VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G. specialistui

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G. specialistui"

Transcript

1 Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocal 300-G Tipas BW/BWS 301.B06 iki B17, 5,9 iki 17,0 kw Tipas BWC 301.B06 iki B17, 5,9 iki 17 kw 1 ir 2 pakopų šilumos siurblys Galiojimo nuorodos žr. paskutinį puslapį VITOCAL 300-G 4/2014 Prašome saugoti!

2 Saugos nuorodos Saugumo nuorodos Prašome tiksliai laikytis šių saugumo nuorodų. Tai padės išvengti pavojaus žmonių sveikatai bei materialinių nuostolių. Saugumo nuorodų aiškinimas Pavojus Šis ženklas įspėja dėl pavojaus žmonėms.! Dėmesio Šis ženklas įspėja dėl galimos materialinės žalos ar žalos aplinkai. Nuoroda Duomenyse, pažymėtuose žodžiu nuoroda, pateikiama papildoma informacija. Paskirtis Ši instrukcija skirta tik autorizuotiems specialistams. Su šaltnešio apytakos ratu leidžiama dirbti tik įgaliojimus turintiems specialistams. Elektros įrangos darbus leidžiama atlikti tik profesionaliems elektrikams. Pirmą kartą eksploataciją pradėti turi įrenginio statytojas arba jo nurodytas specialistas. Reikalavimai! Dėmesio Elektrostatinės iškrovos gali apgadinti elektroninius konstrukcinius mazgus. Prieš pradėdami darbą palieskite tinkamus objektus, pvz., šildymo arba vandentiekio vamzdžius, ir neutralizuokite statines įkrovas. Remonto darbai! Dėmesio Saugos funkcijas atliekančių konstrukcinių dalių remontas kelia pavojų saugiam sistemos darbui. Sugedusias konstrukcines dalis reikia keisti originaliomis Viessmann dalimis. Papildomi komponentai, atsarginės ir greitai susidėvinčios dalys Dėmesio! Atsarginės ir greitai susidėvinčios dalys, kurios nebuvo patikrintos su sistema, gali neigiamai paveikti jos funkcijas. Neaprobuotų komponentų įmontavimas bei neteisėti pakeitimai ir rekonstrukcijos gali pakenkti saugumui ir apriboti garantijas. Keisdami naudokite tik originalias Viessmann dalis arba atsargines dalis, aprobuotas Viessmann. Dirbdami laikykitės šalyje galiojančių instaliavimo taisyklių, įstatyminių nelaimingų atsitikimų prevencijos reikalavimų, įstatyminių aplinkosaugos reikalavimų, profesinių organizacijų nustatytų reikalavimų, atitinkamų DIN, EN, DVGW, STR ir VDE nurodytų darbo saugos taisyklių bei Lietuvoje galiojančio STR. a ÖNORM, EN ir ÖVE. c SEV, SUVA, SVTI, SWKI ir SVGW Darbai su sistema Išjunkite įtampą sistemoje (pvz., atskiru saugos išjungikliu arba pagrindiniu jungikliu) ir patikrinkite, ar įtampos tikrai nėra. Nuoroda Be reguliavimo elektros grandinės, papildomai dar gali būti keletas galios elektros grandinių. Pavojus Prisilietus prie konstrukcinių dalių, kuriomis teka el. srovė, galima sunkiai susižeisti. Kai kuriose elektronikos plokštėse esančiose konstrukcinėse dalyse įtampa dar yra ir išjungus el. tinklo įtampą. Prieš nuimdami nuo prietaisų uždangas palaukite ne trumpiau kaip 4 min., kol įtampa išnyks. Sistemą apsaugokite, kad nebūtų įjungta vėl. 2

3 Turinys Turinys 1. Pasiruošimas montažui Naudojimas pagal paskirtį... 5 Informacija apie gaminį... 5 Tipai BW 301.B ir BWC 301.B... 5 Tipas BWS 301.B (2-os pakopos šilumos siurblys)... 5 Ženklinimas sistemų pavyzdžiuose... 6 Priminis apytakos ratas, tipas BW, BWC... 6 Su vandens / vandens permontavimo komplektu... 6 Pirminis apytakos ratas, tipas BW + BWS (2 pakopų)... 8 Su permontavimo komplektu vandens / vandens šilumos siurblys, su 2 pirminiais siurbliais... 8 Su permontavimo komplektu vandens / vandens šilumos siurblys, su vienu bendru pirminiu siurbliu Reikalavimai užsakovo pusės jungtims Įrengimui keliami reikalavimai Reikalavimai įrengimo patalpai Montažo eiga Šilumos siurblio įrengimas Transportinių fiksatorių nuėmimas ir šilumos siurblio išlyginimas Viršutinio skydo numontavimas Hidraulinis prijungimas Pirminio apytakos rato prijungimas Antrinio apytakos rato prijungimas Elektrinis prijungimas Valdymo mazgo montavimas (tipai BW 301.B ir BWC 301.B) Elektros linijų įvedimas į jungčių skyrių Elektrinis 1-os pakopos (tipo BW 301.B) ir 2-os pakopos (tipo BWS 301.B) sujungimas Šilumos siurblio reguliatoriaus elektros jungčių apžvalga (tipai BW 301.B ir BWC 301.B) Pagrindinė plokštė Praplėtimo elektronikos plokštė ant pagrindinės plokštės Kontaktų formavimo plokštė Reguliatorių ir jutiklių plokštė Pirminio apytakos rato paduodamos / grįžtamosios temperatūros jutiklio jungtis, 2 pakopų šilumos siurblys Baseino šildymas El. tinklo jungtis Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo jungtis 230 V~ Kompresoriaus el. tinklo jungtis (400 V~) Maitinimas su ETĮ blokavimu El. tinklo maitinimas kartu su savosios elektros naudojimu Fazių kontrolės relė (jei yra) Jungčių prie gnybtų X3.8/X3.9 sujungimas Šilumos siurblio uždarymas Įvadų antgalių patikrinimas Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Darbo etapai - pirmasis paleidimas, patikrinimas ir techninis aptarnavimas Sutrikimų šalinimas Remontas Elektros jungčių skyriaus apžvalga Korpuso durų atidarymas Vidinių komponentų apžvalga Pirminės / antrinės šilumos siurblio pusės ištuštinimas Jutiklių tikrinimas Saugiklio tikrinimas Prietaisas dirba per garsiai Kondensacija ir drėgmė šilumos siurblio modulyje

4 Turinys Turinys (tęsinys) 5. Vitocal 300-G, tipo BWC 301.B, atskirų dalių sąrašas 6. Vitocal 300-G, tipo BW 301.B, atskirų dalių sąrašas 7. Vitocal 300-G, tipo BWS 301.B, atskirų dalių sąrašas Konstrukcinių grupių apžvalga Nepavaizduotos atskiros dalys Korpusas Tipas BWC 301.B Elektros įranga Tipas BWC 301.B Šilumos siurblio modulis Tipas BWC 301.B Hidraulika Tipas BWC 301.B Konstrukcinių grupių apžvalga Nepavaizduotos atskiros dalys Korpusas Tipas BW 301.B Elektros įranga Tipas BW 301.B Šilumos siurblio modulis Tipas BW 301.B Hidraulika Tipas BW 301.B Konstrukcinių grupių apžvalga Nepavaizduotos atskiros dalys Korpusas Tipas BWS 301.B Elektros įranga Tipas BWS 301.B Šilumos siurblio modulis Tipas BWS 301.B Hidraulika Tipas BWS 301.B Protokolai Hidraulinių parametrų protokolas Reguliavimo parametrų protokolas Techniniai duomenys Priedas Pirmojo paleidimo užsakymas Pažymos Atitikties deklaracija Abėcėlinė terminų rodyklė

5 Naudojimas pagal paskirtį Pasiruošimas montažui Pagal paskirtį prietaisą galima instaliuoti ir naudoti tik uždarose šildymo sistemose pagal EN 12828, atsižvelgiant į atitinkamas montavimo, techninio aptarnavimo ir naudojimo instrukcijas. Priklausomai nuo modelio, prietaisas gali būti naudojamas tik: patalpoms šildyti patalpoms vėsinti geriamajam vandeniui šildyti Funkcijų apimtį galima išplėsti papildomais komponentais ir priedais. Naudojimo pagal paskirtį prielaida yra fiksuota instaliacija kartu su konkrečiai sistemai leistais komponentais. Naudojimas versle arba pramonėje kitokiu nei patalpų šildymo (vėsinimo) arba geriamojo vandens šildymo tikslu laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Kitokiam naudojimui turi būti gautas atskiras gamintojo leidimas. Naudoti arba valdyti prietaisą netinkamai (pvz., sistemos eksploatuotojui atidaryti prietaisą) draudžiama ir tokiu atveju garantija netenka galios. Netinkamu naudojimu laikoma ir tai, jeigu pakeičiama pagal paskirtį numatyta šildymo sistemos komponentų funkcija. Nuoroda Prietaisas numatytas naudojimui tik namų ūkyje, t. y., prietaisą gali saugiai valdyti ir neinstruktuoti asmenys. Montažas Informacija apie gaminį Tipai BW 301.B ir BWC 301.B Darbinės terpės / vandens šilumos siurblys su šilumos siurblio reguliatoriumi Vitotronic 200 patalpoms šildyti (vėsinti) ir geriamajam vandeniui šildyti. Vėsinama vėsinimo režimui parengtu šildymo apytakos ratu arba atskiru vėsinimo apytakos ratu. Šalčio apytakos rate yra elektroninis plėtimosi vožtuvas (EEV) su savarankiška reguliavimo grandine (šalčio apytakos rato reguliatorius). Patalpų ir geriamojo vandens šildymui papildomai gali būti siunčiamas valdymo signalas momentiniam šildymo vandens šildytuvui (priedas). Tipe BWC 301.B pirminis siurblys, antrinis siurblys ir vandens šildytuvo kaitinimo cirkuliacinis siurblys įmontuoti. Tipui BW 301.B šiuos siurblius galima įsigyti kaip priedus. Tipo BW 301.B galią galima padidinti 2-os pakopos šilumos siurbliu (tipu BWS). BW/BWC 301.B tipo darbinės terpės / vandens šilumos siurblį su permontavimo komplektu (priedas) galima paversti vandens / vandens šilumos siurbliu. Čia atskiras šulinio apytakos ratas per skiriamąjį šilumokaitį (priedas) aprūpina šilumos energija pirminį apytakos ratą. Šulinio ir pirminio apytakos rato komponentus valdo šilumos siurblio reguliatorius. Tipas BWS 301.B (2-os pakopos šilumos siurblys) 2-os pakopos šilumos siurblyje yra atskiras šalčio apytakos ratas su šalčio apytakos rato reguliatoriumi, tačiau jame nėra atskiro šilumos siurblio reguliatoriaus. 2-ą pakopą valdo 1-os pakopos šilumos siurblio reguliatorius. Priklausomai nuo hidraulinės integracijos, 2-os pakopos šilumos siurblį galima naudoti ir patalpoms, ir geriamajam vandeniui šildyti. Atitinkamai 2-os pakopos šilumos siurbliui reikalingas atskiras antrinis siurblys ir atskiras vandens šildytuvo kaitinimo siurblys. Pirminėje pusėje 2 pakopų modelyje galima naudoti arba kiekvienai pakopai atskirą pirminį siurblį, arba bendrą priminį siurblį. Nepriklausomai nuo to, pirminio apytakos rato paduodamos ir grįžtamosios temperatūros jutikliai montuojami prie bendros paduodamos ir grįžtamosios linijos. 2-os pakopos šilumos siurblį reikia statyti 1-os pakopos šilumos siurbliui iš kairės. Hidrauliškai prijungti galima hidraulikos moduliais (priedas). 5

6 oe --2/F14-- oe --2/F14-- ie --2/X3.8;3.9-- or --2/ oq ow A1 op -2/145- [H F 2 [YF F --F F8-- --F F V-- -KM magistralė- -2/X3.8;3.9- Atvaizdavimas 1 Priminis apytakos ratas, tipas BW, BWC Su vandens / vandens permontavimo komplektu Hidraulinės instaliacijos schema /X3.8; X3.8; V-- P1 P1 Pasiruošimas montažui Ženklinimas sistemų pavyzdžiuose Montažas /X3.8;3.9-- P /X3.3; / KM magistralė X3.3;3.4-- Atvaizdavimas 2 6

7 Pasiruošimas montažui Priminis apytakos ratas, tipas BW, BWC (tęsinys) Nuoroda Parodytas tipas BWC 301.B, čia cirkuliaciniai siurbliai yra įmontuoti ir prijungti gamykloje (pirminis siurblys qt, antrinis siurblys 6, vandens šildytuvo kaitinimo cirkuliacinis siurblys 7, momentinis šildymo vandens šildytuvas 4 galimas papildomai). Tipe BW 301.B gamykloje įmontuotų cirkuliacinių siurblių nėra. Jungtį žr. Elektros instaliacijos schemoje. Montažas Reikalingi prietaisai Poz. Pavadinimas 1 Šilumos siurblys 2 Šilumos siurblio reguliatorius qt qo wp wq ww we wr wz wu wi Pirminis siurblys Pirminio apytakos rato apsaugos nuo užšalimo kontrolės relė Darbinės terpės priedų komplektas Pirminio apytakos rato slėgio kontrolės relė Pirminio apytakos rato skiriamasis šilumokaitis Šulinio apytakos rato srauto kontrolės relė (prijungiant nuimti tiltą) Purvagaudė Šulinio siurblys (gruntinio vandens siurbimo siurblys, prijungti per užsakovo parūpinamą kontaktorių su apsauga) 230 V jungtis: Žr. 7 psl. 400 V jungtis: Žr. 8 psl. Įsiurbimo šulinys Išleidimo šulinys Elektros instaliacijos schema Elektros jungčių apžvalgą ir smulkesnę informaciją apie elektronikos plokštes žr. nuo 23 psl. ir atskiroje šilumos siurblio reguliatoriaus Vitotronic 200 techninės priežiūros instrukcijoje. Su šulinio siurblio 230 V~ jungtimi X1. X2.N 2 syya. sh L N 200 W M 1~ UP qt L1 N 230 V / 50 Hz X3.3 X1. X3.4 K1 M 1~ UP 230 V; 0,15 A wz we X3.9 X1. X V; 0,15 A wq 230 V; 0,15 A qo Atvaizdavimas 3 7

8 P1 P1 P1 P1 P1 P1 Pasiruošimas montažui Priminis apytakos ratas, tipas BW, BWC (tęsinys) Šulinio siurblio 400 V~ jungtis užsakovo jėgomis Montažas 230 V / 50 Hz X1. X2.N L N L1 L2 L3 200 W M 1~ UP 15 K1 Atvaizdavimas 4 M 3~ UP 26 Pirminis apytakos ratas, tipas BW + BWS (2 pakopų) Su permontavimo komplektu vandens / vandens šilumos siurblys, su 2 pirminiais siurbliais Hidraulinės instaliacijos schema /X3.8;3.9-- P 16 --F /X3.3; F / / /X3.8; /211.1; Atvaizdavimas 5 --X3.3: X3.8; F F V-- --KM magistralė

9 Pasiruošimas montažui Pirminis apytakos ratas, tipas BW + BWS (2 pakopų) (tęsinys) Reikalingi prietaisai Poz. Pavadinimas 1 1-os pakopos šilumos siurblys 2 Šilumos siurblio reguliatorius 9 2-os pakopos šilumos siurblys qt qz qu qo wp wq ww we wr wt wz 1-os pakopos šilumos siurblio pirminis siurblys Pirminio apytakos rato paduodamos temperatūros jutiklis (montavimą žr. 34 psl.) Pirminio apytakos rato grįžtamosios temperatūros jutiklis (montavimą žr. 34 psl.) Pirminio apytakos rato apsaugos nuo užšalimo kontrolės relė Darbinės terpės priedų komplektas Pirminio apytakos rato slėgio kontrolės relė Pirminio apytakos rato šilumokaitis Šulinio apytakos rato srauto kontrolės relė (prieš jungiant nuimti tiltą) Purvagaudė 2-os pakopos šilumos siurblio pirminis siurblys Šulinio siurblys (gruntinio vandens siurbimo siurblys, prijungti per užsakovo parūpinamą kontaktorių su apsauga) 230 V jungtis: Žr. 9 psl. 400 V jungtis: žr. 12, 10 psl. Montažas wu wi Įsiurbimo šulinys Išleidimo šulinys Nuoroda Pirminio apytakos rato paduodamos ir grįžtamosios temperatūros jutiklius montuoti arba į hidraulikos modulių (priedas) panardinimo gilzes, arba naudoti panardinimo gilzių komplektą (priedas). Elektros instaliacijos schema Elektros jungčių apžvalgą ir smulkesnę informaciją apie elektronikos plokštes žr. nuo 23 psl. ir atskiroje šilumos siurblio reguliatoriaus Vitotronic 200 techninės priežiūros instrukcijoje. Šulinio siurblio 230 V~ jungtis užsakovo jėgomis W M 1~ UP qt 230 V / 50 Hz W M 1~ UP wt L1 N K1 K2 K3 Atvaizdavimas 6 M 1~ UP wz 9

10 Pasiruošimas montažui Pirminis apytakos ratas, tipas BW + BWS (2 pakopų) (tęsinys) Šulinio siurblio 400 V~ jungtis užsakovo jėgomis 2 Montažas 230 V / 50 Hz X1. X2.N X1. X2.N W M 1~ 200 W M 1~ UP 15 UP 25 X3.1 L1 L2 L3 X2.N K1 K2 K1 Atvaizdavimas 7 M 3~ UP 26 Jutiklių ir kontrolės relių jungtis 230 V / 50 Hz X3.3 X1. X3.4 X3.8 X1. X V; 0,15 A 230 V; 0,15 A 230 V; 0,15 A we wq qo Maža įtampa F2 F3 as ad PT500 PT500 qz qu Atvaizdavimas 8 Su permontavimo komplektu vandens / vandens šilumos siurblys, su vienu bendru pirminiu siurbliu Nuoroda Jeigu instaliuojami 1-os ir 2-os pakopos šilumos siurbliai (tipas BW 301.B ir tipas BWS 301.B) yra skirtingos vardinės šiluminės galios, dėl skirtingų debitų reikia naudoti 2 pirminius siurblius. 10

11 Hidraulinės instaliacijos schema P1 P1 --2/X3.8; /X3.3;3.4-- P1 P1 P1 P1 Pasiruošimas montažui Pirminis apytakos ratas, tipas BW + BWS (2 pakopų) (tęsinys) P F2-- Montažas / F /X3.8; /211.1; X3.8; F F V-- --KM magistralė-- Atvaizdavimas 9 Reikalingi prietaisai Poz. Pavadinimas 1 1-os pakopos šilumos siurblys 2 Šilumos siurblio reguliatorius 9 2-os pakopos šilumos siurblys qt qz qu qo wp wq ww we wr wz Bendras pirminis siurblys Pirminio apytakos rato paduodamos temperatūros jutiklis (montavimą žr. 34 psl.) Pirminio apytakos rato grįžtamosios temperatūros jutiklis (montavimą žr. 34 psl.) Pirminio apytakos rato apsaugos nuo užšalimo kontrolės relė Darbinės terpės priedų komplektas Pirminio apytakos rato slėgio kontrolės relė Pirminio apytakos rato šilumokaitis Šulinio apytakos rato srauto kontrolės relė (prieš jungiant nuimti tiltą) Purvagaudė Šulinio siurblys (gruntinio vandens siurbimo siurblys, prijungti per užsakovo parūpinamą kontaktorių su apsauga) 230 V jungtis: Žr. 9 psl. 400 V jungtis: žr. 12, 10 psl. wu wi Įsiurbimo šulinys Išleidimo šulinys 11

12 Pasiruošimas montažui Pirminis apytakos ratas, tipas BW + BWS (2 pakopų) (tęsinys) Montažas Nuoroda Pirminio apytakos rato paduodamos ir grįžtamosios temperatūros jutiklius montuoti arba į hidraulikos modulių (priedas) panardinimo gilzes, arba naudoti panardinimo gilzių komplektą (priedas). Šulinio siurblio 400 V~ jungtis užsakovo jėgomis Elektros instaliacijos schema Elektros jungčių apžvalgą ir smulkesnę informaciją apie elektronikos plokštes žr. nuo 23 psl. ir atskiroje šilumos siurblio reguliatoriaus Vitotronic 200 techninės priežiūros instrukcijoje V / 50 Hz L1 L2 L3 X1. M 1~ 200 W UP X2.N X2.N M 3~ UP 26 Atvaizdavimas 10 Jutiklių ir kontrolės relių jungtis V / 50 Hz X3.3 X1. X3.4 X3.8 X1. X V; 0,15 A 230 V; 0,15 A 230 V; 0,15 A we wq qo Maža įtampa F2 F3 as ad PT500 PT500 qz qu Atvaizdavimas 11 12

13 Reikalavimai užsakovo pusės jungtims Pasiruošimas montažui Vienos pakopos (tipas BW 301.B, BWC 301.B) Montažas 230 V < 42 V Atvaizdavimas 12 Dviejų pakopų (tipas BW 301.B + BWS 301.B) V < 42 V 230 V < 42 V Atvaizdavimas 13 13

14 Pasiruošimas montažui Reikalavimai užsakovo pusės jungtims (tęsinys) Paduodamas šildymo vanduo Montažas Paduodama tūrinio vandens šildytuvo linija + Grįžtamoji antrinio apytakos rato linija (grįžtamasis šildymo vanduo ir grįžtamoji tūrinio vandens šildytuvo linija) Pirminio apytakos rato paduodama linija (darbinės terpės įvadas) Grįžtamoji pirminio apytakos rato linija (darbinės terpės išvadas) Montavimo vietoje hidraulinės jungtys turi būti įrengtos be įvaržų. Linijų ilgiai šilumos siurblyje plius atstumas iki sienos: Tipas BW 301.B ir BWC 301.B BWS 301.B Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo jungtis (230 V~) Kompresoriaus el. tinklo jungtis (400 V~) 1,0 m El. tinklo maitinimas jungiamas per sujungimo liniją. 1,0 m 1,0 m Kitos prijungimo linijos 1,0 m Sujungimo linija Visiems tipams rekomenduojamos el. tinklo prijungimo linijos: Komponentas Laido skerspjūvis Maks. linijos ilgis Šilumos siurblio reguliatorius (230 V~) Be ETĮ blokavimo 3 x 1,5 mm 2 40 m Su ETĮ blokavimu 5 x 1,5 mm 2 40 m Kompresorius (400 V~) 5 x 2,5 mm 2 50 m Momentiniam šildymo vandens šildytuvui (400 V~, jei yra): 5 x 2,5 mm 2 50 m Įrengimui keliami reikalavimai! Dėmesio Stengtis neapgadinti prietaiso transportuojant. Neapkrauti prietaiso viršutinės pusės, priekio ir šoninių sienelių.! Dėmesio Stipriai pavertus šilumos siurblyje esantį kompresorių prietaisas sugadinamas. Pavertimo kampas maks. 45. Reikalavimai įrengimo patalpai Dėmesio! Įrengimo patalpa turi būti sausa ir apsaugota nuo šalčio. Užtikrinti nuo 0 iki 35 C aplinkos temperatūrą.! Dėmesio Dulkės, dujos, garai kelia sprogimo pavojų. Stengtis, kad įrengimo patalpoje nebūtų dulkių, dujų, garų. 14

15 Pasiruošimas montažui Įrengimui keliami reikalavimai (tęsinys) Dėmesio! Atkreipti dėmesį į leidžiamąsias grindų apkrovas. Bendras svoris BW 301.B kg BWS 301.B06 BWC 301.B06 BW 301.B08 BWS 301.B08 BWC 301.B08 BW 301.B10 BWS 301.B10 BWC 301.B10 BW 301.B13 BWS 301.B13 BWC 301.B13 BW 301.B17 BWS 301.B17 BWC 301.B kg 123 kg 117 kg 113 kg 127 kg 129 kg 125 kg 139 kg 135 kg 131 kg 145 kg 148 kg 144 kg 158 kg Kad per konstrukcijas nebūtų skleidžiamas triukšmas, prietaiso neįrengti ant medinių perdangų (pvz., viršutiniame aukšte). Išlyginti prietaisą, kad būtų horizontalus. Jeigu grindų nelygumai kompensuojami reguliavimo kojomis (maks. 10 mm), reguliavimo kojas veikianti slėgio apkrova turi būti paskirstyta tolygiai. Atkreipti dėmesį į reikalingą pagrindo plotą ir minimalų patalpos tūrį (pagal DIN EN 378). Atkreipti dėmesį į reikalingus minimalius atstumus. Vienos pakopos (tipas BW 301.B, BWC 301.B) A B Atvaizdavimas 14 Montažas Tipas BW 301.B06 BWS 301.B06 BWC 301.B06 BW 301.B08 BWS 301.B08 BWC 301.B08 BW 301.B10 BWS 301.B10 BWC 301.B10 BW 301.B13 BWS 301.B13 BWC 301.B13 BW 301.B17 BWS 301.B17 BWC 301.B17 Minimalus patalpos tūris 3,2 m 3 4,4 m 3 5,5 m 3 5,1 m 3 6,3 m 3 15

16 Pasiruošimas montažui Įrengimui keliami reikalavimai (tęsinys) Dviejų pakopų (tipas BW 301.B + BWS 301.B) A Montažas B 400 = Atvaizdavimas 15 A Su hidraulikos moduliu (priedas, montuojamas virš šilumos siurblio): 340 mm Be hidraulikos modulio: Priklausomai nuo užsakovo įrengiamos instaliacijos ir įmontavimo padėties B Su AC-Box (priedas, montuojamas šalia šilumos siurblio jam iš kairės): 400 mm (+ AC-Box plotis) Be AC-Box : 100 mm Nuorodos dėl priedų šildymo (vėsinimo) apytakos ratui arba atskiro vėsinimo apytakos rato naudojimo AC-Box vėsinimo funkcijai Aktyvus vėsinimas AC-Box galima naudoti tik iki 17,6 kw vardinės šiluminės galios. Didesnei vardinei šiluminei galiai visus reikalingus komponentus (su atitinkamo projektinio dydžio plokštiniu šilumokaičiu) šildymo (vėsinimo) apytakos ratui arba atskiram vėsinimo apytakos ratui reikia sumontuoti užsakovo jėgomis. NC-Box vėsinimo funkcijai Natūralus vėsinimas NC-Box galima naudoti tik iki 16 kw vardinės šiluminės galios. Didesnei vardinei šiluminei galiai visus reikalingus komponentus (su atitinkamo projektinio dydžio plokštiniu šilumokaičiu) šildymo (vėsinimo) apytakos ratui arba atskiram vėsinimo apytakos ratui reikia sumontuoti užsakovo jėgomis. Kartu su 2 pakopų šilumos siurbliais NC-Box negalima montuoti tiesiai virš šilumos siurblio. Virš šilumos siurblių montuojamos hidraulinės jungiamosios linijos tarp 1-os pakopos šilumos siurblio ir 2-os pakopos šilumos siurblio. 16

17 Šilumos siurblio įrengimas Montažo eiga Transportinių fiksatorių nuėmimas ir šilumos siurblio išlyginimas Montažas 1. 4x 2. 4x Atvaizdavimas 16 1.! Dėmesio Eksploatuojant su neišimtais transportiniais fiksatoriais, prietaisas vibruoja ir kelia stiprų triukšmą. Išimti transportinius fiksatorius. 2. Pagal 14 puslapyje pateiktus duomenis įrenkite ir horizontaliai išlyginkite šilumos siurblį. 17

18 Montažo eiga Šilumos siurblio įrengimas (tęsinys) Viršutinio skydo numontavimas Montažas 1. Atvaizdavimas 17 Hidraulinis prijungimas Hidraulinių jungčių išdėstymą žr. 13 psl. Pirminio apytakos rato prijungimas! Dėmesio Naudojamos konstrukcinės dalys turi būti atsparios šilumnešiui. Negalima naudoti cinkuotų linijų. 1. Pirminiame apytakos rate įrenkite plėtimosi indą ir apsaugos vožtuvą (pagal DIN 4757). 18

19 Montažo eiga Hidraulinis prijungimas (tęsinys) Nuoroda Plėtimosi indas turi būti sertifikuotas pagal DIN Plėtimosi indo membranos ir apsaugos vožtuvas turi būti tinkami šilumnešiui. Šių išpūtimo ir ištekėjimo linijų žiotys turi užsibaigti talpykloje. Šioje talpykloje turi tilpti maks. galimas šilumnešio plėtimosi tūris. 2. Visuose vamzdžių išvaduose per sienas įrenkite šilumos ir garso izoliaciją. 3. Prie šilumos siurblio prijunkite pirminio apytakos rato linijas. Dėmesio! Kad prietaisas nebūtų apgadintas, užsakovo pusės pirminio apytakos rato linijas prie šilumos siurblio reikia prijungti be apkrovų ir įvaržų. Dėmesio! Pirminės pusės hidraulinės jungtys turi būti sujungtos sandariai. Atkreipkite dėmesį, kad būtų teisingai įdėti žarnų išvadų įvadų antgaliai. Jeigu reikia, žarnų įvadų antgalius užsandarinkite sandarinimo juosta. 4. Pastato viduje linijas izoliuokite nuo šilumos ir drėgmės. 5. Pripildykite pirminį apytakos ratą Viessmann šilumnešio ir pašalinkite iš jo orą. Nuoroda Viessmann šilumnešio terpė yra gatavas mišinys etileno glikolio pagrindu iki 19 C. Viessmann šilumnešio terpės sudėtyje apsaugai nuo korozijos yra inhibitorių. Nuoroda Įvadų antgalius žr. 43 psl. Montažas Antrinio apytakos rato prijungimas 1. Antriniame apytakos rate užsakovo jėgomis įrenkite plėtimosi indą ir saugos grupę (pagal DIN 4757). Saugos grupę montuokite į užsakovo įrengiamą liniją grįžtamojoje šildymo vandens linijoje. 2. Prie šilumos siurblio prijunkite antrinio apytakos rato linijas (7 28 mm). Dėmesio! Kad prietaisas nebūtų apgadintas, užsakovo pusės antrinio apytakos rato linijas prie šilumos siurblio reikia prijungti be apkrovų ir įvaržų. Dėmesio! Antrinės pusės hidraulinės jungtys turi būti sujungtos sandariai. Atkreipti dėmesį, kad būtų teisingai įstatyti žarnų išvadų įvadų antgaliai, jei reikia, užsandarinti sandarinimo juosta. 3. Pripildykite ir nuorinkite antrinį apytakos ratą. 4. Pastato viduje linijas apšiltinkite. Nuoroda Įvadų antgalius žr. 43 psl. Grindų šildymo apytakos rate užsakovo jėgomis turi būti įmontuojama šiluminė relė kaip maksimalios grindų šildymo temperatūros ribotuvas. Užtikrinti minimalų debitą, pvz., pertekėjimo vožtuvu (žr. techninius duomenis 100 psl.). 19

20 Montažo eiga Elektrinis prijungimas Valdymo mazgo montavimas (tipai BW 301.B ir BWC 301.B) Montažas x Atvaizdavimas x [XÖ X Atvaizdavimas 19 20

21 Montažo eiga Elektrinis prijungimas (tęsinys) Elektros linijų įvedimas į jungčių skyrių Pavojus Apgadinta laidų izoliacija gali sužaloti žmones ir sugadinti prietaisą. Laidus tiesti taip, kad jie nesiglaustų prie stipriai įkaistančių, vibruojančių arba aštrių dalių. Pavojus Dėl netinkamai sujungtų elektrinių sujungimų galimi sunkūs sužeidimai elektros srove ir žala prietaisui. Elektriniai prijungiant atkreipti dėmesį į tokius dalykus: < 42 V mažos įtampos linijas ir > 42 V/230 V~/400 V~ linijas tiesti atskirai vienas nuo kitų. Nuo laidų gaubiamąją izoliaciją nuimkite kuo mažesniame ilgyje prie pat prijungimo gnybtų ir suriškite juos kuo arčiau atitinkamų gnybtų. Laidus pritvirtinkite laidų rišikliais. Jeigu 2 komponentai jungiami kartu prie vieno gnybto, reikia abi gyslas kartu įspausti vienoje galinėje gyslų įvorėje. Taip užtikrinama, kad atsiradus gedimui (pvz., jeigu atsipalaiduoja viena viela) vielos nepasislinks į gretimas įtampos zonas. Užsakovo įrengiamų elektros prijungimo linijų nutiesimui reikia atsižvelgti į prietaiso užpakalinėje sienelėje esančio linijų išvado padėtį (žr. 13 psl.). Montažas < 42 V 230 V Atvaizdavimas Pro < 42 V angą nuveskite mažos įtampos linijas į šilumos siurblio reguliatoriaus jungčių skyrių ir pridėtais kabelių rišikliais apsaugokite nuo tempimo. 2. Pro 230 V~ angą į šilumos siurblio reguliatoriaus jungčių skyrių nuveskite 230 V~ linijas ir el. tinklo prijungimo liniją ir pridėtais kabelių rišikliais apsaugokite nuo tempimo. El. tinklo jungtį žr. nuo 35 psl. Nuoroda Mažos įtampos linijas ir 230 V~ linijas tieskite kuo toliau vienas nuo kitų. 21

22 Montažo eiga Elektrinis prijungimas (tęsinys) Elektrinis 1-os pakopos (tipo BW 301.B) ir 2-os pakopos (tipo BWS 301.B) sujungimas Montažas B 1. < 42 V 230 V~ 2. < 42 V 230 V~ Atvaizdavimas 21 A 2-os pakopos šilumos siurblio jungčių skyrius (tipas BWS 301.B) B < 42 V mažos įtampos sujungimo linijos: Su kištukais ajb ir avg 2-os pakopos šilumos siurblio (tipas BWS 301.B) jungčių skyriui. Su kištukais ajb ir avg 1-os pakopos šilumos siurblio (tipas BW 301.B) jungčių skyriui. C 230 V~ sujungimo linijos: Su nepaženklintais kištukais 2-os pakopos šilumos siurblio (tipas BWS 301.B) jungčių skyriui. Su kištukais X300 ir abh 1-os pakopos šilumos siurblio (tipas BW 301.B) jungčių skyriui. D 1-os pakopos šilumos siurblio jungčių skyrius (tipas BW 301.B) 22

23 Montažo eiga Elektrinis prijungimas (tęsinys) Šilumos siurblio reguliatoriaus elektros jungčių apžvalga (tipai BW 301.B ir BWC 301.B) X2 X3 Montažas X1 F1 X15 X24 F0 F6 F8 F27 F4 F11 F7 F13 F12 F16 F14 F20 F26 J4 J3 F3 X25 193C 193A 193B X31 Atvaizdavimas 22 A Kontaktų formavimo plokštė F1 Saugiklis T 6,3 A B Praplėtimo elektronikos plokštė ant pagrindinės plokštės C Pagrindinė plokštė F3 Saugiklis T 6,3 A D Reguliatorių ir jutiklių plokštė Pagrindinė plokštė Nuorodos dėl prijungimo verčių Nurodyta galia yra rekomenduojama prijungtoji galia. Visų tiesiogiai prie šilumos siurblio reguliatoriaus prijungtų komponentų (pvz., siurblių, vožtuvų, signalinių įrenginių, kontaktorių) galių suma negali būti didesnė kaip 1000 W. Jeigu bendra galia yra < 1000 W, atskirą vieno komponento (pvz., siurblio, vožtuvo, signalinio įrenginio, kontaktoriaus) galią galima parinkti didesnę nei nurodyta. Tai darant negali būti viršijama atitinkamos relės komutavimo galia. Pateikta srovės vertė nurodo jungimo kontakto maks. įjungimo srovę (atkreipti dėmesį į 5 A bendrą srovę). Išorinio šilumos gamybos įrenginio ir bendrojo sutrikimų pranešimo valdymo signalui netinka saugi maža įtampa. Reikalingus parametrus nustatyti pradedant eksploataciją, žr. nuo 47 psl. 230 V~ eksploataciniai komponentai Kištukas sya Gnybtai Funkcija Paaiškinimas Pirminis siurblys (1-os pakopos šilumos siurblio arba bendras pirminis siurblys) Šulinio siurblio valdymo signalas Prijungimo vertės Galia: 200 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A 23

24 Montažo eiga Elektrinis prijungimas (tęsinys) Montažas Gnybtai Funkcija Paaiškinimas Antrinis siurblys (1-os pakopos šilumos siurblys) Sistemoje be šildymo vandens kaupiklio daugiau šildymo apytakos rato siurblių nebereikia (žr. gnybtą 212.2). Šiluminę relę kaip grindų šildymo apytakos rato maksimalios temperatūros ribotuvą (jei yra) prijungti nuosekliai. Prijungimo vertės Galia: 140 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A Nuoroda Tipe BWC 301.B prijungtas gamykloje Momentinio šildymo vandens šildytuvo, 1 pakopa, valdymo r signalas Prijungimo vertės Galia: 10 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A r M 3 krypčių perjungimo vožtuvas Šildymas / geriamojo vandens šildymas Vandens šildytuvo kaitinimo cirkuliacinis siurblys Vandens šildytuvo įkrovos siurblys Prijungimo vertės Galia: 130 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A Nuoroda Tipe BWC 301.B vandens šildytuvo kaitinimo cirkuliacinis siurblys yra prijungtas gamykloje NC Vėsinimo funkcijos Natūralus vėsinimas valdymo signalas NC/AC-Box arba užsakovo įrengiami NC/AC vėsinimo komponentai Prijungimo vertės Galia: 10 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A Kištukas sys Gnybtai Funkcija Paaiškinimas AC Vėsinimo funkcijos Aktyvus vėsinimas valdymo signalas. AC-Box arba užsakovo įrengiami AC vėsinimo komponentai Prijungimo vertės Galia: 10 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A 24

25 Montažo eiga Elektrinis prijungimas (tęsinys) Gnybtai Funkcija Paaiškinimas A1 Šildymo apytakos rato siurblys, šildymo apytakos ratas be maišytuvo A1/ŠR1 Jeigu yra šildymo vandens kaupiklis, šis siurblys prijungiamas papildomai šalia antrinio siurblio. Šiluminę relę kaip grindų šildymo apytakos rato maksimalios temperatūros ribotuvą (jei yra) prijungti nuosekliai. Montažas Prijungimo vertės Galia: 100 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A Geriamojo vandens recirkuliacinis siurblys 3 perjungimo vožtuvas šildymo vandens kaupiklio apylankai arba šilumos siurblys bivalentiniu alternatyviuoju režimu Prijungimo vertės Galia: 50 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A Prijungimo vertės Galia: 130 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A Šiluminės relės kaip grindų šildymo apytakos rato maksimalios temperatūros ribotuvo prijungimas Šiluminės relės B bendrai jungtis X2.N X1.? A B Šiluminės relės užsak. Nr , B jungtis X2.N X1.? A B sö Atvaizdavimas 23 C M 1~ Atvaizdavimas 24 C M 1~ Šildymo apytakos ratas be maišytuvo A1/ŠR1 Jungtis A prie reguliatoriaus Cirkuliacinis siurblys C Be šildymo vandens kaupiklio Antrinis siurblys Su šildymo vandens kaupikliu Šildymo apytakos rato siurblys A1/ŠR1 Šildymo apytakos ratas su maišytuvu M2/ŠR Šildymo apytakos rato siurblys M2/ŠR2 25

26 Montažo eiga Elektrinis prijungimas (tęsinys) Šiluminės relės užsak. Nr , B jungtis prie maišytuvo praplėtimo komplekto A Montažas sö B sö C M 1~ Atvaizdavimas 25 A Kištukas sö, įstatyti į praplėtimo komplektą. B Šiluminė relė C Šildymo apytakos rato siurblys M3/ŠR3 Praplėtimo elektronikos plokštė ant pagrindinės plokštės Nuorodos dėl prijungimo verčių Nurodyta galia yra rekomenduojama prijungtoji galia. Visų tiesiogiai prie šilumos siurblio reguliatoriaus prijungtų komponentų (pvz., siurblių, vožtuvų, signalinių įrenginių, kontaktorių) galių suma negali būti didesnė kaip 1000 W. Jeigu bendra galia yra < 1000 W, atskirą vieno komponento (pvz., siurblio, vožtuvo, signalinio įrenginio, kontaktoriaus) galią galima parinkti didesnę nei nurodyta. Tai darant negali būti viršijama atitinkamos relės komutavimo galia. Pateikta srovės vertė nurodo jungimo kontakto maks. įjungimo srovę (atkreipti dėmesį į 5 A bendrą srovę). Išorinio šilumos gamybos įrenginio ir bendrojo sutrikimų pranešimo valdymo signalui netinka saugi maža įtampa. Reikalingus parametrus nustatyti pradedant eksploataciją, žr. nuo 47 psl. Kištukas sxs Gnybtai Funkcija Paaiškinimas Išorinio šilumos gamybos įrenginio maišytuvo variklio valdymo signalas Signalas maišytuvas UŽDARYTAS Išorinio šilumos gamybos įrenginio maišytuvo variklio valdymo signalas Signalas maišytuvas ATIDARYTAS Prijungimo vertės Galia: 10 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 0,2 (0,1) A Prijungimo vertės Galia: 10 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 0,2 (0,1) A 26

27 Montažo eiga Elektrinis prijungimas (tęsinys) Gnybtai Funkcija Paaiškinimas Išorinių šilumos gamybos įrenginių ir po 1 apsauginio temperatūros ribotuvo (įrengiami užsakovo, maks. 70 C) valdymo signalai tokiems komponentams išjungti arba perjungti: Patalpų šildymas: Šilumos siurblio antrinis siurblys 2-os pakopos šilumos siurblio (jei yra) antrinis siurblys Išorinis šilumos gamybos įrenginys Papildomas geriamojo vandens šildymas: Vandens šildytuvo kaitinimo cirkuliacinis siurblys arba 3 krypčių perjungimo vožtuvas Šildymas / geriamojo vandens šildymas Bepotencialinis kontaktas Prijungimo vertės (kontakto apkrova) Įtampa: 230 V~ (netinka saugiai mažai įtampai) Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A Jungtys apsauginiams temperatūros ribotuvams, šildant patalpas: Nuosekliai su antriniu siurbliu (pagrindinės plokštės gnybtas 211.2). Nuosekliai su 2-os pakopos šilumos siurblio antriniu siurbliu (gnybtas 224.3). Nuosekliai su išorinio šilumos gamybos įrenginio valdymo signalu (gnybtas 222.3). Jungtys apsauginiams temperatūros ribotuvams, papildomai šildant geriamąjį vandenį: Nuosekliai su vandens šildytuvo kaitinimo cirkuliaciniu siurbliu arba 3 krypčių perjungimo vožtuvu Šildymas / geriamojo vandens šildymas (gnybtas pagrindinėje plokštėje). Montažas Apsauginis šilumos siurblio temperatūros ribotuvas kartu su išoriniu šilumos gamybos įrenginiu X3.1 B D A C K1 X2.N Atvaizdavimas 26 A Gnybtai ant praplėtimo elektronikos plokštės B Uždėti tiltą nuo X3.1 į C Jungtis su išoriniu šilumos gamybos įrenginiu prie išorinio pareikalavimo gnybtų D Apsauginis temperatūros ribotuvas (maks. 70 C) šilumos siurblio apsaugai K1 Relės, parametrai pagal išorinį šilumos gamybos įrenginį, laikytis saugos reikalavimų 27

28 Montažo eiga Elektrinis prijungimas (tęsinys) Montažas Kištukas sxd Gnybtai Funkcija Paaiškinimas U Bendrasis sutrikimo pranešimas Bepotencialinis kontaktas: Sujungtas: Klaida Atidarytas: klaidos nėra Netinka saugiai mažai įtampai. Prijungimo vertės (kontakto apkrova): Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4(2) A Bendrasis sutrikimų pranešimas A L1 230 V~, 0,5 A Atvaizdavimas 27 N A Gnybtai ant praplėtimo elektronikos plokštės Kištukas sxf Gnybtai Funkcija Paaiškinimas os pakopos šilumos siurblio pirminis siurblys Prijungimo vertės Galia: 200 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4(2) A os pakopos šilumos siurblio antrinis siurblys Prijungimo vertės Galia: 130 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4(2) A Momentinio šildymo vandens šildytuvo, 2 pakopa, valdymo r signalas. Prijungimo vertės Galia: 10 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4(2) A M 28 2-os pakopos šilumos siurblio vandens šildytuvo kaitinimo cirkuliacinis siurblys. Vandens šildytuvo įkrovos siurblys (geriamojo vandens pusė) 2 krypčių skiriamasis vožtuvas Prijungimo vertės Galia: 130 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4(2) A Vandens šildytuvo įkrovos siurblį ir 2 krypčių skiriamąjį vožtuvą prijungti lygiagrečiai. Prijungimo vertės Galia: 130 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4(2) A

29 Montažo eiga Elektrinis prijungimas (tęsinys) Gnybtai Funkcija Paaiškinimas Papildomo geriamojo vandens pašildymo cirkuliacinis siurblys arba Elektrinio kaitintuvo (tūriniame vandens šildytuve) valdymo signalas Prijungimo vertės Galia: 100 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4(2) A Montažas Elektros kaitintuvas (400 V~) L1 L2 L3 N? B X2.N A Atvaizdavimas 28 A Elektros kaitintuvas, maitinimo įtampa 3/N/PE 400 V/50 Hz B Šilumos siurblio reguliatoriaus jungiamieji gnybtai Kištukas sxg Gnybtai Funkcija Paaiškinimas M2 r M2 Šildymo apytakos rato su maišytuvu M2/ŠR2 šildymo apytakos rato siurblys Šildymo apytakos rato M2/ŠR2 maišytuvo variklio valdymo signalas Signalas maišytuvas UŽD. Šiluminę relę kaip grindų šildymo apytakos rato maksimalios temperatūros ribotuvą (jei yra) prijungti nuosekliai. Prijungimo vertės: Galia: 100 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A Prijungimo vertės: Galia: 10 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 0,2 (0,1) A M2 Šildymo apytakos rato M2/ŠR2 maišytuvo variklio valdymo signalas Signalas maišytuvas ATID. Prijungimo vertės: Galia: 10 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 0,2 (0,1) A Kontaktų formavimo plokštė Reikalingus parametrus nustatyti pradedant eksploataciją, žr. nuo 47 psl. 29

30 Montažo eiga Elektrinis prijungimas (tęsinys) Montažas Gnybtai Funkcija Paaiškinimas F1 Saugiklis T 6,3 A X1 Apsauginis laidas X1.? Gnybtai visų atitinkamų sistemos komponentų apsauginiams laidams X2 Nulinis laidas X2.N Gnybtai visų atitinkamų sistemos komponentų nuliniams laidams X3 X3.1 Fazė įjungta X3.2 X3.14 Reguliatoriaus el. tinklo jungties L1 ir papildomų komponentų prijungimo gnybtai Jungiamoji fazė L1: X3.1, X3.2, X3.3, X3.7, X3.11, X3.13 Išorinio blokavimo signalas (išorinis kompresorių ir siurblių blokavimas, maišytuvas reguliavimo režimu arba UŽD.) Gnybtai signalinėms ir saugos jungtims Jungiamoji fazė L1: Jungiamąją fazę galima naudoti užsakovo įrengtiems sistemos komponentams. Atkreipti dėmesį į 1000 W bendrą visų prijungtų komponentų apkrovą. Reikalingas bepotencialinis sujungiamasis kontaktas: Sujungtas: blokavimas aktyvus Atidarytas: blokavimo nėra Jungimo geba 230 V~, 2 ma Nuoroda Gali būti, kad sistemos apsauga nuo užšalimo neužtikrinama. Šią ir kitas išorines funkcijas, pvz., išorinį nustatytosios vertės nurodymą alternatyviai galima prijungti per praplėtimą EA1. Praplėtimo EA1 montažo instrukcija X3.3 X3.4 Srauto kontrolės relė Reikalingas bepotencialinis sujungiamasis kontaktas (aktyvintas): Sujungtas: šilumos siurblys veikia Atidarytas: šilumos siurblys neveikia Jungimo geba 230 V~, 0,15 A Kai kuriuose prietaisuose įdėtas tiltas. Jeigu prijungta srauto kontrolės relė, tilto turi nebūti. X3.6 X3.7 G ETĮ blokavimas Reikalingas bepotencialinis atjungiamasis kontaktas: Sujungtas: blokavimo nėra (saugos grandinė nepertraukta) Atidarytas: blokavimas aktyvus Jungimo geba 230 V~, 0,15 A 30

31 Montažo eiga Elektrinis prijungimas (tęsinys) Gnybtai Funkcija Paaiškinimas Nuoroda Parametrų nustatyti nereikia Jeigu prijungtas ETĮ blokavimo kontaktas, tilto turi nebūti. Kompresorius išjungiamas kietai, kai tik kontaktas atsijungia. ETĮ blokavimo signalu išjungiama atitinkamo eksploatacinio komponento maitinimo įtampa (priklausomai nuo ETĮ). Momentiniam šildymo vandens šildytuvui galima parinkti norimas išjungti pakopas (parametras Maks. moment. šild. vandens šildyt. galia kai blokuoja ETĮ 790A ). Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo jungtį (3 x 1,5 mm 2 ) ir ETĮ blokavimo signalo liniją galima sujungti kartu viename 5 gyslų kabelyje. Montažas X3.8 X3.9 P X3.10 X3.11 Pirminio apytakos rato slėgio kontrolės relė ir (arba) Apsaugos nuo užšalimo kontrolės relė arba Tiltas Sekos šilumos siurblio pakopinėje sistemoje sutrikimo pranešimas arba Tiltas Reikalingas bepotencialinis atjungiamasis kontaktas: Sujungtas: saugos grandinė nepertraukta Atidarytas: saugos grandinė pertraukta, šilumos siurblys nedirba Jungimo geba 230 V~, 0,15 A Nuoseklus jungimas, jeigu yra 2 saugos komponentai Įstatyti tiltą, jeigu nėra jokių saugos komponentų. Reikalingas bepotencialinis atjungiamasis kontaktas: Sujungtas: Sutrikimo nėra Atidarytas: Sutrikimas Jungimo geba 230 V~, 0,15 A X3.12 X3.13 Išorinio pareikalavimo signalas (išorinis kompresorių ir siurblių įjungimas, maišytuvas reguliavimo režimu arba ATID., keleto sistemos komponentų darbo būsenos perjungimas). Jeigu prijungtas signalinis kontaktas, tilto turi nebūti. Reikalingas bepotencialinis sujungiamasis kontaktas: Sujungtas: Reikalavimas Atidarytas: pareikalavimo nėra Jungimo geba 230 V, 2 ma Nuoroda Šią ir kitas išorines funkcijas, pvz., išorinį nustatytosios vertės nurodymą alternatyviai galima prijungti per išorinį praplėtimą EA1. Praplėtimo EA1 montažo instrukcija 31

32 Montažo eiga Elektrinis prijungimas (tęsinys) Montažas Gnybtai Funkcija Paaiškinimas X3.17 X3.18 Saugiklis F1 T 6,3 A X3.18 Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo jungtis: Fazė L1 X1.1 Apsauginio laido jungtis X2.1 Nulinio laido jungtis El. tinklo maitinimas 230 V~ Reguliatorių ir jutiklių plokštė Reikalingus parametrus nustatyti pradedant eksploataciją, žr. nuo 47 psl. Nuoroda Paduodamo vandens temperatūros jutiklis šildymo apytakos ratui su maišytuvu (M3): paduodamo vandens temperatūros jutiklis šildymo apytakos ratui su maišytuvu (M3/ŠR3) jungiamas prie maišytuvo praplėtimo komplekto (priedas). Kištukas Jutiklis Tipas F0.1/F0.2 Lauko temperatūros jutiklis NTC 10 kω F0.2/F0.3 Radijo laikrodžio signalų imtuvas (priedas) DCF F4 Kaupiklio temperatūros jutiklis NTC 10 kω F6 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis viršuje NTC 10 kω F7 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis apačioje NTC 10 kω F11 F12 F13 F14 Primontuojamasis drėgnio jungiklis 24 V (jungtis prie NC-Box arba AC- Box ) Nuoroda Jeigu vėsinant naudojamas primontuojamasis drėgnio jungiklis, uždėti tiltą, nes priešingu atveju šilumos siurblys neįsijungia (pranešimas CA Pirm. apsaugos įtaisas ). Šildymo apytakos rato su maišytuvu M2/ŠR2 paduodamo vandens temperatūros jutiklis Sistemos paduodamo vandens temperatūros jutiklis, su panardinimo gilze, už šildymo vandens kaupiklio Vėsinimo apytakos rato paduodamo vandens temperatūros jutiklis (šildymo apytakos ratas be maišytuvo A1/ŠR1 arba atskiras vėsinimo apytakos ratas SKK) NTC 10 kω NTC 10 kω NTC 10 kω F16 Patalpų temperatūros jutiklis atskiram vėsinimo apytakos ratui NTC 10 kω F20 Išorinio šilumos gamybos įrenginio katilo vandens temperatūra NTC 10 kω F26 Kaupiklio temperatūros jutiklis vėsinimui NTC 10 kω F27 ajb (X25.13/ X25.14) 2-os pakopos šilumos siurblio antrinio apytakos rato paduodamo vandens temperatūros jutiklis 2-os pakopos šilumos siurblio (jei yra) antrinio apytakos rato grįžtamojo vandens temperatūros jutiklis Pt500A (PTC) Pt500A (PTC) 32

33 Montažo eiga Elektrinis prijungimas (tęsinys) Kištukas Jutiklis Tipas avg sva J3 J4 KM magistralė (gyslas galima keisti) Jeigu norima prijungti keletą prietaisų, naudoti KM magistralės skirstytuvą (priedas). KM magistralės abonentas (pavyzdžiai): Maišytuvo praplėtimo komplektas M3/ŠR3 Nuotolinio valdymo įtaisas Vitotrol 200A arba Vitotrol 300B (nuotolinio valdymo įtaise nustatyti šildymo apytakos ratų priskirtį) Praplėtimas EA1, praplėtimas AM1 Vitocom 100, tipo GSM2, komunikacijos sąsaja Modbus 2 (gyslų negalima sukeisti) Energijos skaitiklio jungtis Tiltas Modbus 2 galinei varžai Galinė varža aktyvi (gamyklinė nuostata) Galinė varža neaktyvi Tiltas Modbus 2 pagrindinio / valdomojo įtaiso nuostatai Šilumos siurblio reguliatorius yra valdomasis įtaisas Šilumos siurblio reguliatorius yra pagrindinis įtaisas (gamyklinė nuostata) X18 Modbus 1 Viessmann prietaisai Jeigu norima prijungti daugiau Viessmann prietaisų, įstatyti Modbus skirstytuvą (priedas). X24 LON komunikacinio modulio (priedas) jungtis X31 Kodavimo kištuko jungties vieta a:da Pirminio siurblio ITM signalas a:db Antrinio siurblio ITM signalas a:dc Vandens šildytuvo kaitinimo cirkuliacinio siurblio ITM signalas Montažas 33

34 Montažo eiga Elektrinis prijungimas (tęsinys) Pirminio apytakos rato paduodamos / grįžtamosios temperatūros jutiklio jungtis, 2 pakopų šilumos siurblys Montažas 2. < 42 V Atvaizdavimas 29 as Pirminio apytakos rato paduodamos temperatūros jutiklis ad Pirminio apytakos rato grįžtamosios temperatūros jutiklis Dėmesio! Pažymėti jutiklių linijas. Jutiklių linijas ir išmontuotas linijas (su kištukais as/ad) įtvirtinti pridedamais kabelių rišikliais kartu su kitomis mažos įtampos linijomis. Baseino šildymas Nuoroda Baseino šildymo valdymo signalas siunčiamas KM magistrale per praplėtimą EA1. Jungtis prie praplėtimo EA1 jungti tik pagal tolesnį paveikslėlį. Filtravimo apytakos rato siurblio valdyti šilumos siurblio reguliatoriumi negalima. 34

35 Montažo eiga Elektrinis prijungimas (tęsinys) A 0-10V f-]a [{A DE [{S DE [{D DE [{{] E L1 B N H C D F G L1 N M 1~ Montažas 1 2 K Atvaizdavimas 30 A Praplėtimas EA1 B El. tinklo jungtis 1/N/PE 230 V/50 Hz C Atšakinis lizdas (įrengiamas užsakovo) D Baseino šildymo cirkuliacinio siurblio (priedas) saugiklis ir galios kontaktorius E Tiltas F 3 krypčių perjungimo vožtuvas Baseinas (be el. srovės: šildymo vandens kaupiklio šildymas) G Baseino šildymo cirkuliacinis siurblys (priedas) H Baseino vandens temperatūros reguliavimo termoreguliatorius (bepotencialinis kontaktas: 230 V~, 0,1 A; priedas) K Jungtis reguliatorių ir jutiklių plokštėje El. tinklo jungtis Neįžemintų laidų atskiriamieji įtaisai Pagrindinis jungiklis (jeigu yra) turi vienu metu atjungti nuo el. tinklo visus neįžemintus laidus ne mažesniu kaip 3 mm kontakto tarpu. Papildomai mes rekomenduojame dėl nuolatinės (gedimo) srovės, kuri gali atsirasti dėl efektyviai energiją naudojančių gamybinių priemonių, įrengti visoms srovės rūšims jautrų apsauginį gedimo srovės išjungiklį (FI klasė B ). Jeigu pagrindinis jungiklis neįrengiamas, visus neįžemintus laidus nuo el. tinklo ne mažesniu kaip 3 mm kontakto tarpu turi atskirti prieš sistemą įjungtas linijos apsaugos jungiklis. Pavojus Dėl netinkamai atliktos elektros instaliacijos galimi sužeidimai elektros srove ir žala prietaisui. El. tinklą prijungti ir apsaugos priemonių (pvz., FI grandinę) imtis pagal tokius reikalavimus: IEC VDE taisykles vietinės energijos tiekimo įmonės (ETĮ) technines prijungimo sąlygas (TPS) Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo prijungimo liniją apsaugoti maks. 16 A. 35

36 Montažo eiga El. tinklo jungtis (tęsinys) Montažas Pavojus Jeigu sistemos komponentai neįžeminti, atsiradus gedimui elektros sistemoje gali imti tekėti žmonėms pavojinga elektros srovė. Prietaisas ir vamzdynas turi būti sujungti su namo potencialo išlyginimu. Pavojus Neteisingai priskirtos gyslos gali tapti sunkių sužalojimų ir prietaiso gedimų priežastimi. Nesupainiokite gyslų L ir N. Pasitarus su ETĮ, galios el. grandinių maitinimui galima naudoti įvairius tarifus. Atkreipti dėmesį į ETĮ technines prijungimo sąlygas. Jeigu kompresorius ir (arba) momentinis šildymo vandens šildytuvas (jei yra) eksploatuojamas mažu tarifu (ETĮ blokavimas), nuo skaitiklio spintos į šilumos siurblio reguliatorių reikia nutiesti dar vieną laidą (pvz., 3 x 1,5 mm 2 ) ETĮ blokavimo signalui. arba ETĮ blokavimo signalo liniją ir šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo jungtį (3 x 1,5 mm 2 ) sujungti kartu viename 5 gyslų kabelyje. ETĮ blokavimo priskyrimas (kompresoriui ir (arba) momentiniam šildymo vandens šildytuvui) apsprendžiamas jungties rūšimi ir šilumos siurblio reguliatoriuje nustatytais parametrais. Vokietijoje maitinimo iš el. tinklo blokavimas yra apribotas maks. 3 kartus po 2 valandas per parą (24 h). Šilumos siurblio reguliatorius / elektronika turi būti maitinami be ETĮ blokavimo. Išjungiamųjų tarifų tam naudoti negalima. Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo jungtį (3 x 1,5 mm 2 ) ir ETĮ blokavimo signalo liniją galima sujungti kartu viename 5 gyslų kabelyje. Mes rekomenduojame priedų ir išorinių komponentų, kurie nejungiami prie šilumos siurblio reguliatoriaus, el. tinklo jungtį prijungti prie to paties saugiklio arba bent jau prie tos pačios fazės, kaip ir šilumos siurblio reguliatorius. Prijungus prie to paties saugiklio padidėja saugumas dingus el. srovei. Reikia atsižvelgti į prijungtų vartotojų imamąją srovę. Nuorodos dėl kompresoriaus el. tinklo jungties Dėmesio! Neteisinga fazių seka gali sugadinti prietaisą. Kompresoriaus el. tinklo jungtis turi būti jungiama tik pagal nurodytą fazių seką (žr. prijungimo gnybtus) pagal laikrodžio rodyklę sukančiu sukamuoju lauku. El. tinklo saugiklių kompresoriui charakteristikas žr. Techniniuose duomenyse. El. tinklo prijungimo linijos PE gysla turi būti apie 10 mm ilgesnė už N ir L gyslas. Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo jungtis 230 V~ A maks. 16 A X3.18 L1 X2.1 N X1.1? Atvaizdavimas 31 1/N/PE 230 V / 50 H A El. tinklo prijungimo gnybtai šilumos siurblio reguliatoriuje Nuoroda Šios jungties blokuoti negalima. Apsauga maks. 16 A Normalus tarifas: mažas tarifas su ETĮ šilumos siurblio reguliatoriaus blokavimu negalimas Rekomenduojama el. tinklo prijungimo linija: 3 x 1,5 mm 2 Rekomenduojamas el. tinklo prijungimo laidas su kompresoriaus / momentinio šildymo vandens šildytuvo ETĮ blokavimu: 5 x 1,5 mm 2 Kompresoriaus el. tinklo jungtis (400 V~) 3 / N / PE 400 V/50 Hz? N L3 L2 L1 Atvaizdavimas 32 PE N L3 L2 L1 Jeigu naudojamas mažas tarifas su ETĮ blokavimu, parametrų nustatinėti nereikia. Blokavimo laiku kompresorius neveikia. Rekomenduojama el. tinklo prijungimo linija: 5 x 2,5 mm 2 Maks. linijos ilgis: 50 m Saugikliai priklausomai nuo kompresoriaus galios, žr. techninius duomenis. Galima naudoti mažą tarifą ir ETĮ blokavimą. 36

37 Montažo eiga El. tinklo jungtis (tęsinys) Maitinimas su ETĮ blokavimu ETĮ blokavimas be galios atskyrimo užsakovo pusėje ETĮ blokavimo signalas prijungiamas tiesiai šilumos siurblio reguliatoriuje. Kai aktyvus ETĮ blokavimas, kompresorius išjungiamas kietai, 2-ų pakopų modeliuose (tipai BW + BWS) abu kompresoriai. Parametru Maks. moment. šild. vandens šildyt. galia kai blokuoja ETĮ 790A nustatoma, ar ir kokia pakopa paliekamas veikti momentinis šildymo vandens šildytuvas (jei yra) blokavimo metu. Techninės priežiūros instrukcija Šilumos siurblio reguliatorius Vitotronic 200 Nuoroda Atkreipti dėmesį į technines kompetentingos energijos tiekimo įmonės (ETĮ) prijungimo sąlygas. Montažas Vienos pakopos X3.7 A X3.6 B C kwh kwh D 3/N E 3/N H 4 F 4 Atvaizda-Parodytvimas 63 be saugiklių ir apsauginio FI jungiklio. G 4 A Šilumos siurblio reguliatorius (jungtis prie kontaktų formavimo plokštės) B Momentinis šildymo vandens šildytuvas (jei yra) C Kompresorius D Didelio tarifo skaitiklis E Daugiaadresio valdymo imtuvas (kontaktas atidarytas: blokavimas aktyvus) F Pirminis daugiaadresio valdymo imtuvo saugiklis G Įvadas: TNC sistema H Mažo tarifo skaitiklis 37

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G PRO VITOCAL 300-W PRO. specialistui

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G PRO VITOCAL 300-W PRO. specialistui Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocal 300-G Pro Tipas BW 301.A090 iki 302.A250 Vitocal 300-W Pro Tipas WW 301.A125 iki 302.A300 Galiojimo nuorodos žr. paskutinį puslapį VITOCAL

Διαβάστε περισσότερα

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Techninis aprašymas Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Aprašymas Šie vožtuvai skirti naudoti su AMV(E) 335, AMV(E) 435 arba

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. VITODENS Dujinis kondensacinis katilas 1,9 iki 35,0 kw. Projektavimo instrukcija. VITODENS 200-W Tipas B2HA, B2KA. VITODENS 222-W Tipas B2LA

VIESMANN. VITODENS Dujinis kondensacinis katilas 1,9 iki 35,0 kw. Projektavimo instrukcija. VITODENS 200-W Tipas B2HA, B2KA. VITODENS 222-W Tipas B2LA VIESMANN VITODENS Dujinis kondensacinis katilas 1,9 iki 35,0 kw Projektavimo instrukcija VITODENS 200-W Tipas B2HA, B2KA Pakabinamas dujinis kondensacinis katilas, 3,2 iki 35,0 kw, gamtinėms ir suskystintoms

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Kompaktiška kondensacinė centrinė katilinė 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 120 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 120 Logamax plus GB152-24T

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija 7216 6300 12/2005 LT(LT) Kvalifikuotiems specialistams Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Dujiniai šildymo katilai "Logamax plus GB022-24/24K" Prieš montuodami ir prižiūrėdami atidžiai perskaitykite!

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Karšto vandens šildytuvas $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo ir techninės priežiūros darbus, atidžiai

Διαβάστε περισσότερα

Produktasnebesiūlomas

Produktasnebesiūlomas Speciali saugos instrukcija Rezervuarų matavimo sistema Speciali saugos instrukcija ATEX Produktasnebesiūlomas www.rosemount-tg.com Speciali saugos instrukcija Rosemount TankRadar REX Turinys Turinys

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujiniai kondensaciniai įrenginiai

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujiniai kondensaciniai įrenginiai Dujiniai kondensaciniai įrenginiai 6720808118 (2015/08) LT 6 720 806 997-000.1TD Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3 Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Įžanga Įžanga Mielas (-a) kliente,

Διαβάστε περισσότερα

Logamax plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB ik GB i/35 ik GB i

Logamax plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB ik GB i/35 ik GB i Dujinis kondensacinis įrenginys 6720856652 (2015/11) LT 0010005913-003 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Logamax plus GB172-30 ik GB172-35 i/35 ik GB172-42 i Prieš

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo ir montavimo instrukcija

Naudojimo ir montavimo instrukcija DUJINIS ŠILDYMO IR DINAMINIO REŽIMO KARŠTO VANDENS RUOŠIMO KATILAS Naudojimo ir montavimo instrukcija ISOTWIN C 30 ISOTWIN F 30 H-MOD Naudojimo instrukcija Turinys 1 Bendroji dalis...2 2 Dokumentų saugojimas...2

Διαβάστε περισσότερα

TEDDY Vartotojo vadovas

TEDDY Vartotojo vadovas TEDDY Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TEDDY ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

TRUMAN. Vartotojo vadovas

TRUMAN. Vartotojo vadovas TRUMAN Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TRUMAN ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje)

Διαβάστε περισσότερα

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka WMB 71032 PTM Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató utomatická pračka Používateľská príručka Dokumentu Nr 2820522945_LT / 06-07-12.(16:34) 1 Svarbūs

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo instrukcija

Montavimo instrukcija Montavimo instrukcija Kietojo kuro šildymo katilas 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Galios diapazonas nuo 13,5 kw iki 45 kw 6 720 802 325 (2011/11) LT Turinys Turinys 1 Simbolių paaiškinimas ir

Διαβάστε περισσότερα

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC 60364-6 standartą TURINYS 1. Įžanga 2. Standartai 3. Iki 1000V įtampos skirstomojo tinklo sistemos 4. Kada turi būti atliekami bandymai?

Διαβάστε περισσότερα

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2)

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) Monotonin s funkcijos Tegul turime funkciją f : A R, A R. Apibr žimas. Funkcija y = f ( x) vadinama monotoniškai did jančia (maž jančia) aib je X A, jei x1< x2 iš X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) ( f

Διαβάστε περισσότερα

46 serija. 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės. Greitas, patikimas ir saugus jungimas. tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai

46 serija. 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės. Greitas, patikimas ir saugus jungimas. tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai 46 serija Greitas, patikimas ir saugus jungimas 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės didelis amperažas, maks. 16 A LED indikatorius 12,4 mm pločio tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai

Διαβάστε περισσότερα

Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx

Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx Turinys 1. Saugos instrukcija 3 2. Terminų žodynas 5 3. Apsaugos sistemos struktūra 7 4. Sistemos specifikacijos 8 4.1. Centralių techninės galimybės

Διαβάστε περισσότερα

Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio

Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio . DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija 60 6303 3405 09/2002 LT Naudotojui Naudojimo instrukcija Reguliavimo įtaisai Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ABTOPEЖUM 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Πλυντήριο πιάτων Indaplovė Машинa за прање посуђа Pomivalni stroj ESL 46010 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41

ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41 ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Patikrinkite: - ar įjungta elektra - ar atidarytas dujų čiaupas Selektorių nustatykite ties I

Patikrinkite: - ar įjungta elektra - ar atidarytas dujų čiaupas Selektorių nustatykite ties I INSTRUKCIJA VARTOTOJUI 1. Įjungta/išjungta 2. Temperatūros reguliavimas: - karšto vandens - šildymo 3. Nustatoma norima temperatūra arba darbo režimas 4. Judanti rodyklėlė rodo pasirinktą režimą 5. Šviesos

Διαβάστε περισσότερα

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 ESI4500LOX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

išankstiniu nustatymu

išankstiniu nustatymu RA-N radiatorių ventiliai su integruotu išankstiniu nustatymu Sertifikuotas pagal EN215 Tiesus Kampinis Horizontalusis Kairinis Kampinis su išoriniu sriegiu Taikymas Visus RA-N ventilius galima naudoti

Διαβάστε περισσότερα

lt, Red. 4. GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas

lt, Red. 4. GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas 2750 515-137 lt, Red. 4 GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas Originali instrukcija Šiame dokumente pateikta informacija yra bendrojo pobūdžio ir neapima visų galimų

Διαβάστε περισσότερα

TEDDY. Vartotojo vadovas

TEDDY. Vartotojo vadovas TEDDY Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TEDDY ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

ISOVER GYPROC PERTVAROS IR KONSTRUKCIJOS. Garso izoliacija Atsparumas ugniai

ISOVER GYPROC PERTVAROS IR KONSTRUKCIJOS. Garso izoliacija Atsparumas ugniai ISOVER GYPROC PERTVAROS IR KONSTRUKCIJOS Garso izoliacija Atsparumas ugniai 2017 Psl. Sistema Eskizas PERTVAROS 1) Maksimalus 1 2 Atsparumas ugniai A(GKB) arba H2 (GKBI) DF (GKF) arba DFH2(GKFI) 4 3.40.02

Διαβάστε περισσότερα

TRUMAN. Vartotojo vadovas

TRUMAN. Vartotojo vadovas TRUMAN Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TRUMAN ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje)

Διαβάστε περισσότερα

Leica ICC50 HD Naudojimo instrukcija

Leica ICC50 HD Naudojimo instrukcija Leica ICC50 HD Naudojimo instrukcija Turinys Leica ICC50 HD Įvadas 9 Pagrindai 10 Pagrindai (tęsinys) 11 Leica ICC50 HD apžvalga 12 Išpakavimas 14 Pasiruoškite! Pasiruošimas naudoti 16 Pasiruoškite naudoti!

Διαβάστε περισσότερα

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose lktroų ir skylučių statistika puslaidiikiuos Laisvų laidumo lktroų gracija, t.y. lktroų prėjimas į laidumo juostą, gali vykti kaip iš dooriių lygmų, taip ir iš valtiės juostos. Gracijos procsas visuomt

Διαβάστε περισσότερα

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 2 turinys plokščių radiatoriai charakteristika...4 plokščių radiatoriai charakteristika... 88 Compact... 10 Ventil Compact 200 mm... 91 Ventil Compact...

Διαβάστε περισσότερα

Danfoss šildymo produktų Kainynas 2017

Danfoss šildymo produktų Kainynas 2017 Danfoss šildymo produktų Kainynas 2017 Patalpų komforto reguliatoriai Slėgio temperatūros reguliatoriai Grindų šildymo automatika Šildymo sistemų balansavimas Elektroniniai valdikliai. Reguliavimo vožtuvai

Διαβάστε περισσότερα

201_ m... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE

201_ m... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE 2 priedo 5 priedėlis 201_ m....... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Technologinės patalpos patalpos,

Διαβάστε περισσότερα

Variklių valdymo prietaisai ir elektros spintų komponentai Bendras gaminių katalogas

Variklių valdymo prietaisai ir elektros spintų komponentai Bendras gaminių katalogas R R Ekonomiškai efektyvi alternatyva Variklių valdymo prietaisai ir elektros spintų komponentai Bendras gaminių katalogas Atitinka tarptautinius standartus: C USLISTED www.klinkmann.lt TURINYS Automatiniai

Διαβάστε περισσότερα

Naugarduko g.41, Vilnius Tel Faksas: El. paštas: Web:

Naugarduko g.41, Vilnius Tel Faksas: El. paštas: Web: Vandens tiekimas, drenažas as ir skysčių perpumpavimas Įmon je parduodamų siurblių prekių ženklai: Naugarduko g.41, 03227 Vilnius Tel. 8 5 233 35 82 Faksas: 8 5 213 29 42 El. paštas: naurisa@naurisa.lt

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS 2005 12 13 C 316/25 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ 2005 m. gruodžio 1 d. dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo

Διαβάστε περισσότερα

GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA ATITINKA EN GRADE 2, CLASS II REIKALAVIMUS

GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA ATITINKA EN GRADE 2, CLASS II REIKALAVIMUS GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VADOVASESIM264 INSTALIAVIMO ATITINKA EN 50131-1 GRADE 2, CLASS II REIKALAVIMUS Turinys 1. Bendroji informacija...8 1.1 Paskirtis... 8 2. Techninė specifikacija... 11 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams

Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams Suvestinė Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams Danfoss centralizuoto šildymo padalinys parengė šias rekomendacijas, vadovaujantis p. Marie Louise Petersen, Danfoss

Διαβάστε περισσότερα

PAPILDOMA INFORMACIJA

PAPILDOMA INFORMACIJA PAPILDOMA INFORMACIJA REKOMENDACIJOS, KAIP REIKIA ĮRENGTI, PERTVARKYTI DAUGIABUČIŲ PASTATŲ ANTENŲ ŪKIUS, KAD BŪTŲ UŽTIKRINTAS GEROS KOKYBĖS SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS SIGNALŲ PRIĖMIMAS I. BENDROSIOS

Διαβάστε περισσότερα

Vartotojo vadovas 49PUS PUS7170

Vartotojo vadovas 49PUS PUS7170 Register your product and get support at 7170 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 49PUS7170 55PUS7170 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4

Διαβάστε περισσότερα

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas Techninis pasas ATEX VENTILIATORIAI Techninės priežiūros ir naudojimo vadovas 1 REV. 11/05 1. Ventiliatoriaus tipas 2. Ventiliatoriaus kodas 3.

Διαβάστε περισσότερα

Sausio 13-osios g. 3, Vilniaus m. savivaldybė, Vilniaus m.

Sausio 13-osios g. 3, Vilniaus m. savivaldybė, Vilniaus m. Atestato Nr. 1291 VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA P. Lukšio g. 32 4 aukštas ( Domus galerija ) LT 08222 Vilnius Tel.: 8 5 261 4469, fax.: 8 5 212 4746 V. Maciulevičiaus 51 Vilnius LT-2050 Tel.: 8 5 270

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Elektrinių ir elektros tinklų

Διαβάστε περισσότερα

10/0,4 kv TRANSFORMATORINIŲ

10/0,4 kv TRANSFORMATORINIŲ 0/0,4 kv TRNSFORMTORINIŲ TECHNOLOGINIŲ KORTŲ SĄRŠS. ST-TR-0/0,4-0 Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (be statybinės dalies) ST-TR-0/0,4-02 0 kv įtampos narvelio su jungtuvu keitimas stacionariojoje

Διαβάστε περισσότερα

Praktinis sudėtingų langų mazgų įgyvendinimas. Iššūkiai, atliktų darbų pavyzdžiai

Praktinis sudėtingų langų mazgų įgyvendinimas. Iššūkiai, atliktų darbų pavyzdžiai C 0 Bendras lango(1230x1480): Uw-0,7 W/(m2*K) Stiklo paketas Ug-0,5 W/(m2*K) Lango rėmas IDEAL 8000 ENERGETO. Uf-0,82 W/(m2*K) Armavimo užbaigimo profilis Savaime besiplečianti juosta Savaime besiplečianti

Διαβάστε περισσότερα

Riebalų rūgščių biosintezė

Riebalų rūgščių biosintezė Riebalų rūgščių biosintezė Riebalų rūgščių (RR) biosintezė Kepenys, pieno liaukos, riebalinis audinys pagrindiniai organai, kuriuose vyksta RR sintezė RR grandinė ilginama jungiant 2C atomus turinčius

Διαβάστε περισσότερα

AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Plotis, mm 99,149,199,249,299 Aukštis, mm 199

AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Plotis, mm 99,149,199,249,299 Aukštis, mm 199 AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Statinio sienos bei pertvaros projektuojaos ūrinės iš piros kategorijos akytojo betono blokelių AEROC CLASSIC pagal standartą

Διαβάστε περισσότερα

STATAU ŠILTĄ NAMĄ 2014

STATAU ŠILTĄ NAMĄ 2014 STATAU ŠILTĄ NAMĄ 2014 Pagalbinė priemonė architektams, projektuotojams ir statybininkams STATAU ŠILTĄ NAMĄ 2014 Pagalbinė priemonė architektams, projektuotojams ir statybininkams PRATARMĖ Didėjant energiškai

Διαβάστε περισσότερα

Reaktyviosios galios valdiklis. Eksploatavimo instrukcija

Reaktyviosios galios valdiklis. Eksploatavimo instrukcija Eksploatavimo instrukcija Trumpa instrukcija yra pateikta paskutiniame puslapyje Klaviðas 3 Klaviðas 2 Klaviðas 1 Didþiausia reikðmë Fiksuotos sekcijos Slaptaþodis Talpuminis Reikalinga talpuminë galia

Διαβάστε περισσότερα

(Aiškinamasis raštas, technines specifikacijos, medžiagų žiniaraščiai, grafinė dalis) 3 ŠVOK Šildymo,vėdinimas ir oro kondiocionavimas

(Aiškinamasis raštas, technines specifikacijos, medžiagų žiniaraščiai, grafinė dalis) 3 ŠVOK Šildymo,vėdinimas ir oro kondiocionavimas Nr. 24852 1. PROJEKTO BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS EIL. NR. BYLOS ŽYMUO BYLOS PAVADINIMAS PASTABOS 1 BD Bendroji dalis 2 SA.SK Architektūrinė - konstrukcinė dalys (Aiškinamasis raštas, technines specifikacijos,

Διαβάστε περισσότερα

Skaitmeninė HD vaizdo kamera

Skaitmeninė HD vaizdo kamera 4-447-519-12(1) Skaitmeninė HD vaizdo kamera Naudojimo instrukcija Žiūrėkite taip pat: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ Turinys Nuo ko pradėti Įrašymas/atkūrimas Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas,

Διαβάστε περισσότερα

EWF 1497 HDW2. EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 2 LT Skalbyklė Naudojimo instrukcija 32

EWF 1497 HDW2. EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 2 LT Skalbyklė Naudojimo instrukcija 32 EWF 1497 HDW2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 2 LT Skalbyklė Naudojimo instrukcija 32 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Διαβάστε περισσότερα

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009 1 Integriniai diodai Integrinių diodų pn sandūros sudaromos formuojant dvipolių integrinių grandynų tranzistorius. Dažniausiai integriniuose grandynuose kaip diodai naudojami tranzistoriniai dariniai.

Διαβάστε περισσότερα

Karinių oro pajėgų aviacijos bazė antrojo paieškos gelbėjimo postas. Veiverių g. 132, Kaunas. gelbėjimo postas. Techninis projektas.

Karinių oro pajėgų aviacijos bazė antrojo paieškos gelbėjimo postas. Veiverių g. 132, Kaunas. gelbėjimo postas. Techninis projektas. UAB Šiltas namas LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr. 1512 Lietuvos energijos konsultantų asociacija B_PR_01_FR_11.L1 PROJEKTO UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) KOMPLEKSAS OBJEKTAS PROJEKTAVIMO DARBŲ STADIJA STATYBOS

Διαβάστε περισσότερα

Návod k obsluze MONTAVIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

Návod k obsluze MONTAVIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA HERCULES Green Hercules Eco Therm U26 Návod k obsluze MONTAVIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA Turinys: psl. 1. Pritaikymas ir privalumai...3 2. Katilo techniniai duomenys...4 3. Katilo aprašymas...6 3.1

Διαβάστε περισσότερα

(OL L 344, , p. 1)

(OL L 344, , p. 1) 2006D0861 LT 01.07.2009 001.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS SPRENDIMAS 2006 m. liepos 28 d. dėl transeuropinės paprastųjų

Διαβάστε περισσότερα

Jūsų PRESIDENT JACKSON II ASC iš pirmo žvilgsnio

Jūsų PRESIDENT JACKSON II ASC iš pirmo žvilgsnio Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT JACKSON II ASC iš pirmo žvilgsnio . DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

ISOVER ISOVER TECHNINĖ IZOLIACIJA. Gaminiai, taikymas, montavimas

ISOVER ISOVER TECHNINĖ IZOLIACIJA. Gaminiai, taikymas, montavimas ISOVER 2012.04.01 ISOVER TECHNINĖ IZOLIACIJA Gaminiai, taikymas, montavimas SAINT-GOBAIN koncernas - viena iš pirmojo šimto pasaulyje pirmaujančių pramoninių korporacijų. Koncernas gamina ir tiekia daugelį

Διαβάστε περισσότερα

Šviesos terapijos lempos. 70-2, VITAbright

Šviesos terapijos lempos. 70-2, VITAbright DAVITA Medizinische Produkte GmbH & Co. KG Postfach 2004 D-47518 Kleve Šviesos terapijos lempos VILUX 70, VILUX 70-2, VILUX 100, VITAbright 70, VITAbright 70-2, VITAbright 100 Naudotojo vadovas Gerbiamas

Διαβάστε περισσότερα

Palmira Pečiuliauskienė. Fizika. Vadovėlis XI XII klasei. Elektra ir magnetizmas KAUNAS

Palmira Pečiuliauskienė. Fizika. Vadovėlis XI XII klasei. Elektra ir magnetizmas KAUNAS Palmira Pečiuliauskienė Fizika Vadovėlis XI XII klasei lektra ir magnetizmas KAUNAS UDK 53(075.3) Pe3 Turinys Leidinio vadovas RGIMANTAS BALTRUŠAITIS Recenzavo mokytoja ekspertė ALVIDA LOZDINĖ, mokytojas

Διαβάστε περισσότερα

TECHNINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

TECHNINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 82 UAB Projektų rengimo biuras, įm. k. 302494928, ilniaus m., Kalvarijų g. 24A, atestato nr. 6606 ECHNINIO PROJEKO OKUMENŲ SUĖIES ŽINIARAŠIS ECHNINIO PROJEKO ALYS Žymuo Pavadinimas Bylos (tomo) Nr. B Bendroji

Διαβάστε περισσότερα

Jūsų PRESIDENT JFK II ASC iš pirmo žvilgsnio

Jūsų PRESIDENT JFK II ASC iš pirmo žvilgsnio Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT JFK II ASC iš pirmo žvilgsnio . DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir sureguliuoti

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 1 3 dalis

Matematika 1 3 dalis Matematika 1 3 dalis Vektorių algebros elementai. Vektorių veiksmai. Vektorių skaliarinės, vektorinės ir mišriosios sandaugos ir jų savybės. Vektoriai Vektoriumi vadinama kryptinė atkarpa. Jei taškas A

Διαβάστε περισσότερα

Skalbimo mašinos vartotojo instrukcija

Skalbimo mašinos vartotojo instrukcija Skalbimo mašinos vartotojo instrukcija R1233 R1033 R833 Saugumo technika... 2 Skalbimo mašinos montavimas... 3 Skalbimo mašinos išpakavimas... 3 Bendras skalbimo mašinos vaizdas... 3 Vietos mašinos pastatymui

Διαβάστε περισσότερα

LED TV TV STAR LED22F

LED TV TV STAR LED22F LED TV TV STAR LED22F VARTOTOJO VADOVAS LT TURINYS PERSPĖJIMAS...3 SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS...4 TV LAIKIKLIO SURINKIMAS...5 NUOTOLINIO PULTELIO NAUDOJIMAS...6 ELEMENTŲ MONTAVIMAS...6 ANTENOS PRIJUNGIMAS...7

Διαβάστε περισσότερα

Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas

Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA ELEKTROMECHANIKOS FAKULTETAS MECHATRONIKOS KATEDRA Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas Parengė: doc. dr. Marius Saunoris KAUNAS, 0 TURINYS ĮŽANGINIS ŽODIS...6 3.

Διαβάστε περισσότερα

HENCO TECHNINIS KATALOGAS

HENCO TECHNINIS KATALOGAS HENCO TECHNINIS KATALOGAS HENCO TECHNINIS KATALOGAS ŠILDYMAS VANDENTIEKIS GRINDINIS ŠILDYMAS LT Page HENCO VAMZDŽIAI HENCO PLASTIKINĖS PRESUOJAMOS PVDF JUNGTYS. STANDARTINIŲ DYDŽIŲ JUNGTYS. DIDELIŲ DYDŽIŲ

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco Montavimo ir naudojimo vadovas Montavimo vadovas Montavimo vadovas 1. Montavimas 1.1 Atpažinkite eco termostatą...4 1.2 Pakuotėje...4 1.3 Ventilių adapterių apžvalga...5 1.4 Tinkamo adapterio montavimas...6

Διαβάστε περισσότερα

Disbopox 442 GaragenSiegel

Disbopox 442 GaragenSiegel Sustiprinta anglies (karbono) pluoštu, vandeninė, 2-jų komponentų epoksidinės dervos danga garažų, sandėlių, rūsių grindims. Produkto aprašymas Paskirtis Savybės Mineralinės grindų ir kietojo asfalto išlyginamosios

Διαβάστε περισσότερα

1 teorinė eksperimento užduotis

1 teorinė eksperimento užduotis 1 teorinė eksperimento užduotis 2015 IPhO stovykla DIFERENCINIS TERMOMETRINIS METODAS Šiame darbe naudojame diferencinį termometrinį metodą šiems dviems tikslams pasiekti: 1. Surasti kristalinės kietosios

Διαβάστε περισσότερα

Daugiasluoksnės plokštės sienoms ir stogams

Daugiasluoksnės plokštės sienoms ir stogams Daugiasluoksnės plokštės sienoms ir stogams Daugiasluoksnės plokštės sienoms ir stogams 1 Projektavimas Karkasas Sienos ir stogas Montavimas Ruukki - metalo ekspertas, kuriuo Jūs galite pasitikėti, kai

Διαβάστε περισσότερα

PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR)

PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR) PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR) 2011 m. balandžio 11 d. KAUNAS Turinys Bendrosios nuostatos 3 Poliuretano (PUR) purškiamųjų

Διαβάστε περισσότερα

STOGAS PLOKŠTELĖS DACORA PLANAVIMAS IR PRITAIKYMAS 2012 VASARA

STOGAS PLOKŠTELĖS DACORA PLANAVIMAS IR PRITAIKYMAS 2012 VASARA STOGAS FASADAS INTERJERAS PLOKŠTELĖS DACORA PLANAVIMAS IR PRITAIKYMAS 12 VASARA PLOKŠTELIŲ DACORA APRAŠYMAS Vokiskas dengimas 30 x 40 Deutsche Deckung 30x40 Kilpinis dengimas, nupjautasis x Geschaulfte

Διαβάστε περισσότερα

Aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, medžiagų žiniaraštis, grafinė

Aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, medžiagų žiniaraštis, grafinė 1. PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS EIL. NR. DOKUMENTO ŽYMUO BYLOS PAVADINIMAS PASTABOS 1 BD Bendroji dalis 2 SA.SK Architektūrinė - konstrukcinė dalys (Aiškinamasis raštas, technines specifikacijos,

Διαβάστε περισσότερα

Onnimarkkinat. Profesionalų pasirinkimas SAMSUNG HMX-Q10BP/EDC vaizdo kameros

Onnimarkkinat. Profesionalų pasirinkimas SAMSUNG HMX-Q10BP/EDC vaizdo kameros Onnimarkkinat 2011. 10. 03. 2011. 10. 14. Profesionalų pasirinkimas Pagrindinis prizas 5 SAMSUNG HMX-Q10BP/EDC vaizdo kameros DAUGIAU NEI 300 PREKIŲ NEĮTIKĖTINAI MAŽOS KAINOS DAUGIAU NEI 25 GAMINTOJAI

Διαβάστε περισσότερα

STYROFOAM sprendimai. Mėlynoji ekstruzinio putų polistireno- XPS izoliacinė medžiaga. Kokybiška izoliacija, kuria galite pasitikėti

STYROFOAM sprendimai. Mėlynoji ekstruzinio putų polistireno- XPS izoliacinė medžiaga. Kokybiška izoliacija, kuria galite pasitikėti STYROFOAM sprendimai Mėlynoji ekstruzinio putų polistireno XPS izoliacinė medžiaga Kokybiška izoliacija, kuria galite pasitikėti Turinys. STYROFOAM mėlyna kokybiška izoliacinė medžiaga.... Pamatinių konstrukcijų

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas. Wavin OPTIMA. Wavin vidaus kanalizacijos sistema. Tinkamiausi sprendimai. vidaus kanalizacijos projektams

Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas. Wavin OPTIMA. Wavin vidaus kanalizacijos sistema. Tinkamiausi sprendimai. vidaus kanalizacijos projektams Wavin Baltic 2008 vasaris Wavin OPTIMA Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas Wavin vidaus kanalizacijos sistema Tinkamiausi sprendimai vidaus kanalizacijos projektams Turinys Sistema, PVC vamzdžių

Διαβάστε περισσότερα

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR :2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR :2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. D1-62 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 2.05.20:2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas

Διαβάστε περισσότερα

AUTOMATINIO VALDYMO TEORIJA

AUTOMATINIO VALDYMO TEORIJA Saulius LISAUSKAS AUTOMATINIO VALDYMO TEORIJA Projekto kodas VP1-.-ŠMM-7-K-1-47 VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas Vilnius Technika 1 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS

Διαβάστε περισσότερα

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI 1 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS (Viešoji įstaiga, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r., tel.: 837 752300, faks.: 837 397500, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, į.k.

Διαβάστε περισσότερα

Návod k obsluze KATILO MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

Návod k obsluze KATILO MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA Hercules FANDA U26 Návod k obsluze KATILO MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA Turinys: psl. 1. Katilo paskirtis ir privalumai...3 2. Katilo techniniai duomenys...4 3. Katilo aprašymas...6 3.1 Katilo konstrukcija...6

Διαβάστε περισσότερα

Darbovietėse naudojami saugos ir sveikatos ženklai

Darbovietėse naudojami saugos ir sveikatos ženklai Darbovietėse naudojami saugos ir sveikatos ženklai Darbovietėse naudojami saugos ir sveikatos ženklai Įvadas Ši informacinė medžiaga parengta vadovaujantis Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo

Διαβάστε περισσότερα

AKREDITAVIMO SRITIS. Bandymo/tyrimo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas Vilnius, Žolyno g. 36, Antakalnio g. 10

AKREDITAVIMO SRITIS. Bandymo/tyrimo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas Vilnius, Žolyno g. 36, Antakalnio g. 10 1 (23) puslapis NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS Žolyno g. 36, Antakalnio g. 10, Vilnius Aušros g. 44, Kaunas Bijūnų g. 6, Klaipėda Dubijos g. 40, Šiauliai AKREDITAVIMO SRITIS

Διαβάστε περισσότερα

ESIM364 GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VARTOTOJO VADOVAS ATITINKA EN GRADE 3, CLASS II REIKALAVIMUS

ESIM364 GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VARTOTOJO VADOVAS ATITINKA EN GRADE 3, CLASS II REIKALAVIMUS ESIM364 GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VARTOTOJO VADOVAS ATITINKA EN 50131-1 GRADE 3, CLASS II REIKALAVIMUS Vartotojo Vadovas v1.4 Suderinama su ESIM364 v02.10.01 ir vėlesne Saugos informacija Kad užtikrinti

Διαβάστε περισσότερα

Išorinės duomenų saugyklos

Išorinės duomenų saugyklos Išorinės duomenų saugyklos HDD, SSD, sąsajos 5 paskaita Išorinė atmintis Ilgalaikiam informacijos (programų ir duomenų) saugojimui kompiuteriuose naudojami: standieji diskai; lankstieji diskeliai (FDD);

Διαβάστε περισσότερα

Skaitmeninis tachografas DTCO 1381

Skaitmeninis tachografas DTCO 1381 Skaitmeninis tachografas DTCO 1381 Versijos 2.0 2.1 Vartotojo vadovas savininkui ir vairuotojui DTCO SmartLink (galima funkcija) www.dtco.vdo.com Duomenys apie leidinį Gerbiamieji vartotojai, Skaitmeninis

Διαβάστε περισσότερα

ETA-07/0110. Europos techninis liudijimas. Europos techninių liudijimų organizacija. Prekybinis pavadinimas. Ul. Stolarska 8 PL Żywiec

ETA-07/0110. Europos techninis liudijimas. Europos techninių liudijimų organizacija. Prekybinis pavadinimas. Ul. Stolarska 8 PL Żywiec Europos techninis liudijimas ETA-07/0110 Prekybinis pavadinimas Liudijimo savininkas Statybos produkto rūšis ir paskirtis BOLIX S BOLIX S.A. Ul. Stolarska 8 PL 34-300 9710 Żywiec Sudėtinės išorės šilumos

Διαβάστε περισσότερα

Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių keitimas (TPD reg. Nr )

Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių keitimas (TPD reg. Nr ) 2012 m. specialiojo plano sprendinių keitimas (TPD reg. Nr. 00112000609) Planavimo organizatorius: Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Specialiojo plano rengėjas: UAB AF-Consult Direktorius

Διαβάστε περισσότερα

STOGAS FASADAS INTERJERAS. Banguoti lakštai. Planavimas ir pritaikymas

STOGAS FASADAS INTERJERAS. Banguoti lakštai. Planavimas ir pritaikymas STOGAS FASADAS INTERJERAS Turinys Savybės Savybės / Sertifikatai 4 Banguotų lakštų gamyba Banguotų lakštų gamyba / Banguotų lakštų gamybos schema 5 Techninė informacija P75 profilis CB40 profilis (Klasika

Διαβάστε περισσότερα

Aviacinės elektronikos pagrindai

Aviacinės elektronikos pagrindai Antanas Savickas Aviacinės elektronikos pagrindai Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023 Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus

Διαβάστε περισσότερα

Ląstelės biologija. Laboratorinis darbas. Mikroskopavimas

Ląstelės biologija. Laboratorinis darbas. Mikroskopavimas Ląstelės biologija Laboratorinis darbas Mikroskopavimas Visi gyvieji organizmai sudaryti iš ląstelių. Ląstelės yra organų, o kartu ir viso organizmo pagrindinis struktūrinis bei funkcinis vienetas. Dauguma

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES)

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2012 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 353/31 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1230/2012 2012 m. gruodžio 12 d. kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Διαβάστε περισσότερα

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference Türkçe Kullanma kılavuzu Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija Ελληνικά Lietuviška Quality makes the Difference ComfortTube System ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύμβολα επάνω στη συσκευασία...25 Υποδείξεις προειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

PARAIŠKA TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI NR.T-V.7-V-2/2014 PAKEISTI

PARAIŠKA TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI NR.T-V.7-V-2/2014 PAKEISTI PARAIŠKA TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI NR.T-V.7-V-2/2014 PAKEISTI [1 ] [1 ] [0 ] [ 0] [ 1] [2 ] [ 4] [ 5] [ 0] (Juridinio asmens kodas) AB Grigiškės, Vilniaus g.10, Grigiškės, LT-27101,

Διαβάστε περισσότερα

: : S : : S 100% CELLULOSE : : G

: : S : : S 100% CELLULOSE : : G T H E R MOF L O C Termoizoliacinė medžiaga, gaminama iš celiuliozės : : h o t p a p e r v i s i e m s t a u p a n t i e m s e n e r g i j ą! : : P r o t i n g o a p š i l t i n i m o l i n k! : : S t o

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συστήματα φόρτισης συσσωρευτών / Τεχνολογία συγκόλλησης / Ηλεκτρονικά συστήματα ηλιακής ενέργειας ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συσκευή πολλαπλών λειτουργιών για μέγιστη σταθερότητα παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

Matavimo priemonės tikriems profesionalams. Praktiškos. Patvarios. Prieinamos. Optimaliai patogios.

Matavimo priemonės tikriems profesionalams. Praktiškos. Patvarios. Prieinamos. Optimaliai patogios. Matavimo priemonės tikriems profesionalams Praktiškos. Patvarios. Prieinamos. Optimaliai patogios. 2014 Žinių ir patirties pakeisti neįmanoma. Kaip ir tikslių matavimo įrankių. Todėl tikri profesionalai

Διαβάστε περισσότερα

MECHATRONINIŲ TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ MONTAVIMO, PRIEŽIŪROS, VALDYMO IR REMONTO TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMOS MOKYMO MEDŽIAGA

MECHATRONINIŲ TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ MONTAVIMO, PRIEŽIŪROS, VALDYMO IR REMONTO TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMOS MOKYMO MEDŽIAGA UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PROJEKTAS PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS (NR. VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001) MECHATRONINIŲ TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ

Διαβάστε περισσότερα