Αναλυτικό πρόγραµµα - Curricula

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτικό πρόγραµµα - Curricula"

Transcript

1 Αναλυτικό πρόγραµµα - Curricula COMPASS Μια καινοτόµος µαθησιακή µέθοδος για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της απασχολησιµότητας των µειονεκτούντων νέων µεταναστών και µελών εθνοτικών µειονοτήτων (Πρόγραµµα: COMPASS LLP-1-AT-LEONARDO-LMP) Υπεύθυνοι έργου: Σοφία Αργυροπούλου, Νικόλαος Παπαθανασίου Γραφείο Κινητικότητας & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Ι...Ε Ν. Πιερίας Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης!

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΑ Α-ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ «ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ» ΙΑΡΚΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΜΕΘΟ ΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ, ΥΛΙΚΟ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1 ης ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 2 ης ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 3 ης ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 4 ης ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #

3 Εκπαιδευτικά προγράµµατα ανάπτυξης για τον «Επαγγελµατικό Προσανατολισµό της Αστικής Φυλής» 1. Εισαγωγή! Γενικό πλαίσιο του προγράµµατος Το πρόγραµµα αυτό χρησιµεύει ως κατευθυντήρια γραµµή για εκπαιδευτές, δασκάλους και κοινωνικούς λειτουργούς που δουλεύουν µε νέους µετανάστες ηλικίας 15 έως 25 ετών, οι οποίοι αναζητούν εργασία ή κάποιο πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης. Το πρόγραµµα προσφέρει εναλλακτικές και καινοτόµες µορφές κοινωνικής εργασίας µε νέους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην εύρεση εργασίας ή δυσκολεύονται να αποφασίσουν όσον αφορά την κατάλληλη κατάρτιση ή τις επαγγελµατικές προοπτικές τους, επειδή δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για να µπουν σε µια τέτοια διαδικασία προσωπικής εξέλιξης. Πρόκειται για ένα προπαρασκευαστικό πρόγραµµα κατάρτισης για νέους διάρκειας τεσσάρων εβδοµάδων. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων αυτών εβδοµάδων οι νέοι θα αποκτήσουν βασικές δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να µπουν σε µια διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη µελλοντική επιλογή εργασίας ή κάποιου προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης.! Ειδικές επισηµάνσεις όσον αφορά την οµάδα-στόχο Το πρόγραµµα αυτό παρέχει παιδαγωγικό και διδακτικό υλικό για εργασία µε νέους µετανάστες µε χαµηλές σχολικές επιδόσεις, που διακόπτουν τη φοίτηση πρόωρα ή εγκαταλείπουν το σχολείο και νέους µετανάστες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην εύρεση εργασίας ή κάποιου προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης εξαιτίας της απουσίας προσανατολισµού, ενηµέρωσης και εµπιστοσύνης στον σωστό και κατάλληλο σχεδιασµό της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Στο επίκεντρο αυτού του προγράµµατος ως µαθησιακή µέθοδος είναι ο προσανατολισµός, ο οποίος γίνεται µε βάση το προτεινόµενο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Το πρόγραµµα αποτελεί µια βάση καθοδήγησης για τον «επαγγελµατικό προσανατολισµό της αστικής φυλής» και την εφαρµογή της µεθόδου για συµβουλευτική και προσανατολισµό των νέων. $

4 Με τον «Προσανατολισµό της Αστικής Φυλής» µε βάση αυτό το πρόγραµµα τεσσάρων εβδοµάδων, οι περιθωριοποιηµένοι νέοι θα µπορούν να εφαρµόζουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων εβδοµάδων έτσι ώστε να έχουν καλύτερο προσανατολισµό και συνεπώς καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι οµάδες-στόχος αυτού του ειδικού προγράµµατος περιλαµβάνουν χαµηλόµισθους εργαζόµενους ή άνεργους, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν καµία δυνατότητα εύρεσης εργασίας. Συχνά µένουν στο σπίτι και ορισµένοι εξαρτώνται οικονοµικά πλήρως από την κοινωνική πρόνοια ή τις οικογένειές τους. Επίσης, µετά την πάροδο µεγάλου διαστήµατος ανεργίας ή απραγίας, σπανίζει η θέληση για την εύρεση εργασίας ή για περαιτέρω κατάρτιση. Για την προσέγγιση αυτής της οµάδας-στόχου είναι πολύ σηµαντικό η εκπαιδευτική προσφορά να περιλαµβάνει εκτός από το θεωρητικό πλαίσιο και πολλές δυνατότητες για πρακτική (µάθηση µέσω δράσης). Με τον τρόπο αυτό προσελκύεται, αναπτύσσεται και διατηρείται ζωντανό το ενδιαφέρον των νέων για εξάσκηση των προσόντων τους µε στόχο κάποια επαγγελµατική σταδιοδροµία. Από τη µία πλευρά, απαιτείται µια καλά ανεπτυγµένη δοµή και από την άλλη, θα πρέπει να υπάρχουν επίσης περιθώρια για αυθορµητισµό και δηµιουργικότητα. Με το παρακάτω πρόγραµµα η προσέγγιση της οµάδας-στόχου και η κάλυψη των αναγκών της γίνεται µε έναν εξατοµικευµένο, συµµετοχικό και µη συµβατικό τρόπο µεταβίβασης γνώσεων. Η οµάδα-στόχος χρειάζεται προπόνηση για να αναπτύξει «δεξιότητες διαχείρισης επαγγελµατικής σταδιοδροµίας». Για να προσεγγιστεί το κοινό-στόχος, πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες προσέλκυσης του ενδιαφέροντός του, αυξάνοντας ταυτόχρονα τα κίνητρα των νέων και µε στόχο την συνειδητοποίηση των ικανοτήτων τους. 2. Οµάδα-στόχος: έφηβοι µετανάστες, εθνοτικές µειονότητες από 15 έως 25 ετών Στη βασική οµάδα-στόχο του προγράµµατος αυτού ανήκουν οι νέοι από εθνοτιικές µειονότητες, ιδίως νέοι µετανάστες, νέοι Ροµά και νέοι Ιρλανδοί Νοµάδες [Irish Travellers], ηλικίας 15 έως 25 ετών. Οι οµάδες αυτές νέων µεταναστών και µελών κοινωνικών εθνοτικών µειονοτήτων αντιµετωπίζουν ειδικά ζητήµατα στο σχολείο και αργότερα κατά τη διαδικασία µετάβασης από τη λήξη του σχολείου στην έναρξη κάποιου προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης. Το πρόγραµµα αυτό παρέχει εργαλεία και µεθόδους για την υποστήριξη αυτής της οµάδας-στόχου και τη βελτίωση των βασικών ατοµικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται ώστε να µπουν σε µια προσωπική διαδικασία λήψης αποφάσεων και να αποφασίσουν µελλοντικά όσον αφορά την επιλογή κάποιου επαγγέλµατος ή επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι περιθωριοποιηµένοι νέοι και οι νέοι µετανάστες που ανήκουν σε κάποια εθνοτική µειονότητα εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα στην αγορά εργασίας των χωρών συνεργασίας ή υποδοχής. Η πρόσβαση σε θέσεις µόνιµης απασχόλησης ή σε ένα αρχικό σεµινάριο επαγγελµατικής κατάρτισης εξακολουθεί να αποτελεί ειδική πρόκληση για τους µετανάστες νέους σε πολλές %

5 ευρωπαϊκές χώρες κατά την τελευταία δεκαετία. Βασικά προβλήµατα αποτελούν τα διαστήµατα µετάβασης από την δηµόσια σχολική εκπαίδευση στην συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση. Μετά από κατά µέσο όρο 9 έως 10 χρόνια υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης, η επαγγελµατική κατάρτιση σηµατοδοτεί την τελική φάση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πολλοί νέοι µε µεταναστευτικό υπόβαθρο δεν κατέχουν τις πληροφορίες, τις στρατηγικές, τη γνώση και τις δεξιότητες ώστε να αποφασίσουν ποιος τοµέας επαγγελµατικής κατάρτισης ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Οι νέοι µετανάστες παρουσιάζουν σαφές µειονέκτηµα όσον αφορά την εξερεύνηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που κατακτώνται στη µη τυπική και άτυπη εκπαίδευση εκτός του σχολικού πλαισίου. Υπάρχουν επίσης εµπόδια όσον αφορά τους νέους από περιθωριοποιηµένες εθνοτικές µειονότητες και την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Εποµένως είναι απαραίτητο οι µετανάστες και οι νέοι από περιθωριοποιηµένες εθνοτικές µειονότητες να εντοπίσουν τις κλίσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει από την άτυπη εκπαίδευση, κάτι το οποίο θα µπορούσε να είναι χρήσιµο τόσο για την αγορά εργασίας όσο και για την αναζήτηση εργασίας ή κάποιου προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι νέοι από περιθωριοποιηµένες εθνοτικές µειονότητες και οι µετανάστες χρειάζονται πολλαπλές ευκαιρίες και περισσότερο χρόνο για να κάνουν τη σωστή επιλογή. Οι νέοι µετανάστες και οι προερχόµενοι από εθνοτικές µειονότητες χρειάζεται να έχουν µια «δεύτερη ευκαιρία» Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για εκείνους που παρατούν το σχολείο ή το εγκαταλείπουν πρόωρα, τους µετανάστες και τους νέους από εθνοτικές µειονότητες µε πολλές αποτυχίες ή για εκείνους των οποίων οι ανάγκες δεν έχουν καλυφθεί µε προηγούµενα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. Προκειµένου να βοηθηθούν οι νέοι µετανάστες και οι προερχόµενοι από εθνοτικές µειονότητες στην αγορά εργασίας πρέπει να τους παρέχονται επιπλέον προγράµµατα απόκτησης προσόντων και αναγνώριση εξωσχολικών προσόντων. Απόκτηση προσόντων µε επαγγελµατική κατάρτιση σε επιχειρήσεις Οι µετανάστες νέοι πρέπει να συµπεριλαµβάνονται µε καλύτερο τρόπο σε προγράµµατα κατάρτισης σε επιχειρήσεις και κατάρτισης µε διττό σύστηµα. Συχνά, οι διαδικασίες επιλογής των εταιρειών που αναζητούν νέους καταρτιζόµενους θεωρούνται εµπόδιο για τους νέους µετανάστες και τους προερχόµενους από εθνοτικές µειονότητες. Θα πρέπει να δηµιουργηθούν κατάλληλες µορφές µετάβασης από το σχολείο στην επαγγελµατική κατάρτιση, οι οποίες θα βοηθούν τους νέους µετανάστες κατά την αναζήτηση κάποιου προγράµµατος κατάρτισης σε επιχείρηση. Οι εταιρείες που ανήκουν ή διευθύνονται από µετανάστες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να καταρτίζουν νέους µε µεταναστευτικό υπόβαθρο ή νέους από περιθωριοποιηµένες εθνοτικές µειονότητες. Θα πρέπει να παρέχονται απευθείας σύνδεσµοι ανάµεσα σε νέους µετανάστες και τις εταιρείες ή τους εκπαιδευτές ούτως ώστε να υπερβαίνονται τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη γλώσσα, τις διακρίσεις, τη γνώση των ιεραρχικών δοµών και την πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης µέσα στις εταιρείες. &

6 Επαγγελµατική κατάρτιση απόκτησης προσόντων σε σχολικό πλαίσιο Σε περιοχές που δεν υπάρχουν προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις, η επαγγελµατική κατάρτιση θα πρέπει να προσφέρεται στο σχολείο και σε κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι νέοι µε µεταναστευτικό υπόβαθρο και οι προερχόµενοι από εθνοτικές µειονότητες θα πρέπει να έχουν άµεση επαφή µε τα κέντρα αυτά προκειµένου να επιλεγούν για κατάρτιση. Η διαφορετικότητα ως ευκαιρία για τις επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις πρέπει να µάθουν να αντιλαµβάνονται την εθνοτική και πολιτισµική πολυµορφία ως ευκαιρία και επένδυση στο µέλλον. Τοπικά δίκτυα για διαχείριση της µετάβασης για νέους µετανάστες και µέλη εθνοτικών µειονοτήτων Η διαχείριση της µετάβασης από το σχολείο στην επαγγελµατική κατάρτιση για τους νέους µετανάστες και τους προερχόµενους από περιθωριοποιηµένες εθνοτικές µειονότητες πρέπει να συνοδεύεται από προγράµµατα συµβουλευτικής, προσωπικούς καθοδηγητές και επόπτες όπου χρειάζεται. Όπου απαιτείται, η συµβουλευτική πρέπει να λαµβάνει χώρα καθ όλη τη διάρκεια των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. Αναγνώριση πτυχίων και διπλωµάτων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό Τα διπλώµατα και οι τίτλοι της αλλοδαπής πρέπει να αναγνωρίζονται πλήρως στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος. Το κοινωνικό και µορφωτικό υπόβαθρο των γονιών έχει άµεσο αντίκτυπο στην επαγγελµατική εξέλιξη των παιδιών Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος οι γονείς και το µορφωτικό τους επίπεδο επηρεάζουν άµεσα την εξέλιξη του παιδιού στο σχολείο και την επιλογή επαγγέµατος. Πολλοί γονείς µετανάστες ή προερχόµενοι από περιθωριοποιηµένες εθνοτικές µειονότητες έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και χαµηλή κοινωνικο-οικονοµική τάξη. Αυτό µπορεί να δηµιουργήσει φαύλο κύκλο οδηγώντας σε χαµηλά επίπεδα µορφωτικού επιπέδου και απασχόλησης για τα παιδιά τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι το επαγγελµατικό στάτους του '

7 πατέρα έχει ιδιαίτερη σηµασία για την επαγγελµατική επιτυχία του παιδιού. Οι πατεράδες που προέρχονται από περιθωριοποιηµένες οµάδες µεταναστών έχουν συχνά χαµηλόµισθες θέσεις εργασίας. Τα παιδιά τους συχνά µένουν στο ίδιο επίπεδο και έτσι αποκόβονται από µονοπάτια επαγγελµατικής σταδιοδροµίας που οδηγούν σε θέσεις και επαγγέλµατα µεσαίας και ανώτερης βαθµίδας. Οι καθοδηγητές και οι σύµβουλοι επαγγελµατικής σταδιοδροµίας οφείλουν να απαλείψουν αυτή την προϋπόθεση στο εκπαιδευτικό σύστηµα και να δουν τους µετανάστες νέους ως ανεξάρτητους από την κοινωνική θέση των γονιών τους. Προβλήµατα γλώσσας Έλλειψη γνώσεων της προφορικής και γραπτής γλώσσας στη χώρα διαµονής. Συχνά οι µετανάστες είναι σε θέση να µιλήσουν και να διαβάσουν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ωστόσο, η βασική δυσκολία που αντιµετωπίζουν είναι η γραπτή έκφραση που οδηγεί σε προβλήµατα όταν συντάσσουν αναφορές, επιστολές, µηνύµατα ή σύντοµα κείµενα, αιτήσεις απασχόλησης και βιογραφικά σηµειώµατα. Απουσία προσανατολισµού Οι νέοι µετανάστες που έχουν µεγαλώσει σε διαφορετικές κοινωνικές συστοιχίες και άλλα πλαίσια κοινωνικών και οικογενειακών αξιών ενδεχοµένως αντιµετωπίζουν δυσκολίες, όταν εκτίθενται στην ανταγωνιστικότητα που απαιτεί η προσωπική επίδοση και η οποία επικρατεί στις περισσότερες εταιρείες και επιχειρήσεις. Συχνά, κατά τις πρώτες εβδοµάδες των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης οι νέοι µετανάστες βιώνουν ένα «σοκ», το οποίο οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στον αποπροσανατολισµό και τη σύγκρουση µεταξύ των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών και εκείνων που κυριαρχούν στην αγορά εργασίας. Εθνοτικός αποκλεισµός Συχνά οι νέοι µετανάστες µε µουσουλµανική καταγωγή ή οι Ροµά ζουν σε κατάσταση εθνοτικού αποκλεισµού µε στενούς οικογενειακούς δεσµούς και διεθνικά οικογενειακά δίκτυα υποστήριξης. Συχνά, τα µέλη της οικογένειας θεωρούν ότι µια θέση εργασίας ή ένα πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης σε µια εταιρεία που δεν συνδέεται µε την εθνοτική οµάδα κάποιου είναι κάτι το αντιπαραγωγικό ή διαφορετικό από τους εθνοτικούς κανόνες και τις αξίες του. Αυτή η πίεση που ασκείται στους µετανάστες νέους θα µπορούσε να οδηγήσει σε εγκατάλειψη του σχολείου και αποτυχία στα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. Ιδίως η έλλειψη προσόντων, η ανεπαρκής εκπαίδευση και ο ελλιπής αλφαβητισµός που φτάνει ως τον αναλφαβητισµό συνδέονται στενά µε το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων µεταναστών από οικογένειες Ροµά ή µουσουλµάνων. Αυτοί οι καθόλου ευνοϊκοί παράγοντες έχουν αρνητικές συνέπειες όσον αφορά τις ευκαιρίες για τη µελλοντική απασχόληση της νέας γενιάς (καταρράκωση του προσανατολισµού µε βάση τις αξίες). (

8 Εθνοτικό συναίσθηµα συµµετοχής σε οµάδα και κοινωνία υποδοχής Πολλοί νέοι µετανάστες αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο να καθορίσουν τον ρόλο και τη θέση τους. Είναι διχασµένοι ανάµεσα στην εθνοτική συστοιχία της οικογένειας µε µεταναστευτικό υπόβαθρο και την καθηµερινότητα στο σχολείο και τα κέντρα εκπαίδευσης. Στο σχολείο, στις εταιρείες και στα κέντρα κατάρτισης είναι εκτεθειµένοι σε ποικίλες πολιτισµικές και εθνοτικές επιρροές. Συχνά ατενίζουν το µέλλον τους υπό το πρίσµα της νοοτροπίας της κοινωνίας υποδοχής περισσότερο παρά εκείνης των γονιών τους. Οι µετανάστες νέοι υπόκεινται έτσι µια διττή διαδικασία µετάβασης, µία από το σχολείο στην επαγγελµατική κατάρτιση και µία από τη νοοτροπία της οικογένειάς τους στη νοοτροπία της κοινωνίας υποδοχής. 3. Προώθηση των «δεξιοτήτων διαχείρισης επαγγελµατικής σταδιοδροµίας» Η οµάδα-στόχος θα πρέπει να ενισχύεται όσον αφορά την απόκτηση των βασικών ικανοτήτων προκειµένου να λάβει σε αυτόνοµη βάση ρεαλιστικές αποφάσεις για το επάγγελµα και την εκπαίδευσή της. Αυτές οι τέσσερις βασικές ευρωπαϊκές καθοριστικές ικανότητες χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: 1) Ικανότητα αυτοστοχασµού 2) Ικανότητα λήψης µιας απόφασης 3) Ικανότητα αναζήτησης και αξιολόγησης πληροφοριών 4) Ικανότητα καθορισµού και επιδίωξης στόχων 4. ιάρκεια Ο προσανατολισµός 4 εβδοµάδων περιλαµβάνει διαφορετικές µεθόδους και τέσσερις βασικές δεξιότητες (δεξιότητες διεξαγωγής έρευνας, επιδίωξης στόχων, ικανότητα λήψης αποφάσεων και αυτοστοχασµού). Η πληρότητα των ασκήσεων διαφέρει από τις βαθµολογηµένες γνωσιακές απαιτήσεις στο σχολείο και τις εξωσχολικές δραστηριότητες και καθιστά εφικτή την προσέγγιση της συναισθηµατικής εµπειρίας. )

9 5. ραστηριότητες, µέθοδοι, στόχοι, υλικό Εβδοµαδιαίο πλάνο η Εβδοµάδα: Ικανότητα αυτοστοχασµού / ενίσχυση συνοχής της οµάδας, κανόνες, επικοινωνία, επαγγελµατικός προσανατολισµός: ενδιαφέροντα, ικανότητες, όνειρα, σχεδιασµός. 1η ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΙΚΟ Βήµατα Περιγραφή Αναφορά της εκπαιδευτικής Αναφορά του Περιγραφή υλικού προσέγγισης: δραστηριότητας µεθόδου που έχει επιλεγεί επιδιωκόµενου αποτελέσµατος Εισαγωγή Καλωσόρισµα, Προφορικά, καθισµένοι σε κύκλο ιανοµή γενικού πληροφοριακού Η/Υ, πίνακας στο COMPASS παρουσίαση των εκπαιδευτών / από καρέκλες υλικού για το σεµινάριο, παρουσιάσεων, συµµετεχόντων, γενικές προσανατολισµός για τους µαρκαδόρος, στυλό, πληροφορίες γύρω από το Οµαδική συζήτηση συµµετέχοντες, ανάπτυξη χαρτί, κάρτες µε πρόγραµµα εµπιστοσύνης λέξεις-κλειδιά Σπάσιµο πάγου Σπάσιµο πάγου µε την οµάδα - Παιχνίδια για να σπάσει ο πάγος - Γνωριµία µε τους άλλους σε οµάδα Η/Υ, πίνακας Γνωριµία µε τους υπόλοιπους - Αυτό-προσωπογραφία - Ανάπτυξη εµπιστοσύνης και παρουσιάσεων, - Συνεντεύξεις πρόσωπο µε πρόσωπο αυτοπεποίθησης µέσα στην οµάδα µαρκαδόρος, - Οµάδα 5 «πριβέ» συνεντεύξεων και έναντι των εκπαιδευτών / στυλό, χαρτί - Άσκηση «Καλύτερη / χειρότερη καθοδηγητών δεξιότητα» - Αυτοστοχασµός περί της - Φύλλο προσωπικού προφίλ προσωπικότητας του ατόµου - Άσκηση «Αλλαγή χαρακτήρα» σε ασφαλές περιβάλλον - Προσωπική λίστα επιθυµιών - δηµιουργία δικτύου µεταξύ οµοίων ραστηριότητες Ενίσχυση συνοχής της οµάδας: Συµµετοχική εργασία σε µικρές Ενίσχυση οµαδικού πνεύµατος κάθε Η/Υ, πίνακας ενίσχυσης δηµιουργία 4 οµάδων οµάδες οµάδας παρουσιάσεων, - καθορισµός προσωπικών στόχων µαρκαδόρος, στυλό, συνοχής της για την απόκτηση δεξιοτήτων χαρτί, καλλιτεχνικά οµάδας Ένα παιχνίδι ρόλων ή ένα Οι οµάδες σχηµατίζονται από τους υλικά καλλιτεχνικό έργο για την εκπαιδευτές. Η ποικιλία Τα µέλη της οµάδας πρέπει να έχουν εύρεση κοινών ενδιαφερόντων ενδιαφερόντων είναι σηµαντική. διαφορετικά ενδιαφέροντα, έτσι ώστε *

10 Οι νέοι συζητούν ξανά µαζί γύρω από ο «προσανατολισµός της αστικής τα ενδιαφέροντά τους, τις ικανότητες φυλής» να προσφέρει ποικίλες και τα όνειρά τους και αρχίζουν να προοπτικές σε όλους όσους φτιάχνουν ένα δένδρο της οµάδας: συµµετέχουν. οι ρίζες δείχνουν όλες τις ικανότητες που έχουν, ο κορµός τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, οι καρποί/ τα φύλλα δείχνουν τα όνειρα / τους στόχους / τα ενδιαφέροντα, ενώ τα κλαδιά περιγράφουν τους τρόπους για την επίτευξη των στόχων. Συζητήσεις Συζήτηση Συζητήσεις ένας-προς-έναν ή σε Οι καθοδηγητές να εντοπίσουν τα Στυλό, χαρτί, σταντ µε τους οµάδες µε τους καθοδηγητές ενδιαφέροντα όσον αφορά την πίνακα παρουσιάσεων καθοδηγητές εκπαίδευση / την απασχόληση για κάθε µέλος της οµάδας. και χαρτί, µαρκαδόροι - οµαδική εργασία για τις ικανότητες Καθορισµός των υφιστάµενων - πίνακας παρουσιάσεων Άσκηση καθορισµού δεξιοτήτων στους εξής τοµείς: ικανοτήτων σε ατοµικό επίπεδο - µολύβια (ανάλυση ήδη υφιστάµενων α) ξένες γλώσσες εντός της οµάδας. - χαρτί ζωγραφικής δεξιοτήτων και ικανοτήτων των β) καλλιτεχνικές δεξιότητες Σηµειώσεις σχετικά µε τις ατοµικές - ψηφιακή φωτογραφική νέων) γ) σπορ ικανότητες για κάθε µέλος της οµάδας. - χαρτοπίνακες δ) χόµπι Αναγνώριση της αξίας των ικανοτήτων - µεγάλα φύλλα χαρτιού ε) εµπειρία µε υπολογιστές αυτών. Καθορισµός της - λογισµικό καραόκε στ) µουσική προστιθέµενης αξίας των ικανοτήτων - βιντεοκάµερα ζ) ιστορία η) έκφραση, θ) µόδα για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό. Σύνδεση ικανοτήτων µε δράση - άσκηση «πρόβληµα-λύση» σε µικρές (άσκηση «πρόβληµα-λύση») οµάδες µε βάση την ανάλυση των δεξιοτήτων - Συζήτηση γύρω από τις εξωγενείς επιρροές πάνω στους νέους (ρόλος της οικογένειας, των φίλων, των ΜΜΕ, συµµορίας, θρησκεύµατος, κ.λπ.)!+

11 - Πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά - Αναζήτηση και αξιολόγηση - Εκπαιδευτικό υλικό, µια σαφής δοµή και κάθε βήµα, το πληροφοριών, καθορισµός και χαρτί, µολύβια, οποίο πρέπει να γίνει για την επιδίωξη στόχων, επιµερισµός ηµερολόγιο έργου επίτευξη του στόχου. Τα µέλη της εργασιών. οµάδας πρέπει να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις: - Ποια είναι τα βήµατα; - Ποιος το κάνει αυτό; - Προθεσµίες; - Τι χρειαζόµαστε; (φωτογραφική µηχανή, συνεντεύξεις,...) - Από πού ξεκινάει κανείς; κ.λπ. Προετοιµασία συνεντεύξεων µε προσωπικό σχολών / εργοδότες Προετοιµασία ερωτήσεων συνέντευξης Οµαδική εργασία, Οι µαθητευόµενοι θα προετοιµάσουν Στυλό, χαρτί, οµαδική συζήτηση ερωτήσεις συνέντευξης µε τις οποίες Η/Υ, εκτυπωτής, θα λάβουν περισσότερες πληροφορίες σταντ πίνακα σχετικά µε τις επιλογές εξέλιξής τους. παρουσιάσεων και µαρκαδόροι Εύρεση του τοµέα ενδιαφερόντων Κατασκευή ατοµικών κολάζ (ατοµική εργασία), παρουσίαση στην οµάδα, συνέντευξη γύρω από τα ενδιαφέροντα (3 νέοι: ένας µιλά, ένας γράφει, ένας ρωτάει - περιστροφή, έτσι ώστε όλοι να κάνουν και τα τρία), στοχασµός στο πλαίσιο της οµάδας: ποικιλία ενδιαφερόντων/ ίδια ενδιαφέροντα Εντοπισµός των ενδιαφερόντων για Εκπαιδευτικό υλικό, τους ίδιους και τους άλλους βάση περιοδικά, χαρτί, ψαλίδι για τον επαγγελµατικό κόλλα, στυλό, χρώµατα προσανατολισµό, αυτοστοχασµός.!!

12 Σύνοψη και αξιολόγηση σε συνδυασµό µε υπαίθρια δραστηριότητα (πάρκο αναψυχής µε διάφορες δραστηριότητες) Ολοκλήρωση και σύνοψη της 1ης εβδοµάδας, προετοιµασία της 2ης εβδοµάδας - αξιολόγηση σε ατοµικές συζητήσεις - οµαδικές συζητήσεις γύρω από τις δεξιότητες και τη χρήση των δεξιοτήτων αυτών στην καθηµερινότητα - σκέψεις γύρω από την σούπερ δουλειά και τρόποι επίτευξης αυτής (άσκηση «όνειρο-πραγµατικότητα» - καθορισµός στόχων για τη 2η εβδοµάδα - Αυτοστοχασµός σε ρεαλιστική βάση γύρω από τις ικανότητες, τα όνειρα, τις επιθυµίες, τις επιλογές - Οµόθυµη εµπιστοσύνη στην οµάδα και ποιότητα δικτύου µεταξύ οµοίων - Εµπιστοσύνη στον µέντορα, τον κοινωνικό λειτουργό ή τον εκπαιδευτή - Ικανότητα αλληλεπίδρασης µε την οικογένεια, τρίτους - Προσωπική ενδυνάµωση - µολύβια - χαρτί σχεδίασης - ψηφιακή φωτογραφική - χαρτοπίνακες - µεγάλα φύλλα χαρτιού - βιντεοκάµερα - µπάλες - προσωπικό ηµερολόγιο και τετράδιο σηµειώσεων - επίσκεψη σε κέντρο υπαίθριων δραστηριοτήτων (για αναρρίχηση, κολύµβηση ή ράφτινγκ) η Εβδοµάδα: Αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών 2η ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΙΚΟ Βήµατα Περιγραφή Αναφορά της εκπαιδευτικής Αναφορά του Περιγραφή υλικού προσέγγισης: δραστηριότητας µεθόδου που έχει επιλεγεί επιδιωκόµενου αποτελέσµατος υνατότητες διεξαγωγής έρευνας Εισαγωγή στις µεθόδους έρευνας: - έρευνα στο διαδίκτυο - συζήτηση µε άλλους, όµοιους - αναζήτηση και ερωτήσεις σε αυτούς που γνωρίζουν ήδη Υποβοηθούµενη έρευνα στο διαδίκτυο, συνέντευξη µε καθοδηγητές, προοπτικές για σχολές µέσης εκπαίδευσης Οι µαθητευόµενοι να εντοπίσουν τα ενδιαφέροντα τους όσον αφορά την εκπαίδευση και την απασχόληση, τα όνειρα και τις δυνατότητες Η/Υ, πίνακας παρουσιάσεων, µαρκαδόρος, στυλό, χαρτί, εφηµερίδες - φορητοί Η/Υ - κάρτες!#

13 2η ΕΒ ΟΜΑ Α ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΙΚΟ Βήµατα Περιγραφή Αναφορά της εκπαιδευτικής Αναφορά του Περιγραφή υλικού προσέγγισης: δραστηριότητας µεθόδου που έχει επιλεγεί επιδιωκόµενου αποτελέσµατος - ρόλος των «ειδικών» - εύρεση του «σωστού ατόµου» - χρήση βιβλιοθηκών, κέντρων πληροφόρησης - βοήθεια από εφηµερίδες - γενικό πλαίσιο στο διαδίκτυο, βιβλιοθήκες, πηγές πληροφόρησης - ποιότητα πληροφορίας - άσκηση αφήγησης ιστορίας - άσκηση για την αξία της πληροφορίας - ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων Αναζήτηση πληροφοριών. Γνωριµία µε τις πηγές πληροφόρησης και την πρόσβαση σε αυτές µε βάση τις ατοµικές ανάγκες για πληροφορίες που συνδέονται µε τις αναθέσεις για έρευνα που έχουν γίνει στον καθένα - κατάλογος βιβλιοθήκης - τηλεφωνικός κατάλογος (χρυσός οδηγός) - ενηµερωτικός οδηγός πόλης - κατάλογος επαγγελµατιών Προετοιµασία για επισκέψεις Λήψη αποφάσεων όσον αφορά τη µορφή των συνεντεύξεων Επαγγελµατικός προσανατολισµός Οµαδική συζήτηση, οµαδική εργασία Αναζήτηση πληροφοριών γύρω από κάποια θέση εργασίας, τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού, επίσκεψη στο κέντρο πληροφόρησης για την εργασία BIZ Οι µαθητευόµενοι θα προετοιµάσουν την µορφή των συνεντεύξεων Επαγγελµατικός προσανατολισµός, πληροφόρηση. Στυλό, χαρτί, Η/Υ, εκτυπωτές, σταντ πίνακα παρουσιάσεων και µαρκαδόροι!$

14 2η ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΙΚΟ Βήµατα Περιγραφή Αναφορά της εκπαιδευτικής Αναφορά του Περιγραφή υλικού προσέγγισης: δραστηριότητας µεθόδου που έχει επιλεγεί επιδιωκόµενου αποτελέσµατος Άσκηση διεξαγωγής έρευνας έξω Ο «Προσανατολισµός της Αστικής Φυλής» επισκέπτεται σχολές µέσης εκπαίδευσης και εργοδότες, διεξαγωγή συνεντεύξεων, πραγµατοποίηση τηλεφωνηµάτων, συλλογή πληροφοριών. Επισκέψεις σε προσωπικό σχολών µέσης εκπαίδευσης / εργοδότες, τηλεφωνική έρευνα Οι µαθητευόµενοι να λάβουν περισσότερες πληροφορίες γύρω από τις επιλογές εξέλιξής τους Στυλό, χαρτί, φωτογραφικές µηχανές, ερωτηµατολόγια / ερωτήσεις συνέντευξης, Τεκµηρίωση Τεκµηρίωση του «Προσανατολισµού της Αστικής Φυλής» µε ενέργειες όπως π.χ.: λήψη φωτογραφιών, καταγραφή συνεντεύξεων / ερωτηµατολογίων, συλλογή επιχειρηµατικών καρτών, φυλλαδίων Έρευνα γύρω από ΈΝΑ φορέα ανά µικρή οµάδα (έρευνα σε α) βιβλιοθήκη β) κέντρο ευρέσεως εργασίας γ) εταιρεία δ) επαγγελµατία ε) διαδικτυακό κέντρο στ) κέντρο κατάρτισης ζ) κέντρο νεότητας η) άλλο) Συλλογή γραπτών πληροφοριών. Τεκµηρίωση επικοινωνίας, οµαδικής εργασίας. Εισαγωγή στις πηγές πληροφόρησης και την πρόσβαση σε αυτές µε βάση τις ατοµικές ανάγκες για πληροφόρηση σε συνδυασµό µε την έρευνα που έχει ανατεθεί στον καθένα Οι µαθητευόµενοι θα συλλέξουν πληροφορίες που σχετίζονται µε τα µονοπάτια εξέλιξής τους. - φορητοί Η/Υ - κάρτες - κατάλογος βιβλιοθήκης - τηλεφωνικός κατάλογος (χρυσός οδηγός) - ενηµερωτικός οδηγός πόλης - κατάλογος επαγγελµατιών Στυλό, χαρτί, φωτογραφικές µηχανές, ερωτηµατολόγια / ερωτήσεις συνέντευξης, φάκελοι.!%

15 2η ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΙΚΟ Βήµατα Περιγραφή δραστηριότητας Αναφορά της εκπαιδευτικής Αναφορά του Περιγραφή υλικού προσέγγισης: µεθόδου που έχει επιλεγεί επιδιωκόµενου αποτελέσµατος Σύνοψη και αξιολόγηση Αξιολόγηση έρευνας - Σύνταξη έκθεσης από κάθε οµάδα - Αξιολόγηση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν - αυτοστοχασµός γύρω από τα αποτελέσµατα σε συνδυασµό µε τα ενδιαφέροντα που έχει προκαθορίσει ο καθένας - άσκηση αφήγησης ιστορίας - ατοµικές εκθέσεις σε συνδυασµό µε τους στόχους Εξατοµικευµένη σύνδεση του αποτελέσµατος της έρευνας µε τις προσωπικές επιθυµίες και στόχους απόκτηση δεξιοτήτων για τους τόπους αναζήτησης πληροφοριών και τον τρόπο αξιολόγησης χρήσιµων σηµείων αναζήτησης - οµαδικές εργασίες - µαγνητόφωνο - πίνακας παρουσιάσεων - µπάλες - προσωπικό ηµερολόγιο και τετράδιο η Εβδοµάδα: Καθορισµός και επιδίωξη στόχων 3η ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΙΚΟ Βήµατα Περιγραφή Αναφορά της εκπαιδευτικής Αναφορά του Περιγραφή υλικού προσέγγισης: δραστηριότητας µεθόδου που έχει επιλεγεί επιδιωκόµενου αποτελέσµατος Καθορισµός στόχων Καθορισµός ατοµικών στόχων (προσωπικοί στόχοι) - ατοµική εργασία - ατοµική συµβουλευτική επαγγελµατικής καθοδήγησης - στοχασµός γύρω από τους στόχους και την επιτευξιµότητά τους - χρονοδιάγραµµα - προγραµµατισµός δραστηριοτήτων Χάρτης στόχων και δρόµων για την επίτευξή τους µε τη χρήση στρατηγικής πολλαπλών βηµάτων σε συνδυασµό µε χρονοδιάγραµµα και µεθόδους που χρησιµεύουν για την επιτυχηµένη περάτωση της διαδικασίας αυτής - προσωπικός χάρτης «στόχων» - ηµερολόγιο - χρονοδιάγραµµα - χαρτιά - µολύβια - µαγνητόφωνο - κάρτα προσωπικής υπόσχεσης - καθορισµός φίλου ή οµοίου για υποστήριξη!&

16 Σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος Προσωπικό µάρκετινγκ - Σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος - Χρήση της βάσης δεδοµένων Europass «Η εταιρεία των ονείρων µου» (σε Ανάπτυξη οµαδικής εργασίας, οµάδες οµοτίµων οι νέοι δηµιουργούν µε δηµιουργικότητα, υπευθυνότητα, τη φαντασία τους την ιδανική εταιρεία - προσωπικό µάρκετινγκ πληροφορίες σχετικά µε το προσωπικό, τον τοµέα, τον τόπο, το χρήµα, το προϊόν, την υπηρεσία, κ.λπ. την οποία παρουσιάζουν στους άλλους. Το ακροατήριο δίνει τη γνώµη του για το τι είναι καλό και τι λείπει και αποφασίζει εάν θα επένδυε χρήµατα στην ιδέα.) Κατευθυνόµενη µάθηση, φύλλα εργασιών, σηµειώσεις Οι µαθητευόµενοι θα είναι σε θέση να συντάξουν το βιογραφικό τους σηµείωµα. Πίνακας παρουσιάσεων, ψαλίδι, µολύβια, κόλλα, περιοδικά για κολάζ, κ.λπ. Στυλό, χαρτί, Η/Υ, εκτυπωτής, φωτοτυπικό, σταντ πίνακα παρουσιάσεων και µαρκαδόροι εξιότητες συνέντευξης Προετοιµασία για συνέντευξη, αναπαράσταση συνέντευξης, αξιολόγηση επιδόσεων στην αναπαράσταση συνέντευξης Παιχνίδι ρόλων, µονάδες Η/Υ για να βοηθηθούν οι νέοι στη σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος και συνοδευτικών επιστολών Οµαδική εργασία, κατευθυνόµενη µάθηση, εργασία ένας-προς-έναν, προετοιµασία συνέντευξης σε πραγµατικές συνθήκες Εξάσκηση στην υποβολή αιτήσεων, προώθηση των «δεξιοτήτων διαχείρισης επαγγελµατικής σταδιοδροµίας», αναζήτηση πληροφοριών Οι µαθητευόµενοι θα µπορούν να έχουν καλή επίδοση σε µια συνέντευξη, έχοντας επίγνωση της σηµασίας της γλώσσας του σώµατος, του κατάλληλου ντυσίµατος και της οµιλίας, αυτοπεποίθησης Στυλό, χαρτί, Η/Υ, σταντ πίνακα παρουσιάσεων και µαρκαδόροι Προσωπικός φάκελος Συµπλήρωση φόρµας αιτήσεων Εξάσκηση για τη σύνταξη συνοδευτικής επιστολής Οµαδική εργασία, κατευθυνόµενη µάθηση, συµπλήρωση φύλλων εργασίας Οι µαθητευόµενοι θα µπορούν να συµπληρώνουν µια φόρµα αίτησης για κάποια θέση απασχόλησης / εκπαίδευσης Στυλό, χαρτί, Η/Υ, εκτυπωτής, φόρµες αιτήσεων, φωτοτυπικό, σταντ πίνακα παρουσιάσεων και µαρκαδόροι!'

17 Επιδίωξη στόχων Τεκµηρίωση Στοχασµός γύρω από τους στόχους - συνεντεύξεις µεταξύ οµοίων και των τρόπων επιδίωξης αυτών σε - συζήτηση µε επιτυχηµένο όµοιο ατοµικό και οµαδικό επίπεδο Καταγραφή όλων των µαθηµάτων και των εργασιών που ολοκληρώθηκαν Ατοµική αυτό-κατευθυνόµενη µάθηση Προσωπική ενδυνάµωση για τους στόχους και τους τρόπους επιδίωξης αυτών, άσκηση ενίσχυσης συνοχής της οµάδας Οι µαθητευόµενοι θα µάθουν να διατηρούν φάκελο µε όλο το σχετικό υλικό από τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων - µπίµερ - φορητός Η/Υ - φωτογραφική µηχανή - µολύβια, χαρτί - πρόσβαση σε facebook Φάκελοι, διαφάνειες, σηµειώσεις, φύλλα εργασιών, στυλό, χαρτί, φωτοτυπικό, Η/Υ η Εβδοµάδα: Λήψη απόφασης 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΙΚΟ Βήµατα Περιγραφή Αναφορά της εκπαιδευτικής Αναφορά του Περιγραφή υλικού προσέγγισης: δραστηριότητας µεθόδου που έχει επιλεγεί επιδιωκόµενου αποτελέσµατος Ανεξαρτησία - Λαβύρινθος λήψης αποφάσεων - Άσκηση σωστό λάθος για τη λήψη αποφάσεων - λήψη αποφάσεων σε ατοµική βάση - λήψη αποφάσεων σε οµαδική βάση - ολοκλήρωση - υπόσχεση και «συµβόλαιο» µεταξύ ατόµου και οµάδας (όλων των µελών) Οµαδικό εργαστήριο εκτός του κανονικού περιβάλλοντος µε ατοµικές και οµαδικές ασκήσεις - υπόδειξη τρόπων λήψης αποφάσεων - εργαλεία για τη διαχείριση συγκρούσεων κατά τη λήψη αποφάσεων - ατοµική και οµαδική ανάλυση απόφασης - χρωµατικός κώδικας για την απόφαση βάσει προτεραιοτήτων και χρονοδιαγράµµατος - (υπογεγραµµένο) συµβόλαιο µεταξύ ατόµου και οµάδας για την απόφαση και - κατασκήνωση - σκηνές - προσωπικός χάρτης στόχων - ηµερολόγιο - χρονοδιάγραµµα - χαρτιά - µολύβια - µαγνητόφωνο - κάρτα προσωπικής υπόσχεσης!(

18 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΙΚΟ Βήµατα Περιγραφή Αναφορά της εκπαιδευτικής Αναφορά του Περιγραφή υλικού προσέγγισης: δραστηριότητας µεθόδου που έχει επιλεγεί επιδιωκόµενου αποτελέσµατος τη στρατηγική επιδίωξής της - συµφωνία για τον κώδικα συµπεριφοράς για τη στρατηγική επιδίωξης Η τελική απόφαση Παρουσίαση της απόφασης σε οικογένεια, φίλους, γονείς - Υποδοχή οµάδας σε ιδιωτικό χώρο όπου έχουν προσκληθεί η οικογένεια και φίλοι - Παρουσίαση στόχων και αποφάσεων σε οικογένεια και φίλους - παρουσίαση του συµβολαίου και του «κώδικα συµπεριφοράς» - ηµιουργία οµαδικής και οικογενειακής υποστήριξης για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της αξιοπιστίας και της εµπιστοσύνης Οµαδική αξιολόγηση Οµαδική αξιολόγηση Οµαδική συµµετοχική αξιολόγηση Οι µαθητευόµενοι θα αξιολογήσουν σε οµαδική βάση το πρόγραµµα, παραθέτοντας θετικές και αρνητικές εµπειρίες. Ατοµική αξιολόγηση Ατοµικές αξιολογήσεις Ερωτηµατολόγιο / συνέντευξη Οι µαθητευόµενοι θα αξιολογήσουν ο καθένας ξεχωριστά το πρόγραµµα, παραθέτοντας θετικές και αρνητικές Περάτωση των Τελετή δραστηριοτήτων του προγράµµατος Απονοµή πιστοποιητικού σε κάθε µαθητευόµενο εµπειρίες Οι µαθητευόµενοι δέχονται συγχαρητήρια για τη σκληρή δουλειά τους Αναψυκτικά, φαγητό, πίνακας παρουσιάσεων, video wall, φορητός Η/Υ, µπίµερ Στυλό, χαρτί, σταντ πίνακα παρουσιάσεων και µαρκαδόροι Στυλό, χαρτί Πιστοποιητικά!)

19 10. Στόχοι! Παροχή βοήθειας στους νέους ώστε να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αντίληψη που θα τους βοηθήσει να διαχειριστούν την εξέλιξή τους σε προσωπικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.! Η επαγγελµατική καθοδήγηση και συµβουλευτική χρειάζεται να προσαρµόζονται διαρκώς σε νέες πραγµατικότητες, οι οποίες χαρακτηρίζονται συνήθως από ταχείες κοινωνικο-οικονοµικές αλλαγές, που οδηγούν µε τη σειρά τους σε νέες συνθήκες όσον αφορά την παροχή επαγγελµατικής καθοδήγησης και συµβουλευτικής.! Η καίρια ενηµέρωση των νέων µας όσον αφορά την απασχόληση και τη φύση της εργασίας, καθώς και η παροχή βοήθειας σε αυτούς προκειµένου να αναπτύξουν τις ικανότητες που χρειάζονται για να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν µια επαγγελµατική απασχόληση, είναι δύο άκρως σηµαντικοί στόχοι στην ολοένα µεταβαλλόµενη αγορά εργασίας του σήµερα.! Βελτίωση της προσωπικής εξέλιξης.! Βελτίωση της απασχολησιµότητας.! Προετοιµασία των νέων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.! Ανεξαρτησία. 11. Πρόσκληση ενδιαφεροµένων για συµµετοχή Ανάλογα µε τον τύπο του φορέα, η προσέγγιση της οµάδας-στόχου µπορεί να γίνει µέσω διαφόρων οδών. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν µιλούν όλοι σε όσους απευθύνεται το πρόγραµµα τη γλώσσα της χώρας υποδοχής.! προσωπική επαφή! επαφή µέσω διαµεσολαβητών! επαφή µε φορείς που εργάζονται µε µετανάστες και µειονοτικές οµάδες! λέσχες νεολαίας, σχολεία, κέντρα κατάρτισης, λέσχες µεταναστών! δηµοτικά κέντρα ένταξης! σεµινάρια ένταξης και εκµάθησης γλώσσας!*

20 ! σχολικά προγράµµατα καθοδήγησης! κέντρα υπηρεσιών υγείας! κέντρα ευρέσεως εργασίας! κέντρα επαφής για εργασία! σύµβουλοι επαγγελµατικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις! διανοµή φυλλαδίων και άλλου έντυπου υλικού! επιστολές! ανακοινώσεις στον τύπο 12. ιδακτικές µέθοδοι Προκειµένου να αναπτυχθούν και να διατηρηθούν τα κίνητρα των εφήβων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, πρέπει να υπάρχει µια σαφής δοµή µε περιθώριο για αυθορµητισµό και δηµιουργικότητα. Ένα ισορροπηµένο µίγµα από θεωρία και ασκήσεις από την πράξη, όπως παιχνίδια ρόλων, διάλογοι και αυτοστοχασµός, εξασφαλίζουν διαρκή µάθηση µέσω της πράξης. Μόνο έτσι οι νέοι µπορούν να εξασκηθούν αποδοτικά ακόµη και σε αφηρηµένα στοιχεία όπως ο αυτοστοχασµός και η λήψη αποφάσεων. Παρακάτω περιγράφονται λεπτοµερώς οι ειδικές διδακτικές µέθοδοι διευκόλυνσης και η χρήση τους. Καθοδήγηση Οι νέοι θα καθοδηγούνται από εκπαιδευτές καθ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος υποστήριξης. Αυτό περιλαµβάνει για παράδειγµα το σχεδιασµό των εργασιών για οµοίους, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και την εξέταση ατοµικών ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, επιθυµιών, αξιών, στόχων και ονείρων, τη σύνταξη αιτήσεων και βιογραφικών σηµειωµάτων και πολλά άλλα. Η καθοδήγηση λαµβάνει χώρα σε ατοµική βάση ή σε οµάδα, ανάλογα µε την περίσταση και τις ανάγκες. Παρουσίαση Προκειµένου να µετακενωθούν σηµαντικά περιεχόµενα, πληροφορίες ή τεχνογνωσία, απαιτείται µια αποτελεσµατική παρουσίαση. Αυτό δεν σηµαίνει ότι κυριαρχούν µόνο οι εκπαιδευτές όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών πληροφοριών σε αυτό συµµετέχουν και διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο και οι εκπαιδευόµενοι. Οι νέοι θα πρέπει για παράδειγµα να επιλύσουν ένα θέµα (ατοµικά ή σε οµάδα) και θα πρέπει να το παρουσιάσουν στους υπόλοιπους. Το ακροατήριο, αφού θα έχει καθοδηγηθεί στο να κάνει εποικοδοµητικά σχόλια, θα πρέπει να πει γνώµη σε αυτόν/αυτούς που έκαναν την παρουσίαση. Έτσι, οι νέοι θα µάθουν να κάνουν έρευνα, να συνοψίζουν και να παρουσιάζουν πληροφορίες σε άλλους και επίσης θα εξασκηθούν στην παρουσίαση του εαυτού τους. #+

21 Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους και µια πολύ καλή προετοιµασία για µελλοντικές συνεντεύξεις επιλογής υποψηφίων ή προσωπικού. Στο πλαίσιο της οµάδας µπορούν να εξοικειωθούν µε τις καταστάσεις αυτές σε ασφαλείς συνθήκες και οι εκπαιδευτές µπορούν να συνοδεύουν την οµάδα και να οδηγήσουν τα µέλη της σε µια πολύτιµη αλληλεπίδραση µεταξύ τους. ιεξαγωγή έρευνας Σε σύγκριση µε την πλειονότητα, οι µετανάστες νέοι ή οι προερχόµενοι από περιθωριοποιηµένες εθνοτικές µειονότητες έχουν συνήθως κακή πληροφόρηση όσον αφορά τα θέµατα εργασίας και πολλοί δεν γνωρίζουν που να αναζητήσουν πληροφορίες. Για το σκοπό αυτό είναι σηµαντικό να παρέχεται καθοδήγηση σε εκείνους που τη χρειάζονται όσον αφορά την αναζήτηση των σχετικών πληροφοριών. Οι εκπαιδευτές θα υποδείξουν ποια µέσα (διαδίκτυο, εφηµερίδες, κ.λπ.) τους παρέχουν πληροφορίες για την αναζήτηση εργασίας και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό. Σε επόµενη φάση, οι έφηβοι θα πρέπει να φέρουν εις πέρας εργασίες µόνοι τους ή σε οµάδες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να το πράττουν χωρίς βοήθεια ακόµη και µετά την παρεχόµενη καθοδήγηση. Μέρος της καθοδήγησης αποτελεί επίσης και η αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε διάφορες περιγραφές εργασίας και εταιρείες, όπου οι νέοι θα έχουν την πρακτική τους άσκηση. Είναι σηµαντικό να γνωρίζει κανείς πώς και πού να βρει τις πληροφορίες που αφορούν την εργασία ώστε να είναι σε θέση να βρει έναν επαγγελµατικό δρόµο αναζήτησης εργασίας, υποβολής αιτήσεων και συνέντευξης. Όταν κάποιος γνωρίζει πώς να βρει πληροφορίες γύρω από µια εταιρεία µέσα από την ιστοσελίδα της, αυτό βοηθάει όταν καλείται να απαντήσει σε ορισµένες ερωτήσεις σε µια συνέντευξη για µια θέση στην εν λόγω εταιρεία. εν είναι πάντα εύκολο για τους νέους να «διαβάσουν» µια ιστοσελίδα και να βρουν τις σχετικές πληροφορίες γύρω από τη φιλοσοφία µιας επιχείρησης καθώς και την αποστολή ή το όραµά της. Αλλά εάν είναι σε θέση να µιλήσουν γύρω από αυτό, τότε µπορούν να αποδείξουν το ενδιαφέρον τους για µια πιθανή θέση κατάρτισης / µαθητείας ή εργασίας και εποµένως αυξάνονται σηµαντικά οι ευκαιρίες τους να επιτύχουν υψηλή βαθµολογία σε µια συνέντευξη. ιάλογοι Οι διάλογοι αποτελούν σηµαντικό παιδαγωγικό µέρος ολόκληρου του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εβδοµάδων, θα συζητηθούν σε οµάδες οµοτίµων ή ενώπιον όλης της τάξης θέµατα όπως οι αξίες, τα όνειρα και τα ενδιαφέροντα. Οι εκπαιδευτές θα υποστηρίζουν τους συµµετέχοντες στη διεξαγωγή διαλόγου ώστε να αντιµετωπίζουν ο ένας τον άλλον σε επίπεδο συζήτησης. Για το λόγο αυτό την πρώτη εβδοµάδα οι νέοι εκπαιδεύονται στο να επικοινωνούν µε όχι βίαιο τρόπο. Η επικοινωνία και η διεξαγωγή διαλόγου θα γίνονται καθ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος καθοδήγησης, καθώς ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εξετάσει το στυλ επικοινωνίας των νέων. Από την αρχή κιόλας θα θεσπιστούν και θα υπογραφούν από όλους γενικοί κανόνες συνεργασίας που θα περιλαµβάνουν και την επικοινωνία. Μακροπρόθεσµα οι νέοι µαθαίνουν πώς να εκφράζονται, να ενσωµατώνουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης και απόψεις και να χρησιµοποιούν τη γλώσσα για να δίνουν πληροφορίες και να επιλύουν συγκρούσεις µε όχι βίαιο τρόπο. Επιπλέον αυτές οι ώρες εκπαίδευσης είναι σηµαντικές και για µελλοντικές υποβολές αιτήσεων. Στην Αυστρία ορισµένες εταιρείες διοργανώνουν συνεντεύξεις επιλογής καταρτιζόµενων. Στους καλύτερους θα παρασχεθούν θέσεις µαθητείας / κατάρτισης. Πολλοί νέοι, ιδίως αυτοί που προέρχονται από µεταναστευτικό #!

22 υπόβαθρο, δεν µπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν αίτηση πρόσληψης για µια δουλειά, εάν γνωρίζουν ότι υπάρχει η εν λόγω διαδικασία επιλογής. Είναι ωστόσο µια πολύ σηµαντική ευκαιρία για να λάβουν µια θέση µαθητείας / κατάρτισης και για το λόγο αυτό οι έφηβοι πρέπει να εκπαιδευτούν ανάλογα. Ανακάλυψη Από πολύ νωρίς οι νέοι µαθαίνουν να ανακαλύπτουν νέα πράγµατα. Αυτό αφορά την προσωπικότητά τους, τα ενδιαφέροντά τους, τις αξίες και τα όνειρα καθώς και γενικές και ενδελεχείς πληροφορίες σχετικά µε διάφορα επαγγελµατικά προφίλ και την αντίστοιχη κατάρτιση. Με την αναζήτηση σχετικών πληροφοριών γύρω από κάποιο επάγγελµα, οι νέοι προετοιµάζονται ακόµη καλύτερα όταν ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση και αυτό οδηγεί επίσης και στο ότι οι εταιρείες έχουν καλύτερη γνώµη για αυτούς. Οι ευκαιρίες τους να λάβουν κάποια θέση µαθητείας / κατάρτισης µετά την πρακτική τους αυξάνονται ή αλλιώς θα έχουν µια καλή σύσταση για εργασία, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια αίτηση για εργασία. Η πρακτική, αλλά και οι θεωρητικές γνώσεις και η έρευνα πρέπει να γίνονται από τους ίδιους τους συµµετέχοντες, ούτως ώστε να ανακαλύπτουν πράγµατα από µόνοι τους. Οι διαδικασίες αυτές έχουν µια ποιότητα µάθησης διαφορετική από τους συµβατικούς τρόπους µετάδοσης γνώσεων. Εξήγηση Στο σεµινάριο καθοδήγησης, δεν θα εξηγούν πράγµατα µόνο οι εκπαιδευτές. Ακόµη και εάν η συµµετοχή τους συνίσταται κυρίως στο να εξηγούν και να υποβοηθούν διαδικασίες, πολλές ευκαιρίες να εξηγήσουν πράγµατα θα έχουν και οι νέοι. Γενικά, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να εργάζονται σε οµάδες ή ατοµικά. Θα πρέπει να επιλύουν προβλήµατα ή να διεκπεραιώνουν εργασίες και θα πρέπει πάντα να παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα στην οµάδα οµοτίµων τους ή σε ολόκληρη την οµάδα. Με τον τρόπο αυτό, µαθαίνουν πώς να παρουσιάζουν και να εξηγούν την εργασία τους, κάτι το οποίο είναι επίσης πολύ σηµαντικό για µελλοντικές συνεντεύξεις για εργασία αλλά και για την επαγγελµατική τους ζωή στο σύνολό της. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σηµαντικό οι εκπαιδευτές, σε πρώτη φάση, να έχουν την ικανότητα να εξηγούν τα περιεχόµενα µε τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητά από όλους. Ταυτόχρονα, οι έφηβοι µαθαίνουν έµµεσα από τους εκπαιδευτές ως πρότυπα ρόλων. Έτσι οι έφηβοι µπορούν να εξασκηθούν στο να εξηγούν πράγµατα καθ όλη τη διάρκεια του σεµιναρίου. Συνεργασία Η εργασία σε οµάδες και η µάθηση σε οµάδες οµοτίµων αποτελεί τη βάση για µάθηση και βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η οµαδική εργασία, η υπευθυνότητα, η επικοινωνία και η ανεκτικότητα. Στο πλαίσιο του σεµιναρίου οι νέοι µαθαίνουν τις δεξιότητες αυτές µέσα σε ασφαλείς συνθήκες που παρέχουν οι συνεργαζόµενοι φορείς και µπορούν έτσι να τις δοκιµάσουν στην πράξη. Μέσω της κριτικής των άλλων, λαµβάνουν πληροφορίες για τη συµπεριφορά τους µέσα στις οµάδες οµοτίµων και µπορούν εποµένως να αλλάξουν ενέργειες και συµπεριφορά εάν χρειαστεί. ##

23 Αυτοµελέτη Πέρα από τα παιχνίδια ρόλων και δράσεις αλληλεπίδρασης, οι νέοι έχουν επίσης αρκετό χώρο για αυτοµελέτη. Ιδίως την πρώτη εβδοµάδα του σεµιναρίου, εξερευνούν την προσωπικότητά τους, τα ενδιαφέροντά τους, τις αξίες, τα όνειρα, κ.λπ. Θα ανακαλύψουν από µόνοι τους νέες πλευρές, τις οποίες δεν γνώριζαν προηγουµένως, ενώ όλες αυτές οι διαδικασίες θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Επιπλέον οι διαδικασίες αυτοµελέτης αποτελούν τη βάση για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό. Χωρίς αυτογνωσία είναι δύσκολο να επικεντρωθεί κανείς στο µονοπάτι της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας. Ασκήσεις όπως το «Φτιάξιµο του δένδρου», η καταγραφή του ατοµικού οράµατος για το µέλλον ή η εύρεση των προσωπικών ενδιαφερόντων, όπως προαναφέρθηκε στη «ιάρκεια», υποβοηθούν τις διαδικασίες αυτές. Και το σεµινάριο στο σύνολό του όµως είναι µια διαδικασία αυτοµελέτης. Εξάσκηση δουλεύοντας Με την πρακτική στο δεύτερο µέρος οι συµµετέχοντες στο σεµινάριο θα προσανατολιστούν επαγγελµατικά περαιτέρω. Οι νέοι χρειάζεται να ελέγξουν τις πληροφορίες που προέκυψαν από την έρευνα σχετικά µε την περιγραφή της δουλειάς και να συγκεντρώσουν νέες εµπειρίες µε την πρακτική. 13. Μαθησιακό περιβάλλον Οι ειδικοί και οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι καλώς προετοιµασµένοι όσον αφορά την διαπολιτισµική επικοινωνία και το κοινωνικό, πολιτισµικό και εθνοτικό υπόβαθρο της οµάδας-στόχου καθώς και το βαθµό ένταξης αυτής στην κοινότητα υποδοχής. Επιπλέον η εκπαίδευση περιπέτειας και η πειραµατική εκπαίδευση, που λαµβάνει χώρα στη φύση, στούντιο, αθλητικά γήπεδα και εργαστήρια, αποτελεί ένα ακόµη µαθησιακό περιβάλλον που θα προσφέρει το πρόγραµµα. Οι νέοι έχουν εποµένως τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε ποικίλα περιβάλλοντα αλλά και τρόπους µάθησης που θα έχουν έναν πολύ θετικό και µακροπρόθεσµο αντίκτυπο στην προσωπικότητά τους. Στόχος του COMPASS είναι να παρέχει διάφορες προοπτικές και προσανατολισµό στην οµάδα-στόχο και να εµπνεύσει και να αναπτύξει µια παρακίνηση εκ των έσω, ενώ θα πρέπει να προσφέρει επίσης ποικιλία, ακόµη και διασκέδαση. Αυτά είναι τα κλειδιά για την επιτυχία που βοηθούν επίσης στην εµπέδωση της σηµασίας της δια βίου µάθησης:! ώθηση στην αυτοεκτίµηση και την παρακίνηση! προγραµµατισµός επαρκούς χρόνου για την παροχή και την εξαγωγή πληροφοριών! παροχή αρκετού χρόνου για την περαίωση των εργασιών! παροχή σαφών οδηγιών, απλές εξηγήσεις! χρήση οπτικών βοηθηµάτων! σχεδιασµός εργασιών µικρού εύρους µε ενσωµατωµένες επιτυχίες #$

24 ! προσαρµογή του υλικού στην οµάδα-στόχο! καθοδήγηση κατά την πρακτική 14. Ειδικές επισηµάνσεις όσον αφορά το πρόγραµµα - Τα προβλήµατα που προκύπτουν από την ανάλυση που έγινε από τη µελέτη στην περιοχή σας - Το υπόβαθρο των νέων µεταναστών και των νέων που προέρχονται από εθνοτικές µειονότητες στην περιοχή σας - Οι οµάδες-στόχος - Η διαδικασία καθοδήγησης - Ο κανονισµός καθοδήγησης - Οι δυνατότητες απασχόλησης - Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει µια σωστά καταρτισµένη έκθεση - Το εκπαιδευτικό σύστηµα (ιδίως για µετανάστες, εθνοτικές µειονότητες, πρόσφυγες, κ.λπ.) - Η ένταξη στην αγορά εργασίας - Οι στρατηγικές που θα χρησιµοποιήσετε - Η επιρροή του περιβάλλοντος (οικογένεια, φίλοι, δίκτυα, κ.λπ.) - Οι ικανότητες επικοινωνίας - Η οικονοµική κατάσταση - Οι δυνατότητες απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο - Συµπλήρωση µιας φόρµας αίτησης - ηµιουργία προσωπικού φακέλου και βιογραφικού σηµειώµατος #%

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις;

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις; ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τοµεακό πρόγραµµα Erasmus H ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS Νέα προσόντα στον χώρο εργασίας ΕΙΕ, Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Ελληνική Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 Πρώτη ΧΡΟΝηµέρα ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Στέλιος Κ. Κρασσάς Σχολικός Σύμβουλος 32 ης Π. Δημ. Εκπ. Αττικής 1 Στο σημερινό σχολείο γίνεται όλη η δουλειά στην τάξη; δεν υπάρχει εργασία για το σπίτι; πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία.

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. 1 Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. Η δια βίου µάθηση στην Ιρλανδία. 2 Η δια βίου µάθηση είναι κάθε διαδικασία µάθησης που συµµετέχει κανείς σε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΟΥΜΕ ΣΤΟN NEO ΤΟΠΟ ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΖΟΥΜΕ ΣΤΟN NEO ΤΟΠΟ ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Οικοδοµούµε µια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους µετανάστες Μαθαίνουµε να ΖΟΥΜΕ ΣΤΟN NEO ΤΟΠΟ ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Μόλις έχετε µεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be ECVET WORKSHOP 23-10-2012 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

εργασία των ανθρώπων µε ψυχική νόσο»

εργασία των ανθρώπων µε ψυχική νόσο» «Η συµβολή του Γραφείου Υποστήριξης της Απασχόλησης & της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας της ΠΕΨΑΕΕ στην εργασία των ανθρώπων µε ψυχική νόσο» Γαβριήλ Ευγενία, Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Υποστήριξης της Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Έφη Δαρείου Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Μια σύντομη μελέτη της κατάστασης στη Σουηδία LIFELONG LEARNING PROGRAMME, INNOVATIONS TRANSFER AGREEMENT DE/10/LLP-LdV/TOI/147367/ 2010-1-DE2-LEO05-05359

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ.: 602/10/21977 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST Αγαπητοί συνεργάτες, Όπως σας είναι ήδη γνωστό η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και Mentoring για τους καταρτιζόµενους στα προγράµµατα Voucher είναι υποχρεωτική. Πέραν όµως της υποχρεωτικότητας, για την

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα