ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 i ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α. Αγγελάκης, Πολιτικός Μηχανικός Κ. Βούρβαχη, Χηµικός Μηχανικός Η. ιαβάτης, Πολιτικός & Μηχανολόγος Μηχανικός Α. Ευµορφοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΠΘ Ν. Κάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός. Μαµάης, Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Α. Μποσδογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός Α. Στάµου, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005

2 ii ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γενικά Παρουσίαση κατάστασης στην ΕΕ Επισκόπηση Ελληνικής Νοµοθεσίας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΛΥΩΝ Γενικά Μέθοδοι επεξεργασίας της ιλύος Προετοιµασία Πάχυνση Αφυδάτωση Σταθεροποίηση Ξήρανση Παστερίωση Χαρακτηριστικά της ιλύος Τυπική σύσταση ιλύος Οργανικά συστατικά Άζωτο και φώσφορος Ασβέστιο Άλλα συστατικά µε γεωργική αξία Βαρέα µέταλλα Οργανικοί ρυπαντές Παθογόνοι οργανισµοί ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ Γενικά ιάθεση στο έδαφος για γεωργικούς σκοπούς Γενικά Περιορισµοί Πρακτική εφαρµογής της µεθόδου Επιπτώσεις και οφέλη Χρήση σε δασικές εκτάσεις Γενικά Επιπτώσεις Οδηγίες εφαρµογής Αποκατάσταση εδαφών...58

3 iii 4.5 Καύση Ιλύος Γενικά Καύση ιλύος Καύση ιλύος µαζί µε στερεά απόβλητα Καύση ιλύος σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Έλεγχος καυσαερίων Τέφρα Υγρά απόβλητα Επιπτώσεις και οφέλη Αναπτυσσόµενες τεχνολογίες Υγρή οξείδωση Πυρόλυση ιάθεση σε ΧΥΤΑ Γενικά Περιγραφή της µεθόδου Περιορισµοί Επιπτώσεις και οφέλη ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Επεξεργασία και διάθεση ιλύος στην Ελλάδα Ποιοτικά χαρακτηριστικά ιλύος από ΕΕΛ στην Ελλάδα Εκτίµηση εκτάσεων για επαναχρησιµοποίηση της ιλύος στη γεωργία Αποδοχή της γεωργικής χρήσης από την κοινή γνώµη στην Ελλάδα ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ Γενικά Κριτήρια επιλογής τρόπου διάθεσης Απαιτούµενη επεξεργασία ιλύος Εφαρµογή στο έδαφος Καύση ιλύος σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Καύση της ιλύος ιάθεση σε ΧΥΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...102

4 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια, σε εφαρµογή της Οδηγίας 91/271/EC, «Για τη διαχείριση των αστικών λυµάτων», κατασκευάστηκαν και συνεχίζονται να κατασκευάζονται σε όλη τη χώρα Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ), µε στόχο την προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και ειδικότερα των υδατικών αποδεκτών. Κατά τη λειτουργία των ΕΕΛ παράγονται σηµαντικές ποσότητες ιλύος (λάσπης), αλλά και άλλα παραπροϊόντα, όπως είναι τα εσχαρίσµατα και η άµµος. Τα παραπροϊόντα αυτά απαιτούν ασφαλή και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση και διάθεση. Έτσι, οι ΕΕΛ, που κατασκευάστηκαν για την αντιµετώπιση του προβλήµατος διαχείρισης των λυµάτων και φυσικά της προστασίας της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, δηµιούργησαν ένα νέο πρόβληµα; αυτό της διαχείρισης και διάθεσης των παραπροϊόντων της επεξεργασίας τους. Τα παραπροϊόντα αυτά διαθέτουν µεγάλο αριθµό πολύτιµων συστατικών, όπως θρεπτικά συστατικά και οργανική ύλη, που έχουν υψηλή θερµική αξία, µε αποτέλεσµα να είναι κατάλληλα για ένα µεγάλο εύρος χρήσεων. Σηµειώνεται ότι, για να γίνει αντιληπτή η υψηλή θρεπτική αξία της ιλύος, που παράγεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων, τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος βιοστερεά (biosοlids) αντί αυτού της ιλύος (sludge). Όµως, η ιλύς είναι συγχρόνως και φορέας ανεπιθύµητων ρυπαντών, όπως είναι τα βαρέα µέταλλα, τα συνθετικά οργανικά και οι παθογόνοι µικροοργανισµοί, που απαιτούν προσεκτική και ασφαλή διαχείριση και όχι ανεξέλεγκτη διάθεση. Συνεπώς ο τρόπος τελικής διάθεσης των προϊόντων αυτών έχει σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως είναι οι εκποµπές στον αέρα, ο κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και η πιθανότητα ρύπανσης εδαφικών και υδατικών πόρων, µε αποτέλεσµα να απαιτείται κατάλληλη επεξεργασία τους και γενικά προσεκτική διαχείριση. Η παραγόµενη από µία συµβατική εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων ιλύς, ανέρχεται σε περίπου 20 tn DS το χρόνο ανά άτοµα εξυπηρετούµενου ισοδύναµου πληθυσµού (Bruce et al., 1983). Η επεξεργασία και διάθεσή της είναι ίσως ένα από τα πιο πολύπλοκα προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει ένας µηχανικός, διότι η ιλύς: 1. είναι συνήθως σε υγρή µορφή και έτσι είναι δύσκολη η διαχείρισή της, 2. έχει ένα υψηλό οργανικό φορτίο και δηµιουργεί δυσάρεστες οσµές, 3. περιέχει µία ποικιλία παθογόνων οργανισµών και 4. περιέχει ρυπαντές από τη διάθεση βιοµηχανικών αποβλήτων στο αστικό δίκτυο. Όπως έχει αναφέρει ο ρ. Imholf «µια εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων, η οποία δεν διαθέτει αποτελεσµατική επεξεργασία και διάθεση της ιλύος, θεωρείται άχρηστη». Από τις ηµέρες, βέβαια, του ρ. Imholf µέχρι σήµερα, τα στάδια και οι δυνατότητες επεξεργασίας των

5 2 λυµάτων έχουν αυξηθεί σηµαντικά. Παρόλα αυτά, οι τρόποι και οι µέθοδοι διάθεσης της επεξεργασµένης ιλύος είναι περιορισµένοι. Οι κυριότεροι τρόποι διάθεσης της ιλύος, παραµένουν ουσιαστικά οι ίδιοι τα τελευταία πενήντα χρόνια και είναι: 1. διάθεση σε γεωργικές και δασικές εκτάσεις, 2. διάθεση σε ΧΥΤΑ, 3. αποκατάσταση εδαφών, λατοµείων και άλλων εγκαταστάσεων, 4. χρήση σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, 5. καύση και 6. διάθεση στη θάλασσα. Η νοµοθεσία, Ελληνική και Κοινοτική, καθορίζει συνήθως τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ποιότητας της ιλύος για κάθε τρόπο ή µέθοδο διάθεσης. Συνεπώς, τα διάφορα συστήµατα επεξεργασίας της ιλύος σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα νοµοθεσία, καθορίζουν τις εναλλακτικές δυνατότητες διαχείρισης της παραγόµενης ιλύος. Το ΤΕΕ µε την Απόφαση Γ7/Σ42/2003 της ιοικούσας Επιτροπής συνέστησε Οµάδα Εργασίας, αποτελούµενη από τους: Αγγελάκη Ανδρέα, Πολιτικό Μηχανικό Βούρβαχη Κωνσταντίνα, Χηµικό Μηχανικό ιαβάτη Ηλία, Πολιτικό Μηχανικό και Μηχανολόγο Μηχανικό Ευµορφοπούλου Αικατερίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Επίκουρος Καθηγήτρια της ΠολυτεχνικήςΣχολής ΑΠΘ Κάρτσωνα Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό Μαµάη ανιήλ, Πολιτικό Μηχανικό, Λέκτορα ΕΜΠ Μποσδογιάννη Αγγελική, Πολιτικό Μηχανικό Στάµου Αναστάσιο, Τοπογράφο Μηχανικό, Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΜΠ για την εξέταση εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης των παραπροϊόντων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Η παρούσα εργασία, αποτέλεσµα των εργασιών της παραπάνω ΟΕ, σκοπό έχει την εξέταση εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης της ιλύος, την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στον Ελληνικό χώρο, όσον αφορά στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραπροϊόντων επεξεργασίας, την καταγραφή των τρόπων επεξεργασίας και διάθεσης της ιλύος σε άλλες χώρες καθώς και την παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας, Ελληνικής και Κοινοτικής. Ειδικότερα, µετά την Εισαγωγή στο πρόβληµα της διαχείρισης των λυµάτων, ακολουθούν: Το Κεφάλαιο 2, στο οποίο παρουσιάζεται το θεσµικό πλαίσιο που καθορίζει τους όρους και τους περιορισµούς σχετικά µε τη διαχείριση, απόρριψη και ανακύκλωση ιλύος. Επίσης,

6 3 παρατίθεται κατάλογος των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, που αφορούν την ιλύ, καθώς η σχετική σε εθνικό επίπεδο νοµοθεσία συνήθως εναρµονίζεται µε αυτές. Το Κεφάλαιο 3, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές µέθοδοι επεξεργασίας της ιλύος, ώστε να µειωθεί η περιεκτικότητα νερού για την καλύτερη διαχείρισή της, να σταθεροποιηθεί το τελικό προϊόν και να αποµακρυνθούν οι παθογόνοι µικροοργανισµοί, µε στόχο να αποκτήσει η ιλύς κατάλληλα χαρακτηριστικά για την παραπέρα χρήση ή διάθεσή της. Το Κεφάλαιο 4, όπου γίνεται παρουσίαση των εναλλακτικών µεθόδων διάθεσης των παραπροϊόντων επεξεργασίας, µε ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις και το οφέλη κάθε εναλλακτικής λύσης. Επίσης, γίνεται αναφορά στους περιορισµούς κάθε εναλλακτικής µεθόδου διάθεσης, ώστε να προστατεύεται το έδαφος, τα επιφανειακά και υπόγεια νερά αλλά και η ατµόσφαιρα από τα διάφορα συστατικά της επεξεργασµένης ιλύος. Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφονται οι επικρατέστερες µέθοδοι επεξεργασίας και διάθεσης της ιλύος που εφαρµόζονται στην Ελλάδα και επιχειρείται η εκτίµηση της συνολικής παραγόµενης ποσότητας παραπροϊόντων επεξεργασίας από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Παρουσιάζονται ποιοτικά χαρακτηριστικά των ιλύων στην Ελλάδα και τέλος δίνονται στοιχεία καταγραφής των απόψεων των αγροτών, που σχετίζονται µε την εφαρµογή της ιλύος σε αγροτικές εκτάσεις. Στο Κεφάλαιο 6 τίθενται τα κριτήρια, περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά, για την επιλογή του βέλτιστου τρόπου διάθεσης και γενικά της διαχείρισης της ιλύος σε συνδυασµό µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Επίσης γίνεται µία συνοπτική παρουσίαση των απαιτούµενων τρόπων επεξεργασίας των παραπροϊόντων επεξεργασίας, σε σχέση µε τον τρόπο διάθεσης. Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 παρατίθενται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από το σύνολο της Έκθεσης αυτής και διατυπώνονται προτάσεις για τον ορθολογικό σχεδιασµό της διαχείρισης των παραπροϊόντων από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων.

7 4 2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1 Γενικά Η ανάλυση της υπάρχουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τη διαχείριση, διάθεση και ανακύκλωση ιλύος, που γίνεται σε αυτή την ενότητα, δείχνει ότι οι προδιαγραφές και τα όρια εστιάζουν κυρίως στη χρήση ιλύος στη γεωργία, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλες χρήσεις ή τρόποι διάθεσης της ιλύος, προς το παρόν, εµπίπτουν σε πιο γενικές διατάξεις που σχετίζονται µε την διαχείριση αποβλήτων. Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες που αφορούν τα παραπροϊόντα από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων είναι: 1986/278/EC: Σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιµοποίηση της ιλύος καθαρισµού λυµάτων στη γεωργία 1989/369/ΕC: Σχετικά µε την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριµµάτων 1991/271/EC: Για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων 1991/676/EC: Για την προστασία των νερών από τη ρύπανση των νιτρικών από γεωργικές χρήσεις 1999/31/EC: Περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων 2000/76/EC: Για την αποτέφρωση των αποβλήτων 2001/118/ΕC: Σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) 2003/33/EC: Για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα II της οδηγίας 1999/31/EC Σε Εθνικό επίπεδο, η σχετική νοµοθεσία έχει υιοθετήσει την 1986/278/ΕC χωρίς τροποποιήσεις. Έχει γίνει µόνο προσθήκη ορίων για το χρώµιο: 500 mg/kg ξηράς ουσίας για το Cr(Ιll) και 10 mg/kg ξηρού για το Cr(VΙ). Τα ελληνικά νοµοθετήµατα που σχετίζονται µε την ιλύ είναι: Νόµος 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ): Για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3010/2002 ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 6641/Β/ ): Για τη χρήση της ιλύος αποβλήτων στη γεωργία ΚΥΑ 82805/2224/1993 (ΦΕΚ 699/Β/1993): Σχετικά µε την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από την καύση αστικών απορριµµάτων ΚΥΑ /1997 (ΦΕΚ 1016/Β/ ): Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων

8 5 ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/ ): Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ): Μέτρα και όροι για την διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης. 2.2 Παρουσίαση κατάστασης στην ΕΕ Παρόλο που αρκετές Οδηγίες έχουν επίδραση στη διαχείριση ιλύος (όπως η 1999/31/EC περί υγειονοµικής ταφής), αυτές που θεωρούνται σηµαντικότερες είναι οι 86/278/EC και οι 91/271/EC. Πιο συγκεκριµένα, οι απαιτήσεις που τίθενται από την 86/278/EC είναι κρίσιµες για την επεξεργασία της ιλύος που παράγεται στις χώρες-µέλη. Η ιλύς προερχόµενη από ΕΕΛ είναι πολύ χρήσιµη από αγρονοµική άποψη. Για τη χρησιµοποίηση της πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι θρεπτικές ανάγκες των φυτών, χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος της ποιότητας του εδάφους και των υδάτων, επιφανειακών και υπόγειων. Πράγµατι, ορισµένα βαρέα µέταλλα που απαντώνται στην ιλύ, ενδέχεται να αποβούν τοξικά για τις καλλιέργειες και τον άνθρωπο. Η ιλύς µπορεί να χρησιµοποιείται στη γεωργία υπό τον όρο το εκάστοτε κράτος-µέλος θα έχει θεσπίσει νοµοθετικά εργαλεία που ρυθµίζουν τη χρήση της ιλύος. Η Οδηγία 86/278/EC προβλέπει οριακές τιµές συγκέντρωσης βαρέων µετάλλων στο έδαφος και στην ιλύ καθώς και οριακές τιµές για τις ποσότητες βαρέων µετάλλων που µπορούν να εισάγονται στο έδαφος σε ετήσια βάση. Γι αυτό, η χρησιµοποίηση ιλύος απαγορεύεται όταν η συγκέντρωση ενός ή περισσοτέρων βαρέων µετάλλων στο έδαφος υπερβαίνει τις οριακές τιµές του Παρατήµατος ΙΑ της Οδηγίας. Τα κράτη µέλη οφείλουν σε µία τέτοια περίπτωση να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα ώστε να µη σηµειώνεται υπέρβαση των εν λόγω οριακών τιµών εξαιτίας της χρησιµοποίησης ιλύος. Προτού χρησιµοποιηθεί στη γεωργία, η ιλύς πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία. Τα κράτη µέλη έχουν όµως τη δυνατότητα να εγκρίνουν τη χρησιµοποίηση µη επεξεργασµένης ιλύος, εάν η ιλύς αυτή εγχέεται ή παραχώνεται στο έδαφος. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της εν λόγω Οδηγίας, απαγορεύεται η χρήση ιλύος: Σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που χρησιµοποιούνται ως βοσκότοποι ή σε καλλιέργειες ζωοτροφών προτού παρέλθει ορισµένη προθεσµία που καθορίζουν τα κράτη µέλη και που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 3 εβδοµάδες. Σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών κατά την περίοδο της βλάστησης (εξαιρούνται οι καλλιέργειες οπωροφόρων δέντρων). Σε εδάφη προοριζόµενα για καλλιέργειες οπωροκηπευτικών που βρίσκονται σε άµεση επαφή µε το έδαφος και που συνήθως καταναλώνονται ωµά, επί δέκα µήνες πριν αρχίσει η συγκοµιδή και κατά τη συγκοµιδή.

9 6 Η ιλύς και τα εδάφη επί των οποίων χρησιµοποιείται, υποβάλλονται σε δειγµατοληψία και ανάλυση. Τα κράτη µέλη οφείλουν να τηρούν µητρώα στα οποία παρουσιάζονται: Οι παραγόµενες ποσότητες ιλύος και οι ποσότητες που χρησιµοποιούνται στη γεωργία. Η σύνθεση και τα χαρακτηριστικά της ιλύος. Η επεξεργασία που εφαρµόζεται. Τα ονόµατα και οι διευθύνσεις των παραληπτών της ιλύος καθώς και τόποι χρησιµοποίησης αυτής. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν µέτρα αυστηρότερα από τα προβλεπόµενα στην Οδηγία 86/278/EC. Κάθε τέσσερα χρόνια, τα κράτη µέλη οφείλουν να συντάσσουν µια συγκεντρωτική έκθεση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση ιλύος στη γεωργία, όπου αναφέρονται οι ποσότητες που χρησιµοποιήθηκαν, τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν και τα προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν. Η έκθεση αποστέλλεται στην Επιτροπή, η οποία και δηµοσιεύει το περιεχόµενο της. Η Επιτροπή σε πρόσφατη Έκθεσή της (2003) κρίνει ότι είναι δύσκολο, υπό τις σηµερινές συνθήκες, να συναχθούν οριστικά συµπεράσµατα, αφού όχι µόνο δεν έχουν υποβληθεί εκθέσεις από αρκετά κράτη µέλη, αλλά και µερικές από όσες έχουν υποβληθεί δεν είναι πλήρεις. Πιστεύεται ωστόσο, ότι η Οδηγία καλώς ενεργοποιήθηκε σε ό,τι αφορά τις ανεκτές συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων σε ιλύ αξιοποιούµενη στη γεωργία, αφού η στάθµη είναι κατά κανόνα χαµηλότερη από τις οριακές τιµές που καθορίζονται στο παράρτηµα Β της Οδηγίας. Σύµφωνα µε την Έκθεση της ΕΕ, οι εθνικές νοµοθεσίες αρκετών µελών είναι πιο αυστηρές από τις απαιτήσεις της 86/278. Έτσι, τα όρια συγκέντρωσης βαρέων µετάλλων στην ιλύ είναι χαµηλότερα από τα όρια της Οδηγίας σε πέντε κράτη-µέλη (Βέλγιο, ανία, Φινλανδία, Ολλανδία και Σουηδία). Αντίθετα, έξι µέλη (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Πορτογαλία και Ισπανία) έχουν υιοθετήσει τα ίδια όρια συγκέντρωσης βαρέων µετάλλων µε το Παράρτηµα IB της Οδηγίας 86/278/ΕC. Επισηµαίνεται ότι, στη Γαλλία, την Ιταλία και το Λουξεµβούργο, η νοµοθεσία περιλαµβάνει και όρια για παθογενείς οργανισµούς. Επίσης, σε αρκετές χώρες, όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η ανία, η Γαλλία, η Γερµανία και η Σουηδία, υπάρχουν όρια για τις οργανικές ενώσεις. Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις, η 86/278/ΕC δεν περιλαµβάνει όρια. Όσον αφορά στα νέα κράτη- µέλη, Εσθονία, Λιθουανία και Πολωνία, η νοµοθεσία είναι συγκρίσιµη ή και αυστηρότερη από την 86/278/ΕC. Στα υπόλοιπα νέα µέλη, η χρήση και διάθεση ιλύος εµπίπτει σε γενικότερους κανονισµούς σχετικά µε τα απόβλητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Μέχρι στιγµής πάντως, οι εθνικές νοµοθεσίες δεν έχουν σηµαντικές διαφορές όσον αφορά στις υπόλοιπες απαιτήσεις της 86/278 για τη χρήση ιλύος. Πιο συγκεκριµένα: Σχετικά µε τον τύπο ιλύος, οι νοµοθεσίες στο Βέλγιο, στη ανία, στην Ιταλία και στην Ολλανδία εφαρµόζονται το ίδιο τόσο για την ιλύ των αστικών αποβλήτων όσο

10 7 και των βιοµηχανικών. Στη Γαλλία, εφαρµόζεται ειδική διάταξη για την απόθεση στο έδαφος της βιοµηχανικής ιλύος. Σχετικά µε την υποχρέωση επεξεργασίας της ιλύος, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία, στο Λουξεµβούργο και στη Σουηδία επιτρέπεται η χρήση µη επεξεργασµένης ιλύος υπό ορισµένες συνθήκες. Στη ανία, στη Φινλανδία, στη Γερµανία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία και στην Ισπανία απαγορεύεται η χρήση µη επεξεργασµένης ιλύος. Σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφόρησης, δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα µέλη της ΕΕ, αν και η ανία απαιτεί την ανάλυση του περιεχοµένου σε οργανικές ενώσεις τουλάχιστον µία φορά ανά έτος. Μέχρι στιγµής, δεν αναφέρεται σε καµία υπάρχουσα εθνική νοµοθεσία η πιστοποίηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Θα πρέπει παρόλα αυτά να αναφερθεί ότι στη Μ. Βρετανία και στη Σουηδία έχουν υπογραφεί συµφωνητικά που περιλαµβάνουν προδιαγραφές για τη χρήση ιλύος στη γεωργία, αυστηρότερες από αυτές των εθνικών τους νοµοθεσιών, είτε ως προς τα όρια ρύπανσης στην ιλύ είτε ως προς την επεξεργασία της. Η ανάλυση των απαιτήσεων από τις εθνικές νοµοθεσίες, µας επιτρέπει να οµαδοποιήσουµε τα µέλη της ΕΕ ως προς την αυστηρότητα τους σε σύγκριση µε την 86/278/ΕC. Η οµαδοποίηση αυτή φαίνεται στον πίνακα 2-1: Πίνακας 2-1: Εθνικές Νοµοθεσίες σε σχέση µε την 86/278/ΕC Εθνικές προδιαγραφές σε σύγκριση µε αυτές της ΕΕ Πολύ πιο αυστηρές Πιο αυστηρές Παρόµοιες ανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ολλανδία Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία. Πολωνία Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Πορτογαλία, Ισπανία, Μ. Βρετανία, Εσθονία, Λιθουανία Από την επισκόπηση της νοµοθεσίας στις ευρωπαϊκές χώρες, προκύπτει ότι η εφαρµογή της ιλύος στην γεωργία είναι η πρακτική που εφαρµόζεται σε µεγαλύτερο ποσοστό. Παρόλα αυτά, η εφαρµογή ιλύος σε δασικές εκτάσεις αναφέρεται στη νοµοθεσία του Βελγίου, της ανίας, της Γαλλίας και του Λουξεµβούργου. Αντίθετα ορισµένες εθνικές νοµοθεσίες απαγορεύουν την χρήση ιλύος στη δασοπονία (Γερµανία, Ολλανδία), σε φυσικά δάση (Γερµανία) και σε περιοχές πρασίνου (Γερµανία, Ολλανδία). Στις εθνικές νοµοθεσίες µερικών χωρών-µελών της ΕΕ, όπως στην Αυστρία, στη Γαλλία, στη Γερµανία, στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία και στη Σουηδία, τίθενται περιορισµοί όσον αφορά στη διάθεση της ιλύος από ΕΕΛ σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤΑ). Στον πίνακα 2-2 παρουσιάζονται συνοπτικά τα προβλεπόµενα στις εθνικές νοµοθεσίες των ευρωπαϊκών χωρών.

11 8 Πίνακας 2-2: Συνοπτική παρουσίαση απαιτήσεων νοµοθεσίας κρατών µελών της ΕΕ Χώρα Οριακές τιµές Βαρέων Μέταλλων Στην ιλύ Στο έδαφος Οριακές τιµές για παθογόνα Οριακές τιµές για οργανικά Απαιτούµενη επεξεργασία Κανονισµός εφαρµογής Ειδικές απαιτήσεις ιάθεση σε ΧΥΤΑ Ελλάδα = = Α Αυστρία + = Βέλγιο (Φλάνδρα Βέλγιο (Βαλονία) + = ανία Φινλανδία ++ + Βιολογική σταθεροποίηση Α = Σταθεροποίηση, κοµποστοποίηση ή παστερίωση Χώνευση ή σταθεροποίηση µε άσβεστο Γαλλία + = = Γερµανία + = Α τοπικός κανονισµός τοπικός κανονισµός Ιρλανδία = = = Ιταλία = = Α Λουξεµβούργο = = = Ολλανδία ++ + Α Πορτογα-λία = = Α Ισπανία = = Α τοπικός κανονισµός Σουηδία = Ηνωµένο Βασίλειο εν υπάρχουν οριακές τιµές Εσθονία = = Λιθουανία = ++ Πολωνία + + = = Χηµική ή θερµική επεξεργασία Απαγόρευση χρήσης στην δασοκοµία Απαγόρευση χρήσης στην δασοκοµία Μόνο παστεριωµένη ιλύς σε περιοχές πρασίνου Υπό όρους στη δασοκοµία. Απαγόρευση χρήσης σε ορυχεία και λατοµεία Απαγόρευση χρήσης σε δασικές εκτάσεις και χώρους πρασίνου Πρόσθετες απαιτήσεις για την δασοκοµία Απαγόρευση της χρήσης στην δασοκοµία (µερικώς) και στις περιοχές πρασίνου Η ανάκτηση γης και οι περιοχές πρασίνου όπως και η γεωργία Οριακές τιµές για την χρήση στην ανάκτηση γης και σε περιοχές πρασίνου = οι εθνικές απαιτήσεις είναι παρόµοιες µε αυτές που προβλέπονται από την Οδηγία 86/278/ΕΕ + οι εθνικές απαιτήσεις είναι πιο αυστηρές από αυτές που προβλέπονται από την Οδηγία 86/278/ΕΕ + + οι εθνικές απαιτήσεις είναι πολύ πιο αυστηρές από αυτές που προβλέπονται από την Οδηγία 86/278/ΕΕ Α Απαγόρευση χρήσης ανεπεξέργαστης ιλύος Έχουν καθοριστεί Μετά το 2004 επιτρέπεται, εφόσον η οργανική ύλη <5% Συγκέντρωση DΜ>30% Μετά το 2004 επιτρέπεται, εφόσον η οργανική ύλη είναι < 5% Επιτρέπεται µόνο µετά από ανακύκλωση ή ανάκτηση Μετά το 2005 επιτρέπεται, εφόσον η οργανική ύλη είναι κάτω από 10% Μετά το 2005 δεν γίνονται δεκτά οργανικά απορρίµµατα

12 9 2.3 Επισκόπηση Ελληνικής Νοµοθεσίας Στη ΚΥΑ /1997 καθορίζονται Τεχνικές Προδιαγραφές διαχείρισης της ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Ειδικότερα προδιαγράφονται τα παρακάτω: Πάχυνση ιλύος Βιολογική χώνευση Βελτίωση ιλύος Αφυδάτωση και ξήρανση ιλύος Καύση λάσπης Συν-κοµποστοποίηση ιλύος Όσον αφορά στη διάθεση της ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων προδιαγράφεται µόνο η διάθεση της ιλύος στη γεωργία, παραπέµποντας πρακτικά στην ΚΥΑ 80568/4225/1991. Με την ΚΥΑ 50910/2727/2003 εντάσσεται στη ελληνική νοµοθεσία ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύµφωνα µε τον οποίο τα «απόβλητα από τον καθαρισµό λυµάτων» και «λάσπη σηπτικής δεξαµενής» εντάσσονται στο Κεφάλαιο 20: ηµοτικά απόβλητα. Με την ίδια ΚΥΑ καθορίζεται ο Εθνικός Σχεδιασµός ιαχείρισης των µη επικίνδυνων αποβλήτων στα οποία περιλαµβάνεται και η ιλύς από ΕΕΛ. Κύριος στόχος του Εθνικού Σχεδιασµού για την ιλύ από ΕΕΛ είναι η επίτευξη υψηλού ποσοστού αξιοποίησης µε αντίστοιχη µείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης. Οι δράσεις µέσω των οποίων µπορεί να γίνει η αξιοποίηση της ιλύος είναι: 1. Απευθείας χρήση σε αγροτικές εφαρµογές, σύµφωνα µε τους περιορισµούς της ΚΥΑ 80568/4225/91 2. επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον «τραυµατισµένων» φυσικών ανάγλυφων, υπό την προϋπόθεση ότι η ιλύς θα είναι σταθεροποιηµένη ή θα έχει υποστεί συνεπεξεργασία µε άλλα µη επικίνδυνα βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα, όπως το οργανικό κλάσµα των αστικών αποβλήτων. 3. ξήρανση της ιλύος και χρήση αυτής ως καυσίµου ύλης. Οι προδιαγραφές που τίθενται για χρήση της ιλύος στη γεωργία, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 80568/4225/91, η οποία ενσωµατώνει στην Ελληνική νοµοθεσία την Οδηγία 86/278/ΕC παρουσιάζονται στον πίνακα 2-3.

13 10 Πίνακας 2-3: Απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για την χρήση ιλύος στην γεωργία Παράµετροι Απαιτήσεις Οδηγία 86/278/ΕΕ ΚΥΑ 80568/4225/91 Cd Cr - Cr(lll):500, Cr(VΙ):10 Βαρέα µέταλλα στην ιλύ (mg/kg DS) Παράρτηµα IB Βαρέα µέταλλα στο έδαφος (mg/kg DS) Παράρτηµα ΙΑ Βαρέα µέταλλα που µπορούν να εισάγονται στα καλλιεργηµένα εδάφη µε βάση ένα µέσο όρο 10 ετών (kg/ha/έτος) Cu Hg Ni Pb Zn Cd Cr - - Cu Hg Ni Pb Zn Cd 0, Cu Ni 3 3 Pb Zn Hg Cr - - Σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που χρησιµοποιούνται ως βοσκότοποι ή σε καλλιέργειες χορτονοµής προτού παρέλθει ορισµένη προθεσµία και που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 3 εβδοµάδες Επιφάνειες που απαγορεύεται η χρήση ιλύος Σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών κατά την περίοδο της βλάστησης (εξαιρούνται καλλιέργειες οπωρο-φόρων δέντρων). Σε εδάφη προοριζόµενα για καλλιέργειες οπωροκηπευτικών που βρίσκονται σε άµεση επαφή µε το έδαφος και που συνήθως καταναλώνονται ωµά, επί δέκα µήνες πριν αρχίσει η συγκοµιδή και κατά τη συγκοµιδή Βαρέα µέταλλα στην ιλύ 6 µήνες 6 µήνες Συχνότητα δειγµατοληψιών Οργανικές ενώσεις - - Έδαφος Πριν την 1η εφαρµογή Πριν την 1η εφαρµογή

14 11 3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΛΥΩΝ 3.1 Γενικά Στην παραγόµενη ιλύ και στα λοιπά παραπροϊόντα (εσχαρίσµατα και άµµος) «µεταφέρεται» κατά την επεξεργασία των λυµάτων µεγάλη ποικιλία ουσιών και µικροοργανισµών, σε αιωρούµενη ή διαλυµένη µορφή, τα οποία βρίσκονται αρχικά στην υγρή φάση των λυµάτων. Έτσι, τα χαρακτηριστικά της ιλύος εξαρτώνται από: Τα χαρακτηριστικά (π.χ. ρυπαντικό φορτίο) των επεξεργασµένων λυµάτων και Τα χαρακτηριστικά (π.χ. είδος) της επεξεργασίας. Ορισµένα συστατικά που περιέχονται στην ιλύ, όπως οργανικό φορτίο, άζωτο, φώσφορος, κάλιο και ασβέστιο, µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν, ενώ άλλα, όπως τα βαρέα µέταλλα και οι παθογόνοι µικροοργανισµοί είναι ρυπαντές, που απαιτούν προσεκτική διαχείριση για να εξασφαλίζεται η ασφαλής και περιβαλλοντικά αποδεκτή διάθεση στο περιβάλλον. Ανάλογα µε το στάδιο επεξεργασίας των λυµάτων διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες ιλύος: 1. Πρωτοβάθµια ιλύς: Ιλύς που παράγεται κατά την πρωτοβάθµια επεξεργασία των λυµάτων. 2. Βιολογική ιλύς: Ιλύς που παράγεται κατά την δευτεροβάθµια επεξεργασία των λυµάτων 3. Μικτή ιλύς: είναι µίγµα πρωτοβάθµιας και βιολογικής ιλύος 4. Τριτοβάθµια Ιλύς: Ιλύς που παράγεται κατά την τριτοβάθµια ή προωθηµένη επεξεργασία των λυµάτων Η ιλύς που παράγεται από τις ΕΕΛ υπόκειται συνήθως σε πρόσθετη επεξεργασία, µε στόχο τη µείωση της περιεκτικότητας νερού για την καλύτερη και οικονοµικότερη διαχείρισή της, τη σταθεροποίηση του τελικού προϊόντος και την αποµάκρυνση των παθογόνων µικροοργανισµών. Οι εφαρµοζόµενες µέθοδοι επεξεργασίας της ιλύος παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 3-1 και στη συνέχεια περιγράφονται οι µέθοδοι επεξεργασίας της ιλύος και τα χαρακτηριστικά της. 3.2 Μέθοδοι επεξεργασίας της ιλύος Προετοιµασία Για την ικανοποιητική πάχυνση και αφυδάτωση της ιλύος είναι αναγκαία τις περισσότερες φορές η προετοιµασία της ιλύος (sludge conditioning).

15 12 Με την προσθήκη χηµικών στην ιλύ, πριν από την πάχυνση και την αφυδάτωσή της, προκαλείται συσσωµάτωση των στερεών της ιλύος, µε αποτέλεσµα την διευκόλυνση του διαχωρισµού του νερού. Η χηµική προετοιµασία της ιλύος πραγµατοποιείται µε την χρήση ανόργανων αντιδραστηρίων όπως άλατα σιδήρου και αργιλίου, ασβέστη, ή οργανικών πολυµερών, όπως οι συνθετικοί πολυηλεκτρολύτες. Τα παραπάνω κροκιδωτικά µπορεί να χρησιµοποιούνται µόνα τους ή σε συνδυασµό µεταξύ τους, ενώ η προσθήκη τους στην ιλύ γίνεται συνήθως µε την µορφή διαλύµατος. Πίνακας 3-1: Μέθοδοι επεξεργασίας της ιλύος ιεργασία Τρόπος επεξεργασίας Στόχος Προετοιµασία (conditioning) ιλύος Χηµική προετοιµασία Θερµική προετοιµασία Βελτίωση της δοµής της ιλύος, για διευκόλυνση των διεργασιών που θα ακολουθήσουν Πάχυνση Πάχυνση µε βαρύτητα Μηχανική πάχυνση Επίπλευση µε αέρα Αναερόβια χώνευση Αερόβια χώνευση Μείωση περιεκτικότητας της ιλύος σε νερό Σταθεροποίηση και/ή απολύµανση Κοµποστοποίηση Επεξεργασία µε ασβέστη Μείωση της παραγωγής οσµών Θερµική ξήρανση Παστερίωση Κλίνες ξήρανσης Αφυδάτωση Ταινιοφιλτρόπρεσα Φυγοκέντριση Μείωση περιεκτικότητας της ιλύος σε νερό Φιλτρόπρεσα Ξήρανση Ξηραντής Μείωση περιεκτικότητας της ιλύος σε νερό Μείωση των παθογόνων µικροοργανισµών Η θερµική προετοιµασία της ιλύος συνίσταται στην θέρµανση της ιλύος στους ο C για 30 έως 90 λεπτά και υπό πίεση (10atm έως 15atm). Με την θερµότητα αλλάζει η φυσική δοµή της ιλύος, βοηθώντας την περαιτέρω αφυδάτωση. Επειδή όµως µέρος της οργανικής ύλης µπορεί να υποστεί υδρόλυση κατά την διάρκεια της παραπάνω διεργασίας, αυξάνονται τα ρυπαντικά φορτία των στραγγισµάτων, ενώ δηµιουργούνται και οσµές. Μερική θερµική προετοιµασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί και σε χαµηλότερες θερµοκρασίες (40 ο C έως 50 ο C). Με αυτό το τρόπο αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα από το αυξηµένο ρυπαντικό φορτίο των στραγγισµάτων. Τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των δυο µεθόδων προετοιµασίας συνοψίζονται στον πίνακα 3-2.

16 13 Πίνακας 3-2: Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των µεθόδων προετοιµασίας της ιλύος Μέθοδος Βελτίωσης Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Χηµική (ανόργανα αντιδραστήρια) Χηµική (οργανικά αντιδραστήρια) Θερµική Βελτίωση συνεκτικότητας και της πυκνότητας της ιλύος Μείωση της µάζας της ιλύος Καµία µεταβολή στη λιπασµατική αξία της ιλύος Εύκολη διαχείριση και µεταφορά Αποδοτική και σταθερή διεργασία Απολύµανση Μικρές ποσότητες τελικού προϊόντος Αύξηση της µάζας της ιλύος Μείωση περιεκτικότητας σε οργανική ύλη Αργή αντίδραση Κόστος των υλικών Κατανάλωση ενέργειας Οσµές Αύξηση των ρυπαντικών φορτίων στα στραγγίδια Πάχυνση Η πάχυνση είναι το πρώτο στάδιο για την µείωση της περιεκτικότητας σε νερό της ιλύος και λαµβάνει χώρα πριν την σταθεροποίηση και αφυδάτωση της ιλύος, µε σκοπό την αύξηση της απόδοσης των αντίστοιχων διεργασιών. Η παχυµένη ιλύς συνήθως έχει συγκέντρωση µέχρι και 6% (60 kg/m 3 ), ώστε να είναι εφικτή η άντλησή της Πάχυνση µε βαρύτητα Η πάχυνση µε βαρύτητα είναι µία ευρέως διαδεδοµένη διεργασία, που πραγµατοποιείται σε δεξαµενές, οι οποίες είναι συνήθως εξοπλισµένες µε µηχανικούς αναµοχλευτήρες, για την διευκόλυνση του διαχωρισµού νερού από την ιλύ. Ο διαχωρισµός επιτυγχάνεται µε βαρύτητα και η παχυµένη ιλύς συγκεντρώνεται στον πυθµένα της δεξαµενής, ενώ τα επιπολάζοντα οδηγούνται στο δίκτυο στραγγισµάτων της εγκατάστασης. Το κόστος κατασκευής είναι σχετικά χαµηλό, αφού ηλεκτρική ενέργεια απαιτείται µόνο για την λειτουργία του σαρώτρου και των αντλιών. Για την πάχυνση µε βαρύτητα δεν απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, ενώ η καταναλισκόµενη ενέργεια είναι περίπου 5 kwh ανά τόνο Ξηράς ουσίας (DS) Πάχυνση µε µηχανικά µέσα Η µηχανική πάχυνση γίνεται είτε µε φυγοκεντρητές είτε µε διατάξεις φίλτρανσης της ιλύος (περιστρεφόµενα τύµπανα και τράπεζες πάχυνσης). Στα περιστρεφόµενα τύµπανα ή τις τράπεζες πάχυνσης η ιλύς µετά από κροκίδωση στραγγίζει µε βαρύτητα διαµέσου ταινιών κατασκευασµένες από πορώδες υλικό. Τα στραγγίσµατα από το συγκρότηµα πάχυνσης αφυδάτωσης συλλέγονται και οδηγούνται στην είσοδο της εγκατάστασης. Κατά την διάρκεια λειτουργίας του συγκροτήµατος γίνεται συνεχής

17 14 έκπλυση των ταινιών. Η λειτουργία των συγκροτηµάτων αυτών απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και η καταναλισκόµενη ενέργεια είναι της τάξης των 40 kwh/t DS. Στους φυγοκεντρητές η κροκιδωµένη ιλύς φυγοκεντρίζεται και έτσι εξασφαλίζεται ικανοποιητικός διαχωρισµός της παχυµένης ιλύος από τα στραγγίσµατα. Η λειτουργία των φυγοκεντρητών δεν απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και για τον λόγο αυτό µπορούν να λειτουργούν συνεχώς και η καταναλισκόµενη ενέργεια είναι της τάξης των 60 kwh/t DS Πάχυνση µε επίπλευση Κατά την επίπλευση µε αέρα, στα σωµατίδια που αιωρούνται µέσα στην υγρή µάζα προσκολλούνται µικροσκοπικές φυσαλίδες αέρα. Έτσι λόγω της αυξηµένης άνωσης τα συσσώµατα ανέρχονται στην επιφάνεια της δεξαµενής, από όπου στη συνέχεια αποµακρύνεται µε την βοήθεια ξέστρου, ενώ τα στραγγίσµατα αποµακρύνονται κάτω από το επιφανειακό στρώµα της ιλύος. Ο αέρας υπό πίεση αναµιγνύεται µε την εισερχόµενη ιλύ, µε αποτέλεσµα όταν η πίεση ελαττωθεί στη δεξαµενή επίπλευσης απελευθερώνεται µε την µορφή µικροσκοπικών φυσαλίδων (διαµέτρου 50 µm έως 100 µm). Η απόδοση αυτής της διεργασίας είναι υψηλότερη από αυτή της πάχυνσης µε βαρύτητα, ωστόσο το ενεργειακό κόστος ανέρχεται σε 100 kwh/t DS έως 130 kwh/t DS. Στον πίνακα 3-3 γίνεται συγκριτική παρουσίαση των προαναφερόµενων µεθόδων πάχυνσης. Πίνακας 3-3: Συγκριτική Αξιολόγηση µεθόδων Πάχυνσης Μέθοδος - Σύστηµα Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Πάχυνση µε βαρύτητα Πάχυνση µε µηχανικά µέσα (Τράπεζες πάχυνσης) Πάχυνση µε µηχανικά µέσα: (Φυγοκεντρητές) Μικρή κατανάλωση ενέργειας εν απαιτείται η χρήση κροκιδωτικών Μικρό κόστος επένδυσης Συµπαγής µονάδα υνατή η αυτοµατοποίηση Συνεχής λειτουργία Συµπαγής µονάδα υνατή η αυτοµατοποίηση Μικρή απαίτηση χώρου Επίπλευση Μικρή απαίτηση χώρου Μεγάλη απαίτηση χώρου Χαµηλή απόδοση σε βιολογική ιλύ Πιθανά προβλήµατα οσµών Απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση Κατανάλωση νερού για πλύση Αναγκαία η χρήση κροκιδωτικών Συντήρηση από εξειδικευµένο προσωπικό Θόρυβος Μεγάλη κατανάλωση ενέργειας Μεγάλο κόστος επένδυσης Μεγάλη κατανάλωση ενέργειας Πιθανά προβλήµατα οσµών Μεγάλο κόστος επένδυσης Αφυδάτωση Με την αφυδάτωση επιτυγχάνεται περαιτέρω µείωση του όγκου του τελικού προϊόντος µε µείωση της περιεκτικότητάς της ιλύος σε νερό. Ανάλογα µε τον τρόπο αφυδάτωσης, το τελικό προϊόν µπορεί να περιέχει ξηρά στερεά µέχρι και 45% (450 kg/m 3 ).

18 Κλίνες ξήρανσης Μία από τις απλούστερες τεχνικές αφυδάτωσης της ιλύος είναι οι ανοιχτές κλίνες ξήρανσης, που χρησιµοποιούνται κυρίως σε µικρές εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος, εφόσον οι τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες επιτρέπουν την λειτουργία τους όλο το έτος. Οι κλίνες αποτελούνται από στρώµα άµµου πάχους περίπου 20 cm, µε συντελεστή οµοιοµορφίας 4, που διαµορφώνεται πάνω σε στρώµα χαλικιών. Η ιλύς κατανέµεται οµοιόµορφα πάνω στο στρώµα της άµµου. Η αφυδάτωση της ιλύος επιτυγχάνεται µε την διήθηση του νερού µέσω του στραγγιστηρίου και µε την εξάτµιση από την εκτεθειµένη στον αέρα επιφάνεια. Με τις κλίνες ξήρανσης µπορεί να επιτευχθεί συγκέντρωση ξηρών στερεών µέχρι και 40% (400 kg/m 3 ), ανάλογα µε την διάρκεια της ξήρανσης και τις επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες. Γενικά η αφυδάτωση µε κλίνες ξήρανσης έχει µικρό λειτουργικό κόστος, ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Ωστόσο απαιτούνται µεγάλες εκτάσεις, ενώ αναµένονται οχλήσεις από πιθανές οσµές Φυγοκέντριση Η φυγοκέντριση είναι µία µηχανική διεργασία, κατά την οποία µε την βοήθεια της φυγόκεντρης δύναµης διαχωρίζεται η παχυµένη ιλύς από τα στραγγίσµατα. Με την φυγοκέντριση επιτυγχάνεται τελικό προϊόν µε συγκέντρωση στερεών µέχρι και 30% (300 kg/m 3 ), ωστόσο οι απαιτήσεις σε ενέργεια είναι σηµαντικές: από 30 έως 80kWh/t DS, ενώ είναι απαραίτητη η προσθήκη κροκιδωτικών Ταινιοφιλτρόπρεσα Με την ταινιοφιλτρόπρεσα η ιλύς αναµεµειγµένη µε πολυµερές κροκιδωτικό, αφυδατώνεται συµπιεζόµενη µεταξύ δύο ταινιών. Υπάρχουν διαφόρων ειδών µηχανές, ανάλογα µε τον βαθµό πίεσης που ασκείται στην ιλύ (χαµηλής, µέσης και υψηλής συµπίεσης περίπου 4, 5 και 7 bars). Η κατανάλωση ενέργειας ανέρχεται σε περίπου 35 kwh/t DS Φιλτρόπρεσα Οι φιλτρόπρεσες αποτελούνται από επάλληλες κατακόρυφες πλάκες, που σχηµατίζουν εσωτερικές κοιλότητες και καλύπτονται από πορώδες ύφασµα, το οποίο αποτελεί το διηθητικό µέσο. Η ιλύς τροφοδοτείται στη κοιλότητα κάθε πλάκας και µε την ασκούµενη πίεση επιτυγχάνεται η αποµάκρυνση του νερού µέσω του πορώδους υλικού. Με την χρήση αυτής της τεχνικής µπορεί να επιτευχθεί µεγάλος βαθµός αφυδάτωσης (µέχρι 45%). Για την ικανοποιητική αφυδάτωση, συνήθως απαιτείται χηµική προετοιµασία. Η κατανάλωση ενέργειας κυµαίνονται µεταξύ 30 και 40 kwh/t DS. Τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των µεθόδων αφυδάτωσης παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 3-4.

19 16 Πίνακας 3-4: Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα των µεθόδων Αφυδάτωσης Μέθοδος - Σύστηµα Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Κλίνες ξήρανσης Αφυδάτωση µε φυγοκέντριση Αφυδάτωση µε ταινιοφιλτρόπρεσα Αφυδάτωση µε φιλτρόπρεσα Εύκολη και απλή λειτουργία Χαµηλό λειτουργικό κόστος Το τελικό προϊόν µπορεί να έχει µεγάλη περιεκτικότητα ξηρών στερεών Συνεχής λειτουργία Συµπαγής µονάδα υνατή η αυτοµατοποίηση Μικρή απαίτηση χώρου Συνεχής λειτουργία Μέτριο κόστος επένδυσης Μεγάλη µείωση της περιεκτικότητας σε νερό υνατή η αυτοµατοποίηση Μεγάλη απαίτηση χώρου Η απόδοση εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες Πιθανότητα οσµών Απαίτηση εργατικού δυναµικού Συντήρηση από εξειδικευµένο προσωπικό Θόρυβος Μεγάλη κατανάλωση ενέργειας Μεγάλο κόστος επένδυσης Απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση Κατανάλωση νερού για πλύση Αναγκαία η χρήση κροκιδωτικών Ασυνεχής λειτουργία Απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση Κατανάλωση ανόργανων χηµικών Υψηλό κόστος επένδυσης Σταθεροποίηση Η σταθεροποίηση της ιλύος αποσκοπεί στην µείωση της ζύµωσης των υλικών της ιλύος που υπόκεινται σε σήψη και στην µείωση των οσµών. Με την σταθεροποίηση της ιλύος επιτυγχάνεται εξάλλου και µείωση των παθογόνων µικροοργανισµών Αναερόβια χώνευση Η αναερόβια χώνευση, εφαρµόζεται στην παχυµένη ιλύ και αποσκοπεί στη µείωση, σταθεροποίηση και µερική απολύµανσή της, υπό αναερόβιες συνθήκες. Η βέλτιστη θερµοκρασία ανάπτυξης των αναερόβιων βακτηριδίων είναι η µεσοφιλική περιοχή (30 Ο C έως 35 Ο C) ή η θερµοφιλική περιοχή (55 Ο C έως 60 Ο C). Τα κύρια πλεονεκτήµατα της αναερόβιας χώνευσης είναι: η µείωση των οργανικών στερεών της ιλύος (µείωση κατά 40% έως 60%). η παραγωγή βιοαερίου (0,8 έως 1,2 m 3 /kg VS που καταστρέφονται), που λόγω της περιεκτικότητάς του σε CH 4 αποτελεί χρήσιµη πηγή ενέργειας. η µείωση των παθογόνων µικροοργανισµών: µετά την θερµοφιλική χώνευση η ιλύς είναι ουσιαστικά απαλλαγµένη από παθογόνα, ενώ µετά την µεσοφιλική χώνευση επιτυγχάνεται σηµαντική µείωση των παθογόνων (1 έως 2log 10 ). Το παραγόµενο βιοαέριο χρησιµοποιείται σε καυστήρες, για την θέρµανση της ιλύος στην επιθυµητή θερµοκρασία, ενώ συχνά χρησιµοποιείται και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην εγκατάσταση.

20 17 Μειονέκτηµα της αναερόβιας χώνευσης είναι το υψηλό κόστος επένδυσης, µε αποτέλεσµα η παραπάνω επιλογή να εφαρµόζεται σε σχετικά µεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Αερόβια χώνευση Η αερόβια χώνευση είναι µία µέθοδος αποσύνθεσης της οργανικής ύλης από αερόβιους µικροοργανισµούς. Με την αποσύνθεση εκλύεται θερµότητα, που κάτω από κατάλληλες συνθήκες, µπορεί να αυξήσει την θερµοκρασία πάνω από 50 C (θερµοφιλική χώνευση). Με την έκθεση της ιλύος σε τόσο υψηλές θερµοκρασίες για ικανοποιητική χρονική περίοδο (5 έως 6 ηµέρες), επιτυγχάνεται ικανοποιητική σταθεροποίηση της ιλύος, ενώ παράλληλα καταστρέφονται όλοι σχεδόν οι παθογόνοι µικροοργανισµοί. Η αερόβια χώνευση της ιλύος έχει µεγάλη εφαρµογή για την σταθεροποίηση της ιλύος, σε συνδυασµό µε συστήµατα παρατεταµένου αερισµού. Στις περιπτώσεις αυτές όµως επιτυγχάνεται περιορισµένη µόνο αποµάκρυνση των παθογόνων µικροοργανισµών. Η αερόβια χώνευση έχει µικρή σχετικά δαπάνη επένδυσης, πλην όµως είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα (5 µε 10 φορές περισσότερο από την αναερόβια χώνευση) Κοµποστοποίηση Κοµποστοποίηση είναι η ελεγχόµενη βιο-οξείδωση ετερογενών οργανικών υλικών, από ετερογενείς και κυρίως ετερότροφους οργανισµούς (βακτήρια, µύκητες κτλ.). Κατά την διαδικασία της κοµποστοποίησης γίνεται ανάµιξη της ιλύος µε κάποιο προϊόν, όπως πριονίδια ή κοπριά, µε αποτέλεσµα την παραγωγή θερµότητας και έτσι, σε συνδυασµό µε τον χρόνο έκθεσης, επιτυγχάνεται ικανοποιητική απολύµανση της λάσπης. Εξάλλου για την κοµποστοποίηση των οργανικών απορριµµάτων γίνεται συχνά προσθήκη και ιλύος, µε στόχο την βελτίωση του ποσοστού οργανικών στο τελικό προϊόν και την ρύθµιση του ποσοστού υγρασίας στα επιθυµητά επίπεδα. Με την κοµποστοποίηση, ή την συν-κοµποστοποίηση της ιλύος, παράγεται ένα καλά σταθεροποιηµένο τελικό προϊόν, χωρίς οσµές, µε µεγαλύτερη γεωργική αξία, λόγω της αύξησης της οργανικής ουσίας στα εδάφη, και χωρίς παθογόνους µικροοργανισµούς Επεξεργασία µε ασβέστη Η επεξεργασία µε ασβέστη συνίσταται στην προσθήκη άνυδρου (CaO) ή σβησµένου Ca(OH) 2 ασβέστη στην ιλύ, µε σκοπό την αύξηση του ph στο 12. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να καταστραφεί ή να ανασταλεί η δράση της βιοµάζας, που είναι υπεύθυνη για την διάσπαση των οργανικών συστατικών της ιλύος. Παράλληλα µε την επεξεργασία µε ασβέστη επιτυγχάνεται απολύµανση της ιλύος και αυξάνεται η περιεκτικότητά της σε ξηρά ύλη, µε αποτέλεσµα το τελικό προϊόν να µπορεί να διαχειριστεί πιο εύκολα.

21 18 Όταν άνυδρος άσβεστος αναµιγνύεται µε την ιλύ, ώστε το ph να διατηρείται σε τιµές µεγαλύτερες από 12, το µικροβιακό φορτίο της ιλύος εξουδετερώνεται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 3 µηνών, ενώ ανάλογη δράση παρατηρείται και για άλλους µικροοργανισµούς, όπως τα παράσιτα και οι ιοί. Με τον τρόπο αυτό αναστέλλεται η βιολογική δράση και η δηµιουργία οσµών και καταστάσεων επικίνδυνων για την υγεία. Εξάλλου, κατά την προσθήκη άνυδρου ασβέστη εκτός από την αύξηση του ph σηµειώνεται και αύξηση της θερµοκρασίας κατά 25 C έως 30 C, γεγονός που συµβάλλει στη βελτίωση της υγειονοµικής δράσης. Επειδή κατά την βιολογική δράση παράγονται ενώσεις (διοξείδιο του άνθρακα, οργανικά οξέα κτλ.) που αντιδρώντας µε την άσβεστο, µειώνουν το ph του µίγµατος, µε αποτέλεσµα την ανεπαρκή σταθεροποίηση της ιλύος, σηµαντική παράµετρος σχεδιασµού είναι η σωστή δοσολογία ασβέστου ώστε να διατηρείται υψηλό ph για ικανή χρονική περίοδο. Η προσθήκη στην ιλύ σβησµένου ασβέστη έχει σαν αποτέλεσµα την αναστολή της µικροβιολογικής δραστηριότητας και την µείωση του κινδύνου από τα παθογόνα κατά περισσότερο από 2 log 10. Επισηµαίνεται ότι, επειδή η δραστηριότητα των άλλων µικροοργανισµών αναστέλλεται µόνο, είναι δυνατόν να παραχθούν οσµές στο τελικό προϊόν. Για τον λόγο αυτό, η ιλύς πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε διάστηµα δύο ηµερών Ξήρανση Με την ξήρανση της ιλύος επιτυγχάνεται αποµάκρυνση του νερού από την ιλύ, Κατά την εφαρµογή της θερµικής ξήρανσης επιδιώκεται και µπορεί να επιτευχθεί ποσοστό υγρασίας στο τελικό προϊόν µικρότερο από 10%, µε αποτέλεσµα την Μείωση του όγκου και της µάζας της ιλύος Σταθεροποίηση της ιλύος Καταστροφή των παθογόνων µικροοργανισµών Αύξηση της θερµικής αξίας του τελικού προϊόντος Η θερµικά ξηραµένη ιλύς µπορεί να διοχετευτεί εύκολα στην αγορά για γεωργική χρήση ή για την επαναχρησιµοποίηση του τελικού προϊόντος, αφού ο χειρισµός της είναι ασφαλής και οικονοµικός. Οι θερµικοί ξηραντές κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε τον τρόπο µεταφοράς της θερµότητας στην υγρή ιλύ: 1. Τους άµεσους ξηραντές και 2. Τους έµµεσους ξηραντές επαφής Στη πρώτη περίπτωση η απαιτούµενη ενέργεια για την θέρµανση της ιλύος παρέχεται άµεσα, συνήθως µε θερµό αέρα που διοχετεύει την θερµότητα στην υγρή ιλύ. Στη δεύτερη περίπτωση η ενέργεια παρέχεται µέσω της επαφής της ιλύος µε θερµές επιφάνειες που θερµαίνονται µέσω ατµού ή λαδιού.

22 19 Στους άµεσους ξηραντές, κόκκοι ιλύος αποµακρύνονται µαζί µε το ρεύµα του θερµού αέρα και κατά συνέπεια απαιτείται διαχωρισµός. Η ποσότητα του αέρα είναι µεγάλη και ανάλογα µε την θερµοκρασία είναι δυνατό να περιέχει δύσοσµες και πτητικές τοξικές ουσίες (πχ. διοξίνες και φουράνια). Στα συστήµατα επαφής, οι ποσότητες του αέρα είναι µικρότερες και τα απαέρια πρακτικά είναι υδρατµός από την εξάτµιση του νερού. Οι υδρατµοί αυτοί µπορεί επίσης να περιέχουν πτητικές ουσίες και απαιτούν κατάλληλη επεξεργασία. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που κατά την ξήρανση, η θερµοκρασία της ιλύος διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα (<100 Ο C) οι ποσότητες των πτητικών ουσιών είναι πολύ µικρές. Η εµπειρία από την λειτουργία εγκαταστάσεων ξήρανσης έχει δείξει ότι η αποθήκευση ιλύος σε µορφή σκόνης µπορεί να προκαλέσει αυτόµατη ανάφλεξη. Η καλύτερη µέθοδος για την αποφυγή κινδύνων πυρκαγιάς είναι η διαµόρφωση της ιλύος σε ανθεκτικούς κόκκους πριν την αποθήκευσή της και η συστηµατική παραγωγή ξηρής ιλύος µε λιγότερο από 10% υγρασία. Οι απαιτήσεις σε ενέργεια για την ξήρανση της ιλύος είναι αρκετά υψηλές. Για τον λόγο αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις, η ξήρανση πραγµατοποιείται µετά την αφυδάτωση. Ενδεικτικά για την ξήρανση της ιλύος (συγκέντρωση στερεών 90%DS) απαιτούνται 300 l/t DS καύσιµο και 50 kwh/t DS ενέργεια. Οι απαιτήσεις σε ενέργεια µπορούν να µειωθούν δραστικά, στη περίπτωση που στην εγκατάσταση είναι διαθέσιµη εναλλακτική πηγή ενέργειας (π.χ. βιοαέριο) Άµεσοι Ξηραντές Στα συστήµατα άµεσης ξήρανσης η υγρή ιλύς έρχεται σε άµεση επαφή µε το µέσο µεταφοράς της θερµότητας, που συνήθως είναι θερµός αέρας. Γενικά, η άµεση ξήρανση απαιτεί µεγάλες ποσότητες θερµού αέρα και γι' αυτό το λόγο ο όγκος των παραγοµένων απαερίων είναι σχετικά µεγάλος. Τα συστήµατα άµεσης ξήρανσης χωρίζονται στις εξής υποκατηγορίες: Οι ξηραντές απότοµης ξήρανσης αποτελούνται από κλίβανο, αναµικτήρα, δοχείο ανάµιξης ιλύος, κυκλώνα, εξαεριστή ατµών και µονάδα ελέγχου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Η ξήρανση επιτυγχάνεται µε θερµό αέρα (650 Ο C έως 700 Ο C). Ο διαχωρισµός της ξηραµένης ιλύος από τον ξηρό αέρα πραγµατοποιείται σε κυκλώνα. Τα απαέρια του κυκλώνα (100 Ο C έως 150 Ο C) είναι απαραίτητο να αναθερµαίνονται µέχρι τους 750 Ο C για την αντιµετώπιση των οσµών και στη συνέχεια να οδηγούνται σε µονάδα επεξεργασίας για την αποµάκρυνση των σωµατιδίων. Τα συστήµατα απότοµης ξήρανσης παρουσιάζουν διάφορα λειτουργικά προβλήµατα και έχουν σχετικά υψηλό κόστος λειτουργίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των ΗΠΑ, όπου από τις 50 εγκαταστάσεις απότοµης ξήρανσης ελάχιστες βρίσκονται σε λειτουργία. Η ξηραµένη ιλύς που παράγεται από συστήµατα απότοµης ξήρανσης έχει µορφή λεπτής σκόνης και παρουσιάζει δυσκολίες κατά τον χειρισµό της. Η σκόνη εγκυµονεί κίνδυνο

23 20 ανάφλεξης αφού η κονιοποιηµένη ιλύς µε ποσοστό υγρασίας λιγότερο από 10% είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη. Πυρκαγιές και εκρήξεις µπορούν να προκληθούν και από αποθέσεις λιπών στους αγωγούς. Οι ξηραντές περιστρεφόµενου τύµπανου αποτελούνται από κυλινδρικό κέλυφος (τύµπανο) µε τον άξονα του σε µικρή κλίση ως προς την οριζόντια ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των στερεών, από την δεξαµενή ανάµιξης όπου η ξηραµένη ιλύς αναµιγνύεται µε την υγρή, κλίβανο για την θέρµανση του αέρα και µονάδα ελέγχου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Αρχικά η υγρή ιλύς αναµιγνύεται µε την ξηραµένη για την παραγωγή µίγµατος µε περιεκτικότητα σε υγρασία περίπου 40-50%. Το µίγµα διοχετεύεται στο περιστρεφόµενο τύµπανο µαζί µε θερµό αέρα από τον κλίβανο. Ο αέρας και η ιλύς µεταφέρονται ταυτόχρονα στο άλλο άκρο του ξηραντή. Ο θερµός αέρας, η ξηραµένη ιλύς καθώς και ο παραγόµενος ατµός οδηγούνται υπό πίεση σε κυκλώνα για τον διαχωρισµό της ιλύος από τον ξηρό αέρα. Για τη βελτίωση της εµπορικής αξίας της ξηραµένης ιλύος είναι σκόπιµη η µορφοποίηση της σε ανθεκτικούς κόκκους. Ο θερµός αέρας που απελευθερώνεται από τον ξηραντή σε θερµοκρασία 65 Ο C-105 O C µπορεί να περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) και χρειάζεται επεξεργασία. Ο έλεγχος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης γίνεται συνήθως σε πύργους καταιονισµού για την αποµάκρυνση των σωµατιδίων. Ο έλεγχος των οσµών επιτυγχάνεται µε συστήµατα επεξεργασίας µέσω χλωρίου ή υπερµαγγανικού οξέος ή εναλλακτικά µε καύση των αερίων Έµµεσοι Ξηραντές Επαφής Τα συνηθέστερα συστήµατα έµµεσης ξήρανσης, που εφαρµόζονται, είναι οι ξηραντές κοίλων δίσκων ή αναδευτήρων, οι ξηραντές µε µηχανική επανασυµπίεση του ατµού και οι ξηραντές ρευστοποιηµένης κλίνης, Στους ξηραντές κοίλων δίσκων ή αναδευτήρων το σύστηµα ξήρανσης αποτελείται από ένα οριζόντιο ή κατακόρυφο δοχείο µε περιστρεφόµενο µηχανισµό µέσα στο οποίο κυκλοφορεί το µέσο µεταφοράς της θερµότητας, συνήθως ατµός ή λάδι. Το δοχείο περιέχει µία οµάδα από µεγάλους κοίλους δίσκους, οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι σε ένα κεντρικό κοίλο άξονα. Η µεταφορά της θερµότητας σε ποσοστό 88% έως 100% επιτυγχάνεται µέσω των εξωτερικών επιφανειών των αναδευτήρων. Για την καλύτερη ανάµιξη και αποφυγή αποθέσεων ιλύος στους δίσκους χρησιµοποιούνται συχνά κατάλληλα τοποθετηµένες ράβδοι απόξεσης. Η υγρή ιλύς τροφοδοτείται συνεχώς στο ένα άκρο του δοχείου και αποµακρύνεται από το άλλο. Με τους κινούµενους δίσκους, τους αναδευτήρες καθώς και τις ράβδους απόξεσης επιτυγχάνεται ανάµιξη, αποτέλεσµα της οποίας είναι: η αποδοτικότερη µεταφορά θερµότητας,

24 21 ο καθαρισµός των επιφανειών θέρµανσης που εµποδίζει τη δηµιουργία οσµών και επιτρέπει την απρόσκοπτη εισαγωγή νέας υγρής ιλύος, η απελευθέρωση ατµών. Η µεταφορά θερµότητας αυξάνει τη θερµοκρασία της ιλύος και εξατµίζει το νερό. Συνήθως, για τον περιορισµό των ποσοτήτων των παραγόµενων απαερίων χρησιµοποιούνται µικρές ποσότητες αέρα ή ακόµα και καθόλου αέρας, ώστε πρακτικά το σύστηµα να λειτουργεί ως κλειστή µονάδα. Έτσι τα καυσαέρια είναι καθαροί ατµοί που περιέχουν µικρές ποσότητες πτητικών οργανικών που θα πρέπει να αποµακρυνθούν πριν από τη διοχέτευσή τους στην ατµόσφαιρα. Στους ξηραντές µε µηχανική επανασυµπίεση του ατµού (Carver-Greenfield), η διαδικασία περιλαµβάνει: ανάµιξη της ιλύος µε έλαια και εξάτµιση του νερού σε πολλά στάδια διαχωρισµό ελαίων από στερεά διαχωρισµό ελαφρού ελαίου από τις λιπαρές ουσίες της ιλύος διαχωρισµό ελαίων από το εξατµιζόµενο νερό. Η διαδικασία ξήρανσης της ιλύος πραγµατοποιείται µέσω εξάτµισης. Ο ατµός χρησιµοποιείται µόνο κατά την εξάτµιση του νερού από την ιλύ στο τελικό στάδιο. Οι υδρατµοί που παράγονται στο τελικό στάδιο χρησιµοποιούνται για τη θέρµανση των στερεών στα προηγούµενα στάδια αφαίρεσης της υγρασίας. Τα απαέρια είναι δύσοσµα, περιέχουν πτητικά οργανικά και συνήθως καίγονται σε λέβητα. Το πλεονέκτηµα της µεθόδου, είναι ότι η θερµότητα επαναχρησιµοποιείται συντελώντας έτσι στην αύξηση της αποδοτικότητας µε ταυτόχρονη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Μειονέκτηµα της διαδικασίας είναι η πολυπλοκότητά της η οποία συνεπάγεται αυξηµένο κατασκευαστικό κόστος και µεγάλα έξοδα συντήρησης. Η ξήρανση µε ξηραντή ρευστοποιηµένης κλίνης είναι µία σχετικά νέα µέθοδος, η οποία άρχισε να εφαρµόζεται για την ξήρανση στις αρχές της δεκαετίας του Το σύστηµα αυτού του τύπου ξήρανσης αποτελείται από δοχείο ρευστοποιηµένης κλίνης, κλειστό βρόγχο ξήρανσης µε ατµό, βραστήρα παραγωγής ατµού, σύστηµα µεταφοράς της ξηραµένης ιλύος, σύστηµα ψύξης της ξηραµένης ιλύος και σύστηµα ψύξης των υδρατµών. Η αφυδατωµένη ιλύς αναµιγνύεται µε ξηραµένη ιλύ µε στόχο την παραγωγή µίγµατος µε ποσοστό υγρασίας 30 έως 50% και κατάλληλη κατανοµή κόκκων. Το µίγµα µεταφέρεται στον ξηραντή ρευστοποιηµένης κλίνης, όπου διατηρείται σε αιώρηση µέσω της ανακυκλοφορίας υδρατµών, σε θερµοκρασία περίπου 110 C. Η ενέργεια που απαιτείται για την ξήρανση παρέχεται εξολοκλήρου µέσω εναλλάκτη θερµότητας, που είναι βυθισµένος στην κλίνη. Το θερµαντικό µέσο του εναλλάκτη είναι κορεσµένοι ατµοί µε πίεση από 2 ως 5 atm. Η ξηραµένη ιλύς αποµακρύνεται από τον πυθµένα της ρευστοποιηµένης κλίνης ή υπερχειλίζει

25 22 και στη συνέχεια οδηγείται σε κλίνη όπου ψύχεται µε την εµφύσηση µικρών ποσοτήτων αέρα. Ο αέρας ψύξης, ο οποίος περιέχει µικρή ποσότητα υγρασίας, ανακυκλοφορεί στον βραστήρα για την αντιµετώπιση των οσµών µέσω καύσης. Ο ατµός που απαιτείται για τη διατήρηση της ιλύος σε αιώρηση αποµακρύνεται από την κορυφή και στη συνέχεια οδηγείται σε κυκλώνα για την αποµάκρυνση των στερεών. Τα αέρια µετά τον κυκλώνα ψύχονται και οι τυχόν αποµένοντες ατµοί επιστρέφουν στη ρευστοποιηµένη κλίνη, ενώ οι υγροποιηµένοι υδρατµοί οδηγούνται στην είσοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας µε µέση θερµοκρασία 40 C και µέγιστη συγκέντρωση αιωρούµενων στερεών 250 mg/lt Παστερίωση Με την παστερίωση η ιλύς θερµαίνεται σε θερµοκρασία από 70 O C έως 80 Ο C για µικρή χρονική περίοδο, περίπου 30 λεπτά. Με αυτή την µέθοδο επεξεργασίας επιτυγχάνεται µείωση των παθογόνων µικροοργανισµών στην ιλύ, αλλά δεν µπορεί να θεωρηθεί από µόνη της ως µια διεργασία σταθεροποίησης της ιλύος Απολύµανση Με όλες τις µεθόδους σταθεροποίησης της ιλύος, που προαναφέρθηκαν, επιτυγχάνεται και µείωση των παθογόνων µικροοργανισµών. Ωστόσο, όλες οι µέθοδοι σταθεροποίησης της ιλύος, δεν έχουν τα ίδια αποτελέσµατα όσον αφορά στην απολύµανση. Ο βαθµός απολύµανσης που επιτυγχάνεται µε τις διάφορες µεθόδους σταθεροποίησης της ιλύος, καθώς επίσης και τα κριτήρια σχεδιασµού που θα πρέπει κατά περίπτωση να εφαρµόζονται παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 3-5. Από τη µελέτη του πίνακα 3-5 διαπιστώνεται ότι ο βέλτιστος χρόνος έκθεσης για επίτευξη ικανοποιητικής απολύµανσης εξαρτάται από την θερµοκρασία και το είδος των µικροοργανισµών. Η περίοδος έκθεσης για επίτευξη ικανοποιητικής απολύµανσης, ανάλογα µε την θερµοκρασία και το είδος των µικροοργανισµών, παρουσιάζεται στο ιάγραµµα 3-1. Ο προσδιορισµός της ποιότητας της ιλύος µετά την απολύµανση, είναι δύσκολος επειδή δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν όλοι οι παθογόνοι µικροοργανισµοί, αφού υπάρχει πολύ µεγάλο εύρος µικροοργανισµών στην ιλύ, και οι έλεγχοι σε κάποιες περιπτώσεις είναι δαπανηροί. Τα αποτελέσµατα µπορεί να µην είναι διαθέσιµα πριν από µία µέρα και σε κάποιες περιπτώσεις πριν από κάποιες εβδοµάδες. Για τους παραπάνω λόγους συχνά προτείνεται η παρακολούθηση ορισµένων δεικτών, οι οποίοι περιγράφουν µε ασφάλεια το επίπεδο της απολύµανσης που επιτυγχάνεται στην ιλύ µετά την επεξεργασία. Τέτοιοι έµµεσοι δείκτες, ανάλογα µε την µέθοδο απολύµανσης που εφαρµόζεται, είναι η θερµοκρασία, το ph, ο χρόνος έκθεσης κτλ.

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc.

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc. ιαχείρισηστερεώναποβλήτων Στόχος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων: προστασία της δηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων ΕΚΤΟ ΚΕΦΛΙΟ ιαχείριση ποβλήτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ξήρανσηβιολογικής ιλύος µε ηλιοθερµικές µεθόδους

Ξήρανσηβιολογικής ιλύος µε ηλιοθερµικές µεθόδους ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο ιαχείρισης & Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων ιευθυντής Εργαστηρίου: Καθ. Αλέξανδρος Αϊβαζίδης Ξήρανσηβιολογικής ιλύος

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία αρχικά εξετάστηκαν οι τρεις υφιστάµενες εγκαταστάσεις (Κερατέας, Λαυρίου, Μαρκόπουλου) στην Αν. Αττική.

Στην παρούσα εργασία αρχικά εξετάστηκαν οι τρεις υφιστάµενες εγκαταστάσεις (Κερατέας, Λαυρίου, Μαρκόπουλου) στην Αν. Αττική. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά την επεξεργασία των αστικών λυµάτων παράγονται µεγάλες ποσότητες ιλύος. Η ιλύς αυτή, είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά αλλά και οργανική ύλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, οι σηµαντικές ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΕΣΤΡΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΕΣΤΡΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τι αποσκοπεί ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αποβλήτων ΕίναιΕίναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών Επιτυγχάνει τον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1.0.0. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 2 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 2 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 2 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΕΡΓΟ: Κοινοπραξίες Ε+Τ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Τι είναι; BI-CHEM XP146 βιο-ενζυµατικό προϊόν σε σκόνη που περιέχει: Ένζυµα: τύποι πρωτεάσης, αµυλάσης, κυτταρινάσης και λιπάσης Αναερόβια βακτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του Νασιούλα Χρυσοβαλάντου ελαιοκάρπου Η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα ανέρχεται στους 375.000 τόνους/έτος, ενώ από την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα ελαιοτριβείων

Απόβλητα ελαιοτριβείων Απόβλητα ελαιοτριβείων Ελαιοτριβεία 3500 3000 2500 Pressure 3-phase 2-phase 2000 1500 1000 500 0 GREECE ITALY SPAIN Portugal Απόβλητα ελαιοτριβείων στην Ε.Ε. Υγρά απόβλητα (OMW) 3.4 εκατομμύρια τον. (Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), Άνω Λιοσίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ. Oι πηγές της ιλύος περιλαμβάνουν: τα εσχαρίσματα. την αμμοσυλλογή. τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ. Oι πηγές της ιλύος περιλαμβάνουν: τα εσχαρίσματα. την αμμοσυλλογή. τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ H ιλύς η οποία παράγεται στις διάφορες επιμέρους διεργασίες σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων περιέχει 0,25 έως 12% στερεά. Προκειμένου να διατεθεί η ιλύς, απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1.1. Γενικά Εξαιτίας της διαµόρφωσης της αναγκαιότητας επεξεργασίας της παραγόµενης ιλύος, σαν αποτέλεσµα των εκτεταµένων αποχετευτικών δικτύων, της δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων και της αναβάθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 9: Υγρά αστικά απόβλητα Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΛΑΣΠΗ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΛΑΣΠΗ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) 10 15tn ξηρής µάζας λάσπης ανά 1000 κατοίκους (15 20%DS) ανά έτος ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ρυπαντικό φορτίο Οσµές (µερικές φορές) Παρουσία παθογόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού ΙΙ Μονάδες Βιολογικού Καθαρισµού (συν.) Χαλικοδιϋλιστήριο, ραστική λάσπη (ενεργή ιλύς) εξαµενές σταθεροποίησης Άρδευση Τεχνητοί υγρότοποι Οριζόντιας ελεύθερης ροής Κατακόρυφης

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Καθίζηση Δεξαμενές καθίζησης Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ... 3 1.1.1 Το βιοαέριο στην Ελλάδα... 6 1.2 ΛΥΜΑΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ... 8 1.2.1 Σύσταση των λυμάτων χοιροστασίου... 8 1.2.1.1 Νερό... 8

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αναερόβια χώνευση Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Εισαγωγή στις βαθµίδες βιολογικών καθαρισµών Ε εξεργασία καθαρισµού λυµάτων Αποµάκρυνση, εξουδετέρωση ή κατάλληλη τροποποίηση των επιβλαβών χαρακτηριστικών των λυµάτων ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Α οβλήτων υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού

ιαχείριση Α οβλήτων υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού ιαχείριση Α οβλήτων Υποµονάδες βιολογικού καθαρισµού υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού Για τη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων χρησιµοποιούνται στην πράξη κατάλληλες τεχνικές εγκαταστάσεις, οι υποµονάδες

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Προκαταρκτική επεξεργασία

8.1 Προκαταρκτική επεξεργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 139 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Επεξεργασία λάσπης Η λάσπη που προκύπτει από τις διεργασίες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων είναι συνήθως σε ρευστή ή ημίρευστη κατάσταση, που τυπικά περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ» Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ 2004 2009 EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΣΤΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί συνιστώσες ενός δικτύου ύδρευσης είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικοί συνιστώσες ενός δικτύου ύδρευσης είναι οι ακόλουθες : Διάλεξη 9-10 Οι βασικοί συνιστώσες ενός δικτύου ύδρευσης είναι οι ακόλουθες : Τα έργα σύλληψης στη θέση υδροληψίας, όπως η κατασκευή πηγαδιών, η διάνοιξη γεωτρήσεων, η υδροληψία, η αποθήκευση νερών ποταμών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 671 00 Ξάνθη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

4 Μαρτίου Ελευσίνα

4 Μαρτίου Ελευσίνα Τεχνολογίες διαχείρισης θαλασσίων ιζημάτων Καθ. Κώστας Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης 4 Μαρτίου 2009 - Ελευσίνα Θαλάσσια ιζήματα Από βιομηχανικές εκπομπές (υγρά, στερεά, αέρια) Από αστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Τοπική διαχείριση της παραγόµενης ενεργού ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Ενότητα 7: Βιολογική επεξεργασία Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του Έδαφος Οι ιδιότητες και η σημασία του ΕΔΑΦΟΣ : Είναι το χαλαρό επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της γης. ΕΔΑΦΟΓΕΝΕΣΗ: Το έδαφος σχηματίζεται από την αποσάθρωση των μητρικών πετρωμάτων με την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 5: Στερεά απόβλητα και Αστική Ρύπανση (Μέρος 2 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής ΧΜ ΕΜΠ Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου Αναπληρωματικό Μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ μόνιμοι κάτοικοι ετήσια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

denitrification in oxidation ditch) mg/l.

denitrification in oxidation ditch) mg/l. 2.3 Συνοπτική εξέταση των συστηµάτων απονιτροποίησης Αρχική προτεταµένη απονιτροποίηση Η πρώτη λύση για µία µονάδα προτεταµένης απονιτροποίησης προτάθηκε από τους Ludzack και Εttinger (1962). Το εισερχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα ανάλογα µε την προέλευσή τους µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: Aστικά απόβλητα. Χαρακτηρίζονται από πολύ µεγάλο όγκο και προέρχονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία Για να προστατευτεί η ποιότητα του αποδέκτη από: Ελάττωση του διαλυμένου οξυγόνου και αλλοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα Dr. Stefan Junne Chair of Bioprocess Engineering, TU Berlin Seite 1 Γιατί βιοαέριο? Α)Είναι η μόνη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας που είναι ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μεγάλα στερεά Άμμος Λίπη-Έλαια Καθιζήσιμα οργανικά Κολλοειδή και διαλυμένα οργανικά Άζωτο Φώσφορος Παθογόνα Τοξικά ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εμφράξεις, ιζήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών

Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων Καθ. Γεράσιμος Λυμπεράτος Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Τυπική σύσταση (ποσοστά κατά βάρος) οικιακών απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο οµικών Υλικών & Στοιχείων / Αθήνα, Μάιος 2008 ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων Σουζάνα Π. ΤΑΣΤΑΝΗ, ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Αξιοποίηση των Βιοστερεών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Θεσµικό πλαίσιο

ιαχείριση Αξιοποίηση των Βιοστερεών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Θεσµικό πλαίσιο ιαχείριση Αξιοποίηση των Βιοστερεών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Θεσµικό πλαίσιο Ελευθέριος Ν. Παπαβασιλόπουλος ρ Πολιτικός Μηχανικός ΜΟ / ΜΤΥ ΥΠΕΚΑ Υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο Υ.Α. 80568/4225/91 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Νίκος Κάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός Υγιειονολόγος Περίληψη Κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα