ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4719 Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες Proteas Press Ltd, Ι. Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ και Litho Web Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Proteas Press Ltd, Ι. Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ και Litho Web Ltd με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησαν ότι προτίθενται να προβούν στη δημιουργία κοινής επιχείρησης. Η Proteas Press Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία ασχολείται με τη διεξαγωγή τυπογραφικών και εκτυπωτικών εργασιών και κυρίως στην εκτύπωση εφημερίδων, περιοδικών, φυλλαδίων, καταλόγων, επαγγελματικών καρτών. Η Ι. Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι η μητρική εταιρεία των Hermes Media Press Ltd και Zavallis Utho Ltd. Η εν λόγω εταιρεία παρέχει τυπογραφικές και εκτυπωτικές εργασίες και ασχολείται κυρίως με την εκτύπωση περιοδικών, φυλλαδίων, καταλόγων, επαγγελματικών καρτών και γενικά εντύπων. Περαιτέρω, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Hermes Media Press Ltd παρέχει υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων με όλα τα συναφή. Η Litho Web Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην εκτύπωση περιοδικών, φυλλαδίων, καταλόγων, επαγγελματικών καρτών και γενικά εντύπων. Η κοινή επιχείρηση που θα δημιουργηθεί από τις τρεις πιο πάνω εταιρείες θα φέρει την επωνυμία P.C.L. United Printers Ltd. Οι τρεις ιδρυτικές της εταιρείες θα μεταφέρουν στην εν λόγω εταιρεία τις εργασίες τους που αφορούν την εκτύπωση περιοδικών, φυλλαδίων και καταλόγων, εκτός από τις υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων που παρέχει η Proteas Press Ltd και η Hermes Media Press Ltd. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 4372 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 5269 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Απόφαση ΕΠΑ: 57/2013 Αρ. Φακέλου: Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης OJSC HeliVert από τις εταιρείες Agusta Westland S.p.A. και OJSC ΟΡΚ Oboronprom Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λούκια Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Ανδρέας Καρύδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Χάρης Παστελλής, Μέλος κ. Χρίστος Τσίγκης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Η Επιτροπή Προστασία του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») εξέτασε την υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο υπόθεση σε σχέση με την πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων του 1999 και 2000 (στο εξής ο «Νόμος») που διαπιστώθηκε εναντίον των εταιρειών Agusta Westland S.p.A. (στο εξής η «Agusta Westland») και OJSC ΟΡΚ Oboronprom (στο εξής η «OJSC Oboronprom»), υπό το φως της επιστολής του δικηγόρου των εταιρειών Agusta Westland και OJSC Oboronprom ημερομηνίας 6/9/2013. Η Επιτροπή, αφού διεξήλθε το διοικητικό φάκελο στον οποίο είναι καταχωρημένα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συνθέτουν συνολικά τη σκοπούμενη συγκέντρωση και έλαβε όλες τις αναγκαίες κατατοπιστικές πληροφορίες από τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας, οι οποίοι στη συνέχεια απεχώρησαν, συζήτησε κατ' ιδίαν το όλο θέμα. Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην αξιολόγηση των γεγονότων που συνθέτουν την υπόθεση, αφού όπως κρίνεται, τα δεδομένα αυτά αποτελούν αναντίλεκτα το ουσιαστικό υπόβαθρο της εξέτασης του ζητήματος που προκύπτει. Ως εκ τούτου, η παράθεση των σχετικών με την υπόθεση δεδομένων καθίσταται αναγκαία και επιτακτική και προς τούτο παρατίθενται συνοπτικά τα ουσιώδη γεγονότα που αφορούν την υπό εξέταση υπόθεση: Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η παρούσα συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη βάση Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης ημερομηνίας [,..] μεταξύ των Agusta Westland S.p.A., OJSC ΟΡΚ Oboronprom, LLC Internationa! Helicopter Programs και CJSC HeliVert. Στις [...] 2008 τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν συνάψει "Heads Agreement" με σκοπό να επιβεβαιώσουν αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας της συνεργασίας (Business) και δεσμεύτηκαν να συζητήσουν περαιτέρω τις κοινές πρωτοβουλίες που θα λαμβάνονταν αναφορικά με το πολιτικό ελικόπτερο AW139. Στη βάση αυτής της αμοιβαίας κατανόησης,. και σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στη Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2011 οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις επιθυμούσαν την από κοινού παραγωγή και εμπορία του πολιτικού Ελικόπτερου AW 139 σε συγκεκριμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης δια μέσου μιας κοινής επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, θυγατρική εταιρεία της Oboronprom, η OJSC Russian Helicopters, συνέστησε και ενσωμάτωσε ως θυγατρική της εταιρεία την ΙΗΡ η οποία δημιούργησε την εταιρεία HeliVert, που αποτελεί την Κοινή Επιχείρηση και στην οποία κατέχει μέσω των πιο πάνω εταιρειών το 100% των μετοχών. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονταν στη Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2011, [...], η Agusta Westland θα εξαγόραζε το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της HeliVert από την ΙΗΡ, [...]. Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Το Συμφωνητικό Τροποποίησης και Επαναδιατύπωσης του 2013, ημερομηνίας [...] 2013, μεταξύ των Agusta Westland S.p.A., OJSC OPK Oboronprom, LLC International Helicopter Programs και CJSC HeliVert τερμάτισε και αντικατέστησε τη Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η HeliVert θα λειτουργεί ως κοινή επιχείρηση μεταξύ της Agusta Westland και της ΙΗΡ της Oboronprom. It. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη συγκέντρωση είναι οι ακόλουθες: 1. Α. Agusta Westland S.p.A. Η Agusta Westland S.p.A. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η Agusta Westland είναι τεχνολογική εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στην αγορά στροφειοπτέρων (rotor craft market) και διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων σχεδιασμένων προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Η εταιρεία ασχολείται ιδιαίτερα με την έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή και την πώληση ελικοπτέρων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για την αεροδιαστημική βιομηχανία και την παροχή συναφούς υλικού υποστήριξης και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εκπαίδευσης σε εμπορικούς, βιομηχανικούς και κυβερνητικούς πελάτες σε όλο τον κόσμο. Η Agusta Westland είναι μέλος του τμήματος ελικοπτέρων ενός ομίλου εταιρειών ο οποίος ελέγχεται από την Finmeccanica S.p.A, με έδρα τη Ρώμη της Ιταλίας. Οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου Finmeccanica εστιάζονται στον τομέα της αεροδιαστημικής, της άμυνας και της ασφάλειας. Επιπρόσθετα ο Όμιλος Finmeccanica παρέχει δορυφορικές υπηρεσίες και επίσης, δραστηριοποιείται στον τομέα εξαρτημάτων σχετικών με συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στον τομέα των παγκόσμιων μεταφορών. Ο Όμιλος Finrneccanica μέσω της θυγατρικής του εταιρείας [...] δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 2. Β. OJSC OPK Oboronprom Η OJSC OPK Oboronprom είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή ελικοπτέρων, στην κατασκευή μηχανών και στον τομέα των εναέριων αμυντικών και ράδιο-ηλεκτρονικών συστημάτων. Η OJSC OPK Oboronprom ελέγχεται αποκλειστικά από τη Ρωσική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, αντιπροσώπευα μένη από την Ομοσπονδιακή Αρχή Διαχείρισης Κρατικής Περιουσίας και από την Κρατική Εταιρεία Rostechnologii της Ρωσίας. 3. Γ. CJSC HeliVert Η HeliVert είναι κλειστή ανώνυμη εταιρεία (Closed Joint Stock Company), η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους Νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η HeliVert είναι μία έμμεσα ελεγχόμενη θυγατρική εταιρεία της Oboronprom, η οποία έχει συσταθεί ούτως ώστε να δημιουργηθεί η κοινή επιχείρηση για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, η HeliVert ανέπτυσσε τις παραγωγικές της δυνατότητες με σκοπό να ξεκινήσει, το συντομότερο δυνατό, πλήρους κλίμακας εμπορικές δραστηριότητες. Οι κύριες δραστηριότητες της HeliVert εστιάζονταν στην κατασκευή και λειτουργία του πολιτικού ελικοπτέρου AW139 με πιστοποιημένη τελική γραμμή συναρμολόγησης στη Ρωσία, [...], παράδοση και πώληση του συναρμολογημένου AW139 στη Ρωσία, [...]. Η HeliVert δεν έχει σκοπό να δραστηριοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. III. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η κοινοποίηση της παρούσας συγκέντρωσης υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 24/4/2013, από τις εταιρείες Agusta Westland S.p.A. και (στο εξής η «Agusta Westland») και OJSC OPK Oboronprom (στο εξής η «OJSC Oboronprom») σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορούσε τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης CJSC HeliVert (στο εξής η «HeliVert») από τις εταιρείες Agusta Westland και OJSC Oboronprom. Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερομηνίας 10/5/2013, αφού εξέτασε την ενώπιον της γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας ημερομηνίας 9/5/2013 και ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, αποφάσισε ότι η υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Η Υπηρεσία κατά την εξέταση της κοινοποίησης της συγκέντρωσης παρατήρησε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη προχώρησαν στη σύναψη της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011 που σύμφωνα με τον όρο 2.1(a) της εν λόγω συμφωνίας, η Agusta Westland θα εξαγόραζε το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της HeliVert από την ΙΗΡ, [...]. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία υπέβαλε προς την Επιτροπή ενημερωτικό σημείωμα ημερομηνίας 18/06/2013. Η Επιτροπή σε συνεδρία της με ημερομηνία 21/06/2013, αφού έλαβε υπόψη της το ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας ημερομηνίας 18/06/2013, εστίασε την προσοχή της στα ακόλουθα: Τα εμπλεκόμενα μέρη κοινοποίησαν την υπό αναφορά συγκέντρωση προς την Επιτροπή στις 24/4/2013. Θεώρησαν ότι η πράξη πραγματοποιείται στη βάση του Συμφωνητικού Τροποποίησης και Επαναδιατύπωσης του 2013 (στο εξής το «Συμφωνητικό Τροποποίησης»), ημερομηνίας [...] 2013, μεταξύ των Agusta Westland 2 Απόφαση ΕΠΑ αρ. 37/2013: Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης CJSC HeliVert από τις εταιρείες Agusta Westland S.p.A. και OJSC OPK Oboronprom

4 4374 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 S.p.A., OJSC ΟΡΚ Oboronprom, LLC International Helicopter Programs και CJSC HeliVert, το οποίο τερμάτισε και αντικατέστησε τη Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του Στην παρούσα περίπτωση η βούληση των ιδρυτικών εταιρειών για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης επισφραγίστηκε με την υπογραφή της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης στις [...] 2011, ενώ το Συμφωνητικό Τροποποίησης το οποίο υπογράφτηκε στις [...] 2013 αποτελεί εξέλιξη της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011, χωρίς την ύπαρξη της οποίας δεν θα υπήρχε το Συμφωνητικό Τροποποίησης. Βάσει των πιο πάνω, η Επιτροπή κατέληξε ότι πιθανολογείται εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου, για παράληψη κοινοποίησης από μέρους των Agusta Westland και OJSC Oboronprom, ως υπόχρεες δυνάμει του άρθρου 13(2) του Νόμου να προβούν σε κοινοποίηση της πράξης συγκέντρωσης και αποφάσισε τον καταρτισμό Έκθεσης Αιτιάσεων. Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 25/06/2013, εξέτασε το κείμενο της Έκθεσης Αιτιάσεων το οποίο τέθηκε ενώπιον της από την Πρόεδρο και μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε να το υιοθετήσει και εγκρίνει, αποφασίζοντας παράλληλα την κοινοποίηση του στις Agusta Westland και OJSC Oboronprom. Η Έκθεση Αιτιάσεων κοινοποιήθηκε στις Agusta Westland και OJSC Oboronprom στις 28/06/2013. Στις 19/07/2013, οι εν λόγω εταιρείες διά του δικηγόρου τους υπέβαλαν τις γραπτές τους παρατηρήσεις σε σχέση με τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν εναντίον τους. Οι Agusta Westland και OJSC Oboronprom εκπροσωπήθηκαν, διά κοινού δικηγόρου στη συνεδρία της Επιτροπής ημερομηνίας 22/07/2013 κατά την οποία αναλύθηκε λεπτομερώς η επιχειρηματολογία αναφορικά με την Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπής. Η Επιτροπή συνεδρία της ημερομηνίας 25/07/2013, αφού εξέτασε όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της αποφάσισε ότι οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες ενήργησαν κατά παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου και ενεργώντας στη βάση του άρθρου 52(1) του Νόμου αποφάσισε να ειδοποιήσει τις εταιρείες για την πρόθεση της να τους επιβάλει διοικητικό πρόστιμο. Στις 31/07/2013 η Επιτροπή με επιστολή της προς τις υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες Agusta Westland και OJSC Oboronprom, τις ενημέρωσε για τους λόγους που προτίθεται να τους επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, παρέχοντας τους το δικαίωμα να υποβάλουν παραστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επιστολή της. Στις 60/9/2013 ο δικηγόρος των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρείες υπέβαλε στην Επιτροπής τις θέσεις του για σκοπούς μετριασμού του διοικητικού προστίμου. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τις θέσεις του δικηγόρου των εμπλεκομένων μερών που τέθηκαν ενώπιον της τόσο εγγράφως όσο και προφορικά και αφού διεξήλθε το διοικητικό φάκελο στον οποίο είναι καταχωρημένα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συνθέτουν συνολικά τη σκοπούμενη συγκέντρωση, εστίασε την προσοχή της στα ακόλουθα: IV. ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Ο δικηγόρος των εταιρειών Agusta Westland και OJSC Oboronprom στις γραπτές του τοποθετήσεις ημερομηνίας 19/07/2013, αλλά και κατά την προφορική ανάπτυξη των θέσεων του ενώπιον της Επιτροπής στις 22/07/2013, ανέφερε ότι οι πελάτες του δεν αποδέχονται ότι έχουν παραβεί το άρθρο 13 του Νόμου καθότι τα μέρη δεν είχαν ποτέ την πρόθεση ή την βούληση όπως η Συμφωνία του 2011 αποτελέσει το τελικό έγγραφο που θα επέφερε την συγκέντρωση. Οι θέσεις του δικηγόρου συνοψίζονται κύρια στα ακόλουθα: 6. Στο παρελθόν η AW είχε κοινοποιήσει συγκεντρώσεις, τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Επιτροπή (συγκέντρωσης AW/PZL Swidnik), όσο και σε άλλες εθνικές αρχές, χωρίς ποτέ να παραβούν τις οποιεσδήποτε προθεσμίες καταχώρησης. Τα μέρη υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν μέτρα για να κοινοποιήσουν τη Συμφωνία του 2011 στην Επιτροπή γιατί δεν υπήρξε σε ισχύ συμφωνία η οποία να ήταν κοινοποιήσιμη. V. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. Αρθρο 13(1) (α) του Νόμου Η Επιτροπή αφού αξιολόγησε όλα τα ενώπιον της στοιχεία, σε συνάρτηση με τα όσα υποβλήθηκαν από το δικηγόρο των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών τόσο εγγράφως στις 19 Ιουλίου 2013 όσο και προφορικά κατά τη συνεδρία της Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2013 εστίασε την προσοχή της στο άρθρο 13 (1) του Νόμου, το οποίο έχει ως ακολούθως: «(1) Οι κατά τον παρόντα νόμο τχράξεις συγκέντρωσης μείζονος σ/^ασ/'αζ" πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς στην Υπηρεσία το αργότερα μέσα σε μια εβδομάδα- (α) Προκειμένου περί των συγκεντρώσεων που αναφέρονται στον άρθρο 3(2)(α), από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής συμφωνίας ή της δημοσίευσης της σχετικής προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής ή της απόκτησης συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο επιχείρησης, οποιοδήποτε από τα εν λόγω συμβάντα συμβεί πρώτο

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (β)» (2) οι κατά το εδάφιο (1) υποκείμενες σε κοινοποίηση πράξεις συγκέντρωσης, που συνίστανται σε συγχώνευση κατά την έννοια της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 ή σε απόκτηση από κοινού του ελέγχου κατά την έννοια της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, οφείλουν να κοινοποιούνται από κοινού ή κεχωρισμένα από τους συμμετέχοντες στις πράξεις αυτές. Στις λοιπές περιπτώσεις την υποχρέωση κοινοποίησης κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου υπέχει ο αποκτών τον έλεγχο.» Η Επιτροπή από τα πιο πάνω, διαπιστώνει ότι ο νομοθέτης στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του Νόμου αναφέρεται στη σύναψη σχετικής συμφωνίας, με την οποία τα μέρη διατυπώνουν τη βούληση τους να δημιουργήσουν κοινή επιχείρηση η οποία μόνιμα να εκπληρώνει όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο είτε τροποποίησης αυτής ή/και μη υλοποίησης αυτής. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν αποδέχεται τη θέση του δικηγόρου των εμπλεκομένων μερών ότι ο Νόμος προνοεί την κοινοποίηση τελικής Συμφωνίας. Ενδεικτικό τούτου, είναι το γεγονός ότι ο νομοθέτης αναφέρει: «ή της δημοσίευσης της σχετικής προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής ή απόκτησης συμμετοχής.» Στην προκειμένη περίπτωση όπως έχει ήδη αναφερθεί στις [...] 2011 οι εταιρείες Agusta Westland S.p.A., OJSC OPK Oboronprom, LLC International Helicopter Programs και CJSC HeliVert υπέγραψαν Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης. Μετά από προσεκτική εξέταση των όσων καταγράφονται στην εν λόγω Συμφωνία, διαφαίνεται ότι από τη Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2011 δεν προκύπτει ότι αυτή συνιστά μια αρχική συμφωνία η οποία να μην προοριζόταν ως το έγγραφο που θα επέφερε την πράξη της συγκέντρωσης. Επίσης, δεν προκύπτει ότι η υπό αναφορά Συμφωνία θα επέτρεπε στα μέρη μόνο να προχωρήσουν σε περαιτέρω διαπραγμάτευσης με στόχο την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας. Η Επιτροπή από τα στοιχεία που έχουν τεθεί ενώπιον της, διαπιστώνει ότι από τη Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2011 προκύπτει ότι η βούληση των μερών ήταν η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, υπό την εμπορική επωνυμία HeliVert, της οποίας θα ασκούσαν κοινό έλεγχο. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο προοίμιο της Συμφωνίας (c) προνοείται ότι: [...] Η Επιτροπή σημείωσε και τα όσα καταγράφονται στον όρο 2,1{α) της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011, ότι δηλαδή [...], η Agusta Westland θα εξαγόραζε το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της HeliVert από την 1ΗΡ, [...]. Παρατίθεται αυτούσιος ο όρος 2.1.(α) της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011: [ -] Επιπρόσθετα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο όρος 14 της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011 αναφέρει ότι: «This Agreement shall commence on the date hereof», ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας. Σημειώνεται ακόμη ότι η επιφύλαξη που περιέχεται το προοίμιο της Συμφωνίας αφορούσε την εκπλήρωση συγκεκριμένων νομικών υποχρεώσεων ή προϋποθέσεων: [...] Σε ότι αφορά την Συμφωνία του 2013 η οποία υπογράφτηκε στις [...] 2013, η Επιτροπή υπογραμμίζει τα όσα καταγράφονται στο προοίμιο της Συμφωνίας (Recital (b) και (c)) αναφορικά με τους λόγους αναθεώρησης της Συμφωνίας τα οποία έχουν ως ακολούθως: [-] Ως αποτέλεσμα της Τροποποιητικής Συμφωνίας ημερομηνίας 22/4/2013, το άρθρο 2.1 (α) διαμορφώθηκε ως ακολούθως: Με την υπογραφή της Τροποποιητικής Συμφωνίας ημερομηνίας [...] 2013 διαπιστώνεται ότι, η αρχική Συμφωνία τερματίστηκε και έπαυσε να ισχύει (όρος 22 (b) της Συμφωνίας): [...] Η Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα ενώπιον της στοιχεία καθώς και τα όσα τέθηκαν προφορικά και γραπτά από το δικηγόρο των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών, διαπιστώνει ότι στην παρούσα περίπτωση η βούληση των ιδρυτικών εταιρειών για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης επισφραγίστηκε με την υπογραφή της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης στις [...] 2011, ενώ η συμφωνία η οποία υπογράφτηκε στις [...] 2013 επονομαζόμενη από τα εμπλεκόμενα μέρη ως Συμφωνητικό Τροποποίησης αποτελεί εξέλιξη της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011, χωρίς την ύπαρξη της οποίας δεν θα υπήρχε το Συμφωνητικό Τροποποίησης με βάση το οποίο επανακαθορίζονται ουσιαστικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών. Εξάλλου μέχρι τις [...] 2013 η Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2011 ήταν έγκυρη και βρισκόταν σε ισχύ. Οι πιο πάνω διαπιστώσεις δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν ακόμη και σε περίπτωση που αγνοηθεί ο τίτλος των Συμφωνιών. Τα πιο πάνω συμπεράσματα της Επιτροπής απορρέουν από το περιεχόμενο των δύο Συμφωνιών. Σε ότι αφορά τις αλλαγές που επήλθαν με τη Συμφωνία του 2013, η Επιτροπή σημειώνει ότι αυτές είναι σχετικές στην έκταση που δεικνύουν ότι η βούληση των μερών, ως αυτή εκφράστηκε και διατυπώθηκε στη Συμφωνία του 2011 ήτοι για τη δημιουργία επιχείρησης της οποίας θα ασκούν κοινό έλεγχο, δεν έχει διαφοροποιηθεί ή/και μεταβληθεί. Συγκεκριμένα,

6 4376 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου δεν φαίνεται να έχουν τροποποιηθεί οι όροι 7.5, 7.6., της Συμφωνίας του 2011, στη βάση των οποίων προβλέπεται ο κοινός έλεγχος της κοινής επιχείρησης. Εξάλλου, το προοίμιο (Β) σε συνδυασμό με τον όρο 23 της Συμφωνίας [...] 2013, αποκρυσταλλώνει τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση της αρχικής Συμφωνίας του 2011., Συνακόλουθα, το Συμφωνητικό Τροποποίησης του 2013 ημερομηνίας [...] 2013, δεν διαφοροποιεί τα όσα είχαν συμφωνηθεί δυνάμει της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011, ότι δηλαδή η Agusta Westland θα αγοράσει από την ΙΗΡ (η οποία αποτελεί θυγατρική της Oboronprom) το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της HeliVert. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πολυπλοκότητα και το χρονοβόρο της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων και της συναλλαγής δεν διαφοροποιεί τα πιο πάνω, αφού αυτό που έχει σημασία είναι η ημερομηνία σύναψης Συμφωνίας και όχι η τυχόν τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτής. Συνακόλουθα, η Επιτροπή δεν αποδέχεται την σχετική με το ζήτημα αυτό θέση του δικηγόρου των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών. Όμοια, η Επιτροπή έχει τη θέση ότι το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης της Συμφωνίας ή/και της απόκτησης των μετοχών της Helivert από την Agusta Westland δεν μπορεί να διαφοροποιεί καθοιονδήποτε τρόπο το γεγονός ότι η Συμφωνία για τη δημιουργία Κοινής Επιχείρησης έχει συνομολογηθεί στις [...] Τέλος, η Επιτροπή θεωρεί πως το γεγονός ότι από το 2011 τα μέρη δεν προχώρησαν σε κανένα διάβημα για να ολοκληρώσουν τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας η/και να θέσουν τη συγκέντρωση σε ισχύ είναι άνευ σημασίας, ως προς την υποχρέωση τους να την κοινοποιήσουν στην Επιτροπή. Συνακόλουθα, η Εππροπή απορρίπτει την υποβληθείσα θέση των μερών. Ως εκ τούτου, η εταιρεία Agusta Westland και η εταιρεία Oboronprom οι οποίες αποτελούν τις ιδρυτικές εταιρείες της κοινής επιχείρησης με την επωνυμία HeliVert υπείχαν νομικής υποχρέωσης να κοινοποιήσουν την παρούσα συγκέντρωση στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού εντός μιας εβδομάδας από τις [...] 2011, ημερομηνία σύναψης της Συμφωνίας. Από τα πιο πάνω γεγονότα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη δεν κοινοποίησαν τη συγκέντρωση εντός της ταχθείσας από το Νόμο προθεσμίας, αφού η κοινοποίηση υποβλήθηκε στις 24/4/2013. Συνακόλουθα, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι ο υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες έχουν ενεργήσει κατά παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου. VI. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52(1) του Νόμου, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει τις πιο κάτω διοικητικές ποινές στους συμμετέχοντες στη συγκέντρωση ή σε πρόσωπα τα οποία παραβιάζουν ή παραλείπουν να συμμορφωθούν προς τις πιο κάτω αναφερόμενες διατάξεις του Νόμου: «(a) Χρηματική ποινή ύψους μέχρι ΛΚ 50,000 για παράλειψη κοινοποίησης συγκέντρωσης όπως απαιτείται από το άρθρο 13 και πρόσθετα χρηματική ποινή μέχρι ΛΚ 5,000 για κάθε μέρα που συνεχίζεται η παράβαση.» Ο δικηγόρος των εμπλεκομένων μερών στις γραπτές του θέσεις ημερομηνίας 6/9/2013, για σκοπούς μετριασμού της ποινής, δήλωσε τα ακόλουθα: [ ] Συνεκτιμώντας τα πιο πάνω, η Επιτροπή σημείωσε τα εξής: Φύση Παράβασης Η δημιουργία της κοινής επιχείρησης CJSC HeliVert από τις εταιρείες Agusta Westland S.p.A. και OJSC ΟΡΚ Oboronprom με βάση την μεταξύ των μερών Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2011 ημερομηνίας [...] 2013 αποτελούσε συγκέντρωση η οποία έπρεπε να είχε κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία δυνάμει του άρθρου 13(1){α) του Νόμου. Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες δεν παραδέχτηκαν ότι η κοινοποίηση τους ήταν έκτος της υπό το Νόμο καθορισμένης προθεσμίας. Ο δικηγόρος των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών σημείωσε ότι η Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2011 υπέκειτο σε αλλαγές και δεν ήταν η τελική. Το 2013 η εν λόγω συμφωνία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2013, την οποία και κοινοποίησαν στην Επιτροπή. Επίσης, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες υποστήριξαν ότι η συγκέντρωση είχε τεθεί σε ισχύ και εφαρμογή με τη Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2013 και ότι δεν είχαν γίνει οποιεσδήποτε ενέργειες για εφαρμογή της συγκέντρωσης με βάση την Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του Η Επιτροπή, σε ό,τι αφορά τη φύση της παράβασης, σημειώνει ότι αυτή αντιβαίνει τους ουσιώδεις κανόνες του Νόμου που αποσκοπούν στην αποτροπή της πρόκλησης μόνιμων ζημιών στον ανταγωνισμό από τις διαβρωτικές πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα όσα έθεσε ο δικηγόρος των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου διαπίστωσε ότι το χρονικό σημείο εκκίνηση της υποχρέωσης για κοινοποίηση της παρούσα συγκέντρωσης ήταν η ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011, όταν δηλαδή διατυπώθηκε σε συμφωνία η βούληση των ιδρυτικών εταιρειών για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η συμφωνία η οποία υπογράφτηκε στις [...] 2013, επονομαζόμενη από τα εμπλεκόμενα μέρη ως

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Συμφωνητικό Τροποποίησης, αποτελεί εξέλιξη της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011, χωρίς την ύπαρξη της οποίας δεν θα υπήρχε το Συμφωνητικό Τροποποίησης με βάση το οποίο επανακαθορίζονται ουσιαστικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών. Η Επιτροπή επιπρόσθετα σημειώνει ότι το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης της Συμφωνίας ή/και της απόκτησης των μετοχών της Helivert από την Agusta Westland δεν μπορεί να διαφοροποιεί καθοιονδήποτε τρόπο το γεγονός ότι η Συμφωνία για τη δημιουργία Κοινής Επιχείρησης έχει συνομολογηθεί στις [...] Βαρύτητα παράβασης Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του δικηγόρου των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών σημειώνει τα ακόλουθα: Ο δικηγόρος των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών, δήλωσε ότι τα μέρη κοινοποίησαν με καλή πίστη τη Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2013 δεδομένου ότι η Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2011, εξακολουθούσε να υπόκειται σε αλλαγές. Ειδικότερα, σημείωσε ότι η Agusta Westland έχοντας διαβουλευτεί με τους εξωτερικούς της νομικούς συμβούλους αποδέχθηκε καλή τη πίστη την υποχρέωση να κοινοποιήσουν σε διάφορες εμπλεκόμενες δικαιοδοσίες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην Κύπρο θα έπρεπε να κοινοποιηθεί η Συμφωνά Κοινής Επιχείρησης του Η Επιτροπή, σε σχέση με τα όσα υποστήριξε ο δικηγόρος των εμπλεκομένων επιχειρήσεων επισημαίνει ότι ο Νόμος στο άρθρο 13(1)(α) αναφέρεται στη σύναψη σχετικής συμφωνία, χωρίς να διαφοροποιείται στην περίπτωση που η συμφωνία αυτή τροποποιείται. Στην παρούσα περίπτωση τα μέρη με τη συμφωνία του 2013 είχαν συμφωνήσει στη δημιουργία κοινής επιχείρησης η οποία μόνιμα θα εκπλήρωνε όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας. Ο καθορισμός της έναρξης της υποχρέωσης προς κοινοποίηση ως αυτή πηγάζει από το Νόμο δεν απαιτούσε οποιαδήποτε περίπλοκη ανάλυση της νομικής και πραγματικής κατάστασης, ιδιαίτερα έχοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης είχε κοινοποιηθεί σε άλλες Αρχές Ανταγωνισμού. Εξάλλου, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 13(2) του Νόμου η κοινοποίηση συγκέντρωσης αποτελεί αποκλειστικά υποχρέωση των εταιρειών που αποκτούν τον έλεγχο και, ως εκ τούτου, και η διερεύνηση του κατά πόσο βαρύνεται με αυτή την υποχρέωση αποτελεί δικό τους καθήκον, ανεξάρτητα από το χρονικό πλαίσιο το οποίο έχει στη διάθεση της ή τις δυσκολίες που προκύπτουν ή δύνανται να προκύψουν. Η Επιτροπή κατά την εξέταση της βαρύτητας των παραβάσεων και κατ επέκταση του ύψους των προστίμων, έλαβε υπόψη τα ακόλουθα: (α) Η παράβαση της υποχρέωσης έγκαιρης κοινοποίησης, με βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων, δεν φαίνεται να έβλαψε τον ανταγωνισμό, καθότι αφενός αφορά με συγκέντρωση μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και δεν έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο και αφετέρου δεν υποβλήθηκε στην Επιτροπή καμία καταγγελία για αντί-ανταγωνιστική συμπεριφορά εκ μέρους των εμπλεκομένων εταιρειών. (β) Η παράβαση του Νόμου από μέρους των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών, σύμφωνα με τα στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής, η μη κοινοποίηση της πράξης και η πραγματοποίηση της, δεν είχε σκοπό να παρακάμψει τον έλεγχο της Επιτροπής αλλά έχοντας συμβουλευτεί τους εξωτερικούς συμβούλους και ενεργώντας καλή τη πίστη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην Κύπρο θα έπρεπε να κοινοποιηθεί η Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του (γ) Οι συμμετέχουσες εταιρείες συνεργάστηκαν πλήρως με την Υπηρεσία και ανταποκρίθηκαν σε όλες τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας εφοδιάζοντας την με όλα τα ζητούμενα στοιχεία χωρίς υπεκφυγές ή παραπλανήσεις. (δ) Η παρούσα παράβαση αποτελεί την πρώτη παράβαση του Νόμου από τις συμμετέχουσες εταιρείας αφού στο παρελθόν δεν παρέλειψαν να κοινοποιήσουν οποιαδήποτε συγκέντρωση εκτός της προθεσμίας. (ε) Ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης ανέρχεται σε [...] 3. (στ) Οι συμμετέχουσες είναι μεγάλες εταιρείες με διεθνή παρουσία και οφείλουν να γνωρίζουν τις πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας οπουδήποτε δραστηριοποιούνται. Συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα του διοικητικού φακέλου, τις θέσεις της Agusta Westland S.p.A. και OJSC ΟΡΚ Oboronprom που τέθηκαν γραπτώς και προφορικά, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη βαρύτητα και διάρκεια της παράβασης σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 52(2) του Νόμου και την αναγκαιότητα να προληφθεί επανάληψη των παραβάσεων, ομόφωνα αποφάσισε αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 13{1)(α) του Νόμου, την επιβολή χρηματικής ποινής βάσει του άρθρου 52(1 )(α) του Νόμου ύψους 7,000 (επτά χιλιάδες Ευρώ) στη Agusta Westland S.p.A. και OJSC ΟΡΚ Oboronprom. ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 3 Αντικαθιστάται με τη φράση με τη φράση περισσότερο από ένα χρόνο.

8 4378 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 5270 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 973/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΗΚ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 26 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και αφού έλαβε υπόψη: Την κατάσταση σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, την ανάγκη για προσωρινή άμβλυνση των σοβαρών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στους καταναλωτές, την απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 851/2013 για διαφοροποίηση της ρήτρας καυσίμου, βάση τής οποίας υπολογίζεται η αναπροσαρμογή της χρέωσης λόγω τιμής καυσίμων, που λήφθηκε στις 5/2/2013 και είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά περίπου 4% στις χρεώσεις ηλεκτρισμού, την απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 851/2013 για τερματισμό της έκτακτης προσαύξησης ύψους 5,75% που εφαρμόστηκε ήδη από τις τιμολογήσεις των κατηγοριών καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Μαρτίου 2013, και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1 η Απριλίου 2013, το γεγονός ότι η σημαντική μείωση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που παρατηρείται το 2013 οδηγεί σε απώλεια καθαρών εσόδων της ΑΗΚ λόγω υποανάκτησης του σταθερού κόστους, τη δέσμευση της ΑΗΚ για υιοθέτηση έκτακτου προγράμματος δράσεων για περαιτέρω μείωση των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών και εξορθολογισμό της οργανικής δομής της ΑΗΚ, την ανάγκη για διατήρηση της αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρισμού, την ανάγκη για διατήρηση της βιωσιμότητας της ΑΗΚ και την αποφυγή στάσης πληρωμών, την Απόφαση 880/2013 για έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013, στην οποία αποφασίστηκε μείωση 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για τους μηνιαίους καταναλωτές Απριλίου 2013 και τους διμηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1η Μαίου 2013, με επανεξέταση του μέτρου κάθε δύο μήνες, την Απόφαση 906/2013 για την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2013, στην οποία αποφασίστηκε η επέκταση της μείωσης 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για τους μηνιαίους καταναλωτές Ιουνίου 2013 και τους διμηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1η Ιουλίου 2013, με επανεξέταση του μέτρου κάθε δύο μήνες, την Απόφαση 944/2013 για την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, στην οποία αποφασίστηκε η επέκταση της μείωσης 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για τους μηνιαίους καταναλωτές Αυγούστου 2013 και τους διμηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013, με επανεξέταση του μέτρου κάθε δύο μήνες, τις σχετικές επιστολές της ΑΗΚ ημερομηνίας 21 και 15 Οκτωβρίου 2013 με θέμα την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) την επέκταση για ακόμα δύο μήνες της έκτακτης προσωρινής μείωσης επί όλων των βασικών διατιμήσεων της ΑΗΚ ύψους 5%, με εφαρμογή στις τιμολογήσεις των καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Οκτωβρίου 2013, και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από την 1η Νοεμβρίου (β) Την επανεξέταση πριν από την λήξη της περιόδου των δύο μηνών και ενδεχομένως διαφοροποίηση της έκτακτης προσωρινής μείωσης στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, όσο αφορά τη διάρκεια και το ύψος της μείωσης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις συνθήκες που θα επικρατούν, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω, τη δέσμευση της ΑΗΚ για υλοποίηση έκτακτου προγράμματος εξοικονομήσεων και μειώσεων των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών και ειδικότερα την εφαρμογή δεσμευτικού προγράμματος για εξορθολογισμό της Οργανικής Δομής της ΑΗΚ με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ουσιαστική μείωση του κόστους που μετακυλίεται στον καταναλωτή. Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Απόφασης αυτής, η ΑΗΚ υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ σε μηνιαία βάση, αναλυτική κατάσταση με όλα τα αναγκαία στοιχεία.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5271 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2013) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής δυνάμει του άρθρου 48 Επειδή δυνάμει της διαταγής που εκδόθηκε από τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, στις 26 Νοεμβρίου 1984, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 7 Δεκεμβρίου 1984, με αριθμό γνωστοποιήσεως 2997, διατάχθηκε η εκκαθάριση της Παγκύπριας Συνεργατικής Προμηθευτικής Εταιρείας Οδοντιάτρων «ΑΝΤΙΠΑΣ» Λτδ, και Επειδή διορίστηκαν εκκαθαριστές, δυνάμει γνωστοποιήσεων ημερομηνιών 26 Νοεμβρίου 1984 και 23 Μαΐου 1990 οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 26 Νοεμβρίου 1984 με αριθμό γνωστοποιήσεως 2998 και 23 Μαίου 1990 με αριθμό γνωστοποιήσεως 1854, και Επειδή έχει συμπληρωθεί η εκκαθάριση της πιο πάνω Συνεργατικής Εταιρείας, ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 48 του πιο πάνω Νόμου, με την παρούσα διατάσσει όπως η εγγραφή της Παγκύπριας Συνεργατικής Προμηθευτικής Εταιρείας Οδοντιάτρων «ΑΝΤΙΠΑΣ» Λτδ ακυρωθεί και όπως η εταιρεία αυτή διαλυθεί από 31 Οκτωβρίου Λευκωσία, 31 Οκτωβρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών. Αριθμός 5272 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 6 Νοεμβρίου 2013, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών μετοχές του Εκδότη PRECISE LOGISTICS PUBLIC CO LTD. Αριθμός 5273 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ GETAFE LIMITED Ημερ. 27 Μαΐου 2013 ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ' Όπως το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον (Share Premium Account) κεφάλαιο της Εταιρείας, που έχει δημιουργηθεί δυνάμει του άρθρου 55 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, μειωθεί από ,00 σε 0 και το ποσό των ,00 να επιστραφεί στο μέτοχο της Εταιρείας. VISTRA SECRETARY SERVICES LTD, Γραμματέας.

10 4380 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 5274 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με το George Ellison, τέως από την Πάφο, αποβιώσαντα. και Αρ. Αιτ. 264/2013. Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι στις 28 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 9.00 π. μ. θα γίνει αίτηση στο ανώτερο κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφράγιση της επικύρωσης της Διαθήκης ίου George Ellison τέως από την Πάφο, αποβιώσαντα, που παραχωρήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας στις 9 Σεπτεμβρίου ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Δικηγόρος για Barbara Christine Ellison. Αριθμός 5275 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με την Catherine Lesley Pritchard, αποβιώσασα, τέως εξ Αγγλίας, αρ. διαβατηρίου και Αρ. Αίτησης 575/2013. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις και ώρα 9.00 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφράγιση του διατάγματος επικύρωσης της Διαθήκης της Catherine Lesley Pritchard, τέως εξ Αγγλίας, αποβιώσασα, που παραχωρήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Manchester, Αγγλία, στις 20 Απριλίου ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΗ-ΑΝΔΡΕΟΥ, πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του εκτελεστή της διαθήκης της αποβιώσασας Catherine Lesley Pritchard, κ. Gary Pritchard φ/δι Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' αρ. 9, Λάζαρος Σέντερ, 1 ος όροφος, διαμ , Λάρνακα. Αριθμός 5276 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με το Namik Mehmed, αποβιώσαντα, τέως εξ Αγγλίας, αρ. διαβατηρίου και Αρ. Αίτησης 576/2013. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις και ώρα 9.00 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφράγιση του διατάγματος επικύρωσης της Διαθήκης του Namik Mehmed, τέως εξ Αγγλίας, αποβιώσαντα, που παραχωρήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ipswich, Αγγλία, στις 14 Απριλίου ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ, πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του εκτελεστή της διαθήκης του αποβιώσαντα Namik Mehmed, κ. Paul Vincent McGrath, φ/δι Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' αρ. 9, Λάζαρος Σέντερ, 1 ος όροφος, διαμ , Λάρνακα.

11 I IViniVIH D ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5277 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με τις Εταιρείες PARVATI SHIPPING COMPANY LIMITED (Αρ. Εγγραφής 82051). AUSONIAMAR NAVIGATION LTD (Αρ. Εγγραφής 94075). PRINCESA OCEANICA COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 71913). PRINCESA MARISSA COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 9830). PRINCESSA VICTORIA COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 43453). PRINCESA CYPRIA COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 28557). SILVER WAVES SHOPS LTD (Αρ. Εγγραφής 42797). KIM COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 32034). UNIGROUND SHIPPING COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής ). LOUIS SHIPPING (GREECE) LTD (Αρ. Εγγραφής 94467). BREGENZ SHIPPING COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 48959). RONIO SHIPPING COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής ), Αναφορικά με το άρθρο 198 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113. και Αρ. Αίτ. 791/2013. Με το έγγραφο αυτό δίδεται ειδοποίηση ότι με διάταγμα ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2013, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έδωσε οδηγίες για σύγκληση συνελεύσεων των πιστωτών των πιο πάνω Εταιρειών, προς το σκοπό εξέτασης και, αν κριθεί πρέπον, έγκρισης, με ή χωρίς τροποποίηση, Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Συγχώνευσης ημερ , που έχει προταθεί να γίνει μεταξύ των πιο πάνω Εταιρειών και της Louis Enterprises Ltd και των μετόχων και πιστωτών τους, και οι συνελεύσεις αυτές να λάβουν χώρα την 21 Νοεμβρίου 2013 στη Λεωφόρο Λεμεσού 11, Ισόγειο, 2112 Λευκωσία, ως ακολούθως:- PARVATI SHIPPING COMPANY LIMITED (Αρ. Εγγραφής 82051) στις 3.00μμ AUSONIAMAR NAVIGATION LTD (Αρ. Εγγραφής 94075) στις 3.10μμ PRINCESA OCEANICA COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 71913) στις 3.20μμ PRINCESA MARISSA COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 9830) στις 3.30μμ PRINCESSA VICTORIA COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 43453) στις 3.40μμ PRINCESA CYPRIA COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 28557) στις 3.50μμ SILVER WAVES SHOPS LTD (Αρ. Εγγραφής 42797) στις 4.00μμ KIM COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 32034) στις 4.10μμ UNIGROUND SHIPPING COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής ) στις 4.20μμ LOUIS SHIPPING (GREECE) LTD (Αρ. Εγγραφής 94467) στις 4.30μμ BREGENZ SHIPPING COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 48959} στις 4.40μμ RONIO SHIPPING COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής ) στις 4.50μμ. Αντίγραφο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Συγχώνευσης και Επεξηγηματικής Δήλωσης μπορεί να επιθεωρηθεί στη, και τύποι πληρεξουσίου να ληφθούν από την πιο πάνω διεύθυνση σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και μ.μ. πριν από την ημερομηνία των συνελεύσεων. Πιστωτές μπορούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως στις συνελεύσεις ή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο, πιστωτή της αντίστοιχης Εταιρείας ή όχι, ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο τους για να παρευρίσκεται και να ψηφίζει στη θέση τους. Οι τύποι διορισμού πληρεξούσιων αντιπροσώπων πρέπει να κατατεθούν στο Γραμματέα της κάθε Εταιρείας, στην πιο πάνω διεύθυνση, όχι αργότερα των 48 ωρών πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη συνέλευση. Το Δικαστήριο έχει διορίσει τον κ. Κώστα Χατζημάρκο ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται τον κ. Γιαννάκη Λακκοτρύπη, όπως ενεργεί ως πρόεδρος της κάθε συνέλευσης των πιστωτών και έχει δώσει οδηγίες σε αυτόν που θα ενεργήσει ως πρόεδρος να εκθέσει το αποτέλεσμα των συνελεύσεων στο Δικαστήριο. Το πιο πάνω αναφερθέν σχέδιο θα υπόκειται σε επακόλουθη έγκριση από το Δικαστήριο. Λευκωσία, 5 Νοεμβρίου ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ, Γραμματέας.

12 4382 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 5278 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ MARlOTA REAL ESTATES LTD Στις 22/10/2013, με βάση τις πρόνοιες Ομολόγων Κυμαινόμενης Επιβάρυνσης, που εκδόθηκαν από την πιο πάνω εταιρεία, με ημερομηνία 17/9/2004 και 23/9/2008, αντίστοιχα, η εταιρεία MARlOTA REAL ESTATES LTD, έχει τεθεί υπό Διαχείριση και έχω διοριστεί Παραλήπτης και Διαχειριστής αυτής. Παρακαλείται οποιοσδήποτε πιστωτής, ή οποιοσδήποτε έχει συμβληθεί με την εταιρεία πριν το διορισμό μου, να επικοινωνήσει γραπτώς μαζί μου, στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Η) 232, Apollo Court, 4ος όροφος. Γραφείο 402, Τ.Θ , 3820 Λεμεσός, τηλέφωνο , επισυνάπτοντας συμβόλαια, έγγραφα, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τις συναλλαγές με την εταιρεία, ώστε να εξακριβωθούν οι υποχρεώσεις της ιδίας, για τους σκοπούς της διαχείρισης. Επίσης χρεώστες της εταιρείας, καλούνται όπως προβαίνουν σε εξόφληση των υποχρεώσεων τους απευθείας στον Παραλήπτη και Διαχειριστή, στην πιο πάνω διεύθυνση. Αριθμός 5279 Αριθμός Εταιρείας Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία Υ.Μ. ACHILLEOS TRADING CO. LTD, Εγγεγραμμένο Γραφείο: Σπύρου Κυπριανού 17 Α, Κ. Πολεμίδια, 4154 Λεμεσός. και ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΜΩΝΟΣ, Παραλήπτης και Διαχειριστής MARlOTA REAL ESTATES LTD. Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 η Συνέλευση των Πιστωτών της πιο πάνω εταιρείας θα λάβει χώρα στα Γραφεία του Εκκαθαριστικού Οίκου "Leonidas Kimonos Services Ltd", Λεωφ. Μακαρίου III 232, Πολυκ. Απόλλο, 4ος όροφος, Γραφείο 402, Λεμεσός, στις 13 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 4:00 μ.μ. για τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 276, 277 και 278 του πιο πάνω Νόμου. Οι πιστωτές μπορούν να ψηφίσουν είτε προσωπικά είτε διά πληρεξουσίου. Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα θα πρέπει να φθάσουν στα γραφεία του πιο πάνω Εκκαθαριστικού Οίκου, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της προηγούμενης της συνεδριάσεως και να συνοδεύονται από επαληθεύσεις χρέους. Επίσης ειδοποιείστε ότι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν την ασφάλεια τους) να καταθέσουν στον πιο πάνω Εκκαθαριστικό Οίκο, πριν τη συνεδρίαση, δήλωση αναφορικά με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους δόθηκε και το ακριβές ποσό της εξασφάλισης. Εκδόθηκε στις 31 Οκτωβρίου Με διάταγμα του Συμβουλίου, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ, Διευθυντής. Αριθμός 5280 Ειδοποίηση Τελικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την εταιρεία COMSEA LTD (Σε Εκούσια Εκκαθάριση Μετόχων), Αναφορικά με το περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ και Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης εταιρείας, θα γίνει στη Λεωφ. Μακαρίου Π 232, Πολυκ. Απόλλο, 4ος όροφος, Γραφ. 402, 3030 Λεμεσός, στις 10 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς, που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος, που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση, μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος, όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ" αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης, τουλάχιστον 48 ώρες, πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΜΩΝΟΣ,

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5281 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Αρ. Αίτησης 199/2013. Αναφορικά με την Εταιρεία Κ. L. CHRISTODOULOU & ASSOCIATES, (BUILDING CONTRACTORS) LIMITED, Χατζηφόραδων 4, Λειβάδια, Τ.Κ. 7060, Λάρνακα, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα και τους περί Εταιρειών (Εκκαθάρισις) θεσμούς, Αναφορικά με την αίτηση του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΩΝΙΑ, από τη Λάρνακα, αιτητή. και και Δίνεται ειδοποίηση ότι ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΩΝΙΑΣ, καταχώρισε στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αίτηση με την οποία ζητά διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις και ώρα 9 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον πιο κάτω αναφερόμενο δικηγόρο του αιτητή σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΦΡΙΞΟΣ Α. ΒΑΡΚΑΡΗΣ, Δικηγόρος αιτητού, Ζήνας Ντε Τυράς 12, Γρ. 203,1065 Λευκωσία. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω αναφερόμενο δικηγόρο όχι πιο αργά από τις 10 Δεκεμβρίου Αριθμός 5282 Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου. Αναφορικά με την Εταιρεία ANDREAS KOLOKASIDES ENTERPRISES & SONS LTD, HE51964, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αρ. Αίτησης 63/13. και Αναφορικά με την αίτηση της εταιρείας Π. ΚΟΛΑΝΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ, από το Παραλίμνι για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι η εταιρεία Π. ΚΟΛΑΝΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ, από το Παραλίμνι καταχώρισε στις 10 Ιουλίου 2013 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 4 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 8.30 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου που συνεδριάζει στη Λάρνακα και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της απόδειξης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω Δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον πιο κάτω αναφερόμενο Δικηγόρο της αιτήτριας σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΝΙΚΟΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δικηγόρος αιτήτριας. Διεύθυνση επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. ΝΙΚΟΛΑ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Χρ. Σαμάρα 9, Ακίν. Παρασκευά Σ. Σαμάρα, όροφος 1, Διαμ. 2, Λιοπέτρι, τηλ Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω Δικηγόρο της αιτήτριας όχι πιο αργά από τις 5 μ.μ. της 3 ης Δεκεμβρίου 2013.

14 4384 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 5283 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με την Εταιρεία ΓΎΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την αίτηση της Νίκης Πέτρου, από τη Λεμεσό για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. και και Αιτ. Αρ. 423/13. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Νίκη Πέτρου, από τη Λεμεσό, καταχώρισαν στις 3 Σεπτεμβρίου 2013 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο που είναι ορισμένη για ακρόαση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί απο τους πιο κάτω δικηγόρους σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτήτριας, Ταχ. Κιβ ,3725 Λεμεσός. Σημ. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί στην ημερομηνία που είναι ορισμένη για ακρόαση η πιο πάνω αίτηση, οφείλει να επιδώσει ή αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους των αιτητών, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται απο το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί απο τους δικηγόρους των αιτητών, όχι πιο αργά από τις 16 Δεκεμβρίου Αριθμός 5284 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την εταιρεία Α. S. Date Club By the Sea Ltd, αρ. εγγραφής , Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ.113, και και Αρ. Αίτησης 652/2013. Αναφορικά με την αίτηση του Λούκα Ναζίρη. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Λούκας Ναζίρης, από τη Λάρνακα, καταχώρισε στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της εταιρείας Α. S. Date Club By the Sea Ltd από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 27 Νοεμβρίου 2013 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος, με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανισθεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους Δαμιανού & Λάρκου σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα (contributory) της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος επιθυμεί τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΔΑΜΙΑΝΟΥ & ΛΑΡΚΟΥ, Δικηγόροι αιτητών. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης στις και ώρα 8:30 π.μ., οφείλει να επιδώσει ή να ταχυδρομήσει στους δικηγόρους των αιτητών Δαμιανού & Λάρκου, Ηνωμένων Εθνών 44, Orthodoxou Tower, 1 ος όροφος, 6042 Λάρνακα, γραπτή ειδοποίηση, η οποία θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και η οποία να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους δικηγόρους των αιτητών όχι αργότερα από τη 1:00 μ.μ. της 26" ς Νοεμβρίου 2013.

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5285 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Αναφορικά με την Εταιρεία Watch India TV (W.I. TV) Ltd (HE ), και Αρ. Αίτ. 191/2013. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Tolena Ltd από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους καταχώρισε στις 4/9/2013 αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, εξαιτούμενη Διάταγμα του Δικαστηρίου για την εκκαθάριση της Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η προαναφερθείσα αίτηση έχει ορισθεί για απόδειξη στις 16/12/2013 και ώρα 9.00 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της ρηθείσας Εταιρείας ο οποίος επιθυμεί όπως υποστηρίξει ή αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος να εμφανισθεί προς το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακροάσεως αυτοπροσώπως ή διά δικηγόρου. Αντίγραφο της αιτήσεως θα δοθεί από τον κάτωθι αναφερόμενο δικηγόρο σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της προλεχθείσας Εταιρείας ο οποίος θα ήθελε να ζητήσει αντίγραφο καταβάλλοντος το νενομισμένο τέλος. Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑΔ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτήτριας. Διεύθυνση Επίδοσης: Το Δικηγορικό Γραφείο Λ. Παπαφιλίππου & Σία Δ.Ε.Π.Ε., Ιφιγένειας 17, Στρόβολος, 2007 Λευκωσία. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της εν λόγω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους γραπτή ειδοποίηση περί της προθέσεως του αυτής. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή στην περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να αποσταλεί μέσω Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να ληφθεί από τους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους το αργότερο μέχρι τις 5/12/2013. Αριθμός 5286 Γνωστοποίηση Πρώτων Συνελεύσεων Πιστωτών και Μετόχων / Συνεισφορέων Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αίτηση Εταιρείας Αρ. 23/10. Η.Ε Όνομα Εταιρείας: WERU TECHNOLOGIES LTD. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Νίκης 20, KANOSIS ΒΝΑ, Αγ. Ομολογητές, Λευκωσία. Είδος Εργασίας: Γενικό Εμπόριο. Ημερομηνία και Ώρα των Πρώτων Συνελεύσεων - Πιστωτές: 28 Νοεμβρίου 2013 και ώρα π.μ. Μετόχοι/Συνεισφορείς: 28 Νοεμβρίου 2013 και ώρα π.μ. Τόπος: Γραφείο Επίσημου Παραλήπτη, Γωνία Γερασίμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19, Λευκωσία. 31 Οκτωβρίου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Επίσημος Παραλήπτης. Για να έχουν δικαίωμα πιστωτές vt -ηφίσουν στην πιο πάνω συνέλευση θα πρέπει να υποβάλουν επαλήθευση της απαίτησης τους στο Γραφείο του Επίσημου Παραλήπτη, Γωνία Γερασίμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19, Λευκωσία, μέχρι τις το μεσημέρι της 26 ης Νοεμβρίου Πληρεξούσια που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέλευση πρέπει επίσης να παραληφθούν μέχρι τις το μεσημέρι της27 ης Νοεμβρίου Ε2741/ΑΑ

16 4386 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 5287 Γνωστοποίηση Επανασύγκλησης Πρώτων Συνελεύσεων Πιστωτών και Μετόχων / Συνεισφορέων Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αίτηση Εταιρείας Αρ. 519/11. Η.Ε Όνομα Εταιρείας: NIAGRIUS ENTERPRISES LTD. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Άγιος Δημήτριος, Φασούλα, 4551 Λεμεσός. Είδος Εργασίας: Γενικό Εμπόριο κ.ά. Ημερομηνία και Ώρα των Πρώτων Συνελεύσεων - Πιστωτές: 28 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 1.00 μ.μ. Μετόχοι/Συνεισφορείς: 28 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 1.30 μ.μ. Τόπος: Γραφείο Επίσημου Παραλήπτη, Γωνία Γερασίμου Μαρκορα και Μιχαλακοποΰλου αρ. 19, Λευκωσία. 31 Οκτωβρίου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Επίσημος Παραλήπτης. Για να έχουν δικαίωμα πιστωτές να ψηφίσουν στην πιο πάνω συνέλευση θα πρέπει να υποβάλουν επαλήθευση της απαίτησης τους στο Γραφείο του Επίσημου Παραλήπτη, Γωνία Γερασίμου Μαρκορα και Μιχαλακοποΰλου αρ. 19, Λευκωσία, μέχρι τις το μεσημέρι της26 ης Νοεμβρίου Πληρεξούσια που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέλευση πρέπει επίσης να παραληφθούν μέχρι τις το μεσημέρι της27 ης Νοεμβρίου Ε3223/ΑΧ Αριθμός 5288 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Ειδοποίηση Προτιθέμενης Πληρωμής Μερίσματος Αίτηση Εταιρείας Αρ. 127/07. Η.Ε Όνομα Εταιρείας: WINFUN LIMITED. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Οδός Σαλαμίνος 12, Λευκωσία. Είδος Εργασίας: Παροχή υπηρεσιών σε ταξιδιώτες και ενοικιάσεις αυτοκίνητων. Τελευταία ημερομηνία λήψης Επαληθεύσεων: 28/11/2013. Σημείωση: Καμία επαλήθευση δε θα γίνεται αποδεκτή για σκοπούς μερίσματος, αν δεν είναι ορθά συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία. Εκκαθαριστής: Λεωνίδας Κίμωνος. Διεύθυνση: Λεωφ. Μακαρίου Γ' αρ. 232, APOLLO COURT, 4 ος όροφος, Διαμ. 402, Λεμεσός. 1η Νοεμβρίου ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΜΩΝΟΣ,

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5289 Ειδοποίηση Προτιθέμενης Πληρωμής Μερίσματος Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αίτηση Εταιρείας Αρ. 33/99. Η.Ε Όνομα Εταιρείας: ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Οδός Μυκάλης 7, Λευκωσία. Είδος Εργασίας: Εμπορεία υλικών οικοδομής. Τελευταία ημερομηνία λήψης Επαληθεύσεων: 28/11/2013. Σημείωση: Καμία επαλήθευση δε θα γίνεται αποδεκτή για σκοπούς μερίσματος, αν δεν είναι ορθά συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία. Εκκαθαριστής: Λεωνίδας Κίμωνος. Διεύθυνση: Λεωφ. Μακαρίου Γ' αρ. 232, APOLLO COURT, 4 ος όροφος, Διαμ. 402, Λεμεσός. 1η Νοεμβρίου ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΜΩΝΟΣ, Αριθμός 5290 Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Αίτηση Εταιρείας Αρ. 93/2009. Η.Ε Όνομα Εταιρείας: G. S. HAYIANNIS ELECTRICAL CONTRACTORS LTD. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Γωνία Σπετσών και Ψαρών, Ολυμπιάδα Κωρτ Α, 8021 Πάφος. Είδος Εργασίας: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Εκκαθαριστής: Χριστάκης Ιακωβίδης. Διεύθυνση: Λεωφ. Νίκης αρ. 20, Γρ. 400, 4 ος όροφος,1086 Λευκωσία. Ημερομηνία Διατάγματος Διορισμού: 18 Οκτωβρίου Νοεμβρίου ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ,

18 4388 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 5291 Αναφορικά με την Εταιρεία STARSHELL LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 3, Julia House, 1066 Λευκωσία, στις 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Οκτωβρίου 2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΤΑΣΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, Εκκαθαριστές. Αναφορικά με την Εταιρεία VISTAPOINT LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 3, Julia House, 1066 Λευκωσία, στις 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Οκτωβρίου 2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΤΑΣΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, Εκκαθαριστές. Αναφορικά με την Εταιρεία LORNGREEN LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 3, Julia House, 1066 Λευκωσία, στις 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 30 Οκτωβρίου 2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΤΑΣΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, Εκκαθαριστές.

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5294 Αναφορικά με την Εταιρεία PROPLANET LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Νεοπτόλεμου 6, 1087 Λευκωσία, στις 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 9:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Οκτωβρίου 2013 ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΩΙΟΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία VENERUS INVESTMENTS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' 256, Εφτάπατον Κωρτ, 2ος όροφος, Λεμεσός, στις 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ" αυτού. Το σχετικό έγγραφο Αριθμός Οκτωβρίου 2013 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία MCC INVESTMENTS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Γεωργίου Κατσουνωτού 3, Κτίριο Κιτταλίδης, 2ος όροφος, 3036 Λεμεσός, στις 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 30 Οκτωβρίου 2013 ΑΝΝΑΓΡΗΓΟΡΙΕΒΑ,

20 4390 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός * ΟΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Ανα^ρρ«ά με την Εταιρεία NETSHAKER SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση "μετοχών), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ρωμανού 2, Κτίριο Τλαίς, 1ος όροφος, 1070 Λευκωσία, στις 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ" αυτού. Το σχετικό έγγραφο Αριθμός Οκτωβρίου 2013 ΠΑΥΛΟΣ ΝΑΚΟΥΖΗ, Αναφορικά με την Εταιρεία RENABON LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Αγίας Ζώνης αρ. 50, Αριάνθη Κώρτ, 2ος όροφος, 3090 Λεμεσός, στις 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 9:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Οκτωβρίου 2013 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ, Αναφορικά με την Εταιρεία VAMENO HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Αγίας Ζώνης αρ. 50, Αριάνθη Κώρτ, 2ος όροφος, 3090 Λεμεσός, στις 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 9:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 31 Οκτωβρίου 2013 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ,

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP 0041/00016435/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 15/7/2016 Επισυνάπτονται: α) Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012 Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012 Αριθμός 2773 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 66(I) του 1997 74(Ι) του 1999 94(Ι) του 2000 119(Ι) του 2003 4(Ι) του 2004 151(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00009204/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4562 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012 1599 Αριθμός 1953 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 0092/00012628/el Γενική Συνέλευση LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD LPL Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα.

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Αποφάσεων (ΚΔΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4918 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 7997

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4918 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 7997 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4918 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 7997 Aριθμός 7643 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14(2) ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4531 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 3881 Αριθμός 427Θ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ} 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Α Π Ο Φ Α Σ Η 539/2011 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΪΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α Η Κ ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & 17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Συνοπτικός τίτλος. 63(I) του 1998 173(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4636 ίαρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013. Αριθμός 1 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 4636 ίαρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013. Αριθμός 1 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αριθμός 4636 ίαρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013 Αριθμός 1 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4671 Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013 2335 Αριθμός 2471 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. και

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. και ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4676 Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013 2421 Αριθμός 2595 Αριθμός Εταιρείας: HE 166476. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ειδοποιούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας ότι σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερ. 30 Απριλίου 2013, καλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173 Αριθμός 856 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 {Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταδολίευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3).

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3). Λευκωσία, 7 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή Υποστατικών, Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED σχετικά με τη δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας Sothepro Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100%

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΠΣΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΠΣΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΠΣΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006)

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006) ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου / Μέλη και Θεματοφύλακες ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ433/2010,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα