οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής"

Transcript

1 οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Παναγιώτης Γρηγορίου Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών Πάνος Πασιαρδής Τµήµα Οικονοµικών και Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών Θεοφάνης Μαµουνέας Τµήµα Οικονοµικών και Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών Χρήστος Σ. Σάββα Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών Αρ Ιούνιος 2008 Επιµέλεια Έκδοσης: Κώστας Χατζηγιάννης, Θεόδωρος Ζαχαριάδης

2 Χορηγοί ΚOE (κατά αλφαβητική σειρά) Γραφείο Προγραµµατισµού Κεντρική Τράπεζα Κύπρου Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού Πανεπιστήµιο Κύπρου Σύνδεσµος Εµπορικών Τραπεζών Τµήµα Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κύπρου Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείο Οικονοµικών Οι απόψεις που εκφράζονται στα δηµοσιεύµατα του ΚΟΕ είναι των συγγραφέων µόνο και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά το ΚΟΕ και τους χορηγούς του. ii

3 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Περίληψη Στην έρευνα αυτή εξετάζουµε τις επιδράσεις της εισαγωγής του ευρώ στην παραγωγικότητα των διαφόρων τοµέων της οικονοµίας, τόσο των χωρών που το υιοθέτησαν όσο και αυτών που επέλεξαν να διατηρήσουν το δικό τους νόµισµα. Στην ανάλυσή µας (που αρχικά αφορά στην παραγωγικότητα της συνολικής οικονοµίας και, στη συνέχεια, στην παραγωγικότητα των διαφόρων τοµέων ξεχωριστά) εξετάζουµε τη διαφορά του µέσου κόστους της κάθε χώρας µέλους της ευρωζώνης µε το σταθµισµένο µέσο κόστος των χωρών που είναι στην ΕΕ αλλά επέλεξαν να διατηρήσουν το δικό τους νόµισµα (Ην. Βασίλειο, Σουηδία και ανία), παρά το ότι ικανοποιούν τα κριτήρια ένταξης στην ευρωζώνη. Με βάση τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την οικονοµετρική ανάλυση παρατηρούµε ότι η παραγωγικότητα των χωρών της ευρωζώνης είναι χαµηλότερη (το επίπεδο µέσου κόστους είναι υψηλότερο) σε σύγκριση µε τις χώρες που βρίσκονται εκτός της ευρωζώνης. H εισαγωγή του ευρώ συνδέεται µε αύξηση της παραγωγικότητας και στις δύο οµάδες χωρών. Ωστόσο, η αύξηση της παραγωγικότητας είναι µεγαλύτερη στις χώρες εντός ευρωζώνης, µε αποτέλεσµα να µειωθεί η διαφορά τους από τις χώρες εκτός ευρωζώνης. Το συµπέρασµα ότι η ένταξη στο ευρώ είχε θετική επίδραση στην παραγωγικότητα είναι αναµενόµενο, όµως χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να αποκλειστεί το ενδεχόµενο η επιλογή ένταξης στην ευρωζώνη να έγινε από χώρες των οποίων η παραγωγικότητα θα αυξανόταν και χωρίς το ευρώ. iii

4 iv

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EXECUTIVE SUMMARY... VII 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οφέλη και κόστος από την εισαγωγή του ευρώ Επισκόπηση της βιβλιογραφίας Ευρώ και παραγωγικότητα 6 2. ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αποτελέσµατα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ v

6 vi

7 THE EFFECT OF THE EURO ON PRODUCTIVITY P. Gregoriou, T. Mamuneas, P. Pashardes and C. S. Savva EXECUTIVE SUMMARY This paper investigates the effects of the introduction of the euro on productivity of various sectors of the economy, both for countries that have adopted the euro (Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, the Netherlands, Portugal and Spain) and for countries that have chosen to keep their own currency (the UK, Sweden and Denmark). More specifically, it examines the difference between the average costs of each country member of the euro zone with the weighted average cost of the countries that have chosen to stay outside this zone. The theoretical analysis in the paper is based on a simple dynamic specification of the Τranslog cost function, while the empirical analysis applies econometric methods to estimate this function using aggregate and sectoral time series data from the economies mentioned above. The results obtained from the estimations show that productivity is lower (the average production cost is higher) in countries inside the euro zone area compared to countries outside this zone. The introduction of the euro is associated with an increase in productivity for both groups of countries. Nevertheless, the increase is higher for countries inside the euro zone so their productivity disadvantage to the countries outside the euro zone is reduced. The introduction of the euro in Cyprus is of major importance for various reasons. In spite the loss of independent monetary policy, it is expected that Cyprus economy will benefit from accession to the euro zone through increased monetary stability, lower transaction costs and investment risks. Nevertheless, according to our estimates Cyprus companies are likely to face initial transition/adjustment costs before they become able to reap the benefits of productivity growth. The government can help in this direction with measures aimed at improving the existing infrastructure and reducing bureaucracy. This can smooth the transition costs and increase the prospects of Cypriot companies to compete in the new economic environment. vii

8 viii

9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Οφέλη και κόστος από την εισαγωγή του ευρώ Έχει περάσει σχεδόν µία δεκαετία από την εισαγωγή του ευρώ ως το ενιαίο νόµισµα 11 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Με την προσθήκη της Ελλάδας το 2002, της Σλοβενίας το 2007 και, πιο πρόσφατα, της Κύπρου και της Μάλτας το 2008, η ευρωζώνη αριθµεί πλέον 15 κράτη-µέλη. Κύριοι στόχοι της υιοθέτησης του ενιαίου νοµίσµατος είναι η δηµιουργία συνθηκών για καλύτερη λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονοµίας, δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και µεγαλύτερη ευηµερία για τους ευρωπαίους πολίτες. Παρά την κοινώς αποδεκτή χρησιµότητα του ενιαίου νοµίσµατος, το ευρώ αποτέλεσε και αποτελεί αντικείµενο συνεχούς κριτικής και συζήτησης, όπου τα οφέλη από την υιοθέτηση του αντιπαραβάλλονται µε αρνητικές επιπτώσεις. Στη θεωρία, η ένταξη µίας χώρας σε µια νοµισµατική ένωση (όπως είναι η ζώνη του ευρώ) είναι δυνατό να της παρέχει αρκετά ωφελήµατα. Καταρχήν, ένα ενιαίο νόµισµα αυξάνει τον ανταγωνισµό, καθώς οι καταναλωτές µπορούν πλέον µε την ίδια ευκολία να ψωνίζουν και να συγκρίνουν τιµές τόσο εντός όσο και εκτός των εθνικών τους συνόρων. Παράλληλα, η εξάλειψη του κόστους µετατροπής συναλλάγµατος ωφελεί τόσο τους καταναλωτές (µειώνει το κόστος των ταξιδιών τους και της αγοράς προϊόντων από άλλες χώρες) όσο και τις επιχειρήσεις, οι οποίες µέσα σε ένα περιβάλλον ενιαίου νοµίσµατος µπορούν να διεξάγουν τις διασυνοριακές εµπορικές συναλλαγές τους µε χαµηλότερο κόστος. Επίσης, µε τη δηµιουργία µίας ενιαίας νοµισµατικής ένωσης εξαφανίζονται οι διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες των εµπλεκόµενων χωρών. Αυτό ενθαρρύνει και εξυπηρετεί τον καλύτερο προγραµµατισµό των επενδύσεων γιατί µειώνει την αβεβαιότητα και διευκολύνει τις διασυνοριακές µετακινήσεις κεφαλαίων. Επιπλέον, ένα ενιαίο νόµισµα αναµένεται να µειώσει (και να διατηρήσει σε χαµηλά επίπεδα) τόσο τον πληθωρισµό, όσο και τα επιτόκια των χωρών που συµµετέχουν στην νοµισµατική ένωση, ενθαρρύνοντας έτσι το δανεισµό και, ακόµα περισσότερο, τις επενδύσεις. Τέλος, οι χώρες-µέλη της ευρωζώνης αναµένεται να ωφεληθούν και από τους µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), που περιλαµβάνουν - µεταξύ άλλων- τη διατήρηση οικονοµικής σταθερότητας και δηµοσιονοµικής πειθαρχίας (χαµηλά επίπεδα δηµοσίου χρέους και δηµοσιονοµικού ελλείµµατος). Παράλληλα µε τα οφέλη που αναφέρονται πιο πάνω, η εισαγωγή του ευρώ συνδέεται και µε αρνητικές επιπτώσεις. Καταρχήν, υπάρχει το άµεσο οικονοµικό κόστος προσαρµογής που συνεπάγεται η αλλαγή του νοµίσµατος. Το κόστος αυτό 1

10 περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την ενηµέρωση των πολιτών για το νέο νόµισµα, τη διαδικασία απορρόφησης όλων των παλαιών χαρτονοµισµάτων και κερµάτων και της κυκλοφορίας των καινούριων. Ακόµα, περιλαµβάνει αλλαγές στους τιµοκαταλόγους και τα λογισµικά των επιχειρήσεων. Στο βραχυχρόνιο κόστος από την εισαγωγή του ευρώ περιλαµβάνεται, επίσης, ο κίνδυνος αισχροκέρδειας σε βάρος των καταναλωτών και η αύξηση του πληθωρισµού λόγω στρογγυλοποίησης των τιµών. Ίσως πιο σηµαντικό, όµως, είναι το µακροχρόνιο κόστος που έχει µια χώρα που εισέρχεται στην ευρωζώνη, λόγω του ότι χάνει τη δυνατότητα άσκησης αυτόνοµης νοµισµατικής πολιτικής, µε όλα όσα αυτό συνεπάγεται για την ικανότητα της οικονοµίας να λύει δικά της προβλήµατα που αντανακλούν στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της. Το δίληµµα κατά πόσο τα θετικά οφέλη από την εισαγωγή του ευρώ υπερτερούν των αρνητικών, έχει δώσει αφορµή για συζήτηση ανάµεσα σε οικονοµικούς και πολιτικούς αναλυτές, που επιχείρησαν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως: Θα µπορούσαν η διαφάνεια των τιµών, η εξουδετέρωση του κόστους µετατροπής συναλλάγµατος και η εξάλειψη του συναλλαγµατικού ρίσκου, να επιφέρουν αρκετές θετικές επιδράσεις ούτως ώστε να εξουδετερωθεί το συνολικό κόστος της υιοθέτησης του ευρώ; Θα ήταν προς το συµφέρον µιας χώρας να εγκαταλείψει τη δυνατότητα της να ασκεί νοµισµατική πολιτική, ούτως ώστε να εξασφαλίσει σταθερότητα τιµών, χαµηλά επιτόκια και υγιή δηµόσια οικονοµικά; Πώς θα επηρεάσει στην πράξη η εισαγωγή του ευρώ τις επενδύσεις, το εµπόριο, την παραγωγικότητα και, γενικότερα, την οικονοµική απόδοση µιας χώρας; Όπως σε κάθε ανάλυση ενός οικονοµικού προβλήµατος, οι απόψεις για τα πιο πάνω ερωτήµατα διίστανται, ανάλογα µε το ποιο θεωρεί ο κάθε αναλυτής ως το πρόβληµα που έχει µεγαλύτερη σηµασία για την οικονοµία. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο το ότι χώρες της ΕΕ όπως η Αγγλία, ανία και Σουηδία επέλεξαν να µην ενταχτούν στην Ευρωζώνη. Πολλοί ερευνητές σε διάφορες χώρες της ΕΕ έχουν κάνει προσπάθειες να απαντήσουν τα πιο πάνω ερωτήµατα εξετάζοντας τις αλλαγές που έχει επιφέρει το ευρώ στις χώρες που το υιοθέτησαν στη βάσει στατιστικών δεδοµένων. Στην επόµενη ενότητα συνοψίζονται τα βασικά συµπεράσµατα που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, που πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν αφορά µόνο στην Ευρωζώνη αλλά και άλλες νοµισµατικές ενώσεις. 2

11 1.2 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας Ένα θέµα, το οποίο απασχόλησε πολλούς οικονοµολόγους, ήταν η διερεύνηση των επιδράσεων του ευρώ στη διεξαγωγή εµπορίου ανάµεσα στις χώρες που το υιοθέτησαν. Στη θεωρία, µία νοµισµατική ένωση αναµένεται να αυξήσει τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των χωρών που συµµετέχουν σε αυτή. Ο κύριος λόγος είναι ότι οι διακυµάνσεις και το κόστος µετατροπής του συναλλάγµατος, γενικά, λειτουργούν ως φραγµοί στο εµπόριο. Εποµένως, µε την εξουδετέρωση αυτών των εµποδίων - σε συνδυασµό µε τη διαφάνεια των τιµών - είναι λογικό να αναµένεται αύξηση του εµπορίου µεταξύ των συµµετεχουσών χωρών αφού το κόστος των εµπορικών συναλλαγών γίνεται φθηνότερο. 1 Αρκετοί ερευνητές που έχουν διερευνήσει τις επιδράσεις νοµισµατικών ενώσεων στο εµπόριο, χρησιµοποίησαν ως βάση για την ανάλυση τους το παράδειγµα του Rose (2000) ο οποίος στις εκτιµήσεις του βρήκε ότι χώρες που έχουν ένα κοινό νόµισµα µπορεί να διεξάγουν µέχρι και τρεις φορές περισσότερο εµπόριο µεταξύ τους από αυτό που θα διεξήγαγαν µε διαφορετικά νοµίσµατα. Ωστόσο, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι µια οικονοµική και νοµισµατική ένωση δεν είναι απλά µία τυπική διαδικασία χωρών που ξαφνικά σκέφτηκαν πως πρέπει να υιοθετήσουν ένα κοινό νόµισµα. Οι χώρες που καταλήγουν σε µια νοµισµατική ένωση έχουν συνήθως µεταξύ τους ισχυρές οικονοµικές και άλλες διασυνδέσεις, που πηγάζουν από πολλά χρόνια κοινής ιστορίας, κουλτούρας και πολιτικών σχέσεων. Αυτό σηµαίνει ότι το εµπόριο ανάµεσα στις χώρες της ευρωζώνης δυνατόν να είχε ενισχυθεί διαχρονικά, ακόµη και χωρίς την εισαγωγή του ευρώ. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, οι De Nardis και Vicarelli (2003) βρίσκουν ότι η υιοθέτηση του ευρώ είχε µεν σηµαντική θετική επίδραση στο εµπόριο, αλλά το µέγεθος αυτής της µεταβολής δεν ήταν τόσο µεγάλο όσο ισχυρίζεται ο Rose (2000). Με το συµπέρασµα αυτό συµφωνούν και οι Micco, Stein και Ordoñez (2003), που στη δική τους µελέτη παρουσιάζουν, επίσης, µία θετική επίδραση της νοµισµατικής ένωσης στο εµπόριο µεταξύ των χωρών-µελών της, από 4% µέχρι 16%. Τέλος, πιο πρόσφατα, οι Bun και Klaassen (2007) αφού κάνουν µία ανασκόπηση σχετικών µελετών, εισηγούνται ότι η επίδραση του ευρώ στο εµπόριο 1 Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι όροι Νοµισµατική Ένωση και Σταθερή Συναλλαγµατική Ισοτιµία πρέπει να χρησιµοποιούνται µε προσοχή. εν πρέπει δηλαδή να θεωρηθεί ότι έχουν την ίδια έννοια. Η εξάλειψη των διακυµάνσεων στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες µπορεί να επιτευχθεί µε εναλλακτικές µεθόδους πέραν της Νοµισµατικής Ένωσης. Επιπρόσθετα, µία Νοµισµατική Ένωση περιλαµβάνει περισσότερα στοιχεία από την απλή εξουδετέρωση της αβεβαιότητας στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες όπως για παράδειγµα οι αλλαγές στις αντιλήψεις και προσδοκίες των οικονοµικών πρακτόρων (De Nardis και Vicarelli, 2003). 3

12 διαφέρει ανάλογα µε την περίοδο που καλύπτει η εκάστοτε µελέτη. Οι δικές τους εκτιµήσεις καταλήγουν σε µία επίδραση του ευρώ στο εµπόριο ίση µε 3%, που είναι µικρότερη από τις πλείστες εκτιµήσεις της σχετικής βιβλιογραφίας. Άλλες µελέτες στρέφουν την προσοχή τους στο θέµα του κατά πόσο το ευρώ έχει οδηγήσει σε σύγκλιση των τιµών και των αγορών των εµπορευόµενων προϊόντων, στις χώρες που το υιοθέτησαν. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πλείστες µελέτες συµπεραίνουν πως η επίδραση του ευρώ σε αυτή τη σύγκλιση ήταν στην καλύτερη περίπτωση µέτρια. Εξήγηση στο πιο πάνω συµπέρασµα δίνει στη µελέτη του ο Rogers (2007), ο οποίος υποδεικνύει ότι η διασπορά των τιµών των εµπορευόµενων προϊόντων στην Ευρώπη είχε ήδη µειωθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό την περίοδο που προηγήθηκε της υιοθέτησης του ευρώ, µε αποτέλεσµα να στενέψουν τα περιθώρια για περεταίρω µετέπειτα σύγκλιση. Αυτή η παρατήρηση εξηγεί σε ένα βαθµό και τις εκτιµήσεις των Engel και Rogers (2003), που κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η νοµισµατική ένωση δεν αύξησε τη σύγκλιση των τιµών των καταναλωτικών προϊόντων στην ευρωζώνη. Παρόλα αυτά, σε µία εκτενέστερη ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας οι Allington et. al (2005) τονίζουν ότι εξαιτίας των διαφορών στα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται, οι µελέτες που εξετάζουν τα θέµατα της σύγκλισης των τιµών και ολοκλήρωσης των αγορών, είναι σε µεγάλο βαθµό µη συγκρίσιµες µεταξύ τους, γιατί η κάθε µια αντανακλά σε µόνο ένα µέρος του υπό εξέταση θέµατος. Επιπρόσθετα, σε αντίθεση µε τις πλείστες µελέτες, οι δικές τους εκτιµήσεις δείχνουν ότι το ευρώ είχε σηµαντική θετική επίδραση στην ολοκλήρωση των αγορών των χωρών-µελών της ΟΝΕ. Εστιάζοντας την προσοχή τους σε µια διαφορετική πτυχή των επιδράσεων του ευρώ, οι Galati και Tsatsaronis (2003) διερευνούν τις επιδράσεις του στη δοµή των Ευρωπαϊκών χρηµαταγορών, τέσσερα χρόνια µετά την εισαγωγή του. Καταγράφουν µία σειρά από οφέλη που προέκυψαν από την εξάλειψη των εµποδίων στις διασυνοριακές συναλλαγές και δίνουν έµφαση στη µετακίνηση των εταιρειών µακριά από τον τραπεζικό δανεισµό και προς την κατεύθυνση των αγορών για οµόλογα και µετοχές, ως µέσα αύξησης των κεφαλαίων τους. Εντούτοις, αναφέρουν ότι τα οφέλη αυτά ήταν ανοµοιόµορφα ανάµεσα στις αγορές των χωρών της ευρωζώνης. Αναφερόµενοι στο βαθµό ενοποίησης των χρηµαταγορών, οι Askari και Chatterjee (2005) βρίσκουν ότι η εισαγωγή του ευρώ αύξησε το βαθµό ενοποίησης των χρηµαταγορών των χωρών που το υιοθέτησαν, µειώνοντας ταυτόχρονα και το κόστος του κεφαλαίου. Το γεγονός αυτό παρατηρείται τόσο στην περίπτωση των χωρών της ευρωζώνης (και ειδικότερα των λιγότερο οικονοµικά αξιόπιστων αγορών), όσο και στην περίπτωση των τριών χωρών της ΕΕ που δεν υιοθέτησαν 4

13 το ευρώ ( ανία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο). Παρόλα αυτά, οι Bartram et. al (2005) υποδεικνύουν ότι χρηµαταγορές σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες ακόµη υπολείπονται στη σύγκλισή τους µε την ευρωζώνη. Οι Cappiello et. al (2006) εκτιµούν ότι οι αγορές µετοχών στην ευρωζώνη είναι ακόµα αρκετά πίσω, παρά το γεγονός ότι οι αγορές οµολόγων έχουν επιδείξει σηµαντικά επίπεδα σύγκλισης. Αρκετή συζήτηση στη βιβλιογραφία επικεντρώνεται στο κατά πόσο η εισαγωγή του ευρώ οδήγησε σε αύξηση του πληθωρισµού στην ευρωζώνη. Οι Caporale και Kontonikas (2006) αναφέρουν ότι παρόλο που η υιοθέτηση του ευρώ το 1999 δεν είχε οποιαδήποτε σηµαντική επίδραση στο γενικό επίπεδο πληθωρισµού των 11 χωρών-µελών της ευρωζώνης, εντούτοις φαίνεται να οδήγησε σε µία αύξηση στην αβεβαιότητα σε σχέση µε το µελλοντικό πληθωρισµό. Παρόµοια, οι Dziuda και Mastrobuoni (2006) τονίζουν πως κατά µέσο όρο 70% των πολιτών της ΕΕ πίστευαν ότι η εισαγωγή του ευρώ είχε οδηγήσει σε αύξηση των τιµών, παρά το ότι η εισαγωγή του ευρώ δεν εκτιµήθηκε ότι αύξησε τον πληθωρισµό. Επιπρόσθετα, βρίσκουν ότι οι χώρες που παρουσίασαν ψηλότερο πληθωρισµό µετά την εισαγωγή του ευρώ είναι εκείνες που είχαν περισσότερες δυσκολίες να προσαρµοστούν στο νέο νόµισµα και των οποίων οι πολίτες αντιλαµβάνονταν τον πληθωρισµό να είναι ψηλότερος. Τέλος, εισηγούνται πως η διαφορά ανάµεσα στο επίπεδο του προσλαµβανόµενου (perceived) και του πραγµατικού πληθωρισµού (όπως εκτιµάται από την επίσηµη στατιστική υπηρεσία της εκάστοτε χώρας) αντανακλούν στο ότι τα δύο αυτά µεγέθη βασίζονται σε διαφορετικά καλάθια αγαθών. 2 Σε συνάρτηση µε το θέµα του πληθωρισµού, αρκετές µελέτες, εστιάζουν την έρευνα τους ειδικά στις τιµές του τοµέα των εστιατορίων. Ένα παράδειγµα είναι η µελέτη των Adriani et al. (2004) οι οποίοι χρησιµοποιούν δεδοµένα από έξι χώρες της ΕΕ ( ανία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο) και βρίσκουν ότι η υιοθέτηση του ευρώ λειτούργησε ως ένας µηχανισµός συγχρονισµένης ανόδου των τιµών των εστιατορίων. Οι Gaiotti και Lippi (2005), βρίσκουν ότι το ευρώ όντως συνδέεται µε µία αύξηση στις τιµές των εστιατορίων στην Ιταλία, όχι όµως σε τόσο ψηλό επίπεδο, όσο νόµιζαν οι καταναλωτές. Η αύξηση των τιµών στον τοµέα των εστιατορίων παρατηρείται, επίσης, από τους Ercolani και Dutta (2006). Οι τελευταίοι διερευνούν επίσης τις επιδράσεις της εισαγωγής του ευρώ στο συνολικό επίπεδο τιµών των δώδεκα πρώτων χωρών 2 Οι Dziuda και Mastrobuoni (2006) εισηγούνται ότι οι καταναλωτές βασίζουν τις προσδοκίες τους για τον πληθωρισµό σε φτηνότερα αγαθά, τα οποία χρησιµοποιούν συχνότερα. 5

14 που το υιοθέτησαν και βρίσκουν λιγοστές πληθωριστικές τάσεις, για τον Ιανουάριο του 2002, τρία χρόνια µετά την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος. Συνοψίζοντας τη σχετική βιβλιογραφία παρατηρούµε ότι οι πλείστοι ερευνητές βρίσκουν ότι το ευρώ συνέτεινε στην ανάπτυξη του εµπορίου µεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, δεν αύξησε τον πληθωρισµό και ενίσχυσε τη σύγκλιση των χρηµαταγορών. Αντίθετα, δεν φαίνεται να οδήγησε τις τιµές των εµπορεύσιµων προϊόντων σε σηµαντική σύγκλιση. 1.3 Ευρώ και παραγωγικότητα Παρά το ευρύ φάσµα θεµάτων που εξετάστηκαν στη βιβλιογραφία δεν γνωρίζουµε κάποια µελέτη που να αναφέρεται στις επιδράσεις της εισαγωγής του ευρώ, στην παραγωγικότητα των διαφόρων τοµέων της οικονοµίας, τόσο των χωρών που το υιοθέτησαν όσο και αυτών που επέλεξαν να διατηρήσουν το δικό τους νόµισµα. Αυτό είναι το θέµα στο οποίο απευθύνεται η δική µας µελέτη. Όπως έχει ήδη αναφερθεί πιο πάνω, ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της καθιέρωσης ενιαίου νοµίσµατος µεταξύ εµπορευόµενων χωρών είναι η εξάλειψη του κόστους µετατροπής συναλλάγµατος και του συναλλαγµατικού κίνδυνου των επενδύσεων. Αυτό σηµαίνει χαµηλότερο κόστος για τις επιχειρήσεις που η παραγωγή τους στηρίζεται σε κεφάλαιο και πρώτες ύλες που εισάγονται από άλλες χώρες. Επίσης, επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα τους κυρίως σε πολίτες άλλων χωρών (π.χ. τουριστικές επιχειρήσεις) θα ωφεληθούν από αυξηµένη ζήτηση των προϊόντων τους, αφού τώρα οι πελάτες τους δεν θα πληρώνουν για µετατροπή συναλλάγµατος. Από την άλλη η διευκόλυνση στην κατανάλωση και σύγκριση τιµών τόσο εντός όσο και εκτός εθνικών συνόρων αυξάνει τον ανταγωνισµό στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών και ωθεί τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές. Ένας άλλος λόγος γιατί η εισαγωγή του ευρώ δυνατόν να έχει θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα συνδέεται µε την εξάλειψη όλων των εµποδίων στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου. Όταν µια χώρα έχει τους δικούς της κανόνες νοµισµατικής πολιτικής έχει την ευχέρεια να διαφοροποιεί το επιτόκιο και τις δανειακές διευκολύνσεις προκειµένου να προστατεύσει την οικονοµία της. Για παράδειγµα, µια χώρα µε φθίνουσα παραγωγικότητα µπορεί να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της µειώνοντας τη συναλλαγµατική ισοτιµία του νοµίσµατός της. Ακόµη, µπορεί µε διαφοροποιήσεις στο επιτόκιο να ενθαρρύνει ξένες επενδύσεις και να αποφεύγει διαρροή κεφαλαίων προς άλλες χώρες. Σε ένα καθεστώς νοµισµατικής ένωσης το κράτος και οι επιχειρήσεις έχουν µεγαλύτερο κίνητρο να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους επειδή αυτός είναι ο µόνος τρόπος να 6

15 αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της µειωµένης ανταγωνιστικότητας. εν αποκλείεται, βέβαια, κάποιες επιχειρήσεις να µην µπορέσουν να ανταποκριθούν στην ανάγκη να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να καταρρεύσουν. Παρόλο ότι αυτή δεν είναι ευπρόσδεκτη εξέλιξη στο επίπεδο της οικονοµίας, οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν θα είναι περισσότερο παραγωγικές. Η καθιέρωση ενιαίου νοµίσµατος δυνατόν να έχει και αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα ορισµένων κλάδων της οικονοµίας. Για παράδειγµα, οι εµπορικές τράπεζες θα χάσουν κέρδη από τη µετατροπή του συναλλάγµατος, όπως και οι επιχειρήσεις που ειδικεύονται στην ασφάλιση έναντι του συναλλαγµατικού κινδύνου και, γενικά, όσες επιχειρήσεις αντλούν κέρδη από τη διενέργεια εµπορικών συναλλαγών µεταξύ χωρών στη βάση διαφορετικών εθνικών νοµισµάτων. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα και αντλούν κέρδη από διασυνοριακές συναλλαγές θα έχουν οφέλη από την αύξηση του όγκου αυτών των συναλλαγών. Αυτές οι θετικές επιδράσεις δυνατόν να αντισταθµίσουν τις απώλειες κερδών από την καθιέρωση ενιαίου νοµίσµατος ώστε ακόµα και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα δυνατόν να έχουν καθαρά οφέλη από την εισαγωγή ευρώ. Από τη συζήτηση πιο πάνω προκύπτει ότι µια νοµισµατική ένωση ενθαρρύνει την αύξηση της παραγωγικότητας. Όµως, όπως ήδη αναφέραµε, στο αρχικό στάδιο της εισαγωγής του νέου νοµίσµατος οι επιχειρήσεις δυνατόν να αντιµετωπίσουν κάποιο κόστος προσαρµογής. Για παράδειγµα, είναι υποχρεωµένες για ένα χρονικό διάστηµα να αναγράφουν τις τιµές των προϊόντων τους στο εθνικό και στο ενιαίο νόµισµα. Για ένα µικρό χρονικό διάστηµα θα είναι, επίσης, υποχρεωµένες να συναλλάσσονται και µε τα δύο νοµίσµατα, κάτι που δυνατόν να προκαλεί σύγχυση. Ακόµα µεγαλύτερο ίσως να είναι το βραχυχρόνιο κόστος από την τροποποίηση των λογισµικών των επιχειρήσεων. Για αυτούς τους λόγους, οι θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα ίσως να µην φανούν αµέσως αλλά κάποιο χρόνο µετά από την εισαγωγή του ευρώ. εν αποκλείεται, µάλιστα, η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων πρώτα να µειωθεί και µετά να αρχίσει να αυξάνεται. Η δοµή του δοκιµίου είναι ως εξής: Η ενότητα 2 παρουσιάζει στοιχεία σχετικά µε τη διαχρονική εξέλιξη του µέσου κόστους στις οικονοµίες των χωρών του δείγµατος µας, ενώ η ενότητα 3 παρουσιάζει την οικονοµετρική ανάλυση µε την οποία αξιολογείται η επίδραση του ευρώ στην παραγωγικότητα των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας των χωρών αυτών. Τέλος, η ενότητα 4 συνοψίζει τα κύρια ευρήµατα της µελέτης µε στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων πολιτικής. 7

16 2. ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη του µέσου κόστους στις οικονοµίες των 11 χωρών-µελών της ευρωζώνης (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Φινλανδία). και των 3 χωρών της ΕΕ που δεν έχουν ακόµα υιοθετήσει το ευρώ ( ανία, Ηνωµένο Βασίλειο και Σουηδία). 3 Στον Πίνακα 1, δίνονται τα κυριότερα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του µέσου κόστους της συνολικής οικονοµίας των δεκατεσσάρων χωρών του δείγµατος µας. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει τους µέσους όρους και την τυπική απόκλιση (που µετρά τη διακύµανση) για τις χρονικές περιόδους πριν, και µετά την εισαγωγή του ευρώ. Πίνακας 1: Περιγραφικά Στοιχεία για την Προ- και Μετά- Ευρώ Περίοδο Χώρα Μέσος Τυπική Απόκλιση Μέσος Τυπική Απόκλιση Αυστρία 2,214 0,030 2,316 0,052 Βέλγιο 1,891 0,032 2,056 0,060 Φινλανδία 1,677 0,053 1,968 0,107 Γαλλία 1,844 0,020 1,975 0,085 Γερµανία 2,307 0,040 2,193 0,028 Ελλάδα 1,309 0,132 1,784 0,157 Ιρλανδία 1,825 0,037 2,263 0,215 Ιταλία 1,622 0,051 1,819 0,100 Ολλανδία 1,935 0,035 2,262 0,181 Πορτογαλία 1,976 0,110 2,445 0,178 Ισπανία 1,822 0,055 2,212 0,199 Σουηδία 1,613 0,093 1,811 0,074 ανία 1,792 0,054 2,026 0,133 Ην. Βασίλειο 1,091 0,106 1,437 0,087 Σηµ: Οι χώρες µε πλάγια γράµµατα είναι αυτές που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη. 3 Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του ΟΟΣΑ και περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε το κόστος και το τελικό προϊόν των χωρών του δείγµατός µας στους διάφορους τοµείς της οικονοµίας. Συγκεκριµένα οι τοµείς όπου εξετάζουµε (πέραν από τη συνολική οικονοµία) είναι: Γεωργία, Αλιεία, Κυνήγι και ασοκοµία (AFFH), Μεταποίηση (MAN), Ηλεκτρισµός, Υγραέριο και Νερό (EGWS), Κατασκευές (CON), Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο (WRT), Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες (TSC), Χρηµατοοικονοµικοί, Ασφαλιστικοί, Κτηµατοµεσιτικοί Οργανισµοί και Άλλες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες (FIRE), Κοινωνικές Υπηρεσίες (CSPS) και Συνολικές Υπηρεσίες (TS). Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τη µεγαλύτερη διαθέσιµη σειρά για τις χώρες του δείγµατός µας. Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τον υπολογισµό του µέσου κόστους τόσο για τη συνολική οικονοµία όσο και για κάθε τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 1. 8

17 Για την προ-ευρώ περίοδο παρατηρούµε ότι από τις χώρες της ευρωζώνης το χαµηλότερο µέσο όρο, όσον αφορά στο µέσο κόστος, παρουσιάζει η Ελλάδα (1,309), η οποία όµως παρουσιάζει και τη µεγαλύτερη διακύµανση (τυπική απόκλιση 0,132). Για την Αυστρία και τη Γερµανία παρατηρούµε ότι το µέσο κόστος για αυτή την περίοδο ξεπερνά τα 2 ευρώ ανά µονάδα προϊόντος, µε διακυµάνσεις σε χαµηλά επίπεδα (τυπικές αποκλίσεις 0,030 και 0,040 αντίστοιχα). Λίγο κάτω από τα 2 ευρώ ανά µονάδα προϊόντος, και συγκεκριµένα στο ύψος του 1,935 και 1,976 βρίσκονται οι τιµές του µέσου κόστους της Ολλανδίας και της Πορτογαλίας αντίστοιχα. Από τις δύο αυτές χώρες η Πορτογαλία παρουσιάζει σχετικά µεγάλη διακύµανση (τυπική απόκλιση της τάξεως των 0,110 ευρώ ανά µονάδα προϊόντος). Για τις υπόλοιπες πέντε χώρες της ευρωζώνης κατά µέσο όρο παρατηρούµε ότι το µέσο κόστος κυµαίνεται µεταξύ 1,622 (Ιταλία) και 1,891 (Βέλγιο) µε χαµηλές διακυµάνσεις. Όσον αφορά στην οµάδα των χωρών που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ βλέπουµε ότι το Ηνωµένο Βασίλειο παρουσιάζει χαµηλά επίπεδα µέσου κόστους το οποίο για την προ-ευρώ περίοδο ισούται µε 1,091 ευρώ ανά µονάδα προϊόντος (µε τυπική απόκλιση 0,106). Η Σουηδία και η ανία παρουσιάζουν µέσους όρους (και τυπικές αποκλίσεις) του µέσου κόστους του ύψους του 1,613 και 1,792 (και 0,093 και 0,054) αντίστοιχα. Για την µετά-ευρώ περίοδο παρατηρούµε µία άνοδο στους µέσους όρους όλων των χωρών, πλην της Γερµανίας η οποία παρουσιάζει µείωση στα 2,193 ευρώ ανά µονάδα προϊόντος και επίσης µικρότερη διακύµανση (τυπική απόκλιση 0,028). Για τις πλείστες χώρες της ευρωζώνης παρατηρούµε ότι το µέσο κόστος αυξήθηκε σε επίπεδα γύρω στα 2 ευρώ ανά µονάδα προϊόντος. Λίγο κάτω από αυτό το επίπεδο είναι η Φινλανδία και η Γαλλία, ενώ πάνω από αυτό το επίπεδο είναι το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Οι διακυµάνσεις είναι µεγαλύτερες σε αυτή την περίοδο για τις προαναφερθείσες χώρες, και σε αρκετά ψηλά επίπεδα στην περίπτωση της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας και της Ισπανίας (τυπικές αποκλίσεις 0,215, 0,181 και 0,199 αντίστοιχα). Για την Αυστρία παρατηρούµε µία µικρή αύξηση στο µέσο κόστος σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο ενώ αύξηση στο µέσο κόστος παρουσιάζουν και η Ελλάδα και η Ιταλία, χωρίς, όµως, να ξεπερνούν τα 2 ευρώ ανά µονάδα προϊόντος. Για την οµάδα των χωρών εκτός της ευρωζώνης, παρατηρούµε ότι και αυτή την περίοδο το Ηνωµένο Βασίλειο έχει κατά µέσο όρο το χαµηλότερο µέσο κόστος από όλες της χώρες του δείγµατος (1,437), αν και σε ψηλότερο επίπεδο σε σχέση µε την προ-ευρώ περίοδο. Αύξηση παρουσιάζει και το µέσο κόστος της Σουηδίας και της ανίας, µε το µέσο κόστος της δεύτερης να ξεπερνά τα 2 ευρώ ανά µονάδα προϊόντος. Η ανία παρουσιάζει, επίσης, µεγαλύτερη διακύµανση σε αυτή την 9

18 περίοδο από ότι στην προηγούµενη, ενώ στη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο παρατηρούνται µικρότερες διακυµάνσεις σε σχέση µε την προ-ευρώ περίοδο. Συνοψίζοντας τα πιο πάνω αποτελέσµατα, παρατηρούµε ότι διαχρονικά το µέσο κόστος παρουσιάζει ανοδική τάση για όλες σχεδόν τις χώρες µε εξαίρεση τη Γερµανία, η οποία αν και την περίοδο είχε το πιο ψηλό µέσο κόστος από όλες τις χώρες του δείγµατος, εντούτοις διαχρονικά η οικονοµία της παρουσιάζει µία συνεχή µείωση του µέσου κόστους. Για τις χώρες του δείγµατος µας που δεν είναι στη ζώνη του ευρώ παρατηρούµε ότι το µέσο κόστος γενικά κυµαίνεται σε επίπεδα χαµηλότερα από εκείνο των χωρών της ευρωζώνης, µε το Ηνωµένο Βασίλειο να παρουσιάζει το χαµηλότερο µέσο κόστος από όλες τις χώρες του δείγµατος για όλες τις χρονιές. Το γεγονός ότι οι χώρες που βρίσκονται εκτός ευρωζώνης παρουσιάζουν στο σύνολο τους χαµηλότερο µέσο κόστος από το σύνολο των χωρών της ευρωζώνης, φαίνεται και από το ιάγραµµα 1 που ακολουθεί. Στο διάγραµµα αυτό παρατηρούµε ότι σε όλη τη χρονική διάρκεια του δείγµατος υπάρχει µία σταθερή διαφορά στο µέσο κόστος των δύο οµάδων χωρών. ιάγραµµα 1: Μέσο Κόστος Χωρών Εντός και Εκτός της Ευρωζώνης 2,4 Μέσο Κόστος (Σε Ευρώ) 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1, Χώρες Ευρωζώνης Χώρες Εκτός Ευρωζώνης Πέραν όµως από την ανάλυση του µέσου κόστους, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάλυση της βαρύτητας που έχουν στο κόστος οι συντελεστές της εργασίας και του κεφαλαίου. Με την ανάλυση αυτή µπορούµε να διαχωρίσουµε αν η αύξηση στο µέσο κόστος προήλθε από την αύξηση του κόστους της εργασίας ή του κεφαλαίου. 10

19 ιάγραµµα 2: ιαχρονική Πορεία του Κόστους Κεφαλαίου και Εργασίας Αυστρία Βέλγιο Φιν λ αν δία Γαλλία Γερµανία Ισπανία Ελλάδα Ιρλανδία Κόστος Εργασίας Κόστος Κεφαλαίου Κόστος Εργασίας Κόστος Κεφαλαίου 11

20 ιάγραµµα 2: Συνέχεια Ιταλία Ολλανδία Πορτογαλία ανία Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο Κόστος Εργασίας Κόστος Κεφαλαίου Κόστος Εργασίας Κόστος Κεφαλαίου Από τα πιο πάνω διαγράµµατα παρατηρείται ότι στις χώρες που υιοθέτησαν το ευρώ το κόστος εργασίας έχει αυξητική τάση σε όλη την περίοδο µε εξαίρεση την Ελλάδα και σε µικρότερο βαθµό την Πορτογαλία. Παροµοίως, το κόστος κεφαλαίου έχει αυξητική τάση για όλες τις χώρες της ευρωζώνης, µε εξαίρεση τη Γερµανία. Το ίδιο, όµως, ισχύει και για τις χώρες που έµειναν εκτός ευρωζώνης, δηλαδή και σε αυτές τις χώρες παρατηρείται αύξηση τόσο στο κόστος της εργασίας, όσο και του κεφαλαίου. Για να έχουµε ένα καλύτερο µέτρο σύγκρισης µεταξύ των χωρών εκτός και εντός ευρωζώνης, καθώς και µεταξύ της περιόδου πριν και µετά την εισαγωγή του ευρώ στις τελευταίες, παρουσιάζουµε στον Πίνακα 2 το µέσο ρυθµό αύξησης του κόστους εργασίας και κεφαλαίου για όλες τις χώρες του δείγµατος. 12

21 Πίνακας 2: Μέσος Ρυθµός Αύξησης του Κόστους Εργασίας/Κεφαλαίου για την Προ- και Μετά- Ευρώ Περίοδο Χώρα Εργασία Κεφάλαιο Εργασία Κεφάλαιο Αυστρία -0,004 0,015 0,009 0,014 Βέλγιο 0,012 0,014 0,027 0,016 Φινλανδία 0,014 0,028 0,025 0,036 Γαλλία 0,009 0,007 0,025 0,023 Γερµανία -0,012-0,014-0,002-0,012 Ελλάδα 0,076 0,084 0,040 0,069 Ιρλανδία 0,019 0,006 0,056 0,069 Ιταλία 0,006 0,030 0,025 0,035 Ολλανδία 0,012 0,016 0,044 0,048 Πορτογαλία 0,039 0,046 0,043 0,049 Ισπανία 0,032 0,021 0,043 0,061 Σουηδία 0,041 0,044 0,024 0,025 ανία 0,031 0,019 0,025 0,041 Ην. Βασίλειο 0,107 0,050 0,028 0,053 Σηµ: Οι χώρες µε πλάγια γράµµατα είναι αυτές που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη. Σε σχέση µε το κόστος εργασίας, παρατηρούµε ότι η Γερµανία παρουσιάζει τους χαµηλότερους ρυθµούς αύξησης τόσο στην προ-, όσο και στη µετά-ευρώ περίοδο. Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση της Γερµανίας, ο ρυθµός αύξησης του κόστους εργασίας είναι αρνητικός και στις δύο περιόδους (δηλαδή το κόστος εργασίας µειώνεται διαχρονικά). Τους ψηλότερους ρυθµούς αύξησης του κόστους εργασίας παρουσιάζουν το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία στην προ- και µετά-ευρώ περίοδο αντίστοιχα. Επίσης, µε εξαίρεση την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, παρατηρούµε ότι στην προ-ευρώ περίοδο οι χώρες της ευρωζώνης παρουσιάζουν χαµηλότερους ρυθµούς αύξησης του κόστους εργασίας από τις χώρες που βρίσκονται εκτός ευρωζώνης. Αυτό δεν ισχύει και για την µετά-ευρώ περίοδο, αφού σε αυτή την περίοδο οι χώρες της ευρωζώνης (εξαιρουµένης της Ελλάδας) παρουσιάζουν ψηλότερους ρυθµούς αύξησης του κόστους εργασίας από ότι στην προ-ευρώ περίοδο. Οι χώρες που βρίσκονται εκτός ευρωζώνης, αντίθετα, επιδεικνύουν χαµηλότερους ρυθµούς σε αυτή την περίοδο. Όσον αφορά στο κόστος του κεφαλαίου, παρατηρούµε ότι η Γερµανία και πάλι επιδεικνύει αρνητικούς ρυθµούς αύξησης στην προ-, όσο και στη µετά-ευρώ περίοδο, ενώ αντίθετα τους ψηλότερους ρυθµούς αύξησης παρουσιάζουν η Ελλάδα για την προ-ευρώ, και η Ιρλανδία για τη µετά ευρώ περίοδο. 13

22 3. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης του µέσου κόστους για ολόκληρη την περίοδο και για την περίοδο πριν και µετά την εισαγωγή του ευρώ είναι χρήσιµη πληροφόρηση, όµως δεν µπορεί από µόνη της να οδηγήσει σε συµπεράσµατα για την επίδραση της εισαγωγής του ευρώ στο µέσο κόστος και την παραγωγικότητα των χωρών της ΕΕ. Πιο κατάλληλη για το σκοπό αυτό είναι η χρήση οικονοµετρικών τεχνικών ώστε να αποµονωθεί η επίδραση της εισαγωγής του ευρώ από άλλους παράγοντες που, επίσης, είχαν επίδραση στο µέσο κόστος των χωρών του δείγµατος κατά την υπό εξέταση περίοδο. Για να απαντήσουµε στο ερώτηµα αν και πόσο η εισαγωγή του ευρώ επηρέασε την παραγωγικότητα, εξετάζουµε τη διαφορά του µέσου κόστους της κάθε χώρας µέλους της ευρωζώνης µε το σταθµισµένο µέσο κόστος των χωρών που είναι στην ΕΕ αλλά εκτός ευρωζώνης (Ην. Βασίλειο, Σουηδία και ανία). Αρχικά, η ανάλυση αφορά στην παραγωγικότητα της συνολικής οικονοµίας και, στη συνέχεια, στην παραγωγικότητα των διαφόρων τοµέων ξεχωριστά. Η πλήρης περιγραφή του µοντέλου που έχει εκτιµηθεί περιέχεται στο Παράρτηµα 2. Για σκοπούς ενηµέρωσης του αναγνώστη που δεν ενδιαφέρεται για τις τεχνικές λεπτοµέρειες του µοντέλου, απλά αναφέρουµε ότι για τη µέτρηση της παραγωγικότητας εκτιµάται µια συνάρτηση κόστους (cost function) που στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις σε κάθε οικονοµία παίρνουν ως δεδοµένες τις τιµές των συντελεστών παραγωγής (κεφαλαίου και εργασίας) και έχουν στόχο τη µεγιστοποίηση του κέρδους µε ελαχιστοποίηση του κόστους. Στις εκτιµήσεις η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η διαφορά του µέσου κόστους των χωρών της ευρωζώνης µε το σταθµικό µέσο των χωρών που είναι στην ΕΕ αλλά εκτός ευρωζώνης. Ανεξάρτητες είναι οι µεταβλητές που πιθανόν να εξηγούν τη διαφορά αυτή (π.χ. διαφορά στις τιµές των συντελεστών παραγωγής). Μεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών είναι, επίσης, ψευδοµεταβλητές που διακρίνουν από ποια χώρα προέρχεται η παρατήρηση και ψευδοµεταβλητές που διακρίνουν την επίδραση που είχε η εισαγωγή του ευρώ στις διάφορες χώρες. Το οικονοµετρικό µοντέλο βάσει του οποίου εκτιµάται η επίδραση της εισαγωγής του ευρώ είναι δυναµικό, µε την έννοια ότι λαµβάνει υπόψη ότι οι προηγούµενες αποφάσεις δηµιουργούν τετελεσµένα που περιορίζουν τις τρέχουσες αποφάσεις και, ταυτόχρονα, οι τρέχουσες αποφάσεις δηµιουργούν τετελεσµένα που περιορίζουν τις µελλοντικές αποφάσεις. Όπως σε όλα τα οικονοµετρικά µοντέλα, υπάρχει και το τυχαίο σφάλµα που, µεταξύ άλλων, δείχνει παράγοντες που επηρεάζουν το µέσο κόστος παραγωγής αλλά δεν περιλαµβάνονται στην εκτίµηση, για παράδειγµα µεταβλητές που δεν είναι παρατηρήσιµες. 14

23 3.1 Αποτελέσµατα Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα, όπως αυτά προκύπτουν από την οικονοµετρική ανάλυση. Επικεντρώνοντας την προσοχή µας (αρχικά) στη συνολική οικονοµία, παρατηρούµε ότι τα επίπεδα του µέσου κόστους των χωρών της ευρωζώνης είναι µεγαλύτερα από αυτά των χωρών που βρίσκονται εκτός της ευρωζώνης. 4 Τη µικρότερη διαφορά έχουν η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερµανία και τη µεγαλύτερη η Πορτογαλία, ακολουθούµενη από την Ιρλανδία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων µας η επίδραση της εισαγωγής του ευρώ στο επίπεδο του µέσου κόστους (όπως προκύπτει από την εκτίµηση του συντελεστή A euro ) ήταν θετική. Συγκεκριµένα, η εισαγωγή του ευρώ το 1999, µείωσε κατά 12.7% τη διαφορά στο µέσο κόστος µεταξύ των χωρών τις ευρωζώνης µε αυτές που βρίσκονται εκτός. Επιπλέον, η εισαγωγή του ευρώ έθεσε την παραγωγικότητα σε ένα ρυθµό ταχύτερης διαχρονικής αύξησης, όπως διαφαίνεται από τον συντελεστή AT euro (που αντικατοπτρίζει την επίδραση του ευρώ στη διαχρονική µείωση του µέσου κόστους παραγωγής λόγω τεχνολογικής προόδου). Πίνακας 3. Αποτελέσµατα Εκτιµήσεων Οικονοµετρικού Μοντέλου Α. Ποσοστιαία διαφορά στο µέσο κόστος από τις χώρες εκτός ευρωζώνης Αυστρία 19,1% Βέλγιο 17,3% Φιλανδία 17,5% Γαλλία 16,8% Γερµανία 16,7% Ελλάδα 17,3% Ιρλανδία 20,6% Ιταλία 16,6% Ολλανδία 19,8% Πορτογαλία 21,6% Ισπανία 20,2% Β. Ποσοστιαία Επίδραση του Ευρώ Επίδραση του Ευρώ στα Επίπεδα του Κόστους (A euro ) -12,7% Παραγωγικότητα (AT) -11,1% Μεταβολή Παραγωγικότητας (ATT) 1,8% Επίδραση του Ευρώ στη Παραγωγικότητα (AT euro ) -12,3% ιαφορά Τιµών (AP) 0,1% Μεταβολή στη ιαφορά Τιµών (APP) -21,9% 4 Στο Παράρτηµα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα και τα διαγράµµατα της οικονοµετρικής ανάλυσης για τον κάθε τοµέα της οικονοµίας ξεχωριστά. 15

24 Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες παραµέτρους ο συντελεστής που αντιπροσωπεύει τη διαχρονική εξέλιξη της διαφοράς του µέσου κόστους (AT) είναι αρνητικός και ερµηνεύεται ως µείωση της διαφοράς του µέσου κόστους από χρονιά σε χρονιά η οποία οφείλεται στην παραγωγικότητα - τεχνολογία. H µείωση αυτή έχει φθίνοντα ρυθµό (ο συντελεστής ATΤ έχει θετικό πρόσηµο). Για καλύτερη κατανόηση των πιο πάνω αποτελεσµάτων, απεικονίζουµε στο ιάγραµµα 3 την παραγωγικότητα µε και χωρίς τις επιδράσεις του ευρώ. Από το διάγραµµα αυτό παρατηρούµε ότι, µε την εισαγωγή του ευρώ αυξάνεται η παραγωγικότητα, δηλαδή παρατηρείται µείωση στην αυξητική τάση του µέσου κόστους. ιάγραµµα 3: Ποσοστιαία διαχρονική αύξηση του µέσου κόστους µε και χωρίς την επίδραση του Ευρώ 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Με την Επίδραση του Ευρώ Χωρίς την Επίδραση του Ευρώ Γενικά, τόσο από τις εκτιµήσεις του οικονοµετρικού µοντέλου όσο και από το ιάγραµµα 3, συµπεραίνουµε ότι το ευρώ βοήθησε στη µείωση της διαφοράς του µέσου κόστους και, κατ επέκταση, στην αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό µπορεί να οφείλεται σε µια σειρά από παράγοντες, όπως για παράδειγµα η εξάλειψη του κόστους συναλλαγής στην ευρωζώνη και η µείωση του ρίσκου της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Από µακροοικονοµικής άποψης, η µείωση των επιτοκίων στην ευρωζώνη ενθαρρύνει τις επενδύσεις, που µε τη σειρά τους βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσµατικότητας. Παρόλα αυτά το αποτέλεσµα αυτό πρέπει να ερµηνευθεί µε µεγάλη προσοχή λόγω του περιορισµένου αριθµού διαθέσιµων παρατηρήσεων. 16

25 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Στο άρθρο αυτό εξετάζουµε τις επιδράσεις της εισαγωγής του ευρώ στην παραγωγικότητα της οικονοµίας, τόσο των χωρών που το υιοθέτησαν όσο και αυτών που επέλεξαν να διατηρήσουν το δικό τους νόµισµα. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει µεγάλος αριθµός άρθρων που εξετάζουν τις διάφορες επιπτώσεις του ευρώ από καθαρά µακροοικονοµική οπτική γωνία. Ωστόσο, τα θεωρητικά πλεονεκτήµατα της υιοθέτησης του ευρώ αντανακλούν στο µικροοικονοµικό επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο της επιχείρησης. Για παράδειγµα, η εξάλειψη του κόστους µετατροπής συναλλάγµατος και του συναλλαγµατικού κίνδυνου των επενδύσεων σηµαίνει χαµηλότερο µοναδιαίο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις. Αυτό, σε συνδυασµό µε την αύξηση των συναλλαγών, την αύξηση του ανταγωνισµού από τη διευκόλυνση στην κατανάλωση και σύγκριση τιµών ωθεί τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές. Εποµένως, θα µπορούσε κανείς να ερευνήσει εµπειρικά κατά πόσο τα θεωρητικά πλεονεκτήµατα της εισαγωγής του ευρώ επαληθεύονται στην οικονοµία, αναλύοντας εµπειρικά το βαθµό στον οποίο το ενιαίο νόµισµα αντανακλά στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Το παρόν άρθρο επιχειρεί αυτή την έρευνα στα πλαίσια ενός απλού δυναµικού µοντέλου αριστοποίησης (ελαχιστοποίησης κόστους παραγωγής) βασισµένου στη γνωστή Translog συνάρτηση κόστους. Τα αποτελέσµατα της εµπειρικής ανάλυσης δείχνουν ότι µε την εισαγωγή του ευρώ παρατηρήθηκε µια αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων στις χώρες που το υιοθέτησαν, που ήταν µεγαλύτερη της αναµενόµενης βάσει της προϊστορίας των χωρών αυτών και µεγαλύτερη από την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων στις χώρες που επέλεξαν να µείνουν εκτός ευρωζώνης. Αυτό είναι µια ένδειξη ότι το ευρώ είχε θετική επίδραση στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων των χωρών που το υιοθέτησαν, όπως θα ανέµενε κανείς βάσει της θεωρίας. Περισσότερη ανάλυση µε µεγαλύτερο αριθµό παρατηρήσεων και µε πρόσθετες τεχνικές ώστε να ελεγχθούν τυχόν σφάλµατα επιλογής (µε την έννοια ότι οι χώρες που υιοθέτησαν το ευρώ είχαν χαµηλή παραγωγικότητα και ούτως ή άλλως θα την αύξαναν) δυνατόν να ενισχύσουν ακόµη περισσότερο τα εµπειρικά συµπεράσµατα που έχουν προκύψει από την οικονοµετρική ανάλυση σε αυτό το άρθρο. Σε ότι αφορά στην Κύπρο τα αποτελέσµατα του παρόντος άρθρου δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για άντληση συµπερασµάτων πολιτικής. Η ένταξη στο ευρώ προσφέρει προοπτικές για αύξηση της παραγωγικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, ωστόσο τα αποτελέσµατα της εµπειρικής ανάλυσης δείχνουν ότι στο αρχικό στάδιο οι επιχειρήσεις υφίστανται κάποιο κόστος προσαρµογής στο νέο νόµισµα. Παρά το ότι είναι νωρίς για να εξαχθούν συµπεράσµατα, η Κύπρος 17

26 φαίνεται να έχει ξεπεράσει µε επιτυχία αυτό το στάδιο, κυρίως λόγω της καλής προετοιµασίας και της ενηµερωτικής εκστρατείας που εφάρµοσε η κυβέρνηση. Πιο σηµαντικό, όµως, είναι οι κυπριακές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν εξίσου επιτυχώς στη µακροχρόνια πρόκληση του αυξηµένου ανταγωνισµού, που θα αντιµετωπίσουν στα πλαίσια της ευρωζώνης. Η κυβέρνηση πρέπει να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση γιατί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων δεν εξαρτάται µόνο από αυτά που αποφασίζουν οι ίδιες αλλά και από πολλά που αποφασίζει το κράτος. Συγκεκριµένα, οι δηµόσιες επενδύσεις σε έργα υποδοµής (βελτίωση των δηµόσιων συγκοινωνιών, των δρόµων, των επικοινωνιών και, γενικά, του δοµηµένου περιβάλλοντος) καθώς και µέτρα για τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου (νόµοι, φορολογία, ρύθµιση αγορών κλπ) επιδρούν θετικά στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και πρέπει να είναι ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. 18

27 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Adriani, F., G. Marini and P. Scaramozzino (2003), The Inflationary Consequences of a Currency Changeover: Evidence from the Michelin Red Guide, CEIS Tor Vergata - Research Paper Series No. 27. Allington, N.F.B., P.A. Kattuman and F.A. Waldmann (2005), One Market, One Money, One Price? International Journal of Central Banking 1 (3), Askari, H. and J. Chatterjee (2005), The Euro and Financial Market Integration, Journal of Common Market Studies 43 (1), Bartram, S.M., S.J. Taylor and Y. Wang (2005), The Euro and European Financial Market Integration, mimeo. Bun, M.J.G. and F.J.G.M. Klaassen (2007), The Euro Effect on Trade is not as Large as Commonly Thought, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 69 (4), Caporale, G.M. and A. Kontonikas (2006), The Euro and Inflation Uncertainty in the European Monetary Union, CESifo Working Paper No Cappiello, L., P. Hördahl, A. Kadareja and S. Manganelli (2006), The Impact of the Euro on Financial Markets, ECB Working Paper, No De Nardis, S. and C. Vicarelli (2003), Currency Unions and Trade: the Special Case of EMU, Review of World Economics 139 (4), Dziuda, W. and G. Mastrobuoni (2006), The Euro Changeover and its Effects on Price Transparency and Inflation, The Carlo Alberto Notebooks, No. 26, September Engel, C. and J.H. Rogers (2004), European Product Market Integration after the Euro, Economic Policy 19 (39), Ercolani, M.G., and J. Dutta (2006), The Euro-changeover and Euro-inflation: Evidence from Eurostat s HICP, Department of Economics Discussion Paper, University of Birmingham, February Gaiotti, E., and F. Lippi (2005), Pricing Behaviour and the Introduction of the Euro: Evidence from a Panel of Restaurants, CEPR Discussion Paper Series, No Galati, G. and K. Tsatsaronis (2003), The Impact of the Euro on Europe s Financial Markets, Financial Markets, Institutions & Instruments 12 (3), Micco, A., E. Stein and G. Ordoñez (2003), The Currency Union Effect on Trade: Early Evidence from EMU, Economic Policy 18 (37), Rogers, J.H. (2007), Monetary Union, Price Level Convergence, and Inflation: How Close is Europe to the USA?, Journal of Monetary Economics 54, Rose, A.K. (2000), One Money, One Market: The Effect of Common Currencies on Trade, Economic Policy 30,

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Τα στοιχεία αφορούν τη συνολική οικονοµία και επιπλέον εννέα τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας ξεχωριστά, για την περίοδο (συνολικά 1260 παρατηρήσεις) και έχουν συλλεχθεί από τη βάση δεδοµένων του ΟOΣΑ. Συγκεκριµένα, για κάθε τοµέα έχουν συλλεχθεί στοιχεία για την προστιθέµενη αξία σε τρέχουσες τιµές και σταθερές τιµές του 1999, το κόστος εργασίας, τη συνολική απασχόληση, τις κανονικές ώρες εργασίας ανά βδοµάδα και το καθαρό απόθεµα κεφαλαίου σε σταθερές τιµές του Το συνολικό κόστος για κάθε τοµέα ορίζεται ως το άθροισµα της αξίας του κεφαλαίου και της εργασίας. Το κόστος ενοικίασης του κεφαλαίου (user cost of capital) έχει υπολογιστεί ως το πηλίκο της αξίας του καθαρού αποθέµατος κεφαλαίου σε τρέχουσες τιµές δια το καθαρό απόθεµα κεφαλαίου σε σταθερές τιµές (1999). Η διαδικασία υπολογισµού του αποθέµατος κεφαλαίου για κάθε κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ήταν η εξής: Ο υπολογισµός του αρχικού κεφαλαίου (1995) γίνεται σύµφωνα µε τον τύπο ( G 0 = I / δ 0 ), όπου G είναι το απόθεµα κεφαλαίου, δ ο ρυθµός απόσβεσης και I t οι επενδύσεις που γίνονται. Ο ρυθµός απόσβεσης διαφέρει από τοµέα σε τοµέα και τα ποσοστά που χρησιµοποιούµε βασίζονται στη µελέτη των Timmer και O Mahony (2005). Ο υπολογισµός του κεφαλαίου για τις επόµενες χρονιές γίνεται σύµφωνα µε τον τύπο G = (1 δ ) G +Ι ). ( ti, t 1, i ti, Ο µισθός της εργασίας υπολογίστηκε σαν το πηλίκο της αξίας της εργασίας (συνολικό κόστος εργασίας που περιλαµβάνει µισθούς και ηµεροµίσθια καθώς και συνεισφορές του εργοδότη) δια την εργασία. Η εργασία έχει µετρηθεί σαν εργατοώρες ανά έτος, δηλαδή το γινόµενο της συνολικής απασχόλησης, των κανονικών ωρών εργασίας ανά βδοµάδα και του συνόλου των εργάσιµων εβδοµάδων. 5 Τέλος, για την κατασκευή του µέσου κόστους (για κάθε τοµέα και χώρα ξεχωριστά) διαιρέσαµε το κόστος του τοµέα µε την προστιθέµενη αξία. Για να εκτιµήσουµε τη διαφορά του µέσου κόστους των χωρών της ευρωζώνης µε αυτές εκτός της ευρωζώνης διαιρέσαµε το λογάριθµο (ln) του µέσου κόστους των χωρών της ευρωζώνης µε αυτό των χωρών εκτός ευρωζώνης. Παρόµοια τεχνική εφαρµόσθηκε για τη δηµιουργία της µεταβλητής που αντικατοπτρίζει τις διαφορές στις τιµές. 5 Ο αριθµός των εργάσιµων εβδοµάδων και ωρών διαφέρει από χώρα σε χώρα και από τοµέα σε τοµέα. 20

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σκοπός της µελέτης είναι η οικονοµετρική εκτίµηση της επίδρασης που είχε η εισαγωγή του ευρώ στην παραγωγικότητα των διαφόρων τοµέων της οικονοµίας των χωρών που ανήκουν στην ευρωζώνη σε σχέση µε αυτές που βρίσκονται εκτός ευρωζώνης. Αυτό γίνεται εκτιµώντας τη διαφορά του µέσου κόστους της κάθε χώρας που υιοθέτησε το ευρώ µε αυτό των χωρών που επέλεξαν να µείνουν εκτός ευρωζώνης. Η διαφορά αυτή αποτελεί την εξαρτηµένη µεταβλητή του µοντέλου µας η οποία «επεξηγείται» από διάφορες ανεξάρτητες µεταβλητές όπως τις ψευδοµεταβλητές που προσδιορίζουν τη χώρα από την οποία προέρχεται η κάθε παρατήρηση, D i, τη χρονική τάση, t, που προσδιορίζει τη διαχρονική εξέλιξη του κόστους, τη χρονική τάση στο τετράγωνο,, που δείχνει κατά πόσο η εξέλιξη του κόστους είναι φθίνουσα ή αύξουσα, τις ψευδοµεταβλητές που προσδιορίζουν την επίδραση του ευρώ στο επίπεδο του µέσου κόστους καθώς και τη διαχρονική εξέλιξη του κόστους, τη διαφορά στα επίπεδα των τιµών (και το τετράγωνό τους) και τέλος το επίπεδο του µέσου κόστους της προηγούµενης χρονιάς, ln AC. Η βασική υπόθεση του µοντέλου µας είναι ότι οι επιχειρήσεις στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας συµπεριφέρονται µε τρόπο που να ελαχιστοποιούν το κόστος (και κατ επέκταση το µέσο κόστος) παραγωγής. Η ελαχιστοποίηση αυτή γίνεται µε την υπόθεση ότι η επιχείρηση τη χρονιά t λαµβάνει υπόψη τους περιορισµούς που είχε (και εξακολουθούν να υπάρχουν) από την t 1 προηγούµενη περίοδο,. 2 t t 1 Η συνάρτηση που χρησιµοποιείται αποτελεί µια απλή παλινδρόµηση, η οποία εκτιµάται µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και έχει την ακόλουθη µορφή: 6 2 t ( λ) 11 i i euro euro euro euro i= 1 ln AC = 1 *( A * D + A * D + ( AT * T + ATT * T )*(1 + AT * D ) + AP P APP P AC 2 *ln + *ln + ) + λ*ln t 1 + t ε (1) όπου AC t είναι η διαφορά στο µέσο κόστος παραγωγής της χώρας i στη χρονιά t µε το µέσο όρο των τριών χωρών που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη (Αγγλία, Σουηδία και ανία). Το πρόθεµα ln αντιπροσωπεύει το φυσικό λογάριθµο της αντίστοιχης µεταβλητής. Επίσης, για να εξεταστεί η διαφορά της κάθε χώρας έχουν προστεθεί ψευδοµεταβλητές (D i ) των οποίων οι συντελεστές (A i ) αποτυπώνουν τη διαφορά του µέσου κόστους της συγκεκριµένης χώρας από αυτό των χωρών εκτός ευρωζώνης. Οι συντελεστές AT και ATT αποτυπώνουν τη µεταβολή της παραγωγικότητας ενώ οι συντελεστές A euro και euro AT αποτυπώνουν τις επιδράσεις που είχε το ευρώ στο επίπεδο 6 Η συνάρτηση κόστους που παρουσιάζεται έχει ενσωµατωµένη την υπόθεση σταθερών οικονοµιών κλίµακας. 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Ηδύναμη της Ενιαίας Αγοράς 457 εκατομμύρια κάτοικοι 10,26 τρισεκατομμύρια Ευρώ συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μακροοικονοµική Η µελέτη της οικονοµίαςωςσυνόλου. Ασχολείται µε συνολικά µεγέθη της οικονοµίας. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Ο ρυθµός µεταβολής του γενικού επιπέδου τιµών. ΑΝΕΡΓΙΑ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου 2008. 2. Πότε θα καταργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Μάιος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύμφωνα με τις οικονομετρικές εκτιμήσεις του ΚΟΕ, το η Κυπριακή οικονομία θα διέλθει περίοδο ύφεσης ως αποτέλεσμα της κρίσης χρέους που

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη IP/04/285 Βρυξέλλες, 2 η Μαρτίου 2004 Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη Η τελευταία έκθεση σχετικά µε τις τιµές των αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Κώστας Κτωρής (Κεντρική Τράπεζα) Λούης Χριστοφίδης (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κεφάλαιο 1 Προβλήµατα των νοικοκυριών και των οικονοµιών:! Ποιος θα εργασθεί;! Τι και πόσα αγαθά θα παραχθούν;! Ποιοι πόροι θα χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή;! Σε τι τιµές θα πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή Σαράντης στις αρχές Ιουλίου αφού δεν κατάφερε να διασπάσει ανοδικά τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµ., κινήθηκε έντονα πτωτικά, µε αποτέλεσµα η τιµή της να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006 ΜΑΪΟΣ 2007 ICAP ΑΕ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τοµέας Επιχειρηµατικής Πληροφόρησης Παπαδιαµαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Διάλεξη 12 Νίκος Θεοχαράκης Δεκέμβριος 2014 Μέτρηση κόστους ζωής Το κόστος ζωής σε νομισματικές μονάδες μπορεί να αυξάνεται ενίοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 Ερ.: Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com 1 Δομή της παρουσίασης Κατανεμημένη ηγεσία: 1. Έννοια και σημασία 2. Έρευνες σε διάφορες χώρες 3. Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Το συνολικό προϊόν παίρνει την μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση Πρoϊόντων

Τιμολόγηση Πρoϊόντων ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΧΟΙ Αύξηση του τζίρου Διαφοροποίηση Πρϊόντων Τιμολογιακοί Στόχοι Διατήρηση μιας κατάλληλης εικόνας Αύξηση της πελατείας σε περιόδους μειωμένης ζήτησης Πώληση εποχιακών προϊόντων Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει

Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει Συγκριτική ανάλυση βασικών οικονομικών δεδομένων Φεβρουάριος 2013 Σύνοψη Συμπέρασμα 1 Α. Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Θεόδωρος Μαριόλης και Κώστας Παπουλής * Στο παρόν άρθρο διερευνούμε τη μακροχρόνια μεταβολή ή, αλλιώς, «δυναμική» του ελληνικού δημοσίου χρέους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι συντελεστές παραγωγής (κεφαλαιουχικά αγαθά, εργασία, γη, επιχειρηµατικότητα, κλπ), µετά από µια διαδικασία, µετασχηµατίζονται σε αγαθά και υπηρεσίες. Η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM :

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξη της Ευρώπης 2005

Άνοιξη της Ευρώπης 2005 Άνοιξη της Ευρώπης Τα σχολεία κατανοούν την Ευρώπη Ηµέρα της Άνοιξης 17 Μαρτίου 2005 Άνοιξη της Ευρώπης ή πώς να φέρουµε µε επιτυχία την Ευρώπη µέσα στα σχολεία και να κάνουµε τη φωνή των νέων Ευρωπαίων

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα;

Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα; Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα; Είναι ένα αρκετά απλό αλλά συνάµα θεωρητικά ισχυρό υπόδειγµα δοµηµένο γύρω από αγοραστές και πωλητές οι οποίοι επιδιώκουν τους δικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ο.ΚΑ.Κ. www.sokak.org.cy ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Α Λυκείου - Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού 1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα