Σ.Ν. ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ.Ν. ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 Κεφάλαιο Α...5 Γενικές ιατάξεις...5 Άρθρο Πεδίο εφαρµογής...5 Άρθρο Ορισµοί...5 Άρθρο Γενικές Αρχές...10 Κεφάλαιο Β...13 ιοίκηση του τοµέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών...13 Άρθρο Αρµοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών...13 Άρθρο Επιτροπή Πολιτικής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών...15 Άρθρο Σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων...15 Άρθρο Συγκρότηση της Ε.Ε.Τ.Τ...16 Άρθρο Υποχρεώσεις των µελών της Ε.Ε.Τ.Τ...16 Άρθρο Κωλύµατα και ασυµβίβαστα των µελών της Ε.Ε.Τ.Τ...17 Άρθρο Πειθαρχική διαδικασία...18 Άρθρο Λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ...18 Άρθρο Αρµοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ...19 Άρθρο Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ...23 Άρθρο ιεξαγωγή ερευνών συλλογή στοιχείων...26 Άρθρο Υπηρεσιακό Συµβούλιο ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο...27 Άρθρο Σχέσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές (ΕΡΑ) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης...27 Άρθρο ιαβούλευση σε εθνικό επίπεδο...30 Άρθρο Επίλυση διαφορών µεταξύ επιχειρήσεων...30 Άρθρο Επίλυση διασυνοριακής διαφοράς...31 Άρθρο ιαιτησία...32 Κεφάλαιο Γ...40 Αδειες...40 Άρθρο Γενική άδεια...40 Σελ. 1

2 Άρθρο ικαιώµατα επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής άδειας...42 Άρθρο ιαχείριση φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων...42 Άρθρο Χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης συχνοτήτων και αριθµών...44 Άρθρο ιαδικασία περιορισµού του αριθµού των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων...47 Άρθρο Μεταβίβαση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων...48 Άρθρο Τροποποίηση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων...49 Άρθρο Ειδικά ραδιοδίκτυα...50 Άρθρο ικαιώµατα διέλευσης...50 Άρθρο Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών...53 Άρθρο Ρυθµίσεις σχετικά µε την εγκατάσταση κεραιών...53 Άρθρο ορυφόροι...57 Άρθρο ίκτυα Καλωδιακής Τηλεόρασης...58 Άρθρο Λογιστικός ιαχωρισµός...59 Κεφάλαιο...61 Επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά...61 Άρθρο Επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά...61 Άρθρο ιαδικασία καθορισµού της αγοράς...62 Άρθρο ιαδικασία ανάλυσης της αγοράς...62 Άρθρο Ρυθµιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών...63 Άρθρο Ρυθµιστικοί έλεγχοι του ελάχιστου συνόλου µισθωµένων γραµµών...64 Άρθρο Επιλογή και προεπιλογή φορέα...64 Κεφάλαιο Ε...66 Παροχή Πρόσβασης...66 Άρθρο ικαιώµατα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων...66 Άρθρο Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων, όσον αφορά την πρόσβαση και την διασύνδεση...67 Άρθρο Υποχρεώσεις διαφάνειας, αµεροληψίας και λογιστικού διαχωρισµού...68 Σελ. 2

3 Άρθρο Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου...69 Άρθρο Υποχρεώσεις ελέγχου τιµών και κοστολόγησης...70 Κεφάλαιο ΣΤ...71 Καθολική Υπηρεσία...71 ικαιώµατα των Τελικών Χρηστών και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που παρέχουν δηµόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών...71 Άρθρο Περιεχόµενο της καθολικής Υπηρεσίας...72 Άρθρο Καθορισµός των επιχειρήσεων που παρέχουν καθολική υπηρεσία...72 Άρθρο Υπηρεσίες τηλεφωνητή, πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι...73 Άρθρο Κοινόχρηστα τηλέφωνα...74 Άρθρο Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης έκτακτης ανάγκης Ευρωπαϊκοί τηλεφωνικοί κωδικοί πρόσβασης Μη γεωγραφικοί αριθµοί...75 Άρθρο Ειδικά µέτρα για τελικούς χρήστες που είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες...75 Άρθρο Εξασφάλιση προσιτών τιµολογίων...76 Άρθρο Έλεγχος δαπανών και παροχή πρόσθετων ευκολιών...76 Άρθρο Ποιότητα υπηρεσιών των καθορισµένων επιχειρήσεων ιαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους...77 Άρθρο Κόστος και χρηµατοδότηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας...78 Άρθρο Περιεχόµενο των Συµβάσεων που συνάπτουν οι Τελικοί χρήστες...79 Άρθρο ιαφάνεια και ηµοσίευση πληροφοριών Ακεραιότητα του δικτύου...80 Άρθρο Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για µεταφορά σήµατος...81 Άρθρο Φορητότητα αριθµού...81 Κεφάλαιο Ζ...83 Τέλη και Κυρώσεις...83 Άρθρο ιοικητικά τέλη...83 Άρθρο Τέλη για δικαιώµατα χρήσης...84 Άρθρο Ποινικές Κυρώσεις...85 Άρθρο ιοικητικές Κυρώσεις...86 Άρθρο Σελ. 3

4 Παροχή πληροφοριών από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής άδειας για τα δικαιώµατα χρήσης και τις ειδικές υποχρεώσεις...87 Άρθρο ηµοσίευση πληροφοριών...88 Άρθρο Τυποποίηση και πιστοποίηση εξοπλισµού και υπηρεσιών Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα...89 Άρθρο ικαίωµα προσφυγής...90 Άρθρο Επανεξέταση υποχρεώσεων...91 Άρθρο Παραρτήµατα...92 Κριτήρια για την εκτίµηση της κοινής δεσπόζουσας θέσης...93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ...94 ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΕΠΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ...94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ...97 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 53 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Ε ΑΦΙΟ Β...97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV...99 Κατάλογος των ευκολιών που αναφέρονται στο άρθρο 53 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΧΟΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ Η ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ Η ΕΣΜΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΟΡΟΙ που δύνανται να συνοδεύουν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δικαιωµατα χρησησ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ και αριθµων Α. Όροι που δύνανται να συνοδεύουν τη γενική άδεια Β. Όροι που δύνανται να συνοδεύουν δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων Άρθρο Έναρξη Ισχύος Σελ. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου καθορίζουν το πλαίσιο παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών εντός της ελληνικής επικράτειας. 2. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εµπίπτουν τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δίκτυα και οι µεµονωµένοι σταθµοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη µέσω δορυφόρου και όσα χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς, ερευνητικούς σκοπούς και επίδειξη. 3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται: α) επί του περιεχοµένου και της πολιτικής στον οπτικοακουστικό τοµέα. β) στην αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης, και στην επίγεια και δορυφορική ψηφιακή ευρυεκποµπή. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαµβάνεται η υποδοµή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά ραδιοτηλεοπτικού σήµατος µέχρι το σηµείο εκποµπής. γ) στα συστήµατα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες και δ) στον ψηφιακό τηλεοπτικό εξοπλισµό. Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, νοούνται ως: α) «Αποκλειστικά δικαιώµατα»: τα δικαιώµατα που χορηγεί ένα κράτος µέλος σε µία και µόνο επιχείρηση µέσω νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών πράξεων για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την ανάληψη δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός δεδοµένης γεωγραφικής περιοχής β) «Απονοµή (µιας ραδιοσυχνότητας ή µιας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων ή ενός ραδιοηλεκτρικού διαύλου - καναλιού)»: Εγγραφή µιας δεδοµένης ραδιοσυχνότητας ή µιας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων ή ενός καθορισµένου ραδιοηλεκτρικού διαύλου σε ένα σχέδιο υιοθετηµένο, προκειµένου τούτο να χρησιµοποιηθεί από µία υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, σύµφωνα µε καθορισµένες προϋποθέσεις. γ) «Γενική Άδεια»: Τα δικαιώµατα για την παροχή ικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και οι ειδικές υποχρεώσεις ανά τοµέα που είναι δυνατόν να Σελ. 5

6 εφαρµόζονται σε όλους ή συγκεκριµένους τύπους ικτύων ή / και Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. i δ) «Γεωγραφικός αριθµός»: αριθµός ο οποίος περιλαµβάνεται στο εθνικό σχέδιο αριθµοδότησης, µέρος της ακολουθίας των ψηφίων του οποίου έχει γεωγραφική σηµασία και χρησιµοποιείται για τη δροµολόγηση κλήσεων προς τον φυσικό τόπο του σηµείου τερµατισµού δικτύου ii ε) «ηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών»: το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο χρησιµοποιείται, εν όλω ή εν µέρει, για την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. iii στ) «ηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο»: δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που χρησιµοποιείται για την παροχή διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών. Υποστηρίζει τη µεταφορά φωνητικής επικοινωνίας µεταξύ σηµείων τερµατισµού, καθώς και άλλες µορφές επικοινωνίας, όπως τηλεοµοιοτυπία και δεδοµένα. iv ζ) «ιαθέσιµη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία ή δηµόσια τηλεφωνική υπηρεσία»: υπηρεσία διαθέσιµη στο κοινό για τη δηµιουργία και τη λήψη εθνικών και διεθνών κλήσεων και για την πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, µέσω αριθµού ή αριθµών που υπάρχουν σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής αριθµοδότησης. Επιπλέον, ανάλογα µε την περίπτωση, η υπηρεσία δύναται να περιλαµβάνει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες: παροχή υπηρεσίας τηλεφωνητή, υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, καταλόγους, παροχή κοινόχρηστων τηλεφώνων, παροχή υπηρεσίας µε ειδικούς όρους, παροχή ειδικών ευκολιών σε πελάτες µε ειδικές ανάγκες ή µε ειδικές κοινωνικές ανάγκες και / ή παροχή µη γεωγραφικών υπηρεσιών. v η) «ιαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται στο κοινό. vi θ) «ιακρατικές αγορές»: οι αγορές που προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή vii ι) «ιαλειτουργικότητα»: Η ικανότητα δύο ή περισσοτέρων συστηµάτων ή εφαρµογών να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να χρησιµοποιούν αµοιβαία τις πληροφορίες αυτές. ια) «ιασύνδεση»: η φυσική και λογική ζεύξη δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται από την ίδια ή διαφορετική επιχείρηση προκειµένου να παρέχεται στους χρήστες µιας επιχείρησης η δυνατότητα να επικοινωνούν µε χρήστες της ίδιας ή άλλης επιχείρησης ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλη επιχείρηση. Οι υπηρεσίες µπορούν να παρέχονται από τα εµπλεκόµενα µέρη ή από άλλα µέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Η διασύνδεση είναι ειδικός τύπος πρόσβασης που εφαρµόζεται µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης δηµοσίων δικτύων. viii ιβ) ικαίωµα χρήσης / Εκχώρηση (µίας συχνότητας ή ενός ραδιοηλεκτρικού διαύλου): Εξουσιοδότηση που δίνεται από µία ιεύθυνση για τη χρησιµοποίηση από ένα ραδιοηλεκτρικό σταθµό µίας συχνότητας ή ενός καθορισµένου ραδιοηλεκτρικού διαύλου σύµφωνα µε καθορισµένες προϋποθέσεις. ιγ) «ίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: τα συστήµατα µετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο εξοπλισµός µεταγωγής ή δροµολόγησης και οι λοιποί πόροι που επιτρέπουν τη µεταφορά σηµάτων, µε τη χρήση καλωδίου, ραδιοσηµάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτροµαγνητικού Σελ. 6

7 µέσου, συµπεριλαµβανοµένων των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών (µεταγωγής δεδοµένων µέσω κυκλωµάτων και πακετοµεταγωγής, συµπεριλαµβανοµένου του ιαδικτύου και κινητών επίγειων δικτύων, των συστηµάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση σηµάτων, των δικτύων που χρησιµοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές, καθώς και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των µεταφερόµενων πληροφοριών. ix ιδ) «ίκτυο επίγειων δορυφορικών σταθµών»: το δίκτυο δύο ή περισσότερων επίγειων σταθµών οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους µε δορυφόρο. x ιε) «ίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης»: οποιαδήποτε κατά κύριο λόγο καλωδιακή υποδοµή, που έχει εγκατασταθεί πρωταρχικά για την µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων στο κοινό. xi ιζ) «ορυφορικό δίκτυο» : ορυφορικό σύστηµα ή µέρος δορυφορικού συστήµατος, αποτελούµενο από ένα µόνο δορυφόρο και τους συνεργαζόµενους επίγειους σταθµούς. ιη) «ορυφορικό σύστηµα»: ιαστηµικό σύστηµα που χρησιµοποιεί ένα ή περισσότερους τεχνητούς δορυφόρους της γης. ιθ) «Εθνική Ρυθµιστική Αρχή»: xii Η Eθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ( Ε.Ε.Τ.Τ.). κ) «Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων»: Μητρώο, το οποίο περιλαµβάνει τα στοιχεία, που απαιτούνται σχετικά µε την απονοµή και εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων. xiii κα) «Επιβλαβείς παρεµβολές»: οι παρεµβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή άλλων υπηρεσιών ασφαλείας ή όσες, καθ' οιονδήποτε τρόπο, υποβαθµίζουν σοβαρά, εµποδίζουν ή επανειληµµένα διακόπτουν µια υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών που λειτουργεί σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κοινοτικούς ή εθνικούς κανονισµούς. xiv κβ)»ειδικά δικαιώµατα»: τα δικαιώµατα, που χορηγεί το κράτος-µέλος σε περιορισµένο αριθµό επιχειρήσεων, µέσω νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών πράξεων, εντός δεδοµένης γεωγραφικής περιοχής, οι οποίες: α) ορίζουν ή περιορίζουν σε δύο ή περισσότερες τον αριθµό αυτών των επιχειρήσεων, που δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να αναλαµβάνουν δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διαφορετική από αυτή που προσδιορίζεται από αντικειµενικά, αναλογικά και αµερόληπτα κριτήρια ή β) παρέχουν σε επιχειρήσεις, µε κριτήρια διαφορετικά των ανωτέρω, νοµικά ή κανονιστικά πλεονεκτήµατα τα οποία επηρεάζουν σηµαντικά την ικανότητα άλλων επιχειρήσεων να παρέχουν την ίδια υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να αναλαµβάνουν την ίδια δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ίδια γεωγραφική περιοχή υπό τους ίδιους ουσιαστικά όρους κγ) «Καθολική υπηρεσία»: το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα νόµο, συγκεκριµένης ποιότητας, το οποίο είναι διαθέσιµο για κάθε χρήστη στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση και, υπό το πρίσµα των ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιµή. xv κδ) «Καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί ή ζητά διαθέσιµη στο κοινό Σελ. 7

8 υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς που δεν εµπίπτουν στο πεδίο της εµπορικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητάς του ή του επαγγέλµατός του. xvi κε) Κατανοµή (µιας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων): Εγγραφή στον πίνακα κατανοµής ζωνών ραδιοσυχνοτήτων µε σκοπό τη χρησιµοποίησή της από µία ή περισσότερες υπηρεσίες γήινης ραδιοεπικοινωνίας ή διαστηµικής ραδιοεπικοινωνίας ή από την υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας µε καθορισµένες προϋποθέσεις. κστ) «Κοινόχρηστο τηλέφωνο»: τηλέφωνο διαθέσιµο στο κοινό εν γένει, για τη χρήση του οποίου µπορεί να απαιτείται χρήση κέρµατος, πιστωτικής, χρεωστικής ή /και προπληρωµένης κάρτας, συµπεριλαµβανοµένων των καρτών που χρησιµοποιούνται. κζ) «Κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: Τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι µεµονωµένοι σταθµοί ραδιοεπικοινωνιών, που χρησιµοποιούνται από τα Υπουργεία, τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Ένοπλες υνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία, το Λιµενικό, το Πυροσβεστικό Σώµα, τις ξένες πρεσβείες και διπλωµατικές αποστολές, που εγκαθίστανται βάσει διµερούς διακρατικής συµφωνίας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. κη) «Μικροκυψέλη»: Η κυψέλη κινητής επικοινωνίας, όπως ορίζεται στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) κθ) «Μη γεωγραφικός αριθµός»: Όποιος αριθµός δεν είναι γεωγραφικός και περιλαµβάνεται στο εθνικό σχέδιο αριθµοδότησης, όπως αριθµοί κινητών τηλεφώνων, αριθµοί ατελούς κλήσης, αριθµοί πρόσθετου τέλους κλπ. xvii λ) «Παροχή δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών»: η σύσταση, η λειτουργία, ο έλεγχος και η διάθεση τέτοιου δικτύου. xviii λα) «Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: η επιχείρηση που συστήνει, λειτουργεί, ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο για ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή που απλώς παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. λβ) «Πρόσβαση»: Η διάθεση ευκολιών ή και υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση βάσει καθορισµένων όρων σε αποκλειστική ή µη βάση, για το σκοπό παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Καλύπτει, µεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και συναφείς ευκολίες, που µπορούν να αφορούν και τη σύνδεση εξοπλισµού δια σταθερών ή µη σταθερών µέσων (περιλαµβάνει συγκεκριµένα την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και σε ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών µέσω τοπικού βρόχου), την πρόσβαση σε υλική υποδοµή (που περιλαµβάνει κτίρια, σωλήνες, και ιστούς), την πρόσβαση σε συναφή συστήµατα λογισµικού (που περιλαµβάνουν την πρόσβαση σε συστήµατα λειτουργικής υποστήριξης), την πρόσβαση σε µετάφραση αριθµών ή σε συστήµατα που παρέχουν ισοδύναµες λειτουργικές δυνατότητες, την πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για περιαγωγή, την πρόσβαση σε συστήµατα υπό όρους πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης, και την πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου. xix λγ) «Σηµείο τερµατισµού δικτύου» (ΣΤ ): το σηµείο, στο οποίο παρέχεται στο συνδροµητή πρόσβαση στο δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στα δίκτυα µεταγωγής ή δροµολόγησης. Το ΣΤ καθορίζεται µέσω ειδικής διεύθυνσης δικτύου, η Σελ. 8

9 οποία µπορεί να συνδέεται µε το όνοµα ή τον αριθµό του συνδροµητή. xx λδ) «Σταθµός ραδιοεπικοινωνιών»: Ένας ή περισσότεροι σταθµοί ή δέκτες ή συνδυασµός ποµπών και δεκτών µετά των πρόσθετων συσκευών που είναι αναγκαίοι σε ορισµένη τοποθεσία για τη διεξαγωγή µιας υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας. λε) «Σταθερή Ασύρµατη Πρόσβαση»: η πρόσβαση του συνδροµητή στο δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών, στην οποία το σηµείο τερµατισµού δικτύου του συνδροµητή και το σηµείο πρόσβασης του δηµοσίου δικτύου επικοινωνιών, είναι σταθερά και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο ραδιοσυχνότητες που έχουν απονεµηθεί για το σκοπό αυτό. λστ) «Συναφείς ευκολίες»: οι εγκαταστάσεις, υποδοµές, τεχνικά µέσα, λογισµικό κλπ., που σχετίζονται µε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και / ή υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και καθιστούν δυνατή και / ή στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών µέσω του εν λόγω δικτύου και / ή υπηρεσίας. Περιλαµβάνουν επίσης συστήµατα υπό όρους πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών προγραµµάτων. xxi λζ) «Συνδροµητής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που έχει συνάψει σύµβαση µε φορέα παροχής διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. xxii λη) «Τελικός χρήστης»: χρήστης που δεν παρέχει δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιµες στο κοινό. xxiii λθ) «Τοπικός βρόχος»: φυσικό κύκλωµα, που συνδέει το σηµείο τερµατισµού του δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδροµητή µε τον κεντρικό κατανεµητή ή µε την αντίστοιχη εγκατάσταση στο σταθερό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. xxiv µ) Υπηρεσία Ασύρµατης ευρυεκποµπής: υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία οι εκποµπές προορίζονται για λήψη από το κοινό. Η υπηρεσία αυτή µπορεί να περιλαµβάνει εκποµπές ήχου, εκποµπές τηλεόρασης ή άλλους τύπους εκποµπής. µα) Υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκποµπής: υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία σήµατα εκπεµπόµενα ή αναµεταβιβαζόµενα από διαστηµικούς σταθµούς προορίζονται για απευθείας λήψη από το κοινό. Στην υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκποµπής ο όρος «απευθείας λήψη» περιλαµβάνει τόσο την ατοµική όσο και τη συλλογική. µβ) «Υπηρεσία τηλεόρασης ευρείας οθόνης»: τηλεοπτική υπηρεσία που αποτελείται, στο σύνολό της ή εν µέρει, από προγράµµατα που έχουν παραχθεί και υποστεί επεξεργασία προκειµένου να παρουσιαστούν σε µορφότυπο ευρείας οθόνης πλήρους ύψους. Μορφότυπος αναφοράς της τηλεοπτικής υπηρεσίας ευρείας οθόνης είναι εκείνος του τύπου 16:9. xxv µγ) «υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας»: Μία υπηρεσία που περιλαµβάνει τη µετάδοση, την εκποµπή και / ή τη λήψη ραδιοκυµάτων για ειδικούς σκοπούς τηλεπικοινωνίας. µδ) «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία και τις τεχνικές διερευνήσεις, που διεξάγονται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα, που ενδιαφέρονται για τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονοµικό ενδιαφέρον. Σελ. 9

10 µε) «Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: Η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν µέρει, στη µεταφορά σηµάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών µετάδοσης σε δίκτυα, που χρησιµοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις. Στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν περιλαµβάνονται υπηρεσίες παροχής ή ελέγχου περιεχοµένου, που µεταδίδεται µέσω δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του π.δ. 39/2001 (Α 28), και που δεν αφορούν, εν όλω ή εν µέρει, τη µεταφορά σηµάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών συνήθως παρέχονται έναντι αµοιβής. xxvi µστ) «Φορέας εκµετάλλευσης»: η επιχείρηση που παρέχει ή της επιτρέπεται να παρέχει δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή µια συναφή ευκολία. xxvii µζ) «Χρήστης»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί ή ζητά διαθέσιµη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών. xxviii Άρθρο 3 Γενικές Αρχές Οι γενικές αρχές, που διέπουν το πλαίσιο ρύθµισης ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι οι εξής : α) Η παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι ελεύθερη και ασκείται σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος νόµου. Περιορισµοί στην παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύνανται να επιβληθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος καθώς και για τη διασφάλιση της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας. xxix β) Η εξασφάλιση σε κάθε επιχείρηση του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εγκατάστασης, επέκτασης, λειτουργίας, ελέγχου και διάθεσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. xxx γ) Η τήρηση των αρχών της ισότητας, της αµεροληψίας, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της προστασίας του ανταγωνισµού και της ελάχιστης στρέβλωσης της αγοράς µεριµνώντας για την κατά το µέτρο του δυνατού τεχνολογική ουδετερότητα των κανονιστικών ρυθµίσεων που επιβάλλουν, ιδίως εκείνων που στοχεύουν στην διασφάλιση αποτελεσµατικού ανταγωνισµού. δ) Η προαγωγή του ανταγωνισµού στην παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών και των υπολοίπων πολιτικών διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος, που, µεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται : i. εξασφαλίζοντας, ότι οι χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων χρηστών, αποκοµίζουν το µέγιστο όφελος σε επίπεδο επιλογών, τιµής και Σελ. 10

11 ποιότητας ii. iii. iv. εξασφαλίζοντας, ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισµός του ανταγωνισµού στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενθαρρύνοντας αποτελεσµατικές επενδύσεις ως προς την υποδοµή και υποστηρίζοντας την τεχνολογική καινοτοµία εξασφαλίζοντας την αποτελεσµατική διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων και των αριθµοδοτικών πόρων και ενθαρρύνοντας την αποτελεσµατική χρήση τους. ε) Η συµβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Ιδίως: i. µεριµνώντας για την άρση τυχόν υφιστάµενων εµποδίων στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συναφών ευκολιών και υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ii. iii. iv. ενθαρρύνοντας τη σύσταση και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων, τη διαλειτουργικότητα πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, καθώς και τη δυνατότητα διατερµατικής διασύνδεσης, διασφαλίζοντας την ισότιµη µεταχείριση κατά την αντιµετώπιση των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπό παρόµοιους όρους και αναπτύσσοντας τη συνεργασία µε τις Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές (ΕΡΑ) των άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά διαφανή τρόπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ώστε να εξασφαλίζονται, η ανάπτυξη µιας συνεπούς κανονιστικής πρακτικής και η συνεπής εφαρµογή του κοινοτικού πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. στ) Η προαγωγή των συµφερόντων των χρηστών, η οποία, µεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται και: i. εξασφαλίζοντας σε όλους του πολίτες πρόσβαση στην καθολική υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, ii. iii. iv. εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου προστασία για τους καταναλωτές κατά τις συναλλαγές τους µε τους προµηθευτές, ιδίως µε την πρόβλεψη απλών και µη δαπανηρών διαδικασιών επίλυσης διαφορών, τις οποίες διενεργεί όργανο ανεξάρτητο από τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµβάλλοντας στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, προάγοντας την παροχή σαφών πληροφοριών, ιδίως απαιτώντας διαφάνεια των τιµολογίων και των όρων χρήσης των δηµόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, v. ανταποκρινόµενη στις ανάγκες συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων, ιδίως των µειονεκτούντων χρηστών και Σελ. 11

12 vi. εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών. Σελ. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρθρο 4 Αρµοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 1. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αποτελεί την Εθνική Αρχή Τηλεπικοινωνιών (ADMINISTRATION), όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στoν Καταστατικό Χάρτη της ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. 2. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Τη χάραξη της πολιτικής του τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την αξιολόγηση και ιεράρχηση της σκοπιµότητας προγραµµάτων επενδύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον εν λόγω τοµέα, σε συνεργασία µε τους κατά περίπτωση τυχόν συναρµόδιους Υπουργούς β) Τη λήψη των απαιτούµενων νοµοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. γ) Τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος. δ) Το συντονισµό, µε τα άλλα Κράτη-Μέλη και την άσκηση των διεθνών σχέσεων της χώρας στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και την εκπροσώπησή της σε διεθνείς Ενώσεις, διεθνείς Οργανισµούς, στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς συναντήσεις, σε συνεργασία µε άλλες Εθνικές Αρχές ή συναρµόδια Υπουργεία, όπου απαιτείται. ε) Τη διαχείριση των θεµάτων των δορυφορικών τροχιών, των τµηµάτων της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων, που έχουν απονεµηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα. στ) Τον καθορισµό, µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., του περιεχοµένου της καθολικής υπηρεσίας και των προϋποθέσεων και διαδικασίας για τον καθορισµό κριτηρίων επιλογής του / των παρόχου / παρόχων αυτής (καθορισµένες επιχειρήσεις). Ο καθορισµός του τρόπου χρηµατοδότησης της Καθολικής Υπηρεσίας γίνεται µε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. xxxi ζ) Την εναρµόνιση της χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων µε τα υπόλοιπα Κράτη- Μέλη της Κοινότητας, σύµφωνα µε την ανάγκη εξασφάλισης της ουσιαστικής και αποτελεσµατικής χρήσης τους. xxxii η) Την ενσωµάτωση στην Ελληνική νοµοθεσία Αποφάσεων και συστάσεων Σελ. 13

14 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) και συστάσεων της ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), µε την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. θ) Την έκδοση, από κοινού µε τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας του Εθνικού Κανονισµού Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), µε βάση τον οποίο κατανέµεται το ραδιοηλεκτρικό φάσµα σε υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών και, κατά περίπτωση, καθορίζονται χρήστες, σε αποκλειστική ή µεριζόµενη βάση, ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων, ή/και καθορίζονται διοικητικοί και τεχνικοί όροι χρήσης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων. ι) Την έκδοση, µετά από σχετική εισήγηση της ΕΕΤΤ, του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης (Ε.Σ.Α), µε την επιφύλαξη περιορισµών που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Ε.Σ.Α διασφαλίζει την παροχή επαρκούς πλήθους αριθµών και σειρών αριθµών, σε όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που παρέχονται στο κοινό. xxxiii ια) Τον καθορισµό, από κοινού µε τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργών, των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά ενσύρµατα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών των οικοδοµών µε την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. ιβ) Την έκδοση Αποφάσεων για τον καθορισµό κάθε τεχνικού θέµατος σχετικού µε την χρήση των ζωνών ή των µεµονωµένων συχνοτήτων για την αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης. ιγ) Την πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων, που τηρείται από την ΕΕΤΤ. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι τήρησης του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίοι, µεταξύ των άλλων, περιλαµβάνουν τον τρόπο και τις διαδικασίες πρόσβασης και εκµετάλλευσής του και από άλλα πρόσωπα ή φορείς καθώς και τον καθορισµό της διαβάθµισης των περιεχοµένων του ως προς το απόρρητο, όπως και τα µέτρα για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των περιεχοµένων αυτών. ιδ) Την ενίσχυση της επιστηµονικής έρευνας και ανάπτυξης στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ιε) Την προώθηση της τυποποίησης σε όλους τους κλάδους των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, την ΕΕΤΤ, τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και άλλους συναφείς φορείς. ιστ) Τον καθορισµό και τη χωροθέτηση πάρκων κεραιών από κοινού µε τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων καθώς και κάθε άλλου συναρµοδίου Υπουργού σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση ανάγκες. Πάρκα κεραιών λειτουργούν µόνο µε προηγούµενη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η µετακίνηση των υφισταµένων κεραιών που ανήκουν σε επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες νόµιµα στο πάρκο κεραιών πραγµατοποιείται εντός τριάντα ηµερών από την ολοκλήρωση του πάρκου κεραιών. Για την συντήρηση του πάρκου κεραιών είναι δυνατόν µε Σελ. 14

15 κοινή Απόφαση του ΥΜΕ και Οικονοµίας και Οικονοµικών να προσδιορίζεται καταβολή ειδικού τέλους. Τα πάρκα κεραιών αφορούν µόνο κεραιοσυστήµατα τα οποία εγκαθίσταται για την παροχή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών υπηρεσιών. Είναι όµως δυνατόν εφόσον το επιθυµούν και άλλοι πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στην έκταση που αυτό δεν περιορίζει την χρήση του πάρκου από τους παρόχους ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών να εγκαθίσταται στα πάρκα κεραιών. ιζ) Τον καθορισµό των θεµάτων ασφάλειας των δηµοσίων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από κοινού µε τους κατά περίπτωση συναρµόδιους Υπουργούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. Άρθρο 5 Επιτροπή Πολιτικής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτείται διαρκής επταµελής συµβουλευτική επιτροπή η οποία παρέχει συµβουλευτική υπηρεσία προς τον Υπουργό Μ-Ε για θέµατα πολιτικής ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην επιτροπή θα συµµετέχει τουλάχιστον ένα στέλεχος από την Γενική Γραµµατεία Επικοινωνιών και τουλάχιστον ένα στέλεχος της ΕΕΤΤ που θα υποδεικνύεται από την ΕΕΤΤ. Η επιτροπή δύναται να προσκαλεί κατά περίπτωση άλλα άτοµα στις συνεδριάσεις της, συµπεριλαµβανοµένων συντελεστών της αγοράς, εκπροσώπων της Ακαδηµαϊκής Κοινότητος, οµάδων χρηστών ή καταναλωτών. Η θητεία των µελών της επιτροπής είναι ετήσια µε δυνατότητα ανανέωσης. Με κοινή Απόφαση του ΥΜΕ και του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η αµοιβή των µελών της ανωτέρω επιτροπής, η οποία δύναται να καταβάλλεται από το αποθεµατικό της ΕΕΤΤ ή τον ειδικό λογαριασµό, που τηρεί το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Εθνική τράπεζα της Ελλάδος. Μέλη του προσωπικού του ΥΜΕ ή της ΕΕΤΤ τα οποία συµµετέχουν στην επιτροπή αµείβονται µόνο σε περίπτωση που η επιτροπή συνεδριάζει σε χρόνο διαφορετικό του χρόνου απασχόλησής τους. Άρθρο 6 Σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, ο έλεγχος, η ρύθµιση και η εποπτεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ασκούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθµιστική Αρχή (NRA) σε θέµατα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών και είχε συσταθεί µε το Ν.2246/94 (ΦΕΚ Α 172). Σελ. 15

16 2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε έδρα την Αθήνα, που απολαµβάνει διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί µε απόφασή της να εγκαθιστά και λειτουργεί γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποιούνται µε µέριµνά της στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. 'Έκθεση πεπραγµένων της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλεται κατ έτος στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και στον Πρόεδρο της Βουλής. Άρθρο 7 Συγκρότηση της Ε.Ε.Τ.Τ Η Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται από εννέα (9) µέλη, εκ των οποίων ένας είναι Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι. Εκ των δύο Αντιπροέδρων, ο ένας είναι αρµόδιος για τον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο άλλος για τον τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. Τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απολαµβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Ως µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. επιλέγονται πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, που απολαµβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής και διακρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση και την επαγγελµατική τους ικανότητα στον τεχνικό, οικονοµικό ή νοµικό τοµέα. Η θητεία του Προέδρου και των µελών της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι τετραετής. εν επιτρέπεται ο διορισµός των µελών της Ε.ΕΤ.Τ. για περισσότερο από δύο (2) συνεχείς θητείες. Ανακαλείται αυτοδικαίως ο διορισµός µέλους, το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος διορίζεται νέο µέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι δηµόσιοι λειτουργοί πλήρους απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δηµόσιου λειτουργήµατος. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιτρέπεται να ασκούν καµία επαγγελµατική δραστηριότητα ή να αναλαµβάνουν άλλα καθήκοντα, αµειβόµενα ή µη στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, µε εξαίρεση διδακτικά καθήκοντα µελών.ε.π., υπό καθεστώς µερικής απασχόλησης. Οι αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων και η αποζηµίωση των υπόλοιπων µελών της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις των µελών της Ε.Ε.Τ.Τ Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. δεσµεύονται από το νόµο, έχουν δε υποχρέωση τηρήσεως των αρχών της αντικειµενικότητας και αµεροληψίας. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούνται στην τήρηση εµπιστευτικότητας εµπορικών πληροφοριών για τέσσερα (4) έτη µετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρηση τους από την Ε.Ε.Τ.Τ. Τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλουν κατ' έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Σελ. 16

17 Πάγου, την προβλεπόµενη από το Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Άρθρο 9 Κωλύµατα και ασυµβίβαστα των µελών της Ε.Ε.Τ.Τ 1. εν δύναται να διοριστεί µέλος της ΕΕΤΤ: α) όποιος έχει καταδικασθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκηµα, που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, ή β) είναι εταίρος, µέτοχος, µέλος διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, σύµβουλος, µελετητής ατοµικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στους τοµείς των ταχυδροµικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφορικής ή της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 2. Στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και στα υπόλοιπα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ, στο προσωπικό της και στο προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών απαγορεύεται ο άµεσος ή έµµεσος προσπορισµός οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ταχυδροµικές επιχειρήσεις ή από τρίτους, που επηρεάζονται άµεσα από τη δραστηριότητά τους. 3. Ειδικότερα εκπίπτει από την ιδιότητα του µέλους της ΕΕΤΤ όποιος, µετά το διορισµό του: α) Καταδικαστεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκηµα, που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. β) Καταστεί εταίρος, µέτοχος, µέλος διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, σύµβουλος, µελετητής ατοµικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στους τοµείς των ταχυδροµικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφορικής ή της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν τα µέλη της ΕΕΤΤ κατέχουν εταιρικά µερίδια ή µετοχές των ανωτέρω επιχειρήσεων, τις οποίες απέκτησαν είτε προ του διορισµού τους µε οποιαδήποτε αιτία, είτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους από κληρονοµική διαδοχή, υποχρεούνται να απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωµάτων συµµετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων, µέχρι το χρόνο λήξης της θητείας τους. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τους συζύγους και τα τέκνα τους. γ ) Προβαίνει σε πράξεις, αναλαµβάνει εργασία ή έργο ή αποκτά άλλη ιδιότητα που, κατά την κρίση της ΕΕΤΤ, δεν συµβιβάζεται µε τα καθήκοντά του ως µέλους Σελ. 17

18 της ΕΕΤΤ 4. Η έκπτωση των µελών της ΕΕΤΤ συνεπεία τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης, σύµφωνα µε το εδ. α της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και η αποδοχή της παραίτησής τους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στη διαπίστωση των υπολοίπων κωλυµάτων και ασυµβιβάστων του παρόντος άρθρου προβαίνει η ΕΕΤΤ χωρίς τη συµµέτοχή του µέλους της, στο πρόσωπο του οποίου ενδέχεται να συντρέχει το ασυµβίβαστο. Η ΕΕΤΤ αποφασίζει ύστερα από ακρόαση του εν λόγω µέλους. Τη διαδικασία κινεί ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών ή ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ µπορεί να προσβάλει ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου το µέλος της ΕΕΤΤ, για το οποίο εκδόθηκε η απόφαση, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ. Άρθρο 10 Πειθαρχική διαδικασία 1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου κινεί ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Πρόεδρο τους Αντιπροέδρους και τα µέλη της Το πειθαρχικό συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό την απαλλαγή ή την παύση του µέλους. 2. Το πειθαρχικό συµβούλιο αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρο, έναν Αρεοπαγίτη και τρεις Καθηγητές Α.Ε.Ι. µε γνωστικό αντικείµενο τις επικοινωνίες και το δίκαιο. Χρέη γραµµατέα του συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος του ΥΜΕ. Ο πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας του συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές. Για τα µέλη του συµβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του ανωτάτου δικαστικού συµβουλίου. Το συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία λαµβάνεται εντός εξήντα ηµερών (60) ηµερών από την θέση σε ισχύ του παρόντος, µε τριετή θητεία. Η αµοιβή του προέδρου, των µελών και του γραµµατέα καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. 3. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών µεριµνά για την εκτέλεση της ποινής, που επιβάλλει το πειθαρχικό συµβούλιο. 4. Κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε την πειθαρχική ευθύνη των µελών της Ε.Ε.Τ.Τ. και την πειθαρχική διαδικασία ρυθµίζεται µε Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Άρθρο 11 Λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ Σελ. 18

19 1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνέρχεται στην έδρα της ή ενδεχοµένως και εκτός αυτής, αν τούτο έχει οριστεί προηγουµένως, τακτικώς µεν τουλάχιστον µια φορά το µήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο αυτής ή από τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεδριάζει νοµίµως, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή ο αρµόδιος για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης (ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ταχυδροµικών υπηρεσιών) Αντιπρόεδρος και τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη, αποφασίζει δε µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη του Προέδρου ή, απουσιάζοντος αυτού, του αρµόδιου Αντιπροέδρου. 2. Τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ανατίθενται στον Πρόεδρο, στα µέλη της ή υπάλληλό της, συγκεκριµένα καθήκοντα διοίκησης ή και διαχείρισης. Οµοίως µπορεί να µεταβιβάζεται στον Πρόεδρο ή σε µέλη της η αρµοδιότητα εκδόσεως ατοµικών διοικητικών πράξεων. Η σχετική αρµοδιότητα µπορεί να ασκείται παράλληλα και από την ολοµέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ. 3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, από τον Πρόεδρό της και όταν αυτός κωλύεται από τον αρµόδιο Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύµατος του τελευταίου, η Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει µε απόφασή της το µέλος, που θα την εκπροσωπεί για συγκεκριµένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών. 4. Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης τα καθορίζει ο Πρόεδρος, η εισήγηση δε επ' αυτών γίνεται από τον Πρόεδρο ή από άλλο µέλος, που το ορίζει ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ, που πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένες, καταχωρούνται σε επίσηµο ιδιαίτερο βιβλίο και µπορούν να ανακοινώνονται δηµοσίως, εκτός αν αφορούν την εθνική άµυνα και την ασφάλεια της χώρας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία, που καλύπτεται από το επαγγελµατικό απόρρητο, και ιδιαίτερα τις πληροφορίες σχετικά µε τις επιχειρήσεις, τις επιχειρηµατικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους τους. Η υποχρέωση αυτή της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν θίγει το δικαίωµά της να προβαίνει σε αποκάλυψη πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Στην περίπτωση αυτή η αποκάλυψη πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας και να συνεκτιµά τα νόµιµα συµφέροντα των επιχειρήσεων για την προστασία του επαγγελµατικού απορρήτου τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται επίσης να δηµοσιεύει πληροφορίες σχετικά µε τους όρους Γενικών Αδειών, ως και δικαιωµάτων χρήσης αριθµών ή ραδιοσυχνοτήτων, που δεν έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα τηρούµενα κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά, καθώς και οι φάκελοι των υποθέσεων, που διεκπεραιώθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Τ., είναι προσιτά στους άµεσα ενδιαφεροµένους, υπό τον περιορισµό του προηγούµενου εδαφίου. Άρθρο 12 Αρµοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ Η Ε.Ε.Τ.Τ.,: α. Ρυθµίζει, κάθε θέµα το οποίο αφορά στον καθορισµό σχετικών αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική επικράτεια και σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού, όπου απαιτείται, προβαίνει στην Σελ. 19

20 ανάλυση της αποτελεσµατικότητας του ανταγωνισµού. Επίσης ρυθµίζει κάθε θέµα, που αφορά στον ορισµό και τις υποχρεώσεις Παρόχων µε Σηµαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές, ενεργώντας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος xxxiv. β) Εποπτεύει και ελέγχει τους παρόχους δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις. γ) Εκδίδει Κώδικες εοντολογίας για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών. δ) Τηρεί αρχείο, που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποτυπώνουν την εικόνα της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Με απόφασή της καθορίζονται οι όροι τήρησης του αρχείου, η συµβατότητά του µε την νοµοθεσία περί προσωπικών δεδοµένων, τα µέτρα για την τήρηση του απορρήτου και οι όροι και οι διαδικασίες προσβασιµότητας του αρχείου. ε) Παρέχει τις υπηρεσίες της για την επίλυση διαφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. xxxv στ) Μεριµνά, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού, για την τήρηση της νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εφαρµόζει τις διατάξεις του Ν.703/77, όπως ισχύει, σε σχέση µε την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιλαµβανοµένης της εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ρώµης σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1/2003/ΕΚ. xxxvi ζ) Συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες µε κάθε δηµόσια αρµόδια αρχή, ιδιαιτέρως δε µε το ΥΜΕ, την Επιτροπή Ανταγωνισµού, το ΕΣΡ, την αρχή Προστασίας εδοµένων, την Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και την Γενική Γραµµατεία Προστασίας του Καταναλωτή για ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος. Σε σχέση µε τις ανταλλασσόµενες πληροφορίες, η αποδέκτρια αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εµπιστευτικότητας µε τη διαβιβάζουσα Αρχή. η) ύναται να διενεργεί ακροάσεις για την διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση, όπου ρητά δίδεται σχετική αρµοδιότητα µε τον παρόντα νόµο. θ) Εκδίδει τον Κανονισµό Ακροάσεων, ο οποίος ρυθµίζει τα θέµατα τα σχετικά µε την διεξαγωγή αυτών σε εφαρµογή των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο ι) Κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις Εθνικές Κανονιστικές Αρχές των άλλων κρατών µελών τα Σχέδια Αποφάσεων που υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και την κοινοτική νοµοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως εκάστοτε ισχύει, και δύναται να υποβάλλει παρατηρήσεις στις κοινοποιήσεις σχεδίων µέτρων των Εθνικών Κανονιστικών Αρχών άλλων κρατών µελών. ια) Συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες Εθνικές Κανονιστικές Αρχές των υπολοίπων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και µε κοινοτικούς διεθνείς φορείς σε θέµατα αρµοδιότητάς της. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Οµάδα των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών. Πέραν των ανωτέρω η ΕΕΤΤ συνεργάζεται µε το ΥΜΕ και παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη σε αυτό για την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς και κοινοτικούς οργανισµούς, όπου αρµόδιο για την εκπροσώπηση της χώρας είναι το ΥΜΕ. ιβ) ιενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηµα του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, δηµόσιες διαβουλεύσεις για θέµατα των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως εκάστοτε ισχύουν. ιγ) Ασκεί κάθε αρµοδιότητα σχετική µε τις Γενικές Άδειες και εκδίδει Κανονισµούς Σελ. 20

21 µε τους οποίους ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα και ιδίως η διαδικασία υποβολής ήλωσης Καταχώρισης, καθορισµός όρων παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, η τροποποίηση των όρων αυτών, η επιβολή τελών και η τροποποίησή τους. ιδ) Τηρεί το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων. Στο Μητρώο έχει πρόσβαση ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. ιε) Τηρεί το Μητρώο Παρόχων ικτύων και Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ιστ) Ζητεί, µε αιτιολογηµένο αίτηµά της και στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, από τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κάθε πληροφορία τεχνικού, οικονοµικού, και νοµικού περιεχοµένου, που απαιτείται για να διασφαλίζεται η συµµόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Ιδίως δύναται να απαιτεί από τις επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Αδείας, ή στις οποίες έχουν εκχωρηθεί ραδιοσυχνότητες ή αριθµοί, την παροχή κάθε πληροφορίας, που απαιτείται για τον έλεγχο συµµόρφωσης µε τους όρους παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας σύµφωνα µε την Γενική Άδεια, ή τα δικαιώµατα χρήσης ή µε τις ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις του άρθρου 42 παρ. 5, 6 και 7 του παρόντος xxxvii ιζ) Καθορίζει τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, για τις οποίες απαιτούνται δικαιώµατα χρήσης, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος. ιη) Χορηγεί, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων βάσει των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για το σκοπό αυτό εκδίδει κανονισµό, ο οποίος ρυθµίζει κάθε σχετικό θέµα και ιδίως την διαδικασία και τις προϋποθέσεις καθορισµού των ραδιοσυχνοτήτων, για τις οποίες απαιτούνται ειδικά ατοµικά δικαιώµατα χρήσης, τους όρους και τις προϋποθέσεις, υπό τους οποίους χορηγούνται τα ατοµικά δικαιώµατα χρήσης, πότε ανακαλείται η απόφαση αυτή, τους όρους χρήσης και εκµετάλλευσης του ατοµικού αυτού δικαιώµατος, περιλαµβανοµένων και των όρων που αφορούν την µεταβίβαση ή εκµίσθωση ή χρήση ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί ή απονεµηθεί ή µέρους τους και την ανάκληση των σχετικών Αποφάσεων. ιθ) Είναι αρµόδια για την διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, των οποίων την ευθύνη έχει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. κ) Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις. Στην κατεύθυνση αυτή η ΕΕΤΤ εγκαθιστά σταθερούς σταθµούς εποπτείας φάσµατος κατά τρόπο, που να ευνοείται η πλέον αποτελεσµατική εποπτεία αυτού, τηρούµενης της αρχής της αναλογικότητας. Με Απόφαση της ΕΕΤΤ εκδίδεται κανονισµός, ο οποίος προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των σταθµών εποπτείας φάσµατος καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εποπτεία του φάσµατος. κα) ιαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης (ΕΣΑ). Εκχωρεί, δεσµεύει, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώµατα χρήσης αριθµών ή οµάδων αριθµών, τηρώντας τις αρχές της αντικειµενικότητας, διαφάνειας και της µη διάκρισης, εποπτεύει την εφαρµογή του και καθορίζει τα τέλη εκχώρησης, δέσµευσης και χρήσης των αριθµών. κβ) Ρυθµίζει επίσης τα θέµατα φορητότητας αριθµών και της επιλογής ή / και προεπιλογής φορέα και ελέγχει την εφαρµογή τους. Προς το σκοπό αυτό εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη. κγ) ιενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την χορήγηση των δικαιωµάτων Σελ. 21

22 χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή και αριθµών. κδ) Ρυθµίζει τα θέµατα ονοµάτων χώρου στο ιαδίκτυο µε κατάληξη «.gr» καθώς και οποιουδήποτε άλλου χώρου ή υπό-χώρου χορηγηθεί στην Ελλάδα. Εκδίδει Κανονισµό µε τον οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα το οποίο αφορά την εκχώρηση των ονοµάτων χώρου στο ιαδίκτυο µε κατάληξη «.gr», τους όρους χρήσης τους, τους λόγους διαγραφής, τους όρους µεταβίβασης, την τήρηση του µητρώου εκχωρούµενων ονοµάτων χώρου, τα τέλη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, την άσκηση εποπτείας για τη χρήση, και κάθε άλλο θέµα το οποίο αφορά την λειτουργία και χρήση των ονοµάτων χώρου στο ιαδίκτυο µε κατάληξη «.gr» Τα ανωτέρω ονόµατα χώρου αποτελούν πόρους του ελληνικού κράτους, οι οποίοι εκχωρούνται αποκλειστικά από την ΕΕΤΤ, µόνο κατά χρήση. Το µητρώο δεδοµένων, που περιέχει κάθε σχετική πληροφορία τηρείται στην ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ έχει τη δυνατότητα, µε διαγωνισµό, για περιορισµένο χρόνο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει την πενταετία, να αναθέτει την τήρηση του Μητρώου σε άλλο πρόσωπο, το οποίο όµως θα ενεργεί σε όνοµα και για λογαριασµό της ΕΕΤΤ. κε) Η ΕΕΤΤ είναι ο αρµόδιος φορέας για θέµατα ονοµάτων χώρου στο ιαδίκτυο, µε κατάληξη «.eu». κστ) Ρυθµίζει µε αποφάσεις της τα θέµατα της ηλεκτρονικής υπογραφής και εποπτεύει τους εµπλεκόµενους µε αυτά φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. κζ) Ρυθµίζει την πρόσβαση και διασύνδεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος εκδίδοντας κανονιστικές πράξεις όπου τούτο απαιτείται. κη) Ασκεί τις αρµοδιότητες σχετικά µε την καθολική υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και µε Κανονιστικές της πράξεις ρυθµίζει κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια και καθορίζει πρόσθετα πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών, πέραν των όσων αναφέρονται στο παράρτηµα VI του παρόντος. κθ) Ρυθµίζει θέµατα προστασίας του καταναλωτή στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκδίδοντας προς τούτο και τυχόν κανονιστικές πράξεις, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Για τα θέµατα αυτά συνεργάζεται µε τη Γενική Γραµµατεία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και διαβουλεύεται µε οργανώσεις καταναλωτών και χρηστών καθώς και φορέων παροχής υπηρεσιών. λ) Τηρεί ιστοσελίδα στην οποία καταχωρεί, κανονιστικά κείµενα, αποφάσεις, εκθέσεις, διαβουλεύσεις και πληροφορίες, που συµβάλλουν στη δηµιουργία ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς, την οποία ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα. λα) Παρέχει προς τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνιών, µε την επιφύλαξη περί επιχειρηµατικού απορρήτου, κάθε πληροφορία, που κατέχει ή µπορεί να ανεύρει, και της ζητείται εγγράφως. λβ) Παρέχει τις υπηρεσίες της για την επίλυση διαφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. λγ) Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθµών στη ξηρά σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η οποία περιλαµβάνει ιδίως την διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών. Από την ως άνω αρµοδιότητα της ΕΕΤΤ εξαιρούνται τα πάρκα κεραιών, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητας του ΥΜΕ. λδ) Εκδίδει Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος ρυθµίζει τα θέµατα εσωτερικής λειτουργίας της ΕΕΤΤ. Σελ. 22

- 1083 - * ΝΟΜΟΙ * Νο.

- 1083 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. - 1083 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3431/13 Α /3.2.2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

[Η διάταξη τίθεται χωρίς τα εδάφια γ και δ, τα οποία καταργήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α 161/2007)]

[Η διάταξη τίθεται χωρίς τα εδάφια γ και δ, τα οποία καταργήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α 161/2007)] ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3431,ΦΕΚ Α 13/3.2.2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 [Η διάταξη τίθεται χωρίς τα εδάφια γ και δ, τα οποία καταργήθηκαν σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και λειτουργία της ΑΔΑΕ

Θεσμικό πλαίσιο και λειτουργία της ΑΔΑΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Θεσμικό πλαίσιο και λειτουργία της ΑΔΑΕ 1. Σύσταση της ΑΔΑΕ Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) συστάθηκε με τον Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 47/Α /27.2.2003), κατ επιταγήν του

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις

Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΣΤ, 6 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» : «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 13 3 Φεβρουαρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3431 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΑΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΑΔΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΑΕ 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. Σύσταση της ΑΔΑΕ Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών συστάθηκε με το Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Θεσµικό πλαίσιο και λειτουργία της Α ΑΕ

Κεφάλαιο. Θεσµικό πλαίσιο και λειτουργία της Α ΑΕ Κεφάλαιο Θεσµικό πλαίσιο και λειτουργία της Α ΑΕ 14 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΑΕ 1. Σύσταση της Α ΑΕ Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) συστάθηκε με τον Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 13 3 Φεβρουαρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3431 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 112(I)/2004 30 Απριλίου 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Νόµος 112(I)/2004 30 Απριλίου 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Νόµος 112(I)/2004 30 Απριλίου 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 2 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κριτήρια προς χρήση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά την εκτίμηση της κοινής δεσπόζουσας θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2. Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 11-09-2014 ΑΠ. 732/11 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Ορισμός Μελών της Ομάδας Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ο.Π.Π.Ε.) του Αναδόχου για το έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις

Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις Το άρθρο 1 του ν. 321 3/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Αρθρο 1 Υπόχρεοι σε δήλωση 1. ήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Μαρούσι, 23-11-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 236/79 AΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Έχοντας υπόψη : α. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ του

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2131 Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.04.10 21:51:43 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 565/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013

ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013 ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013 ΦΕΚ 267/Α /3.12.2007 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Μαρούσι, 18/12/2014 Α.Π.: 743/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Θέσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων των συµµετεχόντων στη ηµόσια ιαβούλευση επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 82 10 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4070 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Σύσταση Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Η Α.Δ.Α.Ε. συστάθηκε με το Ν. 3115/2003, κατ επιταγή της

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή υπό την επωνυµία «Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» (Α.Ε.Π.Ε.), µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα