ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από"

Transcript

1 ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 µέχρι 31 η εκεµβρίου 2013 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης στις 25 Απριλίου 2014 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/88/228/97 Αριθµός Γ.Ε.Μ.Η.: Μαρίνου Αντύπα Ηράκλειο Αττικής 1

2 ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 16 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος για την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της 31 ης εκεµβρίου Καταστάσεις Ταµειακών Ροών για την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

3 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα Σελ. 5 Η Συγχώνευση /Απορρόφηση Σελ. 6 ιοικητικό Συµβούλιο Σελ. 7 ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα Σελ. 9 Στρατηγικές Κατευθύνσεις Σελ. 10 Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Σελ. 11 Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Σελ. 12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

5 Η ΟΤΕplus σήµερα Η ΟΤΕplus, εταιρεία του Οµίλου ΟΤΕ, παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις στους τοµείς παροχής υπηρεσιών τεχνικής & συµβουλευτικής υποστήριξης (HR Services), των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT), καθώς και του Management Consulting. Τον Ιούλιο 2013 πραγµατοποιήθηκε η συγχώνευσή της µε την Hellascom, εταιρεία του Οµίλου ΟΤΕ, µε απορρόφηση της τελευταίας, ενώ κατά την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε µε επιτυχία πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου των εργαζοµένων των δύο εταιρειών. Kατά το δεύτερο εξάµηνο του 2013 υλοποιήθηκε η ενοποίηση των συστηµάτων και λειτουργιών του νέου ενοποιηµένου εταιρικού σχήµατος. Η Εταιρεία έχει εδραιωθεί στην Ελληνική αγορά συµβούλων για την εξειδικευµένη τεχνογνωσία της στο χώρο των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών καθώς και του Management Consulting. Η OTEplus έχει υλοποιήσει µέχρι σήµερα ένα σηµαντικό αριθµό έργων παρέχοντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς του ηµοσίου και του Ιδιωτικού Τοµέα σε θέµατα Οικονοµικής, Περιφερειακής και Τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Επίσης, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί στην υλοποίηση κατασκευαστικών έργων και µελετών στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Η Εταιρεία απασχολεί ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και πολυετή εµπειρία. Η Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη για τη λειτουργία Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001:2008, ενώ έχει διακριθεί για τον τρόπο λειτουργίας της µε το βραβείο της «επιχειρηµατικής αριστείας» -Committed to Excellence (C2E)- από το European Foundation for Quality Management (EFQM). ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

6 Η Συγχώνευση /Απορρόφηση Την , ολοκληρώθηκαν οι διοικητικές διαδικασίες της συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας ΕΛΛΑΣΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ από την Εταιρεία «ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε.-Υπηρεσίες Φύλαξης» όπως τούτο προκύπτει από την υπ αριθ / ανακοίνωση της αρµόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ (ΦΕΚ 4629/ ). Συγκεκριµένα από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η OTEplus υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καµία άλλη διατύπωση σύµφωνα µε τον Νόµο, σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις της ΕΛΛΑΣΚΟΜ και η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή. Τα οικονοµικά αποτέλεσµα του ενοποιηµένου σχήµατος για το έτος 2013 εµφάνισαν αύξηση εσόδων κατά 19% τα οποία διαµορφώθηκαν σε χιλ. Ευρώ, και ζηµίες προ φόρων κατά χιλ. Ευρώ (µε βάση τα.π.χ.α.). Αναφέρεται τέλος, ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την τεχνική του predecessor accounting όπως αναφέρεται αναλυτικά στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων και πιο συγκεκριµένα στην παράγραφο για τη βάση συµµόρφωσης αυτών. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7 ιοικητικό Συµβούλιο Από τις ( υνάµει του υπ αριθµ. 312/ Πρακτικού του ιοικητικού Συµβουλίου), µέχρι την το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είχε ως εξής: Ελένη Παπαδοπούλου Πρόεδρος Ηλίας ρακόπουλος Αντιπρόεδρος Λοΐζος Κύζας /νων Σύµβουλος Ευάγγελος ακουτρός Μέλος Κωνσταντίνος Βλακός Μέλος Γεώργιος Βάρκας Μέλος Γεώργιος Αρβανιτίδης Μέλος Λαµβάνοντας υπόψη: α) την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αναφορικά µε την τροποποίηση µεταξύ άλλων του άρθρου 15 παρ. 1 περί του αριθµού των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, (ΦΕΚ4625/ ) β) την από παραίτηση του Αντιπροέδρου της Εταιρείας, κ. Ηλία ρακόπουλου, γ) την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης µε την οποία εξελέγη το νέο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη την υπ αριθ. ΕΜ-4919/13-29/03/2013 Εγκριτική Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Βορείου Τοµέα Αθηνών περί έγκρισης της προαναφερόµενης τροποποίησης του καταστατικού και ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

8 δ) το υπ αριθ. 326/ Πρακτικό ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µε το οποίο συγκροτήθηκε αυτό σε σώµα. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε θητεία έως την 25 η Νοεµβρίου 2014 έχει ως εξής: Ελένη Παπαδοπούλου Πρόεδρος Λοΐζος Κύζας Αντιπρόεδρος & /νων Σύµβουλος Ευάγγελος ακουτρός Μέλος Κωνσταντίνος Βλακός Μέλος Γεώργιος Βάρκας Μέλος Γεώργιος Αρβανιτίδης Μέλος ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

9 ραστηριότητες του Έτους στην Ελλάδα Η εταιρεία υλοποίησε έργα επιχειρησιακών, τεχνολογικών και τεχνικών λύσεων, και έργα τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης καθώς και κατασκευαστικά έργα και µελέτες. Συγκεκριµένα το 2013 η εταιρεία: Ι. Ανέπτυξε σηµαντικά τη δραστηριότητα της στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης (ΗR Services) µε στόχο την υποστήριξη της λειτουργίας καίριων για τον Οργανισµό τµηµάτων του, µε την υλοποίηση µεγάλων έργων, τα οποία αφορούν: α) στην περαιτέρω υποστήριξη της λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ, µε τη διάθεση επιπλέον 370 τεχνικών. β) στη συνέχιση υποστήριξης της λειτουργίας των Call Centers ΟΤΕ µε τη διάθεση περίπου συµβούλων εξυπηρέτησης πελατών, γ) στην περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου καταστηµάτων ΟΤΕ µε τη διάθεση επιπλέον 67 συµβούλων πωλήσεων καταστηµάτων καθώς και την ενίσχυση του καναλιού των εταιρικών πωλήσεων µε τη διάθεση 17 επιπλέον συµβούλων εταιρικών πωλήσεων ΙΙ. Συνέχισε την υλοποίηση έργων όπως: Η Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του Συστήµατος «GIS ΙΚΤΥΩΝ» του ΟΤΕ. Η διενέργεια ερευνητικού προγράµµατος για την αποτύπωση και αξιολόγηση της ικανοποίησης πελατών από τη λειτουργία των τηλεφωνικών κέντρων ΟΤΕ-COSMOTE. Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης της επιχειρηµατικής ανάπτυξης του ΟΤΕ στο πλαίσιο ΕΣΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα Marketing, χρηµατο-οικονοµικά πληροφορική κ.α. ΙΙΙ. Επίσης, υλοποίησε: Έργα Κατασκευής και συντήρησης - τηλεπικοινωνιακών δικτύων (καλωδιακά δίκτυα οπτικών ινών και χαλκού, ασυρµατικά δίκτυα, δίκτυα Νέας Γενιάς). Έργα κατασκευής φυσικών υποδοµών & διαµόρφωσης χώρων (οικοδοµικές & ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες). Μελέτες ικτυακών υποδοµών. Μελέτες ανάπτυξης πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, εφαρµογών και υπηρεσιών. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10 Στρατηγικές Κατευθύνσεις της OTEplus Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις της εταιρείας για την τριετία , αφορούν: Στη διατήρηση των παρεχόµενων υπηρεσιών τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης. Στην παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών διαχείρισης & ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναµικού εντός και εκτός ΟΤΕ. Στη βελτίωση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της OTEplus σε συνδυασµό µε συµβουλευτικές υπηρεσίες. Στην περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθµιση και διεύρυνση της λειτουργικών δυνατοτήτων των εφαρµογών HR της εταιρείας, µε στόχο α) την επέκτασή τους σε όλο το φάσµα των διαδικασιών αξιολόγησης του προσωπικού πριν την πρόσληψη, παρέχοντας υποστήριξη στα επιµέρους στάδια προεπιλογής µε χρήση ειδικευµένων modules, καθώς και στη διαδικασία διαχείρισης και παρακολούθησης του προσωπικού και β) την υποστήριξη της παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών HR development & management εντός και εκτός του Οµίλου ΟΤΕ. Στη συνέχιση και επέκταση του τοµέα κατασκευαστικών έργων και µελετών τηλεπικοινωνιακής υποδοµής. Στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στον ΟΤΕ, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η OTEplus έχει παράσχει υπηρεσίες και έχει την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία, όπως στον τοµέα του Λειτουργικού Σχεδιασµού-Ανασχεδιασµού και Βελτιστοποίησης της Λειτουργίας (Process Gοvernance και Operation Optimization services), της Επιχειρησιακής Έρευνας και Αξιολόγησης, καθώς και στο GIS. Στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο χώρο του ICT. Στην ανάπτυξη της υποδοµής & της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας. Στην περαιτέρω προώθηση και επικοινωνία της εταιρικής εικόνας και των υπηρεσιών που παρέχονται. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11 Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανθρώπινο υναµικό H εταιρεία το 2013 διαχειρίστηκε αυξηµένο αριθµό προσωπικού υποστήριξης έργων συµβουλευτικής & τεχνικής υποστήριξης, και δανεισµένου προσωπικού κατά 22% περίπου, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, παρουσιάζοντας συγχρόνως µείωση στο in house προσωπικό κατά 39% περίπου. Ειδικότερα, ο αριθµός συµβούλων που διαχειρίστηκε η εταιρεία αυξήθηκε κατά 416 συµβούλους το εκέµβριο του έτους 2013 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, ενώ αντίθετα ο αριθµός του inhouse προσωπικού µειώθηκε κατά 45 άτοµα την αντίστοιχη περίοδο. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν κατά την 31 εκεµβρίου 2013 σε άτοµα. Ο αριθµός αυτός περιλαµβάνει το σύνολο του απασχολούµενου προσωπικού είτε αµείβονται µέσω µισθοδοσίας (2.478 άτοµα στην Εταιρεία) είτε µέσω δελτίων παροχής υπηρεσιών (39 άτοµα). ιαδικασίες / Συστήµατα ιοίκησης Με στόχο την εξασφάλιση αποδοτικότητας και την αναβάθµιση της λειτουργίας της Εταιρείας, η OTEplus έχει ολοκληρωµένα λογισµικά συστήµατα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού HRMS. Επίσης, κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους η Εταιρεία προχώρησε στην εισαγωγή συστήµατος λογιστικής και οικονοµικής καταχώρησης και παρακολούθησης, προσαρµοσµένο στις αντίστοιχες διαδικασίες και συστήµατα του Οµίλου ΟΤΕ (σύστηµα SAP). ιασφάλιση Ποιότητας Προτεραιότητα της OTEplus αποτελεί η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών της, την οποία εξασφαλίζει αξιοποιώντας την επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία των στελεχών της, την προσαρµοστικότητά της στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη και την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων κάθε έργου. Παράλληλα, η πιστοποίηση της Εταιρίας, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών της µέσα από το σχεδιασµό και την καθιέρωση µιας σειράς εσωτερικών διαδικασιών, οι οποίες καλύπτουν όλους σχεδόν τους τοµείς λειτουργίας της εταιρίας. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12 Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηµειώνεται ότι στα παρακάτω οικονοµικά δεδοµένα έχουν ενσωµατωθεί τα αποτελέσµατα της OTEplus & της ΕΛΛΑΣΚΟΜ και για τις δύο χρήσεις αναφοράς ήτοι το 2013 και Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει συνοπτικά τα εταιρικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το 2013: Οικονοµικά Αποτελέσµατα, OTEplus A.E. σε χιλ. ΕΥΡΩ Κύκλος Εργασιών Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Άλλα Έσοδα Σύνολο: Κέρδη-(Ζηµίες) Λειτουργικά (µικτά) (1.729) Περιθώριο κέρδους (%) -3,3% Προ Φόρων (1.901) Περιθώριο κέρδους (%) -3,6% Καθαρά χρήσης Καθαρά Θέση Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο/προηγ. χρήσεων (11.475) Σύνολο: Β. Αποτελέσµατα της OTEplus Έσοδα Τα έσοδα της Εταιρίας για το οικονοµικό έτος 2013 αυξήθηκαν κατά 18,8% σε σχέση µε το Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως, στην υλοποίηση µεγαλύτερης κλίµακας έργων τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης από τον Όµιλο ΟΤΕ. Έσοδα Μεταβολή σε χιλ. ΕΥΡΩ (%) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ,6% Άλλα Έσοδα ,8% Σύνολο: ,8% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13 Έξοδα Η OTEplus σηµείωσε αύξηση των δαπανών που σχετίζονται µε τις κύριες δραστηριότητές της κατά 24,8%, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Κόστος Μελετών και Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα, Μεταβολή σε χιλ. ΕΥΡΩ (%) Αναλώσεις εµπορευµάτων ,8% Αποδοχές προσωπικού & Αµοιβές τρίτων ,7% Επισφάλειες ,0% Ενοίκια κτιρίων ,7% ιαγραφή αναπόσβεστης αξίας από τη λύση του συµβολαίου του ενοικιαστηρίου της ΕΛΛΑΣΚΟΜ ,0% Αποσβέσεις ,1% Έξοδα ταξιδίων & µεταφορών ,6% Λοιπά λειτουργικά έξοδα ,6% Σύνολο ,8% Το γεγονός αυτό οφείλεται στους παρακάτω λόγους: Αύξηση του κόστους µισθοδοσίας & αµοιβών τρίτων λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών της εταιρείας και λόγω προσµέτρησης κόστους εθελουσίας εξόδου των εργαζοµένων των δύο υπό συγχώνευση εταιρειών (special factor). Ειδικότερα, αύξηση κόστους µισθοδοσίας και αµοιβών συµβούλων (φυσικά & νοµικά πρόσωπα) σε έργα, το οποίο περιλαµβάνει και κόστος προσωπικού που απασχολείται σε έργα τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης προς τις Γενικές ιευθύνσεις του ΟΤΕ. Αύξηση του κόστους µισθοδοσίας inhouse προσωπικού καθότι συµπεριλήφθηκε σε αυτό το κόστος του προγράµµατος εθελουσίας εξόδου της Εταιρείας (Special Factor). Εξαιρουµένου του συγκεκριµένου κόστους, το κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού µειώθηκε κατ αναλογία µε τη µείωση του inhouse προσωπικού, όπως αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο για το Ανθρώπινο υναµικό και όπως αυτή υλοποιήθηκε χρονικά εντός του έτους. Επίσης πραγµατοποιήθηκε µείωση λειτουργικών εξόδων, όπως: Μείωση των ενοικίων της εταιρείας κατόπιν λύσης του συµβολαίου του µισθωµένου κτιρίου της ΕΛΛΑΣΚΟΜ. Μείωση λοιπών εξόδων, τα οποία αποτελούνται κυρίως από έξοδα για σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ύδρευση, φωτισµό καθώς και λοιπά λειτουργικά έξοδα ήτοι έξοδα εκτυπώσεων, αναλώσεις κλπ, το κόστος των οποίων µειώθηκε λόγω συγχώνευσης των δύο εταιρειών. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14 Κέρδη (Ζηµιές) προ Φόρων Τα συνολικά αποτελέσµατα προ φόρων που κατέγραψε η Εταιρία ανήλθαν σε ζηµίες χιλ. Ευρώ, έναντι κερδών 588 χιλ. Ευρώ στην περσινή χρήση. Κέρδη προ Φόρων Μεταβολή σε χιλ. ΕΥΡΩ (%) Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (1.901) ,3% Γ. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Οι σηµαντικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για το 2013 ήταν (σε χιλιάδες Ευρώ): Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Κέρδη /(Ζηµιές) προ φόρων (1.901) 588 = -18,1% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων = 4,9% Κέρδη /(Ζηµιές) µετά φόρων (1.886) (48) = -17,9% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων = -0,4% Γενική ρευστότητα: Κυκλοφορούν ενεργητικό = 181,3% Σύνολο υποχρεώσεων = 198,5% είκτης Μόχλευσης: Βραχυπρόθεσµα δάνεια = 8,9% = 11,8% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15 . Μεταγενέστερα γεγονότα Τα µεταγενέστερα γεγονότα αναφέρονται αναλυτικά στη Σηµείωση 32 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ε. ιαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου της Εταιρείας αναφέρεται στη Σηµείωση 30 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ηράκλειο Αττικής, 25 Απριλίου 2014 Η Πρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ελένη Παπαδοπούλου Λοΐζος Κύζας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «OTEplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «OTEplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ης εκεµβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Τ: , Φ: , Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, Χαλάνδρι, Τ: , Φ: Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Τ: , Φ:

17 Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «OTEplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης» κατά την 31 η εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43 α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Aθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία Λεωφ. Κηφισίας Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Μάριος Ψάλτης Αρ Μ ΣΟΕΛ: ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Τ: , Φ: , Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, Χαλάνδρι, Τ: , Φ: Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Τ: , Φ:

18 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου

19 Οι οικονοµικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 20 έως 56 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 25 η Απριλίου 2014 και υπογράφονται εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κατωτέρω: Η Πρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ελένη Παπαδοπούλου Λοΐζος Κύζας Α..Τ. ΑΕ Α.. Ε Η Λογιστής Παγώνα Καρύδη Α..Τ. ΑΑ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ

20 ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε. Υπηρεσίες Φύλαξης ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Ποσά σε Ευρώ) Σηµ (1) Κύκλος εργασιών Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Έσοδα από πώληση εµπορευµάτων Λοιπά έσοδα Λειτουργικά έξοδα Αναλώσεις εµπορευµάτων 13 ( ) ( ) Αποδοχές προσωπικού 5 ( ) ( ) Αποσβέσεις 9 & 10 (53.781) (64.111) Λοιπά έξοδα 6 ( ) ( ) ( ) ( ) Λειτουργικά κέρδη / (ζ ηµίες) ( ) Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 7 ( ) ( ) Πιστωτικοί τόκοι Κέρδη /(ζ ηµίες) από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες ( ) (99.441) Κέρδη από χρηµατ/κά περιουσιακά στοιχεία Ζηµίες από συµµετοχές (25.296) (37.190) Σύνολο ( ) ( ) Κέρδη/ (ζ ηµίες) προ φόρου εισοδήµατος ( ) Φόρος εισοδήµατος ( ) Καθαρά κέρδη / (ζ ηµίες) της χρήσης ( ) (48.177) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα /(ζ ηµίες): Στοιχεία που δεν θα ταξινοµηθούν µεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσµάτων Αναλογιστικές (ζηµιές) κέρδη αποζηµίωσης προσωπικού ( ) Αναβαλλόµενος φόρος στα αναλογιστικά κέρδη 8 (99.294) - Λοιπά συνολικά εισοδήµατα /(ζ ηµίες) της χρήσης ( ) Συνολικά συγκεντρωτικά εισοδήµατα / (ζ ηµίες) της χρήσης ( ) ( ) (1) Αναπροσαρµοσµένα ποσά βάση του τροποποιηµένου ΛΠ 19 Σχετική αναφορά στην αναπροσαρµογή γίνεται στη Σηµ. 31 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 24 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 20

21 ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε. Υπηρεσίες Φύλαξης ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Ποσά σε Ευρώ) Σηµ (1) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κτίρια και εξοπλισµός Ά υλα περιουσιακά στοιχεία Συµµετοχές Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εµπορεύµατα Πελάτες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Φόρος εισοδήµατος εισπρακτέος Προκαταβολές Χρηµ/κά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατ/κά στοιχεία Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό αποθεµατικό Αποθεµατικό Έκδοσης Μετοχών Υπέρ το Ά ρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποθεµατικό πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού Υπόλοιπο κερδών /(ζηµιών) εις νέο ( ) ( ) Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις καθορισµένης παροχής Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Βραχυπρόθεσµα δάνεια Προκαταβολές πελατών Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (2) Αναπροσαρµοσµένα ποσά βάση του τροποποιηµένου ΛΠ 19 Σχετική αναφορά στην αναπροσαρµογή γίνεται στη Σηµ. 31 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 24 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Kαταστάσεων 21

22 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Ποσά σε Ευρώ) Σηµ Κέρδη /(Ζηµιές) προ φόρων ( ) Πλέον/ µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Ζηµιές από πώληση παγίων Ζηµιές από διαγραφή παγίων 9, Κέρδη από πώληση παγίων (7.044) - Τόκοι χρεωστικοί Μείον Τόκοι πρόβλεψη 22 (85.553) (52.708) Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών (17.766) Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού Ανάκτηση πρόβλεψης λόγω είσπραξης υπολοίπου πελάτη (55.937) Σύνολο Μεταβολές κεφαλαίου Κίνησης: Μείωση /(Αύξηση) αποθέµατος Μείωση /(Αύξηση) απαιτήσεων ( ) ( ) (Μείωση)/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Τόκοι πληρωθέντες (63.903) (67.501) Πληρωθείσες αποζηµιώσεις προσωπικού 22 ( ) (44.006) Πιστωτικοί τόκοι & µερίσµατα (39.081) (56) Καταβληθέντες φόροι 25 ( ) ( ) Σύνολο ταµειακών (εκροών)/εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - (7.500) Αγορά κτιρίων και εξοπλισµού 9,10 (29.202) ( ) Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων & συµµετοχών Τόκοι & µερίσµατα εισπραχθέντα Αγορές χρηµ/κών στοιχείων διακρατούµενων ως τη λήξη - ( ) Αγορές χρηµ/κών στοιχείων διακρατούµενων προς πώληση - ( ) Εισπράξεις από χρηµ/κά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη Εισπράξεις χρηµ/κών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση Σύνολο ταµειακών εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων ( ) ( ) Σύνολο ταµειακών εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) Καθαρή αύξηση /(µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων Χρηµατικά διαθέσιµα έναρξης χρήσης Χρηµατικά διαθέσιµα λήξης χρήσης (1) Αναπροσαρµοσµένα ποσά βάση του τροποποιηµένου ΛΠ 19 Σχετική αναφορά στην αναπροσαρµογή γίνεται στη Σηµ. 31 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 24 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Kαταστάσεων 22

23 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό Έκδοσης Μετοχών Υπέρ το Άρτιο Λοιπά Αποθεµατικά Αποθεµατικό Πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού Υπόλοιπο (ζηµιών)/κερδών εις Νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2012 (1) ( ) Κέρδη/Ζηµίες της χρήσης (48.177) (48.177) Λοιπά εισοδήµατα χρήσης ( ) - ( ) Τακτικό Αποθεµατικό (30.268) - Μεταφορά αναβαλλόµενου φόρου στο σωρευµένου µη αναγνωρισµένου κόστους προϋπηρεσίας Υπόλοιπα 31 εκεµβρίου 2012 (1) ( ) Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2013 (1) ( ) Κέρδη/Ζηµίες της χρήσης ( ) ( ) Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών βάση Ν. 4172/ ( ) - - Λοιπά εισοδήµατα χρήσης Υπόλοιπα 31 εκεµβρίου ( ) (2) Αναπροσαρµοσµένα ποσά βάση του τροποποιηµένου ΛΠ 19 Σχετική αναφορά στην αναπροσαρµογή γίνεται στη Σηµ. 31 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 24 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 23

24 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η OTEplus (η Εταιρεία) ιδρύθηκε το Από τον Φεβρουάριο του 2007 µοναδικός µέτοχος είναι ο ΟΤΕ (100%), ποσοστό όπως διαµορφώθηκε µετά από απόφαση του.σ. του ΟΤΕ για εξαγορά του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας, που κατείχαν τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. (1%). Η OTEplus αποτελεί τη συµβουλευτική εταιρεία παροχής Τεχνικών και Επιχειρηµατικών Λύσεων του Οµίλου ΟΤΕ. Η Εταιρεία έχει εδραιωθεί στην ελληνική αγορά ως εταιρεία η οποία παρέχει Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες. ιαθέτει εκτεταµένη εµπειρία και τεχνογνωσία στην παροχή υπηρεσιών και ολοκληρωµένων λύσεων τεχνολογικού και τεχνικού εκσυγχρονισµού, καθώς και Στρατηγικής, Επιχειρησιακής, Οργανωτικής και Λειτουργικής Ανάπτυξης σε Οργανισµούς και Επιχειρήσεις του ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Επίσης η Εταιρεία συµµετέχει σε διεθνείς κοινοπραξίες στα πλαίσια διεθνών ανταγωνιστικών έργων. Η Εταιρεία απασχολεί ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και πολυετή εµπειρία. Μέχρι σήµερα έχει υλοποιήσει ένα σηµαντικό αριθµό έργων, σε φορείς του ηµοσίου και του Ιδιωτικού τοµέα, παρέχοντας ολοκληρωµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα οικονοµικής, περιφερειακής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008. Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι: Μαρίνου Αντύπα 90, Ηράκλειο Αττικής ενώ η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι ( ). Την , ολοκληρώθηκαν οι διοικητικές διαδικασίες της συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας ΕΛΛΑΣΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ από την Εταιρεία «ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε.-Υπηρεσίες Φύλαξης» όπως τούτο προκύπτει από την υπ αριθ / ανακοίνωση της αρµόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ (ΦΕΚ 4629/ ). Συγκεκριµένα από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η OTEplus υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καµία άλλη διατύπωση σύµφωνα µε τον Νόµο, σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις της ΕΛΛΑΣΚΟΜ και η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή. Η OTEplus κατέχει το 100% των µετόχων της Εταιρείας «ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ». Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ την αποφάσισε τη λύση και θέση αυτής υπό εκκαθάριση. Την καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ (αριθ. πρωτ ) το σχετικό πρακτικό µε το οποίο αποφασίστηκε η λύση της Εταιρείας και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση, ο διορισµός του Εκκαθαριστή και ο διορισµός των ελεγκτών. Οι οικονοµικές καταστάσεις τόσο της OTEplus όσο και της ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο της Αθήνας. 24

25 2. ΒΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις (εφ εξής «Οικονοµικές Καταστάσεις») έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Σύµφωνα και µε το ΠΧΑ 3, η συγχώνευση/απορρόφηση της OTEPLUS µε την ΕΛΛΑΣΚΟΜ περιλαµβάνει οντότητες υπό κοινό έλεγχο ("Entities under common control") καθώς η µητρική εταιρεία των δύο Εταιρειών είναι ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος - ΟΤΕ. Τέτοιας φύσεως επιχειρηµατικές συνενώσεις είναι εκτός εύρους του ΠΧΑ 3. Συνεπώς και κατόπιν αποφάσεως της ιοίκησης οι συγχωνευµένες οικονοµικές καταστάσεις των δύο εταιρειών OTEplus & ΕΛΛΑΣΚΟΜ απεικονίζονται µε βάση την τεχνική του "predecessor accounting" και τις συνηθισµένες µεθόδους της µία εκ των οποίων είναι η ενσωµάτωση των κονδυλίων των αποτελεσµάτων της απορροφηθείσας εταιρείας σαν να ήταν και οι δύο εταιρείες συγχωνευµένες και λειτουργώντας ως µία οντότητα από το παρελθόν. Για τους προαναφερθέντες λόγους, η εταιρεία παρουσιάζει την κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής θέσης, την Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων, την Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης και την Κατάσταση Ταµειακών Ροών µε τις δύο εταιρείες ως µία οντότητα από την 1η Ιανουαρίου 2012 µε βάση την τεχνική του "Predecessor Accounting". Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (Going Concern) γεγονός που υποδηλώνει ότι η Εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα και προβαίνει στις αναγκαίες κινήσεις και διαπραγµατεύσεις ώστε να διαθέτει επαρκείς χρηµατοοικονοµικούς πόρους για να ανταποκρίνεται στις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές του υποχρεώσεις για το προβλεπτό µέλλον. Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται ότι ο δείκτης της γενικής ρευστότητας (βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις προς υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 181,3% το 2013 και 198,5% το 2012 ενώ το βραχυπρόθεσµο δάνειο ύψους 936 χιλ. ευρώ αποπληρώθηκε εντός του Ιανουαρίου Επίσης, ο τζίρος της Εταιρείας ενισχύθηκε σηµαντικά λόγω και της συγχώνευσης µέσω απορρόφησης µε την ΕΛΛΑΣΚΟΜ. Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2013, εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας το οποίο συγκλήθηκε στις 25 Απριλίου Λειτουργικό νόµισµα & νόµισµα αναφοράς: Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εµφανίζονται σε Ευρώ, που είναι το νόµισµα λειτουργίας και αναφοράς Εκτιµήσεις της ιοίκησης: Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα.π.χ.α., απαιτεί την διενέργεια εκτιµήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς ιοίκησης, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών καθώς και τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Η ιοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιµήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαµβάνουν τις εκκρεµείς νοµικές υποθέσεις, την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, την ωφέλιµη ζωή των περιουσιακών στοιχείων, την πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την αναγνώριση των εσόδων και εξόδων και τους φόρους εισοδήµατος. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγµατοποιούνται, και επηρεάζουν τη σχετικές περιόδους που αφορούν, εάν η αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο, ή στην περίοδο αναθεώρησης και τις επόµενες περιόδους, εάν η αναθεώρηση επηρεάζει και την παρούσα και τις µελλοντικές περιόδους. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές, βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι, κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες. Οι εκτιµήσεις αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων, σχετικά µε τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Τα πραγµατικά τελικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύναται να έχουν επίπτωση επί των οικονοµικών καταστάσεων, η οποία δεν αναµένεται να είναι σηµαντική. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης. Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 3.1. Αρχές Ενοποίησης & Συµµετοχές: Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας, οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιµώνται στο κόστος κτήσης αυτών µειούµενο µε τυχόν αποµείωση της αξίας των συµµετοχών. Σύµφωνα µε το.λ.π. 27 παρ. 10δ, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να συντάξει ενοποιηµένες 25

26 Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς αυτές συντάσσονται µε βάση τα.π.χ.α από την υπερκείµενη µητρική Εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων: Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ που είναι και το νόµισµα αναφοράς. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, οι νοµισµατικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα κέρδη ή ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στις καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, που αποτελεί συνήθως το κόστος απόκτησης πλέον των άµεσων δαπανών συναλλαγής, στις περιπτώσεις των επενδύσεων που δεν αποτιµώνται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αυτές ταξινοµούνται στις εξής κατηγορίες: Ως αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στα αποτελέσµατα, ως διακρατούµενα µέχρι τη λήξη, ως δάνεια και απαιτήσεις και ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. H Εταιρεία προσδιορίζουν την κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική τους αναγνώριση. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινοµούνται ως αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στα αποτελέσµατα αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και τα κόστη συναλλαγής εξοδοποιούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων µεταγενέστερα καταχωρούνται στην εύλογη αξία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις και οι διακρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις µεταγενέστερα καταχωρούνται στο αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία µέσω κατάστασης αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στη γραµµή «Κέρδη/ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία». Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που καταχωρούνται ως διαθέσιµα προς πώληση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Για επενδύσεις οι οποίες διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση τις τιµές προσφοράς της αγοράς. Για επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ενεργός αγορά η εύλογη αξία προσδιορίζεται µέσω τεχνικών αποτίµησης, εκτός εάν το εύρος των ορθολογικών εκτιµήσεων της εύλογης αξίας είναι σηµαντικά µεγάλο και οι πιθανότητες των διάφορων εκτιµήσεων δεν µπορούν εύλογα να αξιολογηθούν, οπότε δεν επιτρέπεται η αποτίµηση αυτών των επενδύσεων στην εύλογη αξία. H αγορά ή πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων µέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται από κανονισµό ή παραδοχή της αγοράς αναγνωρίζεται κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού (δηλ. την ηµεροµηνία που το περιουσιακό στοιχείο µεταφέρεται ή παραδίδεται στην Εταιρεία) Κτίρια και εξοπλισµός: Τα κτίρια και ο εξοπλισµός απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, µειωµένα µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους. Τα κτίρια και ο εξοπλισµός προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα πάγια στο κόστος τους. Οι επισκευές και συντηρήσεις εξοδοποιούνται µε την πραγµατοποίησή τους. Το κόστος κτήσης και οι σωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων και του εξοπλισµού που πωλούνται ή αποσύρονται, µεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη στιγµή της πώλησης ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία προκύπτει περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης και επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, καθ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους. Οι υπολειµµατικές και οι ωφέλιµες ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επανεξετάζονται σε ετήσια βάση. Εντός του 2013, έγινε επανεξέταση των ωφέλιµων ζωών των περιουσιακών στοιχείων λόγω και της διαδικασίας συγχώνευσης µε την ΕΛΛΑΣΚΟΜ. Οι όποιες διαφορές που προέκυψαν καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα της Εταιρείας εντός του 2013 και κρίνονται ως µη σηµαντικές. Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις των κτιρίων και του εξοπλισµού λογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή των παγίων η οποία ανά κατηγορία παγίων έχει ως εξής: 26

27 Ωφέλιµη ζωή Βελτιώσεις σε Ακίνητα τρίτων Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης ή ωφέλιµη ζωή αν είναι µικρότερη Μεταφορικά µέσα 10 χρόνια Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5-10 χρόνια 3.5. Ασώµατες ακινητοποιήσεις: Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο ποσό αυτό µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης της αξίας τους. Η ωφέλιµη ζωή των ασώµατων ακινητοποιήσεων είναι περιορισµένη. Το κόστος των ασώµατων ακινητοποιήσεων αποσβένεται στην περίοδο της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους µε την σταθερή µέθοδο. Οι ωφέλιµες ζωές των ασώµατων ακινητοποιήσεων αξιολογούνται σε ετήσια βάση και οποιεσδήποτε τυχόν αναµορφώσεις εφαρµόζονται µελλοντικά. Οµοίως µε το κονδύλι των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, έγινε αναπροσαρµογή στις ωφέλιµες ζωές των ασώµατων ακινητοποιήσεων εντός του 2013 χωρίς να υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι συντελεστές απόσβεσης είναι οι ακόλουθοι: Ωφέλιµη ζωή Λογισµικά Προγράµµατα 5 χρόνια 3.6. Αποθέµατα: Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Η τιµή κτήσης προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του κυκλοφοριακού µέσου όρου, µετά από κάθε αγορά. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων, µειωµένη µε τα εκτιµώµενα κόστη για την ολοκλήρωση αυτών και τα εκτιµώµενα για την πραγµατοποίηση της πώλησης κόστη. Σε περίπτωση µεταγενέστερης αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας αποθεµάτων που έχουν αποµειωθεί, η αποµείωση αυτή αντιλογίζεται Αποµείωση Αξίας Μη Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων Οι λογιστικές αξίες των µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ή της Εταιρείας εξετάζονται για αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιµώµενο ανακτήσιµο ποσό, αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης, η οποία καταχωρείται απ ευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ εύλογης αξίας µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα και αξίας χρήσης αυτών. Για την εκτίµηση της αξίας χρήσης, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους µε την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν δηµιουργεί ανεξάρτητες ταµειακές ροές, το ανακτήσιµο ποσό προσδιορίζεται για την µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων ο Όµιλος και η Εταιρεία εξετάζουν αν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώριση της αποµείωσης σε προηγούµενες περιόδους δεν συνεχίζουν να υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου και η ζηµία αποµείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο ανακτήσιµο ποσό του στην έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που θα είχε προσδιοριστεί (καθαρή από αποσβέσεις) αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενα έτη Παροχές σε εργαζοµένους: Προγράµµατα Καθορισµένων Εισφορών Οι καταβολές εισφορών σε προγράµµατα καθορισµένων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδο, κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους. Η υποχρέωση εξαντλείται µε τη καταβολή της συγκεκριµένης εισφοράς, κατά περίπτωση. Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών υπολογίζονται χωριστά ανά πρόγραµµα, µε υπολογισµό του ποσού των µελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δουλευµένες κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων. Οι µελλοντικές παροχές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους, λαµβάνοντας υπόψη προσαρµογές για το κόστος προϋπηρεσίας. Ως επιτόκιο προεξόφλησης θεωρείται η απόδοση υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών εταιρικών οµολόγων τα οποία έχουν ηµεροµηνία λήξης που προσεγγίζει τα χρονικά όρια των υποχρεώσεων του Οµίλου. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται µε βάση οικονοµικές και αναλογιστικές 27

28 παραδοχές οι οποίες γίνονται από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη µέθοδο της Προβεβληµένης Πιστωτικής Μονάδας (Projected Unit Credit Method). Το καθαρό συνταξιοδοτικό κόστος της χρήσης περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισµό της µελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες. Για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση επί της µέσης υπολειπόµενης περιόδου υπηρεσίας των υπαλλήλων που αναµένεται να λάβουν παροχές. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται απευθείας στα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιούνται και δεν µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερη περίοδο. Για τις λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες και το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται αµέσως στην κατάσταση αποτελεσµάτων Μισθώσεις: Μίσθωση η οποία µεταφέρει ουσιαστικά όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου στον µισθωτή, θεωρείται ως χρηµατοδοτική µίσθωση και λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη µιας υποχρέωσης, ενώ από τον εκµισθωτή ως µία πώληση και/ ή παροχή χρηµατοδότησης. Στην περίπτωση αυτή τα καταβαλλόµενα ενοίκια διαχωρίζονται σε χρηµατοοικονοµικά έξοδα (τόκοι) και σε µείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσµατα. Aν η µίσθωση δε µεταφέρει ουσιαστικά όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου, τότε θεωρείται λειτουργική για το µισθωτή και τα ενοίκια καταχωρούνται ως έξοδα µε την πραγµατοποίησή τους Λογαριασµοί εισπρακτέοι - Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις: Οι λογαριασµοί εισπρακτέοι αναγνωρίζονται αρχικά στο αναπόσβεστο κόστος τους. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στην αξία αυτή η οποία µειώνεται µε τα ποσά για τα οποία υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι δεν θα εισπραχθούν. Κατά την εκάστοτε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, η εισπραξιµότητα των λογαριασµών εκτιµάται βάσει, ιστορικών τάσεων και στατιστικών δεδοµένων, και σχηµατίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συµβούν και µπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασµούς πραγµατοποιούνται µέσω της σχηµατισθείσας πρόβλεψης. Απαιτήσεις που εκτιµώνται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, διαγράφονται άνεια: Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία προσαρµόζεται µε τα κόστη που αφορούν άµεσα τις συναλλαγές αυτές. Μεταγενέστερα, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τα κέρδη ή οι ζηµίες από τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικό έσοδο ή έξοδο µέσω της διαδικασίας της απόσβεσης µε το πραγµατικό επιτόκιο Προβλέψεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη), ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης και το ποσό αυτής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης, αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις Χρηµατικά ιαθέσιµα: Για σκοπούς κατάρτισης των καταστάσεων ταµειακών ροών, οι προθεσµιακές καταθέσεις και οι άµεσα ρευστοποιήσιµες και µέχρι τριµηνιαίας αρχικής διάρκειας επενδύσεις, θεωρούνται ως χρηµατικά διαθέσιµα Προµηθευτές Οι εµπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωµή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί κατά τη άσκηση της συνήθους εµπορικής δραστηριότητας από προµηθευτές. Οι πληρωτέοι λογαριασµοί κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εάν η πληρωµή οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου Αναγνώριση Εσόδων: Τα σταθερά έσοδα κυρίως περιλαµβάνουν τα έσοδα από Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών σε τρίτους. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 28

29 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες µε βάση τη µέθοδο της τµηµατικής αποπεράτωσης, που συχνά αναφέρεται και ως µέθοδος ποσοστιαίας ολοκλήρωσης. Σύµφωνα µε αυτήν τη µέθοδο, το έσοδο αναγνωρίζεται στις λογιστικές περιόδους στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες. Έσοδα από συµβάσεις έργων αναγνωρίζονται µε βάση τη µέθοδο της τµηµατικής αποπεράτωσης. Έσοδα από εµπορεύµατα αναγνωρίζονται µε την παράδοση των εµπορευµάτων στους πελάτες και την αποδοχή τους. Έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται τη στιγµή που δηµιουργείται το δικαίωµα είσπραξης τους από το µέτοχο. Έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δουλευµένος (µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου). Έσοδα από επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζονται µε βάση την υποβολή πιστοποιήσεων Φόρος Εισοδήµατος- ιαφορές φορολογικού ελέγχου: Ο φόρος εισοδήµατος για το κέρδος ή τη ζηµία της χρήσης περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης και στα ίδια κεφάλαια για τα ποσά εκείνα που πηγαίνουν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Ο τρέχων φόρος είναι η αναµενόµενη υποχρέωση του φόρου για τα φορολογικά κέρδη της χρήσης, µε βάση τους ισχύοντες συντελεστές, ή που αναδροµικά άλλαξαν µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καθώς και για αναπροσαρµογή φόρου προηγούµενων χρήσεων. Ο αναβαλλόµενος φόρος, αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και λογιστικής αναγνώρισης τους και υπολογίζεται βάσει φορολογικών συντελεστών που αναµένεται ότι θα ισχύουν και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ, ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση Μετοχικό Κεφάλαιο: Οι κοινές µετοχές καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Τα έξοδα έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου, αφαιρούµενης της σχετικής φορολογικής ωφέλειας, συµψηφίζονται µε το Αποθεµατικό Υπέρ το Άρτιο Μερίσµατα: Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους απεικονίζονται σαν υποχρέωση τη χρονική στιγµή κατά την οποία εγκρίνονται προς διανοµή από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα και ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου 29

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 µέχρι 31 η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητα της θυγατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2009

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2009 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητες των θυγατρικών εταιρειών Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015 Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2015 Σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OTEPLUS Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

OTEPLUS Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 OTEPLUS Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 130, ΑΘΗΝΑ 106 81 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 2120701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε-VALUE Μ.Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Ε-VALUE Μ.Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Ε-VALUE Μ.Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TA ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

E-VALUE Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

E-VALUE Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 E-VALUE Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TA ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Λ. Κηφισίας 27, 115 23 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 006238301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TA ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 17/05/2016 Αριθ.Πρωτ.: 423336 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2013 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ»)

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2013 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») ΓΕΑΚΑΤ Α.Ε. για την χρήση που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») AP.Γ.Ε.MΗ.: 7741301000 (πρώην AP.M.A.E.: 61041/01/Β/06/041(2009)) Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα