Αναλυτικό πρόγραµµα - Curricula

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτικό πρόγραµµα - Curricula"

Transcript

1 Αναλυτικό πρόγραµµα - Curricula COMPASS Μια καινοτόµος µαθησιακή µέθοδος για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της απασχολησιµότητας των µειονεκτούντων νέων µεταναστών και µελών εθνοτικών µειονοτήτων (Πρόγραµµα: COMPASS LLP-1-AT-LEONARDO-LMP) Υπεύθυνοι έργου: Σοφία Αργυροπούλου, Νικόλαος Παπαθανασίου Γραφείο Κινητικότητας & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Ι...Ε Ν. Πιερίας Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης!

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΑ Α-ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ «ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ» ΙΑΡΚΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΜΕΘΟ ΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ, ΥΛΙΚΟ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1 ης ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 2 ης ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 3 ης ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 4 ης ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #

3 Εκπαιδευτικά προγράµµατα ανάπτυξης για τον «Επαγγελµατικό Προσανατολισµό της Αστικής Φυλής» 1. Εισαγωγή! Γενικό πλαίσιο του προγράµµατος Το πρόγραµµα αυτό χρησιµεύει ως κατευθυντήρια γραµµή για εκπαιδευτές, δασκάλους και κοινωνικούς λειτουργούς που δουλεύουν µε νέους µετανάστες ηλικίας 15 έως 25 ετών, οι οποίοι αναζητούν εργασία ή κάποιο πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης. Το πρόγραµµα προσφέρει εναλλακτικές και καινοτόµες µορφές κοινωνικής εργασίας µε νέους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην εύρεση εργασίας ή δυσκολεύονται να αποφασίσουν όσον αφορά την κατάλληλη κατάρτιση ή τις επαγγελµατικές προοπτικές τους, επειδή δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για να µπουν σε µια τέτοια διαδικασία προσωπικής εξέλιξης. Πρόκειται για ένα προπαρασκευαστικό πρόγραµµα κατάρτισης για νέους διάρκειας τεσσάρων εβδοµάδων. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων αυτών εβδοµάδων οι νέοι θα αποκτήσουν βασικές δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να µπουν σε µια διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη µελλοντική επιλογή εργασίας ή κάποιου προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης.! Ειδικές επισηµάνσεις όσον αφορά την οµάδα-στόχο Το πρόγραµµα αυτό παρέχει παιδαγωγικό και διδακτικό υλικό για εργασία µε νέους µετανάστες µε χαµηλές σχολικές επιδόσεις, που διακόπτουν τη φοίτηση πρόωρα ή εγκαταλείπουν το σχολείο και νέους µετανάστες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην εύρεση εργασίας ή κάποιου προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης εξαιτίας της απουσίας προσανατολισµού, ενηµέρωσης και εµπιστοσύνης στον σωστό και κατάλληλο σχεδιασµό της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Στο επίκεντρο αυτού του προγράµµατος ως µαθησιακή µέθοδος είναι ο προσανατολισµός, ο οποίος γίνεται µε βάση το προτεινόµενο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Το πρόγραµµα αποτελεί µια βάση καθοδήγησης για τον «επαγγελµατικό προσανατολισµό της αστικής φυλής» και την εφαρµογή της µεθόδου για συµβουλευτική και προσανατολισµό των νέων. $

4 Με τον «Προσανατολισµό της Αστικής Φυλής» µε βάση αυτό το πρόγραµµα τεσσάρων εβδοµάδων, οι περιθωριοποιηµένοι νέοι θα µπορούν να εφαρµόζουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων εβδοµάδων έτσι ώστε να έχουν καλύτερο προσανατολισµό και συνεπώς καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι οµάδες-στόχος αυτού του ειδικού προγράµµατος περιλαµβάνουν χαµηλόµισθους εργαζόµενους ή άνεργους, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν καµία δυνατότητα εύρεσης εργασίας. Συχνά µένουν στο σπίτι και ορισµένοι εξαρτώνται οικονοµικά πλήρως από την κοινωνική πρόνοια ή τις οικογένειές τους. Επίσης, µετά την πάροδο µεγάλου διαστήµατος ανεργίας ή απραγίας, σπανίζει η θέληση για την εύρεση εργασίας ή για περαιτέρω κατάρτιση. Για την προσέγγιση αυτής της οµάδας-στόχου είναι πολύ σηµαντικό η εκπαιδευτική προσφορά να περιλαµβάνει εκτός από το θεωρητικό πλαίσιο και πολλές δυνατότητες για πρακτική (µάθηση µέσω δράσης). Με τον τρόπο αυτό προσελκύεται, αναπτύσσεται και διατηρείται ζωντανό το ενδιαφέρον των νέων για εξάσκηση των προσόντων τους µε στόχο κάποια επαγγελµατική σταδιοδροµία. Από τη µία πλευρά, απαιτείται µια καλά ανεπτυγµένη δοµή και από την άλλη, θα πρέπει να υπάρχουν επίσης περιθώρια για αυθορµητισµό και δηµιουργικότητα. Με το παρακάτω πρόγραµµα η προσέγγιση της οµάδας-στόχου και η κάλυψη των αναγκών της γίνεται µε έναν εξατοµικευµένο, συµµετοχικό και µη συµβατικό τρόπο µεταβίβασης γνώσεων. Η οµάδα-στόχος χρειάζεται προπόνηση για να αναπτύξει «δεξιότητες διαχείρισης επαγγελµατικής σταδιοδροµίας». Για να προσεγγιστεί το κοινό-στόχος, πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες προσέλκυσης του ενδιαφέροντός του, αυξάνοντας ταυτόχρονα τα κίνητρα των νέων και µε στόχο την συνειδητοποίηση των ικανοτήτων τους. 2. Οµάδα-στόχος: έφηβοι µετανάστες, εθνοτικές µειονότητες από 15 έως 25 ετών Στη βασική οµάδα-στόχο του προγράµµατος αυτού ανήκουν οι νέοι από εθνοτιικές µειονότητες, ιδίως νέοι µετανάστες, νέοι Ροµά και νέοι Ιρλανδοί Νοµάδες [Irish Travellers], ηλικίας 15 έως 25 ετών. Οι οµάδες αυτές νέων µεταναστών και µελών κοινωνικών εθνοτικών µειονοτήτων αντιµετωπίζουν ειδικά ζητήµατα στο σχολείο και αργότερα κατά τη διαδικασία µετάβασης από τη λήξη του σχολείου στην έναρξη κάποιου προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης. Το πρόγραµµα αυτό παρέχει εργαλεία και µεθόδους για την υποστήριξη αυτής της οµάδας-στόχου και τη βελτίωση των βασικών ατοµικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται ώστε να µπουν σε µια προσωπική διαδικασία λήψης αποφάσεων και να αποφασίσουν µελλοντικά όσον αφορά την επιλογή κάποιου επαγγέλµατος ή επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι περιθωριοποιηµένοι νέοι και οι νέοι µετανάστες που ανήκουν σε κάποια εθνοτική µειονότητα εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα στην αγορά εργασίας των χωρών συνεργασίας ή υποδοχής. Η πρόσβαση σε θέσεις µόνιµης απασχόλησης ή σε ένα αρχικό σεµινάριο επαγγελµατικής κατάρτισης εξακολουθεί να αποτελεί ειδική πρόκληση για τους µετανάστες νέους σε πολλές %

5 ευρωπαϊκές χώρες κατά την τελευταία δεκαετία. Βασικά προβλήµατα αποτελούν τα διαστήµατα µετάβασης από την δηµόσια σχολική εκπαίδευση στην συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση. Μετά από κατά µέσο όρο 9 έως 10 χρόνια υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης, η επαγγελµατική κατάρτιση σηµατοδοτεί την τελική φάση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πολλοί νέοι µε µεταναστευτικό υπόβαθρο δεν κατέχουν τις πληροφορίες, τις στρατηγικές, τη γνώση και τις δεξιότητες ώστε να αποφασίσουν ποιος τοµέας επαγγελµατικής κατάρτισης ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Οι νέοι µετανάστες παρουσιάζουν σαφές µειονέκτηµα όσον αφορά την εξερεύνηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που κατακτώνται στη µη τυπική και άτυπη εκπαίδευση εκτός του σχολικού πλαισίου. Υπάρχουν επίσης εµπόδια όσον αφορά τους νέους από περιθωριοποιηµένες εθνοτικές µειονότητες και την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Εποµένως είναι απαραίτητο οι µετανάστες και οι νέοι από περιθωριοποιηµένες εθνοτικές µειονότητες να εντοπίσουν τις κλίσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει από την άτυπη εκπαίδευση, κάτι το οποίο θα µπορούσε να είναι χρήσιµο τόσο για την αγορά εργασίας όσο και για την αναζήτηση εργασίας ή κάποιου προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι νέοι από περιθωριοποιηµένες εθνοτικές µειονότητες και οι µετανάστες χρειάζονται πολλαπλές ευκαιρίες και περισσότερο χρόνο για να κάνουν τη σωστή επιλογή. Οι νέοι µετανάστες και οι προερχόµενοι από εθνοτικές µειονότητες χρειάζεται να έχουν µια «δεύτερη ευκαιρία» Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για εκείνους που παρατούν το σχολείο ή το εγκαταλείπουν πρόωρα, τους µετανάστες και τους νέους από εθνοτικές µειονότητες µε πολλές αποτυχίες ή για εκείνους των οποίων οι ανάγκες δεν έχουν καλυφθεί µε προηγούµενα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. Προκειµένου να βοηθηθούν οι νέοι µετανάστες και οι προερχόµενοι από εθνοτικές µειονότητες στην αγορά εργασίας πρέπει να τους παρέχονται επιπλέον προγράµµατα απόκτησης προσόντων και αναγνώριση εξωσχολικών προσόντων. Απόκτηση προσόντων µε επαγγελµατική κατάρτιση σε επιχειρήσεις Οι µετανάστες νέοι πρέπει να συµπεριλαµβάνονται µε καλύτερο τρόπο σε προγράµµατα κατάρτισης σε επιχειρήσεις και κατάρτισης µε διττό σύστηµα. Συχνά, οι διαδικασίες επιλογής των εταιρειών που αναζητούν νέους καταρτιζόµενους θεωρούνται εµπόδιο για τους νέους µετανάστες και τους προερχόµενους από εθνοτικές µειονότητες. Θα πρέπει να δηµιουργηθούν κατάλληλες µορφές µετάβασης από το σχολείο στην επαγγελµατική κατάρτιση, οι οποίες θα βοηθούν τους νέους µετανάστες κατά την αναζήτηση κάποιου προγράµµατος κατάρτισης σε επιχείρηση. Οι εταιρείες που ανήκουν ή διευθύνονται από µετανάστες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να καταρτίζουν νέους µε µεταναστευτικό υπόβαθρο ή νέους από περιθωριοποιηµένες εθνοτικές µειονότητες. Θα πρέπει να παρέχονται απευθείας σύνδεσµοι ανάµεσα σε νέους µετανάστες και τις εταιρείες ή τους εκπαιδευτές ούτως ώστε να υπερβαίνονται τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη γλώσσα, τις διακρίσεις, τη γνώση των ιεραρχικών δοµών και την πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης µέσα στις εταιρείες. &

6 Επαγγελµατική κατάρτιση απόκτησης προσόντων σε σχολικό πλαίσιο Σε περιοχές που δεν υπάρχουν προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις, η επαγγελµατική κατάρτιση θα πρέπει να προσφέρεται στο σχολείο και σε κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι νέοι µε µεταναστευτικό υπόβαθρο και οι προερχόµενοι από εθνοτικές µειονότητες θα πρέπει να έχουν άµεση επαφή µε τα κέντρα αυτά προκειµένου να επιλεγούν για κατάρτιση. Η διαφορετικότητα ως ευκαιρία για τις επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις πρέπει να µάθουν να αντιλαµβάνονται την εθνοτική και πολιτισµική πολυµορφία ως ευκαιρία και επένδυση στο µέλλον. Τοπικά δίκτυα για διαχείριση της µετάβασης για νέους µετανάστες και µέλη εθνοτικών µειονοτήτων Η διαχείριση της µετάβασης από το σχολείο στην επαγγελµατική κατάρτιση για τους νέους µετανάστες και τους προερχόµενους από περιθωριοποιηµένες εθνοτικές µειονότητες πρέπει να συνοδεύεται από προγράµµατα συµβουλευτικής, προσωπικούς καθοδηγητές και επόπτες όπου χρειάζεται. Όπου απαιτείται, η συµβουλευτική πρέπει να λαµβάνει χώρα καθ όλη τη διάρκεια των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. Αναγνώριση πτυχίων και διπλωµάτων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό Τα διπλώµατα και οι τίτλοι της αλλοδαπής πρέπει να αναγνωρίζονται πλήρως στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος. Το κοινωνικό και µορφωτικό υπόβαθρο των γονιών έχει άµεσο αντίκτυπο στην επαγγελµατική εξέλιξη των παιδιών Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος οι γονείς και το µορφωτικό τους επίπεδο επηρεάζουν άµεσα την εξέλιξη του παιδιού στο σχολείο και την επιλογή επαγγέµατος. Πολλοί γονείς µετανάστες ή προερχόµενοι από περιθωριοποιηµένες εθνοτικές µειονότητες έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και χαµηλή κοινωνικο-οικονοµική τάξη. Αυτό µπορεί να δηµιουργήσει φαύλο κύκλο οδηγώντας σε χαµηλά επίπεδα µορφωτικού επιπέδου και απασχόλησης για τα παιδιά τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι το επαγγελµατικό στάτους του '

7 πατέρα έχει ιδιαίτερη σηµασία για την επαγγελµατική επιτυχία του παιδιού. Οι πατεράδες που προέρχονται από περιθωριοποιηµένες οµάδες µεταναστών έχουν συχνά χαµηλόµισθες θέσεις εργασίας. Τα παιδιά τους συχνά µένουν στο ίδιο επίπεδο και έτσι αποκόβονται από µονοπάτια επαγγελµατικής σταδιοδροµίας που οδηγούν σε θέσεις και επαγγέλµατα µεσαίας και ανώτερης βαθµίδας. Οι καθοδηγητές και οι σύµβουλοι επαγγελµατικής σταδιοδροµίας οφείλουν να απαλείψουν αυτή την προϋπόθεση στο εκπαιδευτικό σύστηµα και να δουν τους µετανάστες νέους ως ανεξάρτητους από την κοινωνική θέση των γονιών τους. Προβλήµατα γλώσσας Έλλειψη γνώσεων της προφορικής και γραπτής γλώσσας στη χώρα διαµονής. Συχνά οι µετανάστες είναι σε θέση να µιλήσουν και να διαβάσουν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ωστόσο, η βασική δυσκολία που αντιµετωπίζουν είναι η γραπτή έκφραση που οδηγεί σε προβλήµατα όταν συντάσσουν αναφορές, επιστολές, µηνύµατα ή σύντοµα κείµενα, αιτήσεις απασχόλησης και βιογραφικά σηµειώµατα. Απουσία προσανατολισµού Οι νέοι µετανάστες που έχουν µεγαλώσει σε διαφορετικές κοινωνικές συστοιχίες και άλλα πλαίσια κοινωνικών και οικογενειακών αξιών ενδεχοµένως αντιµετωπίζουν δυσκολίες, όταν εκτίθενται στην ανταγωνιστικότητα που απαιτεί η προσωπική επίδοση και η οποία επικρατεί στις περισσότερες εταιρείες και επιχειρήσεις. Συχνά, κατά τις πρώτες εβδοµάδες των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης οι νέοι µετανάστες βιώνουν ένα «σοκ», το οποίο οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στον αποπροσανατολισµό και τη σύγκρουση µεταξύ των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών και εκείνων που κυριαρχούν στην αγορά εργασίας. Εθνοτικός αποκλεισµός Συχνά οι νέοι µετανάστες µε µουσουλµανική καταγωγή ή οι Ροµά ζουν σε κατάσταση εθνοτικού αποκλεισµού µε στενούς οικογενειακούς δεσµούς και διεθνικά οικογενειακά δίκτυα υποστήριξης. Συχνά, τα µέλη της οικογένειας θεωρούν ότι µια θέση εργασίας ή ένα πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης σε µια εταιρεία που δεν συνδέεται µε την εθνοτική οµάδα κάποιου είναι κάτι το αντιπαραγωγικό ή διαφορετικό από τους εθνοτικούς κανόνες και τις αξίες του. Αυτή η πίεση που ασκείται στους µετανάστες νέους θα µπορούσε να οδηγήσει σε εγκατάλειψη του σχολείου και αποτυχία στα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. Ιδίως η έλλειψη προσόντων, η ανεπαρκής εκπαίδευση και ο ελλιπής αλφαβητισµός που φτάνει ως τον αναλφαβητισµό συνδέονται στενά µε το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων µεταναστών από οικογένειες Ροµά ή µουσουλµάνων. Αυτοί οι καθόλου ευνοϊκοί παράγοντες έχουν αρνητικές συνέπειες όσον αφορά τις ευκαιρίες για τη µελλοντική απασχόληση της νέας γενιάς (καταρράκωση του προσανατολισµού µε βάση τις αξίες). (

8 Εθνοτικό συναίσθηµα συµµετοχής σε οµάδα και κοινωνία υποδοχής Πολλοί νέοι µετανάστες αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο να καθορίσουν τον ρόλο και τη θέση τους. Είναι διχασµένοι ανάµεσα στην εθνοτική συστοιχία της οικογένειας µε µεταναστευτικό υπόβαθρο και την καθηµερινότητα στο σχολείο και τα κέντρα εκπαίδευσης. Στο σχολείο, στις εταιρείες και στα κέντρα κατάρτισης είναι εκτεθειµένοι σε ποικίλες πολιτισµικές και εθνοτικές επιρροές. Συχνά ατενίζουν το µέλλον τους υπό το πρίσµα της νοοτροπίας της κοινωνίας υποδοχής περισσότερο παρά εκείνης των γονιών τους. Οι µετανάστες νέοι υπόκεινται έτσι µια διττή διαδικασία µετάβασης, µία από το σχολείο στην επαγγελµατική κατάρτιση και µία από τη νοοτροπία της οικογένειάς τους στη νοοτροπία της κοινωνίας υποδοχής. 3. Προώθηση των «δεξιοτήτων διαχείρισης επαγγελµατικής σταδιοδροµίας» Η οµάδα-στόχος θα πρέπει να ενισχύεται όσον αφορά την απόκτηση των βασικών ικανοτήτων προκειµένου να λάβει σε αυτόνοµη βάση ρεαλιστικές αποφάσεις για το επάγγελµα και την εκπαίδευσή της. Αυτές οι τέσσερις βασικές ευρωπαϊκές καθοριστικές ικανότητες χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: 1) Ικανότητα αυτοστοχασµού 2) Ικανότητα λήψης µιας απόφασης 3) Ικανότητα αναζήτησης και αξιολόγησης πληροφοριών 4) Ικανότητα καθορισµού και επιδίωξης στόχων 4. ιάρκεια Ο προσανατολισµός 4 εβδοµάδων περιλαµβάνει διαφορετικές µεθόδους και τέσσερις βασικές δεξιότητες (δεξιότητες διεξαγωγής έρευνας, επιδίωξης στόχων, ικανότητα λήψης αποφάσεων και αυτοστοχασµού). Η πληρότητα των ασκήσεων διαφέρει από τις βαθµολογηµένες γνωσιακές απαιτήσεις στο σχολείο και τις εξωσχολικές δραστηριότητες και καθιστά εφικτή την προσέγγιση της συναισθηµατικής εµπειρίας. )

9 5. ραστηριότητες, µέθοδοι, στόχοι, υλικό Εβδοµαδιαίο πλάνο η Εβδοµάδα: Ικανότητα αυτοστοχασµού / ενίσχυση συνοχής της οµάδας, κανόνες, επικοινωνία, επαγγελµατικός προσανατολισµός: ενδιαφέροντα, ικανότητες, όνειρα, σχεδιασµός. 1η ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΙΚΟ Βήµατα Περιγραφή Αναφορά της εκπαιδευτικής Αναφορά του Περιγραφή υλικού προσέγγισης: δραστηριότητας µεθόδου που έχει επιλεγεί επιδιωκόµενου αποτελέσµατος Εισαγωγή Καλωσόρισµα, Προφορικά, καθισµένοι σε κύκλο ιανοµή γενικού πληροφοριακού Η/Υ, πίνακας στο COMPASS παρουσίαση των εκπαιδευτών / από καρέκλες υλικού για το σεµινάριο, παρουσιάσεων, συµµετεχόντων, γενικές προσανατολισµός για τους µαρκαδόρος, στυλό, πληροφορίες γύρω από το Οµαδική συζήτηση συµµετέχοντες, ανάπτυξη χαρτί, κάρτες µε πρόγραµµα εµπιστοσύνης λέξεις-κλειδιά Σπάσιµο πάγου Σπάσιµο πάγου µε την οµάδα - Παιχνίδια για να σπάσει ο πάγος - Γνωριµία µε τους άλλους σε οµάδα Η/Υ, πίνακας Γνωριµία µε τους υπόλοιπους - Αυτό-προσωπογραφία - Ανάπτυξη εµπιστοσύνης και παρουσιάσεων, - Συνεντεύξεις πρόσωπο µε πρόσωπο αυτοπεποίθησης µέσα στην οµάδα µαρκαδόρος, - Οµάδα 5 «πριβέ» συνεντεύξεων και έναντι των εκπαιδευτών / στυλό, χαρτί - Άσκηση «Καλύτερη / χειρότερη καθοδηγητών δεξιότητα» - Αυτοστοχασµός περί της - Φύλλο προσωπικού προφίλ προσωπικότητας του ατόµου - Άσκηση «Αλλαγή χαρακτήρα» σε ασφαλές περιβάλλον - Προσωπική λίστα επιθυµιών - δηµιουργία δικτύου µεταξύ οµοίων ραστηριότητες Ενίσχυση συνοχής της οµάδας: Συµµετοχική εργασία σε µικρές Ενίσχυση οµαδικού πνεύµατος κάθε Η/Υ, πίνακας ενίσχυσης δηµιουργία 4 οµάδων οµάδες οµάδας παρουσιάσεων, - καθορισµός προσωπικών στόχων µαρκαδόρος, στυλό, συνοχής της για την απόκτηση δεξιοτήτων χαρτί, καλλιτεχνικά οµάδας Ένα παιχνίδι ρόλων ή ένα Οι οµάδες σχηµατίζονται από τους υλικά καλλιτεχνικό έργο για την εκπαιδευτές. Η ποικιλία Τα µέλη της οµάδας πρέπει να έχουν εύρεση κοινών ενδιαφερόντων ενδιαφερόντων είναι σηµαντική. διαφορετικά ενδιαφέροντα, έτσι ώστε *

10 Οι νέοι συζητούν ξανά µαζί γύρω από ο «προσανατολισµός της αστικής τα ενδιαφέροντά τους, τις ικανότητες φυλής» να προσφέρει ποικίλες και τα όνειρά τους και αρχίζουν να προοπτικές σε όλους όσους φτιάχνουν ένα δένδρο της οµάδας: συµµετέχουν. οι ρίζες δείχνουν όλες τις ικανότητες που έχουν, ο κορµός τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, οι καρποί/ τα φύλλα δείχνουν τα όνειρα / τους στόχους / τα ενδιαφέροντα, ενώ τα κλαδιά περιγράφουν τους τρόπους για την επίτευξη των στόχων. Συζητήσεις Συζήτηση Συζητήσεις ένας-προς-έναν ή σε Οι καθοδηγητές να εντοπίσουν τα Στυλό, χαρτί, σταντ µε τους οµάδες µε τους καθοδηγητές ενδιαφέροντα όσον αφορά την πίνακα παρουσιάσεων καθοδηγητές εκπαίδευση / την απασχόληση για κάθε µέλος της οµάδας. και χαρτί, µαρκαδόροι - οµαδική εργασία για τις ικανότητες Καθορισµός των υφιστάµενων - πίνακας παρουσιάσεων Άσκηση καθορισµού δεξιοτήτων στους εξής τοµείς: ικανοτήτων σε ατοµικό επίπεδο - µολύβια (ανάλυση ήδη υφιστάµενων α) ξένες γλώσσες εντός της οµάδας. - χαρτί ζωγραφικής δεξιοτήτων και ικανοτήτων των β) καλλιτεχνικές δεξιότητες Σηµειώσεις σχετικά µε τις ατοµικές - ψηφιακή φωτογραφική νέων) γ) σπορ ικανότητες για κάθε µέλος της οµάδας. - χαρτοπίνακες δ) χόµπι Αναγνώριση της αξίας των ικανοτήτων - µεγάλα φύλλα χαρτιού ε) εµπειρία µε υπολογιστές αυτών. Καθορισµός της - λογισµικό καραόκε στ) µουσική προστιθέµενης αξίας των ικανοτήτων - βιντεοκάµερα ζ) ιστορία η) έκφραση, θ) µόδα για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό. Σύνδεση ικανοτήτων µε δράση - άσκηση «πρόβληµα-λύση» σε µικρές (άσκηση «πρόβληµα-λύση») οµάδες µε βάση την ανάλυση των δεξιοτήτων - Συζήτηση γύρω από τις εξωγενείς επιρροές πάνω στους νέους (ρόλος της οικογένειας, των φίλων, των ΜΜΕ, συµµορίας, θρησκεύµατος, κ.λπ.)!+

11 - Πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά - Αναζήτηση και αξιολόγηση - Εκπαιδευτικό υλικό, µια σαφής δοµή και κάθε βήµα, το πληροφοριών, καθορισµός και χαρτί, µολύβια, οποίο πρέπει να γίνει για την επιδίωξη στόχων, επιµερισµός ηµερολόγιο έργου επίτευξη του στόχου. Τα µέλη της εργασιών. οµάδας πρέπει να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις: - Ποια είναι τα βήµατα; - Ποιος το κάνει αυτό; - Προθεσµίες; - Τι χρειαζόµαστε; (φωτογραφική µηχανή, συνεντεύξεις,...) - Από πού ξεκινάει κανείς; κ.λπ. Προετοιµασία συνεντεύξεων µε προσωπικό σχολών / εργοδότες Προετοιµασία ερωτήσεων συνέντευξης Οµαδική εργασία, Οι µαθητευόµενοι θα προετοιµάσουν Στυλό, χαρτί, οµαδική συζήτηση ερωτήσεις συνέντευξης µε τις οποίες Η/Υ, εκτυπωτής, θα λάβουν περισσότερες πληροφορίες σταντ πίνακα σχετικά µε τις επιλογές εξέλιξής τους. παρουσιάσεων και µαρκαδόροι Εύρεση του τοµέα ενδιαφερόντων Κατασκευή ατοµικών κολάζ (ατοµική εργασία), παρουσίαση στην οµάδα, συνέντευξη γύρω από τα ενδιαφέροντα (3 νέοι: ένας µιλά, ένας γράφει, ένας ρωτάει - περιστροφή, έτσι ώστε όλοι να κάνουν και τα τρία), στοχασµός στο πλαίσιο της οµάδας: ποικιλία ενδιαφερόντων/ ίδια ενδιαφέροντα Εντοπισµός των ενδιαφερόντων για Εκπαιδευτικό υλικό, τους ίδιους και τους άλλους βάση περιοδικά, χαρτί, ψαλίδι για τον επαγγελµατικό κόλλα, στυλό, χρώµατα προσανατολισµό, αυτοστοχασµός.!!

12 Σύνοψη και αξιολόγηση σε συνδυασµό µε υπαίθρια δραστηριότητα (πάρκο αναψυχής µε διάφορες δραστηριότητες) Ολοκλήρωση και σύνοψη της 1ης εβδοµάδας, προετοιµασία της 2ης εβδοµάδας - αξιολόγηση σε ατοµικές συζητήσεις - οµαδικές συζητήσεις γύρω από τις δεξιότητες και τη χρήση των δεξιοτήτων αυτών στην καθηµερινότητα - σκέψεις γύρω από την σούπερ δουλειά και τρόποι επίτευξης αυτής (άσκηση «όνειρο-πραγµατικότητα» - καθορισµός στόχων για τη 2η εβδοµάδα - Αυτοστοχασµός σε ρεαλιστική βάση γύρω από τις ικανότητες, τα όνειρα, τις επιθυµίες, τις επιλογές - Οµόθυµη εµπιστοσύνη στην οµάδα και ποιότητα δικτύου µεταξύ οµοίων - Εµπιστοσύνη στον µέντορα, τον κοινωνικό λειτουργό ή τον εκπαιδευτή - Ικανότητα αλληλεπίδρασης µε την οικογένεια, τρίτους - Προσωπική ενδυνάµωση - µολύβια - χαρτί σχεδίασης - ψηφιακή φωτογραφική - χαρτοπίνακες - µεγάλα φύλλα χαρτιού - βιντεοκάµερα - µπάλες - προσωπικό ηµερολόγιο και τετράδιο σηµειώσεων - επίσκεψη σε κέντρο υπαίθριων δραστηριοτήτων (για αναρρίχηση, κολύµβηση ή ράφτινγκ) η Εβδοµάδα: Αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών 2η ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΙΚΟ Βήµατα Περιγραφή Αναφορά της εκπαιδευτικής Αναφορά του Περιγραφή υλικού προσέγγισης: δραστηριότητας µεθόδου που έχει επιλεγεί επιδιωκόµενου αποτελέσµατος υνατότητες διεξαγωγής έρευνας Εισαγωγή στις µεθόδους έρευνας: - έρευνα στο διαδίκτυο - συζήτηση µε άλλους, όµοιους - αναζήτηση και ερωτήσεις σε αυτούς που γνωρίζουν ήδη Υποβοηθούµενη έρευνα στο διαδίκτυο, συνέντευξη µε καθοδηγητές, προοπτικές για σχολές µέσης εκπαίδευσης Οι µαθητευόµενοι να εντοπίσουν τα ενδιαφέροντα τους όσον αφορά την εκπαίδευση και την απασχόληση, τα όνειρα και τις δυνατότητες Η/Υ, πίνακας παρουσιάσεων, µαρκαδόρος, στυλό, χαρτί, εφηµερίδες - φορητοί Η/Υ - κάρτες!#

13 2η ΕΒ ΟΜΑ Α ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΙΚΟ Βήµατα Περιγραφή Αναφορά της εκπαιδευτικής Αναφορά του Περιγραφή υλικού προσέγγισης: δραστηριότητας µεθόδου που έχει επιλεγεί επιδιωκόµενου αποτελέσµατος - ρόλος των «ειδικών» - εύρεση του «σωστού ατόµου» - χρήση βιβλιοθηκών, κέντρων πληροφόρησης - βοήθεια από εφηµερίδες - γενικό πλαίσιο στο διαδίκτυο, βιβλιοθήκες, πηγές πληροφόρησης - ποιότητα πληροφορίας - άσκηση αφήγησης ιστορίας - άσκηση για την αξία της πληροφορίας - ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων Αναζήτηση πληροφοριών. Γνωριµία µε τις πηγές πληροφόρησης και την πρόσβαση σε αυτές µε βάση τις ατοµικές ανάγκες για πληροφορίες που συνδέονται µε τις αναθέσεις για έρευνα που έχουν γίνει στον καθένα - κατάλογος βιβλιοθήκης - τηλεφωνικός κατάλογος (χρυσός οδηγός) - ενηµερωτικός οδηγός πόλης - κατάλογος επαγγελµατιών Προετοιµασία για επισκέψεις Λήψη αποφάσεων όσον αφορά τη µορφή των συνεντεύξεων Επαγγελµατικός προσανατολισµός Οµαδική συζήτηση, οµαδική εργασία Αναζήτηση πληροφοριών γύρω από κάποια θέση εργασίας, τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού, επίσκεψη στο κέντρο πληροφόρησης για την εργασία BIZ Οι µαθητευόµενοι θα προετοιµάσουν την µορφή των συνεντεύξεων Επαγγελµατικός προσανατολισµός, πληροφόρηση. Στυλό, χαρτί, Η/Υ, εκτυπωτές, σταντ πίνακα παρουσιάσεων και µαρκαδόροι!$

14 2η ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΙΚΟ Βήµατα Περιγραφή Αναφορά της εκπαιδευτικής Αναφορά του Περιγραφή υλικού προσέγγισης: δραστηριότητας µεθόδου που έχει επιλεγεί επιδιωκόµενου αποτελέσµατος Άσκηση διεξαγωγής έρευνας έξω Ο «Προσανατολισµός της Αστικής Φυλής» επισκέπτεται σχολές µέσης εκπαίδευσης και εργοδότες, διεξαγωγή συνεντεύξεων, πραγµατοποίηση τηλεφωνηµάτων, συλλογή πληροφοριών. Επισκέψεις σε προσωπικό σχολών µέσης εκπαίδευσης / εργοδότες, τηλεφωνική έρευνα Οι µαθητευόµενοι να λάβουν περισσότερες πληροφορίες γύρω από τις επιλογές εξέλιξής τους Στυλό, χαρτί, φωτογραφικές µηχανές, ερωτηµατολόγια / ερωτήσεις συνέντευξης, Τεκµηρίωση Τεκµηρίωση του «Προσανατολισµού της Αστικής Φυλής» µε ενέργειες όπως π.χ.: λήψη φωτογραφιών, καταγραφή συνεντεύξεων / ερωτηµατολογίων, συλλογή επιχειρηµατικών καρτών, φυλλαδίων Έρευνα γύρω από ΈΝΑ φορέα ανά µικρή οµάδα (έρευνα σε α) βιβλιοθήκη β) κέντρο ευρέσεως εργασίας γ) εταιρεία δ) επαγγελµατία ε) διαδικτυακό κέντρο στ) κέντρο κατάρτισης ζ) κέντρο νεότητας η) άλλο) Συλλογή γραπτών πληροφοριών. Τεκµηρίωση επικοινωνίας, οµαδικής εργασίας. Εισαγωγή στις πηγές πληροφόρησης και την πρόσβαση σε αυτές µε βάση τις ατοµικές ανάγκες για πληροφόρηση σε συνδυασµό µε την έρευνα που έχει ανατεθεί στον καθένα Οι µαθητευόµενοι θα συλλέξουν πληροφορίες που σχετίζονται µε τα µονοπάτια εξέλιξής τους. - φορητοί Η/Υ - κάρτες - κατάλογος βιβλιοθήκης - τηλεφωνικός κατάλογος (χρυσός οδηγός) - ενηµερωτικός οδηγός πόλης - κατάλογος επαγγελµατιών Στυλό, χαρτί, φωτογραφικές µηχανές, ερωτηµατολόγια / ερωτήσεις συνέντευξης, φάκελοι.!%

15 2η ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΙΚΟ Βήµατα Περιγραφή δραστηριότητας Αναφορά της εκπαιδευτικής Αναφορά του Περιγραφή υλικού προσέγγισης: µεθόδου που έχει επιλεγεί επιδιωκόµενου αποτελέσµατος Σύνοψη και αξιολόγηση Αξιολόγηση έρευνας - Σύνταξη έκθεσης από κάθε οµάδα - Αξιολόγηση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν - αυτοστοχασµός γύρω από τα αποτελέσµατα σε συνδυασµό µε τα ενδιαφέροντα που έχει προκαθορίσει ο καθένας - άσκηση αφήγησης ιστορίας - ατοµικές εκθέσεις σε συνδυασµό µε τους στόχους Εξατοµικευµένη σύνδεση του αποτελέσµατος της έρευνας µε τις προσωπικές επιθυµίες και στόχους απόκτηση δεξιοτήτων για τους τόπους αναζήτησης πληροφοριών και τον τρόπο αξιολόγησης χρήσιµων σηµείων αναζήτησης - οµαδικές εργασίες - µαγνητόφωνο - πίνακας παρουσιάσεων - µπάλες - προσωπικό ηµερολόγιο και τετράδιο η Εβδοµάδα: Καθορισµός και επιδίωξη στόχων 3η ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΙΚΟ Βήµατα Περιγραφή Αναφορά της εκπαιδευτικής Αναφορά του Περιγραφή υλικού προσέγγισης: δραστηριότητας µεθόδου που έχει επιλεγεί επιδιωκόµενου αποτελέσµατος Καθορισµός στόχων Καθορισµός ατοµικών στόχων (προσωπικοί στόχοι) - ατοµική εργασία - ατοµική συµβουλευτική επαγγελµατικής καθοδήγησης - στοχασµός γύρω από τους στόχους και την επιτευξιµότητά τους - χρονοδιάγραµµα - προγραµµατισµός δραστηριοτήτων Χάρτης στόχων και δρόµων για την επίτευξή τους µε τη χρήση στρατηγικής πολλαπλών βηµάτων σε συνδυασµό µε χρονοδιάγραµµα και µεθόδους που χρησιµεύουν για την επιτυχηµένη περάτωση της διαδικασίας αυτής - προσωπικός χάρτης «στόχων» - ηµερολόγιο - χρονοδιάγραµµα - χαρτιά - µολύβια - µαγνητόφωνο - κάρτα προσωπικής υπόσχεσης - καθορισµός φίλου ή οµοίου για υποστήριξη!&

16 Σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος Προσωπικό µάρκετινγκ - Σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος - Χρήση της βάσης δεδοµένων Europass «Η εταιρεία των ονείρων µου» (σε Ανάπτυξη οµαδικής εργασίας, οµάδες οµοτίµων οι νέοι δηµιουργούν µε δηµιουργικότητα, υπευθυνότητα, τη φαντασία τους την ιδανική εταιρεία - προσωπικό µάρκετινγκ πληροφορίες σχετικά µε το προσωπικό, τον τοµέα, τον τόπο, το χρήµα, το προϊόν, την υπηρεσία, κ.λπ. την οποία παρουσιάζουν στους άλλους. Το ακροατήριο δίνει τη γνώµη του για το τι είναι καλό και τι λείπει και αποφασίζει εάν θα επένδυε χρήµατα στην ιδέα.) Κατευθυνόµενη µάθηση, φύλλα εργασιών, σηµειώσεις Οι µαθητευόµενοι θα είναι σε θέση να συντάξουν το βιογραφικό τους σηµείωµα. Πίνακας παρουσιάσεων, ψαλίδι, µολύβια, κόλλα, περιοδικά για κολάζ, κ.λπ. Στυλό, χαρτί, Η/Υ, εκτυπωτής, φωτοτυπικό, σταντ πίνακα παρουσιάσεων και µαρκαδόροι εξιότητες συνέντευξης Προετοιµασία για συνέντευξη, αναπαράσταση συνέντευξης, αξιολόγηση επιδόσεων στην αναπαράσταση συνέντευξης Παιχνίδι ρόλων, µονάδες Η/Υ για να βοηθηθούν οι νέοι στη σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος και συνοδευτικών επιστολών Οµαδική εργασία, κατευθυνόµενη µάθηση, εργασία ένας-προς-έναν, προετοιµασία συνέντευξης σε πραγµατικές συνθήκες Εξάσκηση στην υποβολή αιτήσεων, προώθηση των «δεξιοτήτων διαχείρισης επαγγελµατικής σταδιοδροµίας», αναζήτηση πληροφοριών Οι µαθητευόµενοι θα µπορούν να έχουν καλή επίδοση σε µια συνέντευξη, έχοντας επίγνωση της σηµασίας της γλώσσας του σώµατος, του κατάλληλου ντυσίµατος και της οµιλίας, αυτοπεποίθησης Στυλό, χαρτί, Η/Υ, σταντ πίνακα παρουσιάσεων και µαρκαδόροι Προσωπικός φάκελος Συµπλήρωση φόρµας αιτήσεων Εξάσκηση για τη σύνταξη συνοδευτικής επιστολής Οµαδική εργασία, κατευθυνόµενη µάθηση, συµπλήρωση φύλλων εργασίας Οι µαθητευόµενοι θα µπορούν να συµπληρώνουν µια φόρµα αίτησης για κάποια θέση απασχόλησης / εκπαίδευσης Στυλό, χαρτί, Η/Υ, εκτυπωτής, φόρµες αιτήσεων, φωτοτυπικό, σταντ πίνακα παρουσιάσεων και µαρκαδόροι!'

17 Επιδίωξη στόχων Τεκµηρίωση Στοχασµός γύρω από τους στόχους - συνεντεύξεις µεταξύ οµοίων και των τρόπων επιδίωξης αυτών σε - συζήτηση µε επιτυχηµένο όµοιο ατοµικό και οµαδικό επίπεδο Καταγραφή όλων των µαθηµάτων και των εργασιών που ολοκληρώθηκαν Ατοµική αυτό-κατευθυνόµενη µάθηση Προσωπική ενδυνάµωση για τους στόχους και τους τρόπους επιδίωξης αυτών, άσκηση ενίσχυσης συνοχής της οµάδας Οι µαθητευόµενοι θα µάθουν να διατηρούν φάκελο µε όλο το σχετικό υλικό από τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων - µπίµερ - φορητός Η/Υ - φωτογραφική µηχανή - µολύβια, χαρτί - πρόσβαση σε facebook Φάκελοι, διαφάνειες, σηµειώσεις, φύλλα εργασιών, στυλό, χαρτί, φωτοτυπικό, Η/Υ η Εβδοµάδα: Λήψη απόφασης 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΙΚΟ Βήµατα Περιγραφή Αναφορά της εκπαιδευτικής Αναφορά του Περιγραφή υλικού προσέγγισης: δραστηριότητας µεθόδου που έχει επιλεγεί επιδιωκόµενου αποτελέσµατος Ανεξαρτησία - Λαβύρινθος λήψης αποφάσεων - Άσκηση σωστό λάθος για τη λήψη αποφάσεων - λήψη αποφάσεων σε ατοµική βάση - λήψη αποφάσεων σε οµαδική βάση - ολοκλήρωση - υπόσχεση και «συµβόλαιο» µεταξύ ατόµου και οµάδας (όλων των µελών) Οµαδικό εργαστήριο εκτός του κανονικού περιβάλλοντος µε ατοµικές και οµαδικές ασκήσεις - υπόδειξη τρόπων λήψης αποφάσεων - εργαλεία για τη διαχείριση συγκρούσεων κατά τη λήψη αποφάσεων - ατοµική και οµαδική ανάλυση απόφασης - χρωµατικός κώδικας για την απόφαση βάσει προτεραιοτήτων και χρονοδιαγράµµατος - (υπογεγραµµένο) συµβόλαιο µεταξύ ατόµου και οµάδας για την απόφαση και - κατασκήνωση - σκηνές - προσωπικός χάρτης στόχων - ηµερολόγιο - χρονοδιάγραµµα - χαρτιά - µολύβια - µαγνητόφωνο - κάρτα προσωπικής υπόσχεσης!(

18 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΙΚΟ Βήµατα Περιγραφή Αναφορά της εκπαιδευτικής Αναφορά του Περιγραφή υλικού προσέγγισης: δραστηριότητας µεθόδου που έχει επιλεγεί επιδιωκόµενου αποτελέσµατος τη στρατηγική επιδίωξής της - συµφωνία για τον κώδικα συµπεριφοράς για τη στρατηγική επιδίωξης Η τελική απόφαση Παρουσίαση της απόφασης σε οικογένεια, φίλους, γονείς - Υποδοχή οµάδας σε ιδιωτικό χώρο όπου έχουν προσκληθεί η οικογένεια και φίλοι - Παρουσίαση στόχων και αποφάσεων σε οικογένεια και φίλους - παρουσίαση του συµβολαίου και του «κώδικα συµπεριφοράς» - ηµιουργία οµαδικής και οικογενειακής υποστήριξης για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της αξιοπιστίας και της εµπιστοσύνης Οµαδική αξιολόγηση Οµαδική αξιολόγηση Οµαδική συµµετοχική αξιολόγηση Οι µαθητευόµενοι θα αξιολογήσουν σε οµαδική βάση το πρόγραµµα, παραθέτοντας θετικές και αρνητικές εµπειρίες. Ατοµική αξιολόγηση Ατοµικές αξιολογήσεις Ερωτηµατολόγιο / συνέντευξη Οι µαθητευόµενοι θα αξιολογήσουν ο καθένας ξεχωριστά το πρόγραµµα, παραθέτοντας θετικές και αρνητικές Περάτωση των Τελετή δραστηριοτήτων του προγράµµατος Απονοµή πιστοποιητικού σε κάθε µαθητευόµενο εµπειρίες Οι µαθητευόµενοι δέχονται συγχαρητήρια για τη σκληρή δουλειά τους Αναψυκτικά, φαγητό, πίνακας παρουσιάσεων, video wall, φορητός Η/Υ, µπίµερ Στυλό, χαρτί, σταντ πίνακα παρουσιάσεων και µαρκαδόροι Στυλό, χαρτί Πιστοποιητικά!)

19 10. Στόχοι! Παροχή βοήθειας στους νέους ώστε να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αντίληψη που θα τους βοηθήσει να διαχειριστούν την εξέλιξή τους σε προσωπικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.! Η επαγγελµατική καθοδήγηση και συµβουλευτική χρειάζεται να προσαρµόζονται διαρκώς σε νέες πραγµατικότητες, οι οποίες χαρακτηρίζονται συνήθως από ταχείες κοινωνικο-οικονοµικές αλλαγές, που οδηγούν µε τη σειρά τους σε νέες συνθήκες όσον αφορά την παροχή επαγγελµατικής καθοδήγησης και συµβουλευτικής.! Η καίρια ενηµέρωση των νέων µας όσον αφορά την απασχόληση και τη φύση της εργασίας, καθώς και η παροχή βοήθειας σε αυτούς προκειµένου να αναπτύξουν τις ικανότητες που χρειάζονται για να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν µια επαγγελµατική απασχόληση, είναι δύο άκρως σηµαντικοί στόχοι στην ολοένα µεταβαλλόµενη αγορά εργασίας του σήµερα.! Βελτίωση της προσωπικής εξέλιξης.! Βελτίωση της απασχολησιµότητας.! Προετοιµασία των νέων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.! Ανεξαρτησία. 11. Πρόσκληση ενδιαφεροµένων για συµµετοχή Ανάλογα µε τον τύπο του φορέα, η προσέγγιση της οµάδας-στόχου µπορεί να γίνει µέσω διαφόρων οδών. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν µιλούν όλοι σε όσους απευθύνεται το πρόγραµµα τη γλώσσα της χώρας υποδοχής.! προσωπική επαφή! επαφή µέσω διαµεσολαβητών! επαφή µε φορείς που εργάζονται µε µετανάστες και µειονοτικές οµάδες! λέσχες νεολαίας, σχολεία, κέντρα κατάρτισης, λέσχες µεταναστών! δηµοτικά κέντρα ένταξης! σεµινάρια ένταξης και εκµάθησης γλώσσας!*

20 ! σχολικά προγράµµατα καθοδήγησης! κέντρα υπηρεσιών υγείας! κέντρα ευρέσεως εργασίας! κέντρα επαφής για εργασία! σύµβουλοι επαγγελµατικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις! διανοµή φυλλαδίων και άλλου έντυπου υλικού! επιστολές! ανακοινώσεις στον τύπο 12. ιδακτικές µέθοδοι Προκειµένου να αναπτυχθούν και να διατηρηθούν τα κίνητρα των εφήβων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, πρέπει να υπάρχει µια σαφής δοµή µε περιθώριο για αυθορµητισµό και δηµιουργικότητα. Ένα ισορροπηµένο µίγµα από θεωρία και ασκήσεις από την πράξη, όπως παιχνίδια ρόλων, διάλογοι και αυτοστοχασµός, εξασφαλίζουν διαρκή µάθηση µέσω της πράξης. Μόνο έτσι οι νέοι µπορούν να εξασκηθούν αποδοτικά ακόµη και σε αφηρηµένα στοιχεία όπως ο αυτοστοχασµός και η λήψη αποφάσεων. Παρακάτω περιγράφονται λεπτοµερώς οι ειδικές διδακτικές µέθοδοι διευκόλυνσης και η χρήση τους. Καθοδήγηση Οι νέοι θα καθοδηγούνται από εκπαιδευτές καθ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος υποστήριξης. Αυτό περιλαµβάνει για παράδειγµα το σχεδιασµό των εργασιών για οµοίους, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και την εξέταση ατοµικών ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, επιθυµιών, αξιών, στόχων και ονείρων, τη σύνταξη αιτήσεων και βιογραφικών σηµειωµάτων και πολλά άλλα. Η καθοδήγηση λαµβάνει χώρα σε ατοµική βάση ή σε οµάδα, ανάλογα µε την περίσταση και τις ανάγκες. Παρουσίαση Προκειµένου να µετακενωθούν σηµαντικά περιεχόµενα, πληροφορίες ή τεχνογνωσία, απαιτείται µια αποτελεσµατική παρουσίαση. Αυτό δεν σηµαίνει ότι κυριαρχούν µόνο οι εκπαιδευτές όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών πληροφοριών σε αυτό συµµετέχουν και διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο και οι εκπαιδευόµενοι. Οι νέοι θα πρέπει για παράδειγµα να επιλύσουν ένα θέµα (ατοµικά ή σε οµάδα) και θα πρέπει να το παρουσιάσουν στους υπόλοιπους. Το ακροατήριο, αφού θα έχει καθοδηγηθεί στο να κάνει εποικοδοµητικά σχόλια, θα πρέπει να πει γνώµη σε αυτόν/αυτούς που έκαναν την παρουσίαση. Έτσι, οι νέοι θα µάθουν να κάνουν έρευνα, να συνοψίζουν και να παρουσιάζουν πληροφορίες σε άλλους και επίσης θα εξασκηθούν στην παρουσίαση του εαυτού τους. #+

21 Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους και µια πολύ καλή προετοιµασία για µελλοντικές συνεντεύξεις επιλογής υποψηφίων ή προσωπικού. Στο πλαίσιο της οµάδας µπορούν να εξοικειωθούν µε τις καταστάσεις αυτές σε ασφαλείς συνθήκες και οι εκπαιδευτές µπορούν να συνοδεύουν την οµάδα και να οδηγήσουν τα µέλη της σε µια πολύτιµη αλληλεπίδραση µεταξύ τους. ιεξαγωγή έρευνας Σε σύγκριση µε την πλειονότητα, οι µετανάστες νέοι ή οι προερχόµενοι από περιθωριοποιηµένες εθνοτικές µειονότητες έχουν συνήθως κακή πληροφόρηση όσον αφορά τα θέµατα εργασίας και πολλοί δεν γνωρίζουν που να αναζητήσουν πληροφορίες. Για το σκοπό αυτό είναι σηµαντικό να παρέχεται καθοδήγηση σε εκείνους που τη χρειάζονται όσον αφορά την αναζήτηση των σχετικών πληροφοριών. Οι εκπαιδευτές θα υποδείξουν ποια µέσα (διαδίκτυο, εφηµερίδες, κ.λπ.) τους παρέχουν πληροφορίες για την αναζήτηση εργασίας και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό. Σε επόµενη φάση, οι έφηβοι θα πρέπει να φέρουν εις πέρας εργασίες µόνοι τους ή σε οµάδες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να το πράττουν χωρίς βοήθεια ακόµη και µετά την παρεχόµενη καθοδήγηση. Μέρος της καθοδήγησης αποτελεί επίσης και η αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε διάφορες περιγραφές εργασίας και εταιρείες, όπου οι νέοι θα έχουν την πρακτική τους άσκηση. Είναι σηµαντικό να γνωρίζει κανείς πώς και πού να βρει τις πληροφορίες που αφορούν την εργασία ώστε να είναι σε θέση να βρει έναν επαγγελµατικό δρόµο αναζήτησης εργασίας, υποβολής αιτήσεων και συνέντευξης. Όταν κάποιος γνωρίζει πώς να βρει πληροφορίες γύρω από µια εταιρεία µέσα από την ιστοσελίδα της, αυτό βοηθάει όταν καλείται να απαντήσει σε ορισµένες ερωτήσεις σε µια συνέντευξη για µια θέση στην εν λόγω εταιρεία. εν είναι πάντα εύκολο για τους νέους να «διαβάσουν» µια ιστοσελίδα και να βρουν τις σχετικές πληροφορίες γύρω από τη φιλοσοφία µιας επιχείρησης καθώς και την αποστολή ή το όραµά της. Αλλά εάν είναι σε θέση να µιλήσουν γύρω από αυτό, τότε µπορούν να αποδείξουν το ενδιαφέρον τους για µια πιθανή θέση κατάρτισης / µαθητείας ή εργασίας και εποµένως αυξάνονται σηµαντικά οι ευκαιρίες τους να επιτύχουν υψηλή βαθµολογία σε µια συνέντευξη. ιάλογοι Οι διάλογοι αποτελούν σηµαντικό παιδαγωγικό µέρος ολόκληρου του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εβδοµάδων, θα συζητηθούν σε οµάδες οµοτίµων ή ενώπιον όλης της τάξης θέµατα όπως οι αξίες, τα όνειρα και τα ενδιαφέροντα. Οι εκπαιδευτές θα υποστηρίζουν τους συµµετέχοντες στη διεξαγωγή διαλόγου ώστε να αντιµετωπίζουν ο ένας τον άλλον σε επίπεδο συζήτησης. Για το λόγο αυτό την πρώτη εβδοµάδα οι νέοι εκπαιδεύονται στο να επικοινωνούν µε όχι βίαιο τρόπο. Η επικοινωνία και η διεξαγωγή διαλόγου θα γίνονται καθ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος καθοδήγησης, καθώς ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εξετάσει το στυλ επικοινωνίας των νέων. Από την αρχή κιόλας θα θεσπιστούν και θα υπογραφούν από όλους γενικοί κανόνες συνεργασίας που θα περιλαµβάνουν και την επικοινωνία. Μακροπρόθεσµα οι νέοι µαθαίνουν πώς να εκφράζονται, να ενσωµατώνουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης και απόψεις και να χρησιµοποιούν τη γλώσσα για να δίνουν πληροφορίες και να επιλύουν συγκρούσεις µε όχι βίαιο τρόπο. Επιπλέον αυτές οι ώρες εκπαίδευσης είναι σηµαντικές και για µελλοντικές υποβολές αιτήσεων. Στην Αυστρία ορισµένες εταιρείες διοργανώνουν συνεντεύξεις επιλογής καταρτιζόµενων. Στους καλύτερους θα παρασχεθούν θέσεις µαθητείας / κατάρτισης. Πολλοί νέοι, ιδίως αυτοί που προέρχονται από µεταναστευτικό #!

22 υπόβαθρο, δεν µπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν αίτηση πρόσληψης για µια δουλειά, εάν γνωρίζουν ότι υπάρχει η εν λόγω διαδικασία επιλογής. Είναι ωστόσο µια πολύ σηµαντική ευκαιρία για να λάβουν µια θέση µαθητείας / κατάρτισης και για το λόγο αυτό οι έφηβοι πρέπει να εκπαιδευτούν ανάλογα. Ανακάλυψη Από πολύ νωρίς οι νέοι µαθαίνουν να ανακαλύπτουν νέα πράγµατα. Αυτό αφορά την προσωπικότητά τους, τα ενδιαφέροντά τους, τις αξίες και τα όνειρα καθώς και γενικές και ενδελεχείς πληροφορίες σχετικά µε διάφορα επαγγελµατικά προφίλ και την αντίστοιχη κατάρτιση. Με την αναζήτηση σχετικών πληροφοριών γύρω από κάποιο επάγγελµα, οι νέοι προετοιµάζονται ακόµη καλύτερα όταν ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση και αυτό οδηγεί επίσης και στο ότι οι εταιρείες έχουν καλύτερη γνώµη για αυτούς. Οι ευκαιρίες τους να λάβουν κάποια θέση µαθητείας / κατάρτισης µετά την πρακτική τους αυξάνονται ή αλλιώς θα έχουν µια καλή σύσταση για εργασία, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια αίτηση για εργασία. Η πρακτική, αλλά και οι θεωρητικές γνώσεις και η έρευνα πρέπει να γίνονται από τους ίδιους τους συµµετέχοντες, ούτως ώστε να ανακαλύπτουν πράγµατα από µόνοι τους. Οι διαδικασίες αυτές έχουν µια ποιότητα µάθησης διαφορετική από τους συµβατικούς τρόπους µετάδοσης γνώσεων. Εξήγηση Στο σεµινάριο καθοδήγησης, δεν θα εξηγούν πράγµατα µόνο οι εκπαιδευτές. Ακόµη και εάν η συµµετοχή τους συνίσταται κυρίως στο να εξηγούν και να υποβοηθούν διαδικασίες, πολλές ευκαιρίες να εξηγήσουν πράγµατα θα έχουν και οι νέοι. Γενικά, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να εργάζονται σε οµάδες ή ατοµικά. Θα πρέπει να επιλύουν προβλήµατα ή να διεκπεραιώνουν εργασίες και θα πρέπει πάντα να παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα στην οµάδα οµοτίµων τους ή σε ολόκληρη την οµάδα. Με τον τρόπο αυτό, µαθαίνουν πώς να παρουσιάζουν και να εξηγούν την εργασία τους, κάτι το οποίο είναι επίσης πολύ σηµαντικό για µελλοντικές συνεντεύξεις για εργασία αλλά και για την επαγγελµατική τους ζωή στο σύνολό της. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σηµαντικό οι εκπαιδευτές, σε πρώτη φάση, να έχουν την ικανότητα να εξηγούν τα περιεχόµενα µε τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητά από όλους. Ταυτόχρονα, οι έφηβοι µαθαίνουν έµµεσα από τους εκπαιδευτές ως πρότυπα ρόλων. Έτσι οι έφηβοι µπορούν να εξασκηθούν στο να εξηγούν πράγµατα καθ όλη τη διάρκεια του σεµιναρίου. Συνεργασία Η εργασία σε οµάδες και η µάθηση σε οµάδες οµοτίµων αποτελεί τη βάση για µάθηση και βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η οµαδική εργασία, η υπευθυνότητα, η επικοινωνία και η ανεκτικότητα. Στο πλαίσιο του σεµιναρίου οι νέοι µαθαίνουν τις δεξιότητες αυτές µέσα σε ασφαλείς συνθήκες που παρέχουν οι συνεργαζόµενοι φορείς και µπορούν έτσι να τις δοκιµάσουν στην πράξη. Μέσω της κριτικής των άλλων, λαµβάνουν πληροφορίες για τη συµπεριφορά τους µέσα στις οµάδες οµοτίµων και µπορούν εποµένως να αλλάξουν ενέργειες και συµπεριφορά εάν χρειαστεί. ##

23 Αυτοµελέτη Πέρα από τα παιχνίδια ρόλων και δράσεις αλληλεπίδρασης, οι νέοι έχουν επίσης αρκετό χώρο για αυτοµελέτη. Ιδίως την πρώτη εβδοµάδα του σεµιναρίου, εξερευνούν την προσωπικότητά τους, τα ενδιαφέροντά τους, τις αξίες, τα όνειρα, κ.λπ. Θα ανακαλύψουν από µόνοι τους νέες πλευρές, τις οποίες δεν γνώριζαν προηγουµένως, ενώ όλες αυτές οι διαδικασίες θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Επιπλέον οι διαδικασίες αυτοµελέτης αποτελούν τη βάση για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό. Χωρίς αυτογνωσία είναι δύσκολο να επικεντρωθεί κανείς στο µονοπάτι της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας. Ασκήσεις όπως το «Φτιάξιµο του δένδρου», η καταγραφή του ατοµικού οράµατος για το µέλλον ή η εύρεση των προσωπικών ενδιαφερόντων, όπως προαναφέρθηκε στη «ιάρκεια», υποβοηθούν τις διαδικασίες αυτές. Και το σεµινάριο στο σύνολό του όµως είναι µια διαδικασία αυτοµελέτης. Εξάσκηση δουλεύοντας Με την πρακτική στο δεύτερο µέρος οι συµµετέχοντες στο σεµινάριο θα προσανατολιστούν επαγγελµατικά περαιτέρω. Οι νέοι χρειάζεται να ελέγξουν τις πληροφορίες που προέκυψαν από την έρευνα σχετικά µε την περιγραφή της δουλειάς και να συγκεντρώσουν νέες εµπειρίες µε την πρακτική. 13. Μαθησιακό περιβάλλον Οι ειδικοί και οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι καλώς προετοιµασµένοι όσον αφορά την διαπολιτισµική επικοινωνία και το κοινωνικό, πολιτισµικό και εθνοτικό υπόβαθρο της οµάδας-στόχου καθώς και το βαθµό ένταξης αυτής στην κοινότητα υποδοχής. Επιπλέον η εκπαίδευση περιπέτειας και η πειραµατική εκπαίδευση, που λαµβάνει χώρα στη φύση, στούντιο, αθλητικά γήπεδα και εργαστήρια, αποτελεί ένα ακόµη µαθησιακό περιβάλλον που θα προσφέρει το πρόγραµµα. Οι νέοι έχουν εποµένως τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε ποικίλα περιβάλλοντα αλλά και τρόπους µάθησης που θα έχουν έναν πολύ θετικό και µακροπρόθεσµο αντίκτυπο στην προσωπικότητά τους. Στόχος του COMPASS είναι να παρέχει διάφορες προοπτικές και προσανατολισµό στην οµάδα-στόχο και να εµπνεύσει και να αναπτύξει µια παρακίνηση εκ των έσω, ενώ θα πρέπει να προσφέρει επίσης ποικιλία, ακόµη και διασκέδαση. Αυτά είναι τα κλειδιά για την επιτυχία που βοηθούν επίσης στην εµπέδωση της σηµασίας της δια βίου µάθησης:! ώθηση στην αυτοεκτίµηση και την παρακίνηση! προγραµµατισµός επαρκούς χρόνου για την παροχή και την εξαγωγή πληροφοριών! παροχή αρκετού χρόνου για την περαίωση των εργασιών! παροχή σαφών οδηγιών, απλές εξηγήσεις! χρήση οπτικών βοηθηµάτων! σχεδιασµός εργασιών µικρού εύρους µε ενσωµατωµένες επιτυχίες #$

24 ! προσαρµογή του υλικού στην οµάδα-στόχο! καθοδήγηση κατά την πρακτική 14. Ειδικές επισηµάνσεις όσον αφορά το πρόγραµµα - Τα προβλήµατα που προκύπτουν από την ανάλυση που έγινε από τη µελέτη στην περιοχή σας - Το υπόβαθρο των νέων µεταναστών και των νέων που προέρχονται από εθνοτικές µειονότητες στην περιοχή σας - Οι οµάδες-στόχος - Η διαδικασία καθοδήγησης - Ο κανονισµός καθοδήγησης - Οι δυνατότητες απασχόλησης - Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει µια σωστά καταρτισµένη έκθεση - Το εκπαιδευτικό σύστηµα (ιδίως για µετανάστες, εθνοτικές µειονότητες, πρόσφυγες, κ.λπ.) - Η ένταξη στην αγορά εργασίας - Οι στρατηγικές που θα χρησιµοποιήσετε - Η επιρροή του περιβάλλοντος (οικογένεια, φίλοι, δίκτυα, κ.λπ.) - Οι ικανότητες επικοινωνίας - Η οικονοµική κατάσταση - Οι δυνατότητες απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο - Συµπλήρωση µιας φόρµας αίτησης - ηµιουργία προσωπικού φακέλου και βιογραφικού σηµειώµατος #%

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης-

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ-ΕΦΗΒΟΥ Έλσα ηµοπούλου-ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ.: 602/10/21977 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST Αγαπητοί συνεργάτες, Όπως σας είναι ήδη γνωστό η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και Mentoring για τους καταρτιζόµενους στα προγράµµατα Voucher είναι υποχρεωτική. Πέραν όµως της υποχρεωτικότητας, για την

Διαβάστε περισσότερα

3η Διακρατική Συνάντηση ALMA-DC

3η Διακρατική Συνάντηση ALMA-DC ΤΕΥΧΟΣ 3 «Δρόμος για την κοινωνική ενσωμάτωση» Η σύμπραξη ALMA-DC συναντήθηκε στην Δρέσδη της Γερμανίας όπου υλοποιήθηκε η 3η διακρατική συνάντηση από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου 2011. 3η Διακρατική Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις;

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις; ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τοµεακό πρόγραµµα Erasmus H ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS Νέα προσόντα στον χώρο εργασίας ΕΙΕ, Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Ελληνική Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ValidVol: Πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων σε εθελοντικούς οργανισμούς ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΉ/-ΌΝΤΡΙΑΣ. Το όνομά σου:

ValidVol: Πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων σε εθελοντικούς οργανισμούς ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΉ/-ΌΝΤΡΙΑΣ. Το όνομά σου: ValidVol: Πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων σε εθελοντικούς οργανισμούς ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΉ/-ΌΝΤΡΙΑΣ Το όνομά σου: Αγαπητέ/-ή εθελοντή/-όντρια, Αυτό το ημερολόγιο βρίσκεται εδώ για να σε βοηθήσει να συλλογιστείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Ζηκοπούλου Όλγα Ψυχολόγος Υπ. Διδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πιστοποιημένο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ Σ αυτό το πακέτο etwinning οι µαθητές φτιάχνουν σε οµάδες µια ψηφιακή παρουσίαση - «ο Πολιτισµός σε ένα κουτί» - για τη χώρα του συνεργάτη τους. Οι µαθητές κάθε σχολείου θα συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΟΥΜΕ ΣΤΟN NEO ΤΟΠΟ ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΖΟΥΜΕ ΣΤΟN NEO ΤΟΠΟ ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Οικοδοµούµε µια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους µετανάστες Μαθαίνουµε να ΖΟΥΜΕ ΣΤΟN NEO ΤΟΠΟ ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Μόλις έχετε µεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ» ΚΥΚΛΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ Αναστασία Αλευριάδου Αν. Καθηγήτρια ΠΤΝ ΠΔΜ Υπεύθυνη Δράσεων Συμβουλευτικής ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο»

«Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο» «Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο» ΤΕΦΑΑ Σερρών Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής Παραολυμπιακή Ημέρα Σχολείο Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, νέους και εκπαιδευτικούς που στοχεύει να διδάξει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ»

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Νικόλαος Κοτσυφός 7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Με παραδείγματα μέσα από την ελληνική πραγματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 2014 εκδόσεις ΙΒΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Ποιους αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Επιµέλεια: Καλαντζής Παναγιώτης, ηµ. Σχ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Γνωστικό αντικείµενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Μονάδες µέτρησης επιφανείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα