, και

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "30.6.2007, 1.7.2007 30.6.2008 και 1.7.2008 30.6.2009...69 31.12.2009...85...104"

Transcript

1 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΩΣ ,00 ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2,00 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΕΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΗΤΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 10%, ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΣΤΟ Ι ΡΥΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 2725/1999. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΗΤΟΙ , ΘΑ ΙΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ 2,23 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρία Επιχειρηµατική δραστηριότητα και Σύντοµο Ιστορικό ιοίκηση Μέτοχοι Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Συνοπτικά στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου Προθέσεις βασικών µετόχων Σηµαντικότεροι Κίνδυνοι ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα και τον κλάδο Κίνδυνοι που σχετίζονται µε το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη µετοχή ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρίας Νοµικός Έλεγχος ικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες Έκτακτος Λογιστικός και Οικονοµικός Έλεγχος Τακτικός Έλεγχος Έγγραφα στη διάθεση του Κοινού Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρίας Πληροφορίες για την Εταιρία Σύντοµο ιστορικό Αντικείµενο ραστηριότητας Ανάλυση Εσόδων Πολιτική Μάρκετινγκ και Εµπορική Ανάπτυξη Συµβάσεις Συµβάσεις µε Πελάτες Συµβάσεις µε προµηθευτές Συµβάσεις Αθλητικού τµήµατος Συµβάσεις µε Τράπεζες Άδειες Λειτουργίας Σήµατα Επενδύσεις Πληροφορίες για τις Τάσεις και Προοπτικές της Εταιρίας Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγκαταστάσεις Ιδιόκτητα ακίνητα Κτιριακές εγκαταστάσεις Ενοικιαζόµενα ακίνητα Κτιριακές εγκαταστάσεις Μηχανήµατα Μεταφορικά µέσα και Λοιπός εξοπλισµός

3 3.7.4 Ασφαλιστικές καλύψεις Εγγυήσεις Εµπράγµατες Ασφάλειες Περιβαλλοντικές Άδειες Οργανωτική ιάρθρωση Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις Υποχρεώσεις, τη Χρηµατοοικονοµική Θέση και τα Αποτελέσµατα της Εταιρίας για τις χρήσεις , και Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων Ανάλυση αναµορφώσεων Ιδίων Κεφαλαίων και των Αποτελεσµάτων Χρήσεως για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου Πληροφορίες για τα Κεφάλαια της Εταιρίας την Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις Υποχρεώσεις, τη Χρηµατοοικονοµική Θέση και τα Αποτελέσµατα της Εταιρίας για την περίοδο Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων Ανάλυση αναµορφώσεων Ιδίων Κεφαλαίων και των Αποτελεσµάτων Περιόδου για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου Πληροφορίες για τα Κεφάλαια της Εταιρίας την Κεφαλαιακή διάρθρωση και συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος την ήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη Αµοιβές µελών διοικητικού συµβουλίου χρήσεων Σηµαντικές αλλαγές στη χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Εταιρίας Μερισµατική πολιτική ιοικητικά, ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτατα ιευθυντικά Στελέχη ιοικητικό Συµβούλιο και Ανώτατα ιευθυντικά Στελέχη Τρόπος λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου Εταιρική ιακυβέρνηση Συγκρούσεις συµφερόντων στο επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων καθώς και των ανώτερων διοικητικών στελεχών ηλώσεις µελών ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων καθώς και Ανώτερων ιευθυντικών Στελεχών Αµοιβές και οφέλη Οργανόγραµµα Προσωπικό Μέτοχοι Πρόσθετες Πληροφορίες

4 Μετοχικό Κεφάλαιο Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρίας Προθέσεις βασικών µετόχων Μείωση διασποράς Αραίωση (Dilution) Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Ενδεχόµενη Νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Σύµβουλος Έκδοσης απάνες έκδοσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενηµερωτικό δελτίο αφορά στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», (εφεξής: «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» ή «η Εταιρία» ή «η Εκδότρια»), µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου και περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την Εταιρία, τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της καθώς και των παραγόντων κινδύνου. Συνεπώς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για επένδυση σε κινητές αξίες της Εταιρίας στην εξέταση του Ενηµερωτικού δελτίου ως σύνολο. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό δελτίο ασκείται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίηση του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. 1.1 Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρία Επιχειρηµατική δραστηριότητα και Σύντοµο Ιστορικό Η Εταιρία µε την επωνυµία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και µε τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», ιδρύθηκε το 1979 (ΦΕΚ 2714/ ) και, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού, λήγει την 30η Ιουλίου του έτους 2079, µε δυνατότητα παράτασης της διάρκειάς της, µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και τροποποίηση του σχετικού άρθρου. Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό 99124/06/Β/86/40. Έδρα της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της ορίσθηκε ο ήµος Πειραιά και ειδικότερα τα γραφεία της βρίσκονται στην Πλατεία Αλεξάνδρας, Πειραιάς, τηλ Η «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» ανήκει στον κλάδο των επαγγελµατικών οµάδων ποδοσφαίρου και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιριών» και το Ν 2725/1999 «Ερασιτεχνικός Επαγγελµατικός Αθλητισµός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 121/ ). Σκοπός της Eταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της, είναι: 1.- Η δηµιουργία, η οργάνωση και η διοίκηση επαγγελµατικής αθλητικής οµάδας ποδοσφαίρου ανδρών. 2.- Η οργάνωση επισήµων ή φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελµατικού χαρακτήρα της οµάδας αυτής και η συµµετοχή της σε κάθε είδους αγώνες. 3.- Η οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν στο άθληµα του ποδοσφαίρου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου και της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας. 4.- Η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεµάτων αφορούν στη δραστηριότητά της αυτή. 5

6 Σύµφωνα µε ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ -03) η Εταιρία εµπίπτει στην κατηγορία «Άλλες Αθλητικές δραστηριότητες». Σηµειώνεται ότι ο Καταστατικός σκοπός της Εταιρίας δεν έχει τροποποιηθεί από ιδρύσεώς της. Επίσης, οι µετοχές της Eταιρίας δεν είναι εισηγµένες και ως εκ τούτου δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά αξιών. Η Εταιρία αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το Καταστατικό, τους κανονισµούς και τις αποφάσεις των υπερκείµενων Αρχών που αφορούν αγωνιστικά θέµατα καθώς και των λοιπών αρµόδιων Αρχών ή οργάνων. Σύντοµο Ιστορικό Ίδρυση Την 10η Μαρτίου 1925 αποφασίστηκε η ίδρυση της οµάδας, αρχικά µε το όνοµα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» και στη συνέχεια «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». Κόκκινο και λευκό ορίστηκαν τα χρώµατα της οµάδας και σήµα ο αφνοστεφανωµένος Έφηβος. Η ανώνυµη εταιρία ιδρύθηκε το 1979 (ΦΕΚ 2714/ ) µε την επωνυµία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και µε τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ». Γήπεδο Η οµάδα αγωνίζεται στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης Ε.Ο.Ε.», το οποίο το 2004 κατασκευάστηκε εξ αρχής και είναι το πλέον σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου που λειτουργεί σήµερα στη χώρα µας, σύµφωνο µε όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Η διεύθυνση του γηπέδου είναι Καραολή ηµητρίου & Σοφιανοπούλου, Πειραιάς. Οι προπονητικές εγκαταστάσεις της οµάδας βρίσκονται στο ήµο Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Αττικής (Λεγάκη 9-11, , Αγ. Ι. Ρέντης). Κατασκευάστηκαν το 2004, στο χώρο όπου υπήρχαν οι παλιές εγκαταστάσεις του συλλόγου και διαθέτουν όλες τις υποδοµές που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκληρωµένη προετοιµασία της οµάδας. Μουσείο Η ιστορία του συλλόγου και της οµάδας είναι αποτυπωµένη στα εκθέµατα του Μουσείου της, το οποίο ιδρύθηκε στις 14 Μαΐου 2006, και έδωσε στον κόσµο και στους φιλάθλους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο παρελθόν της οµάδας. Το Μουσείο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Μέτοχοι Από το 1993 βασικός µέτοχος και Πρόεδρος του.σ. της εταιρίας είναι ο κος Σωκράτης Π. Κόκκαλης, ο οποίος, µε τις επενδύσεις που πραγµατοποίησε τόσο σε έµψυχο υλικό (ποδοσφαιριστές, προπονητές κλπ) όσο και σε εγκαταστάσεις (γήπεδα, υποδοµές κλπ) οδήγησε την οµάδα στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου έχοντας κατακτήσει τα περισσότερα έπαθλα από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ποδοσφαιρική οµάδα. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ , εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των δρχ , µε έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ εκάστης, όπως πιστοποίησε το.σ. στη συνεδρίαση της Η µερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Στην εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συµµετείχε µεγάλος αριθµός φιλάθλων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ µε αποτέλεσµα να γίνει η πρώτη πολυµετοχική οµάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, µε αριθµό µετόχων που ανέρχεται σε 5.465, γεγονός που φανερώνει το ενδιαφέρον και την αγάπη του κόσµου για την οµάδα. 6

7 1.1.2 ιοίκηση Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας απαρτίζεται από 14 µέλη, εξελέγη από την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της , συγκροτήθηκε σε σώµα µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και έχει ως ακολούθως: Ονοµατεπώνυµο Θέση στο.σ. Επαγγελµατική Ιδιότητα Σωκράτης Κόκκαλης Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Επιχειρηµατίας Γεώργιος Λούβαρης Αντιπρόεδρος Ιδιωτικός Υπάλληλος Πέτρος Κόκκαλης Αντιπρόεδρος Επιχειρηµατίας Σάββας Θεοδωρίδης Αντιπρόεδρος Φαρµακοποιός Λεωνίδας Θεοδωρακάκης Σύµβουλος Συνταξιούχος Κωνσταντίνος Μπαρµπής Σύµβουλος Συνταξιούχος Συγγραφέας Αιµίλιος Παπαθανασίου Σύµβουλος Έµπορος Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης Σύµβουλος Επιχειρηµατίας Ιωάννης Συγγελίδης Σύµβουλος Επιχειρηµατίας Ιωάννης Χρυσικόπουλος Σύµβουλος Ιδιωτικός Υπάλληλος Σωκράτης Σ. Κόκκαλης Σύµβουλος Ιδιωτικός Υπάλληλος ηµήτριος Θεοδωρίδης Σύµβουλος Ιδιωτικός Υπάλληλος Μιχάλης Κουντούρης Σύµβουλος Επιχειρηµατίας Αναστάσιος Τσούφης Σύµβουλος ικηγόρος Η διεύθυνση των µελών του.σ. είναι η διεύθυνση της Εταιρίας, Πλατεία Αλεξάνδρας, Πειραιάς. Η θητεία των µελών του ως άνω ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής και λήγει την Μέτοχοι Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας σε ποσοστό άνω του 5% σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της , ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των µετόχων της είναι η ακόλουθη: Μέτοχος Μετοχές ικαιώµατα Ψήφου % Σωκράτης Π. Κόκκαλης ,3% ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π ,0% Λοιποί µέτοχοι ,7% Σύνολο ,0% 1.2 Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της περιόδου και προέρχονται από τις επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο , οι οποίες συντάχθηκαν για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.: 18731) και Ιωάννη Παπουτσή (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.: 14361) της εταιρίας BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. και εγκρίθηκαν µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου αυτής. 7

8 Ποσά σε '000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Κύκλος εργασιών Μείον: Έξοδα ποδοσφαιρικού τµήµατος Μικτά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµετάλλευσης (6.907) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο (2.445) Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (3.840) (4.288) Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµεταλλεύσεως (6.286) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) (581) (721) Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως (6.866) Έκτακτα αποτελέσµατα (5.216) (9.606) Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες) (12.082) 155 Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος (15.540) (15.734) Κέρδη / (Ζηµιές) προ Φόρων (12.082) 155 Φόρος εισοδήµατος - - Καθαρά Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από Φόρους (12.082) 155 Πηγή: Επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη και Ιωάννη Παπουτσή. Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Στον κύκλο εργασιών της Εταιρίας περιλαµβάνονται τα έσοδα από εισιτήρια αγώνων, έσοδα από τηλεοπτικές µεταδόσεις, έσοδα από την παραχώρηση ποδοσφαιριστών και έσοδα από τη συµµετοχή της οµάδας στη διοργάνωση του Champions League. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά την περίοδο ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση κατά 74% από τη µια περίοδο στην άλλη οφείλεται στην καλή πορεία που είχε η οµάδα κατά το πρώτο εξάµηνο στην Ευρωπαϊκή διοργάνωση του Champions League που είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση των εσόδων από την UEFA. Πιο συγκεκριµένα τα έσοδα από την UEFA για τη συµµετοχή της οµάδας στο Champions League για την περίοδο , ανήλθαν σε χιλ. Λόγω των ανωτέρω το µεικτό περιθώριο επί του κύκλου εργασιών ήταν θετικό, ήτοι 34,8% έναντι αρνητικού περιθωρίου την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών διαµορφώθηκαν σε 10,2% την περίοδο έναντι 15,8% την περίοδο Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους ήταν µειωµένο την περίοδο έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών. Τα έκτακτα αποτελέσµατα της Εταιρίας κατά την περίοδο διαµορφώθηκαν σε ζηµιές ύψους χιλ. έναντι ζηµιών ύψους χιλ. την περίοδο Σηµειώνεται ότι η µεταβλητότητα που παρουσιάζουν τα έκτακτα αποτελέσµατα οφείλεται κυρίως στην εκκαθάριση των συµβολαίων των αποχωρησάντων παικτών και σε συναλλαγµατικές διαφορές. 8

9 Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, τα αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρίας, διαµορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 155 χιλ. έναντι ζηµιών ύψους χιλ. την περίοδο ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ποσά σε ' ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα εγκατάστασης (αναπόσβεστη αξία) 8 5 Πάγιο ενεργητικό Κυκλοφορούν ενεργητικό Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια (13.105) (16.746) Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Υποχρεώσεις Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Πηγή: Επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη και Ιωάννη Παπουτσή. Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Το σύνολο του παγίου ενεργητικού της Εταιρίας την ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την Η αύξηση του παγίου ενεργητικού κατά την εξεταζόµενη περίοδο οφείλεται στην αύξηση του υπολοίπου του λογαριασµού «ασώµατες ακινητοποιήσεις» και ειδικότερα στην αύξηση του κόστους απόκτησης ποδοσφαιριστών, λόγω νέων συµβολαίων. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της Εταιρίας την ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την Βάσει των ανωτέρω, το σύνολο του ενεργητικού της Εταιρίας την διαµορφώθηκε σε χιλ. έναντι χιλ. την Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν αρνητικά και διαµορφώθηκαν σε χιλ. την , έναντι χιλ. την Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο διαµορφώθηκαν σε χιλ. την έναντι χιλ. την Η εν λόγω αύξηση οφείλεται αφενός στην αύξηση των βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας και αφετέρου στην αύξηση του υπολοίπου του λογαριασµού «Προµηθευτές». 9

10 Ποσά σε '000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ταµιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (44.315) (37.728) Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Πηγή: Επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη και Ιωάννη Παπουτσή. Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Οι λειτουργικές ταµειακές ροές της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν θετικές και διαµορφώθηκαν σε χιλ. την περίοδο έναντι χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στις εν λόγω ροές περιλαµβάνεται και µέρος των εσόδων από τη συµµετοχή της οµάδας στους οµίλους του Champions League. Οι ροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν αρνητικές και διαµορφώθηκαν σε χιλ. την περίοδο έναντι χιλ. την περίοδο Οι εν λόγω ροές περιλαµβάνουν τις αγορές από την Εταιρία νέων ποδοσφαιριστών καθώς επίσης και την παραχώρηση παικτών σε άλλες οµάδες. Οι ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν θετικές και διαµορφώθηκαν σε χιλ. την περίοδο έναντι χιλ. την περίοδο Οι εν λόγω ροές ακολουθούν αυξητική τάση κατά την εξεταζόµενη περίοδο λόγω αφενός της είσπραξης από την Εταιρία µέρους των κεφαλαίων που προορίζονται για την παρούσα αύξηση κεφαλαίου και αφετέρου στην αύξηση των µελλοντικών δόσεων των συµβολαίων των ποδοσφαιριστών. 10

11 Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των χρήσεων , και προέρχονται από τις επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, οι οποίες συντάχθηκαν για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.: 18731) και Ιωάννη Παπουτσή (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.: 14361) της εταιρίας BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. και εγκρίθηκαν µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου αυτής.. Ποσά σε '000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Κύκλος εργασιών Μείον: Έξοδα ποδοσφαιρικού τµήµατος Μικτά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµετάλλευσης (4.165) (1.377) (12.975) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο (11.762) Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (4.237) (6.483) (7.369) Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµεταλλεύσεως (19.132) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) (892) (871) (1.428) Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως (20.559) Έκτακτα αποτελέσµατα 337 (4.980) (7.216) Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες) (27.776) Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος (16.907) (24.775) (31.581) Κέρδη / (Ζηµιές) προ Φόρων (27.776) Φόρος εισοδήµατος - (588) - Καθαρά Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από Φόρους (27.776) Πηγή: Επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων , και , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη και Ιωάννη Παπουτσή. Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Στον κύκλο εργασιών της Εταιρίας περιλαµβάνονται τα έσοδα από εισιτήρια αγώνων, έσοδα από τηλεοπτικές µεταδόσεις και έσοδα από την παραχώρηση ποδοσφαιριστών. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά τη χρήση ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. τη χρήση και χιλ. τη χρήση Η µείωση κατά 6,1% τη χρήση έναντι της χρήσης οφείλεται στα µειωµένα έσοδα από παραχώρηση ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό, τα οποία διαφέρουν από χρήση σε χρήση λόγω της διαφορετικής αξίας των ποδοσφαιριστών που παραχωρούνται. Η αύξηση που παρατηρείται κατά 46,79% τη χρήση σε σχέση µε τη χρήση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από παραχώρηση ποδοσφαιριστών και κυρίως στο αντίτιµο που δόθηκε από την ουκρανική FC SHAKHTAR για τη µεταγραφή του ποδοσφαιριστή Castillo. Η αύξηση των εξόδων ποδοσφαιρικού τµήµατος κατά την εξεταζόµενη περίοδο οφείλεται στις αυξηµένες αµοιβές των ποδοσφαιριστών σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια λόγω σηµαντικών επενδύσεων της Εταιρίας σε µεταγραφές νέων ποδοσφαιριστών καθώς και στις αυξηµένες αποσβέσεις του άµεσου κόστους µεταγραφής και της αξίας των συµβολαίων των παικτών. Λόγω των ανωτέρω το µεικτό περιθώριο επί του Κύκλου εργασιών είναι αρνητικό καθόλη την εξεταζόµενη περίοδο. Στα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης περιλαµβάνονται τα έσοδα της Εταιρίας από τη συµµετοχή της οµάδας στους οµίλους του Champions League, έσοδα από χορηγούς, έσοδα ΕΠΟ (συµµετοχή στο κύπελλο Ελλάδος), έσοδα ΟΠΑΠ (δικαιώµατα ΠΡΟΠΟ), και διάφορα έσοδα παροχής υπηρεσιών (Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Σήµατος, κ.λπ). Κατά τη χρήση τα εν λόγω έσοδα µειώθηκαν 11

12 κατά 93,9% σε σχέση µε τη χρήση λόγω της αποτυχίας της οµάδας να προκριθεί στους οµίλους του Champions League και ως εκ τούτου την απώλεια εσόδων από την UEFA. Αντίθετα, τα έσοδα την UEFA ήταν αυξηµένα κατά τις χρήσεις και σε σχέση µε την τελευταία χρήση λόγω της επιτυχίας της οµάδας του Ολυµπιακού να προκριθεί στους οµίλους του Champions League. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών διαµορφώθηκαν σε 17,4% τη χρήση έναντι 14,3% τη χρήση και 13,7% τη χρήση Τα εν λόγω έξοδα παρουσιάζουν ανοδική τάση λόγω του αυξηµένου κόστους σε δαπάνες διαφήµισης, εξεύρεσης χορηγών και διαχείρισης εισιτηρίων (ticketing). Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα (χρηµατοοικονοµικό κόστος πιστωτικούς τόκους) ακολουθούν αυξητική τάση λόγω της αύξησης του δανεισµού της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο από χιλ. τη χρήση σε χιλ. τη χρήση και χιλ. τη χρήση Τα έκτακτα αποτελέσµατα της Εταιρίας κατά τη χρήση διαµορφώθηκαν σε ζηµιές ύψους χιλ. έναντι ζηµιών ύψους χιλ. τη χρήση και κερδών ύψους 337 χιλ. τη χρήση Σηµειώνεται ότι η µεταβλητότητα που παρουσιάζουν τα έκτακτα αποτελέσµατα στην τριετία οφείλεται κυρίως στην εκκαθάριση των συµβολαίων των αποχωρησάντων παικτών και σε συναλλαγµατικές διαφορές. Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, τα αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρίας, διαµορφώθηκαν σε ζηµιές ύψους χιλ. έναντι κερδών ύψους χιλ. τη χρήση και κερδών ύψους χιλ. τη χρήση ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ποσά σε ' ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα εγκατάστασης (αναπόσβεστη αξία) Πάγιο ενεργητικό Κυκλοφορούν ενεργητικό Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια (12.101) (4.023) (28.778) Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Υποχρεώσεις Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Πηγή: Επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων , και , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη και Ιωάννη Παπουτσή. Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Το σύνολο του παγίου ενεργητικού της Εταιρίας την ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την και χιλ. την Η αύξηση του παγίου ενεργητικού κατά την εξεταζόµενη περίοδο οφείλεται στην αύξηση του υπολοίπου του λογαριασµού «ασώµατες ακινητοποιήσεις» και ειδικότερα στην αύξηση του κόστους απόκτησης ποδοσφαιριστών, λόγω νέων συµβολαίων. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της Εταιρίας την ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την και χιλ. την Η αύξηση του υπολοίπου του εν λόγω λογαριασµού από χρήση σε χρήση είναι συγκυριακή και οφείλεται κυρίως σε απαιτήσεις από πελάτες λόγω πώλησης ποδοσφαιριστών µε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες πληρωµής προς την Εταιρία και χορηγίες. 12

13 Βάσει των ανωτέρω, το σύνολο του ενεργητικού της Εταιρίας την διαµορφώθηκε σε χιλ. έναντι χιλ. την και χιλ. την Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν αρνητικά και διαµορφώθηκαν σε χιλ. την , έναντι χιλ. την και χιλ. την Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο ακολουθούν αυξητική τάση και διαµορφώθηκαν σε χιλ. την έναντι χιλ. την και χιλ. την Η εν λόγω αύξηση οφείλεται αφενός στην αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας και αφετέρου στην αύξηση των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, οι οποίες αφορούν µελλοντικές δόσεις συµβολαίων ποδοσφαιριστών. Ποσά σε '000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (26.817) (53.921) (51.267) Ταµειακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Πηγή: Επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων , και , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη και Ιωάννη Παπουτσή. Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Οι λειτουργικές ταµειακές ροές της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν θετικές και διαµορφώθηκαν σε χιλ. τη χρήση έναντι χιλ. τη χρήση και χιλ. τη χρήση Στις εν λόγω ροές περιλαµβάνονται και έσοδα από τη συµµετοχή της οµάδας στους οµίλους του Champions League. Οι ροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν αρνητικές και διαµορφώθηκαν σε χιλ. τη χρήση έναντι χιλ. τη χρήση και χιλ. τη χρήση Οι εν λόγω ροές είναι ιδιαίτερα αυξηµένες λόγω των υψηλών επενδύσεων της Εταιρίας για την αγορά των δικαιωµάτων ποδοσφαιριστών. Οι ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν θετικές και διαµορφώθηκαν σε χιλ. τη χρήση έναντι χιλ. τη χρήση και χιλ. τη χρήση Οι εν λόγω ροές ακολουθούν αυξητική τάση λόγω αφενός της αύξησης του δανεισµού και αφετέρου στην αύξηση των µελλοντικών δόσεων των συµβολαίων των ποδοσφαιριστών. 13

14 1.3 Συνοπτικά στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, της αποφάσισε οµόφωνα την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µέχρι του ποσού των ,00 (είκοσι έξι εκατοµµύρια ευρώ), προκειµένου να βελτιωθεί η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρίας και να αυξηθεί η καθαρή της θέση. Όσον αφορά στους όρους της, η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα γίνει µε την έκδοση συνολικά νέων ονοµαστικών, µετά ψήφου, µετοχών, µε ονοµαστική αξία 2,00 η κάθε µία. Οι νέες µετοχές θα διατεθούν σε παλαιούς (αποφασίσθηκε η µη κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων) και σε νέους µετόχους στην τιµή των 2,23 η κάθε µία, προκειµένου να περιέλθει στο Σωµατείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. το δικαιούµενο ποσοστό 10%, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του αθλητικού νόµου 2725/99. Συνοπτικά, οι όροι της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με δηµόσια προσφορά σε παλαιούς και νέους µετόχους χωρίς κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης Ιδρυτικό Αθλητικό Σωµατείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ονοµαστική Αξία Μετοχής 2,00 ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 2,23 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΥΠΟ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σηµειώνεται ότι το επιπλέον ποσό των ,00 που θα καταβληθεί από τους νέους και τους παλαιούς µετόχους, λόγω στρογγυλοποίησης της τιµής διάθεσης κάθε µετοχής, θα πιστωθεί στις µερίδες των µετόχων που το κατέβαλαν µε την ένδειξη «έναντι αύξησης µετοχικού κεφαλαίου» και θα κεφαλαιοποιηθεί σε επόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 1.4 Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου Τα αντληθέντα κεφάλαια από την παρούσα αύξηση προορίζονται αφενός να ενισχύσουν τη ρευστότητα της Εταιρίας και αφετέρου να διευρύνουν την µετοχική της βάση. Ειδικότερα, τα αντληθέντα κεφάλαια από την παρούσα αύξηση (µετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης) θα καλύψουν λειτουργικές ανάγκες, οι οποίες αφορούν στην ενίσχυση της οµάδας ποδοσφαίρου, την ανάπτυξη τµηµάτων νέων υποδοµών (ακαδηµίες), την συντήρηση των τεχνικών υποδοµών της Εταιρίας, την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων προς τρίτους και το Ελληνικό ηµόσιο, και λοιπές λειτουργικές ανάγκες της Εταιρίας. Επισηµαίνεται ότι, όπως πιστοποιείται κατωτέρω από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, µέχρι σήµερα έχει καταβληθεί,, για την παρούσα αύξηση κεφαλαίου το συνολικό ποσό των ,01, ήτοι 99,6% επί του συνόλου της προσφοράς, στην Εταιρία από τον βασικό της µέτοχο κ. Σωκράτη Κόκκαλη, καθώς επίσης και άλλα τρία (3) φυσικά πρόσωπα και ένα (1) νοµικό πρόσωπο (βλ. επίσης ενότητα 1.5). Το εν λόγω ποσό έχει διατεθεί ως ακολούθως: 14

15 Προορισµός των υπό άντληση κεφαλαίων Ποσοστό εσόδων (%) Ενίσχυση ποδοσφαιρικής οµάδας 50 Ανάπτυξη ακαδηµιών 8,5 Κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων προς ποδοσφαιριστές και λοιπές λειτουργικές ανάγκες 40 απάνες έκδοσης 1,5 Σύνολο 100 Το υπολειπόµενο ποσό µέχρι τα 26 εκατ. θα διατεθεί αναλογικά σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα. Η Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεσµεύεται να ενηµερώνει την Ετήσια τακτική γενική Συνέλευση των µετόχων σχετικά µε την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. 1.5 Προθέσεις βασικών µετόχων Μέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου οι κάτωθι επενδυτές έχουν ασκήσει δικαιώµατα προτίµησης µε σκοπό να συµµετάσχουν στην εν λόγω αύξηση κεφαλαίου και ως εκ τούτου έχουν καταθέσει αντίστοιχα ποσά στους ειδικούς λογαριασµούς που έχουν ανοιχθεί γι αυτόν τον σκοπό στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και την ALPHA BANK (βλ. ενότητα 4.1): Ονοµατεπώνυµο επενδυτή Ποσό συµµετοχής σε Αριθµός µετοχών που τους αναλογεί Σωκράτης Κόκκαλης , RED LAND Α.Ε. *, ** , Μιχάλης Κυριακίδης * , Σταµατίνα Μαρµαρά * , ηµήτρης Σµύρνης 44,60 20 Σύνολο , * Συµµετοχή µε µερική παραίτηση των δικαιωµάτων προτίµησης από τον βασικό µέτοχο κ. Σωκράτη Κόκκαλη. ** H REDLAND A.E. είναι αποκλειστικών συµφερόντων του κ. Λαυρέντιου Λαυρεντιάδη. 1.6 Σηµαντικότεροι Κίνδυνοι Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρίας, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται καθώς και την µετοχή της Εταιρίας. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα και τον κλάδο Ανταγωνιστικό και αβέβαιο επιχειρηµατικό περιβάλλον Κίνδυνος µείωσης αξίας ποδοσφαιριστών Ασφαλιστικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνοι από ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Η Εταιρία είναι εκτεθειµένη σε υψηλότερα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στην περίπτωση αύξησης των επιτοκίων Πιθανότητα εφαρµογής των διατάξεων του αρ. 48 του Κ.Ν. 2190/1920 Ο βασικός µέτοχος της Εταιρίας αναµένεται να συνεχίσει να κατέχει σηµαντικό ποσοστό στο µετοχικό της κεφάλαιο Εξάρτηση από διευθυντικά στελέχη 15

16 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο Εκκρεµείς δικαστικές διαµάχες Αλλαγή του νοµικού και θεσµικού πλαισίου Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη µετοχή Οι µετοχές της Εταιρίας δεν διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακή αγορά Ενδεχοµένως στο µέλλον να απαιτηθεί νέα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου Η Εταιρία δεν µπορεί να βεβαιώσει ότι θα καταβάλει µέρισµα στο µέλλον 16

17 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Η επένδυση στις µετοχές της Εταιρίας υπόκειται σε µια σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε µετοχές της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται ακολούθως, η Εταιρία, η χρηµατοοικονοµική της θέση ή/και τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί απαξίωση των µετοχών της Εταιρίας, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες, που περιγράφονται ακολούθως, µπορεί να µην είναι οι µόνοι που, ενδεχοµένως, να αντιµετωπίσει η Εταιρία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της Εταιρίας. Σηµειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς. Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρίας, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται καθώς και την µετοχή της Εταιρίας. 2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα και τον κλάδο Ανταγωνιστικό και αβέβαιο επιχειρηµατικό περιβάλλον Το περιβάλλον που δραστηριοποιείται η Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (διασυλλογικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη) είναι έντονα ανταγωνιστικό. Ο χώρος του αθλητισµού εξαρτάται πολλές φορές από τυχαία και αβέβαια γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχο της Εταιρίας. Ο σύλλογος διεξάγει πρωταθλητισµό σε υψηλό επίπεδο διεθνώς µε αποτέλεσµα µια αποτυχηµένη αγωνιστικά πορεία να έχει αρνητική επίδραση στα οικονοµικά αποτελέσµατα και στη δραστηριότητα της Εταιρίας. Ειδικότερα, στις χρονιές που η οµάδα δεν επιτυγχάνει τη συµµετοχή της στους οµίλους του Champions league υπάρχει σοβαρή επίπτωση στα αποτελέσµατα της Εταιρίας λόγω σηµαντικής απώλειας εσόδων από την UEFA. Κίνδυνος µείωσης αξίας ποδοσφαιριστών Η Εταιρία έχει µερικά µεγάλα συµβόλαια µε ποδοσφαιριστές, των οποίων η αξία δύναται να µειωθεί σηµαντικά κάτω από το κόστος απόκτησης τους λόγω παραγόντων όπως κυρίως οι τραυµατισµοί και η µη συµµετοχή τους στην οµάδα λόγω κακής απόδοσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να επηρεαστεί σηµαντικά η αξία ενός ποδοσφαιριστή και ως εκ τούτου να έχει επίδραση στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας. Ασφαλιστικός κίνδυνος Η Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν ασφαλίζει τους ποδοσφαιριστές της οµάδας για κινδύνους από τραυµατισµούς. Έτσι, σε περιπτώσεις σοβαρών τραυµατισµών όπου ο ποδοσφαιριστής καθυστερεί να επανέλθει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις ή αναγκάζεται να σταµατήσει το ποδόσφαιρο, η Εταιρία εξακολουθεί να πληρώνει το συµβόλαιο του, χωρίς εκείνος να προσφέρει στην οµάδα. Ως εκ τούτου, η απόδοση της οµάδας ως σύνολο δύναται να επηρεαστεί αρνητικά από την απώλεια ενός ή περισσότερων ποδοσφαιριστών λόγω τραυµατισµών, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας. ιευκρινίζεται ότι, το κόστος ασφάλισης όλων των ποδοσφαιριστών της οµάδας είναι σηµαντικά υψηλό και ταυτόχρονα οι όροι της ασφάλισης υπόκεινται σε περιορισµούς όσον αφορά στον τρόπο και στο είδος του τραυµατισµού του ποδοσφαιριστή. Συνεπώς το κόστος για την Εταιρία είναι υψηλότερο σε σχέση µε το όφελος που µπορεί να αποκοµίσει ασφαλίζοντας τους ποδοσφαιριστές της οµάδας. 17

18 Κίνδυνος ρευστότητας Η Εταιρία χρειάζεται συνεχώς κεφάλαια για να κάνει επενδύσεις (αγορά νέων παικτών) και να καταβάλει αµοιβές µε συνέπεια οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην απόκτηση αυτών των κεφαλαίων ενδεχοµένως να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητά της. Η ρευστότητα της Εταιρίας εξαρτάται από την αγωνιστική πορεία της οµάδας, από την δυνατότητα ευχερούς πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισµό και από τη πρόθεση του βασικού µετόχου να συµµετέχει σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου. Κίνδυνοι από ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Οριστικός φορολογικός έλεγχος στην Εταιρία έχει διενεργηθεί µέχρι και τη χρήση που έληξε Από την µέχρι την έχει διενεργηθεί προσωρινός φορολογικός έλεγχος στην Εταιρία και έχουν εκδοθεί προσωρινά φύλλα ελέγχου ενώ έχουν προκύψει συνολικές προσαυξήσεις ύψους ,74 (ποσό ύψους ,76 έχει λογιστικοποιηθεί στις επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας). Με την οριστικοποίηση του φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2006/2007, 2007/2008 και 2008/2009 ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις. Η Εταιρία δε δύναται να γνωρίζει το ύψος της πιθανής επιβάρυνσης και δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων επί των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων της (στις επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, οι οποίες συντάχθηκαν για τις ανάγκες του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, η Εταιρία διενήργησε προβλέψεις για επιπρόσθετες ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που δύναται να προκύψουν από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο ως εξής: 2006/2007: , 2007/2008: , 2008/2009: και : )..Συνεπώς µετά τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις της Εταιρίας, δύναται να επιβληθούν σε αυτήν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν επηρεάζοντας έτσι τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Η Εταιρία είναι εκτεθειµένη σε υψηλότερα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στην περίπτωση αύξησης των επιτοκίων Τα δάνεια που έχει συνάψει η Eταιρία, φέρουν κυρίως κυµαινόµενο επιτόκιο που ισοδυναµεί µε το επιτόκιο euribor πλέον ενός περιθωρίου. (βλ. κεφ «Συµβάσεις µε Τράπεζες»). Το euribor ή άλλα επιτόκια µπορεί να παρουσιάσουν διακυµάνσεις στο µέλλον, αυξάνοντας έτσι τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας, µειώνοντας τις ταµειακές ροές που θα ήταν διαθέσιµες για κεφαλαιουχικές δαπάνες και για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και επιβραδύνοντας την ικανότητα της Εταιρίας να αποπληρώσει τα δάνειά της. Τα αυξηµένα χρηµατοοικονοµικά έξοδα που προέρχονται από µεταβολή των επιτοκίων δύνανται να επηρεάσουν δυσµενώς τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας. Πιθανότητα εφαρµογής των διατάξεων του αρ. 48 του Κ.Ν. 2190/1920 Σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Eταιρίας ανέλθει σε κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού της κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τη λήξη της χρήσης τη γενική συνέλευση που θα αποφασίσει είτε τη λύση της Εταιρίας, είτε την υιοθέτηση άλλου µέτρου. Σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/1920, µια εταιρία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, εάν (µεταξύ άλλων) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας καταστεί κατώτερο του ενός δέκατου του µετοχικού κεφαλαίου αυτής και η γενική συνέλευση της εταιρίας δεν λάβει µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε όλες τις εξεταζόµενες περιόδους που παρουσιάζονται στο παρόν ενηµερωτικό δελτίο η Εταιρία έχει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια. Σε ότι αφορά την εφαρµογή των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Ίδια Κεφάλαια της Π.Α.Ε. συνυπολογίζεται και η πλασµατική αξία των αθλητών της όπως αυτή προσδιορίζεται από πενταµελή επιτροπή συγκροτούµενη µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού µε αποτέλεσµα, µέχρι σήµερα, να µη έχει τεθεί θέµα εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 στην Εταιρία, λόγω υψηλής πλασµατικής αξίας των αθλητών όπως προβλέπεται και προσδιορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. 18

19 Οι εκάστοτε βασικοί µέτοχοι της Εταιρίας αναµένεται να συνεχίσουν να κατέχουν σηµαντικό ποσοστό στο µετοχικό της κεφάλαιο Οι εκάστοτε βασικοί µέτοχοι της Εταιρίας όπου στην προκειµένη περίπτωση ο βασικός µέτοχος της είναι ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, θα έχει αποφασιστική επιρροή στο αποτέλεσµα της ψήφου των µετόχων, στην εκλογή των µελών του διοικητικού συµβουλίου και σε άλλες αποφάσεις που επηρεάζουν την Εταιρία. Εξάρτηση από διευθυντικά στελέχη Η διοίκηση της Εταιρίας στηρίζεται σε οµάδα έµπειρων στελεχών, τα οποία έχοντας γνώση του αντικειµένου συµβάλλουν στην εύρυθµη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας. Στην παρούσα φάση τα εν λόγω στελέχη βρίσκονται σε αρµονική συνεργασία µε αντικειµενικό σκοπό την υλοποίηση της στρατηγικής και την επίτευξη των στόχων της Εταιρίας. Η διατάραξη, για οιονδήποτε λόγο, της σχέσης των στελεχών µε την Εταιρία ή απώλειά τους ενδέχεται να διαταράξει την εύρυθµη λειτουργία της. Η Εταιρία διαθέτει την απαιτούµενη υποδοµή ώστε να αντιµετωπίσει έγκαιρα τυχόν απώλεια στελέχους ή στελεχών της χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις στην πορεία εργασιών της. 2.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο Εκκρεµείς δικαστικές διαµάχες Η Εταιρία είναι εµπλεκόµενη σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις. Τυχόν αρνητική έκβαση των υφιστάµενων εκκρεµών δικαστικών διαφορών (βλ. σχετική ενότητα «Νοµικός Έλεγχος») θα µπορούσε να επηρεάσει δυσµενώς τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και την κερδοφορία της Εταιρίας κατά τα ποσά που αιτούνται οι αντίδικοί της µε τις αιτήσεις ή αγωγές τους ή κατά τα ποσά που τελικά θα επιδικαστούν. Σηµειώνεται ότι, δεν έχει γίνει πρόβλεψη σχετικά µε ενδεχόµενες επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας από τις δικαστικές εκκρεµότητες που αναφέρονται στις ενότητες και Αλλαγή του νοµικού και θεσµικού πλαισίου Η Εταιρία επηρεάζεται άµεσα από τις αλλαγές στην αθλητική και φορολογική νοµοθεσία. Τυχόν αλλαγές στον υπολογισµό του φόρου µεταγραφών και ανανεώσεων των συµβολαίων των ποδοσφαιριστών δύναται να επηρεάσει την ρευστότητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας. 2.3 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη µετοχή Οι µετοχές της Εταιρίας δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά Οι µετοχές της Εταιρίας δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά µε αποτέλεσµα η ρευστοποίησή τους να είναι δυσχερής όπως επίσης και ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας τους. Ενδεχοµένως στο µέλλον να απαιτηθεί νέα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου Η φύση της δραστηριότητας της Εταιρίας και ο προσανατολισµός της οµάδας στον πρωταθλητισµό απαιτεί την ύπαρξη σηµαντικών κεφαλαίων µε στόχο τη συνεχή επένδυση σε νέους ποδοσφαιριστές. Ως εκ τούτου, στο µέλλον ενδέχεται να απαιτηθεί και νέα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. Η Εταιρία δεν µπορεί να βεβαιώσει ότι θα καταβάλει µέρισµα στο µέλλον Η Εταιρία δεν έχει καταβάλλει µέρισµα από τη σύστασή της. Οποιεσδήποτε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της για την καταβολή µερίσµατος στο µέλλον, εξαρτώνται από την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας, τα λειτουργικά της αποτελέσµατα, τις ταµειακές της ροές, τα επαρκή σωρευµένα κέρδη καθώς και άλλους παράγοντες. 19

20 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3.1 Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της περιόδου και προέρχονται από τις επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο , οι οποίες συντάχθηκαν για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.: 18731) και Ιωάννη Παπουτσή (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.: 14361) της εταιρίας BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. και εγκρίθηκαν µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου αυτής. Ποσά σε '000 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Κύκλος εργασιών Μείον: Έξοδα ποδοσφαιρικού τµήµατος Μικτά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµετάλλευσης (6.907) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο (2.445) Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (3.840) (4.288) Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµεταλλεύσεως (6.286) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) (581) (721) Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως (6.866) Έκτακτα αποτελέσµατα (5.216) (9.606) Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες) (12.082) 155 Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος (15.540) (15.734) Κέρδη / (Ζηµιές) προ Φόρων (12.082) 155 Φόρος εισοδήµατος - - Καθαρά Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από Φόρους (12.082) 155 Πηγή: Επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη και Ιωάννη Παπουτσή. Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Στον κύκλο εργασιών της Εταιρίας περιλαµβάνονται τα έσοδα από εισιτήρια αγώνων, έσοδα από τηλεοπτικές µεταδόσεις, έσοδα από την παραχώρηση ποδοσφαιριστών και έσοδα από τη συµµετοχή της οµάδας στη διοργάνωση του Champions League. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά την περίοδο ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση κατά 74% από τη µια περίοδο στην άλλη οφείλεται στην καλή πορεία που είχε η οµάδα κατά το πρώτο εξάµηνο στην Ευρωπαϊκή διοργάνωση του Champions League που είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση των εσόδων από την UEFA. Πιο συγκεκριµένα τα έσοδα από την UEFA για τη συµµετοχή της οµάδας στο Champions League για την περίοδο , ανήλθαν σε χιλ. Λόγω των ανωτέρω το µεικτό περιθώριο επί του κύκλου εργασιών ήταν θετικό, ήτοι 34,8% έναντι αρνητικού περιθωρίου την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 20

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

MEGA CHANNEL /2002

MEGA CHANNEL /2002 ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινοµένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 38098/01/Β/97/240-ΓΕΜΗ 002534401000 Στον Αθήνα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 Πωλήσεις: 2.764,1 εκ. ευρώ έναντι 2.760,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (αύξηση 0,1%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»

«ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» «ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» Α) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 4.1.4.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα