ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ κατ εφαρμογή των διατάξεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΣΕΚΑΜΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ( Από 1/1/2015 εως 31/1/2015 ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) , ,19 629, Μισθώματα ΜΑΡΙΝΑΣ ,00 0,00 0, Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , ,08 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,27 629, Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) 6.200,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από ακίνητα 330,66 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,66 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,27 629,07 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,85 ΣΥΝΟΛΟ , , , Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/ Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου ΣΥΝΟΛΟ 033 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,85 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν /1977) 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου ,41 187,50 187, Δικαίωμα ενταφιασμού ,00 982,50 982, Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 3.390,00 750,00 750, Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 240,00 50,00 50, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 930,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Εσοδα από σφαγεία 0421 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ,47 425,28 425,28 ΣΥΝΟΛΟ ,47 425,28 425, Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας , , ,22 ΣΥΝΟΛΟ , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

3 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο παρ.10 Ν 2130/93) ,47 43,69 43, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ,61 875,61 875,61 ΣΥΝΟΛΟ ,08 919,30 919, Λοιπά τέλη και δικαιώματα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) ΠΑΡΑΛΙΕΣ ,00 0,00 0,00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) ΚΟΙΝΟΧ. ΧΩΡΟΙ ,00 542,70 542, Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 517,68 0,00 0, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 5.000,00 756,53 756, Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/ Λοιπά δυνητικά τέλη 2.000,00 75,00 75, Καταστηματα υγ.ενδιαφεροντος 50,00 0,00 0, Έσοδα από την τέλεση πολιτικών γάμων ,00 200,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 275,00 275,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,03 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,00 0,00 0, Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94) , , ,84 ΣΥΝΟΛΟ , , , Εισφορές 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97) ,00 0,00 0, Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 150,00 0,00 0, Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) , , ,46 ΣΥΝΟΛΟ , , ,46 ΣΥΝΟΛΟ , , ,94 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών 061 δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών ,00 0,00 0, ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε Δήμους του Ν. Δωδεκανήσου ,00 0,00 0, ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) , , , ΚΑΠ για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων ΚΑΠ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ άρθρο 27 ν.3756/ ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,76

4 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΣΥΝΟΛΟ , , ,76 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) , , , Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) ,70 0,00 0, Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) ,00 0,00 0, Εσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 45,00 0,00 0, Παράβολο εγγραφής αλλοδαπών στο δημοτολογιο 6.800,00 0,00 0, Παράβολα ίδρυση βρεφονηπιαλού σταθμού 300,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,65 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 1.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις -Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΩ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Α.Δ.ΑΙΓΑΙΟΥ Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΩ - ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ με αντικείμενο την μεταφορά άσκησης τεχνικής υποστήριξης 5.000,00 0,00 0, Προγραμματική σύμβαση νε ΟΑΕΔ 5.000,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για 131 επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ) , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/ ,00 0,00 0, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΘΗΣΕΑΣ (ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ,39 0,00 0, Κατασκευή νέου Δημαρχείου ,63 0,00 0,00 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αντιμάχειας Μαστιχαρίου και Καμαρίου Ηρακλειδών ,19 0,00 0,00

5 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Χρηματοδότηση έργου "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΡΑΜΑ ΕΩΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" Απαχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεση Σύνδεση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμμάτων Καρδάμενας με δίκτυο ΟΤΕ -Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Καρδάμενας ,00 0,00 0,00 Χρηματοδότηση απο Υπουργείο Αιγαίου για το έργο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΗΓΗΣ Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΠΥΛΙΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ" 1.000,00 0,00 0,00 Χρηματοδοτήση από επιχηρισιακό πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου της πράξης "ανέγερση παιδικού σταθμού Ζηπαρίου " ,06 0,00 0,00 Χρηματοδότήση για το έργο "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Πυλίου Δήμου Κω στην θέση Αγ. Κων/νος (ΑΠ /07/11) ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ,00 0,00 0,00 Χρηματοδότηση έργου (Διάνοιξη οδών στα Ο.Τ 359,360,378,ΕΩΣ 385 στην περιοχή Αμπάβρη"( β φάση περιμετρικής) ,16 0,00 0,00 Χρηματοδότηση έργου "Συντήρηση των παραπλέυρων οδών στις οδούς Μπουμπουλίνας και Αβέρωφ"ΕΕ ,31 0,00 0,00 Μελέτη μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμενων οργανικών υλικών Κω ,00 0,00 0,00 Χρηματοδότηση έργου "Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ του πρωην Δήμου Ηρακλειδών στη θέση Κούκος " ,44 0,00 0, Χρηματοδότηση έργου "Επέκταση ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ " ,50 0,00 0,00 Αντυπλημμυρικά έργα -αποκαταστάσεις ζημιών απο τη θεομηνία της 28ης Ιανουαρίου ,00 0,00 0,00 Χρηματοδότηση έργου: <<Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακού οδικού δικτύου από Σταυρού Πέραμα έως αεροδρόμιο, με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας>>χρηματ/νο από Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ,33 0,00 0,00 Χρηματοδότηση έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακού οδικού δικτύου από?φυτώριο έως Κέφαλο?, με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας» Χρηματοδοτήση εργου : Ηλεκτροδότηση του οδικού δικτύου απο Σταυρού Πέραμα εως Αεροδρόμιο ( Υποέργο 2) Χρηματοδοτήση εργου : Ηλεκτροδότηση του οδικού δικτύου απο Φυτώριο εως Κέφαλο ( Υποέργο 4) Λοιπές Χρηματοδοτήσεις ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΜ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΛΕΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ Αποδοχή Χρηματοδοτούμενου απο Ευρωπαικούς Πόρους 'Εργο" SystaainableTransport for Areaw withtourism througj Energy Redustion-Βιώσιμες Μετακινήσεις σε τουριστικές περιοχές μεσω της μείωσης κατανάλωσης ενέργεια και ακρωνύμιο starter-πρόγραμμα INTELLIG ,60 0,00 0, Χρηματοδοτήση έργου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ

6 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Χρηματοδοτήσεις για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας Λοιπά ειδικά προγράμματα " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ,81 0,00 0,00 Χρηματοσότηση ΕΣΠΑ για το έργο "Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση στην πόλη της Κω" , , ,21 Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοικησης προς όφελος των γυναικών θυμάτων βιας ,36 0,00 0,00 Χρηματοδότηση έργου "ΈΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ" ,68 0,00 0,00 Χρηματοδοτήσεις έργου Λειτουργική ενοποίση αρχαιολογικών χώρων 1η φάση (Λόρδου Βύρωνος Πεισάνδρου,Μεροπίδος Καββακοπούλου,πλατεία Ανταγόρα ) ,16 0,00 0,00 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο "Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση στην Πόλη της Κω-β φαση" ,23 0,00 0,00 Χρηματοδότηση έργου Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση ου δημ.σχολείου κω ,14 0,00 0,00 Αγροτική Παραγωγή - Τουρισμός ( Ανάδειξη Ευκαιριών ) Δήμου Κω ,00 0,00 0,00 Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δημου ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ,00 0,00 0, Οδηγός Πόλης Δήμου Νισύρου ,00 0,00 0,00 Αποκατάσταση υπολοίπου τμήματος κτιρίου πρώην σχολείου Ευαγγελίστριας ,36 0,00 0,00 Προγραμματική σύμβαση για συντηρήσεις Λιμανιού Δ.Δ Κεφάλου ,00 0,00 0, Π.Σ.Γ.Γ. Αιγαίου - Δήμου Κω Κατασκεύη προπονητηρίου ,00 0,00 0,00 Π.Σ. Περιφέρειας Νοτ'ιου Αιγαίου για το έργο "Κατασκεύη κλειστού προπονητηρίου στην Δ.Κ. Πυλίου " ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,21 ΣΥΝΟΛΟ , , ,21 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ /74, άρθρο 16 Ν 2130/93) ( ΔΗΦΟΔΩ ) ,00 34,80 34,80 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6ΝΔ /74, άρθρο 16Ν. 2130/93) (ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ-ΠΑΡΕΠΙΔΗΜ.) 1.000,00 0,00 0,00 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ /74, άρθρο 16Ν. 2130/93) (ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ) , , ,58 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν /93) , , ,10 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο Ν 1080/80) (ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ-ΠΑΡΕΠΙΔΗΜ.) 2.000,00 45,41 45,41 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 1514 (άρθρο 1.000,00 0,00 0, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 4.000,00 485,00 485,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Παράβολα

7 Κωδικός Περιγραφή Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν /98) 500,00 221,59 221,59 ΣΥΝΟΛΟ ,00 221,59 221,59 ΣΥΝΟΛΟ , , ,48 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1624 Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 500,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθήσες για λογαριασμό τρίτων 500,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,69 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που 211 βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας ,00 0,00 0,00 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων(καταλογοσ) (άρθρο 6 Ν /80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 5.000,00 0,00 0,00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 5.000,00 0,00 0,00 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων(οικοθεν) (άρθρο 6 Ν /80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) , , ,93 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (ΟΙΚΟΘΕΝ)των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) , , , Τακτικά έσοδα από ΔΗΦΟΔΩ ,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΟΥΣ 6.000, , , Τακτικά έσοδα από ΠΑΡΑΛΙΕΣ ,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 915,53 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,86 ΣΥΝΟΛΟ , , ,86 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που 221 βεβαιώνονται για πρώτη φορά ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,86 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

8 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , ,97 794, Τέλος ακίνητης περιουσίας 2.449, ,99 242, Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97) , ,20 0, Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) , ,60 103, Τέλη Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 168,45 861,24 0,00 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο παρ.10 Ν 2130/93) , , ,24 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) , , , Λοιπά Δημοτικά έσοδα (ΔΗΦΟΔΩ) , , , Λοιπά έσοδα Κοινοχρ. Χώρων , , , Λοιπά έσοδα ( ΠΑΡΑΛΙΕΣ ) , , , Λοιπά έσοδα ( ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ) , , , Λοιπά έσοδα ( ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ) 640,49 640,49 0, Λοιπά έσοδα , ,23 402, Λοιπά έσοδα (Δήμου Δικαίου) , ,88 0, Λοιπά έσοδα (Δήμου Ηρακλειδών) 6.815, ,45 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,58 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα 322 προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ , ,07 569, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ , ,38 257, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ Κ.Υ.Ε , ,64 89, ΠΡΟΙ0Ν ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , ,84 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ,71 0, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ , ,25 202,51 ΣΥΝΟΛΟ , , ,57 ΣΥΝΟΛΟ , , ,15 ΣΥΝΟΛΟ , , ,15 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του Δημοσίου Συντάξεως Υπαλλήλων (Κύρια Σύνταξη) , , , Εισφορά υπέρ του Δημοσίου ( ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ) 5.700,00 0,00 0, ΕΞΑΓΟΡΑ Ν.3660/ , , , Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ,00 0,00 0, Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ , , , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ , ,73 11, Χαρτόσημο Παραχωρήσεων(ΠΑΡΑΛΙΕΣ) ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,57

9 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 413 Ασφαλιστικές εισφορές ΥΠΕΡ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.(Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) , , , ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ , , , ΥΠΕΡ ΙΚΑ , , , ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ , , , ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΑΠΟ Ο.Α.Ε.Δ ,85 0,00 0, ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ 8.500,00 83,47 83, ΕΞΑΓΟΡΑ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (ΤΑΔΚΥ) 2.500,00 0,00 0, ΥΠΕΡ ΝΟΜΙΚΩΝ 1.200,00 0,00 0, ΥΠΕΡ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (Τ.Π.Δ.Υ.) , , , Εξαγορά Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (Τ.Π.Δ.Υ.) 1.000,00 0,00 0, ΥΠΕΡ ΤΣΚΥ , , , Υπέρ Γ.Ε.Ω.Τ.Ε ,00 0,00 0, ΥΠΕΡ Ο.Π.Α.Δ.-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Δ.Υ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ Τ.Π.Δ.Υ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ Τ.Π.Δ.Υ. - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% Ν.3986/2011 ΣΥΝΟΛΟ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ , , , ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ,00 732,00 732,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξώφλιση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου , , , ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΜΔΥΔΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ 200,00 10,00 10, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ,00 200,00 200, ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ(75%) ΑΠΟ ΧΕΠ ,00 0,00 0, ΥΠΕΡ ΤΥΔΚ ΑΠΟ ΧΕΠ 6.000,00 0,00 0, ΥΠΕΡ ΕΜΠ ΑΠΟ ΧΕΠ 5.000,00 0,00 0, ΥΠΕΡ Τ.Ε.Ε. ΑΠΟ ΧΕΠ 5.000,00 0,00 0, ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΑΠΟ ΧΕΠ 5.000,00 0,00 0, ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 1% κ 2% ΑΠΟ ΧΕΠ 8.000,00 0,00 0, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ , , , ΥΠΕΡ ΤΠΕΔΕ ΑΠΟ ΧΕΠ 500,00 0,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 9.000,00 0,00 0, Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (25%)ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ,00 0,00 0, ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ Χ.Ε.Π ,00 0,00 0, ΥΠΕΡ Τ.Α.Υ.Υ.Ε. ΑΠΟ Χ.Ε.Π ,00 0,00 0, Χαρτόσημο από Χ.Ε.Π ,00 0,00 0, Κτηνιατρικό Κρεωσκοπικό Τέλος 5.000,00 159,65 159, Διατροφή 8.000,00 352,15 352, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης , , , Ειδική Εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ ,00 387,75 387, Φ.Π.Α ,00 67,91 67, Εισπράξεις για το έργο με ακρωνυμιο PARA -MARE TOYRISM ,80 0,00 0, Κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ,00 0,00 0,00 Είσπραξη ποσών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκώνν κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή την βουλευτικών εκλογών 2015 ΣΥΝΟΛΟ , , ,82 ΣΥΝΟΛΟ , , ,85 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

10 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 421 Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 5.000,00 0,00 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ,00 0,00 0, Λοιπές επιστροφές εν γένει χρημάτων 0, , ,94 Επιστροφή χρημάτων απο ΔΕΥΑ ΚΩ ( ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ) ,69 0,00 0, Λοιπές Επιστροφές εν γένει χρημάτων ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,94 ΣΥΝΟΛΟ , , ,94 ΣΥΝΟΛΟ , , ,79 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , ,92 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 5119 κάλυψη εν γενει δαπανων του Δημου ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από εκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ,00 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από εκτακτα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις ,00 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από εκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γενει δαπανων του Δημου ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,92 ΣΥΝΟΛΟ , , ,92 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,06

11 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,65 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ,27 629,07 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 0,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , ,85 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 04 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ,03 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,94 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , ,76 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,69 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 12 ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,21 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , ,48 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 2 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , ,86 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,86 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 2.000,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , ,15 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 32 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , ,15 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,79 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,85 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,94 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,92 51 ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,92 ΣΥΝΟΛΑ , , ,06

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΣΕΚΑΜΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωδικός Περιγραφή ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ( Από 1/1/2015 εως 31/1/2015 ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ Τιμολ/θέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ) , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ,00 148,35 148,35 0, Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο /97) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια ,00 0,00 0,00 0,00 Δαπανες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97) 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.000,00 506,95 0,00 0, Αμοιβές μεταφραστών 2.000,00 0,00 0,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00 0,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ( ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(λοιποι- ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ) ,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(εργασίες αδειοδότησης κτηνοτροφικών μονάδων) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δ.Κ. ΚΩ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (Παροχή Υπηρεσιών για τις ανάγκες του Πρωτογενή Τομέα) 5.000,00 0,00 0,00 0, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ) ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 506,95 0,00 0, Δαπάνες αιρετών ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ,ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (αρθρο 92 ν.3852/201 αρθρα 230,242,248 ΚΔΚ) , , ,00 0,00

13 Τιμολ/θέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο ΔΚΚ) 2.000,00 0,00 0,00 0, Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) 500,00 0,00 0,00 0, Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 500,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 5.400,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης( λοιπά εξοδα τρίτων) ,00 535,75 535,75 535,75 ΣΥΝΟΛΟ ,00 535,75 535,75 535,75 ΣΥΝΟΛΟ , , ,75 535,75 62 Παροχές τρίτων 622 Επικοινωνίες Ταχυδρομικά Τέλη 9.000, ,58 0,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ,00 30,00 0,00 0, Κινητή Τηλεφωνία 7.500,00 435,00 0,00 0, Λοπές επικοινωνίες (ταχυμεταφορές) 9.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,58 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,58 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 631 Φόροι Φόροι τόκων 500,00 0,00 0,00 0, Λοιποί φόροι 2.500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη (ΦΑΠ) ,00 0,00 0,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη 500,00 0,00 0,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη ( Αυθαίρετα ) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 8.000,00 0,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 4.000,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό , ,87 0,00 0, Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 8.000,00 0,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 4.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,87 0,00 0, Συνέδρια και εορτές Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 2.000,00 0,00 0,00 0, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 3.000,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000,00 0,00 0,00 0, Εξοδα αδελφοποιήσεων ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Συνδρομές

14 Κωδικός Περιγραφή Τιμολ/θέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 7.000,00 0,00 0,00 0, Συνδρομές INTERNET 800,00 0,00 0,00 0, Λοιπές συνδρομές 7.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Εξοδα δημοσιεύσεων Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) 2.000,00 0,00 0,00 0, Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.000,00 0,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00 0,00 0,00 0, Αποζημιώσεις συμβιβαστικών πράξεων 500,00 0,00 0,00 0, Έξοδα τελετής πολιτικών γάμων 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,87 0,00 0,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια 652 για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Τόκοι Δανείων εσωτερικού , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,88 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,88 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές ,00 0,00 0,00 0, Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς ,00 0,00 0,00 0, Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς ,00 0,00 0,00 0, Αστική Εταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ,00 0,00 0,00 0, Ενιαίο Φορέα Τουρισμού Κω 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση δημοτικου οργανισμού πολιτισμού αθλητισμού και βρεφονηπιακων σταθμών Δήμου Κω ΦΕΚ1568/Β/ ,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση ΔΗΡΑΣ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ,00 0,00 0,00 0,00 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Υποχρεωτικές εισφορές ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Εισφορά υπέρ συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών πηγών Ελλάδος 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 1.000,00 0,00 0,00 0, ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΔΕΗ ΥΠΕΡ ΚΕΔΚΕ ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου καταστροφή αρουραίων και ακριδών 500,00 0,00 0,00 0, Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες ,00 0,00 0,00 0,00

15 Τιμολ/θέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία ,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 3.102,00 0,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Ενταγμένο στο υπηρ.πρόγρ. ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού -Χρηματοδοτούμενο) ,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 1.751,89 0,00 0,00 0,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ(ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ) ,00 0,00 0,00 0, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,89 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,89 0,00 0,00 0,00 68 Λοπά έξοδα 681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεμες απαιτήσεις ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΥΑ ΚΩ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 500,00 0,00 0,00 0, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 500,00 0,00 0,00 0, Τόκοι υπερημερίας χρήσης ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , ,63 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,58 Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,58 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 602 χρόνου ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) Tακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ 6.000,00 0,00 0,00 0, Αποδοχές πρακτικής άσκησης φοιτητών 6.600,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής 605 ασφάλισης ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ 4.200,00 394,20 394,20 197, ΤΣΚΥ (ταμείο συντάξεως κοινοτικών υπαλλήλων) , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 7.800,00 825,95 825,95 0, ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ 1.900,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού ) 600,00 0,00 0,00 0,00

16 Τιμολ/θέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,95 62 Παροχές τρίτων 623 Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 500,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , ,50 0,00 0, Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1.000,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 3.000,00 156,60 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013) ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014) 5.000,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 7.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014) ,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ,00 0,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8.000,00 0,00 0,00 0,00 Προγράμματα -αναβαθμίσεις-συμβόλαια συνήρησης & υποστήριξης , ,50 0,00 0, Συντήρηση Ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Κω ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,10 0,00 0, Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 2.500,00 0,00 0,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 500,00 0,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,60 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.200,00 0,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 500,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 641 Εξοδα μεταφορών Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 500,00 0,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει 500,00 0,00 0,00 0,00

17 Τιμολ/θέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Εξοδα δημοσιεύσεων Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 0,00 0, Δημοσίευση προκυρήξεων 4.000,00 0,00 0,00 0, Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ 5.000,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , ,81 0,00 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.500,00 0,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.500,00 0,00 0,00 0, Εκδοση βιβλίων (χορηγία) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,81 0,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 1.000,00 206,13 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 206,13 0,00 0, Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 200,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπού υλικού 700,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 9.000,00 0,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 7.000,00 0,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500,00 0,00 0,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Υλικά φαρμακείου Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 0,00 0, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,94 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , ,95 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

18 Τιμολ/θέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,44 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) Τακτικές Αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 3.700,00 964,99 964,99 641, ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ 500,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6.800,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 3.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,43 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Προγραμμα στειρωσεων,περιθαλψης και εμβολιασμων αδέσποτων ζώων Δήμου Κω 5.000,00 0,00 0,00 0, Παροχή υπηρεσίας - Παραχώρηση χώρου άθλησης ,00 0,00 0,00 0,00 Παροχή υπηρεσίας για Πιστοποίηση - Επιθεώρηση Παιδικών Χαρών 9.952,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων Απομάκρυνση εργαστηρικών αποβλήτων από σχολεία του Δήμου Κω 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 2.000,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.500,00 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.000,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 800,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00

19 Τιμολ/θέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 64 Λοιπά γενικά έξοδα 646 Εξοδα δημοσιεύσεων Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 500,00 0,00 0,00 0, Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 500,00 0,00 0,00 0, Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περίθαλψης (αρθρο 202 παρ.2 ΔΚΚ) ,00 0,00 0,00 0, Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 500,00 0,00 0,00 0, Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 500,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 200,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών 200,00 0,00 0,00 0, Είδη κατασκήνωσης 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 1.000,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 9.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 200,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεωνπαιδικών χαρών 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Υλικά φαρμακείου Υλικά φαρμακείου 600,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 1.000,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα 5.000,00 0,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες για αδέσποτα ζώα ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , ,43 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

20 Κωδικός Περιγραφή 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τιμολ/θέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,13 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,15 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,15 0, Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) Tακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.800,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ , , , , ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4.800,00 728,26 728,26 364, ΤΣΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , ,00 0, ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (γαλακτοκομικά είδη) ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,64 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες-παροχή υπηρεσιών οδοκαθαρισμού σε Δ.Κοινότητες ,00 0,00 0,00 0,00 Αποτύπωση Υφιστάμενου Δικτύου (ιστών) Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Κω ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,00 0,00 0,00 0, Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων ,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0,00 0,00

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Τροποποίηση- Συμπλήρωση της υπ αρ.264/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΚΞ-Ε52 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.12 10:36:48 EEST Reason: Location: Athens ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 30-11-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 30-11-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 04/12/2014 Αριθ. Πρωτοκ.: 27071 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα