9eld Λιγότερο από 1 έτος 24% Μεταξύ 1 και 2 ετών 22% Ενηλικίωση δανείων Πάνω από 5 έτη 27% Μεταξύ 2 και 5 ετών 27% Σηµειώσεις: Εξέλιξη Καθαρού Εταιρικού ανεισµού ( ιαθεσίµων) (1) / είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης (2) 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0-200,0-22,0% -7,8-0,7% 174,9 12,9% 372,3 22,8% 571,2 32,2% -139,4 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 9M2010 Καθαρός Δανεισμός (Διαθέσιμα) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης (1) Καθαρός Εταιρικός ανεισµός = (Βραχ. + Μακρ. άνεια εξαιρουµένων έργων BOT) (Ταµ. ιαθέσιµα και Ισοδύναµα περ. οµολόγων µε λήξη εντός τους έτους + Προθεσµιακών Καταθέσεων άνω των 3 µηνών εξαιρουµένων διαθεσίµων, τοποθετήσεων άνω των 3 µηνών και οµολόγων διακρατούµενων ως την λήξη έργων BOT) (2) είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης = Καθαρός Εταιρικός ανεισµός / (Ίδια Κεφάλαια + Καθαρός Εταιρικός ανεισµός)

46 Περιεχόµενα 1. Επισκόπηση Οµίλου 2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα 3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων 5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις 7. Οικονοµικά στοιχεία οµίλου 8. Πληροφορίες για τους µετόχους 9eld

47 Απόδοση µετοχής και µετοχική σύνθεση Μετοχική σύνθεση (31 Ιανουαρίου 2011) Ίδιες Μετοχές 2,60% Απόδοση µετοχής (01/01/2007 ~ 18/02/2011) ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ελεύθερη Διασπορά 28,2% Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές 11,0% Ξένοι Θεσμικοί Επενδυτές 21,0% Διοικητικά Στελέχη 37,3% ΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΧΑ Συµµετοχή της ΕΛΛΑKΤΩΡ σε δείκτες (18/02/2011) 30% 24,31% 0 20% Reuters (σύµβολο µετοχής): HELr.AT 10% Bloomberg (σύµβολο µετοχής): ELLAKTOR GA 0% 1,30% Γενικός είκτης ΧΑ είκτης Κατασκευών 1,43% είκτης FTSE-20 9eld

48 Κύρια σηµεία προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος Ισχυρή πορεία Οµίλου, υψηλές λειτουργικές επιδόσεις, δηµιουργία αξίας για τους µετόχους Ισχυρή διαπραγµατευτική θέση µε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς Ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο ώριµων και νέων δραστηριοτήτωνµε προοπτική ανάπτυξης Ισχυρά στοιχεία Ενεργητικού και υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση Ηγετική θέση στην κατασκευή στην Ελλάδα κυρίως στον τοµέα των δηµοσίων έργων. Ανεκτέλεστο υπόλοιπο περίπου 2,6 δισ. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης από αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο και επενδύσεις στους τοµείς διαχείρισης απορριµµάτων και ΑΠΕ Ισχυρή ροή µερισµάτων από έργα παραχώρησης µεσο-µακροπρόθεσµα 9eld

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /08/2011

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /08/2011 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 211 31/8/211 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών 1H 211 Τα έσοδαµειώθηκαν κατά 24,6%σε 694,2 εκατ. κυρίως λόγω µείωσης των εσόδων της κατασκευής (κατά ~ 24 εκατ.) τα λειτουργικά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2011

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2011 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 2011 30/11/2011 Εξελίξεις και σύνοψη οικονοµικών µεγεθών 9Μ 2011 Πρόσφατες θετικές εξελίξεις στις 1/10/2011 ανακοινώθηκε η στρατηγική συνεργασία της European Goldfields ( EGU )

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Εξαµήνου /08/2012

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Εξαµήνου /08/2012 Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Εξαµήνου 2012 31/08/2012 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2012 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το 1 ο εξάµηνο 2012 ανήλθαν σε 596,5 εκατ., µειωµένα κατά 14,1% κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου. Σεπτέµβριος 2006

Παρουσίαση Οµίλου. Σεπτέµβριος 2006 Παρουσίαση Οµίλου Σεπτέµβριος 2006 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ * ** εν συµπεριλαµβάνονται κοινοπραξίες Κλείσιµο 18 Σεπτεµβρίου 2006 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΙΝΗΤΑ # 1 στους κλάδους της Κατασκευής και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου. Ιούνιος 2011

Παρουσίαση Οµίλου. Ιούνιος 2011 Παρουσίαση Οµίλου Ιούνιος 2011 Κύρια σηµεία προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος Ισχυρή πορεία Οµίλου, υψηλές λειτουργικές επιδόσεις, δηµιουργία αξίας για τους µετόχους Ισχυρή διαπραγµατευτική θέση µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 152 32 Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση οικονοµικών αποτελεσµάτων 2006. 29 Μαΐου 2007 1

Παρουσίαση οικονοµικών αποτελεσµάτων 2006. 29 Μαΐου 2007 1 Παρουσίαση οικονοµικών αποτελεσµάτων 2006 29 Μαΐου 2007 1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσάσεχιλιάδες 2006 % Μεταβολή 2005 Επενδυτικά ακίνητα 107.452 11,1% 96.691 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 12.158-5,9% 12.914

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 (01/01-31/12/07) ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, λειτουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2007 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2007 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2007 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ εκ ΕΚ 2007 % Μεταβολή ΕΚ 2006 Πωλήσεις 29,8 119,1% 13,6 EBITDA 7,2 61,8% 4,5 Περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επένδυση 47,37% * στην ΑΘΗΝΑ ATE * έχει αυξηθεί ακολούθως σε 75,94% Σεπτέµβριος 2007

Στρατηγική Επένδυση 47,37% * στην ΑΘΗΝΑ ATE * έχει αυξηθεί ακολούθως σε 75,94% Σεπτέµβριος 2007 Στρατηγική Επένδυση 47,37% * στην ATE * έχει αυξηθεί ακολούθως σε 75,94% Σεπτέµβριος 2007 2 Γενική Ρήτρα αποποίησης ευθύνης Η παρουσίαση αυτή ετοιµάστηκε αποκλειστικά προς σκοπούς ενηµέρωσης και δεν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2008 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016 Εταιρική Παρουσίαση Οκτώβριος 2016 1 Επισκόπηση της εταιρείας Hypermarket χωρίς φαγητό, µόδα και ηλεκτρονικά 40,000 προϊόντα µε µέση τιµή πώλησης EUR 4.99 Τα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Εταιριών. Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2006

Όμιλος Εταιριών. Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2006 Όμιλος Εταιριών Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2006 Εταιρικό Προφίλ Ημεγαλύτερη εταιρία πληροφορικής στην Ελλάδα Ίδρυση το 1981 Εισαγωγή στο Χ.Α.το 1998 (ASE/FTSE- Mid 40 index) Ενοποιημένες πωλήσεις 537 εκ. (2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2011 (Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 4 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 Οι ενοποιηµένες επιδόσεις κατά το 9µηνο του 2005 παρέµειναν σε ακολουθία µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης του Οµίλου. Οι ξένες αγορές συνέχισαν να αποδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2014 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρόόνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία Σεπτέµβριος 2012 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς χώρες (Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία).

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 16 Μαΐου 2013 Κυριάκος Παρπούνας Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες, σήμερα, αύριο. Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες... Δεν είναι τόσο νέα όσο νομίζουμε Πρώτο στίγμα το 1930 με ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/6/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/6/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 823,16 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 8,16%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 95,30 εκατ. εκ των οποίων 0,82 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 Πωλήσεις:5.065,8 εκ. ευρώ έναντι 4.633,4 εκ. ευρώ το 2006 (αύξηση 9,3%) Προσαρµοσµένα κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 27-08-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ.Πρωτ.: 2019 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 23 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ατζέντα Διεθνείς τάσεις Επενδυτική πρόταση της Ελλάδας Προοπτικές Invest in Greece: Οι υπηρεσίες μας Διεθνείς τάσεις Σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος 08 Μαΐου 2014 Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι ΑΠΕ ως βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Τα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας

Τα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Τα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας H μεγάλη επένδυση που ενισχύει την ελληνική οικονομία και λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. 2 3 H επένδυση των 14 Ελληνικών Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων Αθήνα, 07-05-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1112 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης

Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης Εσπερίδα ΣΕΣ "Προοπτικές απασχόλησης νέων Συγκοινωνιολόγων" 31 Μαρτίου 2015 Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης Βασίλης Χαλκιάς Διευθύνων Σύμβουλος Αττικές Διαδρομές A.E. Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

OTE. Αποτελέσµατα Τριµήνου και Έτους 2005. Επιχειρησιακό Σχέδιο OTE 2006-2008: ηµιουργώντας έναν Όµιλο µε Ισχυρές Βάσεις. 27 Φεβρουαρίου 2006 OTE

OTE. Αποτελέσµατα Τριµήνου και Έτους 2005. Επιχειρησιακό Σχέδιο OTE 2006-2008: ηµιουργώντας έναν Όµιλο µε Ισχυρές Βάσεις. 27 Φεβρουαρίου 2006 OTE OTE Αποτελέσµατα Τριµήνου και Έτους 2005 Επιχειρησιακό Σχέδιο OTE 2006-2008: ηµιουργώντας έναν Όµιλο µε Ισχυρές Βάσεις 27 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ & ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. 6 Μαΐου 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. 6 Μαΐου 2015 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 6 Μαΐου 2015 Ηµερήσια ιάταξη 1. Υποβολή και Έγκριση Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 23.06.2008 2 3 Σηµαντική βελτίωση παρουσίασαν τα οικονοµικά αποτελέσµατα του ΟµίλουκαιτηςΕταιρείαςκατάτηχρήσητου 2007 έναντιεκείνηςτου 2006, η οποία οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 28-05-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1695 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αύξηση 23% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 68,5εκ έναντι 55,5εκ το Α Εξάμηνο 2015 Τα λειτουργικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα