«Σχόλη», «Αναψυχή» & «Αθλητισµός»: Εννοιολογική Συσχέτιση των Όρων. Χαρίλαος Κουθούρης ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Σχόλη», «Αναψυχή» & «Αθλητισµός»: Εννοιολογική Συσχέτιση των Όρων. Χαρίλαος Κουθούρης ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας"

Transcript

1 Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (1), ηµοσιεύτηκε: 4 Απριλίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (1), Released: April 4, ISSN «Σχόλη», «Αναψυχή» & «Αθλητισµός»: Εννοιολογική Συσχέτιση των Όρων Χαρίλαος Κουθούρης ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Η παρούσα µελέτη διαχωρίζει τις έννοιες της «σχόλης» και της «αναψυχής» και επιχειρεί τη σύνδεσή τους µε την έννοια του «αθλητισµού». Ακόµη αναπτύσσει ένα µοντέλο στήριξης της σχέσης που διαµορφώνουν µεταξύ τους οι έννοιες «σχόλη», «αναψυχή», «διασκέδαση», «ψυχαγωγία» και «αθλητισµός». Η ύπαρξη από τον περασµένο πλέον αιώνα, του ελεύθερου χρόνου ως «προνόµιο» κάθε πολίτη, αποτελεί αφενός νοµοτελειακή ανθρώπινη κατάκτηση και αφετέρου εγκαθίδρυση της µεγαλύτερης αντίστοιχης εµπορικής αγοράς στον πλανήτη. Η χώρα µας, ως προορισµός, στο κέντρο της παγκόσµιας ιστορίας, έχει διαχρονικά «δοκιµάσει» όλες τις δυνητικές µορφές που έλαβε το ανθρώπινο αγαθό της «σχόλης». Το περιεχόµενο και η έννοια του όρου «σχόλη», άλλαζε πάντοτε σύµφωνα µε τις επικρατούσες ελευθερίες, αξίες και ευκαιρίες, που επέβαλε η κάθε κυρίαρχη πολιτική η στρατιωτική εξουσία. Η «σχόλη» και οι δραστηριότητες που την εκφράζουν διαµορφώνονται από την εκάστοτε φιλοσοφία ζωής, την επικρατούσα πολιτική, την τεχνολογία και τη δυναµική της οικονοµίας. Λέξεις κλειδιά: ελεύθερος χρόνος, σχόλη, αναψυχή, ψυχαγωγία, διασκέδαση, αθλητισµός Leisure, Recreation, Entertainment, Athletics: Issues Meaning And Their Relationships Charilaos Kouthouris Department of Physical Education & Sport Science, University of Thessaly, Trikala, Hellas Abstract The present study examined the meaning and the limits between the words "leisure, recreation, entertainment and athletics, especially in the Greek environment. The study also, supported a model which expressed the relationships between the above issues. The legalism of free time in present days, for each global citizen, testifies as a human conquest and represents the establishment of a huge commercial market in our planet. Greece as a destination, in the centre of world history, and their citizens has tested all the potential forms that received leisure issue across the centuries. The contents and the meaning of the term leisure changed always accordingly the values and the occasions, which each political system imposed. Generalizing the present study supported that leisure meanings in each different society, comes by the correspondence dominant philosophy, policy, technology and economy level. Key words: free time, leisure, recreation, entertainment, sports & athletics Γενική εισαγωγή Η µελέτη του φαινοµένου του «ελεύθερου χρόνου», καθώς και των µορφών αξιοποίησής του από τον άνθρωπο, έχει µελετηθεί πολλάκις από ακαδη- µαϊκούς διαφορετικών επιστηµονικών κλάδων όπως: της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας, της ιστορίας, της οικονοµίας (Coles, 2000; Κορωναίου, 1996; Torkildsen, 1994; Weiskopf, 1984). Ο «ελεύθερος χρόνος» ως έννοια, συνοδευόµενος από τις πραγµατοποιούµενες στην διάρκειά του ανθρώπινες δραστηριότητες, συναντάται σε όλες σχεδόν τις γλώσσες των ιεύθυνση επικοινωνίας: ρ Κουθούρης Χαρίλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού , Καρυές, Τρίκαλα e mail:

2 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), ελεύθερων πολιτικά και στρατιωτικά κρατών, µε διαφορετικούς όρους. Στην Αγγλία και τη Βόρεια Αµερική απαντάται ως leisure, ή ακόµη και ως non working time. Στη Γαλλία ως loisir, στη Γερµανία ως musse ή ως freizeit, στην Ιταλία ως tempo libero. Στην Πορτογαλία απαντάται ως lazer και συχνά υποκαθίσταται από το folga που ερµηνεύεται ως ελεύθερος χρόνος ή horas vagas υπολειπόµενος χρόνος. Στα Ισπανικά ως ocio, το οποίο σηµαίνει οκνηρία, αλλά γενικά υποδηλώνει τον ελεύθερο χρόνο. Οι παραπάνω όροι και ερµηνείες του «ελεύθερου χρόνου», δεν αναφέρονται ταυτόχρονα και σε συγκεκριµένες δραστηριότητες, συµµετοχές ή εµπειρίες, αλλά πρωτίστως δεν αντιπαρατίθενται τη λέξη «εργασία» (Shivers, 1997). Οι αρχαίοι Έλληνες σε αντιστοιχία, χρησιµοποιούσαν µάλλον τη λέξη «σχολή» (Σταµατάκου, 1990; Toti, 1985). Στην αρχαιότητα, η λέξη «σχολή» και το ρήµα «σχολάζω» δεν σήµαινε απλά ότι έχω τον ελεύθερο χρόνο, αλλά έχω επί πλέον τη δυνατότητα, την ευκαιρία, ίσως και την υποχρέωση να διαθέσω το ελεύθερο αυτό χρονικό διάστηµα εποικοδοµητικά (Μπαµπινιώτης, 1998). Ο Αριστοτέλης µελέτησε το νόηµα της «σχολής» και διατύπωσε πως η «σχολή» δεν είναι η ανάπαυση, ούτε το τέλος της δουλειάς. Αντίθετα, η δουλειά (η δουλεία), «η ασχολία», αποτελεί το τέλος του «ελεύθερου χρόνου» (Αυθίνος, 1998). Η δουλειά είναι το «µή έχειν», δηλαδή το γεγονός να µην έχεις χρόνο, να µην έχεις τον εαυτό σου, να µην έχεις ευτυχία. Στην νεοελληνική γλώσσα, η αρχαία λέξη «σχολή» απαντάται ως «σχόλη». Ακόµη στη δηµοτική γλώσσα απαντάται και ως «σκόλη». Είναι χαρακτηριστική η φράση «... αύριο είναι σκόλη και γιορτή». Σε ελεύθερη µετάφραση «σχόλη», σηµαίνει ανάπαυση, στάση, τε- µπελιά, έλλειψη απασχόλησης, µελέτη, διαλογική συζήτηση, ευκαιρία ( ηµητράκου, 1976). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη «σχόλη» είναι να διαθέτει το άτοµο «ελεύθερο χρόνο». Όπως φαίνεται, από τους χρόνους του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, το ζήτηµα του ελεύθερου χρόνου, όπως και ο τρόπος διάθεσής του παρουσιάζεται ως πολύπλοκη διαδικασία και η έκφρασή του ως δραστηριότητα συνδέεται σίγουρα και µε το πολιτικό σύστηµα που επικρατούσε την τότε εποχή. Το φαινόµενο «σχόλη» ως τρόπος ζωής, απαντάται ιστορικά για πρώτη φορά στην κοινωνία της Αρχαίας Ελλάδας, ως αγαθό, ως προνόµιο των ελεύθερων µόνον πολιτών και όχι των σκλάβων. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο όρος "leisure" που απαντάται στις σύγχρονες αναπτυγµένες κοινωνίες του δυτικού κυρίως κόσµου, αποτελεί τη σύγχρονη απόδοση του αντίστοιχου ελληνικού όρου «σχόλη». Σχετικές θεωρίες Στην ερώτηση πώς τα άτοµα αντιλαµβάνονται τη λέξη «σχόλη», οι απόψεις µεταξύ των θεωρητικών, αλλά και των πολιτών ποικίλουν. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι είναι ο υπολειπόµενος χρόνος µετά το πέρας της εργασίας και άλλων κοινωνικών υποχρεώσεων και καθηκόντων στη διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου. Άλλοι ερευνητές µιλούν για συγκεκριµένες δραστηριότητες, όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης, η συµµετοχή σε κάποιο σπορ, η επίσκεψη χώρων για φαγητό ή για ποτό, η ασχολία µε τον κήπο και µυριάδες άλλες πιθανές δραστηριότητες, µε τις οποίες ασχολούνται σχεδόν καθηµερινά κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους (Haywood, Kew, Bramham, Spink, & Henry, 1995). Υπάρχουν άτοµα που επιδιώκουν συγκεκριµένη ποιότητα εµπειριών µέσα από την «σχόλη» τους, ανακαλύπτοντας την κύρια ευκαιρία στη ζωή τους να κάνουν ότι θέλουν, να αντλήσουν ευχαρίστηση, να επιλέξουν ελεύθερα, να δηµιουργήσουν, να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους. Μια άλλη κατηγορία ατόµων αντιλαµβάνεται τη «σχόλη» ως ξεκούραση, ως αναζωογονητικό διάλειµµα από την εργασία και ως αντίδοτο στην πίεση και το άγχος της σύγχρονης ζωής. Η πολυµορφία των παραπάνω απόψεων προδίδει τη διαφορετική έννοια της «σχόλης» για κάθε άνθρωπο καθώς αποτελεί ξεχωριστή προσωπικότητα δοµηµένη από τις δικές του εικόνες και εµπειρίες. Η «σχόλη» δεν µπορεί να κατανοηθεί σαν µια αυτόνοµη επιδίωξη, έξω από τις κοινωνικές δοµές και συνθήκες που το άτοµο ζει, διαµορφώνεται και δοκιµάζεται. Ο Kaplan (1975), υποστήριξε ότι η «σχόλη» σαν έννοια εµπεριέχει πολύ περισσότερα στοιχεία από µία απλή ένδειξη ύπαρξης ελεύθερου χρόνου ή επιλογής δραστηριοτήτων. Η «σχόλη» πρέπει να αντι- µετωπίζεται σαν βασικό στοιχείο της πνευµατικής καλλιέργειας του ατόµου, µε βαθείς και δαιδαλώδεις δεσµούς µε την οικογένεια και την εργασία. Οι Miller και Duane (1963), στον ορισµό τους για τη «σχόλη», υποστηρίζουν ότι ο «ελεύθερος χρόνος» γίνεται «σχόλη» µόνον όταν ξοδεύεται εσκεµ- µένα από το άτοµο στην επιδίωξη εµπειριών αξιόλογων για τη ζωή. Το ίδιο ακριβώς αναφέρει και ο Μπαµπινιώτης (1998, σελ 328) «από την έννοια της αναπαύσεως και της απραξίας, η λέξη «σχολή» δήλωσε στη συνέχεια και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, προκειµένου να καλλιεργήσει κανείς το πνεύµα του, µε αποτέλεσµα στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη να συναντούµε τη σηµασία της λέξης ως σπουδή, φιλοσοφική συζήτηση». Η «σχόλη» δεν εκτιµάται από τον τρόπο της διάθεσης και της χρήσης της, αλλά από την ίδια την αυταξία της (Weiskopf, 1984). Είναι σηµαντική η επισήµανση ότι πολλοί άνθρωποι εµπλέκονται σε δραστηριότητες τις οποίες η κοινωνία χαρακτηρίζει «βλαβερές» για τον πυρήνα της, όπως ο αλκοολισµός, τα ναρκωτικά, το παράνοµο στοίχηµα και οι πορνογραφικές δραστηριότητες. Γίνεται λοιπόν

3 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), ορατό ότι ο καθορισµός των κοινωνικά αποδεκτών δραστηριοτήτων της «σχόλης» είναι δύσκολο να οριοθετηθεί και εξαρτάται από την εκάστοτε νοµοθεσία, πολιτική «ελεύθερου χρόνου», που εφαρµόζει κάθε οργανωµένη κοινωνία. Τελικά, ως πλέον ρεαλιστική παρουσιάζεται η άποψη, ότι η «σχόλη» εµπεριέχει στην έννοιά της τον ελεύθερο χρόνο του ατόµου, εκείνον δηλαδή που αποµένει από την εργασία και τις κοινωνικές υποχρεώσεις, προσδίδοντας στη συνέχεια τη βάση για οποιαδήποτε ελεύθερη επιλογή συµµετοχής, απασχόλησης, δηµιουργικής δραστηριότητας ή ξεκούρασης (Shivers, 1997). ιαστάσεις της «σχόλης». Το σύνθετο φαινόµενο της «σχόλης», στην πορεία της µελέτης του, υπό το πρίσµα διαφορετικών απόψεων, έχει αντιµετωπισθεί: α) ως υπολειπόµενος χρόνος, β)ως δραστηριότητες, γ) ως λειτουργική αξία, δ) ως ελευθερία και ε) ως ολιστική διάσταση. α) Η «σχόλη» ως υπολειπόµενος χρόνος. Η «σχόλη» αντι- µετωπίζεται ως χρόνος της απόλυτης επιλογής του ατόµου, προαιρετικός, όταν οι υποχρεώσεις της εργασίας και των ασχολιών της καθηµερινής επιβίωσης έχουν προηγηθεί. Η προαναφερόµενη ερµηνεία της «σχόλης» είναι η τυπική διάσταση µε την οποία αντιµετωπίζεται στις βιοµηχανικά ανεπτυγµένες κοινωνίες, όπου η εργασία έχει γίνει ο κυρίαρχος παράγοντας και ρυθµιστής της καθηµερινής ζωής. Είναι εύκολο να προσδιορισθούν οι ώρες της αµειβόµενης εργασίας, καθώς και οι ώρες των υπολοίπων δραστηριοτήτων στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Κοινωνιολόγοι ερευνητές από τα µέσα του 19ου αιώνα είχαν δηµιουργήσει διαγράµµατα (πίνακες) µε παράγοντες όπως η «µείωση των ωρών εργασίας» και η «αύξηση των αργιών». Με τον τρόπο αυτό προέβλεπαν την αύξηση των διαθέσιµων ελεύθερων ωρών των ατόµων για «σχόλη», και επο- µένως τη διαµόρφωση συνθηκών για µια επερχό- µενη κοινωνία «σχόλης». Οι µεγαλύτερες κριτικές που δέχθηκε η θεωρία αντιµετώπισης της έννοιας της «σχόλης» ως υπολειπόµενου χρόνου ήταν: I) Η ενίσχυση της «ανδροκρατικής» όψης της κοινωνίας. Η ανδροκρατική θεώρηση του περασµένου αιώνα, ότι η γυναίκα δεν εργάζεται και είναι υπεύθυνη για το «νοικοκυριό» -εργασία που δεν αµείβεται- δη- µιουργούσε σύγχυση στη σχέση της γυναίκας µε τη «σχόλη», δηλαδή κατά πόσο έχει το δικαίωµα συµ- µετοχής και εάν είναι αναγκαία για εκείνη. ii) Η ανάδειξη του σύγχρονου κοινωνικού φαινοµένου της «ανεργίας». Η σύγχρονη κοινωνική µάστιγα της «ανεργίας» δηµιουργεί εικονικά σύνορα συµµετοχής και πλάνης ως προς το δικαίωµα των ανέργων στη «σχόλη». β) Η «σχόλη» ως δραστηριότητα. Έµφαση δίνεται στη φύση της δραστηριότητας που επιλέγει το άτοµο να συµµετέχει κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου του. Η «σχόλη» εκφράζει ένα σύνολο διαστάσεων και µορφών όπως για παράδειγµα σπορ, τηλεθέαση, τέχνες, χορός, χόµπι, τουρισµός διακοπές. Η εµπλοκή του ατόµου σε µία δραστηριότητα «σχόλης» άλλοτε αποφέρει σηµαντικά οφέλη στο άτοµο και άλλοτε απλώς λειτουργεί ως τρόπος «διάθεσης του ελεύθερου χρόνου» του. Ανθρώπινες δραστηριότητες ιδιαίτερης φύσης όπως η θρησκεία, ο εθελοντισµός, η ευεργεσία, η εµπλοκή στην πολιτική, δύσκολα κατηγοριοποιούνται και ελέγχονται µέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Η ηγεσία κάθε κοινωνίας έχει την υποχρέωση να δηµοσιοποιεί επίσηµα τον διαχωρισµό των µορφών της «σχόλης» που συµβαίνουν στην επικράτειά της (leisure policy), σε νόµι- µες και ηθικά αποδεκτές, από τις ανεπίσηµες και παράνοµες µορφές «σχόλης» όπως η πορνεία, τα παράνοµα στοιχήµατα, τα ναρκωτικά, για να προστατεύει τους πολίτες της. γ) Η «σχόλη» ως λειτουργική αξία. Οι δραστηριότητες της «σχόλης» περιλαµβάνουν χρήσιµες λειτουργίες για το άτοµο και κατά επέκταση για ολόκληρο το κοινωνικό φάσµα. ηλαδή η «σχόλη» λειτουργεί σαν µια ευκαιρία για επίτευξη κοινωνικών αναγκών και επιθυµιών. Για τον προσδιορισµό των δραστηριοτήτων αυτών χρησιµοποιούνται επίθετα όπως «θεραπευτική», «επανορθωτική» ή ακόµη και «εκπαιδευτική» «σχόλη», σε αντίθεση µε τη χρήση λέξεων όπως «αντισταθµιστική», ή «κοινωνικού ελέγχου», που αποδίδουν αρνητικό περιεχόµενο. Στην εννοιολογική διάσταση της «σχόλης» ως λειτουργία υπάρχουν θετικού περιεχοµένου συσχετίσεις µε την «υγεία» του ατόµου (ψυχική, συναισθηµατική, σωµατική), την «πληρότητα», τη δηµιουργικότητα και τελικά την «ποιότητα ζωής». Έτσι γίνεται εστίαση στις κοινωνικές συνέπειες που επέρχονται από την ενασχόληση των πολιτών µε µορφές «σχόλης», καθόσον επιτυγχάνεται κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη µέσα από την επιδίωξη κοινών ενδιαφερόντων και συλλογικών πράξεων. δ) Η «σχόλη» ως ελευθερία. Η ιδέα ότι η «σχόλη» εκλαµβάνεται ως ελεύθερη επιλογή, αρχικά έρχεται σε αντίθεση µε την ερµηνεία της «σχόλης» ως «λειτουργική αξία». Ακόµη η λατινική λέξη licere, από την οποία προέρχεται η λέξη leisure, υποδηλώνει ταυτόχρονα και την επιλογή (νόµιµη άδεια) αλλά και το εµπόδιο (επιτρεπτό µε την αίσθηση του κανονικού). Ακόµη η αντιµετώπιση της «σχόλης» ως ελεύθερη επιλογή δραστηριοτήτων, ιστορικά την συνδέει µε την αριστοκρατία τα άτοµα της οποίας είχαν και τον χρόνο και την ανεξαρτησία να επιλέγουν τη «σχόλη» τους κάτω από ιδανικές συνθήκες. Στους µεσαιωνικούς χρόνους, την εποχή των ιπποτών, αναπτύχθηκαν παρόµοιες τάσεις των gentleman και παρήγαγαν µοντέλα που ακόµη και στη δεκαετία του 90 παρατηρούνται στην Αγγλία από

4 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), «ευγενείς», όπως το κυνήγι της αλεπούς. Είναι επίσης παράδοξο ότι η «σχόλη» όταν λειτουργεί ως ελεύθερη επιλογή που εξυπηρετεί εσωτερικά κίνητρα και ανταµοιβές, µπορεί να ανατρέψει το κοινωνικά επιθυµητό και καλό, σε πρόστυχο, αγοραίο, χυδαίο (Haywood και συνεργάτες, 1995). ε) Η «σχόλη» ως ολιστική έννοια. Μερικοί συγγραφείς εκφράζουν την άποψη ότι η «σχόλη» δεν είναι κάτι συγκεκριµένο, αλλά ο συνδυασµός όλων των προηγούµενων εννοιολογικών όρων. ίδουν λοιπόν στη «σχόλη» µία πολυδιάστατη µορφή που σχετίζεται µε τον υποκειµενισµό του κάθε ατόµου. Ανασκόπηση σχετικών ερευνών Στην αρχαία Ελλάδα το φαινόµενο της «σχόλης» αποτελούσε φιλοσοφία ζωής. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης διαπραγµατεύονται την έννοια της «σχόλης» στα συγγράµµατα τους ενώ ταυτόχρονα αναφέρονται στους όρους «ψυχαγωγία» και «αναψυχή». Οι ανωτέρω φιλόσοφοι πίστευαν ότι οι πολίτες µετά το πέρας της ασχολίας τους, της εργασίας τους, όφειλαν να χρησιµοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους µαθαίνοντας για τις τέχνες, τα γράµµατα, τις επιστήµες, τον αθλητισµό. ηλαδή στόχος της «σχόλης» ήταν η καλλιέργεια, η βελτίωση της υγείας και η εξέλιξη του ανθρώπου µέσα από τη σωµατική, ψυχική και πνευµατική ενασχόληση µε δραστηριότητες «σχόλης» (Torkildsen, 1994). Αντίθετα στην µετέπειτα Ρωµαϊκή επικράτεια, επικράτησε η φιλοσοφία του άρτον, οίνον και θεά- µατα. Οι διοικούντες φρόντιζαν οι Ρωµαίοι πολίτες να διαχειρίζονται αρκετό ελεύθερο χρόνο και πολλές αργίες, για να τον διαθέτουν όµως ως θεατές, παθητικά, σε απόλαυση δηµόσιων θεαµάτων. Χαρακτηριστικό της εποχής είναι η έλλειψη δραστηριοτήτων ενεργητικής συµµετοχής των πολιτών και η αντικατάστασή τους µε εκδηλώσεις διασκέδασης. Στο Μεσαίωνα, στη γηραιά ήπειρο και µε την επικράτηση του Χριστιανισµού ως επίσηµης Θρησκείας, απαγορεύτηκαν όλες οι ψυχαγωγικές και αναψυχικές δραστηριότητες των πολιτών. Ενασχόληση των πολιτών µε δραστηριότητα που δεν ήταν χειρωνακτική εργασία ή θρησκευτικό καθήκον, καταδικαζόταν από την Εκκλησία ως οκνηρία, ή ακό- µη χειρότερα, ως adecia δηλαδή ως µεγάλο αµάρτηµα (Κορωναίου, 1996). Στην περίοδο της Αναγέννησης καλλιεργήθηκε επιµελώς η αντίληψη και η φιλοσοφία ότι µόνο µε τη σκληρή δουλειά µπορεί κάποιος να βρει την ευτυχία. Προς το τέλος της αναγεννησιακής περιόδου, µε την έλευση της βιοµηχανικής επανάστασης, παρατηρήθηκε µετακίνηση των αγροτικών πληθυσµών προς τις µεγαλουπόλεις. Οι συνθήκες διαβίωσης που διαµορφώθηκαν ήταν άθλιες. Υπήρξε παντελής έλλειψη ελεύθερου χρόνου στους εργαζόµενους, αλλά και διαθέσιµων χώρων και εγκαταστάσεων για δραστηριότητες αναψυχής και ψυχαγωγίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία κάνει την εµφάνιση του το αντιθετικό ζεύγος µεταξύ των λέξεων της εργασίας και της «σχόλης», υποδηλώνοντας το στοιχειώδες δικαίωµα των εργαζοµένων στην ανάπαυση και την αναψυχή. Είναι η εποχή που το καπηλειό, ως µοναδικός σχεδόν χώρος έκφρασης κοινωνικής ζωής, µάλλον µόνων των εργαζόµενων ανδρών, αναγορεύεται σε «µεγάλο ανταγωνιστή της εκκλησίας». Την περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης, η έννοια του χρόνου, αποκτά νέα διάσταση που δεν εξαρτάται πλέον από τη φυσική του αναγκαιότητα για τον άνθρωπο, αλλά από τη δύναµη που αποκτά ως µέρος της παραγωγικής διαδικασίας του ανθρώπου (Χαραχούσου, 1990). Αποκορύφωµα της αλλαγής της σηµασίας της έννοιας του χρόνου, αποτελεί το γνωστό απόφθεγµα του Μπένγιαµιν Φράνκλιν «ο χρόνος είναι χρήµα». Το σύγχρονο οργανωµένο κίνηµα για τη «σχόλη» και την «αναψυχή» στη σύγχρονη µεταβιοµηχανική εποχή, εµφανίζεται αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία και στις Η.Π.Α., όπου η βιοµηχανική ανάπτυξη ήταν ραγδαία, ενώ επεκτείνεται αργότερα και στις άλλες ευρωπαϊκές βιοµηχανικές χώρες. Η κυριαρχούσα άποψη της εποχής και του καπιταλισµού, συνοψίζεται στο ρητό «αργία µήτηρ πάσης κακίας». Μόνον µετά το τέλος του Β παγκοσµίου πολέµου αρχίζει να εδραιώνεται και στους λαϊκούς πληθυσµούς το κίνηµα της «αναψυχής». Αυτό συνέβη ως απόρροια των συνεχών διεκδικήσεων των εργαζοµένων, αλλά και λόγω της οικονο- µικής ευηµερίας που πλέον είχαν αποκτήσει οι αναπτυγµένες χώρες κατά τις δεκαετίες , διαµορφώνοντας συνθήκες για την κοινωνία της «αφθονίας» (Κορωναίου, 1996). Έννοιες και ιαφορές των Όρων «Αναψυχή», «Ψυχαγωγία», «ιασκέδαση», «Αθλητισµός Αναψυχής». Ο σύγχρονος αιώνας είναι ένας αιώνας µε καθηµερινές ραγδαίες οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές, εργασιακές αλλαγές και εξελίξεις. Οι έννοιες, οι αξίες και οι λέξεις αλλάζουν ερµηνεία και έχουν διαφορετικές πρακτικές εφαρµογές ανάλογα µε το διαµορφούµενο πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον. Σήµερα η ποιότητα ζωής των ανθρώπων στις ανεπτυγµένες κοινωνίες µετριέται και κρίνεται, µε οικονοµικούς όρους. Η παροχή δυνατότητας από την πολιτεία για δραστηριότητες «σχόλης» στους πολίτες δεν πρέπει να αποτελεί δευτερεύουσας ση- µασίας πολιτική, αλλά επιβεβληµένη πρόνοια που αποβλέπει στην πραγµατική συµµετοχή των πολιτών σε δράσεις αναψυχής. Στη µελέτη του φαινοµένου του ελεύθερου χρόνου εµπεριέχονται οι έννοιες της «αναψυχής», της «ψυχαγωγίας», της «διασκέδασης» και του «αθλητισµού». Οι έννοιες αυτές πολλές φορές χρησιµοποιούνται, ανταλλάξιµες, εσφαλµένα ή ακόµη µε τρόπο που δίνουν την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν

5 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), ουσιώδεις διαφορές και σύνορα µεταξύ τους. Στη συνέχεια επιχειρείται το εννοιολογικό ξεκαθάρισµα, αλλά και η σύνδεση των όρων. 1. Ο όρος «αναψυχή» προέρχεται από τη λατινική λέξη recreation που σηµαίνει αναζωογονώ, δροσίζω, τονώνω, φρεσκάρω, ξεκουράζω. Η παραδοσιακή προσέγγιση θεωρεί ότι είναι µια διαδικασία η οποία αναστηλώνει, αναζωογονεί και αποκαθιστά την υγεία. Η ιστορική προσέγγιση θεωρεί την αναψυχή σαν µια δραστηριότητα η οποία ξεκουράζει και ανανεώνει το άτοµο από την υποχρεωτική του εργασία (Αυθίνος, 1998). Το «κοινωνιολογικό λεξικό» ορίζει την αναψυχή σαν οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία γίνεται κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου, ατο- µικά ή συλλογικά, είναι ελεύθερη, ευχάριστη, ελκυστική και κατά την οποία δεν υπάρχει κανένα άλλο κίνητρο πέρα από την ίδια την αναψυχή. O Gold (1979) υποστηρίζει ότι «στη διαδικασία της αναψυχής, το κεντρικό σηµείο δεν είναι το είδος των δραστηριοτήτων, των εγκαταστάσεων ή των προγραµµάτων, αλλά αυτό που έχει σηµασία είναι το τελικό συναίσθηµα των συµµετεχόντων». Ο Kraus (1978) εισηγείται ότι «αναψυχή» είναι µία µορφή ανθρώπινης δραστηριότητας και εµπειρίας, η οποία µολονότι συχνά εµφανίζεται ως «παιγνιώδης», δεν περιορίζεται πάντοτε εκεί, όπως στην περίπτωση κάποιων επιδιώξεων αναψυχής, όπως το ταξίδι, η επίσκεψη µουσείων, το διάβασµα και ποικίλες άλλες πνευµατικές, καλλιτεχνικές και σωµατικές δραστηριότητες. Ο Μπαµπινιώτης (1998, σελ 132) αναφέρει «αναψυχή είναι το ευχάριστο συναίσθηµα που προσφέρει η ψυχαγωγία.». Γενικά, οι περισσότεροι ορισµοί αναφέρουν την αναψυχή σαν µια αξιόλογη, κοινωνικά αποδεκτή εµπειρία, η οποία γίνεται στον ελεύθερο χρόνο, δηµιουργεί συναισθή- µατα ικανοποίησης, ευχαρίστησης, ευεξίας και το άτοµο συµµετέχει εθελοντικά (Hutchinson, 1985; Weiskopf, 1984). Κατά την άποψη του συγγραφέα, «αναψυχή» είναι κατάσταση ευεξίας (σωµατική, ψυχική, πνευ- µατική, συναισθηµατική) στην οποία περιέρχεται το άτοµο, ως αποτέλεσµα εµπλοκής σε ελεύθερης επιλογής του δραστηριότητες «σχόλης». 2. Ο όρος «διασκέδαση» δηλώνει τη συµµετοχή για την απόλαυση, την εκτόνωση, την αποµάκρυνση της έγνοιας και των προβληµάτων που απασχολούν τον άνθρωπο. Η «διασκέδαση» έχει ως αποτέλεσµα την «αναψυχή» του ατόµου µέσα από δραστηριότητες που δεν απαιτούν σοβαρή ενασχόληση αλλά την ανέ- µελη διάθεση του ελεύθερου χρόνου. Μέσα από συµ- µετοχές και διαδικασίες στη διάρκεια των οποίων το άτοµο δεν επενδύει απαραίτητα διανοητικό, ψυχικό και σωµατικό µόχθο. Ακόµη «διασκεδάζω» σηµαίνει «ευχαριστιέµαι, κάνω κάτι που µε ευχαριστεί, περνώ την ώρα µου/τον καιρό µου». 3. Ο όρος «ψυχαγωγία» είναι σχεδόν συνώνυµος της λέξης «διασκέδασης» αλλά διαφέρει αρχικά σηµασιολογικά και στη συνέχει ουσιαστικά, κυρίως λόγω της ετυµολογικής της προέλευσης. ηλώνει «την αγωγή της ψυχής» του ατόµου µέσα από την εµπλοκή του σε δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, όπως θέατρο, χορός, µουσική, αθλητισµός, και πολλά άλλα. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η «ψυχαγωγία» προϋποθέτει τη δηµιουργική ενασχόληση του ατόµου µε τη δραστηριότητα κατά τον ελεύθερο χρόνο του, καθώς και την εµπλοκή του σε σοβαρότερες και πλέον οργανωµένες µορφές απασχόλησης (Μπαµπινιώτης, 1999). 4. Ο όρος «αθλητισµός» στη σφαίρα της αναψυχής, έχει διάφορη έννοια και διάσταση από αυτήν της συµµετοχής ενός αθλητή σε σύγχρονη διοργάνωση Ολυµπιακών Αγώνων. Η νίκη είναι απούσα από τους πρωτεύοντες στόχους ενός ατόµου κατά τη συµµετοχή του σε δραστηριότητες «αθλητισµού αναψυχής». Ο «αθλητισµός αναψυχής» αποβλέπει για τον συµ- µετέχοντα πέρα από την ικανότητα της αθλητικής απόδοσης, στην ευκαιρία διαχείρισης του στρες της καθηµερινής ζωής, στη ρύθµιση του βάρους του, στη βελτίωση της διάθεσής του, στη βελτίωση των λειτουργιών του σώµατός του, στην αντίσταση προς τη διαδικασία του γήρατος, στη δηµιουργία και σύναψη κοινωνικών σχέσεων (Χρόνη, 2001). Σχόλια και συζήτηση Τελικά, ποια είναι η σχέση µεταξύ των ανωτέρω όρων; Η «αναψυχή», αποτελεί το ευχάριστο συναίσθηµα ψυχοσωµατικής ανακούφισης, ενώ είναι ο επιδιωκόµενος στόχος κάθε ατόµου που αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο του, συµµετέχει σε δραστηριότητες «σχόλης», υπό τη µορφή, «ψυχαγωγίας» ή «διασκέδασης» ή συνδυασµού αυτών. Οι λέξεις «ψυχαγωγία» και «διασκέδαση» συχνά χρησιµοποιούνται η µία στην θέση της άλλης. Υπάρχει όµως ουσιώδης διαφορά που βρίσκεται στο γεγονός ότι οι δραστηριότητες «ψυχαγωγίας» προϋποθέτουν σοβαρή συµµετοχή από το εµπλεκόµενο άτοµο, µε σηµαντικά και διαχρονικά οφέλη για το άτοµο. Αντίθετα οι δραστηριότητες «διασκέδασης» αποσκοπούν στο πρόσκαιρο συναίσθηµα της απόλαυσης, της ηδονής, της εκτόνωσης αυτής και µόνον, αφήνοντας πίσω προσωπικά προβλήµατα και έγνοιες, χωρίς όµως στο τέλος να αφήνουν κάποιο µετρούµενο κέρδος ή όφελος. εν µπορούµε να αποφανθούµε ποια από τις δύο «µεθόδους» προσέγγισης της κατάστασης «αναψυχής» του ατόµου είναι καλύτερη, καταλληλότερη ή προτιµότερη. Εξαρτάται από τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, την ανάλογη ψυχική κατάσταση και βασικά τις συγκεκριµένες ανάγκες και τα περιθώρια κάθε ατόµου. Ένα απλό παιγνίδι µπάσκετ µεταξύ φίλων, µπορεί να χαρακτηρισθεί ως «διασκέδαση», όταν αβασάνιστα αποβλέπει στην ελεύθερη άσκηση, στην εκτόνωση, στο γέλιο, χωρίς άγχος βαθµολογικό

6 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), ή υποβολή σε σκληρούς κανονισµούς. Παράλληλα, στη διάρκεια του ίδιου παιγνιδιού καλαθοσφαίρισης, η ξαφνική τοποθέτηση ενός επάθλου σε περίπτωση νίκης, ή η ενστάλαξη της προσοχής προς θέµατα σωστής ατοµικής τεχνικής και οµαδικής τακτικής, καθιστά την πορεία προς την κατάσταση «αναψυχής» των συµµετεχόντων, περισσότερο συνειδητή, µε στόχους και στρατηγική αποτελώντας περισσότερο µέθοδο «ψυχαγωγίας». Είναι λάθος προσέγγιση να συνδέουµε την «αναψυχή» µε δράση ενεργητική και την «ψυχαγωγία» µε παθητική συµπεριφορά. Η διαφορά των δύο λέξεων δεν εστιάζεται επίσης στην κίνηση. εν µπορούµε να χαρακτηρίσουµε κινητική δραστηριότητα την «αναψυχή» ή µη κινητική δραστηριότητα την «ψυχαγωγία». Η παρακολούθηση κωµικής θεατρικής παράστασης µπορεί να τελειώσει για τον θεατή την στιγµή της λήξης της, ή να συνεχίσει να τον απασχολεί και να τον συνοδεύει και µετά την λήξη της, σε δραστηριότητες κριτικής, συζήτησης, προβληµατισµού. Η πρώτη προσέγγιση της θεατρικής παράστασης από τον θεατή αποτελεί «διασκέδαση», η δεύτερη προσέγγιση αποτελεί διαδικασία «ψυχαγωγίας». Η σχέση των εννοιών της «σχόλης», της «αναψυχής», της «ψυχαγωγίας», της «διασκέδασης» και του «αθλητισµού αναψυχής», εκφράζονται από το συγγραφέα σχηµατικά µε το µοντέλο «ιαδικασία προσέγγισης της αναψυχής» (Σχήµα 1). Συνοπτικά οι «δραστηριότητες της σχόλης» έχουν στόχο την κατάσταση «αναψυχής» του ατόµου η οποία προσεγγίζεται µε τρόπους «διασκέδασης» ή «ψυχαγωγίας». ΑΝΑΨΥΧΉ Ψυχοσωµατική Κατάσταση Απώτερη Επιδίωξη του Ανθρώπου Στην διάρκεια του Ελεύθερου Χρόνου του ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ενασχόληση του ατόµου, µε δραστηριότητες της «Σχόλης», Ενσυνείδητα, Σοβαρά, ηµιουργικά, Εποικοδοµητικά. ΙΑΣΚΕ ΑΣΗ Συµµετοχή του ατόµου, σε δραστηριότητες «Σχόλης», Απροβληµάτιστα, ως Εκτόνωση, για την Αποµάκρυνση της Έ- γνοιας. ραστηριότητες Σχόλης Αθλητισµός Αναψυχής, Τουρισµός, Εκπαίδευση, Πολιτισµός, Επιµόρφωση, Απόκτηση Αγαθών & Υπηρεσιών κλπ Σχήµα 1. Μοντέλο «ιαδικασία Προσέγγισης της Αναψυχής» Πρακτικές εφαρµογές και προτάσεις Η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων «σχόλης» εξαρτάται από κριτήρια, όπως: I ) ο τρόπος της εµπλοκής του συµµετέχοντα (ψυχαγωγικός ή διασκέδασης), ii) η συµβολή του συµµετέχοντα στην παραγωγή της δραστηριότητας, iii) ο έλεγχος που ασκεί στο τελικό αποτέλεσµα (τυχερά παιγνίδια ή παιγνίδια γνώσεων / δεξιοτήτων), iv) κατά πόσο οι δραστηριότητες που συµµετέχει είναι της ελεύθερης επιλογής κάθε πολίτη ή τελούνται κάτω από κοινωνικό ή κρατικό έλεγχο, ή επιβολή, ή ακόµη απαγορεύονται από το νόµο. Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες σχετίζονται µε οκτώ ξεχωριστές, περιοχές: 1. Κατοικία & Αυτοαποσχόληση. Μικροκατασκευές,

7 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), φροντίδα κατοικίδιων, χειροτεχνίες, χόµπι, διάβασµα περιοδικών και βιβλίων, µουσική, παιγνίδια και µουσικά όργανα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, µαγείρεµα, κάλεσµα φίλων, ενασχόληση µε τον κήπο, κ.λ.π. 2. Αγορά Αγαθών & Υπηρεσιών. Είδη ένδυσης, περιποίηση σώµατος και προσώπου, αγορά ή χρήση ηλεκτρονικών παιγνιδιών, υπηρεσίες διαδικτύου, µπιλιάρδα, τυχερά νόµιµα παιγνίδια. 3. Άσκηση. Οργανωµένη άσκηση, συστηµατική άθληση, αθλοπαιδιές και ατοµικά σπορ σε α- νοικτό ή κλειστό χώρο, υπαίθριες δραστηριότητες και σπορ, κάθε είδος χορού, ήπιες κινητικές δραστηριότητες (γιόγκα, κ.λ.π.). 4. Κοινωνική Ζωή. Οικογενειακές και επαγγελµατικές συνεστιάσεις, διαπροσωπικές σχέσεις, πάρτι, επίσκεψη θεµατικών πάρκων, συµµετοχή σε χοροεσπερίδες. 5. Τέχνες & Γράµµατα. Μη επαγγελµατικές ενασχολήσεις µε θεατρικές οµάδες και χορωδίες, επίσκεψη χώρων πολιτισµού, συναυλίες, καρναβάλι, φωτογραφία, συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση, κ.λ.π. 6. Τουρισµός. Ταξίδια, εκδροµές, διακοπές, συµµετοχή σε µορφές εναλλακτικού τουρισµού (ιστορικός, πολιτισµικός, ιαµατικός, συνεδριακός, αθλητικός, οικολογικός, κ.λ.π. 7. Εθελοντισµός. Εθελοντική προσφορά εργασίας και υπηρεσιών, συνήθως σε οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 8. Ανοµία & Παρανοµία. Στοιχήµατα (τζόγος, ζάρια, κ.λ.π.), πορνεία, χρήση ναρκωτικών ουσιών, κ.λ.π. Ακόµη η επιλογή των δραστηριοτήτων στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου από κάθε άτοµο, εξαρτάται από τέσσερα βασικά στοιχεία: 1) την προσωπική ανάγκη (θέλω, προσδοκώ), 2) την ικανοποίηση προσωπικών αξιών, 3) την παρακίνηση από επιδίωξη αξιών που βρίσκονται και αναδεικνύονται µέσα από την άσκηση της ίδιας της δραστηριότητας, και 4) τις συνθήκες που διαµορφώνουν το κοινωνικό, θρησκευτικό, πολιτισµικό και οικονοµικό περιβάλλον της κοινωνίας. ικαίωµα στην αναψυχή, στην ψυχαγωγία, στη διασκέδαση έχουν όλοι οι πολίτες µίας κοινωνίας, ανεξάρτητα από την εθνικότητα τους, την κοινωνική τους θέση, τη θρησκεία που πιστεύουν, το επάγγελµα τους, το επίπεδο µόρφωσης, την ηλικία, ή το φύλο τους. Γενικά, οι δραστηριότητες της «σχόλης» αποτελούν διαδικασίες που µπορεί να προάγουν στον πυρήνα της κοινωνίας καινοτοµίες, πρόκληση, περιπέτεια, αλληλεπίδραση µεταξύ των πολιτών, ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή. Η κατάσταση «αναψυχής» συνεισφέρει στην εκπλήρωση ατοµικών αναγκών των πολιτών, όπως ικανοποίησης, ευεξίας, ευχαρίστησης, γέλιου, διασκέδασης, δηµιουργίας, εθελοντικής συµµετοχής. Ικανοποιεί επίσης, βασικές κοινωνικές ανάγκες για τους πολίτες, όπως η ανάπτυξη ταυτότητας, η δηµιουργικότητα, η κοινωνικοποίηση. Τελικά φαίνεται πως η αναψυχή είναι ένα µέσο για τη βελτίωση και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ η περαιτέρω εξέλιξή της εξαρτάται από την ανεπηρέαστη, εθελοντική και ελεύθερη συµµετοχή όλου του φάσµατος των πολιτών. Η αγορά της«σχόλης» και της «αναψυχής». Οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχόλης και αναψυχής σε µία κοινωνία κατηγοριοποιούνται: α) σε φορείς κρατικής διοίκησης και διαχείρισης, όπως οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατικές επιχειρήσεις, υπουργεία, γενικές γραµµατείες οργανισµών, β) σε φορείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας όπως εταιρίες παροχής υπηρεσιών άθλησης και αναψυχής, επιχειρήσεις παροχής και αποκατάστασης της υγείας, εταιρίες παροχής υπηρεσιών τουρισµού και υπαίθριας αναψυχής, εκπαιδευτικούς φορείς και σχολεία, θεµατικά πάρκα, γ) σε φορείς εθελοντικού µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως προστασίας του περιβάλλοντος, προσκοπισµός, εκκλησία, ερυθρός σταυρός. Αναφορικά µε τις προαναφερθείσες δραστηριότητες «σχόλης», οι προορισµοί που παρέχονται τα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες, ως ξεχωριστές αγορές είναι: 1,2. Μεγάλα πολυκαταστήµατα, βιβλιοπωλεία, δισκάδικα, σούπερ µάρκετ, ανθοπωλεία, καπνοπωλεία, κάβες ποτών, κ.λ.π. 3. Γυµναστήρια, κέντρα αισθητικής, κουρεία, κοµ- µωτήρια, αθλητικά κέντρα, γήπεδα, χιονοδροµικά κέντρα, καταφύγια, παιδότοποι, υπαίθρια πάρκα, οργανωµένες παραλίες, κ.λ.π. 4. Εστιατόρια, ταβέρνες, clubs, bars, καφετέριες, καζίνο, χαρτοπαικτικές λέσχες, κ.λ.π. 5. Αίθουσες κινηµατογράφου, θεάτρου, µουσικό µέγαρο, κ.λ.π. 6. Γραφεία τουρισµού, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, µαρίνες, παιδικές κατασκηνώσεις, κ.λ.π. 7. Θρησκευτικές οργανώσεις, σύλλογοι εθελοντών, οργανισµοί προστασίας του περιβάλλοντος, προσκοπισµός - οδηγισµός, ερυθρός σταυρός, κ.λ.π. 8. Κέντρα διακίνησης παράνοµων ή και άνοµων αγαθών και υπηρεσιών (Haywood κ.ά., 1995). Προτάσεις για µελλοντικές έρευνες Οι παραπάνω κατηγορίες «αγοράς της αναψυχής», ανάλογα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τον

8 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), αριθµό των υποψηφίων πελατών δηµιουργούν µικρότερης έκτασης αγορές. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά την αγορά που διαµορφώνεται από δραστηριότητες του «αθλητισµού αναψυχής». Η αγορά αυτή ενδεικτικά µπορεί να χωρισθεί σε δραστηριότητες και προγράµµατα αναψυχής που υλοποιούνται σε κλειστές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες και προγράµµατα που υλοποιούνται σε υπαίθριους χώρους. Μελλοντικές εργασίες πρέπει να επεκταθούν και να µελετήσουν: α) Την Αγορά της Αναψυχής Κλειστών Χώρων (Indoor Recreation): Γυµναστήρια, κέντρα αισθητικής, αθλητικά κέντρα, γήπεδα, καταφύγια, παιδότοπους, SPA κλπ β) Την Αγορά της Αναψυχής Ανοικτών Χώρων (Outdoor Recreation). Η αγορά αυτή διαιρείται σε επιµέρους τµήµατα και εξυπηρετεί παγκοσµίως, εκατοµ- µύρια πολίτες. Η αγορά βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη. Περιλαµβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα, σπορ, κινητική ή µη κινητική εµπειρία, και διενεργείται ή αποκτιέται σε περιβάλλον που είναι σχετικό µε τη χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη µας. Χωρίζεται σε τέσσερις µεγάλες υποκατηγορίες: Στην αγορά των Υπαίθριων ραστηριοτήτων Αναψυχής (Outdoor Activities). Συνήθως περιλαµβάνει δραστηριότητες που είναι τουριστικού χαρακτήρα, αποσκοπούν στην αναψυχή και την ευχαρίστηση του συµµετέχοντα, απαιτούν ενεργητική συµµετοχή και ταυτόχρονα εφαρµογή κανόνων ασφαλείας και συµπεριφοράς έναντι της φύσης Στην αγορά της Αγωγής Υπαίθρου (Outdoor Education). Πρόκειται για «εκπαίδευση σε οτιδήποτε υπάρχει µέσα και γύρω από το φυσικό περιβάλλον, µε στόχο την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση του ατόµου για τη φροντίδα και την προστασία του περιβάλλοντος πάντοτε µε ταυτόχρονη συµµετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Συνήθως, είναι µέρος υ- παίθριων προγραµµάτων αναψυχής, που ανάλογα µε το περιεχόµενό τους απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και απαιτεί ενεργητική δράση (Coles, 2000). Στην αγορά προγραµµάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινων εξιοτήτων σε φυσικό περιβάλλον (Outdoor Development Management). Αφορά σε προγράµµατα ανάπτυξης και βελτίωσης ανθρώπινων σχέσεων και δεξιοτήτων. Αξιοποιώντας τις προκλήσεις του φυσικού περιβάλλοντος τα προγράµ- µατα αυτά, απαιτούν από τους συµµετέχοντες συνεργασία, δηµιουργικότητα, πνεύµα οµάδος και επίλυσης προβληµάτων, εφαρµόζοντας άµεσα και στην πράξη τις θεωρίες της Οργανωσιακής Συµπεριφοράς (Μάνατζµεντ). Στην κατηγορία της Θεραπευτικής Αναψυχής σε φυσικό περιβάλλον (Outdoor Therapeutic Recreation). Προγράµµατα επανένταξης για χρήστες απαγορευµένων ουσιών, χρησιµοποιώντας τις θεραπευτικές ιδιότητες που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον, καθώς και τις δυνατότητες συνεχούς ενασχόλησης µε υπαίθριες δραστηριότητες (Αυθίνος, 1998; Priest & Cass, 1997). Επίλογος Η είσοδος στην νέα χιλιετηρίδα, σηµατοδότησε κοσµογονικές αλλαγές, οι οποίες δεν θα επιτρέψουν ποτέ πλέον την επιστροφή των συνηθισµένων πολιτών, στις παραδοσιακές επιλογές δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και αναψυχής. Ακόµη, ο τρόπος διάθεσης του ελεύθερου χρόνου από το σύγχρονο άνθρωπο, απέχει πολύ από τα µοντέλα των περασµένων δεκαετιών. Το «περιβάλλον», ως παράγοντας άµεσης διαφοροποίησης της καθηµερινής ζωής του ανθρώπου στο άµεσο µέλλον, είναι δύσκολο να προβλεφθεί, ακόµη και µόνον για τα επόµενα 30 χρόνια. Η αλλαγή των κλιµατολογικών συνθηκών, ή έλλειψη νερού, το φαινόµενο του θερµοκηπίου, η υπερθέρµανση της ατµόσφαιρας, αποτελούν όχι µόνο απειλή για τον τουρισµό πολλών χωρών, αλλά και για τις καθηµερινές διατροφικές και κοινωνικές συνήθειες των ανθρώπων. Η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και η ρύπανση των υδάτινων πόρων, αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την επιλογή πολλών εκατοµµυρίων ανθρώπων να ασχοληθούν µε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και ελεύθερου χρόνου (Tribe, 1999). Η νέα «τεχνολογία» µε κύριο εκπρόσωπό της τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έχει καθηλώσει δισεκατοµµύρια άτοµα στον πλανήτη µπροστά στη σύγχρονη µορφή σχόλης και αναψυχής. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος αποµακρύνεται από την κίνηση και την ενεργητική συµµετοχή. Ακόµη, οι αυξανόµενες ώρες τηλεθέασης και η αποχή του ανθρώπου από τις παραδοσιακές κοινωνικές εκδηλώσεις (οικογένεια, φίλοι), αναδεικνύουν για το νέο αιώνα, την αγορά της «ηλεκτρονικής τεχνολογίας» ως την επικρατέστερη επιλογή του ανθρώπου για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του. Ο παράγοντας γενικότερα της «ποιότητας ζωής», οι συνθήκες υγιεινών συνηθειών, περιλαµβανοµένης της σωστής διατροφής και της ανάγκης για άσκηση, υποβαθµίζονται συνεχώς, λόγω έλλειψης ελεύθερου χρόνου και αύξησης των ωρών της εργασίας και της καθιστικής ζωής. Τα δηµογραφικά προβλήµατα, η κατάργηση συνόρων, η εισροή νέων λαών σε ήδη αναπτυγµένες κοινωνίες, αλλοιώνουν τις υπάρχουσες κοινωνικές δοµές. Κοινωνικές δοµές που επηρεαζόµενες και από τις παγκόσµιες οικονοµικές αλλαγές και συντεχνίες, τροποποιούν τα γνωστά µοντέλα «διάθεσης του ελεύθερου χρόνου», ολόκληρων λαών και διαµορφώνουν νέες προοπτι-

9 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), κές και νέες αγορές. Στις ανεπτυγµένες κοινωνίες (Ευρώπη, Βόρεια Αµερική) αναφέρεται συχνά ότι ο ελεύθερος χρόνος των πολιτών αυξάνεται συνεχώς µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία γόνιµου εδάφους για ενασχόληση των πολιτών µε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Το γεγονός αυτό δεν αποτυπώνει την πραγµατικότητα. Η οικονοµική συρρίκνωση και το αναπτυσσόµενο φαινόµενο της «νέα φτώχιας» δεν αφήνει πολλά περιθώρια στις µικροαστικές οικογένειες για συµµετοχή σε δραστηριότητες «σχόλης» και αναζήτησης αληθινής αναψυχής (Godbey, 1997). Σηµασία για την Ποιότητα Ζωής Ο τρόπος διάθεσης του ελεύθερου χρόνου κάθε ατόµου σε µία ανεπτυγµένη κοινωνία αποτελεί προσωπική υπόθεση και οπωσδήποτε συνδέεται άµεσα µε τη φιλοσοφία, την κουλτούρα και τις ανάγκες του κάθε ατόµου ξεχωριστά. Είναι αποδεκτό ότι η «αναψυχή», ως τελικό προϊόν ενασχόλησης ενός ατόµου µε δραστηριότητες «σχόλης», έχει ευεργετικές ιδιότητες, στη σωµατική, ψυχική, πνευµατική, και συναισθη- µατική του υγεία. Η επιλογή των κατάλληλων µεθόδων «ψυχαγωγίας», «διασκέδασης», και «αθλητισµού αναψυχής», είναι ευθύνη και υποχρέωση ξεχωριστά κάθε ατόµου, αλλά κυρίως και κάθε οργανωµένης κοινωνίας. Το άτοµο ευθύνεται για την εγρήγορσή του και την προσπάθεια για συµµετοχή, ενώ η πολιτεία ευθύνεται για τη δηµιουργία προϋποθέσεων, ευκαιριών και υποδοµών για αποδοτική «σχόλη». Α- θλητικές εγκαταστάσεις, προγράµµατα, σχολές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και χάραξη της κατάλληλης «πολιτικής σχόλης» αποτελούν το δείκτη της «ποιότητας ζωής» σε µία κοινωνία. Ακόµη, η χορηγία των υποβαθµισµένων κοινωνικά οµάδων, των οικονοµικά ανήµπορων οµάδων, των οµάδων διαφορετικών θρησκευτικών και πολιτισµικών χαρακτηριστικών, η ενίσχυση της συµµετοχής τους σε δραστηριότητες «αναψυχής» και ταυτόχρονα παραγωγικής αξιοποίησης της «σχόλης» τους διασφαλίζει την οριστική αποφυγή εκφυλιστικών κοινωνικών φαινοµένων. Βιβλιογραφία Αυθίνος, Γ. (1998). Άσκηση άθληση κινητική αναψυχή οργανωτική διάσταση. Αθήνα: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Αθηνών. Chelladurai, P. (1999). Human Resource Management in Sport and Recreation. Champaign, IL: Human Kinetics. Coles, R. (2000). Careers in Recreation. The American Association for Leisure and Recreation. Reston, US ηµητράκου,. (1976). Μέγα λεξικό όλης της Ελληνικής γλώσσης. Αθήνα: Εκδοτικός οργανισµός Ελληνική Παιδεία. Ellias, N., & Dunning, E. (1998). Αθλητισµός και ελεύθερος χρόνος στην εξέλιξη του πολιτισµού (µετάφραση Χειρδάρη & Κακαρούκα). Αθήνα: Εκδόσεις ροµέας. Godbey, G. (1997). Leisure and leisure Services in the 21 st Century. Chicago, US, Venture Publishing. Gold, S. (1979, May). Urban Leisure Environments to Come. Parks & Recreation Magazine, 32, Gronroos, C. (1990). Service Management and Marketing. Toronto: Lexington Books. Haywood, L., Kew, F., Bramham, P., Spink, J., & Henry, I. (1995). Understanding Leisure. London: Stanley Thornes. Hutchinson, J. (1951). Principles of Recreation. New York: Ronald Press. Kaplan, M. (1975). Leisure: Theory and Policy. New York: John Wiley & Sons. Κορωναίου, Α. (1996). Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου. Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος. Kraus, R. (1978). Recreation and Leisure in Modern Society, 2 nd ed. Santa Monica, CA: Goodyear Publishing Company. Lovelock, C. (1988). Managing Services. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Miller, N. & Robinson, D. (1963). The leisure age. Belmont, CA: Wadsworth Publishing. Μπαµπινιώτης, Γ. (1998). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. Priest, S. & Gass, M. (1997). Effective leadership in adventure programming. Champaign, IL: Human Kinetics. Rankin, C., & Whittall, R. (1996). Careers in sport. London: Sport Council. Shivers, J., & DeLisle, L. (1997). The story of leisure. Champaign, IL: Human Kinetics. Σταµατάκου, Ι. (1990). Λεξικόν της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης. Αθήνα: Βιβλιοπροµηθευτική Torkildsen, G., (1994). Leisure and Recreation Management. E & F. N Spon, London. Toti, G. (1985). Ο ελεύθερος χρόνος. Αθήνα: Εκδόσεις Μνήµη. Τριανταφυλλίδης, Μ. (1998). Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας. Α.Π.Θ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Tribe, J. (1999). The economics of leisure and tourism. London, U.K., Butterworth Heinemann.

10 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), Weiskopf, D. (1984). Recreation and Leisure. Champaign, IL: American River College. Χαραχούσου Καµπίτση, Υ. (1990). Σηµειώσεις για το αντικείµενο του Ελεύθερου Χρόνου. Αθήνα: Α. Σάκκουλα. Χρόνη, Σ. (2001). ραστηριότητες αθλητισµού α- ναψυχής στην Ελλάδα: Αντιλήψεις φοιτητών φυσικής αγωγής. Φυσική ραστηριότητα & Ποιότητα Ζωής, Ηλεκτρονικό περιοδικό, ειδ. Τεύχος 1, Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλµπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συµεών, Γούδας Μάριος, έρρη Βασιλική, ιγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουµουρτζόγλου Ευθύµης, Κουρτέσης Θωµάς, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίµων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. ιαχείριση και επιµέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Κουθούρης Χαρίλαος, Επίκουρος Καθηγητής στην «ιοίκηση ραστηριοτήτων Αναψυχής», Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Φυσική αγωγή και προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός του τουρισµού

Ορισµός του τουρισµού ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Ορισμός Ελεύθερος χρόνος είναι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας έξω από το ωράριο της εργασίας και που μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Γενικά Ελεύθερος χρόνος υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. www.proodos.gr

ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. www.proodos.gr ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ www.proodos.gr 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 «Ελεύθερος χρόνος και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής Εισαγωγή Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα μελετηθούν Ορισμοί σχετικοί με την ψυχολογία άσκησης, την ψυχική υγεία, κλπ. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας

Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια πνευματικών ικανοτήτων του παιδιού, η δημιουργικότητα, το αισθητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που. με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη. συγκεκριμένων στόχων και σκοπών

Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που. με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη. συγκεκριμένων στόχων και σκοπών ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά αθλητικού προϊόντος Οι λειργίες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψηλές Ικανότητες 2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρώτο Σημαντικό Βήμα Σωστή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση του αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης9 Βία και στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επιθετικότητα - έννοια - διαφορά βίας - ς Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών

Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών ΞΕΝΙΑ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ, PhD Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Παν. Αθηνών Αναπλ. Ταμίας του ΣΕΓΑΣ Σύγχρονη προσέγγιση Οι νέοι στον αθλητισμό ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ 35% ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 65% Σύγχρονη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης4 Καθορισµός στόχων στον Αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Θεωρία στόχων -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 3 2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 3 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Επιμέλεια σειράς: Γ. Θεοδωράκης, Μ. Γούδας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Επιμέλεια σειράς: Γ. Θεοδωράκης, Μ. Γούδας ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Επιμέλεια σειράς: Γ. Θεοδωράκης, Μ. Γούδας Η καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο Κοκαρίδας Δημήτρης & Πέρκος Στέφανος Περιεχόμενα Πρόλογος..... Εισαγωγή.....

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Θα κατατάξουμε τις Θεματικές Ενότητες που απαρτίζουν μια Βιώσιμη κοινότητα σε τέσσερες Πυλώνες Βιωσιμότητας. Ο λόγος είναι αφ ενός μεν η διευκόλυνση στη κατηγοροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας 1. Ορισµός και αντικείµενο της Κοινωνιολογίας 1.1. Κοινωνιολογία και κοινωνία Ερωτήσεις του τύπου «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ H αντίληψή μας για τον εθελοντισμό Τι προσφέρουν οι εθελοντές Δούναι και λαβείν Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΜΌΣ Προφίλ Οικοτουριστών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μαθησιακοί στόχοι/ Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 1η ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία και Δραστηριότητες Κατασκηνώσεων

Λειτουργία και Δραστηριότητες Κατασκηνώσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λειτουργία και Δραστηριότητες Κατασκηνώσεων Λειτουργία και Δραστηριότητες Κατασκηνώσεων: Αθλητικές και Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Γεώργιος Γκανάτσιος, MSc Προϊστάμενος Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Ευόσμου, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ENERGO Δήμος Εορδαίας

ENERGO Δήμος Εορδαίας Πρόταση Jessica Θεσσαλονίκη, 4/4/2011 ENERGO Δήμος Εορδαίας Κωνσταντίνος Νίκου Ειδικός Σύμβουλος Δημ. Εορδαίας Διευθυντής ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολ/δας Α.Ε. Εισήγηση Δήμος Εορδαίας Εδώ και πάνω από 50 χρόνια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα αναλυτικών. προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Θέµατα της παρουσίασης. Μοντέλα ΑΠΦΑ. Μοντέλο της ανάπτυξης των σπορ

Μοντέλα αναλυτικών. προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Θέµατα της παρουσίασης. Μοντέλα ΑΠΦΑ. Μοντέλο της ανάπτυξης των σπορ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Μοντέλα αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής Θέµατα της παρουσίασης Τα βασικότερα µοντέλα φυσικής αγωγής. Τα χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας Δράμα 04-07-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας O Δήμος της Δράμας, επιδιώκοντας να απαντήσει αποφασιστικά στις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3443422

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3443422 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 09-10-2015 Αρ. Πρωτ. 159298/Δ2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Φύση και Σχολικοί Κήποι Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Ιστορικά στοιχεία Η «μόρφωση» του ανθρώπου άρχισε άτυπα από την επαφή του με

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Καλυμνίων θα συνεχίσει επιτυχώς για τρίτη χρόνια την υλοποίηση των Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ EΣΔΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: κα ΞΥΔΕΑ-ΚΙΚΕΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακή προσέγγιση της Βιβλιοθηκονομικής Εκπαίδευσης

Μαθησιακή προσέγγιση της Βιβλιοθηκονομικής Εκπαίδευσης ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 93 Μαθησιακή προσέγγιση της Βιβλιοθηκονομικής Εκπαίδευσης Βαρβάρα Ι. Μαρούλη Η θέση κάθε ατόμου στην αυριανή κοινωνία θα καθορίζεται κυρίως από τη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α. Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); - Θεσμός κοινωνικής πρόνοιας συχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Κάθε πολιτισμός αφήνει το στίγμα του στην ιστορία, όμως η αρχαία ελληνική τέχνη ξεπέρασε τα όρια του χρόνου με το πανανθρώπινο μήνυμά της, με τη δύναμη του πνεύματος και του συναισθήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Οι φυσικές δραστηριότητες στοδάσοςκαιτοβουνό, µέσο αναψυχής και επαφής µε το φυσικό περιβάλλον. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής

Οι φυσικές δραστηριότητες στοδάσοςκαιτοβουνό, µέσο αναψυχής και επαφής µε το φυσικό περιβάλλον. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής Οι φυσικές δραστηριότητες στοδάσοςκαιτοβουνό, µέσο αναψυχής και επαφής µε το φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής Η παρουσία του ανθρώπου στο δάσος συνδεόταν στο παρελθόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ»

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» «DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν Εκδοτικό σηµείωµα Στη φιλοσοφία και πρακτική του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό άξονα της θεραπευτικής του προσέγγισης και της λειτουργίας του. Το προσερχόµενο στη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ. Αν ένα ϖαιδί για κάϖοιους λόγους δε φέρει την υϖεύθυνη δήλωση, τότε αναγκαστικά την ηµέρα της εϖίσκεψης θα έρχεται στο Σχολείο και θα µένει µε

Σηµ. Αν ένα ϖαιδί για κάϖοιους λόγους δε φέρει την υϖεύθυνη δήλωση, τότε αναγκαστικά την ηµέρα της εϖίσκεψης θα έρχεται στο Σχολείο και θα µένει µε Λεόντειο Λύκειο Νέας Σµύρνης ηµοτικό «Άγ. ιονύσιος ο Αρεοπαγίτης» Εκπαιδευτικές Πολιτιστικές προσεγγίσεις Οκτώβριος 2011 Αγαπητοί µας Γονείς Πρωταρχικός στόχος της Εκπαίδευσης είναι να καλλιεργήσει το

Διαβάστε περισσότερα