ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK"

Transcript

1 Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

2 ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιτυχής ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης Εκδήλωση του ρηµατιστηρίου Αθηνών για την εισαγωγή των νέων µετοχών της Alpha Bank Επιτυχής ολοκλήρωση της µεταπτώσεως των συστηµάτων της πρώην Εµπορικής στο ενιαίο περιβάλλον πληροφοριακών συστηµάτων της Alpha Bank ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως Alpha Bank B lgaria σελ. 2 σελ. 4 σελ. 5 σελ. 9 σελ. 11 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Τα νέα της Βιβλιοθήκης της Τραπέζης κατά τον µήνα Απρίλιο 2014 σελ A NEA ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩN Alpha -Banking Επιχειρήσεων H Alpha Bank στηρίζει τις Ανοιχτές Κυριακές µε διπλάσιους Bon s πόντους Alpha Μηνιαία Πρόοδος Pl s σελ. 13 σελ. 14 σελ. 15 Εκδηλώσεις Κοινωνικής Προσφοράς σε περιβαλλοντικές δράσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη Η Τράπεζα υποστηρικτής του έργου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ιαδικτύου Προσφορά ειδών και εξοπλισµού από την Alpha Bank σελ. 16 σελ. 19 σελ. 22 σελ. 23 σελ. 24 πεύθυνος Εκδόσεως: ΕΤΑ Ρ ΚΗ ΕΠ ΚΟ ΝΩΝ Α Σταδίου ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: , ax: omm ni omm ni Σχεδιασµός παραγωγή: A.E. Alpha Bank pr s Lt Alpha Bank omania Alpha Bank r i a a.. Alpha Bank Al ania HA Alpha Bank a.. kop σελ. 25 σελ. 27 σελ. 27 σελ. 28 σελ. 29 σελ. 30 Περιεχόµενα

3 Η ΤΡΑΠΕΖΑ T Επιτυχής ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης ην 31 Μαρτίου 2014, η Alpha Bank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας Αυξήσεως του Μετοχικού της Κεφαλαίου, ποσού Ευρώ 1,2 δισ., διά ιδιωτικής τοποθετήσεως σε ειδικούς επενδυτές, µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών µε τιµή διαθέσεως Ευρώ 0,65 ανά νέα µετοχή. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ήταν πλήρως εγγυηµένη από διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς οίκους. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου είχε ως σκοπό: να συντελέσει στη δηµιουργία συνθηκών για την αποπληρωµή των προνοµιούχων µετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητας του Ελληνικού ηµοσίου, να ικανοποιήσει τις οριακές κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυ αν από τη διαγνωστική µελέτη της Τραπέζης της Ελλάδος, να βελτιώσει την ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων της Τραπέζης και να επισπεύσει την προσαρµογή αυτής στο νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ και να διευκολύνει τη χρηµατοδότηση της Τραπέζης από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου υπό το ενισχυµένο προφίλ πιστοληπτικής ικανότητας. Η επιτευχθείσα, µέσω του βιβλίου προσφορών, τιµή διαθέσεως, αντιπροσωπεύει έκπτωση µόλις,1 σε σχέση µε την τελευταία τιµή κλεισίµατος προ της διαθέσεως των νέων µετοχών, τη στιγµή που η προκύπτουσα έκπτωση σε αντίστοιχες αυξήσεις κεφαλαίου µε κατάργηση των δικαιωµάτων προτιµήσεως είναι σηµαντικά υ ηλότερη. Κατά συνέπεια, η αραίωση που υπέστη ο υφιστάµενος Μέτοχος ήταν αµελητέα, ενώ η Τράπεζα θωρακίσθηκε µε υ ηλής ποιότητας κεφάλαια, που προήλθαν κατά βάση από θεσµικούς επενδυτές µε µακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα. Με την ολοκλήρωση της Αυξήσεως, διευρύνθηκε σηµαντικά η ελεύθερη διασπορά των µετοχών της Τραπέζης, αναµένεται ενίσχυση της εµπορευσιµότητας της µετοχής, ενώ έχει ήδη πραγµατοποιηθεί η αύξηση της σταθµίσεώς της στους εγχώριους και διεθνείς χρηµατιστηριακούς δείκτες, στους οποίους συµµετέχει. Επίσης, η αύξηση της διασποράς της µετοχής της Alpha Bank, σε συνδυασµό µε την τρέχουσα χρηµατιστηριακή της τιµή, η οποία διαπραγµατεύεται υ ηλότερα από την τιµή ασκήσεως των warrants, αναµένεται να επιταχύνει την πλήρη επανιδιωτικοποίηση της Τραπέζης και κατά συνέπεια, την αποπληρωµή του Τ Σ. < 2 / 32 >

4 Η ΤΡΑΠΕΖΑ H oa show της Alpha Bank µε στόχο την κάλυ η της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ιοίκηση της Alpha Bank, µε στόχο την κάλυ η της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου, πραγµατοποίησε στα µέσα Μαρτίου 2014, εκτεταµένο oa show στα µεγαλύτερα διεθνή χρηµατοοικονοµικά κέντρα (ενδεικτικά αναφέρουµε: Νέα Υόρκη, Λονδίνο, ραγκφούρτη, κ.ά.). Μέλη της Γενικής ιευθύνσεως και Ανώτερα Στελέχη της Τραπέζης, µέσα σε περίπου δύο εβδοµάδες, πραγµατοποίησαν άνω των 100 συναντήσεων µε περισσότερους από 300 επιλεγµένους ξένους θεσµικούς επενδυτές. Οι συναντήσεις επικεντρώθηκαν σε υ ηλής ποιότητας χαρτοφυλάκια µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, που προσβλέπουν στην ανάκαµ η της ελληνικής οικονοµίας και επιθυµούν να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά µέσω της συµµετοχής τους στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης. Οι ληφθείσες προσφορές υπερκάλυ αν σηµαντικά το ποσό των Ευρώ 1,2 δισ., επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση, µε αποτέλεσµα την επιτυχή ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης στα τέλη Μαρτίου. Μετά την ολοκλήρωση της Αυξήσεως, η διασπορά των µετοχών εκδόσεως της Τραπέζης σχεδόν διπλασιάσθηκε και ανήλθε σε 30 ενισχύοντας την εµπορευσιµότητα της µετοχής και τη συµµετοχή της σε διεθνείς χρηµατιστηριακούς δείκτες. Στο πλαίσιο της επιτυ ο ς ολοκληρώσε ς της Αυξήσε ς Μετο ικο Κεφαλαίου της Τραπέ ης, τη Μεγάλη Τρίτη, 15 Απρίλιου 01, πραγµατοποιή ηκε εκδήλ ση για τους συναδέλφους που συµµετεί αν στην προσπά εια αυτή, παρουσία Μελών της ενικής ιευ νσε ς. < 3 / 32 >

5 Η ΤΡΑΠΕΖΑ T Εκδήλωση του ρηµατιστηρίου Αθηνών για την εισαγωγή των νέων µετοχών της Alpha Bank ην 4 Απριλίου 2014, το ρηµατιστήριο Αθηνών πραγµατοποίησε εκδήλωση στο κτήριό του, στο πλαίσιο της εισαγωγής των νέων µετοχών της Alpha Bank, κατόπιν της επιτυχούς ολοκληρώσεως της διαδικασίας της Αυξήσεως του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης Γιάννης Σ. Κωστόπουλος κήρυξε την έναρξη της διαπραγµατεύσεως, σηµατοδοτώντας, κατ αυτόν τον τρόπο, την ιδιαίτερη σηµασία τόσο της επιτυχηµένης Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης, όσο και της δυνατότητας αντλήσεως κεφαλαίων από τις Κεφαλαιαγορές. Στη συνέχεια, ο κ. Κωστόπουλος τόνισε τη διαχρονική στήριξη του θεσµού του ρηµατιστηρίου από την Τράπεζα και αναφέρθηκε στις πάντα επιτυχηµένες Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει πραγµατοποιήσει η Alpha Bank µε τη στήριξη της ευρείας µετοχικής βάσεως που διαθέτει, και οι οποίες έχουν συντελέσει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Τραπέζης, αλλά και της ελληνικής οικονοµίας. Ο ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου Ε ΑΕ, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, σε σύντοµο χαιρετισµό κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως για την εισαγωγή των νέων µετοχών, ανέφερε µεταξύ άλλων: Ολοκληρώνεται σήµερα, µε την εισαγωγή των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, άλλη µία µεγάλη επιτυχία τόσο για την Alpha Bank, όσο και για τον θεσµό του ρηµατιστηρίου. Η επιτυχία αυτή έρχεται να αποδείξει, για ακόµη µία φορά, το µεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον ρόλο του ρηµατιστηρίου στην άντληση κεφαλαίων, τη στήριξη της χρηµατοδότησης των εταιριών και εν τέλει, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. εν µπορώ να µην σηµειώσω επίσης, ότι ο µηχανισµός της Κεφαλαιαγοράς, επέδειξε ευελιξία και ταχύτητα, µε την έστω µικρή συµβολή του, στο µεγάλο αυτό και πρωτότυπο εγχείρηµα σε ό,τι αφορά στη διάρθρωση και τις διαδικασίες του. < 4 / 32 >

6 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιτυχής ολοκλήρωση της µεταπτώσεως των συστηµάτων της πρώην Εµπορικής Τραπέζης στο ενιαίο περιβάλλον πληροφοριακών συστηµάτων της Alpha Bank T ον Μάρτιο ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι κύριες ενέργειες του Τοµέα της Πληροφορικής για το έργο της λειτουργικής, οργανωτικής και τεχνικής συγχωνεύσεως της Τραπέζης µε την πρώην Εµπορική Τράπεζα. Με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και οµαλότερη µετάβαση στο ενιαίο περιβάλλον πληροφοριακών συστηµάτων της Alpha Bank, οι ιευθύνσεις του Τοµέα Πληροφορικής προγραµµάτισαν, οργάνωσαν και συντόνισαν τις επιµέρους Οµάδες και Έργα, που δηµιουργήθηκαν, προκειµένου να επιτευχθούν οι βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι επιχειρησιακοί στόχοι. Η συνένωση των πληροφοριακών συστηµάτων των δύο Τραπεζών ως µέρος της Λειτουργικής Συγχωνεύσεως, απετέλεσε ένα σηµαντικό έργο µε εξαιρετική πολυπλοκότητα και πολλές προκλήσεις. Η Στρατηγική προέβλεπε τη σταδιακή µετάπτωση των Συστηµάτων, ώστε να επιτευχθούν ταχύτερα οι συνέργειες, η απόσυρση συστηµάτων, τα οποία αντικαταστάθηκαν, καθώς και η ολοκλήρωση µεµονωµένων µεταπτώσεων εφαρµογών. Με γνώµονα την επιχειρησιακή καταλληλότητα και την τεχνολογική υπεροχή, την ηλικία και τη δυνατότητα συντηρήσεως των εφαρµογών, τον όγκο δεδοµένων, το πλήθος Καταστηµάτων, το πελατολόγιο και την πολυπλοκότητα προ όντων και διαδικασιών, επελέγη η διατήρηση του περιβάλλοντος των πληροφοριακών συστηµάτων της Alpha Bank. Συγχρόνως, µε βάση την αποδοτικότητα στην υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών, του χρόνου και του κόστους των επιχειρησιακών διεργασιών, την τεχνολογική ποιότητα, καθώς και τα συνδεόµενα κόστη, επελέγησαν τα βέλτιστα περιφερειακά συστήµατα πληροφορικής. < 5 / 32 >

7 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Το αποτέλεσµα τ ν µεταπτώσε ν σε αρακτηριστικά µεγέ η αντικατοπτρί εται στα ακόλου α γραφήµατα Οργανωτικά, για τον εντοπισµό των βασικών αποκλίσεων των δύο Τραπεζών σε προ όντα, υπηρεσίες και διαδικασίες και για την επίτευξη της απαιτούµενης ευθυγραµµίσεως µε τις αντίστοιχες επιχειρησιακές ιευθύνσεις, δηµιουργήθηκαν σχετικές Οµάδες Έργου. Ωστόσο, στη συνολική προσπάθεια, σηµαντικό ρόλο έπαιξε η, εκ µέρους της ιοικήσεως, υποστήριξη της αποφάσεως για άµεση έναρξη των έργων, µε στόχο την ταχύτερη επίτευξη των συνεργειών. < 6 / 32 >

8 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Η επίτευξη του συνολικού έργου στηρίχθηκε στην άριστη συνεργασία µεταξύ των Οµάδων Έργων, στην ορθή διαχείριση, µε συλλογική αντιµετώπιση, των θεµάτων που προέκυπταν από τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των Έργων, καθώς και στον συντονισµό των τεχνικών και επιχειρησιακών µελών των Οµάδων. Στο σηµείο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί η σηµασία της ταχείας λή εως αποφάσεων, της διατηρήσεως της ευελιξίας και της παράλληλης αξιοποιήσεως πρωτοβουλιών από όλη τη διοικητική κλίµακα. Από πλευράς διαχειρίσεως του έργου, σε κάθε επιχειρησιακή περιοχή, αρχικώς, εντοπίσθηκαν περισσότερα του ενός διακριτά έργα, µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαπιστώθηκαν οι µεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις. Κατόπιν, προσδιορίσθηκε το γενικό πλάνο ( ast r Plan), το οποίο και εφαρµόσθηκε αποτελεσµατικά. Το νέο περιβάλλον των Πληροφοριακών Συστηµάτων της Τραπέζης αποτελεί το προ όν εργασίας 2 Ενοτήτων Έργων ( tr ams), εντός των οποίων σχεδιάσθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν 132 επιµέρους Έργα, µε τη συµµετοχή 450 Λειτουργών των ιευθύνσεων του Τοµέα Πληροφορικής, 140 Λειτουργών Επιχειρησιακών ιευθύνσεων και ηµερών συνολικής ανθρωπο-προσπάθειας. Περι άλλον Συστηµάτ ν Mηχανογραφικό Κέντρο (κτήριο) Disaster Recovery (κτήριο) < 7 / 32 >

9 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Σηµαντικό έργο για την εξυπηρέτηση των ιευθύνσεων και τη συστέγαση των Καταστηµάτων, απετέλεσαν οι µεταβολές των κεντρικών συστηµάτων ( r rs) και των Μονάδων (Σταθµών Εργασίας) (βλ. ακόλουθο πίνακα). Παράλληλα µε την εκτέλεση των έργων µεταπτώσεως των πληροφοριακών συστηµάτων της πρώην Εµπορικής Τραπέζης, τον εκέµβριο του 2013, και εντός ενός εξαιρετικά σύντοµου χρονικού διαστήµατος, πραγµατοποιήθηκαν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες στα συστήµατα Πληροφορικής της Τραπέζης, για την αναδοχή των καταθέσεων των Συνεταιριστικών Τραπεζών ωδεκανήσου, Ευβοίας και υτικής Μακεδονίας. Το έργο περιελάµβανε τη µετάπτωση των λογαριασµών των Πελατών, τη δηµιουργία µερίδων Πελατών και τη µετάπτωση των στοιχείων τους, καθώς και τη µετάπτωση των τραπεζικών επιταγών των τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών. Συγχρόνως, η συνδροµή των ιευθύνσεων του Τοµέα Πληροφορικής ήταν καίρια στη συγκέντρωση και απόδοση στοιχείων, καθώς και στην επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη, στο πλαίσιο σηµαντικών ελέγχων που διενεργήθησαν το 2013, µεταξύ των οποίων της Bla k o k ( ilig n ), της a ars ( onitoring r st ) ), της Ευρωπα κής Κεντρικής Τράπεζας (E B-A ) και των Ορκωτών Λογιστών της KP. Παρά τις εγγενείς δυσκολίες του συνολικού εγχειρήµατος και τις πρόσθετες προκλήσεις που εµφανίσθηκαν, µε την κατάλληλη τεχνολογία και την αξιοποίηση όλων των ανθρώπινων πόρων, επετεύχθη ο στόχος της οµαλής Λειτουργικής Συγχωνεύσεως, στο συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα. Για το 2014, ο κύριος στόχος των ιευθύνσεων της Πληροφορικής είναι η ορθή διαχείριση και η ολοκλήρωση των λοιπών έργων της συγχωνεύσεως µε την πρώην Εµπορική Τράπεζα, καθώς και η υποστήριξη των έργων που προκύπτουν στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αναδιαρθρώσεως για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας µε παράλληλη µείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, ο Τοµέας της Πληροφορικής θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τα αιτήµατα των Μονάδων της Τραπέζης και των εξωτερικών φορέων, τα οποία προκύπτουν από την τρέχουσα επιχειρησιακή λειτουργία και τον στρατηγικό σχεδιασµό της Τραπέζης. < 8 / 32 >

10 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Μαρτίου 2014 ετάπτ ση Επι ειρηµατικών ανεί ν και υρίδ ν ησαυροφυλακίου πως είχε σχεδιασθεί, κατά τον µήνα Μάρτιο, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση του Προσωπικού των Καταστηµάτων µε τη συµπληρωµατική εκπαίδευση των Υποδιευθυντών Κατόχων Α Υπογραφής και ΥΕΕ, για τη µετάπτωση των Επιχειρηµατικών ανείων στην πλατφόρµα iglo. Επίσης, εκλήθησαν όσοι ΥΠΕ και ΥΕΕ της πρώην Εµπορικής Τραπέζης δεν είχαν εκπαιδευθεί κατά τον Ιανουάριο, σε θέµατα Κανονισµού Πιστοδοτήσεων, Εγγυητικών Επιστολών και ιεθνούς Εµπορίου. Συγκεκριµένα, εκπαιδεύθηκαν οι κάτοχοι των θέσεων εργασίας που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ονοµασία Εκπαιδευτικο Προγράµµατος iglo Εργασίες Υποδιευθυντού Κατόχου Α Υπογραφής iglo Εργασίες ΥΕΕ Εµπορική ορηγήσεις Εµπορική ορηγήσεις Εγγυητικές Επιστολές Εµπορική Εγγυητικές Επιστολές Εµπορική Εργασίες ιεθνούς Εµπορίου Εκπαιδευ έντες 164 άτοµα 251 άτοµα 119 άτοµα 60 άτοµα 56 άτοµα 23 άτοµα Για τη νέα εφαρµογή των Θυρίδων Θησαυροφυλακίου, η εκπαιδευτική ανάγκη καλύφθηκε, όπως και στο παρελθόν, µε τη δηµιουργία νέου µαθήµατος Bas raining ( B ). Νέα Πλατφόρµα Ba a n n B - ABA Στο πλαίσιο αναβαθµίσεως των υπηρεσιών Εκπαιδεύσεως, οι παλαιές εφαρµογές IB L arning anag m nt st m και ABA της πρώην Εµπορικής Τραπέζης, αναβαθµίσθηκαν στη νέα έκδοση ABA. Η σύγχρονη εφαρµογή ABA, παρέχει δυνατότητες απ ευθείας εγγραφής σε µαθήµατα EB BA E AININ ( -l arning), γρήγορη πρόσβαση και αξιόπιστα αποτελέσµατα, συµβάλλοντας στη σωστή δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού φακέλου για κάθε εκπαιδευόµενο, µε αποτέλεσµα την καλύτερη διαχείριση της εκπαιδεύσεώς του. Με περιβάλλον πιο φιλικό προς τον χρήστη, µε αναβαθµισµένη ταχύτητα εισόδου και λειτουργίας, δυνατότητα δηµιουργίας προσωπικών links για ευκολία προσβάσεως σε αγαπηµένα sit s και ευκολότερη πρόσβαση από προσωπικό Η Υ, η καινούρια εφαρµογή, η οποία είναι διαθέσιµη από την 1 εβρουαρίου 2014, θα διευκολύνει την παρακολούθηση ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Αναλυτικές οδηγίες προσβάσεως καθώς και Πίνακας µε όλα τα προσφερόµενα Μαθήµατα B, έχουν αναρτηθεί στο Alpha Bank Intran t, στην Ενότητα της ιευθύνσεως Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως. < 9 / 32 >

11 Η ΤΡΑΠΕΖΑ n - a a 5η Σειρά εκίνησε το Εσωτερικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα, το οποίο διεξάγεται για πέµπτη συνεχή χρονιά, σε συνεργασία µε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Στην 5η αυτή σειρά, συµµετέχουν συνολικά 20 άτοµα από το δίκτυο των Καταστηµάτων αλλά και από τις Κεντρικές Υπηρεσίες. Την , ξεκίνησε η προπαρασκευαστική εβδοµάδα µε θέµατα Λογιστικής, Μαθηµατικών και ρηµατοοικονοµικών, η οποία διήρκεσε έως την και είχε σκοπό την προετοιµασία των συµµετεχόντων για τα εξειδικευµένα αντικείµενα, των εννέα ενοτήτων του Προγράµµατος. Εκπαίδευση Προσ πικο Καταστήµατος Νισ ρου Κατά το χρονικό διάστηµα από 11 έως 15 Μαρτίου 2014, πραγµατοποιήθηκε η εκπαίδευση του Προσωπικού του Καταστήµατος Νισύρου στη χρήση των συστηµάτων της Τραπέζης ( I, in ss, orkflow Καρτών και Καταναλωτικών δανείων). Οι ενηµερώσεις πραγµατοποιήθηκαν από τον Εισηγητή της ιευθύνσεως Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως Κωνσταντίνο Καρόγιαννη. Από αριστερά: ο Κωνσταντίνος Καρόγιαννης, ο Κάτοχος Α Υπογραφής του Καταστήµατος Νισύρου ίλιππος Τριοµµάτης, η ll r του αυτού Καταστήµατος Ευτυχία Σάκαλλη και ο ΥΠΙ του αυτού Καταστήµατος ίλιππος Παρπούκιας. < 10 / 32 >

12 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Alpha Bank Bulgaria Alpha Bank Enter Visa Business Νέα ρε στική κάρτα από την Alpha Bank B l a a E γκαινιάσθηκε στην τοπική αγορά, η νέα Alpha Bank Ent r isa B sin ss, µία κάρτα, η οποία απευθύνεται σε στελέχη µικρών, µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και σε επαγγελµατίες, προσφέροντας ευελιξία και µία σειρά δυνατοτήτων για τον βέλτιστο έλεγχο των καθηµερινών δαπανών της επιχειρήσεως. Η νέα κάρτα προσφέρει τη δυνατότητα συνδέσεως καρτών Alpha Bank Ent r isa B sin ss περισσοτέρων του ενός κατόχων µε έναν και µόνο τρέχοντα λογαριασµό της Τραπέζης, καθώς και τη δυνατότητα διαδικτυακών αγορών στη Βουλγαρία και το εξωτερικό. Η προβολή της πραγµατοποιήθηκε µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της Τραπέζης, στην τοπική αγορά. < 11 / 32 >

13 H ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ O Τα νέα της Βιβλιοθήκης της Τραπέζης κατά τον µήνα Απρίλιο 2014 H συλλογή της Βιβλιοθήκης εµπλουτίσθηκε µε νέους τίτλους βιβλίων εµπλουτισµός της συλλογής της Βιβλιοθήκης της Τραπέζης συνεχίζεται µέσω δωρεών, αλλά και αγοράς βιβλίων ποικίλου περιεχοµένου. Κατά το πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους, η Βιβλιοθήκη εµπλουτίσθηκε µε τίτλους παλαιοτέρων και νέων εκδόσεων ( α σ ε ε για να δείτε τον κατάλογο. Η κύρια θεµατική ενότητα των νέων προσκτηµάτων προέκυ ε από τη συνεχιζόµενη καταλογογράφηση και ενσωµάτωση της εξειδικευµένης Οικονοµικής Βιβλιοθήκης της πρώην Εµπορικής Τραπέζης. Πρόκειται για επιστηµονικές µελέτες που αναφέρονται στην εγχώρια και διεθνή οικονοµική ιστορία, καθώς και σε συγκεκριµένους κλάδους της θεωρητικής, πολιτικής και κοινωνικής οικονοµίας. Η συλλογή εµπλουτίσθηκε επίσης µε βιβλία γενικότερου ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς και µε εκδόσεις καλλιτεχνικού, λαογραφικού και αρχαιολογικού περιεχοµένου. εχωριστή ενότητα αποτελούν λογοτεχνικά έργα και δοκίµια από τον Γεώργιο Βιζυηνό και τον Κωστή Παλαµά, έως τη σύγχρονη ποίηση και πεζογραφία. Αξίζει να αναφερθεί η έκδοση Τα 00 ελληνικά ι λία του 0ου αιώνα που ξε ώρισαν, όπου ανάµεσα στα βιβλία που παρουσιάζονται συγκαταλέγονται και εκδόσεις της Τραπέζης. Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης της Τραπέζης Στο Αναγν στήριο της ι λιο ήκης παρέχεται η δυνατότητα προσβάσεως στο διαδίκτυο. Ο ηλεκτρονικός Κατάλογος της ι λιο ήκης A είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου και παρέχει τη δυνατότητα αναζητήσεως και ανακτήσεως των βιβλιογραφικών στοιχείων της συλλογής της Βιβλιοθήκης. Στον Κατάλογο γίνεται επίσης αναφορά στις πληροφοριακές πηγές της συλλογής. Επιπροσθέτως, η Βιβλιοθήκη διαθέτει αρχείο κλαδικών µελετών, σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή, των εταιριών I AP α σ ε ε ) και HA I α σ ε ε ). Το Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης (Αίθουσα Περικλή Κοµνηνού) είναι ανοικτό για τους ενδιαφεροµένους (εντός και εκτός Τραπέζης) κατά τις εργάσιµες ηµέρες, από τις 0.00 έως τις Πεσµαζόγλου ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: , ax: li < 12 / 32 >

14 ΤΑ NEA Alpha -Banking Επιχειρήσεων ε στόχο την ενίσχυση της εικόνας της Τραπέζης στον τοµέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής για επιχειρήσεις, πραγµατοποιήθηκε, διαφηµιστική εκστρατεία στην τηλεόραση, τον Τύπο και το διαδίκτυο, µε κύριο µήνυµα: Alpha -Bank n Επι ειρήσε ν. Σ γ ρονες λ σεις για σ γ ρονες επι ειρήσεις. Το τηλεοπτικό σποτ παρουσίασε, µε ιδιαιτέρως δηµιουργικό τρόπο και µε όχηµα την οθόνη ενός ta l t, την εξέλιξη της επιχειρήσεως ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος, χρησιµοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία που προσφέρει το Alpha -Banking Επιχειρήσεων, αναβαθµίζει σταδιακά την επιχείρησή του. Η επικοινωνία στον Τύπο και το διαδίκτυο ακολούθησε την ίδια δηµιουργική τεχνική, αυτή τη φορά µέσω της οθόνης ενός υπολογιστή, προκειµένου να παρουσιάσει µέσω θεµατικών καταχωρίσεων τα εργαλεία που προσφέρει η Alpha Bank για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, συµβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στην εξωστρέφεια, την ευκολία, την οικονοµία, την ταχύτητα και την ασφάλεια. Οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, που προβλήθηκαν στην επικοινωνία, αφορούσαν στο Alpha - omm r, το Alpha ass Pa m nts και το Alpha Int rnational ra. Ειδικότερα: Alpha e-commerce: Προβάλλεται η υπηρεσία ηλεκτρονικού εµπορίου της Alpha Bank, η οποία δίδει τη δυνατότητα στους πελάτες µίας επιχειρήσεως να πραγµατοποιούν on-lin αγορές των προ όντων και των υπηρεσιών της. Alpha Mass Payments: Παρουσιάζεται η ηλεκτρονική πλατφόρµα που επιτρέπει τις µαζικές πληρωµές και εισπράξεις µίας επιχειρήσεως απλά, γρήγορα και µε ασφάλεια. Alpha Web International Trade: Προβάλλονται τα εργαλεία και οι πληροφορίες που χρειάζεται ο επιχειρηµατίας, ο οποίος δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται για το ιεθνές Εµπόριο, προκειµένου να ενισχύσει τις εργασίες του στον τοµέα των εισαγωγών και των εξαγωγών, σε όλον τον κόσµο. Η διαφηµιστική εκστρατεία ενισχύθηκε µε προβολή στον κινηµατογράφο, καθώς και µε υλικά εντός των Καταστηµάτων. Για να δείτε το τηλεοπτικό σποτ, α σ ε ε. < 13 / 32 >

15 ΤΑ NEA H Alpha Bank στηρίζει τις Ανοιχτές Κυριακές µε διπλάσιους Bon s πόντους H Τράπεζα ανακοίνωσε µία νέα σηµαντική πρωτοβουλία, η οποία αφορά στο λιανικό εµπόριο και το καταναλωτικό κοινό. Συγκεκριµένα, όλες τις επίσηµες Ανοιχτές Κυριακές του έτους, µε έναρξη από την Κυριακή, 13 Απριλίου 2014, το Πρόγραµµα Bon s, το εγαλύτερο Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών της αγοράς, θα διπλασιάζει τους Bon s πόντους, σε όλες, ανεξαιρέτως, τις αγορές που θα πραγµατοποιούνται µε τις Κάρτες του Προγράµµατος, σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Alpha Bank στηρίζει τις Ανοιχτές Κυριακές και συµβάλλει στην ανάκαµ η της ελληνικής αγοράς, ενώ παράλληλα, προσφέρει στους Πελάτες της, κατόχους καρτών Bon s, επιπλέον επιβράβευση. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Οι Ανοι τές Κυριακές είναι ακόµη καλ τερες, γιατί έ ουν B n πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου και Τύπου. Για να δείτε το τηλεοπτικό σποτ, α σ ε ε. < 14 / 32 >

16 ΤΑ NEA M ε σκοπό την προώθηση της 6µηνης Προθεσµιακής Καταθέσεως Alpha Μηνιαία Πρόοδος Pl s, πραγµατοποιήθηκε κατά τους µήνες εβρουάριο και Μάρτιο, διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεοράσεως, Τύπου και διαδικτύου. Alpha Μηνιαία Πρόοδος Pl s Στο τηλεοπτικό σποτ, πρωταγωνιστεί ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης αραλαµπόπουλος, που µε το σύνηθες χιούµορ του, προβάλλει τον τρόπο, µε τον οποίον µπορεί κάθε καταναλωτής να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του προσφέρονται. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Κά ε µήνα ελε εροι, κά ε µήνα l κερδισµένοι, προβλήθηκε η δυνατότητα που έχουν οι Πελάτες να απολαµβάνουν όλα τα προνόµια της Alpha Μηνιαίας Προόδου και επιπλέον, το δικαίωµα να προσθέτουν, κάθε µήνα, χρήµατα στο κεφάλαιό τους και να επωφελούνται από το µηνιαία αυξανόµενο επιτόκιο, για ακόµη µεγαλύτερο κέρδος. Η επικοινωνία ενισχύθηκε και µε υλικά εντός των Καταστηµάτων. Για να δείτε το τηλεοπτικό σποτ, α σ ε ε. < 15 / 32 >

17 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK HΝοµισµατική Συλλογή της Alpha Bank και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης συνεργάζονται για µία ακόµη φορά και διοργανώνουν την έκθεση Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK. Το θέµα της Εκθέσεως σχετίζεται µε τον ελληνικό Αποικισµό, τη διάδοση και χρήση του νοµίσµατος, του βασικού συναλλακτικού µέσου, στην Ευρώπη. Οι ελληνικές αποικίες, που ιδρύθηκαν κατά τον Β Αποικισµό στις σηµερινές χώρες Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αλβανία, Ουκρανία, Ρουµανία και Βουλγαρία, διαµόρφωσαν τον πολιτισµό της Ευρώπης και διέδωσαν τη χρήση του νοµίσµατος, το οποίο στον κυρίως ελλαδικό χώρο χρησιµοποιούνταν ήδη από τις αρχές του 6ου αιώνα π.. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΕΣΕΩΣ ο σ ς ερ ε α α ρ λ σ α α α σ ος Στην εισαγωγική ενότητα δίδεται το περίγραµµα του ρόλου της θάλασσας ως ζωτικής δύναµης του ελληνικού πολιτισµού, των κύριων µύθων, των επών, των εµβληµατικών ηρώων που πλάσθηκαν µε αφετηρία τις θαλασσινές περιπλανήσεις. ες α ρί ες α ο ε ο ο ς ς ρ λε ες λες Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η γεωγραφική εξάπλωση του Αποικισµού από την Κάτω Ιταλία και Σικελία, τη Νότια Γαλλία, την Ισπανία, τις Ιλλυρικές Ακτές και τον Εύξεινο Πόντο. Παρουσιάζονται 39 αποικίες, οι πιο αντιπροσωπευτικές των περιοχών. < 16 / 32 >

18 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ λλ ες α ο λλο Η τελευταία ενότητα της Εκθέσεως αφιερώνεται στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάµεσα στους Έλληνες και τους γείτονες λαούς των περιοχών, όπου εγκαθιδρύθηκαν αποικίες. εχωριστή αναφορά γίνεται στη σχέση µε τους θαλασσοπόρους, και δυνάµει ανταγωνιστές, οίνικες και τους Κέλτες της υτικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εκ έµατα Στην Έκθεση παρουσιάζονται 121 νοµίσµατα των ελληνικών αποικιών, εκ των οποίων 116 ανήκουν στη Συλλογή της Alpha Bank, 3 στο Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών και 2 σε Ιδιωτική Συλλογή. Για την καλύτερη κατανόηση της ιστορικής πορείας και της αναπτύξεως των αποικιών που παρουσιάζονται στην Έκθεση, τα νοµίσµατα πλαισιώνονται από 61 µοναδικά αρχαία αντικείµενα, προ όντα εργαστηρίων των ελληνικών αποικιών. Τα αντικείµενα αυτά προέρχονται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τα Αρχαιολογικά Μουσεία ελφών, Ολυµπίας, Ερέτριας και Ιωαννίνων, καθώς και από τη Γ Εφορεία Προ στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Αθηνών). < 17 / 32 >

19 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Έκθεση περιλαµβάνει επίσης αρχαία αντικείµενα από τρία Μουσεία της Ιταλίας ( s o Ar h ologi o Na ional lla i ariti, s o Αr h ologi o Νa ional lla iriti, s o Ar h ologi o i iar ini Naxos) και δύο της Ισπανίας ( s Ar ologia atal n a, Bar lona-empúri s), χωρών όπου η αποικιακή δραστηριότητα των Ελλήνων υπήρξε µεγάλη. ιάρκεια Εκ έσε ς 11 Απριλίου 01-1 Απριλίου 015 Την Έκθεση συνοδεύει κατάλογος-λεύκωµα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ανάθηµα των Μεσσηνίων της Σικελίας στην Ολυµπία. Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυµπίας Ολυµπία Μ53 Ειδώλιο οπλίτη s o Ar h ologi o Na ional lla i ariti Σύβαρις 6514 Την Πέµπτη, 10 Απριλίου 2014, πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Εκθέσεως, στα οποία παρευρέθησαν φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ενώ εκ µέρους της Τραπέζης, Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ιευθύνσεως, καθώς και εκπρόσωποι από τον επιχειρηµατικό και οικονοµικό κόσµο της Βορείου Ελλάδος και από τον χώρο των Γραµµάτων και των Τεχνών. < 18 / 32 >

20 T Εκδηλώσεις Κοινωνικής Προσφοράς ο Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα πραγµατοποίησε τέσσερις εκδηλώσεις κοιν νικής προσφοράς, στην Α ήνα, στη εσσαλονίκη, στη Λάρισα και στην Πάτρα, µε σκοπό την ενίσχυση κοινωνικών φορέων, σε όλη την Ελλάδα. Το εν λόγω Πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τον εθελοντικό οργανισµό Μπορο µε (http: www. oro m.gr ). Στην Α ήνα, η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο ισόγειο του Κεντρικού Κτηρίου, επί της οδού Σταδίου 40, στη εσσαλονίκη, στο Κατάστηµα Εγνατίας, στη Λάρισα, στη ιεύθυνση Καταστηµάτων Κεντρικής Ελλάδος και στην Πάτρα, στο Κατάστηµα Πατρών. άρη στην αθρόα συµµετοχή των Εργαζοµένων της Τραπέζης, συγκεντρώθηκαν συνολικά αρτοκι ώτια µε τρόφιµα, τα οποία αντιστοιχούν σε µερίδες φαγητο και σε 5 τόνους αλε ρι, ά αρη και σάλτσα ντοµάτας. Σηµειώνεται ότι επιπλέον των τροφίµων που συγκεντρώθηκαν, η Τράπεζα προσέφερε 560 κιλά ελαιόλαδου σε όλους τους φορείς. Οι Εθελοντές της Τραπέζης ανέλαβαν τη συγκέντρωση, διαλογή και προετοιµασία της αποστολής των ειδών στους φορείς, ως κατωτέρω: Α ΗΝΑ Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήµονος Αχαρνών Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Ιερός Ναός Αγίου ηµητρίου των πλων, Κάτω Πατησίων Ιερά Μητρόπολις Νικαίας Κοινωνικό Παντοπωλείο Σπάτων 19 32

21 ΕΣΣΑΛΟΝ ΚΗ συλο του Παιδιού Ελληνικό Παιδικό ωριό ιλύρου ΛΑΡ ΣΑ ενώνας Ελευθερία (Σύλλογος γονέων κηδεµόνων και φίλων αυτιστικών ατόµων) Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας ΠΑΤΡΑ συλο Ανιάτων Πάτρας Κοινωνικό Παντοπωλείο Πάτρας 20 32

22 Επιπλέον των ανωτέρω εκδηλώσεων, από την 24 έως και την 2 Μαρτίου 2014, πραγµατοποιήθηκε συλλογή τροφίµων και στα Καταστήµατα Αγρινίου, Aµφίσσης, Ερµουπόλε ς, Ηρακλείου Κρήτης, εράπετρας, στιαίας, Κα άλας, Λαµίας, Λήµνου, Μυτιλήνης, Π ργου Ηλείας, Ρε µνου, Σπάρτης και ανί ν. Τα τρόφιµα που συγκεντρώθηκαν, παρεδόθησαν σε εκπροσώπους φορέων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ιερών Ναών. µφισσα Λαµία Λήµνος Ευ αριστο µε ερµά όλους όσους συµµετεί αν και προσέφεραν, κα ώς και τους Ε ελοντές, οι οποίοι µε εν ουσιασµό συνέ αλαν στην επιτυ ή διεξαγ γή τ ν εκδηλώσε ν. Μυτιλήνη Σπάρτη 21 32

23 H σε περιβαλλοντικές δράσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη Τράπεζα, στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος, πραγµατοποίησε, την Κυριακή, 6 Απριλίου 01, περι αλλοντικές εκδηλώσεις στην Α ήνα και στη εσσαλονίκη. Στην Α ήνα, πραγµατοποιήθηκε επίσκε η και περιβαλλοντικές δραστηριότητες για ενήλικες και παιδιά στο Κέντρο της Γης, σε συνεργασία µε την Οργάνωση Γη. Συγκεκριµένα, οι Εθελοντές συµµετείχαν σε ποικίλες δράσεις, όπως ξεβοτάνισµα, καθαρισµός ελαιώνα, µεταφύτευση καλλιεργήσιµων εκτάσεων, καθώς και στη συλλογική κουζίνα, ενώ τα παιδιά των Εθελοντών έλαβαν µέρος σε εκπαιδευτική περιβαλλοντική δράση. Στη εσσαλονίκη, πραγµατοποιήθηκαν δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα για ενήλικες και παιδιά, στις εγκαταστάσεις της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής. Ειδικότερα, οι Εθελοντές συµµετείχαν σε δραστηριότητα σχετική µε τη βιολογική καλλιέργεια αρωµατικών φυτών και τη διαχείριση αύλιου χώρου και εισροής νερού. Τα παιδιά των Εθελοντών συµµετείχαν σε εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία περιελάµβανε ενηµέρωση και ξενάγηση στον Αµπελώνα, στον Ελαιώνα, στο Οινοποιείο, στο Βουστάσιο και στο Γαλακτοκοµείο, ενώ, στο τέλος, οδηγήθηκαν στην αίθουσα µαγειρικής, όπου µε τη βοήθεια στελεχών της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, δηµιούργησαν λιτό γεύµα

24 H Η Τράπεζα υποστηρικτής του έργου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ιαδικτύου Τράπεζα, για τρίτο κατά σειρά έτος, υποστηρίζει το έργο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ιαδικτύου. Η ράση Ενηµερώσεως af rint rn t.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ιαδικτύου και η εκστρατεία ενηµερώσεως και επαγρυπνήσεως, που διεξάγεται στη χώρα µας από το 2004, πραγµατοποιούνται υπό την αιγίδα της Ευρωπα κής Επιτροπής, στο πλαίσιο του προγράµµατος af r Int rn t. Οι κύριοι στόχοι της ράσεως είναι: Η προστασία των ανηλίκων χρηστών του διαδικτύου από ακατάλληλο ή επιβλαβές, για αυτούς, περιεχόµενο, ή από ακατάλληλη ή επιβλαβή συµπεριφορά. Η ενηµέρωση των γονέων για τους τρόπους, µε τους οποίους µπορούν να προστατευθούν, αλλά και να προστατεύσουν αποτελεσµατικά τα παιδιά τους από τους κινδύνους που εγκυµονούν από τη µη ορθή χρήση των διαδραστικών τεχνολογιών, όπως είναι το διαδίκτυο ή το κινητό τηλέφωνο. Η προώθηση των θετικών πλευρών των διαδραστικών τεχνολογιών, ως εργαλεία της καθηµερινής µας ζωής. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου, ενηµερώνοντας τόσο για τα πολλαπλά οφέλη, όσο και για τους πιθανούς κινδύνους, µε στόχο τη δηµιουργία πολλαπλασιαστικής δράσεως µέσα στην τάξη. Η ενθάρρυνση του διαλόγου µεταξύ ανηλίκων και γονέων σχετικά µε τη χρήση του διαδικτύου, η προώθηση του ηφιακού αλφαβητισµού και της κριτικής σκέ εως. Η υποστήριξη, γονέων, εκπαιδευτικών, αλλά και ανηλίκων χρηστών µε κατάλληλο ενηµερωτικό υλικό. Στο πλαίσιο αυτό, το 2013, η Τράπεζα ανήρτησε στο Alpha Bank Intran t σχετική ενηµέρωση για την Ασφαλή Πλοήγηση των Παιδιών στο διαδίκτυο. Για να δείτε τις βασικές συµ ουλές ασφαλείας για τα κοινωνικά δίκτυα, α σ ε ε. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το

25 H Προσφορά ειδών και εξοπλισµού από την Alpha Bank Τράπεζα, επί σειρά ετών, πραγµατοποιεί προγράµµατα προσφοράς διαφόρων ειδών και εξοπλισµού σε εκπαιδευτικούς και νοσηλευτικούς φορείς, µε στόχο την ενίσχυσή τους. Ειδικότερα, κατά τον µήνα Μάρτιο, πραγµατοποιή ηκαν προγράµµατα αποστολής ειδών και εξοπλισµο ς κατ τέρ Στο Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός απεστάλησαν ιατρικές µάσκες. 64 σχολεία και 15 φορείς ανά την Ελλάδα, έλαβαν από έναν νέο ηλεκτρονικό υπολογιστή. 27 σχολεία έλαβαν τσάντες τύπου µεταφοράς φορητών υπολογιστών, για να τις διανείµουν στους µαθητές. Η ιευθύντρια του Καταστήµατος Πανόρµου Οιτύλου Ευδοκία ρίτσα και ο Υπεύθυνος Πελατείας Ιδιωτών του αυτού Καταστήµατος Αργύριος Αργυρόπουλος παραδίδουν νέο ηλεκτρονικό υπολογιστή στον ιευθυντή του 10 ου ηµοτικού Σχολείου Αθηνών κ. Γεώργιο Τζίνο. Ο Υποδιευθυντής της ιευθύνσεως Καταστηµάτων Αττικής Εµµανουήλ Αθηναίος παραδίδει νέο ηλεκτρονικό υπολογιστή στη ιευθύντρια του 13ου Γενικού Λυκείου Αθηνών κυρία Σταυρούλα Μισθού. Ο ιευθυντής του Καταστήµατος Κερατσινίου Ηλίας ρονόπουλος παραδίδει νέο ηλεκτρονικό υπολογιστή στον ιευθυντή του 3ου Γυµνασίου Κερατσινίου κ. Αναστάσιο Καρατζά

26 Alpha Bank Cyprus Ltd Η Alpha Bank pr s Lt υποστηρίζει παιδικά εργαστήρια οδικής ασφάλειας H Alpha Bank pr s Lt, µέλος της Ευρωπα κής άρτας Οδικής Ασφάλειας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υποστήριξε δύο παιδικά εργαστήρια οδικής ασφάλειας, τα οποία πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυχία, την 6 Μαρτίου 2014, από τον µη κερδοσκοπικό Οργανισµό EA I N o th for th Pr ntion. Στα εργαστήρια, στα οποία συµµετείχαν άνω των 200 µαθητών της Α και Β τάξεως των ηµοτικών Σχολείων Παραλιµνίου και Πόλεως ρυσοχούς, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για την οδική ασφάλεια, µέσα από ένα πρωτότυπο εργαστήρι βασισµένο στις δικές τους εµπειρίες, καθώς και να εκφράσουν τις δικές τους σκέ εις και προτάσεις. H Η Alpha Bank pr s Lt στον ο ιεθνή Μαραθώνιο Λεµεσού ΓΣΟ Alpha Bank pr s Lt, στο πλαίσιο της υποστηρίξεως που παρέχει στον αθλητισµό και την ευγενή άµιλλα, συµµετείχε την Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014, στον ιεθνή Μαραθώνιο Λεµεσού ΓΣΟ, έναν από τους δηµοφιλέστερους Μαραθωνίους στην Ευρώπη, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε εφέτος, για η συνεχή χρονιά, στον Παραλιακό ρόµο της Λεµεσού. Συγκεκριµένα, η ράπεζα έδωσε το παρών στον Εταιρικό ρόµο πέντε χιλιοµέτρων, µε οµάδα 40 ατόµων, η οποία τερµάτισε στην η θέση, σε σύνολο 10 εταιριών, που συµµετείχαν µε περισσότερους από δροµείς. Μετά από την άφιξη των πρώτων δροµέων στον χώρο τερµατισµού, ακολούθησε τελετή βραβεύσεως για τις τέσσερις πρώτες οµάδες, ενώ όλοι οι µαραθωνοδρόµοι παρέλαβαν αναµνηστικά δώρα και διπλώµατα συµµετοχής. Η Οµάδα της Alpha Bank pr s Lt που συµµετείχε στον ο ιεθνή Μαραθώνιο Λεµεσού ΓΣΟ

27 Η Alpha Bank pr s Lt αρωγός της 14ης Ετήσιας ιαδροµής Αγάπης H Τράπεζα υποστήριξε και εφέτος, τη 14η Ετήσια ιαδροµή Αγάπης που διοργάνωσε από την 20 έως την 23 Μαρτίου 2014, ο Παγκύπριος Σύνδεσµος για παιδιά µε καρκίνο και συναφείς παθήσεις, ένα όνειρο µια ευχή. Η ιαδροµή περιελάµβανε την Παγκύπρια πορεία µοτοσικλετιστών, κατά τη διάρκεια της οποίας, οι µοτοσικλετιστές επισκέπτονται ήµους και Κοινότητες σε διάφορες επαρχίες της Κύπρου, µε στόχο τη συλλογή χρηµάτων για τη στήριξη του Συνδέσµου. Τα έσοδα από την προσπάθεια χρησιµοποιούνται για την εκπλήρωση ευχών των πασχόντων παιδιών και νέων, στο πλαίσιο του προγράµµατος υχολογικής υποστηρίξεως και οικονοµικής ενισχύσεως που παρέχει ο Σύνδεσµος στα παιδιά και τις οικογένειές τους. M Ανοιξιάτικη Προσφορά A g an isa ε στόχο την περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση της κάρτας συνεργασίας A g an isa, πραγµατοποιήθηκε ανοιξιάτικη προωθητική ενέργεια, µε προβολή µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου και επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων. Κατά τη διάρκεια της προσφοράς, όλοι οι κάτοχοι της A g an isa είχαν τη δυνατότητα αποκτήσεως διπλών µιλίων για όλες τους τις αγορές, στην Κύπρο και το εξωτερικό, εφ όσον πραγµατοποιούσαν αγορές συνολικής αξίας Ευρώ 300 και άνω µε την κάρτα τους

28 T Η Alpha Bank omania φιλοξένησε το πρόγραµµα oala Altf l ην Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014, οι Εργαζόµενοι του καθηµερινές εργασίες της Τραπέζης, ενώ είχαν την ευκαιρία να Καταστήµατος oro anti της Alpha Bank omania, στο Βουκουρέστι, φιλοξένησαν µαθητές σχολείων, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος oala Altf l, που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας. Η φιλοξενία διήρκεσε µία εβδοµάδα, κατά την οποία τα παιδιά συµµετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες, προκειµένου να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους ενδιαφέροντες τοµείς. Επίσης, η ιευθύντρια του Καταστήµατος oro anti ioara r an s και ο Αναπληρωτής ιευθυντής του ικτύου Καταστηµάτων της Alpha Bank omania org hirita ενηµέρωσαν τους µαθητές για θέµατα χρηµατοοικονοµικού περιεχοµένου, µε παραδείγµατα από την καθηµερινότητα, τονίζοντας διάφορα βασικά στοιχεία που κάθε άτοµο θα πρέπει να γνωρίζει για τη σχέση του µε µία τράπεζα. Επιπλέον, οι µαθητές περιηγήθηκαν στο Κατάστηµα παρατηρώντας τις Alpha Bank omania µάθουν πολλά για τους τραπεζικούς λογαριασµούς, τα δάνεια, τις καταθέσεις και τις πιστωτικές κάρτες. M Alpha ash ε κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Match your desires and possibilities πραγµατοποιήθηκε το δεύτερο κύµα διαφηµιστικής εκστρατείας του καταναλωτικού προ όντος Alpha ash Loan. Βασικά χαρακτηριστικά του προ όντος είναι το σταθερό επιτόκιο και η σταθερή δόση καθ όλη τη διάρκεια της αποπληρωµής. Η προβολή του πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου, Τύπου, επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων και υπαίθριας διαφηµίσεως. Alpha Bank r i a a

29 M Εταιρική Προβολή ε στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας και της εικόνας της Alpha Bank r i a a.. στην τοπική αγορά, έλαβε χώρα προβολή της µέσω καταχωρίσεως σε ειδική, έντυπη έκδοση µε θέµα την ελληνική υποστήριξη στην ενταξιακή πορεία της Σερβίας στην Ευρωπα κή Ένωση. Μέσω της εκδόσεως προβλήθηκε η παρουσία και η δράση των ελληνικών επιχειρήσεων στη Σερβία και τονίσθηκε η στενή συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο. Alpha Bank r i a a.. Alpha Bank Al ania HA E Alpha Plan γκαινιάσθηκε διαφηµιστική εκστρατεία για την προβολή προνοµιακής προσφοράς του στεγαστικού προ όντος της Alpha Bank Al ania HA, Alpha Plan, µε κύριο µήνυµα: The best plan for your house και µε κύριο χαρακτηριστικό το ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο. Η προβολή του πραγµατοποιήθηκε µέσω ραδιοφώνου, Τύπου, υπαίθριας διαφηµίσεως, καθώς και µέσω επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων. < 28 / 32 >

30 Alpha Bank a.. kop Ανανέωση συνεργασίας της Alpha Bank a.. kop µε την Am ri an Expr ss M ετά από επτά έτη επιτυχηµένης συνεργασίας, η Alpha Bank a.. kop και η Am ri an Expr ss ανανέωσαν τη συνεργασία τους έως το έτος Ως εκ τούτου, η Τράπεζα παραµένει ο αποκλειστικός συνεργάτης της Am ri an Expr ss στην τοπική αγορά, µε σκοπό την από κοινού παροχή υ ηλού επιπέδου προ όντων και υπηρεσιών, µέσω ενός ευρέως φάσµατος προνοµίων προς τους Πελάτες. H Η Alpha Bank a.. kop στο p n a του Πανεπιστηµίου Κυρίλλου και Μεθοδίου Alpha Bank a.. kop συµµετείχε στο p n a για µελλοντικούς φοιτητές, που διοργάνωσε η Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο Κυρίλλου και Μεθοδίου στα Σκόπια, την 14 Απριλίου Κατά τη διάρκεια του p n a, οι καθηγητές έδωσαν διαλέξεις για διάφορα θέµατα οικονοµικού ενδιαφέροντος, ενώ αρκετές εταιρίες-συνεργάτες του Πανεπιστηµίου είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν και να ενηµερώσουν τους µελλοντικούς φοιτητές για τις δραστηριότητές τους. Η Τράπεζα προσκλήθηκε να συµµετάσχει στην εκδήλωση και να παρουσιάσει τα προ όντα και τις υπηρεσίες της. Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωποι της Τραπέζης διένειµαν ενηµερωτικά έντυπα και προωθητικά υλικά. < 29 / 32 >

31 ME MIA MATIA ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK 2014 Την Κυριακή, 11 Μα ου 01, θα πραγµατοποιηθεί η ΗΜΕΡΑ Ε ΕΛΟΝΤ ΣΜΟΥ ΟΜ ΛΟΥ A A BA, για την οποία, στην Ελλάδα, έχουν προγραµµατισθεί επισκέ εις και δραστηριότητες στους χώρους που διατηρούν τα Παιδικά ριά στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαµάτα. Το Ε νικό δρυµα Ερευνών πραγµατοποιεί, επί σειρά ετών, το πρόγραµµα ειδικών µορφωτικών εκδηλώσεων Επιστήµης Κοινωνία, το οποίο περιλαµβάνει κύκλους οµιλιών, επιστηµονικά δρώµενα, εκθέσεις, επιστηµονικά ντοκιµαντέρ και παρουσίαση εκδόσεων, µε στόχο τη διάχυση της επιστηµονικής γνώσεως στο ευρύτερο κοινό και τη συµβολή του στην πνευµατική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Σε αυτήν την προσπάθεια, αρωγός είναι η Alpha Bank. Ναυτική αποστολή µιλίων Η Alpha Bank ανέλαβε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, χορηγός του εθελοντικού εγχειρήµατος της οµάδας o th E ian lf t am, αρχηγός της οποίας είναι Εργαζόµενος της Τραπέζης. Ο διάπλους είναι αφιερωµένος στον Σ λλογο ονέ ν και Κηδεµόν ν Παιδιών µε Νεοπλασµατικές Πα ήσεις Η Πίστη (Νοσοκοµείο Παίδων Αγία Σοφία ) (www.pisti.gr ). Για πρώτη φορά στη ναυτική ιστορία, θα πραγµατοποιηθεί ένα ταξίδι ναυτικών µιλίων από το δυτικότερο σηµείο της Ελλάδας, τους Οθωνούς, έως το ανατολικότερο, το ακριτικό Καστελλόριζο. Η διαδροµή υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός 55 ηµερών. Η Τράπεζα υποστηρίζει µε επιτυχία, για τέταρτη συνεχή χρονιά, το Ελε ερο Πανεπιστήµιο της Στοάς του ι λίου, µε τη χορηγία του 3ου Κ κλου Μα ηµάτ ν του. Αξίζει να σηµειωθεί ότι έως σήµερα, έχουν συµµετάσχει στα µαθήµατα, 105 Εργαζόµενοι της Alpha Bank. Στον τρέχοντα, 23ο Κύκλο, δόθηκε η δυνατότητα σε 20 κληρωθέντες Εργαζοµένους της Τραπέζης, να παρακολουθήσουν από ένα µάθηµα της επιλογής τους. < 30 / 32 >

32 ME MIA MATIA Προσφορά των εκδόσεων της Νοµισµατικής Συλλογής µε έκπτωση 40 καθ όλη τη διάρκεια του Μα ου 2014 Η Τράπεζα, προσφέρει κα όλη τη διάρκεια του Μα ου τις εκδόσεις Νόµισµα Ελληνικόν. Η Συλλογή της Alpha Bank, Μακεδονίας Νόµισµα από τη Συλλογή της Alpha Bank και Μέγας Αλέξανδρος. Από τη η της Μακεδονίας έ ς τα Πέρατα της Οικουµένης µε έκπτ ση 0. ΝΟΜ ΣΜΑ ΕΛΛΗΝ ΚΟΝ Η Συλλογή της Alpha Bank ήµητρα Τσαγκάρη Alpha Bank, Αθήναι 200 ιαστάσεις 32 x 24 εκ., σελίδες 311 Ελληνικά, Αγγλικά Το βιβλίο εκδόθηκε µε την ευκαιρία της πρώτης µεγάλης εκθέσεως της Συλλογής της Alpha Bank στο Μουσείο Μπενάκη το καλοκαίρι του 200. Περιλαµβάνει επιλεκτικά 206 νοµίσµατα από ολόκληρο τον αρχαίο κόσµο, από τη σηµερινή Μεγάλη Βρεταννία έως την Ινδία και από την Ουκρανία έως την Αφρική. Μαλακό εξώφυλλο Ευρώ 18,00 Πανόδετο Ευρώ,00 ΜΑΚΕ ΟΝ ΑΣ ΝΟΜ ΣΜΑ από τη Συλλογή της Alpha Bank ήµητρα Τσαγκάρη Alpha Bank, Αθήναι 2009 ιαστάσεις 30 x 23 εκ., σελίδες 151 Ελληνικά, Αγγλικά Εκδόθηκε µε την ευκαιρία της οµότιτλης εκθέσεως αρχαίων νοµισµάτων από τη Συλλογή της Alpha Bank στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Αναφέρεται στη νοµισµατοκοπία της Μακεδονίας και περιλαµβάνει φωτογραφίες 1 1 νοµισµάτων και αναλυτικά επεξηγηµατικά κείµενα. Μαλακό εξώφυλλο Ευρώ 18,00 Πανόδετο Ευρώ,00 ΜΕ ΑΣ ΑΛΕ ΑΝ ΡΟΣ Από τη η της Μακεδονίας έ ς τα Πέρατα της Οικουµένης Κωνσταντίνος Ζάχος, Κατερίνη Λιάµπη, ήµητρα Τσαγκάρη Alpha Bank, Αθήναι 2010 ιαστάσεις 30 x 23 εκ., σελίδες 200 ίγλωσση έκδοση Το βιβλίο εκδόθηκε µε την ευκαιρία της οµότιτλης εκθέσεως αρχαίων νοµισµάτων από τη Συλλογή της Alpha Bank στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Η έκδοση αναφέρεται στην ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου µέσω των νοµισµάτων του και τις επιδράσεις τους στον αρχαίο κόσµο, ακόµη και µετά τον θάνατό του. Στο βιβλίο παρουσιάζονται 21 χρυσά, αργυρά και χάλκινα νοµίσµατα και αναλυτικά επεξηγηµατικά κείµενα. Πανόδετο Ευρώ,00 < 31 / 32 >

33 ME MIA MATIA Νέα έκδοση της Alpha Bank Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση της Τραπέζης, Η Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και Νοµίσµατα από τη Συλλογή της Alpha Bank. Πρόκειται για κατάλογο-λεύκωµα που συνοδεύει την οµότιτλη έκθεση, η οποία συνδιοργανώνεται από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη Νοµισµατική Συλλογή της Alpha Bank και παρουσιάζεται σε δύο Αίθουσες περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου. Η Έκθεση θα διαρκέσει έως τον Απρίλιο του Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αποικίες και Νοµίσµατα από τη Συλλογή της Alpha Bank ήµητρα Τσαγκάρη (γενική επιµέλεια) Alpha Bank, Αθήναι 2014 ιαστάσεις 30 x 23 εκ., σελ. 335 Ελληνικά, Αγγλικά Στην έκδοση παρουσιάζεται ο Β Ελληνικός Αποικισµός, η ιστορία και τα αρχαία νοµίσµατα 39 ελληνικών αποικιών που ιδρύθηκαν στην Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αλβανία, Ουκρανία, Ρουµανία και Βουλγαρία. Ο κατάλογος περιλαµβάνει πρωτότυπες φωτογραφίες των αποικιών, 53 αρχαία αντικείµενα από 5 Μουσεία της Ελλάδος και 5 του εξωτερικού, καθώς και 93 αρχαία νοµίσµατα της Συλλογής της Alpha Bank. Μαλακό εξώφυλλο Ευρώ 35,00 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν τις εκδόσεις είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τραπέζης ALPHA BANK ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, είτε κατόπιν παραγγελίας. ALPHA BANK - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑΙ, Τηλ.: , Ώρες λειτουργίας: ευτέρα - Παρασκευή Υπεύθυνη: κυρία Παναγιώτα Καλλιµάνη < 32 / 32 >

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Νομισματική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστημίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr εκέμβριος 2014 Νέα Έκθεση: Η

Διαβάστε περισσότερα

εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, , Αθήναι, Τηλ

εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, , Αθήναι, Τηλ εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση: «Η Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

microstars Newsletter - Bulletin No. 4

microstars Newsletter - Bulletin No. 4 View this email in your browser microstars Newsletter - Bulletin No. 4 Ημερίδα: Νέες Επιχειρηματικές Ευκαιρίες με Οδηγό τις Μικροπιστώσεις, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 στην Θεσσαλονίκη Ενημερωτική Εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Attica Gift Card Visa

Attica Gift Card Visa ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε3 : Attica Gift Card Visa Νικόλαος Τσαµπατσάς Υπεύθυνος Καρτών ιεύθυνσης Marketing ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗ E-mail: tsabatsas.nickolaos@atticabank.gr Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

- `Εντιμη Εκπρόσωπη του Υπουργού Οικονομικών Κυρία Ρέα Γεωργίου Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας.

- `Εντιμη Εκπρόσωπη του Υπουργού Οικονομικών Κυρία Ρέα Γεωργίου Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας. 1 ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 9ης ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 - Αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου κτίριο Αναστάσιος Γ Λεβέντης αίθουσα Β108 στην Πανεπιστημιούπολη - `Εντιμη Εκπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα Εκπαιδευτικά προγράμματα Η βελτίωση της επικοινωνίας και η προώθηση της δηµιουργικής συνεργασίας Η ενηµέρωση σχολικής ζωής Το σχολικό υλοποιήθηκαν προαιρετικά προγράµµατα: σε θέµατα της Η γνώση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου»

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» Αβέβαιο Οικονομικό Περιβάλλον Κρίσης! Υπάρχουν Ευκαιρίες και Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ 2015-2016 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΤΕΚΕ/1015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Ενότητες 1. Κατάσταση μελών του Ελληνο- Aφρικανικού Επιμελητηρίου 2. Σκοπός του Επιμελητηρίου 3. Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 4. Διεύθυνση Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

26-29 Μαΐου 2011, Μ.Ε.Κ. Παιανίας Επιστολή Χαιρετισµός Η αναµφισβήτητη επιτυχία της InterAigis 09, της 1 ης ιεθνούς Έκθεσης Πολιτικής Προστασίας. Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Ειδικού Εξοπλισµού Οργανισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Με στόχο την κοινωνική προσφορά, η Τράπεζα Πειραιώς στην Κύπρο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικό έργο και τα περιβαλλοντικά θέματα, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αθήνα, 2/12/2014 ΣΚΟΠΟΣ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (Κ.Ε.Κ.- ΕΚΠΑ) αποτελεί την υπηρεσία μέσω της οποίας το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2016

Επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, 67061 Άβδηρα Ξάνθης Τηλέφωνο: 25410-51003,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας

Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας Στις 15 Ιουνίου 1891, ιδρύεται η Εθνική Ασφαλιστική με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος & σε συνεργασία με τα 4 κορυφαία ιδρύματα της χώρας Αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα αυτό έχει σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελληνική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ Ε) Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2002-2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1 Εταιρεία εποπτευόµενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας Ε.Κ. 4/187/21.3.2000 & 17/469/18.4.

ΥΝΑΜΙΚΗ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1 Εταιρεία εποπτευόµενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας Ε.Κ. 4/187/21.3.2000 & 17/469/18.4. ΥΝΑΜΙΚΗ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1 Εταιρεία εποπτευόµενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας Ε.Κ. 4/187/21.3.2000 & 17/469/18.4.2008 Εταιρεία Η υναµική Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ιδρύθηκε το 2000

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα