ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΔΟΣΗ: 1/ Υπ αριθμ / Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπανόπουλου ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ I. Υπεύθυνος και σκοποί επεξεργασίας II. Σύστημα Συγκέντρωσης Κινδύνων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. III. Αποδέκτες των δεδομένων IV. Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ I. Έννοια Ισχύς Δεσμευτικότητα Γ.Ο.Σ. II. Σχέσεις Πελάτη Τράπεζας III. Νομιμοποίηση Πελάτη IV. Περιοδική Ενημέρωση - Αποδεικτική ισχύς V. Γνωστοποιήσεις Επικοινωνία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ I. Γενικοί όροι καταθέσεων II. Επιταγές III. Εντολές προς την Τράπεζα IV. Εμβάσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ I. Ηλεκτρονικά Δίκτυα II. Κοινές διατάξεις III. Συναλλαγές μέσω Διαδικτύου (Internet Banking) 2

3 IV. Συναλλαγές μέσω κινητής τηλεφωνίας (m- Banking) V. Συναλλαγές μέσω Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ATMs) VI. Συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης Πελατών (Europhone Banking) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ Ι. Κοινές Διατάξεις για τις Πιστωτικές, τις Χρεωστικές και τις Αναληπτικές Κάρτες 1. Παράδοση Κάρτας - Δικαιούχος - Ισχύς 2. Ανανέωση Κάρτας 3. Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (PIN) 4. Φύλαξη Κάρτας - PIN 5. Συναλλαγές στα ΑΤΜs 6. Συναλλαγές μέσω EUROPHONE BANKING 7. Προστασία συναλλαγών 8. Τροποποιήσεις της Σύμβασης 9. Γνωστοποιήσεις - Επικοινωνία ΙΙ. Ειδικές διατάξεις για τις Πιστωτικές Κάρτες 1. Συναλλαγές με Επιχειρήσεις 2. Αναλήψεις μετρητών λόγω δανείου 3. Πιστωτικό Όριο 4. Επιβαρύνσεις 5. Τόκος 6. Μηνιαίοι Λογαριασμοί 7. Αποπληρωμή 8. Αποδεικτικές συμφωνίες 9. Συναλλαγές σε συνάλλαγμα 10. Πρόσθετη Κάρτα 11. Καταγγελία από τον Πελάτη Ακύρωση Κάρτας 12. Αναστολή της ισχύος της Κάρτας 13. Καταγγελία Σύμβασης εκ μέρους της Τράπεζας ΙII. Ειδικές διατάξεις για τις Χρεωστικές Κάρτες 1. Σύνδεση Κάρτας με Λογαριασμό - Όρια 2. Συναλλαγές με Επιχειρήσεις 3

4 3. Τήρηση δεδομένων συναλλαγών - Ενημέρωση Πελάτη 4. Αναστολή της ισχύος της Κάρτας 5. Καταγγελία της Σύμβασης IV. Ειδικές διατάξεις για Επαγγελματικές Κάρτες 1. Δικαιούχος 2. Έκδοση και παράδοση της Κάρτας Χρονική ισχύς - Ανανέωση 3. Σύνδεση της Κάρτας με λογαριασμό - Όρια 4. Συναλλαγές με Επιχειρήσεις 5. Τήρηση δεδομένων συναλλαγών Ενημέρωση Πελάτη 6. Εφαρμογή κοινών διατάξεων Πιστωτικών, Χρεωστικών και Αναληπτικών Καρτών 7. Διάρκεια - Καταγγελία της Σύμβασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΟΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 1. Χρήση και Όριο Χρεωστικού Υπολοίπου 2. Τόκος 3. Επιβαρύνσεις 4. Εξόφληση χρεωστικού υπολοίπου 5. Περιοδική ενημέρωση 6. Αποδεικτικές συμφωνίες 7. Καταγγελία της Σύμβασης εκ μέρους του Πελάτη 8. Καταγγελία της Σύμβασης εκ μέρους της Τράπεζας 9. Δικαίωμα δημιουργίας χρεωστικού υπολοίπου επί κοινού Καταθετικού Λογαριασμού Υπερανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4

5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ν. 2472/1997 I. Υπεύθυνος και σκοποί επεξεργασίας: Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έδρα την Αθήνα (Διεύθυνση: Όθωνος 8, Αθήνα, τηλέφωνο: ) (εφ εξής η «Τράπεζα»), ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο στο οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφ εξής το «Υποκείμενο») ότι η ίδια ή/και τρίτοι κατ εντολή και για λογαριασμό της: (α) Επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου, για το σκοπό εξυπηρέτησης, υποστήριξης και παρακολούθησης των συναλλαγών και σχέσεων της Τράπεζας μαζί του, εκτέλεσης μεταξύ τους σύμβασης, προάσπισης των συμφερόντων της Τράπεζας, εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της, καθώς και πρόληψης, αποτροπής και καταστολής παρανόμων πράξεων, (β) Ενδέχεται να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου για το σκοπό διενέργειας ελέγχων προβλεπόμενων από νομοθετήματα, προστασίας της εμπορικής πίστης και των οικονομικών συναλλαγών, δημόσιας προβολής της Τράπεζας και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και, εφ όσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, προώθησης των υπηρεσιών της Τράπεζας, και (γ) Για λόγους προστασίας των συναλλαγών, καταγράφουν και αρχειοθετούν όλες τις εντολές του Υποκειμένου που αυτό διαβιβάζει στην Τράπεζα τηλεφωνικώς για την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων (άρθρο 18 του Ν. 3340/2005). II. Σύστημα Συγκέντρωσης Κινδύνων της Τειρεσίας Α.Ε. Η Τράπεζα ενημερώνει ειδικά το Υποκείμενο ότι, σε περίπτωση που λάβει από την Τράπεζα πίστωση ή δάνειο (εφ εξής, συνολικά, η «Πίστωση»), ή συμβληθεί ως εγγυητής σε τέτοια σύμβαση -και με την προϋπόθεση ότι έχει δηλώσει τη σχετική συγκατάθεσή του στην αίτηση για τη χορήγηση της Πίστωσης,- θα διαβιβάζει τα δεδομένα που αφορούν στις ενήμερες οφειλές ή καθυστερήσεις στην πληρωμή της Πίστωσης, το εκάστοτε υπόλοιπο της οφειλής της και το πιστωτικό της όριο (εφ εξής τα «Δεδομένα Συστήματος Συγκέντρωσης Κινδύνων»), στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Τειρεσίας Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Αλαμάνας 2 και Πρεμετής, Μαρούσι, τηλ ), με σκοπό την τήρηση αυτών από την «Τειρεσίας Α.Ε.» σε διατραπεζικό αρχείο για την προστασία της πίστης και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών (εφ εξής το «Σύστημα Συγκέντρωσης Κινδύνων»). Αποδέκτες του Συστήματος Συγκέντρωσης Κινδύνων είναι μόνο πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Το Υποκείμενο δύναται οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στη διαβίβαση των Δεδομένων Συστήματος Συγκέντρωσης Κινδύνων, με δήλωσή του είτε προς την «Τειρεσίας Α.Ε.», είτε προς την Τράπεζα που τη διαβιβάζει στην «Τειρεσίας Α.Ε.». Η δήλωση ανακλήσεως (καθώς και τυχόν δηλώσεις ανακλήσεως του Υποκειμένου από τυχόν άλλες δανειοδοτήσεις του από το τραπεζικό σύστημα) καταχωρίζεται από την «Τειρεσίας Α.Ε.» σε διακριτό διατραπεζικό αρχείο (εφ εξής το «Αρχείο Ανακλήσεων») στο οποίο διατηρείται για διάστημα 12 μηνών. Η Τράπεζα έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Αρχείο Ανακλήσεων μετά από συγκατάθεση του Υποκειμένου που δηλώνεται στην αίτηση για τη χορήγηση της Πίστωσης. 5

6 III. Αποδέκτες των δεδομένων: (α) Για τα στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Τράπεζα να ανακοινώνει βάσει ή για την εκτέλεση σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής ή κανονιστικής αποφάσεως, καθώς και για τα στοιχεία η ανακοίνωση των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση έννομου συμφέροντος της Τράπεζας ή τρίτων στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα: Τράπεζα της Ελλάδος, Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, Χρηματιστήριο Αθηνών, Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς κοινής ωφέλειας, Εθνικό Τυπογραφείο, ασφαλιστικά ταμεία, χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί φορείς, ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ΔΙΑΣ), «Τειρεσίας Α.Ε.», επιχειρήσεις διαχείρισης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και συνεργάτες αυτών, δικαστικές αρχές και διαιτητικά δικαστήρια, δημόσιοι λειτουργοί ή, κατά περίπτωση, άλλοι τρίτοι. (β) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: η Διοίκηση, οι υπηρεσίες της Τράπεζας καθώς και, εφ όσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, οι θυγατρικές της Τράπεζας και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες με έδρα τόσο στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στην Ελβετία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. ΙV. Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης: Το Υποκείμενο έχει δικαίωμα: α) να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 Ν. 2472/1997) και β) να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 Ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων του, το Υποκείμενο μπορεί να επικοινωνεί με τον Διευθυντή οποιουδήποτε καταστήματος της Τράπεζας ή, εναλλακτικά, με τον επί κεφαλής της Διεύθυνσης Αυτοματοποιημένης Τραπεζικής, Λ. Συγγρού 194, Τ.Κ Καλλιθέα, στους αριθμούς τηλεφωνικής κλήσης ή από σταθερό τηλέφωνο. Για τυχόν αντίρρηση σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων από την «Τειρεσίας Α.Ε.», το Υποκείμενο μπορεί να απευθυνθεί στην «Τειρεσίας Α.Ε.» (Αλαμάνας 2, Μαρούσι, ή Μασσαλίας 10 & Σόλωνος, , τηλ ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι κατωτέρω όροι που αναφέρονται εφ εξής στους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών έχουν την αντίστοιχα αναφερόμενη έννοια: 1. Τράπεζα: Είναι η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8, Αθήνα). 2. Εurobank Cards A.E.: Είναι η θυγατρική εταιρία της Τράπεζας με την επωνυμία EUROBANK CARDS ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E.» που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Συγγρού 49, Αθήνα) και είναι εξειδικευμένη στα μέσα πληρωμών. 3. Τειρεσίας Α.Ε.: Είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Τειρεσίας Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Αλαμάνας 2 και Πρεμετής, Μαρούσι) και διαχειρίζεται αρχεία πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς με σκοπό την προστασία της πίστης και των οικονομικών συναλλαγών. 6

7 4. Γ.Ο.Σ.: Είναι οι γενικοί όροι συναλλαγών της Τράπεζας που περιέχονται στην παρούσα έκδοση. 5. Πελάτης: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που έχει αποδεχθεί τους Γ.Ο.Σ. Όπου στους Γ.Ο.Σ. αναφέρεται ως Πελάτης νομικό πρόσωπο, για λόγους οικονομίας, περιλαμβάνεται σ αυτόν και κάθε ένωση προσώπων. 6. Αίτηση: Είναι το γραπτό αίτημα που υποβάλλει ο Πελάτης στην Τράπεζα για την παροχή των κατά περίπτωση υπηρεσιών που αναφέρονται στους Γ.Ο.Σ. Ο όρος Αίτηση, όπου εφ εξής χρησιμοποιείται στα επί μέρους κεφάλαια και ενότητες των Γ.Ο.Σ., αφορά στο αίτημα του Πελάτη για τη λήψη της υπηρεσίας του οικείου Κεφαλαίου ή Ενότητας. 7. Σύμβαση: Είναι η δικαιοπραξία για την παροχή από την Τράπεζα προς τον Πελάτη των κατά περίπτωση υπηρεσιών που αναφέρονται στους Γ.Ο.Σ., οι όροι της οποίας περιέχονται στην Αίτηση και τους Γ.Ο.Σ. 8. Διαδικτυακός Τόπος: Είναι το σύνολο των ιστοσελίδων της Τράπεζας στο διαδίκτυο υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση 9. Τιμολόγιο: Είναι το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο της Τράπεζας το οποίο περιλαμβάνει τους πίνακες προμηθειών, εξόδων καθώς και των καταθετικών και χορηγητικών επιτοκίων που ισχύουν στις βασικές συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη με την Τράπεζα και είναι αναρτημένο στα Καταστήματά της και στο Διαδικτυακό Τόπο. 10. Ιnternet Banking: Είναι η υπηρεσία της Τράπεζας με την οποία παρέχονται στον Πελάτη υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. 11. m-banking: Είναι η υπηρεσία της Τράπεζας με την οποία παρέχονται στον Πελάτη φυσικό πρόσωπο υπηρεσίες μέσω κινητής τηλεφωνίας. 12. ATMs: Είναι το δίκτυο των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών της Τράπεζας αλλά και των άλλων τραπεζών, μέσω του οποίου παρέχονται στον Πελάτη υπηρεσίες. 13. Europhone Banking: Είναι η υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας με την οποία παρέχονται στον Πελάτη υπηρεσίες. 14. Ηλεκτρονικά Δίκτυα: Είναι από κοινού το Internet Banking, το m-banking, το Europhone Banking και τα ATMs. 15. Κάρτα: Είναι η πλαστική κάρτα που εκδίδεται από την Τράπεζα ή/και σε συνεργασία με την Eurobank Cards A.E., στην οποία είναι αποτυπωμένα τα σήματα της Τράπεζας και των κατά περίπτωση διεθνών οργανισμών, με τους οποίους η Τράπεζα συνεργάζεται, η οποία κατά περίπτωση μπορεί να είναι πιστωτική, χρεωστική ή αναληπτική. Στην περίπτωση των πιστωτικών Καρτών στον όρο Κάρτα περιλαμβάνονται και οι τυχόν πρόσθετες κάρτες. 16. Κάτοχος: Είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα χρήσης της Κάρτας στο όνομα και για λογαριασμό του Πελάτη σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο και το όνομα του οποίου είναι αποτυπωμένο στην όψη της. Στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, αυτός είναι ο κάτοχος της Κάρτας. 7

8 17. Χρήστης: Είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα Ηλεκτρονικά Δίκτυα στο όνομα και για λογαριασμό του Πελάτη σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, αυτός είναι ο χρήστης των Ηλεκτρονικών Δικτύων. 18. Κωδικοί Πρόσβασης Internet Banking: Είναι οι προσωπικοί και μοναδικοί κωδικοί που χορηγεί η Τράπεζα στον Πελάτη και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, στο Χρήστη, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η πρόσβαση στο Internet Banking και οι οποίοι είναι το Username και το Password. Το Username αποτελεί ταυτόχρονα και την ταυτότητα του Πελάτη στο Internet Banking. 19. Κωδικοί Πρόσβασης m-banking: Είναι οι προσωπικοί και μοναδικοί κωδικοί που ορίζει η Τράπεζα σε Πελάτη φυσικό πρόσωπο, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η πρόσβαση στο m-banking, και οι οποίοι είναι ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του Πελάτη και το Password. 20. Κωδικοί Πρόσβασης: Είναι από κοινού οι Κωδικοί Πρόσβασης Internet Banking και οι Κωδικοί Πρόσβασης m-banking. 21. PIN: Είναι οι προσωπικοί και μοναδικοί τετραψήφιοι αριθμοί που χορηγεί η Τράπεζα στον Πελάτη και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, στον Κάτοχο, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η πρόσβασή του στα ATMs και στο Europhone Banking αντίστοιχα. 22. Πιστοποιητικό: Είναι η ηλεκτρονική βεβαίωση, η οποία συνδέει δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής (π.χ. κώδικες ή δημόσια κλειδιά κρυπτογραφίας) με ένα άτομο και επιβεβαιώνει την ταυτότητά του. 23. Κωδικός Certificate: Είναι ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που παράγεται ηλεκτρονικά από την Τράπεζα και αποστέλλεται στον Πελάτη και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, στο Χρήστη προκειμένου να τον εισαγάγει στην ειδική ιστοσελίδα του Διαδικτυακού Τόπου για τη δημιουργία Πιστοποιητικού. 24. Φραγή Πρόσβασης: Είναι η προσωρινή αναστολή από την Τράπεζα της δυνατότητας διενέργειας συναλλαγών μέσω του Internet Banking. 25. Επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, που δέχονται πιστωτικές ή χρεωστικές Κάρτες ως μέσο πληρωμής και φέρουν τα σήματα MASTERCARD ή/και MAESTRO ή/και CIRRUS, ή VISA ή VISA ELECTRON, ή/και PLUS, ή EUROLINE, κατά περίπτωση. 26. Πιστωτικό Όριο: Είναι το ανώτατο χρηματικό όριο που χορηγεί η Τράπεζα στον Πελάτη για τη διενέργεια συναλλαγών με την πιστωτική του Κάρτα σε Επιχειρήσεις, καθώς και αναλήψεις μετρητών με αυτήν, λόγω δανείου. 27. Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί: Είναι οι λογαριασμοί του Πελάτη που συνδέονται με την αναληπτική ή τη χρεωστική του Κάρτα, κατά περίπτωση, μετά από σχετική δήλωσή του αρχικά στην Αίτηση, και εν συνεχεία είτε εγγράφως είτε μέσω του Europhone Banking, χωρίς τους οποίους δεν είναι δυνατή η χρήση των εν λόγω Καρτών. Στην περίπτωση των αναληπτικών και χρεωστικών Καρτών οι Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί είναι μόνον καταθετικοί. Ειδικά στην περίπτωση των επαγγελματικών Καρτών μπορούν να είναι και χορηγητικοί. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που πιστωτική Κάρτα χρησιμοποιείται ως χρεωστική. 8

9 28. Λογαριασμοί Καταθέσεων Όψεως: Είναι οι λογαριασμοί καταθέσεων όψεως που αναφέρονται στην Απόφαση της Ε.Ν.Π.Θ. 502/ , όπως ισχύει, στην έννοια των οποίων περιλαμβάνονται και οι τρεχούμενοι λογαριασμοί καταθέσεων. 29. Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή: Είναι η ελάχιστη μηνιαία καταβολή στην οποία υποχρεούται να προβαίνει ο Πελάτης κάτοχος πιστωτικής Κάρτας εφ όσον έχει κάνει χρήση αυτής. 30. Καταθετικός Λογαριασμός Υπερανάληψης: Είναι ο Λογαριασμός Καταθέσεων Όψεως επί του οποίου η Τράπεζα παρέχει στον Πελάτη φυσικό πρόσωπο δικαίωμα δημιουργίας χρεωστικού υπολοίπου. 31. Όριο Χρεωστικού Υπολοίπου: Είναι το χρηματικό όριο μέχρι του οποίου ο Πελάτης φυσικό πρόσωπο δικαιούται να δημιουργήσει χρεωστικό υπόλοιπο επί του Καταθετικού Λογαριασμού Υπερανάληψης, το οποίο καθορίζει η Τράπεζα. 32. Ελάχιστη Καταβολή: Είναι η ελάχιστη μηνιαία καταβολή στην οποία υποχρεούται να προβαίνει ο Πελάτης δικαιούχος Ορίου Χρεωστικού Υπολοίπου, εφ όσον έχει κάνει χρήση αυτού. 33. Μηνιαίος Λογαριασμός: Είναι το εκκαθαριστικό σημείωμα που αποστέλλει η Τράπεζα στον Πελάτη κάτοχο πιστωτικής Κάρτας ή δικαιούχο Ορίου Χρεωστικού Υπολοίπου κάθε μήνα με απλό ταχυδρομείο, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στις οικείους όρους των Γ.Ο.Σ. 34. Ημερομηνία Πληρωμής: Είναι η ημερομηνία πληρωμής της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής ή της Ελάχιστης Καταβολής, κατά περίπτωση, που αναγράφεται στον αντίστοιχο Μηνιαίο Λογαριασμό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ I: ENNOIA - ΙΣΧΥΣ - ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Γ.Ο.Σ. 1. Οι Γ.Ο.Σ. διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις της Τράπεζας με τον Πελάτη. Οι παρόντες Γ.Ο.Σ. είναι κατατεθειμένοι στον Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Σπανόπουλο του Αθανασίου που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Σταδίου αρ. 43, ο οποίος συνέταξε σχετική πράξη κατάθεσης, βρίσκονται αναρτημένοι στο Διαδικτυακό Τόπο και διατίθενται σε έντυπη μορφή στα Καταστήματα της Τράπεζας. Οι συναλλακτικές αυτές σχέσεις διέπονται επίσης από τον Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. 2. Ο Πελάτης λαμβάνει γνώση των Γ.Ο.Σ. κατά την έναρξη των συναλλακτικών του σχέσεων με την Τράπεζα ή και κατά την υποβολή αιτήματος για τη λήψη των υπηρεσιών που αναφέρονται σε αυτούς, κατά περίπτωση, και προβαίνει σε σχετική δήλωσή του στην Αίτηση. Από και δια της υπογραφής εκ μέρους του Πελάτη της Αίτησης, οι Γ.Ο.Σ. δεσμεύουν τον Πελάτη, χωρίς να απαιτείται άλλη υπογραφή του. 3. Οι Γ.Ο.Σ. αποτελούν συμβατικό περιεχόμενο των συναλλακτικών σχέσεων της Τράπεζας και του Πελάτη με γενική και ενιαία ισχύ και συμπληρώνονται ή τροποποιούνται με τους ειδικούς όρους των επί μέρους τραπεζικών συμβάσεων. Οι Γ.Ο.Σ. και οι όροι των επί μέρους συμβάσεων αποτελούν ενιαίο σύνολο και συνομολογούνται όλοι ουσιώδεις, σε περίπτωση δε αντίθεσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι τελευταίοι ως ειδικότεροι. Σε περίπτωση πραγματικής ή φαινόμενης αντίθεσης μεταξύ όρων των Γ.Ο.Σ. εφαρμόζεται η αρχή της ειδικότητας. 9

10 4. Σε περίπτωση που οι Γ.Ο.Σ. διατίθενται μεταφρασμένοι σε άλλη γλώσσα, εάν προκύψει λεκτική ή εννοιολογική διαφορά μεταξύ του ελληνικού και του ξενόγλωσσου κειμένου, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. 5. Η τυχόν, λόγω μεταβολής της νομοθεσίας, μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων από τους Γ.Ο.Σ. δεν επηρεάζει την ισχύ ή το κύρος των υπολοίπων ή οποιασδήποτε συμβατικής σχέσης της Τράπεζας με τον Πελάτη. ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Οι συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη με την Τράπεζα στηρίζονται στην καλή πίστη, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την εμπιστευτικότητα και καλύπτονται από το επαγγελματικό και το ειδικό τραπεζικό απόρρητο. 2. Ο Πελάτης ευθύνεται για τη νομιμότητα των συναλλαγών του και αναλαμβάνει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε συναλλαγή που θα συνέβαλε στην παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 3. Κάθε συναλλακτική σχέση του Πελάτη με την Τράπεζα προϋποθέτει την τήρηση σε αυτήν από τον Πελάτη καταθετικού λογαριασμού καθ όλη τη διάρκειά της. 4. Η Τράπεζα, κατά τη διεξαγωγή των τραπεζικών εργασιών, υποχρεούται να ενεργεί με την προσήκουσα επιμέλεια και όπως επιβάλλουν τα τραπεζικά συναλλακτικά ήθη. 5. Οι αμοιβές, προμήθειες, επιτόκια και έξοδα που ισχύουν στις βασικές συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη με την Τράπεζα ορίζονται στο Τιμολόγιο. Η Τράπεζα δικαιούται να αναπροσαρμόζει ελεύθερα το κατά περίπτωση Τιμολόγιο λαμβάνοντας υπ όψη παράγοντες όπως το κόστος χρήματος, ο πληθωρισμός το κόστος εργασίας καθώς και γενικά οι συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού. 6. Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει τις αμοιβές, προμήθειες, τόκους και έξοδα που ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον Τιμολόγιο καθώς και τους φόρους ή και τέλη, κατά νόμο, την εισφορά του Ν. 128/75 όπου αυτή προβλέπεται, τα τυχόν ασφάλιστρα και κάθε άλλη άμεση ή έμμεση επιβάρυνση η οποία συνδέεται με την εκτέλεση από την Τράπεζα συναλλαγών και εντολών του. 7. Η Τράπεζα δικαιούται να ζητεί από τον Πελάτη οποτεδήποτε την παροχή εξασφάλισης για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου που εκάστοτε αναλαμβάνει ή την αύξηση εξασφαλίσεων που έχουν ήδη παρασχεθεί εφ όσον κατά την εύλογη κρίση της αυτές δεν επαρκούν πλέον. Εφ όσον η αξία των στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια υπερβεί το περιθώριο ή κάλυμμα που έχει συμφωνηθεί, η Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση ότι η υπέρβαση δεν είναι παροδική, υποχρεούται, μετά από αίτηση του Πελάτη, να αποδεσμεύει από την ασφάλεια ανάλογα στοιχεία κατά την κρίση της. 8. Κάθε περιουσιακό στοιχείο ή παραστατικό αξίας ή εν γένει τίτλος που έχει στην κατοχή της η Τράπεζα για λογαριασμό του Πελάτη μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επίσχεσης από αυτήν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Η Τράπεζα μπορεί να αρνηθεί την απόδοση των ανωτέρω στοιχείων, παραστατικών ή τίτλων μέχρις ότου ο Πελάτης εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς αυτήν. Επί πλέον, οι απαιτήσεις της Τράπεζας που προκύπτουν από κάποια επί μέρους συναλλακτική σχέση, μπορούν να αντιταχθούν σε συμψηφισμό κατά απαιτήσεων του Πελάτη που προκύπτουν από άλλη επί μέρους συναλλακτική σχέση. Η Τράπεζα δεν έχει ευθύνη για ζημίες που προξενούνται στον Πελάτη ή σε τρίτον από την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων της, ούτε από άλλα νόμιμα μέτρα που μπορεί να λάβει για εξασφάλιση των απαιτήσεών της κατά του Πελάτη. 9. Η Τράπεζα έχει δικαίωμα τόσο επίσχεσης όσο και συμψηφισμού προς οποιανδήποτε ανταπαίτηση του Πελάτη, έστω και αν αυτή προέρχεται από εμβάσματα ή καταθέσεις σε διαφορετικό νόμισμα, χωρίς να υποχρεούται σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή δήλωση προς το σκοπό αυτό. Εάν η ανταπαίτηση του Πελάτη εκφράζεται σε διαφορετικό νόμισμα, η μετατροπή θα γίνεται με βάση την ισχύουσα κατά την ημερομηνία του συμψηφισμού ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων που η Τράπεζα ανακοινώνει. 10

11 10. Εάν ο Πελάτης καταστεί υπερήμερος σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι της Τράπεζας ή παραλείψει να παράσχει ή να επαυξήσει ασφάλεια σε περίπτωση που του το ζητήσει η Τράπεζα σύμφωνα με τον όρο 7 ανωτέρω, η Τράπεζα δικαιούται, τηρώντας τους όρους του νόμου, να εκποιήσει τα στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια της ως ασφάλεια, είτε εφάπαξ είτε διαδοχικά, λαμβάνοντας κατά το μέτρο του δυνατού υπ όψη της και τα συμφέροντα του Πελάτη. Σε περίπτωση εκποίησης περισσοτέρων στοιχείων η Τράπεζα δικαιούται να επιλέγει κατά την εύλογη κρίση της την σειρά με την οποία αυτά θα εκποιηθούν. 11. Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που αφορούν τα ανωτέρω (όροι 7 έως και 10) βαρύνουν τον Πελάτη. 12. Ο Πελάτης εντέλλεται και εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την Τράπεζα να χρεώνει με κάθε ποσό ληξιπρόθεσμης προς αυτήν οφειλής του οποιονδήποτε καταθετικό ή χορηγητικό λογαριασμό του. 13. Η Τράπεζα έχει δικαίωμα να εκχωρεί σε τρίτους, εν όλω ή εν μέρει, απαιτήσεις της κατά του Πελάτη ή και να αναθέτει την είσπραξή τους σε τρίτους. 14. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για ζημίες που προξενούνται στον Πελάτη ή οποιονδήποτε τρίτο από γεγονότα ανωτέρας βίας, τυχηρά ή εν γένει από λόγους μη υποκείμενους στον έλεγχό της. 15. Η Τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιεί, κατά την κρίση της, τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής. Η Τράπεζα δεν υπέχει ευθύνη από τις πράξεις αυτών των τρίτων, εφ όσον η χρησιμοποίησή τους έγινε μετά από οδηγίες του Πελάτη ή εφ όσον η συναλλαγή, λόγω του αντικειμένου της ή λόγω του τόπου στον οποίο εκτελείται, προϋποθέτει τη χρησιμοποίηση τρίτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα ευθύνεται μόνον για πταίσμα ως προς την επιλογή του τρίτου και τις οδηγίες που του έδωσε. 16. Ο Πελάτης ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί η Τράπεζα, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή/και των νομίμων εκπροσώπων, προστηθέντων ή βοηθών εκπληρώσεώς του, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργεια αυτών ή/και του ιδίου. 17. Εφ όσον ο Πελάτης επιθυμεί να συναλλαχθεί σε ξένο νόμισμα, αναγνωρίζει ότι οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών συνεπάγονται κινδύνους τους οποίους και αναλαμβάνει πλήρως, η δε Τράπεζα ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει. ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ 1. Ο έλεγχος και η διαπίστωση της ταυτότητας του Πελάτη γίνεται με την προσκόμιση και επίδειξη στην Τράπεζα του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου σε ισχύ το οποίο αποδεικνύει σύμφωνα με το νόμο την ταυτότητά του. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να απαιτεί την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων κατά την κρίση της. 2. Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο, τίθενται υποχρεωτικά στη διάθεση της Τράπεζας τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά την κρίση της Τράπεζας αφ ενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του, και αφ ετέρου ότι οι εκπρόσωποί του έχουν την εξουσία να ενεργούν στο όνομα ή /και για λογαριασμό του και να τον δεσμεύουν νόμιμα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα κρίνει αυτή σκόπιμο κατά περίπτωση. 3. Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως και εγγράφως στην Τράπεζα κάθε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων του. Η Τράπεζα ουδεμία ευθύνη υπέχει σε περίπτωση μη έγκαιρης ή μη προσήκουσας ενημέρωσής της. 4. Ο Πελάτης μπορεί να εξουσιοδοτεί τρίτους να τον αντιπροσωπεύουν και να υπογράφουν για λογαριασμό του κατά τις συναλλαγές με την Τράπεζα, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης ρύθμισης στους Γ.Ο.Σ. ή σε επί μέρους σύμβαση. Οι εξουσιοδοτήσεις αυτές θεωρούνται ότι εξακολουθούν να ισχύουν εφ όσον δεν υποβάλλεται στην Τράπεζα νόμιμα έγγραφη ειδοποίηση για την μεταβολή, την ανάκληση, ή την καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο λήξη της ισχύος τους. Έγγραφη 11

12 ειδοποίηση απαιτείται ακόμη και σε περιπτώσεις που η μεταβολή, η ανάκληση, ή η κατ άλλον τρόπο λήξη της αντιπροσώπευσης προκύπτει και από άλλα, επίσημα ή μη, στοιχεία. Το βάρος της απόδειξης για την ειδοποίηση της Τράπεζας φέρει σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης. 5. Σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη, η Τράπεζα μπορεί να απαιτεί για τη νομιμοποίηση των κληρονόμων την προσκόμιση κληρονομητηρίου. Σε περίπτωση θανάτου ή λύσης, ή με άλλο τρόπο περάτωσης ή μεταβολής της νομικής προσωπικότητας του Πελάτη, κατά περίπτωση, και εφ όσον συντρέχει κάποιο στοιχείο αλλοδαπότητος, όλα τα νομικά ζητήματα θα επιλύονται σύμφωνα με το δίκαιο που καθορίζουν ως εφαρμοστέο οι διατάξεις του Ελληνικού Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. 6. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου, η Τράπεζα δικαιούται να ζητήσει γνωμοδότηση σχετικά με όλα τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του δικαίου αυτού, με έξοδα του Πελάτη. 7. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για την γνησιότητα, το κύρος ή την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου ή την πιστότητα της μετάφρασης των εγγράφων που της υποβάλλονται, περιλαμβανομένων και των στοιχείων νομιμοποίησης των διαδόχων του Πελάτη, και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για ζημίες, που τυχόν επέλθουν στον Πελάτη ή άλλους δικαιούχους ή τρίτους από ελαττώματα των ανωτέρω εγγράφων και στοιχείων. 8. Ο Πελάτης θα ευθύνεται για κάθε ζημία που θα υποστεί η Τράπεζα από το γεγονός ότι αυτή, χωρίς να συντρέχει υπαιτιότητά της, δεν έλαβε γνώση τυχόν περιορισμών που επήλθαν στην δικαιοπρακτική ικανότητα του Πελάτη ή του αντιπροσώπου του ή τρίτου με τον οποίο η Τράπεζα συναλλάχθηκε κατ εντολήν του Πελάτη. ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 1. Τα εμπορικά βιβλία της Τράπεζας είτε αυτά τηρούνται σε ηλεκτρονική, είτε σε έγχαρτη μορφή, έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς όλες τις εγγραφές που διαλαμβάνουν, επιτρεπομένης της ανταπόδειξης υπό τους περιορισμούς του όρου 3 κατωτέρω. 2. Τα κάθε είδους αποσπάσματα ή αντίγραφα κίνησης οποιουδήποτε είδους λογαριασμού αποτελούν ακριβή αποσπάσματα από τα εμπορικά βιβλία της Τράπεζας και συνιστούν πλήρη απόδειξη έναντι του Πελάτη της κίνησης των αντίστοιχων λογαριασμών του, καθώς και των τυχόν σχετικών εκατέρωθεν απαιτήσεων. Τέτοια αποσπάσματα ή αντίγραφα αποστέλλονται στον Πελάτη στο πλαίσιο της από το νόμο ή την κατά περίπτωση σύμβαση απαιτούμενης περιοδικής ενημέρωσής του. Στα αποσπάσματα ή αντίγραφα αυτά αναγράφεται, μεταξύ άλλων, η ημερομηνία έκδοσής τους και από το περιεχόμενό τους προκύπτει το χρονικό διάστημα που καλύπτουν και, κατ επέκταση, η συχνότητα της κατά περίπτωση περιοδικής ενημέρωσης του Πελάτη. 3. Ο Πελάτης, γνωρίζοντας, κατά τα ανωτέρω, τη συχνότητα της περιοδικής ενημέρωσης που λαμβάνει και τις ημερομηνίες έκδοσης των αποσπασμάτων ή αντιγράφων κίνησης των λογαριασμών, συνομολογεί ότι α) αν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης εκάστου αποσπάσματος ή αντιγράφου κίνησης λογαριασμού δεν ειδοποιήσει εγγράφως επί αποδείξει την Τράπεζα ότι δεν παρέλαβε το απόσπασμα ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, τεκμαίρεται ότι αυτό παραλήφθηκε, επιτρεπομένης της ανταπόδειξης, και β) αν μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την λήξη της ανωτέρω υπό (α) δεκαπενθήμερης προθεσμίας δεν αμφισβητήσει εγγράφως το περιεχόμενό του και το υπόλοιπο του λογαριασμού, θα θεωρείται ότι τα αποδέχθηκε και θα επέρχεται αναγνώριση των επί μέρους και των συνολικών κονδυλίων που περιλαμβάνονται σε αυτό. 12

13 ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Κάθε έγγραφη γνωστοποίηση της Τράπεζας απευθυντέα στον Πελάτη, αποστέλλεται σε αυτόν με απλή ή συστημένη αλληλογραφία ή τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (Fax) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω κινητής τηλεφωνίας (sms) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) στην ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφωνικής κλήσης ή την ηλεκτρονική διεύθυνση αντιστοίχως που ο Πελάτης έχει δηλώσει εγγράφως στην Τράπεζα, ή με προσωπικό μήνυμα το οποίο αναρτάται στον Διαδικτυακό Τόπο και είναι προσβάσιμο μέσω του Internet Banking (κατωτέρω Κεφάλαιο 5, Ενότητα III). Η ως άνω γνωστοποίηση θεωρείται ότι έχει παραληφθεί εγκύρως από αυτόν από τη στιγμή που αυτή έχει περιέλθει στη σφαίρα επιρροής του, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης επιταγής του νόμου. 2. Γνωστοποιήσεις της Τράπεζας που αφορούν στο σύνολο των πελατών της είναι δυνατόν να δημοσιεύονται στον Τύπο ή να αναρτώνται στα καταστήματά της όπως και στον Διαδικτυακό Τόπο ή και στις οθόνες των ATMs. Γνωστοποιήσεις οι οποίες φέρουν ηλεκτρονική ή μηχανική υπογραφή ή για τις οποίες δεν απαιτείται υπογραφή και εμφανίζονται σε έντυπα της Τράπεζας, θεωρούνται έγκυρες. 3. Κάθε έγγραφη γνωστοποίηση του Πελάτη απευθυντέα στην Τράπεζα, αποστέλλεται σ αυτήν με απλό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (Fax) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) στην ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφωνικής κλήσης ή την ηλεκτρονική διεύθυνση αντιστοίχως που εκάστοτε υποδεικνύει η Τράπεζα, και θεωρείται ότι έχει παραληφθεί εγκύρως από αυτήν από τη στιγμή που αυτή έχει περιέλθει στη σφαίρα επιρροής της, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης επιταγής του νόμου. 4. Ο Πελάτης επίσης, επικοινωνεί με την Τράπεζα μέσω του Europhone Banking, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω στο Κεφάλαιο 5, Ενότητα VI. 5. Ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα εγγράφως κάθε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας του ή της έδρας του και της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που αφορά την επικοινωνία της Τράπεζας με αυτόν, η γνωστοποίηση δε αυτή είναι απαραίτητη ακόμη και αν η σχετική μεταβολή προκύπτει εμμέσως και από άλλα επίσημα στοιχεία που έχει η Τράπεζα στη διάθεσή της. Η διεύθυνση κατοικίας ή έδρας που εκάστοτε δηλώνει ο Πελάτης τελευταία, είναι αυτή της νόμιμης κατοικίας ή έδρας του, κατά περίπτωση, στην οποία νόμιμα του κοινοποιούνται κάθε είδους έγγραφα, και ο Πελάτης δεν μπορεί να προβάλλει καμία σχετική ένσταση. 6. Κάθε είδους έγγραφα απευθυνόμενα προς τον Πελάτη αναφορικά με λογαριασμούς καταθέσεων, είναι δυνατόν να μην αποστέλλονται σε αυτόν αλλά να φυλάσσονται στην Τράπεζα για λογαριασμό του (Hold mail) μετά από σχετική συμφωνία και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτής. 7. Η Τράπεζα δικαιούται να μαγνητοφωνεί τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον Πελάτη για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών και του ιδίου, ενημερώνοντάς τον εκ των προτέρων για το γεγονός αυτό και λαμβάνοντας την προς τούτο συγκατάθεσή του όπου αυτή απαιτείται κατά νόμο. 8. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ορίζει αντίκλητο, η Τράπεζα μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να κοινοποιεί οποιοδήποτε έγγραφο, είτε στον Πελάτη, είτε στον αντίκλητο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. Οι καταθέσεις στην Τράπεζα, τόσο σε ευρώ όσο και σε ξένο νόμισμα, καλύπτονται από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων, το 13

14 οποίο έχει χαρακτήρα ασφαλιστικό και σκοπός του είναι η καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, αν η τελευταία βρεθεί σε αδυναμία να αποδώσει τις οφειλόμενες καταθέσεις. 2. Η Τράπεζα καθ όλη την διάρκεια της συναλλακτικής της σχέσης με τον Πελάτη θεωρείται ανέκκλητα εξουσιοδοτημένη από αυτόν να δέχεται καταθέσεις στους λογαριασμούς του, μετρητών, προϊόντος εμβασμάτων ή άλλων μεταφορών χρημάτων καθώς και επιταγών ή άλλων αξιογράφων, με την επιφύλαξη των εκάστοτε διατάξεων για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 3. Η Τράπεζα αποφασίζει το ύψος των επιτοκίων καταθέσεων, την ημερομηνία έναρξης υπολογισμού της τοκοφορίας (valeur τοκοφορίας), τη χρονική βάση υπολογισμού των τόκων και την περιοδικότητα λογισμού τους, τα οποία ορίζονται στο Τιμολόγιο. 4. Η Τράπεζα δικαιούται, λαμβάνοντας υπ όψη ιδίως τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, το κόστος χρήματος και το κόστος εργασίας, να αναπροσαρμόζει ελεύθερα τα επιτόκια καταθέσεων μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Τα εκάστοτε νέα επιτόκια γνωστοποιούνται στον Πελάτη δια του Τύπου, εγγράφως σε εξατομικευμένη βάση μέσω της περιοδικής κατά περίπτωση ενημέρωσής του και μέσω του πίνακα καταθετικών επιτοκίων που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. Η Τράπεζα δικαιούται επίσης να καθορίζει ελάχιστο απαιτούμενο αρχικό ποσό για κάθε μορφή κατάθεσης καθώς και όριο κάτω του οποίου η κατάθεση δεν εκτοκίζεται. 5. Η Τράπεζα ενημερώνει τον Πελάτη για το ύψος του επιτοκίου, τους φόρους επί των τόκων, τα τέλη, τις προμήθειες και τα τυχόν έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται για την τήρηση και κίνηση των λογαριασμών καταθέσεών του μέσω του Τιμολογίου. Για τις κινήσεις, περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε όλα τα ανωτέρω στοιχεία, και το εκάστοτε υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεών του, ο Πελάτης ενημερώνεται και με έγγραφο που η Τράπεζα αποστέλλει σε αυτόν περιοδικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με απλό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ή, σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, στον εκ των συνδικαιούχων και στη διεύθυνση αλληλογραφίας αυτού που δηλώνεται στην Αίτηση, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συμφωνηθεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση όλοι οι δικαιούχοι της κατάθεσης διορίζουν ως αντίκλητό τους για τις ανάγκες της σύμβασης κατάθεσης το συνδικαιούχο αυτόν. Στην περίπτωση που ο Πελάτης έχει βιβλιάριο, η ενημέρωση για την κίνηση και το υπόλοιπο του λογαριασμού παρέχεται με την προσκόμιση και ενημέρωση του βιβλιαρίου. 6. Οι καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμούς καταθέσεων ταμιευτηρίου και Λογαριασμούς Καταθέσεων Όψεως, εφ όσον γίνονται μέσω των ταμείων της Τράπεζας, έχουν ισχύ (valeur διαθεσιμότητας) αμέσως από την διενέργειά τους, οι δε καταθέσεις επιταγών ή άλλων αξιογράφων από την ημερομηνία που κατά περίπτωση ορίζει η Τράπεζα σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική της εντός των νομίμων πλαισίων. Η οριστική πίστωση λογαριασμού με ποσό επιταγής ή άλλου αξιογράφου τελεί πάντοτε υπό την αίρεση είσπραξής του από τον υπόχρεο προς πληρωμή, ανεξαρτήτως του εάν το ποσό αυτό κατέστη από την Τράπεζα προσωρινά διαθέσιμο στο λογαριασμό. Εάν για οποιονδήποτε λόγο το αξιόγραφο ανακληθεί ή ακυρωθεί ή εάν για οποιονδήποτε λόγο ματαιωθεί η είσπραξή του ή περιορισθεί η ελεύθερη διάθεση του προϊόντος του με νομοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά μέτρα ή η αξία του χρεωθεί στην Τράπεζα, η τελευταία δικαιούται, άνευ ετέρου, να επαναχρεώσει το λογαριασμό χωρίς να ερευνήσει τη νομιμότητα της ανάκλησης ή ακύρωσης ή ματαίωσης της είσπραξης ή περιορισμού της διάθεσης του προϊόντος του αξιογράφου και, σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου, να αξιώσει από τον Πελάτη να της επιστρέψει το σχετικό πιστωθέν στο λογαριασμό ποσό. 7. Η Τράπεζα δικαιούται να εισπράττει λειτουργικά έξοδα για την τήρηση λογαριασμών οι οποίοι δεν έχουν κινηθεί για χρονικό διάστημα που ορίζεται κάθε φορά από αυτή (αδρανείς λογαριασμοί) ή λογαριασμών που παρουσιάζουν υπόλοιπο χαμηλότερο από αυτό που ορίζει εκάστοτε η Τράπεζα (λογαριασμοί χαμηλού υπολοίπου). Και στις δύο περιπτώσεις, τόσο τα στοιχεία που πρέπει να 14

15 συντρέχουν για να χαρακτηρισθεί ένας λογαριασμός ως αδρανής ή χαμηλού υπολοίπου όσο και το ποσό των εξόδων, γνωστοποιούνται στον Πελάτη κατά το άνοιγμα του λογαριασμού και μέσω του Τιμολογίου. Επί καταθέσεων ταμιευτηρίου, τα ανωτέρω έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους τόκους και να θίγουν το εκάστοτε υπόλοιπο του κεφαλαίου. Επίσης η Τράπεζα δικαιούται να κλείνει τους λογαριασμούς που παρουσιάζουν μηδενικό υπόλοιπο για χρονικό διάστημα που κατά περίπτωση ορίζει και γνωστοποιεί στον Πελάτη. 8. Σε περίπτωση που στο λογαριασμό του Πελάτη γίνουν λανθασμένες εγγραφές πιστώσεων ή χρεώσεων από οποιανδήποτε αιτία, η Τράπεζα μπορεί να προβαίνει και με δική της πρωτοβουλία σε διόρθωση (με διορθωτικές εγγραφές) ή ακύρωση (με αντιλογιστικές εγγραφές) των πιστώσεων ή των χρεώσεων αυτών. Επίσης, μπορεί να προβαίνει σε ακύρωση προσωρινών εγγραφών σε περίπτωση ματαίωσης της αναβλητικής αίρεσης από την οποία εξαρτώνται. 9. Πιστώσεις λογαριασμών τρίτων προσώπων κατ εντολή του Πελάτη, διενεργούνται από την Τράπεζα με την αποκλειστική ευθύνη αυτού ως προς την υποκείμενη έννομη σχέση που τον συνδέει με τους δικαιούχους των λογαριασμών και τις συνέπειες που οι πιστώσεις αυτές μπορεί να έχουν. Σε περίπτωση μη αποδοχής της κατάθεσης από τον δικαιούχο του λογαριασμού, η Τράπεζα δικαιούται να αντιλογίσει την πράξη. 10. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται σε περίπτωση που γίνει χρήση του λογαριασμού του Πελάτη από μη δικαιούχο πρόσωπο, εφ όσον η χρήση του λογαριασμού του Πελάτη από αυτό ήταν άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του Πελάτη. 11. Οι καταθέσεις σε κοινό διαζευκτικό λογαριασμό διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 5638/1932, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κάθε ένας από τους δικαιούχους της κατάθεσης έχει δικαίωμα να κάνει ολική ή μερική χρήση αυτής, χωρίς τη σύμπραξη ή τη συναίνεση των λοιπών. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε δικαιούχου, η κατάθεση περιέρχεται αυτοδίκαια στους λοιπούς, επιζώντες δικαιούχους. Κάθε δικαιούχος ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι της Τράπεζας για κάθε υποχρέωση που απορρέει από το λογαριασμό αυτόν. 12. Οι διατάξεις του προηγούμενου όρου διέπουν όλους τους κοινούς λογαριασμούς της Τράπεζας. Κατάθεση σε κοινό συμπλεκτικό λογαριασμό, συμφωνείται ρητά. 13. Η Τράπεζα δικαιούται, ειδοποιώντας τον Πελάτη σχετικά, να καταγγέλλει οποτεδήποτε τη μεταξύ αυτής και του Πελάτη σύμβαση κατάθεσης και να κλείνει οποιονδήποτε καταθετικό λογαριασμό του σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του διατάξεων του νόμου, παράβασης συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι της Τράπεζας, ή εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού παραμένει μηδενικό επί δώδεκα συνεχόμενους μήνες. 14. Σε περίπτωση που η Τράπεζα χορηγήσει στον Πελάτη βιβλιάριο καταθέσεων, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να το φυλάσσει με προσοχή και να ενημερώνει άμεσα την Τράπεζα σε περίπτωση κλοπής ή απώλειάς του. Ο Πελάτης πρέπει να προσκομίζει το βιβλιάριο σε κάθε κατάθεση ή ανάληψη και σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί από την Τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση, κατάθεση ή ανάληψη που πραγματοποιείται με την υπογραφή από τον Πελάτη παραστατικού που εκδίδει προς το σκοπό αυτό η Τράπεζα, είναι ισχυρή ακόμη και αν δεν έγινε σχετική καταχώρηση στο βιβλιάριο. Μετά το κλείσιμο του λογαριασμού, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το βιβλιάριο στην Τράπεζα προκειμένου η τελευταία να το ακυρώσει. 15. Στην περίπτωση των προθεσμιακών καταθέσεων καταρτίζεται ειδικό, κατά περίπτωση, έγγραφο με τους όρους της κατάθεσης. ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΕΠΙΤΑΓΕΣ 1. Η Τράπεζα παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα διάθεσης των κεφαλαίων των λογαριασμών του με επιταγές. Η Τράπεζα δεν χορηγεί βιβλιάρια επιταγών και αναζητεί τυχόν ήδη χορηγηθέντα στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από σχετικές κανονιστικές διατάξεις. Η Τράπεζα επίσης δύναται, κατά την εύλογη κρίση της, για λόγους αντικειμενικούς ή για λόγους που αφορούν στον Πελάτη, να αρνηθεί 15

16 τη χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών ή να αναζητήσει το ήδη χορηγηθέν. Η υπογραφή του Πελάτη επί της αποδείξεως παραλαβής του βιβλιαρίου των επιταγών δημιουργεί τεκμήριο ότι έχει ελέγξει την πληρότητά του. 2. Οι επιταγές είναι πληρωτέες επί τη εμφανίσει. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν μεταχρονολογημένες επιταγές. Σε περίπτωση εμφάνισης της επιταγής του Πελάτη εντός της νόμιμης προθεσμίας και μη πληρωμής της λόγω μη ύπαρξης επαρκών διαθεσίμων κεφαλαίων στο λογαριασμό του επί του οποίου σύρεται η επιταγή ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η Τράπεζα προβαίνει στην κατά περίπτωση σημείωση επί του σώματος της επιταγής και στη σχετική αναγγελία προς την Τειρεσίας Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε θεσμικού πλαισίου. 3. Η Τράπεζα υποχρεούται σε πληρωμή των εμφανιζομένων προς τον σκοπό αυτό επιταγών στον τυπικά νομιμοποιούμενο τελευταίο κομιστή, μόνον εφ όσον αθροιστικά : α) η συνέχεια των οπισθογραφήσεων των επιταγών είναι κανονική, β) ο λογαριασμός επί του οποίου σύρονται οι επιταγές έχει επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια, γ) τα έντυπα των επιταγών προέρχονται από τα χορηγηθέντα από την Τράπεζα στον Πελάτη βιβλιάρια ή από δικά του έντυπα εκδοθέντα κατόπιν ειδικής συμφωνίας και σύμφωνα με τις υποδειχθείσες σε αυτόν προδιαγραφές της Τράπεζας και φέρουν τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά στοιχεία εγκυρότητός τους, δ) η υπογραφή του εκδότη δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από το τηρούμενο στα αρχεία της Τράπεζας δείγμα και ε) δεν έχει περιέλθει στην Τράπεζα, μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας εμφάνισής τους προς πληρωμή, έγγραφη ανάκλησή τους από τον Πελάτη. Τυχόν ανάκληση της επιταγής πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας προς εμφάνιση, δεν δεσμεύει την Τράπεζα και εναπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια η πληρωμή ή μη της επιταγής. 4. Η ευθύνη της Τράπεζας σε περίπτωση πληρωμής πλαστογραφημένων επιταγών περιορίζεται στην αντιπαραβολή της γενικής εικόνας της υπογραφής του εκδότη επί του σώματος της επιταγής με το τηρούμενο στα αρχεία της δείγμα προς διαπίστωση ευχερώς διαγνωσίμων αποκλίσεων. 5. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κεφάλαια του Πελάτη δεν επαρκούν για την πληρωμή επιταγής, η Τράπεζα δεν υποχρεούται σε μερική πληρωμή της, εκτός εάν υφίσταται ειδική προς τούτο εντολή του Πελάτη, τηρουμένων των όρων του άρθρου 34 του Ν. 5960/1933 «Περί επιταγής» όπως εκάστοτε ισχύει. 6. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια ως προς τον τρόπο χρήσης και φύλαξης των παραδιδομένων σε αυτόν εντύπων επιταγών καθώς και των εντύπων επιταγών που τυχόν εκτύπωσε ο ίδιος σύμφωνα με τις υποδειχθείσες σε αυτόν προδιαγραφές της Τράπεζας και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε ζημία που θα υποστεί η Τράπεζα, ο ίδιος ή τρίτος από την πληρωμή ή μη πληρωμή επιταγών που έχουν καθ οιονδήποτε τρόπο απολεσθεί, κλαπεί, υπεξαιρεθεί, πλαστογραφηθεί ή αλλοιωθεί. 7. Σε περιπτώσεις εφαρμογής συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των τραπεζών για τον συμψηφισμό επιταγών (Διατραπεζικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Συμψηφισμού Επιταγών Δ.Η.Σ.Σ.Ε.), δεδομένου ότι η Τράπεζα αδυνατεί για αντικειμενικούς λόγους να ελέγξει την γνησιότητα της επιταγής ή της υπογραφής του εκδότη ή οποιοδήποτε άλλο τυπικό στοιχείο του κύρους της, ο Πελάτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει τον σχετικό κίνδυνο, απαλλάσσει την Τράπεζα από την αντίστοιχη ευθύνη και αναγνωρίζει κάθε σχετική πληρωμή από αυτήν ως έγκυρη. 8. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται το ενδεχόμενο μη σφράγισης επιταγών που σύρονται επί λογαριασμών που τηρούνται σε άλλες τράπεζες, οι οποίες λόγω του χρόνου προσκόμισης/εμφάνισής τους στην Τράπεζα από αυτόν δεν είναι δυνατόν να σφραγισθούν εντός της νόμιμης προθεσμίας για λόγο που ανάγεται είτε στους κανόνες λειτουργίας του συστήματος Δ.Η.Σ.Σ.Ε., είτε στον απαιτούμενο χρόνο διακίνησης του σώματός τους με τον παραδοσιακό συμψηφισμό, η δε Τράπεζα απαλλάσσεται από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη. 9. Σε περίπτωση που η Τράπεζα για οποιονδήποτε λόγο, έστω και από αμέλειά της, πληρώσει επιταγές που εκδόθηκαν από τον Πελάτη επί λογαριασμού στον οποίο δεν 16

17 υπήρχαν αρκετά διαθέσιμα κεφάλαια, ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Τράπεζα αμέσως και σε πρώτη ζήτησή της το ποσό των επιταγών αυτών εντόκως από την ημέρα της πληρωμής. 10. Η Τράπεζα, σε περίπτωση που ο Πελάτης εκδώσει ακάλυπτη επιταγή, δικαιούται να κλείσει το λογαριασμό του και να ζητήσει την επιστροφή των βιβλιαρίων των επιταγών, που τυχόν βρίσκονται στην κατοχή του, ο δε Πελάτης υποχρεούται στην παράδοση αυτών. 11. Σε περίπτωση που εμφανιστούν περισσότερες από μία επιταγές ή/και εντολές πληρωμής την ίδια ημέρα και τα υπάρχοντα διαθέσιμα κεφάλαια δεν επαρκούν για την πληρωμή όλων, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να πληρώσει, κατά την κρίση της, οποιαδήποτε από αυτές, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης ή τη σειρά εμφάνισής τους. 12. Ο Πελάτης υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την Τράπεζα με κάθε μέσο και επιπρόσθετα εγγράφως σε περίπτωση κλοπής ή καθ οιονδήποτε τρόπο απώλειας εντύπων επιταγών, συμπληρωμένων ή μη. Μέχρι την ειδοποίηση αυτή, ο Πελάτης έχει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν πληρωμή ή σφράγιση των επιταγών αυτών λόγω έλλειψης επαρκούς υπολοίπου. Η ειδοποίηση υποχρεώνει μεν την Τράπεζα σε αυξημένη επιμέλεια ως προς τη νομιμοποίηση του κομιστή, αλλά δεν της δίδει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή στον τυπικά νομιμοποιούμενο κομιστή της, εκτός αν της επιβληθεί δικαστική απαγόρευση σύμφωνα με το άρθρο 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 1. Οι εντολές του Πελάτη θα δίδονται στην Τράπεζα είτε εγγράφως με απλή ενυπόγραφη επιστολή, είτε μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (Fax) κατά την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία της Τράπεζας, είτε μέσω των Ηλεκτρονικών Δικτύων (κατωτέρω, Κεφάλαιο 5). 2. Σε περίπτωση διαβίβασης εντολής με Fax και για όσες συναλλαγές αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία της Τράπεζας, η Τράπεζα, τηρουμένων και των τυχόν λοιπών όρων της εν λόγω διαδικασίας, νομιμοποιείται στην εκτέλεσή της, εφ όσον διαπιστώνει ότι η εντολή φέρει υπογραφή η οποία δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από το τηρούμενο στα αρχεία της δείγμα, απαλλασσόμενη από κάθε σχετική ευθύνη. Σε περίπτωση που μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη έχει υπογραφεί ειδική σύμβαση αποδοχής εντολών με Fax, υπερισχύουν οι όροι της σύμβασης αυτής. 3. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τον τρόπο διαβίβασης των εντολών, με την προϋπόθεση ότι από τη μεταβολή δεν θα θίγονται οι μέχρι τον χρόνο αυτής διαμορφωμένες σχέσεις με τον Πελάτη. 4. Ο Πελάτης συναινεί στην κατά την κρίση της Τράπεζας χρησιμοποίηση από αυτήν τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων (αντιπροσώπων, πρακτόρων, ανταποκριτών κ.α.) για την εκτέλεση των εντολών του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η Τράπεζα δεν υπέχει ευθύνη από τις πράξεις ή παραλείψεις των τρίτων αυτών προσώπων, ευθυνόμενη μόνον για τυχόν πταίσμα ως προς την εκλογή τους ή ως προς τις οδηγίες που τους έδωσε. 5. Η Τράπεζα επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης εντολής του Πελάτη για μεταφορά κεφαλαίων σε άλλη τράπεζα, όταν οφείλεται σε υπαιτιότητα της τράπεζας αυτής. 6. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει εντολή του που η Τράπεζα έχει ήδη εκτελέσει. Σε κάθε άλλη περίπτωση, και εφ όσον η ανάκληση ή τροποποίηση είναι τεχνικά και διαδικαστικά εφικτή, ο Πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος που τυχόν αυτή συνεπάγεται. 7. Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για κάθε ζημία που θα υποστεί ο ίδιος ή η Τράπεζα από ανακριβείς, λανθασμένες, λόγω πλάνης ή αμελείας δοθείσες εντολές του ιδίου ή 17

18 πληρεξουσίου του ή τρίτου, ή από εντολές που της διαβιβάστηκαν από αυτά τα πρόσωπα κατά τρόπο παράνομο, αντισυμβατικό, μη εξουσιοδοτημένο ή εσφαλμένο. 8. Η ευθύνη της Τράπεζας λόγω πλημμελούς ή μη προσήκουσας εκτέλεσης εντολών περιορίζεται αποκλειστικά στην αποκατάσταση τυχόν θετικής ζημίας, αποκλειομένης της ευθύνης για αποκατάσταση αποθετικών ζημιών από οποιανδήποτε αιτία. ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 1. Η δυνατότητα εκτέλεσης εμβάσματος με αξία της ίδιας ημέρας (same day value) εξαρτάται από το νόμισμα του εμβάσματος και τους εκάστοτε χρονικούς περιορισμούς (cut-off times) της χώρας προορισμού ή και αυτούς που ισχύουν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 2. Σε περίπτωση έλλειψης ειδικών εντολών του Πελάτη σχετικά με την εκτέλεση του εμβάσματος, η Τράπεζα δικαιούται να ενεργεί κατά την διακριτική της ευχέρεια. Η επιλογή του τρόπου αποστολής του εμβάσματος εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας, λαμβανομένων υπ όψη των σχετικών νόμων και κανονισμών, των δυνατοτήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα και των συνήθων τραπεζικών πρακτικών. 3. Η Τράπεζα και ο τυχόν ανταποκριτής της στο εξωτερικό δεν ευθύνονται για τυχόν καθυστέρηση ή για την μη εκτέλεση εμβάσματος εξαιτίας συναλλαγματικών ή άλλων περιορισμών ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο ή λόγο κείμενο εκτός του ελέγχου της Τράπεζας καθώς επίσης και στην περίπτωση που, είτε δεν καταστεί δυνατό να ευρεθεί ο δικαιούχος βάσει των στοιχείων που αναφέρει ο Πελάτης στην αίτησή του, είτε ο δικαιούχος για οποιονδήποτε λόγο δεν εισπράξει εγκαίρως το εμβασθέν ποσό. 4. Ανάκληση ή τροποποίηση εντολής εμβάσματος από τον Πελάτη είναι κατ αρχήν δυνατή μόνο εάν ζητηθεί πριν από την ημερομηνία αξίας (value date). Σε κάθε περίπτωση η ανάκληση ή τροποποίηση δεν είναι δυνατή μετά την καταβολή του ποσού στο δικαιούχο ή εάν αυτό έχει δεσμευτεί για οποιονδήποτε λόγο από την πληρώτρια ή την ανταποκρίτρια τράπεζα. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία στην εκτέλεση της ανάκλησης ή της τροποποίησης που θα οφείλεται σε αιτίες πέραν του ελέγχου της. 5. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή εμβάσματος στον Πελάτη λόγω ανάκλησής του ή μη πραγματοποίησής του κατά τα ανωτέρω, προϋποθέτει αντίστοιχη πίστωση της Τράπεζας από τον ανταποκριτή της, κάθε δε μείωση του ποσού που τυχόν θα προκύψει λόγω διαφορών στις τιμές μετατροπής συναλλάγματος ή από έξοδα και προμήθειες της Τράπεζας ή ανταποκριτών της θα βαρύνει τον Πελάτη. 6. Εάν το έμβασμα γίνεται σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός του Πελάτη που πρόκειται να χρεωθεί για την εκτέλεσή του, η μετατροπή του νομίσματος γίνεται με βάση την ισοτιμία που ανακοινώνει η Τράπεζα την ημέρα χρέωσης του εν λόγω λογαριασμού. 7. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή για την μη εκτέλεση εμβάσματος με δικαιούχο τον Πελάτη, σε περίπτωση έλλειψης ή εσφαλμένης αναγραφής οποιουδήποτε από τα αναγκαία για την εκτέλεση του εμβάσματος στοιχεία. 8. Σε περίπτωση κατά την οποία η Τράπεζα δεχθεί εντολή για εκτέλεση εμβάσματος με δικαιούχο τον Πελάτη, σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο τηρείται ο πιστούμενος καταθετικός λογαριασμός του, δικαιούται να προβαίνει, κατά την διακριτική της ευχέρεια, σε μετατροπή του νομίσματος του εμβάσματος στο νόμισμα του λογαριασμού αυτού με την ισοτιμία που ανακοινώνει η Τράπεζα την ημέρα της μετατροπής, εφ όσον το ποσό του εμβάσματος δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ κατά το χρόνο της μετατροπής. 9. Ο Πελάτης υποχρεούται, οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Τράπεζα ή επιβάλλεται από το νόμο, να ενημερώνει την Τράπεζα για την προέλευση των εμβαζομένων ποσών των οποίων είναι δικαιούχος και την αιτία τους. 18

19 10. Ο Πελάτης παραιτείται ανεπιφύλακτα από τα δικαιώματα ενημέρωσής του μετά την εκτέλεση ή την άφιξη διασυνοριακού εμβάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 33/2000. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 1. Στον Πελάτη παρέχονται υπηρεσίες μέσω των Ηλεκτρονικών Δικτύων. 2. Ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στα Ηλεκτρονικά Δίκτυα, είτε με την υποβολή Αίτησης, είτε με τη χρήση της Κάρτας, κατά περίπτωση. Τυχόν μεταβολή στην έκταση της πρόσβασης στα Ηλεκτρονικά Δίκτυα ή διακοπή της, γίνεται, όπου αυτό προβλέπεται, με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Τράπεζα, έγχαρτου ή ηλεκτρονικού μέσω του Europhone Banking ή του Διαδικτυακού Τόπου. 3. Η Τράπεζα ενημερώνει τον Πελάτη για το είδος των κάθε φορά διαθεσίμων συναλλαγών μέσω των Ηλεκτρονικών Δικτύων, καθώς και για τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες αυτές παρέχονται, με οποιονδήποτε τρόπο η Τράπεζα κρίνει πρόσφορο, αναλόγως και με τη φύση έκαστου δικτύου. 4. Η Τράπεζα, παρακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας και για την εξυπηρέτηση του Πελάτη, μπορεί να εντάσσει στα Ηλεκτρονικά Δίκτυα νέα δίκτυα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών. Συναλλαγές στα εκάστοτε νέα αυτά δίκτυα θα διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που θα παρέχει η Τράπεζα. 5. Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο, δηλώνει με σαφήνεια στην Τράπεζα το είδος και την έκταση της πρόσβασης που επιθυμεί εκάστοτε να έχουν ο Χρήστης ή ο Κάτοχος. Ο Πελάτης αναγνωρίζει κάθε πράξη ή παράλειψη κάθε εξουσιοδοτηθέντος Χρήστη ή Κατόχου ως ισχυρή, έγκυρη και δεσμευτική για τον ίδιο και αναλαμβάνει κάθε ευθύνη απορρέουσα από αυτήν. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η Τράπεζα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της για την παροχή υπηρεσιών μέσω των Ηλεκτρονικών Δικτύων, συντηρεί την κατάλληλη πληροφοριακή υποδομή συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων συστημάτων υλικού (hardware) και λογισμικού (software). Η ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη των δικτύων επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφοριών, καθώς και της τεχνολογικής υποδομής που τα υποστηρίζει, επιβάλλουν προσέγγιση, εφαρμογή και ερμηνεία των Γ.Ο.Σ. κατά τρόπο ανοικτό στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής αναγνώρισης δεδομένων. Τυχόν τεχνολογικές αναβαθμίσεις, βελτιώσεις και εν γένει μεταβολές στην υποδομή των Ηλεκτρονικών Δικτύων θα πραγματοποιούνται αυτόματα από την Τράπεζα. 2. Στο πλαίσιο του ανωτέρω όρου, η Τράπεζα δύναται να μεταβάλλει ή αναθεωρεί αποκλειστικά και μόνο εκείνα τα άρθρα από τους Γ.Ο.Σ., τα οποία αφορούν στη διαδικασία και στις τεχνικές παραμέτρους πρόσβασης του Πελάτη στα Ηλεκτρονικά Δίκτυα (ενδεικτικά μέθοδοι ασφάλειας, ταυτοποίηση του Πελάτη κ.λπ.), οι δε μεταβολές ή αναθεωρήσεις από την Τράπεζα είναι δεσμευτικές για τον Πελάτη από τη στιγμή που του γίνονται γνωστές, είτε εγγράφως, είτε με σχετική καταχώριση στον Διαδικτυακό Τόπο ή και μέσω των Ηλεκτρονικών Δικτύων στα οποία αφορούν. Οι ως άνω τεχνικού ή /και διαδικαστικού χαρακτήρα μεταβολές ή αναθεωρήσεις δεν αποτελούν τροποποίηση των Γ.Ο.Σ. 3. Η Τράπεζα επιμελείται της λειτουργίας της σχετικής τεχνολογικής υποδομής αλλά δεν ευθύνεται σε περίπτωση που σημειωθεί οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Δικτύων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανώτερης βίας, πτώση ή καθυστέρηση των δικτύων, διακοπή της ηλεκτροδότησης, απεργία του προσωπικού της, προγραμματισμένες ή μη εργασίες για τη συντήρηση ή την αναβάθμιση της 19

20 τεχνολογικής της υποδομής, ή δυσλειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού του Πελάτη ή τρίτου. 4. Η Τράπεζα διατηρεί κατά την κρίση της το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη την αποστολή κάθε εντολής που δίδεται μέσω των Ηλεκτρονικών Δικτύων για τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής και εγγράφως ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο κρίνει πρόσφορο. 5. Εντολές αποσταλείσες μέσω των Ηλεκτρονικών Δικτύων μπορούν να ανακληθούν μόνο εφ όσον αυτό είναι τεχνικά και διαδικαστικά εφικτό και σε αυτήν την περίπτωση ο Πελάτης επιβαρύνεται με την τυχόν δαπάνη της ανάκλησης, είτε της Τράπεζας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Τιμολόγιο, είτε και τρίτων. 6. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαβιβάζει στην Τράπεζα εντολές απόλυτα σαφείς, πλήρεις και ακριβείς, άλλως η τελευταία δεν υποχρεούται να τις εκτελεί ούτε να ενημερώνει σχετικά τον Πελάτη. 7. Οι εντολές που αποστέλλονται μέσω των Ηλεκτρονικών Δικτύων, εφ όσον πληρούν τους κατά περίπτωση όρους ταυτοποίησης του Πελάτη και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, του Κατόχου ή του Χρήστη, που προβλέπονται στις οικείες Ενότητες του παρόντος Κεφαλαίου, αναγνωρίζονται ως έγκυρες, δεσμευτικές και ισχυρές, και ως προερχόμενες από τον Πελάτη, ο οποίος δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει για οποιονδήποτε λόγο. 8. Οι Κωδικοί Πρόσβασης και ο PIN ισοδυναμούν με την υπογραφή του Πελάτη και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, του Κατόχου ή του Χρήστη και είναι αυστηρά προσωπικοί. Ο Πελάτης και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο Κάτοχος ή ο Χρήστης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει το Password, για το Internet Banking και m-banking, και το PIN για το Europhone Banking και τα ΑΤΜs, με άλλα της απολύτου επιλογής του, οφείλει να απομνημονεύσει το Password και το PIN, να καταστρέψει το έντυπο με το οποίο του γνωστοποιήθηκαν και σε κάθε περίπτωση να μην διατηρεί αυτά γραμμένα με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο. Η φύλαξη των Κωδικών Πρόσβασης και του PIN σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αποτελεί βαριά αμέλεια εκ μέρους των ανωτέρω προσώπων. 9. Ο Πελάτης και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, και ο Κάτοχος ή ο Χρήστης οφείλουν να ειδοποιήσουν άμεσα την Τράπεζα, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και εγγράφως, σε οποιαδήποτε περίπτωση, έστω και υπόνοιας, ακούσιας ή εκούσιας διαρροής των Κωδικών Πρόσβασης και του PIN προς οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών. Ο Πελάτης έχει την πλήρη ευθύνη για τυχόν διενέργεια συναλλαγών από τρίτο πρόσωπο μέχρι τη χρονική στιγμή της γνωστοποίησης στην Τράπεζα της διαρροής των Κωδικών Πρόσβασης ή του PIN. 10. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Τράπεζα ουδεμία ευθύνη φέρει για τη θετική ή αποθετική ζημία που ενδεχόμενα θα υποστεί ο ίδιος από τη μη τήρηση των υποχρεώσεών του που απορρέουν συνολικά από τους παρόντες όρους και ειδικά αυτούς που αφορούν στους Κωδικούς Πρόσβασης και στο PIN. 11. Τα δεδομένα των συναλλαγών του Πελάτη μέσω των Ηλεκτρονικών Δικτύων τηρούνται σε ηλεκτρονικά αρχεία αυτής, τα οποία έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς τις σχετικές συναλλαγές του Πελάτη με την Τράπεζα, επιτρεπομένης ανταπόδειξης. ΕΝΟΤΗΤΑ IΙΙ: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET BANKING) 1. Η πρόσβαση του Πελάτη στo Internet Banking θα πραγματοποιείται με τη χρήση των Κωδικών Πρόσβασης Internet Banking. 2. Η Τράπεζα ορίζει κατά την κρίση της τις συναλλαγές για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται η χρήση από τον Πελάτη και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον Χρήστη, Πιστοποιητικού. Το μέσο, στο οποίο αποθηκεύεται το Πιστοποιητικό, αλλά και η εν γένει διαδικασία δημιουργίας και αποθήκευσης των Πιστοποιητικών καθώς και ο μέγιστος αριθμός αυτών, που είναι δυνατόν να δημιουργήσει ο Πελάτης και, σε 20

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 2/23.2.2010 Υπ αριθμ.18.339/23.2.2010 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπανόπουλου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ιδιώτες - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής «Τράπεζα») κατόπιν αίτησης, που επισυνάπτεται στην παρούσα (στο εξής «Αίτηση»), της αντισυμβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS G ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής Τράπεζα) εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «General Motors Ελλάς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 56 & Δελφών 2, με ΑΦΜ 094139058 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.1. Oι ακόλουθοι Γενικοί Όροι υναλλαγών (εφεξής ΓΟ) διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις της της υνεταιριστικής Σράπεζας Δυτικής Μακεδονίας υν. ΠΕ. Που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (στο εξής ως η «Τράπεζα») διοργανώνει διαγωνισμό (στο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει) Α1α Α1β Α1γ Α1δ Α1ε Ιδιότητα (επιλογή μεταξύ των δύο) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομ/νία κ.λ.π.)¹ Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης¹ Ονοματεπώνυμο Αριθμός Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1 Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης Δεν υπάρχει κατώτατο όριο 2 Λειτουργικό κόστος λογ/σμού Δεν υπάρχει 3 Αντίγραφο λογ/σμού Δωρεάν ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ 4 Ελάχιστο ποσό αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν; α) την παροχή από τον Οργανισμό με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στη συνέχεια ο «ΕΛΤΑ») σε κάθε πελάτη του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΚΙΙD)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες

Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες Βασικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των καταθέσεων Οι καταθέσεις στο (συμπληρώνεται η επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. (Τόπος).., (Ημερ.:... /... /...)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. (Τόπος).., (Ημερ.:... /... /...) ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Α.Ε. ΚΑΤ/ΜΑ: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εισαγωγή. Το Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ), είναι μία διαδικασία με την οποία η ERGO επικοινωνεί και συναλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό H δύναμη των Χριστουγέννων 1. Η εταιρία με την επωνυμία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι, οδός Λεωφ. Κηφισού 130 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών.

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν την παροχή από το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΕΞΟ Α ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ: άνεια Τακτής Προθεσμίας: Με Υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα