Προετοιµασία/σχεδιασµός της διδασκαλίας. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (δ.φ.) (Σ.Σ.Φιλολ. Αιτωλ/νίας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προετοιµασία/σχεδιασµός της διδασκαλίας. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (δ.φ.) (Σ.Σ.Φιλολ. Αιτωλ/νίας)"

Transcript

1 Προετοιµασία/σχεδιασµός της διδασκαλίας "σχολικών" ποιηµάτων του Γιάννη Ρίτσου ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (δ.φ.) (Σ.Σ.Φιλολ. Αιτωλ/νίας) Οι διδακτικές προσεγγίσεις πέντε "σχολικών" ποιηµάτων του Γιάννη Ρίτσου 1 που ακολουθούν συναπαρτίζουν την Εισήγησή µου στην "Ηµερίδα-Σεµινάριο για τη διδασκαλία των ποιηµάτων του Γιάννη Ρίτσου που εµπεριέχονται στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυµνασίου και Λυκείου", που οργανώσαµε οι Σχολικοί Σύµβουλοι Φιλολόγων ΑιτωλοΑκαρνανίας, στις , στο Αγρίνιο. Στόχος 2 της Εισήγησής µου δεν ήταν απλώς να παρουσιάσω πέντε "δειγµατικές διδασκαλίες" ερµηνευτικής προσέγγισης ποιηµάτων του Γιάννη Ρίτσου. 3 Ο ουσιαστικός στόχος µου ήταν να καταδείξω ότι, κατά τη µεθόδευση της διδασκαλίας µου, λαµβάνω υπόψη µου και τους τρεις κύριους άξονες 4 αυτής της µεθόδευσης, δηλ. σχεδιασµό => διεξαγωγή => αξιολόγηση, και µάλιστα στη διάσταση της αλληλοεξάρτησής τους. Με άλλα λόγια, ο ίδιος ο σχεδιασµός στο στάδιο της προετοιµασίας µου θα αποτελέσει και τα βήµατα της διδακτικής πορείας κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας µου στη Τάξη, ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της µαθησιακής διαδικασίας, 5 µε τελευταίο βήµα την αξιολόγησή της. Για να δείξω, λοιπόν το εφικτό αυτού του είδους σχεδιασµού διδακτικής προσέγγισης και ερµηνευτικής πορείας στη διδασκαλία ποιηµάτων, προετοίµασα έτσι τα πέντε ερµηνευτικά σχεδιάσµατα, ώστε και τα πέντε µαζί να µην υπερβαίνουν τον χρόνο των είκοσι λεπτών κατά την ανάγνωσή τους ενώπιον των καθηγητών/τριών, κατά την Ηµερίδα. Τούτο είχε την εξής σκοπιµότητα: Να κατανοήσουν οι συνάδελφοι/σες Φιλόλογοι ότι δεν κάνω απλή τετράλεπτη ανάγνωση µιας διδασκαλίας ερµηνείας ποιήµατος, αλλά υποδεικνύω το πώς χρησιµοποιώ, καλύτερα πώς λειτουργεί το «ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ», κατά την πορεία διδασκαλίας στην Τάξη. Στην Εισήγησή µου, δηλαδή, κάθε µια από τις πέντε «διδασκαλίες» ανάλογων ποιηµάτων συγκροτεί και ένα 1 Για τη γνωριµία µε το έργο του Γιάννη Ρίτσου πολύτιµη είναι η έκδοση Ανθολογία Γιάννη Ρίτσου, επιλογή Χρύσα Προκοπάκη, ("Κέδρος", Αθήνα 2002 β έκδ.). Επίσης: -Αικατερίνη Μακρυνικόλα, Βιβλιογραφία Γιάννη Ρίτσου , ("Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας" - Σχολή Μωραϊτη, Αθήνα 1993). -Ρίτσος Γιάννης, Επιτοµή, φιλολογική επιµέλεια Γιώργος Βελουδής, ("Κέδρος" 1977). 2 Περί της αξίας και της σηµασίας προκαθορισµού των ιδακτικών Στόχων, βλ.: -Νεραντζής Ι., Φιλολογώ και ιδάσκω, (εκδ. «Carpe Diem - Βιβλιοπωλείο "Εν πλω"», Ιωάννινα 2009), σ Bloom B.S. & Krathwohl D.R., Ταξινοµία διδαχτικών στόχων. τόµος Α : Γνωστικός Τοµέας, (µετάφρ. Αλεξάνδρα Λαµπράκη-Παγανού, 1986, εκδ. «Κώδικας»), και τόµος Β : Συναισθηµατικός Τοµέας. (µετάφρ. Αλεξάνδρα Λαµπράκη-Παγανού, 1991, εκδ. «Κώδικας»). 3 -Επιλέγουµε, µεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες µελέτες για το έργο του Γιάννη Ρίτσου: -Γεωργακόπουλος., - Κλείτσας Β. - Τσιάβος Γ. - Τσιαπλές Γ. - Νεραντζής Ι., Νεοελληνική Λογοτεχνία και Γλώσσα: Το Γνωστικό αντικείµενο, Ερµηνευτικές Αναλύσεις - Γραµµατολογία - ιδακτική, (εκδ. Κοκοτσάκη, Αθήνα 2008). -Πρεβελάκης Παντελής, Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος: Συνολική θεώρηση του έργου του, ("Κέδρος", 1983). -Τοπούζης Κ., Γιάννης Ρίτσος: Πρώτες σηµειώσεις στο έργο του: Α Η Σονάτα του σεληνόφωτος - Όταν έρχεται ο ξένος - Η Γέφυρα, ("Κέδρος" 1979). -Αφιέρωµα στον Γιάννη Ρίτσο, από τις εκδ. "Κέδρος", Αθήνα Βελουδής Γ., Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, ("Κέδρος" 1984). -Βελουδής Γ., Γιάννης Ρίτσος: Προβλήµατα µελέτης του έργου του, ("Κέδρος" 1982). - ιαλησµάς Στέφ., Εισαγωγή στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, ("Επικαιρότητα" 1984). -Περιοδικό Ελίτροχος [Πάτρας], τεύχ. 4-5, Καρβέλης Τάκης, "Ρωµιοσύνη", Η νεώτερη ποίηση: Θεωρία και πράξη, ("Κώδικας", 1983), σσ Νικολουδάκη-Σουρή Ελπινίκη, "Γ. Ρίτσου: Ρωµιοσύνη. Η αφηγηµατική σύνταξη, τα στερεά σύµβολα και ο ποιητικός νεωτερισµός ενός σύγχρονου έπους", Φιλολογική, τχ , 1990, σ Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Τρεις οµιλίες, Π.Ε.Φ., χ.χ. -Πιερά Ζεράρ, Γιάννης Ρίτσος. Η µακρά πορεία ενός ποιητή, (µτφρ. Ελ. Γαρίδη, "Κέδρος" 1978). -Ρίτσος Γιάννης, "Σαν εισαγωγή στις Μαρτυρίες", Μελετήµατα, ("Κέδρος" 1974), σ Στον προγραµµατισµό, οργάνωση, µεθόδευση και διεξαγωγή της διδασκαλίας κινούµαστε βασικά σε τρεις άξονες: (Ι) Σχεδιασµός (άλλως αρχιτεκτονική) της διδασκαλίας, ή στάδιο προετοιµασίας της διδασκαλίας του µαθήµατος στο σπίτι. (= Οργάνωση της ύλης και των δραστηριοτήτων). (ΙΙ) ιεξαγωγή (άλλως "στρατηγική") της διδασκαλίας, ή στάδιο της διδασκαλίας του µαθήµατος εντός τάξεως. (= Οργάνωση της τάξης και διεξαγωγή του µαθήµατος). (ΙΙΙ) 'Ελεγχος/αξιολόγηση αποτελέσµατος, µέσω της σχολικής επίδοσης των µαθητών. (= Στάδιο αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης). Για εκτενέστερη ενηµέρωση βλ.: -Νεραντζής Ι., Φιλολογώ και ιδάσκω, (εκδ. «Carpe Diem - Βιβλιοπωλείο "Εν πλω"», Ιωάννινα 2009), σ Κουτσάκος Ι., Σύγχρονη ιδακτική, (Λευκωσία ), σσ Αντωνιάδης Λέανδρος, Η ιδακτική της Ιστορίας, (Αθήνα 1995), σσ Ξωχέλλης Παναγ., Η ιδασκαλία της Ιστορίας στο Γυµνάσιο και το Λύκειο. Ερευνητική συµβολή στη ιδακτική της Ιστορίας, (Θεσσαλονίκη, 1987), σσ Η αξία του δασκάλου και του καθηγητή κρίνεται µε γνώµονα το µαθησιακό αποτέλεσµα που µένει στο ακροατήριό του ύστερα από κάθε διδασκαλία του. Για τη µεθόδευση της διδασκαλίας ως αντικείµενο της σύγχρονης ιδακτικής, βλ.: -Ξωχέλης Παναγ., Παιδαγωγική του Σχολείου. (Θεσσαλονίκη, ). -Ξωχέλης Παναγ., (1987), Η ιδασκαλία της Ιστορίας στο Γυµνάσιο και το Λύκειο. Ερευνητική συµβολή στη ιδακτική της Ιστορίας, (Θεσσαλονίκη, 1987). -Φλουρής Γιώργ., Η Αρχιτεκτονική της ιδασκαλίας και η ιαδικασία της Μάθησης, (1992). -Αντωνιάδης Λέανδρος, (1995) Η ιδακτική της Ιστορίας, (Αθήνα 1995).

2 2 «ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ». Από αυτή την οπτική γωνία θέλω να δούν και να αναγνώσουν την Εισήγησή µου οι Συνάδελφοι/σες Φιλόλογοι. 6 Γίνεται, τοιουτοτρόπως, αποδείξιµο, µε παραδείγµατα τα υπό πραγµάτευση ποιήµατα του Γιάννη Ρίτσου, ότι προετοιµασία µαθήµατος σηµαίνει σχεδιασµός των βηµάτων της διδακτικής πορείας κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος στη Τάξη. Παραδίδω την πρότασή µου αυτή, σχεδιασµού διδακτικής πορείας ερµηνευτικής ποιήµατος, στην κρίση των Συναδέλφων/σών, ως ευκαιρία πειραµατισµού 7 και µόνον. Αυτοί λειτουργούν στη µυσταγωγία του µαθήµατος στη Τάξη. Συνεπώς, αυτοί µόνο µπορούν να κρίνουν, να εγκρίνουν ή να κατακρίνουν, της πρότασης το αξιόλογον. Εκ παραλλήλου, η εισήγησή µου έχει να κάνει µε την επιλογή του µηχανισµού αποκωδικοποίησης που θα επιλέξουµε, προκειµένου να καθοδηγήσουµε τους µαθητές να «ξεκλειδώνουν», τουτέστιν να ερµηνεύουν, τα ποιήµατα του Γιάννη Ρίτσου που εµπεριέχονται στα εγχειρίδια της Μέσης Εκπαίδευσης. Και ας γίνουµε πρώτα οι ερµηνευτές του ποιήµατος στο οποίο τα «τζιτζίκια στήσαν το χορό»: Τζιτζίκια στήσαν το χορό Τζιτζίκια στήσαν το χορό στο ντάλα µεσηµέρι και στέκουν γύρω τα παιδιά και παίζουν παλαµάκια. Μια πεταλούδα διάφανη, πορτοκαλιά και µαύρη, στου γέρου κόσµου στάθηκε τα φρύδια επάνω, αντήλιο, κι έπαιζε και κρυφόγνεφε της πίκρας µαντιλάκι. (Γιάννης Ρίτσος, Παιχνίδια τ ουρανού και του νερού, Κέδρος) Το φυσιολατρικό περιεχόµενο του αποσπάσµατος «Τζιτζίκια στήσαν το χορό», από την ενότητα ΧΙΙΙ της συλλογής, Παιχνίδια τ ουρανού και του νερού (1964), «ξεκλειδώνει» στη διδακτική µας πορεία µε «κλειδί» το «µοτίβο της αντιπαράθεσης»: ηλαδή, προϊδεάζουµε τα παιδιά, µε καταγραφήαντιπαράθεση στον πίνακα των δύο αντιτιθέµενων αξόνων του ποιήµατος: Συγκεκριµένα, τους εξηγούµε ότι: το απόσπασµα αυτό του Ρίτσου δεν περιορίζεται στην αισιόδοξη διάσταση της ανεµελιάς των παιδιών, αλλά αντιπαραθέτει σ αυτήν µε ρεαλισµό τις δυσκολίες και τις πίκρες της ζωής των ενηλίκων. Τούτη η αντιπαράθεση δοµείται σε δύο ενότητες: Στην πρώτη, (στίχοι 1-4), έχουµε το χαρούµενο παιχνίδι των παιδιών στη φύση. Γι αυτά το αγροτικό φυσικό περιβάλλον είναι τόπος παιχνιδιού, γιορτής, οµορφιάς και γνώσης. Τα παιδιά συµµετέχουν στον καλοκαιριάτικον οργασµό της φύσης µε τα τραγούδια και τα παλαµάκια τους. Στη δεύτερη ενότητα, (στίχοι 5-10), όµως, µια πεταλούδα παιχνιδίζει στο µέτωπο ενός ηλικιωµένου δουλευτή της γης που µοχθεί µέσα στο «ντάλα µεσηµέρι» στην ελληνική ύπαιθρο. Εύκολα πλέον κατανοούν οι µαθητές ότι: αυτές οι δύο ενότητες-εικόνες στήνονται από τον ποιητή αντικριστά και αντιθετικά. Συνδέονται όµως µεταξύ τους χάρη στην πεταλούδα. Με αυτό το ερµηνευτικό «κλειδί» αποκωδικοποιείται πλέον εύκολα το θέµα του συγκεκριµένου αποσπάσµατος που είναι η διάθεση που γεννιέται στις ψυχές των παιδιών, (= η αισιοδοξία και η χαρά, η ανεµελιά και το κέφι), από την επαφή τους µε την οµορφιά του φυσικού περιβάλλοντος όπως είναι αυτό τις µεσηµεριάτικες ώρες του καλοκαιριού µε τον καυτό ήλιο. Αλλωστε, ο κόσµος και η φύση ανήκει στα νιάτα και στην οµορφιά και τη ζωντάνια τους. Ετσι, ο Γιάννης Ρίτσος παρακινεί τους µικρούς αναγνώστες να προσεγγίσουν τα ζώα και τα πουλιά, να αγαπήσουν τη φύση και ό,τι οµορφαίνει τη ζωή. 6 Αντίστοιχα παραδείγµατα τέτοιου είδους προγραµµατισµού και προετοιµασίας όλων των Φιλολογικών Μαθηµάτων, δες - Νεραντζής Ι., Φιλολογώ και ιδάσκω, (εκδ. «Carpe Diem -Βιβλιοπωλείο "Εν πλω"», Ιωάννινα 2009). Το αυτό επισηµάνθηκε στο Συνέδριο του Σεριζί: Η ιδασκαλία της Λογοτεχνίας, Σεριζί Γαλλίας, 22-29/7/1969 [1971] = έκδοση στα ελληνικά το 1985 από τις εκδόσεις Επικαιρότητα, µε τίτλο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΡΙΖΙ, ιεύθυνση Serge Doubrovsky & Tzvetan Todorov, Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. 7 Και ο Μιχάλης Μερακλής, στο ερώτηµα ποιά είναι η καταλληλότερη µέθοδος για την ανάλυση ενός λογοτεχνικού κειµένου, απαντά πως είναι καταλληλότερη η µέθοδος εκείνη που δεν αποβαίνει τυραννική µε τη µονοµέρεια και την αποκλειστικότητά της, αλλά επιτρέπει τον συνδυασµό των µεθόδων. ες σχετ. Μερακλής Μιχ., «Ο σχολικός Γιάννης Ρίτσος», ΝΕΑ ΠΑΙ ΕΙΑ, τχ. 55, 1990, σ

3 3 Το άλλο ποίηµα του Γιάννη Ρίτσου, «Πρωινό άστρο»: Πρωινό άστρο Κοριτσάκι µου, θέλω να σου φέρω τα φαναράκια των κρίνων να σου φέγγουν τον ύπνο σου. Θέλω να σου φέρω ένα περιβολάκι ζωγραφισµένο µε λουλουδόσκονη πάνω στο φτερό µιας πεταλούδας για να σεργιανάει το γαλανό όνειρό σου. Θέλω να σου φέρω ένα σταυρουλάκι αυγινό φως δύο αχτίνες σταυρωτές απ τους στίχους µου να σου ξορκίζουν το κακό να σου φωτάνε µη µου σκοντάψεις, κοριτσάκι, έτσι γυµνόποδο και τρυφερό στ αγκάθι κ ενός ίσκιου Κοιµήσου. Να µεγαλώσεις γρήγορα. Εχεις να κάνεις πολύ δρόµο, κοριτσάκι, κ έχεις δυο πεδιλάκια µόνο από ουρανό. Κοιµήσου. Το πρόσωπο τής µητερούλας φέγγει πάνω απ τους ρόδινους λοφίσκους τού ύπνου σου εαρινό φεγγάρι ανάµεσα από τα στάχυα τής έγνοιας της και τα τριαντάφυλλα τών τραγουδιών µου. Κοιµήσου κοριτσάκι. Είναι µακρύς ο δρόµος. Πρέπει να µεγαλώσεις. Είναι µακρύς µακρύς µακρύς ο δρόµος. Αυτό το ποίηµα, λοιπόν, του Γιάννη Ρίτσου, «Πρωινό άστρο», είναι η πρώτη από τις δέκα εννέα (19) αυτοτελείς ενότητες της οµώνυµης ποιητικής σύνθεσης, Πρωινό άστρο, που την έγραψε ο ποιητής το 1955 για τη νεογέννητη κόρη του Ερη). Θέµα τους έχουν την επιθυµία του ποιητή να φτιάξει έναν κόσµο µε ειρήνη και δικαιοσύνη, όπου θα υπάρχει όραµα και ελπίδα, ισότητα και ελευθερία. Έναν κόσµο δηλαδή βγαλµένον από την παιδική φαντασία. Τούτο θα πρέπει να το προσέξουµε και να το προσέξουν και τα παιδιά. Γιατί, στη διδακτική µας πορεία θα πρέπει να αναχθούµε από το θέµα τής υπό διδαχήν αυτοτελούς ενότητας στο θέµα ολόκληρης της οµώνυµης ποιητικής σύνθεσης, όπου, µέσα από την πατρική αγάπη και τρυφερότητα, ο ποιητής προβάλλει το όραµα ενός καλύτερου κόσµου, δίκαιου και ειρηνικού. Κλειδιά της ερµηνείας µας, λοιπόν, θα είναι: -Αφενός, ο προσανατολισµός των µαθητών στον στόχο του ποιητή στη συγκεκριµένη ενότητα που είναι να εκφράσει µε λυρισµό την τρυφερή αγάπη για τη νεογέννητη κορούλα του, καθώς και την προστατευτική του διάθεση και την έγνοια του για το µέλλον της. -Αφετέρου, η επισήµανσή µας στους µαθητές ότι όλο το ποίηµα λειτουργεί µε εικόνες. Στην ερµηνευτική µας πορεία οδηγητή θα έχουµε την καταδήλωση ότι το ποίηµα είναι ένα νανούρισµα του πατέρα για τη νεογέννητη κόρη του. Με αυτή την καταδήλωση-«κλειδί», που γράφουµε στον πίνακα, ελέγχουµε αν ο στόχος µας αυτός που θέσαµε οδήγησε πράγµατι στην κατανόηση εκ µέρους των µαθητών του θέµατος του ποιήµατος που είναι η τρυφερή αγάπη του ποιητή

4 4 προς τη νεογέννητη κόρη του, αγάπη την οποία εκφράζει µε υποσχέσεις για το µέλλον και µε ευχές σε µορφή λυρικού νανουρίσµατος που δοµείται σε δύο ενότητες: Στις τρεις πρώτες στροφές έχουµε τα δώρα του πατέρα στη νεογέννητη κόρη του. Στις τρεις τελευταίες στροφές έχουµε το νανούρισµα του πατέρα και την έγνοια του να προστατεύσει το παιδί από τους κινδύνους. Το έτερο ποίηµα, είναι «Το άσπρο ξωκλήσι»: Το άσπρο ξωκλήσι Τ άσπρο ξωκλήσι στην πλαγιά, κατάγναντα στον ήλιο, πυροβολεί µε το παλιό, στενό παράθυρό του, Και την καµπάνα του αψηλά, στον πλάτανο δεµένη, τηνε κουρντίζει ολονυχτίς για του Αϊ-Λαού τη σκόλη. (συλλογή, εκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας [1968]) Στο ποίηµα αυτό, «Το άσπρο ξωκλήσι», που ανήκει στη συλλογή, εκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας (1968), που ανήκει στη συλλογή, εκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας (1968), η διδακτική µας πορεία θα έχει αφετηρία το θέµα του ποιήµατος (= ένα από τα λευκά ξωκλήσια του ελληνικού τοπίου), ενώ κατάληξη θα είναι η σύζευξη του θρησκευτικού στοιχείου µε τις εκφάνσεις του λαϊκού βίου και πολιτισµού. Βήµα-βήµα, οι µαθητές συνειδητοποιούν ότι ο ποιητής επιλέγει ένα λιτό ξωκλήσι και το παρουσιάζει ως στοιχείο οργανικά δεµένο µε το ελληνικό φυσικό περιβάλλον, µε το θρησκευτικό συναίσθηµα και µε τον λαϊκό βίο και πολιτισµό. Το επιτυγχάνει µε τους δύο θεµατικούς άξονες της δοµής του κειµένου: Στην πρώτη ενότητα-άξονα (= πρώτη στροφή), δίνει την εικόνα του άσπρου ξωκλησιού. Στη δεύτερη ενότητα-άξονα (= δεύτερη στροφή), προβαίνει στη σύζευξη του θρησκευτικού στοιχείου µε τις εκφάνσεις του λαϊκού βίου και πολιτισµού. Σ αυτούς τους δύο άξονες στηρίζεται και ο στόχος του ποιητή που θα τον θέσουµε και ως στόχο της δικής µας διδασκαλίας και αποκωδικοποίησης του ποιήµατος. Συγκεκριµένα, στόχος του ποιητή είναι να δώσει τη γραφική εικόνα ενός από τα λευκά ξωκλήσια του ελληνικού τοπίου και παράλληλα να δώσει τον δεσµό του θρησκευτικού στοιχείου µε τον ελληνικό λαϊκό πολιτισµό. Τελικός προβληµατισµός µαθητών-µεταγνώση: Ρωτάµε: Παράγουµε σήµερα ελληνικό λαϊκό πολιτισµό; Το άλλο ποίηµα, «Αρχαίο θέατρο», ανήκει στη συλλογή Μαρτυρίες, Σειρά πρώτη, γραµµένη στα χρόνια και εκδοµένη το 1963 από τον Κέδρο : ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ (από τη συλλογή ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ, ΣΕΙΡΑ ΠΡΩΤΗ, εκδ. Κέδρος, 1963, σ. 90) Όταν, κατά τό µεσηµέρι, βρέθηκε στό κέντρο τού αρχαίου θεάτρου, νέος Ελληνας αυτός, ανύποπτος, ωστόσο ωραίος όπως εκείνοι, έβαλε µια κραυγή (όχι θαυµασµού. τό θαυµασµό δέν τόν ένιωσε διόλου, κι αν τόν ένιωθε σίγουρα δέ θά τόν εκδήλωνε), µιά απλή κραυγή ίσως απ τήν αδάµαστη χαρά τής νεότητάς του ή γιά νά δοκιµάσει τήν ηχητική τού χώρου. Απέναντι, πάνω απ τά κάθετα βουνά, η ηχώ αποκρίθηκε η ελληνική ηχώ που δέ µιµείται ούτε επαναλαµβάνει µά συνεχίζει απλώς σ ένα ύψος απροσµέτρητο τήν αιώνια ιαχή τού διθυράµβου. Εδώ προϊδεάζουµε τα παιδιά ότι, όλα τα ποιήµατα της συλλογής αυτής έχουν ένα κοινό γνώρισµα: την ελλειπτικότητα και τον επιγραµµατικό λόγο. Στόχος τού ποιητή στο συγκεκριµένο ποίηµα είναι να δειχθεί ότι, το αρχαίο θέατρο λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς της συνέχειας της αρχαίας ελληνικής κληρονοµιάς και της σύνδεσής της µε τη

5 σύγχρονη Ελλάδα. Με άλλα λόγια, να δειχθεί η ιστορική συνέχεια ανάµεσα στον αρχαίο και στον νέον Ελληνισµό, καθώς και η σχέση τού Νέου Ελληνισµού µε την Αρχαία Πολιτισµική Κληρονοµιά του. Στον πίνακα ο στόχος αυτός θα δοθεί µε το ερµηνευτικό σχήµα: Ο νεοέλληνας - στο αρχαίο θέατρο. Ετσι θα αναδειχθεί και το θέµα του ποιήµατος: Ενας νέος Ελληνας βρίσκεται στο κέντρο ενός αρχαίου θεάτρου και βγάζει µια κραυγή που αντηχεί µε τον αρχαίο διθύραµβο στο µυαλό του ποιητή. Το περιεχόµενο αυτό του κειµένου είναι στοχαστικό-συµβολικό, αφού ουσιαστικά αναφέρεται στον Νεοέλληνα και τη σχέση του µε το αρχαίο ελληνικό παρελθόν. Συνακόλουθα, η ερµηνευτική πορεία µας θα πρέπει να κατατείνει στην ανάλυση αυτής της θεµατικής, µε ανάλογες ερωτήσεις προς τους µαθητές που έχουν πλέον τη γνωστική σκευή να µας απαντήσουν ότι, ο αρχαίος κόσµος και ο νέος είναι συνεχής και ενιαίος, και ότι το αρχαίο θέατρο είναι ο καλύτερος τόπος για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, αφού εκεί µέσα ακούστηκε η φωνή των ποιητών, παίχτηκε το δράµα και εξακολουθεί να παίζεται. Εκεί µέσα, µε αφορµή κάθε σύγχρονη παράσταση, επαναλαµβάνεται η αρχαία παράσταση. Εύκολα, πάλι εκµαιεύουµε από τους µαθητές πως έχει σηµασία ότι τα δρώµενα του ποιήµατος συµβαίνουν «κατά το µεσηµέρι», όταν δηλαδή ο ήλιος, το σύµβολο της αιωνιότητας, µεσουρανεί. Και ο χρόνος µεσουρανεί και η Ελλάδα δεν είναι παρελθόν, αλλά µεσουρανεί επίσης. Τα βήµατα σ αυτή την ερµηνευτική πορεία αντιστοιχούν στα ζητήµατα του περιεχοµένου που ο ποιητής δοµεί σε δύο ενότητες: Στην πρώτη ενότητα ηχεί η κραυγή του νέο-ελληνα στο αρχαίο θέατρο. ικό µας µέληµα η αποκωδικοποίηση αυτής της κραυγής: Κραυγή νεοελληνα = ενέργεια-αίτιο Επόµενο διδακτικό βήµα: Να αντιληφθούν οι µαθητές ότι, τη συνέπεια αυτής της ενέργειας την έχουµε στη δεύτερη ενότητα: = Αντήχηση του διθυράµβου. Σ αυτήν ακριβώς την τεχνική του ποιήµατος, ηχώ-αντήχηση-, θα στηρίξουµε τη δική µας ερµηνευτική πορεία. Υποχρέωσή µας, καλύτερα «εργαλεία» µας, θα αποτελέσουν όσες λέξεις-«κλειδιά» κρίνουµε ότι πρέπει να δώσουµε στους µαθητές για να αποσυµβολοποιήσουν τον ελλειπτικό λόγο του ποιήµατος. Βασικό ερµηνευτικό «κλειδί» µας το ζήτηµα ότι: Η µοναδική αντίδραση του ωραίου αυτού Ελληνα, ευρισκόµενου στην ορχήστρα του θεάτρου, περιορίζεται σε «µια κραυγή», την οποία ο ποιητήςαφηγητής αντιµετωπίζει µε το στοχαστικό, γεµάτο ευαισθησία µάτι του. Βοηθάµε, λοιπόν, τους µαθητές να κατανοήσουν το στοχαστικό περιεχόµενο αυτής της «απλής κραυγής» του νέου: -ότι δηλαδή η «ασεβής» αυτή έκφραση του παράφορου και ασυγκράτητου πάθους της νεανικής ψυχής αποκτά µέσα στη φωτεινότητα του ελληνικού τοπίου, στον διονυσιακό χώρο του αρχαίου θεάτρου και στο κέντρο της λατρείας της ιερής µανίας, του άφθαστου κάλλους και του οργιαστικού ελληνικού ορµέµφυτου, την ιερότητα, την αθωότητα και την αρχέγονη θρησκευτικότητα µιας ιεροτελεστίας. - Ότι ο Γιάννης Ρίτσος, µε την κραυγή του όµορφου «όπως εκείνοι» οι πρόγονοί του- Νεοέλληνα, γίνεται βάρδος της σύγχρονης αγροτικής και εργατικής τάξης, παρουσιάζοντας τη σύνδεση της νεότερης Ελλάδας µε το αρχαίο παρελθόν της µέσα από την προοπτική της βιολογικής (λ.χ. «νέος ωραίος όπως εκείνοι») ή της τελετουργικής (λ.χ. «έβαλε µια κραυγή στο κέντρο του αρχαίου θεάτρου») περισσότερο από την πνευµατική προοπτική (λ.χ. «ανύποπτος») αίσθησης του χρόνου και της ιστορίας που έχει ο Ρωµιός. Τους βοηθάµε, συνακόλουθα, στην ερµηνεία της αντήχησης της κραυγής στον ιερό χώρο. Και πράγµατι ο αρχαίος χώρος (= το αρχαιοελληνικό παρελθόν) χαιρετίζει, αγκαλιάζει τον νεαρό «εισβολέα». εν µιµείται ούτε επαναλαµβάνει κοροϊδευτικά την άναρθρη κραυγή του, αλλά τη συνεχίζει η ιστορική συνέχεια του Ελληνισµού- και την καθαγιάζει σε ένα ύψος απροσµέτρητο, αφού αναγνωρίζει σ αυτήν την εκδήλωση του πάθους, της νεότητας, της «αδάµαστης χαράς» και ελευθερίας, την πρωταρχική και την «αιώνια» ιαχή του διθυράµβου. Με άλλα λόγια, δίνουµε στους µαθητές να καταλάβουν ότι η αντήχηση της κραυγής αποκτά διαστάσεις συµβόλου, καθώς πρόθεση του ποιητή είναι να αναπαραστήσει την ιστορική, φυλετική και πνευµατική συνέχεια ανάµεσα στον αρχαίον και τον νέον Ελληνισµό. Η διαλεκτική κοσµοαντίληψη του Γιάννη Ρίτσου υπονοείται πίσω από τη δυναµική και απόλυτη συνοµιλία της αρχαίας Ελλάδας, που εκφράζεται µε το θέατρο και την ιαχή του διθυράµβου, µε τον νέον Ελληνισµό, που εκπροσωπεί ο ωραίος Ελληνας, η απλή κραυγή και η ηχώ της κραυγής. Τελικά, µέσα από µια απλή κραυγή, ο νέος έρχεται σε επαφή µε τον αρχαίο πολιτισµό και αντιλαµβάνεται τον ενιαίο χαρακτήρα του αρχαίου και νέου ελληνικού πολιτισµού. 5

6 6 Στο σύντοµο αυτό ποίηµα του Ρίτσου πρέπει να προσεχθεί και µια άλλη παράδοξη αντίληψη: Ο νέος, παρότι «ανύποπτος», είχε τη ριζική αθωότητα και ως εκ τούτου την ικανότητα να γίνει δεκτός στον αρχαίο χώρο, ξεχωρίζοντας την πρωταρχική, την τελετουργική και τη διονυσιακή του διάσταση ίσως περισσότερο από έναν γνώστη δυτικότροπο διανοούµενο- µε τον ίδιο τρόπο που «ο Θεόφιλος έπλυνε τη δυτική- όρασή µας, δίνοντάς µας ένα καινούργιο µάτι για να δούµε τον ελληνικό χρόνο και τον ελληνικό χώρο». Αποµένει βέβαια να αποκωδικοποιήσουµε τη σκοπιµότητα του παρένθετου λόγου του ποιητήαφηγητή, ότι δηλαδή το κάνει προκειµένου: -να ερµηνεύσει την ενέργεια του νέου Ελληνα. -να ακυρώσει την προβεβληµένη προσέγγιση του αρχαιοελληνικού παρελθόντος. -να διερευνήσει τη σύγχρονη ελληνική φυλετική µνήµη της αγροτικής και εργατικής τάξης, της οποίας η ενσυνείδητη µνήµη διαφέρει από αυτήν της λίγο-πολύ µορφωµένης µεσαίας τάξης. Τελικά, η αποκωδικοποίηση του ποιήµατος θα θεωρηθεί πετυχηµένη, αν οι µαθητές κατανοήσουν ότι, στον Γιάννη Ρίτσο η επίκληση της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισµού («συνεχίζει απλώς») ή µάλλον της ιστορικής ολότητας, δεν πετυχαίνεται σε βάρος του παρελθόντος (ο νέος δεν υποβιβάζεται, δεν περιφρονείται για την άγνοιά του τού παρελθόντος του, αλλά την «απλή κραυγή» του «απλώς συνεχίζει η ελληνική ηχώ»). Θα πρέπει, εν κατακλείδι, να µείνει στους µαθητές ως µεταγνώση ότι: Στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου το παρελθόν είναι ζωντανό στη φυλετική µνήµη των σύγχρονων ηρώων του. Υπάρχει µια υπερχρονική ενότητα και ολότητα, µεταµορφώνοντας «τον τριγύρω µας χώρο σ έναν υπερβατικό χώρο ( κέντρο) και τον συγκεκριµένο χρόνο σε µυθικό χρόνο (in illo tempore), τότε που µπήκαν τα θεµέλια του κόσµου (λ.χ. αιώνια ιαχή του διθυράµβου ).» ιαφορετικό όµως «κλειδί» θα χρειαστούµε για να «ξεκλειδώσουµε» το ποίηµα «Αυτόπτης µάρτυρας», 8 από τη συλλογή Γραφή τυφλού: Αυτόπτης µάρτυρας Εγώ τούς είδα λέει τούς δύο διαρρήκτες πίσω απ τίς γρίλιες να παραβιάζουν τήν απέναντι πόρτα. δε φώναξα διόλου. είχε φεγγάρι. φαινόνταν καθαρά τ αντικλείδια τους και τα στολίδια τού γύψου στον τοίχο. Περίµενα πρώτα να φωνάξουνε οι άλλοι από δίπλα. Κανένας δε φώναξε. Εφυγα, απ το παράθυρο, κάθισα στην καρέκλα, ακούµπησα το µέτωπό µου στο µάρµαρο τού τραπεζιού, και θαρρώ που αποκοιµήθηκα πλάι στο φτωχό µελανωµένο χέρι τού παιδιού που δεν προβιβάστηκε. Μέσα στον ύπνο µου µ έπιασε πονοκέφαλος απ το φεγγάρι. Τα χαράµατα µού χτύπησαν τήν πόρτα. Ηταν οι δύο διαρρήκτες κρατώντας δυο ωραίες ανθοδέσµες. Μπήκα στην κουζίνα να βάλω τα λουλούδια στο νερό. Γυρίζοντας πίσω, µ ένα βάζο στο κάθε µου χέρι, δεν τους βρήκα. «Κλειδί» µας τώρα η αλληγορία: Συγκεκριµένα, εµείς οι ίδιοι καθοδηγούµε τα παιδιά να παρακολουθήσουν το ρεαλιστικό και το αλληγορικό επίπεδο της «διάρρηξης» που είδε ο «αυτόπτης µάρτυρας». Ότι θέµα του ποιήµατος είναι: Η κατάθεση τού ποιητή-αυτόπτη µάρτυρα για την πολιτική διάρρηξη που συντελέστηκε το 1967, µε την οποία οι πολιτικοί διαρρήκτες από µας κλέψανε τη ηµοκρατία και από τους Κύπριους το µισό νησί. Το «ξεκλείδωµα» µε «κλειδί» την αλληγορία είναι εύκολο, αφού θα ξεκινήσει ήδη από τους τίτλους της Συλλογής «Γραφή τυφλού» και του ποιήµατος «Αυτόπτης µάρτυρας»: Αφού, λοιπόν, πρώτα επισηµάνουµε: -την πολυσηµία του όρου «γραφή»: α) Σύστηµα γραφής, κώδικάς επικοινωνίας, β) καταγραφή, καταχώρηση, γ) καταγγελία, κατάθεση, µήνυση, όπως στον αρχαίο δικανικό όρο «γραφή παρανόµων». -την αµφίσηµη σηµασία της λέξης «τυφλός»: εξωτερική τυφλότητα-ποιητική ενόραση, 8 Στο σχεδίασµά µου διδακτικής πορείας για τη διδασκαλία του ποιήµατος «Γραφή τυφλού» ακολουθώ την ερµηνευτική προσέγγιση που προτείνουν: -Θεόδ. Μπόλλας, «Ανάλυση του ποιήµατος του Γιάννη Ρίτσου Αυτόπτης µάρτυρας (από τη συλλογή: Γραφή τυφλού, 1972)», ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, τχ. 29, Ιούλ.-Αύγ. 1986, σ Κώστας Μπαλάσκας, Λογοτεχνία και Παιδεία: Γνώση και Ανάγνωση Λογοτεχνικών Κειµένων, (εκδ. Επικαιρότητα, 1985), σ. 57.

7 7 είναι πλέον µπορετό οι µαθητές να κατανοήσουν ότι ο τίτλος «Γραφή τυφλού» υποβάλλει τον εθελότυφλο και από εκεί παραπέµπει στον ποιητή-προφήτη που βλέπει µε την αρωγή της ποιητικής ενόρασης. Ο προσδιορισµός «αυτόπτης», οξύµωρος προς τον τυφλό, καθορίζει τον «µάρτυρα» σαν τον τυφλό ή εκείνον που κλείνει τα µάτια µπροστά στα τροµακτικά γεγονότα και καταθέτει σε έναν άλλον χρόνο, όταν υπάρχουν πια τα τετελεσµένα: είναι ο ποιητής προφήτης και µάρτυρας που καταθέτει την εµπειρία του. Αφού δοθούν άµεσα ή έµµεσα: ο τόπος, ο χρόνος, τα πρόσωπα, το γεγονός, παρακολουθούµε στη συνέχεια το ρεαλιστικό και το αλληγορικό επίπεδο της διάρρηξης µε συνεχείς αναφορές στον ποιητικό λόγο. Στο αλληγορικό επίπεδο αναζητάµε τα στοιχεία του κειµένου που παραπέµπουν στην άποψη ότι η διάρρηξη ταυτίζεται µε το Χουντικό Πραξικόπηµα του Μετά την ερµηνευτική µας ανάλυση, στηριγµένη σε λέξεις και εικόνες «κλειδιά», και την σύνθεση που θα εστιαστεί στο ύφος του ποιήµατος και στον λόγο κατάθεσης του αυτόπτη µάρτυρα, προβαίνουµε στην ανακεφαλαίωση: Εκεί θα αποδειχθεί αν τελικά καταφέραµε να αποκωδικοποιήσουµε και να ερµηνεύσουµε το κείµενο. Αν δηλαδή, µε αναφορά στις εµπειρίες του ποιητή και στις περιπέτειές του, καθοδηγήσαµε τους µαθητές να διαπιστώσουν τα αποτελέσµατά τους στο συγκεκριµένο ποίηµα, στην άνεση της γραφής, την απλοποίηση της εικόνας και την εκλαΐκευση της πολιτικής του φιλοσοφίας.: Ο Γιάννης Ρίτσος χωρίς ίχνος διδακτισµού, µε την αφέλεια του απροσδοκήτου, µας κάνει να νοιώσουµε ανάγλυφη τη φρίκη της ενοχής και τη ναυτία της αδυναµίας µας µπροστά στις τερατώδεις δυνάµεις µιας κοινωνικής εκτροπής, καθώς µε το εφιαλτικό φως του φεγγαριού µας οδηγεί στην τυφλή αναψηλάφηση ενός εφιάλτη, έτσι όπως ένας τυφλός διαβάζει ψηλαφώντας τά στοιχεία της γραφής Braille. 9 9 Για τη σύνταξη της Εισήγησής µου έλαβα υπόψη τις εξής διδακτικές προσεγγίσεις: -Γαραντούδης Ευρυπίδης & Χατζηδηµητρίου Σοφία & Μέντη Θεοδώρα, Κείµενα Νεοελληικής Λογοτεχνίας, Β Γυµνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, (ΥΠ.Ε.Π.Θ./ΠΑΙ ΑΓ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ/Ο.Ε..Β., 2006), σ ανιήλ Ανθούλα & Κατσιαµπούρα Ζωή, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυµνασίου, (εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 2006), σ και ανιήλ Ανθούλα & Κατσιαµπούρα Ζωή, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ Γυµνασίου, (εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 2006), σ ουληγέρη Βασιλική, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β Γυµνασίου, (εκδ. Κέδρος 2006), σ ουληγέρη Βασιλική & Μουστακάτου Κατερίνα, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ Γυµνασίου, (εκδ. Κέδρος 2006), σ Εµµανουηλίδης Παναγ., Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυµνασίου χρηστική έκδοση, (εκδ. Μεταίχµιο, 2005), σ και Εµµανουηλίδης Παναγ. & Πετρίδου-Εµµανουηλίδου Ελλη, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυµνασίου, (εκδ. Μεταίχµιο, 2005), σ και Εµµανουηλίδης Παναγ. & Πετρίδου-Εµµανουηλίδου Ελλη, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β Γυµνασίου, (εκδ. Μεταίχµιο, 2005), σ Εµµανουηλίδης Παναγ. & Πετρίδου- Εµµανουηλίδου Ελλη, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυµνασίου, (εκδ. Μεταίχµιο, 2005), σ Καραλή Αιµιλία & Βλάµη Μαρία, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β Γυµνασίου, (εκδ. Ελληνικά Γράµµατα 2006), σ Καγιαλής Παν. & Ντουνιά Χριστίνα & Μέντη Θεοδώρα, Κείµενα Νεοελληικής Λογοτεχνίας, Γ Γυµνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, (ΥΠ.Ε.Π.Θ./ΠΑΙ ΑΓ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ/Ο.Ε..Β., 2006), Κοροµηλά Α. & Χατζηγιαννάκη Ε., Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ Γυµνασίου, (εκδ. Ελληνοεκδοτική, 2006), σ Λάππας ηµ., Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυµνασίου, (εκδ. Κέδρος, 2007), σ και Λιγνός Ζαχαρ. & Μαρκαντωνάτος Γ., Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειµένων Α Γυµνασίου, (εκδ. Gutenberg, 2006), σ και Λιγνός Ζαχαρ. & Μαρκαντωνάτος Γ., Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειµένων Β Γυµνασίου, (εκδ. Gutenberg, 2006), σ Λιγνός Ζαχαρ. & Μαρκαντωνάτος Γ., Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειµένων Γ Γυµνασίου, (εκδ. Gutenberg, 2006), σ Μερτίκα Θεοδώρα & Πανουργιά- Σαββανή Στέλλα, Ερµηνευτικές αναλύσεις στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β Γυµνασίου, (εκδ. Πατάκη, 2005), σ Μπουκόρου Κ & Τσέλιου Μ., Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυµνασίου, (εκδ. Σαββάλας, 2006), σ και Πυλαρινός Θεοδόσης & Χατζηδηµητρίου Σοφία & Βαρελάς Λάµπρος, Κείµενα Νεοελληικής Λογοτεχνίας, Α Γυµνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, (ΥΠ.Ε.Π.Θ./ΠΑΙ ΑΓ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ/Ο.Ε..Β., 2006), σ Ρώµας Χ. & ρακόπουλος. & Φωκά Μ., Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ Γυµνασίου, (εκδ. Σαββάλας, 2006), σ Σταθόπουλος Νίκος, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β Γυµνασίου, (εκδ. Σαββάλας, 2006), σ Φλώρος Σπύρ., Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β Γυµνασίου, (εκδ. Ελληνοεκδοτική, 2006), σ Χατζηαστερίου Αναστασία, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυµνασίου, (εκδ. Ζήτη, 2007), σ και Χατζηαστερίου Αναστασία, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β Γυµνασίου, (εκδ. Ζήτη, 2008), σ Χατζηαστερίου Αναστασία, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ Γυµνασίου, (εκδ. Ζήτη, 2008), σ

8 8 Περίληψη Σχεδιασµός διδακτικής προσέγγισης και ερµηνευτικής πορείας στη διδασκαλία πέντε «σχολικών» ποιηµάτων του Γιάννη Ρίτσου. Ο ουσιαστικός στόχος µου είναι να κατανοήσουν οι συνάδελφοι/σες Φιλόλογοι πώς λειτουργεί το «ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ», κατά την πορεία διδασκαλίας στην Τάξη. Στην Εισήγησή µου, δηλαδή, κάθε µια από τις πέντε «διδασκαλίες» ανάλογων ποιηµάτων συγκροτεί και ένα «ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ».

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια 7 o Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 15 & 16 Μαρτίου 2008 Ομάδα Έρευνας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διδακτική πρόταση Διδακτικό πλαίσιο Θέμα: Πάρτι γενεθλίων Σχολείο: Γυμνάσιο Φανερωμένης, Λάρνακα Επίπεδο ελληνομάθειας: Α2 - αρχάριοι (9 μαθητές) Διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 12-14 Νοεμβρίου 2009 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 12-14 Νοεμβρίου 2009 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ω Ν 36 ο Ετήσιο Συνέδριο Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 12-14 Νοεμβρίου 2009 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ'. ΚΕΙΜΕΝΟ 'Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996) Μικρή Πράσινη Θάλασσα Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ Που θα θελα να σε υιοθετήσω Να σε στείλω σχολείο στην Ιωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΙΜΕΝΟ Mίλτος Σαχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής

Διαβάστε περισσότερα

κείµενα για το µάθηµα της λογοτεχνίας Β Γυµνασίου

κείµενα για το µάθηµα της λογοτεχνίας Β Γυµνασίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ ΩΝ 2002 2004 ΡΑΣΗ 2.5 ηµιουργία «εναλλακτικού» εκπαιδευτικού υλικού για το µάθηµα της λογοτεχνίας Α και Β Γυµνασίου κείµενα για το µάθηµα της λογοτεχνίας Β Γυµνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα:

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Επιμέλεια: Β. Παπαδάκη, Σύμβουλος-Φιλόλογος Εποπτεία: Δρ. Αφροδίτη Αθανασοπούλου ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 1 Τάξη: Α Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Οµάδα Εργασίας: Βενετία Αποστολίδου Νικολίνα Κουντουρά Κατερίνα Προκοπίου Ελένη Χοντολίδου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΣ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη.

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΕΓΙΑΝ ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΕΤ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Συστήθηκε λοιπόν μια επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

9/7 31/7 Θεατρική παράσταση ΟΜΑΔΑΣ 33 «ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

9/7 31/7 Θεατρική παράσταση ΟΜΑΔΑΣ 33 «ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» 9/7 31/7 Θεατρική παράσταση ΟΜΑΔΑΣ 33 «ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πολλές φορές ο μόνος τρόπος για να αφηγηθείς τη δική σου ιστορία είναι μέσα από τις ιστορίες των άλλων. Ίσως ο μόνος τρόπος για να μιλήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015 Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ και η Επιστημονική Ένωση ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ διοργανώνουν Πανελλήνιους Μαθητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σημείο Αναγνωρίσεως άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο. Από μακριά

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σελ. 184) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΛΥΣΙΑΣ, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή (σ.σ. 9-13, 15-20) Εισαγωγή (σ.σ. 79-80) Πρωτότυπο Κείμενο 1-3, 4-8, 9-13, 18-19, 20-21 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Υπέρ της Ροδίων

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Το παρόν πλαίσιο προγράμματος σπουδών επιδιώκει: α) να συνδέσει τους σκοπούς, τους στόχους και τους τρόπους (μεθόδους, μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μίλτος Σταχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μίλτος Σταχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Μίλτος Σταχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής Ἕνας μπαξές γεμάτος αἷμα εἶν ὁ οὐρανός καί λίγο χιόνι ἔσφιξα τά σκοινιά μου πρέπει καί πάλι νά ἐλέγξω τ ἀστέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ Για τον ιονύσιο Σολωµό («Ο Κρητικός») ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ., Η ποίηση στη ζωή µας, εκδ. Εστία, Αθήνα χ.χ. FURST L. R., Ροµαντισµός, µτφρ. Ι. Ράλλη - Κ. Χατζηδήµου, εκδ. Ερµής, Αθήνα 2 1988.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 24/05/2007

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 24/05/2007 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 24/05/2007 ΘΕΜΑ Α Ο Γιάννης Ρίτσος θεωρείται κατεξοχήν λυρικός ποιητής. Στοιχεία της σύνθεσής του «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος» που το επιβεβαιώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο»

Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο» Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο» Από έρευνα σε µαθήτριες και µαθητές της A Γυµνασίου Σάββατο 9 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) Δρ. Μανόλης Αλεξάκης Συντονιστής Γραφείου Βρυξελλών Αθήνα 10-11 Οκτωβρίου 2014 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. γενικής ηαιεείας. Β'τόξης ενιαίου (ΙυΗείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΟΣ ΑΙΔΑΚΤΙΚΟΝ BIBA1QN ΑΘΗΝΑ

ΙΝΣΤΙΤΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. γενικής ηαιεείας. Β'τόξης ενιαίου (ΙυΗείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΟΣ ΑΙΔΑΚΤΙΚΟΝ BIBA1QN ΑΘΗΝΑ ΓΕΙΟΕ ΑΙ ΚΑ ΙΝΣΤΙΤΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ γενικής ηαιεείας Β'τόξης ενιαίου (ΙυΗείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΟΣ ΑΙΔΑΚΤΙΚΟΝ BIBA1QN ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γενικής Παιδείας Β' ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Η Αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καινοτόμες εφαρμογές, καλές πρακτικές στη Δ/θμια Εκπ/ση. Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές και αποδίδονται για να διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν το σύνολο του διαγωνίσματος και απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Του Γρηγόρη Κωνσταντόπουλου, 11/4/2015 Α. ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στις βασικές αδυναμίες όλων των προηγούμενων συστημάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ.

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η Ι ΑΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ Κατά την Φλωράτου (2002) για τη διδαχή της πρώτης ανάγνωσης βάζουµε τους εξής στόχους : Στόχος 1 ος Αναγνωρίζει και γράφει κάθε γράµµα της αλφαβήτας χωρίς δισταγµούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα, 5/6/2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής για το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωστικό Αντικείµενο. Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2000

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωστικό Αντικείµενο. Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2000 ΑΣΕΠ - ΚΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ 2000 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωστικό Αντικείµενο Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2000 ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο (Γλώσσα - Λογοτεχνία): Θέµατα που απασχόλησαν τους συγγραφείς

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τοµέα Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τοµέα Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τοµέα Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 2010 Εισαγωγή Μετά από την επιτυχηµένη πρώτη ενηµέρωση για θέµατα ψυχικής υγείας που ενδιαφέρουν τους πολίτες,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΑΥΚΕΙΟΥ (27 /5/2004)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΑΥΚΕΙΟΥ (27 /5/2004) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΑΥΚΕΙΟΥ (27 /5/2004) Α'. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας Ἐλύτης (1911-1996) Μικρή Πράσινη Θάλασσα Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριῶ χρονῶ Πού θά 'θελα νά σέ υἱοθετήσω Νά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία)

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου Παρασκευή 20 Ιουνίου - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) Οι Light in Babylon αποτελούν ένα «πολυεθνικό»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Χριστίνα Βέικου Ενδεικτικό παράδειγμα διδακτικής προσέγγισης ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θανάσης Βαλτινός «Η καλή μέρα απ το πρωί φαίνεται» Από το έργο Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη. Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστέρι, έντρα, Παιδιά

Αστέρι, έντρα, Παιδιά , έντρα, Παιδιά Άννα Σοφού Εκπαιδευτικός ΠΕ 5 - Π/θµια Εκπαίδευση Γαλλικής Φιλολογίας email: ann_sofou@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο εργαστήριο αυτό µε τίτλο «, δέντρα, παιδιά» η Άννα Σοφού θα παρουσιάσει µία

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση Τάξη στην οποία διδάχθηκε το μάθημα: Β6 κατεύθυνσης Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Καθηγητής: Γιώργος Ανδρονίκου Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Επιµέλεια: Καλαντζής Παναγιώτης, ηµ. Σχ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Γνωστικό αντικείµενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Μονάδες µέτρησης επιφανείας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Μόνο γιατί µ αγάπησες της Mαρίας Πολυδούρη εν τραγουδώ, παρά γιατί µ αγάπησες στα περασµένα χρόνια. Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προµάντεµα, και σε βροχή, σε χιόνια. εν τραγουδώ παρά γιατί µ αγάπησες.

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήθεια ημ. και συν. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους τριγωνομετρικούς πίνακες στους υπολογισμούς τους.

Να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήθεια ημ. και συν. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους τριγωνομετρικούς πίνακες στους υπολογισμούς τους. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Νίκος Γ. Τόμπρος Ενότητα : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ Περιεχόμενα ενότητας Τριγωνομετρικοί οξείας γωνίας αριθμοί Διδακτικοί στόχοι Διδακτικές οδηγίες - επισημάνσεις Πρέπει οι μαθητές να γνωρίζουν:

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα συζητηθεί η µε αριθµό 189/4-9- 2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της ηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κωνσταντίνου Καβάφη: «Ιθάκη» - Κώστα Καψάλη: «Μικρά Ταξίδια» Συγκριτική Προσέγγιση των δύο ποιηµάτων από τους µαθητές και τις µαθήτριες του Γυµνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα