Η αναγκαιότητα αυστηρής και ποιοτικής τεκµηρίωσης στις κοινωνικές έρευνες. To πρότυπο τεκµηρίωσης Data Documentation Initiative (DDI).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αναγκαιότητα αυστηρής και ποιοτικής τεκµηρίωσης στις κοινωνικές έρευνες. To πρότυπο τεκµηρίωσης Data Documentation Initiative (DDI)."

Transcript

1 Η αναγκαιότητα αυστηρής και ποιοτικής τεκµηρίωσης στις κοινωνικές έρευνες. To πρότυπο τεκµηρίωσης Data Documentation Initiative (DDI). Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Κείµενα Εργασίας 2006/14 Working Papers 2006/14

2 2

3 Περιεχόµενα 1. Η αναγκαιότητα αυστηρής και ποιοτικής τεκµηρίωσης στις κοινωνικές έρευνες Τα Αρχεία εδοµένων (Α ) Το πρότυπο DDI Εισαγωγή Η δοµή του DDI Το ιστορικό του DDI και των προτύπων τεκµηρίωσης Πλεονεκτήµατα της έκδοσης DDI Μειονεκτήµατα της έκδοσης DDI Η νέα έκδοση DDI Λογισµικό που χρησιµοποιεί το πρότυπο DDI Nesstar Server Nesstar Publisher Nesstar Hierarchy Builder Nesstar Cube Builder Συµπεράσµατα

4 1. Η αναγκαιότητα αυστηρής και ποιοτικής τεκµηρίωσης στις κοινωνικές έρευνες. Η πληροφορία που παρέχεται για µεταβλητές ερευνών δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, αν δε συνοδεύεται από συµπληρωµατική τεκµηρίωση, µε την οποία να περιγράφεται ο πληθυσµός, το δείγµα και η µέθοδος δειγµατοληψίας της έρευνας. Πολλές έρευνες χρησιµοποιούν σύνθετους σχεδιασµούς δείγµατος ενώ άλλες χρησιµοποιούν βάρη που πρέπει να τεκµηριωθούν. Μερικά δεδοµένα, όπως αυτά που προκύπτουν από έρευνες γνώµης, µπορεί να είναι εξαρτηµένα από τον χρόνο και αυτό απαιτεί να ξέρουµε πότε συλλέχθηκαν. Οι διαχρονικές έρευνες πολλές φορές απαιτούν πολλά αρχεία των οποίων θα πρέπει να τεκµηριώνεται ο τρόπος σύνδεσης. Τα δεδοµένα µπορεί να αλλοιώνονται κατά την αποθήκευση ή την µεταφορά για αυτόν τον λόγο η καλή και αυστηρή τεκµηρίωση απαιτεί συχνότητες και περιγραφικά στατιστικά για όλες τις µεταβλητές. Η αυστηρή και καλής ποιότητας τεκµηρίωση απαιτείται γενικά για τους εξής λόγους: Για να καταλάβουν και για να χρησιµοποιήσουν τα δεδοµένα άλλοι ερευνητές. Για να µπορεί ο αρχικός ερευνητής να επιστρέψει στα δεδοµένα, από τη στιγµή που όλες οι λεπτοµέρειες έχουν σβηστεί από τη µνήµη του. Για να παρέχει τη βάση για συστηµατικό αθροιστικό χτίσιµο της προηγούµενης γνώσης. Για να είναι εφικτή η εκ των υστέρων οµογενοποίηση όπου µπορεί να εφαρµοστεί. Ο βασικός λόγος είναι ότι δεδοµένα χωρίς τεκµηρίωση καθίστανται ευτελή µε την πάροδο του χρόνου. (Grant Blank, Karsten Boye Rasmussen 2004) 2. Τα Αρχεία εδοµένων (Α ). Τα τελευταία χρόνια έχουν δηµιουργηθεί οργανισµοί στην Ευρώπη και στην Αµερική, οι οποίοι ασχολούνται µε τη συσσώρευση, τεκµηρίωση και διάχυση των δεδοµένων. Αυτοί οι οργανισµοί ονοµάζονται Αρχεία εδοµένων (Data Archives θα αναφερόµαστε πλέον σε αυτούς τους οργανισµούς µε τη συντοµογραφία Α, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση µε τα αρχεία δεδοµένων ενός υπολογιστή). Τα Α υποστηρίζουν συνήθως την ποσοτική έρευνα και τη δευτερογενή ανάλυση. ιατηρούν συλλογές από αρχεία δεδοµένων και από αρχεία τεκµηρίωσης που µπορούν να διαβάζονται από υπολογιστές, συντονίζουν την απόκτηση πρόσθετων δεδοµένων από µία πληθώρα πηγών και παρέχουν πρόσβαση σε δηµόσια διαθέσιµα δεδοµένα. Τα Α αποτελούν κόµβους εθνικών δικτύων και διεθνών οργανισµών και διατηρούν επαφές µε ερευνητές και προµηθευτές δεδοµένων έτσι, ώστε αυτοί να είναι ενήµεροι των νέων συλλογών δεδοµένων, τεχνικών διαχείρισης της πληροφορίας και νέων τεχνικών υπολογισµών. Χρησιµοποιούνται κυρίως από καθηγητές, φοιτητές, ερευνητές, ιδιώτες. 4

5 Ένας ευρωπαϊκός οργανισµός αρχείων είναι η CESSDA(Council of European Social Science Data Archives). Η CESSDA προωθεί την απόκτηση, αρχειοθέτηση και διάθεση ηλεκτρονικών δεδοµένων για τη διδασκαλία και την έρευνα των κοινωνικών επιστηµών στην Ευρώπη. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή δεδοµένων και τεχνολογίας και υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων οργανισµών, οι οποίοι συµπλέουν µε τους στόχους του συµβουλίου. Το συµβούλιο αναπτύσσει σχέσεις και συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, οι οποίοι υιοθετούν παρόµοιους στόχους. Κάποια από τα Ευρωπαϊκά Α της CESSDA είναι τα εξής: Α/ Α Χώρα Λογότυπο Α Πλήρες Όνοµα 1 Αυστρία WISDOM Wiener Institut fόr Sozialwissenschaftliche Dokumentation und Methodik URL 2 Βέλγιο BASS Belgian Archives for the Social Sciences 3 Γαλλία Rιseau Quetelet cnrs.fr/ 4 Γερµανία ZA Zentralarchiv fόr Empirische Sozialforschung 5 ανία DDA Danish Data Archives 6 Ελβετία SIDOS Swiss Information and Data Archive Service for the Social Sciences 7 Ελλάδα GSDB Greek Social Data Bank 8 Εσθονία ESSDA Estonian Social Science Data Archives 9 Ηνωµένο Βασίλειο UKDA UK Data Archive 10 Ιρλανδία ISSDA Irish Social Science Data Archive 11 Ισπανία CIS Centro de Investigaciones Sociolσgicas ms/es/index.html ib.it/sociodata/ 12 Ιταλία ADPSS Archivio Dati e Programmi per le Scienze Sociali 13 Λουξεµβούργο CEPS International Networks for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development 14 Νορβηγία NSD Norwegian Social Science Data Services 15 Ολλανδία DANS Data Archiving and Networked Services / 16 Ουγγαρία TARKI Social Research Informatics Center 17 Ρουµανία RODA Romanian Social Data Archive 18 Σλοβενία ADP Social Science Data Archives 19 Σουηδία SSD Swedish Social Science Data Services me.html 20 Τσεχία SDA Sociological Data Archive 21 Φιλανδία FSD Finnish Social Science Data Archive 5

6 Επίσης ένα ιδιαίτερα αξιόλογο Α στην Αµερική είναι το Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR). Αυτό είναι ένα διεθνές Α ποσοτικών δεδοµένων που εδρεύει στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας στο Πανεπιστήµιο του Michigan. Τα καινούργια Α, όπως η GSDB (Greek Social Data Bank) θα πρέπει να υιοθετήσουν τεχνογνωσία από τα ήδη υπάρχοντα καθώς και τρόπους επικοινωνίας µεταξύ τους. Η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί περιλαµβάνει τις εξής αρχές: α) την αξιολόγηση πρώτα των προσπαθειών οι οποίες έχουν ήδη γίνει από τους προγενέστερους του χώρου και την απόφαση του Α για το τι θα υιοθετήσει και τι θα δηµιουργήσει εξ αρχής, ώστε να µπορεί να εξυπηρετεί και τις τοπικές ιδιαιτερότητες και β) την αρχή DRY (Don t Repeat Yourself) όπως αρθρώθηκε από τον Andrew Hunt και David Thomas (Hunt and Thomas 2000, σελ ), δηλ. να µην «ανακαλύψουµε τον τροχό από την αρχή». Tα Α οφείλουν να διατηρούν τα δεδοµένα αυστηρά και καλώς τεκµηριωµένα µε βάση διεθνή πρότυπα, στοχεύοντας σε µια συγκριτική οπτική και παρέχοντας κατόπιν τη δυνατότητα να τα διαχέουν σε τρίτους. Ένα από τα πρότυπα που έχει επικρατήσει και που θα πρέπει να υιοθετηθεί από ένα Α, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ των Α, είναι το Data Documentation Initiative (DDI). 3. Το πρότυπο DDI Εισαγωγή. Η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ επιστηµόνων είναι µία από τις βασικές απαιτήσεις της επιστηµονικής προόδου. Το κρίσιµο σε µία αποτελεσµατική ανταλλαγή δεδοµένων είναι η ύπαρξη τεκµηρίωσης και η πλήρης κατανόηση των δεδοµένων χωρίς τη συµβολή του δηµιουργού τους. Στις κοινωνικές επιστήµες ήταν ευρέως γνωστό ότι η τεκµηρίωση που συνόδευε τα σύνολα δεδοµένων ήταν συνήθως ανεπαρκής. Επιπροσθέτως η αδόµητη και µη συµβατή µε υπολογιστές τεκµηρίωση ήταν αδύνατο να διαβαστεί από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Για να µοιραστεί και να ξαναχρησιµοποιηθεί η τεκµηρίωση των κοινωνικών δεδοµένων από λογισµικό και οργανισµούς και να γίνει µέρος του σηµασιολογικού ιστού πρέπει να χρησιµοποιεί µία τυποποιηµένη γλώσσα και η πληροφορία θα πρέπει να είναι καλώς ορισµένη και δοµηµένη. Παραδοσιακά οι αρχειοθέτες δεδοµένων ήταν αυτοί που προσπαθούσαν να λύσουν τα προβλήµατα επικοινωνίας που περιβάλλουν τη δευτερογενή ανάλυση. Ενώ οι δηµιουργοί και οι πρώτοι χρήστες των στατιστικών έχουν άµεση γνώση των δεδοµένων, οι δευτερογενείς χρήστες πρέπει να βασίζονται στην παρεχόµενη τεκµηρίωση. Τα µεταδεδοµένα παρέχουν τον ουσιαστικό σύνδεσµο µεταξύ του πρωτογενούς υλικού και της δευτερογενούς χρήσης. Τα Α εκτελούν επίσης συχνά «µεταφορά δεδοµένων» και είναι σύνηθες το γεγονός τα δεδοµένα να µη µεταφέρονται σωστά κατά τη διάδοση. Γι αυτό τον λόγο 6

7 η τεκµηρίωση θα πρέπει να περιέχει αθροίσµατα ελέγχου, συχνότητες των µεταβλητών και περιγραφικά στατιστικά για επιβεβαίωση της ακεραιότητας των δεδοµένων. Εντός της κοινότητας των κοινωνικών επιστηµών υπάρχει ανάγκη για υψηλής ποιότητας τεκµηρίωσης, διότι: Οι δευτερογενείς ερευνητές πρέπει να καταλάβουν και να χρησιµοποιήσουν τα δεδοµένα. Τα δεδοµένα θα πρέπει να διατηρούνται και να µεταφέρονται µε ακρίβεια. Τα δεδοµένα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµα. Οι κοινωνικές επιστήµες είναι αναγκαίο να γίνουν κοµµάτι του σηµασιολογικού ιστού Η δοµή του DDI. Το DDI είναι ένα διεθνές πρότυπο - βασισµένο σε XML - για την τεκµηρίωση συνόλων δεδοµένων των κοινωνικών επιστηµών. Είναι ένα καλά δοµηµένο πρότυπο για ηλεκτρονική τεκµηρίωση. Η τεκµηρίωση µε µεταδεδοµένα, δεδοµένα για τα δεδοµένα, αποτελεί την πληροφορία, ώστε να καθίσταται αποτελεσµατική, επαρκής και ακριβής η χρήση αυτών των συνόλων δεδοµένων. Το DDI εκτός από την τεκµηρίωση των µετρήσεων σε ένα σύνολο από δεδοµένα, όπως ονόµατα και ετικέτες µεταβλητών και τιµές µεταβλητών, παρέχει πληροφορία για τη µεθοδολογία της έρευνας και πληροφορία για τον προσδιορισµό της ακριβούς θέσης αποθήκευσης ενός συνόλου δεδοµένων. Ειδικότερα καλύπτοντας πληροφορίες όπως: α) ο τρόπος συλλογής των δεδοµένων, β) οι µέθοδοι δειγµατοληψίας που χρησιµοποιήθηκαν, γ) ο πληθυσµός και οι µονάδες, δ) η γεωγραφική και χρονική έκταση της µελέτης, ε) οι θεµατικές ταξινοµήσεις και οι λέξεις κλειδιά, στ) οι οργανισµοί και τα άτοµα που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή του τελικού συνόλου δεδοµένων, ζ) η έκδοση του συνόλου δεδοµένων που αποθηκεύεται και η) οι συνθήκες πρόσβασης για τη χρήση του συνόλου δεδοµένων. Η γλώσσα στην οποία το DDI εκφράζει την πληροφορία είναι η XML. Ο έλεγχος ορθής εισαγωγής γίνεται βάσει ενός αρχείου DTD (Document Type Definition) που ορίζει όλα τα στοιχεία και τις ιδιότητες της τεχνικής τεκµηρίωσης και τις σχέσεις µεταξύ τους (http://www.icpsr.umich.edu/ddi/version2-1.dtd). Συνοδεύεται επίσης από ένα αρχείο που δείχνει το δενδρικό σχήµα του DDI (http://www.icpsr.umich.edu/ddi/version2-1.xsd). To πρότυπο DDI απαρτίζεται από πέντε βασικά µέρη: docdscr (περιγραφή του ίδιου του XML εγγράφου). stdydscr (Αναφορές στην έρευνα). filedscr (Αναφορές στα φυσικά αρχεία δεδοµένων). datadscr (Μεταβλητές). othmat (Πρόσθετο υλικό για την τεκµηρίωση της έρευνας και των µεταβλητών). Ας θεωρήσουµε το επόµενο παράδειγµα και να δούµε πως αυτό τεκµηριώνεται µέσω του προτύπου DDI σε επίπεδο µεταβλητής: Έστω η ερώτηση ενός ερωτηµατολογίου: Ποια η εργασιακή σας κατάσταση; 7

8 1.Εργάζεστε τώρα 2.Εργαστήκατε στο παρελθόν 3. εν εργαστήκατε ποτέ. Από την ερώτηση προκύπτει η µεταβλητή µε όνοµα: job_status µε ετικέτα (label): Εργασιακή κατάσταση και συχνότητες: Τιµές Συχνότητα 1 Εργάζεστε τώρα Εργαστήκατε στο παρελθόν εν εργάστηκατε ποτέ 393 Total 1924 Η απεικόνιση της παραπάνω πληροφορίας µέσω του προτύπου DDI είναι η εξής: <var ID="V1" name="job_status" dcml="0" intrvl="discrete"> <labl> Εργασιακή κατάσταση </labl> <qstn> <qstnlit> Ποια η εργασιακή σας κατάσταση; </qstnlit> </qstn> <sumstat type="vald"> 1924 </sumstat> <sumstat type="invd"> 0 </sumstat> <sumstat type="min"> 1 </sumstat> <sumstat type="max"> 3 </sumstat> <catgry><catvalu>1</catvalu> <labl>εργάζεστε τώρα </labl> <catstat type="freq"> 680</catStat> </catgry> <catgry><catvalu>2</catvalu><labl>εργάστηκατε στο παρελθόν</labl> <catstat type="freq"> 851</catStat> </catgry> <catgry> <catvalu>3</catvalu><labl> εν εργάστηκατε ποτέ</labl> <catstat type="freq">393</catstat> </catgry> <varformat type="numeric" schema="other"/> </var> Κάθε ένα από τα παραπάνω στοιχεία µιας µεταβλητής έχει το δικό του ξεχωριστό tag. Τα ορισµένα tags που χρησιµοποιεί το DDI καθώς και η δοµή τους καθορίζονται από τo αρχείο DTD (Document Type Definition). εν πρέπει κάποιος να συµβουλεύεται συνεχώς το DTD, ώστε να δηµιουργήσει το DDI XML codebook. Υπάρχουν ειδικοί XML συντάκτες (XML editors) που βοηθούν στη δηµιουργία ενός έγκυρου και καλοσχεδιασµένου XML αρχείου και που παρέχουν στον χρήστη τα κατάλληλα στοιχεία, ανάλογα µε το DTD, καθώς ο χρήστης συντάσσει το codebook. 8

9 Το πρότυπο επιτρέπει επίσης: Αναφορές σε συνοδευτικά τεκµήρια, όπως : δηµοσιεύσεις, ερωτηµατολόγια, ταξινοµικές λίστες, αποτελέσµατα, αρχεία syntax. Συνδέσµους και αναφορές εντός και εκτός αρχείου µε τη χρήση των ιδιοτήτων (attributes) ID, IDRefs και URI. Κάποια ενδεικτικά tags σε επίπεδο έρευνας είναι τα εξής: Κυριότερος ερευνητής ή οργανισµός. Επίσηµος τίτλος του συνόλου δεδοµένων. Πηγές χρηµατοδότησης. Άτοµα ή οργανισµοί υπεύθυνα για τη συλλογή των δεδοµένων. είγµα και µέθοδοι δειγµατοληψίας. Τεκµηρίωση βαρών. Βαθµός απόκρισης. Ηµεροµηνία και τόπος συλλογής των δεδοµένων. Χρονική περίοδος συλλογής δεδοµένων. Μονάδες ανάλυσης. Περιορισµοί στη χρήση των δεδοµένων. Βιβλιογραφικές αναφορές. Κάποια ενδεικτικά tags σε επίπεδο µεταβλητής είναι τα εξής: Ακριβές λεκτικό της ερώτησης. Αριθµός ερώτησης. Όνοµα µεταβλητής που προκύπτει από την ερώτηση. Missing values. Πληροφορία για τους λόγους που δεν εισήχθησαν δεδοµένα για κάθε µεταβλητή. Λεπτοµέρειες για τον τρόπο που δηµιουργήθηκαν νέες τεχνητές µεταβλητές. Ακριβές λεκτικό όλων των πιθανών απαντήσεων. Κατανοµές και περιγραφικά στατιστικά των µεταβλητών (µην υπολογίζοντας τα βάρη τους). Είναι προφανές ότι για κάποιες έρευνες θα υπάρχουν tags τα οποία θα είναι κενά, διότι το πρότυπο έχει δηµιουργηθεί, ώστε να υποστηρίζει το σύνολο των ερευνών. Παρ όλα αυτά υπάρχει µία λίστα (DDI Lite) µε τα υποχρεωτικά καθώς και µε τα συστηνόµενα πεδία στην ακόλουθη διεύθυνση: Αναλυτική πληροφορία για τα DDI tags καθώς και για την ερµηνεία τους υπάρχει στην παρακάτω διεύθυνση: 9

10 3.3. Το ιστορικό του DDI και των προτύπων τεκµηρίωσης. Το χρονικό του DDI καθώς και των γνωστών προτύπων τεκµηρίωσης που χρησιµοποιήθηκαν από τα Α συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα: Χρόνος Όνοµα πρότυπου τεκµηρίωσης Οργανισµός 1970 OSIRIS Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR) and other archives. Παρατηρήσεις Τεκµηρίωση σε επίπεδο µεταβλητής (όνοµα, ετικέτα, πεδίο τιµών, missing values). Περιορισµένη τεκµηρίωση για την έρευνα. Μάρτιος 2000 Ιούλιος 2003 Μάρτιος 2007 DDI Έκδοση 1.0 DDI Έκδοση 2.0 DDI Έκδοση 3.0 The International Association for Social Science Information Service and Technology (IASSIST) Codebook Action Group The IASSIST Codebook Action Group DDI Alliance Πλήρης τεκµηρίωση µιας έρευνας. Καλύτερη έκδοση του DTD. To DDI 3.0 φιλοδοξεί να τεκµηριώνει µία έρευνα από το στάδιο της σχεδίασης και να µην εστιάζεται µόνο στο τελικό σύνολο δεδοµένων της έρευνας. Τώρα πλέον η εξέλιξη του DDI είναι θέµα µιας συµµαχίας που δηµιουργήθηκε από 27 οργανισµούς στη Βόρεια Αµερική και Ευρώπη, την DDI Alliance. Η νέα έκδοση του DDI 3.0 υπολογίζεται ότι θα είναι διαθέσιµη τον Μάρτιο του Πλεονεκτήµατα της έκδοσης DDI 2.0. Οι παρατηρήσεις που λαµβάνονται από µία εµπειρική έρευνα µπορεί να αποτελούνται από µία µέτρηση σε κάποιο συγκεκριµένο χρονικό και χωρικό σηµείο ή από επαναλαµβανόµενες µετρήσεις στον χώρο και στον χρόνο. Το DDI έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να περιλαµβάνει όλα αυτά τα είδη των δεδοµένων και να παρέχει στον αναλυτή όλη τη σχετική πληροφορία. Γενικά τα πλεονεκτήµατα της έκδοσης 2.0 του DDI είναι τα παρακάτω: Η δοµή µε tags ενός DDI XML αρχείου είναι διαχειρίσιµη από υπολογιστή και µπορεί να παρουσιαστεί µε διάφορα style sheets. Η εκτέλεση αναζητήσεων είναι µεγάλης ακρίβειας. Η λειτουργικότητα µεταξύ συστηµάτων και οργανισµών γίνεται πιο εύκολη. Τα codebooks που παράγονται από το DDI µπορεί να ανταλλάσσονται και να µεταφέρονται. 10

11 Η παροχή πληρέστερης εικόνας των δεδοµένων στον αναλυτή. Τα αρχεία DDI που παράγονται εισάγονται ευκολότερα σε συστήµατα on line ανάλυσης. Η συγκριτική ανάλυση γίνεται πολύ πιο εφικτή λόγω της ενσωµάτωσης συνδέσµων στο DDI XML. Η προοπτική της δηµιουργίας open source λογισµικού λόγω της διάδοσης του DDI ως ενός ευρέως αποδεχόµενου προτύπου. Αυτό µπορεί επίσης να βοηθήσει στη µείωση του κόστους για την παραγωγή τεκµηρίωσης καλής ποιότητας Μειονεκτήµατα της έκδοσης DDI 2.0. Τα µειονεκτήµατα της έκδοσης 2.0 του DDI - κάποια από τα οποία θα προσπαθήσει να λύσει η καινούργια έκδοση 3.0 είναι τα εξής: εν υπάρχει µοντέλο που να περιγράφει τις σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων. Η προσέγγιση της τεκµηρίωσης µέσω ενός codebook υποφέρει από την έλλειψη µιας ξεκάθαρης ιδέας για το τι περιλαµβάνει ένα codebook. εν υπάρχει τεκµηρίωση στο στάδιο της σχεδίασης µιας έρευνας αλλά εστιάζεται µόνο στο τελικό σύνολο δεδοµένών της. Η οντότητα της έρευνας (study) περιλαµβάνει πληροφορία που λογικά αρµόζει σε άλλες οντότητες που θα πρέπει να δηµιουργηθούν [στιγµιότυπο έρευνας, έργο (η επιχειρησιακή πληροφορία µιας έρευνας)]. εν υποστηρίζει τεκµηρίωση µιας έρευνας που γίνεται µε τη µέθοδο της εκ των υστέρων οµογενοποίησης. Οι τοπικές ανάγκες δεν προσαρµόζονται σε ένα γενικό πρότυπο. Η εφευρετική πρωτοβουλία πρέπει να καθυστερείται έτσι ώστε να προωθείται η πληροφορία που είναι αποθηκευµένη στην υπάρχουσα δοµή. Οι αναθεωρήσεις ενός προτύπου πρέπει να είναι αργές και συµφωνηµένες από το σύνολο των χρηστών και επίσης να έχουµε στο µυαλό τη συµβατότητα µε τις προηγούµενες εκδόσεις. Αυτός είναι ο λόγος που πολλά Α έχουν δικά τους συστήµατα τεκµηρίωσης και εισάγουν ή εξάγουν τις έρευνές τους στο πρότυπο DDI, ώστε να είναι συµβατά µε τα υπόλοιπα Α Η νέα έκδοση DDI 3.0. Μέχρι τώρα το DDI 2.0 είχε εστιαστεί στις ανάγκες αρχειοθέτησης των συνόλων δεδοµένων. To DDI 3.0 φιλοδοξεί να τεκµηριώνει µία έρευνα από το στάδιο της σχεδίασης και να µην εστιάζεται µόνο στο τελικό σύνολο δεδοµένων της έρευνας, δηλ. από την ιδέα της έρευνας µέχρι την ανάλυση και την επαναχρησιµοποίηση των 11

12 δεδοµένων για δευτερογενή ανάλυση ή επαναστόχευση. Κατ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να καταγραφεί πληροφορία για όλες τις φάσεις της έρευνας. Η καινούργια έκδοση του DDI έχει υιοθετήσει πολλές από τις ιδέες του έργου Metadater. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται όλος ο κύκλος ζωής ενός συνόλου δεδοµένων που καλείται να τεκµηριώσει η νέα έκδοση του DDI: Αρχειοθέτηση εδοµένων Ιδέα Έρευνας Συλλογή εδοµένων Επεξεργασία εδοµένων ιανοµή εδοµένων Ανακάλυψη εδοµένων Ανάλυση εδοµένων Επαναστόχευση Εικόνα 1: Κύκλος ζωής δεδοµένων έρευνας σύµφωνα µε το πρότυπο DDI Λογισµικό που χρησιµοποιεί το πρότυπο DDI. Το λογισµικό που δηµιουργήθηκε για να υποστηρίζει το πρότυπο DDI είναι το Nesstar. Προφανώς ένα έγγραφο DDI µπορεί να δηµιουργηθεί και µέσω ενός XML συντάκτη δίχως όµως τις ευκολίες που παρέχει το Nesstar. Το Nesstar έκδοσης λογισµικό αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: Nesstar Server ( Nesstar WebView και User Management Tool) Nesstar Publisher Nesstar Hierarchy Builder Nesstar Cube Builder To Nesstar λογισµικό είναι διαθέσιµο χωρίς χρέωση µόνο προς τα Α που είναι µέλη της CESSDA. Εκτός από το Nesstar, δηµιουργήθηκε και το MADDIE λογισµικό ώστε να υποστηρίζει το πρότυπο DDI, χωρίς όµως ιδιαίτερη επιτυχία. Πάντως, η καινούργια τάση η οποία κατευθύνεται από το DDI Alliance το συµβούλιο που καθορίζει την εξέλιξη του DDI είναι το DDI να υποστηρίζεται από open source εργαλεία ώστε να µειώνεται το κόστος Nesstar Server O Nesstar Server δηµιουργήθηκε σαν επέκταση ενός κανονικού web server. Παρέχει όλες τις συνηθισµένες ευκολίες για δηµοσιοποίηση web περιεχοµένου και επιπροσθέτως είναι δυνατό για κάποιον να δηµοσιεύσει στατιστική πληροφορία που µπορεί να αναλυθεί, να αναζητηθεί και να γίνει download από χρήστες. Αυτό γίνεται χρησιµοποιώντας έναν από τους γνωστούς browser καθώς και το Nesstar Webview. Επίσης, το περιβάλλον του λογισµικού Nesstar παρέχει έναν τρόπο, ώστε να κάνει τα στατιστικά δεδοµένα εύκολα στη δηµοσιοποίηση στο web, προσβάσιµα και 12

13 προστατευµένα από χρήστες µε µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Αυτό ρυθµίζεται από το περιβάλλον «User Management Tool» του Nesstar Server. Το προϊόν Nesstar αναπαριστά ένα σύστηµα αρχιτεκτονικής λογισµικού που κάνει εύκολη τη δηµιουργία, αποθήκευση και πρόσβαση σε µεταδεδοµένα και δεδοµένα που βρίσκονται σε αποµακρυσµένα συστήµατα. Εικόνα 2: Nesstar Server (WebView) 4.2. Nesstar Publisher Το Nesstar Publisher χρησιµοποιείται για να φορτώσει δεδοµένα και µεταδεδοµένα στον Nesstar server. Η πρόσβαση σε αυτές τις πηγές µπορεί κατόπιν να είναι ελεύθερη σε όλον τον κόσµο ή µπορεί να περιορίζεται για συγκεκριµένους χρήστες και ανάλογα µε τις απαιτήσεις του παροχέα των δεδοµένων. Τότε όλα τα υλικά είναι έτοιµα να χρησιµοποιηθούν και να αναζητηθούν χρησιµοποιώντας το Nesstar WebView. Ένα από τα ισχυρά χαρακτηριστικά του Nesstar Publisher είναι ότι µπορεί να εισάγει αυτόµατα µεταδεδοµένα και απλά στατιστικά από αρχεία δεδοµένων στατιστικών πακέτων ή βάσεων δεδοµένων όπως: SPSS (sav, por, sps), SAS (sp1), STATA (dta STATA 7 και STATA 8), Statistica (Sta), dbase (dbf), Text αρχεία (txt, csv). Κατ αυτόν τον τρόπο ο χρήστης αποφορτίζεται από µεγάλο όγκο εργασίας. (Τα µεταδεδοµένα της παραγράφου 3.2 παράχθηκαν όλα αυτόµατα από το Nesstar Publisher, αφότου έγινε εισαγωγή αρχείου SPSS, πλην του λεκτικού της ερώτησης). 13

14 Εικόνα 3: Nesstar Publisher Το Nesstar Publisher είναι ένα εργαλείο συγγραφής δεδοµένων µεταδεδοµένων που προετοιµάζει και δηµοσιεύει έρευνες και κύβους. Ο χρήστης δεν απαιτείται να έχει ιδιαίτερη εξοικείωση µε τη γλώσσα XML ώστε να εξάγει µία έρευνα στο πρότυπο DDI. Το Nesstar Publisher χρησιµοποιείται ώστε: Να εξάγει την τεκµηρίωση µιας έρευνας σε πρότυπο DDI. Να προσθέσει µεταδεδοµένα σε µία έρευνα ή κύβο. Να δηµιουργήσει κύβους. Να φορτώσει ένα σύνολο δεδοµένων σε έναν κατάλογο του Nesstar Server. Να δηµοσιεύσει ένα σύνολο δεδοµένων σε έναν Nesstar WebView client Nesstar Hierarchy Builder To Nesstar Hierarchy Builder µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε το Nesstar Publisher έτσι, ώστε να προσδιορίσει µία ιεραρχική σχέση µεταξύ των αρχείων δεδοµένων µιας έρευνας. Τα αρχεία δεδοµένων µπορεί να σχετίζονται µεταξύ τους όπως π.χ. σε µεγάλες έρευνες νοικοκυριού, όπου οι ερωτήσεις δεν ερωτώνται µόνο σε επίπεδο νοικοκυριού αλλά και σε επίπεδο ατόµου. Το Nesstar Hierarchy Builder επιτρέπει να προστεθούν αρχεία σε διαφορετικά επίπεδα και να οριστούν οι σχέσεις µεταξύ τους. Τα αρχεία δεδοµένων µπορεί να συγχωνευτούν χρησιµοποιώντας αυτές τις µεταβλητές που είναι ορισµένες ως κλειδιά. Πρέπει πρώτα να οριστεί η ιεραρχία µεταξύ των αρχείων δεδοµένων (π.χ. το αρχείο νοικοκυριού είναι σε υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας από το αρχείο των ατόµων) και κατόπιν να δηµιουργηθεί ο σύνδεσµος. Ο σύνδεσµος µεταξύ των αρχείων γίνεται µε τις βασικές και εξωτερικές µεταβλητές κλειδιά. Βασικές 14

15 µεταβλητές κλειδιά ονοµάζουµε τις µεταβλητές που προσδιορίζουν µοναδικά µία περίπτωση σε ένα αρχείο δεδοµένων. Οι εξωτερικές µεταβλητές κλειδιά είναι οι µεταβλητές εκείνες που είναι βασικά κλειδιά σε αρχείο δεδοµένων υψηλότερου επιπέδου αλλά όχι βασικό κλειδί στο τρέχον αρχείο δεδοµένων. Εικόνα 4: Nesstar Hierarchy Builder 4.4. Nesstar Cube Builder Ένας κύβος είναι ένας πολυδιάστατος πίνακας που περιέχει αθροιστικά δεδοµένα. Τα δεδοµένα ορίζονται από τις «διαστάσεις» και τις «µετρήσεις». Οι µεταβλητές που εκφράζουν διαστάσεις περιγράφουν τα δεδοµένα και αποτελούνται από κατηγορίες π.χ. φύλο (άντρας-γυναίκα). Οι µεταβλητές που εκφράζουν «µετρήσεις» αναπαριστούν τα δεδοµένα ή τις τιµές που υπάρχουν στα κελιά του πίνακα. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστο µία µεταβλητή µέτρησης, ώστε να δηµιουργηθεί ένας κύβος. Κάθε διάσταση µπορεί να οριστεί και ιεραρχικά. Γεωγραφικές διαστάσεις µπορεί να συνδεθούν µε χάρτες. Τα µεταδεδοµένα ενός κύβου αρχικά εισάγονται στο Nesstar Publisher. Μέσω του Nesstar Publisher πρέπει να οριστούν «ονόµατα επιπέδων» (level names) για όλες τις διαστάσεις, διότι διαφορετικά δε θα µπορεί να δηµιουργηθεί ο κύβος στο Nesstar Cube Builder. Τα δύο περιβάλλοντα συνδέονται άµεσα µεταξύ τους και ο χρήστης µπορεί εύκολα να µεταβαίνει από το ένα περιβάλλον στο άλλο. Στην εικόνα 5 φαίνεται το περιβάλλον Cube Builder όπου ορίζεται ο κύβος και η όψη του. Στην εικόνα 6 φαίνεται ο κύβος µετά την εισαγωγή του στον Nesstar Server. 15

16 Εικόνα 5: Nesstar Cube Builder Εικόνα 6: Kύβος µέσα από το περιβάλλον Nesstar Webview 16

17 5. Συµπεράσµατα Η αναγκαιότητα αυστηρής και ποιοτικής τεκµηρίωσης στις κοινωνικές έρευνες κρίνεται επιτακτική, καθώς τα δεδοµένα καθίστανται ευτελή µε την πάροδο του χρόνου. Τα Α, προσπαθώντας να βρουν τρόπους για την εύκολη διάχυση και αυστηρή τεκµηρίωση των δεδοµένων, αποφάσισαν να δηµιουργήσουν ένα πρότυπο τεκµηρίωσης των κοινωνικών ερευνών. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στάθηκε αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια. Το πιο αξιόλογο πρότυπο τεκµηρίωσης που δηµιουργήθηκε είναι το DDI βασισµένο στην γλώσσα XML. Το DDI παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα αλλά και κάποια µειονεκτήµατα. Ένα από τα σοβαρά µειονεκτήµατα της τρέχουσας έκδοση 2.0 του προτύπου είναι ότι τεκµηριώνει µία έρευνα µόνο κατά το τελικό στάδιό της. Η έκδοση DDI 3.0 φιλοδοξεί να τεκµηριώνει µία έρευνα από το στάδιο της σχεδίασης και να µην εστιάζεται µόνο στο τελικό σύνολο δεδοµένων της έρευνας. Το λογισµικό που είναι ευρέως διαδεδοµένο για την υποστήριξη του DDI είναι το λογισµικό Nesstar. Το λογισµικό Nesstar διατίθεται προς το παρόν ελεύθερα στα Α που είναι µέλη της CESSDA. Πάντως, η καινούργια τάση η οποία κατευθύνεται από το DDI Alliance το συµβούλιο που καθορίζει την εξέλιξη του DDI είναι το DDI να υποστηρίζεται από open source εργαλεία, ώστε να µειώνεται το κόστος. 17

18 Αναφορές Blank G and Rasmussen K.B., The Data Documentation Initiative: The Value and Significance of a Worldwide Standard, Social Science Computer Review 22, no.3 (August 2004): CESSDA Homepage, Data Documentation Initiative. A Project of a Social Science Community. (2002) Kallas J, Frydakis M, Linardis A, The Metadata Model of the Greek Social Data Bank, The Node for Secondary Processing, a comparative research infrastructure, ISBN: Miller K and Vardigan M, How initiative Benefits the Research community the Data Documentation Initiative. Leighton V, Developing a new Data Archive in a Time of Maturing Standards. IASSIST Quarterly 26, no. 1 (spring 2002):5-9. Linardis Α, A general description of the system Node for Secondary Processing, The Node for Secondary Processing, a comparative research infrastructure, ISBN: Metadata Management and Production System for surveys in Empirical Socioeconomic Research, Nesstar Software, Ryssevik J and Musgrane S, The Social Science Dream Machine, Social Science Computer Review 19, no.2 (Summer 2001): Stebe J, Experience with the Data Documentation Initiative Codebook Standard in Social Science Data Archive (ADP). 18

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Μέρος Α Τεκμηρίωση βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) 2.X Οι φάσεις διεξαγωγής μίας ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 19/02/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 19/02/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές µορφές Ερωτήσεων - απαντήσεων Ανοιχτές Κλειστές Κλίµακας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 2 Ανοιχτές ερωτήσεις Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. 7 ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δίκτυα τεχνολογίας / χρησιμοποιούν διεύθυνση 32 bits, προκειμένου να δρομολογήσουν ένα αυτοδύναμο πακέτο στο προορισμό του. Κατά σύμβαση έχει επικρατήσει οι διευθύνσεις να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ερωτηματολογιου με την πλατφόρμα Limesurvey

Δημιουργία ερωτηματολογιου με την πλατφόρμα Limesurvey Δημιουργία ερωτηματολογιου με την πλατφόρμα Limesurvey Χαρακτηριστικά Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρησης 27 τύποι ερωτήσεων Δυνατότητα καθορισμού συνθηκών εμφάνισης ανα ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN

PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN Προσόντα για λειτουργούς Εγχειρίδιο Εισαγωγή αλφαβητισµού PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN Contract Number: 229564CP120061-DEGRUNDTVIGG1 Project

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 5. 4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 Σκοπός του Ερωτηµατολογίου 4 Ο σκοπός του ερωτηµατολογίου αυτού είναι η καταγραφή των δεξιοτήτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιλεγµένου δείγµατος διανοµέων, προκειµένου µετά από

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου Ιφιγένεια Βασιλείου Γραµµατέας ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Καραθάνου Γεωργία Εξωτερικός Συνεργάτης ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Μπότσας ηµήτριος Εξωτερικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή

http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή Τι σηµαίνει i2dealer (για τον Μεταπωλητή και τη Βιοµηχανία) Κοινή Βάση εδοµένων, Εύκολη Εισαγωγή / Εξαγωγή εδοµένων, Κοινές Αναφορές,

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 9 ΣΎΣΤΗΜΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 9 ΣΎΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 9 ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1. Έλεγχος εγγράφου...3 2. Εισαγωγή...4 3. Εισαγωγή στην υπηρεσία...5 4. Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. CMS Content Management Systems Joomla

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. CMS Content Management Systems Joomla Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ CMS Content Management Systems Joomla Τι είναι ένα CMS; Ένα Content Management System (CMS) είναι μία μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 5: Resource Description Framework (RDF) Μ.Στεφανιδάκης 16-3-2015. Τα επίπεδα του Σημασιολογικού Ιστού RDF: Το κύριο πρότυπο του Σημασιολογικού Ιστού, χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών

Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Visiting Research Associate,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι.

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ -ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Μάθηµα : Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

«Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr

«Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr Έκδοση 1.0 Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Σύνδεση στο Σύστημα... 4 Γ. Διαχείριση Λογαριασμού/Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα