ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αναζήτηση και µελέτη της επιστηµονικής βιβλιογραφίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίλυση ερευνητικών προβληµάτων. Η βιβλιογραφική αναζήτηση γίνεται µέσω διαδικτυακά προσβάσιµων βάσεων δεδοµένων µε τη χρήση κατάλληλων λέξεων κλειδιών. Το πλήθος και η συνάφεια των άρθρων που εντοπίζονται εξαρτώνται από την επιλογή και τον αριθµό των λέξεων κλειδιών, αλλά και τη θέση στο άρθρο όπου γίνεται η αναζήτησή τους (στον τίτλο, στην περίληψη ή στο πλήρες κείµενο). Στις περισσότερες βάσεις υπάρχει και η δυνατότητα εφαρµογής φίλτρων προκειµένου να περιοριστούν τα αποτελέσµατα της αναζήτησης βάσει διαφόρων κριτηρίων όπως η ηµεροµηνία δηµοσίευσης, οι συγγραφείς κ.ο.κ. Μέσω της βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α. (http://library.aua.gr/) και της κοινοπραξίας των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών HEAL-Link (http://www.heal-link.gr/) είναι δυνατή η πρόσβαση στο πλήρες κείµενο 7500 επιστηµονικών περιοδικών, σε βιβλιογραφικές βάσεις, ηλεκτρονικά βιβλία και λεξικά. Η πρόσβαση είναι εφικτή από ηλεκτρονικούς υπολογιστές που είναι συνδεδεµένοι στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου ή από υπολογιστές που χρησιµοποιούν την υπηρεσία VPN του Πανεπιστηµίου. Σχήµα 1. ιεπαφή αναζήτησης της PubMed. 1

2 Η PubMed περιλαµβάνει περισσότερες από βιβλιογραφικές αναφορές από την MEDLINE (βιβλιογραφική βάση δεδοµένων της U.S. National Library of Medicine, NLM), από περιοδικά επιστηµών υγείας, χηµείας και βιοτεχνολογίας, καθώς και βιβλία. ηµιουργήθηκε και παρέχεται δωρεάν από το National Center for Biotechnology Information (NCBI). Οι εγγραφές περιλαµβάνουν τις περιλήψεις των άρθρων, αλλά και συνδέσµους στο πλήρες κείµενο των άρθρων, στους ιστότοπους των εκδοτών και σε άλλες βάσεις µοριακών δεδοµένων του NCBI. Το περιεχόµενο των άρθρων περιγράφεται από τα MeSH Terms, ένα ελεγχόµενο λεξιλόγιο βιοϊατρικών όρων της NLM. Ο χρήστης της PubMed έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο εµφάνισης των αποτελεσµάτων, να εφαρµόσει φίλτρα προκειµένου να περιορίσει τα αποτελέσµατα της αναζήτησης και να ανακτήσει σχετικές πληροφορίες από άλλες βάσεις δεδοµένων (σχήµα 1). Παράλληλα, χρησιµοποιώντας την επιλογή advanced search, µπορεί να συνδυάσει ποικίλα κριτήρια ώστε να προβεί σε σύνθετες αναζητήσεις. Σχήµα 2. ιεπαφή αναζήτησης του ScienceDirect. Το ScienceDirect είναι µία βάση δεδοµένων επιστηµονικών άρθρων από 2500 περιοδικά και βιβλία. Αποτελεί τµήµα του εκδοτικού οίκου Elsevier, που δραστηριοποιείται στους τοµείς της επιστήµης, της τεχνολογίας και της ιατρικής. Ο Elsevier έχει ψηφιοποιήσει πληθώρα περιοδικών που είχαν εκδοθεί πριν το 1995, επιτρέποντας πρόσβαση µέσω του Η/Υ σε άρθρα από το 1823 (The Lancet). Το ScienceDirect παρέχει τη δυνατότητα απλής και σύνθετης αναζήτησης µε χρήση λογικών τελεστών (σχήµα 2), την εµφάνιση των άρθρων µε τις περισσότερες αναφορές, τη µαζική 2

3 ανάκτηση πολλών άρθρων, την ανάκτηση συµπληρωµατικού υλικού όπως αρχείων ήχου και video, καθώς και την πρόσβαση στο πλήρες κείµενο από µη πιστοποιηµένες διευθύνσεις µε τη χρήση κωδικών πρόσβασης. Οι εκδόσεις Oxford Journals αποτελούν τµήµα του Oxford University Press. Εκδίδουν πάνω από 230 επιστηµονικά περιοδικά, τα περισσότερα εκ των οποίων σε συνεργασία µε διεθνείς επιστηµονικές εταιρείες. Στην ιστοσελίδα των Oxford Journals (σχήµα 3) είναι δυνατή η εύρεση συγκεκριµένης βιβλιογραφικής αναφοράς ή η χρήση λέξεων κλειδιών για την αναζήτηση άρθρων που έχουν δηµοσιευθεί σε συγκεκριµένα περιοδικά. Σχήµα 3. ιεπαφή αναζήτησης των Oxford Journals. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Α. Αναζήτηση στην PubMed. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Στο πεδίο All Databases επιλέξτε MeSH, αναζητείστε και καταγράψτε τον ορισµό για τις πρωτεΐνες odorant receptors. Στο Related information, επιλέξτε PubMed ώστε να µεταβείτε στην σελίδα της PubMed που περιλαµβάνει βιβλιογραφία σχετική µε τις πρωτεΐνες odorant receptors. Πόσα άρθρα βρήκατε; Χρησιµοποιώντας τις επιλογές Items per page και Sort by από το Display Settings (σχήµα 1.1) εµφανίστε στην οθόνη 50 αποτελέσµατα ταξινοµηµένα κατά ηµεροµηνία δηµοσίευσης (Pub Date). Περιορίστε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης σε όσα άρθρα έχουν ελεύθερα προσβάσιµο το πλήρες κείµενό τους (Free full text available) κάνοντας χρήση του αντίστοιχου φίλτρου (σχήµα 1.2). 3

4 Πόσα άρθρα βρήκατε; Καταγράψτε τις 5 πρώτες βιβλιογραφικές αναφορές (συγγραφείς, τίτλο, περιοδικό, έτος, σελίδες). Στο πάνω τµήµα της σελίδας επιλέξτε Advanced, ώστε να προβείτε σε µία σύνθετη αναζήτηση. ιαγράψτε τα φίλτρα που έχετε εφαρµόσει (clear all). Αναζητείστε άρθρα που έχουν στον τίτλο ή στην περίληψή τους (Title/Abstract) τις λέξεις - κλειδιά odorant receptors και anopheles και έχουν δηµοσιευθεί από το 2000 και µετά (Date - Publication). Πόσα άρθρα βρήκατε; Στο πεδίο Find related data (σχήµα 1.3) επιλέξτε Nucleotide, ώστε να αναζητήσετε εγγραφές της βάσης δεδοµένων GenBank που αναφέρονται στα άρθρα που βρήκατε. Καταγράψτε τα Accession Numbers των 5 πρώτων εγγραφών και αποθηκεύστε τις ακολουθίες τους σε µορφή FASTA. Επιστρέψτε στην προηγούµενη σελίδα και περιορίστε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης σε όσα άρθρα έχουν ελεύθερα προσβάσιµο το πλήρες κείµενό τους (Free full text available) κάνοντας χρήση του αντίστοιχου φίλτρου (σχήµα 1.2). Επιλέξτε ένα από τα άρθρα και ακολουθώντας τους συνδέσµους µεταβείτε στο πλήρες κείµενο. Καταγράψτε τη βιβλιογραφική αναφορά και την πρώτη πρόταση του κυρίως κειµένου. Β. Αναζήτηση στο ScienceDirect. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com/) και αναζητήστε εγγραφές που σχετίζονται µε την πρωτεΐνη Green Fluorescent Protein (σχήµα 2.1). Πόσες εγγραφές βρήκατε; Πόσα άρθρα έχουν δηµοσιευθεί το 2010 (Year Limit to); Καταγράψτε τις βιβλιογραφικές αναφορές δύο άρθρων που έχουν ελεύθερα προσβάσιµο το πλήρες κείµενό τους (Full-text available). Επιλέξτε Advanced search Expert search (σχήµα 2.2). Αναζητήστε άρθρα που έχουν στον τίτλο ή στην περίληψή τους τις λέξεις κλειδιά Green Fluorescent Protein και Drosophila melanogaster και έχουν δηµοσιευθεί µετά το 2000 σε επιστηµονικά περιοδικά των θεµατικών περιοχών Agricultural and Biological Sciences και Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, χρησιµοποιώντας την έκφραση title-abstr-key (Green Fluorescent Protein AND Drosophila melanogaster) Πόσα αποτελέσµατα βρήκατε; Επιλέξτε ένα από αυτά και καταγράψτε τον αριθµό των άρθρων που κάνουν αναφορά σ αυτό καθώς και τον αριθµό των άρθρων που σχετίζονται µε αυτό (Citing and recommended articles). Γ. Αναζήτηση στις Oxford Journals. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα των Oxford Journals (http://www.oxfordjournals.org/) και επιλέξτε advanced search. Αναζητήστε άρθρα που έχουν στον τίτλο ή την περίληψή τους τη φράση 4

5 transcription factor (Abstract Title, phrase) και έχουν δηµοσιευθεί στα περιοδικά Bioinformatics ή Nucleic Acids Research (σχήµα 3). Πόσα αποτελέσµατα βρήκατε; Επιλέξτε ένα από τα αποτελέσµατα της αναζήτησης και µεταβείτε στο πλήρες κείµενό του. Ποιος είναι ο πρώτος συγγραφέας; Πόσα άρθρα έχει γράψει (χρησιµοποιήστε τους συνδέσµους της PubMed στα δεξιά της οθόνης). Καταγράψτε τα στοιχεία ενός άρθρου που κάνει αναφορά στο άρθρο που έχετε επιλέξει (Articles citing this article). 5

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Εισαγωγικά Στοιχεία Βιολογίας 1. DNA (Δεοξυριβονουκλεϊκό Οξύ) Φορέας γενετικής πληροφορίας Το DNA είναι ένα επίμηκες μόριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ιατρικής επιστημονικής πληροφορίας

Ανάκτηση ιατρικής επιστημονικής πληροφορίας Ανάκτηση ιατρικής επιστημονικής πληροφορίας Ιατρική πληροφορία Εγχειρίδια (βιβλιοθήκες) Περιοδικά -διεθνή βιοϊατρικά περιοδικά Συλλογικός κατάλογος περιοδικών ΕΚΤ Βάσεις δεδομένων Κατάλογοι βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην NetLibrary.

Πρόσβαση στην NetLibrary. ΝetLibrary Η δικτυακή-ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (ΝetLibrary) μας παρέχει πρόσβαση στην συλλογή των ηλεκτρονικών βιβλίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επιλέγουμε με το δείκτη μας το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αμεσης Εναρξης του RefWorks

Οδηγός Αμεσης Εναρξης του RefWorks Οδηγός Αμεσης Εναρξης του RefWorks Εκδοση 5.0 ΣΥΝΔΕΣΗ Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.refworks.com/refworks και εισάγετε το προσωπικό σας όνομα χρήστη και συνθηματικό (οι χρήστες πρώτης φοράς θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Ένωση Κολεγιακών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της ACRL,

Διαβάστε περισσότερα

Ρωτήστε μας. IC-ICINFO 2012 BUDAPEST

Ρωτήστε μας. IC-ICINFO 2012 BUDAPEST Ρωτήστε μας. IC-ICINFO 2012 BUDAPEST : Ε. Λάππα, Phd, MScEcon Επαγγελματίας Πληροφοριών Υγείας 2 επιλογή βάσης 3 ΒΑΣΕΩΝ EBSCO/ Ε. ΛΑΠΠΑ γράψτε λέξη κλειδί ΒΑΣΕΩΝ EBSCO/ Ε. ΛΑΠΠΑ 4 σύνδεσμος σε.. αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Βιοπληροφορική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Βιοπληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοπληροφορική Ενότητα 3: Ηλεκτρονική διαχείριση βιολογικών δεδομένων Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη ρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόµος, Ph.D. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο e-mail: koulouris.a@gmail.com ιονύσης Κόκκινος Βιβλιοθηκονόµος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 157 ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φίλιππος Κολοβός, Στέλλα Παπαργύρη,

Διαβάστε περισσότερα

Γερόπουλος Σπύρος. Μηχανικός Πληροφορικής www.spirogero.gr. Αθήνα, Ιανουάριος 2015. Γερόπουλος Σπύρος Σελίδα i.

Γερόπουλος Σπύρος. Μηχανικός Πληροφορικής www.spirogero.gr. Αθήνα, Ιανουάριος 2015. Γερόπουλος Σπύρος Σελίδα i. Φροντιστήριο Υποψηφίων Κατηχητών Η μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η χρήση του Internet ως βιβλιογραφικής πηγής. Γερόπουλος Σπύρος Μηχανικός Πληροφορικής www.spirogero.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web - WWW) αποτελεί µια υπηρεσία του ιαδικτύου που χρησιµοποιεί υπερ-µέσα (hypermedia)

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

H επιμόρφωση των βιολόγων-εκπαιδευτικών στη βιολογία της διατροφής του ανθρώπου μέσω του διαδικτύου: μια εκπαιδευτική προσέγγιση

H επιμόρφωση των βιολόγων-εκπαιδευτικών στη βιολογία της διατροφής του ανθρώπου μέσω του διαδικτύου: μια εκπαιδευτική προσέγγιση H επιμόρφωση των βιολόγων-εκπαιδευτικών στη βιολογία της διατροφής του ανθρώπου μέσω του διαδικτύου: μια εκπαιδευτική προσέγγιση Περίληψη Ιωάννης Α. Δελημάρης 1 Η ενότητα «Διατροφή του Ανθρώπου» υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας τον τίτλο και την περίληψη ενός ερευνητικού άρθρου

Γράφοντας τον τίτλο και την περίληψη ενός ερευνητικού άρθρου Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Γράφοντας τον τίτλο και την περίληψη ενός ερευνητικού άρθρου 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

BioMed Central Γνωρίστε το µέσω της Βιβλιοθήκης του ΙΙΒΕΑΑ 1 Τι είναι το BioMed Central; To BioMed Central αποτελεί εκδοτικό µηχανισµό που προωθεί την ανοιχτή πρόσβαση στην επιστηµονική πληροφορία. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζωντανός, Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Κώστας Ζωντανός, Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Τα ελληνικά περιοδικά στο Internet Κώστας Ζωντανός, Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Περίληψη Στα πλαίσια της ενηµέρωσης και αναδιαµόρφωσης του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών από Βιβλιοθήκες. Publishing and managing e-journals: The libraries role

Έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών από Βιβλιοθήκες. Publishing and managing e-journals: The libraries role Έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών από Βιβλιοθήκες Χρήστος Παπαθεοδώρου Φίλιππος Τσιμπόγλου * ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Βιβλιοθήκη Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Email: papatheodor@lib.demokritos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.3. Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 4.3. Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών Ενότητα 4.3 Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

H εκρηκτική ανάπτυξη του INTERNET τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει

H εκρηκτική ανάπτυξη του INTERNET τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει 182 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Καταλογογράφηση πηγών Διαδικτύου Χρυσάνθη Γεωργουλη Εισαγωγή H εκρηκτική ανάπτυξη του INTERNET τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης που επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

στοχασµός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού

στοχασµός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού στοχασµός του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού Η πλατφόρµα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραµµάτων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΠΛΗΡΟ/0506, 2006-2009) 2009)

Διαβάστε περισσότερα