«Σχόλη», «Αναψυχή» & «Αθλητισµός»: Εννοιολογική Συσχέτιση των Όρων. Χαρίλαος Κουθούρης ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Σχόλη», «Αναψυχή» & «Αθλητισµός»: Εννοιολογική Συσχέτιση των Όρων. Χαρίλαος Κουθούρης ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας"

Transcript

1 Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (1), ηµοσιεύτηκε: 4 Απριλίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (1), Released: April 4, ISSN «Σχόλη», «Αναψυχή» & «Αθλητισµός»: Εννοιολογική Συσχέτιση των Όρων Χαρίλαος Κουθούρης ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Η παρούσα µελέτη διαχωρίζει τις έννοιες της «σχόλης» και της «αναψυχής» και επιχειρεί τη σύνδεσή τους µε την έννοια του «αθλητισµού». Ακόµη αναπτύσσει ένα µοντέλο στήριξης της σχέσης που διαµορφώνουν µεταξύ τους οι έννοιες «σχόλη», «αναψυχή», «διασκέδαση», «ψυχαγωγία» και «αθλητισµός». Η ύπαρξη από τον περασµένο πλέον αιώνα, του ελεύθερου χρόνου ως «προνόµιο» κάθε πολίτη, αποτελεί αφενός νοµοτελειακή ανθρώπινη κατάκτηση και αφετέρου εγκαθίδρυση της µεγαλύτερης αντίστοιχης εµπορικής αγοράς στον πλανήτη. Η χώρα µας, ως προορισµός, στο κέντρο της παγκόσµιας ιστορίας, έχει διαχρονικά «δοκιµάσει» όλες τις δυνητικές µορφές που έλαβε το ανθρώπινο αγαθό της «σχόλης». Το περιεχόµενο και η έννοια του όρου «σχόλη», άλλαζε πάντοτε σύµφωνα µε τις επικρατούσες ελευθερίες, αξίες και ευκαιρίες, που επέβαλε η κάθε κυρίαρχη πολιτική η στρατιωτική εξουσία. Η «σχόλη» και οι δραστηριότητες που την εκφράζουν διαµορφώνονται από την εκάστοτε φιλοσοφία ζωής, την επικρατούσα πολιτική, την τεχνολογία και τη δυναµική της οικονοµίας. Λέξεις κλειδιά: ελεύθερος χρόνος, σχόλη, αναψυχή, ψυχαγωγία, διασκέδαση, αθλητισµός Leisure, Recreation, Entertainment, Athletics: Issues Meaning And Their Relationships Charilaos Kouthouris Department of Physical Education & Sport Science, University of Thessaly, Trikala, Hellas Abstract The present study examined the meaning and the limits between the words "leisure, recreation, entertainment and athletics, especially in the Greek environment. The study also, supported a model which expressed the relationships between the above issues. The legalism of free time in present days, for each global citizen, testifies as a human conquest and represents the establishment of a huge commercial market in our planet. Greece as a destination, in the centre of world history, and their citizens has tested all the potential forms that received leisure issue across the centuries. The contents and the meaning of the term leisure changed always accordingly the values and the occasions, which each political system imposed. Generalizing the present study supported that leisure meanings in each different society, comes by the correspondence dominant philosophy, policy, technology and economy level. Key words: free time, leisure, recreation, entertainment, sports & athletics Γενική εισαγωγή Η µελέτη του φαινοµένου του «ελεύθερου χρόνου», καθώς και των µορφών αξιοποίησής του από τον άνθρωπο, έχει µελετηθεί πολλάκις από ακαδη- µαϊκούς διαφορετικών επιστηµονικών κλάδων όπως: της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας, της ιστορίας, της οικονοµίας (Coles, 2000; Κορωναίου, 1996; Torkildsen, 1994; Weiskopf, 1984). Ο «ελεύθερος χρόνος» ως έννοια, συνοδευόµενος από τις πραγµατοποιούµενες στην διάρκειά του ανθρώπινες δραστηριότητες, συναντάται σε όλες σχεδόν τις γλώσσες των ιεύθυνση επικοινωνίας: ρ Κουθούρης Χαρίλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού , Καρυές, Τρίκαλα e mail:

2 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), ελεύθερων πολιτικά και στρατιωτικά κρατών, µε διαφορετικούς όρους. Στην Αγγλία και τη Βόρεια Αµερική απαντάται ως leisure, ή ακόµη και ως non working time. Στη Γαλλία ως loisir, στη Γερµανία ως musse ή ως freizeit, στην Ιταλία ως tempo libero. Στην Πορτογαλία απαντάται ως lazer και συχνά υποκαθίσταται από το folga που ερµηνεύεται ως ελεύθερος χρόνος ή horas vagas υπολειπόµενος χρόνος. Στα Ισπανικά ως ocio, το οποίο σηµαίνει οκνηρία, αλλά γενικά υποδηλώνει τον ελεύθερο χρόνο. Οι παραπάνω όροι και ερµηνείες του «ελεύθερου χρόνου», δεν αναφέρονται ταυτόχρονα και σε συγκεκριµένες δραστηριότητες, συµµετοχές ή εµπειρίες, αλλά πρωτίστως δεν αντιπαρατίθενται τη λέξη «εργασία» (Shivers, 1997). Οι αρχαίοι Έλληνες σε αντιστοιχία, χρησιµοποιούσαν µάλλον τη λέξη «σχολή» (Σταµατάκου, 1990; Toti, 1985). Στην αρχαιότητα, η λέξη «σχολή» και το ρήµα «σχολάζω» δεν σήµαινε απλά ότι έχω τον ελεύθερο χρόνο, αλλά έχω επί πλέον τη δυνατότητα, την ευκαιρία, ίσως και την υποχρέωση να διαθέσω το ελεύθερο αυτό χρονικό διάστηµα εποικοδοµητικά (Μπαµπινιώτης, 1998). Ο Αριστοτέλης µελέτησε το νόηµα της «σχολής» και διατύπωσε πως η «σχολή» δεν είναι η ανάπαυση, ούτε το τέλος της δουλειάς. Αντίθετα, η δουλειά (η δουλεία), «η ασχολία», αποτελεί το τέλος του «ελεύθερου χρόνου» (Αυθίνος, 1998). Η δουλειά είναι το «µή έχειν», δηλαδή το γεγονός να µην έχεις χρόνο, να µην έχεις τον εαυτό σου, να µην έχεις ευτυχία. Στην νεοελληνική γλώσσα, η αρχαία λέξη «σχολή» απαντάται ως «σχόλη». Ακόµη στη δηµοτική γλώσσα απαντάται και ως «σκόλη». Είναι χαρακτηριστική η φράση «... αύριο είναι σκόλη και γιορτή». Σε ελεύθερη µετάφραση «σχόλη», σηµαίνει ανάπαυση, στάση, τε- µπελιά, έλλειψη απασχόλησης, µελέτη, διαλογική συζήτηση, ευκαιρία ( ηµητράκου, 1976). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη «σχόλη» είναι να διαθέτει το άτοµο «ελεύθερο χρόνο». Όπως φαίνεται, από τους χρόνους του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, το ζήτηµα του ελεύθερου χρόνου, όπως και ο τρόπος διάθεσής του παρουσιάζεται ως πολύπλοκη διαδικασία και η έκφρασή του ως δραστηριότητα συνδέεται σίγουρα και µε το πολιτικό σύστηµα που επικρατούσε την τότε εποχή. Το φαινόµενο «σχόλη» ως τρόπος ζωής, απαντάται ιστορικά για πρώτη φορά στην κοινωνία της Αρχαίας Ελλάδας, ως αγαθό, ως προνόµιο των ελεύθερων µόνον πολιτών και όχι των σκλάβων. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο όρος "leisure" που απαντάται στις σύγχρονες αναπτυγµένες κοινωνίες του δυτικού κυρίως κόσµου, αποτελεί τη σύγχρονη απόδοση του αντίστοιχου ελληνικού όρου «σχόλη». Σχετικές θεωρίες Στην ερώτηση πώς τα άτοµα αντιλαµβάνονται τη λέξη «σχόλη», οι απόψεις µεταξύ των θεωρητικών, αλλά και των πολιτών ποικίλουν. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι είναι ο υπολειπόµενος χρόνος µετά το πέρας της εργασίας και άλλων κοινωνικών υποχρεώσεων και καθηκόντων στη διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου. Άλλοι ερευνητές µιλούν για συγκεκριµένες δραστηριότητες, όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης, η συµµετοχή σε κάποιο σπορ, η επίσκεψη χώρων για φαγητό ή για ποτό, η ασχολία µε τον κήπο και µυριάδες άλλες πιθανές δραστηριότητες, µε τις οποίες ασχολούνται σχεδόν καθηµερινά κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους (Haywood, Kew, Bramham, Spink, & Henry, 1995). Υπάρχουν άτοµα που επιδιώκουν συγκεκριµένη ποιότητα εµπειριών µέσα από την «σχόλη» τους, ανακαλύπτοντας την κύρια ευκαιρία στη ζωή τους να κάνουν ότι θέλουν, να αντλήσουν ευχαρίστηση, να επιλέξουν ελεύθερα, να δηµιουργήσουν, να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους. Μια άλλη κατηγορία ατόµων αντιλαµβάνεται τη «σχόλη» ως ξεκούραση, ως αναζωογονητικό διάλειµµα από την εργασία και ως αντίδοτο στην πίεση και το άγχος της σύγχρονης ζωής. Η πολυµορφία των παραπάνω απόψεων προδίδει τη διαφορετική έννοια της «σχόλης» για κάθε άνθρωπο καθώς αποτελεί ξεχωριστή προσωπικότητα δοµηµένη από τις δικές του εικόνες και εµπειρίες. Η «σχόλη» δεν µπορεί να κατανοηθεί σαν µια αυτόνοµη επιδίωξη, έξω από τις κοινωνικές δοµές και συνθήκες που το άτοµο ζει, διαµορφώνεται και δοκιµάζεται. Ο Kaplan (1975), υποστήριξε ότι η «σχόλη» σαν έννοια εµπεριέχει πολύ περισσότερα στοιχεία από µία απλή ένδειξη ύπαρξης ελεύθερου χρόνου ή επιλογής δραστηριοτήτων. Η «σχόλη» πρέπει να αντι- µετωπίζεται σαν βασικό στοιχείο της πνευµατικής καλλιέργειας του ατόµου, µε βαθείς και δαιδαλώδεις δεσµούς µε την οικογένεια και την εργασία. Οι Miller και Duane (1963), στον ορισµό τους για τη «σχόλη», υποστηρίζουν ότι ο «ελεύθερος χρόνος» γίνεται «σχόλη» µόνον όταν ξοδεύεται εσκεµ- µένα από το άτοµο στην επιδίωξη εµπειριών αξιόλογων για τη ζωή. Το ίδιο ακριβώς αναφέρει και ο Μπαµπινιώτης (1998, σελ 328) «από την έννοια της αναπαύσεως και της απραξίας, η λέξη «σχολή» δήλωσε στη συνέχεια και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, προκειµένου να καλλιεργήσει κανείς το πνεύµα του, µε αποτέλεσµα στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη να συναντούµε τη σηµασία της λέξης ως σπουδή, φιλοσοφική συζήτηση». Η «σχόλη» δεν εκτιµάται από τον τρόπο της διάθεσης και της χρήσης της, αλλά από την ίδια την αυταξία της (Weiskopf, 1984). Είναι σηµαντική η επισήµανση ότι πολλοί άνθρωποι εµπλέκονται σε δραστηριότητες τις οποίες η κοινωνία χαρακτηρίζει «βλαβερές» για τον πυρήνα της, όπως ο αλκοολισµός, τα ναρκωτικά, το παράνοµο στοίχηµα και οι πορνογραφικές δραστηριότητες. Γίνεται λοιπόν

3 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), ορατό ότι ο καθορισµός των κοινωνικά αποδεκτών δραστηριοτήτων της «σχόλης» είναι δύσκολο να οριοθετηθεί και εξαρτάται από την εκάστοτε νοµοθεσία, πολιτική «ελεύθερου χρόνου», που εφαρµόζει κάθε οργανωµένη κοινωνία. Τελικά, ως πλέον ρεαλιστική παρουσιάζεται η άποψη, ότι η «σχόλη» εµπεριέχει στην έννοιά της τον ελεύθερο χρόνο του ατόµου, εκείνον δηλαδή που αποµένει από την εργασία και τις κοινωνικές υποχρεώσεις, προσδίδοντας στη συνέχεια τη βάση για οποιαδήποτε ελεύθερη επιλογή συµµετοχής, απασχόλησης, δηµιουργικής δραστηριότητας ή ξεκούρασης (Shivers, 1997). ιαστάσεις της «σχόλης». Το σύνθετο φαινόµενο της «σχόλης», στην πορεία της µελέτης του, υπό το πρίσµα διαφορετικών απόψεων, έχει αντιµετωπισθεί: α) ως υπολειπόµενος χρόνος, β)ως δραστηριότητες, γ) ως λειτουργική αξία, δ) ως ελευθερία και ε) ως ολιστική διάσταση. α) Η «σχόλη» ως υπολειπόµενος χρόνος. Η «σχόλη» αντι- µετωπίζεται ως χρόνος της απόλυτης επιλογής του ατόµου, προαιρετικός, όταν οι υποχρεώσεις της εργασίας και των ασχολιών της καθηµερινής επιβίωσης έχουν προηγηθεί. Η προαναφερόµενη ερµηνεία της «σχόλης» είναι η τυπική διάσταση µε την οποία αντιµετωπίζεται στις βιοµηχανικά ανεπτυγµένες κοινωνίες, όπου η εργασία έχει γίνει ο κυρίαρχος παράγοντας και ρυθµιστής της καθηµερινής ζωής. Είναι εύκολο να προσδιορισθούν οι ώρες της αµειβόµενης εργασίας, καθώς και οι ώρες των υπολοίπων δραστηριοτήτων στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Κοινωνιολόγοι ερευνητές από τα µέσα του 19ου αιώνα είχαν δηµιουργήσει διαγράµµατα (πίνακες) µε παράγοντες όπως η «µείωση των ωρών εργασίας» και η «αύξηση των αργιών». Με τον τρόπο αυτό προέβλεπαν την αύξηση των διαθέσιµων ελεύθερων ωρών των ατόµων για «σχόλη», και επο- µένως τη διαµόρφωση συνθηκών για µια επερχό- µενη κοινωνία «σχόλης». Οι µεγαλύτερες κριτικές που δέχθηκε η θεωρία αντιµετώπισης της έννοιας της «σχόλης» ως υπολειπόµενου χρόνου ήταν: I) Η ενίσχυση της «ανδροκρατικής» όψης της κοινωνίας. Η ανδροκρατική θεώρηση του περασµένου αιώνα, ότι η γυναίκα δεν εργάζεται και είναι υπεύθυνη για το «νοικοκυριό» -εργασία που δεν αµείβεται- δη- µιουργούσε σύγχυση στη σχέση της γυναίκας µε τη «σχόλη», δηλαδή κατά πόσο έχει το δικαίωµα συµ- µετοχής και εάν είναι αναγκαία για εκείνη. ii) Η ανάδειξη του σύγχρονου κοινωνικού φαινοµένου της «ανεργίας». Η σύγχρονη κοινωνική µάστιγα της «ανεργίας» δηµιουργεί εικονικά σύνορα συµµετοχής και πλάνης ως προς το δικαίωµα των ανέργων στη «σχόλη». β) Η «σχόλη» ως δραστηριότητα. Έµφαση δίνεται στη φύση της δραστηριότητας που επιλέγει το άτοµο να συµµετέχει κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου του. Η «σχόλη» εκφράζει ένα σύνολο διαστάσεων και µορφών όπως για παράδειγµα σπορ, τηλεθέαση, τέχνες, χορός, χόµπι, τουρισµός διακοπές. Η εµπλοκή του ατόµου σε µία δραστηριότητα «σχόλης» άλλοτε αποφέρει σηµαντικά οφέλη στο άτοµο και άλλοτε απλώς λειτουργεί ως τρόπος «διάθεσης του ελεύθερου χρόνου» του. Ανθρώπινες δραστηριότητες ιδιαίτερης φύσης όπως η θρησκεία, ο εθελοντισµός, η ευεργεσία, η εµπλοκή στην πολιτική, δύσκολα κατηγοριοποιούνται και ελέγχονται µέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Η ηγεσία κάθε κοινωνίας έχει την υποχρέωση να δηµοσιοποιεί επίσηµα τον διαχωρισµό των µορφών της «σχόλης» που συµβαίνουν στην επικράτειά της (leisure policy), σε νόµι- µες και ηθικά αποδεκτές, από τις ανεπίσηµες και παράνοµες µορφές «σχόλης» όπως η πορνεία, τα παράνοµα στοιχήµατα, τα ναρκωτικά, για να προστατεύει τους πολίτες της. γ) Η «σχόλη» ως λειτουργική αξία. Οι δραστηριότητες της «σχόλης» περιλαµβάνουν χρήσιµες λειτουργίες για το άτοµο και κατά επέκταση για ολόκληρο το κοινωνικό φάσµα. ηλαδή η «σχόλη» λειτουργεί σαν µια ευκαιρία για επίτευξη κοινωνικών αναγκών και επιθυµιών. Για τον προσδιορισµό των δραστηριοτήτων αυτών χρησιµοποιούνται επίθετα όπως «θεραπευτική», «επανορθωτική» ή ακόµη και «εκπαιδευτική» «σχόλη», σε αντίθεση µε τη χρήση λέξεων όπως «αντισταθµιστική», ή «κοινωνικού ελέγχου», που αποδίδουν αρνητικό περιεχόµενο. Στην εννοιολογική διάσταση της «σχόλης» ως λειτουργία υπάρχουν θετικού περιεχοµένου συσχετίσεις µε την «υγεία» του ατόµου (ψυχική, συναισθηµατική, σωµατική), την «πληρότητα», τη δηµιουργικότητα και τελικά την «ποιότητα ζωής». Έτσι γίνεται εστίαση στις κοινωνικές συνέπειες που επέρχονται από την ενασχόληση των πολιτών µε µορφές «σχόλης», καθόσον επιτυγχάνεται κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη µέσα από την επιδίωξη κοινών ενδιαφερόντων και συλλογικών πράξεων. δ) Η «σχόλη» ως ελευθερία. Η ιδέα ότι η «σχόλη» εκλαµβάνεται ως ελεύθερη επιλογή, αρχικά έρχεται σε αντίθεση µε την ερµηνεία της «σχόλης» ως «λειτουργική αξία». Ακόµη η λατινική λέξη licere, από την οποία προέρχεται η λέξη leisure, υποδηλώνει ταυτόχρονα και την επιλογή (νόµιµη άδεια) αλλά και το εµπόδιο (επιτρεπτό µε την αίσθηση του κανονικού). Ακόµη η αντιµετώπιση της «σχόλης» ως ελεύθερη επιλογή δραστηριοτήτων, ιστορικά την συνδέει µε την αριστοκρατία τα άτοµα της οποίας είχαν και τον χρόνο και την ανεξαρτησία να επιλέγουν τη «σχόλη» τους κάτω από ιδανικές συνθήκες. Στους µεσαιωνικούς χρόνους, την εποχή των ιπποτών, αναπτύχθηκαν παρόµοιες τάσεις των gentleman και παρήγαγαν µοντέλα που ακόµη και στη δεκαετία του 90 παρατηρούνται στην Αγγλία από

4 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), «ευγενείς», όπως το κυνήγι της αλεπούς. Είναι επίσης παράδοξο ότι η «σχόλη» όταν λειτουργεί ως ελεύθερη επιλογή που εξυπηρετεί εσωτερικά κίνητρα και ανταµοιβές, µπορεί να ανατρέψει το κοινωνικά επιθυµητό και καλό, σε πρόστυχο, αγοραίο, χυδαίο (Haywood και συνεργάτες, 1995). ε) Η «σχόλη» ως ολιστική έννοια. Μερικοί συγγραφείς εκφράζουν την άποψη ότι η «σχόλη» δεν είναι κάτι συγκεκριµένο, αλλά ο συνδυασµός όλων των προηγούµενων εννοιολογικών όρων. ίδουν λοιπόν στη «σχόλη» µία πολυδιάστατη µορφή που σχετίζεται µε τον υποκειµενισµό του κάθε ατόµου. Ανασκόπηση σχετικών ερευνών Στην αρχαία Ελλάδα το φαινόµενο της «σχόλης» αποτελούσε φιλοσοφία ζωής. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης διαπραγµατεύονται την έννοια της «σχόλης» στα συγγράµµατα τους ενώ ταυτόχρονα αναφέρονται στους όρους «ψυχαγωγία» και «αναψυχή». Οι ανωτέρω φιλόσοφοι πίστευαν ότι οι πολίτες µετά το πέρας της ασχολίας τους, της εργασίας τους, όφειλαν να χρησιµοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους µαθαίνοντας για τις τέχνες, τα γράµµατα, τις επιστήµες, τον αθλητισµό. ηλαδή στόχος της «σχόλης» ήταν η καλλιέργεια, η βελτίωση της υγείας και η εξέλιξη του ανθρώπου µέσα από τη σωµατική, ψυχική και πνευµατική ενασχόληση µε δραστηριότητες «σχόλης» (Torkildsen, 1994). Αντίθετα στην µετέπειτα Ρωµαϊκή επικράτεια, επικράτησε η φιλοσοφία του άρτον, οίνον και θεά- µατα. Οι διοικούντες φρόντιζαν οι Ρωµαίοι πολίτες να διαχειρίζονται αρκετό ελεύθερο χρόνο και πολλές αργίες, για να τον διαθέτουν όµως ως θεατές, παθητικά, σε απόλαυση δηµόσιων θεαµάτων. Χαρακτηριστικό της εποχής είναι η έλλειψη δραστηριοτήτων ενεργητικής συµµετοχής των πολιτών και η αντικατάστασή τους µε εκδηλώσεις διασκέδασης. Στο Μεσαίωνα, στη γηραιά ήπειρο και µε την επικράτηση του Χριστιανισµού ως επίσηµης Θρησκείας, απαγορεύτηκαν όλες οι ψυχαγωγικές και αναψυχικές δραστηριότητες των πολιτών. Ενασχόληση των πολιτών µε δραστηριότητα που δεν ήταν χειρωνακτική εργασία ή θρησκευτικό καθήκον, καταδικαζόταν από την Εκκλησία ως οκνηρία, ή ακό- µη χειρότερα, ως adecia δηλαδή ως µεγάλο αµάρτηµα (Κορωναίου, 1996). Στην περίοδο της Αναγέννησης καλλιεργήθηκε επιµελώς η αντίληψη και η φιλοσοφία ότι µόνο µε τη σκληρή δουλειά µπορεί κάποιος να βρει την ευτυχία. Προς το τέλος της αναγεννησιακής περιόδου, µε την έλευση της βιοµηχανικής επανάστασης, παρατηρήθηκε µετακίνηση των αγροτικών πληθυσµών προς τις µεγαλουπόλεις. Οι συνθήκες διαβίωσης που διαµορφώθηκαν ήταν άθλιες. Υπήρξε παντελής έλλειψη ελεύθερου χρόνου στους εργαζόµενους, αλλά και διαθέσιµων χώρων και εγκαταστάσεων για δραστηριότητες αναψυχής και ψυχαγωγίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία κάνει την εµφάνιση του το αντιθετικό ζεύγος µεταξύ των λέξεων της εργασίας και της «σχόλης», υποδηλώνοντας το στοιχειώδες δικαίωµα των εργαζοµένων στην ανάπαυση και την αναψυχή. Είναι η εποχή που το καπηλειό, ως µοναδικός σχεδόν χώρος έκφρασης κοινωνικής ζωής, µάλλον µόνων των εργαζόµενων ανδρών, αναγορεύεται σε «µεγάλο ανταγωνιστή της εκκλησίας». Την περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης, η έννοια του χρόνου, αποκτά νέα διάσταση που δεν εξαρτάται πλέον από τη φυσική του αναγκαιότητα για τον άνθρωπο, αλλά από τη δύναµη που αποκτά ως µέρος της παραγωγικής διαδικασίας του ανθρώπου (Χαραχούσου, 1990). Αποκορύφωµα της αλλαγής της σηµασίας της έννοιας του χρόνου, αποτελεί το γνωστό απόφθεγµα του Μπένγιαµιν Φράνκλιν «ο χρόνος είναι χρήµα». Το σύγχρονο οργανωµένο κίνηµα για τη «σχόλη» και την «αναψυχή» στη σύγχρονη µεταβιοµηχανική εποχή, εµφανίζεται αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία και στις Η.Π.Α., όπου η βιοµηχανική ανάπτυξη ήταν ραγδαία, ενώ επεκτείνεται αργότερα και στις άλλες ευρωπαϊκές βιοµηχανικές χώρες. Η κυριαρχούσα άποψη της εποχής και του καπιταλισµού, συνοψίζεται στο ρητό «αργία µήτηρ πάσης κακίας». Μόνον µετά το τέλος του Β παγκοσµίου πολέµου αρχίζει να εδραιώνεται και στους λαϊκούς πληθυσµούς το κίνηµα της «αναψυχής». Αυτό συνέβη ως απόρροια των συνεχών διεκδικήσεων των εργαζοµένων, αλλά και λόγω της οικονο- µικής ευηµερίας που πλέον είχαν αποκτήσει οι αναπτυγµένες χώρες κατά τις δεκαετίες , διαµορφώνοντας συνθήκες για την κοινωνία της «αφθονίας» (Κορωναίου, 1996). Έννοιες και ιαφορές των Όρων «Αναψυχή», «Ψυχαγωγία», «ιασκέδαση», «Αθλητισµός Αναψυχής». Ο σύγχρονος αιώνας είναι ένας αιώνας µε καθηµερινές ραγδαίες οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές, εργασιακές αλλαγές και εξελίξεις. Οι έννοιες, οι αξίες και οι λέξεις αλλάζουν ερµηνεία και έχουν διαφορετικές πρακτικές εφαρµογές ανάλογα µε το διαµορφούµενο πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον. Σήµερα η ποιότητα ζωής των ανθρώπων στις ανεπτυγµένες κοινωνίες µετριέται και κρίνεται, µε οικονοµικούς όρους. Η παροχή δυνατότητας από την πολιτεία για δραστηριότητες «σχόλης» στους πολίτες δεν πρέπει να αποτελεί δευτερεύουσας ση- µασίας πολιτική, αλλά επιβεβληµένη πρόνοια που αποβλέπει στην πραγµατική συµµετοχή των πολιτών σε δράσεις αναψυχής. Στη µελέτη του φαινοµένου του ελεύθερου χρόνου εµπεριέχονται οι έννοιες της «αναψυχής», της «ψυχαγωγίας», της «διασκέδασης» και του «αθλητισµού». Οι έννοιες αυτές πολλές φορές χρησιµοποιούνται, ανταλλάξιµες, εσφαλµένα ή ακόµη µε τρόπο που δίνουν την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν

5 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), ουσιώδεις διαφορές και σύνορα µεταξύ τους. Στη συνέχεια επιχειρείται το εννοιολογικό ξεκαθάρισµα, αλλά και η σύνδεση των όρων. 1. Ο όρος «αναψυχή» προέρχεται από τη λατινική λέξη recreation που σηµαίνει αναζωογονώ, δροσίζω, τονώνω, φρεσκάρω, ξεκουράζω. Η παραδοσιακή προσέγγιση θεωρεί ότι είναι µια διαδικασία η οποία αναστηλώνει, αναζωογονεί και αποκαθιστά την υγεία. Η ιστορική προσέγγιση θεωρεί την αναψυχή σαν µια δραστηριότητα η οποία ξεκουράζει και ανανεώνει το άτοµο από την υποχρεωτική του εργασία (Αυθίνος, 1998). Το «κοινωνιολογικό λεξικό» ορίζει την αναψυχή σαν οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία γίνεται κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου, ατο- µικά ή συλλογικά, είναι ελεύθερη, ευχάριστη, ελκυστική και κατά την οποία δεν υπάρχει κανένα άλλο κίνητρο πέρα από την ίδια την αναψυχή. O Gold (1979) υποστηρίζει ότι «στη διαδικασία της αναψυχής, το κεντρικό σηµείο δεν είναι το είδος των δραστηριοτήτων, των εγκαταστάσεων ή των προγραµµάτων, αλλά αυτό που έχει σηµασία είναι το τελικό συναίσθηµα των συµµετεχόντων». Ο Kraus (1978) εισηγείται ότι «αναψυχή» είναι µία µορφή ανθρώπινης δραστηριότητας και εµπειρίας, η οποία µολονότι συχνά εµφανίζεται ως «παιγνιώδης», δεν περιορίζεται πάντοτε εκεί, όπως στην περίπτωση κάποιων επιδιώξεων αναψυχής, όπως το ταξίδι, η επίσκεψη µουσείων, το διάβασµα και ποικίλες άλλες πνευµατικές, καλλιτεχνικές και σωµατικές δραστηριότητες. Ο Μπαµπινιώτης (1998, σελ 132) αναφέρει «αναψυχή είναι το ευχάριστο συναίσθηµα που προσφέρει η ψυχαγωγία.». Γενικά, οι περισσότεροι ορισµοί αναφέρουν την αναψυχή σαν µια αξιόλογη, κοινωνικά αποδεκτή εµπειρία, η οποία γίνεται στον ελεύθερο χρόνο, δηµιουργεί συναισθή- µατα ικανοποίησης, ευχαρίστησης, ευεξίας και το άτοµο συµµετέχει εθελοντικά (Hutchinson, 1985; Weiskopf, 1984). Κατά την άποψη του συγγραφέα, «αναψυχή» είναι κατάσταση ευεξίας (σωµατική, ψυχική, πνευ- µατική, συναισθηµατική) στην οποία περιέρχεται το άτοµο, ως αποτέλεσµα εµπλοκής σε ελεύθερης επιλογής του δραστηριότητες «σχόλης». 2. Ο όρος «διασκέδαση» δηλώνει τη συµµετοχή για την απόλαυση, την εκτόνωση, την αποµάκρυνση της έγνοιας και των προβληµάτων που απασχολούν τον άνθρωπο. Η «διασκέδαση» έχει ως αποτέλεσµα την «αναψυχή» του ατόµου µέσα από δραστηριότητες που δεν απαιτούν σοβαρή ενασχόληση αλλά την ανέ- µελη διάθεση του ελεύθερου χρόνου. Μέσα από συµ- µετοχές και διαδικασίες στη διάρκεια των οποίων το άτοµο δεν επενδύει απαραίτητα διανοητικό, ψυχικό και σωµατικό µόχθο. Ακόµη «διασκεδάζω» σηµαίνει «ευχαριστιέµαι, κάνω κάτι που µε ευχαριστεί, περνώ την ώρα µου/τον καιρό µου». 3. Ο όρος «ψυχαγωγία» είναι σχεδόν συνώνυµος της λέξης «διασκέδασης» αλλά διαφέρει αρχικά σηµασιολογικά και στη συνέχει ουσιαστικά, κυρίως λόγω της ετυµολογικής της προέλευσης. ηλώνει «την αγωγή της ψυχής» του ατόµου µέσα από την εµπλοκή του σε δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, όπως θέατρο, χορός, µουσική, αθλητισµός, και πολλά άλλα. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η «ψυχαγωγία» προϋποθέτει τη δηµιουργική ενασχόληση του ατόµου µε τη δραστηριότητα κατά τον ελεύθερο χρόνο του, καθώς και την εµπλοκή του σε σοβαρότερες και πλέον οργανωµένες µορφές απασχόλησης (Μπαµπινιώτης, 1999). 4. Ο όρος «αθλητισµός» στη σφαίρα της αναψυχής, έχει διάφορη έννοια και διάσταση από αυτήν της συµµετοχής ενός αθλητή σε σύγχρονη διοργάνωση Ολυµπιακών Αγώνων. Η νίκη είναι απούσα από τους πρωτεύοντες στόχους ενός ατόµου κατά τη συµµετοχή του σε δραστηριότητες «αθλητισµού αναψυχής». Ο «αθλητισµός αναψυχής» αποβλέπει για τον συµ- µετέχοντα πέρα από την ικανότητα της αθλητικής απόδοσης, στην ευκαιρία διαχείρισης του στρες της καθηµερινής ζωής, στη ρύθµιση του βάρους του, στη βελτίωση της διάθεσής του, στη βελτίωση των λειτουργιών του σώµατός του, στην αντίσταση προς τη διαδικασία του γήρατος, στη δηµιουργία και σύναψη κοινωνικών σχέσεων (Χρόνη, 2001). Σχόλια και συζήτηση Τελικά, ποια είναι η σχέση µεταξύ των ανωτέρω όρων; Η «αναψυχή», αποτελεί το ευχάριστο συναίσθηµα ψυχοσωµατικής ανακούφισης, ενώ είναι ο επιδιωκόµενος στόχος κάθε ατόµου που αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο του, συµµετέχει σε δραστηριότητες «σχόλης», υπό τη µορφή, «ψυχαγωγίας» ή «διασκέδασης» ή συνδυασµού αυτών. Οι λέξεις «ψυχαγωγία» και «διασκέδαση» συχνά χρησιµοποιούνται η µία στην θέση της άλλης. Υπάρχει όµως ουσιώδης διαφορά που βρίσκεται στο γεγονός ότι οι δραστηριότητες «ψυχαγωγίας» προϋποθέτουν σοβαρή συµµετοχή από το εµπλεκόµενο άτοµο, µε σηµαντικά και διαχρονικά οφέλη για το άτοµο. Αντίθετα οι δραστηριότητες «διασκέδασης» αποσκοπούν στο πρόσκαιρο συναίσθηµα της απόλαυσης, της ηδονής, της εκτόνωσης αυτής και µόνον, αφήνοντας πίσω προσωπικά προβλήµατα και έγνοιες, χωρίς όµως στο τέλος να αφήνουν κάποιο µετρούµενο κέρδος ή όφελος. εν µπορούµε να αποφανθούµε ποια από τις δύο «µεθόδους» προσέγγισης της κατάστασης «αναψυχής» του ατόµου είναι καλύτερη, καταλληλότερη ή προτιµότερη. Εξαρτάται από τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, την ανάλογη ψυχική κατάσταση και βασικά τις συγκεκριµένες ανάγκες και τα περιθώρια κάθε ατόµου. Ένα απλό παιγνίδι µπάσκετ µεταξύ φίλων, µπορεί να χαρακτηρισθεί ως «διασκέδαση», όταν αβασάνιστα αποβλέπει στην ελεύθερη άσκηση, στην εκτόνωση, στο γέλιο, χωρίς άγχος βαθµολογικό

6 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), ή υποβολή σε σκληρούς κανονισµούς. Παράλληλα, στη διάρκεια του ίδιου παιγνιδιού καλαθοσφαίρισης, η ξαφνική τοποθέτηση ενός επάθλου σε περίπτωση νίκης, ή η ενστάλαξη της προσοχής προς θέµατα σωστής ατοµικής τεχνικής και οµαδικής τακτικής, καθιστά την πορεία προς την κατάσταση «αναψυχής» των συµµετεχόντων, περισσότερο συνειδητή, µε στόχους και στρατηγική αποτελώντας περισσότερο µέθοδο «ψυχαγωγίας». Είναι λάθος προσέγγιση να συνδέουµε την «αναψυχή» µε δράση ενεργητική και την «ψυχαγωγία» µε παθητική συµπεριφορά. Η διαφορά των δύο λέξεων δεν εστιάζεται επίσης στην κίνηση. εν µπορούµε να χαρακτηρίσουµε κινητική δραστηριότητα την «αναψυχή» ή µη κινητική δραστηριότητα την «ψυχαγωγία». Η παρακολούθηση κωµικής θεατρικής παράστασης µπορεί να τελειώσει για τον θεατή την στιγµή της λήξης της, ή να συνεχίσει να τον απασχολεί και να τον συνοδεύει και µετά την λήξη της, σε δραστηριότητες κριτικής, συζήτησης, προβληµατισµού. Η πρώτη προσέγγιση της θεατρικής παράστασης από τον θεατή αποτελεί «διασκέδαση», η δεύτερη προσέγγιση αποτελεί διαδικασία «ψυχαγωγίας». Η σχέση των εννοιών της «σχόλης», της «αναψυχής», της «ψυχαγωγίας», της «διασκέδασης» και του «αθλητισµού αναψυχής», εκφράζονται από το συγγραφέα σχηµατικά µε το µοντέλο «ιαδικασία προσέγγισης της αναψυχής» (Σχήµα 1). Συνοπτικά οι «δραστηριότητες της σχόλης» έχουν στόχο την κατάσταση «αναψυχής» του ατόµου η οποία προσεγγίζεται µε τρόπους «διασκέδασης» ή «ψυχαγωγίας». ΑΝΑΨΥΧΉ Ψυχοσωµατική Κατάσταση Απώτερη Επιδίωξη του Ανθρώπου Στην διάρκεια του Ελεύθερου Χρόνου του ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ενασχόληση του ατόµου, µε δραστηριότητες της «Σχόλης», Ενσυνείδητα, Σοβαρά, ηµιουργικά, Εποικοδοµητικά. ΙΑΣΚΕ ΑΣΗ Συµµετοχή του ατόµου, σε δραστηριότητες «Σχόλης», Απροβληµάτιστα, ως Εκτόνωση, για την Αποµάκρυνση της Έ- γνοιας. ραστηριότητες Σχόλης Αθλητισµός Αναψυχής, Τουρισµός, Εκπαίδευση, Πολιτισµός, Επιµόρφωση, Απόκτηση Αγαθών & Υπηρεσιών κλπ Σχήµα 1. Μοντέλο «ιαδικασία Προσέγγισης της Αναψυχής» Πρακτικές εφαρµογές και προτάσεις Η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων «σχόλης» εξαρτάται από κριτήρια, όπως: I ) ο τρόπος της εµπλοκής του συµµετέχοντα (ψυχαγωγικός ή διασκέδασης), ii) η συµβολή του συµµετέχοντα στην παραγωγή της δραστηριότητας, iii) ο έλεγχος που ασκεί στο τελικό αποτέλεσµα (τυχερά παιγνίδια ή παιγνίδια γνώσεων / δεξιοτήτων), iv) κατά πόσο οι δραστηριότητες που συµµετέχει είναι της ελεύθερης επιλογής κάθε πολίτη ή τελούνται κάτω από κοινωνικό ή κρατικό έλεγχο, ή επιβολή, ή ακόµη απαγορεύονται από το νόµο. Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες σχετίζονται µε οκτώ ξεχωριστές, περιοχές: 1. Κατοικία & Αυτοαποσχόληση. Μικροκατασκευές,

7 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), φροντίδα κατοικίδιων, χειροτεχνίες, χόµπι, διάβασµα περιοδικών και βιβλίων, µουσική, παιγνίδια και µουσικά όργανα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, µαγείρεµα, κάλεσµα φίλων, ενασχόληση µε τον κήπο, κ.λ.π. 2. Αγορά Αγαθών & Υπηρεσιών. Είδη ένδυσης, περιποίηση σώµατος και προσώπου, αγορά ή χρήση ηλεκτρονικών παιγνιδιών, υπηρεσίες διαδικτύου, µπιλιάρδα, τυχερά νόµιµα παιγνίδια. 3. Άσκηση. Οργανωµένη άσκηση, συστηµατική άθληση, αθλοπαιδιές και ατοµικά σπορ σε α- νοικτό ή κλειστό χώρο, υπαίθριες δραστηριότητες και σπορ, κάθε είδος χορού, ήπιες κινητικές δραστηριότητες (γιόγκα, κ.λ.π.). 4. Κοινωνική Ζωή. Οικογενειακές και επαγγελµατικές συνεστιάσεις, διαπροσωπικές σχέσεις, πάρτι, επίσκεψη θεµατικών πάρκων, συµµετοχή σε χοροεσπερίδες. 5. Τέχνες & Γράµµατα. Μη επαγγελµατικές ενασχολήσεις µε θεατρικές οµάδες και χορωδίες, επίσκεψη χώρων πολιτισµού, συναυλίες, καρναβάλι, φωτογραφία, συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση, κ.λ.π. 6. Τουρισµός. Ταξίδια, εκδροµές, διακοπές, συµµετοχή σε µορφές εναλλακτικού τουρισµού (ιστορικός, πολιτισµικός, ιαµατικός, συνεδριακός, αθλητικός, οικολογικός, κ.λ.π. 7. Εθελοντισµός. Εθελοντική προσφορά εργασίας και υπηρεσιών, συνήθως σε οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 8. Ανοµία & Παρανοµία. Στοιχήµατα (τζόγος, ζάρια, κ.λ.π.), πορνεία, χρήση ναρκωτικών ουσιών, κ.λ.π. Ακόµη η επιλογή των δραστηριοτήτων στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου από κάθε άτοµο, εξαρτάται από τέσσερα βασικά στοιχεία: 1) την προσωπική ανάγκη (θέλω, προσδοκώ), 2) την ικανοποίηση προσωπικών αξιών, 3) την παρακίνηση από επιδίωξη αξιών που βρίσκονται και αναδεικνύονται µέσα από την άσκηση της ίδιας της δραστηριότητας, και 4) τις συνθήκες που διαµορφώνουν το κοινωνικό, θρησκευτικό, πολιτισµικό και οικονοµικό περιβάλλον της κοινωνίας. ικαίωµα στην αναψυχή, στην ψυχαγωγία, στη διασκέδαση έχουν όλοι οι πολίτες µίας κοινωνίας, ανεξάρτητα από την εθνικότητα τους, την κοινωνική τους θέση, τη θρησκεία που πιστεύουν, το επάγγελµα τους, το επίπεδο µόρφωσης, την ηλικία, ή το φύλο τους. Γενικά, οι δραστηριότητες της «σχόλης» αποτελούν διαδικασίες που µπορεί να προάγουν στον πυρήνα της κοινωνίας καινοτοµίες, πρόκληση, περιπέτεια, αλληλεπίδραση µεταξύ των πολιτών, ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή. Η κατάσταση «αναψυχής» συνεισφέρει στην εκπλήρωση ατοµικών αναγκών των πολιτών, όπως ικανοποίησης, ευεξίας, ευχαρίστησης, γέλιου, διασκέδασης, δηµιουργίας, εθελοντικής συµµετοχής. Ικανοποιεί επίσης, βασικές κοινωνικές ανάγκες για τους πολίτες, όπως η ανάπτυξη ταυτότητας, η δηµιουργικότητα, η κοινωνικοποίηση. Τελικά φαίνεται πως η αναψυχή είναι ένα µέσο για τη βελτίωση και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ η περαιτέρω εξέλιξή της εξαρτάται από την ανεπηρέαστη, εθελοντική και ελεύθερη συµµετοχή όλου του φάσµατος των πολιτών. Η αγορά της«σχόλης» και της «αναψυχής». Οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχόλης και αναψυχής σε µία κοινωνία κατηγοριοποιούνται: α) σε φορείς κρατικής διοίκησης και διαχείρισης, όπως οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατικές επιχειρήσεις, υπουργεία, γενικές γραµµατείες οργανισµών, β) σε φορείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας όπως εταιρίες παροχής υπηρεσιών άθλησης και αναψυχής, επιχειρήσεις παροχής και αποκατάστασης της υγείας, εταιρίες παροχής υπηρεσιών τουρισµού και υπαίθριας αναψυχής, εκπαιδευτικούς φορείς και σχολεία, θεµατικά πάρκα, γ) σε φορείς εθελοντικού µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως προστασίας του περιβάλλοντος, προσκοπισµός, εκκλησία, ερυθρός σταυρός. Αναφορικά µε τις προαναφερθείσες δραστηριότητες «σχόλης», οι προορισµοί που παρέχονται τα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες, ως ξεχωριστές αγορές είναι: 1,2. Μεγάλα πολυκαταστήµατα, βιβλιοπωλεία, δισκάδικα, σούπερ µάρκετ, ανθοπωλεία, καπνοπωλεία, κάβες ποτών, κ.λ.π. 3. Γυµναστήρια, κέντρα αισθητικής, κουρεία, κοµ- µωτήρια, αθλητικά κέντρα, γήπεδα, χιονοδροµικά κέντρα, καταφύγια, παιδότοποι, υπαίθρια πάρκα, οργανωµένες παραλίες, κ.λ.π. 4. Εστιατόρια, ταβέρνες, clubs, bars, καφετέριες, καζίνο, χαρτοπαικτικές λέσχες, κ.λ.π. 5. Αίθουσες κινηµατογράφου, θεάτρου, µουσικό µέγαρο, κ.λ.π. 6. Γραφεία τουρισµού, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, µαρίνες, παιδικές κατασκηνώσεις, κ.λ.π. 7. Θρησκευτικές οργανώσεις, σύλλογοι εθελοντών, οργανισµοί προστασίας του περιβάλλοντος, προσκοπισµός - οδηγισµός, ερυθρός σταυρός, κ.λ.π. 8. Κέντρα διακίνησης παράνοµων ή και άνοµων αγαθών και υπηρεσιών (Haywood κ.ά., 1995). Προτάσεις για µελλοντικές έρευνες Οι παραπάνω κατηγορίες «αγοράς της αναψυχής», ανάλογα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τον

8 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), αριθµό των υποψηφίων πελατών δηµιουργούν µικρότερης έκτασης αγορές. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά την αγορά που διαµορφώνεται από δραστηριότητες του «αθλητισµού αναψυχής». Η αγορά αυτή ενδεικτικά µπορεί να χωρισθεί σε δραστηριότητες και προγράµµατα αναψυχής που υλοποιούνται σε κλειστές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες και προγράµµατα που υλοποιούνται σε υπαίθριους χώρους. Μελλοντικές εργασίες πρέπει να επεκταθούν και να µελετήσουν: α) Την Αγορά της Αναψυχής Κλειστών Χώρων (Indoor Recreation): Γυµναστήρια, κέντρα αισθητικής, αθλητικά κέντρα, γήπεδα, καταφύγια, παιδότοπους, SPA κλπ β) Την Αγορά της Αναψυχής Ανοικτών Χώρων (Outdoor Recreation). Η αγορά αυτή διαιρείται σε επιµέρους τµήµατα και εξυπηρετεί παγκοσµίως, εκατοµ- µύρια πολίτες. Η αγορά βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη. Περιλαµβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα, σπορ, κινητική ή µη κινητική εµπειρία, και διενεργείται ή αποκτιέται σε περιβάλλον που είναι σχετικό µε τη χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη µας. Χωρίζεται σε τέσσερις µεγάλες υποκατηγορίες: Στην αγορά των Υπαίθριων ραστηριοτήτων Αναψυχής (Outdoor Activities). Συνήθως περιλαµβάνει δραστηριότητες που είναι τουριστικού χαρακτήρα, αποσκοπούν στην αναψυχή και την ευχαρίστηση του συµµετέχοντα, απαιτούν ενεργητική συµµετοχή και ταυτόχρονα εφαρµογή κανόνων ασφαλείας και συµπεριφοράς έναντι της φύσης Στην αγορά της Αγωγής Υπαίθρου (Outdoor Education). Πρόκειται για «εκπαίδευση σε οτιδήποτε υπάρχει µέσα και γύρω από το φυσικό περιβάλλον, µε στόχο την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση του ατόµου για τη φροντίδα και την προστασία του περιβάλλοντος πάντοτε µε ταυτόχρονη συµµετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Συνήθως, είναι µέρος υ- παίθριων προγραµµάτων αναψυχής, που ανάλογα µε το περιεχόµενό τους απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και απαιτεί ενεργητική δράση (Coles, 2000). Στην αγορά προγραµµάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινων εξιοτήτων σε φυσικό περιβάλλον (Outdoor Development Management). Αφορά σε προγράµµατα ανάπτυξης και βελτίωσης ανθρώπινων σχέσεων και δεξιοτήτων. Αξιοποιώντας τις προκλήσεις του φυσικού περιβάλλοντος τα προγράµ- µατα αυτά, απαιτούν από τους συµµετέχοντες συνεργασία, δηµιουργικότητα, πνεύµα οµάδος και επίλυσης προβληµάτων, εφαρµόζοντας άµεσα και στην πράξη τις θεωρίες της Οργανωσιακής Συµπεριφοράς (Μάνατζµεντ). Στην κατηγορία της Θεραπευτικής Αναψυχής σε φυσικό περιβάλλον (Outdoor Therapeutic Recreation). Προγράµµατα επανένταξης για χρήστες απαγορευµένων ουσιών, χρησιµοποιώντας τις θεραπευτικές ιδιότητες που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον, καθώς και τις δυνατότητες συνεχούς ενασχόλησης µε υπαίθριες δραστηριότητες (Αυθίνος, 1998; Priest & Cass, 1997). Επίλογος Η είσοδος στην νέα χιλιετηρίδα, σηµατοδότησε κοσµογονικές αλλαγές, οι οποίες δεν θα επιτρέψουν ποτέ πλέον την επιστροφή των συνηθισµένων πολιτών, στις παραδοσιακές επιλογές δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και αναψυχής. Ακόµη, ο τρόπος διάθεσης του ελεύθερου χρόνου από το σύγχρονο άνθρωπο, απέχει πολύ από τα µοντέλα των περασµένων δεκαετιών. Το «περιβάλλον», ως παράγοντας άµεσης διαφοροποίησης της καθηµερινής ζωής του ανθρώπου στο άµεσο µέλλον, είναι δύσκολο να προβλεφθεί, ακόµη και µόνον για τα επόµενα 30 χρόνια. Η αλλαγή των κλιµατολογικών συνθηκών, ή έλλειψη νερού, το φαινόµενο του θερµοκηπίου, η υπερθέρµανση της ατµόσφαιρας, αποτελούν όχι µόνο απειλή για τον τουρισµό πολλών χωρών, αλλά και για τις καθηµερινές διατροφικές και κοινωνικές συνήθειες των ανθρώπων. Η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και η ρύπανση των υδάτινων πόρων, αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την επιλογή πολλών εκατοµµυρίων ανθρώπων να ασχοληθούν µε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και ελεύθερου χρόνου (Tribe, 1999). Η νέα «τεχνολογία» µε κύριο εκπρόσωπό της τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έχει καθηλώσει δισεκατοµµύρια άτοµα στον πλανήτη µπροστά στη σύγχρονη µορφή σχόλης και αναψυχής. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος αποµακρύνεται από την κίνηση και την ενεργητική συµµετοχή. Ακόµη, οι αυξανόµενες ώρες τηλεθέασης και η αποχή του ανθρώπου από τις παραδοσιακές κοινωνικές εκδηλώσεις (οικογένεια, φίλοι), αναδεικνύουν για το νέο αιώνα, την αγορά της «ηλεκτρονικής τεχνολογίας» ως την επικρατέστερη επιλογή του ανθρώπου για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του. Ο παράγοντας γενικότερα της «ποιότητας ζωής», οι συνθήκες υγιεινών συνηθειών, περιλαµβανοµένης της σωστής διατροφής και της ανάγκης για άσκηση, υποβαθµίζονται συνεχώς, λόγω έλλειψης ελεύθερου χρόνου και αύξησης των ωρών της εργασίας και της καθιστικής ζωής. Τα δηµογραφικά προβλήµατα, η κατάργηση συνόρων, η εισροή νέων λαών σε ήδη αναπτυγµένες κοινωνίες, αλλοιώνουν τις υπάρχουσες κοινωνικές δοµές. Κοινωνικές δοµές που επηρεαζόµενες και από τις παγκόσµιες οικονοµικές αλλαγές και συντεχνίες, τροποποιούν τα γνωστά µοντέλα «διάθεσης του ελεύθερου χρόνου», ολόκληρων λαών και διαµορφώνουν νέες προοπτι-

9 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), κές και νέες αγορές. Στις ανεπτυγµένες κοινωνίες (Ευρώπη, Βόρεια Αµερική) αναφέρεται συχνά ότι ο ελεύθερος χρόνος των πολιτών αυξάνεται συνεχώς µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία γόνιµου εδάφους για ενασχόληση των πολιτών µε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Το γεγονός αυτό δεν αποτυπώνει την πραγµατικότητα. Η οικονοµική συρρίκνωση και το αναπτυσσόµενο φαινόµενο της «νέα φτώχιας» δεν αφήνει πολλά περιθώρια στις µικροαστικές οικογένειες για συµµετοχή σε δραστηριότητες «σχόλης» και αναζήτησης αληθινής αναψυχής (Godbey, 1997). Σηµασία για την Ποιότητα Ζωής Ο τρόπος διάθεσης του ελεύθερου χρόνου κάθε ατόµου σε µία ανεπτυγµένη κοινωνία αποτελεί προσωπική υπόθεση και οπωσδήποτε συνδέεται άµεσα µε τη φιλοσοφία, την κουλτούρα και τις ανάγκες του κάθε ατόµου ξεχωριστά. Είναι αποδεκτό ότι η «αναψυχή», ως τελικό προϊόν ενασχόλησης ενός ατόµου µε δραστηριότητες «σχόλης», έχει ευεργετικές ιδιότητες, στη σωµατική, ψυχική, πνευµατική, και συναισθη- µατική του υγεία. Η επιλογή των κατάλληλων µεθόδων «ψυχαγωγίας», «διασκέδασης», και «αθλητισµού αναψυχής», είναι ευθύνη και υποχρέωση ξεχωριστά κάθε ατόµου, αλλά κυρίως και κάθε οργανωµένης κοινωνίας. Το άτοµο ευθύνεται για την εγρήγορσή του και την προσπάθεια για συµµετοχή, ενώ η πολιτεία ευθύνεται για τη δηµιουργία προϋποθέσεων, ευκαιριών και υποδοµών για αποδοτική «σχόλη». Α- θλητικές εγκαταστάσεις, προγράµµατα, σχολές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και χάραξη της κατάλληλης «πολιτικής σχόλης» αποτελούν το δείκτη της «ποιότητας ζωής» σε µία κοινωνία. Ακόµη, η χορηγία των υποβαθµισµένων κοινωνικά οµάδων, των οικονοµικά ανήµπορων οµάδων, των οµάδων διαφορετικών θρησκευτικών και πολιτισµικών χαρακτηριστικών, η ενίσχυση της συµµετοχής τους σε δραστηριότητες «αναψυχής» και ταυτόχρονα παραγωγικής αξιοποίησης της «σχόλης» τους διασφαλίζει την οριστική αποφυγή εκφυλιστικών κοινωνικών φαινοµένων. Βιβλιογραφία Αυθίνος, Γ. (1998). Άσκηση άθληση κινητική αναψυχή οργανωτική διάσταση. Αθήνα: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Αθηνών. Chelladurai, P. (1999). Human Resource Management in Sport and Recreation. Champaign, IL: Human Kinetics. Coles, R. (2000). Careers in Recreation. The American Association for Leisure and Recreation. Reston, US ηµητράκου,. (1976). Μέγα λεξικό όλης της Ελληνικής γλώσσης. Αθήνα: Εκδοτικός οργανισµός Ελληνική Παιδεία. Ellias, N., & Dunning, E. (1998). Αθλητισµός και ελεύθερος χρόνος στην εξέλιξη του πολιτισµού (µετάφραση Χειρδάρη & Κακαρούκα). Αθήνα: Εκδόσεις ροµέας. Godbey, G. (1997). Leisure and leisure Services in the 21 st Century. Chicago, US, Venture Publishing. Gold, S. (1979, May). Urban Leisure Environments to Come. Parks & Recreation Magazine, 32, Gronroos, C. (1990). Service Management and Marketing. Toronto: Lexington Books. Haywood, L., Kew, F., Bramham, P., Spink, J., & Henry, I. (1995). Understanding Leisure. London: Stanley Thornes. Hutchinson, J. (1951). Principles of Recreation. New York: Ronald Press. Kaplan, M. (1975). Leisure: Theory and Policy. New York: John Wiley & Sons. Κορωναίου, Α. (1996). Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου. Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος. Kraus, R. (1978). Recreation and Leisure in Modern Society, 2 nd ed. Santa Monica, CA: Goodyear Publishing Company. Lovelock, C. (1988). Managing Services. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Miller, N. & Robinson, D. (1963). The leisure age. Belmont, CA: Wadsworth Publishing. Μπαµπινιώτης, Γ. (1998). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. Priest, S. & Gass, M. (1997). Effective leadership in adventure programming. Champaign, IL: Human Kinetics. Rankin, C., & Whittall, R. (1996). Careers in sport. London: Sport Council. Shivers, J., & DeLisle, L. (1997). The story of leisure. Champaign, IL: Human Kinetics. Σταµατάκου, Ι. (1990). Λεξικόν της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης. Αθήνα: Βιβλιοπροµηθευτική Torkildsen, G., (1994). Leisure and Recreation Management. E & F. N Spon, London. Toti, G. (1985). Ο ελεύθερος χρόνος. Αθήνα: Εκδόσεις Μνήµη. Τριανταφυλλίδης, Μ. (1998). Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας. Α.Π.Θ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Tribe, J. (1999). The economics of leisure and tourism. London, U.K., Butterworth Heinemann.

10 Χ. Κουθούρης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), Weiskopf, D. (1984). Recreation and Leisure. Champaign, IL: American River College. Χαραχούσου Καµπίτση, Υ. (1990). Σηµειώσεις για το αντικείµενο του Ελεύθερου Χρόνου. Αθήνα: Α. Σάκκουλα. Χρόνη, Σ. (2001). ραστηριότητες αθλητισµού α- ναψυχής στην Ελλάδα: Αντιλήψεις φοιτητών φυσικής αγωγής. Φυσική ραστηριότητα & Ποιότητα Ζωής, Ηλεκτρονικό περιοδικό, ειδ. Τεύχος 1, Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλµπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συµεών, Γούδας Μάριος, έρρη Βασιλική, ιγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουµουρτζόγλου Ευθύµης, Κουρτέσης Θωµάς, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίµων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. ιαχείριση και επιµέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Γεώργιος Γκανάτσιος, MSc Προϊστάμενος Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Ευόσμου, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψηλές Ικανότητες 2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρώτο Σημαντικό Βήμα Σωστή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση του αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση»

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Σχολική χρονιά 2006-2007 Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Η υγεία, η ασφάλεια και η διατροφή είναι έννοιες αλληλοσχετιζόμενες. Η σχέση της διατροφής με την υγεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ

UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ RUBIN MALLOWS WORLDWIDE, Inc. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AECOM Ltd ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )»

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Διοργάνωση Συνδιοργάνωση Συνεργαζόμενοι φορείς Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες. του Δωδεκανησιακού Συλλόγου. Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων. με Αναπηρία. Κέντρο «ΕΛΠΙΔΑ»

Δραστηριότητες. του Δωδεκανησιακού Συλλόγου. Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων. με Αναπηρία. Κέντρο «ΕΛΠΙΔΑ» Δραστηριότητες του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Κέντρο «ΕΛΠΙΔΑ» ΠΛ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ 44, ΤΗΛ./ΦΑΞ: 2241034442, Email: elpida1999@hotmail.com 1 Ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινη Συµπεριφορά & Εργασιακό Περιβάλλον:

Ανθρώπινη Συµπεριφορά & Εργασιακό Περιβάλλον: EXECUTIVE MBA Προπαρασκευαστικό Μάθηµα στις Επιστήµες Συµπεριφοράς Ανθρώπινη Συµπεριφορά & Εργασιακό Περιβάλλον: Προσδιοριστικοί Παράγοντες, Αίτια, Αποτελέσµατα Ζωή Σ. ηµητριάδη, Ph.D. 1 Ανθρώπινη Συµπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!!

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! Μάτα Χαροκόπου Ανδρέας Καλλιβωκάς ΤΟ ΟΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ Οι συνεργασίες αποτελούν την πεμπτουσία της ανάπτυξης, του διαχρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΕΙΘΩ» ΕΝΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΕΙΘΩ» ΕΝΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΘΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΕΙΘΩ» ΕΝΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Σοφία Άρτεμις Κουτσουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ»

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» «DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. 2. Δομή μονάδες 15. 3 Έκφραση μονάδες 15. 4. Ορθογραφία μονάδες 5. 5. (Β 1) μονάδες 10. 6.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. 2. Δομή μονάδες 15. 3 Έκφραση μονάδες 15. 4. Ορθογραφία μονάδες 5. 5. (Β 1) μονάδες 10. 6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΑ 1. Περιεχόμενο ΜΟΝΑΔΕΣ μονάδες 15 2. Δομή μονάδες 15 3 Έκφραση μονάδες 15 4. Ορθογραφία μονάδες 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 5. (Β 1) μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές Ενότητες Εταιρικών προγραµµάτων

Θεµατικές Ενότητες Εταιρικών προγραµµάτων Ποια είναι η Experience Outdoor Activities; Η Experience Outdoor Activities, γραφείο Τουρισµού Υπαίθριων ραστηριοτήτων και Αναψυχής, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράµµατα εταιρικών διοργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο Μπορούμε να αναγνωρίσουμε το Μουσικό ταλέντο; Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι δύσκολο να αναγνωριστεί και να μετρηθεί στις τέχνες. Ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές Μεταφορές Καταναλωτής Ε

Μεταφορές Μεταφορές Καταναλωτής Ε ΚΕΦ. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του μαθήματος των Οικονομικών είναι να προσφέρει τις αναγκαίες οικονομικές γνώσεις, ώστε να αντιλαμβανόμαστε σωστά τον τρόπο λειτουργίας της Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Επιµόρφωση Ενηλίκων και Τουρισµός Κωνσταντίνος Τσαµαδιάς Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων Α) Γενικά στοιχεία για το/τη Δημότη Δημοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο: Γυναίκα Άνδρας Ηλικία: Εθνικότητα: Ανήκετε στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες; ΝΑΙ ΟΧΙ Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; Δημοτικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα