ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Νικολέτα Παναγιωτίδου, Πρωτοδίκη, Δήμητρα Σωτηριάδου, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια, και από το Γραμματέα Αλκιβιάδη Παυλίδη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 30 Σεπτεμβρίου Αφού έλαβε υπ όψιν τις έγγραφες δηλώσεις των υποψηφίων, για τις Δημοτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006 στο Δήμο Θεσσαλονίκης, συνδυασμών, οι οποίες επιδόθηκαν ή παραδόθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου αυτού, καθώς και τη με αριθμό 43156/2006 πράξη του ιδίου, με την οποία ορίστηκε δικάσιμος η εν αρχή σημειουμένη, εξέδωσε την ακόλουθη απόφασή του. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» το Πρωτοδικείο, τη δεκάτη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία, ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα για τις Δημοτικές εκλογές σε Δήμο της περιφερείας του. Εν όψει της παραπάνω διατάξεως, αλλά και αυτής του άρθρου 35 του ιδίου νόμου, που ορίζει τα περί καταρτίσεως των συνδυασμών και επιδόσεως της σχετικής δηλώσεως στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου, νόμιμα συνεδριάζει δημοσία το παρόν Δικαστήριο σήμερα, δεκάτη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία για τις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006, για την ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων Δημάρχων και υποψηφίων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3463/2006 για την κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές

2 Σελ. 2 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου συνδυασμός <<καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στη δήλωση του συνδυασμού, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ρητά και το πατρώνυμο των υποψηφίων, η σειρά των υποψηφίων καθορίζεται με τον εξής τρόπο: α1. Πρώτο γράφεται το επώνυμο και το όνομα του υποψήφιου δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας. α2. Ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων της περίπτωσης γ της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου με την παράπλευρη σημείωση ("χωρίς σταυρό προτίμησης") και έπονται, με αλφαβητική σειρά, τα επώνυμα και ονόματα των λοιπών υποψήφιων δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων του συνδυασμού>>. Εξ άλλου, κατά τη διάταξη της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, <<η δήλωση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που την υποβάλλουν ή ενός εκλογέα δημότη ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου, αν πρόκειται για Δήμο και στον ειρηνοδίκη, αν πρόκειται για Κοινότητα, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ψηφοφορία. Εως τη λήξη αυτής της προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του υποψήφιου δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας. Στη δήλωση αυτή επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου, που προτείνεται. Μετά τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας, που απαιτείται για την επίδοση ή την παράδοση στο αρμόδιο δικαστήριο, καμία μεταβολή της δηλώσεως δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που πέθαναν, σύμφωνα με το άρθρο 38>>. Από τις διατάξεις αυτές, οι οποίες ερμηνεύονται στο πλαίσιο του όλου πνεύματος που διέπει το σύνολο των διατάξεων του προαναφερομένου Κώδικα, που αναφέρονται στην εκλογική διαδικασία αναδείξεως των αιρετών αρχόντων της τοπικής αυτοδιοικήσεως, δηλονότι με ευρύτητα και πέρα από την προσκόλληση στο γράμμα του νόμου, ώστε να διασφαλίζεται και διευκολύνεται το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα του εκλέγεσθαι (ΣτΕ 2715/2000 ΝΟΜΟΣ), προκύπτει ότι, μετά την επίδοση ή παράδοση της δηλώσεως καταρτίσεως συνδυασμού στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου ή τον Ειρηνοδίκη, απαγορεύεται η μεταβολή της δηλώσεως καταρτίσεως

3 Σελ. 3 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου συνδυασμού, η οποία οδηγεί σε μεταβολή του αριθμού των προσώπων που τον συναποτελούν και, προεχόντως, της ταυτότητος των τελευταίων, ενώ, υπό τον περιορισμό αυτό, είναι επιτρεπτή η συμπλήρωση ή διόρθωση απλών παραδρομών κατά τη κατάρτισή του, οφειλομένων είτε σε παρανόηση ή κακή ερμηνεία των συναφών διατάξεων ή σε εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας παραδρομή. Η συμπλήρωση ή διόρθωση αυτή δυνατόν να γίνει με εμπροθέσμως, δηλονότι προ της εκπνοής της οριζομένης για την υποβολή των καταρτιζομένων συνδυασμών προθεσμίας, υποβαλλομένη νέα, συμπληρωματική - διορθωτική δήλωση. Εξ άλλου, από τη διάταξη του άρθρου 38 του προαναφερθέντος Ν. 3463/2006 προκύπτει ότι υποψήφιος δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος και υποψήφιος σύμβουλος δημοτικού διαμερίσματος ή τοπικού συμβουλίου, μπορεί να παραιτηθεί, ακόμη και πριν την ανακήρυξή του και μέχρι την ογδόη ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή τη θέση του μπορεί να καταλάβει νέος υποψήφιος με δήλωση του υποψηφίου δημάρχου, στην οποία επισυνάπτονται τ αναγκαία κατά νόμο, για κάθε υποψήφιο, στοιχεία και δικαιολογητικά, καθώς και γραπτή αποδοχή του αντικαταστάτη υποψηφίου. Κατά την ομοφώνως κρατήσασα στο Δικαστήριο άποψη, εν όψει και της δεσμευτικής διατυπώσεως του νόμου ( τη θέση του μπορεί να καταλάβει..), ο αντικαταστάτης υποψήφιος, σε περίπτωση που πρόκειται παραίτηση υποψηφίου συμβούλου δημοτικού διαμερίσματος ή υποψηφίου τοπικού συμβούλου, μπορεί να καταλάβει την κενωθείσα θέση των υποψηφίων του ιδίου δημοτικού διαμερίσματος ή τοπικού συμβουλίου και δεν μπορεί να προστεθεί ως υποψήφιος σε άλλο δημοτικό διαμέρισμα ή τοπικό συμβούλιο ούτε, βεβαίως, και ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, έστω και αν δεν έχει δηλωθεί ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων ή υποψηφίων συμβούλων του δημοτικού διαμερίσματος ή του τοπικού συμβουλίου, αφού στην περίπτωση αυτή θα επρόκειτο για έμμεση απαγορευμένη συμπλήρωση του συνδυασμού. Στην προκειμένη περίπτωση, από τον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο, προκύπτει ότι όλες οι δηλώσεις

4 Σελ. 4 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατάρτισης συνδυασμών υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων του προαναφερόμενου Δήμου, περιέχουν όσα στοιχεία ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 19,21, 34 και 35 του Ν. 3463/2006 σχετικά, α) με τον αριθμό των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων, β) με τον αριθμό υποψηφίων από κάθε φύλο, σε ποσοστό ενός τρίτου του αριθμού των εκλεγομένων δημοτικών συμβούλων και γ) τις υποψηφιότητες και την κατάρτιση των συνδυασμών. Εδώ να σημειωθεί ότι, σύμφωνα και με όσα λεπτομερώς στη νομική σκέψη που προηγήθηκε αναφέρονται, παραδεκτά, με δήλωση υποβληθείσα εμπροθέσμως, δηλονότι πριν την παρέλευση της προς κατάρτιση των συνδυασμών ορισθείσης προθεσμίας (24.00 ώρα της ), συμπληρώθηκε η δήλωση του συνδυασμού «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Αναγέννηση», ως προς τα πατρώνυμα ορισμένων εκ των υποψηφίων γυναικών του συνδυασμού αυτού, αντί των οποίων, από παραδρομή, οφειλομένη σε παρανόηση των συναφών διατάξεων, είχε τεθεί το όνομα του συζύγου τους. Ομοίως, παραδεκτά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αρχή εχώρησε παραίτηση της ΒΟΥΛΙΝΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑΣ του Αθανασίου υποψηφίας συμβούλου στο Β δημοτικό διαμέρισμα του ιδίου συνδυασμού και αντικατάστασή της από τον ΒΟΥΛΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη με τον στην αρχή σημειούμενο, προβλεπόμενο από το νόμο, τρόπο. Αντιθέτως, με βάση επίσης τα στην προηγηθείσα νομική σκέψη αναφερόμενα, τυγχάνει απαράδεκτη ως μη νομοτύπως και εκπροθέσμως υποβληθείσα, η από αίτηση του ΤΣΕΛΕΠΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Δημητρίου να περιληφθεί μεταξύ των υποψηφίων συμβούλων του Ε δημοτικού διαμερίσματος του συνδυασμού «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ». Το απαράδεκτο αυτό δεν μπορεί να θεραπευθεί από την επακολουθήσασα νόμιμη παραίτηση της ΓΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΛΙΝΤΑΣ του Παύλου υποψηφίας συμβούλου στο Α δημοτικό διαμέρισμα του ιδίου συνδυασμού και την συγχρόνως υποβληθείσα δήλωση της υποψηφίας δημάρχου του ιδίου συνδυασμού, για αντικατάσταση της παραιτηθείσης από τον προαναφερόμενο αιτούντα, προεχόντως γιατί, όπως εν αρχή αναφέρεται, επιδιώκεται κατ ουσίαν μη επιτρεπτή εκπρόθεσμη συμπλήρωση του συνδυασμού,

5 Σελ. 5 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου δεδομένου ότι ο υποψήφιος αντικαταστάτης της παραιτηθείσης, ζητείται να ενταχθεί μεταξύ των υποψηφίων συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος άλλου, από αυτό στο οποίο ήταν ενταγμένη η παραιτηθείσα. Εξ άλλου, κατά τα λοιπά οι δηλώσεις όλων των συνδυασμών έχουν επιδοθεί ή παραδοθεί στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου αυτού εμπροθέσμως, δηλονότι εντός της υπό της διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 3463/2006. Περαιτέρω, από τον ίδιο έλεγχο προκύπτει ότι σε όλες τις δηλώσεις έχουν, σύμφωνα με την ειδικοτέρα διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 3463/2006, επισυναφθεί για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού: 1) Πιστοποιητικό εγγραφής του στο δημοτολόγιο του προαναφερομένου Δήμου, 2) υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα, καθώς και ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα του άρθρου 29 του Ν. 3463/2006 και 3) έντυπο παράβολο (και σε ορισμένες περιπτώσεις διπλότυπο εισπράξεως της αρμοδίας ΔΟΥ), ύψους εκατό (100) ΕΥΡΩ για τον υποψήφιο Δήμαρχο και πενήντα (50) ΕΥΡΩ για κάθε υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο. Τέλος, το σύνολο των ονομάτων και δηλωθέντων εμβλημάτων των υποψηφίων συνδυασμών δεν υπάγονται στις εκ της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 3463/2006 απαγορεύσεις. Κατ' ακολουθίαν των προαναφερομένων πρέπει να γίνουν δεκτές όλες οι έγγραφες δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών υποψηφίων Δημάρχων και υποψηφίων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης και, συνακολούθως, ν ανακηρυχθούν όλοι οι συνδυασμοί που δηλώθηκαν για τις Δημοτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006 στο Δήμο αυτό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι στο σκεπτικό έκρινε απορριπτέο λόγω απαραδέκτου. ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους παρακάτω συνδυασμούς υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων για τις Δημοτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006 στο Δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης, της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

6 Σελ. 6 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Α. Τον συνδυασμό «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», του οποίου υποψήφιος δήμαρχος είναι ο: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι: ΕΠΩΝΥΜΟ... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 ΑΛΒΑΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΖΑΝΝΗΣ ΜΙΚΕ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 5 ΑΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 6 ΒΑΡΝΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 7 ΒΙΤΟΥΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 8 ΒΟΝΤΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ(ΡΟΥΛΑ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9 ΒΟΥΡΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 11 ΓΚΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ

7 Σελ. 7 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 12 ΓΚΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 15 ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ ΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 17 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ(ΜΕΝΙΟΣ)ΙΩΑΝΝΗ 18 ΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 19 ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 ΚΕΛΕΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 21 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 22 ΚΟΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΤΣΙΚ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 23 ΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 24 ΚΟΤΣΥΦΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛ 25 ΚΡΕΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 26 ΚΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

8 Σελ. 8 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 27 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 28 ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ 29 ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 30 ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΣΑΑΚ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 31 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 33 ΜΠΑΛΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 34 ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 35 ΞΟΠΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΦΟΙΒΟΥ 37 ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 38 ΡΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 39 ΣΑΜΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 40 ΣΑΡΑΙΔΑΡΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ(ΠΟΠΗ)ΓΕΩΡΓΙΟΥ 41 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΚΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

9 Σελ. 9 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 42 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 43 ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑ 45 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 46 ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 47 ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. Τον συνδυασμό «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Αναγέννηση», και έμβλημα που απεικονίζει τον Λευκό Πύργο προβεβλημένο σε βαθυγάλαζο κυκλικό πλαίσιο επί τριών κυματοειδών γραμμών χρώματος κυανού, πρασίνου και ερυθρού, του οποίου υποψήφιος δήμαρχος είναι ο: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑ υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι: ΕΠΩΝΥΜΟ... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ)ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2 ΑΘΑΝΑΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

10 Σελ. 10 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 5 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗ 7 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 8 ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 10 ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 11 ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 12 ΓΩΓΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 13 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ 14 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15 ΔΡΙΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 16 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 17 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 18 ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 19 ΖΟΥΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11 Σελ. 11 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 20 ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 21 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ 22 ΚΑΝΑΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗ 23 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΒΥΡΩΝ ΛΑΖΑΡΟΥ 24 ΚΑΡΑΚΟΥΤΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΙΣΑΑΚ 26 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 27 ΚΑΤΣΟΥΛΗ - ΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΥ 28 ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 29 ΚΟΛΟΒΟΥ - ΠΟΛΥΖΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ(ΛΙΤΣΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ 30 ΚΟΝΤΑΞΙΑΝ ΓΚΙΡΑΓΚΟΣ(ΚΥΡΙΑΚΟΣ)ΒΑΡΤΚΕΣ 31 ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΦΑΙΗ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΔΟΥΚΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ 33 ΛΙΑΠΗ-ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 34 ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΥ

12 Σελ. 12 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 35 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36 ΜΑΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37 ΜΕΙΜΑΡΙΔΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ(ΛΟΥΣΥ)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 38 ΜΗΛΙΑΡΑ-ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 39 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 40 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 41 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 42 ΝΟΥΚΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 43 ΞΥΝΟΥ - ΡΙΖΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 45 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ)ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 46 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ(ΔΑΝΟΣ)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 47 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 48 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΡΥ)ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 49 ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 50 ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

13 Σελ. 13 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 51 ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 52 ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΠΑΡΙΣ)ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 53 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ 54 ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ 55 ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 56 ΣΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 57 ΤΕΡΒΙΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 58 ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΒΒΑ 59 ΤΣΙΤΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 60 ΤΣΟΥΓΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ 61 ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικών διαμερισμάτων είναι οι: Α Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ (ΠΕΡΗ) 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

14 Σελ. 14 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 4. ΒΑΡΒΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5. ΒΕΪΖΑΔΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 7. ΓΚΑΖΕΠΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8. ΔΟΥΚΑ - ΛΑΒΑΣΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 9. ΔΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΝΙΤΣΑ) 10. ΚΑΟΥΣΛΙΔΗΣ ΟΤΑΡΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11. ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 12. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 13. ΜΠΑΣΔΕΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΒΙΛΛΗ) 14. ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 15. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑ 16. ΠΑΠΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 17. ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΙΩΑΝΝΗ 18. ΠΑΡΙΤΣΗ-ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΛΙΑ)

15 Σελ. 15 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 19. ΠΟΝΙΔΟΥ -ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 20. ΠΟΥΛΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21. ΤΟΠΟΥΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 22. ΤΣΑΠΑΚΗ ΑΝΘΗ - ΦΑΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Β Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 2. ΑΣΙΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 3. ΒΑΚΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗ 4. ΒΕΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5. ΒΟΥΛΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ 6. ΔΑΝΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΩΜΑ 7. ΔΕΒΕΛΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 8. ΕΚΛΕΜΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 9. ΚΑΡΑΙΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11. ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΧΡΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

16 Σελ. 16 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) 12. ΚΛΟΣΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΝΩΝΤΑΣ) 13. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 14. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 15. ΜΑΝΕΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 17. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ 18. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΛΙΝΑΡΑ ΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19. ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 21. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ- ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 22. ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΔΕΛΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

17 Σελ. 17 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3. ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΡΤΟΥΡ ΝΤΕΡΕΝΙΚ 5. ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 6. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8. ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 9. ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 10. ΚΟΥΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ (ΞΕΝΙΑ) 12. ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 13. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 15. ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

18 Σελ. 18 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 16. ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΜΑ 18. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ 20. ΤΖΕΙΡΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 21. ΤΟΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΩΜΑ 22. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΑΛΕΞΙΟΥ (ΔΑΝΟΣ) 2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑ 3. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 4. ΖΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 5. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 6. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΜΠΡΕΛΗ

19 Σελ. 19 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 7. ΚΟΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 8. ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ ΕΦΡΑΙΜ ΧΡΗΣΤΟΥ 9. ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ 10. ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 11. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 12. ΜΠΑΛΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 13. ΝΟΥΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14. ΞΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 15. ΠΑΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) 16. ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 17. ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18. ΣΠΙΝΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 19. ΤΕΡΨΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΡΥΣΤΗ) 20. ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

20 Σελ. 20 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 21. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 22. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ε Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΣΠΡΙΚΙΔΟΥ - ΧΑΤΖΗ ΘΕΑΝΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΑΣΠΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΝΑΤΑΣΑ) 3. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 7. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΒΕΤΑ) 9. ΖΥΓΟΥΡΗ - ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΕΤΑ) 10. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 11. ΚΑΡΥΔΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

21 Σελ. 21 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 13. ΚΟΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΕΑΝΔΡΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 15. ΜΠΑΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16. ΝΤΟΡΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ 17. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 18. ΤΟΣΚΑ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20. ΤΣΑΒΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 21. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 22. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. Τον συνδυασμό «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ», και έχει έμβλημα το γράμμα «Θ» (θήτα κεφαλαίο) της ελληνικής γλώσσας αρχικό γράμμα της ονομασίας της πόλης σε γραφή κατά την οποία η μεσαία γραμμή του γράμματος δεν εφάπτεται της αριστερής πλευράς του, ενώ αντίθετα εφάπτεται στη δεξιά πλευρά του. Η μεσαία αυτή γραμμή είναι σταδιακά από αριστερά προς τα δεξιά πεπλατυσμένη, σχηματίζοντας καμπύλη στο κάτω μέρος της. Πάνω από τη γραμμή αυτή υπάρχουν δύο ανισομεγέθεις συμμετρικές λεπτές πριονωτές γραμμές (η επάνω γραμμή με 4 εξοχές και η κάτω με 7), τέτοιες ώστε το σύνολο να

22 Σελ. 22 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου παραπέμπει στο επάνω μέρος (στις πολεμίστρες) του συμβόλου της πόλης, του Λευκού Πύργου. Κάτω από το περιγραφές γράμμα «Θ», αναγράφεται η ονομασία του Συνδυασμού «Θεσσαλονίκη Πρωταγωνίστρια» σε δύο σειρές (μία λέξη ανά σειρά), με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης και συμμετρικά με άξονα συμμετρίας το μέσον τους. Το σύνολο γράμματος και ονομασίας είναι τοποθετημένο σε γραμμοσκιασμένο ορθογώνιο πλαίσιο (αρνητικό τύπωμα), του οποίου υποψήφια δήμαρχος είναι η: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΝΕΣΤΗ υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι: ΕΠΩΝΥΜΟ... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2 ΑΓΚΑΘΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗ 3 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΟΝΤΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΑΒΒΑ 5 ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 6 ΒΟΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ

23 Σελ. 23 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 8 ΓΑΤΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 10 ΓΙΑΛΑΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 12 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13 ΔΟΥΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ 14 ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ(ΡΟΥΛΗΣ)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 15 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΥΡΙΒΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 16 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17 ΙΣΤΑΝΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΥ 19 ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 20 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21 ΚΛΗΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΟΥΛΑ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ 22 ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

24 Σελ. 24 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 23 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 24 ΚΟΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 25 ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 26 ΚΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 27 ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 28 ΜΑΓΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 29 ΜΑΝΩΛΑ-ΒΑΚΑΛΗ ΕΛΛΗ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 31 ΜΑΥΡΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ 32 ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33 ΜΟΛΔΟΒΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΟΔΥΣΣΕΑ 34 ΜΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΑΚΗΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 35 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΜΠΑΜΠΗΣ)ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36 ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 37 ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ

25 Σελ. 25 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 38 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 39 ΝΤΑΒΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 40 ΟΥΖΟΥΝΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ(ΠΩΛΙΝΑ)ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 41 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΛΕΥΤΕΡΗΣ)ΘΕΟΦΑΝΗ 42 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 43 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 44 ΠΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 45 ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 46 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 47 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ)ΓΕΩΡΓΙΟΥ 48 ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 49 ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 50 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 51 ΤΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 52 ΤΡΙΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

26 Σελ. 26 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 53 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 54 ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 55 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 56 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 57 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 58 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 59 ΧΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑ 60 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ-ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 61 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 62 ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ-ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ΚΛΑΙΡΗ - ΒΗΘΛΕΕΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικών διαμερισμάτων είναι οι: Α Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2. ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3. ΓΙΑΓΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4. ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ

27 Σελ. 27 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 5. ΕΣΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 6. ΚΑΪΤΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΟΥΛΗ) 7. ΚΑΣΤΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ 8. ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 9. ΚΡΙΤΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10. ΜΑΡΤΑΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΚΟΣΜΑ (ΣΑΚΗΣ) 11. ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 12. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 14. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 15. ΡΑΠΤΗ ΑΓΑΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 16. ΤΖΙΒΑΝΑΚΗ- ΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 17. ΤΟΜΠΑΖΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΒΒΑ

28 Σελ. 28 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 19. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20. ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21. ΧΟΡΕΥΤΑΡΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Β Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΔΑΜ-ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΧΙΟΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 2. ΒΑΤΑΜΙΔΟΥ-ΜΑΡΑΣΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 3. ΔΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 4. ΖΙΑΜΠΑΖΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 5. ΚΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 7. ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΦΙΟΝΤΟΡ 8. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9. ΜΑΡΝΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 10. ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

29 Σελ. 29 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 12. ΠΑΣΤΑΡΝΑΚΟΒΑ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 13. ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 14. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 15. ΣΑΜΠΑΤΖΕ ΤΑΜΑΡΑ ΣΑΜΠΑ 16. ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΡΙΤΖΗ 17. ΣΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡΟΣ 18. ΤΣΑΡΑΚΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19. ΤΣΙΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 2. ΒΑΡΣΑΜΗ ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 4. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 5. ΓΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

30 Σελ. 30 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 6. ΖΕΛΙΛΩΦ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7. ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 9. ΚΑΛΛΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 10. ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΥ 12. ΛΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 13. ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 14. ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 15. ΝΑΟΥΜΙΔΟΥ ΟΥΛΙΑΝΑ ΗΛΙΑ 16. ΠΑΝΑΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑ 17. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΚΟΣΜΑ 18. ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 19. ΤΟΛΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΩΜΑ 20. ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

31 Σελ. 31 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) Δ Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 2. ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 3. ΔΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 5. ΚΑΛΑΤΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6. ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7. ΚΑΡΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8. ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9. ΚΟΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 10. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11. ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 13. ΝΤΙΣΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 14. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

32 Σελ. 32 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 15. ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 17. ΣΕΡΓΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΣΕΡΦΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19. ΣΙΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 20. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 21. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 22. ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΥ 23. ΧΟΡΕΒΑ- ΘΩΜΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΟΠΟΥΛΙΔΟΥ Ε Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΓΑΪΤΑΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 2. ΔΑΧΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 3. ΔΕΜΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ (ΛΙΛΗ)

33 Σελ. 33 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 5. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ 6. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ- ΜΑΡΚΟΥ 7. ΚΑΝΛΗΣ ΑΝΑΘΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑ 9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10. ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑ 11. ΜΑΛΕΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 12. ΜΟΔΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14. ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 15. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 16. ΠΕΛΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 17. ΣΑΪΝΤΟΥΛΛΑΕΒΑ ΛΑΡΙΣΑ ΜΙΧΑΗΛ 18. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΣΤΟΥ 19. ΣΤΡΑΝΤΖΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΗΓΑ

34 Σελ. 34 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 20. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ (ΜΑΚΗΣ) 21. ΤΥΡΟΘΡΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22. ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

35 Σελ. 35 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δ. Τον συνδυασμό «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ», και έχει ως έμβλημα μία γραφική παράσταση που απεικονίζει ελεύθερα δύο ανθρώπους επί ποδηλάτου με φόντο μία πόλη με πράσινο, του οποίου υποψήφιος δήμαρχος είναι ο: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5 ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7 ΑΠΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 8 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

36 Σελ. 36 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 10 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 11 ΓΑΖΓΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 12 ΓΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ (ΣΜΑΡΩ) ΙΩΑΝΝΗ 14 ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 15 ΓΚΙΝΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ 16 ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 ΚΑΖΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18 ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΡΙΑ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 20 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 21 ΚΑΡΑΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 ΚΕΡΣΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23 ΚΟΚΟΝΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΙΟΡΔΑΝΗ 24 ΚΟΜΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

37 Σελ. 37 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 25 ΚΟΡΔΩΝΗ - ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 26 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ 27 ΚΟΥΛΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 28 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 29 ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΙΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 31 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΩΜΑ 32 ΚΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 33 ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 34 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 35 ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 36 ΜΑΣΤΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ 37 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΒΙΒΙΑΝΑ) ΑΓΓΕΛΟΥ 38 ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 39 ΜΟΥΚΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

38 Σελ. 38 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 40 ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 41 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 42 ΜΠΑΛΛΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑ 43 ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44 ΜΠΕΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 45 ΜΠΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΩΤΑ 46 ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΜΩΥΣΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ(ΒΥΡΩΝ) ΛΕΩΝ 47 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 48 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 49 ΠΑΤΚΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΥΛΟΥ 50 ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 51 ΠΟΠΟΒΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝ 52 ΣΑΚΕΤΤΑ-ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53 ΣΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 54 ΤΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

39 Σελ. 39 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 55 ΤΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 56 ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 57 ΤΣΑΤΣΑΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 58 ΤΣΙΑΝΝΑ - ΠΙΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 59 ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 60 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 61 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΡΑΑΜ 62 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ και υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικών διαμερισμάτων είναι οι : Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: 1. ΑΠΟΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΒΑΡΣΑΝΟΥ ΡΟΦΕΛ ΣΑΜΟΥΗΛ 3.ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ -ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4.ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΥ 5. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 34756 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43176/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34756 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43176/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34756 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43176/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34766 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43186/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34766 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43186/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34766 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43186/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 13 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34770/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43190/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34770/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43190/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34770/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43190/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43177/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43177/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34757 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43177/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34745/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43165 /2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34745/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43165 /2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34745/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43165 /2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Δελτίο βαθμολογίας Κανονικής Περιόδου για το Θερινό εξάμηνο του 2008 Διδάσκοντες: ΓΚΑΖΕΤΑΣ Γ., ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ Β., ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34755/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43175/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34755/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43175/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34755/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43175/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34760/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43180/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34760/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43180/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34760/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43180/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αβραμίδου Χριστίνα Νικόλαος Αδαμούδη Δήμητρα Νικόλαος Αναγνώστου Βασίλειος Κωνσταντίνος Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Νικόλαος Αναστασιάδου Φωτεινή Διονύσιος Αποστολίδης Ανέστης Χαράλαμπος Αραμπατζή Μαρία Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34738/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43159/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34738/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43159/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34738/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43159/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34767/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43187/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34767/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43187/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34767/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43187/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34737/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43158/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34737/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43158/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34737/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43158/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΟΣΜΑΣ 19 5/13 2 ΑΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 8/13 3 ΑΠΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 12/13 4 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 7/13 5 ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 7/13 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΩΡ5-ΞΙΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΩΡ5-ΞΙΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 459 / 31-03-2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 120 Απόσπασμα από το πρακτικό της 7 ης Τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ Παρακαλούνται οι μεταφορείς του μαθήματος που χρωστούν το Εργαστήριο Βάσεις Δεδομένων ΙΙ, να προσέλθουν για τη διεξαγωγή της εξέτασης στο κτίριο Λαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 Αβραμίδου ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Φωτεινή Γρηγόριος 15 Αθανασιάδης Ιωάννης Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας α/α Ονοματεπώνυμο Όνομα πατρός Υποψήφια 1. Φωτεινή-Νιόβη Παυλίδου Κωνσταντίνος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας επικεφαλής του Συνδυασμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ τις έγγραφες δηλώσεις των συνδυασμών των υποψηφίων του Δήμου Αξιού, οι οποίες επιδόθηκαν ή παραδόθηκαν

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ τις έγγραφες δηλώσεις των συνδυασμών των υποψηφίων του Δήμου Αξιού, οι οποίες επιδόθηκαν ή παραδόθηκαν ΑΠΟΦΑΣΗ 34754/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43174/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34776/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43196/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34776/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43196/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34776/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43196/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Επιμορφούμενων ανά Τμήμα

Κατάσταση Επιμορφούμενων ανά Τμήμα ΚΖ-03 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 2 ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ 3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 ΒΑΪΟΣ ΒΑΪΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 5 ΓΕΩΡΓΟΥΒΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 6 ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34746/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως. 43166/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34746/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως. 43166/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34746/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως. 43166/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ρόλη, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34749/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως /2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34749/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως /2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34749/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως. 43169 /2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34748/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43168/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34748/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43168/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34748/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43168/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012 A3 7 PAGES_Layout 1 11/14/2011 12:31 Page 1 DESIGNED BY NETINFO PLC Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος,,, A3 7 PAGES_Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. Οικονομίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Φορέας Υλοποίησης/ Επιμέρους Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπηρεσία: Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ (Γ.Γ.Ι.Φ.) Έδρα Υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34744/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43164/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34744/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43164/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34744/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43164/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:"ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β & Γ (χωρίς Θ.Ε.) (10ΕΤΗ)" (ΕΚΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β & Γ (χωρίς Θ.Ε.) (10ΕΤΗ) (ΕΚΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:"ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β & Γ (χωρίς Θ.Ε.) (10ΕΤΗ)" (ΕΚΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 4 ος ΣΥΝΔ.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΑΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 4 ος ΣΥΝΔ.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΑΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 4 ος ΣΥΝΔ.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΑΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α.ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Τ Α Ξ Η Α11 Νίκος Νικολαΐδης Άντρη Παπαϊωάννου Ανθούλα Χριστοδούλου Φοίβος Πουντζίδης Χριστίνα Βοσκαρίδου Αργυρού Μάρκος Στυλιανού Ιωάννα A21 Θεοφάνους Ανδρέας Βοσκαρίδου Σιμόνη Δημητριάδης Ιωάννης Παναγή

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ανά εκλογική περιφέρεια:

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ανά εκλογική περιφέρεια: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ : ΧΙΑΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ Το όνομα του Συνδυασμού είναι ΧΙΑΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ και ως έμβλημα έχει την παράσταση του Νομού Χίου με ιδιαίτερη αποτύπωση των εκλογικών περιφερειών του Δήμου Χίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 137 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 186 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝ. ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ 513 513.02 Χαρίκλεια Καρακώστα 14.01.2017 1030-1330 1Β Αμφ. Β Χαρίκλεια Καρακώστα Μαρία Πατέρα 514 514.02 Χριστίνα Παπαδημητρίου 07.01.2017 1030-1330 1Β Αμφ. Α Χριστίνα Παπαδημητρίου Κρυστάλλη Δαμηλάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 752 / 25-05-2017 ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 84 Απόσπασμα από το πρακτικό της 09 ης Τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/106M/2007 (ΦΕΚ 415/22.08.2008 ΑΣΕΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΥ Ε ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α/Α 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 7 8 9 0 7 8 9 0 ΑΛΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΕΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΚΟΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: IDkZ/g9 - L9nQD6/ - FB52no+ - /gdaro=

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: IDkZ/g9 - L9nQD6/ - FB52no+ - /gdaro= 1 12676 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΜΙΧΑΗΛ 2 12236 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3 11953 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 12484 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 5 12613 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εκλογής» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εκλογής» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ στην ιστοσελίδα του Δήμου και έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών αυτού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2012-13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ - Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2012-13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ - Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 4 2 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 6 11 2 1 3 ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 3 2 2 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ. 10 5 1 5 ΑΡΜΑΟΥ ΣΟΦΙΑ 7 22 1 2 1 2 6 ΑΣΤΕΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 2 1 7 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14 1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Σελίδα 3 από 7

ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Σελίδα 3 από 7 ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 επιλεχθηκε 2 ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

7/7/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7/7/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 7/7/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 15068 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΔYΛΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΔYΛΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1 598 1 ΠΑΤΤΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7462 97 91.5 343.5.8 2576.25 5223.4 7799.65 2 779 2 ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 7314 99.5 71 3.5 87.625 87 2628. 5119.8 7748. 3 242 3 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7031

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 6 7 8 9 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Πιτσιρώνη (και του Δήμου αντίστοιχα) οικονομικού έτους 2016.

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Πιτσιρώνη (και του Δήμου αντίστοιχα) οικονομικού έτους 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 476 / 04-04-2016 ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 57 Απόσπασμα από το πρακτικό της 08 ης Τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών

Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών Σχολικό έ Ημ/ Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών Τάξη Εγγραφής: Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Α Όνομα πατέρα Μέσος Όρος Μέσος Όρος Ολογράφως Χαρακτηρισμός μέσου όρου 1 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 6/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 6/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6/27-02-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ.144/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Παράμετροι Αγων. Περίοδος: 2015 Μέθοδος: 4-1 Οπλο: ΞΙΦΟΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ Κατηγορία: ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Σύλλογος Βαθμ. 24/10/2015 25/4/2015 10/1/2015 25/10/2014 1 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα