ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4719 Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες Proteas Press Ltd, Ι. Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ και Litho Web Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Proteas Press Ltd, Ι. Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ και Litho Web Ltd με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησαν ότι προτίθενται να προβούν στη δημιουργία κοινής επιχείρησης. Η Proteas Press Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία ασχολείται με τη διεξαγωγή τυπογραφικών και εκτυπωτικών εργασιών και κυρίως στην εκτύπωση εφημερίδων, περιοδικών, φυλλαδίων, καταλόγων, επαγγελματικών καρτών. Η Ι. Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι η μητρική εταιρεία των Hermes Media Press Ltd και Zavallis Utho Ltd. Η εν λόγω εταιρεία παρέχει τυπογραφικές και εκτυπωτικές εργασίες και ασχολείται κυρίως με την εκτύπωση περιοδικών, φυλλαδίων, καταλόγων, επαγγελματικών καρτών και γενικά εντύπων. Περαιτέρω, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Hermes Media Press Ltd παρέχει υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων με όλα τα συναφή. Η Litho Web Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην εκτύπωση περιοδικών, φυλλαδίων, καταλόγων, επαγγελματικών καρτών και γενικά εντύπων. Η κοινή επιχείρηση που θα δημιουργηθεί από τις τρεις πιο πάνω εταιρείες θα φέρει την επωνυμία P.C.L. United Printers Ltd. Οι τρεις ιδρυτικές της εταιρείες θα μεταφέρουν στην εν λόγω εταιρεία τις εργασίες τους που αφορούν την εκτύπωση περιοδικών, φυλλαδίων και καταλόγων, εκτός από τις υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων που παρέχει η Proteas Press Ltd και η Hermes Media Press Ltd. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 4372 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 5269 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Απόφαση ΕΠΑ: 57/2013 Αρ. Φακέλου: Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης OJSC HeliVert από τις εταιρείες Agusta Westland S.p.A. και OJSC ΟΡΚ Oboronprom Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λούκια Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Ανδρέας Καρύδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Χάρης Παστελλής, Μέλος κ. Χρίστος Τσίγκης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Η Επιτροπή Προστασία του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») εξέτασε την υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο υπόθεση σε σχέση με την πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων του 1999 και 2000 (στο εξής ο «Νόμος») που διαπιστώθηκε εναντίον των εταιρειών Agusta Westland S.p.A. (στο εξής η «Agusta Westland») και OJSC ΟΡΚ Oboronprom (στο εξής η «OJSC Oboronprom»), υπό το φως της επιστολής του δικηγόρου των εταιρειών Agusta Westland και OJSC Oboronprom ημερομηνίας 6/9/2013. Η Επιτροπή, αφού διεξήλθε το διοικητικό φάκελο στον οποίο είναι καταχωρημένα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συνθέτουν συνολικά τη σκοπούμενη συγκέντρωση και έλαβε όλες τις αναγκαίες κατατοπιστικές πληροφορίες από τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας, οι οποίοι στη συνέχεια απεχώρησαν, συζήτησε κατ' ιδίαν το όλο θέμα. Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην αξιολόγηση των γεγονότων που συνθέτουν την υπόθεση, αφού όπως κρίνεται, τα δεδομένα αυτά αποτελούν αναντίλεκτα το ουσιαστικό υπόβαθρο της εξέτασης του ζητήματος που προκύπτει. Ως εκ τούτου, η παράθεση των σχετικών με την υπόθεση δεδομένων καθίσταται αναγκαία και επιτακτική και προς τούτο παρατίθενται συνοπτικά τα ουσιώδη γεγονότα που αφορούν την υπό εξέταση υπόθεση: Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η παρούσα συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη βάση Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης ημερομηνίας [,..] μεταξύ των Agusta Westland S.p.A., OJSC ΟΡΚ Oboronprom, LLC Internationa! Helicopter Programs και CJSC HeliVert. Στις [...] 2008 τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν συνάψει "Heads Agreement" με σκοπό να επιβεβαιώσουν αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας της συνεργασίας (Business) και δεσμεύτηκαν να συζητήσουν περαιτέρω τις κοινές πρωτοβουλίες που θα λαμβάνονταν αναφορικά με το πολιτικό ελικόπτερο AW139. Στη βάση αυτής της αμοιβαίας κατανόησης,. και σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στη Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2011 οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις επιθυμούσαν την από κοινού παραγωγή και εμπορία του πολιτικού Ελικόπτερου AW 139 σε συγκεκριμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης δια μέσου μιας κοινής επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, θυγατρική εταιρεία της Oboronprom, η OJSC Russian Helicopters, συνέστησε και ενσωμάτωσε ως θυγατρική της εταιρεία την ΙΗΡ η οποία δημιούργησε την εταιρεία HeliVert, που αποτελεί την Κοινή Επιχείρηση και στην οποία κατέχει μέσω των πιο πάνω εταιρειών το 100% των μετοχών. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονταν στη Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2011, [...], η Agusta Westland θα εξαγόραζε το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της HeliVert από την ΙΗΡ, [...]. Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Το Συμφωνητικό Τροποποίησης και Επαναδιατύπωσης του 2013, ημερομηνίας [...] 2013, μεταξύ των Agusta Westland S.p.A., OJSC OPK Oboronprom, LLC International Helicopter Programs και CJSC HeliVert τερμάτισε και αντικατέστησε τη Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η HeliVert θα λειτουργεί ως κοινή επιχείρηση μεταξύ της Agusta Westland και της ΙΗΡ της Oboronprom. It. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη συγκέντρωση είναι οι ακόλουθες: 1. Α. Agusta Westland S.p.A. Η Agusta Westland S.p.A. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η Agusta Westland είναι τεχνολογική εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στην αγορά στροφειοπτέρων (rotor craft market) και διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων σχεδιασμένων προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Η εταιρεία ασχολείται ιδιαίτερα με την έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή και την πώληση ελικοπτέρων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για την αεροδιαστημική βιομηχανία και την παροχή συναφούς υλικού υποστήριξης και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εκπαίδευσης σε εμπορικούς, βιομηχανικούς και κυβερνητικούς πελάτες σε όλο τον κόσμο. Η Agusta Westland είναι μέλος του τμήματος ελικοπτέρων ενός ομίλου εταιρειών ο οποίος ελέγχεται από την Finmeccanica S.p.A, με έδρα τη Ρώμη της Ιταλίας. Οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου Finmeccanica εστιάζονται στον τομέα της αεροδιαστημικής, της άμυνας και της ασφάλειας. Επιπρόσθετα ο Όμιλος Finmeccanica παρέχει δορυφορικές υπηρεσίες και επίσης, δραστηριοποιείται στον τομέα εξαρτημάτων σχετικών με συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στον τομέα των παγκόσμιων μεταφορών. Ο Όμιλος Finrneccanica μέσω της θυγατρικής του εταιρείας [...] δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 2. Β. OJSC OPK Oboronprom Η OJSC OPK Oboronprom είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή ελικοπτέρων, στην κατασκευή μηχανών και στον τομέα των εναέριων αμυντικών και ράδιο-ηλεκτρονικών συστημάτων. Η OJSC OPK Oboronprom ελέγχεται αποκλειστικά από τη Ρωσική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, αντιπροσώπευα μένη από την Ομοσπονδιακή Αρχή Διαχείρισης Κρατικής Περιουσίας και από την Κρατική Εταιρεία Rostechnologii της Ρωσίας. 3. Γ. CJSC HeliVert Η HeliVert είναι κλειστή ανώνυμη εταιρεία (Closed Joint Stock Company), η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους Νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η HeliVert είναι μία έμμεσα ελεγχόμενη θυγατρική εταιρεία της Oboronprom, η οποία έχει συσταθεί ούτως ώστε να δημιουργηθεί η κοινή επιχείρηση για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, η HeliVert ανέπτυσσε τις παραγωγικές της δυνατότητες με σκοπό να ξεκινήσει, το συντομότερο δυνατό, πλήρους κλίμακας εμπορικές δραστηριότητες. Οι κύριες δραστηριότητες της HeliVert εστιάζονταν στην κατασκευή και λειτουργία του πολιτικού ελικοπτέρου AW139 με πιστοποιημένη τελική γραμμή συναρμολόγησης στη Ρωσία, [...], παράδοση και πώληση του συναρμολογημένου AW139 στη Ρωσία, [...]. Η HeliVert δεν έχει σκοπό να δραστηριοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. III. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η κοινοποίηση της παρούσας συγκέντρωσης υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 24/4/2013, από τις εταιρείες Agusta Westland S.p.A. και (στο εξής η «Agusta Westland») και OJSC OPK Oboronprom (στο εξής η «OJSC Oboronprom») σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορούσε τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης CJSC HeliVert (στο εξής η «HeliVert») από τις εταιρείες Agusta Westland και OJSC Oboronprom. Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερομηνίας 10/5/2013, αφού εξέτασε την ενώπιον της γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας ημερομηνίας 9/5/2013 και ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, αποφάσισε ότι η υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Η Υπηρεσία κατά την εξέταση της κοινοποίησης της συγκέντρωσης παρατήρησε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη προχώρησαν στη σύναψη της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011 που σύμφωνα με τον όρο 2.1(a) της εν λόγω συμφωνίας, η Agusta Westland θα εξαγόραζε το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της HeliVert από την ΙΗΡ, [...]. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία υπέβαλε προς την Επιτροπή ενημερωτικό σημείωμα ημερομηνίας 18/06/2013. Η Επιτροπή σε συνεδρία της με ημερομηνία 21/06/2013, αφού έλαβε υπόψη της το ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας ημερομηνίας 18/06/2013, εστίασε την προσοχή της στα ακόλουθα: Τα εμπλεκόμενα μέρη κοινοποίησαν την υπό αναφορά συγκέντρωση προς την Επιτροπή στις 24/4/2013. Θεώρησαν ότι η πράξη πραγματοποιείται στη βάση του Συμφωνητικού Τροποποίησης και Επαναδιατύπωσης του 2013 (στο εξής το «Συμφωνητικό Τροποποίησης»), ημερομηνίας [...] 2013, μεταξύ των Agusta Westland 2 Απόφαση ΕΠΑ αρ. 37/2013: Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης CJSC HeliVert από τις εταιρείες Agusta Westland S.p.A. και OJSC OPK Oboronprom

4 4374 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 S.p.A., OJSC ΟΡΚ Oboronprom, LLC International Helicopter Programs και CJSC HeliVert, το οποίο τερμάτισε και αντικατέστησε τη Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του Στην παρούσα περίπτωση η βούληση των ιδρυτικών εταιρειών για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης επισφραγίστηκε με την υπογραφή της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης στις [...] 2011, ενώ το Συμφωνητικό Τροποποίησης το οποίο υπογράφτηκε στις [...] 2013 αποτελεί εξέλιξη της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011, χωρίς την ύπαρξη της οποίας δεν θα υπήρχε το Συμφωνητικό Τροποποίησης. Βάσει των πιο πάνω, η Επιτροπή κατέληξε ότι πιθανολογείται εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου, για παράληψη κοινοποίησης από μέρους των Agusta Westland και OJSC Oboronprom, ως υπόχρεες δυνάμει του άρθρου 13(2) του Νόμου να προβούν σε κοινοποίηση της πράξης συγκέντρωσης και αποφάσισε τον καταρτισμό Έκθεσης Αιτιάσεων. Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 25/06/2013, εξέτασε το κείμενο της Έκθεσης Αιτιάσεων το οποίο τέθηκε ενώπιον της από την Πρόεδρο και μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε να το υιοθετήσει και εγκρίνει, αποφασίζοντας παράλληλα την κοινοποίηση του στις Agusta Westland και OJSC Oboronprom. Η Έκθεση Αιτιάσεων κοινοποιήθηκε στις Agusta Westland και OJSC Oboronprom στις 28/06/2013. Στις 19/07/2013, οι εν λόγω εταιρείες διά του δικηγόρου τους υπέβαλαν τις γραπτές τους παρατηρήσεις σε σχέση με τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν εναντίον τους. Οι Agusta Westland και OJSC Oboronprom εκπροσωπήθηκαν, διά κοινού δικηγόρου στη συνεδρία της Επιτροπής ημερομηνίας 22/07/2013 κατά την οποία αναλύθηκε λεπτομερώς η επιχειρηματολογία αναφορικά με την Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπής. Η Επιτροπή συνεδρία της ημερομηνίας 25/07/2013, αφού εξέτασε όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της αποφάσισε ότι οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες ενήργησαν κατά παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου και ενεργώντας στη βάση του άρθρου 52(1) του Νόμου αποφάσισε να ειδοποιήσει τις εταιρείες για την πρόθεση της να τους επιβάλει διοικητικό πρόστιμο. Στις 31/07/2013 η Επιτροπή με επιστολή της προς τις υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες Agusta Westland και OJSC Oboronprom, τις ενημέρωσε για τους λόγους που προτίθεται να τους επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, παρέχοντας τους το δικαίωμα να υποβάλουν παραστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επιστολή της. Στις 60/9/2013 ο δικηγόρος των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρείες υπέβαλε στην Επιτροπής τις θέσεις του για σκοπούς μετριασμού του διοικητικού προστίμου. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τις θέσεις του δικηγόρου των εμπλεκομένων μερών που τέθηκαν ενώπιον της τόσο εγγράφως όσο και προφορικά και αφού διεξήλθε το διοικητικό φάκελο στον οποίο είναι καταχωρημένα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συνθέτουν συνολικά τη σκοπούμενη συγκέντρωση, εστίασε την προσοχή της στα ακόλουθα: IV. ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Ο δικηγόρος των εταιρειών Agusta Westland και OJSC Oboronprom στις γραπτές του τοποθετήσεις ημερομηνίας 19/07/2013, αλλά και κατά την προφορική ανάπτυξη των θέσεων του ενώπιον της Επιτροπής στις 22/07/2013, ανέφερε ότι οι πελάτες του δεν αποδέχονται ότι έχουν παραβεί το άρθρο 13 του Νόμου καθότι τα μέρη δεν είχαν ποτέ την πρόθεση ή την βούληση όπως η Συμφωνία του 2011 αποτελέσει το τελικό έγγραφο που θα επέφερε την συγκέντρωση. Οι θέσεις του δικηγόρου συνοψίζονται κύρια στα ακόλουθα: 6. Στο παρελθόν η AW είχε κοινοποιήσει συγκεντρώσεις, τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Επιτροπή (συγκέντρωσης AW/PZL Swidnik), όσο και σε άλλες εθνικές αρχές, χωρίς ποτέ να παραβούν τις οποιεσδήποτε προθεσμίες καταχώρησης. Τα μέρη υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν μέτρα για να κοινοποιήσουν τη Συμφωνία του 2011 στην Επιτροπή γιατί δεν υπήρξε σε ισχύ συμφωνία η οποία να ήταν κοινοποιήσιμη. V. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. Αρθρο 13(1) (α) του Νόμου Η Επιτροπή αφού αξιολόγησε όλα τα ενώπιον της στοιχεία, σε συνάρτηση με τα όσα υποβλήθηκαν από το δικηγόρο των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών τόσο εγγράφως στις 19 Ιουλίου 2013 όσο και προφορικά κατά τη συνεδρία της Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2013 εστίασε την προσοχή της στο άρθρο 13 (1) του Νόμου, το οποίο έχει ως ακολούθως: «(1) Οι κατά τον παρόντα νόμο τχράξεις συγκέντρωσης μείζονος σ/^ασ/'αζ" πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς στην Υπηρεσία το αργότερα μέσα σε μια εβδομάδα- (α) Προκειμένου περί των συγκεντρώσεων που αναφέρονται στον άρθρο 3(2)(α), από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής συμφωνίας ή της δημοσίευσης της σχετικής προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής ή της απόκτησης συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο επιχείρησης, οποιοδήποτε από τα εν λόγω συμβάντα συμβεί πρώτο

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (β)» (2) οι κατά το εδάφιο (1) υποκείμενες σε κοινοποίηση πράξεις συγκέντρωσης, που συνίστανται σε συγχώνευση κατά την έννοια της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 ή σε απόκτηση από κοινού του ελέγχου κατά την έννοια της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, οφείλουν να κοινοποιούνται από κοινού ή κεχωρισμένα από τους συμμετέχοντες στις πράξεις αυτές. Στις λοιπές περιπτώσεις την υποχρέωση κοινοποίησης κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου υπέχει ο αποκτών τον έλεγχο.» Η Επιτροπή από τα πιο πάνω, διαπιστώνει ότι ο νομοθέτης στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του Νόμου αναφέρεται στη σύναψη σχετικής συμφωνίας, με την οποία τα μέρη διατυπώνουν τη βούληση τους να δημιουργήσουν κοινή επιχείρηση η οποία μόνιμα να εκπληρώνει όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο είτε τροποποίησης αυτής ή/και μη υλοποίησης αυτής. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν αποδέχεται τη θέση του δικηγόρου των εμπλεκομένων μερών ότι ο Νόμος προνοεί την κοινοποίηση τελικής Συμφωνίας. Ενδεικτικό τούτου, είναι το γεγονός ότι ο νομοθέτης αναφέρει: «ή της δημοσίευσης της σχετικής προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής ή απόκτησης συμμετοχής.» Στην προκειμένη περίπτωση όπως έχει ήδη αναφερθεί στις [...] 2011 οι εταιρείες Agusta Westland S.p.A., OJSC OPK Oboronprom, LLC International Helicopter Programs και CJSC HeliVert υπέγραψαν Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης. Μετά από προσεκτική εξέταση των όσων καταγράφονται στην εν λόγω Συμφωνία, διαφαίνεται ότι από τη Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2011 δεν προκύπτει ότι αυτή συνιστά μια αρχική συμφωνία η οποία να μην προοριζόταν ως το έγγραφο που θα επέφερε την πράξη της συγκέντρωσης. Επίσης, δεν προκύπτει ότι η υπό αναφορά Συμφωνία θα επέτρεπε στα μέρη μόνο να προχωρήσουν σε περαιτέρω διαπραγμάτευσης με στόχο την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας. Η Επιτροπή από τα στοιχεία που έχουν τεθεί ενώπιον της, διαπιστώνει ότι από τη Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2011 προκύπτει ότι η βούληση των μερών ήταν η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, υπό την εμπορική επωνυμία HeliVert, της οποίας θα ασκούσαν κοινό έλεγχο. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο προοίμιο της Συμφωνίας (c) προνοείται ότι: [...] Η Επιτροπή σημείωσε και τα όσα καταγράφονται στον όρο 2,1{α) της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011, ότι δηλαδή [...], η Agusta Westland θα εξαγόραζε το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της HeliVert από την 1ΗΡ, [...]. Παρατίθεται αυτούσιος ο όρος 2.1.(α) της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011: [ -] Επιπρόσθετα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο όρος 14 της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011 αναφέρει ότι: «This Agreement shall commence on the date hereof», ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας. Σημειώνεται ακόμη ότι η επιφύλαξη που περιέχεται το προοίμιο της Συμφωνίας αφορούσε την εκπλήρωση συγκεκριμένων νομικών υποχρεώσεων ή προϋποθέσεων: [...] Σε ότι αφορά την Συμφωνία του 2013 η οποία υπογράφτηκε στις [...] 2013, η Επιτροπή υπογραμμίζει τα όσα καταγράφονται στο προοίμιο της Συμφωνίας (Recital (b) και (c)) αναφορικά με τους λόγους αναθεώρησης της Συμφωνίας τα οποία έχουν ως ακολούθως: [-] Ως αποτέλεσμα της Τροποποιητικής Συμφωνίας ημερομηνίας 22/4/2013, το άρθρο 2.1 (α) διαμορφώθηκε ως ακολούθως: Με την υπογραφή της Τροποποιητικής Συμφωνίας ημερομηνίας [...] 2013 διαπιστώνεται ότι, η αρχική Συμφωνία τερματίστηκε και έπαυσε να ισχύει (όρος 22 (b) της Συμφωνίας): [...] Η Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα ενώπιον της στοιχεία καθώς και τα όσα τέθηκαν προφορικά και γραπτά από το δικηγόρο των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών, διαπιστώνει ότι στην παρούσα περίπτωση η βούληση των ιδρυτικών εταιρειών για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης επισφραγίστηκε με την υπογραφή της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης στις [...] 2011, ενώ η συμφωνία η οποία υπογράφτηκε στις [...] 2013 επονομαζόμενη από τα εμπλεκόμενα μέρη ως Συμφωνητικό Τροποποίησης αποτελεί εξέλιξη της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011, χωρίς την ύπαρξη της οποίας δεν θα υπήρχε το Συμφωνητικό Τροποποίησης με βάση το οποίο επανακαθορίζονται ουσιαστικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών. Εξάλλου μέχρι τις [...] 2013 η Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2011 ήταν έγκυρη και βρισκόταν σε ισχύ. Οι πιο πάνω διαπιστώσεις δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν ακόμη και σε περίπτωση που αγνοηθεί ο τίτλος των Συμφωνιών. Τα πιο πάνω συμπεράσματα της Επιτροπής απορρέουν από το περιεχόμενο των δύο Συμφωνιών. Σε ότι αφορά τις αλλαγές που επήλθαν με τη Συμφωνία του 2013, η Επιτροπή σημειώνει ότι αυτές είναι σχετικές στην έκταση που δεικνύουν ότι η βούληση των μερών, ως αυτή εκφράστηκε και διατυπώθηκε στη Συμφωνία του 2011 ήτοι για τη δημιουργία επιχείρησης της οποίας θα ασκούν κοινό έλεγχο, δεν έχει διαφοροποιηθεί ή/και μεταβληθεί. Συγκεκριμένα,

6 4376 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου δεν φαίνεται να έχουν τροποποιηθεί οι όροι 7.5, 7.6., της Συμφωνίας του 2011, στη βάση των οποίων προβλέπεται ο κοινός έλεγχος της κοινής επιχείρησης. Εξάλλου, το προοίμιο (Β) σε συνδυασμό με τον όρο 23 της Συμφωνίας [...] 2013, αποκρυσταλλώνει τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση της αρχικής Συμφωνίας του 2011., Συνακόλουθα, το Συμφωνητικό Τροποποίησης του 2013 ημερομηνίας [...] 2013, δεν διαφοροποιεί τα όσα είχαν συμφωνηθεί δυνάμει της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011, ότι δηλαδή η Agusta Westland θα αγοράσει από την ΙΗΡ (η οποία αποτελεί θυγατρική της Oboronprom) το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της HeliVert. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πολυπλοκότητα και το χρονοβόρο της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων και της συναλλαγής δεν διαφοροποιεί τα πιο πάνω, αφού αυτό που έχει σημασία είναι η ημερομηνία σύναψης Συμφωνίας και όχι η τυχόν τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτής. Συνακόλουθα, η Επιτροπή δεν αποδέχεται την σχετική με το ζήτημα αυτό θέση του δικηγόρου των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών. Όμοια, η Επιτροπή έχει τη θέση ότι το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης της Συμφωνίας ή/και της απόκτησης των μετοχών της Helivert από την Agusta Westland δεν μπορεί να διαφοροποιεί καθοιονδήποτε τρόπο το γεγονός ότι η Συμφωνία για τη δημιουργία Κοινής Επιχείρησης έχει συνομολογηθεί στις [...] Τέλος, η Επιτροπή θεωρεί πως το γεγονός ότι από το 2011 τα μέρη δεν προχώρησαν σε κανένα διάβημα για να ολοκληρώσουν τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας η/και να θέσουν τη συγκέντρωση σε ισχύ είναι άνευ σημασίας, ως προς την υποχρέωση τους να την κοινοποιήσουν στην Επιτροπή. Συνακόλουθα, η Εππροπή απορρίπτει την υποβληθείσα θέση των μερών. Ως εκ τούτου, η εταιρεία Agusta Westland και η εταιρεία Oboronprom οι οποίες αποτελούν τις ιδρυτικές εταιρείες της κοινής επιχείρησης με την επωνυμία HeliVert υπείχαν νομικής υποχρέωσης να κοινοποιήσουν την παρούσα συγκέντρωση στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού εντός μιας εβδομάδας από τις [...] 2011, ημερομηνία σύναψης της Συμφωνίας. Από τα πιο πάνω γεγονότα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη δεν κοινοποίησαν τη συγκέντρωση εντός της ταχθείσας από το Νόμο προθεσμίας, αφού η κοινοποίηση υποβλήθηκε στις 24/4/2013. Συνακόλουθα, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι ο υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες έχουν ενεργήσει κατά παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου. VI. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52(1) του Νόμου, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει τις πιο κάτω διοικητικές ποινές στους συμμετέχοντες στη συγκέντρωση ή σε πρόσωπα τα οποία παραβιάζουν ή παραλείπουν να συμμορφωθούν προς τις πιο κάτω αναφερόμενες διατάξεις του Νόμου: «(a) Χρηματική ποινή ύψους μέχρι ΛΚ 50,000 για παράλειψη κοινοποίησης συγκέντρωσης όπως απαιτείται από το άρθρο 13 και πρόσθετα χρηματική ποινή μέχρι ΛΚ 5,000 για κάθε μέρα που συνεχίζεται η παράβαση.» Ο δικηγόρος των εμπλεκομένων μερών στις γραπτές του θέσεις ημερομηνίας 6/9/2013, για σκοπούς μετριασμού της ποινής, δήλωσε τα ακόλουθα: [ ] Συνεκτιμώντας τα πιο πάνω, η Επιτροπή σημείωσε τα εξής: Φύση Παράβασης Η δημιουργία της κοινής επιχείρησης CJSC HeliVert από τις εταιρείες Agusta Westland S.p.A. και OJSC ΟΡΚ Oboronprom με βάση την μεταξύ των μερών Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2011 ημερομηνίας [...] 2013 αποτελούσε συγκέντρωση η οποία έπρεπε να είχε κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία δυνάμει του άρθρου 13(1){α) του Νόμου. Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες δεν παραδέχτηκαν ότι η κοινοποίηση τους ήταν έκτος της υπό το Νόμο καθορισμένης προθεσμίας. Ο δικηγόρος των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών σημείωσε ότι η Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2011 υπέκειτο σε αλλαγές και δεν ήταν η τελική. Το 2013 η εν λόγω συμφωνία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2013, την οποία και κοινοποίησαν στην Επιτροπή. Επίσης, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες υποστήριξαν ότι η συγκέντρωση είχε τεθεί σε ισχύ και εφαρμογή με τη Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2013 και ότι δεν είχαν γίνει οποιεσδήποτε ενέργειες για εφαρμογή της συγκέντρωσης με βάση την Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του Η Επιτροπή, σε ό,τι αφορά τη φύση της παράβασης, σημειώνει ότι αυτή αντιβαίνει τους ουσιώδεις κανόνες του Νόμου που αποσκοπούν στην αποτροπή της πρόκλησης μόνιμων ζημιών στον ανταγωνισμό από τις διαβρωτικές πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα όσα έθεσε ο δικηγόρος των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου διαπίστωσε ότι το χρονικό σημείο εκκίνηση της υποχρέωσης για κοινοποίηση της παρούσα συγκέντρωσης ήταν η ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011, όταν δηλαδή διατυπώθηκε σε συμφωνία η βούληση των ιδρυτικών εταιρειών για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η συμφωνία η οποία υπογράφτηκε στις [...] 2013, επονομαζόμενη από τα εμπλεκόμενα μέρη ως

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Συμφωνητικό Τροποποίησης, αποτελεί εξέλιξη της Συμφωνίας Κοινής Επιχείρησης του 2011, χωρίς την ύπαρξη της οποίας δεν θα υπήρχε το Συμφωνητικό Τροποποίησης με βάση το οποίο επανακαθορίζονται ουσιαστικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών. Η Επιτροπή επιπρόσθετα σημειώνει ότι το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης της Συμφωνίας ή/και της απόκτησης των μετοχών της Helivert από την Agusta Westland δεν μπορεί να διαφοροποιεί καθοιονδήποτε τρόπο το γεγονός ότι η Συμφωνία για τη δημιουργία Κοινής Επιχείρησης έχει συνομολογηθεί στις [...] Βαρύτητα παράβασης Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του δικηγόρου των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών σημειώνει τα ακόλουθα: Ο δικηγόρος των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών, δήλωσε ότι τα μέρη κοινοποίησαν με καλή πίστη τη Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2013 δεδομένου ότι η Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του 2011, εξακολουθούσε να υπόκειται σε αλλαγές. Ειδικότερα, σημείωσε ότι η Agusta Westland έχοντας διαβουλευτεί με τους εξωτερικούς της νομικούς συμβούλους αποδέχθηκε καλή τη πίστη την υποχρέωση να κοινοποιήσουν σε διάφορες εμπλεκόμενες δικαιοδοσίες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην Κύπρο θα έπρεπε να κοινοποιηθεί η Συμφωνά Κοινής Επιχείρησης του Η Επιτροπή, σε σχέση με τα όσα υποστήριξε ο δικηγόρος των εμπλεκομένων επιχειρήσεων επισημαίνει ότι ο Νόμος στο άρθρο 13(1)(α) αναφέρεται στη σύναψη σχετικής συμφωνία, χωρίς να διαφοροποιείται στην περίπτωση που η συμφωνία αυτή τροποποιείται. Στην παρούσα περίπτωση τα μέρη με τη συμφωνία του 2013 είχαν συμφωνήσει στη δημιουργία κοινής επιχείρησης η οποία μόνιμα θα εκπλήρωνε όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας. Ο καθορισμός της έναρξης της υποχρέωσης προς κοινοποίηση ως αυτή πηγάζει από το Νόμο δεν απαιτούσε οποιαδήποτε περίπλοκη ανάλυση της νομικής και πραγματικής κατάστασης, ιδιαίτερα έχοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης είχε κοινοποιηθεί σε άλλες Αρχές Ανταγωνισμού. Εξάλλου, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 13(2) του Νόμου η κοινοποίηση συγκέντρωσης αποτελεί αποκλειστικά υποχρέωση των εταιρειών που αποκτούν τον έλεγχο και, ως εκ τούτου, και η διερεύνηση του κατά πόσο βαρύνεται με αυτή την υποχρέωση αποτελεί δικό τους καθήκον, ανεξάρτητα από το χρονικό πλαίσιο το οποίο έχει στη διάθεση της ή τις δυσκολίες που προκύπτουν ή δύνανται να προκύψουν. Η Επιτροπή κατά την εξέταση της βαρύτητας των παραβάσεων και κατ επέκταση του ύψους των προστίμων, έλαβε υπόψη τα ακόλουθα: (α) Η παράβαση της υποχρέωσης έγκαιρης κοινοποίησης, με βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων, δεν φαίνεται να έβλαψε τον ανταγωνισμό, καθότι αφενός αφορά με συγκέντρωση μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και δεν έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο και αφετέρου δεν υποβλήθηκε στην Επιτροπή καμία καταγγελία για αντί-ανταγωνιστική συμπεριφορά εκ μέρους των εμπλεκομένων εταιρειών. (β) Η παράβαση του Νόμου από μέρους των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών, σύμφωνα με τα στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής, η μη κοινοποίηση της πράξης και η πραγματοποίηση της, δεν είχε σκοπό να παρακάμψει τον έλεγχο της Επιτροπής αλλά έχοντας συμβουλευτεί τους εξωτερικούς συμβούλους και ενεργώντας καλή τη πίστη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην Κύπρο θα έπρεπε να κοινοποιηθεί η Συμφωνία Κοινής Επιχείρησης του (γ) Οι συμμετέχουσες εταιρείες συνεργάστηκαν πλήρως με την Υπηρεσία και ανταποκρίθηκαν σε όλες τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας εφοδιάζοντας την με όλα τα ζητούμενα στοιχεία χωρίς υπεκφυγές ή παραπλανήσεις. (δ) Η παρούσα παράβαση αποτελεί την πρώτη παράβαση του Νόμου από τις συμμετέχουσες εταιρείας αφού στο παρελθόν δεν παρέλειψαν να κοινοποιήσουν οποιαδήποτε συγκέντρωση εκτός της προθεσμίας. (ε) Ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης ανέρχεται σε [...] 3. (στ) Οι συμμετέχουσες είναι μεγάλες εταιρείες με διεθνή παρουσία και οφείλουν να γνωρίζουν τις πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας οπουδήποτε δραστηριοποιούνται. Συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα του διοικητικού φακέλου, τις θέσεις της Agusta Westland S.p.A. και OJSC ΟΡΚ Oboronprom που τέθηκαν γραπτώς και προφορικά, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη βαρύτητα και διάρκεια της παράβασης σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 52(2) του Νόμου και την αναγκαιότητα να προληφθεί επανάληψη των παραβάσεων, ομόφωνα αποφάσισε αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 13{1)(α) του Νόμου, την επιβολή χρηματικής ποινής βάσει του άρθρου 52(1 )(α) του Νόμου ύψους 7,000 (επτά χιλιάδες Ευρώ) στη Agusta Westland S.p.A. και OJSC ΟΡΚ Oboronprom. ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 3 Αντικαθιστάται με τη φράση με τη φράση περισσότερο από ένα χρόνο.

8 4378 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 5270 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 973/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΗΚ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 26 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και αφού έλαβε υπόψη: Την κατάσταση σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, την ανάγκη για προσωρινή άμβλυνση των σοβαρών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στους καταναλωτές, την απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 851/2013 για διαφοροποίηση της ρήτρας καυσίμου, βάση τής οποίας υπολογίζεται η αναπροσαρμογή της χρέωσης λόγω τιμής καυσίμων, που λήφθηκε στις 5/2/2013 και είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά περίπου 4% στις χρεώσεις ηλεκτρισμού, την απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 851/2013 για τερματισμό της έκτακτης προσαύξησης ύψους 5,75% που εφαρμόστηκε ήδη από τις τιμολογήσεις των κατηγοριών καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Μαρτίου 2013, και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1 η Απριλίου 2013, το γεγονός ότι η σημαντική μείωση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που παρατηρείται το 2013 οδηγεί σε απώλεια καθαρών εσόδων της ΑΗΚ λόγω υποανάκτησης του σταθερού κόστους, τη δέσμευση της ΑΗΚ για υιοθέτηση έκτακτου προγράμματος δράσεων για περαιτέρω μείωση των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών και εξορθολογισμό της οργανικής δομής της ΑΗΚ, την ανάγκη για διατήρηση της αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρισμού, την ανάγκη για διατήρηση της βιωσιμότητας της ΑΗΚ και την αποφυγή στάσης πληρωμών, την Απόφαση 880/2013 για έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013, στην οποία αποφασίστηκε μείωση 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για τους μηνιαίους καταναλωτές Απριλίου 2013 και τους διμηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1η Μαίου 2013, με επανεξέταση του μέτρου κάθε δύο μήνες, την Απόφαση 906/2013 για την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2013, στην οποία αποφασίστηκε η επέκταση της μείωσης 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για τους μηνιαίους καταναλωτές Ιουνίου 2013 και τους διμηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1η Ιουλίου 2013, με επανεξέταση του μέτρου κάθε δύο μήνες, την Απόφαση 944/2013 για την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, στην οποία αποφασίστηκε η επέκταση της μείωσης 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για τους μηνιαίους καταναλωτές Αυγούστου 2013 και τους διμηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013, με επανεξέταση του μέτρου κάθε δύο μήνες, τις σχετικές επιστολές της ΑΗΚ ημερομηνίας 21 και 15 Οκτωβρίου 2013 με θέμα την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) την επέκταση για ακόμα δύο μήνες της έκτακτης προσωρινής μείωσης επί όλων των βασικών διατιμήσεων της ΑΗΚ ύψους 5%, με εφαρμογή στις τιμολογήσεις των καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Οκτωβρίου 2013, και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από την 1η Νοεμβρίου (β) Την επανεξέταση πριν από την λήξη της περιόδου των δύο μηνών και ενδεχομένως διαφοροποίηση της έκτακτης προσωρινής μείωσης στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, όσο αφορά τη διάρκεια και το ύψος της μείωσης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις συνθήκες που θα επικρατούν, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω, τη δέσμευση της ΑΗΚ για υλοποίηση έκτακτου προγράμματος εξοικονομήσεων και μειώσεων των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών και ειδικότερα την εφαρμογή δεσμευτικού προγράμματος για εξορθολογισμό της Οργανικής Δομής της ΑΗΚ με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ουσιαστική μείωση του κόστους που μετακυλίεται στον καταναλωτή. Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Απόφασης αυτής, η ΑΗΚ υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ σε μηνιαία βάση, αναλυτική κατάσταση με όλα τα αναγκαία στοιχεία.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5271 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2013) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής δυνάμει του άρθρου 48 Επειδή δυνάμει της διαταγής που εκδόθηκε από τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, στις 26 Νοεμβρίου 1984, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 7 Δεκεμβρίου 1984, με αριθμό γνωστοποιήσεως 2997, διατάχθηκε η εκκαθάριση της Παγκύπριας Συνεργατικής Προμηθευτικής Εταιρείας Οδοντιάτρων «ΑΝΤΙΠΑΣ» Λτδ, και Επειδή διορίστηκαν εκκαθαριστές, δυνάμει γνωστοποιήσεων ημερομηνιών 26 Νοεμβρίου 1984 και 23 Μαΐου 1990 οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 26 Νοεμβρίου 1984 με αριθμό γνωστοποιήσεως 2998 και 23 Μαίου 1990 με αριθμό γνωστοποιήσεως 1854, και Επειδή έχει συμπληρωθεί η εκκαθάριση της πιο πάνω Συνεργατικής Εταιρείας, ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 48 του πιο πάνω Νόμου, με την παρούσα διατάσσει όπως η εγγραφή της Παγκύπριας Συνεργατικής Προμηθευτικής Εταιρείας Οδοντιάτρων «ΑΝΤΙΠΑΣ» Λτδ ακυρωθεί και όπως η εταιρεία αυτή διαλυθεί από 31 Οκτωβρίου Λευκωσία, 31 Οκτωβρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών. Αριθμός 5272 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 6 Νοεμβρίου 2013, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών μετοχές του Εκδότη PRECISE LOGISTICS PUBLIC CO LTD. Αριθμός 5273 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ GETAFE LIMITED Ημερ. 27 Μαΐου 2013 ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ' Όπως το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον (Share Premium Account) κεφάλαιο της Εταιρείας, που έχει δημιουργηθεί δυνάμει του άρθρου 55 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, μειωθεί από ,00 σε 0 και το ποσό των ,00 να επιστραφεί στο μέτοχο της Εταιρείας. VISTRA SECRETARY SERVICES LTD, Γραμματέας.

10 4380 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 5274 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με το George Ellison, τέως από την Πάφο, αποβιώσαντα. και Αρ. Αιτ. 264/2013. Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι στις 28 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 9.00 π. μ. θα γίνει αίτηση στο ανώτερο κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφράγιση της επικύρωσης της Διαθήκης ίου George Ellison τέως από την Πάφο, αποβιώσαντα, που παραχωρήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας στις 9 Σεπτεμβρίου ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Δικηγόρος για Barbara Christine Ellison. Αριθμός 5275 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με την Catherine Lesley Pritchard, αποβιώσασα, τέως εξ Αγγλίας, αρ. διαβατηρίου και Αρ. Αίτησης 575/2013. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις και ώρα 9.00 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφράγιση του διατάγματος επικύρωσης της Διαθήκης της Catherine Lesley Pritchard, τέως εξ Αγγλίας, αποβιώσασα, που παραχωρήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Manchester, Αγγλία, στις 20 Απριλίου ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΗ-ΑΝΔΡΕΟΥ, πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του εκτελεστή της διαθήκης της αποβιώσασας Catherine Lesley Pritchard, κ. Gary Pritchard φ/δι Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' αρ. 9, Λάζαρος Σέντερ, 1 ος όροφος, διαμ , Λάρνακα. Αριθμός 5276 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με το Namik Mehmed, αποβιώσαντα, τέως εξ Αγγλίας, αρ. διαβατηρίου και Αρ. Αίτησης 576/2013. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις και ώρα 9.00 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφράγιση του διατάγματος επικύρωσης της Διαθήκης του Namik Mehmed, τέως εξ Αγγλίας, αποβιώσαντα, που παραχωρήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ipswich, Αγγλία, στις 14 Απριλίου ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ, πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του εκτελεστή της διαθήκης του αποβιώσαντα Namik Mehmed, κ. Paul Vincent McGrath, φ/δι Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' αρ. 9, Λάζαρος Σέντερ, 1 ος όροφος, διαμ , Λάρνακα.

11 I IViniVIH D ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5277 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με τις Εταιρείες PARVATI SHIPPING COMPANY LIMITED (Αρ. Εγγραφής 82051). AUSONIAMAR NAVIGATION LTD (Αρ. Εγγραφής 94075). PRINCESA OCEANICA COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 71913). PRINCESA MARISSA COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 9830). PRINCESSA VICTORIA COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 43453). PRINCESA CYPRIA COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 28557). SILVER WAVES SHOPS LTD (Αρ. Εγγραφής 42797). KIM COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 32034). UNIGROUND SHIPPING COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής ). LOUIS SHIPPING (GREECE) LTD (Αρ. Εγγραφής 94467). BREGENZ SHIPPING COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 48959). RONIO SHIPPING COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής ), Αναφορικά με το άρθρο 198 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113. και Αρ. Αίτ. 791/2013. Με το έγγραφο αυτό δίδεται ειδοποίηση ότι με διάταγμα ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2013, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έδωσε οδηγίες για σύγκληση συνελεύσεων των πιστωτών των πιο πάνω Εταιρειών, προς το σκοπό εξέτασης και, αν κριθεί πρέπον, έγκρισης, με ή χωρίς τροποποίηση, Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Συγχώνευσης ημερ , που έχει προταθεί να γίνει μεταξύ των πιο πάνω Εταιρειών και της Louis Enterprises Ltd και των μετόχων και πιστωτών τους, και οι συνελεύσεις αυτές να λάβουν χώρα την 21 Νοεμβρίου 2013 στη Λεωφόρο Λεμεσού 11, Ισόγειο, 2112 Λευκωσία, ως ακολούθως:- PARVATI SHIPPING COMPANY LIMITED (Αρ. Εγγραφής 82051) στις 3.00μμ AUSONIAMAR NAVIGATION LTD (Αρ. Εγγραφής 94075) στις 3.10μμ PRINCESA OCEANICA COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 71913) στις 3.20μμ PRINCESA MARISSA COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 9830) στις 3.30μμ PRINCESSA VICTORIA COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 43453) στις 3.40μμ PRINCESA CYPRIA COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 28557) στις 3.50μμ SILVER WAVES SHOPS LTD (Αρ. Εγγραφής 42797) στις 4.00μμ KIM COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 32034) στις 4.10μμ UNIGROUND SHIPPING COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής ) στις 4.20μμ LOUIS SHIPPING (GREECE) LTD (Αρ. Εγγραφής 94467) στις 4.30μμ BREGENZ SHIPPING COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής 48959} στις 4.40μμ RONIO SHIPPING COMPANY LTD (Αρ. Εγγραφής ) στις 4.50μμ. Αντίγραφο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Συγχώνευσης και Επεξηγηματικής Δήλωσης μπορεί να επιθεωρηθεί στη, και τύποι πληρεξουσίου να ληφθούν από την πιο πάνω διεύθυνση σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και μ.μ. πριν από την ημερομηνία των συνελεύσεων. Πιστωτές μπορούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως στις συνελεύσεις ή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο, πιστωτή της αντίστοιχης Εταιρείας ή όχι, ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο τους για να παρευρίσκεται και να ψηφίζει στη θέση τους. Οι τύποι διορισμού πληρεξούσιων αντιπροσώπων πρέπει να κατατεθούν στο Γραμματέα της κάθε Εταιρείας, στην πιο πάνω διεύθυνση, όχι αργότερα των 48 ωρών πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη συνέλευση. Το Δικαστήριο έχει διορίσει τον κ. Κώστα Χατζημάρκο ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται τον κ. Γιαννάκη Λακκοτρύπη, όπως ενεργεί ως πρόεδρος της κάθε συνέλευσης των πιστωτών και έχει δώσει οδηγίες σε αυτόν που θα ενεργήσει ως πρόεδρος να εκθέσει το αποτέλεσμα των συνελεύσεων στο Δικαστήριο. Το πιο πάνω αναφερθέν σχέδιο θα υπόκειται σε επακόλουθη έγκριση από το Δικαστήριο. Λευκωσία, 5 Νοεμβρίου ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ, Γραμματέας.

12 4382 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 5278 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ MARlOTA REAL ESTATES LTD Στις 22/10/2013, με βάση τις πρόνοιες Ομολόγων Κυμαινόμενης Επιβάρυνσης, που εκδόθηκαν από την πιο πάνω εταιρεία, με ημερομηνία 17/9/2004 και 23/9/2008, αντίστοιχα, η εταιρεία MARlOTA REAL ESTATES LTD, έχει τεθεί υπό Διαχείριση και έχω διοριστεί Παραλήπτης και Διαχειριστής αυτής. Παρακαλείται οποιοσδήποτε πιστωτής, ή οποιοσδήποτε έχει συμβληθεί με την εταιρεία πριν το διορισμό μου, να επικοινωνήσει γραπτώς μαζί μου, στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Η) 232, Apollo Court, 4ος όροφος. Γραφείο 402, Τ.Θ , 3820 Λεμεσός, τηλέφωνο , επισυνάπτοντας συμβόλαια, έγγραφα, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τις συναλλαγές με την εταιρεία, ώστε να εξακριβωθούν οι υποχρεώσεις της ιδίας, για τους σκοπούς της διαχείρισης. Επίσης χρεώστες της εταιρείας, καλούνται όπως προβαίνουν σε εξόφληση των υποχρεώσεων τους απευθείας στον Παραλήπτη και Διαχειριστή, στην πιο πάνω διεύθυνση. Αριθμός 5279 Αριθμός Εταιρείας Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία Υ.Μ. ACHILLEOS TRADING CO. LTD, Εγγεγραμμένο Γραφείο: Σπύρου Κυπριανού 17 Α, Κ. Πολεμίδια, 4154 Λεμεσός. και ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΜΩΝΟΣ, Παραλήπτης και Διαχειριστής MARlOTA REAL ESTATES LTD. Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 η Συνέλευση των Πιστωτών της πιο πάνω εταιρείας θα λάβει χώρα στα Γραφεία του Εκκαθαριστικού Οίκου "Leonidas Kimonos Services Ltd", Λεωφ. Μακαρίου III 232, Πολυκ. Απόλλο, 4ος όροφος, Γραφείο 402, Λεμεσός, στις 13 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 4:00 μ.μ. για τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 276, 277 και 278 του πιο πάνω Νόμου. Οι πιστωτές μπορούν να ψηφίσουν είτε προσωπικά είτε διά πληρεξουσίου. Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα θα πρέπει να φθάσουν στα γραφεία του πιο πάνω Εκκαθαριστικού Οίκου, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της προηγούμενης της συνεδριάσεως και να συνοδεύονται από επαληθεύσεις χρέους. Επίσης ειδοποιείστε ότι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν την ασφάλεια τους) να καταθέσουν στον πιο πάνω Εκκαθαριστικό Οίκο, πριν τη συνεδρίαση, δήλωση αναφορικά με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους δόθηκε και το ακριβές ποσό της εξασφάλισης. Εκδόθηκε στις 31 Οκτωβρίου Με διάταγμα του Συμβουλίου, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ, Διευθυντής. Αριθμός 5280 Ειδοποίηση Τελικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την εταιρεία COMSEA LTD (Σε Εκούσια Εκκαθάριση Μετόχων), Αναφορικά με το περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ και Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης εταιρείας, θα γίνει στη Λεωφ. Μακαρίου Π 232, Πολυκ. Απόλλο, 4ος όροφος, Γραφ. 402, 3030 Λεμεσός, στις 10 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς, που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος, που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση, μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος, όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ" αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης, τουλάχιστον 48 ώρες, πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΜΩΝΟΣ,

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5281 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Αρ. Αίτησης 199/2013. Αναφορικά με την Εταιρεία Κ. L. CHRISTODOULOU & ASSOCIATES, (BUILDING CONTRACTORS) LIMITED, Χατζηφόραδων 4, Λειβάδια, Τ.Κ. 7060, Λάρνακα, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα και τους περί Εταιρειών (Εκκαθάρισις) θεσμούς, Αναφορικά με την αίτηση του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΩΝΙΑ, από τη Λάρνακα, αιτητή. και και Δίνεται ειδοποίηση ότι ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΩΝΙΑΣ, καταχώρισε στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αίτηση με την οποία ζητά διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις και ώρα 9 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον πιο κάτω αναφερόμενο δικηγόρο του αιτητή σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΦΡΙΞΟΣ Α. ΒΑΡΚΑΡΗΣ, Δικηγόρος αιτητού, Ζήνας Ντε Τυράς 12, Γρ. 203,1065 Λευκωσία. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω αναφερόμενο δικηγόρο όχι πιο αργά από τις 10 Δεκεμβρίου Αριθμός 5282 Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου. Αναφορικά με την Εταιρεία ANDREAS KOLOKASIDES ENTERPRISES & SONS LTD, HE51964, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αρ. Αίτησης 63/13. και Αναφορικά με την αίτηση της εταιρείας Π. ΚΟΛΑΝΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ, από το Παραλίμνι για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι η εταιρεία Π. ΚΟΛΑΝΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ, από το Παραλίμνι καταχώρισε στις 10 Ιουλίου 2013 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 4 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 8.30 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου που συνεδριάζει στη Λάρνακα και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της απόδειξης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω Δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον πιο κάτω αναφερόμενο Δικηγόρο της αιτήτριας σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΝΙΚΟΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δικηγόρος αιτήτριας. Διεύθυνση επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. ΝΙΚΟΛΑ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Χρ. Σαμάρα 9, Ακίν. Παρασκευά Σ. Σαμάρα, όροφος 1, Διαμ. 2, Λιοπέτρι, τηλ Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω Δικηγόρο της αιτήτριας όχι πιο αργά από τις 5 μ.μ. της 3 ης Δεκεμβρίου 2013.

14 4384 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 5283 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με την Εταιρεία ΓΎΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την αίτηση της Νίκης Πέτρου, από τη Λεμεσό για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. και και Αιτ. Αρ. 423/13. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Νίκη Πέτρου, από τη Λεμεσό, καταχώρισαν στις 3 Σεπτεμβρίου 2013 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο που είναι ορισμένη για ακρόαση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί απο τους πιο κάτω δικηγόρους σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτήτριας, Ταχ. Κιβ ,3725 Λεμεσός. Σημ. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί στην ημερομηνία που είναι ορισμένη για ακρόαση η πιο πάνω αίτηση, οφείλει να επιδώσει ή αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους των αιτητών, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται απο το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί απο τους δικηγόρους των αιτητών, όχι πιο αργά από τις 16 Δεκεμβρίου Αριθμός 5284 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την εταιρεία Α. S. Date Club By the Sea Ltd, αρ. εγγραφής , Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ.113, και και Αρ. Αίτησης 652/2013. Αναφορικά με την αίτηση του Λούκα Ναζίρη. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Λούκας Ναζίρης, από τη Λάρνακα, καταχώρισε στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της εταιρείας Α. S. Date Club By the Sea Ltd από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 27 Νοεμβρίου 2013 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος, με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανισθεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους Δαμιανού & Λάρκου σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα (contributory) της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος επιθυμεί τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΔΑΜΙΑΝΟΥ & ΛΑΡΚΟΥ, Δικηγόροι αιτητών. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης στις και ώρα 8:30 π.μ., οφείλει να επιδώσει ή να ταχυδρομήσει στους δικηγόρους των αιτητών Δαμιανού & Λάρκου, Ηνωμένων Εθνών 44, Orthodoxou Tower, 1 ος όροφος, 6042 Λάρνακα, γραπτή ειδοποίηση, η οποία θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και η οποία να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους δικηγόρους των αιτητών όχι αργότερα από τη 1:00 μ.μ. της 26" ς Νοεμβρίου 2013.

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 2117 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 Aριθμός 3136 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4457 Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 3783 Αριθμός 4301 ΕίΔΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Αναφοράς THE 4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4638 Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013 45 Αριθμός 116 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ / Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4714 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 4025 Αριθμός 4806 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4703 Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013 3473 Αριθμός 4116 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 3540 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ RAINBOW TECHNOLOGIES LIMITED (HE 106932) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ! ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 201Κ ΚΑΙ 365

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4373 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 2735 Αριθμός 2635 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59 Αριθμός 4430 Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 1945 Αριθμός 1794 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4667 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 2007 Αριθμός 2197 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Απόφοση ΕΠΑ: 19/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4623 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 4553 Αριθμός 5243 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΪΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4482 Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011 1299 Αριθμός 1174 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4650 Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013 499 Αριθμός 910 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4656 Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 1003 Αριθμός 1510 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ II ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα